Dávid Sátora Gyülekezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dávid Sátora Gyülekezet"

Átírás

1 2013. május 05. HÍRLEVÉL 12. évfolyam 575. szám Programok: Jövő héten szerdán, án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, ) Mindenkit szeretettel várunk! Hétfő 18:00-tól: Balogh Éváéknál (Szfvár., Jankovich F. u. 8. fsz.1.) RádióSansz-Imacsapat Szerda 07:00 órától: Videoton orvosi rendelő (Szfvár., Berényi út ) IBM Imacsapat Csütörtök 19:30-tól: Szatmári Bettinél (Szfvár., Rákóczi út 26. 5/16) LÁNYOK Imacsapat Csütörtök 18:00-tól: Aranybullánál (Székesfehérvár, Aranybulla) Vállalkozókért Imacsapat Vasárnap reggel 07:00 órától: Lehetőségek Házában (Szfv., Nyárfa u. 14.) Imaóra Férfiaknak Mindenkit szeretettel várunk! SZERDÁN, ÁN FOLYTATJUK A KÖZÖS BÖJTÖLÉST: Ezen a héten imádkozzunk és böjtöljünk: - az adó 1% felajánlását propagáljuk másoknak (aktivitás; ismerősök, munkatársak is) - érettségizők (N.Eszter, N.Gábor, S.Máté; elő: N.Enikő, T.Dorina; + V.Viki; + F.Bálint) - a jövő hétvégi Királyság! Szolgálatra Felkészítő Szemináriumért (Barry & Cheryl Wisslerért és szüleikért, akik szintén ideutaznak; egyetemes apostoli látás erősödjön meg e hétvégi szeminárium által is egyre szélesebb körben a magyar eklézsia-részben; Isten Beszédének ereje, hatalma és tekintélye növekedjen és adjon kiegyensúlyozottságot, stabilitást a gyülekezetek növekedésében, vezetésében, belső és külső kapcsolataiban) - a nyári KIRÁLYSÁG! 2013 Táborokért (új fiatalok és gyerekek; anyagi források; szolgálók felkészültségéért és szabadságokért, Isten természetfölötti megnyilvánulásaiért) a JÖVŐ HÉTEN ismét május 10-én pénteken 18:00 órától lesz a Prófétai Csoport Találkozója (Székesfehérvár, ) Coach-Team: Nemes Katalin, Petz Renáta, Tömösy Zsuzsa MINDEN prófétálást gyakorló és prófétai elhívással, ajándékkal bíró testvért szeretettel várunk! május én (szombat-vasárnap) 09:00 órától BLAST Advance: Királyság! Szolgálatra Felkészítő Szeminárium Barry & Cheryl Wissler: Egészséges gyülekezet; gyülekezetnövekedés Regisztráció Héjas Beátánál: Helyszín: Lehetőségek Házában (Székesfehérvár, Nyárfa u. 14.sz.) Mindenkit szeretettel várunk! Kedden és pénteken reggel 06:00-tól imaösszejövetelek: Kedden Nemes Páléknál (Székesfehérvár, Lévai u. 11. sz.); Pénteken Lehetőségek Házában Mindenkit szeretettel várunk! 1. oldal

2 Petz Renáta: A látás egyik kulcsa Ézsa.53,10-11 hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz. Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli. Van az emberi lélekben egy olyan tulajdonság, hogy szívesen menne a könnyebb ellenállás felé, keresi a kibúvókat, a kiskapukat, hogy megússza a szenvedést. Azonban a lelkünk nem mindig tudja mi a jó nekünk. A lelkünk, a pszichénk, a gondolataink, érzelmeink, a magunk akarata nem mindig afelé irányul, ami előretekintve, hosszútávon a legjobb döntés, hanem a lelkünk sokszor a pillanatnyi helyzetre reagál. Azonban Istennek van Szava a lelkünkkel kapcsolatban is. Ha önlelkét áldozatul adja, magot lát Minden vetésnek vannak gyümölcsei. Életre vagy halálra valók. Jó vagy rossz gyümölcsök. Amilyen döntéseket hozunk, annak a gyümölcseit nevelgetjük. Amikor a saját lelkünket áldozatul adjuk, azaz amikor engedelmességből engedünk, odaadjuk azt, amit magunktól tennénk, annak meglesznek a gyümölcsei. Amit testből vetünk, test szerint fogjuk aratni, amit hitből vetünk, szellemben megragadott és megértett kijelentések szerint, annak a gyümölcseit le is fogjuk aratni. Az engedelmesség az igazi próbája a szeretetünknek, hitünknek, szívünknek, a kapcsolatainknak akkor is, ha nincs látás vagy nincs kijelentés. Az elvetett cselekedetek, válaszok, reakciók gyümölcseit fogjuk learatni. Lelke szenvedése folytán látni fog. Sokszor a bizonytalan, tanácstalan helyzetekben, amikor válaszokat várunk, utat keresünk, megoldást szeretnénk, pontosan az a kulcs, hogy a lelkünk szenvedése elől nem menekülünk el, mert ez lesz a kulcsa annak, hogy tovább tudjunk lépni, és megnyíljanak olyan kijelentések, a vezetés, a látás, az útmutatás, amelyeket egy jóléti, könnyed, vidám, egyszerű életút közben lehet, hogy nem vennénk észre és nem kutatnánk ki. Most az érettségik, a vizsgaidőszak, az év végi hajrák idején talán még érthetőbb hasonlat, hogy amikor tanulunk az is egyfajta gyötrelem a léleknek, mégis ahogy a tanulás során megtanulunk mélyre ásni, és nem csupán felszínes ismeretekig jutni, elkezdünk megérteni olyan összefüggéseket, amelyek elsőre talán nem voltak nyilvánvalóak. Ugyanígy van szellemben is. Amikor beleengedjük magunkat a lelkünk számára nem a legkomfortosabb helyzetekbe, ott elkezdenek megnyílni igazságok, kijelentések, szellemi törvényszerűségek. Megtalálunk kiutakat, megértünk addig elrejtett, ki nem jelentett titkokat, felismerünk összefüggéseket, megoldásokra lelünk, és áttörések kulcsait kapjuk meg. Mélység mélységet hív elő. Amilyen mértékben készek vagyunk letenni az életünket, elengedni a magunk lelke, saját pszichénk érzéseink, gondolataink, akaratunk szerinti életvezetést, és készek vagyunk átadni magunkat Mennyei Atyánk vezetésének ( legyen meg a Te akaratod! ), a szerint a minta szerint, amit Jézus bemutatott, olyan mértékben fogunk tudni áttörni, olyan mértékben fogjuk a szellemi dolgok mélységeit meglátni, olyan mértékben lesznek Isten szeretetének, bölcsességének, kijelentéseinek mélységei elérhetőek számunkra. Amen! 2. oldal

