Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre"

Átírás

1 Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre A Csetényi Baptista Gyülekezet jubileumi füzete

2 A gyülekezet a kezdeti időkben A gyülekezet 2010-ben

3 A C S E T É N Y I B A P T I S T A G Y Ü L E K E Z E T J U B I L E U M I F Ü Z E T E 3 Összeállította Bódis László lelkipásztor Munkatársak Sinkáné Sudár Judit Sinka Szilárd Sinka Csaba Fotók Korabeli amatőr fényképészek felvételei Forrásanyagok A Csetényi Baptista Gyülekezet irattára Lelkipásztorok, gyülekezeti tagok emlékiratai Takács Sándorné Puskás Judit szakdolgozata Készült a Csetényi Baptista Gyülekezet centenáriumára 2010 szeptemberében

4 4 A C S E T É N Y I B A P T I S T A G Y Ü L E K E Z E T J U B I L E U M I F Ü Z E T E Tartalomjegyzék Előszó... 4 Mit hiszünk az újszövetségi gyülekezetről?... 6 Elnöki üdvözlet... 7 Csetény rövid településtörténete... 8 A Csetényi Baptista Gyülekezet rövid története... 9 Személyes élmények, visszaemlékezések Bódis László lelkipásztor Előszó A Csetényi Baptista Gyülekezet történeti, mint újszövetségi keresztény gyülekezet elindulását nem tudjuk másképpen elképzelni, mint az evangélium teremtő hatalma alatt létrejött lelki közösséget, Krisztus gyülekezetét. Ha a kezdetekről akarunk beszélni, akkor az Úr Jézus szavai jutnak eszünkbe, aki elküldte tanítványait, apostolait e széles világra. Egyszerűen ez történt Csetényben is a huszadik század elején. Az evangélium, Isten országa elérkezet a csetényi emberek szívéhez is. Azok a feljegyzések és elmondások, amelyeknek egy részét e kis füzetben sikerült rögzíteni, valamint a képek, fotók, amelyek ránk maradtak elődeinktől, töredékesen bár, de tükrözik az élő evangélium nyomvonalát, amelyen az úttörőink haladtak. Nem úgy nézünk fel rájuk, mint tévedhetetlen szentekre, de meggyőződéssel mondhatjuk róluk, hogy csontjaikba zárt parázsként hajtotta őket Krisztus szeretete, és az ő kegyelme erejével érték el mindazt, ami ezen a tájon is a valóra válhatott egy évszázaddal ezelőtt és a következő évtizedekben: az Úr szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel, és terjedt, növekedett Isten országa a küldetésük és munkájuk által. Mint minden időben, az ő idejükben sem volt felhőtlen és próbamentes az élet, különösképpen a hitélet. A baptista misszió ezen a tájon is sok akadályba ütközött. Mint a világon bárhol, elsősorban vallási féltékenység, rosszul értelmezett elvek és óemberi gőg, valamint a világi és ördögi ellenállás állt szembe az újra fakadó élettel, ébredező misszióval. Újat akartak-e ezek az emberek? Vagy a régi evangéliumot újra feltárni az emberek előtt? Pál apostol szerint nincsen más evangélium. Amikor valaki igazán megtér az Úrhoz, akkor felfedezi, hogy ő milyen, és hogy Krisztus újjá tudja teremteni. Ugyanakkor észreveszi a körülötte levő népet, hogy milyen bűnös életmódot folytat, amiről talán nem is tud, és nem is akar tudni. Amikor Ézsaiás próféta találkozott az Úrral, ezt tapasztalta meg, és akkor a kerub megtisztította az ajkait. Amikor egy ember megtér a világi életmódból, akár vallásos volt, akár nem, ez

5 A C S E T É N Y I B A P T I S T A G Y Ü L E K E Z E T J U B I L E U M I F Ü Z E T E 5 a csoda megy végbe az életében, és elindul mások felé szolgálni és hívni az Isten országába. Ilyenkor az emberek nem értik, mi történik, és kiközösítik maguk közül. Sajnos így történt ez négyszáz évvel ezelőtt a baptista mozgalom elindulásakor és minden új helyen, ahol az evangéliumot elkezdik hirdetni. A kezdeti időben sokak számára érthetetlen volt Csetényben is az új hit, később mindenki láthatta, tapasztalhatta, hogy egyszerűen biblikus, evangéliumi, gyakorlati keresztyén életről van szó. Nem szeretnénk abba a hibába esni, hogy azt mondjuk: az új közösséget, gyülekezetet a sátán megkímélte a támadásoktól vagy hogy hitelődeink és későbbi testvéreink nem követtek el hibát. De törekedtek a cél felé, és nagyon sok áldott időt jegyzett fel a krónika. Bízunk abban, ha ez hiányos is, az Úrnál a gyülekezet élete, a teljes folyamat nyilvánvaló. Ő az, aki a gyertyatartók között jár. Amíg e szavakat írom, nem hallgathatom el azt a tényt, hogy az evangélium Csetényben, mint egész országunkban már korábban is jelen volt. Népünk történelmét ismerve tudjuk, hogy már Géza fejedelem, majd Szent István királyunk, aki radikálisan megváltoztatta őseink lelkivilágát, szívébe zárta a keresztény hitet. Az ő korukban is, mint ma, némelyek szívből, mások színből élték vallásos életüket. De döntő fordulat volt, hogy az evangélium üzenete közvetett vagy közvetlen formában eljuthatott az emberekhez. Sajnos a teljesen átadott élet lehetőségével nem sokan éltek és élnek. A baptisták megítélése és a többi keresztény/keresztyén felekezettel való együttműködése nagyban függött minden időben az aktuális politikai, egyházpolitikai és társadalmi helyzettől. Az újtól való félelem, amely ténylegesen rejthet veszélyt, sokszor negatív megítélést sugallt. A testvérek emberszeretete, az evangélium vonzása, a gyülekezetek barátságos légköre megváltoztatta az emberek véleményét a baptistákról. Egyre többen éreztek szimpátiát és elfogadást vagy éppen testvéri szeretetet a közösség iránt. Az utóbbi években a keresztény ökumené országunkban is hatásosan közelítette egymáshoz a felekezeteket, ezáltal az embereket. Ma teljesen érezhető, hogy nincs csak egy hit, egy evangélium, bár a gyakorlatban vannak különböző megnyilvánulások. A kereszténység újra próbálja felfedezni az egy pásztorhoz való tartozást a sokszínűségben. A baptisták mindig is apostoli egyszerűséggel a tudatos döntés elvét, a személyes hitet hangsúlyozták. A megtérést követő újszövetségi keresztséget és a gyakorlati hívő életet. Így vagyunk jelen több mint négyszáz éve a világmisszióban, gyökereink az apostoli korba nyúlnak, később a reformáció harmadik ágaként az anabaptisták voltak a fáklyavivők. Modern kori gyülekezeteink együttműködve többi keresztény testvérünkkel igyekeznek megélni a nagy missziós parancsot. A sok évtizedes kitartás, olykor viták és nézetkülönbségek után, a hűség és a hitvallás stabil alapjaihoz való ragaszkodás mellett, meghozta a bölcsesség és egymásra találás jó gyümölcsét. A felekezet az ökumenéban, híveink korábban az aliansz -ban nyújtottak egymásnak kezet. A szélesebb család és közösség ellenére sem válik fölöslegessé a személyes hit, a megtérés és a lelki növekedés, sőt nagyobb odafigyelésre ösztönöz. Az Úr áldja meg népét, Krisztus gyülekezetét és a csetényi közösséget a továbbiakban is.

6 6 A C S E T É N Y I B A P T I S T A G Y Ü L E K E Z E T J U B I L E U M I F Ü Z E T E Mit hiszünk az újszövetségi gyülekezetről? A baptista hitvallás 12. pontja Hisszük, hogy az újszövetségi gyülekezet azoknak az újjászületett és bemerített hívőknek a közössége, akik Jézus Krisztust megváltójuknak elfogadják, és az ő Igéje szerint élnek. 1 Valljuk, hogy az újszövetségi gyülekezet nyilvánvaló ismertetőjegyei: a tiszta igehirdetés, 2 a bemerítés és az úrvacsora Ige szerinti alkalmazása, 3 az imádkozás és az éneklés,4 az önkéntes adakozás, 5 a szeretetszolgálat 6 és a gyülekezeti fegyelem. 7 Hisszük, hogy van egy szent, egyetemes, és láthatatlan egyház, 8 ennek feje Jézus Krisztus, 9 és tagjai a különféle látható egyházak közül mindazok, akik a Bárány vérében megmosattak és a Szentlélek által újjászülettek. 10 Hisszük, hogy gyülekezeteink az egyetemes egyháznak, Krisztus testének élő részei, és minden esetben, amikor a Szentírásra épülő hitelveiket a gyakorlatban következetesen megvalósítják, a láthatatlan közösség látható képmásai. 1. 1Kor 12,13. ApCsel 2,41. Jn 10,27. Ef 5,24. 2Kor 6,14; ApCsel 2,42. 2Jn 9;10. 1Jn 4,1. 1Kor 14,3;29 3. Mt 28, ApCsel 19,3 5. 1Kor 11, ApCsel 1,14. ApCsel 2,42. Ef 5, Kor 16,2. Zsid 13,16 6. ApCsel 11,29. Gal 6,10. Jak 1, Kor 14,40. Gal 6,1. 1Thessz 5,14 8. Jn 10,16. Ef 2, Zsid 12,18; (Gal 4,26). Jel 21,2 9. Ef 1, Ef 4, Jel 7,9;14. 1Jn 3,9-10 Bemerítés a falu határában 1938-ban

7 A C S E T É N Y I B A P T I S T A G Y Ü L E K E Z E T J U B I L E U M I F Ü Z E T E 7 Elnöki köszöntő Kedves csetényi Gyülekezet! Kedves ünneplő Testvéreim! Isten kegyelmének köszönhetően a Csetényi Baptista Gyülekezet ebben az esztendőben megalakulásának századik jubileumát ünnepli. Nagy dolog ez, mert egy komoly mérföldkőhöz érkezett a gyülekezet. Áldott legyen azok emléke, akik száz esztendővel ezelőtt nagy hittel megkezdték az ugartörő munkát ebben a csodálatos természeti adottságokkal rendelkező gyönyörű bakonyi községben. Nem volt könnyű a kezdet, de a folytatás sem. Hisz míg nappal a jó mag hintése folyt, a sötétség munkásai sem voltak tétlenek. Mennyi küzdelem, mennyi verejték, mennyi álmatlan éjszaka, mennyi könny és imádságban eltöltött idő volt ebben a száz esztendőben, mire kihajtott és szárba szökkent a vetés, gyümölcsözőre fordult a már szinte kivágásra ítélt fa. Mindez nem emberi érdem, Isten kegyelme, hogy sok-sok próbatétel között mégis adott áldást, sok örömöt, bizakodást és reménységet. Adott vigasztaló szót a fájdalom, betegség, gyász idején és ujjongó örömöt, amikor gyermekekkel, megtérő ifjakkal és idősekkel ajándékozta meg a közösséget. A Csetényi Baptista Gyülekezetnek nagyszerű 100 esztendős történelmi múltja van. A nagy kérdés az, hogyan tekint a jövőbe. A Krisztus gyülekezetének az a küldetése, hogy megtért, bűntől megtisztult élettel hiteles tanúivá váljunk Isten nagy tetteinek a mai világban, amit bennünk és általunk visz végbe. Ebben a töretlen szolgálatban kívánok sok erőt a Szentlélek által a gyülekezet minden tagjának, vezetőinek és pásztorának. Köszöntésül a 100. zsoltár szavait idézem: Ujjongjatok az Úr előtt... szolgáljatok az Úrnak örömmel... Mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. Testvéri szeretettel, Mészáros Kálmán A Magyarországi Baptista Egyház elnöke, a csetényi gyülekezet volt pásztora Ha az Urat tartod oltalmadnak, a Felségest hajlékodnak, nem érhet téged baj, sátradhoz közel sem férhet csapás. Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. (Zsolt 91:9-15)

8 8 A C S E T É N Y I B A P T I S T A G Y Ü L E K E Z E T J U B I L E U M I F Ü Z E T E Csetény rövid településtörténete A község határa már a csiszolt kőkorban a Kr. e és 2500 közötti években is lakott hely volt. A falu határában két telep maradványait is megtalálták a régészek. A honfoglalás előtti népek közül a rómaiak hagyták a legmaradandóbb nyomot maguk után hazánkban. Csetényben több helyen is találkozhatunk kisebb-nagyobb településmaradványaikkal. A község nevének eredetét nem lehet egyértelműen meghatározni. A Földrajzi nevek etimológiai szótára szerint Csetény helység neve puszta személynévből keletkezett, magyar névadással. Az egyik ilyen személynév a Cetin lehet, a másik pedig az 1301-ben feljegyzett Cheten. Csetény sorsa nagyrészt a tatárjárás után épült Csesznek várával függ össze, melynek szinte örökös tartozékaként szerepelt ben a cseszneki vár és vele együtt Csetény is a Garai család tulajdonába került. Mátyás király 1482-ben eladományozza a falut, a vármegyei adójegyzékben már Szapolyai István birtokaként látjuk viszont. Egy dúsgazdag főúr, Enyingi Török Bálint 1523-ban feleségül vette Mária királyné udvarhölgyét, Pemfflinger Katalint, aki ismert volt lutheránus érzületéről. A feleség megnyerte férjét a reformáció részére. Így Enyingi Török Bálint a reformáció elsőrangú pártfogója és előmozdítója lett, és azt minden birtokán (Csesznek és a hozzá tartozó Csetény is az ő tulajdonában volt) igen hathatósan terjesztette. A falu lakosságának döntő többsége mind a mai napig református vallású ban Csetény gróf Esterházy János Nepomuk tulajdona lett ben nagy földrengés pusztított a faluban, mely mindent romba döntött. Az es szabadságharc eseményei minden megrázkódtatás nélkül siklottak el Csetény fölött után, a földesúri jog megszűnésével, a nemesi birtokot különválasztották a jobbágy- és zsellérföldektől ig a nemesi birtok még az Esterházy családé volt, azután pedig vétel útján Zitterbarth Mátyás tulajdonába került. Holitscher B. Lipót 1891-től 1904-ben bekövetkezett haláláig a nemesi birtok tulajdonosa volt Csetényben. Halála után fiai, Pál és Károly örökölték ben Holitscher Károly bátyja részét megváltotta, és ő lett a birtok egyedüli tulajdonosa. Az új tulajdonos jeles gazdászként a birtokot modern alapokra fektette. A műemlék jellegű, egykori barokk, majd az évszázadok során többször átépített és megtoldott Holitscher-kastély a község büszkesége. A világháborúk idején a községet nem érte különösen nagy pusztítás. A falu férfi lakosságát ugyanúgy érintette a bevonulás ténye, mint bárhol az országban. A bevonultak közül sokan lettek hősi halottak. Az I. világháborúban hősi halált halt katonák emlékét idézi a régi általános iskola falán elhelyezett emlékmű. A falu szociális problémák által közepesen érintett. Csetényből nem volt, és ma sincs lényeges elvándorlás, szeretnek itt lakni az emberek. Takács Sándorné szakdolgozata és a község honlapja alapján

