Általános szempontok Különleges szempontok 15 A nem megfelelő házastárs A neurotikus Akihez nem szabad férjhez menni Akihez csak alapos megfontolás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános szempontok Különleges szempontok 15 A nem megfelelő házastárs A neurotikus Akihez nem szabad férjhez menni Akihez csak alapos megfontolás"

Átírás

1

2 Tartalom ELŐSZÓ ÉS BEVEZETÉS HELYETT... ELSŐ RÉSZ A házasság 1 Mi a házasság? 2 Házasság a patriarchátusban és napjainkban Többnejűség az őskorban Házasság a patriarhátusban A házasság tegnap A mai házasság MÁSODIK RÉSZ A férfi és női test 3 A férfi nemi szervei A férfi és női nemi szervek összehasonlítása A férfi nemi szerveinek felépítése és működése A férfi ondója és a nő 4 A nő nemi szervei 5 Egyéb testi különbségek a férfi és a nő között HARMADIK RÉSZ A férfi és a nő közötti lelki különbségek 6 A személyiség felépítése 7 A férfi lélektana 8 A nő lélektana Általános megállapítások Tulajdonságok, amelyek a teherbeesést szolgálják Tulajdonságok, amelyek a gyermek kihordását szolgálják Tulajdonságok az anyai feladat betöltésére Tulajdonságok, amelyek a családi életet szolgálják Földi és égi dolgok NEGYEDIK RÉSZ Házasságra nevelés 9 A kisgyermek nevelése 10 A fiú nevelése és jövendő házassága A fiú és az anya kapcsolata A fiú és az apa kapcsolata A fiú viszonya önmagához A fiú és a női nem viszonya Beszélgetés a szerelemről, házasságról a serdülőkorban levő fiúval 11 A lány nevelése és jövendő házassága A kisgyermekkor Iskoláskor A lány előkészítése a házasságra A csúnya lány ÖTÖDIK RÉSZ A párválasztás 12 Nemi élet a házasság előtt 13 Hány éves korban házasodjunk? 14 A párválasztás

3 Általános szempontok Különleges szempontok 15 A nem megfelelő házastárs A neurotikus Akihez nem szabad férjhez menni Akihez csak alapos megfontolás után szabad férjhez menni Akit nem szabad feleségül venni Nők, akiket csak alapos megfontolás után ajánlatos feleségül venni 16 Vegyes házasság HATODIK RÉSZ Eljegyzéstől az esküvőig 17 Beszélgetés az eljegyzés előtt A beszélgetés időpontja és jelentősége Beszélgetés a nemek lényegéről Házasság és női hivatás Gazdasági problémák A lakás Hétköznapok, ünnepek, szabadság Kapcsolat a családdal A nemi élet és a gyerekek Vallás és politika 18 A házasságra vonatkozó törvények 19 Eljegyzés és jegyesség HETEDIK RÉSZ A boldog házasság 20 A boldog házasság A házasság boldogságának lényege Hogyan lehet megvalósítani a boldog házasságot? Tanácsok a férfi számára Tanácsok az asszony számára NYOLCADIK RÉSZ A nemi aktus 21 A nemiség lényege 22 A nemi aktus előjátéka Erotikus előjáték A szexuális előjáték Az ingerlés technikája A hátsó (állati) ingerzóna Az elülső (emberi) ingerzóna A nő nemi szerveinek ingerlése A férfi ingerlése 23 A nemi aktus Közösülés különböző helyzetekben A nemi aktus KILENCEDIK RÉSZ Nemi élet a házasságban 24 Nászéjszaka és nászút 25 A házasélet higiénéje Tanácsok a férj számára

4 Tanácsok a nő számára Testápolás 26 Házasság túl a negyvenen Az asszony, túl a negyvenen A férfi, túl a negyvenen TIZEDIK RÉSZ A termékenység 27 A terhesség 28 Házasság és gyermek 29 A születésszabályozás Néhány általános gondolat Fogamzásgátló módszerek, amelyeket a házaspár együttesen alkalmaz Fogamzásgátló módszerek, amelyeket a férfi alkalmaz Fogamzásgátló módszerek, amelyeket a nő alkalmaz 30 A terméketlenség A házaspár terméketlensége Terméketlenség a férfi hibájából Terméketlenség az asszony hibájából Hiba a hüvelyben Hiba a méhben Hiba a petevezetékben Hiba a petefészekben A nemi szerveken kívüli hiba A terméketlenség kezelése Örökbefogadás 31 A szexuális diszharmónia (Impotencia és frigiditás) A szexuális diszharmónia lényege Szexuális diszharmónia a férfi hibájából Organikus impotencia Pszichikai impotencia Az impotencia kezelése Korai magömlés Szexuális diszharmónia a nő hibájából (Frigiditás) A frigiditás lényege A frigiditás fokozatai A frigiditás kortörténeti okai A frigiditás egyéni okai A frigiditás felismerése A frigiditás kezelése A szexuális élet néhány ritka zavara 32 Az emberi diszharmónia (A boldogtalan házasság) Néhány általános kérdés Korunkban gyökerező okok A házastárs megválasztásában rejlő ok Az új életkörülményekkel járó konfliktusok Gazdasági problémák

5 A gyermekáldással kapcsolatos konfliktusok A házastársak emberi kapcsolatából adódó konfliktusok A veszekedés A féltékenység A férfi hűtlensége A férfihűtlenség lényege A férfi hűtlenségének indítékai A hű és hűtlen férfiak különböző típusai Az asszony hűtlensége A sorsszerően félresikerült házasság A boldogtalan házasság és a gyermek TIZENKETTEDIK RÉSZ Mi a teendő, ha a házasság boldogtalan? 33 Negatív megoldás: a válás Válás a múltban és ma Mi az oka annak, hogy egyre több a válás? A válóper megindítása A házasságtörés Nem szexuális természetű válóokok A válás Az elváltak további sorsa Házasság a válás után A gyermek sorsa 34 Pozitív hozzáállás A házasok kibékítése A boldogtalan házasság megelőzése

6 Dr. FRITZ KAHN A szerelem iskolája MEDICINA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1968 A mű eredeti címe: MUSS LIEBE BLIND SEIN? Schule des Liebes- und Eheglücks Albert Müller Verlag, Rüschlikon-Zürich Fordította: Dr. BRENCSÁN JÁNOS Medicina Könyvkiadó, 1968

7

8 ELŐSZÓ ÉS BEVEZETÉS HELYETT... Fritz Kahn neve nem ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt. Az emberi test csoda i és Nemi e letu nk című könyve népszerű olvasmány volt nálunk, és csaknem mindenki hasznos ismeretterjesztő munkának tartotta. Fritz Kahn könyvei ma is rendkívül keresettek világszerte. A téma, amellyel ebben a könyvben foglalkozik, széles körű érdeklődésre számíthat a magyar olvasók táborában is. Intim és kényes kérdéseket tárgyal anélkül, hogy sértené a természetes és egészséges szeméremérzést. A problémák, amelyekről könyvében olvashatunk, eleven, létező problémák. A még több tudásra, új és új ismeretekre vágyók nemegyszer azért nem tudnak egy sor kérdésre önmaguknak sem választ adni, mert ehhez nem áll rendelkezésükre megfelelő könyv. Ebben a művében Fritz Kahn, a szakavatott szerző ad tanácsot őszintén és nyíltan a régebben kényes kérdéseknek tartott dolgokról. A könyv alapvető élettani, anatómiai, lélektani és ilozó iai ismereteket tartalmaz. Olyan szerző álláspontját, aki tőkés társadalomban él, annak a jelenségeit vizsgálja és annak a törvényei szabnak határt gondolkozásának. Következésképpen alig problematikusak azok az okfejtései, amelyek az ember természeti (biológiai, iziológiai) feltételeinek magyarázatában gyökereznek, viszont annál problematikusabbak azok, amelyeknek magyarázata társadalmi feltételeken nyugszik. Vonatkozik ez elsősorban a lélektani és filozófiai fejezetekre. Ettől függetlenül is tudomásul kell vennünk, hogy a könyvben tárgyalt kényes kérdésekre adott válaszok azért sem lehetnek minden helyzetre és minden alkalomra egyformán vagy feltétlenül egyértelműen érvényesek, mert azok a szerző egyéni álláspontjai. A nő és fér i kapcsolata, a boldog házasság vagy akár csak a harmonikus nemi élet pedig mindig attól is függ, hogy az emberek külön-külön, egyenként milyen tapasztalatokkal és ismeretekkel rendelkeznek. A nő és fér i kapcsolata, a nemi élet problémája vagy a harmonikus házasság megteremtése az előző évszázadokban kevésbé nyíltan, majd századunkban egyre világosabban kifejtve, még mindig nagyon sok vitára alkalmat adó elemet tartalmaz. Az olvasóra bízzuk annak eldöntését, hogy a most megszerzett ismereteket hogyan kívánja hasznosítani, ezért azt ajánljuk, hogy az olvasó e könyv tartalmát természetesen ki-ki beállítottságának és tájékozottságának megfelelően - a kritikus szemével olvassa. Ha ezt nem tennék - a kíváncsiak és azok is, akik ismereteiket kívánják alaposabbá tenni, nem egyértelműen és nem életük örömtelibb hasznára ismerkednének meg a könyv anyagával. Nem a lebecsülés, hanem az olvasó iránti tisztelet késztetett arra, hogy ezekre felhívjuk a igyelmet. Vitatott és az egyén élete sajátosságaitól függő, tehát valamilyen sablon alapján teljességében soha meg nem válaszolható kérdésekre kapnak ebben a könyvben vagy választ, vagy magyarázatot. Mindenki egyetért azzal, hogy vannak az emberi életnek, az együttélésnek olyan gondjai és problémái, amelyek akkor is léteznek, ha esetleg nem kívánunk róluk beszélni. Ezért kell helyesnek tartanunk, ha a mégannyira intim, csak az egyes ember életét érintő sajátos, tehát sohasem általánosítható kérdésekről nyíltan, kendőzés nélkül beszélünk vagy írunk. Ugyanakkor tudomásul kell vennünk azt is, hogy ez azzal a veszéllyel járhat, hogy nem kevesen önmaguk életére vonatkoztatva írásművekből vagy előadásokból esetleg hibás következtetésekre juthatnak. Annál is inkább, mert lehetnek az emberi életnek, az együttélésnek olyan gondjai, amelyeket a mégannyira hivatott tollú író sem képes maradéktalanul megválaszolni. Ezt a könyvet olvassák majd iatalok, akik az élet küszöbén állnak, olvassák idősebb emberek,

9 akik Fritz Kahn mondanivalójával élettapasztalataikat egészíthetik ki. Az olvasók között akadnak szülők, akik gyermekeik életét kívánják egyengetni. Az élet küszöbén álló iatalok a könyvet először talán kíváncsian veszik kézbe, később pedig a több tudás vágyával forgatják lapjait. Ha a könyvet olvasva gondolnak arra, hogy egyszer ők is szülők lesznek, gondolnak családjukra, szüleikre, esetleg életük jövendő társára is, akkor reméljük, hogy a megszerzett ismeretek a felelősségérzetüket erősítik. Meggyőződésünk, hogy a magyar olvasóközönség fiatalabbak és idősebbek egyaránt ma már ezt a könyvet is kellő kritikával, az adott helyzetek szükségszerű elemzésével fogja tanulmányozni. Fritz Kahn egyes nézetei vitathatók. E bevezető sorokban csupán azokra térünk ki, amelyek véleményünkkel élesen szemben állnak. Csupán azokkal az állásfoglalásokkal kívánunk foglalkozni, amelyekre úgy gondoltuk, helyes, ha felhívjuk az olvasó igyelmét. Közöttük vannak lényegtelennek tűnő, de ugyanakkor jól körülhatárolható vitapontok, mások pedig elsősorban világnézeti szempontból nem fogadhatók el. A szerző, bár egyéni nézetei tükrében, de világosan tárja fel a nő és fér i kapcsolatának problémáit. Ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy mondanivalói a korlátokat el nem ismerő ösztönélet uralmát igazolják, hiszen minden összefügg azzal, hogy a boldogságát kereső ember milyen társadalomban és milyen körülmények között él. Fritz Kahn ebben a könyvében nem kevesebbet, mint azt kívánta igazolni, miként lehet az élővilágban létező ösztönt a mindenek feletti emberi érzések magaslatára emelni. Hozzátehetjük, hogy a létező környezet tagadásával vagy a csak irreális környezet elismerésével az ösztön ilyen magas fokra emelése nem sikerülhet. Különösen akkor nem, ha a nő és fér i bármilyen kapcsolatában az emberré válás magas fejlődési fokáról is elfeledkezett a szerző. Filozó iai tévedés azt állítani, hogy a nő és a fér i szerepe a házasságban nem más, mint ösztönük szublimálása ". Annál inkább tévedés ez, hiszen Fritz Kahn könyvének tekintélyes része nem mással, mint az ösztönélet tökéletes kibontakoztatásának ismertetésével foglalkozik. Szerintünk az ösztönéletben éppen úgy, mint a nagyon nemes emberi érzésben, a szerelemben is az agykéreg, a gondolkodás felelősségteljes korlátait feltétlenül el kellene ismernie az írónak is. Ez még akkor is előfeltétele az ember boldogulásának, ha a Szerelem iskolájában erről nem esik szó. Fritz Kahn a szolgáló asszonytípust mint ideális házastársat mutatja be. Gondoljuk, ezzel a felfogással szemben ma már minden magyar olvasó állást foglalhat. Amikor Fritz Kahn a nő és fér i kapcsolatával foglalkozik, küszködve kerüli e probléma társadalmi összefüggéseit. Es amikor a nemi élet problémáinak megoldását keresi; példaként kénytelen az amerikai dating" szokásait felvetni. Vajon Amerikában vagy másutt a dating minden társadalmi réteg szokása? Ami a harmonikus házasság alapjainak gazdasági, jogi vagy vallási hátterét illeti, a kérdések nálunk természetesen merőben másként vetődnek fel, mint abban a társadalomban, amelyikben a szerző él. A harmonikus házasságnak, a zavartalan emberi boldogságnak ugyanis akkor is megvannak a társadalmi gyökerei, ha erről nem beszélünk. Bár Fritz Kahn az egész kérdést szinte könyve minden fejezetében társadalomfelettiként kezeli, ugyanakkor minden tétele, minden követelménye e téren olyan optimális feltételeket kíván, amelyekkel csak nagyon kiváltságos rétegek, osztályok rendelkezhetnek. Ebből pedig szükségszerűen következik, hogy tételei és követelményei nagyon is meghatározott társadalmi feltételek között és ott sem mindenki számára igazak. Ennek a könyvnek az eredeti címe: Muss Liebe blind sein? Vaknak kell lenni a szerelemnek?

10 A szerző erre egyértelműen nemmel válaszol, mert véleménye szerint, csak az a házasság boldog, amelyben a férj és feleség nagyon is látva szereti egymást. Fritz Kahn értő módon ír a nemi életről. Nyíltan minden olyan kérdésről és problémáról, amelynek ismerete a nyugodt életre vágyó és a boldogságot kereső ember számára szükséges lehet. Meggyőződésünk, hogy az egészségügyi ismeretek teljességéhez hozzátartozik többek között ennek a munkának a megismerése is. A kiadó

11

12 ELSŐ RÉSZ A házasság 1 Mi a házasság? 1. A világ tökéletességre törekszik. Olyan vila gban e lu nk, amelynek nem ismerju k ugyan az e rtelme t, de la tjuk benne az a llando an felfele emelkedő tendencia t. A to ke letesse g" ira nti va gy nyilva nvalo an az anyag tulajdonsa ga. Ennek a felemelkede snek a to rte nete t fejlődéstörténetnek nevezzük. 2. A jelemelkedés meggyorsítása érdekében a természet az éretté vált magasabb rendű lényeket nemileg megfelezi. A fejlődés bizonyos fokán a természet a felemelkedés elősegítése érdekében a nemeket megosztotta. Ha az i ju le ny, a gyermek" kifejlődo tt, fe r i vagy nő lesz belőle, e s fe llénnyé válik, akinek a továbbszaporodás érdekében párosodnia kell. 3. A nemileg éretlen gyermek még nincs felezett állapotban, és így éppúgy hiányzik belőle a párosodási, mint a tökéletesség iránti törekvés. A gyermek me g nincs nemileg, megfelezve. E ppen eze rt nem e rzi maga t to ke letlennek, meg van maga val ele gedve. A maga val ele gedett le ny egocentrikus. Holnaputa n lesz a szu lete snapom!" -, a gyermek sza ma ra ez a legfontosabb eseme ny a vila gon. Tőle ege sz A zsia elsu llyedhet az O cea nba; mert A zsia mint fogalom nem le tezik az agya ban. Utaza sro l hazae rve csak maga ro l e s csak saja t e lme nyeiről mese l. Amikor ott voltam, amikor azt csina ltam e n mi..." Ta j" vagy a terme szet sze pse ge" vagy társadalmi kérdések még nem léteznek számára. 4. Az érettség első jellemzője: törekvés a testi tökéletességre (párosodási ösztön). A fejlődő gyermek teste ben a nemi mirigyek műko dni kezdenek. A nemi mirigyek ugyanis csak fe lsejteket hoznak le tre, s ezek re ve n az ember egyre inka bb fe lembernek e rzi maga t. A nem ne lku li teljes le nyből, a gyermekből, nemileg differencia lt fe l-le ny lesz: fe r i vagy nő. Helyesen tükröződik ez pe lda ul a ne met nyelvben, ahol a fe r i szo hı mnemű, a nő nőnemű, a gyermek pedig semlegesnemű. Az a va ltoza s, amelyet a nemi mirigyek e rettse ge okoz a gyermekben, olyan jelentős, hogy aka r egy ma sodik szu lete sről is besze lhetu nk: az első szu lete skor a személy, másodszorra a személyiség születik meg. A nőve vagy fe r iva felezett ember keresi nemi mirigyei ma sik fele nek hordozo ja t, vagyis a ma sik nemhez tartozo szeme lyt. Ezt az egyesu le sre ira nyulo to rekve st nevezzu k nemi ösztönnek. 5. A házasság tökéletlen fél-lények együttélése tökéletes párként. A fe lsejtek termelődése miatt az ember to ke letlennek e rzi maga t, ele gedetlen maga val, nyugtalan. A iatalok ebben a Sturm und Drang" korszakban nemegyszer öngyilkosságra is hajlamosak. Megszűnik a nyugtalansa g, ha a fe l-le ny egy ma sik nemű fe l-le nnyel egyesu l. Az a ta rsadalmilag szervezett forma, amelyben a ku lo nbo ző nemű fe l-le nyek a pa rosoda s érdekében együtt élnek, a házasság.

13 6. Az érettség második jellemzője: törekvés a lelki tökéletességre és az önzetlenségre. A iatalember e szreveszi, hogy a vila g nem olyan paradicsom, amilyennek azt gyermekkora ban la tta, hanem bizony to ke letlen. Elfogja a vila g-fa jdalom", e s szeretne megva ltani a vila got. Azuta n ra jo n, hogy ezt előtte ma r sokan megpro ba lta k; hogy ő csupa n egy tagja a ta rsadalomnak, amely egyes emberek munka ja bo l mindenki jo le te e rdeke ben jo tt le tre. Olvassuk ezt a ko nyvet, aze rt olvashatjuk, mert Gutenberg mester mintegy 2oo e vvel ezelőtt feltala lta sza munkra a ko nyvnyomtata st. Olvassuk ezt a ko nyvet, mert az iskola ban megtanultunk olvasni, abban az iskola ban, amelyet a ko zo sse g tart fenn az egye nek e rdeke ben. Zavartalanul, nyugodtan olvasunk, mert tudjuk, hogy a to rve ny, az a llam, a rendőrse g, az ege szse gu gyi szolga lat ve d bennu nket. E g a la mpa az asztalunkon, mert Volta e s Faraday a mi sza munkra tanulma nyozta az elektromossa got. A lltunk ma r katedra lisokban, amelyekbe azok, akik megtervezte k, pontosan tudta k, hogy sohasem fognak bele pni, e ppu gy, mint ma is vannak, akik olyan bolygo ko zi űrhajo kat terveznek, amelyekbe - ezt maguk is jo l tudják - sohasem fognak beleülni. Ez a ko zo sse g e rdeke ben ve gzett teve kenyse g azonban e ppu gy nem e rdem, mint ahogyan nem e rdeme a me hnek, hogy a me hcsala dnak gyűjto geti a me zet. Az alkota si va gy mint a kultura lis o szto n egy fajta ja e l bennu nk. Ezt ko veti a iatal ember, amikor elhata rozza, hogy - tesse k igyelni a fogalmaza sa rnyalataira - a műve szeteknek szenteli e lete t, a tudoma nyt műveli, a közösséget szolgálja, s ha szükséges, érte fel is áldozza magát. 7. A házasság az alkotási vágy kielégítője és az emberi kultúra alappillére. A ha zassa g az elképzelhető legszebb forma ja alkota si va gyunk kiele gı te se nek, mert nem alkalmi cselekedet, hanem a ltala az o nzetlense g va lik e letu nk tartalma va. A ha zassa gban az ember ma r nem o nmaga nak e l, hanem egy ma sike rt is, e s abban leli o ro me t, hogy a ma sikat boldogga teszi. A ma sik is ezt teszi, e s ı gy a ha zaspa r valo ban egyma se rt e l. Az igazi ha zassa g mindig o nzetlen kapcsolat. A ha zassa gban ugyanakkor ado zunk az emberi ta rsadalomnak azoke rt a kultura lis javake rt, amelyeket rendelkeze su nkre bocsa t. Kere kpa roza s ko zben e lvezzu k a haszna t annak, hogy valaki feltala lta a kere kpa rt; a to rve nyek biztonsa gossa teszik e letu nket; o ro mmel to lt el, ha la tjuk a go ro g műve szek szoboralkota sait, vagy ha la rma s nap uta n meghallgatunk egy Beethoven-szimfo nia t. Saja t alkoto teve kenyse gu nk ezeknek az o ro mo knek az ellene rte ke, az egyik ember fo ldet művel, a ma sik gya rban dolgozik, vagy valamilyen va llalkoza sban vesz re szt, a ha zassa gban pedig gyermekeket nevelu nk. A gyermekektől azt va rjuk, hogy egykor hasznos tagjai lesznek az emberi ta rsadalomnak. Teve kenyse ge nek e rte ke t senki sem tudja megmérni. Minden anya hivatott arra, hogy zsenivel ajándékozza meg a világot.

14 2 Házasság a patriarchátusban és napjainkban Többnejűség az őskorban 8. A házasság nem emberi találmány, hanem biológiai életforma. A ha zassa g biolo giai e letforma, amely a magasabb rendű a llatvila gban, az a llatok minden oszta lya ban rovarok, halak, madarak, emlőso k ko re ben egyara nt kifejlődo tt. A ha zassa gnak ke tfe le forma ja t la tjuk egyma s mellett: az egyik, amikor a hı m egyetlen nőste nnyel e l egyu tt (monoga m), a másik, amikor a hím több nősténnyel él (poligám). 9. Házasság az állatvilágban. Hogy valamely le ny monoga m ha zassa gban e l-e egyetlen nőste nnyel vagy poliga m ha zassa gban to bbel, azt nemi mirigyei hata rozza k meg. A magasabb rendű a llatok nőste nyeinek nemi mirigyei a ltala ban keve s ivarsejtet (petesejtet) termelnek, azt is csak bizonyos időko zo nke nt, mert az uto dok nagyok, e s kihorda suk hosszu ideig tart. Ha a hı m nemi mirigyeinek műko de se a nőste nye vel o sszhangban van, u gyhogy a nemi gerjedelem mindkettőne l nagyja bo l egyszerre, egyforma időko zo kben jelentkezik, akkor a ltala ban monoga m ha zassa gban e lnek. Sokkal gyakoribb azonban az, hogy a hı m nemi mirigyei a nőste ny petesejtje nek e re se től teljesen fu ggetlenu l, szakadatlanul termelik az ivarsejteket, amelyeket azuta n a hı m ki akar bocsa tani, vagy ki kell, hogy bocsa sson maga bo l. Az ilyen hı mek minden u tjukba keru lő nőste nyt megterme kenyı tenek. Az ember ko zele ben e lő madarak ko zu l a vere b e s a kakas poliga m, ezzel szemben a go lya e s a papaga j hűséges monoga m ha zassa gban e l. A monoga m ha zassa got tartjuk magasabb rendűnek, mert az egyetlen nőste nnyel valo egyu tte le s alakı tja ki azt a sorsko zo sse get e s bara tsa got, amelyet ha zassa gnak nevezu nk. A go lya az e gő ha zbo l is igyekszik kimenteni pa rja t, a papaga j bánatában képes éhen halni elpusztult párja után. 10. Az ősember házassága: a többnejűség. A nővel ellente tben, a fe r iban szakadatlanul termelődnek ivarsejtek, s eze rt a fe r i poliga m. A iatal Maupassant ı gy kia ltott fel: Szeretne m, ha ezer karom, ezer ajkam e s ezerszeres fe r ierőm lenne, hogy ezt a sok vonzo e s jelente ktelen nőt mind egyszerre o lelhessem. Kierkegaard: Melyik iatalember e lete ben nem volt olyan pillanat, amikor e lete t is odaadta volna aze rt, hogy egy e vig Don Juan lehessen?" A fe r i terme szete teha t poliga m, ez a magyara zata annak, hogy eredetileg a ha zassa g forma ja a többnejűse g volt. Az ősember u ldo zőbe vette az asszonyokat, e s megszerzett maga nak ko zu lu k amennyit csak tudott. Me g Home roszna l is ege szen terme szetes, hogy a győztes a csata ban legyőzo tt o zvegye t, la nya t hadizsa kma nyke nt maga val vitte; a tro jai ha boru e vekig szu netelt puszta n aze rt, mert ke t hadveze r nem tudott megegyezni abban, hogy melyiku ke legyen az egyik zsákmányolt leány. 11. A kulturált ember házassága: az egynejűség kialakulása. Tiszta keblünkből vágy tör fölfelé, hogy egy felsőbb, tisztább, különb Rejtelemnek hódoljunk, önként és hálásan... (Goethe Szabó Lőrinc fordítása)

15 A monoga m ha zassa g az ember eszme nyei ko ze tartozik. A halak csak aze rt pa rosodnak, hogy szaporodjanak. A kultura lt emberek azonban nemcsak aze rt ko tnek ha zassa got, hogy uto dokro l gondoskodjanak, hanem valami magasabb rendű ce lbo l is. Ha zassa g: ke t ember akarata, hogy le trehozzon egy na luk ku lo nb harmadikat" (Nietzsche). A szu lők a gyermeket a szerelem za loga nak nevezik, e s kedvtele ssel ismerik fel gyermekeikben egyma s vona sait. Bennu k szeretne k megvalo sı tani mindazt, ami saja t e letu kben nem sikeru lt. Az anya azt mondja la nya ro l: Szeretne m, ha nem szenvedne annyit, mint e n az apa a ia ro l: Reme lem többre fogja vinni nálam..." Házasság a patriarhátusban 12. Ábrahám házassága és az első házassági problémák: a terméketlenség, a féltékenység és az asszonyi hatalom. A patriarka k noma dokke nt e rkezte k az I ge ret Fo ldje re, ahol letelepedtek. Sok asszonyuk volt, s csak a megtelepedett e letmo ddal egyu tt te rtek a t lassanke nt az egynejűségre. A braha m ha zassa ga a to bbnejűse g e s az egynejűse g kevere ke. Voltak a gyasai, szolga lo i, de mindezek mellett Sa ra val egynejűse gben e lt. Sa ra terme ketlen volt, eze rt e rthető, hogy fe lte keny volt a to bbi nőre, akik A braha mnak gyermekeket szu ltek, ku lo no sen azokra, akik iu val aja nde kozta k meg őt. Fe lte kenyse ge nek főleg egy Hagar nevű a gyas volt az a ldozata, aki A braha mnak ege szen ku lo nlegesen sze p iu t szu lt. Valo szı nűleg ez a iu lesz az o ro ko s is. A braha m nem keve sbe szenvedett ettől a fe lte kenyse gtől, mint to bb ezer e vvel ke sőbbi utódai. A braha m patriarka volt, csala dja ban e let e s hala l ura. Hagart nyilva nvalo an nagyon szerette, e s bu szke volt ia ra, Izmaelre. Me gis engedett Sa ra szu ntelen no gata sa nak, e s Hagart gyermeke vel saja t e des gyermeke vel egyu tt elku ldte a puszta ba. Ma r ebből is felismerhető az asszonynak a fe rje fo lo tti szinte ma gikus hatalma. Me g ebben a re gi korban is, amikor a fe r i a csala d korla tlan ura volt, a nő emancipa cio ja nak a gondolata pedig messzebb volt a csillagokna l is, az asszony ke pes volt akarata t to retlenu l e rve nyesı teni. E va... Sa ra..., velu k kezdődo tt, e s ı gy megy tova bb az ege sz vila gto rte nelmen a t. A terme szet olyan hatalmat adott az asszonynak a fe r i fo lo tt, amilyent semmife le to rve ny nem adhat", ezekkel a szavakkal e rvelt Samuel Johnson, az első angol szo ta r megalkoto ja, az emancipa cio kezdeti vitájában - az emancipáció ellen Jákob házassága Ráhellel és újabb házassági problémasorozat: terméketlenség, féltékenység, az asszony korai halála, vita az apóssal. Ja kob megla tja Ra helt a ku tna l e s beleszeret. A la ny apja azt kı va nja, hogy Ja kob szolga ljon na la a la nye rt. Ja kob ra a ll, e s a he t e v letelte vel kitűzik az esku vőt. La ba n tipikus apa, aki nem akarja, hogy az idősebb e s csu nya bb nőve r pa rta ban maradjon. Eze rt a menyasszonyi fa tyol leple alatt a nőve rrel esketi o ssze Ja kobot, aki ezt csak a na szszoba ban veszi e szre, amikor a fa tyolt felemeli. Megborzadva la tja, hogy a kancsal Leát kapta feleségül. Apo s e s vő ko zo tt hosszas vita kezdődik. Ja kob du ho ng, de a hajthatatlan apa arra ke nyszerı ti őt, hogy Ra hele rt u jabb he t e vet szolga ljon. Ja kob nagyon szorgalmas lehetett, mert a gazdasa g felvira gzott. La ba n alaposan kihaszna lja veje t: sokat dolgoztatja keve s be re rt. A fo ldre sz sivatagi klı ma ja t e rze kelteti Ja kobnak az a hı resse va lt monda sa, hogy nappal

16 verejte keztem e rted, e jjel megdermedtem a hidegről. Ve gu l is Ja kob megele geli a dolgot. Amikor egyszer La ba n elutazik otthonro l, o sszetereli a jo sza gokat, az asszonyok o sszecsomagolja k holmijukat, Ra hel ellopja a ha ziisteneket e s valamennyien elszo knek. A feldu ho do tt La ba n uta nuk ered e s a tkutatja a csomagjaikat. Csak Ra hel igazi női ravaszsa ga nak ko szo nhető, hogy La ba n nem tala lja meg az isten igura kat. Azuta n elva lnak egymástól. Olyan az egész, mint egy szenzációs botránytörténet valamelyik napilapban. Mint egykor Sa ra, eleinte Ra hel is terme ketlen, e s fe lte keny nőve re re, a terme keny Lea ra. Ke tse gbeese se ben minden elke pzelhető praktika t e s ma gia t ige nybe vesz. Ve gu l megszu li a iu t Ja kobnak - akinek ezalatt a ma sik asszonyto l ma r tizenegy ia van -, e s meghal. Ja kobot me lyen lesu jtja iatalkori szerelme nek hala la, sı remle ket emel neki, mely me g ma is a ll. Az emle ku l maradt leg iatalabb gyermek ke tszer olyan kedves sza ma ra, e s a Benjamin ne v azo ta is azonos a ke sőn szu letett kedvenc gyermek fogalma val. Elke nyezteti őt, s emiatt a testve rek fe lte kenykedni kezdenek, majd eladja k o ccsu ket az arra vonulo beduinoknak. I gy keru l Benjamin Egyiptomba, ahol a Nı lus partja n e lő rabszolga k ko re ben gyakori Jo zsef nevet kapja. Itt egy Putifa r nevű kira lyi tisztviselő ha za ba keru l. Putifa rne azon mesterkedik, hogy az e rintetlen Jo zsefet elcsa bı tsa. E s a Biblia ban itt tala lkozunk előszo r a ha zassa gto rő asszony pe lda ja val. A motı vum tipikus: a fe rj munka ja val van elfoglalva, e s az elhanyagolt asszony egy csinos fiatalembert vesz az ágyába. A házasság tegnap 14. A parasztházasság. Ko ru lbelu l 1800-ig a lakossa g nagyobb re sze vila gszerte vide ken e lt. A vide ki e let kedvezett a ha zassa gnak. Keme ny munka napfelkelte től ke ső estig, unatkoza sra nem maradt idő, nem volt ma s va gya senkinek, csak hogy a napi munka meghozza gyu mo lcse i, a csala d minden tagja jo le tben e ljen. Nem vettek re szt valla si vagy politikai vita kban. Ima dkoztak, ahogyan azt nagyszu leiktől tanulta k. Szexua lis proble ma ikat egyszerűen oldotta k meg. A parasztha zban a tı ze ves gyerek előtt ma r nincs titok. Tudja, hogy a borju a tehe n hasa bo l jo n ki, azt is tudja, hogyan jut be. Azzal is tiszta ban van, hogy idősebbik nőve re t Ja nos kara csonykor felese gu l veszi. Azuta n nekik is lesz gyereku k. Ha megnő, vagy a Julit veszi felese gu l, vagy valakit a szomsze d falubo l, akit ugyan me g nem ismer, de a tisztelendő úr nagyon ajánlja, és ha a tisztelendő úr ajánl valakit, az biztosan csak jó lehet. De a parasztha zassa gokban sem hia nyoznak a tipikus kon liktusok. A patriarcha k mozgalmas ha zassa ga ve gu l is parasztok ha zassa ga volt. Minden parasztrege nyben felvonul előttu nk: a fe lte kenyse g, a hűtlense g, visza ly apa e s ia vagy apo s e s vő ko zo tt, a ta voli dolgok csábító ereje, a sorsszerű harmadik, aki, mint szellem a su llyesztőből, va ratlanul megjelenik e s felborı tja az addig be ke s csala di e letet, ha zassa g parasztok ko zo tt sem vesze lytelen vállalkozás. 15. A városi polgári házasság. A tegnap polga rainak e letmo dja ugyancsak kedvezett a ha zassa gnak. Va rosokban laktak, ahol u gynevezett kisva rosi" szellem uralkodott. A csala dok olyan szorosan egyu tt e ltek, mint re gen a to rzsek. Az egyik csala dtag sorsa bo l a to bbi is kivette re sze t, az e let előre lefektetett va ga nyokon haladt. A ha zak ta gasak voltak, e s bennu k a holmik genera cio kon keresztu l ugyanazok. Ebben a sze kben halt meg a nagymama. Nem is szabad elmozdı tani a helye ről. Vasa rnap apa felhu zza a nagy a llo o ra t, a gyermekek a

17 szertarta st ve gigne zhetik. Ha majd nagyok leszu nk, mi hu zhatjuk fel!" A vitrin zsu folva volt sze p porcela nnal, a ta lakon angyalka k lebegtek, ta nye rokra mitolo giai jelenetek voltak festve, de használni nem használták őket. A csala d feje az apa volt. O mondta meg, hogy mi lesz a iu bo l, e s ki lesz a la ny fe rje. A jó kiha zası ta s nagyon fontos volt, eze rt a la nyokat ha zassa gra nevelte k. A hu g nevele se nővérére volt bı zva, akiben ez fejlesztette az anyai o szto nt. Minden ha zimunka t megtanult, e s hu sze ves kora ra elado sorba keru lt. De csak sorban, mert előszo r a legidősebb la nyt kellett fe rjhez adni. A kiva lasztott szu leivel megbesze lte k a jo vendő ha zassa g gazdasa gi e s pe nzu gyi biztosı te kait. A iatalember előtt a la nyt, mint a ha ziasszonyok gyo ngye t emlegette k, a la nynak pedig u gy mutatták be a fiút, mint ragyogó partit". A ha zassa g azuta n, mint minden idők minden ha zassa ga, hol boldog volt, hol boldogtalan. Az asszony ko nnyebben viselte el a nehe zse geket, mert nem a llt egyedu l. Ha olyan fe rj jutott neki, aki a ka rtyapartibo l e jfe l uta n ja rt haza vagy szeretőt tartott, akkor anyja e s bara tnői ı gy vigasztalta k: Ilyenek a fe r iak! Isten ilyennek teremtette őket, ezen nem tudunk va ltoztatni. O ru lj neki, hogy mege lhete sed biztosı tva van e s gyermekeid vannak. " A mindennapi proble ma kat ezzel a ilozo ia val inte zte k el, a viharos hulla mok ke sőbb azuta n rendszerint lecsillapodtak, e s az ege sz kiterjedt rokonsa g re szve tele vel megtartotta k az ezu st-lakodalmat, ahol az u nnepi szo nok ilyeneket mondott: persze, ez a ha zassa g is la tott viharokat...", e s ko zben cinkos mosollyal ne zett a jubila lo csala dfőre. A ha ziasszony ezu sto s haja val iai e s la nyai fele bo lintott, akik ko zu l az egyik ma r menyasszony, mellette a vőlege nye, egy remek fiatalember ". 16. A középkori házasság felbomlása a 19. században. A re gi paraszt- e s polga ri ha zassa g a 18. sza zad ve ge n a vila g iparosoda sa ko vetkezte ben felbomlott ko ru l me g a lakossa g 85%-a e lt vide ken e s csak 15%-a va rosban; manapsa g fordı tott a helyzet: 85% e l va rosban e s csak 15% vide ken. A parasztha zakat ma r nem szalmatető fedi, a ke me nyről eltűntek a go lyafe szkek, e s nem gőzo lo g barna le ben a llo tra gyadomb az udvaron. Ehelyett nagyfeszültségű vezete kek viszik az a ramot a falvakba, a ha zak te gla bo l e pu ltek, a ge peket villanymotor hajtja. Az eke ből, amellyel a bibliai idők o ta hu zta a paraszt az o kro k uta n a bara zda t, traktor lett, amelyet ma r a iu vezet, aki u gyes mechanikus. A konyha bo l eltűnt a bara tsa gos bu bos kemence, a csala di e let szimbo luma, helye n modern ka lyha a ll, esetleg ga z- vagy villanytűzhely, amely nem ad meleget, - s ezt az előnyét a prospektusok még ki is emelik! A mennyezeten villanyko rte e g, e s a lako szoba ban be van kapcsolva a televı zio. A csala d előszo r bokszme rkőze st ne z meg, majd egy kia llı ta s megnyita sa t. Megjelenik a polga rmester, besze dje t a keze ben tartva, e s dicsőı ti a sza zadunkban ele rt halada st, majd megjelenik egy vira gcsokor-kalapos ho lgy, e s elva g egy selyemszalagot. Az ily mo don megnyitott u nnepi Csarnokba beto dul a ko zo nse g, hogy megcsoda lja sza zadunk vı vma nyait. Ezt e n is megne zne m" - mondja a 16 e ves Jo zsi. De ma ris va ltozik a ke p, e s egy sze p haju la ny bebizonyı tja, hogy mennyivel jobb a margarin, mint a vaj, e s akkor a hate ves Ro bert megszo lal: Akkor ma r nem is kell tehe n." A nagyok nevetnek rajta, pedig ez komoly dolog. 'Me g ki sem nevette k magukat, ma ris megjelenik egy szaka csnő csinos ko te nyben, e s bemutatja az elektromos serpenyő legu jabb modellje t, amely automatikusan kikapcsol, e s az ételt melegen tartja, majd beletesz egy szelet húst, és leül az asztalhoz, divatlapot olvas. Milyen csoda latos a mi sza zadunk, gondolja Ma ria. - Ezt e n is megne zem." I gy alakulnak ki a parasztgyerekek agya ban a nagyva rosi eszme nyke pek. A va rosban to bbet lehet keresni, e s az

18 élet többet nyújt." Így vélekedik manapság a vidéki gyermek. A vide kiek va rosba ko lto ze se folyta n a mu lt sza zad kisva rosaibo l millio s va rosok lettek. Az emberek csala di ha zak helyett be rkasza rnya kban laknak. Az az o t testve r, aki azelőtt egy asztalna l u lve besze lgetett az időja ra sro l, ma o t ku lo nbo ző va rosre szben lakik, e s alig tudja egyma s cı me t. Ne zd meg a telefon-ko nyvben. A testve rből egy sza m lett, amit a megfelelő oldalon meg lehet tala lni. Az u jsa g hı rt ad egy tűzesetről, erről esze be jut, hogy Miklo s valahol a ko zele ben lakik: Egyszer felhı vhatna nk őket telefonon." Azuta n besze lgetnek.. Olyan ka belen, amelyen negyven telefona lo tud egyszerre besze lni. Kicsere lik ve leme nyu ket, megke rdezik egyma sto l: Mi u jsa g? Gre ti fe rjhez ment." Ne mondd, mikor?" Nem tudom. A nászútjáról küldött egy képeslapot." A mai házasság 17. Az első modern házasság: Mary Wollstonecraft, az anya házassága. Az u jkor hajnala n, amikor a 18. sza zad ve ge n Amerika ban kikia ltotta k az angol e s a francia gyarmatok fu ggetlense ge t e s megalapı totta k az első modern, nagy, demokratikus a llamot, majd ro videsen Franciaorsza g is ko vetve a pe lda t; elsőke nt megszu ntette a kira lysa got, amikor megindult a vita az ember szeme lyes szabadsa ga ro l, a szabad akaratro l, e s elterjedtek az ilyen modern fogalmak, mint ember polga r, szeme lyise g, ez idő ta jt egy Mary Wollstonecraft nevű iatal, ba tor asszony kiadott Anglia ban egy ko nyvet, amelyben a nők emancipa cio ja e rt sza llt sı kra. A la nyt ne a rusı tsa k ki a szu lei a ha zassa g va sa ra n, hanem maga va lassza meg fe rje t; az asszony ne legyen to bbe a szu lők a ltal kiva lasztott fe rj ala rendeltje, az u j ha zassa g legyen ke t ember szabad akarata bo l le trehozott szo vetse g, s csak addig e rezze k magukat leko tve, amı g ezt e rze seik ı gy parancsolja k. A ha zasta rsaknak legyen joguk ahhoz, hogy az elromlott házasságot felbontsák, az elvált asszonyt ne érje emiatt hátrány. A ko nyv persze a felha boroda s vihara t va ltotta ki. Egy istentelen forradalma rnő meg akarja rendı teni az erko lcs alapjait, vesze lyben a csala d! E s az ı ro nőt sza műzte k a rendes ta rsasa gbo l". Pa rizsba meneku lt, ahol saja t receptje szerint szabad ha zassa gra" le pett egy a ltala va lasztott fe r ival. A nők sorsa beteljesedett rajta, e s ne ha ny ho nap mu lva teherbe esett. Ha rom ho nappal a gyermek megszu lete se uta n a fe r i gyakorolni kezdte a szabad szerelmet, e s megszo ko tt. Az egyedu l maradt asszony nevetse gesse va lt a vila g előtt. De ő ba tor volt, e s nem a tallotta, hogy visszautazzon Londonba, ahol ha zassa got ko to tt a ilozo fus Godwinnal, me gpedig ezu ttal igazi polga ri ha zassa got, anyako nyvvezető előtt. A gyermeka gyba belehalt, és kislánya is anyja nevét kapta: II. Mary Wollstonecraft. 18. A második modern házasság: Shelley és Mary Wollstonecraft, a leány házassága. Amikor az i ju Shelley megla tta a 17 e ves la nyt apja ha za ban, azonnal la ngolo szenvede lyre lobbant ira nta - csakhogy akkor ma r ha zasember volt. Az egetverően lelkes Shelley e s Mary Wollstonecraft lánya természetesen túltették magukat a társadalmi korlátokon és megszöktek (Ja kob e s Ra hel). De nem egyedu l, ugyanis Godwin ma sik ke t la nya is szerelmes volt az angyali költőbe, e s egyiku k velu k ment (Ja kob, Ra hel e s Lea). A ke t elhagyott asszony, Shelley felese ge e s Mary Wollstonecraft Pa rizsban szu letett első la nya, mego lte k magukat. Mintha a re gi, tro njukro l ledo nto tt istenek akartak volna bosszu t a llni az u j ha zassa g megalkoto ja n e s me g uto djain is. Shelley e s Mary ha zassa ga pe lda san boldog volt, de u gy la tszik, az istenek

19 megirigyelte k boldogsa gukat, mert egyik sorscsapa st a ma sik uta n zu dı totta k ra juk. Ha rom gyermeku k ko zu l előbb a la nyuk halt meg, majd ke sőbb a rendkı vu l sze p iuk. Azuta n vitorla za s ko zben Shelley vı zbe fulladt az ita liai partok ko zele ben, zsebe ben Keats e s Shakespeare ko lteme nyeivel. Holtteste t antik minta ra a tengerparton ele gette k, Mary e lete boldogsa ga t la tta elhamvadni. Ezuta n - mint egykor anyja - apa ne lku li gyermekkel te rt vissza Angliába, ahol haláláig Shelley emlékének élt. A jó házasság nem ér véget a halállal. 19. Korunk házassági problémája: átmenet a tegnapból a mába. Az első modern ha zassa gok, Mary Wollstonecrafte e s la nya e, az u j ha zassa g szimbo lumai. Ilyenek a mai modern ha zassa gok is: az egyik boldogtalan, a ma sik boldog. ne melyik e ppense ggel nagyon boldog. Ugyanis egya ltala n nem a ha zassa g forma ja to l fu gg, hogy sikeru l-e. Ja kob Ra helt nyilva nvalo an ba lva nyozva szerette; me ghozza olyan időben, amikor az emberek többnejűse gben e ltek. Ma s asszonyokto l tizenegy gyermeke szu letett, me gis Ra hel volt sza ma ra a vila gon a legkedvesebb. De a nehe zse g az u j ha zassa gban sem lett kevesebb. Bizonyos nehe zse gek elkeru lhetetlenek - e ppu gy, mint az e let minden va llalkoza sa ban. Spinoza szerint vannak elkeru lhetetlen e s elkeru lhető bajok. Elkeru lhetetlen, hogy mego regszu nk e s meghalunk, hogy a nehe zse gi erő a fo ldho z hu z minket, hogy a vı zben az ember megfullad, hogy a szabadte ren rendezett u nnepse get elmossa az eső. Csak az a szenvede s keru lhető el, amelyet mi okozunk magunknak. Elkeru lhető, hogy a gyermek gyufa val ja tssze k e s ruha ja hirtelen la ngot fogjon. Vagy, hogy mint_shelley, a tengere szek figyelmeztetése ellenére kimerészkedjünk vitorlással a háborgó tengerre és ottvesszünk. Ugyanı gy a ha zassa gban is vannak elkeru lhető e s elkeru lhetetlen bajok. Elkeru lhető, hogy a la ny isza kos fe rjet va lasszon maga nak, vagy, hogy olyan nőt vegyen valaki felese gu l, aki nem tud főzni. De az ember hia ba tesz meg mindent annak e rdeke ben, hogy ha zassa ga be ke s legyen, egyszer csak nehe zse gek ta madnak. Teljesen mindegy, hogy ha zassa ga ősi szertarta s szerinti parasztha zassa g-e vagy modern Szabad Ha zassa g". A boldogsa got vesze lyezteti: a nemek ko zo tti ku lo nbse g, a jellemek ko zo tti ku lo nbse g; az o sszeu tko ze s a fe r i e rdekei e s a nő ige nyei ko zo tt; nem megfelelő nemi kapcsolat, betegse g, rossz u tra te rt gyermekek, pe nzu gyi bajok, csala di visza ly, az asszony bara tnőinek az intrika i, fe lte kenyse g. Ezek kellemetlense gek; amelyek nagy re sze azonban minden ha zassa gban elkeru lhetetlenu l e s tipikus mo don beko vetkezik. Ahogy A braha m szenvedett Sa ra fe lte kenyse ge miatt, Ja kob apo sa gonoszsa ga to l, e ppu gy minden ha zas fe r inak kijut ez vagy az a balsors. Az u j Ha zassa g sem ke pes arra, hogy az elkeru lhetetlen szerencse tlense get elkeru lhetőve tegye. El kell viselni a bajokat, mint ahogy elődeink is elviselte k, e s el fogja k viselni azok is, akik uta nunk jo nnek, mindaddig, amı g a fe r i fe r i, az asszony asszony marad, amı g szerelem lesz, amı g betegse g e rhet, fogyate kos gyermek szu letik, s amı g az ı rek egykori szoka sa szerint az esku vői ta lon sült húsnak fel nem szolgálják az anyóst. A boldog ha zassa g titka ez: felismerni a ha zassa g nehe zse geit, az elkeru lhetetleneket elviselni, az elkerülhetőket pedig lehetőleg elkerülni. A ha zassa g elkeru lhetetlen nehe zse gei ko ze tartozik, hogy olyan korban e lu nk, amely nem kedvez a ha zassa gnak. Nem lehet ha zat lerombolni ane lku l, hogy ne nyelne nk a pora t. De e vsza zada t senki sem maga va lasztja. Most kell e lni. Mit kell tennu nk" ke rdezi Goethe. Amit a ma megkı va n tőlu nk. Semmivel sem vagyunk rosszabbak szu leinkne l, csak a dolgunk nem ko nnyebb, hanem nehezebb. Nehezebb szabadon, me ghozza nemre g kivı vott szabadsa gban e lni, mint kitaposott utakon a to rzsi e letforma ve delme ben baktatni. A nő kivı vta szabadságát,

20 most meg kell tanulnia élni is a szabadsággal. Amikor Mo zes szolgasorban e lő ne pe t kivezette Egyiptombo l, hamarosan la tnia kellett, hogy nem tudnak e lni a szabadsa ggal. Eze rt negyven e vre a puszta ba vitte őket, amı g az idős genera cio ki nem halt. Mi is ilyenek vagyunk, felszabadultak, de me g nem szabadok. Az u j Házasság már megszületett, de az új Ember még nem.

Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program

Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program Komplex szi ve s e rrendszeri karbantarto program a szi vműko de s optimaliza la sa ra e s az erek kitiszti ta sa ra E teled legyen az orvossa god! Hippokrate sz A TA PLA LKOZA S EGE SZSE GKA ROSI TO HATA

Részletesebben

kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2004 PANNONHALMA BUDAPEST

kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2004 PANNONHALMA BUDAPEST kü lsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G BDSZ ALMANACH 2004 ALMANACH 2004 PANNONHALMA BUDAPEST Szennylap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 2004 1. oldal belsõ címlap BENCÉ S DIÁ KSZÖVETSÉ G ALMANACH 2004 PANNONHALMA

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ

ÖSSZEVONT ALAPTÁKOZTATÓ A jelen Alapta je koztato egy dokumentumban tartalmazza a tartalomjegyze ket, a Bizottsa gnak a 2003/71/EK euro pai parlamenti e s tana csi ira nyelvnek a ta je koztato kban foglalt informa cio k forma

Részletesebben

2010/2 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA

2010/2 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2010/2 3 TELEPÜLÉS TERÜLET FEJLESZTÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA A TÉRSZERKEZET MEGJELENÍTÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

Hírlevél. 2013. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2013. I.

Hírlevél. 2013. február. Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben. 2013. I. Hírlevél Fejleszte sek e s va ltoza sok a CLEAN-PRECI Z Integra lt U gyviteli Informa cio s rendszerben 2013. I. negyede v 2013. február Tartalom Számviteli modul Az A FA to rve ny va ltoza sa val o sszefu

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ

KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ Szász Lídia Sára KÉZIKÖNYV AZ ELSŐ RAJZKÖNYVEMHEZ Celldömölk Szerkesztette Bozsik Rozália AP 012231 ISBN 978-963-464-664-8 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó írásbeli hozzájárulása nélkül sem a

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL A KÁRPÁT-MEDENCÉN KÍ VÜL ÉLÕ MAGYAROK KUTATÁSÁNAK FOGALMAIRÓL Kovács Nóra Egy tengeren túli magyar közösségben végzett antropológiai kutatás tapaszta - latai alapján hozzászólásomban a Kárpát-medencén

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl

Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2003 2007. évi tevékenységérõl KRÓ NI KA Beszámoló a Magyar Történelmi Társulat 2007. május 12-én megtartott tisztújító közgyûlésérõl 2007. má jus 12-én, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia vár be li Kong resszu - si ter mé ben tar tot

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Astressz hét köz na pi je len ség, és ha

Astressz hét köz na pi je len ség, és ha 8 Stresszkezelés Mi a stressz? Ha ép pen annyi nyo - más nehezedik ránk, amennyit kezelni tudunk, egészséges és bol dog életet él hetünk. A túl sok stressz beteggé tesz ben nün ket, de a túl kevés kihívás

Részletesebben

IV. évfolyam 6. szám

IV. évfolyam 6. szám i s i l i r p Á IV. évfolyam 6. szám Az Olajfák hegyén Van egy mondat Csontváry híres önéletrajzában, amely ha nem lenne, az egész dolgot, hogy csoda történt, mert egy hang meg szólalt és közölte az üzenetet:

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak

Dá vid Im re JÓ SZÓVAL OKTASD. Mód szer ta ni ké zi könyv oktatóknak Jó szó val ok tasd GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Összefogás gyermekeinkért!

Összefogás gyermekeinkért! A TARTALOMBÓL: Vég re va la mit ta lán el érünk...2 Pandora szelencéje...3 Való Vi lág mû sort csak este 23 óra után!...5 Csalás vagy a véletlenek osztják a szerepeket a Való Világban?...6 Biztonsági rések

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001

Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 GYÓGYÍTÓ ÉVTIZED 1 Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány 2001 Kiadja a Segítô Jobb Egészségügyi-Humanitárius Alapítvány Felelôs kiadó: Kalmár László Szerkesztette: Kalmár László, Rózsa András,

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség

félidőben 2012. november sport, kultúra, egészség 2010 2012 félidőben 2012. november A különkiadása sport, kultúra, egészség 2 köszöntő Tisztelt Bagi Polgárok! Az Önök bi zal má ból im má ron második pol gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem, és

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA

NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA Dékány And rás NYELV ÉS BE SZÉD MINT A KARTEZ IÁNUS EM BER DIF FER EN TIA SPECI FI CA- JA (Ap ró meg jegy zé sek egy is mert descartes -i szö veg hely néhány idé ze té hez ) Elsô idézet: azok, akik tud

Részletesebben

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl

Val sz n s gsz m t s. Ketskem ty L szl Val sz n s gsz m t s Ketskem ty L szl Budapest, 1998. szeptember 18. Tartalomjegyz k EL SZ 5 I. AKolmogorov-f le val sz n s gi mez 7 I.1. Aval sz n s gsz m t s alapfogalmai s axi marendszere... 7 I..

Részletesebben