Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, Vele együtt fogunk élni is. (2 Timóteus 2 11)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, Vele együtt fogunk élni is. (2 Timóteus 2 11)"

Átírás

1 . Keresztyén lap. Megjelenik Marosvásárhelyen, Romániában Cuvântul Biruinţei. Ziar creştin, în limba maghiară, apare în Tîrgu Mureş, România The overcomer word. Christian newspaper, in hungarian language from Tîrgu Mureş, Romania Igaz beszéd ez: Ha vele együtt haltunk meg, Vele együtt fogunk élni is. (2 Timóteus 2 11) Ó én Uram, én Istenem Ó én Uram, Istenem, Menedékem s váram vagy nekem, Erős a kezed, el nem lankad, Újra s újra fölemel, hogy megint haladjak. Ó én Uram, Istenem, Te harcolsz érettem, Jó és nagy a kegyelmed, Mely erőt ad, hogy újra hitem legyen. Ó én Uram, Istenem, Pajzsoddal óvsz engem, Végtelen a Te szereteted, Kiragad a mélyből, s el nem enged. Ó én Uram, Istenem, Új életet adtál nekem, Hogy többé már ne én legyek, Hanem Te élj énbennem. Gál Rúben IV Évfolyam, 17szám 1

2 Öntsd ki a szívedet az Úr előtt Zavargások, elnyomás,vérontás világszerte, természeti csapások: vajon ezek lennének a világ szülési fájdalmainak kezdeti görcsei, amikről a Máté evangéliuma 24-ben Jézus beszél? A félelem, bizonytalanság, szorongás a Lukács evangéliuma 21:26-ra emlékeztet: "mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak a várása miatt, amik e föld kerekségére következnek." Ezek a különböző csapások, megrázkodtatások, amiknek tanúi vagyunk, nem Isten cselekedetei, ahogy sokan gondolják, hanem a bűn miatt Isten oltalma egyre inkább háttérbe szorul, és teret nyer az embergyilkos, a sátán. De még ezekben a napokban is, az Isten irgalma nyilvánul meg az úgynevezett figyelmeztető csapásokban, mert Ő nem engedi, hogy megsemmisüljünk, hanem még most is esélyt ad arra, hogy az emberek Felé forduljanak, megtérjenek, hogy sokakat megmenthessen. "Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincs végünk; mivel nem fogyatkozik el az Ő irgalmassága!... Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig."( Jeremiás siralmai 3:22,26.) Ezért a hivő embereknek nem a félelmet-keltő beszédeket kell szaporítaniuk, hanem Istenben bízva kell élniük minden körülmény közt, ilyen módon lehetnek Isten kegyelmének tanúbizonyságai. " Vessed az Úrra a te terhedet, Ő gondot visel rólad, és nem engedi, hogy valamikor is ingadozzék az igaz." (Zsoltárok könyve 55:23 ) Elhordozhatatlan terhek nehezednek ma az emberekre; Isten Igéje ad hitet, hogy áttudjuk ezeket vetni az Úrra. Gyakorlati útmutatást is ad ehhez az Ige:"öntsd ki, mint a vizet a te szívedet az Úr színe előtt." (Jeremiás siralmai 2:19.) Az érzelmi megpróbáltatásokban is bizalommal járulhatsz a mennyei Atyához, mert aki hozzá jön, azt semmiképpen ki nem veti! HÁLA NEKI! D.Ann IV Évfolyam, 17szám 2

3 Belső gyógyulás Elküldte Igéjét, meggyógyította őket és a sír mélyéről kimentette őket (Zsoltárok könyve 1O7:2O) Belső gyógyulás az emlékek gyógyulása által Ezt mondja az Úr: halálos a bajod, gyógyíthatatlan a zúzódásod! Sebedet senki sem orvosolja, gyógyír és kötszer sincs számodra...bekötözöm sebeidet, meggyógyítom zúzódásaidat így szól az Úr. ( Jeremiás 3O:12,13,17) Isten tökéletes akarata, hogy visszatérjünk jelenlétébe. A dicsőség, amelyben az ember jelen volt, kezdetben Isten jelenlétében, pótolhatatlanul hiányzik. Semmivel sem lehet helyettesíteni. Az emberek ezért keresik a helyüket, de nem találják. Az ember bűnbeesése óta elszakadt Istentől. A Sátán befolyása kezdett uralmat venni életén. Rabszolgájává vált, örökre lebilincselve, beprogramozva annak akarata szerint. Megromlott az ember elméje, gondolkodása, megtört az egyénisége. Lényébe beköltözött a félelem. Isten nem örült az ember bukásának, nem nyugodott bele abba, hogy teremtett lénye a kárhozatba kerüljön. Nem volt kiút, ameddig Isten nem gondoskodott egy megmentőről, a saját Fiáról. Becsempészte a Földre, egy istenfélő, isteni törvényeket tisztelő népen keresztül. Lejött a mennyei dicsőségből, elvállalta a nemes feladatot. Ezért, amikor eljött a világba, így szólt: Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem, égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben meg van írva rólam, hogy teljesítsem a Te akaratodat, Istenem (Zsidókhoz írt levél 1O:5-7) Az Ige testté lett. Lejött a mi világunkba,, saját szeplőtelen, igaz drága vére árán megváltott bennünket. Megbocsáttatnak a bűneink, megszűnik az elszakítottság és visszakerülhetünk Isten jelenlétébe. Abba a jelenlétbe, ahol a gyógyulás van a bűn miatti sérülésből. Minden embernek vannak, illetve lehetnek, elváltozásai érzelmi vagy akár gondolkodási szinten. Felfele kell tekinteni, onnan jön a megoldás. Jézus Krisztus az Út, az Élet, az Igazság. Helyreállítási folyamat Elvonulhatunk és imádkozhatunk titkon, egyedül, feltárva szívünket Isten előtt. Mindent elmondhatunk Isten jelenlétében, mindazokat a dolgokat, amelyek megbántották emberi méltóságunkat. Mindazokat a sértő eseményeket, emlékeket elmondhatjuk, kiönthetjük magunkból, időrendi sorrendben, illetve úgy, ahogy előtörnek. Ha feltárjuk, akkor lelepleződnek destruktív erejükkel. Megszabadulunk ezeknek a gyötrő hatásától, melyek mindaddig a pillanatig gyötörtek bennünket. Gondolatban odamehetünk Jézus Krisztus golgotai keresztjéhez, abban a tudatban, hogy Ő nemcsak a bűneinket, hanem minden fájdalmunkat, gyötrődésünket is magára vette. Minden teher rólunk Őreá esett. Elképzelhetjük, ahogyan mindezek a terhek, betegségek, fájdalmak Őreá estek. Magára vette őket, hogy mi megszabadulhassunk. Ő meghalt, hogy mi élhessünk. Meghalt bűneink, betegségeink, fájdalmaink súlya alatt, hogy minket a Mennyei Atyánk igaznak, egészségesnek, helyreállítottnak láthasson. Van lehetőség megszabadulni minden betegségből, testi és lelki problémából. A válasz: Jézus Krisztus, Istennek élő Beszéde, amelyet Isten kibocsátott, amely által meggyógyított, helyreállított! Légy egészséges! Horváth K Zsombor A mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk Általában illik megünnepelni a húsvétot, akár a karácsonyt. S lehetőleg bárányt fogyasztani ez alkalommal, ha belefér a családi költségvetésbe. Aztán meg szokás a tojásfestés, locsolkodás, de ezekről a szokásokról említést sem tesz a Biblia. Pedig a húsvét bibliai eredetű: Isten rendelte el, hogy ezen az ünnepen megemlékezzenek Izráel fiai az Úr szabadításáról, ahogyan kihozta őket, jelekkel és csodákkal Egyiptom földjéről, a rabszolgaságból. Ajánlom ünnepi olvasmánynak a Mózes második könyve 12 részt, ahol az Úrnak Páskájáról olvashatunk és megérthetjük azt is, mit jelent számunkra Krisztus áldozata.ugyanis az üdvösséghez még közel sem jár, aki évente egyszer kijelenti, hogy Jézus feltamádt húsvéti köszönési formulaként- és esetleg templomba is elmegy. Ha az emberek tényként ismerik, hogy Krisztus meghalt a világ bűneiért, ez olyan, mintha az izraeliek csupán tudomásul vették volna, hogy Isten a Páskát rendelte el, ami által megmeneküljenek, de ez az ismeret nem mentette volna meg őket a pusztítótól, akinek az a célja, hogy minden embert, függetlenül a vallásától, szokásaitól elpusztítson. Jézus mondja a Sátánról a János 1O:1O ben: A tolvaj nem egyébért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Isten Beszédének meghallgatása után Izráel fiainak cselekedni is kellett: az áldozati bárány véréből az ajtófélfára kellett hinteni és Isten, látván a vért, elment az ajtók mellett és nem engedte, hogy a pusztító bemenjen öldökölni azokba a házakba. Éppen így nekünk is, akik tudjuk, hogy Jézus Krisztus értünk meghalt, érvényesíteni kell a saját életünkre ezt az igazságot: elfogadni, hogy a mi személyes bűneinkért váltságdíj Jézus vére, és e vér oltalma alá helyezni életünket. Csak ez a vér jelent menekülést számunkra a haláltól, ugyanis minden ember bűnös és a bűn zsoldja a halál, de Jézus legyőzte a halált azáltal, hogy feltámadott és él örökké. Így lehet az Ő vére által nekünk is örök életünk. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk, Krisztus Jézusban. Róma 6:23. És mivel kegyelmi ajándék, nem lehet kiérdemelni, egy dolgot tehetünk, töredelmes, bűnbánó és nagyon hálás szívvel elfogadjuk. Ima: Drága Úr Jézus, köszönöm, hogy értem meghaltál a kereszten, elismerem, hogy sokat vétkeztem, kérlek bocsáss meg! Hálás vagyok, hogy drága véreddel fizettél az én bűneimért, helyettem szenvedted el a szörnyű kínhalált, amit én érdemeltem volna. Köszönöm Megváltóm, kérlek tisztíts meg és fedezz be a te szent véreddel. Ámen. A János 1O:1O így folytatódik: én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Dicsőség a Feltámadott Báránynak! D.Ann IV Évfolyam, 17szám 3

4 Jézus, a király Jézus, a feltámadás Mikor már közeledtek az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdte dicsérni az Istent és azt mondták: Áldott a király, aki jön az Úr nevében! Békesség a mennyben és dicsőség a magasságban. (Luk.19:37,38) Jézus megérettnek látta az időt arra, hogy a megváltás diadalmenetét megrendezze. Az Írások kezébe adták a kész szózatot, s ki kellett nyilvánítsa, hogy Ő a megígért Üdvösség Királya, akinek személyébe és művébe Isten belehelyezte mennyei erőit. Ennek tudatában küldötte el tanítványait a szamárcsikóért, beszélte meg a szent városba való bevonulás részleteit. Odaküldte tanítványait a közeli faluba e megbízással: Az Úrnak van rá szüksége! Sokszor meg kellene mi is érezzük, mire van szüksége az Úrnak életünkből. A sokaság, mely Jézust látta, Istent dicsérte azokért a csodákért, melyeket Ő tett. Mindaddig jó, amig tetteink dicsőségét nem mi akarjuk learatni. Ahol Őt tudják dicsérni, ott van öröm, felszabadult ujjongás, magasztos himnusz. Karácsony szózata itt újul fel, és a mennyei béke és dicsőség, Isten Országa e földi diadalmenetben ölt testet. A szerénység ellenére mindenen átharsog a szózat: ÁLDOTT A KIRÁLY! Jöhet ezután a farizeusok gáncsoskodó akadékossága, jöhet a suttogó szerveszkedés halálára, Judás ajálkozhatik elvesztésére, tarthatnak nagygyűléseket ítéletre és fel is feszíthetik a Golgotán felállított keresztre, e dicsőséges tényen nem változtathatnak, Ő LETT A KIRÁLY, a lelkek örök ura, aki immár kétezer év óta végigjárja a dicsőség útját az emberi életekben. Benne vagyunk-e seregében, életünkben ott van megváltása? Nagypéntek e mennyei dicsőségnek olyan záróakordja, mely megpecsételi e dicsőséges tényt: Jézus vérével váltott meg minket. Így a halál is dicsőséges, bele tartozik az is Isten tervébe, mert szeretetét éppen ezáltal igazolta. Ima: Istenünk, Atyánk! Köszönjük, hogy megmutattad nekünk az igazi önfeláldozó szeretetet. Fiad, a Krisztus halt meg érettünk a Golgotán és reánk ruházta a menny minden szeretetét. A mi lelkünk is szereretetre éhezik. Add, hogy lelkünkben megfoganjon a szeretet, hogy testvéreink felé mi is árasztani tudjunk azt. ÁMEN Horváth Loránd Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. Márk 16:6. Megfigyeltem, milyen ünnepélyesség van azok arcán, akik temetési előkészületeket tesznek. A halál a legkomolyabb esemény. Így mentek az asszonyok húsvét reggelén bebalzsamozni azt, akit szerettek. Elbúcsúzni is szerettek volna s nagy gondjuk: a kőajtó, mely lezárja a holtat. Ki hengeríti el? Hogy férhetünk ahhoz, akit szeretünk? Akadálya van cselekvésüknek, szándékaiknak, vágyaiknak! De az ajtó el volt téve. Isten hagy szeretni, tenni, éledni. Félelmetes a sírbolt. De hova le nem hajol a szeretet? Sír, pokol Neki nem akadály. Isten követe, angyal fogadta biztatva őket: Ne féljetek! Nagy gondunk: a félelem eltűnik ott, ahol Jézust keressük. A mennyei követ jelentkezik! Észrevettük-e a követeit? Sötétség, férgek helyett fény, égi tisztaság, isteni légkör! Csak emlék már minden szörnyűség! Az angyal szól: Isten kijelentést ad híveinek, Ő nem hagyja híveit megoldás nélkül! Jézus előttünk, a kérdések maguktól oldódnak, ha a nyomába jársz. Megjelentette ezt már nekik. Emlékezz: mindent megmondott előre neked Igéjében, Szentlelke segít visszaidézni gondolatait. Tanácsa teveled jár. Ők elfutottak: borzongva és álmélkodva. Nagy tetteivel járunk sokszor, az ámulat ajkunkra forrasztja a szót. De milyen jó később ezt elhirdetni. Akkor újra erővé lesz bennünk minden esemény. Az Istennek dolgai ihletett pillanatokban támadnak fel újra, amikor segíthetünk másokon. Éljünk az alkalommal. Az élő Jézus mindegyre megmutatkozik. Újabb s újabb tanúk beszélnek róla. A bizonyságtétel soha el nem fogy. Isten gondoskodik róla. Ő átlépi az élet és halál határait, hogy az örökkévalóság tagjaivá s hírvivőivé tegyen minket. Én élek, ti is élni fogtok.örökké! Ima: Uram!A prófétád szavával imádkozom én: Várlak Téged Uram, ítéleted ösvényén, neved és emlékezeted után vágyik az én lelkem, senki sem tud betölteni egészen, csupán Te. Minden ajándék Tetőled jön. Te lépsz azokon keresztül felém.te tölts be egészen, hogy ajándékozó szereteted boldog hírnöke lehessek én is. ÁMEN Horváth Loránd Ismered-e Jézust? Jól ismered Őt? Jézus Krisztus nem a tehetetlen csecsemő a betlehemi istállóban. Ő a világmindenség Ura, Aki meghalt a te bűneidért, betegségeidért, lelki fájdalmaidért. Megtapasztalta a földi lét nyomorúságos küzdelmeit, hogy átérezze a szomorúságodat, kilátástalannak tűnő helyzetedet. Nemcsak együttérez veled, hanem Ő tudja is a megoldást. Ő maga a MEGOLDÁS! Ha szeretnéd megismerni Jézust, mint személyes Megváltódat, Uradat és legjobb barátodat, kérlek hívd be az életedbe. Elmondhatod ezt az imát: Úr Jézus, jöjj be az életembe. Bocsásd meg minden bűnömet. Kérlek tisztítsd meg a szívemet, és tégy most új emberré. Hiszem, hogy Te az Élő Isten Fia vagy. Megköszönöm Neked, hogy annyira szerettél engem, hogy életedet adtad értem. Elfogadom, hogy véredet ontottad értem a kereszten és elfogadlak Téged, mint Megváltomat és Uramat. Ámen. Kedves barátom, ha őszintén elmondtad ezt az imát, ha befogadtad Őt, szellemed, belső lényed újjászületett. Új teremtés vagy Isten Igéje alapján, a régiek elmúltak, minden újjá lett életedben. Isten megbocsátotta bűneidet és egy új közelséges kapcsolatba kerültél Vele. A János evangéliuma 1 fejezet 12-ik verse szerint akik befogadták Jézust, azok hatalmat kaptak, hogy Isten gyermekei legyenek. Ezért te most már Isten családjához tartozol. Tanulmányozzad Isten Igéjét. Keress egy bibliai alapokon álló Egyházat - Gyülekezetet, ahol növekedhetsz és ápolhatod közösségedet Istennel és más keresztényekkel.! IV Évfolyam, 17szám 4

5 Egy újfajta gondolkodásmód Használd Isten Beszédét / Igéjét /, hogy az elmédben levő csaták győzelmesek legyenek! Hosszú ideje tanulmányozom az elmével kapcsolatos részeket az Igében, és megtaláltam azt az igeverset, amely a leginkább megváltoztathatja az életünket a Példabeszédek 23 : 7- ben Ahogyan gondolkodik az ő szívében, olyan ő... (az angol fordítás alapján) Ez az igevers megmutatja, mennyire fontos az, hogy miként gondolkodunk. Ahogy a Példabeszédek írója is rámutat, a gondolatok teremtő erejűek, alakító képességük van. Nem lehet pozitív az életed, negatív elmével! Évekig boldogtalan voltam, mivel reggelente, amikor felkeltem mindig negatívan gondolkodtam, szomorú és lenyomó gondolatok foglalkoztattak. Most már bizonyosan mondhatom, hogy teljesen elégedett vagyok, amióta a Szent Szellem segít, hogy Krisztus-i értelem lakozzon bennem. Ha te is hozzám hasonlóan, több évet töltöttél el a rossz gondolatokon alapuló sikertelen és nem működő múltadban, akkor ezt ma megváltoztathatod. Ha negatív gondolatokkal küszködsz, Gondolkodj el arról, hogy miről gondolkozol! nagyon fontos, hogy változtasd meg a gondolkodásodat. Egy sikeres keresztény életvi-telhez életbevágóan fontos a megújult, Isten-szerinti gondolkodásmód. A Biblia azt mondja, hogy Isten szeret bennünket, de képzeld el, Isten gyermekei közül milyen sokan küszködnek azzal, hogy ezt el is higgyék... Megtanultam, hogyha soha nem elmélkedem Isten Igéjén, akkor sohasem fogom megtapasztalni Isten szeretetének a mélységét irányunkban. Az Isten szeretete azt jelenti, hogy van egy hatalmas erő az életünkben, amely áttud vezetni bennünket az élet legnehezebb megpróbáltatásain is győztesen. Ahogy a mi testi, fizikális jólétünk, egészségünk a helyes táplálkozástól, úgy a gondolkodásmódunk a gondolatainktól függ. Ezért fontos, hogy gondosan válogassuk meg a gondolatainkat, és ha szükséges olykor, változtassuk meg a gondolkodásunkat úgy, hogy a gondolkodásmódunk Isten Igéjéből származó pozitív gondolatokból táplálkozzon. A Biblia elénktárja, hogy miről és miként kell gondolkodnunk. A Filippi 4:8 részletesen leírja, hogy gondolkozzunk arról, ami igaz, tisztességes, igazságos, megbizható, tiszta, szeretetteljes, és dicséretreméltó. Ezekről a dolgokról kell gondolkodnunk, hogy ne romboljuk, hanem építsük magunkat! Ha hivő keresztény vagy, akkor a gondolkodásodnak a Szentíráson kell alapulnia, az Igén, amelyről mindennap gondolkodol. Vagy összekevered negatív gondolatokkal, illetve bármivel, ami eszedbe jut? Nekem sokáig nem volt kijelentésem arról, hogy a sátán betud injekciózni negatív gondolatokat az elmémbe. Így a fejemben leginkább a sátán hazugságai kavarogtak, s elhittem amiket mondott nekem. Az ördög uralta az életemet, mivel ő uralta a gondolataimat. Elkezdtem elmélkedni Isten jóságán, és azokon a csodálatos dolgokon, amelyeket Ő cselekszik. A Márk 4:24 mondja: Vigyázzatok arra, hogy mit hallotok! Milyen csodálatos igerész. Arra buzdít bennünket, hogy több időt töltsünk az Igén való elmélkedésen, ami által több erőnk és képességünk lesz, hogy ezek szerint is cselekedjünk. Ha gyakran hallgatunk és olvasunk az Igéből, több lesz a kijelentésünk, amely által több mindent megértünk. Sokmindent szeretnénk kapni erőfeszítés nélkül Istentől, mert testben lusták és kényelmesek vagyunk. De ez nem így működik..bátorítalak benneteket, döntsétek el, hogy mindennap elmélkedni fogtok Isten Igéjén, így több ismeretet fogtok szerezni Istentől és minden pillanat értékesebbé válik. Készítsd elő a megújulásodat! Elmédnek megújítása időbe kerül, ezért ne bátortalanodj el, ha az előrehaladásod ezen a téren látszolagosan lassan megy végbe. Az izraeliták mielőtt beléptek volna az Igéret Földjére, az Úr azt mondta nekik, hogy apránként, lassan űzi ki előlük ellenségeiket.(5 Mózes 7:22) Ugyanilyen módon a mi szabaddá válásunk is fokozatos, de ez megőriz minket attól a kísértéstől, amely hibába néha beleesünk, hogy a saját képességeinknek tulajdonítjuk a sikereinket és ügyességünkkel dicsekedünk. Miközben a gondolkodásodat próbálod megújítani, az ördög is megpróbál téged ebben megállítani. Tudja, hogyha megtudod különböztetni a hazugságait az Isten Igéjének IV Évfolyam, 17szám 5

6 igazságától, akkor elveszítheti azt a képességét, hogy fogva tartsa a gondolataidat. Ezért megpróbál megállítani, elbátortalanítani, kárhoztatás által.van egy igevers, amely ilyenkor segíthet, hogy ne add fel a Róma 8:1 ben: Nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. Ne kritizáld saját magad, amikor rossz napjaid vannak. Rázd le magadról a port és kezdj el újra bizakodni. Elismétlem: ne kritizáld saját magadat! A teljes győzelmed meglesz, csak időbe kerül. Ahogy a Biblia is mondja apránként. Időközben, ahelyett, hogy negatívan gondolkodnál, így imádkozz: Mennyei Atyám, a Biblia azt mondja, hogy Te nem kárhoztatsz az én bűneimért, hanem elküldted Jézust, hogy megváltson belőlük. Visszautasítom az elkeseredést, elbátortalanodást és a kárhoztatást. Jól leszek, és ez a mai nap egy csodálatos nap lesz a számomra! Segíts nekem, hogy megválasszam a gondolataimat a mai napon is. Győzelem van a pozitív, Istentől jövő gondolkodásban és hozzáállásban. Megvan az erőd ahhoz, hogy pozitív hozzáállásod legyen Néhány ember, mivel sokszor csalódott az életben, fél attól, hogy optimista, reményteljes legyen. Annyira megsérült, hogy úgy gondolja, jobb ha nem néz szembe a fájdalommal, szenvedéssel, vagy elkeseredéssel ismét, ezért a saját védelme érdekében, a legjobb dolognak azt látja, ha visszautasítja azt a reménységet, hogy higgyen abban, hogy jó dolgok fognak történni vele még ezután. Ez az a hazugság, amit a sátán nagyon elakar hitetni veled. Emlékezzél a Példabeszédek 23:7 re. Amikor én valóban elkezdtem tanulmányozni az Igét és bízni Krisztus feltámadt Pál levele a Rómaiakhoz 8: 1-17 Magyar Bibliatanács fordításában.,, Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak mivel élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől..amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival. A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, HA ISTEN LELKE LAKIK BENNETEK. De akikben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a Lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak Lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó Lelke által. Istenben, hogy megújítja az elmémet, az első jó dolog, ami velem történt, az az volt, hogy a félelmem megszünt. A szabadság ösvényén elkezdtem szembenézni a próblémáimmal anélkül, hogy a menekülést kerestem volna. A 2 Korintus 5:17 mondja: Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme új jött létre. Mint új teremtésnek, nem kell megengedned, hogy a régi dolgok befolyásolják az új életedet Krisztusban. Új teremtés vagy, és megújíthatod az elmédet Isten Igéje alapján. Jó dolgoknak kell történniük veled. Zsidókhoz írt levél 6:19 szerint, a reménység a lelkünknek horgonya. Az az erő, amely képes minket megtartani a megpróbáltatások idején. Soha ne szünj meg reménykedni! Soha ne félj! Nem tudom megígérni neked, hogy meglesznek, azok a dolgok, amelyeket szeretnél, vagy úgy fognak alakulni a dolgaid, ahogyan elképzelted őket, ahogy azt sem tudom megígérni neked, hogy nem keseredhetsz el ismét. De éppen az elkeseredés idején, a megpróbáltatásokban kell a leginkább reménykedni és pozitívan gondolkodni. Nem számít, hogy mennyire negatívak a gondolataid, sem az, hogy mennyi ideje vagy reménytelen helyzetben miattuk, tudom, hogy megváltoztathatod a gondolkodásodat, mert én is megtudtam tenni. A megújulás időbe telik, de megéri! Szabaddá és méltóságteljessé tesz. Bármi történjék, bízzál az Úrban és gondolkodj pozitívan! Joyce Meyer engedélyével fordította Horváth K. Zsombor Ezért testvéreim adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság Lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk:,,abbá, Atya! Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Úgy olvasd a fenti Igéket mint tényeket, hiszen azok. Ha nem sikerült megértened, olvasd el mégegyszer hangosan és lassan. Néha úgy érzed, hogy nem tudsz a régi rossz szokásaidtól, szenvedélyeidtől megszabadulni, bármennyire is szeretnél? Vagy időnként Istent káromló szó fut ki a szádon, anélkül, hogy idejében észrevennéd? Pedig féled Istent a magad módján. Mindenre adatik (adatott)erő a Jézus Krisztusban. Mindenre! Az Ige szerint a gyümölcsök alapján ismerik fel a fát.van kiút. A fenti igerészekben benne van a diagnózis: hiányzik a Szentlélek. Hiszed, hogy Isten Igéje igazság és nem csak művelt emberek írták? Felismered, hogy Isten Szelleme nélkül nem vagy képes Istennek tetsző életet élni, mert a testi ember akadály? IV Évfolyam, 17szám 6

7 Isten nem kategorizál. Nála nincs kicsi bűn, nagy bűn. Csak mi emberek szeretjük elrejteni az apró szemeteinket. Megkell utálnunk a bűnt, hiszen rabságban tart, sőt az örökéletünket is elveszthetjük általa, mert a bűn zsoldja halál. Én jártam meg, hogy valami nagyon enyhe kifejezést használtam amikor hirtelen övön aluli probléma ért. Viszont amikor meghallottam egy kis idő után a gyerekem szájából ugyanazt, már nem is volt olyan jelentéktelen.,bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjön a felüdülés ideje az Úrtól.. (Apostolok Cselekedetei 3: 19 ) Olvassuk az Igét : benne van Isten szemlélete, iránytű a számunkra a Szentlélek által Ne csapjuk be magunkat! Istent úgysem tudjuk becsapni. Sírjunk bátran a bűneink felett és Ő megfog szabadítani. Hidd el működik. A kereszt ereje soha nem szűnik meg. Joel Osteen: Használd azt, amid van! Ezért küldték Pünkösdkor a Szentlelket a Földre. Mondjuk ki bizodalmunkat, reménységünket mindennap, és köszönjük meg az Ő kegyelmét. Öntsük ki neki a szívünket bizalommal. Ha vágyódásod van az IGAZ ÉLŐ ISTEN személye felé, Ő belépik az életedbe, mint életed sorsfordulóinak irányítója, aki képes úgy vigyázni rád, hogy minden a javadra váljon. Még akkor is ha a világ összeomlani látszik. Jöjj a KERESZTHEZ, add át a bűnöket, rossz szokásokat, szenvedélyeket, és hagyd, hogy a Szentlélek ereje átformálja a jellemedet, hogy többé ne te élj, hanem a Krisztus éljen benned. V.Ildikó Hadd prófétáljak: Óriásokat fogsz legyőzni, kevesebb felszereléssel, célokat fogsz elérni kevesebb forrással! A nehézség, ami visszahúz, nem tartós, csak átmeneti. Az óriás ereje lehet nagy, de a Mindenható Isten ereje, ami benned van, sokkal-sokkal nagyobb! Most nem a visszahúzódás ideje van itt, nem a kifogások ideje van itt, vagy, hogy az emberek lebeszéljenek minket, hanem annak van itt az ideje, hogy felemelkedjünk, körülnézzünk! Minden, amire szükséged van, hogy betöltsd a rendeltetésedet, közel van hozzád! Joel próféta mondta: Ébreszd fel az erős férfiakat, ébreszd fel az erős nőket! Kik ezek az erős férfiak és nők? Ők azok, akik felismerték, hogy a világegyetem Teremtője az, Aki egyengeti az útjukat. Emberek, akik felismerték azt, amijük van. Van egy jó barátom, volt egy álma, hogy elkezdi a saját vállalkozását. Szüksége volt egy bankra, amelyik egy kölcsönnel támogatta volna őt, hogy elindíthassa a vállalkozását. Elment a saját bankjába, ahol évek óta volt ügyfél, de elutasították. Azt mondták neki, hogy nem jó az ötlet. Elment egy másik bankba, azután egy másikba, és így tovább. Mind ugyanazt mondták, hogy nem fog működni. Meg kell értened, hogy Isten az álmot nem valaki másnak adta. Más talán nem képes látni azt, amit te látsz. Másnak talán nincs meg az a hite, ami neked van. Ne engedd, hogy ők elbátortalanítsanak, lebeszéljenek. Harmincegy bank utasította el, harmincegy mondta, hogy nem jó az ötlet, soha nem fog működni. El kell döntened, hogy az emberek szóbeszédeinek hiszel, vagy annak hiszel, amit Isten kijelent. Csak százötven dollárja volt, de megfogta, amije volt, és vásárolt pár dolgot és elkezdte az üzletet. Az első ügyfele, aki látta, hogy ilyen sokat dolgozik, egy éves szerződést ajánlott fel. Elvitte azt a szerződést egy másik bankhoz. Harmincegy bank mondott neki nemet, de a harminckettedik igent mondott. Ma egy több milliót érő, sikeres, növekvő, terjeszkedő cége van. Mi történt? Legyőzött egy óriást kevés eszközzel. Felismerte, amije van, megtette a hit lépesét és használta azt, amit Isten adott neki. Ez volt az a pont, amikor megtapasztalta, hogy Isten új leheletet küld az életébe. Ma lehet, hogy van egy álmod, amire az emberek azt mondják: Nem fog működni, nem jó ötlet, nem lesznek a megfelelő emberek körülötted. Figyelj! Isten nem adott volna neked álmot, nem helyezte volna az ötletet a szívedbe anélkül, hogy ne adna meg minden forrást a megvalósításhoz! Körbe kell nézned, hogy mid van. Értsd meg, hogy ha Isten egy álmot ad neked, Ő mindig mag formájában teszi. Más szavakkal, ha van egy álmod, amiben egy hatalmas tölgyfa van, Isten többnyire nem egy tölgyfát fog neked adni, hanem csak egy makkot. Ő valami kicsit fog neked adni, de ha te használod azt, amit Isten neked adott, azt, ami elérhető közeledben van most, az segíteni fog neked betölteni azt, amiről álmodsz. Addig, amíg csak hátradőlsz, és azt mondod: Igen Joel, de nincsenek meg a kapcsolataim, a szakértők azt mondták, hogy ez nem jó ötlet, minden, amim van, csak százötven dollár, minden, amim van, csak egy kis mag. Nagy ügy! Használd azt, amid van! Joel Osteen: Tudatosítsd, mid van! Isten irányít! Ő már elrendezte a megfelelő személyeket számodra. Isten már elhelyezte a megfelelő kegyelmet a jövődbe. Harmincegy bank nemet mondott neked, de hadd mondjam, a harminckettedik már úton van! Lehet, hogy harmincegy ember azt mondta neked, hogy ez nem jó ötlet, de a harminckettedik majd az mondja: Jó ötlet, benne vagyunk! Ne engedd, hogy az emberek lebeszéljenek arról, amiről tudod, hogy Isten helyezte a szívedbe. Emlékszem, amikor kisfiú voltam, új házba költöztünk. Közel volt a repülőtérhez, Houstonnak egy nagyon elhanyagolt részén. Csak pár ház volt a szomszédságunkban. Körülöttünk fák, erdő, és üres mezők. Mögöttünk volt egy 1 hektáros mező, amit az apám meg szeretett volna vásárolni. Erősen érezte, hogy ezt akarja tenni. Megvehette volna IV Évfolyam, 17szám Az újságot adományokból tartjuk fenn. Szeretettel fogadunk minden adományt, segítséget és támogatást. Bankszámla szám BCR Central Tg. Mures RO72RNCB (Horváth Zsombor). Köszönjük a közreműködők munkáját és támogatóink adományait. Terjesztése ingyenes, mindazok számára akik igénylik. Szerkesztő: Boross Enikő (tel ). Kiadja a Marosvásárhelyi Helyreállítási Központ Egyesület. 7

