CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM"

Átírás

1

2 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM

3 Originally published in the USA under the title: THE PURPOSE DRIVEN LIFE SEMINAR Copyright 2006 Purpose Driven Life Ministries. All rights reserved. ******************* Céltudatos Élet Szeminárium Magyarországon kiadja MORE4HIM Magyarra fordította: Johanna Kimpian Lektorálta: Rita Krizsán A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva.

4 TARTALOMJEGYZÉK Isten hozott!...3 A szeminárium célja...5 Bevezetés: Miért élek a földön?...7 Elsõ életcél: Isten örömére teremtettünk...9 Második életcél: Isten családjába teremtettünk...11 Harmadik életcél: Isten azért teremtett minket, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk...15 Negyedik életcél: Isten szolgálatára teremtettünk...21 Ötödik életcél: Küldetésünk...27 Mit kezdesz a most hallottakkal...31 Az élet öt legfontosabb kérdése...34 A következõ lépések...36 Kulcsszavak

5 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM 2

6 ISTEN HOZOTT! ISTEN HOZOTT! Köszönöm, hogy eljöttél a Céltudatos Élet Szemináriumra! Szeretnél csatlakozni ahhoz a pásztorhoz és gyülekezet vezetõhöz, akik már világszerte elvégezték a Céltudatos Élet tanfolyamot? Azért imádkozom, hogy Isten használjon az Õ céljainak betöltése érdekében a helyi gyülekezetedben és szerte a világon. 162 országban és körülbelül 70 különbözõ felekezetben tanítottunk már. Megtisztelsz a jelenléteddel. Rick Warren 3

7 4

8 A SZEMINÁRIUM CÉLJA A SZEMINÁRIUM CÉLJA 1. BÁTORÍTSUK A SZELLEMEDET Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat. (1 Thess. 5:11) A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. (Gal. 6:9) 2. BÕVÍTSÜK AZ ISMERETEIDET Tégy magadnak egy szivességet és tanulj meg mindent amit csak tudsz; utána használd amit tanultál és növekedni fogsz." (Példabeszédek 19:8 TEV) Ahogy a vasat vassal élesítik, az ember is élesíti az õ embertársát." (Példabeszédek 27:17 NIV) Ha ezt gondolod, akkor miért nem tanulod meg magad is azt, amit másoknak tanítasz? (Róma 2:21 EF) Az eszesnek elméje tudományt szerez, és a bölcseknek füle tudományt keres." (Példabeszédek 18:15) 3. FEJLESSZÜK A KÉPESSÉGEIDET "Ha a fejsze tompa, és nem élezik meg, nagyobb erõt kell kifejteni; de a képzettség gyõzelmet szerez." (Prédikátor Könyve 10:7 NIV) "Isten ellenáll a büszke embernek, de az alázatosnak kegyelmet ad." (Jakab 4:6 EF) 5

9 A SZEMINÁRIUM CÉLJA 4. ERÕSÍTSÜK A HELYI GYÜLEKEZETET "Krisztus vezetése alatt az egész test tökéletesen összeforr. Amíg minden része végzi a saját feladatát, a többinek is segít növekedni. Így az egész test egészségesen növekszik és szeretettel teljes." (Efézus 4:16 NLT) 6

10 BEVEZETÉS: MIÉRT ÉLEK A FÖLDÖN? Az élet nem szól. "Mert Õ benne teremtetett minden, ami van a Mennyekben és a Földön, láthatók és láthatatlanok benne találja meg a célját." (Kolosse 1:16 MSG) Csak kétféleképpen fedezheted fel életed értelmét: "Krisztusban fedezzük fel, hogy kik vagyunk és miért élünk... részeként a nagy tervnek amit mindenben és mindenkiben kialakít." (Efézus 1:11 MSG) "A szerint, a mint magának kiválasztott minket Õ benne a világ teremtetése elõtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Õ elõtte szeretet által..." (Efézus 1:4) "Az Úr mindent az Õ saját céljára teremtett " (Péld. 16:4 NLT) Három kulcsfontosságú dolgot kell megértened Isten céljával kapcsolatosan az életedre nézve: Az élet egy, egy és egy. "Csak rövid ideig tartózkodom a Földön." (Zsoltárok 119:19 TEV) BEVEZETÉS "Tehát ha Istent Atyának hívjátok, látogatóként éljetek a Földön." (1 Péter 1:17 GWT) 7

11 BEVEZETÉS "Barátom, ez a világ nem az otthonod, tehát ne helyezd magad kényelembe. Ne kényeztesd a testedet a lelked árán." (1 Péter 2:11 MSG) Minden van. "Mert minden Istentõl származik. Minden az Õ hatalma miatt él, és minden az Õ dicsõségére létezik." (Róma 11:36 LB) "Én dicsõítettelek téged e Földön: elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál " (János 17:4) Íme egy fantasztikus titok Isten dicsõségével kapcsolatosan: Ha teljesíted Isten célját a Földön, Isten megosztja a dicsõségét veled az Örökkévalóságban. "És mikor megjelenik a fõpásztor, elnyeritek a dicsõségnek hervadatlan koronáját." (1 Péter 5:4) "Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékrõl - nemzedékre." (Zsoltárok 33:11) 8

12 ELSÕ ÉLETCÉL ELSÕ ÉLETCÉL: TEREMTETTÜNK " Mert Te [Isten] teremtettél mindent, és a Te akaratodért vannak és teremtettek." (Jelenések 4:11) "Mert kedveli az Úr az õ népét " (Zsoltárok 149:4) "Csak az Õt félõkben gyönyörködik az Úr " (Zsoltárok 147:11 CEV) ISTENNEK ÖRÖMET SZEREZ. "...keressétek az Õ orczáját szüntelen." (Zsoltárok 105:4) "Az Isten lélek: és akik Õt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják." (János 4:24) Az imádat egy. AZ IMÁDÓ ÉLETSTÍLUS RÉSZEI Imádjuk Istent amikor 1. Legjobban Õt. "Nem az áldozatod kell, hanem a szereteted. Nem az ajándékod kell, hanem az, hogy ismerj meg." (Hóseás 6:6 LB) "Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel! Ez az elsõ és legfontosabb parancsolat." (Máté 22:37-38 EF) " Isten a szeretet." (1 János 4:8; 1 János 4:16) 9

13 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM 2. Teljesen Benne. "Azokban gyönyörködik az Úr, a kik bíznak az Õ kitartó szeretetében." (Zsoltárok 147:11 TEV) "Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni." (Zsidók 11:6) 3. Teljes szívvel Neki. "Csak mondd meg, mit tegyek, és megteszem, Uram. Teljes szívvel engedelmeskedek Neked amíg élek." (Zsoltárok 119:34 LB) 4. Feltétel nélkül Neki. " szánjátok oda magatokat az Istennek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek." (Róma 6:13), hogy átadjuk magunkat Neki. "...adjátok oda magatokat Istennek! Ez olyan, mintha élõ áldozatot vinnétek Istennek, amely kedves a számára, és egyedül csak az õvé. Ez az, amivel méltóan, igazán és szellemi módon tisztelitek Istent." (Róma 12:1 EF) "Isten elõtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek, a töredelmes és bûnbánó szív " (Zsoltárok 51:17) Értékeld magad az imádó életstílusban:

14 MÁSODIK ÉLETCÉL MÁSODIK ÉLETCÉL: ISTEN TEREMTETTÜNK "Isten az, aki mindent teremtett, és minden az Õ dicsõségét szolgálja. Azt akarta, hogy gyermekei szintén osztozzanak az Õ dicsõségében." (Zsidók: 2:10 NCV) "Elõre elhatározta, hogy minket saját gyermekeivé fogad Jézus Krisztus által. Így akarta, és így tetszett ez neki." (Efézus 1:5 EF) "Isten adott nekünk egy lehetõséget, hogy újjá szülessünk, így most az Õ saját családjához tartozunk." (1 Péter 1:3b LB) "Így mind Jézus, aki az embereket Isten számára különválasztja, mind pedig ezek az emberek ugyanabból a családból származnak. Ezért nem is szégyelli õket Jézus a testvéreinek nevezni." (Zsidók 2:11 EF) A keresztény élet nem csak szól, hanem is! ISTEN CSALÁDJÁT HÍVJUK. "Ez a család pedig az Élõ Isten gyülekezete, amely támasza és szilárd alapja az igazságnak." (1 Timóteus 3:15 EF) 11

15 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM "Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van: azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk." (Róma 12:4-5) "Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, és mindig hálásak legyetek Istennek, hiszen mindnyájan Krisztus "testének" tagjai vagytok!" (Kolosse 3:15 EF) Az együtt átélt tapasztalatokat hívjuk. "...mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a testvéreinkért." (1 János 3:16 EF) "Kedveseim, Isten szeretetével kell szeretnünk egymást." (1 János 4:7 EF) AZ IGAZI KÖZÖSSÉGNEK HÁROM BIBLIAI JELZÕJE VAN: 1. "Ha pedig a világosságban járunk, a mint õ maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az õ Fiának vére megtisztít minket minden bûntõl." (1 János 1:7-8) 2. "Viseljétek hát el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok van a másikra! Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak!" (Kolosse 3:13 EF) 12

16 MÁSODIK ÉLETCÉL 3. "Ímé, míly jó és míly gyönyörûséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak!" (Zsoltárok 133:1) "A Szent Szellem a békesség kötelével vesz körül, és így köt össze benneteket. Minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy ezt az egységet õrizzétek meg!" (Efézus 4:3 EF) "Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus nevében arra kérlek benneteket, és azt tanácsolom, hogy összhang és egyetértés uralkodjon közöttetek, amikor beszéltek! Ne legyen köztetek széthúzás, se pártoskodás, hanem tökéletesen kapcsolódjatok egymáshoz, mind a gondolkodásban, mind a céljaitokban!" (1 Korinthus 1:10 EF) FÓKUSZÁLJ ARRA AMI KÖZÖS BENNÜNK, NEM PEDIG ARRA, AMIBEN KÜLÖMBÖZÜNK. "Azért tehát törekedjünk azokra, a mik a békességre és az egymás épülésére valók." (Róma 14:19) Értékeld magad az igazi közösség gyakorlásában: "Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk." (Róma 12:5) 13

17 JEGYZETEK 14

18 HARMADIK ÉLETCÉL HARMADIK ÉLETCÉL: ISTEN AZÉRT TEREMTETT MINKET, "Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az õ Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy õ legyen elsõszülött sok atyafi között." (Róma 8:29) "A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek elõtte született. (Kolosse 1:15) "És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra;" (1 Mózes 1:26) "Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is." (Filippi 2:5) MILYEN JÉZUS JELLEME? "De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény." (Galata 5:22-23) "...Ahogy az Úrnak Szelleme dolgozik bennünk, egyre inkább hasonlítunk rá, és egyre jobban tükrözzük az Õ dicsõségét." (2 Korintus 3:18 NLT) 15

19 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM A SZENT SZELLEM HÁROM DOLGOT HASZNÁL A KRISZTUSI JELLEM KIÁBRÁZOLÁSÁBAN 1. A Szent Szellem használ fel ahhoz, hogy bennünk a krisztusi jellemet kialakítsa. "...a mi csodálatos Istenünknek a Szava tehet titeket azzá amivé válnunk kell." (Ap Csel 20:32 MSG) "Szenteld meg õket a te igazságoddal: A te ígéd igazság." (János 17:17) "Az Ige által alakulunk és formálódunk Isten céljai számára." (2 Timóteus 3:17 MSG) 2. A Szent Szellem használ fel ahhoz, hogy bennünk a krisztusi jellemet kialakítsa. 3. A Szent Szellem használ fel ahhoz, hogy bennünk a krisztusi jellemet kialakítsa. "Mert a mostani, könnyen elviselhetõ szenvedéseink csak rövid ideig tartanak, mégis örök dicsõséget szereznek számunkra! Ez a dicsõség pedig olyan csodálatos, hogy össze se lehet hasonlítani a szenvedéseinkkel." (2 Korintus 4:17 NIV) KULCS: Isten úgy formálja ki az életedben a Szent Szellem gyümölcsét, hogy megengedi, hogy belekerülj olyan szituációkba, amelyekben éppen szeretnél reagálni! "Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az õ végzése szerint hivatalosak." (Róma 8:28) "Mert Isten elõre ismerte az Õ népét, és elõre ki is választotta, hogy az Õ Fiához hasonlókká váljanak..." (Róma 8:29 NLT) 16

20 HARMADIK ÉLETCÉL A AZ A FOLYAMAT, AMI ÁLTAL HASONLÓVÁ VÁLUNK KRISZTUSHOZ. Négyféle problémára számíthatsz az életben: 1. A próba tervezett szituáció, aminek célja, hogy közelebb vonzzon Hozzá, és a jellemünket formálja. "Tudjuk, hogy ezek a próbák türelmet szereznek. A türelem pedig karaktert." (Róma 5:3-4 NCV) "Ezek a próbák azért jönnek, hogy bebizonyosodjon a ti hitetek tisztasága, a mi sokkal értékesebb az aranynál." (1 Péter 1:7 NCV) 2. A kísértés tervezett szituáció, aminek a célja, hogy eltávolítson minket Istentõl, és hogy a jellemünket rombolja. "Amikor kísértések érnek valakit, ne mondja, hogy Isten akarja rávenni a gonoszságra! Mert Isten nem kísérthetõ semmi gonosszal, és õ maga senkit nem kísért." (Jakab 1:13 EF) 3. A vétkek okozott károk. "És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;" (Máté 6:12) 4. A probléma általában (de nem mindig) a saját bûnünk. 17

21 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM Minden problémára más a megoldás: 1. Ha Istentõl jövõ próbáról van szó, bele kell engednem magam. Amit tennem kell, az az, hogy Istenben. Ki kell engednem kezeim közül és át kell adnom Istennek. "Let Go And Let God." 2. Ha a Sátántól jövõ kísértésrõl van szó, amit tennem kell, az az, hogy. 3. Ha valaki vétkezett ellenem, amit tennem kell, az az, hogy neki. El kell engednem neki. 4. Ha a problémát a saját bûnöm okozta, amit tennem kell, az az, hogy belõle. AZ ÉRETTSÉGHEZ VEZETÕ UTAT NEM LEHET MEGRÖVIDÍTENI, IDÕBE TELIK. "Meddig fog tartani ez az építés? Addig, amíg mindannyian ugyanúgy fogunk hinni, amíg ugyanúgy megismerjük az Isten Fiát, amíg mindannyian egészen felnõtté válunk, és minden tekintetben Krisztusra fogunk hasonlítani." (Efézus 4:13 EF) "Ezért állandóan az Úr dicsõségét tükrözzük vissza. Eközben pedig fokozatosan átváltozunk, és egyre jobban hasonlítunk õhozzá. Igen, a dicsõségnek egyre magasabb szintjére jutunk." (2 Korintus 3:18 EF) 18

22 HARMADIK ÉLETCÉL Minden értékes dologhoz idõ kell! Miért telik annyi idõbe? Mert félünk magunkat, és a valósággal. A JELLEM A ÉPÜL. Értékeld magad az igazi tanitványságban: "Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden." (2 Korintus 5:17) 19

23 JEGYZETEK 20

24 NEGYEDIK ÉLETCÉL: ISTEN NEGYEDIK ÉLETCÉL TEREMTETTÜNK "Mert az Õ alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket elõre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk." (Efézus 2:10) "A nép, a melyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet!" (Ézsaiás 43:21) "Mindegyikõtök kapott valamilyen szellemi ajándékot Istentõl. Ezzel az ajándékkal szolgáljátok egymást, mint hûséges szolgák, akik Isten sokféle kegyelmével jól gazdálkodnak." (1 Péter 4:10 EF) "Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében." (Zsoltárok 139:13) SZ (Máté 12:34; Példabeszédek 4:23; Zsolt.37:4) A (1 Korintus 12; Róma 8; Efézus 4) K (2 Mózes 31:3; 1 Korintus 12:5) A (Róma 8:28; 2 Korintus 1) SZ (1 Korintus 2:11) Életednek ez a SZAKASZa segít meghatározni, hogy milyen szolgálati területet válassz. 21

25 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM Isten azt akarja, hogy ezt a SZAKASZt. ezt a SZAKASZt. ezt a SZAKASZt. ISTEN NEM AKARJA, HOGY MÁSOKHOZ MÉRD MAGAD! "De hát kicsoda vagy te, hogy vitába mersz szállni Istennel? Felelõsségre vonhatja-e a cserépedény a fazekas mestert: "Miért formáltál engem ilyenné? Vagy talán nincs hatalma a fazekasnak az agyag felett? Ugyanabból az agyagból az egyik cserépedényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja." (Róma 9:20-21 EF) nevezzük azt, amikor a "SZAKASZ" (elhívás) alkalmazásával segítünk mások életén. A Biblia szerint szolgáló. "Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy õ szolgáljon, és adja az õ életét váltságul sokakért." (Máté 20:27-28) "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy adta" (János 3:16) "...a ki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok" (Máté 20:26) A SZAKASZ felfedi a, de a szolgáló szívem fedi fel az. 22

26 NEGYEDIK ÉLETCÉL AZ IGAZI SZOLGÁLÓ JELLEMZÕI: 1. Az igazi szolgáló minden feladatot végez. "És valamit tesztek, lélekbõl cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek." (Kolosse 3:23) "Ha valaki olyan fontosnak tartja magát, hogy nem akar másoknak segíteni, akkor valójában senki, csupán magát csapja be." (Galata 6:3 EF) 2. Az igazi szolgáló. AZ IGAZI SZOLGÁLÓ EGYETLEN ELISMERÉSRE VÁGYIK: JÉZUSÉRA! "...Ha még mindig emberek tetszését keresném, nem lennék Krisztus szolgája." (Galata 1:10) "Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könnyhullatás és kisértések közt " (Ap. Csel. 20:19) 3. Az igazi szolgáló nem azzal törõdik. "Nem fogjuk magunkat másokhoz mérni, mintha bármelyikünk jobb lenne a másiknál. Sokkal érdekesebb dolgokat végezhetünk el az életben. Mindannyian egyediek vagyunk." (Galata 5:26 MSG) "Ki vagy te, hogy más szolgáját kritizáld? Az Úr majd eldönti, hogy a szolgája sikeres volt-e." (Róma 14:4 GWT) 23

27 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM AZ IGAZI SZOLGÁLÓ NEM HASONLÍTGATJA MAGÁT MASOKHOZ ÉS NEM VERSENG MÁS SZOLGÁLÓKKAL! "Tedd azt amit tenned kell, akkor a jól végzett munka gyümölcse lesz a jutalmad és nem lesz rá szükséged, hogy másokhoz mérd magad." (Galata 6:4 NLT) AZ ISTEN SZOLGÁI KÖZÖTTI VERSENGÉS ÉSSZERÛTLEN, MIVEL: Ugyanabban a csapatban játszunk. Az a cél, hogy Isten nyerjen, nem pedig mi. Más a feladatunk. Más-más SZAKASZnál tartunk (más az elhivásunk). Szentelj minden feladatnak egyenlõ odaszánást. Ne légy hivalkodó. Ne törõdj azzal, mit tesz a többi szolgáló. Értékeld magad, hogy a szolgálatban milyen a szived:

28 NEGYEDIK ÉLETCÉL "Aki pedig csupán egy pohár friss vizet ad egynek is a legkisebbek közül azért, mert az én tanítványom, igazán mondom nektek, az biztosan jutalmat kap." (Máté 10:42 LB) "...Nem felejti el, milyen keményen dolgoztatok Neki, és hogy a másokkal való bánásmódban az Iránta való szeretetet fejeztétek ki." (Zsidók 6:10 NLT) "Azért szerelmes atyámfiai erõsen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban." (1 Korintus 15:58) "...gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van..." (2 Timóteus 1:6) 25

29 JEGYZETEK 26

30 ÖTÖDIK ÉLETCÉL: ÖTÖDIK ÉLETCÉL "A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is õket e világra." (János 17:18) Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott életet éljünk, minden kereszténynek szüksége van szolgálatra, és küldetésre. "A miként engem küldött vala az Atya, én is akképen küldelek titeket." (János 20:21) "Mindez Istentõl származik, aki Krisztus által kibékített, és újra egyesített saját magával bennünket. Sõt, ránk bízta, hogy mi is segítsünk más embereknek abban, hogy kibéküljenek Vele." (2 Korintus 5:18 EF) "De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról." (Ap. Csel. 20:24) a küldetésünk teljesítése. 27

31 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM A KÜLDETÉSEM TELJESÍTÉSE AZÉRT FONTOS, MERT: 1. vele. "Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek..." (Máté 28:19-20) "...figyelmeztesd õket, hogy éljenek. Ha nem figyelmezteted õket nyíltan, hogy hagyják abba a gonoszságot, õk meghalnak a bûneik miatt, de én téged teszlek felelõssé a halálukért." (Ezékiel 3:18 NCV) ad az életemnek. "...valaki pedig elveszti az õ életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt" (Márk 8:35) "Bizony, eljön az Úr Napja! Úgy fog megérkezni, mint a tolvaj. Akkor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az égitestek pedig elégnek és elpusztulnak. Tûzben ég majd el a Föld, és minden, ami rajta van." (2 Péter 3:10 EF) 4. Isten megbízásunk elvégzéséhez kötötte a világtörténelem befejezeset-finaléját. "Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül." (Máté 24:36) "És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jõ el a vég." (Máté 24:14) 28

32 ÖTÖDIK ÉLETCÉL Az a keresztény, aki, nem összpontosít, megállja a helyét. "Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók." (2 Korintus 4:18) "És a kik élnek e világgal, mintha nem élnének: mert elmúlik e világnak ábrázatja." (1 Korintus 7:31) "...félretéve minden akadályt és a megkörnyékezõ bûnt, kitartással fussuk meg az elõttünk levõ küzdõ tért." (Zsidók 12:1) "...hosszan tûr érettünk [az Úr], nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson." (2 Péter 3:9) Értékeld magad az evangélizálás teljesítésében:

33 JEGYZETEK 30

34 MIT KEZDESZ A MOST HALLOTTAKKAL? MIT KEZDESZ A MOST HALLOTTAKKAL? ÖSSZEFOGLALÓ A gyülekezet ereje nem a méretétõl függ! A gyülekezet növekedésében többféle módszer létezik. Ne kritizáld azt, amit Isten megáld! Mindenféle gyülekezetre szükség van, hogy a különbözõ embereket elérjük! Ha egy alapelv bibliai, akkor áthidalja a kulturális különbségeket. Bárhol mûködni fog! Soha nem szabad összetéveszteni a mi módszereinket Isten üzenetével! Az üzenet nem változhat, míg a módszereink állandóan változnak! 31

35 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM Odaszánod-e az életed további részét Isten örökkévaló céljainak betöltésére? "Mint Isten munkatársai, kérünk és bíztatunk benneteket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét." (2 Korintus 6:1 EF) "Én tehát nem céltalanul futok, hanem egy határozott cél felé. Úgy küzdök, mint egy ökölvívó, aki eltalálja az ellenfelét, és nem a levegõbe csapkod." (1 Korintus 9:26) Akkor leszel igazi keresztény, ha odaszánod magad a legelsõ parancsolat és a legnagyobb küldetés betöltésére. A LEGELSÕ PARANCSOLAT: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl (erõdbõl). Ez az elsõ és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták." (Máté 22:36-40) "Szeresd az Urat... teljes szívedbõl..." Isten saját örömére teremtett téged, tehát az életed értelme az, hogy imádd Õt. "Szeresd felebarátodat, mint magadat..." Isten az Õ szolgálatára teremtett téged, ugyhogy életed értelme az, hogy szeretettel szolgálj mások felé. 32

36 A LEGNAGYOBB KÜLDETÉS MIT KEZDESZ A MOST HALLOTTAKKAL? "Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek..." (Máté 28:19-20) "Menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket " Küldetésed van, tehát az életed értelme az, hogy evangélizálj. "Kereszteljétek meg õket..." Isten az Õ családjának teremtett téged, tehát életed értelme az, hogy közösséget gyakorolj a gyülekezettel. "Tanítsátok meg õket..." Isten azért teremtett téged, hogy Krisztushoz hasonlóvá válj, tehát életed értelme az, hogy a tanítványság által érett kereszténnyé válj. Jézus ezt mondta: "Ha tudjátok mindezt, boldogok lesztek, ha cselekszitek is." (János 13:17 NIV) 33

37 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM AZ ELET ÖT LEGFONTOSABB KÉRDÉSE: ÉLETED ÉRTELMÉNEK MEGFOGALMAZÁSA 1. Mi lesz az életem középpontja? (Kérdés az imádat fejezetbõl.) Isten lesz az életed középpontja? 2. Kivel leszek közösségben? (Kérdés a közösség fejezetbõl.) A Gyülekezettel leszel közösségben? 3. Milyen jellemet engedek érvényesülni az életemben? (Kérdés a tanítványság fejezetbõl.) Krisztusi jellemet fogsz táplálni magadban? 4. Mivel járul hozzá életem mások életéhez? (Kérdés a szolgálat fejezetbõl.) Kit fogsz szolgálni? 5. Milyen üzenetet adok át az életemmel? (Kérdés a küldetés fejezetbõl.) Kit fog megcélozni a szolgálatod? 34

38 AZ ÉLET ÖT LEGFONTOSABB KÉRDÉSE "Dávid, minekutána a saját idejében szolgált az Isten akaratának, elaludt " (Ap. Csel. 13:36) "Ha tûrünk, vele együtt fogunk uralkodni is " (2 Timóteus 2:12) "Méltó vagy Uram, hogy végy dicsõséget és tisztességet és erõt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek." (Jelenések 4:11) Hajlandó vagy Isten céljaira szentelni további életed? Komolyan gondolod? 35

39 A KÖVETKEZÕ LÉPÉSEK A KÖVETKEZÕ LÉPÉSEK OSZD MEG MÁSOKKAL "Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat..." (1 Thessalonika 5:11) RENDSZERESEN VIZSGÁLD MAGAD "Folyamatosan ellenõrizzétek magatokat, hogy hitben jártok-e, nehogy elkényelmesedve elsodródjatok." (2 Korintus 13:5 MSG) ÍRD LE "Nagyon fontos, hogy belekapaszkodjunk abba amit hallottunk, nehogy valaki eltérítsen bennünket Tõle." (Zsidók 2:1 MSG) ADD ÁT "Add át, és bízd rá ezeket az igazságokat olyanokra, akik hûségesek, és akikben megbízol! De olyanok legyenek, akik majd másokat is meg tudnak ezekre tanítani!" (2 Timóteus 2:2 EF) 36

40 KULCSSZAVAK KULCSSZAVAK BEVEZETÕ Rólad Spekuláció által Kijelentés által Teszt Bizalom Ideiglenes feladat Isten dicsõségére ELSÕ ÉLETCÉL Isten örömére Az imádat Életstílus Szeretjük Bízunk Engedelmeskedünk Átadjuk magunkat Az imádat lényege MÁSODIK ÉLETCÉL Családjába Hitrõl Összetartásról Gyülekezetnek Közösségnek Hitelesség Könyörületesség Egység HARMADIK ÉLETCÉL Hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk Mint a Szent Szellem gyümölcse Igazságot Embereket Körülményeket Az ellentétes tulajdonsággal Tanítványság Isten által Az ördög által Mások bûnei által Következménye Megnyugszom Ellenállok Megbocsátok Megtérek Megalázni Szembenézni Szokásokra 37 NEGYEDIK ÉLETCÉL Szolgálatára Szív Ajándékok (Szellemi) Képességek Átélések Személyiség Fogadd el Élvezd Fejleszd Szolgálatnak Minden ember Szolgálati területem Érettségem Egyenlõ odaadással Nem hivalkodik Hogy a többi szolgáló mit tesz ÖTÖDIK ÉLETCÉL Küldetésed A gyülekezetben A világban Az evangélizálás Jézus megbízott Ez a legnagyszerûbb dolog, amit bárkiért is tehetek Értelmet Az örökkévalóra A mulandóra

41 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM FELHASZNÁLT BIBLIA FORDÍTÁSOK: KG Károly Gáspár (legtöbb esetben ez a fordítás volt használva, így ezt a jelölést nem használtuk) EF Újszövetség - Egyszerû Magyar Nyelvü Fordítás TBL Magyarország Alapítvány 2003 World Bible Translation Center, Inc World Bible Translation Center Egyes bibliai idézetek könnyebb megértése céljából szabad fordítást alkalmaztunk, ilyen eseteknél az eredeti Angol Kiadás rövidítését használtuk. AMP The Amplified Bible Grand Rapids: Zondervan (1965) CEV Contemporary English Version New York: American Bible Society (1995) GWT God's Word Translation Grand Rapids: World Publishing, Inc. (1995) KJV King James Version LB Living Bible Wheaton, IL: Tyndale House Publishers (1979) MSG The Message Colorado Springs: Navpress (1993) NAB New American Bible Chicago Catholic Press (1970) NASB New American Standard Bible Anaheim, CA: Foundation Press (1973) NCV New Century Version Dallas: World Bibles (1991) NIV New International Version Colorado Springs: International Bible Society (1978, 1984) NJB New Jerusalem Bible Garden City, NY: Doubleday (1985) NLT New Living Translation Wheaton, IL: Tyndale House Publishers (1996) NRSV New Revised Standard Version Grand Rapids: Zondervan (1990) PH New Testament in Modern English by J.B. Phillips New York: Macmillan (1958) TEV Today's English Version New York: American Bible Society (1992) (Also called Good News Translation) 38

42 NEM A VÉLETLEN MÛVE VAGY! YOU ARE NOT AN ACCIDENT Isten Even before már a the világ universe megteremtése was created, elõtt God gondolt had you in rád, mind, és and az he Õ planned tervei you szerint for his formált purposes. téged. These Ezek purposes a tervek will extend a far földi beyond életnél the few sokkal years you többrõl will spend szólnak. on earth. Az örökkévalóságra You were made to lettél teremtve! last forever! A Céltudatos Élet segít megérteni, hogy miért élsz és mi The Purpose Driven Life will help you understand why you are Isten terve az életedre nézve - itt a földön és majd az alive and God s amazing plan for you both here and now, and örökkévalóságban. Isten által és neki teremttettél. for eternity. You were made by God and for God, and until you Az életed akkor nyer igazi értelmet, amikor megismered és understand betöltöd that, az Õ life terveit. will never make sense. Make"Vigyazz, sure you re ne not pazarold missing the el az point életed! of your life. Ha The a Purpose Legelsõ Driven Parancsolat Life will guide és a you Legnagyobb to greatness Küldetés through szerint living the élsz, Great a Céltudatos Commandment Életand nagyszerûségre the Great Commission. vezet el." BILLY GRAHAM AND - BILLY GRAHAM ÉS FRANKLIN GRAHAM - Timeless, profound, compelling, transforming: The Purpose "Mély, áttformáló erelyû, lényegretörõ, örökérvényû könyv. Driven A Life Céltudatos is priceless Élet for everyone felbecsülhetetlen who wants érték to know mindenki purpose számára and aki fulfill meg their szeretné destiny. ismerni This groundbreaking az élet értelmét [teaching] és be their will akarja set millions tölteni of a people küldetését. free to Ez live a the nagyszerû, lives God inspiráló intended. tanítás BRUCE milliók WILKINSON, életét fogja AUTHOR, felszabadítani THE PRAYER az Isteni OF JABEZ küldetés beteljesítésére." - BRUCE WILKINSON, ÍRÓ; JÁBEC IMÁDSÁGA - For more information please contact: Bõvebb információért PURPOSE DRIVEN MINISTRIES az címen lehet érdeklõdni Purpose Driven Ministries. All rights reserved. Printed in the USA.

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

megtanultam, hogyan jön létre a hit

megtanultam, hogyan jön létre a hit megtanultam, hogyan jön létre a hit Miskolc, 2011 FAITH TO LIVE BY Originally published in English by Derek Prince Ministries, Charlotte, USA - under the title: FAITH TO LIVE BY, ISBN 0-89283-042-5 Copyright

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

János 3: Hungarian Károli ( public domain)

János 3: Hungarian Károli ( public domain) Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Tanítás a házasságról

Tanítás a házasságról Tanítás a házasságról ADUNARE Tanítás a házasságról A házasságról való tanítás nagyon fontos mivel kihatással van minden ember életére. A házasság jó dolog. A házasság Istentől való dolog. Amikor összeházasodunk

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt.

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. János 1,1 Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. János 1,4 1 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Én vagyok

Részletesebben

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17)

boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) BOLDOGMONDÁSOK boldog ember az, a kit az Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak büntetését meg ne utáljad! (Jób 5:17) Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

Szabadság Krisztusban

Szabadság Krisztusban 11. tanulmány Szabadság Krisztusban december 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Róma 8:1, 4; 13:8; 1Korinthus 6:20; Galata 5:1-15; Zsidók 2:14-15 Mert ti szabadságra hivattatok atyámfiai; csakhogy

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A földműves és a mag A Biblia gyermekeknek bemutatja A földműves és a mag Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for

Részletesebben

Keresztény értékeink

Keresztény értékeink Keresztény értékeink NEW START 1. Táplálkozás 2. Testmozgás 3. Víz 4. Napsugár 5. Önuralom 6. Levegő 7. Pihenés 8. Lelki egyensúly Miért nehéz egészségesen élni? A keresztény öröm Örüljetek az Úrban mindenkor;

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET

PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET PÁL LEVELE A KOLOSSÉIAKHOZ 1. FEJEZET Kolossé városa a kis-ázsiai Pergia területén volt, és ebben a levélben Pál még további néhány gyülekezetet is üdvözöl Laodiceában és Hirápoliszban is. Pál sohasem

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

kenet But as the same anointing teacheth you of all things -

kenet But as the same anointing teacheth you of all things - A kenetről A gyülekezetekben vagy emberekről is lehet hallani, hogy itt vagy ott gyógyító kenet van, vagy ennek vagy annak a szolgálónak nagy kenet van a szolgálatán. Rengeteg a tévhit a kenettel kapcsolatban,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése

De egyet teszek. A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése De egyet teszek A gyülekezeti szolgálattevők lelki és értelmi felkészülése Az egész hívő élet szolgálattevői élet A. A szolgálattevők lelkisége Lelki cél érdekében a szolgálattevőnek lelki embernek kell

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1.

ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. ALAPTANÍTÁSOK Szolgálati ajándékok 5. A pásztori szolgálat 1. Szolgálati elhívásokról, és szolgálati ajándékokról lesz tanítás a mai napon. A pásztori eléhívásról tanítunk. Efezus 4:11-12 És İ adott némelyeket

Részletesebben

2 A hívők egysége a tanításban

2 A hívők egysége a tanításban Minden keresztény egysége Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje

Részletesebben

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava

01137_135_WordofWisdom.qxd 12-07-2011 12:11 Page 1 A Bölcsesség szava A Bölcsesség szava Mivel a fizikai állapotunk lelkileg is hat ránk, ezért Mennyei Atyánk olyan parancsolatokat is adott nekünk, amelyek arra hivatottak, hogy javítsák a fizikai és a lelki egészségünket.

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 6. TETTEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: I. A Heidelbergi Káté II. Második Helvét Hitvallás. Kálvin Kiadó, Budapest. 2004;

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Gyászszertartás Búcsúztató

Gyászszertartás Búcsúztató Gyászszertartás Búcsúztató Nyitó ima: Mennyei Atyánk, azért jöttünk össze a mai napon, hogy lerójuk tiszteletünket és kegyeletünket szeretett teremtményed, élete előtt. Összejöttünk, hogy hálát adjunk

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 2. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: ÖRÖM (GALATA 5, 22)

A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 2. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: ÖRÖM (GALATA 5, 22) A LÉLEK GYÜMÖLCSEI 2. A LÉLEK GYÜMÖLCSE PEDIG: ÖRÖM (GALATA 5, 22) Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 7. rész A Lélek gyümölcse öröm. Talán ez az egyik dolog, az

Részletesebben

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38.

AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVÖSSÉG Ap Csel 2,38. (New Testament Salvation) Az üdvösség témája mindenkiben érdeklodést kell, hogy keltsen, különösen hívo keresztényekben és azokban, akik szeretik az Urat. Számtalan

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET

AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET AZ ÚRNAP DÉLELÕTTI ISTENTISZTELET A) ÚRVACSORÁVAL A szolgálattevõ az úrasztalához egyenesen a szószékre megy, és Isten igéjével köszönti a gyülekezetet. KÖSZÖNTÉS 1. Kegyelem néktek és békesség Istentõl,

Részletesebben

MIÉRT. Mint mindig, ha bármilyen módon segítségedre lehetünk, itt elérheted a gyülekezetet: P.O. Box 68309, Indianapolis, Indiana 46268

MIÉRT. Mint mindig, ha bármilyen módon segítségedre lehetünk, itt elérheted a gyülekezetet: P.O. Box 68309, Indianapolis, Indiana 46268 MIÉRT Mint mindig, ha bármilyen módon segítségedre lehetünk, itt elérheted a gyülekezetet: P.O. Box 68309, Indianapolis, Indiana 46268 www.jesuslifetogether.com Copyright 2002, 1994 RealPeople@JesusLifeTogether.com

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

Énkép. Bátorítások. El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Józsué 1, 5

Énkép. Bátorítások. El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled. Józsué 1, 5 Énkép Bátorítások Arany lapokra írd (esetleg kör alakban, mintha tallér volna), tedd kincses ládába. Onnan vehetnek a gyerekek. Isten ígéri azoknak, akik az övéi. Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Lődd be magad Krisztussal

Lődd be magad Krisztussal Lődd be magad Krisztussal 2014-01-12 (Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma egy két gondolatot szeretnék veletek megosztani. Tulajdonképp nem is tanítás, inkább elgondolkodásra remélem - késztető, dolgok,

Részletesebben

bibliai felfedező A8 Ajánlott további olvasásra: Lukács 18: Timóteus 2:1-6 Filippi 4: rész: A keresztyén élet Az imádkozás

bibliai felfedező A8 Ajánlott további olvasásra: Lukács 18: Timóteus 2:1-6 Filippi 4: rész: A keresztyén élet Az imádkozás Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: A keresztyén élet Az imádkozás Olvasd

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Jólét-Isten áldásainak mértéke

Jólét-Isten áldásainak mértéke - 1 - Jólét-Isten áldásainak mértéke Szeressed azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. És ez ígék, a melyeket e mai napon parancsolok néked, legyenek a te szívedben.

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI

A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI A MESSIÁS HALÁLÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. MÓZES TÖRVÉNYÉNEK VÉGE II. A BŰNÖS TERMÉSZET ÍTÉLETE III.

Részletesebben

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata)

A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) A kegyelem Abonyi Sándor (A kegyelem, a törvény, a hit és a cselekedetek kapcsolata) 1. Példázat a kegyelemről Tételezzük fel, hogy két ember a világi élete során halálos bűnt követ el és a világi bíróság

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK

JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK JELLEMZŐ GONDOLKODÁS MÓDOK szegénység evangéliuma bővölködés teológiája sáfárság a nekünk adott javak gonoszok jár nekem felelősséget jelent azért dolgozom szükségek betöltése meggazdagodjak szolgáljam

Részletesebben

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II.

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ II. Jegyzet Jim Sanders tanításából 2011. március 13. Az elmúlt héten a papi szolgálatról szóltunk, amely minden hívőt érint. Jelenések könyvében az 1/5-6 verseit olvastuk.

Részletesebben