ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ"

Átírás

1 HARASZTI SÁNDOR URAM, CSAK EGY VAGYOK Uram, csak egy vagyok a sok között, Ki bár rongyos ruhába öltözött, Vendégeid sorába híva lenni, Királyi nagy menyegződre menni, Szegényen bár, de úgy szeretne! Mégis talán, ha meglehetne... Rongyos ruhámra félve, hogyha még Tekintni olykor elfelejtenék, Azért előttem mégis ott lebeg Aranytermed, s a szívem úgy remeg! Aranytermed, s az én ruhám, és Ajkamra félve jön könyörgés: Nem az első helyre ülnék, Uram. A meghívottak mellett boldogan Húzódnék félre, félre, messzire: A díszes asztalnak legvégire; Szívem mélyén azért repesve! Uram, talán ha meglehetne... Uram, nem kellenének drága ételek: Nem tennék úgy én, mint az emberek, Akik jólétre jutnak: erre már Kívánságuk felhőkben egyre jár. Ily ember morzsát is ehetne! Uram, talán így meglehetne... Uram, tudom, sok minden útban áll; Azért szívem mégis remélve vár... Kegyelmednek sugára végre tán Dicsőn csillogva irányulna rám. Boldoggá engem ez tehetne. Uram, óh, bárcsak így lehetne... Az egyik csendességem alatt a következő ige került elém, és ezen kezdtem el gondolkozni: Mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és ne a magunk kedvére éljünk. (Róma 15:1) Milyen erőről beszél itt az Ige? Gondolhatunk itt a fizikai erőre. Vannak, akiknek még van erejük a mindennapi munka, feladat elvégzéséhez, és vannak, akik betegség vagy az idős kor miatt erőtlenek. Gondolhatunk a hitbeli, lelki erőre is. Vannak, akik lelkileg erősek, és vannak, akik lelkileg megfáradtak, lelki terheket hordoznak, elerőtlenedtek. Azt is tudnunk kell, hogy Isten különböző élethelyzetet enged meg életünkben. Lehet, hogy aki tegnap még erősnek gondolta magát, az holnap egy nehéz szituációban erőtlennek érezi magát. Pál a Galatákhoz írt levelében mondja magáról, hogy az első látogatásakor testben erőtlenként volt jelen a gyülekezetben. Mitől erős az erős? Jézus a mennybemenetele előtt azt mondta: Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek (ApCsel: 1:8a) Akiket Pál itt erőseknek mond, azok sem saját maguktól erősek, hanem attól, Aki képes erőt adni a gyengének. Nekünk is Isten Szentlelkétől jön az erő a mindennapjainkban, legyen szó fizikai erőről vagy lelki erőről. Lehet kérni Istentől erőt annak, aki épp erőtlen, és nem szabad megfeledkeznünk hálát adni érte minden nap. Mire kaptuk ezt az erőt? Azért kapjuk ezt az erőt, hogy az erőtleneknek terheit segítsük elhordozni, hogy meglássuk, hol van szükség, és adjuk abból az erőből, amit mi is Istentől kaptunk. A Károli fordítás szerintem még kifejezőbben fogalmaz: ne magunknak kedveskedjünk vele. Egy nemrég átélt példa jutott eszembe, amikor egy közösségi alkalmon megfigyeltem egy kisfiút. Kapott egy zacskó cukrot, és anélkül, hogy ő evett volna belőle, elkezdte körbekínálni a körülötte lévő embereknek. Ment sorban és mindenkinek adott abból a cukorból, amit ő is ajándékba kapott. Nem próbálta magának megtartani, elspájzolni, félretenni szűkösebb időkre. Elgondolkoztatott gyermeki önzetlensége. Őszintén magamba nézve néhány kérdést kellett feltennem az Ige kapcsán: 1. Van-e elég erőm a mindennapi terhek elhordozásában? 2. Ha nincs, akkor kérem-e attól az Istentől, aki azt ígérte, hogy ad szükségem szerint? 3. Ha van Istentől kapott erőm, akkor mire használom azt? 4. Érzi-e a közvetlen környezetem hozzám legközelebb állók, hogy nem a magam kedvére használom azt? 5. Meglátom-e, hogy a gyülekezetünkben kinek van szüksége erre az erőre, és tudok-e ezeknek az embereknek kedveskedni vele? 6. Tudom-e közvetíteni Isten erejét a hitetlen környezetemnek? Kívánom, hogy Istentől kapott fizikai és lelki erőnket ne magunk kedvére használjuk, hanem kedveskedjünk vele a környezetünkben! Gálmiklós Ádám MÉCS LÁSZLÓ ADVENTKOR Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk Illendő ruhában, méltóképpen várjunk Add, hogy kerülgessük a bűnt, sötétséget S ama jobb hazában megláthassunk Téged. Talentumok Évekkel ezelőtt tengeri sirályok egy csoportja éhen halt az Atlanti-óceán egyik partszakaszán. Nem élelemhiány miatt pusztultak el, hanem azért, mert elfelejtették a halfogást. Éveken át a partszakaszon működő halászflotta munkájából éltek, mert a halászok az értéktelen tengeri lényeket, főként a garnélarákokat kidobálták a hálóikból, és a sirályok megették azokat. Amikor a halászflotta délebbre húzódott, az ottmaradt sirályok elpusztultak, mert elveszítették természetes halászó képességüket. Ez a természet szabálya. Ha nem használjuk azt, amink van, akkor elvétetik tőlünk. Ez a talentumok példázatára emlékeztet. Aki nem használta talentumát, attól azt is elvették, amije volt. 2

2 Adventi üzenet Amikor Jézus az Olajfák hegyén ült, odamentek hozzá tanítványai külön, és ezt kérdezték: Mondd meg nekünk: mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják: Én vagyok a Krisztus! és sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad, éhínségek és földrengések lesznek mindenfelé. De mindez a vajúdás kínjainak kezdete! Akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis próféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokasodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen aki olvassa, értse meg!, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe, aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felsőruháját. Jaj a terhes és a szoptató anyáknak azokban a napokban! Imádkozzatok, hogy ne kelljen télen, sem szombaton menekülnötök. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott: ne higgyétek! Mert hamis krisztusok és hamis próféták állnak majd elő, jeleket és csodákat tesznek, hogy megtévesszék ha lehet a választottakat is. Íme, előre megmondtam nektek! Ha tehát azt mondják nektek: Íme, a pusztában van, ne menjetek ki! Íme, a belső szobákban, ne higgyétek! Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is. Ahol a tetem, oda gyűlnek a saskeselyűk. Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Okuljatok a fügefa példáján: amikor már zsendül az ága, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő, az ajtó előtt. (Máté 24:3 32.) Már régóta csodálják az emberek Az imádkozó kéz című mesterművet. E művészi alkotás mögött a szeretet és önfeláldozás csodálatos története húzódik meg. A tizenötödik század vége felé két fiatal festőművészeti iskolai tanuló, Albrecht Dürer és Franz Knigstein munkásként kereste pénzét művészeti tanulmányaihoz. A munka hosszú és kemény volt, és alig maradt idejük a művészet tanulmányozására. Végül megegyeztek, hogy sorsot húznak, és a vesztesnek kell ellátnia mindkettejüket, miközben a győztes folytatja tanulmányait. Albrecht nyert, de megegyezett abban, hogy támogatja Franzot, miután sikeres lesz az élete, hogy barátja is be tudja fejezni tanulmányait. Miután sikeres művész lett Albrechtből, felkereste Franzot, hogy eleget tegyen ígéretének. Hamarosan fölfedezte azonban, hogy milyen óriási áldozatot hozott barátja. Miközben Franz nehéz munkát végzett, ujjai eltorzultak és megmerevedtek. Hosszú, finom ujjai és érzékeny keze tönkrement véglegesen. Nem tudta többé kezelni az ecsetet, hogy a szükséges finom vonásokat fesse velük. A kifizetett nagy ár ellenére sem volt keserű szívű. Örült annak, hogy barátja, Albrecht sikeres művésszé lett. Egy napon Albrecht látta, amint hűséges barátja térdepel, és durva kezeit összekulcsolja csöndes imádsága közben. Albrecht hirtelen vázlatot készített a kezekről, és később ezt a vázlatot használta fel Az imádkozó kezek című műalkotásának elkészítéséhez. Amikor gyermekek, vagy fiatalok között kérdezgetjük: mit is jelenet az advent, sajnos a nem hívő háttérből származók nagy része annyit ért belőle, hogy nemsokára karácsony lesz, s hogy hó elején télapó, a végén Jézuska, a lényeg, hogy ajándékot kapunk Milyen messze van ez az igazságtól. Az advent négy vasárnapja arra a négy évszázadra emlékeztet, amikor hallgatott Isten, azaz nem adott újabb kijelentést és népe szorongva, egyre nagyobb feszültségben várta a világ üdvözítőjének, a Krisztusnak a megérkezését. A négy évszázad tele volt vérrel, háborúval, könnyel, látszólagos nemzeti sikerekkel a zsidóság számára gondoljunk csak a Makkabeusok hősies küzdelmeire és szörnyű kudarcokkal, például Nagy Heródes király vérengző uralkodásával és a római rabigával. De a végén megszületett Isten egyszülött fia, Jézus Krisztus. Valóban kisgyermekként jött, de soha nem jött Jézuskának, azaz teljesíteni a gyermekszívek mackóra, babára, kisvasútra és mindenféle elektromos kütyüre vonatkozó vágyait. Azért jött, mert megesett rajtunk, bűnös embereken Isten szíve, s azt akarta, hogy elmondhassuk, olyan megváltónk van, aki áthatolt az egeken, hogy a Sátán munkáját lerontsa. Újra advent van. Nem csak a mi időszámításunkban, hanem az üdvtörténelemben is. Most már nem arra várunk, hogy egyszer elküldi Isten az Üdvözítőt, hanem arra, hogy ahogy azt az apostoli hitvallás bizonyságtételében is mondjuk az a Jézus, aki felment a mennybe, s ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, eljön majd onnan ítélni élőket és holtakat. Négy vasárnap emlékeztet bennünket arra, hogy egyszer már a történelemben minden Jézusra vonatkozó prófécia beteljesedett néhány hónap, néhány év leforgása alatt, s így lesz majd az Ő eljövetelével kapcsolatban is. Amikor először jött, szinte mindenkit váratlanul, sőt készületlenül ért a jövetele. Most azonban azért szól az ige, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő. Jézus visszajövetele ugyanolyan történelmi tény lesz majd, amint a születése, halála és feltámadása volt majd 2000 évvel ezelőtt. Készülni kell, várni őt. Készüljünk hát egész szívünkkel! Kulcsár Tibor 3

