Magvetés A Ramocsaházi Református Egyházközség lapja Magvetés Karácsony

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magvetés A Ramocsaházi Református Egyházközség lapja Magvetés. 2012. Karácsony"

Átírás

1 2012. Karácsony Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendőt kívánunk minden Testvérünknek! Várakozunk és Valaki vár ránk! Ebben a karácsony előtt időszakban, a megkezdett négyhetes adventben újra fontos tisztáznunk a várakozás a lényegét. Mert a várakozás komoly dolog! Figyelmet, koncentrálást és előkészületeket igényel. Így a várakozás fárasztó része lehet az életünknek. Sokszoros energiát, odafigyelést, szellemi, lelki koncentráltságot igényel ez tőlünk általában. Amíg családtagunk az ajtó túl oldalán, az orvosi vizsgálaton, operáció alatt van. Toporgunk, s közben mennyi sóhaj, könyörgés szabadul ki lelkünkből. Addig, amíg meg nem érkezik egy-egy lelet, amelyből aztán megmondják, hogyan tovább a gyógyulás, vagy betegséghordozás útján. Fiataljaink feszülten várnak egyegy vizsgaeredményre, hiszen attól függ, hogy szabad-e az után az út további célok felé. Egy emberi kötődés, szeretet-szerelem dolgában, amíg a másik fél várakoztat válasza megadásában mennyi izgalommal jár az! A mostani adventünknek is így kellene eltelni? Feszült, ideges, nyugtalan időmúlásban? Ez lenne a nagy karácsonyi ünnep lényege, hogy jól megdolgozunk érte, s aztán bízunk abban, hogy az ünnep 2-3 napja békességben, kényelmesen és jól telik? A keresztyén advent nem ezt jelenti. Ugyanis az Advent nem csupán a karácsonyi ünnepre várakozást jelenti, annak nincs is értelme, mert az idő törvényszerű elmúlásával azok a napok elérkeznek. Hanem az igazi Advent Krisztus várását jelenti! Ebben az időszakban az egyház kialakított rendje szerint koncentráltan gondolunk, figyelünk arra, hogy Isten újra beteljesíti ígéretét, hiszen egyszer már az első karácsonykor eljött emberi testben Jézus Krisztus által, hogy elvégezze itt a földön, értünk földön élőkért a szabadítás munkáját, s kinyissa az örökkévalóság kapuját nekünk. Most pedig arra várunk és arra vágyunk, hogy amikor ígéretéhez hűen újra visszajön, akkor bevezeti megváltott gyermekeit az Ő mennyei dicsőségébe. Igaz, hogy várnunk földi viszonyok között kell, ebben a sebezhető emberi testben, ebben a sok sebből vérzeni képes emberek által alakított társadalomban. De minőségi különbség úgy várakozni, ahogyan mi keresztyének várhatunk. De mitől más és minőségi a mi Adventünk! Attól, hogy nem egyszerűen a karácsonyi ünnepnapokra készülünk, hanem Krisztus újra való visszajövetelére. Nem egyszerűen a saját kezünk munkáját tartjuk a maga töredékességével a szemeink előtt, hanem Krisztus értünk szerzett, nekünk tulajdonított nagy, felbecsülhetetlen nagyságú áldozatára gondolunk. És várunk, de közben azt is tudjuk, hogy ránk is várnak! Mert a Biblia sok ponton kifejezi, hogy az Úr visszajöveteléig terjedő adventi időszakban Ő is vár. Ezt nevezzük kegyelmi időnek. Amely arra való, hogy eltévedt, tőle lemaradt, Őt még meg nem ismert, vagy 1