9 A C S E T É N Y I B A P T I S T A G Y Ü L E K E Z E T J U B I L E U M I F Ü Z E T E 9 A Csetényi Baptista Gyülekezet rövid története A huszadik század első éveiben, körül keresztyén könyvárusok jártak Csetényben. Akkor Csetény lakosságának nagy része református volt. Az 1887-ben született Jakab Sándor vásárolt néhány könyvet a könyvárusoktól. Énekeskönyvet, Bibliát. Tanulmányozta a Bibliát, annak tanácsát, és arra a megállapításra jutott, hogy az ő élete és a családi köre a Biblia tanítása szerint nem megfelelő ahhoz, hogy az örök élet az övék is lehessen. Jakab Sándort betegsége és az ige tanítása mind jobban hitre juttatta. Másoknak is beszélt a Bibliában olvasottakról és az ő hitéről. De nem csak Jakab Sándor terjesztette a hitet, hanem lakott a faluban egy másik hívő ember is, Sütő bácsi, aki albérletben, Kálmán Mihállyal szemben lakott. Sütő bácsi nagy bibliaismerete és hívő élete nagy hatással volt Kálmán Mihályra, aki megragadva a lehetőséget szintén hitre jutott. Így kezdett nőni a baptista hívők száma. Jakab Sándor nagyon komolyan hirdette az evangéliumot, és 1910 körül megalakult az első baptista gyülekezet. Eleinte házaknál jöttek össze. Kálmán Mihályéknál kétszer is volt a gyülekezet összejöveteli helye. Itt kell megemlíteni Patonai Jánost, aki kilencedmagával adott helyet a gyülekezetnek. Voltak nehéz napjai a gyülekezetnek. Az akkori Balla nevezetű református pap felbérelt két embert, hogy gyújtsák rá a hívőkre Patonai János házát, mikor az összejövetel tart, de olyan erős szél volt, hogy nem tudták meggyújtani a szalmatetős házat. Ezt másoknak is elmondták a halálos ágyukon, hogy Isten nem engedte meg a tűzesetet. Jakab Sándor azon fáradozott, hogy egy imaházat építsen. Ezt meg is tette. A saját háza előtt lévő kiskert helyén 1921-ben megépítette az imaházat, és szépen gyarapodott a hívők száma. Jakab Péter, aki szintén hívő lett 1923-ban beiratkozott a baptista teológiára, amit el is végzett, és ő lett a gyülekezet pásztora. Később a megalakult fúvószenekarral több környéki faluba is eljártak. Jakab Istvánné Kovács Katalin az 1920-as években nagy zenei adottsággal énekkart alakított. Az 1926-ban bemerített Csizmadia Pál, aki szintén jó zenei adottsággal rendelkezett, csatlakozott Jakab Istvánné énekkarához, és később zenekart alapított ban szakadás állt be a gyülekezetben. Amerikából érkezett egy Mihok nevű ember, akinek a rokonsága Bakonycsernyén volt. Cseténybe is ellátogatott, és prédikált a gyülekezetben az Amerikából hozott pünkösdista szellemben, és sokan áttértek a pünkösdista hitre. De a baptista gyülekezet továbbra is fennmaradt, és folytatta hitbeli meggyőződését. Jakab Péter lelkipásztor és Jakab Sándor gyülekezetvezető jó kapcsolatot alakított ki a környező falvakban lévő baptista hívőkkel (Tatabánya, Bakonycsernye, Tét, Pápa, Kemenesmagasi). A gyülekezet 1937-ben új lelkipásztort kapott Jakab Sándor vejeként, Sáhó Miklós személyében, aki szintén teológiát végzett. Munkája során nemcsak lelki, hanem zenei téren is segítette a gyülekezetet. Kottaismeretre tanította a zenekarba beépülni kívánókat. Harmóniumot is vett a gyülekezetnek, melyen én is megtanultam

10 10 A C S E T É N Y I B A P T I S T A G Y Ü L E K E Z E T J U B I L E U M I F Ü Z E T E játszani. Még azt is elérte, hogy az iskolában hittanórát tartson a baptista szülők gyermekeinek. Ezeken jómagam is részt vettem. Jakab Sándor és az akkori vezető testvérek azon fáradoztak, hogy egy teljesen önálló imaházat hozzanak létre, amely nem közös más épülettel. Volt is egy lehetőség, de ez az előleggel együtt meghiúsult. Ám egy újabb lehetőség eredményes lett ben a gyülekezet új lelkipásztort kapott, Mónus Dánielt, aki Győrből járt Cseténybe től a győri körzethez tartoztunk tavaszán átköltözött a gyülekezet. A megülepedett gyülekezetet nagyon összefogta, fellendítette. Az új helyen vett lakóházat berendezték imaházzá ben a szoba-konyhás imaházat Mónus bácsi biztatásával egy helyiséggé, megmagasíttatva megépítettük rövid időn belül. Hétfőn kezdtük a bontást, de már szerdán az újonnan stukatórozott, félig kész imaházban tartottuk az összejövetelt. Itt kell megemlíteni, hogy új megtérők készültek bemerítkezni Székesfehérváron, mivel nálunk nem volt bemerítőmedence. De akkora hóvihar lett erre az időpontra, hogy nem tudtak elmenni. Így került sor az átalakult imaház medencéjében az első bemerítkezésre. Sok örömben volt részünk. Az akkori kornak majdnem megfelelő volt az imaházunk ben ismét új lelkipásztora lett a gyülekezetnek Sólyom Miklós személyében. Ismét elszakadva Győrtől, 1964-től önállósult a gyülekezet. Az új pásztor is nagy erővel vágott neki a munkának. Hamar, sokat akart elérni, mintha érezte volna, hogy kevés az ideje. Lelkiekben gazdagította a gyülekezetet, a fiatalokkal sokat törődött. A imaházat egy öltözővel nagyobbítottuk meg az ő rábeszélésére október 13-án egy tragikus baleset következtében életét vesztette, a gyülekezetnek búcsúznia kellett tőle. Czimer Edit 1967-ben lett a gyülekezet lelkipásztora. Ő is igyekezett a gyülekezetet jó lelki szinten tartani. A gyülekezet szerény, de lakható szolgálati lakást építtetett Czimer Edit számára, az imaház harmadik szobájából és a mellékhelyiségből. A kis gyülekezet mindig próbált előre haladni és jól működni tól ismét a győri körzethez tartoztunk Pócsik Béla által, aki új lelkipásztorként foglalt helyet a gyülekezetünkben. Szorgalmasan járt Cseténybe Győrből. Mély tanításaiból sok jót hallott a gyülekezet. Az ő indíttatására kezdett a gyülekezet új imaház építésének gondolatával foglalkozni. Jómagam is biztattam a testvéreket, hogy egy család is tud építeni egy lakást, s ha nekem egy-két testvér meg a jó IsteJézus segít, akkor lehetséges. Így vágtunk neki ban. Ahogy az idő engedte, elkezdtük a régi épület lebontását, majd leraktuk az alapot, és kezdődött az építkezés. Sok helyről kaptunk segítséget, főleg Győrből. Budapestről, Erzsébetről, Pócsik Ferenc kőműves társai, Sólyom testvér sógora, Vlaszlovics Sándor és mi magunk is nagy lelkesedéssel álltunk neki a munkának. Itt kell kihangsúlyozni, hogy az imaházzal szemben volt a tejgyűjtő, ahova hordták reggel-este a gazdák a tejet. Reggel még csak az alapot látták, este viszont, mire ismét jöttek, és hozták a tejet, nem akartak hinni a szemüknek, hogy reggel semmi, este meg állnak a falak. Hétről hétre építgettük tovább nagy összefogással. A balatonszemesiek is több alkalommal jöttek segíteni. Áprilisban kezdtük el az építkezést, és november 19-én már ünnepeltük a megnyitót. Tömve volt az imaház, sok érdeklődő és kíváncsi ember

11 A C S E T É N Y I B A P T I S T A G Y Ü L E K E Z E T J U B I L E U M I F Ü Z E T E 11 eljött, akik azt mondogatták egymásnak: Ezek aztán jól összefogtak, pedig nem is olyan sokan vannak, en talán. Nagy örömmel jártunk az új imaházba, hálásak voltunk Istennek, hogy megsegített bennünket. Sajnálatunkra Pócsik testvért központilag áthelyezték Debrecenbe tól ifj. Mészáros Kálmán végzős teológust hívta meg a gyülekezet mint a győri gyülekezet egyik körzeti állomása lelkipásztorának. Mészáros testvér is nagy buzgalommal járt Győrből Cseténybe, de nemcsak ő, hanem felesége, Gyöngyvér is lelkesített, tanított az éneklésre bennünket. Sok szép és jó alkalmunk volt, alig vártuk a vasárnapot, hogy beguruljon a kis Trabant a Mészáros családdal. Az ő ittléte alatt kezdtük el a szolgálati lakás építését, melyet nagy buzgalommal és Isten segítségével sikerült felépíteni. Jó lelkiállapotban, szépen teltek az alkalmaink. A győri gyülekezettel több közös alkalmunk is volt, ami már Mónus testvér idején kezdődött, de mivel az idő véges, ismét búcsúzás következett, Mészáros testvért Clevelandbe hívták, és így nekünk is más lelkipásztor után kellett néznünk. Ismét elszakadva Győrtől, önálló lett a gyülekezet tól Rácz István nyugalmazott lelkipásztor vette át a gyülekezetet. Rácz testvér nagy bölcsességgel és szinte fiatalos lelkesedéssel pásztorolt bennünket. Hűségesen járt Székesfehérvárról, még téli, hófúvásos időben is eljött gyalog Bakonycsernyétől Csetényig. Hétvégeken beindította a harmónium tanítását, többen eljártak még Dudarról is tanulni. Bölcsen pásztorolt bennünket. Az ő ittléte alatt fejeztük be a szolgálati lakás belső vakolását. Székesfehérvárról is hozott segítséget, de ő maga is nagyon kivette a részét a munkából. Jó példával járt előttünk mindenben tól Háló Gyula végzős teológust hívtuk meg lelkipásztorunknak. Mint minden pásztor, lendülettel, lelkesedéssel kezdte, illetve kezdték meg feleségével, Ágival a szolgálatot. Ők voltak az elsők, akik elfoglalhatták az új szolgálati lakást, nem kellett máshonnan idejárniuk. Ebben az időben szép számmal voltak fiatalok, akiket összefogott, szép énekkart alakított. Több változást hozott a gyülekezetbe. Istentisztelet előtt korcsoport szerint tartott alkalmakat, hol egyik, hol másik csoportban volt jelen. Igyekezett mindig igazságosan pásztorolni bennünket, az ő ittléte alatt alakult meg a zirci gyülekezet. Ahogy nőtt a család, gyerekek, több gond, más egyéb, tanulás, újságírói iskola, Pestre járás, első gyermek beiskolázása kapcsán úgy döntöttek, hogy talán városon könnyebb lesz szolgálni is meg tanulni is, így megint kezdtünk újból pásztort keresni tól Takács Sándor végzős teológust hívtuk meg a gyülekezet lelkipásztorának. Itt kell megjegyeznem, hogy a csetényi gyülekezet Takács testvérrel együtt hat kezdő lelkipásztort avatott, nevelt a baptista egyház számára. Takács testvér is nagy odafigyeléssel pásztorolt bennünket az ige valóságát, üzenetét kihangsúlyozva felénk. Nagy szorgalma és pontossága mindegyikünk előtt elismert volt. Vele és feleségével sok emlékezetes beszélgetésünk volt. A zirci, sőt a veszprémi gyülekezetet is ő pásztorolta. Sajnos a betegség egyre inkább eluralkodott a szervezetén, míg végül legyőzte, és a jó Atya elvitte magához. Búcsúzni kellett, ami nagyon megviselte a gyülekezetet tól Floch Gábor ötödéves teológushallgató vállalt bennünket ideköltözve feleségével együtt. Lendületesen pásztorolt bennünket, élénk igei gondolatai jó hatással

12 12 A C S E T É N Y I B A P T I S T A G Y Ü L E K E Z E T J U B I L E U M I F Ü Z E T E voltak ránk. Hűségesen járt Veszprémbe, Zircre. Sajnáljuk, hogy csak a gyakorlati idejéig maradt Csetényben, azóta is emlegetjük vidám, buzgó ittlétét ban Floch Gábor elköltözése után a lelkipásztori szolgálatot Révész Lajos ügyintéző lelkipásztor végezte Bódis László megérkezéséig második felétől Bódis László vállalta, hogy kéthetente és ünnepnapokon eljárva Pilisről pásztorol minket. Hálásak vagyunk Istennek, hogy megtartotta ezt a gyülekezetet száz éven keresztül jóban-rosszban egyaránt. A dátumok és leírások korábbi kéziratok felhasználásával és emlékezet alapján vannak lejegyezve. Lejegyezte Jakab Emil gyülekezetvezető, presbiter szeptember Takács Sándor lelkipásztor és a Lukács házaspár az újszülött Dorkával

13 A C S E T É N Y I B A P T I S T A G Y Ü L E K E Z E T J U B I L E U M I F Ü Z E T E 13 A gyülekezet lelkipásztorai Jakab Péter Sáhó Miklós Mónus Dániel Sólyom Miklós

14 14 A C S E T É N Y I B A P T I S T A G Y Ü L E K E Z E T J U B I L E U M I F Ü Z E T E Czimer Edit Pócsik Béla Mészáros Kálmán Rácz István

15 A C S E T É N Y I B A P T I S T A G Y Ü L E K E Z E T J U B I L E U M I F Ü Z E T E 15 Háló Gyula Takács Sándor Floch Gábor Bódis László A gyülekezet által útnak indított missziómunkások, lelkipásztorok: Beke Betty, Balla Zsolt, Horváth Judit, Sinka Csaba, Kapitány Zsolt. Itt megemlítjük még ifj. Vas Ferencet, aki ennek a vidéknek a szülöttje, és jelenleg is aktív részt vállal a gyülekezeti igeszolgálatokban.

16 16 A C S E T É N Y I B A P T I S T A G Y Ü L E K E Z E T J U B I L E U M I F Ü Z E T E Gyülekezetvezetők Jakab Sándor Bognár József Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. (Zsid 13:7) Jakab Emil

17 A CSETÉN Y I BA PTISTA GY Ü LEK EZET JUBILEUMI FÜZETE 17 A gyülekezet avatottjai 2007-ben Jakab Emil presbiter Kapitány Barnabás diakónus Sudár Gyula diakónus Vas Ferenc ny. lelkipásztor 2007-ben elöljárósági tagok: Jakab Emil, Lukács István, Sinka Józsefné, Vas Ferencné, Sudár Gyula, Kapitány Barnabás. A gyülekezet elöljárói jelenleg: Jakab Emil, gyülekezetvezető, ifj. Jakab Emil, gondnok, Jakab Ágota, pénztáros, Sinkáné Sudár Judit, jegyző, Lukács István, elöljáró, Sinka Dávid, elöljáró.

18 18 A C S E T É N Y I B A P T I S T A G Y Ü L E K E Z E T J U B I L E U M I F Ü Z E T E Személyes élmények és visszaemlékezések

19 A C S E T É N Y I B A P T I S T A G Y Ü L E K E Z E T J U B I L E U M I F Ü Z E T E 19 Jakab Sándor bizonyságtétele Jakab Sándor 1887-ben született, komoly hívő szülők gyermekeként. A család a református egyházhoz tartozott. Sándort is úgy nevelték, ahogy az református emberekhez illik. A kamaszodó korban, évesen már mit sem törődött a nevelésből kapott hit dolgaival. Isten útjától elfordulva a világi kívánságok nagyobb erővel vonzották. Így, nagyon fiatalon, súlyosan megbetegedett. Kilátástalan helyzetét mindenki végzetesnek vélte. Reménytelenségében sokat foglalkozott az elköltözés gondolatával. Látva, hogy a világ és annak minden bája, gyönyörűsége, sőt még az orvostudomány sem tud rajta segíteni, Istenhez fordult, segítséget kérve tőle. Minden alkalmat kihasznált arra, hogy imádkozzon. Ez az imakészség vezette közelebb Istenhez. Betegségéből felépülve igyekezett az Isten félelmében járni. Később édesapja megbetegedésénél újra elkeseredett, de az imádkozás felsegítette abból. 18 éves kora körül nagy vágyakozással kereste azon emberek, családok társaságát, akikkel együtt kívánta a hitét valóságosan megélni. Ez kevés sikerrel járt, mert senkiben sem talált őszinte, teljes életére hatással levő hitet. Még a sorkatonai szolgálatra történő sorozása előtt, egy vidékről érkezett könyvárus igehirdetőt hallgatott az egyik családnál tartott istentiszteleten. Az igehirdető szavait komolyan vette, mert látta, hogy az a Biblia igazságainak megfelelően hangzott. Nem sokkal ezután bevonult katonának. A katonaidő alatt hitében átélt könnyebb, nehezebb, magasztosabb és mélységesebb időszakokat. Az mindenképpen bizonyos, hogy a vívódásai azért történtek, mert szerette volna jobban megismerni Istent. Saját feljegyzése alapján tudjuk, hogy gondolataiban neheztelt a magukat jó hívőknek nevező emberekre, mert csak névlegesen voltak azok. JAKAB SÁNDOR Takács Sándorné szakdolgozata alapján Írtam Bruckban, január 29-én, a 19. gyalogezred, 3. század 3. szakaszában Kedves olvasóm, aki ezt olvasod, mindig előtted tartsad azt, hogy aki ezt írta nem katonai díszezredekkel foglalatoskodott mindig, s nem a világnak minden bűnös gondolatjai és cselekedetei voltak az eszében, ami pedig katonáéknál nem sokszor láttatik meg, vagyis tapasztaltatik az embereken. De hála a Jó Istennek, hogy énvelem azért nem hagyta egészen elfelejteni azt, amit még odahaza, a szüleim megtanítottak ismerni