3 4 LUKÁTSI VILMA A BALGA SZŰZ Messziről int a titkos végtelen, A csillagok sziporkázva égnek, Annál sötétebb minden idelent, nehéz, komor, vajúdó az élet. Kiáltás hangzik az éjszakában: Tartsátok mind magasra mécsetek! Akit vártok, az ajtó előtt áll: A Vőlegény elébe menjetek! mennék, de alig ég a mécsesem. Mért is aludtam a várás alatt? A többiek fényes lámpáikkal, én meg jaj, hol vegyek még olajat?! Lépni sem tudok a félelemtől, ha most foghatnék egy erős kezet! Uram! Te vagy? Te hajolsz le hozzám? A menyegzőre Veled mehetek? Te vagy, tudom már: Te, aki a pislogó mécset nem oltod el, és megkegyelmezel a megrepedt nádnak! Uram, ha még mondhatnék valamit, e z t hadd mondjam én a világnak! TÚRMEZEI ERZSÉBET KRISZTUSRA VÁRUNK Nem tudjuk, mi jön, titok a holnap. Némák a titkok. Ne válaszolnak. Rejtő ködükbe szemünk nem láthat de elültetjük kis almafánkat, bízva, hogy kihajt, gyümölcsöt terem. Titok a jövő. Sürget a jelen. Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap. Némák a titkok. Nem válaszolnak. De a ma int, hogy híven szolgáljunk, mert tudjuk, Ki jön: Krisztusra várunk. Ha hirtelen jön, ha észrevétlen, munkába leljen, ne resten, tétlen! Testvérek terhét vállalja vállunk! Mert tudjuk, Ki jön: Krisztusra várunk. Repültem. Azt hittem ez a szabadság. A felüljáró íve tökéletesnek ígérkezett. A határon motoroztam, nem érdekelt semmi és senki körülöttem. Én voltam a megtestesült szilaj vágta. A jobbos ív végén hirtelen gyorsabban kezdett közeledni a figyelmeztető piros jelzés, mint máskor. A másodperc tört része alatt húztam rá az első kerék fékezésére szolgáló karra, viszont az valamiért nem úgy fogott aznap, mint máskor. Felmértem a helyzetet és két lehetőséget láttam magam előtt: vagy viszonylag nagy sebességgel hátulról belerohanok az egyetlen sávomban a lámpánál várakozó kocsiba vagy az egyre beszűkülő balkéz felé eső füves, közlekedéstől elzárt területet választom bukásom színhelyéül. Az utóbbi mellett döntöttem, de éreztem ezúttal kevés lesz a hely a menekülésre. Az út szélén összegyűlt por és a keskeny szög, amivel a padkát megközelítettem, együttesen adta fel a leckét a korábbi terepmotoros reflexeimnek. Ettől a pillanattól kezdve bekerültem egy tompa, ijedt, de mégis békés, álomszerű világba. Egy dologban biztos voltam: ami most történik velem, arról tud Az, aki 28 éven keresztül eddig is tudott minden lépésemről. A sokk hatása alatt, az idő, mint olyan nem létezik. Csak jelenet foszlányok maradtak meg emlékezetemben az esést követő húsz percről. Arról is később értesültem, hogy közvetlenül mögöttem egy képzett mentőorvos közlekedett, szintén motoron, aki végignézte a bukásomat és azonnal megállt segíteni. Van a motorosok között egy íratlan bajtársiasság, én is megtettem volna a helyében, de ez a pillanat és az, hogy egy ilyen felkészült segítséget kaptam, sokkal több volt annál, mint egy ismeretlen motoros együttérzése. Nem hiszek a véletlenekben, Isten gondviselése volt ez. Súlyos közúti balesetet szenvedett! mondta