2 létezését makacsul megkérdőjelező gyermekei visszataláljanak az élet útjára, az élet Urához. Isten maga is várakozik, Ő is adventet tart, hogy a nagy végső visszajövetele előtt sok-sok embertestvérünk kinyújtsa felé a kezét, kifejezze utána vágyakozó szándékát, megtegye az első lépéseket Felé, kimondja Isten meghívására az első igazi igent. Az ünnep Isten ajándéka, így az advent is az! Amelyben különösképpen is átérezhetjük: szükségünk van Istenre, amelyben megérthetjük Ő is vár ránk, azért hogy közelebb-közelebb kerüljön életünk Őhozzá. Vagyis egészen egyszerűen a helyére kerüljön. Így eljövetelekor, de addig is feszültség, félelem és aggodalommentesen azt tudjuk mondani: Jöjj Uram Jézus! Köszönöm, hogy bizonyossággal várhatok, várhatlak, mert Uram Te magad vársz rám. Legyen áldott találkozásunk Ővele, hitünket megerősítő karácsonyunk a gyülekezet közösségében! Gaál Sándor tiszteletes Karácsony a szeretet nagy csodája A modern ember mindent kérdez. Nagyon is el tudom képzelni, hogy valaki ezt mondaná: No és, ha nekem adta az Ő egyszülött Fiát, csak úgy annak ellenére, akkor mi van? Itt állok életem romjai között, úgy érzem, nincs jövőm, mert a múltam is elvesztettem, meghalt mindenkim, akit szerettem minek nekem a karácsony meg annak a misztériuma?! Igen, ilyen élettel már rég nem tudsz mosolyogni, sőt talán már sírni sem de tudod, mi történik, ha egyszer mégis magadhoz öleled Jézust? Nem változik meg semmi, aki meghalt, az meghalt, életed romjai között kell továbbra is élned, aki nem szeret, talán továbbra sem szeret, aki haragszik rád, tovább is haragszik, az élet terhe nem lesz könnyebb de újra tudsz sírni és mosolyogni. És ez jelenti az életet. Lehet, hogy külső körülményed karácsonykor és karácsony után sem változnak meg, minden marad a régiben. De te meg én változzunk meg! És akkor már el lehet viselni. Tudunk mosolyogni, tudunk újra könnyezni a másik bánata fölött, a régi terhet most már összeroppanás nélkül, mosoly és könnyek között el tudjuk hordozni, mert élünk Őáltala. Nem én lettem erősebb, bátrabb, nem én lettem valami csodalény, hanem az én Uram Jézus Krisztus életet adott nekem! Gyökössy Endre Az ünnepi legátus bemutatkozása Áldás, Békesség! Magyar Csanád vagyok, ötödéves református teológus-lelkész szakos hallgató a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. A karácsonyi legáció alkalmával Ramocsaháza Nyírkércs Nyírjákó gyülekezetekben kaptam lehetőséget szolgálni. Évekig Debrecen Nagyerdő gyülekezetben segédkeztem, mint az egyik ifjúsági csoport vezetője. A 2011/2012-es tanév második felében, Hollandiában, Kampen városában voltam Erasmus ösztöndíjon. A teológiát Debrecenben 2007-es tanévvel kezdtem meg, bár 2005-ben érettségiztem Kecskeméten. Az érettségi után Angliában voltam önkéntes munkát végezni fiatalok között, és a nyelvet is ott sajátítottam el igazán. Kecskeméten születtem, édesapám kertész-mérnök, édesanyám református lelkész. Van egy nővérem, egy bátyám és egy öcsém. Reményteljes szívvel tekintek az elé, hogy sikeresen elvégzem a hátralévő időt az egyetemen, és Isten és a gyülekezetek szolgálatába tudok állni teljes mértékben. Magyar Csanád 2