8 gyakorlatilag semmiért, pár ezer dollárért. Elmondta az embernek, aki építette a házunkat, hogy mit szeretne csinálni. Ez a vállalkozó azt mondta: Miért tennéd ezt? Ez az ingatlan nem jó befektetés. Egy csomó adó lesz kivetve rá, rengeteg tennivaló, ez a befektetés nem fog előrehaladni. Az apám azt mondta: Ő a szakértő, ő tudja, miről beszél. De mégis valami a bensőjében megszólalt, azt mondta, hogy ne hallgass rá, Isten adta neked ezt a lehetőséget, vedd meg a területet! A szívében apám tudta, hogy meg kellett volna vennie, de elkövette azt a hibát, hogy engedte, hogy az esze legyőzze a szívét, engedte, hogy a szakértő lebeszélje. 20 évvel később egy csomó ház épült oda. Nem volt a telek már üres, és az a bizonyos ingatlan 50-szer többet ért, mint amennyiért apám megvehette volna dollár hektáronként 200 ezer dollár hektáronként. Apám sokat bosszankodott emiatt. Soha többé nem beszélt azzal az építővel. Mi ebben a lényeg? Isten már minden szükségest előre elhelyezett, hogy győztes legyél a jövőben. A közeledben van minden. Néha engedjük mint ahogyan apám is, hogy az emberek lebeszéljenek róla. De mivel a szemeinkben csak valami átlagosról van szó, lehet, hogy kihagyjuk azt a fantasztikusat, amit Isten szeretne tenni. Arra kérlek, hogy nézz körül, mid van? És ne mondd, hogy valahol messze van a jövőben. Joel, tudom, hogy majd egyszer fellélegezhetek., Majd egyszer Isten leküldi a mannát a Mennyből., Majd egyszer találkozom a megfelelő emberekkel. Hadd mondjam el, a megfelelő emberek már most az életedben vannak! Az előmeneteled lehetősége közel van hozzád. A megoldás, amit keresel, elérhető már a számodra. Ismerek egy embert, ő egy ügyvéd, és a vágya mindig az volt, hogy bekerüljön a sport világába. Ügynök akart lenni, aki képviseli a sportolókat, de nem ismerte a megfelelő embereket, nem volt semmilyen kapcsolata. Abban a kis városban dolgozott, ahol felnőtt. Hetente többször is elment a tornaterembe, hogy kosarazzon másokkal. Egy nap, egy meccs után valaki megkérdezte, hogy mivel foglalkozik. Elmondta, hogy ügyvéd, vállalati joggal foglalkozik, de az álma az, hogy sportmenedzser legyen. A másik embernek a szemei ekkor tágra nyíltak. Azt mondta: Tényleg? Az unokaöcsém az ország legjobb egyetemi kosarasa és pont a múltkor kérdezte tőlem, hogy tudnék-e valakit, aki képviselni tudná őt. Megmondom neki, hogy hívjon fel! Egy kapcsolat volt, egyetlen egy, ami lehetővé tette a számára, hogy elkezdje az üzletet. Ő képviselte azt a fiatalembert, és ma őt tekintik az egyik vezető sportmenedzsernek a világon. Fordította: Orbán Tibor (folytatjuk) Hírforrás: Dávid Sátora Gyülekezet Hírlevele Gyereksarok Jézus Krisztus feltámadt! Jézus meghalt a mi bűneinkért és magára vette a mi betegségeinket a golgotai kereszten. Harmadnapon feltámadt és most a mennyben van. De ha behívjuk a szívünkbe, akkor bennünk él, s mindig velünk van. Isten azért küldte el az Ő Fiát, hogy nekünk is örök életünk legyen. Ha szeretjük Istent, akkor megbánjuk a bűneinket, és nem cselekszünk rossz dolgokat, hogy ne kerüljünk a pokolba. Isten Fia azért jött el a világba, hogy az emberek bűneit megbocsáthassa! Ha megszomorítottad Őt, bánd meg a bűneidet és Ő megbocsátja azokat, mert szeret és azt akarja, hogy boldog legyél! Horváth K.Kristóf Vécsi Noémi rajza IV Évfolyam, 17szám Lakatos Noémi Beáta rajza Az újságot adományokból tartjuk fenn. Szeretettel fogadunk minden adományt, segítséget és támogatást. Bankszámla szám BCR Central Tg. Mures RO72RNCB (Horváth Zsombor). Köszönjük a közreműködők munkáját és támogatóink adományait. Terjesztése ingyenes, mindazok számára akik igénylik. Szerkesztő: Boross Enikő (tel ). Kiadja a Marosvásárhelyi Helyreállítási Központ Egyesület. 8

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos Bevezetés A bővölködést kormányzó törvényekről 1967-ben kezdtem megérteni Isten tanítását. Éppen Texas állam egyik félreeső zugában, egy kisváros apró gyülekezetében tartottam összejövetel sorozatot. Már

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT

AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT AZ ÚR JÓSÁGA MEGTÉRÉSRE INDÍT 2015. április 19. Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításának élőben elhangzott szövege belső használatra Az Úr kegyelemmel teljes jelenléte van itt. Egy gyönyörűséges jelenlétében

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással.

Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. (Zsoltár 69,31) 2009/2 47. évfolyam 2. szám Szer et e m-e Őt? A tartalomból Szeretem-e Jézust? Szeretem-e Őt? Ezt kérdem magamtól mindenekelőtt. Mivel

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben

A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben Charles Capps A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben Fordította: Szöllősi Tibor és Dezsényi István Amana 7 Kiadó TARTALOM A Teremtő ereje veled van 1. fejezet

Részletesebben

A HUSZONHARMADIK ZSOLTÁR

A HUSZONHARMADIK ZSOLTÁR 23. ZSOLTÁR ISTEN - A ZSOLTÁR ÍRÓJÁNAK PÁSZTORA Dávid zsoltára 1. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. 2. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. 3. Lelkemet megvidámítja,

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Nehéz kérdés. Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted? A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./2. szám Nehéz kérdés Bizonytalan helyzetekben kitől szoktál tanácsot kérni? S ha kaptál, az értékét lemérni: a gyakorlatban milyen messzire viheted?

Részletesebben

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék

2010/4. szeptember. Tartalomjegyzék 2010/4. szeptember Tartalomjegyzék 1 Hajnalcsillag Isten királysága David Clayton igehirdetése nyomán Jézus Krisztus a végidőkkel kapcsolatos nagy beszédében olyan dolgot mondott el a tanítványainak, ami

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik.

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják

Részletesebben

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved.

Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. 2010. jún.1. kedd Tünde Ézsaiás 7,4: Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. Néha könnyen mondjuk másoknak, hogy ne félj, maradj nyugton, minden jó lesz. Sokszor alaptalanul, előzetes

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Brian Brodersen. Szellemi harc

Brian Brodersen. Szellemi harc Brian Brodersen Szellemi harc A könyv eredeti címe és kiadója: Spritual warfare by Brian Brodersen The Word for Today Costa Mesa, California, USA All rights reserved A magyar kiadás az eredeti kiadó engedélyével

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK I.

FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK I. FÉLELMEKBŐL FAKADÓ CSELEKEDETEK I. Feljegyzés Jim Sanders tanításából 2011. augusztus 21. A mai napon, amiről tanítok, nagyon fontos, és meg kell érteni, hogy ne cselekedjünk a félelmeink szerint. Meg

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A

A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A REFORMÁTUS ÉLET A SZ. R. K. E. E G Y H Á Z I L A P J A www.szrke.com 2014. Május Jézus mondja: Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Máté 28,19a 2014. május Református Élet KÖSZÖNTÉS BUDAPESTRŐL

Részletesebben

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN

JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN JELEK ÉS CSODÁK AZ ÍTÉLETBEN Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. július 03. A mai napon a csodák témakört folytatjuk. Az evangélizációs munkák miatt négy hétre előre készülök a tanításokkal. Főleg az

Részletesebben

Tíz kulcs a Bibliához

Tíz kulcs a Bibliához Tíz kulcs a Bibliához Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith TÍZ KULCS A BIBLIÁHOZ Keresd meg a kincset, hogy megváltozzon az életed! Colin S. Smith Fordította: J. Füstös Erika

Részletesebben

A megoldás: nézni Őt

A megoldás: nézni Őt A megoldás: nézni Őt Ma hívőkhöz szeretnék szólni, akik valóban újjászülettetek és keresitek Isten tetszését. Meg akartok szentelődni, ki akartok jönni a bűn köteleiből, az ismétlődő, újra meg újra elbukó

Részletesebben