3 Rick Joyner: A tanítványság alapvető rendeltetése - A Nagy Küldetés, 10. rész Fordította: Országh György A Nagy Küldetés, 12. rész (2013., 12. heti üzenet) Az igazi tanítványság oda vezet, hogy olyanokká leszünk, mint Krisztus, és ugyanazokat a cselekedeteket fogjuk végrehajtani, mint amiket Ő cselekedett. Ugyanakkor üldöztetéshez is fog vezetni, ahogy Őt is üldözték. Ennek ellenére, Krisztus cselekedeteit végrehajtani a lehető legnagyszerűbb élmény. Úgy szeretni, ahogyan Ő szeretett minket, és az életünkkel bemutatni ezt a szeretetet, az életünk legmagasabb rendű elhívása. Ez a tanítványságunk célja, hogy a Mester tovább élhesse az életét az Ő követői által, akik ugyanazokat a cselekedeteket hajtják végre. A 70-es és 80-as években volt egy nagy tanítványságmozgalom, ami a bibliai tanítványság eredeti állapotának a helyreállítására törekedett. Majd az egész fonákul ütött ki, és sorozatosan produkálta a sérült, pszichikusan zavart embereket. Az ilyesmi gyakran megtörténik, ha az Úr arra készül, hogy valami fontosat indítson útnak, vagy állítson helyre. Szinte mindig van egy "Saul" a "Dávid" előtt, vagy úgy is mondhatnánk, hogy egy emberi próbálkozás arra, hogy megvalósítsa Isten céljait, mielőtt hagynánk, hogy Isten valósítsa meg azokat a maga idejében. Sault Isten kente fel. Sok harcot vívott az Úr ellenségei ellen. Ennek ellenére ő úgy lett az, ami lett, hogy Isten népe a körülötte élő nemzetekhez akart hasonlítani, és saját földi királyt akart. Isten már az 1.Mózes 49-ben megígérte nekik, hogy királyt fognak kapni, és hogy Júda törzséből fog származni. Sámuel prófétai elhívásának az egyik oka az volt, hogy "az Úrtól való királynak hatalmat adjon", úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy közel az idő ahhoz, hogy királyt kapjanak. A nép viszont nem tudta kivárni, hogy az, akit Isten választott, beérjen, úgyhogy azonnal királyt követeltek. Isten megadta nekik azt, aki akkor a lehető legjobb volt, és fel is kente, hogy a lehető legjobbat hozza ki belőle, viszont arra is figyelmeztette őket Isten, hogy ez az ember sok fölösleges problémát fog okozni. Saul után viszont jó ideig nem akart királyt Izrael, noha Dávidot a saját törzse, Júda már elismerte. Az 1970-es évek tanítványság-mozgalma után még a "tanítványság" szót is alig lehetett használni a keresztények között, amiatt a fájdalom és zűrzavar miatt, amit sokaknak okozott. De még ez sem írja felül azt, hogy a Nagy Küldetés alapvető rendeltetése a tanítványság, és hogy ezt az egyetlen bibliai módszert kaptuk arra, hogy éretté váljunk keresztényként. Ezért ennek vissza kell kerülnie az eredeti helyére és rendeltetésébe. 3. oldal

4 Rick Joyner: A tanítványság alapvető rendeltetése - A Nagy Küldetés, 10. rész (folyt. 2.) Fordította: Országh György A Nagy Küldetés, 12. rész (2013., 12. heti üzenet) Talán az volt a legalapvetőbb szempont, ami miatt az 1970-es évek tanítványság mozgalma fonákul ütött ki, hogy a vezetők arra kötelezték el magukat, hogy a saját tanítványaikká teszik az embereket, és nem arra, hogy Krisztus tanítványaivá tegyék őket. Nekünk az egész célkitűzésünk nem más, mint hogy Istenhez kapcsoljuk az Ő népét, és nem magunkhoz. Akik arra szánták el magukat, hogy a saját tanítványaikká teszik az embereket, azt a komoly kérdést kell, hogy feltegyék maguknak, hogy vajon ők maguk igazi tanítványok-e. Vajon van olyan ember, aki igazán meglátta és szemlélte már Krisztust, és mégis ilyen dolog tud eszébe jutni az Ő népével kapcsolatban? A bárányok egy ideig a juhokat követik, amíg elég érettek lesznek arra, hogy megismerjék az Ő hangját. Az Új Szövetségbe átvezető átmeneti szolgálatot Keresztelő/Bemerítő János képviselte, és ő a legalapvetőbb példája annak, hogy milyenné kellett válnia az újszövetségi szolgálatnak. Jánosnak az egész célkitűzése az volt, hogy utat készítsen az Úrnak, hogy rá mutasson, és amint az emberek elkezdik követni az Urat, ő maga kész legyen alább szállni, miközben az Úr emelkedik. A bibliai tanítványság célja az, hogy Jézushoz vezessük az embereket, és nem magunkhoz. A felekezetek túl régóta ígérgetik az Urat, de legtöbbször csak embereket kapnak meg helyette. Azok, akik igazi tanítványokat képeznek, azok magának Krisztus Jézusnak a tanítványaivá teszik őket, és Hozzá kapcsolják őket. Ha jól végezték a munkájukat, akkor ők maguk fölöslegessé válnak, mert a tanítványoknak megvan a saját kapcsolatuk Ővele. Kapcsolatban maradhatunk az ilyen érettségre eljutott emberekkel, de csak mint testvérek és munkatársak az Ő evangéliumáért. Azoknak, akik igazi tanítványokat képeznek, a végső célkitűzésük az, hogy nélkülük is menjen a munka (vagyis már nem "bedolgozzák magukat", hanem hogy úgymond "kidolgozzák magukat belőle") tehát, hogy azokat, akik tanítanak, eljuttassuk oda, hogy általuk a tanítványok mindenben felnövekedjenek Őbenne. 4. oldal

5 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 101.) augusztus Szó Iskolája, Graz Jézus is így élt. Odafigyelt az Atya hangjára, és soha nem tévesztette el, mert már előre elhatározta, és az volt a hozzáállása, hogy Isten akaratát meg fogja tenni. Tehát két féle módon lehet hallgatni. Az itt szereplő görög szó azt jelenti, hogy figyelemmel odahallgatni valamire, azzal az előzetes elhatározással, hogy meg fogjuk tenni, amit hallunk. Tehát nem azután kell eldönteni, hogy engedelmeskedünk, miután már tudjuk, mit mondott a hang, hanem előtte. Azért figyelünk oda, hogy biztosan jól halljuk meg az utasítást, hogy tökéletesen tudjunk engedelmeskedni. A görög nyelvben mindig, mikor Isten meghallásáról van szó, ez a görög szó szerepel. Jézusnak tanítványi füle volt. Ennek eredményeként Istent tökéletesen hallotta. Soha nem tévedett ebben, mert előre eldöntötte, hogy engedelmeskedni fog. Akkor térjünk vissza a Zsidó 5-höz. Itt egy másféle helyzettel találkozunk. Ezek a zsidók megsüketültek az engedetlenség miatt. Az engedelmesség élesíti a hallásunkat, az engedetlenség pedig tompítja a hallásunkat, egészen addig, amíg el nem jutunk oda, hogy már nem is hallunk semmit. Ez történt ezekkel a héberekkel is. Az engedetlenség miatt a 11. vers szerint süketekké váltak. Ekkorra már tanítóknak kellene lenniük, de most valakinek újra meg kell, hogy tanítsa nekik az Isten követésének alapelveit. Amikor úgy döntünk, hogy engedetlenek leszünk, akkor nem maradunk ott, ahol tartunk, hanem elkezdünk hátrafelé menni. Amikor több év eltelik így, akkor egyáltalán nem vagyunk különbözőek attól a személyiségtől, akik voltunk, mielőtt megértünk. Velem is megtörtént ez. Elmagyaráztam, hogy a kereszténységem első pár hetében a csodák részei voltak a hívő tapasztalataimnak, mert nem tudtam, hogy a keresztények máshogyan is élhetnek. 7 évvel később, amikor rátettem a kezem arra a beteg asszonyra és ő meggyógyult, teljesen megdöbbentem a bennem levő hitetlenség miatt, hogy ennyit estem vissza az eredeti állapotomhoz képest. Mélyen meg kellett térnem, és évekig harcolnom kellett ezzel a hitetlenséggel, hogy visszakerüljek az eredeti állapotomba, ahol a megtérésemkor voltam. Lehet, hogy nektek is ugyanezt kell megtennetek. Isten ezekben a napokban nagyon sok csodálatos dolgot akar nekünk mutatni és tanítani, de nem tudja ezeket megtanítani addig, amíg nem hallunk, és nem hiszünk. Itt különösen a Melkisédeki papsággal kapcsolatos dolgokat kell meghallanunk. Sok csodálatos dolgot akarok nektek mutatni! azt mondja Isten, de nem tudom megmutatni, mert nagyothallók lettetek. Addig, amíg a hallásotok meg nem javul, addig az igazság nem válik életté a számotokra, mert nem keveritek hittel, és nem léptek be ezeknek a dolgoknak a gyakorlati valóságába. Értsünk egyet ebben! Gyűlölöm a hitetlenséget, úgy ahogy Isten gyűlöli! Gyűlölöm az engedetlenséget, ugyanúgy, ahogyan Isten gyűlöli! Megtérek az engedetlenségből, megkérem Istent, hogy szabadítson meg engem a rossz hallásból, és adja nekem azt a tiszta hallást, amivel akkor rendelkeztem, amikor újjászülettem! Utána ígéretet teszek, hogy bármit mond nekem Isten, annak úgy fogok engedelmeskedni, mint egy kisgyerek. Pontosan meg fogom hallani, mit mond Isten, és hűségesen meg fogom tenni, bármit is mond. Nem akarom, hogy nekem emberek újra meg kell, hogy tanítsák az Isten Beszédének kezdő elemeit, hanem én fogom őket tanítani. Az 5. részben egy végső gondolat: Zsid.5,13 Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság Beszédeiben, mivelhogy kiskorú 5. oldal

6 Székesfehérvár, Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 102.) augusztus Szó Iskolája, Graz A vigasztalás beszéde az a tejnek itala. Sok keresztény van, aki csak Isten Beszédének tejét szereti hallani: Isten szeret téged itt egy üveg tej. Szeret téged Isten, megbocsát neked, bármilyen heted is volt! Isten megbocsátott neked, csak mosolyogj! Isten azt akarja, hogy sikeres legyél! Úgyhogy élvezzük Isten szeretetét együtt! Soha nincs dorgálás, helyreigazítás. Amerikai gyülekezetekben ez rendkívül népszerű mostanában. Vasárnap reggel elmennek az emberek gyülekezetbe. Mi szavatoljuk nektek, hogy nem tartunk titeket 1 óránál tovább a gyülekezetben, mert tudjuk, hogy el kell mennetek a tengerpartra fürödni, meg a sportrendezvényeitekre, hogy játszatok. Így egy óra alatt túl leszünk az egészen, csak hozd el a Bibliádat, meg a tizededet, hallgasd meg az istentiszteletet, és aztán mehetsz haza. Itt egy üveg tej! Ha van valami szükséged, akkor menj oda a pásztorhoz, odaadja neked a tejedet, megvigasztal, és akkor jól leszel. Nincs soha helyreigazítás, nem kell növekedni, érettségre jutni, hanem mindenki legyen mosolygós boldog, vidám, csecsemő. De a csecsemők semmire nem képesek. Az érett fiúk ( hüioszok ) viszont meg tudják változtatni a világot, amelyben élnek. Van azonban egy másik beszéd, ami a beszéd husikája. A csecsemők nem szeretik a húst, kiköpik. Lehet, hogy csodálatos ez a hús, de nem szeretik, nincsenek hozzászokva, mert a tejhez szoktak. Megpróbálod a beszéd húsát odavinni, és azt mondod neki: Testvérnő, 150 kg-os vagy, 75 kilóval nehezebb, mint kellene, lehet, hogy meg fogsz halni ettől. Én most nem fogok azért imádkozni, hogy a térded meggyógyuljon, mert túl sok súlyt hordoz, hanem azért imádkozom, hogy fegyelmezett legyél, kevesebbet egyél, fogyjál le, és akkor a térdednek nem lesz semmi baja. Ez is lehet a szeretet beszéde, csak sokan nem szeretik az ilyen beszédet. Rengeteg ember odajött hozzám, hogy imádkozzam érte, mert cukorbeteg. Az esetek 90%-ában ezt az átkot az emberek saját maguk hozzák magukra, mert túl sokat esznek. Én már nem etetem őket tejjel, hanem bátorítom őket arra, hogy jöjjenek ki ebből az állapotból, hogy legyenek Isten katonái, hogy használhatók legyenek. Valakinek a következőt mondtam, egy tömegnek mondtam, nem egy embert választottam ki: Nézzétek, fickók! Ha idejöttök hozzám imáért, mert a múlt héten eltörtétek a lábatokat, s azt akarjátok, hogy imádkozzak a gyógyulásotokért, és amikor megkérdezem, hogyan törtétek el a lábatokat, azt válaszoljátok: Azért, mert állandóan leugráltunk az épületekről. Ha ez lenne a válasz, akkor mit mondok én erre? Azt mondom: Te egy őrült vagy! Én azért fogok imádkozni, hogy jöjjön meg az eszed, mert leugrálsz az épületekről. Hogyan imádkoznék azért, hogy gyógyuljon meg a lábad, ha utána ismét állandóan leugrálsz az épületekről? Miért imádkoznék azért, hogy megszabadulj a cukorbetegségtől, és a térdízületeid rendbe jöjjenek, amikor te közben állandóan áthágod a Szent Szellem szabályait, amit az életre vonatkozóan adott, és így magadra hozod a bajokat? Azért fogok imádkozni, hogy önfegyelmed legyen, hogy megváltoztasd az életmódodat, és Jézus Krisztusnak fegyelmezett 6. oldal

7 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 103.) augusztus Szó Iskolája, Graz szolgája legyél fizikai és szellemi területen is. Akkor Isten biztosan el fog bánni azzal a cukorbetegséggel, amit ettől kaptál, de fontos tudnunk, hogy nem ez az alapprobléma. Azt mondja erre az illető: Akkor elmegyek egy másik gyülekezetbe, mert itt nem szeretnek engem. Nem akarok húst! Kiköpöm. Én tejet akarok! Van egy nagyon jó barátom Miamiban. Eldöntötte, hogy a spanyol ajkú gyülekezetében beszélni fog az elhízás problémájáról, mert Isten parancsolta ezt neki. Több mint 5000 ember van a gyülekezetében ők el fogják foglalni az ő városukat és Isten azt mondta: Azt akarom, hogy jó fizikai állapotban legyenek, mert azt szeretném, ha jó szellemi állapotban maradnának. Tehát elprédikálta ezt az elég kemény üzenetet, és a megfelelő emberek eldöntötték, hogy megtérnek ebből az életmódból. Aztán azt mondta ez a barátom: Imádkozni fogok értetek, hogy Isten adjon nektek kegyelmet, hogy fenn tudjátok tartani ezt az újfajta életmódot, amit elkezdtetek. Hétfőn nagy izgalommal hívott fel ez a barátom, és azt mondta: Alan, én még soha nem láttam ilyet életemben! Megdöbbentő volt! Több száz ember előrejött imáért, sokan eléggé elhízottak voltak. Ahogy imádkoztam, másodpercek alatt rengeteg kiló egyszerűen elment róluk, és láttam a szemeim előtt, hogy úgy lezsugorodtak, úgy lógtak rajtuk a ruhák, mint a zsákok! Azt mondtam a barátomnak viccesen: Jeromo, ha ezt pénzért csinálnád, akkor nagyon sokat keresnél. De Isten tette ezt, az Ő akarata szerint. Egy asszony bizonyságot tett, hogy ahogy ott állt az Úr előtt, másodpercek alatt 45 kg-ot vesztett el. Sok férfi és nő bizonyságot tett, hogy 4-5 számmal kisebb ruhát kellett venniük maguknak, annyival kisebbek lettek másodpercek alatt. Ez Istennek a jele volt. Isten jele volt! Isten komolyan veszi ezt. Nem mondom, hogy mindenkinek megteszi. Ez az egyetlen vasárnap, amiről tudok, hogy ez megtörtént. De ez jele volt annak, hogy Istennek ereje van arra, hogy ezt a fizikai átalakulást elvégezze. Ha elkezditek Isten Beszédének a húsát prédikálni azért, hogy az emberek olyan katonákká váljanak, amilyet Isten akar belőlük csinálni, akkor sokan ki fogják köpni: Én csak tejet akarok! Csak azt mondjátok nekem, hogy Isten szeret engem, és megbocsátott nekem, és újra egy hétig elbukhatok. Csak vigasztalgassatok! Ha akartok, élhettek így, ez nem az én problémám, hogy megmondjam nektek, hogy Isten hogyan fog titeket helyrehozni. Az azonban biztos, hogy ilyen gyülekezetek nem fognak városokat elfoglalni. Azt mondja a Zsidó levél írója: Jobban tennétek, gyerekek, ha felnőnétek. Itt az ideje, hogy elhagyjátok Isten Szavának tejét, és úgy éljetek, hogy vágyjatok Isten Szavának húsára, amitől érettségre juthattok, és olyan harcos királyok lehettek, akinek Isten akart titeket. Legyetek az az uralkodó, harcoló papság, akinek Isten elhívott titeket! Ámen! Lapozzunk a 6. részhez a Zsidó levélben. Újra itt találjuk azt a fontos szót: annakokáért. Megvan a veszélye annak, hogy csecsemők maradunk és éretlenek, akkor, amikor érettségre kellene jutnunk. Itt jön egy újabb figyelmeztetés. Nem fogok sok időt ezzel eltölteni, de a 6. rész eleje a következőt mondja, amikor a Krisztusról szóló elemi tanításokról beszél: 7. oldal

8 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 104.) augusztus Szó Iskolája, Graz Zsid.6,1 Annakokáért/Emiatt elhagyván a Krisztusról szóló kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre. Vannak, akik szerint az itt következő néhány hittétel a keresztény hit alapvető tanításait tartalmazzák. Ezek inkább a zsidó hit alappillérei, amely tulajdonképpen csak az árnyéka a még eljövendő tökéletességnek, és miután eljött a tökéletesség, már nincs szükség árnyékokra. Miután elkészült az épület, nem a modellt, nem a makettet nézegetjük tovább. Veszélyes az, ha nagyon el vagyunk foglalva a Mózesi szent sátorral, a berendezéseivel, és az összes rendtartással, ami ott zajlott, és nem lépünk tovább a Melkisédeki papságra és annak a lényegére. Ezek az árnyékok azért adattak nekünk, hogy segítsenek felismerni az igazit, amikor majd az megvalósul. Miután eljött a valóság, már nincs szükség az árnyékra. Emlékszem néhány évvel ezelőtt egy konferenciát tartottam Floridában, San Diegoban. A feleségem is jött, hogy csatlakozzon hozzám ezen a rendezvényen, de nem számítottam arra, hogy akkor fog érkezni, amikor megjött. Ott ültem az összejövetelen, és tanítottam néhány vezetőt, aztán ő sokkal korábban megérkezett, mint ahogy én számítottam rá. Besétált a terembe, mögöttem jött be, és egy árnyék vetődött az asztalra, amikor belépett. Ahogy megláttam az árnyékot, tudtam, hogy a valóság is megérkezett. Tehát felugrottam a székemből, és azt mondtam: Oh, Eileen! Tehát az árnyék segített nekem azonosítani a valóságot! De én nem az árnyékot öleltem meg, hanem a valóságot, és miután eljött a valóság, már nem volt szükségem az árnyékra. A Zsid.6,1-ben görögül szó szerint arról van szó, hogy szükségtelenként hagyjuk hátra a Krisztusról szóló kezdő alapelveket. Mert miután eljött a valóság, már szükségtelenné válik számunkra az az árnyék, ami segített nekünk felismerni a valóságot. Tehát ne az árnyék részletes tanulmányozásával töltsétek az időtöket, hanem ragadjuk meg a valóságot, melyeknek megértésében segített az árnyék. Tehát a keresztény hit alapelveit az 1.Kor.15-ben olvashatjuk, az első 15 versben. A Zsid.6-ban levő igazságok ahhoz szükségesek, hogy mindezt meg is értsük. Olvassuk majd el. Ezek az alapok, vagyis a mi Úr Jézus Krisztusunk élete, halála, eltemetése és feltámadása. Van itt egy figyelmeztetés a 4. versben ( Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosíttattak, megízlelvén a mennyei ajándékot, és részeseivé lettek a Szent Szellemnek ), ami az, hogy van egy bizonyos szellemi megvilágosodás, amikor Isten megnyitja a szemünket, és meglátunk valamit. Amikor megjön ez a kinyilatkoztatás, akkor már felelősek vagyunk azért, hogy megvalósítsuk és megéljük annak a teljességét, amit megmutatott nekünk. Ha az ember kap kinyilatkoztatást, és megérti az igazságot, akkor felelőssé is válik ezzel kapcsolatban. Ha szándékosan visszafordulunk attól, amit Isten mutatott meg nekünk, akkor átok sújt minket, és egy olyan veszélyes helyzetbe kerülünk, ami visszafordíthatatlan következményekkel jár. Amikor Izrael gyermekei kijöttek Egyiptomból, és megették az első páskabárányt, ennek a kivonulásnak az ereje rabszolgából olyan hadsereggé változtatta őket, amely már képes volt az örökségét elfoglalni. Isten nagyon világosan megmondta, hogy rabszolgaként jöttetek, de most már katonák vagytok, és egy hadsereget képeztek, amelyik bevonul és elfoglalja az 8. oldal

9 Alan Vincent: Melkisédek és a mi dicsőséges papságunk (folyt. 105.) augusztus Szó Iskolája, Graz örökséget. Ez nem egy választási lehetőség, ez kötelező! Miután megmutattam nektek, hogy van örökségetek, de visszautasítjátok, és úgy döntötök, hogy ott maradtok a pusztában, akkor ugyanabba a szándékos engedetlenségbe estek, mint mások. Tehát azt mondja itt a Zsidókhoz írt levél írója, hogy Isten megmutatta nektek, hogy mit is jelképeztek valójában ezek az árnyékok. Most már megérkeztetek a valósághoz, de ha ezt elutasítjátok, és vissza akartok menni az árnyékokhoz, akkor ugyanabba a szándékos engedetlenségbe estek, mint a zsidók a pusztában. A pusztában levő zsidók esetében Isten adott nekik egy második esélyt. Adott nekik egy rövid időszakot a pusztában, azután elvitte őket az Ígéret Földjének a határára. A zsidók kiküldtek kémeket a földre. Látták, tapintották, és megízlelték ennek a dicsőséges örökségnek a valóságát. Látták a megerősített városokat is, és látták az óriásokat, akik ellenük álltak. A 12 kém közül 10 ezzel a jelentéssel jött vissza: Csodálatos ez az ország, óriásiak ezek a gyümölcsök. Nézzétek ezt a szőlőfürtöt, egyszerűen óriási az egész! De van egy problémánk. Vannak erős megerősített városok, és óriások várnak arra, hogy harcolhassanak velünk, és mi úgy hisszük, hogy nincs erőnk arra, hogy legyőzzük őket. Inkább a szemünknek hiszünk, mint annak, amit Isten mondott nekünk. Tehát hozunk egy engedetlen döntést, ami arról szól, hogy inkább hátrahagyjuk a mi dicsőséges örökségünket, és visszamegyünk a pusztába, mert harcossá kellene válnunk ahhoz, hogy az örökséget elfoglaljuk. De mi nem akarunk harcossá válni. Ezek a zsidó-keresztények akkor, amikor a Zsidó levél íródott, ugyanebben az állapotban voltak. Isten megmutatta nekik azt a mintát, amely szerint, ha Isten Királyságában megfelelően élnek, akkor Jézus lesz az uralkodó, és az egész földrészt meghódíthatják ennek a dicsőséges Királyságnak. De a különböző vallások formájában ott voltak a démoni erősségek is, és a világi kormányzati rendszer is. A zsidók hagyományai is mind ott álltak mint óriások, és ezek azt mondták ezeknek a keresztényeknek: Nem fogjátok ezeket a városokat elfoglalni Jézus számára. Tehát miután a zsidó-keresztények megízlelték a jó gyümölcsöket, vissza akartak inkább vonulni. Gondoljatok a saját országotokra, azokra a városokra, amelyekben éltek. Gondoljatok arra, hogy milyen lenne, ha nem lenne alkohol, ha nem lennének kábítószer-kereskedők, ha nem lenne maffia. Ha őszinte politikusok lennének, akik igazat mondanak. Gondoljatok egy olyan nemzetre, ahol minden átalakult, és olyan, mint Isten Királysága. Ízleljétek meg ezt a gyümölcsöt! Lássátok meg, milyen lenne, ha egész Európa úgy telve lenne Isten dicsőségével, mint ahogy a vizek beborítják a tengert! Ízleljétek meg, és lássátok meg a mennyei szinten! Lehet, hogy az első gyümölcsöket már láttátok is. Láttatok néhány kábítószerest, aki erőteljesen megtért és megszabadult. Van néhány korábbi maffia-tag, aki erőteljesen átalakult és most már Jézusért harcol. Láttunk már ilyen dolgokat. Ha most visszafordultok, és azt mondjátok: Nem tudjuk meghódítani a várost, nem tudjuk elfoglalni az országot Isten számára. Legyünk csak egy kis gyülekezet itt a pusztában, akik bezárkózunk és a magunk kis programjait bonyolítjuk, akkor ezzel önként olyan döntést hoznátok, ami szemben áll a szellemi megvilágosodásotokkal. Értitek? Ha ezt tennétek, akkor nagy veszélyben vagytok! 9. oldal

10 2013-ban tervezett összejövetelek, találkozók: május 10. (péntek 18:00 órától) Királyság! Szolgáló-felkészítő Szeminárium Helyszín: (Székesfehérvár, ) Prófétai Csoport Találkozója május (szombat-vasárnap) Királyság! Szolgáló-felkészítő Szeminárium Helyszín: (Székesfehérvár, ) Szolgálnak: Barry & Cheryl Wissler; Téma: Egészséges gyülekezet; Gyülekezetnövekedés május 21. (kedd) Házaspáros Klub 09. Helyszín: (8000 Székesfehérvár, Nyárfa utca 14.) május 31. (péntek) IFI-Alpha Vezetőképzés Süveges Imre Helyszín: (8000 Székesfehérvár, Nyárfa utca 14.) június 08. (szombat) Átváltozás c. színdarab Helyszín: Barátság Háza (Szfv., 3. Béla király tér 1.), Szervező: Biblia Szól Gyülekezet június (péntek-szombat) I Székesfehérvár JUNIÁLIS Helyszín: a Sóstói tanösvény bejárata előtti zöldterület ahol tavaly is volt (Székesfehérvár) Közreműködnek esténként: EXTRÉM Generáció; Debreceni Szabker-IFI; Kedl-Gyárfás Team; JELSZÓ; Dobner Illés és Csapata; Helyes_Beat Ferencz Péterrel. Napközben izgalmasabbnál izgalmasabb programok felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt június (péntek-szombat) Ima s Böjti Napok Pásztorokkal, Vezetőkkel Helyszín: még folyamatban (Perjesi István fog értesítést küldeni ezzel kapcsolatban) július (hétfő-szombat) Nyári Dicsőítő Iskola Debrecen További információk: július (hétfő-szombat) KIRÁLYSÁG! IFI Tábor Helyszín: Fonyódi Ifjúsági Tábor (sportolási lehetőségek, külön strand, stb.) július 29-augusztus 03. (hétfő-szombat) KIRÁLYSÁG! Gyerek Tábor Helyszín: Szigetszentmártoni Ifjúsági Tábor (sportolási lehetőségek, külön strand, stb.) augusztus (hétfő-péntek) SOW a SZÓ Iskolája (Graz) Téma: hogy megismerjem Őt (Filippi 3,10) augusztus 17. (szombat) ESKÜVŐ: Katona Dávid & Pécsi Zsófi Helyszín: (Székesfehérvár, ) augusztus 24. (szombat) ESKÜVŐ: Németh Máté & Beke Barbara szeptember (péntek-szombat-vasárnap) BLAST-HU Haladó Szolg-felk. Szeminárium Helyszín: (Székesfehérvár, ) Jelentkezni Héjas Beátánál lehet: szeptember 28. (szombat) HÁZASPÁROS Vacsoraest Helyszín: (Székesfehérvár, ) Jelentkezni Héjas Beátánál lehet: október (péntek-szombat-vasárnap) Királyság! Szolgáló-felkészítő Szeminárium Helyszín: (Székesfehérvár, ) október (péntek-szombat) Ima s Böjti Napok Pásztorokkal, Vezetőkkel Helyszín: még folyamatban (Perjesi István fog értesítést küldeni ezzel kapcsolatban) december (péntek-szombat) 20. Ima és Böjt Konferencia Helyszín: Budapesti AGAPE Gyülekezet (1181 Budapest, Kondor Béla stny. 18. sz.) Szeretettel: Katona Pál és Nemes Pál 10. oldal

11 2013. május én (szombat-vasárnap) egész nap a Lehetőségek Házában Királyság! Szolgálatra Felkészítő Szeminárium Barry & Cheryl Wissler újra Magyarországon Székesfehérváron! Téma: Egészséges gyülekezet; Gyülekezetnövekedés Info és jelentkezés Héjas Beátánál: Regisztrációs díj: Ft/fő (tartalmaz két ebédet és egy vacsorát is) Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Az adónk 1%-nak felajánlásával kapcsolatban: Egyrészt nagyon köszönjük és hálásak vagyunk MINDENKINEK, aki eddig is támogatta az Alba Sansz Kulturális Alapítványunkat az adója civil szervezetek számára felajánlható 1%-val. Ha teheted, akkor kérünk, ajánld fel ebben az évben is, hogy továbbra is végezhessük mindazt a munkát a Te segítségeddel és támogatásoddal, amit eddig is végeztünk igen sok területen. Másrészt ÉRTESÍTÜNK BENNETEKET, hogy információink szerint az idén újra lehetőségünk lesz az adónk egyházak számára felajánlható 1%-val támogatni a Dávid Sátora Gyülekezet Egyházat. Az egyház technikai számát a következőben küldjük (a NAV-tól várjuk). További információkat a következő ben találhattok majd, illetve Héjas Beától tudakozódhattok. Telefon: ; június 03-án hétfőn, 13:00-tól 16:30 óráig A Közbenjárók Közössége negyedévenkénti soron következő találkozója a Mahanaim Gyülekezetben (Budapest, Damjanich út 2.) A mostani találkozó témája a közbenjáró imádság kiszélesítése. Szeretettel várunk Mindenkit: Nyeste Ferenc koordinátor Sport és Kiránduló Nap Pünkösdhétfőn (2013. május 20-án hétfőn) Főszervező és bővebb információ: dr. Deák György Egész nap a szabadban Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 11. oldal

12 2013. május én (szombat-vasárnap) egész nap a Lehetőségek Házában Királyság! Szolgálatra Felkészítő Szeminárium Barry & Cheryl Wissler újra Magyarországon Székesfehérváron! Téma: Egészséges gyülekezet; Gyülekezetnövekedés Barry Wissler az OFI Apostoli Tanácsának (Alan Vincent szellemi fiait összefogó vezetői testület) elnöke, a HarvestNet hálózat alapító elnöke, a Gateway House 24 órás folyamatos ima és dicsőítés alapítója, erőteljes pásztori és tanítói ajándékú, apostoli elhívású karizmatikus vezető. Várható program: Szombat 09:00-10:00 - Dicsőítés, ima 10:00-11:00 - Tanítás 1 11:00-11:30 - Szünet 11:30-12:30 - Tanítás 2 12:30-13:00 - Szünet 13:00-14:00 - Tanítás 3 14:00-16:00 - Ebédszünet 16:00-16:30 - Dicsőítés, ima 16:30-17:30 - Tanítás 4 17:30-18:00 - szünet 18:00-19:00 - Tanítás 5 Vasárnap 09:00-10:00 - Dicsőítés, ima 10:00-11:00 - Tanítás 6 11:00-11:30 - Szünet 11:30-12:30 - Tanítás 7 12:30-15:00 - Ebédszünet 15:00-től - Istentisztelet 8 Info és jelentkezés Héjas Beátánál: Regisztrációs díj: Ft/fő (tartalmaz két ebédet és egy vacsorát is) Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Sport és Kiránduló Nap Pünkösdhétfőn (2013. május 20-án hétfőn) Főszervező és bővebb információ: dr. Deák György Egész nap a szabadban foci, sport, bográcsozás, vetélkedők, beszélgetések, játék, tartalmas programok az egész családnak és egyedülállóknak szóval MINDENKINEK! Helyszín: Pákozd-Sukorói Arborétum Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Ez az a Nap! június 01. (szombat 17:00 22:30) Gyülekezzenek köréd a népek, Te pedig foglalj helyet fölöttük a magasban! (Zsolt.7,8) Israel Houghton & New Breed; Gateway Worship; 1000 fős kórus & Joy Gospel Music Üzenet: Ulrich Parzany Továbbá: Pintér/Prazsák/Gável/Csiszér/Lakatos/Dobner/Henderson/Johnny K. P./Bolyki Brothers Gyerekprogramok, 24 órás Dicsőítés; Misszió Expo 15:00 17:00 óráig; Papp László Budapest Sportaréna Info & Jegyek: Jerry Truosdale: Gyülekezetnövekedésről szóló tanítássorozata hangfelvételről (8 x 40 perces) tolmácsolással kérdésekkel, közös megbeszéléssel május 18. szombat, kb. 10:00 órától a NYOMELL épületében (Budapest, XIV. ker. Kövér Lajos utca sz. bal oldali lépcsőház 2. em. Élő Ige Gyülekezet) Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! 12. oldal

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2013. május 12. HÍRLEVÉL 12. évfolyam 576. szám Programok: Jövő héten a Házicsoportok kivételesen Pénteken, 05. 17-én lesznek, ½ 6-tól: Helyszínek: Juhász Rolandéknál

Részletesebben

Dávid Sátora Gyülekezet

Dávid Sátora Gyülekezet Ö ss ze j ö v e t e le k : Székesfehérvár, 2011. február 27. HÍRLEVÉL 10. évfolyam 461. szám Programok: Jövő héten szerdán, 03. 02-án Összevont Házicsoport lesz 18:00-tól a Lehetőségek Házában. Mindenkit

Részletesebben

Ezen a héten ide várunk:

Ezen a héten ide várunk: 3. évfolyam 153. szám www.davidhosei.hu 2011. június 4. szombat 16 óra És lesz, valahová ez a víz bemegy, a halaknak nagy bőségük lesz, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahová

Részletesebben

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja

Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Lynnie Walker: Isten tízféle beszédmódja Vélemények Isten többet akar hozzánk beszélni annál, amit mi általában meg akarunk hallani, vagy amiről úgy gondoljuk, hogy meghallottuk. Lynnie Walker megmutatja

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

Karizma vagy karizmánia

Karizma vagy karizmánia Chuck Smith Karizma vagy karizmánia A könyv eredeti címe: Charisma vs. charismania by Chuck Smith 1983 by Harvest House Publishers Fordította: Dr. Gerzsenyi László Válaszkeresés Gyermek- és serdülőkorom

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három

Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három Az Apostolok Cselekedetei 3-4. Lapozzunk Bibliánkban az Apostolok Cselekedeteinek 3. részéhez. vs. 1. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután három órára, vagy ahogy Károli

Részletesebben

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet

2013. Szeptember. Medjugorje, 2013. szeptember 2. Mirjana által kapott üzenet MEDJUGORJE HANGJA 2013. Szeptember Nr. 66 Medjugorje, 2013. augusztus 25. Drága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja azt a kegyelmet, hogy veletek lehetek és a megtérés felé vezethetlek benneteket.

Részletesebben

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ IV. NEGYEDÉV 50. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké. TARTALOM: Békesség, békesség

Részletesebben

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546

Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Salamon Tornáca Misszió Web: www.judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com Tel: 06-30 / 385 6381 Tel: 06-30 / 828 5546 Szellemi hatalomgyakorlás Köszönöm neked Atyám, hogy Te ma Magyarországnak

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL

BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL BILL SUBRITZKY SZABADULÁS A DÉMONOKTÓL Fordította: Mike Tamás Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány egyetlen része sem sokszorosítható, nem tárolható számítógépben, és nem terjeszthető sem mechanikus vagy

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre

Élõ Gyülekezetek. 1999. Február. Tartalom: Hha az imaórát elhanyagoljuk, az a közösség rovására fog menni. Isten közösségre Szeretteim, szeressük egymást: mert a szeretet az Istentõl van; és mindaz, aki szeret, az Istentõl született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. 1 János

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

Rázd ki magad a porból

Rázd ki magad a porból Graham Powell Rázd ki magad a porból Graham Powell A mű eredeti címe: Christian, set yourself free! Sovereign World Trust PO BOX 777 Tonbridge Kent TN11 9XT England All rights reserved Minden jog fenntartva.

Részletesebben

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos

1998/6. Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos {k19986a} {k19986b} 1998/6 VEZÉRCIKK Boldog karácsonyt! Bérczes Lajos Boldog karácsonyt! Boldogságunk, másként megfogalmazva egymásra találás. Részünkről a kilátástalan örvényből, a nyúlós, ragadós hínárból,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos

megtanítson bennünket gyümölcsöt teremni. Akkor még nemigen fogtuk fel, micsoda áldások származnak majd ezekből a normákból. Sokszor kellett súlyos Bevezetés A bővölködést kormányzó törvényekről 1967-ben kezdtem megérteni Isten tanítását. Éppen Texas állam egyik félreeső zugában, egy kisváros apró gyülekezetében tartottam összejövetel sorozatot. Már

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET. 2015. július, augusztus, szeptember

Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET. 2015. július, augusztus, szeptember Írta: B rge Schantz TANÍTÓI MELLÉKLET 2015. július, augusztus, szeptember Copyright Hetednapi Adventista Egyház, 2015 Copyright B rge Schantz, 2015 Felelős kiadó: Ócsai Tamás Fordította: Gyürüsné Pintye

Részletesebben