3 Karácsony esti csendesség Szeretettel ajánljuk a Karácsony esti családi áhítat megtartásához a következőket: 1. Ajánlott ének: 315. dicséret 1. Krisztus urunknak áldott születésén/ Angyali verset mondjunk szent ünnepén, Mely Betlehemnek mezejében régen/ Zengett eképen: 2. A magasságban dicsőség Istennek/ Békesség légyen földön embereknek, És jóakarat mindenféle népnek/ És nemzetségnek 2. Karácsonyi történet felolvasása: Lk 2, Üzenet: (Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja c. könyve alapján) A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. (Lk 2,20) Jézus születésének hírét legelőször a pásztorok hallották meg, mégpedig egy angyaltól. Miért éppen ők? Mert a megvetett, lenézett embereket gyakran különös szeretettel részesíti előnyben. Mert ők az általános felfordulás közepette is csendben voltak, és akkor is éberen őrködtek, amikor a világ aludt. Ma is nagy altatás folyik, boldog, aki éberen figyel Isten kijelentésére, sok mindent idejében meg fog hallani és érteni. A karácsonyi prédikáció így szól: Üdvözítő született ma nektek, aki az ÚR Krisztus a Dávid városában (Betlehemben). Ennek minden szava külön és így együtt is nagyon sokat jelent. Nem hiába lett ez nagy öröme az egész népnek. Nekünk az-e? Már a gyermek Jézus Szabadító, Úr, Messiás. Ő nekünk született, s meg lehet találni őt egy konkrét helyen. A Pásztorok hitték is meg nem is, Mi is így vagyunk olykor Isten igéjével. Ők azonban nem érték be ezzel, felkerekedtek, és meg akartak győződni a valóságról. S meg is találták a gyermeket, pontosan ott és úgy, ahogyan Isten küldötte mondta. Ez a becsületes magatartás: teljes bizonyosságra vágyom, elmegyek hát egészen Jézusig. Ott a tények meggyőzik a kételkedőt is. És visszafelé már ezzel a meggyőződéssel lesznek ők is angyalok, Isten követei, akik dicsőítik az Urat nagy tetteiért, és maguk is hirdetik a karácsonyi örömhírt. Teljes bizonyossággal tanúskodnak arról, hogy mi az igazság. Mi tehát a pásztorok útja? Az éjszaka csendességében igét hallottak. Nem egészen értették, de aszerint cselekedtek, elmentek és megnézték, igaz-e. Minden tekintetben igaznak bizonyult. Így ők is hirdették azt másoknak. Ma is az ige hallgatása vezet el Jézushoz. De a templomból el kell jutni őhozzá, személyesen meg kell ismernünk őt hit által. Ez változtatja meg minden ember életét, betölti örömmel, és hiteles tanúvá teszi. 3. Imádság: Mennyei Atyánk! Köszönjük, hogy most, karácsony este arra emlékezhetünk, hogy elküldted a földre Egyszülött Fiadat, és általa világosságot gyújtottál ebben a sötét világban! Kérünk, gyújts világosságot a szívünkben is, és tedd világossá, áldottá az ünneplésünket! Add, hogy a karácsony ne csak a 2 napig tartó szeretet ünnepe legyen számunkra, hanem a Te el nem múló szereteted költözzön be otthonunkba, családunk életébe, és éltessen minket a hétköznapokban is! Add, hogy a földi ajándékok ne vonják el a figyelmünket a legnagyobb ajándékról, Krisztusról! Engedd, hogy a pásztorokkal együtt érkezzünk meg Hozzá, legyen személyes bizonyosságunk, Krisztus-tapasztalatunk, amelyet tovább adhatunk másoknak! Ámen. 4. Mi Atyánk 5. Ajánlott ének: 1. Ó gyönyörű szép, titokzatos éj!/ Égszemű gyermek, csöpp rózsalevél. Kisdedként az édes Úr /Jászolában megsimul/ Szent karácsony éjjel! 2. Ó fogyhatatlan csodálatos ér!/hópehely ostya, csöpp búzakenyér. Benne, lásd: az édes Úr /Téged szomjaz, rád borul./ Egy világgal ér fel. 3

4 2012. október 29-én gyülekezetünk 4 konfirmációra készülő fiataljával Szegedi Fruzsinával, Telinger Fannival, Szabó Dáviddal és Tóth Jánossal Egyházmegyei Konfirmandus Találkozón vettünk részt Nyírbátorban közel 280 fiatallal együtt. A találkozót Nyírbátori Református Templomban nyitotta meg Gaál Sándor tiszteletes úr, majd Koós Lóránt nagydobosi és nyírparasznyai lelkipásztor tolmácsolta egy szemléletes jelenet segítségével Isten üzenetét. Együttlétünket a helyi református iskolában folytattuk közös énekléssel, valamint mozgalmas és vidám játékokkal. Lelkünkben elcsendesedve Veres Péter gávai lelkipásztor előadására figyelhettünk, aki Mátyás király példáját segítségül hívva bemutatta számunkra az álruhában köztünk járó valódi Királyt, az Úr Jézust, és a vele való életközösség csodálatos voltát. Ebéd után még némi éneklés, és játék következett, majd pedig visszasétáltunk a templomhoz, ahol egymás kezét megfogva, kívülről egy nagy kört alkottunk, és így, fogtuk November 17-én ismét összegyűlt az egyházmegye asztaliteniszező felnőttjeinek egy része, hiszen az apagyi általános iskolában megrendezésre került a Kálvin Kupa III. A közelmúlt eseményei Konfirmandus Találkozó Nyírbátorban Kálvin Kupa asztalitenisz verseny 4 közre a szépen felújított, Istennek szentelt hajlékot. Zárásképpen Nagy József missziói lelkipásztor bátorítására és összefoglaló szavaira figyelhettünk, majd egy imádságot követően búcsút vettünk egymástól, a mielőbbi találkozás reménységében. Köszönjük a helyi gyülekezet és iskola befogadó szeretetét, a szervezők és a résztvevők munkáját, idejét, és azt a sok-sok áldást, amelyet mindnyájan hazavihettünk erről a szép alkalomról. asztalitenisz verseny. A tornát Kozma Mihály apagyi lelkipásztor rövid igei üzenete és Gaál Sándor esperes köszöntő szavai nyitották meg. Ezt követően három kategóriában lehetett nevezni, így a profik, az amatőrök, és a párosban indulók is küzdhettek a díjakért. A legtöbb eredményt elért csapat, mely ez alkalommal nem nagy meglepetésre az apagyi volt, az idén egy üvegből készült, festett vándorkupát is magával vihetett, a rohodi gyülekezet jóvoltából. Hálás szívvel emlékezünk az együtt töltött kimerítő, de tartalmas napra, köszönjük a szervezők munkáját, és a versenyzők megjelenését. Gyülekezetünkből Lukács Mihály, Nyeste Ferenc, Popovics Lajos és jómagam vettünk részt a tornán. Andrássy Gergely tiszteletes

5 November 24-én gyülekezetünk 4 fiatalja Egyházmegyei Ifjúsági Találkozón vett részt. A nyírségi egyházmegye gyülekezeteiből kb. 60 fiatal töltötte együtt ezt a napot. A találkozó témája a család volt. Pótor László nyírmeggyesi lelkipásztor a megszállott fiú meggyógyításának története alapján 3 dologra mutatott rá: milyen válságok nehezíthetik meg a családok életét, hogyan lehet Jézus elé vinni a problémát, és Ő hogyan állítja helyre a család életét. A helyi fiatalok egy kibeszélő műsor elképzelt jelenetét adták elő, görbe tükröt tartva a gyermek-szülő konfliktusokról, majd Veres Péter, a gávai, szabolcsi és tímári gyülekezetek lelkésze tartott előadást az idilli és kevésbé idilli családról, kiemelve, hogy a fiatalok személyesen mit tehetnek azért, hogy boldogabb családban éljenek. Délután a különböző korosztályok kiscsoportokban igyekeztek megfogalmazni, hogy kinek mit jelent a család. Ifjúsági Találkozó Szabolcson Emellett nagyon sokat mozgással, játékkal, énekeléssel és nevetéssel a nap. A látnivalókban sem volt hiány, a résztvevők megnézhették a község XI. században épült templomát, a földvárat és a korhűen berendezett barokk-kori Mudrány-kúriát. Azt hiszem, mindenki élményekkel, barátokkal és áldással gazdagodva térhetett haza saját gyülekezetébe. December 1-jén délután gyülekezetünk hagyományainak megfelelően az összegyűlt gyülekezeti tagokkal közösen készítettük el Adventi koszorú készítés 5 adventi koszorúinkat a gyülekezeti házban. Nagy volt az érdeklődés, felnőttek és gyermekek egyaránt részt vettek ezen az alkalmon. Mielőtt munkához láttunk, egy szép adventi éneket tanultunk, majd Isten Igéjének útmutatására figyelhettünk. Volt, aki tavalyi koszorúját újította fel, mások az alapoktól kezdve újat készítettek. Nem csak a végeredmény, az elkészült koszorúk, de a közösen eltöltött idő is szép és értékes volt. Adja Isten, hogy ne csupán díszek legyenek ezek a koszorúk otthonainkban, hanem legyen mögöttük őszinte várakozás és felkészülés karácsony ünnepére! Paczári András segédlelkész

