KERESZTÉNY HITÉLETI FOLYÓIRAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERESZTÉNY HITÉLETI FOLYÓIRAT"

Átírás

1 KERESZTÉNY HITÉLETI FOLYÓIRAT 1.szám MÁJUS Mert rész szerint van bennünk az ismeret Te vagy az út Az üdvözítő hit A legtöbb emberben, akik valamilyen módon hallottak már Istenről, felvetődik a kérdés, hogy miként lehet üdvözülni?... Cigányokat térít a volt bőrfejű: Korábban Szálasi könyveit bújta, és skinhead zenekarok felvételeit hallgatta, ma a Bibliát forgatja, és Jézust dicsőíti zenekarával. A cigány- és zsidógyűlölő bőrfejűből cigánymentő misszionáriussá vált. Változások- riport beszélgetés Orosz Tamással 1.Az idén másodszorra van közgyűlés. Miért? A közgyűlés természetes része a jogi státuszt kapott egyházak életének. Mivel a Ceglédi Gyülekezet is rendelkezik ilyennel, a működésével kapcsolatban felmerülő beszámolókat, illetve változtatásokat nyilvánosan (közgyűlésen) kell lefolytatnia. Az idei első közgyűlés előkészítette a másikat, ahol már kezdenek a jelenlegi változások is testet ölteni. TARTALOMBÓL: Az üdvözítő hit: Senkei Csaba írása Riport a változásokról: beszélgetés Orosz Tamással Érdekesség: Cigányokat térít a volt bőrfejű Humorzsa Ajánlók /film, színház, könyv, koncert../

2 Az üdvözítő hit A legtöbb emberben, akik valamilyen módon hallottak már Istenről, felvetődik a kérdés, hogy miként lehet üdvözülni? E kifejezés alatt arra gondolnak, hogy miként juthatnak a Mennybe. A materialista, hitetlen emberek fejében lehet, hogy meg sem fordul ez a gondolat, mert kategorikusan elutasítják Isten létezését. Az előbbi embercsoportot azonban sokszor nyugtalanítja az a gondolat, hogy mi lesz vele (testével, lelkével) halála után. Azt gondolom, hogy az önmagukhoz őszinte emberek, még ha nem is jártasak a Biblia tanításában, de hiszik, hogy az Isten igéje igaz, azoknak mindenképp ebben a könyvben kell keresniük a válaszokat kérdéseikre. Jézus Krisztus az üdvözülést összeköti az újjászületéssel, (János Evangéliuma 3,1-21) ami egy valóságos szellemi élmény (megtapasztalás, bizonyosság). Van egy természetes születésünk és azon senki sem változtathat, hogy kik a szülei és milyen tulajdonságokat, szellemi, lelki, anyagi javakat örökölt. Azonban ami a bűnös ember életét megváltoztatja a jó irányba az pedig az Istentől való újjászületés. Az első születésünk a földhöz köt, a második pedig a Mennyek Országához, ami felülről való. Ahogy a földi létnek is vannak törvényszerűségei elképzelésünktől és engedelmességünktől függetlenül, ugyan úgy az Isten Országának is vannak törvényszerűségei, amelyek a földiek felett állnak és hatnak azokra, akik hittel hallgatják és cselekszik tanítását. És lássuk be, hogy a rossz döntések viszik az emberek életét romlásba a leggyakrabban. Visszatérve az újjászületéshez megállapíthatjuk a Biblia szavával, hogy hiten keresztül történik meg azokkal, akik elfogadják az Evangélium (Örömhír) üzenetét magukra nézve. Ha valaki hallja az Isten szavát és engedelmeskedik neki, akkor történik meg az, hogy oda tud fordulni imában hozzá, megvallja bűneit és elhagyja, és békességre jut a lelke, mert a Szent Szellem (Isten harmadik személye) újjászüli a bűnös ember szellemét. A bűn választ el mindenkit Isten közelségétől, nem a távolság, mert Ő mindenütt jelen van. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Elsősorban megmenekül az örök kárhozattól, ami a feltámadott testben élő bűnös emberek büntetésének helye, mely a gyehenna. Másodsorban az élete jó irányt vesz, mert Isten kegyelme bejön az ember életébe, ami megváltoztatja őt és segít győzni a bűnös kívánságok, élet gondjai és buktatói felett. Az ember ekkor már nincs magára utalva, mert az ige tanácsolja, Isten Szelleme vigasztalja, bátorítja, vezeti a jó úton. Az igazságról való meggyőzés az Isten ügye, de a hívők felelőssége annak hirdetése! Azért a hit, hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által (Róma 10,17). Azt, hogy valaki Istenhez tud fordulni és megtér (meggondolja magát és cselekedeteit) az is Isten kegyelme és nem az emberé. Efézus 2,8-9: Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. A kegyelem az meg nem érdemelt jótéteményt jelent. A bűnös ember igazságosan büntethető! Jézus, helyettünk szenvedett, testében és lelkében elhordozta a büntetést, így téve félre a bűnt az útból, ami az ember és Isten között fenn állt. Ha valaki elfogadja azt a tényt, hogy Jézus vére engesztelést szerzett az ő bűneiért és szájával megvallja az üdvözül (megszabadul, helyreáll, meggyógyul, megigazul)! Róma 10,8-11: De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Senkei Csaba írása 1

3 Az Istennel való kapcsolat helyreállítása-az üdvkorszakok tartalma 1. rész Orosz Tamás tollából Az üdvkorszakok Istennek a bűnbeesett emberrel történő kapcsolatának helyreállítási szakaszait jelentik. Az egyes szakaszok az ártatlanság kora kivételével több generáción át húzódtak. Az üdvtörténeti szakaszok határait, és a következő üdvtörténeti szakaszba való átlépést a helyreállítási kísérlet sikere szempontjából Isten határozta meg. Figyelembe kell vennünk, hogy az ember bukása annak a szabad döntésnek a következménye, amihez a kettős környezet-, vagyis a gonosz és a jó együttes jelenléte- tényezője is vezetett. Így a helyreállítás is ugyanebben a kettős környezetben zajlik. Lehetőség van mind a gonosz, mind a jó választására, amelyet szabadon dönt el minden lélek! Amint látni fogjuk, minden korszakot ítélet zár le, amelyeknél fontos látni, hogy azok kivétel nélkül Isten igazságos döntései, amelyek az ember javát szolgálják! 1. szakasz: ártatlanság kora (I. Mózes 1,26-3,24) Az ártatlanság kora az ember megformálásától a kísértés szerinti cselekvés megtételéig, illetve az ahhoz való ragaszkodásig tart. Ezt zárja le Isten ítélete, vagyis az ember kiűzetése a Kertből (Paradicsomból). a) Ősbizalom : Az ártatlanság korának jellemzője, hogy az ember alakjának porból történő megformálása és az élet(ek) leheletével való betöltése után a létre és Istenre elválaszthatatlanul tekintett az ember. A tudat az Istenben való létből származott. Ez az ún. ősbizalom, amit Istennek a kertben reggelente történő megjelenése és az ekkor együtt töltött séták csak erősítettek. b) Az ősbizalom megtörése: Ezt a bizalmat törte meg egy olyan (külsős) információ, amelynek igazságtartalmát az ember nem volt képes megállapítani. Sátán állítása szerint az embernek ennie kellene abból a kétes gyümölcsből, amitől Isten óvta őt. Ádám rosszul döntött, bizalmába fogadta Sátánt, aki így hatalmat kapott és befolyást nyert az életünkre. Az ember bizalmi válság állapotába került, nem tudott őszinte lenni Isten jelenlétében, lélekben eltávolodott Istentől. c ) Ítélet ideje,megváltás reménysége: Mindez Isten igazságát sértette, ezért ugyanúgy ítéletet kellett gyakorolnia az ember fölött, mint korábban Lucifer esetében. Az Ördög elérte célját, azaz mégsem, mert bár Isten ítéletet gyakorolt az ember felett, ez nem végső, hanem közbevetett ítélet volt. A kimenekedés útját is megadta az Úr: áldozott, és az áldozat bőrével fedte be bűnös testüket. Ezzel mintát, és reménységet (ígéretet) adott a későbbi végleges helyreállításra. Ez lesz majd évezredekkel később a megváltás. Már itt megtörténik a Megváltó személyének és működésének első leírása is: az asszony magva, aki a kígyó fején tapos. (Folytatjuk) O.T. 2.

4 VÁTOZÁSOK Riport Beszélgetés Orosz Tamással 1.Az idén másodszorra van közgyűlés. Miért? A közgyűlés természetes része a jogi státuszt kapott egyházak életének. Mivel a Ceglédi Gyülekezet is rendelkezik ilyennel, a működésével kapcsolatban felmerülő beszámolókat, illetve változtatásokat nyilvánosan (közgyűlésen) kell lefolytatnia. Az idei első közgyűlés előkészítette a másikat, ahol már kezdenek a jelenlegi változások is testet ölteni. 2.Milyen változások történtek az elmúlt időszakban a gyülekezet életében? Először is ez egy hosszabb folyamat volt, ahol a résztvevők gyülekezethez való viszonyában folyamatosan történtek változások. Elsődlegesen az eddigi vezetésen kellett változtatni. Tarthatatlan volt ugyanis az a helyzet, hogy a szükséges vezetési gyakorlat és intézkedések teljesen, vagy jelentősen elmaradtak némelyek részéről. A gyülekezet két szolgáló szolgálatán állt már közel egy éve. A gyülekezet korábbi vezetőjét semmilyen módon nem lehetett megkérni, vagy bevonni a további szolgálatba. Ugyanakkor a korábbi években a szellemi vezetés (pásztorlás) és a gyülekezet szervezeti (törvényi) képviselete is túlzottan összefonódva egy kézbe került, amin időszerű volt változtatni. Az első közgyűlésen tehát szükségszerű volt új képviselőt kijelölni, mert csak így lehetett biztosítani azt, hogy az 1%-os állami támogatást megkapjuk. Ez azóta az intézkedések hatásárakiutalásra került a gyülekezet számlájára: 1,2 millió Ftról van szó! Így a gyülekezet gazdálkodása is kivitelezhetővé vált a 2011-es évre vonatkozóan. Ez a teljes gazdálkodásunk kb. felét jelenti. Tehát adakozni továbbra is fontos lesz, de megnyugtatóbb a helyzet a terembérléssel kapcsolatban! 3. Hogyan tovább? Mindenképpen előre. Ez esetben ez azt jelentette, hogy át kellett gondolnunk a gyülekezet küldetését, irányultságát. A tevékenységünket szeretnénk úgy folytatni, hogy az, Isten tartós egyetértésével találkozzon. Így reméljük tartós áldását is. Mindamellett, hogy gyülekezetünk eddig is sok jó dolgot csinált, véleményünk szerint határozottabban vissza kell térnie az eredeti küldetéséhez: vagyis az evangélium hirdetéséhez, és a tagok tanításához, pásztorlásához. Ehhez az kell, hogy a szolgálatok, a vezetés is igei módon történjenek, ne emberi érdekekhez, törekvésekhez igazodjanak. 4. Kik és, hogyan vezetik tovább a gyülekezetet? alapján kirajzolódott, hogy marad a kialakult helyzet: Senkei Csaba és Orosz Tamás vállalja a presbiterek közül a további szolgálatot, míg Tóth Géza és Kovács Csaba nem. Így előkészítettük a változás menetrendjét, amelyben már Bekk István testvérünk is sok hasznos munkát végzett. A javaslatunkat a közgyűlés elfogadta, ennek értelmében a jelenlegi vezetés kidolgozza a továbbiakat. A lényege azonban már nyilvánvaló: A presbitérium, a gazdasági bizottság, és egy törzsgárda testület együtt fogja ellátni a vezetési feladatokat. Ami a vezetési szemléletben az eddigiekhez képest más, az az, hogy minden vezetőségi testület és tag, tanácskozásokon fogja a döntéseit kidolgozni. Ez gyakorlatilag nem egy vezető elképzeléseinek a lebontását és végrehajtását fogja jelenteni, hanem mindannyian az Úrra figyelve, és egymást meghallgatva fogjuk megérteni az Úr vezetését. Soksok ige támasztja alá azt, hogy ennek így kell (ene) működnie. Legalábbis Újszövetségi beszámolókban és utalásokban ez eléggé egyértelmű. Hisszük, hogy ez a mi esetünkben sok-sok hasznos ötlettel, a testvéri egység megszilárdulásával, és hatékonyabb gyülekezeti szolgálattal fog járni. 5. Milyen távolabbi tervek vannak /pl. programok/? Jelenleg arra koncentrálunk, hogy a változás kapcsán alakítsunk át minden fontos dolgot. Most a gyülekezetünk Szervezeti és Működési Szabályzatán dolgozunk. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azonban az előttünk álló társadalmi változásokat. Napokon belül megérkeznek a húsvéti törvények. Ebben újra fogják szabályozni az egyházak státuszát. Ez is jelentősen befolyásolhatja helyzetünket. Bármilyen előjelű lesz is ennek értelme ránk vonatkozóan, maradunk annál a működési módnál és szervezetnél, ami hitünk szerint leginkább igazodik az újszövetségi útmutatásokhoz. Természetesen programterveink is vannak: ezek egy része közösségi, más része szolgálati programokhoz kötődik. Tervezünk kirándulást, kibeszélő-tréninget, sátoros evangelizálást, evangelizáló istentiszteleteket, és még néhány más dolgot is. Ezekről adunk majd bővebb tájékoztatást, és várjuk majd a szolgálni és részt venni vágyó jelentkezőket. Távolabbi tervünk egyértelműen az, hogy igazi helyi gyülekezetté váljunk, amely hirdeti Isten országát, és megtanítja tagjait abban élni és eligazodni. Emellett a más gyülekezetekkel való együttműködés területén szeretnénk őszinte és határozott lépéseket tenni. Ennek előkészülete is zajlik már. Reméljük, mindezek vonzóak lesznek testvéreink számára, s kiki megtalálja a számítását megújuló gyülekezetünkben! Ennek előkészítéseként minden korábbi vezetőségi taggal felvettük a kapcsolatot. Ők nyilatkozhattak arról, hogy vállalják-e továbbra is a feladatot, vagy nem. Ez 2

5 ÉRDEKESSÉG Cigányokat térít a volt bőrfejű Korábban Szálasi könyveit bújta, és skinhead zenekarok felvételeit hallgatta, ma a Bibliát forgatja, és Jézust dicsőíti zenekarával. A cigány- és zsidógyűlölő bőrfejűből cigánymentő misszionáriussá vált. Kis Istvánt Békésen látogattuk meg, hogy az általa is vezetett istentisztelet után meséljen pálfordulásáról. Viharsarki Rocktérítő. Én mindig az igazságot szolgáltam emlékezteti az örökre a karjába égetett Szálasi-idézet Kis Istvánt előző életére. Kamasz- és ifjúkorában szélsőséges, rasszista csoportba járt, szenvedélyesen gyűlölte a cigányokat és a zsidókat. Ma a Kegyelem Gyülekezet aktív tagja. Isten humorérzékének tartja, hogy ma a legfőbb feladata az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Országos Cigánymisszióján belül a fiatalokkal való foglakozás. Mint mondja, biztos benne, hogy volt értelme korábbi mély cigánygyűlöletének is: a sötét oldalból kiszabadulva ma talán jobban megérti, jobban tudja segíteni a roma fiatalokat. Békésen, az egykori fonó jellegzetes, sárga téglás épületébe..már jönnek a gyülekezet tagjai: fiatalok, öregek, családosok. Magyarok és cigányok vegyesen. Ez utóbbinak persze semmi jelentősége nem lenne, csak a témánk kedvéért jegyezzük most meg. Az istentisztelet kétórás, sok zenével, és hosszú prédikációval. A gyülekezet felállva vagy ülve, de átélve, tapsolva követi a történéseket. A végén úrvacsorát osztanak, és persze adakoznak a hívek. A főszereplő a gyülekezet vezetője Krizsanyik Győző és a zenekar. A mai téma az örök harc Isten és a Gonosz között. Úgy vélik, mindenki átállhat e harc győztes oldalára, de ehhez személyes döntésre van szükség. A ceremónia után van módunk elbeszélgetni Kis Istvánnal az ő személyes döntéséről. A múltat firtattuk először. Békésen járt egy olyan általános iskolába, ahová már akkor is sok roma gyerek járt. Adódtak is kisebb konfliktusok, leginkább a hívjál meg egy üdítőre, vagy adj egy bélást témakörben. Ezek miatt az apróbb konfliktusok miatt fokozatosan gyülemlett az ellenérzés a kis Pistában a cigányokkal szemben. Először a szomszéd srácok hoztak neki egy kazettát, amin a Mos-OI számai voltak. Magyarországon ők voltak az első skinhead zenekar (első koncertjük után államellenes izgatás miatt negyed évre lecsukták őket). Agresszív, egyszerű dalaik cigánymentes övezetről, a bevándorlók béréről (ami csak halál lehet), a fennálló rend elleni fellépésről és általában a skinhead életérzésről szóltak. Később gyorsan lettek követőik is. Annyit tudtam kivenni a rossz felvételekből, hogy jó zúzós a zene, és erősen cigányellenesek a szövegek. Kezdett megtetszeni a dolog, gyorsan összekapcsoltam az iskolai afférokkal. Gondoltam, lehet benne valami. 3

6 Budapesten időnként már a MIÉP tartott nagygyűléseket. A Csurka-párt és a kisgazda párt körül ott nyüzsögtek az immár az ultranacionalistahungarista-újnáci ideológiákban megmerítkező skinhead csoportok is. Egy-egy ilyen zenekar a pártoknak köszönhetően nagy tömegek előtt lépett fel. Az igazi mély megmerítkezés a mozgalomban akkor jött el Kis számára, amikor egy cigányverésért lecsukott régi ismerőse kiszabadult a börtönből. Találkoztunk, beszélgettünk. Ő mesélt arról, hogy a mozgalom már sokkal komolyabb, mint régen, érdemesebb lenne nekünk is komolyabban venni. Hozott új könyveket, kazettákat, újságokat, s ezekhez már mély, koherensnek tűnő eszme is kapcsolódott, nem csak a büdös cigány, öljük meg őket. Az egyik kedvencem Szálasi Ferenc volt, az ő mondatát tetováltattam a kezemre, mert ő volt az a nemzetvezető, aki a magyarországi nemzetiszocializmust összefogta. Kezdett átbillenni bennem, hogy nem is igazán a romákkal van a baj, hanem a zsidókkal. Holokauszttagadó filmeket nézett, arról olvasott, hogyan próbálja leuralni a nemzeteket a zsidóság. Néztem a tévét, a sok butítást, ami megy. Kinek a kezében van a tévé? A zsidókéban, persze. Ez bennem lecsapódott, összeállt, ezért álltam oda teljes mellszélességgel az ügy mellé. Az ateista középosztályi családban felnőtt Kisnek van egy nővére, Mara, aki az öccse mozgalmárkodása idején tért meg. Ő beszélt először a Bibliáról, Istenről, és arról, hogy bűnös vagyok. Ezen nagyon kiakadtam. Furcsa szavak voltak nekem, hiszen én teljesen másképp gondolkodtam a bűnről. Kocsmában dolgoztam, pontosan fel tudtam sorolni, ki a bűnös: a drogos, a börtöntöltelék, az alkoholista satöbbi. De én miért lennék bűnös? Hosszú ideig folyt az a játszma a testvérek között, hogy megpróbálják meggyőzni egymást. A fiú Szálasi könyveit, holokauszttagadó filmeket, skinhead zenéket adott a nővérének, aki viszont a Bibliát próbálta megismertetni az öccsével. Részemről általában ordibálásba futott egy-egy ilyen vita. Nővére érvei leperegtek Istvánról. Egy ízben meghívott Mara egy cigányt a házba, ezen István nagyon kiakadt, nagy balhét csinált, ami majdnem verekedésbe fulladt. Még nagyobb megrázkódtatás volt a mozgalmárnak, amikor nővére kiment Angliába dolgozni egy zsidó családhoz. Kijelentettem, hogy itt vége a kapcsolatunknak, nem is köszöntem neki sokáig. 19 éves koromban elváltak a szüleim, nem igazán értettem, hogy miért. Akkoriban szakítottam a barátnőmmel is. E mellett láttam a mozgalmon belül is, hogy jó-jó, mi akarunk valamit, de néha a koncerteken összeverték egymást az elvbarátok is. Mi akarunk politikai hatalmat átvenni, miközben a lányokon összeveszünk, és matt részegre isszuk magunkat? Ezek a csalódások mind nagy törések voltak a számomra. Kezdtem rájönni, lehet, hogy tényleg bűnös vagyok. Megloptam anyámat, hazudtam neki, s egyszer kezet is emeltem rá. A kocsmában is lenéztem az embereket, ott is néha elszabadultak az indulatok, az alkoholistákkal csúnya dolgokat csináltunk. Rengeteg gyűlölet volt bennem, és kezdtem arra rájönni, hogy ez így nem biztos, hogy jó. Kezdett érlelődni bennem, hogy bűnös vagyok. Egy délután, amikor otthon volt a nővére, megkérdezte tőle, hogy ha istent megismerhetné személyesen, akkor érdekelné-e? Most nem volt elutasító. Úgy érezte, igaza van a nővérének. Okéoké, de mit csináljak, tetovált vagyok, fülbevalóm van, menjek be egy templomba, vagy mi van? tette föl a kérdést. A testvére mondta, hogy semmit, csak fogadja el Jézust megváltónak. Odaadott neki egy kis zöld füzetet, ráírta a hátuljára, hogy Jézus szeret téged, és soha nem hagy el. Pár nap múlva a gyűlölet eltűnt belőle. Szerettem anyukámat, a tesómat. Találkoztam az utcán egy cigányasszonnyal (korábban lenéztem, grimaszokat vágtam ilyenkor minimum), s most azt éreztem, hogy semmi gyűlölet nincs bennem. Nem tudtam magamba hova tenni ezt a dolgot. Felhívtam a tesómat, hogy valami nem stimmel. Ő visszakérdezett: Pistám, nem emlékszel, megtértél? Nagyon elkezdte érdekelni, hogy ki az az Isten, ki az a Jézus. Lelkesen lapozgatta a Bibliát, előadásokra járt. Majd belépett egy gyülekezetbe is. Később elvégzett három évet a Keresztény Népfőiskolán. Megismerte a Kegyelem Gyülekezetet, jött az Országos Cigánymisszió. Ma már e közösségnek az egyik motorja, legfőképp a cigány fiatalokat segíti, téríti, patronálja. Énekel a gyülekezeti zenekarban, akciókat, konferenciákat szervez. Sokszor megy ki a telepre, beszélget cigányokkal. Ilyenkor mindig rögtön az elején feltárja a múltját, fontosnak tartja, hogy tudják, honnan jön, ki volt. Lássák meg ők is, hogy Isten hatalmas, és bárkit meg tud változtatni. Gyilkost, rablót, piást, bárkit. A romák közül is. Általában először ledöbbennek, amikor ezt meghallják, de végül mindig nagy örömmel fogadják, hogy Isten ilyet tett. Rossz élményem nem volt még emiatt. Úgy véli, hogy a cigányság nagyon nyitott szellemileg. Sajnos a rossz oldal felé is könnyebben elmennek, a kártya, pia, jóslás, babona felé, de az Isten felé is ugyanilyen nyitottak. 4

7 A régi cimborák azonban árulónak vagy bolondnak tartják, velük már megszakadt a kapcsolat. Érzékeli, hogy az országban egyre több a szélsőséges elveket valló fiatal, nő a cigányok és zsidók elleni gyűlölet. Nem politizál, de károsnak tartja, hogy egy ilyen elveket valló párt ma a Parlamentben van. Mindenki hajtja a maga igazát. A magyarok azt mondják, nem mernek a gyerekek iskolába menni, mert ott molesztálják őket a cigányok. A cigányok meg a gárda miatt nem mernek kimenni az utcára. És mindkettőnek igaza van. Két emberi igazság feszül egymásnak. Kis István válasza erre természetesen az, hogy ilyenkor kellene a Biblia, az Isten igazságára támaszkodni. Az ugyanis szerinte elég konkrétan tanít egymás szeretetéről, elfogadásáról, a gyengébbek segítéséről. Ez az első lépés, de szükség van a munkahelyteremtésre, oktatási, szociális segítségekre is - véli. Én a Biblia Istenéről beszélek, ők meg nem is tudom milyen istenről Fotó: Kummer János / fn.hu A cigánybűnözésről szónokló nemzeti-keresztény Jobbik Kis szerint félreérti a Biblia tanításait. Szálasi naplójából is kitűnik, hogy mélyen vallásos ember. Voltak elképzelései a magyarok Istenéről. De nem ugyanarról az Istenről beszélünk. Én a Biblia Istenéről beszélek, ők meg nem is tudom milyen istenről. A Jobbiknál ugyanez a helyzet. Kiforgatják Isten igéjét, még akkor is, ha ott a Biblia a kezükben. Az Újszövetség a szeretetről szól, s ők vagy elvbarátaik mégis masíroznak az utcákon és megfélemlítik az embereket. Ez számomra megdöbbentő. /a cikk az internetről származik web címe: 5

8 Borotválkozás - Miért nem borotválkozhat egy keresztény? HUMOR - Mert meg van írva: ne csinálj magadnak faragott képet! Pap és buszsofőr A pap és a buszsofőr egyszerre kopogtatnak a mennyország kapuján. Kijön Szent Péter, röviden elbeszélget velük, majd beengedi a buszsofőrt. A pap fölháborodva kérdezi: - És én? Engem, aki egész életemben Isten szavát hirdettem, nem engedsz be? Hogy lehet ez? - Hát úgy, hogy amíg te prédikáltál, mindenki aludt. Bezzeg, amíg a buszsofőr vezetett, addig mindenki imádkozott. Különbség - Mi a különbség a teológus és a geológus között? - Ég és föld... Ajánló: Könyv: Színház: Budapest, VII. Dob u. 74. Tel/Fax: Film: Nyitva: Hétfő - Péntek : 10-18h Szombaton: 10-13h Madách Színház JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR rockopera /Tim Rice- Andrew Lloyd Webber/ Tényleg szuper előadás. Szeptemberben láttuk. Nagy élmény volt, ezért ajánlom azoknak, akik szeretik ezt a műfajt. Személy szerint megragadott az előadás módja, hiteles képet ad Jézusról. Interneten: Ezen az oldalon találhatóak szinkronizált és feliratos filmek. Zene: ember vár! Már annyi együttes lépett fel Magyarországon,... most már tényleg csak a HILLSONG AUSTRALIA hiányzott! Ez az álom is idén valóra válik, novemberben egy nagyszabású, profi koncert szervezésében fellép Darlene Zschech és a Hillsong Ausztráliából! Rendező: BudapestGospel Hillsong és Darlene Zschech novemberben Magyarországon lép fel! Bombaként robbant a hír, hogy jön Darlene Zschech novemberben Magyarországra! Magyarországon lép fel - novemberben! - a világhírű ausztrál dicsőítő csapat! Darlene Zschech a Hillsong dicsőítő mozgalom elindítója, első számú dalszerzője és énekese, a sydney-i anyagyülekezet dicsőítő pásztora MAGYARORSZÁGRA JÖN! Óriási koncert lesz, amire már hazánkban is több tízezer Jegyek hamarosan: Good News könyvesbolt HITÉLETÜNK LAPJAI Megjelenik minden hónapban Felelős kiadó: Ceglédi Gyülekezet Felelős szerkesztő: Orosz Tamás, Senkei Csaba 7

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11 A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012/11 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Odavitte Jézushoz 2012 Érdeklődésnél

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében.

Feri bácsi 2004. május 1-jén éjjel két órakor halt meg, négy éve tartó kideríthetetlen eredetű csuklás következtében. E l ő s z ó FERI BÁCSI! Alacsony, kicsit köpcös alkatú ember volt, akinek a szemében mindig ott bujkált egy kis vidám, huncut csillogás. Nemrég egy fiatal közösségbeli testvérem sóhajtott fel: Milyen kár,

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János {k19922a} 1992/2 VEZÉRCIKK Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből A tények megszállottjai vagyunk, az apologetikus módszer és a történelmi részletek szenvedélyének rabjai. Valószínűleg

Részletesebben

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más!

Tartalomból: Újratöltve. és még sok más! Tartalomból: Újratöltve és még sok más! zennel szeretném bemutatni nektek arégiúj, Élet-jel gyülekezeti folyóiratunkat! Bizonyára sokakban fölmerül a kérdés, hogy szükséges-e ez a magazin, lesz-e elég

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE

A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE A GÖDÖLLŐ I REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍRLEVELE 2 0 0 7. s z e p t e m b e r 2 3. K E R E K E G Y E S Z T E N D Ő I n t e r j ú B a l o g h T a m á s l e l k i p á s z t o r r a l Nagytiszteletű Úr éppen

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!)

Szolgálati közlemény (Olvasóink, elõfizetõink figyelmébe!) evangélikus hetilap 73. évfolyam, 49. szám 2008. december 7. Advent 2. vasárnapja Ára: 199 Ft máig minden vasár- és ünnepnapon istentiszteletet tartanak a település mindkét templomában. f Évfordulós megemlékezések

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

Emberhalászat IV... 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? MAGYARORSZÁGI ALÁÍRÁSÁNAK JELENTÕSÉGE BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉHEZ.

Emberhalászat IV... 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? MAGYARORSZÁGI ALÁÍRÁSÁNAK JELENTÕSÉGE BÕVÜLÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSÉHEZ. www.kerak.hu AZ IDÕK JELEI A KERESZTÉNY ADVENT KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA A d v e n t t á b o r 2003 evangélizáció Emberhalászat IV................ 2 HOGYAN TALÁLJAK IDÕT A SZEMÉLYES EVANGELIZÁCIÓRA? az

Részletesebben

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL

NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL Szeverényi János NAGYOBB A SZÍVÜNKNÉL IGEHIRDETÉSEK ÉLŐ VÍZ füzetek 6. Kiadja az Evangélikus Missziói Központ Magyar Evangélikus Rádiómisszió és a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága Budapest,

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi

ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi baptista ifjúsági lap Székelyudvarhely. Fõtér. fotó: www.csedoattila.info 103. Zsoltár. Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensõm az õ szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi

Részletesebben

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás

A tartalomból. A tartalomból. Vetés és Aratás (Máté 5,2-12) Boldog vagyok, mert szememet fel, a hegyekre emelem, lábadnál hallva tanításod, édes Megváltóm, Mesterem. ------------------- Boldog vagyok, mert szegény lelkem Általad gazdag lehetett, boldog,

Részletesebben

A NAGYKÁTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE

A NAGYKÁTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE A NAGYKÁTAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET HÍRLEVELE II. évfolyam 1. szám Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. (Róm 8, 28) 2015. február Jó ehhez a gyülekezethez tartozni

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben