1. kép: Tóbi telepi borospince

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. kép: Tóbi telepi borospince"

Átírás

1

2 1. kép: Tóbi telepi borospince 2.kép:Újlétai torma 3. kép: Európa egyik legnagyobb egybefüggő kikerics állománya

3 Tisztelt Olvasó! Jó szívvel ajánlom ezt a kiadványt minden érdeklődő szíves figyelmébe, bízva abban, hogy eléri a szerzők célját: tágítja az olvasók ismereteinek körét és segítséget nyújt Újléta településtörténetének megismeréséhez. Az újlétai táj hullámzó homokhátaival, erdős-ligetes tájaival, az alig érintett természet ritkán érezhető szépségeivel lepi meg az erre járót. A füves, lankás dombok sora váltakozva a tormaföldek, lápos rétek, legelők, erdők, bokorcsoportok zöld szigeteivel, a békés, idillikus vidék képét nyújtják. Újléta 147 éves történelme folyamán mindig megújulásra képes településként, új arculattal lépett a 21. századba. Akik régen jártak itt, ma már rá sem ismernek, akik először látogatnak ide, azok pedig rácsodálkoznak, hogy egy ilyen kis település is ilyen,,európai, ilyen vonzó lehet. Az itt élők dolgos, szorgalmas, vendégszerető emberek, akik igazi közösségként élik mindennapjaikat. Újléta az elmúlt idők során nagyon sokat változott, fejlődött, szépült. Mindezek együtt teszik Újlétát kellemes, lakható településsé, ahol jó élni, ahová érdemes ellátogatni, s ami reméljük, mindig tud valami újat mutatni. Szabó Sándor (polgármester) Én is szeretettel ajánlom e kiadványt a Tisztelt Olvasó számára. A református gyülekezet sorsa mindvégig szorosan egybefüggött, és ma is szervesen összefonódik Újléta sorsával, történetiségével. E kiadvány is ezt támasztja alá, amely egyrészt feldolgozza a község, másrészt pedig a faluban élő református egyházközség történetét. Az újlétai ősök számára nagy értéket képviselt az Istenbe vetett hit. Ezt fejezte ki az is, hogy Urunk dicsősségére nagy áldozatok árán olyan nagyságú templomot emeltek (480 férőhely), ahol szinte elfért Újléta apraja-nagyja ben 120 éves templomunk Isten kegyelméből megújulhatott a "Vidéki örökség megőrzése" nevű pályázat nyomán. E kiadvánnyal azokra az ősökre is visszaemlékszünk, akik örökséget hagytak ránk, s mindezidáig ezt meg is őrizték számunkra engedelmeskedve Pál apostol intésének: "A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szent Lélek által." (2Tim 1,14) Kincsünk és örökségünk egyrészt a templom, de kincsként őrizzük és igyekszünk másoknak is tovább adni a Krisztusról szóló örömhírt, engedve a hit, remény és szeretet hármas parancsának. Ezért szól ma is a harang Újlétán. Isten közelébe, az istentiszteletekre hív ma is, mint régen Pótor Áron (református lelkész) -1-

4 Újléta község Fekvése Újléta a Nyírség, az Érmellék, a Hajdúság és Bihar találkozási pontjánál, Debrecentől közúton 30 km-re (légvonalban mintegy 16 km-re DK-re) fekszik Vámospércs és Létavértes között. A kezdetek A település határa 1865 előtt Nagylétához tartozott, így kapta a nevét: Újléta. A terület a báró Lőcsey család tulajdona volt, s mivel a kecskeméti banknál lévő tartozását nem tudta a család kiegyenlíteni, a bank értékesítette a területet. A föld vásárlói váltak a község új telepeseivé. Újléta község történetének egykori krónikása Balogh István előkönyörgő tanító így ír május 9-én kelt feljegyzésében: Az év tavaszán mintegy 60 magyar és német reformátos család elhagyá eredeti szülőföldjét, Balmazújvárost és e helyen telepedett le, ahol ezelőtt csak sűrű erdőségek valának, hol az erdőben bújt az üldözött vad, hol az erdei fákon vígan ringatta magát a fütyülő rigó faj (A református egyházközség presbiteri jegyzőkönyvének bevezetésében olvasható). Az első bejegyzést újlétai lakosról a nagylétai református egyház halotti anyakönyvében május 29-én készítették. Az első lakosok két utcasorban telepedtek le. A Magyar utcát ma is így hívják, míg a Német utca 1961-től a Kossuth utca nevet kapta. Fakitermelés, szőlő és torma Az első telepesek fakitermeléssel foglalkoztak, később szőlőt telepítettek az erdők helyére, mivel az egyre növekvő lakosság kisebb-nagyobb szőlőterületekhez jutott a falu mellett, az ún. Bank-hegyen és a Vaskapuban, ahol hamarosan présházak sora épült fel ben megépítették Újléta egyik fő épített büszkeségét: a Borospincét (1.kép), amelyben 18 darab hatalmas kerámiahordó található. A legkisebb hordó 11 ezer, a legnagyobb 54 ezer liter űrtartalmú. A hordókban összesen félmillió liter bor fért el. Ezekben a kerámiahordókban tárolták a messze földön ismert ún. "újlétai ezerjó" nevezetű bort (7. kép). -2-

5 1913-ban mintegy 1000 hold nagyságú Nagylétától elcsatolt területtel gyarapodott a falu határa, így gyakorlatilag kialakult a mai határszerkezet, s ezáltal megnövekedett a mezőgazdasági művelésre alkalmas terület. Az 1930-as évek elején több növényfajtát hoztak a faluba abból a célból, hogy kipróbál-ják, melyik növény alkalmazkodik legjobban az itteni homokos talajhoz. Ilyen növény volt a dohány, a spárga, valamint a torma. Végül a torma vált be leginkább. (2. kép) Termesztését a 70-es évek elején kezdték el nagyobb mennyiségben, s a belföldi és külföldi piacokon egyaránt jól értékesíthető növény fellendítette a falu életét. Mára a hajdúsági torma megkapta az eredetvédettséget fémjelző hungarikum címet is, azonban kevesen tudják, hogy az újlétai homokos talajon terem az egyik legkiválóbb minőségű torma a hajdúsági települések között is, ame-lyet a más helyről (pl. Kínából) származó alacsonyabb beltartalmi értékű étkezési torma minőségének feljavítására is használnak. Az Új Élet TSZ idején 1961 februárjában 246 taggal megalakult az újlétai Új Élet Termelőszövetkezet, és ugyanabban az időben 177 taggal megalakult az Új Barázda Termelőszövetkezeti Csoport, amely főként a tormatermesztés által egyre kiemelkedőbb termelési szintet ért el, hozzájárulva a helyi lakosok életminőségének javításához. Ennek nyomán az 50-es évek elejére a szociális ellátó rendszer kiépülése is elkezdődött a településen, s a lakosság igényeihez igazodva megszerveződtek a különböző ellátási formák augusztus 20-án került átadásra a kultúrház, ahol mozit is létesítettek ben kiépült a villanyhálózat, valamint még ebben az évben a gyereklétszám emelkedése miatt a Rózsa utcán villanyvilágítással rendelkező két tantermes iskolaépületet avattak ban felavatták a Rózsa utcai tűzoltó szer-tárat ben átadták a kisgyermek számára épült óvodát ben felépült az orvosi rendelő, hiszen már 1963-tól állandó orvosa volt a falunak, elsőként dr. Bódor Lajos személyében. A termelőszövetkezet 1977-ben éttermet épített, amelyhez a lakosság társadalmi munkával járult hozzá. Az étterem kulturált környezetet biztosított a tsz rendezvényei mellett lakodalmak lebonyolításához és az iskolai napközis étkeztetés megszervezéséhez ben egy 50m2-es könyvtárát építettek, amelyet az önkormányzat 1992ben további 30m2-rel kibővített, így adva helyt 9200 kötet könyvtári dokumentumnak. -3-

6 A rendszerváltás után Az első önkormányzati választásokon Szabó Sándor, az akkori,,új Élet MGTSZ növénytermesztési ágazatvezetője lett Újléta polgármestere és jelenleg is (2012) ő tölti be ezt a tisztséget. Miután a helyi termelőszövetkezet évi felbomlását követően a szövetkezeti irodaház üresen maradt, 1994-ben az önkormányzat a tulajdonos tagoktól megvásárolta az épületet, amely ma is helyet ad az általános iskola felső 4 osztályának (4. kép) ben, a település 130. éves fennállásának évfordulójára a község vezetői úgy határoztak, hogy Falunapot tartanak. Az azóta hagyománnyá vált rendezvényen a falu lakosai minden évben megemlékeznek az államalapítás évfordulója mellett Újléta születésnapjáról, valamint átadásra kerül az Újlétáért kitüntetés és színes kulturális programok kerülnek megrendezésre. 4 évente a falunapon adják át a ciklusonként odaítélt díszpolgári címet is. Az infrastrukturális kiépítettséget fokozva 1995-ben kistérségi, állami és lakossági összefogással megvalósult a vezetékes gázhálózat. A település közigazgatási területén a burkolt utak aránya 90%-os lett, valamint minden utcában megvalósult a járdaépítés ben a régi Rózsa utcai iskolában Kiss Zoltánné kezdeményezésével újraszerveződött az Idősek Klubja ben az idősek népdalkört alakítottak, amelynek 2002-ben a,,lila akác nevet adták tól Iskolabuszt, Falugondnoki Szolgálatot és Szociális Földprogramot működtet az Önkormányzat napjainkig. A tulajdonosaitól sikerült megvásárolni az Éttermet és a Kápoli majorban lévő Gépműhelyt, amelyek ma is üzemelnek az önkormányzat tulajdonában ben az egykori ONCSA-sor egyik házából a Petőfi utcán Tájházat alakítottak ki ben önkormányzati támogatással elkészült a temető mellett a II. világháborúban elesett hősökre emlékezve emelt emlékmű, az ún.,,hősök szigete ben a temető belső bejáratánál székely kaput állítottak, melyet Tóth László újlétai lakos tervezett és készített el ben felújításra került a szociális konyha, s kibővült egy gyermekétkezővel ban került átadásra az uniós játszótér és a füves focipálya, 2007-ben pedig a felújított, tornaszobával, foglalkoztatóval és kiszolgáló helyiségekkel bővített Napköziotthonos Óvoda avatására került sor ban szép, tágas, többcélú, valamint akadálymentesített Faluház épült, amelynek dísztermét úgy alakították ki, hogy házasságkötések megtartására is alkalmas legyen (a címoldali felső kép)

7 Évről évre újabb lakóutcákon épült új szilárdburkolatú út vagy kapott új aszfaltréteget és felújítást a meglévő úthálózat. Az intézmények többségéhez parkolók épültek ben a település eddigi legnagyobb infrastrukturális beruházásként elkezdődött a szennyvízhálózat és szennyvíz tisztítótelep kiépítése, amely 2011 novemberében készült el. Természeti értékek Újléta az Erdőspuszták legszebb fekvésű települése. A község határa fűz és nyár ligetekben gazdag homokterület, amely változatos nádasokban, mocsarakban, s amelynek védett része az ócsai kaszáló: egy nyírvíz-lápos maradványa. Mindezt északról meredek buckák határolják. Ezek egyikén áll a Kiserdő, amelyben Európa egyik legnagyobb kikerics állománya található. (3. kép) Újléta község jelene Jelenleg (2012) a községnek 1089 fő állandó lakosa van. A település életében ma is meghatározó szerepet játszik a tormatermesztés, amely a lakosság fő megélhetési forrását adja. Az önkormányzat a helyi hagyományokra alapozva indította 2012-ben a 65 főnek munkalehetőséget biztosító Start közmunkaprogramot, amelynek keretében szántóföldi zöldség- és tormatermesztést, mezőgazdasági utak javítását valamint erdészeti munkákat végeznek a dolgozók. További 60 fő munkája az intézmények munkájának megsegítét és a közterületek fenntartási munkáinak elvégzését szolgálja a hosszabb idejű közfoglalkoztatás keretében. Befejezés előtt áll a Faluház, az Önkormányzati Étterem és a Napsugár Óvoda napelemmel és napkollektorral történő fejlesztése, amely elektromos árammal és meleg vízzel látja el az önkormányzati intézményeket. A fejlesztés révén közel 3 millió Ft-tal csökken évente a kifizetendő villany- és gázszámlák összege. A jövőbeli cél az, hogy valamennyi közintézmény és a közvilágítás elektromos áram szükséglete is újabb napelemek telepítése által legyen biztosított. Nem tudjuk még, hogy milyen jövő vár ránk. De azt tudjuk, hogy közös erővel, és akarattal minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni Újléta település önállóságának megőrzése, fejlődése és fennmaradása érdekében. Mert itt élünk, mert ideköt bennünket ezer szál. Mert Újléta az a hely, ahol család, béke, barátság és szeretet ölel át. Itt érezzük jól magunkat, ez a mi hazánk! -5-

8 Az Újlétai Református Egyházközség Az első istentiszteletet a Balmazújvárosról, a hajdú városokból és a Tiszahátról letelepedett családoknak Szűcs Károly nagylétai esperes-lelkipásztor tartotta a Kálló folyócska partján egy tölgyfa alatt. Itt született meg az elhatározás, hogy Isten segítségével előbb iskolát, lelkészlakot, később templomot építsenek. Mindezeket áldozatos munkával, lankadatlan erőfeszítéssel elvégezték. Igyekezetükben mindig együtt szerepelt a község építése és családi ház fundálása, valamint a mindennapi kenyérért való fáradozás. A felépült iskolában, ami a Kálló folyó bal partjában állt, 1865 tavaszán kezdődött meg a tanítás. Az első lelkészt ban választotta a gyülekezet és ő már az új lelkészlakba (parókiába) költözött be. A templom építésének előkészítése két évtizednél több időt vett igénybe. Balogh Péter tiszántúli püspök szeretettel támogatta a kis gyülekezetet, engedélyével egyházkerületi és országos gyűjtést végezhettek az újlétai presbiterek. Hiteles források szerint a nagy magyar író, Jókai Mór is támogatta a templomépítést. Az istenháza alapkövét 1891 októberében rakták le, a felszentelése pedig november 26-án volt. A 9,5m x 20m-es templomtérben öt padcsoportban a fakarzattal együtt 480 ülőhely található (a címoldali alsó kép, 5. és 6. kép). A gyülekezeti terem már ebben a században épült fel 1901-ben és 1907 között valamint 1928 és 1929 között nem töltötték be a lelkészi állást. Az eklézsia előbb a Bihar-érmelléki Egyházmegyéhez tartozott, később pedig a Debreceni Egyházmegyéhez kapcsolták. A gyülekezet életének alakulása jellemzésére a következő adatokat említsük meg: a kis harangot 1870-ben, a nagyot pedig 1892-ben öntette a gyülekezet. Ezt az utóbbit az első világháború idején hadi célokra elvitték, helyébe 1925-ben újat készíttettek. A templom belső festését 1943-ban végeztette el a gyülekezet, ekkor Hetey Pál volt a lelkipásztor, aki 1940 és 1949 között szolgált a gyülekezetben. Az iskola államosítása és a földek (38 kh 329 nöl) elvétele is az ő szolgálata idején ment végbe. A gyülekezet következő lelkipásztora 1949 és 1954 között Őrsy János volt, aki bibliakörbe gyűjtötte a gyülekezet tagjait. Többen jutottak hitre ebben az időben, s lettek a gyülekezet buzgó tagjai A gyülekezeti termet az ő idejében építették át oly módon, hogy alkalmas legyen bibliaórák és hitmélyítő alkalmak tartására. Szathmáry Sándor lelkipásztor 1954-től négy éven át szolgált a gyülekezetben. Vezetése mellett 1955-ben sor került a templom külső javítására, -6-

9 1956-ban pedig a parókia egyik szobájának megbővítésére és korszerűsítésére. Hitben tovább épült a bibliakör, és az egész gyülekezet. A következő nyolc évben, 1958 és 1966 között Ötvös László lelkipásztor végezte a szolgálatot a gyülekezetben. Nagy változást hozott a gyülekezet életébe az, hogy 1959-ben bevezették az áramot a községbe, és így kigyulladt a villanyfény az egyházi épületekben is. Rendszeres istentiszteletek a templomban, három helyen havonta egyszer a tanyavilágban, bibliakörök, biblia-kiállítások, vasárnapi iskolák, szeretetvendégségek a gyülekezeti teremben, vallásórák az iskolában, diakónai vasárnapok megtartása; ez mind a gyülekezet lelki épülését szolgálta. Ebben az időben 80 Bibliát vettek meg a gyülekezetben, és megvalósult a templom, a gyülekezeti ház javítása, a parókia további részének korszerűsítése, valamint az első istentisztelet idejének megörökítésére emléktábla ( ) elhelyezése az alábbi bibliai igével: Mindeddig megsegített minket az Úr!" (1Sám 7:12) Az előző évtizedek igehirdetéseit megáldotta Isten, és a gyülekezet hite gyümölcsözött. Hosszú István lelkész 1966 és 1969 közötti szolgálata idején, 1967 és 1968 között új parókiát építtetett a presbitérium. Tóth Ferenc lelkipásztor ( ) szolgálata alatt felépült a parókia folytatásában lévő melléképület is. A következő években Péter Szarka László és Tar Sándor segédlelkészek szolgáltak a gyülekezetben. Csák László lelkipásztor pedig 1979-től 1985-ig volt a gyülekezet lelkésze. Ezután Hatvani László lett a lelkipásztor, aki 1985-től 2008 szeptemberéig szolgált a gyülekezetben. Az ő szolgálata idején elvégezték a templom tatarozását, korszerűsítését (orgona-villamosíta, harangok automata vezérlése), valamint a gyülekezeti terem átalakítását. Megemlékeztek a templom felépítésének 100 éves évfordulójáról. Ebből az alkalomból két új úrvacsorai asztalt készíttetett Parácsi Károly és neje, valamint a gyülekezet tagjai facsillárokat és hangosító berendezést adományoztak a templomba (Ötvös László: A Debreceni Református Egyházmegye története. Az egyházi élet hétköznapjai. Debrecen ) november 1-től új lelkésze van a gyülekezetnek Pótor Áron személyében januárjában a gyülekezet presbitériuma pályázatot nyújtott be a 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében megjelent Vidéki Örökség megőrzése jogcímre Református templom felújítása Újlétán címmel. -7-

10 A támogatási kérelemnek a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal október 14-én helyt adott, s Ft támogatást ítélt meg az újlétai gyülekezet számára templomfelújítás, kerítésépítés és parkosítás céljából. Papp Sándor műszaki ellenőrzése mellett az Inprobau Kft. gondos kivitelezése nyomán május 31-re sikeresen lezárult a július 1-én megkezdett beruházás. Megvalósult többek között a templomtető gerendázatának és cseréphéjazatának cseréje, a nedvesedés miatt a templom külső és belső falának másfél méter magasságban történő teljes vakolatcseréje, külső és belső festés, a nyílászárók és a teljes villamos hálózat cseréje. Mindemellett kb. 200 méter hosszú kerítés épült, valamint 410 m2 térkő került lerakásra. Sor került egy parkoló kialakítására, a templomkert bővítésére, valamint parkosításra. A 120 éves templom felújítása már nagyon időszerű volt, főként a sok helyen hiányos és ezért meggyengült templomtető vonatkozásában. Nagy hála van az újlétai hívek szívében elsősorban kegyelmes Istenünk iránt, valamint a pályázat kiírói és döntéshozói felé, hogy ez a beruházás megvalósulhatott az állami és Európai Uniós forrásokból, hiszen mindez nem sikerült volna a gyülekezet önerejéből (a címoldali alsó kép, 5. és 6. kép). Mindemellett, e pályázaton kívül megvalósult 2009 nyarán a lelkészlakás felújítása, 2010 nyarán az imaterem tetejének cseréje, 2011 nyarán a gyülekezeti terem melletti mosdó kialakítása, valamint 2012 nyarán pedig a gyülekezeti terem belsejének felújítása. Gyülekezetünk jelene Jelenleg gyülekezetünknek mintegy 300 választójogú tagja van, amelynek vezető testülete a 12 tagú presbitérium. Rendszeres alkalmaink (vasárnapi istentisztelet, hétközi bibliaóra, hitoktatás óvodától általános iskola 8. osztályáig, gyermekistentisztelet) mellett rendszeresen szervezünk kirándulásokat, gyermekek számára kézműves foglalkozásokat, versenyekre felkészítést, nyáron gyermekhetet, s a gyülekezet apraja-nagyját megmozgató családi napokat. Testvérgyülekezeti kapcsolatot ápolunk a Nagylétai Gyülekezettel, jól működik intézményes diakóniánk: Házi Segítségnyújtó Szolgálatunk, amely településünk idősei számára nyújt napi segítséget. Célunk tovább őrizni és gyarapítani az újlétai ősök által ránk hagyott tárgyi és lelki örökséget. Szeretnénk Jézus Krisztushoz vezetni embereket, hogy Igéje és Szentlelke által, az istentiszteletek és bibliaórák folyamán Ő formálja életünket, szívünket. -8-

11 4. kép: Kiss Zoltán Általános Iskola 5. kép: A református templom elölről

12 6. kép: 480 férőhelyes református templom belseje 7. kép: A Tóbi-telepi borospince hordói (félmillió liter összes űrtartalom) Elérhetőség: Önkormányzat: 4288 Újléta, Kossuth u. 20. T: 52/ , Egyházközség: 4288 Újléta, Magyar u. 27. T: 52/ , Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó európa

Újlétai harangszó. Újság az Újlétai Református Egyházközség egyházfenntartóinak. 2012. augusztus

Újlétai harangszó. Újság az Újlétai Református Egyházközség egyházfenntartóinak. 2012. augusztus Újlétai harangszó Újság az Újlétai Református Egyházközség egyházfenntartóinak 2012. augusztus Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, a ki teremtette az

Részletesebben

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24.

DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. DÉL-BORSODI LEADER EGYESÜLET, 3450 Mezőcsát, Hősök tere.24. Jogcímkód: 6.352.01.01 Pályázó neve: Vattai Református Egyházközség Pályázó MVH regisztrációs száma: 1008787606 Iratazonosító: 1553488383 Vattai

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1.

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1. Sorszám Pályázó neve Megvalósítási hely Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - Fülöp, Bánháza utcában épület tájházzá történő kialakítása 11 500

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001)

1. Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása (ÉMOP- 4.2.1/C-2f-2009-0001) Észak-magyarországi Operatív Program, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése: Sajószentpéteri Területi Szociális Ellátó Központ Integrálása

Részletesebben

Referencialista Andrási László - Vállalkozói tevékenység projektjei

Referencialista Andrási László - Vállalkozói tevékenység projektjei Év Program neve Projekt címe tanulmány összeállítása Pályázati dokumentáció összeállítása Projektmenedzseri feladatok ellátása Gyümölcsfa génbank létrehozása 2 374 024 2 892 970 Pénzügyi terv Orvosi kellék

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS ÜGYFÉL-AZONOSÍTÓ: 1005408160 TÁMOGATÓ HATÁROZAT AZONOSÍTÓJA: 1705461664 PÁLYÁZAT CÍME: EGYÜTT A JÖVŐÉRT RÓMAI KATOLIKUS

Részletesebben

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja

A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja A Pro Pannonia Reformata díjas Dr. Gyenge Imréné laudációja http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/15203/ Szakál Péter, 2014-11-25 04:00:00 A Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi közgyűlésén adták át

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani:

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani: Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv

ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. évi éves fejlesztési terv 3 I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi Éves Fejlesztési Terve a 2014-2019.

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Mikrovállalkozások fejlesztése. Mikrovállalkozások fejlesztése. Mikrovállalkozások fejlesztése. Mikrovállalkozások fejlesztése

Mikrovállalkozások fejlesztése. Mikrovállalkozások fejlesztése. Mikrovállalkozások fejlesztése. Mikrovállalkozások fejlesztése Pályázat címe Leírása Jogcím Pályázó Egyedülálló komplex autójavítás bázis Letenyén Targonca vásárlás Eszközfejlesztés a Besaleel Bt-nél i üzel és könyvelő iroda építése Varroda léterhozása Bázakerettyén

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2016 Időpont Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Január 19. Vasúti emlékmű A németek kiűzésének napja, megemlékezés Német Nemzetiségi Január

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon

Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon 2. melléklet az önkormányzat ingatlan vagyonáról Önkormányzati törzsvagyon (forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) Üzleti vagyon I. Forgalomképtelen önkormányzati vagyon 2014. december

Részletesebben

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban

Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Településfejlesztés a Vidékfejlesztési Programban Nagyné Virág Szilvia EMVA gazdaságfejlesztési referens Kimle, 2016. február 16. Pályázati felhívás Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója,

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről

A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE. a. évi életéről A(z) i Református Egyházközség ADATTÁRI JELENTÉSE a. évi életéről Kitöltési útmutató: 1.) Az egyes kérdésekre a lehető legpontosabb számadat írandó be. 2.) Készítendő: 4 példányban! Beküldendő az Esperesi

Részletesebben

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés

HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja. Téltemetés és Kiszebáb égetés HEGYESHALOM NAGYKÖZSÉG R E N D E Z V É N Y N A P T Á R 2012. Időpont idő Helyszín Megnevezés Közreműködik Koordinálja Február 17. 15.00 Nagyiskola Kisiskola Petőfi S. utca Téltemetés és Kiszebáb égetés

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Vidékfejlesztési Program Aktualitások

Vidékfejlesztési Program Aktualitások Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Aktualitások Baksa Tamás Miniszterelnökség 2016. 11. 22. Kimle VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

1) Felszíni és felszín alatti vizek

1) Felszíni és felszín alatti vizek Kaba város környezeti állapotának bemutatása 2015. év A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bek. e) pontja értelmében a települési önkormányzat (Budapesten

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

megrendelése, ellátása I. rész (Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola)

megrendelése, ellátása I. rész (Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola) 1. Szerződés tárgya: Támogatás nyújtása az E.MTE-1904 Labdarúgó Szakosztály 2011. évi működéséhez Támogató: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Támogatott fél megnevezése: Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet

Részletesebben

Települési jövőkép. Csősz

Települési jövőkép. Csősz Települési jövőkép Csősz Problémák Szociális struktúra Alacsony képzettségi szint Szociális, kulturális élet hiánya Fizikai struktúra Infrastuktúra hiánya Elhanyagolt környezet Gazdasági struktúra Helyi

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző

Városi feladatkörök. Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal. Dr. Gerendás Gábor jegyző Városi feladatkörök Szentendre Város Önkormányzata és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Dr. Gerendás Gábor jegyző I. Mit értünk a Város alatt? Szentendre Városának működéséért, a különböző közszolgáltatások

Részletesebben

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész)

Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) Bringával a LEADER fejlesztések nyomában (3. rész) 2010. augusztus 30-ára terveztük bringatúránk alsó-szigetközi részét, ám az időjárás közbeszólt: az eső úgy esett, hogy két napig el sem állt. Kénytelenek

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/08. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra. Az előterjesztést készítette: társadalmi kapcsolatokért felelős protokoll-és közbiztonsági referens

Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra. Az előterjesztést készítette: társadalmi kapcsolatokért felelős protokoll-és közbiztonsági referens Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat egyházaknak nyújtandó támogatásra Előterjesztő:

Részletesebben

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ. Tenni akarunk! - A Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség a szenvedélybetegekért Kedvezményezett:

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ. Tenni akarunk! - A Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség a szenvedélybetegekért Kedvezményezett: FOTÓDOKUMENTÁCIÓ Projektazonosító: Projekt címe: Tenni akarunk! - A Tótkomlósi Evangélikus a szenvedélybetegekért Kedvezményezett: Tótkomlósi Evangélikus Megvalósítás helye: 5940 Tótkomlós, Luther utca

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Szászi Értékek Értékőrzők javaslatai 2015.

Szászi Értékek Értékőrzők javaslatai 2015. Szászi Értékek Értékőrzők javaslatai 2015. Helyi értéktár bizottság (2013-ban alakult) tagság megújítása, új tagok felvétele, hivatalos Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotása- további hivatalos

Részletesebben

1.Fórum: Levél, 2014.06.23.

1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Emlékeztető Projektötlet gyűjtő fórumokról 1.Fórum: Levél, 2014.06.23. Életminőség fejlesztése: Civil szervezetek rendezvény, eszköz, kiadvány Nem elaprózott pontszerű fejlesztések Átfogó térségi gazdaságfejlesztés,

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési terve évben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési terve évben Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési terve 2014. évben közbeszerzés tárgya ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS becsült érték nettó (HUF) Összeszámítás megjegyzés 2014.01.17 Nagyfelületű útjavítás I.

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Az 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját, amelynek kötelező

Részletesebben

Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásáról.

Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásáról. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének közmeghallgatásáról. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás 2016.09.07. Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás Részletek HIRDETMÉNY HATÁROZAT - A 301060-508 számú vadászterület határának megállapítása (VEH/001/1013-1/2016. HIRDETMÉNY 1 / 7 HATÁROZAT - A

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Döntés az EFOP-4.1.7-16 kódszámú,

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról

Előterjesztés. A biatorbágyi egyházak 2011. évi támogatásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A biatorbágyi egyházak

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

2017. évi éves fejlesztési terv

2017. évi éves fejlesztési terv ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2017. évi éves fejlesztési terv Elfogadva: a 33/2017. (III.30.) Kt. határozattal I. BEVEZETÉS Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTHATÓSÁGI TERVE A cigándi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 1 2010 2 I. ELŐZMÉNYEK Cigánd Város Önkormányzata 8.280.200 Ft forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONOK JEGYZÉKE 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete. Telek érték.

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONOK JEGYZÉKE 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete. Telek érték. Sorszám Utca, házszám Hrsz Megnevezés 1. Hősök tere 1.sz. 269/6 Önkormányzat Naturális mutató ( m 2 ) Telek érték ( Ft ) Építmény érték (Ft) Telek és építmény érték együtt Kollégium és irodaház 541 627500

Részletesebben

Az iskola múltja és jelene

Az iskola múltja és jelene Az iskola múltja és jelene A zsákai református egyház az 1700-as évek elején építteti az első iskolát a fiúk számára, majd a lányok részére 1745-ben épült önálló iskola, egy-egy tanítóval. Iskolaszervezete

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz.

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Jóváhagyva: 2/2012(II.16.) öh.sz. határozattal I./a I./b TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÓ

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013

Felhő. Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 Felhő Kiss Gábor Ádám GPUV2D 2013 A felhő szó hallatán mindenki az égen úszó meteorológiai képződményre gondol. Ez a légkörben lebegő apró vízcseppek és jégkristályok halmaza. Folyton mozgásban van, alakja

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

1. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a../2017. (I...) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelethez . melléklet a../207. (I....) önkormányzati rendelethez ". melléklet a 4/206. (II. 29.) önkormányzati rendelethez BAJA VÁROS KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE FT-BAN 206. A B C D E F G H I J K L M N KIADÁSOK 2 I. Működési

Részletesebben

REFERENCIA LISTA ÉPÍTŐIPARI KIvITELEZÉSEK

REFERENCIA LISTA ÉPÍTŐIPARI KIvITELEZÉSEK A SZIGETELÉS SZOLGÁLATÁBAN REFERENCIA LISTA ÉPÍTŐIPARI KIvITELEZÉSEK 2009. év Pálhalmai Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet, Pálhalma Szolgálati lakások felújítása Pálhalma Somogyjád Község Önkormányzata

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 1 Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2016. (..) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 18-i rendkívüli

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023. J e g y z ő k ö n y v Ügyiratszám: 20-15/2009. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 466-133, fax: 566-023 J e g y z ő k ö n y v Készült: Az ülés helye: Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült Endrefalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 30-án 17 00 órai nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Csóri Péter polgármester, Papp Gábor alpolgármester,

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/495/2013/I Üi.: Györbiró-Szabó András/dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Leader pályázatokhoz

Részletesebben

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület. Fenntartható Energia Akciótervektől a kistelepülései beruházásokig 2014.06.04., Pécs Vidák Krisztina

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület. Fenntartható Energia Akciótervektől a kistelepülései beruházásokig 2014.06.04., Pécs Vidák Krisztina Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület Fenntartható Energia Akciótervektől a kistelepülései beruházásokig 2014.06.04., Pécs Vidák Krisztina A projekt Energetikai fejlesztések a Mecsek-Völgység- Hegyháton Partner

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket!

KÖZMEGHALLGATÁS Tisztelettel köszöntjük Önöket! KÖZMEGHALLGATÁS 2016 Tisztelettel köszöntjük Önöket! A közmeghallgatás tematikája: - Polgármesteri beszámoló - Alpolgármesteri beszámoló - lakossági észrevételek válaszok - Nagycenk várossá nyilvánítása

Részletesebben

13/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 68-69/2014.(IX.02.) határozata

13/2014. Készült: 1 példányban. a.) jegyzőkönyve b.) 68-69/2014.(IX.02.) határozata 320 13/2014. Készült: 1 példányban Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2014. szeptember 2-án 14 00 ülésének órai kezdettel megtartott a.) jegyzőkönyve b.) 68-69/2014.(IX.02.) határozata Napirend: 1./

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Készítette: Rozovics Ferenc Hornyák Ferenc Csaba Faragó Péter István 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Emlékhelyek és emlékművek felsorolása

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Célterület: Közösségi célú fejlesztés Civil szervezetek támogatása, kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés

Célterület: Közösségi célú fejlesztés Civil szervezetek támogatása, kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés Célterület:1023053 Közösségi célú fejlesztés Civil szervezetek támogatása, kulturális értékeink fenntartása, hagyományőrzés Jogcím Kérelem címe Atilla Alapítvány Farmos Önkéntes Tűzoltó Boldogabb Óvodás

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

Peres Imre. A pozsonyi református gyülekezet története

Peres Imre. A pozsonyi református gyülekezet története Peres Imre A pozsonyi református gyülekezet története Bratislava 2004 A pozsonyi református gyülekezet története A pozsonyi református gyülekezet a 2004. esztendőben 110 éves múltra tekint vissza. Több

Részletesebben

5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség)

5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség) 5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség) Immár 5. éve tart a Citibank Ültessünk fákat a jövőért programja, amelynek keretében 2008 óta 111 000 csemete került

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Leírás: [Gyomai látkép a mai Fő útról] Dokumentum típusa: Fotómásolat. Állomány: digdok/gyomat/gyomafotó

Leírás: [Gyomai látkép a mai Fő útról] Dokumentum típusa: Fotómásolat. Állomány: digdok/gyomat/gyomafotó Szerző Leírás: [Gyomai látkép a mai Fő útról] Leírás: [Gyoma központja a református templommal] Leírás: [A Falualji holtág és a rajta átívelő híd] Leírás: [Fürdőzők a gyomai Liget fürdőben] Leírás: [A

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök

M E G H Í V Ó. 4.) Kezdeményezés német nyelvű helységtábla kihelyezésére Előadó: Czinki Ferenc elnök Magyarszentmiklós község Német Kisebbségi Önkormányzat Elnöke M E G H Í V Ó 2009. szeptember 8-án (kedden)17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Tervezett napirend: 1.) A 2009. I. félévi

Részletesebben