6 Gondolatok a karácsonyfáról Nem tudom, hogy érzel, mikor meglátod a piacon a sok kivágott fenyőfát. Nem tudom, mit érzel, mikor belefaragod a végét egy tartóba, hogy el ne dűljön. Bennem mindig van egy szorongó sajnálat, egy ilyen érzés: be kár volt kivágni és mégis milyen kedves, hogy itt lehet a szobánkban szépségével, illatával. De vajon eszünkbe jut e a kivágott fáról, az akit ez a kivágott fa szimbolizál, jelent, az érettünk kitépett, életből kimetszett, keresztre vert Krisztust. Mert így szeret az Isten bennünket, fiait, gyermekeit, hogy a legdrágábbat adta. Nemcsak bölcsőbe adta, hanem halálra is adta. Valaki egyszer azt mondta, hogy ez megbotránkoztató szeretet. Valóban érthetetlen, szinte felfoghatatlan, csak le lehet borulni előtte, mint J. S. Bach. Amikor befejezte a Máté passiót, a kottájára borulva találta a felesége sírva, és csak ezt mondogatta: meghalt Jézus Krisztus, meghalt értettem is. Ennek az átélése nélkül nincs karácsony. Ha ez kimarad belőle, csak hiányérzet maradhat utána. Gyökössy Endre Karácsonyi szeretethimnusz Az 1Korintus 13 alapján Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező. Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő. Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket zengek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem. Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony. A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje. A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát. A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is. A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van. A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból, hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni. A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják viszonozni. A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a számítógépek elavulnak. De a szeretet ajándéka megmarad. 6

7 Karácsonyi üzenet Az angyal ezt mondta neki: "Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége." Mária megkérdezte az angyalt: "Hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek?" 35 Az angyal így válaszolt neki: "A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának. Ekkor így szólt Mária: "Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint!" (Lukács 1, ) Így is történt. Krisztus megszületett. Mi pedig tűnődünk. Vajon milyen lehetett? Isten benned. A világmindenség Alkotója benned lakozik. Érzed, ahogy mozgolódik, fészkelődik, könyökével megbök, és így szólsz magadban: Az Istenség bennem mocorog! Milyen lehetett? A válasz kézenfekvőbb, mint gondolnád. Isten ugyanazt az ajánlatot teszi neked is, mint Máriának: természetfeletti módon belehelyezi az Ő Fiát az életedbe. Jézus benne él Isten gyermekeiben. az, hogy Krisztus közöttetek van: reménysége az eljövendő dicsőségnek. (Kolossé 2,27) Aki pedig megtartja az ő parancsolatait, az őbenne marad, és ő is abban; és ezt, hogy ő bennünk van, abból tudjuk meg, hogy a Lelkéből adott nekünk. (1 János 3,24) Bennünk van. Krisztus nem csak mellettünk van, velünk van, vagy értünk van; Ő többet akar, annyira közel akar lenni, hogy bennünk él. Isten ugyanazt a karácsonyi ajándékot ajánlja fel neked, mint Máriának: Fiát, aki benned lakozik. Krisztus növekedett Máriában, azután amikor eljött az idő, előjött. Krisztus benned is növekedni fog, mígnem előjön. Előjön a beszédedben, a cselekedeteidben, a döntéseidben. Akárhol is élsz, az Betlehemmé válik, és minden napod karácsony lesz. Máriához hasonlóan, te is Krisztust adod a világnak. Máriában kis magzatként volt, benned pedig a hatalmas erőként. Ő megteszi, amit te nem tudsz. Ugye ezt ígérte Jézus? Ugyanaz a kéz, ami elhengerítette a követ a sír ajtaja elől, elbánik a csüggedtségeddel. Ugyanaz az erő, ami életre keltette Jézust, képes életre kelteni lankadó hitedet. Ugyanaz az erő, ami térdre kényszerítette Sátánt, le tudja, és le is fogja győzni őt az életedben. Ugyanaz az erő, ami Krisztust Mária világába hozta, elhozza Őt a te életedbe. Fel tudjuk fogni ennek az ígéretnek a mélységét? Isten Ádámmal és Évával volt. Isten Ábrahámmal volt. Isten Mózessel volt és Izrael fiaival. De most benned él. Meg fogja tenni, amit te nem tudsz. Nem tudsz úrrá lenni az aggodalmaskodáson? Krisztus igen. És Ő benned él. Nem tudsz megbocsátani annak az alaknak, nem tudod elfelejteni a múltat, vagy nem tudsz úrrá lenni a rossz szokásaid fölött? Krisztus igen. És Ő benned él! Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk (Lukács 1,68-69) Szerettem volna Max Lucado Szerettem volna jászol lenni, Hogy bennem megpihenjen Ő, Az égből jövő Szent Király. Szerettem volna lenni földdarab, Hol a betlehemi régi jászol áll. Szerettem volna lenni néma este, Hogy átöleljem csendesen, Vagy üstökös, hogy átragyogjak Minden sötétlő fellegen, S fényem kisgyermek-arcára hulljon. Ember vagyok. Megtért gyermekként Jászolához a szívem így teszem. Többet nem adhatok. E szív nem tiszta még. Többet nem adhatok, és ez úgy fáj nekem, Fogadj el Jézusom!... Göncző Sándor 7

8 Gyermekoldal 1. Jézus Krisztus Isten egyszülött 2. Az angyali seregek így énekelnek: Dicsőség, dicsőség Istennek. (326. dicséret) 3. várakozás előzi meg a karácsonyt. 4. Ő ír a Bibliában a napkeleti bölcsek látogatásáról. 5. csillag csodafényt ád (karácsonyi ének) 6. Ide fektette Mária a bepólyált Jézust. 7. tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt (Lk 2,8) 8. Karácsonyi köszöntőt éneklő. 9. Kinyitották kincsesládáikat, és adtak át, aranyat, tömjént és mirhát (Mt 2,11) 10. Ő adta hírül Jézus születését Máriának. 11. A karácsony lényege E Á 1. E A Z A N I M Ó Megfejtés: T T Aranymondás: Mert láttuk az ő csillagát, amely feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt Mt 2,2 8

9 Az Ó - és az Újév határán természetes, hogy az ember előretekint, tervez, és a jövő felől kérdez. A jövő pedig mindig ingatag, kiszámíthatatlan. Éppen ezért gyakran félelmet, szorongást, aggodalmat vált ki az emberből az előretekintés. Mi vár rám a jövő évben? Lesz-e munkám? Hogy fogok megélni, miből fogom eltartani a családomat? kérdezhetik a szülők. Hogyan fogok teljesíteni az iskolában, sikerül-e javítanom? Hol sikerül tovább tanulnom? Hol tudok majd elhelyezkedni? kérdezhetik a gyermekek és fiatalok. A kérdésekre sokféle választ kínál a világ. Sokan húznak hasznot az emberi bizonytalanságból. Jósok, horoszkópkészítők, álomfejtők és mások kívánnak jövendőt mondani álmokból, tenyérből vagy a csillagok állásából. Hogy ezek a nyilvánvaló szélhámosságok milyen népszerűségnek örvendenek manapság, az jól Mi vár ránk a jövő évben? Keresztyén (Nem)Horoszkóp mutatja az emberek bizonytalanságát és kilátástalanságát. Keresztyén emberként azonban azt valljuk, hogy a mi jövőnk nem a tenyerünkben vagy akár a génjeinkben és nem is a csillagok állásában van megírva, hanem az Élő Isten kezében van. És bár mi is osztozunk a világ bizonytalanságában, de nem osztozunk a reménytelenségében. Mert a mi reménységünk Jézus Krisztus. S Ő nem csak múló reménység, hanem bizonyosság a sok bizonytalanság közepette. Az örök változatlan az állandóan változó világban. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz (Zsid 13,8). Ha valamit tudhatunk a 2013-as évről az az, hogy Ő ott lesz. Nem tudjuk mi vár ránk, de azt tudjuk, hogy Valaki várni fog. Hogy számolunk-e Vele, figyelembe vesszük-e Őt a terveinkben, csak rajtunk múlik. Egy biztos: Ő számít ránk. Paczári András segédlelkész Január 1. és december 31. között születtél? Akkor Isten kegyelmének jegyében születtél. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek (Tit. 2,11) CSILLAGKÉPED?: Én (Jézus) vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag (Jel. 22,16). SZERELMED?: Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szerelmét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. (Róma 5,8) ÚTJAID?: Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. (Zsolt 139,3). PÉNZED?: Keressétek először Istennek országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak néktek (Mt 6,33) JÖVŐD?: Kezedben van sorsom (Zsolt 31,16). Mindez rád nézve is igaz. Ha Jézus Krisztusra bízod életedet, akkor már nem kell aggódva faggatnod a horoszkópot, amelyet neked állítottak fel ügyes üzletemberek. Sok ember érzi magát napjainkban elhagyatottnak. Sokan elbizonytalanodnak, és biztos támaszt keresnek az életben. Ezt a támaszt csak Istenben lehet megtalálni, aki Jézus által Atyánk akar lenni, és gondunkat akarja viselni. Most még van lehetőség megragadni ezt! Most még mindenkinek adatik a MA! Reményünk lehet csupán, hogy a kegyelem kitart az előttünk álló évben is! Hiszen minden nap csak KEGYELEM! Áldjon és segítsen a Mindenható Istenünk ezt a MÁT kihasználni üdvösségünk érdekében! Ha visszajön, Akire várunk, készen találjon! 9

10 Állandó alkalmaink Hétfő Péntek: között reggeli áhítat Kedd: tól bibliaóra az Idősek Klubjában Szerda: Hittanórák az iskolában és óvodai foglalkozás tól bibliaóra az Idősek Otthonában Csütörtök: tól kismama kör minden második héten tól gyülekezeti bibliaóra Péntek: tól 8. osztályos és tól 7. osztályos kátéóra tól roma fiúk bibliaórája Szombat: tól ifjúsági bibliaóra 9.00-tól istentisztelet az Idősek Otthonában Vasárnap: tól istentisztelet, illetve párhuzamosan gyermek istentisztelet két csoportban tól istentisztelet December 16. vasárnap 17-hétfőtől 24. hétfő Szenteste 25. kedd Karácsony 1. napja 26. szerda Karácsony 2. napja 31. hétfő Ünnepi alkalmaink tól a Kultúrházban óvodások adventje Esténként tól bűnbánati istentiszteletek tól istentisztelet, hittanosok műsora Kántálás 9.00-tól istentisztelet az Idősek Otthonában, úrvacsora tól istentisztelet, úrvacsora tól istentisztelet tól istentisztelet tól az ifjúság szolgálata tól óévzáró istentisztelet Gyülekezeti vacsora január tól újévi istentisztelet tól istentisztelet Magvetés A Ramocsaházi Református Egyházközség alkalmanként megjelenő lapja. Megjelent 350 példányban. Készítette: dr. Gaál Sándor, Andrássy Gergely, Paczári András 10

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

A Vasmegyeri Református Egyházközség Lapja 2015 karácsony

A Vasmegyeri Református Egyházközség Lapja 2015 karácsony Ö römhír A Vasmegyeri Református Egyházközség Lapja 2015 karácsony Hova menjek lelked elől? Orcád elől hova fussak? Zsolt 139,7 Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Titusz 2,11 Menekült,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.)

KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Mesélő 1.: KARÁCSONYI MŰSOR 1.b I. rész (Amíg a szülők elfoglalják a helyüket, karácsonyi dalok szólnak Cd-ről.) Jó estét kívánok! Meg ne ijedjenek! Itt egy kompánia, semmit se féljenek! Lépek én e házba

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

I. évfolyam 2. szám 2014. december Karácsonyi örömünk elé

I. évfolyam 2. szám 2014. december Karácsonyi örömünk elé I. évfolyam 2. szám 2014. december Karácsonyi örömünk elé Karácsonykor az ember úgy érzi magát, mint Petőfi János vitéze Tündérországban. Messze földre kerül szebbnél-szebb tájakra, örömtől és boldogságtól

Részletesebben

Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat!

Ismerd fel, ó keresztény, nagy méltóságodat! Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, a világ ıáltala lett, de a világ nem ismerte fel ıt. A tulajdonába jött, övéi azonban nem fogadták be. (Jn 1,9-11)

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Református hittan Évfolyam: 5. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után

Az első karácsony Imádság gyertyagyújtás után Karácsonyi Hírlevél 2012.. december Az első karácsony Sok első karácsony van. Az első tudatos, az első, mint iskolás, mint házas, mint kisgyermekes. Első valakivel, aki fontos, akit szeretünk, vagy első

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik

bibliai felfedező B12 Ajánlott további olvasásra: Ézsaiás 7:14 és 9:6 János 1:6-14 2. Korinthus 8:9 1. RÉSz: Egy Fiú születik Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSz: Egy Fiú születik Olvasd el: Lukács 1:26-38;

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Erős vár a mi Istenünk!

Erős vár a mi Istenünk! Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti és Missziói Osztály Gyermek és Ifjúsági Munkaág H Í R L E V É L T ART ALOM Köszönt Erős vár a mi Istenünk! Gyermek és Ifjúsági pályázat elszámolása Programnaptár

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

É L E T Ü N K. várjátok meg az Atya ígéretét. Visszajön. 2013. december, 14. évfolyam 12. szám. w e s s i. h u

É L E T Ü N K. várjátok meg az Atya ígéretét. Visszajön. 2013. december, 14. évfolyam 12. szám. w e s s i. h u 2013. december, 14. évfolyam 12. szám É L E T Ü N K w e s s i. h u A Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet tájékoztatója Visszajön Hóból az erdő, ködből a felhő, hó esik, tél szele fújja Valaki eljött,

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

2011. Karácsony. Advent Az Úr eljövetele

2011. Karácsony. Advent Az Úr eljövetele 2011. Karácsony Advent Az Úr eljövetele A Karácsony előtti készülődésünkben fontos, hogy helyesen lássuk az Úr eljövetelének valóságát. Egy 18. századi református lelkipásztor szép gondolatmenetben hagyta

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

Kökényesdi betlehemes játék Partium, Szatmár megye

Kökényesdi betlehemes játék Partium, Szatmár megye 2013. december Kökényesdi betlehemes játék Partium, Szatmár megye József: Dicsőség a magasságban Istennek És békesség a földön a jóakaratú embernek! József vagyok, istenfélő ember, Názáreti szegény mesterember,

Részletesebben