a mentős tiszt, miközben egy orvosi lámpával a pupillámat vizsgálta. Bent feküdtem a mentőautóban, és fogalmam sem volt, hogy kerültem oda. Még az sem tudatosult az első feleszmélt pillanatokban bennem, hogy valami komoly sérülés vagy baleset miatt fekszem egy hordágyon. Csak azt éreztem, hogy a bal bokám tompán, de hasogatva fáj, és nem tudom mozgatni. A mentőautó ajtajánál ismerős és ijedt arcokat láttam, kérdezgettek, vagy csak együtt éreztek, de máig nem tudom megmondani, kik is voltak ott. Csak azt éreztem, hogy szeretnek. A szeretet minden értelmet felülhalad. Ez köti össze az embereket egy láthatatlan párhuzamos valóságban, amit megtapasztalni ebben a kiszolgáltatott helyzetben, a halál közelében hihetetlen élmény volt. Aztán eszembe jutott az a nő, aki a legtöbb ideje szeret a Földön, és akinek részben az eddigi életemet köszönhetem, akin keresztül a legmélyebben megismerhettem az igazi önzetlen, feltétel nélküli szeretetet: az édesanyám. Nem emlékszem rá, de egy barátom elmondása szerint őt kerestem először, miután feleszméltem. Bevittek a Jánosba. Egyszer már jártam itt, és finoman szólva nem túl fényes emlékeim voltak róla. (Röviden: három napos megfigyelés alatt egy gyorsan kilátásba helyezett csípőműtétre várakozva megtapasztaltam, milyen az, amikor a kórteremben éjjel titokban dohányoznak a betegek, egész nap megy a tv és a szemközti ágyon váratlanul furcsa vizuális gasztroenterológiai meglepetésben volt részem. Mindenre lehet vágyakozni, de ezek a listámon az utolsó helyen szerepeltek.) Elfutni nem tudtam, itt voltam, de tudtam, mindent Ő irányít és egy nagy rendszer részeként valamiféle nyugalom is vegyült az ijedtség mellé. Kaptam egy gyorsgipszet, majd két óra várakozás után este 11 órakor betoltak a műtőbe. Onnét hajnali kettőkor már gurultam is kifelé, pár kiló vassal és egy deréktól lefelé elérzéstelenített, fájdalommentes végtaggal. Kiderült, hogy nyílt bokatörést szenvedtem a bal külbokámon, a szárkapocs csont átvágta az inakat és a szalagokat, a tokok leszakadtak. Utólag visszaemlékezve, valószínűleg az útpadka és a motor közé szorulhatott a lábam, ez okozhatott ilyen mértékű roncsolódást. A bokám rögzítéséhez egy ún. fixateur externe-t használtak, aminek a lényege az, hogy a bokámon keletkezett nyílt sebet, mivel rendszeresen tisztítani kellett, gipsz helyett az ép sípcsontomba és a lábfej csontomba fúrt nyársak összekötésével rögzítették. A módszer brutalitása ellenére maga a szerkezet viselése nem okozott túl nagy fájdalmat, hiszen a csontban nincs idegvégződés. Látványra persze annál ijesztőbb volt. A rehabilitáció elején egy dologban biztos voltam: sokáig fog tartani. Így is lett. Két hét kórházi kezelés után 4 hónapot töltöttem betegállományban. Ez idő alatt átélhettem milyen az, amikor az ember teljesen mások segítségére van utalva, és a saját erejével nem sokra megy. Világ életemben mozgékony, gyors és önállóan, a közlekedésben függetlenül részt vevő ember voltam. Amint lehetett, meg-

4 szereztem a jogosítványomat és 17 éves koromtól fogva először robogóval, majd autóval, később nagymotorral is részt vehettem székesfővárosunk néhol morálisan és közlekedési kultúrájában igencsak megkérdőjelezhető közúti forgatagában. Ami tehát megviselt lábadozásomban az nyilván ennek a teljes megszűnése. Az ágy, a mosdó és a plafon lettek állandó társaim. Egyet azért tudnia kell a kedves olvasómnak. Engem Isten soha nem büntet, hiszen a bűneim büntetését Krisztus már elszenvedte. Viszont olykor fegyelmez. Azt is látom, hogy ezt mindenkivel személyre szabottan és igazságosan teszi, az egyén lelkének egészségét és a Vele való személyes kapcsolatának fejlődését szem előtt tartva. Közvetlen a baleset után nem, de ma már a lassan fél éves távlatból látom, hogy ez az eset életem eddigi legnagyobb leckéje volt. Miért? Meg kellett értenem, hogy az életem többé nem csak rólam szól októberében elköteleztem magam egy tiszta szívű és gyönyörű nő mellett, aki cserébe odaadta nekem az életét, hogy vigyázzak rá és védelmezzem. Megházasodtam. A korábbi életritmusom és független gondolkozásom miatt éreztem belül, hogy nem leszek képes azt a meghitt és mély kapcsolatot ápolni, amire minden jó érzésű feleség vágyik. Persze itt nem arra gondolok, mintha ez nehezemre esett volna, inkább az volt a baj, hogy az új szeretet kapcsolatunkkal egyenrangú alternatívaként jelenhetett meg maga a szabadság és a függetlenség illúziója, amiket a korábbi egyedülálló életvitelemből megmaradt szokások, programok, időbeosztások jelentettek számomra. Ilyen volt a motorozás is. Végig kellett gondolom, hogy mi ér többet: a veszélyben termelődő adrenalin élménye vagy maga a létezés értékének felismerése, és az abból fakadó öröm. Meg vagyok győződve róla, hogy Isten azzal a céllal engedte meg ezt a súlyos balesetet, hogy a mérleg az utóbbi felé dőljön el a gondolkodásomban. Felépülésem során a sok szerető és aggódó kérdés, érdeklődés mögött folyamatosan visszhangzott bennem, mintha azt is üzennék nekem: de jó hogy itt maradtál közöttünk, de jó, hogy még élsz. Van egy mondás: a születésednek nem te örültél, a halálod miatt nem te fogsz szomorkodni. Tudat alatt valahol sajnos én is így gondolkoztam és ebben nem volt sok szeretet. Így hát, ami nem hajlott, annak törnie kellett, hogy ma már ehhez én is hozzátehessem: viszont azok szomorkodnának, akik itt és most, tegnap és ma, holnap és holnapután szeretnek, szeretni fognak. Nincs hozzá jogom, hogy hiányommal közülük bárkinek is ekkora fájdalmat okozzak. Főleg nem egy önző és végső soron céltalan útra terelő döntéssel. Megértettem, hogy a kérdés nem az, kire van szükségem az életben, hanem hogy az én létezésem kik miatt van folyamatban? Kik azok az emberek, akiknek rám van szükségük? Ez adja, mindig is ez adta az ember fontosságát, életcélját és örömét. Ha megérti valaki a Mestert: aki másokat felüdít, maga is felüdül, az meg fogja érteni előbb vagy utóbb: egyedül a másokért élt életnek van értelme. Hogy minderről mit gondol a feleségem, azt a következőkben olvashatjátok: Nagyon megdöbbentő volt, amikor értesültem róla, hogy mi történt kedvesemmel. Egy olyan félelmemmel szembesültem, amiről azt gondolom, hogy nem egyedüliként élem meg. Nőként gondoskodni, szeretni és vigyázni azokra, akiket Isten az életembe helyezett, bizony nagy kihívás. Érzelmileg ez a felelősség sokszor félelmekkel is vegyülhet és vegyül is. Hét hónapos házasként nagyon hamar szembe kellett néznem ezzel a félelemmel, hogy mi történik akkor, ha elveszítem a férjemet. Az ember egy korlátolt lény és nem mindenre tud saját erejéből hatással lenni. Nagyon szeretem Istennek azt az oldalát, hogy mindig a saját szintünkhöz mérten engedi meg a próbákat. Érzelmileg nagyon nehéz volt megélnem, ami velem történik, a rengeteg változás melyek a helyzet kapcsán felmerültek, sok kérdést vetettek fel bennem a jövőmet illetően. Amikor a férjemmel 5 hónapos házasok voltunk, egyik este közösen imádkoztunk. Emlékszem, nagyon mély és bensőséges ima volt ez és azon ritka pillanatok egyike volt, amikor a szívemben hallottam, hogy Isten bátorít. Azt mondta: Én gondoskodok róla. Én ott vagyok, ahol te nem tudsz ott lenni. Akkor még nem sejtettem, hogy milyen támasz lesz nekem ez az üzenet. És Ő valóban gondoskodott róla és megmentette azon a napon. Nagyon nagy hála volt a szívemben, hogy Isten hűséges volt az ígéretéhez. Több mint negyed évszázadot megéltem már és mind ez idáig nem találok egyetlen egy olyan pontot sem az életemben, ahol csalódnom kellett volna Isten hűségében. Azóta átértékeltem a hozzáállásomat, ahogy Pál is mondja: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. (Filippi 4:6 7) Gyaraki András és felesége, Dóra Advent, ahogy Pál szólt róla Ami pedig a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét és a hozzá való gyülekezésünket illeti, arra kérünk titeket, testvéreim, hogy ne veszítsétek el egyhamar józanságotokat, és ne rémítsen meg benneteket sem valamely lélektől származó kijelentés, sem a mi nevünkben elhangzó megnyilatkozás, sem valamiféle nekünk tulajdonított levél, mintha az Úr napja már közvetlenül itt volna. Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. Ez majd ellene támad, és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy szentnek mondanak, úgyhogy beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten. Nem emlékeztek rá, hogy még amikor nálatok voltam, megmondtam nektek mindezt? És azt is tudjátok, hogy mi tartja vissza most még, hogy csak a maga idejében jelenjék meg. A törvénytiprás titokban már folyik, csakhogy annak, aki azt most még visszatartja, el kell tűnni az útból. És akkor jelenik meg nyíltan a törvénytipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának leheletével, és meg fog semmisíteni eljövetelének fenségével. Mert ennek a törvénytiprónak az eljövetele a Sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával; és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ez által mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságnak, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Mi pedig hálával tartozunk az Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket az Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el titeket a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. (2Thessz 1:1 17.) 5

5 Az egyedüli ember, aki próbálta ezt megmérni, még mindig nem tudja. Egyszer azt gondolta, hogy kitalálja. Ez akkor történt, amikor volt egy kis zöldségüzlete a város nyugati végén. A világháborút követő karácsony előtti héten történt mindez. Egy fáradt kinézésű asszony ment az üzletébe és kért annyi élelmiszert, ami elegendő ahhoz, hogy karácsonyi vacsorát készítsen a gyermekeinek. Az üzletes megkérdezte tőle, hogy mennyit tud rá költeni. Az aszszony ezt felelte: Férjem meghalt a háborúban, semmit nem tudok fölajánlani, csak egy kis imádságot. Az üzletes megvallotta utólag, hogy nem nagyon volt szentimentális azokban a napokban. A zöldségüzletet nem lehetett fönntartani imádságok alapján. 1. Mit jelent az Advent? 2. Ki volt az Ószövetség utolsó prófétája, aki írt a Krisztusról 3. Miért négy gyertya van az adventi koszorún? 4. Mit jelentett az, hogy hallgatott az Isten? 5. Ki volt az első, aki az eljövendő Messiásról beszélt? 6. Kinek mondták el az első próféciát a születendő Krisztusról? 7. Ki írt a legtöbbet a Messiás személyéről? 8. Melyik próféta beszélt a betlehemi csillagról? 9. Ki írta: szűztől fog születni? 10. Mit jelent az, hogy Immánuel? 11. Mit jelent Jézus neve? 12. Ki mondta meg előre, hogy Betlehem lesz Jézus szülőhelye? 13. Mikor ment Jézus a mennybe? 14. Honnan ment a mennybe? 15. Hogy fog Jézus visszaérkezni? 16. Ki mondta: Ugyanúgy jön majd el, ahogy láttátok őt elmenni? 17. Melyik evangéliumban keresed a Krisztus visszatéréséről beszámoló igéket? 18. Ki írta: Nem késik el az ígérettel, ahogy azt sokan gondolják, hanem hosszan tűr érettünk 19. Mi az oka annak, hogy Jézus még nem jött vissza? 20. Melyik népet nevezik így: Isten óráján a mutató? 21. Mit jelent: Ha a fügefa zsendül, közel van a nyár 22. Hova fog Jézus visszaérkezni? 23. Mi történik, amikor Jézus az Olajfák hegyére lép? 24. Tudjuk-e siettetni Krisztus visszajövetelét? Elég a látszat? Ezért így szólt: Írja le egy papírra, aztán folytatta munkáját. Legnagyobb meglepetésére az asszony elővett ruhája zsebéből egy papírlapot és átadta az üzletesnek, miközben ezt mondta: Már meg is írtam az éjszaka, amikor őrködtem beteg gyermekem ágyánál. A zöldséges átvette a papírt, mielőtt fölocsúdott volna meglepetéséből, és aztán már sajnálta is, hogy ezt kérte. Mert mit tudna tenni az imádsággal, és mit tudna rá válaszolni. Aztán egy ötlet fogamzott meg benne. A mérleg egyik tányérjára, a súlyok helyére tette a papírlapot anélkül, hogy elolvasta volna és így szólt: Meglátjuk, mennyi élelmiszert ér az imádság. Legnagyobb meglepetésére a mérleg nyelve nem mozdult, amikor rátett egy kenyeret a másik tányérjára. Zavarában és meglepetésében újabb élelmiszereket rakott rá, amit csak elérhetett hirtelen a kezével, mert közben a vásárlók is figyelték. Próbált kemény lenni, de sem sikerült neki. Arca elvörösödött és dühös volt, mert meglátszott rajta a zűrzavar. Végre így szólt: Ez minden, amit a mérleg képes megmérni. Itt van egy zacskó. Tegye bele az élelmiszereket, mert el vagyok foglalva. Az aszszony mélyet sóhajtva és könnyek között kézbe vette a zacskót és kezdte belepakolni az élelmet, közben ruhájának az ujjával törölgette a szemét. Az üzletes nem akart odanézni, mégis észrevette, hogy elég nagy zacskót adott az asszonynak, és nem telt meg egészen. Ekkor odagurított neki egy nagy sajtot, anélkül, hogy szólt volna. Amikor az asszony távozott, az üzletes megvizsgálta a mérleget. Vakarta a fejét és meglepetésében fölfedezte a titkot. A mérleg eltört. A zöldséges ma már idős ember. Haja fehér, de még mindig ugyanazon a helyen vakarja a fejét, amint visszaemlékezik az esetre. Sohasem látta az asszonyt ismét, de azelőtt sem találkozott vele. Mégis egész életében jobban emlékezett az asszonyra, mint bárki másra a világon, és gyakran gondolt rá. Tudta, hogy ezt az esetet nem ő találta ki, mert még mindig megvolt az a papírlap, amire az asszony az imádságot írta: Kérlek, Uram, add meg a mi mindennapi kenyerünket nékünk ma! (Máté 6:11). Dr. Gerzsenyi László gyűjtéséből Korának egyik legnépszerűbb költője volt Christian Fürchtegott Gellert ( ). Hamar a költészet és retorika professzora lett a lipcsei egyetemen. Mindenek-előtt olyan ismert énekeket köszönhetünk neki, mint példá-ul Az egek magasztalják az Örökkévaló dicsőségét, Ha a Te hatalmadat Uram..., és Jézus él, és vele élek én is. Professzori megbízatásának elfoglalása előtt Gellert pedagógusként tevékenykedett. Egy grófnő kiváló neve-lőt keresett hatéves kisfia számára. Nem csoda, hogy Gellertet ajánlották neki. Így a grófnő elhívatta magához az ifjú Gellertet, és a személyisége nagyon jó benyomást keltett benne. De azt gondolta, hogy bizonyos tanácsokkal el kell látnia ezzel a feladattal kapcsolatban: Ne csináljon a fiamból egy tu-dós, kicsinyeskedő személyiséget. Nincs más kívánsá-gom, mint egy kevés nyelvismeret, történelem, földrajz, matematika és kémia. És ne csináljon a fiamból egy állan-dóan imádkozó keresztyént sem. Teljesen elég a számom-ra, ha a fiam megtanulja a Tízparancsolatot és a Katekiz-must, vasárnaponként pedig elmegy a templomba. Mindenből csak a helyes külső látszatot kívánom." Gellert türelmesen meghallgatta jövendő kenyéradója kívánságait, majd rövid gondolkodás után ezt mondta: Ha Önnek, Grófnő ez a szándéka, akkor a legalázatosab-ban legyen szabad azt tanácsolnom, hogy fogadjon fel in-kább egy mázolót! Ezzel röviden meghajolt és távozott. Ez a bátor beszéd tiszteletet érdemel! A Biblia is csak valódi vagy hamis dolgot, hideget vagy meleget ismer. A langymeleg utálatos az Isten előtt. A Szentírásban ezt ol-vassuk: Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a számból. Jele-nések 3:15 6). Vagy keresztyén vagy, vagy pedig nem vagy az. Az olyan keresztyénség, ami pusztán kegyes bevonat, nem elégséges. Hogyan lesz az ember keresztyénné? A felelet így hangzik: Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. (Cselekedetek 2:21). Erről van szó! Arról, hogy csak a valódi megtérés és az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által lesz keresztyén az ember, semmi más nem állhat meg Isten előtt. Minden egyéb csak külső bevonat és látszat, ami idővel lepereg. (Részlet F. König: Másképp mint gondolnánk c. könyvből Evangéliumi Kiadó ) 6

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2 2011 / 5 Beteg voltam s a kórházból egy rehabilitációs intézetbe kerültem. Ott voltak súlyos és kevésbé súlyos betegek. Ennélfogva a viselkedések is különbözőek

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2014./2. szám.én Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem... és én életemet adom a juhokért. Jn 10,14-15b 2 2014 / 2 Március

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./2. szám. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./2. szám Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Lk 24,5-6 2 2010 / 2 Keresztény családba születtem. Nagyon szerettem a szüleimet,

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ

MÍG TART A KEGYELMI IDŐ A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2006./2. szám Amikor nincs tovább Egy darabig elvisz a láb is de gyilkos ingoványhoz ér félelmetes szakadékhoz ér zúgó folyam partjához ér és akkor nincs

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE GYÜLEKEZETI HÍRADÓ És kerestek engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. 19. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005.

Részletesebben

VESD AZ ÚRRA TERHEDET

VESD AZ ÚRRA TERHEDET A Pomáz-Csobánkai Református Társegyházközség lapja III. évfolyam 4. szám Szenved e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van e valakinek? Énekeljen dicséretet! Beteg e valaki közöttetek? Hívassa magához

Részletesebben

1999/5. Mozog a föld BL

1999/5. Mozog a föld BL {k19995a} {k19995b} 1999/5 VEZÉRCIKK Mozog a föld BL Én állapítom meg azt az időt, amikor igazságot szolgáltatok. Ha meginog a föld és minden lakója, én megszilárdítom oszlopait! A kérkedőknek ezt mondom:

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

JOACHIM KLEEMANN MISSZIÓI

JOACHIM KLEEMANN MISSZIÓI Kedves Olvasóink! A fiam múlt héten letette a pilótavizsgát, és hamarosan munkába áll, mesélte az egyik édesanya a fülem hallatára a másiknak. Hangjában hallatszott, mennyire büszke a fiára. Beszélgetõtársa

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV GYÜLEKEZETI HÍRADÓ 16. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2005. I. NEGYEDÉV 2005. I. negyedév tartalom Bevezető gondolatok 3 Erdélyi László: Átírt oldal Megtorpant a világ 4 Sík Sándor: Legyen jobb

Részletesebben