Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, Vele együtt fogunk élni is. (2 Timóteus 2 11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, Vele együtt fogunk élni is. (2 Timóteus 2 11)"

Átírás

1 . Keresztyén lap. Megjelenik Marosvásárhelyen, Romániában Cuvântul Biruinţei. Ziar creştin, în limba maghiară, apare în Tîrgu Mureş, România The overcomer word. Christian newspaper, in hungarian language from Tîrgu Mureş, Romania Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, Vele együtt fogunk élni is. (2 Timóteus 2 11) Ó én Uram, én Istenem Ó én Uram, Istenem, Menedékem s váram vagy nekem, Erős a kezed, el nem lankad, Újra s újra fölemel, hogy megint haladjak. Ó én Uram, Istenem, Te harcolsz érettem, Jó és nagy a kegyelmed, Mely erőt ad, hogy újra hitem legyen. Ó én Uram, Istenem, Pajzsoddal óvsz engem, Végtelen a Te szereteted, Kiragad a mélyből, s el nem enged. Ó én Uram, Istenem, Új életet adtál nekem, Hogy többé már ne én legyek, Hanem Te élj énbennem. Gál Rúben IV Évfolyam, 17szám 1

2 Öntsd ki a szívedet az Úr előtt Zavargások, elnyomás,vérontás világszerte, természeti csapások: vajon ezek lennének a világ szülési fájdalmainak kezdeti görcsei, amikről a Máté evangéliuma 24-ben Jézus beszél? A félelem, bizonytalanság, szorongás a Lukács evangéliuma 21:26-ra emlékeztet: "mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak a várása miatt, amik e föld kerekségére következnek." Ezek a különböző csapások, megrázkodtatások, amiknek tanúi vagyunk, nem Isten cselekedetei, ahogy sokan gondolják, hanem a bűn miatt Isten oltalma egyre inkább háttérbe szorul, és teret nyer az embergyilkos, a sátán. De még ezekben a napokban is, az Isten irgalma nyilvánul meg az úgynevezett figyelmeztető csapásokban, mert Ő nem engedi, hogy megsemmisüljünk, hanem még most is esélyt ad arra, hogy az emberek Felé forduljanak, megtérjenek, hogy sokakat megmenthessen. "Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincs végünk; mivel nem fogyatkozik el az Ő irgalmassága!... Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig."( Jeremiás siralmai 3:22,26.) Ezért a hivő embereknek nem a félelmet-keltő beszédeket kell szaporítaniuk, hanem Istenben bízva kell élniük minden körülmény közt, ilyen módon lehetnek Isten kegyelmének tanúbizonyságai. " Vessed az Úrra a te terhedet, Ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor is ingadozzék az igaz." (Zsoltárok könyve 55:23 ) Elhordozhatatlan terhek nehezednek ma az emberekre; Isten Igéje ad hitet, hogy áttudjuk ezeket vetni az Úrra. Gyakorlati útmutatást is ad ehhez az Ige:"öntsd ki, mint a vizet a te szívedet az Úr színe előtt." (Jeremiás siralmai 2:19.) Az érzelmi megpróbáltatásokban is bizalommal járulhatsz a mennyei Atyához, mert aki hozzá jön, azt semmiképpen ki nem veti! HÁLA NEKI! D.Ann IV Évfolyam, 17szám 2

3 Belső gyógyulás Elküldte Igéjét, meggyógyította őket és a sír mélyéről kimentette őket (Zsoltárok könyve 1O7:2O) Belső gyógyulás az emlékek gyógyulása által Ezt mondja az Úr: halálos a bajod, gyógyíthatatlan a zúzódásod! Sebedet senki sem orvosolja, gyógyír és kötszer sincs számodra...bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat így szól az Úr. ( Jeremiás 3O:12,13,17) Isten tökéletes akarata, hogy visszatérjünk jelenlétébe. A dicsőség, amelyben az ember jelen volt, kezdetben Isten jelenlétében, pótolhatatlanul hiányzik. Semmivel sem lehet helyettesíteni. Az emberek ezért keresik a helyüket, de nem találják. Az ember bűnbeesése óta elszakadt Istentől. A Sátán befolyása kezdett uralmat venni életén. Rabszolgájává vált, örökre lebilincselve, beprogramozva annak akarata szerint. Megromlott az ember elméje, gondolkodása, megtört az egyénisége. Lényébe beköltözött a félelem. Isten nem örült az ember bukásának, nem nyugodott bele abba, hogy teremtett lénye a kárhozatba kerüljön. Nem volt kiút, ameddig Isten nem gondoskodott egy megmentőről, a saját Fiáról. Becsempészte a Földre, egy istenfélő, isteni törvényeket tisztelő népen keresztül. Lejött a mennyei dicsőségből, elvállalta a nemes feladatot. Ezért, amikor eljött a világba, így szólt: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem, égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem a Te akaratodat, Istenem (Zsidókhoz írt levél 1O:5-7) Az Ige testté lett. Lejött a mi világunkba,, saját szeplőtelen, igaz drága vére árán megváltott bennünket. Megbocsáttatnak a bűneink, megszűnik az elszakítottság és visszakerülhetünk Isten jelenlétébe. Abba a jelenlétbe, ahol a gyógyulás van a bűn miatti sérülésből. Minden embernek vannak, illetve lehetnek, elváltozásai érzelmi vagy akár gondolkodási szinten. Felfele kell tekinteni, onnan jön a megoldás. Jézus Krisztus az Út, az Élet, az Igazság. Helyreállítási folyamat Elvonulhatunk és imádkozhatunk titkon, egyedül, feltárva szívünket Isten előtt. Mindent elmondhatunk Isten jelenlétében, mindazokat a dolgokat, amelyek megbántották emberi méltóságunkat. Mindazokat a sértő eseményeket, emlékeket elmondhatjuk, kiönthetjük magunkból, időrendi sorrendben, illetve úgy, ahogy előtörnek. Ha feltárjuk, akkor lelepleződnek destruktív erejükkel. Megszabadulunk ezeknek a gyötrő hatásától, melyek mindaddig a pillanatig gyötörtek bennünket. Gondolatban odamehetünk Jézus Krisztus golgotai keresztjéhez, abban a tudatban, hogy Ő nemcsak a bűneinket, hanem minden fájdalmunkat, gyötrődésünket is magára vette. Minden teher rólunk Őreá esett. Elképzelhetjük, ahogyan mindezek a terhek, betegségek, fájdalmak Őreá estek. Magára vette őket, hogy mi megszabadulhassunk. Ő meghalt, hogy mi élhessünk. Meghalt bűneink, betegségeink, fájdalmaink súlya alatt, hogy minket a Mennyei Atyánk igaznak, egészségesnek, helyreállítottnak láthasson. Van lehetőség megszabadulni minden betegségből, testi és lelki problémából. A válasz: Jézus Krisztus, Istennek élő Beszéde, amelyet Isten kibocsátott, amely által meggyógyított, helyreállított! Légy egészséges! Horváth K Zsombor A mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk Általában illik megünnepelni a húsvétot, akár a karácsonyt. S lehetőleg bárányt fogyasztani ez alkalommal, ha belefér a családi költségvetésbe. Aztán meg szokás a tojásfestés, locsolkodás, de ezekről a szokásokról említést sem tesz a Biblia. Pedig a húsvét bibliai eredetű: Isten rendelte el, hogy ezen az ünnepen megemlékezzenek Izráel fiai az Úr szabadításáról, ahogyan kihozta őket, jelekkel és csodákkal Egyiptom földjéről, a rabszolgaságból. Ajánlom ünnepi olvasmánynak a Mózes második könyve 12 részt, ahol az Úrnak Páskájáról olvashatunk és megérthetjük azt is, mit jelent számunkra Krisztus áldozata.ugyanis az üdvösséghez még közel sem jár, aki évente egyszer kijelenti, hogy Jézus feltamádt húsvéti köszönési formulaként- és esetleg templomba is elmegy. Ha az emberek tényként ismerik, hogy Krisztus meghalt a világ bűneiért, ez olyan, mintha az izraeliek csupán tudomásul vették volna, hogy Isten a Páskát rendelte el, ami által megmeneküljenek, de ez az ismeret nem mentette volna meg őket a pusztítótól, akinek az a célja, hogy minden embert, függetlenül a vallásától, szokásaitól elpusztítson. Jézus mondja a Sátánról a János 1O:1O ben: A tolvaj nem egyébért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Isten Beszédének meghallgatása után Izráel fiainak cselekedni is kellett: az áldozati bárány véréből az ajtófélfára kellett hinteni és Isten, látván a vért, elment az ajtók mellett és nem engedte, hogy a pusztító bemenjen öldökölni azokba a házakba. Éppen így nekünk is, akik tudjuk, hogy Jézus Krisztus értünk meghalt, érvényesíteni kell a saját életünkre ezt az igazságot: elfogadni, hogy a mi személyes bűneinkért váltságdíj Jézus vére, és e vér oltalma alá helyezni életünket. Csak ez a vér jelent menekülést számunkra a haláltól, ugyanis minden ember bűnös és a bűn zsoldja a halál, de Jézus legyőzte a halált azáltal, hogy feltámadott és él örökké. Így lehet az Ő vére által nekünk is örök életünk. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk, Krisztus Jézusban. Róma 6:23. És mivel kegyelmi ajándék, nem lehet kiérdemelni, egy dolgot tehetünk, töredelmes, bűnbánó és nagyon hálás szívvel elfogadjuk. Ima: Drága Úr Jézus, köszönöm, hogy értem meghaltál a kereszten, elismerem, hogy sokat vétkeztem, kérlek bocsáss meg! Hálás vagyok, hogy drága véreddel fizettél az én bűneimért, helyettem szenvedted el a szörnyű kínhalált, amit én érdemeltem volna. Köszönöm Megváltóm, kérlek tisztíts meg és fedezz be a te szent véreddel. Ámen. A János 1O:1O így folytatódik: én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Dicsőség a Feltámadott Báránynak! D.Ann IV Évfolyam, 17szám 3

4 Jézus, a király Jézus, a feltámadás Mikor már közeledtek az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdte dicsérni az Istent és azt mondták: Áldott a király, aki jön az Úr nevében! Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. (Luk.19:37,38) Jézus megérettnek látta az időt arra, hogy a megváltás diadalmenetét megrendezze. Az Írások kezébe adták a kész szózatot, s ki kellett nyilvánítsa, hogy Ő a megígért Üdvösség Királya, akinek személyébe és művébe Isten belehelyezte mennyei erőit. Ennek tudatában küldötte el tanítványait a szamárcsikóért, beszélte meg a szent városba való bevonulás részleteit. Odaküldte tanítványait a közeli faluba e megbízással: Az Úrnak van rá szüksége! Sokszor meg kellene mi is érezzük, mire van szüksége az Úrnak életünkből. A sokaság, mely Jézust látta, Istent dicsérte azokért a csodákért, melyeket Ő tett. Mindaddig jó, amig tetteink dicsőségét nem mi akarjuk learatni. Ahol Őt tudják dicsérni, ott van öröm, felszabadult ujjongás, magasztos himnusz. Karácsony szózata itt újul fel, és a mennyei béke és dicsőség, Isten Országa e földi diadalmenetben ölt testet. A szerénység ellenére mindenen átharsog a szózat: ÁLDOTT A KIRÁLY! Jöhet ezután a farizeusok gáncsoskodó akadékossága, jöhet a suttogó szerveszkedés halálára, Judás ajálkozhatik elvesztésére, tarthatnak nagygyűléseket ítéletre és fel is feszíthetik a Golgotán felállított keresztre, e dicsőséges tényen nem változtathatnak, Ő LETT A KIRÁLY, a lelkek örök ura, aki immár kétezer év óta végigjárja a dicsőség útját az emberi életekben. Benne vagyunk-e seregében, életünkben ott van megváltása? Nagypéntek e mennyei dicsőségnek olyan záróakordja, mely megpecsételi e dicsőséges tényt: Jézus vérével váltott meg minket. Így a halál is dicsőséges, bele tartozik az is Isten tervébe, mert szeretetét éppen ezáltal igazolta. Ima: Istenünk, Atyánk! Köszönjük, hogy megmutattad nekünk az igazi önfeláldozó szeretetet. Fiad, a Krisztus halt meg érettünk a Golgotán és reánk ruházta a menny minden szeretetét. A mi lelkünk is szereretetre éhezik. Add, hogy lelkünkben megfoganjon a szeretet, hogy testvéreink felé mi is árasztani tudjunk azt. ÁMEN Horváth Loránd Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. Márk 16:6. Megfigyeltem, milyen ünnepélyesség van azok arcán, akik temetési előkészületeket tesznek. A halál a legkomolyabb esemény. Így mentek az asszonyok húsvét reggelén bebalzsamozni azt, akit szerettek. Elbúcsúzni is szerettek volna s nagy gondjuk: a kőajtó, mely lezárja a holtat. Ki hengeríti el? Hogy férhetünk ahhoz, akit szeretünk? Akadálya van cselekvésüknek, szándékaiknak, vágyaiknak! De az ajtó el volt téve. Isten hagy szeretni, tenni, éledni. Félelmetes a sírbolt. De hova le nem hajol a szeretet? Sír, pokol Neki nem akadály. Isten követe, angyal fogadta biztatva őket: Ne féljetek! Nagy gondunk: a félelem eltűnik ott, ahol Jézust keressük. A mennyei követ jelentkezik! Észrevettük-e a követeit? Sötétség, férgek helyett fény, égi tisztaság, isteni légkör! Csak emlék már minden szörnyűség! Az angyal szól: Isten kijelentést ad híveinek, Ő nem hagyja híveit megoldás nélkül! Jézus előttünk, a kérdések maguktól oldódnak, ha a nyomába jársz. Megjelentette ezt már nekik. Emlékezz: mindent megmondott előre neked Igéjében, Szentlelke segít visszaidézni gondolatait. Tanácsa teveled jár. Ők elfutottak: borzongva és álmélkodva. Nagy tetteivel járunk sokszor, az ámulat ajkunkra forrasztja a szót. De milyen jó később ezt elhirdetni. Akkor újra erővé lesz bennünk minden esemény. Az Istennek dolgai ihletett pillanatokban támadnak fel újra, amikor segíthetünk másokon. Éljünk az alkalommal. Az élő Jézus mindegyre megmutatkozik. Újabb s újabb tanúk beszélnek róla. A bizonyságtétel soha el nem fogy. Isten gondoskodik róla. Ő átlépi az élet és halál határait, hogy az örökkévalóság tagjaivá s hírvivőivé tegyen minket. Én élek, ti is élni fogtok.örökké! Ima: Uram!A prófétád szavával imádkozom én: Várlak Téged Uram, ítéleted ösvényén, neved és emlékezeted után vágyik az én lelkem, senki sem tud betölteni egészen, csupán Te. Minden ajándék Tetőled jön. Te lépsz azokon keresztül felém.te tölts be egészen, hogy ajándékozó szereteted boldog hírnöke lehessek én is. ÁMEN Horváth Loránd Ismered-e Jézust? Jól ismered Őt? Jézus Krisztus nem a tehetetlen csecsemő a betlehemi istállóban. Ő a világmindenség Ura, Aki meghalt a te bűneidért, betegségeidért, lelki fájdalmaidért. Megtapasztalta a földi lét nyomorúságos küzdelmeit, hogy átérezze a szomorúságodat, kilátástalannak tűnő helyzetedet. Nemcsak együttérez veled, hanem Ő tudja is a megoldást. Ő maga a MEGOLDÁS! Ha szeretnéd megismerni Jézust, mint személyes Megváltódat, Uradat és legjobb barátodat, kérlek hívd be az életedbe. Elmondhatod ezt az imát: Úr Jézus, jöjj be az életembe. Bocsásd meg minden bűnömet. Kérlek tisztítsd meg a szívemet, és tégy most új emberré. Hiszem, hogy Te az Élő Isten Fia vagy. Megköszönöm Neked, hogy annyira szerettél engem, hogy életedet adtad értem. Elfogadom, hogy véredet ontottad értem a kereszten és elfogadlak Téged, mint Megváltomat és Uramat. Ámen. Kedves barátom, ha őszintén elmondtad ezt az imát, ha befogadtad Őt, szellemed, belső lényed újjászületett. Új teremtés vagy Isten Igéje alapján, a régiek elmúltak, minden újjá lett életedben. Isten megbocsátotta bűneidet és egy új közelséges kapcsolatba kerültél Vele. A János evangéliuma 1 fejezet 12-ik verse szerint akik befogadták Jézust, azok hatalmat kaptak, hogy Isten gyermekei legyenek. Ezért te most már Isten családjához tartozol. Tanulmányozzad Isten Igéjét. Keress egy bibliai alapokon álló Egyházat - Gyülekezetet, ahol növekedhetsz és ápolhatod közösségedet Istennel és más keresztényekkel.! IV Évfolyam, 17szám 4

5 Egy újfajta gondolkodásmód Használd Isten Beszédét / Igéjét /, hogy az elmédben levő csaták győzelmesek legyenek! Hosszú ideje tanulmányozom az elmével kapcsolatos részeket az Igében, és megtaláltam azt az igeverset, amely a leginkább megváltoztathatja az életünket a Példabeszédek 23 : 7- ben Ahogyan gondolkodik az ő szívében, olyan ő... (az angol fordítás alapján) Ez az igevers megmutatja, mennyire fontos az, hogy miként gondolkodunk. Ahogy a Példabeszédek írója is rámutat, a gondolatok teremtő erejűek, alakító képességük van. Nem lehet pozitív az életed, negatív elmével! Évekig boldogtalan voltam, mivel reggelente, amikor felkeltem mindig negatívan gondolkodtam, szomorú és lenyomó gondolatok foglalkoztattak. Most már bizonyosan mondhatom, hogy teljesen elégedett vagyok, amióta a Szent Szellem segít, hogy Krisztus-i értelem lakozzon bennem. Ha te is hozzám hasonlóan, több évet töltöttél el a rossz gondolatokon alapuló sikertelen és nem működő múltadban, akkor ezt ma megváltoztathatod. Ha negatív gondolatokkal küszködsz, Gondolkodj el arról, hogy miről gondolkozol! nagyon fontos, hogy változtasd meg a gondolkodásodat. Egy sikeres keresztény életvi-telhez életbevágóan fontos a megújult, Isten-szerinti gondolkodásmód. A Biblia azt mondja, hogy Isten szeret bennünket, de képzeld el, Isten gyermekei közül milyen sokan küszködnek azzal, hogy ezt el is higgyék... Megtanultam, hogyha soha nem elmélkedem Isten Igéjén, akkor sohasem fogom megtapasztalni Isten szeretetének a mélységét irányunkban. Az Isten szeretete azt jelenti, hogy van egy hatalmas erő az életünkben, amely áttud vezetni bennünket az élet legnehezebb megpróbáltatásain is győztesen. Ahogy a mi testi, fizikális jólétünk, egészségünk a helyes táplálkozástól, úgy a gondolkodásmódunk a gondolatainktól függ. Ezért fontos, hogy gondosan válogassuk meg a gondolatainkat, és ha szükséges olykor, változtassuk meg a gondolkodásunkat úgy, hogy a gondolkodásmódunk Isten Igéjéből származó pozitív gondolatokból táplálkozzon. A Biblia elénktárja, hogy miről és miként kell gondolkodnunk. A Filippi 4:8 részletesen leírja, hogy gondolkozzunk arról, ami igaz, tisztességes, igazságos, megbizható, tiszta, szeretetteljes, és dicséretreméltó. Ezekről a dolgokról kell gondolkodnunk, hogy ne romboljuk, hanem építsük magunkat! Ha hivő keresztény vagy, akkor a gondolkodásodnak a Szentíráson kell alapulnia, az Igén, amelyről mindennap gondolkodol. Vagy összekevered negatív gondolatokkal, illetve bármivel, ami eszedbe jut? Nekem sokáig nem volt kijelentésem arról, hogy a sátán betud injekciózni negatív gondolatokat az elmémbe. Így a fejemben leginkább a sátán hazugságai kavarogtak, s elhittem amiket mondott nekem. Az ördög uralta az életemet, mivel ő uralta a gondolataimat. Elkezdtem elmélkedni Isten jóságán, és azokon a csodálatos dolgokon, amelyeket Ő cselekszik. A Márk 4:24 mondja: Vigyázzatok arra, hogy mit hallotok! Milyen csodálatos igerész. Arra buzdít bennünket, hogy több időt töltsünk az Igén való elmélkedésen, ami által több erőnk és képességünk lesz, hogy ezek szerint is cselekedjünk. Ha gyakran hallgatunk és olvasunk az Igéből, több lesz a kijelentésünk, amely által több mindent megértünk. Sokmindent szeretnénk kapni erőfeszítés nélkül Istentől, mert testben lusták és kényelmesek vagyunk. De ez nem így működik..bátorítalak benneteket, döntsétek el, hogy mindennap elmélkedni fogtok Isten Igéjén, így több ismeretet fogtok szerezni Istentől és minden pillanat értékesebbé válik. Készítsd elő a megújulásodat! Elmédnek megújítása időbe kerül, ezért ne bátortalanodj el, ha az előrehaladásod ezen a téren látszolagosan lassan megy végbe. Az izraeliták mielőtt beléptek volna az Igéret Földjére, az Úr azt mondta nekik, hogy apránként, lassan űzi ki előlük ellenségeiket.(5 Mózes 7:22) Ugyanilyen módon a mi szabaddá válásunk is fokozatos, de ez megőriz minket attól a kísértéstől, amely hibába néha beleesünk, hogy a saját képességeinknek tulajdonítjuk a sikereinket és ügyességünkkel dicsekedünk. Miközben a gondolkodásodat próbálod megújítani, az ördög is megpróbál téged ebben megállítani. Tudja, hogyha megtudod különböztetni a hazugságait az Isten Igéjének IV Évfolyam, 17szám 5

6 igazságától, akkor elveszítheti azt a képességét, hogy fogva tartsa a gondolataidat. Ezért megpróbál megállítani, elbátortalanítani, kárhoztatás által.van egy igevers, amely ilyenkor segíthet, hogy ne add fel a Róma 8:1 ben: Nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. Ne kritizáld saját magad, amikor rossz napjaid vannak. Rázd le magadról a port és kezdj el újra bizakodni. Elismétlem: ne kritizáld saját magadat! A teljes győzelmed meglesz, csak időbe kerül. Ahogy a Biblia is mondja apránként. Időközben, ahelyett, hogy negatívan gondolkodnál, így imádkozz: Mennyei Atyám, a Biblia azt mondja, hogy Te nem kárhoztatsz az én bűneimért, hanem elküldted Jézust, hogy megváltson belőlük. Visszautasítom az elkeseredést, elbátortalanodást és a kárhoztatást. Jól leszek, és ez a mai nap egy csodálatos nap lesz a számomra! Segíts nekem, hogy megválasszam a gondolataimat a mai napon is. Győzelem van a pozitív, Istentől jövő gondolkodásban és hozzáállásban. Megvan az erőd ahhoz, hogy pozitív hozzáállásod legyen Néhány ember, mivel sokszor csalódott az életben, fél attól, hogy optimista, reményteljes legyen. Annyira megsérült, hogy úgy gondolja, jobb ha nem néz szembe a fájdalommal, szenvedéssel, vagy elkeseredéssel ismét, ezért a saját védelme érdekében, a legjobb dolognak azt látja, ha visszautasítja azt a reménységet, hogy higgyen abban, hogy jó dolgok fognak történni vele még ezután. Ez az a hazugság, amit a sátán nagyon elakar hitetni veled. Emlékezzél a Példabeszédek 23:7 re. Amikor én valóban elkezdtem tanulmányozni az Igét és bízni Krisztus feltámadt Pál levele a Rómaiakhoz 8: 1-17 Magyar Bibliatanács fordításában.,, Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak mivel élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől..amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival. A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, HA ISTEN LELKE LAKIK BENNETEK. De akikben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. Istenben, hogy megújítja az elmémet, az első jó dolog, ami velem történt, az az volt, hogy a félelmem megszünt. A szabadság ösvényén elkezdtem szembenézni a próblémáimmal anélkül, hogy a menekülést kerestem volna. A 2 Korintus 5:17 mondja: Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mint új teremtésnek, nem kell megengedned, hogy a régi dolgok befolyásolják az új életedet Krisztusban. Új teremtés vagy, és megújíthatod az elmédet Isten Igéje alapján. Jó dolgoknak kell történniük veled. Zsidókhoz írt levél 6:19 szerint, a reménység a lelkünknek horgonya. Az az erő, amely képes minket megtartani a megpróbáltatások idején. Soha ne szünj meg reménykedni! Soha ne félj! Nem tudom megígérni neked, hogy meglesznek, azok a dolgok, amelyeket szeretnél, vagy úgy fognak alakulni a dolgaid, ahogyan elképzelted őket, ahogy azt sem tudom megígérni neked, hogy nem keseredhetsz el ismét. De éppen az elkeseredés idején, a megpróbáltatásokban kell a leginkább reménykedni és pozitívan gondolkodni. Nem számít, hogy mennyire negatívak a gondolataid, sem az, hogy mennyi ideje vagy reménytelen helyzetben miattuk, tudom, hogy megváltoztathatod a gondolkodásodat, mert én is megtudtam tenni. A megújulás időbe telik, de megéri! Szabaddá és méltóságteljessé tesz. Bármi történjék, bízzál az Úrban és gondolkodj pozitívan! Joyce Meyer engedélyével fordította Horváth K. Zsombor Ezért testvéreim adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság Lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk:,,abbá, Atya! Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Úgy olvasd a fenti Igéket mint tényeket, hiszen azok. Ha nem sikerült megértened, olvasd el mégegyszer hangosan és lassan. Néha úgy érzed, hogy nem tudsz a régi rossz szokásaidtól, szenvedélyeidtől megszabadulni, bármennyire is szeretnél? Vagy időnként Istent káromló szó fut ki a szádon, anélkül, hogy idejében észrevennéd? Pedig féled Istent a magad módján. Mindenre adatik (adatott)erő a Jézus Krisztusban. Mindenre! Az Ige szerint a gyümölcsök alapján ismerik fel a fát.van kiút. A fenti igerészekben benne van a diagnózis: hiányzik a Szentlélek. Hiszed, hogy Isten Igéje igazság és nem csak művelt emberek írták? Felismered, hogy Isten Szelleme nélkül nem vagy képes Istennek tetsző életet élni, mert a testi ember akadály? IV Évfolyam, 17szám 6

7 Isten nem kategorizál. Nála nincs kicsi bűn, nagy bűn. Csak mi emberek szeretjük elrejteni az apró szemeteinket. Megkell utálnunk a bűnt, hiszen rabságban tart, sőt az örökéletünket is elveszthetjük általa, mert a bűn zsoldja halál. Én jártam meg, hogy valami nagyon enyhe kifejezést használtam amikor hirtelen övön aluli probléma ért. Viszont amikor meghallottam egy kis idő után a gyerekem szájából ugyanazt, már nem is volt olyan jelentéktelen.,bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjön a felüdülés ideje az Úrtól.. (Apostolok Cselekedetei 3: 19 ) Olvassuk az Igét : benne van Isten szemlélete, iránytű a számunkra a Szentlélek által Ne csapjuk be magunkat! Istent úgysem tudjuk becsapni. Sírjunk bátran a bűneink felett és Ő megfog szabadítani. Hidd el működik. A kereszt ereje soha nem szűnik meg. Joel Osteen: Használd azt, amid van! Ezért küldték Pünkösdkor a Szentlelket a Földre. Mondjuk ki bizodalmunkat, reménységünket mindennap, és köszönjük meg az Ő kegyelmét. Öntsük ki neki a szívünket bizalommal. Ha vágyódásod van az IGAZ ÉLŐ ISTEN személye felé, Ő belépik az életedbe, mint életed sorsfordulóinak irányítója, aki képes úgy vigyázni rád, hogy minden a javadra váljon. Még akkor is ha a világ összeomlani látszik. Jöjj a KERESZTHEZ, add át a bűnöket, rossz szokásokat, szenvedélyeket, és hagyd, hogy a Szentlélek ereje átformálja a jellemedet, hogy többé ne te élj, hanem a Krisztus éljen benned. V.Ildikó Hadd prófétáljak: Óriásokat fogsz legyőzni, kevesebb felszereléssel, célokat fogsz elérni kevesebb forrással! A nehézség, ami visszahúz, nem tartós, csak átmeneti. Az óriás ereje lehet nagy, de a Mindenható Isten ereje, ami benned van, sokkal-sokkal nagyobb! Most nem a visszahúzódás ideje van itt, nem a kifogások ideje van itt, vagy, hogy az emberek lebeszéljenek minket, hanem annak van itt az ideje, hogy felemelkedjünk, körülnézzünk! Minden, amire szükséged van, hogy betöltsd a rendeltetésedet, közel van hozzád! Joel próféta mondta: Ébreszd fel az erős férfiakat, ébreszd fel az erős nőket! Kik ezek az erős férfiak és nők? Ők azok, akik felismerték, hogy a világegyetem Teremtője az, Aki egyengeti az útjukat. Emberek, akik felismerték azt, amijük van. Van egy jó barátom, volt egy álma, hogy elkezdi a saját vállalkozását. Szüksége volt egy bankra, amelyik egy kölcsönnel támogatta volna őt, hogy elindíthassa a vállalkozását. Elment a saját bankjába, ahol évek óta volt ügyfél, de elutasították. Azt mondták neki, hogy nem jó az ötlet. Elment egy másik bankba, azután egy másikba, és így tovább. Mind ugyanazt mondták, hogy nem fog működni. Meg kell értened, hogy Isten az álmot nem valaki másnak adta. Más talán nem képes látni azt, amit te látsz. Másnak talán nincs meg az a hite, ami neked van. Ne engedd, hogy ők elbátortalanítsanak, lebeszéljenek. Harmincegy bank utasította el, harmincegy mondta, hogy nem jó az ötlet, soha nem fog működni. El kell döntened, hogy az emberek szóbeszédeinek hiszel, vagy annak hiszel, amit Isten kijelent. Csak százötven dollárja volt, de megfogta, amije volt, és vásárolt pár dolgot és elkezdte az üzletet. Az első ügyfele, aki látta, hogy ilyen sokat dolgozik, egy éves szerződést ajánlott fel. Elvitte azt a szerződést egy másik bankhoz. Harmincegy bank mondott neki nemet, de a harminckettedik igent mondott. Ma egy több milliót érő, sikeres, növekvő, terjeszkedő cége van. Mi történt? Legyőzött egy óriást kevés eszközzel. Felismerte, amije van, megtette a hit lépesét és használta azt, amit Isten adott neki. Ez volt az a pont, amikor megtapasztalta, hogy Isten új leheletet küld az életébe. Ma lehet, hogy van egy álmod, amire az emberek azt mondják: Nem fog működni, nem jó ötlet, nem lesznek a megfelelő emberek körülötted. Figyelj! Isten nem adott volna neked álmot, nem helyezte volna az ötletet a szívedbe anélkül, hogy ne adna meg minden forrást a megvalósításhoz! Körbe kell nézned, hogy mid van. Értsd meg, hogy ha Isten egy álmot ad neked, Ő mindig mag formájában teszi. Más szavakkal, ha van egy álmod, amiben egy hatalmas tölgyfa van, Isten többnyire nem egy tölgyfát fog neked adni, hanem csak egy makkot. Ő valami kicsit fog neked adni, de ha te használod azt, amit Isten neked adott, azt, ami elérhető közeledben van most, az segíteni fog neked betölteni azt, amiről álmodsz. Addig, amíg csak hátradőlsz, és azt mondod: Igen Joel, de nincsenek meg a kapcsolataim, a szakértők azt mondták, hogy ez nem jó ötlet, minden, amim van, csak százötven dollár, minden, amim van, csak egy kis mag. Nagy ügy! Használd azt, amid van! Joel Osteen: Tudatosítsd, mid van! Isten irányít! Ő már elrendezte a megfelelő személyeket számodra. Isten már elhelyezte a megfelelő kegyelmet a jövődbe. Harmincegy bank nemet mondott neked, de hadd mondjam, a harminckettedik már úton van! Lehet, hogy harmincegy ember azt mondta neked, hogy ez nem jó ötlet, de a harminckettedik majd az mondja: Jó ötlet, benne vagyunk! Ne engedd, hogy az emberek lebeszéljenek arról, amiről tudod, hogy Isten helyezte a szívedbe. Emlékszem, amikor kisfiú voltam, új házba költöztünk. Közel volt a repülőtérhez, Houstonnak egy nagyon elhanyagolt részén. Csak pár ház volt a szomszédságunkban. Körülöttünk fák, erdő, és üres mezők. Mögöttünk volt egy 1 hektáros mező, amit az apám meg szeretett volna vásárolni. Erősen érezte, hogy ezt akarja tenni. Megvehette volna IV Évfolyam, 17szám Az újságot adományokból tartjuk fenn. Szeretettel fogadunk minden adományt, segítséget és támogatást. Bankszámla szám BCR Central Tg. Mures RO72RNCB (Horváth Zsombor). Köszönjük a közreműködők munkáját és támogatóink adományait. Terjesztése ingyenes, mindazok számára akik igénylik. Szerkesztő: Boross Enikő (tel ). Kiadja a Marosvásárhelyi Helyreállítási Központ Egyesület. 7

8 gyakorlatilag semmiért, pár ezer dollárért. Elmondta az embernek, aki építette a házunkat, hogy mit szeretne csinálni. Ez a vállalkozó azt mondta: Miért tennéd ezt? Ez az ingatlan nem jó befektetés. Egy csomó adó lesz kivetve rá, rengeteg tennivaló, ez a befektetés nem fog előrehaladni. Az apám azt mondta: Ő a szakértő, ő tudja, miről beszél. De mégis valami a bensőjében megszólalt, azt mondta, hogy ne hallgass rá, Isten adta neked ezt a lehetőséget, vedd meg a területet! A szívében apám tudta, hogy meg kellett volna vennie, de elkövette azt a hibát, hogy engedte, hogy az esze legyőzze a szívét, engedte, hogy a szakértő lebeszélje. 20 évvel később egy csomó ház épült oda. Nem volt a telek már üres, és az a bizonyos ingatlan 50-szer többet ért, mint amennyiért apám megvehette volna dollár hektáronként 200 ezer dollár hektáronként. Apám sokat bosszankodott emiatt. Soha többé nem beszélt azzal az építővel. Mi ebben a lényeg? Isten már minden szükségest előre elhelyezett, hogy győztes legyél a jövőben. A közeledben van minden. Néha engedjük mint ahogyan apám is, hogy az emberek lebeszéljenek róla. De mivel a szemeinkben csak valami átlagosról van szó, lehet, hogy kihagyjuk azt a fantasztikusat, amit Isten szeretne tenni. Arra kérlek, hogy nézz körül, mid van? És ne mondd, hogy valahol messze van a jövőben. Joel, tudom, hogy majd egyszer fellélegezhetek., Majd egyszer Isten leküldi a mannát a Mennyből., Majd egyszer találkozom a megfelelő emberekkel. Hadd mondjam el, a megfelelő emberek már most az életedben vannak! Az előmeneteled lehetősége közel van hozzád. A megoldás, amit keresel, elérhető már a számodra. Ismerek egy embert, ő egy ügyvéd, és a vágya mindig az volt, hogy bekerüljön a sport világába. Ügynök akart lenni, aki képviseli a sportolókat, de nem ismerte a megfelelő embereket, nem volt semmilyen kapcsolata. Abban a kis városban dolgozott, ahol felnőtt. Hetente többször is elment a tornaterembe, hogy kosarazzon másokkal. Egy nap, egy meccs után valaki megkérdezte, hogy mivel foglalkozik. Elmondta, hogy ügyvéd, vállalati joggal foglalkozik, de az álma az, hogy sportmenedzser legyen. A másik embernek a szemei ekkor tágra nyíltak. Azt mondta: Tényleg? Az unokaöcsém az ország legjobb egyetemi kosarasa és pont a múltkor kérdezte tőlem, hogy tudnék-e valakit, aki képviselni tudná őt. Megmondom neki, hogy hívjon fel! Egy kapcsolat volt, egyetlen egy, ami lehetővé tette a számára, hogy elkezdje az üzletet. Ő képviselte azt a fiatalembert, és ma őt tekintik az egyik vezető sportmenedzsernek a világon. Fordította: Orbán Tibor (folytatjuk) Hírforrás: Dávid Sátora Gyülekezet Hírlevele Gyereksarok Jézus Krisztus feltámadt! Jézus meghalt a mi bűneinkért és magára vette a mi betegségeinket a golgotai kereszten. Harmadnapon feltámadt és most a mennyben van. De ha behívjuk a szívünkbe, akkor bennünk él, s mindig velünk van. Isten azért küldte el az Ő Fiát, hogy nekünk is örök életünk legyen. Ha szeretjük Istent, akkor megbánjuk a bűneinket, és nem cselekszünk rossz dolgokat, hogy ne kerüljünk a pokolba. Isten Fia azért jött el a világba, hogy az emberek bűneit megbocsáthassa! Ha megszomorítottad Őt, bánd meg a bűneidet és Ő megbocsátja azokat, mert szeret és azt akarja, hogy boldog legyél! Horváth K.Kristóf Vécsi Noémi rajza IV Évfolyam, 17szám Lakatos Noémi Beáta rajza Az újságot adományokból tartjuk fenn. Szeretettel fogadunk minden adományt, segítséget és támogatást. Bankszámla szám BCR Central Tg. Mures RO72RNCB (Horváth Zsombor). Köszönjük a közreműködők munkáját és támogatóink adományait. Terjesztése ingyenes, mindazok számára akik igénylik. Szerkesztő: Boross Enikő (tel ). Kiadja a Marosvásárhelyi Helyreállítási Központ Egyesület. 8

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21.

A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. A MEGIGAZULTSÁG I. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2010. február 21. Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

János 3: Hungarian Károli ( public domain)

János 3: Hungarian Károli ( public domain) Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

A gyógyíthatatlan gyógyulása

A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiás és az Ige Lekció: Róm. 4.13-25 2008. nov. 23. Textus: Jer. 30.12-24 Gazdagrét A gyógyíthatatlan gyógyulása Jeremiásnak kezdettől fogva halált, pusztulást, összeomlást kellett hirdetnie Júdának.

Részletesebben

bibliai felfedező B2 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-12 Lukács 11:1-13 János 15:9-14 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz

bibliai felfedező B2 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-12 Lukács 11:1-13 János 15:9-14 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz Írd ide az adataidat! neved: Korod: születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr Jézus csodái A vízből bor lesz

Részletesebben