A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XV. évf. 1. sz., május

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XV. évf. 1. sz., 2013. május"

Átírás

1 ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XV. évf. 1. sz., május

2 HARMADIK SÁTOROS ÜNNEPÜNK: PÜNKÖSD Kőlap XV. évf. 1. sz., május A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja: A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet A szerkesztőség címe: Marosvásárhely Suceava u. 41. Telefonszámok: Weboldal: A szerkesztőség: Főszerkesztő Grosz Imola Szerkesztő Lőrincz János A képekről gondoskodott Orbán Tibor Tördelés Szilágyi András Nagy egyházi ünnepeink közül erről beszélünk a legkevesebbet. Talán pont azért, mert szemmel nem könnyen látható és kézzel meg nem fogható jel kötődik hozzá. Pedig ha Karácsony azért ünnep, mert testet öltve közénk jött a mi Urunk és ennek jele a betlehemi csillag, ha Húsvét azért ünnep, mert az Isten Fia meghalt, de feltámadott legyőzve így a bűn meg a halál hatalmát és ennek jele a kereszt meg az üres sír, akkor Pünkösd azért ünnep, mert mindezek a Szentlélek által nekünk is személyes hitünk alapjaivá lehetnek és életünk immár megújulhat. De mi a Pünkösd jele? Hogyan lehet igaz hitre jutni, egyáltalán mi az igaz hit? Mit jelent megújított szívű keresztyénként életet sugározni és a Lélek gyümölcseit teremni? Mi juttat oda, hogy hálából mindezért Istent szolgáljuk a nekünk adott lelki ajándékokkal? Ezek a kérdések mind Pünkösd ünnepéhez kötődnek és a rájuk adott válaszok meghatározhatják életünk egész folyását és végső célját. De ezek a kérdések azt is jelzik, hogy választanunk kell milyen úton szeretnénk haladni: a Krisztusén vagy a magunkén. A választás azért nehéz, mert ha az egyik úton elindulunk, akkor a másik út számunkra lezáródik. Erről a múlt században élt Kecskeméthy István református teológus így ír: Egész életünk, míg öntudatosan Jézusnak nem szenteljük azt, nem egyéb, mint a Szentlélek ellen vívott enyhébb vagy ádázabb, de mindig makacs küzdelem. Ennek a küzdelemnek az éle pedig akár tudatosan, akár öntudatlanul mindig Jézus ellen irányul, aki a Szentlelkét hozzánk küldi az Ő váltságmunkájának befejezésére. Ez a küzdelem a mi vereségünkkel és a Jézus győzelmével fog végződni. Mikor a mi félelmünk, önzésünk, elégedetlenségünk, érzékiségünk, irigységünk, dühünk, bosszúvágyunk legyőzetve szertefoszlik és kifáradt, összemarcangolt szívünk megadja magát, akkor belé költözik a diadalmas Szentlélek, a békességnek szelíd galambja és ez a Pünkösd örök története, a Szentlélek örök diadala. 2 Kőlap 2013 május

3 Ezzel nem fejeződik be a Pünkösd története, mert ha átengedjük magunkat az Úrnak, akkor ajándékul kapjuk a Szentlélek gyümölcseit. Melyek ezek és mit jelent ezek megléte a gyakorlati életben? Számomra legérthetőbben dr. Pálhegyi Ferenc fogalmazta meg az alábbiak szerint: Ő szeresse általam az embereket, örüljön általam mások örömének, szerezzen békességet általam az egymással viszálykodók között, legyen türelmes bennem azokhoz, akik az idegeimre mennek, tegyen szívességet rajtam keresztül azokkal is, akik nem érdemlik meg, legyen jóságos általam a jókhoz és rosszakhoz egyaránt, legyen hűséges bennem és velem akkor is, ha én nem tudnék ellenállni a kísértésnek, legyen szelíd bennem akkor is, amikor engem nélküle elöntene a méreg, és legyen bennem önmegtartóztató, amikor én mértéktelenül habzsolni szeretnék. Pünkösdre készülve kívánom, hogy a Szentlélek tüze gerjessze szíveinket, újítsa életünket és hadd teremjük a Lélek gyümölcseit egyre bőségesebben a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelméből ott ahol éppen élünk! (Grosz Imola presbiter) 2013 április 14-én volt gyülekezetünkben a Konfirmáció, amelyen az igei üzenet mindnyájunk számára feltette a kérdést, hogy mit jelent számunkra a kijelentés konfirmáltam!. Mivel nem mindenki lehetett személyesen jelen ezen az ünnepi alkalmon, hadd osszuk meg kedves olvasóinkkal írott formában ezt a prédikációt. Egyúttal így a most konfirmálóknak is segíteni szeretnénk még inkább emlékezetbe vésni az elhangzottakat. Nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, amely által kellene nekünk megtartatnunk. (Apostolok cselekedetei 4, 12) Emberi életünkben vannak különleges pillanatok, amelyek soha vissza nem térnek és vannak olyan döntések, amelyek egész további életünkre kihatnak. Ilyen pillanat a konfirmálás. Azt, hogy konfirmáltam többféle jelentéssel lehet kimondani. Kimondható úgy, hogy jelezzük, örülünk, hogy a kátéórák lejártak. Kimondható úgy, hogy sajnáljuk, hogy véget ért a felkészítő időszak, mert sok 3 Kőlap 2013 május

4 barátra tehettünk itt szert. Végül kimondható úgy, hogy tudom és hiszem, hogy a Biblia Isten szava, hogy Jézus Krisztus értem is meghalt és az én bűneimet is meg tudja bocsátani illetve tudom, hogy nekem is örök életem van. Mi segíthet és mi akadályozhat abban, hogy ez a kijelentés konfirmáltam a hit megvallása legyen, és nemcsak a most konfirmálók esetén, hanem mindnyájunk életében függetlenül attól mikor konfirmáltunk? Sokan úgy gondolják, hogy az ember nem is olyan rossz, képes magát megváltoztatni is, csak meg kell erre tanítani. A Biblia azonban azt tanítja, hogy az ember, ha visszatalál az Istennel való közösségbe, csak akkor képes egyáltalán megkülönböztetni a jót a rossztól. Egyszer oda kell eljussak, hogy a baj olyan nagy velem, hogy nem tudok magamon segíteni. Jézus hatalma és szeretete viszont olyan nagy, hogy Ő tud rajtam is segíteni. A káté órákon és az istentiszteleteken egy üzenetet kívántunk az idén is eljuttatni: Isten szeret benneteket kedves testvéreim és Ő tud segíteni, mert Nincsen senki másban üdvösség, ahogy alapigénk mondja. Lehet, furcsának tűnik, hogy csak egy személy, a Krisztus után vágyódjunk, mikor a reklámok arra buzdítanak, hogy minél több dolog után vágyakozzunk. De miközben egyre erősebbek a vágyaink, annál jobban tapasztaljuk, hogy nem tudjuk elérni őket. Minél jobban belegabalyodunk abba, hogy ez is kell meg az is kell, nekem miért nincs, míg a másiknak van, annál nagyobb a veszteség-érzésem. Ma sok fiatal és sok felnőtt szenved ettől az érzéstől. Az utóbbi időben egyre inkább kiszélesedtek a lehetőségek és azt gondolhatnánk, hogy az emberek egyre elégedettebbek, de pontosan az ellenkezője igaz. A szabadság és a sok választási lehetőség növeli az elvárásainkat, mindig a sok lehetőség közül az igazit keressük, de aztán kiderül, hogy nincs tökéletes választás. Másrészt, ha valamit elérünk, de aztán mérni kezdjük magunkat másokhoz, akik még többet értek el, már el is száll az örömünk. Egyszóval a sok választási lehetőség sem tesz boldoggá. A boldogság kulcsa az, ha nem engedem szaporodni az elvárásaimat, ha a kevesebbel is megelégedett tudok lenni és hálás tudok lenni azért, amim van. Erről a boldogságról tanít a Biblia és mégis sok ember nem szereti olvasni a Szentírást, nem szereti az istentiszteleteket, mert Isten leleplezi a mi elvárásainkat kergető életünket, rámutat hiányainkra, amiket csak egyedül Ő tudna betölteni. Az evangélium pont arról szól, hogy újra bejuthatunk Isten országába, ahonnan kiestünk, mert Jézus Krisztus megnyitotta Isten országának kapuját. Ezért szól ma is így hozzánk Isten: térjetek meg, forduljatok vissza, mert én, a ti Istenetek, visszafogadlak titeket! 4 Kőlap 2013 május

5 A konfirmálás egy döntési lehetőség, válaszadási lehetőség az Isten felszólítására. Isten mindent megtett, hogy visszakerüljünk az Ő közelébe, de nekem és neked kell megfordulni. Mi szorulunk rá, hogy tisztázzuk kinek hisszük Istent és mit fogadunk el igaznak. Mert aki elhiszi azt, amit Isten magáról mond a Bibliában, annak örök élete van. Ami pedig a jövőt illeti a múltamat rendezni kell Istennel és az emberekkel is, valamint engedelmeskednem kell Istennek. Jézus Krisztus ma is a kizárólagosság igényével lép fel, mert rajta kívül senki sem halt meg helyettünk, senki más áldozatát nem fogadta el Isten, és aki hiszi mindezt, annak sziklaszilárd alapra épülhet az élete. (Lőrincz János esperes-lelkipásztor) Konfirmálók névsora Agyagási Tímea Ildikó Asztalos Balási Paula Bíró Beatrix Bordi Sára Buksa Evelin Cseke Tamás Dálya Dávid Dávid Csongor Fülöp Orsolya Griz Orsolya Renáta Hajdú Gáspár Levente Jankovits Gyopár Kádár Hunor Kertész Renáta Kiss Lóránd Krecz Rolland Laczkó Mátyás Menyhárt Hunor Mészáros Dávid Moldován Blanka Nagy András Levente Nagy Evelin Orbán Csaba Sárkány Tamás Szakács Beáta Szántó Júlia Szántó Róbert Szatmári Dorottya Szép Szilárd Váradi Kinga Varga Norbert Varga Norbert 5 Kőlap 2013 május

6 INNEN HAZAMEGYÜNK, OTTHONRÓL HAZAJÖVÜNK Szabó Attila és Csilla március elején elkezdte újabb hároméves nepáli szolgálatát. A velük folytatott utolsó Skype-beszélgetésünk alatt mondta Attila azt a mondatot, amelyet beszámolóm címeként választottam. Igen, hat hónap itthonlétet követően visszautaztak... haza. Minden hívő emberre érvényes a kétlakiság, hiszen az Ige arról beszél, hogy mennyei polgárjogot (is) kaptunk. Az év Igéje pedig: nincs nekünk maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. 1 A Szabó házaspár a számunkra nagyon egzotikus és távoli Nepálban is otthon érzi magát. Amúgy lehetne-e szolgálni mások fele, ha nem válsz a nepálinak nepálivá? 2 Én személy szerint örömmel nyugtázom belesimulásukat a nepáli kultúrkörnyezetbe. Itthonlétük Ha jól belegondolunk, akkor féléves itthonlétük is célirányos és kitartó munka volt. Beszámoló és támogatáskereső körúton voltak: 60 gyülekezetet látogattak meg, amelyből 55 elkötelezte magát a további 3 év nepáli szolgálatának támogatására km-t utaztak Erdélyen belül. Összesen 235 magánszemély töltött ki támogató ívet. Az 55 gyülekezetből 52 református, 2 baptista és 1 szabadkeresztyén. Hálásak lehetünk Istennek, hogy erdélyi magyar gyülekezetek szívügyüknek tekintik a külmissziót. Az előző 3 évhez képest két és félszeresére nőtt (150%-os növekedés) a nepáli missziót felvállaló gyülekezetek száma. Itthoni körútjaikon gyülekezetünk nagyifijének több tagja 52 gyülekezetbe kísérte el őket. A jelenléten, a közös utazáson, ki- és becsomagoláson túl, énekekkel, versmondással, bizonyságtételekkel, imaháttérrel szolgáltak ifjaink. A Szabó házaspár örömmel fogadta a nagyifi lelkes támogatását, amely arra is jó volt Attila elmondása szerint-, hogy egymás hite által épüljenek. 3 Gyülekezetekben végzett szolgálatok mellett Attila és Csilla, Lőrincz János esperes-lelkipásztorunk társaságában, a hivatalát frissen elfoglaló Kató Béla püspök úrnál is tiszteletét tette. Alkalom adódott az egyházkerület főjegyzőjével és missziói előadójával is beszélgetni. Előljáróink érdeklődésüket fejezték ki testvéreink távolkeleti szolgálatát illetően. 1 Zsid 13, Kor 9, Róm 1, 12 6 Kőlap 2013 május

7 Február 24-én gyülekezetünkben Dr. Horváth Levente lelkipásztor szolgált az újbóli kibocsátás alkalmával, gyülekezetünk lelkipásztora pedig megáldotta őket. Attila emlékezetében még elevenen élnek az igehirdetés gondolatai, főleg az, amit a maga számára leszűrt üzenetként: azok az emberek, akik között szolgálnak, nagyon értékesek! Ugyanakkor arra törekszenek, hogy ne csak áldottak legyenek, hanem áldássá váljanak. Visszautazás, visszaszokás Augusztusi hazautazásukkor kereken 48 órát utaztak, de vissza Katmanduba csak 36 órát. Ebből 15 óra volt a repülőút, a többi pedig várakozás reptereken (Isztambulban és Új-Delhi-ben). Általában napokba telik, míg az ember bioritmusa helyrebillen egy ilyen fárasztó út után, az Erdély és Nepál közötti 3 órás időeltolódás pedig csak fokozó tényező. És még nem beszéltünk a be- és visszailleszkedést nehezítő kulturális, higiéniai különbségekről, amelyek miatt át kellett esni mindkettőjüknek a hetekig tartó hasmenésen is. Katmandu repterére érkezve békesség töltötte el őket, hogy ott vannak. A fővárosban ismerős helyek, utcák, épületek fogadták őket. Jó érzés volt számukra ismerős arcokat köszönteni, a megszokott nepáli gyülekezetbe menni, atyafiakkal találkozni, beszélgetni. Ugyanabba a lakásba költöztek vissza, amelyet béreltek korábban is, és ahonnan augusztusban hazautaztak. Hat hónapig más lakott a lakásban. Elég sok időt vett fel a kitakarítás, mert egy nem túl pedáns valaki bérelte távollétük ideje alatt, sőt, macskát is tartott az illető. Attila úgy éli meg ottlétüket, mintha megállt volna az idő, hiszen nem rohannak az emberek. Jól jönne idehaza is valami abból a nyugalomból. Hozzáfűzi: az igazi óriások, az igazi nagyok lefele nőnek, másokra időt szánnak. Ráadás Anyagi viszonylatban ráadásnak számít, hogy Csiszér Balázs a romániai Blytswood Alapítvány igazgatójának közbenjárására, szervezetük állta egy teljes körű biztosítás költségeit Attila és Csilla számára. A nepáli körülmények között Attila fontosnak tartja egy motorkerékpár megvásárlását, amellyel gyorsabban és biztonságosabban közlekedhetnének. Jelenleg, megspórolt pénzükből és az itthoni támogatói körön kívülről érkezett ígéretek alapján, körül-belül 290 USD van meg a szükséges 800-ból. Szolgálatuk Csilla ápr. 18-án utazott vissza a fővárosba, miután két hetet töltött délnyugat Nepálban, ahol két iskolában képzést tartott tanítóknak. A két iskola közül az egyik keresztyén (Attila elmondása szerint annak is csak az igazgatója), a másik meg hindu. Ezek szakmai képzések nepáli 7 Kőlap 2013 május

8 pedagógusoknak, de Csilla beleszövi az evangéliumot is. Nem lehetett könnyű az 50 C-ot is meghaladó hőmérsékletet bírni, majd 12 órát utazni kényelmetlen busszal és meglehetősen primitív útviszonyok között. Attila, többedmagával, több alkalommal vett részt utcai evangelizációs programokon. Katmandu hindu templomai körül, ahol tömegeket lehet elérni, traktátusokat osztogattak, kis színdarabokat adtak elő, és Igét hirdettek. Néhány iskolában sporttevékenységeket szerveztek, amelyek keretében megtalálták a kreatív módját az evangéliumi örömhír továbbadásának is. A nepáli CE Szövetség elnökével is adódott lehetőség egy személyes találkozásra, beszélgetésre, de nem körvonalazódik mélyrehatóbb együttműködés. Terveik Április végén az OM (Operation Mobilisation) missziói állomás vezetőivel közösen meghatározzák Attila és Csilla szolgálatának célkitűzéseit. Ez egyben a hároméves terv elkészítését is jelenti. Valószínű, hogy Csilla az OM képzésre szakosodott osztálya keretében fog missziói munkát folytatni, míg Attila fő tevékenysége az evangelizálás és - nepáli helyi gyülekezetekkel együttműködve - gyülekezetek létrehozása lesz. Attila és Csilla imatémái Hálaadás: - van állandóan elektromos áram a nemrég vásárolt invertornak köszönhetően (ez egy nagyobb akkumulátor, feltöltőállomással, amit 450 dollárért vettek külön adományokból, spórlásból), - sikerült visszailleszkedni mind a nepáli, mind a nemzetközi OM-csapatba. - Isten kiszélesítette a támogatói kört. Nagyobb az imádkozó bázis és az anyagi támogatói kör. Imakérések: - bölcsesség és mennyei vezetés a 3 évre szóló missziói terv kialakulásáért - annak mélyebb megértése, hogy Isten akarata szerint változzunk, és megtanuljuk, hogy szolgálatunk alapját a Jézus Krisztus irántunk végzett szolgálata képezi, Aki előbb szeretett minket és már jóval azelőtt, hogy tudatosult volna bennünk, Ő elvégzett mindent megváltásunk és szolgálatunk áldásossága érdekében. - gyerekáldás - motorkerékpár (R. Szabó István missziós gondnok) 8 Kőlap 2013 május

9 Kedves olvasóink, mivel nagyon régóta nem adtunk hírt a gyülekezetünkben működő Nagyifiről, szeretnénk most ezzel a személyes vallomással jelezni ennek a gyülekezeti alkalomnak az életképességét és hálát adni a mi Urunknak, hogy lassan több évtizede van ez a csoport. Az alkalmakra, amelyek minden héten PÉNTEK 19 órától vannak, folyamatosan be lehet kapcsolódni, mivel nyitott minden 20 év fölötti fiatal számára. Kiss Edith Erzsébet vagyok, a Nagyifi egyik új tagja. Öröm és hála van szívemben, hogy megoszthatom gondolataimat, érzelmeimet Önökkel májusától költöztem a Kövesdombra, azóta járok ebbe a templomba. Öröm volt számomra felfedezni, hogy ilyen közel fogok lakni Isten házához, hisz gyerekkorom óta szeretek templomba járni, Isten közelségét, szeretetét érezni, tapasztalni, Nála megnyugodni és hálát adni. Van egy hely, ahol nincs hideg, van egy hely, ahol láng lobog, van egy hely, ahol béke van, van egy hely, ahol szív dobog, s szeretet árad szüntelen. (Csiha Kálmán: Szeressétek a templomot) Meggyőződésem, hogy az igazi istentisztelet nem ér véget a templomi liturgiával, hanem folytatódik a hétköznapokban is. A mi keresztyén, hívő életünk egy egység, nincs vasárnapi és hétköznapi része. Ilyen értelemben egész életünk istentisztelet kell legyen, azaz Isten tisztelete. Pál így vélekedik erről: Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. (Róm 12: 1-2) 2012 májusától csatlakoztam a kövesdombi Nagyifihez, kicsit rendhagyó módon, hisz senkit sem ismertem innen és senki sem hívott meg (a tiszteletes urak kivételével, akik hirdették az alkalmak időpontjait). A szebbnél szebb istentiszteleteket hallgatva felelevenült bennem az, amit már számtalanszor hallottam, olvastam különböző kontextusokban: egyedül nehéz növekedni a hitben. Mégis mindig ugyanebbe a csapdába esem: a magány és az elszigetelődés csapdájába. Néhány évvel ezelőtt József Attila gondolata (tanácsa): Ne csatlakozz a hadhoz, maradj fölösleges!, életem egyik vezérgondolata, mottója lett. Arra azonban nem gondoltam, hogy még akadnak hozzám hasonló gondolkodásmódú fiatalok is, mint a Nagyifisek, akik nem óhajtanak sodródni a mindent elsöprő árral, azaz nem akarnak úgy élni, ahogy a világ diktálja, hanem inkább vállalják az elszigetelődést, és ezzel együtt az kitaszítottságot is. A világ perifériára szorít minket, keresztyén 9 Kőlap 2013 május

10 hívőket (amint Jézus mondta: E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok: én meggyőztem a világot! János 16:33), épp ezért nagy szükségünk van az összetartozásra, a gyülekezetre, az ifire. Itt nem csak gondolkodni és elmélyülni tudok Isten szeretetében, hanem érezhetem, tapasztalhatom is, hisz legtöbb társam csak úgy sugározza magából a szeretetet. Köszönöm, hogy felhívtátok a figyelmemet arra, amit gyakran elfelejtek: a szeretet nem birtokolható, azaz bumerángszerűen kell működjön az életünkben. Ha megtapasztalom Isten szeretetét, akkor azt nem őrizhetem meg önző módon, hanem tovább kell adjam másoknak is, hisz ez Isten legfontosabb parancsolata:... szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. (János 15:12) Rájöttem arra, hogy keresztyén hívőként igazán csak közösségben tanulhatok, formálódhatok, erősödhetek és épülhetek. Az ifisek éreztetik velem azt, hogy a közösségnek éltető ereje van. Megértettem azt, hogy a lelki növekedéshez nélkülözhetetlen a testvéri összetartozás, a közös éneklés, az igehallgatás, az imádkozás, a testvéri intés és figyelmeztetés, valamint az egymás terheinek a hordozása. Valaki egyszer a következőt mondta: Isten nem elszigetelődő, magányos farkasokat akar látni, hanem közösségben élő testvéreket! Ezt a mondatot akkor hagytam, hogy elmenjem a fülem mellett, azonban már az első ifis alkalmon való részvételemkor Isten eszembe juttatta. Akkor el is gondolkodtam rajta, hisz épp közösségben élő TESTVÉREKET találtam, kikből úgy áradt a szeretet, ahogyan a napfény. Ez az alkalom az önértékelésről szólt. Éreztem azt, hogy ez nem véletlen (nem is hiszek a véletlenekben, csak az isteni akaratban), hisz akkor nagyon nem találtam a helyem a világban. Úgy éreztem, hogy ez most rólam és nekem szól, annak ellenére, hogy nem ismertek engem. Az Úr csodásan működik... - gondoltam magamban akkor. Amúgy már általános iskolás koromban az osztályfőnöknőm gyakran megjegyezte, hogy az önértékelésemmel gondok vannak, azonban erre se szoktam különösebb figyelmet fordítani. Jó érzés volt azt hallani a tiszteletes asszonytól, hogy: Isten nem teremtett selejtet! Ez az egyszerű, de mégis nagyszerű kijelentés olyan sokatmondó volt számomra, hisz arra biztatott, hogy legyek kicsit derűlátóbb. Nagyon tetszenek nekem a különféle témák, melyekről beszégettek(ünk). Ne ítéljetek meg amiatt, hogy csak nagyon ritkán szólalok meg, azonban annál többet gondolkodom. (Mentségemre megemlíteném Rousseau egyik megjegyzését: Azok, akik keveset tudnak, általában jó beszélők, akik meg sokat tudnak, keveset beszélnek. ) Ezúttal szeretném megköszönni nektek, hogy befogadtatok, ill. elfogadtatok olyannak, amilyen vagyok. Isten ajándéka ez számomra, hogy megismerhettem ezt a gyülekezetet. Az Úr áldását kívánom a gyülekezet minden egyes tagjára! 10 Kőlap 2013 május

11 PRESBITEREK BEMUTATKOZÓJA Szilágyi Imre vagyok, immáron 64 éves nyugdíjas. Mezőpanitban születtem egyszerű emberek gyermekeként. Iskoláimat szülőfalumban végeztem. Az akkortájt még jó megélhetést nyújtó szabó mesterséget egy kisiparosnál tanultam ki. Ezután Marosvásárhelyen helyezkedtem el ben megnősültem és házasságunk áldása két kislány Annamária, valamint Erzsébet, akikért nagyon hálás vagyok Istennek ben átiratkoztunk az alsóvárosi gyülekezetbe. Igazi megtiszteltetés volt, amikor 1998-ban pótpresbiterré választottak. Sokat imádkoztam, hogy Isten tegyen alkalmassá erre a feladatra. Életem nehéz pillanataiban mindig éreztem Isten megőrző kegyelmét. Hálás vagyok a mi Urunknak ezért a közösségért, ahol jól érzem magam. Szeretném, ha az Ige hallgatása és olvasása által mind több újjászületett testvérünk lenne! Végezetül hadd osszam meg egyik kedvenc bibliai versemet testvéreimmel: Mert a hegyek eltávoznak és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom tőled el nem távozik és békességem szövetsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad. (Ézsaiás 54, 10) Nagy Edit vagyok, ben születtem Marosvásárhelyen. Fogtechnikusként dolgozom egy fogászati laboratóriumban. 16 éves koromtól járok ebbe a gyülekezetbe, ami akkoriban a Ludas utcai kis Imaházban volt. Eleinte csak édesanyám unszolására mentem templomba, de ahogy teltek a hónapok, egyre több mindent értettem meg a prédikációkból, és már kíváncsian vártam a következő vasárnapot, hogy mit mond Isten igéje. Körülbelül 20 éves lehettem, amikor megértettem, hogy mint minden ember, én is elveszett bűnös vagyok nem csak úgy általában, hanem megvannak az én személyes bűneim. Hogy nem elég vasárnapról-vasárnapra ott ülni a templomban, hanem hittel el kell fogadjam, hogy Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten, hogy engem (és mindenkit, aki hisz Benne és az Ő váltságművében) megszabadítson minden személyes bűnömtől, és ezért hálából életemet Neki adjam. Bűnbánat és bűnvallás követte ezt a felismerésemet. Hálás a szívem, hogy olyan fiatalon megtalált az Úr Jézus, megszabadított bűneim terhétől, az örök kárhozattól, és 11 Kőlap 2013 május

12 örök élettel ajándékozott meg. Hiszem, hogy nagy nyereség volt ez nem csak számomra, hanem férjem és gyerekeink számára is tól vagyok gyülekezetünk presbitere, a diakóniai és a missziós bizottság tagjaként szolgálok, valamint konfirmáló gyerekeket kérdezek ki Kátékérdésekből, amit nagyon szívesen csinálok. Szeretném a jövőben is Isten akaratát munkámra, szolgálatomra és egész életemre nézve megérteni és Neki engedelmeskedni. A gyülekezet minden kedves tagjának kívánom azt az örömöt és azt a békességet, amit semmi és senki más nem tud megadni, csak az Úr Jézussal való személyes kapcsolat. Tehát: Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok Őt segítségül, amíg közel van. (Ézsaiás 55, 6) Móréh Ferenc vagyok, 1945 december harmadikán születtem a Marosvásárhelytől 14 km-re levő Nyárádszentbenedeken. Itt jártam az elemi iskolába és 1959-ben konfirmáltam Kovács Kálmán nagytiszteletű úr idejében. De iskolai tanulmányaimat Marosvásárhelyen fejeztem be érettségivel az Al. Papiu Ilarian líceumban. Ezután szakképesítést szerezve, mint villanyszerelő dolgoztam 2005-ig, amikor nyugdíjba vonultam ben megházasodtam, de 15 év házasság után Isten elszólította a feleségemet. Első házasságomból nem lévén gyerek egyedül maradtam, de az Úr kegyelme volt velem és 1987-ben újra megnősültem. A második házasságomat az Úr két lánygyermekkel áldotta meg, akikért nagyon hálás vagyok Istennek. Dr. Bustya Dezső lelkipásztor felesége javaslatára presbiteri szolgálatom ban kezdődött, amikor az akkori alsóvárosi gyülekezet a nagy létszám miatt kettéoszlott. Azóta hol jól, hol kevésbé jól, de Isten kegyelméből végzem ezt a szolgálatot és érzem, hogy az Úr elhívottja vagyok. Három presbiteri bizottságnak vagyok a tagja éspedig a diakóniai, a számvizsgálati valamint a munkaköri leírásokért meg az egyházi alkalmazottak munkájának kiértékeléséért felelősben. Mindezekben a csoportokban szeretnék úgy tevékenykedni, hogy Isten dicsőségére legyen és embertársaim épülésére, mert ha ez nem történik meg, akkor az én futásom hiábavaló. Nagyon szeretném, ha minden ember, aki keresztyénnek vallja magát, megszívlelné a János evangéliumából a 10. Részt, ahol az Úr Jézus, a jó Pásztor bizonyságot tesz, hogy Ő az egyetlen üdvözítő mindazok életében, akik hallgatnak rá. Ő életét adta az övéiért és senki ki nem ragadhatja azokat az Ő kezéből. Azért imádkozom, hogy minél több olyan ember legyen, aki átadja életét Istennek már a földi életben és ezzel örök életet nyer majd az Atyánál. Adja Isten, hogy így legyen! Ámen 12 Kőlap 2013 május

13 ESEMÉNYNAPTÁR Január Mint minden évben, Isten kegyelméből az idén is megszerveztük a gyülekezetünkben is az Egyetemes imahetet vendégszolgálatokkal. Mivel az idén ünnepeljük a Káté megjelenésének 450-ik évfordulóját, az imahéten az istentiszteletek a Káté első kérdése illetve felelete alapján szóltak. Február 9 Konfirmándus csendesnap volt. Immár hagyománnyá vált, hogy február elején gyülekezetünkben találkozót szervezünk konfirmandusok számára. Így együtt énekelnek, imádkoznak, igei szolgálatot hallgatnak a városból több református gyülekezetből a konfirmandusok. Januártól újból elindultak szerda esténként a KERESZT KÉRDÉSEK Kurzus alkalmai, amelyek márciusban fejeződtek be. Ez a sorozat az idén is segíteni kívánt jobban megismertetni a keresztyén értékrend iránt érdeklődőknek, hogy kicsoda Isten, mit tett értünk Jézus Krisztus, hogyan lehetünk élő közösségben a XXI-ik században is az Úr Istennel. Február 24-én újabb 3 évre kibocsátottuk Szabó Attila és Csilla misszionáriusokat Nepálba Április 6 Gyerek Munkások Konferenciája zajlott gyülekezetünkben, ahol vallásórát tartók találkozhattak egymással. Április 14-én Konfirmáció volt gyülekezetünkben. Az idén, a mi Urunknak legyen érte hála, 32 fiatal tett bizonyságot hitéről és vált gyülekezetünk felnőtt tagjává. Örülünk, hogy két éven át foglalkozhattunk velük Káté órákon és reméljük találkozni fogunk velük ezentúl is az istentiszteleteken vagy az ifjúsági bibliaórákon, az IFIn szombat esténként. 13 Kőlap 2013 május

14 GYÜLEKEZETÜNK RENDSZERES ALKALMAI Vallás órák: kiscsoport - péntek 17 órától Nagycsoport - szombat 10 órától Mindnyájunk nagy örömére, hetente sikerül megtartani a vallásórákat a lelkes gyermekseregnek. A gyermeksereg kifejezés nem véletlen, éppen a nagy létszám következtében döntöttünk úgy, hogy két csoportra oszlunk. A kiscsoportosok (óvodásoktól második osztályosokig) 17 órától jönnek, míg a nagycsoportosok (harmadikosoktól hatodikosig) 10 órától. Középifi szombat 19 órától A szombat este mindig kihívás a fiatalok számára, mert minden valamirevaló esemény szombat este történik a világban. Annál nagyobb öröm, hogy a fiatalok mégis hűségesen járnak ezekre az alkalmakra. Nagyifi péntek 19 órától A nagyifi még mindig vár új tagokat is sok szeretettel, talán az új időpont többeknek megfelel. Kismamakör minden második csütörtökön 18 órától Meghívottak és a mamakör tagjai tartják az alkalmakat az érdekelt témakörökben. Egyre több új anyuka és baba látogatja az alkalmakat, aminek különösen örülünk. Nagyszerű alkalmak ezek a barátkozásra, játszásra, közösséggé formálódásra az anyukák illetve a csemeték (a hónapos korútól a három évesig) számára. A vasárnapi istentisztelet ideje alatt újra alkalom adódik a csoport találkozására az alsó gyülekezeti teremben. Házastalálkozó minden második pénteken 17 órától A házastársi kapcsolataink ápolásáról szólnak ezek az alkalmak. Sokszor nehéz időt szakítanunk a személyes dolgainkról való beszélgetésekre, így a találkozók segítséget nyújtanak ebben. Nem csak bibliaórákról van szó, hanem különböző témáknak (intimitás, érzelmeink stb.) az átbeszéléséről is vagy közös filmnézésről. Gyülekezeti bibliaóra csütörtök 18 órától Bátorítunk mindenkit, hogyha idejéből telik, látogassa ezt az alkalmat is, mert áldott órává tud válni a hétköznapi futásban. 14 Kőlap 2013 május

15 KERESZTELÉS XII IV.21 között: Csizmadia Gábor Nagy Hunor Csoknyai Hunor István Bocicor Sonia Vivien György Balázs Hajdú Gáspár Levente -felnőtt Fekete Júlia Rozália Demeter Edit - felnőtt Gál Dániel Micheu Arianna Patricia -hiba igazítás FELNŐTT KONFIRMANDUSOK 2012.V IV.14 között: Demeter Edit Bartha Attila Hidar Barna Tibor Deák Ferenc Bakó Tünde Enikő Jakab Zsolt Lóránt Kováci Dalma Nagy Nimród Schuster Nóra Szép István TEMETÉSEK 2012.XII III.30 között: Varga sz. Hatchek Éva 68 éves Barabás János 80 éves Coco sz. Mózsi Rozália 72 éves Szakács Sándor 62 éves Szabados sz. Biró Margit 64 éves Gyéresi sz. Hácsek Éva 66 éves Bajkó Lajos 60 éves Kakucsi Márton 71 éves Czala József 53 éves Margandai Sándor 64 éves Oroszfái János 83 éves Domahidi István 84 éves Farkas Sándor 65 éves Szőke Lajos 72 éves Incze sz. Zelch Erna Katalin 76 éves Szakács sz. Csegezi Ilona 80 éves Zirbe sz. Barabási Ida 76 éves Miklos Benedek 77 éves Székely László 82 éves Moldován András 76 éves Bencze sz. Joó Matild 89 éves Köszonjük az eddigi egyházfenntartói járulékokat valamint az adójuk 2%-nak átutalását a Kövesdombi Református Egyház javára. A Kőlap továbbra is adományokból tartja fenn magát! Köszönjük az anyagi támogatásokat, sőt véleményeket is lehet leadni az irodán róla. 15 Kőlap 2013 május

16 16 Kőlap 2013 május

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október

Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Budapest-Fasori Református Egyházközség Ifjúsági csoportok A Fasori Ifjúság Hónapja 2015. október Gyülekezetünkben három ifjúsági csoport működik: Kisifi (14 18 éves korig) Nagyifi (18 25 éves korig) Fiatal

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Eredménylista Kolozsvár és körzete

Eredménylista Kolozsvár és körzete Eredménylista Kolozsvár és körzete Megye: Kolozs Osztály: I Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Tulkos Róbert Finta Erika János Zsigmond Unitárius Kolozsvár 152 2. Marton

Részletesebben

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25

Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 XV I. é vfo l ya m 1. s z á m - 2 0 1 4. á p r i l i s Tudom az én megváltóm él Jób 19,25 Jób könyvét olvasva sok kérdés merül fel bennünk. Az egész történet olyan igazságtalannak tűnik. Isten miért egyezkedik

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam, 1. szám Május, Június Akarod hallani a jó hírt? Eljött hozzám még bűnben éltem Eljött hozzám még bűnben éltem, s romokban elhevert az életem, most már megtértem

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA. Liviu Rebreanu Gimnázium Marosvásárhely 138 Liviu Rebreanu

EREDMÉNYLISTA. Liviu Rebreanu Gimnázium Marosvásárhely 138 Liviu Rebreanu EREDMÉNYLISTA Megye: Maros Osztály: I. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1 Dénes Ingrid Kántor Csilla 2 Kertész Stefánia Kántor Csilla 3 Gligor Olrsolya Kántor Csilla 4 Fazakas

Részletesebben

V-VIII. Oszt Tanuló neve A verseny neve Szint Eredmény Felkészítő tanár. Barta Zágoni Bernadette

V-VIII. Oszt Tanuló neve A verseny neve Szint Eredmény Felkészítő tanár. Barta Zágoni Bernadette V-VIII Oszt Tanuló neve A verseny neve Szint Eredmény Felkészítő tanár V Barta Zágoni Bernadette Csillagszerző Matematikaverseny megyei I. díj Mátéfi István Erdélyi Magyar Matematikaverseny megyei I. díj

Részletesebben

Jegyzőkönyv, 2. napirendi pont: Aktuális ügyeink:

Jegyzőkönyv, 2. napirendi pont: Aktuális ügyeink: Jegyzőkönyv, mely felvétetett a Budapest-Soroksári Református Egyházközség Presbitériumának gyűlésén 2011. október 6-án a Lelkészi Hivatalban, 18 órától. Jelen vannak: Kiss Péter lelkipásztor, Székely

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2016/3 Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 Szenvedély és elköteleződés Házasság

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban.

A ránk következő két hétben is gondoljunk imádságban a szabadulni vágyókra a Misszióban. Március 8. (hétfő) Adjuk hálát azokért a nőkért, asszonyokért, lányokért, akik ott vannak életünkben, és sok tekintetben Imádkozzunk, hogy Istenünk kezében azokká formálódhassanak, akiknek Urunk őket elképzelte,

Részletesebben

AZ ÁRPÁDFÖLD - CINKOTA MÁTYÁSFÖLDI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ÁRPÁDFÖLD - CINKOTA MÁTYÁSFÖLDI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA AZ ÁRPÁDFÖLD - CINKOTA MÁTYÁSFÖLDI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VII. évf. 3. Szám 2005. JÚLIUS - DECEMBER Örülj és vigadozz, mert nagy dolgokat cselekszik az Úr! Jóel próféta könyve 2:21. Az adventi lelkület

Részletesebben

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat

3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat 3. Auriga Erdei Futóverseny sorozat hatodik forduló 2016.07.03 Leány 1.6km 1. Fekete Flóra 3 6:18 SZVSI SE1 / 1, 10 2. Takó Lilla 6 6:20 Szolnok SE1 / 2, 7 3. Auerbach Anita 1 7:37 Szolnok SE1 / 3, 5 4.

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET

Keresztút 2. JÉZUS VÁLLÁRA VESZI A KERESZTET Keresztút Ha jó emberekkel találkozol, megtapasztalod, milyen jó, ha szeretnek. Kérdezted már egyszer is magadtól: honnan ez a szeretet? Mi, emberek ezt nem az utcán találtuk valahol vagy a kereskedőnél

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint

ITT VALAMI KÉSZÜL. I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint 2016. böjt ITT VALAMI KÉSZÜL I.Korinthus 15,4 feltámadt az Írások szerint Mondjuk a fenti mondatot, ha sejtünk valamit, hogy be fog következni. S attól függően, hogy jóra vagy rosszra számítunk megpróbálunk

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: HARGITA Körzet: CSÍK 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanító neve Az iskola neve Helység Tollbamondászám Feladatlap 1. Mihály Ábel

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben