KERESZTÉNY HITÉLETI FOLYÓIRAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KERESZTÉNY HITÉLETI FOLYÓIRAT"

Átírás

1 KERESZTÉNY HITÉLETI FOLYÓIRAT 1.szám MÁJUS Mert rész szerint van bennünk az ismeret Te vagy az út Az üdvözítő hit A legtöbb emberben, akik valamilyen módon hallottak már Istenről, felvetődik a kérdés, hogy miként lehet üdvözülni?... Cigányokat térít a volt bőrfejű: Korábban Szálasi könyveit bújta, és skinhead zenekarok felvételeit hallgatta, ma a Bibliát forgatja, és Jézust dicsőíti zenekarával. A cigány- és zsidógyűlölő bőrfejűből cigánymentő misszionáriussá vált. Változások- riport beszélgetés Orosz Tamással 1.Az idén másodszorra van közgyűlés. Miért? A közgyűlés természetes része a jogi státuszt kapott egyházak életének. Mivel a Ceglédi Gyülekezet is rendelkezik ilyennel, a működésével kapcsolatban felmerülő beszámolókat, illetve változtatásokat nyilvánosan (közgyűlésen) kell lefolytatnia. Az idei első közgyűlés előkészítette a másikat, ahol már kezdenek a jelenlegi változások is testet ölteni. TARTALOMBÓL: Az üdvözítő hit: Senkei Csaba írása Riport a változásokról: beszélgetés Orosz Tamással Érdekesség: Cigányokat térít a volt bőrfejű Humorzsa Ajánlók /film, színház, könyv, koncert../

2 Az üdvözítő hit A legtöbb emberben, akik valamilyen módon hallottak már Istenről, felvetődik a kérdés, hogy miként lehet üdvözülni? E kifejezés alatt arra gondolnak, hogy miként juthatnak a Mennybe. A materialista, hitetlen emberek fejében lehet, hogy meg sem fordul ez a gondolat, mert kategorikusan elutasítják Isten létezését. Az előbbi embercsoportot azonban sokszor nyugtalanítja az a gondolat, hogy mi lesz vele (testével, lelkével) halála után. Azt gondolom, hogy az önmagukhoz őszinte emberek, még ha nem is jártasak a Biblia tanításában, de hiszik, hogy az Isten igéje igaz, azoknak mindenképp ebben a könyvben kell keresniük a válaszokat kérdéseikre. Jézus Krisztus az üdvözülést összeköti az újjászületéssel, (János Evangéliuma 3,1-21) ami egy valóságos szellemi élmény (megtapasztalás, bizonyosság). Van egy természetes születésünk és azon senki sem változtathat, hogy kik a szülei és milyen tulajdonságokat, szellemi, lelki, anyagi javakat örökölt. Azonban ami a bűnös ember életét megváltoztatja a jó irányba az pedig az Istentől való újjászületés. Az első születésünk a földhöz köt, a második pedig a Mennyek Országához, ami felülről való. Ahogy a földi létnek is vannak törvényszerűségei elképzelésünktől és engedelmességünktől függetlenül, ugyan úgy az Isten Országának is vannak törvényszerűségei, amelyek a földiek felett állnak és hatnak azokra, akik hittel hallgatják és cselekszik tanítását. És lássuk be, hogy a rossz döntések viszik az emberek életét romlásba a leggyakrabban. Visszatérve az újjászületéshez megállapíthatjuk a Biblia szavával, hogy hiten keresztül történik meg azokkal, akik elfogadják az Evangélium (Örömhír) üzenetét magukra nézve. Ha valaki hallja az Isten szavát és engedelmeskedik neki, akkor történik meg az, hogy oda tud fordulni imában hozzá, megvallja bűneit és elhagyja, és békességre jut a lelke, mert a Szent Szellem (Isten harmadik személye) újjászüli a bűnös ember szellemét. A bűn választ el mindenkit Isten közelségétől, nem a távolság, mert Ő mindenütt jelen van. Aki segítségül hívja az Úr nevét, az megmenekül. Elsősorban megmenekül az örök kárhozattól, ami a feltámadott testben élő bűnös emberek büntetésének helye, mely a gyehenna. Másodsorban az élete jó irányt vesz, mert Isten kegyelme bejön az ember életébe, ami megváltoztatja őt és segít győzni a bűnös kívánságok, élet gondjai és buktatói felett. Az ember ekkor már nincs magára utalva, mert az ige tanácsolja, Isten Szelleme vigasztalja, bátorítja, vezeti a jó úton. Az igazságról való meggyőzés az Isten ügye, de a hívők felelőssége annak hirdetése! Azért a hit, hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által (Róma 10,17). Azt, hogy valaki Istenhez tud fordulni és megtér (meggondolja magát és cselekedeteit) az is Isten kegyelme és nem az emberé. Efézus 2,8-9: Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. A kegyelem az meg nem érdemelt jótéteményt jelent. A bűnös ember igazságosan büntethető! Jézus, helyettünk szenvedett, testében és lelkében elhordozta a büntetést, így téve félre a bűnt az útból, ami az ember és Isten között fenn állt. Ha valaki elfogadja azt a tényt, hogy Jézus vére engesztelést szerzett az ő bűneiért és szájával megvallja az üdvözül (megszabadul, helyreáll, meggyógyul, megigazul)! Róma 10,8-11: De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol. Mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az idvességre. Senkei Csaba írása 1

3 Az Istennel való kapcsolat helyreállítása-az üdvkorszakok tartalma 1. rész Orosz Tamás tollából Az üdvkorszakok Istennek a bűnbeesett emberrel történő kapcsolatának helyreállítási szakaszait jelentik. Az egyes szakaszok az ártatlanság kora kivételével több generáción át húzódtak. Az üdvtörténeti szakaszok határait, és a következő üdvtörténeti szakaszba való átlépést a helyreállítási kísérlet sikere szempontjából Isten határozta meg. Figyelembe kell vennünk, hogy az ember bukása annak a szabad döntésnek a következménye, amihez a kettős környezet-, vagyis a gonosz és a jó együttes jelenléte- tényezője is vezetett. Így a helyreállítás is ugyanebben a kettős környezetben zajlik. Lehetőség van mind a gonosz, mind a jó választására, amelyet szabadon dönt el minden lélek! Amint látni fogjuk, minden korszakot ítélet zár le, amelyeknél fontos látni, hogy azok kivétel nélkül Isten igazságos döntései, amelyek az ember javát szolgálják! 1. szakasz: ártatlanság kora (I. Mózes 1,26-3,24) Az ártatlanság kora az ember megformálásától a kísértés szerinti cselekvés megtételéig, illetve az ahhoz való ragaszkodásig tart. Ezt zárja le Isten ítélete, vagyis az ember kiűzetése a Kertből (Paradicsomból). a) Ősbizalom : Az ártatlanság korának jellemzője, hogy az ember alakjának porból történő megformálása és az élet(ek) leheletével való betöltése után a létre és Istenre elválaszthatatlanul tekintett az ember. A tudat az Istenben való létből származott. Ez az ún. ősbizalom, amit Istennek a kertben reggelente történő megjelenése és az ekkor együtt töltött séták csak erősítettek. b) Az ősbizalom megtörése: Ezt a bizalmat törte meg egy olyan (külsős) információ, amelynek igazságtartalmát az ember nem volt képes megállapítani. Sátán állítása szerint az embernek ennie kellene abból a kétes gyümölcsből, amitől Isten óvta őt. Ádám rosszul döntött, bizalmába fogadta Sátánt, aki így hatalmat kapott és befolyást nyert az életünkre. Az ember bizalmi válság állapotába került, nem tudott őszinte lenni Isten jelenlétében, lélekben eltávolodott Istentől. c ) Ítélet ideje,megváltás reménysége: Mindez Isten igazságát sértette, ezért ugyanúgy ítéletet kellett gyakorolnia az ember fölött, mint korábban Lucifer esetében. Az Ördög elérte célját, azaz mégsem, mert bár Isten ítéletet gyakorolt az ember felett, ez nem végső, hanem közbevetett ítélet volt. A kimenekedés útját is megadta az Úr: áldozott, és az áldozat bőrével fedte be bűnös testüket. Ezzel mintát, és reménységet (ígéretet) adott a későbbi végleges helyreállításra. Ez lesz majd évezredekkel később a megváltás. Már itt megtörténik a Megváltó személyének és működésének első leírása is: az asszony magva, aki a kígyó fején tapos. (Folytatjuk) O.T. 2.

4 VÁTOZÁSOK Riport Beszélgetés Orosz Tamással 1.Az idén másodszorra van közgyűlés. Miért? A közgyűlés természetes része a jogi státuszt kapott egyházak életének. Mivel a Ceglédi Gyülekezet is rendelkezik ilyennel, a működésével kapcsolatban felmerülő beszámolókat, illetve változtatásokat nyilvánosan (közgyűlésen) kell lefolytatnia. Az idei első közgyűlés előkészítette a másikat, ahol már kezdenek a jelenlegi változások is testet ölteni. 2.Milyen változások történtek az elmúlt időszakban a gyülekezet életében? Először is ez egy hosszabb folyamat volt, ahol a résztvevők gyülekezethez való viszonyában folyamatosan történtek változások. Elsődlegesen az eddigi vezetésen kellett változtatni. Tarthatatlan volt ugyanis az a helyzet, hogy a szükséges vezetési gyakorlat és intézkedések teljesen, vagy jelentősen elmaradtak némelyek részéről. A gyülekezet két szolgáló szolgálatán állt már közel egy éve. A gyülekezet korábbi vezetőjét semmilyen módon nem lehetett megkérni, vagy bevonni a további szolgálatba. Ugyanakkor a korábbi években a szellemi vezetés (pásztorlás) és a gyülekezet szervezeti (törvényi) képviselete is túlzottan összefonódva egy kézbe került, amin időszerű volt változtatni. Az első közgyűlésen tehát szükségszerű volt új képviselőt kijelölni, mert csak így lehetett biztosítani azt, hogy az 1%-os állami támogatást megkapjuk. Ez azóta az intézkedések hatásárakiutalásra került a gyülekezet számlájára: 1,2 millió Ftról van szó! Így a gyülekezet gazdálkodása is kivitelezhetővé vált a 2011-es évre vonatkozóan. Ez a teljes gazdálkodásunk kb. felét jelenti. Tehát adakozni továbbra is fontos lesz, de megnyugtatóbb a helyzet a terembérléssel kapcsolatban! 3. Hogyan tovább? Mindenképpen előre. Ez esetben ez azt jelentette, hogy át kellett gondolnunk a gyülekezet küldetését, irányultságát. A tevékenységünket szeretnénk úgy folytatni, hogy az, Isten tartós egyetértésével találkozzon. Így reméljük tartós áldását is. Mindamellett, hogy gyülekezetünk eddig is sok jó dolgot csinált, véleményünk szerint határozottabban vissza kell térnie az eredeti küldetéséhez: vagyis az evangélium hirdetéséhez, és a tagok tanításához, pásztorlásához. Ehhez az kell, hogy a szolgálatok, a vezetés is igei módon történjenek, ne emberi érdekekhez, törekvésekhez igazodjanak. 4. Kik és, hogyan vezetik tovább a gyülekezetet? alapján kirajzolódott, hogy marad a kialakult helyzet: Senkei Csaba és Orosz Tamás vállalja a presbiterek közül a további szolgálatot, míg Tóth Géza és Kovács Csaba nem. Így előkészítettük a változás menetrendjét, amelyben már Bekk István testvérünk is sok hasznos munkát végzett. A javaslatunkat a közgyűlés elfogadta, ennek értelmében a jelenlegi vezetés kidolgozza a továbbiakat. A lényege azonban már nyilvánvaló: A presbitérium, a gazdasági bizottság, és egy törzsgárda testület együtt fogja ellátni a vezetési feladatokat. Ami a vezetési szemléletben az eddigiekhez képest más, az az, hogy minden vezetőségi testület és tag, tanácskozásokon fogja a döntéseit kidolgozni. Ez gyakorlatilag nem egy vezető elképzeléseinek a lebontását és végrehajtását fogja jelenteni, hanem mindannyian az Úrra figyelve, és egymást meghallgatva fogjuk megérteni az Úr vezetését. Soksok ige támasztja alá azt, hogy ennek így kell (ene) működnie. Legalábbis Újszövetségi beszámolókban és utalásokban ez eléggé egyértelmű. Hisszük, hogy ez a mi esetünkben sok-sok hasznos ötlettel, a testvéri egység megszilárdulásával, és hatékonyabb gyülekezeti szolgálattal fog járni. 5. Milyen távolabbi tervek vannak /pl. programok/? Jelenleg arra koncentrálunk, hogy a változás kapcsán alakítsunk át minden fontos dolgot. Most a gyülekezetünk Szervezeti és Működési Szabályzatán dolgozunk. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azonban az előttünk álló társadalmi változásokat. Napokon belül megérkeznek a húsvéti törvények. Ebben újra fogják szabályozni az egyházak státuszát. Ez is jelentősen befolyásolhatja helyzetünket. Bármilyen előjelű lesz is ennek értelme ránk vonatkozóan, maradunk annál a működési módnál és szervezetnél, ami hitünk szerint leginkább igazodik az újszövetségi útmutatásokhoz. Természetesen programterveink is vannak: ezek egy része közösségi, más része szolgálati programokhoz kötődik. Tervezünk kirándulást, kibeszélő-tréninget, sátoros evangelizálást, evangelizáló istentiszteleteket, és még néhány más dolgot is. Ezekről adunk majd bővebb tájékoztatást, és várjuk majd a szolgálni és részt venni vágyó jelentkezőket. Távolabbi tervünk egyértelműen az, hogy igazi helyi gyülekezetté váljunk, amely hirdeti Isten országát, és megtanítja tagjait abban élni és eligazodni. Emellett a más gyülekezetekkel való együttműködés területén szeretnénk őszinte és határozott lépéseket tenni. Ennek előkészülete is zajlik már. Reméljük, mindezek vonzóak lesznek testvéreink számára, s kiki megtalálja a számítását megújuló gyülekezetünkben! Ennek előkészítéseként minden korábbi vezetőségi taggal felvettük a kapcsolatot. Ők nyilatkozhattak arról, hogy vállalják-e továbbra is a feladatot, vagy nem. Ez 2

5 ÉRDEKESSÉG Cigányokat térít a volt bőrfejű Korábban Szálasi könyveit bújta, és skinhead zenekarok felvételeit hallgatta, ma a Bibliát forgatja, és Jézust dicsőíti zenekarával. A cigány- és zsidógyűlölő bőrfejűből cigánymentő misszionáriussá vált. Kis Istvánt Békésen látogattuk meg, hogy az általa is vezetett istentisztelet után meséljen pálfordulásáról. Viharsarki Rocktérítő. Én mindig az igazságot szolgáltam emlékezteti az örökre a karjába égetett Szálasi-idézet Kis Istvánt előző életére. Kamasz- és ifjúkorában szélsőséges, rasszista csoportba járt, szenvedélyesen gyűlölte a cigányokat és a zsidókat. Ma a Kegyelem Gyülekezet aktív tagja. Isten humorérzékének tartja, hogy ma a legfőbb feladata az Evangéliumi Pünkösdi Közösség Országos Cigánymisszióján belül a fiatalokkal való foglakozás. Mint mondja, biztos benne, hogy volt értelme korábbi mély cigánygyűlöletének is: a sötét oldalból kiszabadulva ma talán jobban megérti, jobban tudja segíteni a roma fiatalokat. Békésen, az egykori fonó jellegzetes, sárga téglás épületébe..már jönnek a gyülekezet tagjai: fiatalok, öregek, családosok. Magyarok és cigányok vegyesen. Ez utóbbinak persze semmi jelentősége nem lenne, csak a témánk kedvéért jegyezzük most meg. Az istentisztelet kétórás, sok zenével, és hosszú prédikációval. A gyülekezet felállva vagy ülve, de átélve, tapsolva követi a történéseket. A végén úrvacsorát osztanak, és persze adakoznak a hívek. A főszereplő a gyülekezet vezetője Krizsanyik Győző és a zenekar. A mai téma az örök harc Isten és a Gonosz között. Úgy vélik, mindenki átállhat e harc győztes oldalára, de ehhez személyes döntésre van szükség. A ceremónia után van módunk elbeszélgetni Kis Istvánnal az ő személyes döntéséről. A múltat firtattuk először. Békésen járt egy olyan általános iskolába, ahová már akkor is sok roma gyerek járt. Adódtak is kisebb konfliktusok, leginkább a hívjál meg egy üdítőre, vagy adj egy bélást témakörben. Ezek miatt az apróbb konfliktusok miatt fokozatosan gyülemlett az ellenérzés a kis Pistában a cigányokkal szemben. Először a szomszéd srácok hoztak neki egy kazettát, amin a Mos-OI számai voltak. Magyarországon ők voltak az első skinhead zenekar (első koncertjük után államellenes izgatás miatt negyed évre lecsukták őket). Agresszív, egyszerű dalaik cigánymentes övezetről, a bevándorlók béréről (ami csak halál lehet), a fennálló rend elleni fellépésről és általában a skinhead életérzésről szóltak. Később gyorsan lettek követőik is. Annyit tudtam kivenni a rossz felvételekből, hogy jó zúzós a zene, és erősen cigányellenesek a szövegek. Kezdett megtetszeni a dolog, gyorsan összekapcsoltam az iskolai afférokkal. Gondoltam, lehet benne valami. 3

6 Budapesten időnként már a MIÉP tartott nagygyűléseket. A Csurka-párt és a kisgazda párt körül ott nyüzsögtek az immár az ultranacionalistahungarista-újnáci ideológiákban megmerítkező skinhead csoportok is. Egy-egy ilyen zenekar a pártoknak köszönhetően nagy tömegek előtt lépett fel. Az igazi mély megmerítkezés a mozgalomban akkor jött el Kis számára, amikor egy cigányverésért lecsukott régi ismerőse kiszabadult a börtönből. Találkoztunk, beszélgettünk. Ő mesélt arról, hogy a mozgalom már sokkal komolyabb, mint régen, érdemesebb lenne nekünk is komolyabban venni. Hozott új könyveket, kazettákat, újságokat, s ezekhez már mély, koherensnek tűnő eszme is kapcsolódott, nem csak a büdös cigány, öljük meg őket. Az egyik kedvencem Szálasi Ferenc volt, az ő mondatát tetováltattam a kezemre, mert ő volt az a nemzetvezető, aki a magyarországi nemzetiszocializmust összefogta. Kezdett átbillenni bennem, hogy nem is igazán a romákkal van a baj, hanem a zsidókkal. Holokauszttagadó filmeket nézett, arról olvasott, hogyan próbálja leuralni a nemzeteket a zsidóság. Néztem a tévét, a sok butítást, ami megy. Kinek a kezében van a tévé? A zsidókéban, persze. Ez bennem lecsapódott, összeállt, ezért álltam oda teljes mellszélességgel az ügy mellé. Az ateista középosztályi családban felnőtt Kisnek van egy nővére, Mara, aki az öccse mozgalmárkodása idején tért meg. Ő beszélt először a Bibliáról, Istenről, és arról, hogy bűnös vagyok. Ezen nagyon kiakadtam. Furcsa szavak voltak nekem, hiszen én teljesen másképp gondolkodtam a bűnről. Kocsmában dolgoztam, pontosan fel tudtam sorolni, ki a bűnös: a drogos, a börtöntöltelék, az alkoholista satöbbi. De én miért lennék bűnös? Hosszú ideig folyt az a játszma a testvérek között, hogy megpróbálják meggyőzni egymást. A fiú Szálasi könyveit, holokauszttagadó filmeket, skinhead zenéket adott a nővérének, aki viszont a Bibliát próbálta megismertetni az öccsével. Részemről általában ordibálásba futott egy-egy ilyen vita. Nővére érvei leperegtek Istvánról. Egy ízben meghívott Mara egy cigányt a házba, ezen István nagyon kiakadt, nagy balhét csinált, ami majdnem verekedésbe fulladt. Még nagyobb megrázkódtatás volt a mozgalmárnak, amikor nővére kiment Angliába dolgozni egy zsidó családhoz. Kijelentettem, hogy itt vége a kapcsolatunknak, nem is köszöntem neki sokáig. 19 éves koromban elváltak a szüleim, nem igazán értettem, hogy miért. Akkoriban szakítottam a barátnőmmel is. E mellett láttam a mozgalmon belül is, hogy jó-jó, mi akarunk valamit, de néha a koncerteken összeverték egymást az elvbarátok is. Mi akarunk politikai hatalmat átvenni, miközben a lányokon összeveszünk, és matt részegre isszuk magunkat? Ezek a csalódások mind nagy törések voltak a számomra. Kezdtem rájönni, lehet, hogy tényleg bűnös vagyok. Megloptam anyámat, hazudtam neki, s egyszer kezet is emeltem rá. A kocsmában is lenéztem az embereket, ott is néha elszabadultak az indulatok, az alkoholistákkal csúnya dolgokat csináltunk. Rengeteg gyűlölet volt bennem, és kezdtem arra rájönni, hogy ez így nem biztos, hogy jó. Kezdett érlelődni bennem, hogy bűnös vagyok. Egy délután, amikor otthon volt a nővére, megkérdezte tőle, hogy ha istent megismerhetné személyesen, akkor érdekelné-e? Most nem volt elutasító. Úgy érezte, igaza van a nővérének. Okéoké, de mit csináljak, tetovált vagyok, fülbevalóm van, menjek be egy templomba, vagy mi van? tette föl a kérdést. A testvére mondta, hogy semmit, csak fogadja el Jézust megváltónak. Odaadott neki egy kis zöld füzetet, ráírta a hátuljára, hogy Jézus szeret téged, és soha nem hagy el. Pár nap múlva a gyűlölet eltűnt belőle. Szerettem anyukámat, a tesómat. Találkoztam az utcán egy cigányasszonnyal (korábban lenéztem, grimaszokat vágtam ilyenkor minimum), s most azt éreztem, hogy semmi gyűlölet nincs bennem. Nem tudtam magamba hova tenni ezt a dolgot. Felhívtam a tesómat, hogy valami nem stimmel. Ő visszakérdezett: Pistám, nem emlékszel, megtértél? Nagyon elkezdte érdekelni, hogy ki az az Isten, ki az a Jézus. Lelkesen lapozgatta a Bibliát, előadásokra járt. Majd belépett egy gyülekezetbe is. Később elvégzett három évet a Keresztény Népfőiskolán. Megismerte a Kegyelem Gyülekezetet, jött az Országos Cigánymisszió. Ma már e közösségnek az egyik motorja, legfőképp a cigány fiatalokat segíti, téríti, patronálja. Énekel a gyülekezeti zenekarban, akciókat, konferenciákat szervez. Sokszor megy ki a telepre, beszélget cigányokkal. Ilyenkor mindig rögtön az elején feltárja a múltját, fontosnak tartja, hogy tudják, honnan jön, ki volt. Lássák meg ők is, hogy Isten hatalmas, és bárkit meg tud változtatni. Gyilkost, rablót, piást, bárkit. A romák közül is. Általában először ledöbbennek, amikor ezt meghallják, de végül mindig nagy örömmel fogadják, hogy Isten ilyet tett. Rossz élményem nem volt még emiatt. Úgy véli, hogy a cigányság nagyon nyitott szellemileg. Sajnos a rossz oldal felé is könnyebben elmennek, a kártya, pia, jóslás, babona felé, de az Isten felé is ugyanilyen nyitottak. 4

7 A régi cimborák azonban árulónak vagy bolondnak tartják, velük már megszakadt a kapcsolat. Érzékeli, hogy az országban egyre több a szélsőséges elveket valló fiatal, nő a cigányok és zsidók elleni gyűlölet. Nem politizál, de károsnak tartja, hogy egy ilyen elveket valló párt ma a Parlamentben van. Mindenki hajtja a maga igazát. A magyarok azt mondják, nem mernek a gyerekek iskolába menni, mert ott molesztálják őket a cigányok. A cigányok meg a gárda miatt nem mernek kimenni az utcára. És mindkettőnek igaza van. Két emberi igazság feszül egymásnak. Kis István válasza erre természetesen az, hogy ilyenkor kellene a Biblia, az Isten igazságára támaszkodni. Az ugyanis szerinte elég konkrétan tanít egymás szeretetéről, elfogadásáról, a gyengébbek segítéséről. Ez az első lépés, de szükség van a munkahelyteremtésre, oktatási, szociális segítségekre is - véli. Én a Biblia Istenéről beszélek, ők meg nem is tudom milyen istenről Fotó: Kummer János / fn.hu A cigánybűnözésről szónokló nemzeti-keresztény Jobbik Kis szerint félreérti a Biblia tanításait. Szálasi naplójából is kitűnik, hogy mélyen vallásos ember. Voltak elképzelései a magyarok Istenéről. De nem ugyanarról az Istenről beszélünk. Én a Biblia Istenéről beszélek, ők meg nem is tudom milyen istenről. A Jobbiknál ugyanez a helyzet. Kiforgatják Isten igéjét, még akkor is, ha ott a Biblia a kezükben. Az Újszövetség a szeretetről szól, s ők vagy elvbarátaik mégis masíroznak az utcákon és megfélemlítik az embereket. Ez számomra megdöbbentő. /a cikk az internetről származik web címe: 5

8 Borotválkozás - Miért nem borotválkozhat egy keresztény? HUMOR - Mert meg van írva: ne csinálj magadnak faragott képet! Pap és buszsofőr A pap és a buszsofőr egyszerre kopogtatnak a mennyország kapuján. Kijön Szent Péter, röviden elbeszélget velük, majd beengedi a buszsofőrt. A pap fölháborodva kérdezi: - És én? Engem, aki egész életemben Isten szavát hirdettem, nem engedsz be? Hogy lehet ez? - Hát úgy, hogy amíg te prédikáltál, mindenki aludt. Bezzeg, amíg a buszsofőr vezetett, addig mindenki imádkozott. Különbség - Mi a különbség a teológus és a geológus között? - Ég és föld... Ajánló: Könyv: Színház: Budapest, VII. Dob u. 74. Tel/Fax: Film: Nyitva: Hétfő - Péntek : 10-18h Szombaton: 10-13h Madách Színház JÉZUS KRISZTUS SZUPERSZTÁR rockopera /Tim Rice- Andrew Lloyd Webber/ Tényleg szuper előadás. Szeptemberben láttuk. Nagy élmény volt, ezért ajánlom azoknak, akik szeretik ezt a műfajt. Személy szerint megragadott az előadás módja, hiteles képet ad Jézusról. Interneten: Ezen az oldalon találhatóak szinkronizált és feliratos filmek. Zene: ember vár! Már annyi együttes lépett fel Magyarországon,... most már tényleg csak a HILLSONG AUSTRALIA hiányzott! Ez az álom is idén valóra válik, novemberben egy nagyszabású, profi koncert szervezésében fellép Darlene Zschech és a Hillsong Ausztráliából! Rendező: BudapestGospel Hillsong és Darlene Zschech novemberben Magyarországon lép fel! Bombaként robbant a hír, hogy jön Darlene Zschech novemberben Magyarországra! Magyarországon lép fel - novemberben! - a világhírű ausztrál dicsőítő csapat! Darlene Zschech a Hillsong dicsőítő mozgalom elindítója, első számú dalszerzője és énekese, a sydney-i anyagyülekezet dicsőítő pásztora MAGYARORSZÁGRA JÖN! Óriási koncert lesz, amire már hazánkban is több tízezer Jegyek hamarosan: Good News könyvesbolt HITÉLETÜNK LAPJAI Megjelenik minden hónapban Felelős kiadó: Ceglédi Gyülekezet Felelős szerkesztő: Orosz Tamás, Senkei Csaba 7

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet

Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Fedezd fel Isten tervét: Békesség és élet Istennek az a szándéka, hogy boldog életünk legyen itt és most. Miért nem ismeri a legtöbb ember ezt az igazi életet? Isten szereti az embereket, és szeret téged.

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 43. szám, 2009. Okt. 25. A bűnbánathoz szükségszerűen hozzátartozik az, hogy őszintén

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 2. szám - 2014. december Kik az Új Családok? Sokan kérdezik tőlünk mostanában, hogy kik az Új Családok, mi jellemző rájuk, mit tesznek, hogyan élnek? Összegyűjtöttünk néhány

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról

Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról ADUNARE Tanítás a jövendőmondásról és boszorkányságról A jövendőmondásról és boszorkányságról való tanítás nagyon fontos mert azok a Sátán művei és tudnunk

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására.

légkört, megértést várjuk el, és legalább a szándékot a törvény előírta körülmény biztosítására. 1. MIÉRT KELL Ma már azzal senki nem vitatkozik, hogy szükség van az ország erkölcsi szintjének emelésére. Politikusaink úgy látták, hogy a közoktatás, az iskola egy fontos területe a személyiségformálásnak,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 9. szám, 2012. márc. 4. Az ember gyakran teszi fel magának a kérdést: mit gondolnak rólam az emberek? Ez a kérdés

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral

VALÓSÁG. Nem harap az énekóra sem Interjú egy mentortanárral VALÓSÁG Az alábbi interjúkból a pedagógus életút két állomásáról kaphatunk képet, egy mentortanár és egy pályakezdő pedagógus véleménye alapján. A beszélgetések főként a pedagógussá válás kezdeti szakaszáról,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Ami megrendül, és ami nem

Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Ami megrendül, és ami nem Lekció: Zsolt. 29 2012. dec. 16. Textus: Zsid. 12.18-29 Gazdagrét Ami megrendül, és ami nem A Zsidókhoz írt levél csúcspontjához érkeztünk. Szerzőnk, az igehirdető, ebben a szakaszban magas szinten műveli

Részletesebben

Miskolci és Északmagyarországi

Miskolci és Északmagyarországi Miskolci és Északmagyarországi Regionális Testvéri Találkozó 2016 június 30. - július 03. MIÉRTT 2016 2016 június 30 és július 03 között egy többnapos keresztény fesztivált tartunk, melynek célja, hogy

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások

Generációk közötti együttműködés. Tehetséggondozó foglalkozások Generációk közötti együttműködés Tehetséggondozó foglalkozások (Drámajátékos improvizációk) Belinszky Bernadett Judit drámapedagógus 1. A család és a nagycsalád II. A csoportok improvizációs feladatainak

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben