Magvetés A Ramocsaházi Református Egyházközség lapja Magvetés Karácsony

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magvetés A Ramocsaházi Református Egyházközség lapja Magvetés. 2012. Karácsony"

Átírás

1 2012. Karácsony Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendőt kívánunk minden Testvérünknek! Várakozunk és Valaki vár ránk! Ebben a karácsony előtt időszakban, a megkezdett négyhetes adventben újra fontos tisztáznunk a várakozás a lényegét. Mert a várakozás komoly dolog! Figyelmet, koncentrálást és előkészületeket igényel. Így a várakozás fárasztó része lehet az életünknek. Sokszoros energiát, odafigyelést, szellemi, lelki koncentráltságot igényel ez tőlünk általában. Amíg családtagunk az ajtó túl oldalán, az orvosi vizsgálaton, operáció alatt van. Toporgunk, s közben mennyi sóhaj, könyörgés szabadul ki lelkünkből. Addig, amíg meg nem érkezik egy-egy lelet, amelyből aztán megmondják, hogyan tovább a gyógyulás, vagy betegséghordozás útján. Fiataljaink feszülten várnak egyegy vizsgaeredményre, hiszen attól függ, hogy szabad-e az után az út további célok felé. Egy emberi kötődés, szeretet-szerelem dolgában, amíg a másik fél várakoztat válasza megadásában mennyi izgalommal jár az! A mostani adventünknek is így kellene eltelni? Feszült, ideges, nyugtalan időmúlásban? Ez lenne a nagy karácsonyi ünnep lényege, hogy jól megdolgozunk érte, s aztán bízunk abban, hogy az ünnep 2-3 napja békességben, kényelmesen és jól telik? A keresztyén advent nem ezt jelenti. Ugyanis az Advent nem csupán a karácsonyi ünnepre várakozást jelenti, annak nincs is értelme, mert az idő törvényszerű elmúlásával azok a napok elérkeznek. Hanem az igazi Advent Krisztus várását jelenti! Ebben az időszakban az egyház kialakított rendje szerint koncentráltan gondolunk, figyelünk arra, hogy Isten újra beteljesíti ígéretét, hiszen egyszer már az első karácsonykor eljött emberi testben Jézus Krisztus által, hogy elvégezze itt a földön, értünk földön élőkért a szabadítás munkáját, s kinyissa az örökkévalóság kapuját nekünk. Most pedig arra várunk és arra vágyunk, hogy amikor ígéretéhez hűen újra visszajön, akkor bevezeti megváltott gyermekeit az Ő mennyei dicsőségébe. Igaz, hogy várnunk földi viszonyok között kell, ebben a sebezhető emberi testben, ebben a sok sebből vérzeni képes emberek által alakított társadalomban. De minőségi különbség úgy várakozni, ahogyan mi keresztyének várhatunk. De mitől más és minőségi a mi Adventünk! Attól, hogy nem egyszerűen a karácsonyi ünnepnapokra készülünk, hanem Krisztus újra való visszajövetelére. Nem egyszerűen a saját kezünk munkáját tartjuk a maga töredékességével a szemeink előtt, hanem Krisztus értünk szerzett, nekünk tulajdonított nagy, felbecsülhetetlen nagyságú áldozatára gondolunk. És várunk, de közben azt is tudjuk, hogy ránk is várnak! Mert a Biblia sok ponton kifejezi, hogy az Úr visszajöveteléig terjedő adventi időszakban Ő is vár. Ezt nevezzük kegyelmi időnek. Amely arra való, hogy eltévedt, tőle lemaradt, Őt még meg nem ismert, vagy 1

2 létezését makacsul megkérdőjelező gyermekei visszataláljanak az élet útjára, az élet Urához. Isten maga is várakozik, Ő is adventet tart, hogy a nagy végső visszajövetele előtt sok-sok embertestvérünk kinyújtsa felé a kezét, kifejezze utána vágyakozó szándékát, megtegye az első lépéseket Felé, kimondja Isten meghívására az első igazi igent. Az ünnep Isten ajándéka, így az advent is az! Amelyben különösképpen is átérezhetjük: szükségünk van Istenre, amelyben megérthetjük Ő is vár ránk, azért hogy közelebb-közelebb kerüljön életünk Őhozzá. Vagyis egészen egyszerűen a helyére kerüljön. Így eljövetelekor, de addig is feszültség, félelem és aggodalommentesen azt tudjuk mondani: Jöjj Uram Jézus! Köszönöm, hogy bizonyossággal várhatok, várhatlak, mert Uram Te magad vársz rám. Legyen áldott találkozásunk Ővele, hitünket megerősítő karácsonyunk a gyülekezet közösségében! Gaál Sándor tiszteletes Karácsony a szeretet nagy csodája A modern ember mindent kérdez. Nagyon is el tudom képzelni, hogy valaki ezt mondaná: No és, ha nekem adta az Ő egyszülött Fiát, csak úgy annak ellenére, akkor mi van? Itt állok életem romjai között, úgy érzem, nincs jövőm, mert a múltam is elvesztettem, meghalt mindenkim, akit szerettem minek nekem a karácsony meg annak a misztériuma?! Igen, ilyen élettel már rég nem tudsz mosolyogni, sőt talán már sírni sem de tudod, mi történik, ha egyszer mégis magadhoz öleled Jézust? Nem változik meg semmi, aki meghalt, az meghalt, életed romjai között kell továbbra is élned, aki nem szeret, talán továbbra sem szeret, aki haragszik rád, tovább is haragszik, az élet terhe nem lesz könnyebb de újra tudsz sírni és mosolyogni. És ez jelenti az életet. Lehet, hogy külső körülményed karácsonykor és karácsony után sem változnak meg, minden marad a régiben. De te meg én változzunk meg! És akkor már el lehet viselni. Tudunk mosolyogni, tudunk újra könnyezni a másik bánata fölött, a régi terhet most már összeroppanás nélkül, mosoly és könnyek között el tudjuk hordozni, mert élünk Őáltala. Nem én lettem erősebb, bátrabb, nem én lettem valami csodalény, hanem az én Uram Jézus Krisztus életet adott nekem! Gyökössy Endre Az ünnepi legátus bemutatkozása Áldás, Békesség! Magyar Csanád vagyok, ötödéves református teológus-lelkész szakos hallgató a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. A karácsonyi legáció alkalmával Ramocsaháza Nyírkércs Nyírjákó gyülekezetekben kaptam lehetőséget szolgálni. Évekig Debrecen Nagyerdő gyülekezetben segédkeztem, mint az egyik ifjúsági csoport vezetője. A 2011/2012-es tanév második felében, Hollandiában, Kampen városában voltam Erasmus ösztöndíjon. A teológiát Debrecenben 2007-es tanévvel kezdtem meg, bár 2005-ben érettségiztem Kecskeméten. Az érettségi után Angliában voltam önkéntes munkát végezni fiatalok között, és a nyelvet is ott sajátítottam el igazán. Kecskeméten születtem, édesapám kertész-mérnök, édesanyám református lelkész. Van egy nővérem, egy bátyám és egy öcsém. Reményteljes szívvel tekintek az elé, hogy sikeresen elvégzem a hátralévő időt az egyetemen, és Isten és a gyülekezetek szolgálatába tudok állni teljes mértékben. Magyar Csanád 2

3 Karácsony esti csendesség Szeretettel ajánljuk a Karácsony esti családi áhítat megtartásához a következőket: 1. Ajánlott ének: 315. dicséret 1. Krisztus urunknak áldott születésén/ Angyali verset mondjunk szent ünnepén, Mely Betlehemnek mezejében régen/ Zengett eképen: 2. A magasságban dicsőség Istennek/ Békesség légyen földön embereknek, És jóakarat mindenféle népnek/ És nemzetségnek 2. Karácsonyi történet felolvasása: Lk 2, Üzenet: (Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja c. könyve alapján) A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. (Lk 2,20) Jézus születésének hírét legelőször a pásztorok hallották meg, mégpedig egy angyaltól. Miért éppen ők? Mert a megvetett, lenézett embereket gyakran különös szeretettel részesíti előnyben. Mert ők az általános felfordulás közepette is csendben voltak, és akkor is éberen őrködtek, amikor a világ aludt. Ma is nagy altatás folyik, boldog, aki éberen figyel Isten kijelentésére, sok mindent idejében meg fog hallani és érteni. A karácsonyi prédikáció így szól: Üdvözítő született ma nektek, aki az ÚR Krisztus a Dávid városában (Betlehemben). Ennek minden szava külön és így együtt is nagyon sokat jelent. Nem hiába lett ez nagy öröme az egész népnek. Nekünk az-e? Már a gyermek Jézus Szabadító, Úr, Messiás. Ő nekünk született, s meg lehet találni őt egy konkrét helyen. A Pásztorok hitték is meg nem is, Mi is így vagyunk olykor Isten igéjével. Ők azonban nem érték be ezzel, felkerekedtek, és meg akartak győződni a valóságról. S meg is találták a gyermeket, pontosan ott és úgy, ahogyan Isten küldötte mondta. Ez a becsületes magatartás: teljes bizonyosságra vágyom, elmegyek hát egészen Jézusig. Ott a tények meggyőzik a kételkedőt is. És visszafelé már ezzel a meggyőződéssel lesznek ők is angyalok, Isten követei, akik dicsőítik az Urat nagy tetteiért, és maguk is hirdetik a karácsonyi örömhírt. Teljes bizonyossággal tanúskodnak arról, hogy mi az igazság. Mi tehát a pásztorok útja? Az éjszaka csendességében igét hallottak. Nem egészen értették, de aszerint cselekedtek, elmentek és megnézték, igaz-e. Minden tekintetben igaznak bizonyult. Így ők is hirdették azt másoknak. Ma is az ige hallgatása vezet el Jézushoz. De a templomból el kell jutni őhozzá, személyesen meg kell ismernünk őt hit által. Ez változtatja meg minden ember életét, betölti örömmel, és hiteles tanúvá teszi. 3. Imádság: Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy most, karácsony este arra emlékezhetünk, hogy elküldted a földre Egyszülött Fiadat, és általa világosságot gyújtottál ebben a sötét világban! Kérünk, gyújts világosságot a szívünkben is, és tedd világossá, áldottá az ünneplésünket! Add, hogy a karácsony ne csak a 2 napig tartó szeretet ünnepe legyen számunkra, hanem a Te el nem múló szereteted költözzön be otthonunkba, családunk életébe, és éltessen minket a hétköznapokban is! Add, hogy a földi ajándékok ne vonják el a figyelmünket a legnagyobb ajándékról, Krisztusról! Engedd, hogy a pásztorokkal együtt érkezzünk meg Hozzá, legyen személyes bizonyosságunk, Krisztus-tapasztalatunk, amelyet tovább adhatunk másoknak! Ámen. 4. Mi Atyánk 5. Ajánlott ének: 1. Ó gyönyörű szép, titokzatos éj!/ Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél. Kisdedként az édes Úr /Jászolában megsimul/ Szent karácsony éjjel! 2. Ó fogyhatatlan csodálatos ér!/hópehely ostya, csöpp búzakenyér. Benne, lásd: az édes Úr /Téged szomjaz, rád borul./ Egy világgal ér fel. 3

4 2012. október 29-én gyülekezetünk 4 konfirmációra készülő fiataljával Szegedi Fruzsinával, Telinger Fannival, Szabó Dáviddal és Tóth Jánossal Egyházmegyei Konfirmandus Találkozón vettünk részt Nyírbátorban közel 280 fiatallal együtt. A találkozót Nyírbátori Református Templomban nyitotta meg Gaál Sándor tiszteletes úr, majd Koós Lóránt nagydobosi és nyírparasznyai lelkipásztor tolmácsolta egy szemléletes jelenet segítségével Isten üzenetét. Együttlétünket a helyi református iskolában folytattuk közös énekléssel, valamint mozgalmas és vidám játékokkal. Lelkünkben elcsendesedve Veres Péter gávai lelkipásztor előadására figyelhettünk, aki Mátyás király példáját segítségül hívva bemutatta számunkra az álruhában köztünk járó valódi Királyt, az Úr Jézust, és a vele való életközösség csodálatos voltát. Ebéd után még némi éneklés, és játék következett, majd pedig visszasétáltunk a templomhoz, ahol egymás kezét megfogva, kívülről egy nagy kört alkottunk, és így, fogtuk November 17-én ismét összegyűlt az egyházmegye asztaliteniszező felnőttjeinek egy része, hiszen az apagyi általános iskolában megrendezésre került a Kálvin Kupa III. A közelmúlt eseményei Konfirmandus Találkozó Nyírbátorban Kálvin Kupa asztalitenisz verseny 4 közre a szépen felújított, Istennek szentelt hajlékot. Zárásképpen Nagy József missziói lelkipásztor bátorítására és összefoglaló szavaira figyelhettünk, majd egy imádságot követően búcsút vettünk egymástól, a mielőbbi találkozás reménységében. Köszönjük a helyi gyülekezet és iskola befogadó szeretetét, a szervezők és a résztvevők munkáját, idejét, és azt a sok-sok áldást, amelyet mindnyájan hazavihettünk erről a szép alkalomról. asztalitenisz verseny. A tornát Kozma Mihály apagyi lelkipásztor rövid igei üzenete és Gaál Sándor esperes köszöntő szavai nyitották meg. Ezt követően három kategóriában lehetett nevezni, így a profik, az amatőrök, és a párosban indulók is küzdhettek a díjakért. A legtöbb eredményt elért csapat, mely ez alkalommal nem nagy meglepetésre az apagyi volt, az idén egy üvegből készült, festett vándorkupát is magával vihetett, a rohodi gyülekezet jóvoltából. Hálás szívvel emlékezünk az együtt töltött kimerítő, de tartalmas napra, köszönjük a szervezők munkáját, és a versenyzők megjelenését. Gyülekezetünkből Lukács Mihály, Nyeste Ferenc, Popovics Lajos és jómagam vettünk részt a tornán. Andrássy Gergely tiszteletes

5 November 24-én gyülekezetünk 4 fiatalja Egyházmegyei Ifjúsági Találkozón vett részt. A nyírségi egyházmegye gyülekezeteiből kb. 60 fiatal töltötte együtt ezt a napot. A találkozó témája a család volt. Pótor László nyírmeggyesi lelkipásztor a megszállott fiú meggyógyításának története alapján 3 dologra mutatott rá: milyen válságok nehezíthetik meg a családok életét, hogyan lehet Jézus elé vinni a problémát, és Ő hogyan állítja helyre a család életét. A helyi fiatalok egy kibeszélő műsor elképzelt jelenetét adták elő, görbe tükröt tartva a gyermek-szülő konfliktusokról, majd Veres Péter, a gávai, szabolcsi és tímári gyülekezetek lelkésze tartott előadást az idilli és kevésbé idilli családról, kiemelve, hogy a fiatalok személyesen mit tehetnek azért, hogy boldogabb családban éljenek. Délután a különböző korosztályok kiscsoportokban igyekeztek megfogalmazni, hogy kinek mit jelent a család. Ifjúsági Találkozó Szabolcson Emellett nagyon sokat mozgással, játékkal, énekeléssel és nevetéssel a nap. A látnivalókban sem volt hiány, a résztvevők megnézhették a község XI. században épült templomát, a földvárat és a korhűen berendezett barokk-kori Mudrány-kúriát. Azt hiszem, mindenki élményekkel, barátokkal és áldással gazdagodva térhetett haza saját gyülekezetébe. December 1-jén délután gyülekezetünk hagyományainak megfelelően az összegyűlt gyülekezeti tagokkal közösen készítettük el Adventi koszorú készítés 5 adventi koszorúinkat a gyülekezeti házban. Nagy volt az érdeklődés, felnőttek és gyermekek egyaránt részt vettek ezen az alkalmon. Mielőtt munkához láttunk, egy szép adventi éneket tanultunk, majd Isten Igéjének útmutatására figyelhettünk. Volt, aki tavalyi koszorúját újította fel, mások az alapoktól kezdve újat készítettek. Nem csak a végeredmény, az elkészült koszorúk, de a közösen eltöltött idő is szép és értékes volt. Adja Isten, hogy ne csupán díszek legyenek ezek a koszorúk otthonainkban, hanem legyen mögöttük őszinte várakozás és felkészülés karácsony ünnepére! Paczári András segédlelkész

6 Gondolatok a karácsonyfáról Nem tudom, hogy érzel, mikor meglátod a piacon a sok kivágott fenyőfát. Nem tudom, mit érzel, mikor belefaragod a végét egy tartóba, hogy el ne dűljön. Bennem mindig van egy szorongó sajnálat, egy ilyen érzés: be kár volt kivágni és mégis milyen kedves, hogy itt lehet a szobánkban szépségével, illatával. De vajon eszünkbe jut e a kivágott fáról, az akit ez a kivágott fa szimbolizál, jelent, az érettünk kitépett, életből kimetszett, keresztre vert Krisztust. Mert így szeret az Isten bennünket, fiait, gyermekeit, hogy a legdrágábbat adta. Nemcsak bölcsőbe adta, hanem halálra is adta. Valaki egyszer azt mondta, hogy ez megbotránkoztató szeretet. Valóban érthetetlen, szinte felfoghatatlan, csak le lehet borulni előtte, mint J. S. Bach. Amikor befejezte a Máté passiót, a kottájára borulva találta a felesége sírva, és csak ezt mondogatta: meghalt Jézus Krisztus, meghalt értettem is. Ennek az átélése nélkül nincs karácsony. Ha ez kimarad belőle, csak hiányérzet maradhat utána. Gyökössy Endre Karácsonyi szeretethimnusz Az 1Korintus 13 alapján Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket zengek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem. Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony. A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad. 6

7 Karácsonyi üzenet Az angyal ezt mondta neki: "Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége." Mária megkérdezte az angyalt: "Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?" 35 Az angyal így válaszolt neki: "A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. Ekkor így szólt Mária: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!" (Lukács 1, ) Így is történt. Krisztus megszületett. Mi pedig tűnődünk. Vajon milyen lehetett? Isten benned. A világmindenség Alkotója benned lakozik. Érzed, ahogy mozgolódik, fészkelődik, könyökével megbök, és így szólsz magadban: Az Istenség bennem mocorog! Milyen lehetett? A válasz kézenfekvőbb, mint gondolnád. Isten ugyanazt az ajánlatot teszi neked is, mint Máriának: természetfeletti módon belehelyezi az Ő Fiát az életedbe. Jézus benne él Isten gyermekeiben. az, hogy Krisztus közöttetek van: reménysége az eljövendő dicsőségnek. (Kolossé 2,27) Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az őbenne marad, és ő is abban; és ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a Lelkéből adott nekünk. (1 János 3,24) Bennünk van. Krisztus nem csak mellettünk van, velünk van, vagy értünk van; Ő többet akar, annyira közel akar lenni, hogy bennünk él. Isten ugyanazt a karácsonyi ajándékot ajánlja fel neked, mint Máriának: Fiát, aki benned lakozik. Krisztus növekedett Máriában, azután amikor eljött az idő, előjött. Krisztus benned is növekedni fog, mígnem előjön. Előjön a beszédedben, a cselekedeteidben, a döntéseidben. Akárhol is élsz, az Betlehemmé válik, és minden napod karácsony lesz. Máriához hasonlóan, te is Krisztust adod a világnak. Máriában kis magzatként volt, benned pedig a hatalmas erőként. Ő megteszi, amit te nem tudsz. Ugye ezt ígérte Jézus? Ugyanaz a kéz, ami elhengerítette a követ a sír ajtaja elől, elbánik a csüggedtségeddel. Ugyanaz az erő, ami életre keltette Jézust, képes életre kelteni lankadó hitedet. Ugyanaz az erő, ami térdre kényszerítette Sátánt, le tudja, és le is fogja győzni őt az életedben. Ugyanaz az erő, ami Krisztust Mária világába hozta, elhozza Őt a te életedbe. Fel tudjuk fogni ennek az ígéretnek a mélységét? Isten Ádámmal és Évával volt. Isten Ábrahámmal volt. Isten Mózessel volt és Izrael fiaival. De most benned él. Meg fogja tenni, amit te nem tudsz. Nem tudsz úrrá lenni az aggodalmaskodáson? Krisztus igen. És Ő benned él. Nem tudsz megbocsátani annak az alaknak, nem tudod elfelejteni a múltat, vagy nem tudsz úrrá lenni a rossz szokásaid fölött? Krisztus igen. És Ő benned él! Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk (Lukács 1,68-69) Szerettem volna Max Lucado Szerettem volna jászol lenni, Hogy bennem megpihenjen Ő, Az égből jövő Szent Király. Szerettem volna lenni földdarab, Hol a betlehemi régi jászol áll. Szerettem volna lenni néma este, Hogy átöleljem csendesen, Vagy üstökös, hogy átragyogjak Minden sötétlő fellegen, S fényem kisgyermek-arcára hulljon. Ember vagyok. Megtért gyermekként Jászolához a szívem így teszem. Többet nem adhatok. E szív nem tiszta még. Többet nem adhatok, és ez úgy fáj nekem, Fogadj el Jézusom!... Göncző Sándor 7

8 Gyermekoldal 1. Jézus Krisztus Isten egyszülött 2. Az angyali seregek így énekelnek: Dicsőség, dicsőség Istennek. (326. dicséret) 3. várakozás előzi meg a karácsonyt. 4. Ő ír a Bibliában a napkeleti bölcsek látogatásáról. 5. csillag csodafényt ád (karácsonyi ének) 6. Ide fektette Mária a bepólyált Jézust. 7. tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt (Lk 2,8) 8. Karácsonyi köszöntőt éneklő. 9. Kinyitották kincsesládáikat, és adtak át, aranyat, tömjént és mirhát (Mt 2,11) 10. Ő adta hírül Jézus születését Máriának. 11. A karácsony lényege E Á 1. E A Z A N I M Ó Megfejtés: T T Aranymondás: Mert láttuk az ő csillagát, amely feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt Mt 2,2 8

9 Az Ó - és az Újév határán természetes, hogy az ember előretekint, tervez, és a jövő felől kérdez. A jövő pedig mindig ingatag, kiszámíthatatlan. Éppen ezért gyakran félelmet, szorongást, aggodalmat vált ki az emberből az előretekintés. Mi vár rám a jövő évben? Lesz-e munkám? Hogy fogok megélni, miből fogom eltartani a családomat? kérdezhetik a szülők. Hogyan fogok teljesíteni az iskolában, sikerül-e javítanom? Hol sikerül tovább tanulnom? Hol tudok majd elhelyezkedni? kérdezhetik a gyermekek és fiatalok. A kérdésekre sokféle választ kínál a világ. Sokan húznak hasznot az emberi bizonytalanságból. Jósok, horoszkópkészítők, álomfejtők és mások kívánnak jövendőt mondani álmokból, tenyérből vagy a csillagok állásából. Hogy ezek a nyilvánvaló szélhámosságok milyen népszerűségnek örvendenek manapság, az jól Mi vár ránk a jövő évben? Keresztyén (Nem)Horoszkóp mutatja az emberek bizonytalanságát és kilátástalanságát. Keresztyén emberként azonban azt valljuk, hogy a mi jövőnk nem a tenyerünkben vagy akár a génjeinkben és nem is a csillagok állásában van megírva, hanem az Élő Isten kezében van. És bár mi is osztozunk a világ bizonytalanságában, de nem osztozunk a reménytelenségében. Mert a mi reménységünk Jézus Krisztus. S Ő nem csak múló reménység, hanem bizonyosság a sok bizonytalanság közepette. Az örök változatlan az állandóan változó világban. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz (Zsid 13,8). Ha valamit tudhatunk a 2013-as évről az az, hogy Ő ott lesz. Nem tudjuk mi vár ránk, de azt tudjuk, hogy Valaki várni fog. Hogy számolunk-e Vele, figyelembe vesszük-e Őt a terveinkben, csak rajtunk múlik. Egy biztos: Ő számít ránk. Paczári András segédlelkész Január 1. és december 31. között születtél? Akkor Isten kegyelmének jegyében születtél. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek (Tit. 2,11) CSILLAGKÉPED?: Én (Jézus) vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag (Jel. 22,16). SZERELMED?: Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szerelmét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. (Róma 5,8) ÚTJAID?: Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. (Zsolt 139,3). PÉNZED?: Keressétek először Istennek országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak néktek (Mt 6,33) JÖVŐD?: Kezedben van sorsom (Zsolt 31,16). Mindez rád nézve is igaz. Ha Jézus Krisztusra bízod életedet, akkor már nem kell aggódva faggatnod a horoszkópot, amelyet neked állítottak fel ügyes üzletemberek. Sok ember érzi magát napjainkban elhagyatottnak. Sokan elbizonytalanodnak, és biztos támaszt keresnek az életben. Ezt a támaszt csak Istenben lehet megtalálni, aki Jézus által Atyánk akar lenni, és gondunkat akarja viselni. Most még van lehetőség megragadni ezt! Most még mindenkinek adatik a MA! Reményünk lehet csupán, hogy a kegyelem kitart az előttünk álló évben is! Hiszen minden nap csak KEGYELEM! Áldjon és segítsen a Mindenható Istenünk ezt a MÁT kihasználni üdvösségünk érdekében! Ha visszajön, Akire várunk, készen találjon! 9

10 Állandó alkalmaink Hétfő Péntek: között reggeli áhítat Kedd: tól bibliaóra az Idősek Klubjában Szerda: Hittanórák az iskolában és óvodai foglalkozás tól bibliaóra az Idősek Otthonában Csütörtök: tól kismama kör minden második héten tól gyülekezeti bibliaóra Péntek: tól 8. osztályos és tól 7. osztályos kátéóra tól roma fiúk bibliaórája Szombat: tól ifjúsági bibliaóra 9.00-tól istentisztelet az Idősek Otthonában Vasárnap: tól istentisztelet, illetve párhuzamosan gyermek istentisztelet két csoportban tól istentisztelet December 16. vasárnap 17-hétfőtől 24. hétfő Szenteste 25. kedd Karácsony 1. napja 26. szerda Karácsony 2. napja 31. hétfő Ünnepi alkalmaink tól a Kultúrházban óvodások adventje Esténként tól bűnbánati istentiszteletek tól istentisztelet, hittanosok műsora Kántálás 9.00-tól istentisztelet az Idősek Otthonában, úrvacsora tól istentisztelet, úrvacsora tól istentisztelet tól istentisztelet tól az ifjúság szolgálata tól óévzáró istentisztelet Gyülekezeti vacsora január tól újévi istentisztelet tól istentisztelet Magvetés A Ramocsaházi Református Egyházközség alkalmanként megjelenő lapja. Megjelent 350 példányban. Készítette: dr. Gaál Sándor, Andrássy Gergely, Paczári András 10

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

KARÁCSONY. 2013. december KARÁCSONY

KARÁCSONY. 2013. december KARÁCSONY GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE Vámosgálfalvi Református Egyházközség Lelkipásztor: Szabó István János Postacím: 547255 Gănești, nr. 270. jud. MS Telefon: 0265-425-126, 0740-69-65-18. E-mail: vamosgalfalva@yahoo.com

Részletesebben

Óvárosi Hírmondó. Ünnepi beköszönő. Hirdetések

Óvárosi Hírmondó. Ünnepi beköszönő. Hirdetések Hirdetések Szeretettel hirdetjük a Testvéreknek, hogy gyülekezetünkben az Óévi hálaadó istentisztelet December 31-én 18. órakor, valamint az Újévi Segedelemkérő istentisztelet Január 1-jén 10 órakor lesz.

Részletesebben

2011. Karácsony. Advent Az Úr eljövetele

2011. Karácsony. Advent Az Úr eljövetele 2011. Karácsony Advent Az Úr eljövetele A Karácsony előtti készülődésünkben fontos, hogy helyesen lássuk az Úr eljövetelének valóságát. Egy 18. századi református lelkipásztor szép gondolatmenetben hagyta

Részletesebben

2014. Karácsonyi különkiadás

2014. Karácsonyi különkiadás 2014. Karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA Szeretett Testvéreim! Karácsony ünnepéhez közeledve, most is a legnehezebb az elcsendesedés. Pedig éppen

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

I. évfolyam 2. szám 2014. december Karácsonyi örömünk elé

I. évfolyam 2. szám 2014. december Karácsonyi örömünk elé I. évfolyam 2. szám 2014. december Karácsonyi örömünk elé Karácsonykor az ember úgy érzi magát, mint Petőfi János vitéze Tündérországban. Messze földre kerül szebbnél-szebb tájakra, örömtől és boldogságtól

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

Karácsonyi szeretethimnusz

Karácsonyi szeretethimnusz Karácsonyi szeretethimnusz Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha

Részletesebben

REMÉNYSUGÁR. Immánuel. Velünk az Isten. Lelkészi köszöntő 3. Nagy György lelkipásztor

REMÉNYSUGÁR. Immánuel. Velünk az Isten. Lelkészi köszöntő 3. Nagy György lelkipásztor REMÉNYSUGÁR Lelkészi köszöntő 3. El sem tudom mondani, milyen hálásak gyermekeim, amikor melléjük ülök a földre, elolvasok egy mesét, vagy megnézem, mit építettek legóból. Mosolyognak, megelevenednek,

Részletesebben

Ádvent karácsony. amit a nap érlelt. A szervezetünkből minden ügyeskedés ellenére fogy a nyári napfény, már kifehéredtek a

Ádvent karácsony. amit a nap érlelt. A szervezetünkből minden ügyeskedés ellenére fogy a nyári napfény, már kifehéredtek a Budavári A Budavári Evangélikus Egyházközség Hírlevele Hírmondó XII. évfolyam 2007/4. szám Ádvent Tudnunk kell, hogy Isten egyszülött fiát küldte nekünk, hogy higgyünk benne; hogy aki bízik benne, megszabaduljon

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele Az éjszaka sötétjében Advent akkor van, ha kibírom saját sötétségemet és a világot beborító sötétet, ha nem menekülök bele sietve a sokszínnyomatú

Részletesebben

FÉNYSUGÁR. 2010. december 25-26., Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XII. / 32. Ára: 200,- Ft. A kétezer éves betlehemi csillag

FÉNYSUGÁR. 2010. december 25-26., Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XII. / 32. Ára: 200,- Ft. A kétezer éves betlehemi csillag FÉNYSUGÁR 2010. december 25-26., Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XII. / 32. Ára: 200,- Ft A kétezer éves betlehemi csillag Máté evangéliuma 2:1-12. A karácsonyi történet legfényesebb

Részletesebben

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET XIV. évfolyam 2014. december 4.szám K Ő B Á N Y A I REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA Jézus Krisztust nem bejelentés nélkül és nem váratlan vendégként küldte

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XVIII. évfolyam 6. szám Tartalom Családba érkezett...1 Jó volt olvasni: Kiss Zsuzsanna: Ments meg engem!...2 Laudate,

Részletesebben

www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában.

www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. (Lukács 2:11) TARTALOM Bereczki Sándor: Az Úr közel 3 Drótos Gyöngyi:

Részletesebben

Drága testvéreim az Úrban!

Drága testvéreim az Úrban! A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, X. évf. 2. sz., 2008 december Drága testvéreim az Úrban! Személyes életünkben, de gyülekezetünk életében is eltelt egy jó félesztendő mióta

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Odavitte Jézushoz 2012 Érdeklődésnél

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com AUGUSZTUS 2012 Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. 1Sám. 2,2 2012.

Részletesebben

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14.

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 3. szám Velünk az Isten Karácsonyra készülve bizonyára sokan újraolvassák Máté vagy Lukács evangéliumának kezdetét, amelyekben Jézus Krisztus születéséről

Részletesebben