20 2 0 A C S E T É N Y I B A P T I S T A G Y Ü L E K E Z E T J U B I L E U M I F Ü Z E T E a jót a rossztól, hogy meg tudjam választani, és az igazat a hamisságtól meg tudjam különböztetni. Ugyan szégyen nekem is bevallani, hogy én is csak akkor vettem magamat észre, mikor már majdnem én is a többiek cselekedetére rátértem, de azután elhatároztam magamat, hogyha lehet, eltérek attól a sok rossztól, gondolatokról és cselekedetekről, amelyeket már én is megkezdtem. És azt gondoltam, hogy veszek én egy könyvet, és abba nem olyan ronda, utálatos, erkölcstelen írásokat csinálok, mint itt katonáéknál amilyet szoktak, hanem életemnek iskolás koromtól történt eseményeit írom bele, hogy legalább míg azt írom, addig is nem leszek részes a többieknek bűnös beszédeikben és cselekedeteikben. Amit most már nem szűntem meg az Istentől kérni, hogy azt adná meg nekem, hogy innen szabadulnék meg valahogyan, ne kellene ezt a még hátralevő 19 hónapot itt ebben a csúnya, rossz életben tölteni le. Isten megmutatta nekem azt az utat, amelyiken ha jártam volna, megsegített volna. De majd talán csak megsegít, s megengedi azt, hogy valamikor hazamehessek abba a szép faluba, ahol a legszebb napokat éltem. S most, amikor visszaemlékezem arra az odahaza töltött gyermekkori életre, amit nem minden gyermek tölt úgy el, mint ahogyan én eltöltöttem, s nem sok gyermek van, aki többször meg ne keserítette szüleit, mint az én kedves szüleimet annyiszor én megszomorítottam. Mikor az iskolában az első évemet töltöttem, ámbár legfiatalabb voltam, de az Isten segítségével és a magam szorgalmával már akkor is mindig a magam becsületét és kedves jó szüleim kedvüket kerestem, amiért ugyan nem is hiába fáradoztam, mert megnyertem az én szüleimnek irántam való igaz szeretetét. S a rossztól félteni, s a legjobb nevelésben részesíteni, amely nevelést ugy Isten után az én kedves jó szüleimnek köszönhettem, mert ugyan talán olyan szüleit szerető s szavukat megfogadó gyermek sem volt a falumban, mint én, de olyan jó szülei sem voltak senkinek a falumban, mint nékem, amit őnékik nem tudok tán soha meg nem szolgálni. De hát annak a jó Istennek, amit az én szüleim által velem cselekedett, sohasem hálálhatom meg az ő velem közlött jótéteményeit, de azért az ő nagy igazságával és irgalmasságával könyörült énrajtam, mint szegény, nyomorult, bűnös emberen, és megbocsátja az én bűneimet, ha azokat megbánom, s a kegyesség gyakorlására határozom magamat és jót cselekszem. Tehát kedves olvasóm, én is mikor iskolából kimaradtam, ámbár meg tudtam a jót különböztetni s rossztól, és a bűnt a jó cselekedetektől, de azért én is mivel ebben a mostani világban már nagyon kevés jó cselekedetek látása, volt eset rá, hogy valami bűnt elkövettem, mivel már a világnak élvezeti és csábító örömei akkor engemet is csaltak, s húztak magukhoz, de legjobban akkor, (nem sokszor mondhatnám). De mégis megtörtént rajtam mértéktelen ital végett, félrevetettem az Istennek parancsolatját, pedig már tudtam azt, hogy azt mondja az Isten, hogy a részegek az Isten országát örökségül nem bírhatják. De mikor ez megtörtént rajtam, mindig megbántam, bűneimet, és arra határoztam magam, hogy ezután jót cselekszem. De én, mint a világiakba nagyon belemerült, testben, lélekben erőtlen gyermek voltam, s nagyon nehezen tudtam eltérni a világi csábító gyönyöröktől, az Isten útaiban való járásban, vagyis arról a széles útról, amelyiken kezdettem járni az Istennek keskeny, de léleknyugodalommal teljes útjára nagyon nehezen tudtam áttérni. Ugyan kedves olvasóm, mikor ez történt velem, elkezdtem imádkozni ahol csak alkalom volt rája, s ke- Folytatás a 27. oldalon.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA

AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA AZ ÚRVACSORA SÁKRAMENTUMA A) ÚRVACSORAI ISTENTISZTELET Az úrnap délelõtti istentiszteleten kívül egyéb alkalmak is lehetnek az úrvacsorával élésre. (Gyülekezeti nap, evangélizációk, konferenciák záró alkalma,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap

Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap novakgyula.blog.hu 1/7 Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap Olvasmány: 1Kir 17,17-24 Az özvegy fiának feltámasztása 17 Ezek után az események után történt, hogy az asszony fia, akié a

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete 2016/17. tanév Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 3. Az iskola kódja: H- A versenyző

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben