CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM"

Átírás

1

2 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM

3 Originally published in the USA under the title: THE PURPOSE DRIVEN LIFE SEMINAR Copyright 2006 Purpose Driven Life Ministries. All rights reserved. ******************* Céltudatos Élet Szeminárium Magyarországon kiadja MORE4HIM Magyarra fordította: Johanna Kimpian Lektorálta: Rita Krizsán A fordítás és a kiadás a kiadó engedélyével történt. Minden jog fenntartva.

4 TARTALOMJEGYZÉK Isten hozott!...3 A szeminárium célja...5 Bevezetés: Miért élek a földön?...7 Elsõ életcél: Isten örömére teremtettünk...9 Második életcél: Isten családjába teremtettünk...11 Harmadik életcél: Isten azért teremtett minket, hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk...15 Negyedik életcél: Isten szolgálatára teremtettünk...21 Ötödik életcél: Küldetésünk...27 Mit kezdesz a most hallottakkal...31 Az élet öt legfontosabb kérdése...34 A következõ lépések...36 Kulcsszavak

5 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM 2

6 ISTEN HOZOTT! ISTEN HOZOTT! Köszönöm, hogy eljöttél a Céltudatos Élet Szemináriumra! Szeretnél csatlakozni ahhoz a pásztorhoz és gyülekezet vezetõhöz, akik már világszerte elvégezték a Céltudatos Élet tanfolyamot? Azért imádkozom, hogy Isten használjon az Õ céljainak betöltése érdekében a helyi gyülekezetedben és szerte a világon. 162 országban és körülbelül 70 különbözõ felekezetben tanítottunk már. Megtisztelsz a jelenléteddel. Rick Warren 3

7 4

8 A SZEMINÁRIUM CÉLJA A SZEMINÁRIUM CÉLJA 1. BÁTORÍTSUK A SZELLEMEDET Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat. (1 Thess. 5:11) A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. (Gal. 6:9) 2. BÕVÍTSÜK AZ ISMERETEIDET Tégy magadnak egy szivességet és tanulj meg mindent amit csak tudsz; utána használd amit tanultál és növekedni fogsz." (Példabeszédek 19:8 TEV) Ahogy a vasat vassal élesítik, az ember is élesíti az õ embertársát." (Példabeszédek 27:17 NIV) Ha ezt gondolod, akkor miért nem tanulod meg magad is azt, amit másoknak tanítasz? (Róma 2:21 EF) Az eszesnek elméje tudományt szerez, és a bölcseknek füle tudományt keres." (Példabeszédek 18:15) 3. FEJLESSZÜK A KÉPESSÉGEIDET "Ha a fejsze tompa, és nem élezik meg, nagyobb erõt kell kifejteni; de a képzettség gyõzelmet szerez." (Prédikátor Könyve 10:7 NIV) "Isten ellenáll a büszke embernek, de az alázatosnak kegyelmet ad." (Jakab 4:6 EF) 5

9 A SZEMINÁRIUM CÉLJA 4. ERÕSÍTSÜK A HELYI GYÜLEKEZETET "Krisztus vezetése alatt az egész test tökéletesen összeforr. Amíg minden része végzi a saját feladatát, a többinek is segít növekedni. Így az egész test egészségesen növekszik és szeretettel teljes." (Efézus 4:16 NLT) 6

10 BEVEZETÉS: MIÉRT ÉLEK A FÖLDÖN? Az élet nem szól. "Mert Õ benne teremtetett minden, ami van a Mennyekben és a Földön, láthatók és láthatatlanok benne találja meg a célját." (Kolosse 1:16 MSG) Csak kétféleképpen fedezheted fel életed értelmét: "Krisztusban fedezzük fel, hogy kik vagyunk és miért élünk... részeként a nagy tervnek amit mindenben és mindenkiben kialakít." (Efézus 1:11 MSG) "A szerint, a mint magának kiválasztott minket Õ benne a világ teremtetése elõtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Õ elõtte szeretet által..." (Efézus 1:4) "Az Úr mindent az Õ saját céljára teremtett " (Péld. 16:4 NLT) Három kulcsfontosságú dolgot kell megértened Isten céljával kapcsolatosan az életedre nézve: Az élet egy, egy és egy. "Csak rövid ideig tartózkodom a Földön." (Zsoltárok 119:19 TEV) BEVEZETÉS "Tehát ha Istent Atyának hívjátok, látogatóként éljetek a Földön." (1 Péter 1:17 GWT) 7

11 BEVEZETÉS "Barátom, ez a világ nem az otthonod, tehát ne helyezd magad kényelembe. Ne kényeztesd a testedet a lelked árán." (1 Péter 2:11 MSG) Minden van. "Mert minden Istentõl származik. Minden az Õ hatalma miatt él, és minden az Õ dicsõségére létezik." (Róma 11:36 LB) "Én dicsõítettelek téged e Földön: elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál " (János 17:4) Íme egy fantasztikus titok Isten dicsõségével kapcsolatosan: Ha teljesíted Isten célját a Földön, Isten megosztja a dicsõségét veled az Örökkévalóságban. "És mikor megjelenik a fõpásztor, elnyeritek a dicsõségnek hervadatlan koronáját." (1 Péter 5:4) "Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékrõl - nemzedékre." (Zsoltárok 33:11) 8

12 ELSÕ ÉLETCÉL ELSÕ ÉLETCÉL: TEREMTETTÜNK " Mert Te [Isten] teremtettél mindent, és a Te akaratodért vannak és teremtettek." (Jelenések 4:11) "Mert kedveli az Úr az õ népét " (Zsoltárok 149:4) "Csak az Õt félõkben gyönyörködik az Úr " (Zsoltárok 147:11 CEV) ISTENNEK ÖRÖMET SZEREZ. "...keressétek az Õ orczáját szüntelen." (Zsoltárok 105:4) "Az Isten lélek: és akik Õt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják." (János 4:24) Az imádat egy. AZ IMÁDÓ ÉLETSTÍLUS RÉSZEI Imádjuk Istent amikor 1. Legjobban Õt. "Nem az áldozatod kell, hanem a szereteted. Nem az ajándékod kell, hanem az, hogy ismerj meg." (Hóseás 6:6 LB) "Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és teljes elméddel! Ez az elsõ és legfontosabb parancsolat." (Máté 22:37-38 EF) " Isten a szeretet." (1 János 4:8; 1 János 4:16) 9

13 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM 2. Teljesen Benne. "Azokban gyönyörködik az Úr, a kik bíznak az Õ kitartó szeretetében." (Zsoltárok 147:11 TEV) "Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni." (Zsidók 11:6) 3. Teljes szívvel Neki. "Csak mondd meg, mit tegyek, és megteszem, Uram. Teljes szívvel engedelmeskedek Neked amíg élek." (Zsoltárok 119:34 LB) 4. Feltétel nélkül Neki. " szánjátok oda magatokat az Istennek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek." (Róma 6:13), hogy átadjuk magunkat Neki. "...adjátok oda magatokat Istennek! Ez olyan, mintha élõ áldozatot vinnétek Istennek, amely kedves a számára, és egyedül csak az õvé. Ez az, amivel méltóan, igazán és szellemi módon tisztelitek Istent." (Róma 12:1 EF) "Isten elõtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek, a töredelmes és bûnbánó szív " (Zsoltárok 51:17) Értékeld magad az imádó életstílusban:

14 MÁSODIK ÉLETCÉL MÁSODIK ÉLETCÉL: ISTEN TEREMTETTÜNK "Isten az, aki mindent teremtett, és minden az Õ dicsõségét szolgálja. Azt akarta, hogy gyermekei szintén osztozzanak az Õ dicsõségében." (Zsidók: 2:10 NCV) "Elõre elhatározta, hogy minket saját gyermekeivé fogad Jézus Krisztus által. Így akarta, és így tetszett ez neki." (Efézus 1:5 EF) "Isten adott nekünk egy lehetõséget, hogy újjá szülessünk, így most az Õ saját családjához tartozunk." (1 Péter 1:3b LB) "Így mind Jézus, aki az embereket Isten számára különválasztja, mind pedig ezek az emberek ugyanabból a családból származnak. Ezért nem is szégyelli õket Jézus a testvéreinek nevezni." (Zsidók 2:11 EF) A keresztény élet nem csak szól, hanem is! ISTEN CSALÁDJÁT HÍVJUK. "Ez a család pedig az Élõ Isten gyülekezete, amely támasza és szilárd alapja az igazságnak." (1 Timóteus 3:15 EF) 11

15 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM "Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van: azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk." (Róma 12:4-5) "Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, és mindig hálásak legyetek Istennek, hiszen mindnyájan Krisztus "testének" tagjai vagytok!" (Kolosse 3:15 EF) Az együtt átélt tapasztalatokat hívjuk. "...mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a testvéreinkért." (1 János 3:16 EF) "Kedveseim, Isten szeretetével kell szeretnünk egymást." (1 János 4:7 EF) AZ IGAZI KÖZÖSSÉGNEK HÁROM BIBLIAI JELZÕJE VAN: 1. "Ha pedig a világosságban járunk, a mint õ maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az õ Fiának vére megtisztít minket minden bûntõl." (1 János 1:7-8) 2. "Viseljétek hát el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok van a másikra! Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak!" (Kolosse 3:13 EF) 12

16 MÁSODIK ÉLETCÉL 3. "Ímé, míly jó és míly gyönyörûséges, a mikor együtt lakoznak az atyafiak!" (Zsoltárok 133:1) "A Szent Szellem a békesség kötelével vesz körül, és így köt össze benneteket. Minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy ezt az egységet õrizzétek meg!" (Efézus 4:3 EF) "Testvéreim, Urunk Jézus Krisztus nevében arra kérlek benneteket, és azt tanácsolom, hogy összhang és egyetértés uralkodjon közöttetek, amikor beszéltek! Ne legyen köztetek széthúzás, se pártoskodás, hanem tökéletesen kapcsolódjatok egymáshoz, mind a gondolkodásban, mind a céljaitokban!" (1 Korinthus 1:10 EF) FÓKUSZÁLJ ARRA AMI KÖZÖS BENNÜNK, NEM PEDIG ARRA, AMIBEN KÜLÖMBÖZÜNK. "Azért tehát törekedjünk azokra, a mik a békességre és az egymás épülésére valók." (Róma 14:19) Értékeld magad az igazi közösség gyakorlásában: "Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk." (Róma 12:5) 13

17 JEGYZETEK 14

18 HARMADIK ÉLETCÉL HARMADIK ÉLETCÉL: ISTEN AZÉRT TEREMTETT MINKET, "Mert a kiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az õ Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy õ legyen elsõszülött sok atyafi között." (Róma 8:29) "A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek elõtte született. (Kolosse 1:15) "És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra;" (1 Mózes 1:26) "Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is." (Filippi 2:5) MILYEN JÉZUS JELLEME? "De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény." (Galata 5:22-23) "...Ahogy az Úrnak Szelleme dolgozik bennünk, egyre inkább hasonlítunk rá, és egyre jobban tükrözzük az Õ dicsõségét." (2 Korintus 3:18 NLT) 15

19 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM A SZENT SZELLEM HÁROM DOLGOT HASZNÁL A KRISZTUSI JELLEM KIÁBRÁZOLÁSÁBAN 1. A Szent Szellem használ fel ahhoz, hogy bennünk a krisztusi jellemet kialakítsa. "...a mi csodálatos Istenünknek a Szava tehet titeket azzá amivé válnunk kell." (Ap Csel 20:32 MSG) "Szenteld meg õket a te igazságoddal: A te ígéd igazság." (János 17:17) "Az Ige által alakulunk és formálódunk Isten céljai számára." (2 Timóteus 3:17 MSG) 2. A Szent Szellem használ fel ahhoz, hogy bennünk a krisztusi jellemet kialakítsa. 3. A Szent Szellem használ fel ahhoz, hogy bennünk a krisztusi jellemet kialakítsa. "Mert a mostani, könnyen elviselhetõ szenvedéseink csak rövid ideig tartanak, mégis örök dicsõséget szereznek számunkra! Ez a dicsõség pedig olyan csodálatos, hogy össze se lehet hasonlítani a szenvedéseinkkel." (2 Korintus 4:17 NIV) KULCS: Isten úgy formálja ki az életedben a Szent Szellem gyümölcsét, hogy megengedi, hogy belekerülj olyan szituációkba, amelyekben éppen szeretnél reagálni! "Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az õ végzése szerint hivatalosak." (Róma 8:28) "Mert Isten elõre ismerte az Õ népét, és elõre ki is választotta, hogy az Õ Fiához hasonlókká váljanak..." (Róma 8:29 NLT) 16

20 HARMADIK ÉLETCÉL A AZ A FOLYAMAT, AMI ÁLTAL HASONLÓVÁ VÁLUNK KRISZTUSHOZ. Négyféle problémára számíthatsz az életben: 1. A próba tervezett szituáció, aminek célja, hogy közelebb vonzzon Hozzá, és a jellemünket formálja. "Tudjuk, hogy ezek a próbák türelmet szereznek. A türelem pedig karaktert." (Róma 5:3-4 NCV) "Ezek a próbák azért jönnek, hogy bebizonyosodjon a ti hitetek tisztasága, a mi sokkal értékesebb az aranynál." (1 Péter 1:7 NCV) 2. A kísértés tervezett szituáció, aminek a célja, hogy eltávolítson minket Istentõl, és hogy a jellemünket rombolja. "Amikor kísértések érnek valakit, ne mondja, hogy Isten akarja rávenni a gonoszságra! Mert Isten nem kísérthetõ semmi gonosszal, és õ maga senkit nem kísért." (Jakab 1:13 EF) 3. A vétkek okozott károk. "És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik ellenünk vétkeztek;" (Máté 6:12) 4. A probléma általában (de nem mindig) a saját bûnünk. 17

21 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM Minden problémára más a megoldás: 1. Ha Istentõl jövõ próbáról van szó, bele kell engednem magam. Amit tennem kell, az az, hogy Istenben. Ki kell engednem kezeim közül és át kell adnom Istennek. "Let Go And Let God." 2. Ha a Sátántól jövõ kísértésrõl van szó, amit tennem kell, az az, hogy. 3. Ha valaki vétkezett ellenem, amit tennem kell, az az, hogy neki. El kell engednem neki. 4. Ha a problémát a saját bûnöm okozta, amit tennem kell, az az, hogy belõle. AZ ÉRETTSÉGHEZ VEZETÕ UTAT NEM LEHET MEGRÖVIDÍTENI, IDÕBE TELIK. "Meddig fog tartani ez az építés? Addig, amíg mindannyian ugyanúgy fogunk hinni, amíg ugyanúgy megismerjük az Isten Fiát, amíg mindannyian egészen felnõtté válunk, és minden tekintetben Krisztusra fogunk hasonlítani." (Efézus 4:13 EF) "Ezért állandóan az Úr dicsõségét tükrözzük vissza. Eközben pedig fokozatosan átváltozunk, és egyre jobban hasonlítunk õhozzá. Igen, a dicsõségnek egyre magasabb szintjére jutunk." (2 Korintus 3:18 EF) 18

22 HARMADIK ÉLETCÉL Minden értékes dologhoz idõ kell! Miért telik annyi idõbe? Mert félünk magunkat, és a valósággal. A JELLEM A ÉPÜL. Értékeld magad az igazi tanitványságban: "Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden." (2 Korintus 5:17) 19

23 JEGYZETEK 20

24 NEGYEDIK ÉLETCÉL: ISTEN NEGYEDIK ÉLETCÉL TEREMTETTÜNK "Mert az Õ alkotása vagyunk, teremtetvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, a melyeket elõre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk." (Efézus 2:10) "A nép, a melyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet!" (Ézsaiás 43:21) "Mindegyikõtök kapott valamilyen szellemi ajándékot Istentõl. Ezzel az ajándékkal szolgáljátok egymást, mint hûséges szolgák, akik Isten sokféle kegyelmével jól gazdálkodnak." (1 Péter 4:10 EF) "Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében." (Zsoltárok 139:13) SZ (Máté 12:34; Példabeszédek 4:23; Zsolt.37:4) A (1 Korintus 12; Róma 8; Efézus 4) K (2 Mózes 31:3; 1 Korintus 12:5) A (Róma 8:28; 2 Korintus 1) SZ (1 Korintus 2:11) Életednek ez a SZAKASZa segít meghatározni, hogy milyen szolgálati területet válassz. 21

25 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM Isten azt akarja, hogy ezt a SZAKASZt. ezt a SZAKASZt. ezt a SZAKASZt. ISTEN NEM AKARJA, HOGY MÁSOKHOZ MÉRD MAGAD! "De hát kicsoda vagy te, hogy vitába mersz szállni Istennel? Felelõsségre vonhatja-e a cserépedény a fazekas mestert: "Miért formáltál engem ilyenné? Vagy talán nincs hatalma a fazekasnak az agyag felett? Ugyanabból az agyagból az egyik cserépedényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja." (Róma 9:20-21 EF) nevezzük azt, amikor a "SZAKASZ" (elhívás) alkalmazásával segítünk mások életén. A Biblia szerint szolgáló. "Valamint az embernek Fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy õ szolgáljon, és adja az õ életét váltságul sokakért." (Máté 20:27-28) "Mert úgy szerette Isten e világot, hogy adta" (János 3:16) "...a ki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok" (Máté 20:26) A SZAKASZ felfedi a, de a szolgáló szívem fedi fel az. 22

26 NEGYEDIK ÉLETCÉL AZ IGAZI SZOLGÁLÓ JELLEMZÕI: 1. Az igazi szolgáló minden feladatot végez. "És valamit tesztek, lélekbõl cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek." (Kolosse 3:23) "Ha valaki olyan fontosnak tartja magát, hogy nem akar másoknak segíteni, akkor valójában senki, csupán magát csapja be." (Galata 6:3 EF) 2. Az igazi szolgáló. AZ IGAZI SZOLGÁLÓ EGYETLEN ELISMERÉSRE VÁGYIK: JÉZUSÉRA! "...Ha még mindig emberek tetszését keresném, nem lennék Krisztus szolgája." (Galata 1:10) "Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal és sok könnyhullatás és kisértések közt " (Ap. Csel. 20:19) 3. Az igazi szolgáló nem azzal törõdik. "Nem fogjuk magunkat másokhoz mérni, mintha bármelyikünk jobb lenne a másiknál. Sokkal érdekesebb dolgokat végezhetünk el az életben. Mindannyian egyediek vagyunk." (Galata 5:26 MSG) "Ki vagy te, hogy más szolgáját kritizáld? Az Úr majd eldönti, hogy a szolgája sikeres volt-e." (Róma 14:4 GWT) 23

27 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM AZ IGAZI SZOLGÁLÓ NEM HASONLÍTGATJA MAGÁT MASOKHOZ ÉS NEM VERSENG MÁS SZOLGÁLÓKKAL! "Tedd azt amit tenned kell, akkor a jól végzett munka gyümölcse lesz a jutalmad és nem lesz rá szükséged, hogy másokhoz mérd magad." (Galata 6:4 NLT) AZ ISTEN SZOLGÁI KÖZÖTTI VERSENGÉS ÉSSZERÛTLEN, MIVEL: Ugyanabban a csapatban játszunk. Az a cél, hogy Isten nyerjen, nem pedig mi. Más a feladatunk. Más-más SZAKASZnál tartunk (más az elhivásunk). Szentelj minden feladatnak egyenlõ odaszánást. Ne légy hivalkodó. Ne törõdj azzal, mit tesz a többi szolgáló. Értékeld magad, hogy a szolgálatban milyen a szived:

28 NEGYEDIK ÉLETCÉL "Aki pedig csupán egy pohár friss vizet ad egynek is a legkisebbek közül azért, mert az én tanítványom, igazán mondom nektek, az biztosan jutalmat kap." (Máté 10:42 LB) "...Nem felejti el, milyen keményen dolgoztatok Neki, és hogy a másokkal való bánásmódban az Iránta való szeretetet fejeztétek ki." (Zsidók 6:10 NLT) "Azért szerelmes atyámfiai erõsen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban." (1 Korintus 15:58) "...gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, a mely benned van..." (2 Timóteus 1:6) 25

29 JEGYZETEK 26

30 ÖTÖDIK ÉLETCÉL: ÖTÖDIK ÉLETCÉL "A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is õket e világra." (János 17:18) Ahhoz, hogy kiegyensúlyozott életet éljünk, minden kereszténynek szüksége van szolgálatra, és küldetésre. "A miként engem küldött vala az Atya, én is akképen küldelek titeket." (János 20:21) "Mindez Istentõl származik, aki Krisztus által kibékített, és újra egyesített saját magával bennünket. Sõt, ránk bízta, hogy mi is segítsünk más embereknek abban, hogy kibéküljenek Vele." (2 Korintus 5:18 EF) "De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csakhogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról." (Ap. Csel. 20:24) a küldetésünk teljesítése. 27

31 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM A KÜLDETÉSEM TELJESÍTÉSE AZÉRT FONTOS, MERT: 1. vele. "Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek..." (Máté 28:19-20) "...figyelmeztesd õket, hogy éljenek. Ha nem figyelmezteted õket nyíltan, hogy hagyják abba a gonoszságot, õk meghalnak a bûneik miatt, de én téged teszlek felelõssé a halálukért." (Ezékiel 3:18 NCV) ad az életemnek. "...valaki pedig elveszti az õ életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt" (Márk 8:35) "Bizony, eljön az Úr Napja! Úgy fog megérkezni, mint a tolvaj. Akkor az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az égitestek pedig elégnek és elpusztulnak. Tûzben ég majd el a Föld, és minden, ami rajta van." (2 Péter 3:10 EF) 4. Isten megbízásunk elvégzéséhez kötötte a világtörténelem befejezeset-finaléját. "Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül." (Máté 24:36) "És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jõ el a vég." (Máté 24:14) 28

32 ÖTÖDIK ÉLETCÉL Az a keresztény, aki, nem összpontosít, megállja a helyét. "Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók." (2 Korintus 4:18) "És a kik élnek e világgal, mintha nem élnének: mert elmúlik e világnak ábrázatja." (1 Korintus 7:31) "...félretéve minden akadályt és a megkörnyékezõ bûnt, kitartással fussuk meg az elõttünk levõ küzdõ tért." (Zsidók 12:1) "...hosszan tûr érettünk [az Úr], nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson." (2 Péter 3:9) Értékeld magad az evangélizálás teljesítésében:

33 JEGYZETEK 30

34 MIT KEZDESZ A MOST HALLOTTAKKAL? MIT KEZDESZ A MOST HALLOTTAKKAL? ÖSSZEFOGLALÓ A gyülekezet ereje nem a méretétõl függ! A gyülekezet növekedésében többféle módszer létezik. Ne kritizáld azt, amit Isten megáld! Mindenféle gyülekezetre szükség van, hogy a különbözõ embereket elérjük! Ha egy alapelv bibliai, akkor áthidalja a kulturális különbségeket. Bárhol mûködni fog! Soha nem szabad összetéveszteni a mi módszereinket Isten üzenetével! Az üzenet nem változhat, míg a módszereink állandóan változnak! 31

35 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM Odaszánod-e az életed további részét Isten örökkévaló céljainak betöltésére? "Mint Isten munkatársai, kérünk és bíztatunk benneteket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét." (2 Korintus 6:1 EF) "Én tehát nem céltalanul futok, hanem egy határozott cél felé. Úgy küzdök, mint egy ökölvívó, aki eltalálja az ellenfelét, és nem a levegõbe csapkod." (1 Korintus 9:26) Akkor leszel igazi keresztény, ha odaszánod magad a legelsõ parancsolat és a legnagyobb küldetés betöltésére. A LEGELSÕ PARANCSOLAT: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedbõl, teljes lelkedbõl és teljes elmédbõl (erõdbõl). Ez az elsõ és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták." (Máté 22:36-40) "Szeresd az Urat... teljes szívedbõl..." Isten saját örömére teremtett téged, tehát az életed értelme az, hogy imádd Õt. "Szeresd felebarátodat, mint magadat..." Isten az Õ szolgálatára teremtett téged, ugyhogy életed értelme az, hogy szeretettel szolgálj mások felé. 32

36 A LEGNAGYOBB KÜLDETÉS MIT KEZDESZ A MOST HALLOTTAKKAL? "Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén õket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván õket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek..." (Máté 28:19-20) "Menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket " Küldetésed van, tehát az életed értelme az, hogy evangélizálj. "Kereszteljétek meg õket..." Isten az Õ családjának teremtett téged, tehát életed értelme az, hogy közösséget gyakorolj a gyülekezettel. "Tanítsátok meg õket..." Isten azért teremtett téged, hogy Krisztushoz hasonlóvá válj, tehát életed értelme az, hogy a tanítványság által érett kereszténnyé válj. Jézus ezt mondta: "Ha tudjátok mindezt, boldogok lesztek, ha cselekszitek is." (János 13:17 NIV) 33

37 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM AZ ELET ÖT LEGFONTOSABB KÉRDÉSE: ÉLETED ÉRTELMÉNEK MEGFOGALMAZÁSA 1. Mi lesz az életem középpontja? (Kérdés az imádat fejezetbõl.) Isten lesz az életed középpontja? 2. Kivel leszek közösségben? (Kérdés a közösség fejezetbõl.) A Gyülekezettel leszel közösségben? 3. Milyen jellemet engedek érvényesülni az életemben? (Kérdés a tanítványság fejezetbõl.) Krisztusi jellemet fogsz táplálni magadban? 4. Mivel járul hozzá életem mások életéhez? (Kérdés a szolgálat fejezetbõl.) Kit fogsz szolgálni? 5. Milyen üzenetet adok át az életemmel? (Kérdés a küldetés fejezetbõl.) Kit fog megcélozni a szolgálatod? 34

38 AZ ÉLET ÖT LEGFONTOSABB KÉRDÉSE "Dávid, minekutána a saját idejében szolgált az Isten akaratának, elaludt " (Ap. Csel. 13:36) "Ha tûrünk, vele együtt fogunk uralkodni is " (2 Timóteus 2:12) "Méltó vagy Uram, hogy végy dicsõséget és tisztességet és erõt; mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremttettek." (Jelenések 4:11) Hajlandó vagy Isten céljaira szentelni további életed? Komolyan gondolod? 35

39 A KÖVETKEZÕ LÉPÉSEK A KÖVETKEZÕ LÉPÉSEK OSZD MEG MÁSOKKAL "Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat..." (1 Thessalonika 5:11) RENDSZERESEN VIZSGÁLD MAGAD "Folyamatosan ellenõrizzétek magatokat, hogy hitben jártok-e, nehogy elkényelmesedve elsodródjatok." (2 Korintus 13:5 MSG) ÍRD LE "Nagyon fontos, hogy belekapaszkodjunk abba amit hallottunk, nehogy valaki eltérítsen bennünket Tõle." (Zsidók 2:1 MSG) ADD ÁT "Add át, és bízd rá ezeket az igazságokat olyanokra, akik hûségesek, és akikben megbízol! De olyanok legyenek, akik majd másokat is meg tudnak ezekre tanítani!" (2 Timóteus 2:2 EF) 36

40 KULCSSZAVAK KULCSSZAVAK BEVEZETÕ Rólad Spekuláció által Kijelentés által Teszt Bizalom Ideiglenes feladat Isten dicsõségére ELSÕ ÉLETCÉL Isten örömére Az imádat Életstílus Szeretjük Bízunk Engedelmeskedünk Átadjuk magunkat Az imádat lényege MÁSODIK ÉLETCÉL Családjába Hitrõl Összetartásról Gyülekezetnek Közösségnek Hitelesség Könyörületesség Egység HARMADIK ÉLETCÉL Hogy Krisztushoz hasonlóvá váljunk Mint a Szent Szellem gyümölcse Igazságot Embereket Körülményeket Az ellentétes tulajdonsággal Tanítványság Isten által Az ördög által Mások bûnei által Következménye Megnyugszom Ellenállok Megbocsátok Megtérek Megalázni Szembenézni Szokásokra 37 NEGYEDIK ÉLETCÉL Szolgálatára Szív Ajándékok (Szellemi) Képességek Átélések Személyiség Fogadd el Élvezd Fejleszd Szolgálatnak Minden ember Szolgálati területem Érettségem Egyenlõ odaadással Nem hivalkodik Hogy a többi szolgáló mit tesz ÖTÖDIK ÉLETCÉL Küldetésed A gyülekezetben A világban Az evangélizálás Jézus megbízott Ez a legnagyszerûbb dolog, amit bárkiért is tehetek Értelmet Az örökkévalóra A mulandóra

41 CÉLTUDATOS ÉLET SZEMINÁRIUM FELHASZNÁLT BIBLIA FORDÍTÁSOK: KG Károly Gáspár (legtöbb esetben ez a fordítás volt használva, így ezt a jelölést nem használtuk) EF Újszövetség - Egyszerû Magyar Nyelvü Fordítás TBL Magyarország Alapítvány 2003 World Bible Translation Center, Inc World Bible Translation Center Egyes bibliai idézetek könnyebb megértése céljából szabad fordítást alkalmaztunk, ilyen eseteknél az eredeti Angol Kiadás rövidítését használtuk. AMP The Amplified Bible Grand Rapids: Zondervan (1965) CEV Contemporary English Version New York: American Bible Society (1995) GWT God's Word Translation Grand Rapids: World Publishing, Inc. (1995) KJV King James Version LB Living Bible Wheaton, IL: Tyndale House Publishers (1979) MSG The Message Colorado Springs: Navpress (1993) NAB New American Bible Chicago Catholic Press (1970) NASB New American Standard Bible Anaheim, CA: Foundation Press (1973) NCV New Century Version Dallas: World Bibles (1991) NIV New International Version Colorado Springs: International Bible Society (1978, 1984) NJB New Jerusalem Bible Garden City, NY: Doubleday (1985) NLT New Living Translation Wheaton, IL: Tyndale House Publishers (1996) NRSV New Revised Standard Version Grand Rapids: Zondervan (1990) PH New Testament in Modern English by J.B. Phillips New York: Macmillan (1958) TEV Today's English Version New York: American Bible Society (1992) (Also called Good News Translation) 38

42 NEM A VÉLETLEN MÛVE VAGY! YOU ARE NOT AN ACCIDENT Isten Even before már a the világ universe megteremtése was created, elõtt God gondolt had you in rád, mind, és and az he Õ planned tervei you szerint for his formált purposes. téged. These Ezek purposes a tervek will extend a far földi beyond életnél the few sokkal years you többrõl will spend szólnak. on earth. Az örökkévalóságra You were made to lettél teremtve! last forever! A Céltudatos Élet segít megérteni, hogy miért élsz és mi The Purpose Driven Life will help you understand why you are Isten terve az életedre nézve - itt a földön és majd az alive and God s amazing plan for you both here and now, and örökkévalóságban. Isten által és neki teremttettél. for eternity. You were made by God and for God, and until you Az életed akkor nyer igazi értelmet, amikor megismered és understand betöltöd that, az Õ life terveit. will never make sense. Make"Vigyazz, sure you re ne not pazarold missing the el az point életed! of your life. Ha The a Purpose Legelsõ Driven Parancsolat Life will guide és a you Legnagyobb to greatness Küldetés through szerint living the élsz, Great a Céltudatos Commandment Életand nagyszerûségre the Great Commission. vezet el." BILLY GRAHAM AND - BILLY GRAHAM ÉS FRANKLIN GRAHAM - Timeless, profound, compelling, transforming: The Purpose "Mély, áttformáló erelyû, lényegretörõ, örökérvényû könyv. Driven A Life Céltudatos is priceless Élet for everyone felbecsülhetetlen who wants érték to know mindenki purpose számára and aki fulfill meg their szeretné destiny. ismerni This groundbreaking az élet értelmét [teaching] és be their will akarja set millions tölteni of a people küldetését. free to Ez live a the nagyszerû, lives God inspiráló intended. tanítás BRUCE milliók WILKINSON, életét fogja AUTHOR, felszabadítani THE PRAYER az Isteni OF JABEZ küldetés beteljesítésére." - BRUCE WILKINSON, ÍRÓ; JÁBEC IMÁDSÁGA - For more information please contact: Bõvebb információért PURPOSE DRIVEN MINISTRIES az címen lehet érdeklõdni Purpose Driven Ministries. All rights reserved. Printed in the USA.

FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER. A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998. ISBN 978 963 7303 16 6. Minden jog fenntartva

FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER. A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998. ISBN 978 963 7303 16 6. Minden jog fenntartva KENNETH E. HAGIN Hitünk tápláléka napi adagokban Nyár KRISZ TUS SZE RE TE TE EGY HÁZ Bu da pest, 2007 FAITH FOOD DEVOTIONS FOR SUMMER A fordítás alapjául szolgáló kiadás Faith Library Publications, 1998.

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 1. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor TARTALOM

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3., 2. RÉSZ A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/3. A RÓMABELIEKHEZ ÍRT LEVÉL 2. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010 A tanulmányokat összeállította: Hites Gábor (7 11.,

Részletesebben

Az evangélium tantételei

Az evangélium tantételei Az evangélium tantételei Eljutnak tehát Megváltójuk és tana minden egyes pontjának megismerésére, hogy tudhassák, miként jöjjenek hozzá és legyenek megszabadítva. 1 Nefi 15:14 Az evangélium tantételei

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám

A REFORMÁCIÓ. Az Első Szeretetedhez. Térj vissza. Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. 51. évfolyam 6. szám A REFORMÁCIÓ 51. évfolyam 6. szám Hírnöke Térj vissza Az Első Szeretetedhez Imanapi felolvasás, 2010 december 3-12. A REFORMÁCIÓ Hírnöke 51. évfolyam 6. szám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tartalomjegyzék Az elvesztett

Részletesebben

TE IS MEGÉRTHETED A BIBLIÁT!

TE IS MEGÉRTHETED A BIBLIÁT! TE IS MEGÉRTHETED A BIBLIÁT! A Pál Szerinti Evangélium: A Rómaiakhoz Írt Levél BOB UTLEY A HERMENEUTIKA PROFESZORA (BIBLIAI ÉRTELMEZÉS) TANULMÁNYOZÁST ELŐSEGÍTÓ KOMMENTÁR SOROZAT ÚJSZÖVETSÉG, 5. KÖTET

Részletesebben

Tanulmány az odaszánásról

Tanulmány az odaszánásról Tanulmány az odaszánásról írta John Muller TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1.Rész Ima: A Bizalom Tanácsok a mi egyéni imaidonkre vonatkozólag A tipikus imák Közös ima 2. Rész Böjt: Az önmegtartóztatás Miért

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ TANULMÁNYOK HOGYAN TOVÁBB? HÍREK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE N 2007. III. - 26.

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ TANULMÁNYOK HOGYAN TOVÁBB? HÍREK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE N 2007. III. - 26. GYÜLEKEZETI HÍRADÓ N 2007. III. - 26. HÍREK TANULMÁNYOK TAPASZTALATOK HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE HOGYAN TOVÁBB? tartalom Bevezető Folytassuk az imádkozást kitartóan és

Részletesebben

DAN DORIANI HOGYAN LESZ VALAKIBÕL ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI? Pécel, 2003.

DAN DORIANI HOGYAN LESZ VALAKIBÕL ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI? Pécel, 2003. DAN DORIANI A FÉRFI, AKIT ISTEN FORMÁL HOGYAN LESZ VALAKIBÕL ISTEN SZÍVE SZERINT VALÓ FÉRFI? Pécel, 2003. A fordítás alapjául szolgáló mû: Dan Doriani: The Life of a God-Made Man Copyight 2001 by Dan Doriani

Részletesebben

Joseph L. Castleberry A forgatókönyvön túl 39

Joseph L. Castleberry A forgatókönyvön túl 39 1 Mark Batterson Élj igazán! A személyes életünkre szóló látás 2 Marc Turnace A Miatyánk 8 George O. Wood Hogyan imádkozzunk jobban? 20 Doug Oss Beszélgetés Istennel 27 James T. Bradford Ne engedj minket

Részletesebben

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE

A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE A HEIDELBERGI KÁTÉ SZÖVEGE BEVEZETÉS AZ EGYETLEN VIGASZTALÁS I. Úrnapja 1. KÉRDÉS: Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy mind testestõl, mind lelkestõl, akár élek, akár halok, nem

Részletesebben

A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben

A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben Charles Capps A Teremtő ereje veled van A Teremtő ereje meggyógyít A Teremtő ereje az anyagi életben Fordította: Szöllősi Tibor és Dezsényi István Amana 7 Kiadó TARTALOM A Teremtő ereje veled van 1. fejezet

Részletesebben

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk!

Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ AVÉGIDÕBEN BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/3. BIBLIA-TANULMÁNYOK 2013/3. Ideje már, hogy az álomból felserkenjünk! MEGÚJULÁS ÉS REFORMÁCIÓ A VÉGIDÕBEN

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak.

Élõ Gyülekezetek. 2000. Október. Dolyan jelkép alkalmazása, melyet ma elég szélsõségesen is értenek és alkalmaznak. Ha pedig valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. 1 Korintus 11,16 2000. Október III. Évf. 5. Szám Élõ Gyülekezetek nõk szerepérõl a helyi gyülekezetben

Részletesebben

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata

E. W. KENYON. Jézus csodálatos neve. Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg. A könyv Internet-es változata E. W. KENYON Jézus csodálatos neve Isten, aki több, mint elegendő Isten, aki hosszú élettel elégít meg A könyv Internet-es változata (HUNGARY / E. W. Kenyon / The Wonderful Name of Jesus / Our Rights and

Részletesebben

A MESSIÁS A MI URUNK

A MESSIÁS A MI URUNK MBS133 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS A MI URUNK Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom I. AZ URALOM TEOLÓGIÁJA A. A kifejezések jelentése

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is

ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Jézus Nevérıl hallunk tanítást. ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 5. Ahogy İ van, úgy vagyunk mi is Márk 16:14-18 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ı hitetlenségüket

Részletesebben

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Harmadik Kézikönyv Ωmega Kurzus Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Omega Kurzus: Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Részletesebben

A megoldás: nézni Őt

A megoldás: nézni Őt A megoldás: nézni Őt Ma hívőkhöz szeretnék szólni, akik valóban újjászülettetek és keresitek Isten tetszését. Meg akartok szentelődni, ki akartok jönni a bűn köteleiből, az ismétlődő, újra meg újra elbukó

Részletesebben

A bölcsesség igéi. példabeszédek. könyve BIBLIA-TANULMÁNYOK, 2015/1.

A bölcsesség igéi. példabeszédek. könyve BIBLIA-TANULMÁNYOK, 2015/1. A bölcsesség igéi példabeszédek könyve BIBLIA-TANULMÁNYOK, 2015/1. BIBLIA-TANULMÁNYOK 2015/1. A bölcsesség igéi PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Bálint

Részletesebben

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok

JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész. Biblia-tanulmányok JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész Biblia-tanulmányok Biblia-tanulmányok (2014. július szeptember) JÉZUS TANÍTÁSAI 1. rész 5 TARTALOM S PA L D I N G A L A P Í T V Á N Y Bevezetés 7 I. tanulmány július 5. Jézus bizonyságtétele

Részletesebben

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN

GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS. Bibliai alapok PETER J. HORROBIN GYÓGYULÁS ÉS SZABADULÁS Bibliai alapok PETER J. HORROBIN Az ELLEL GRANGE Keresztény Gyógyító és Lelkigondozó Munkatársképző Intézet és Misszió tiszteletbeli igazgatója Sovereign World Limited P.O.Box 17

Részletesebben

Mi Isten álma? Mi Isten terve velünk és a világgal? Suhai György 2014.04.15.

Mi Isten álma? Mi Isten terve velünk és a világgal? Suhai György 2014.04.15. 1 Mi Isten álma? Mi Isten terve velünk és a világgal? Suhai György 2014.04.15. J. R. Tolkien, a Gyűrűk ura írója, A tündérmesékről (On Fairy Stories) című írásában 1 azt állítja, hogy minden valaha is

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ. Biblia és egészség. Én, az Úr vagyok a te gyógyítód

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ. Biblia és egészség. Én, az Úr vagyok a te gyógyítód BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2., 1. RÉSZ Biblia és egészség Én, az Úr vagyok a te gyógyítód BIBLIA-TANULMÁNYOK 2010/2. Biblia és egészség Én, az Úr vagyok a te gyógyítód 1. rész BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2010

Részletesebben

DR. FEKETE PÉTER A SZOLGÁLAT KÍSÉRTÉSEI, BŰNEI ÉS AKADÁLYAI. Pécel, 2001.

DR. FEKETE PÉTER A SZOLGÁLAT KÍSÉRTÉSEI, BŰNEI ÉS AKADÁLYAI. Pécel, 2001. DR. FEKETE PÉTER A SZOLGÁLAT KÍSÉRTÉSEI, BŰNEI ÉS AKADÁLYAI Pécel, 2001. 1 Tariska Zoltán, Tariska Zoltánné 2001 Minden jog fenntartva. All rights reserved. Kiadja az Ébredés Alapítvány Levélcím: 2119

Részletesebben

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára PPEK 790 Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság Donna-Marie Cooper O Boyle Imádságos várandósság Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK)

Részletesebben

Az alapjaim: Tantételek, készségek, szokások

Az alapjaim: Tantételek, készségek, szokások Az alapjaim: Tantételek, készségek, szokások ÖNELLÁTÁS Week 3 Kiadja Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City Intellectual Reserve, Inc., 2014, 2015 Minden jog fenntartva

Részletesebben

Szellemi házépítés-sorozat III. oszlop: Pénzügyi alapelvek

Szellemi házépítés-sorozat III. oszlop: Pénzügyi alapelvek Szellemi házépítés-sorozat III. oszlop: Pénzügyi alapelvek 1. rész, Bevezetés (2014.október 5. Istentisztelet kivonatos jegyzete) Ma sokak által várt témába fogunk belekezdeni, a címét a végén adom meg,

Részletesebben

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid!

A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! 2014. november 1. szombat A zsoltárok könyve 92,6: Mily nagyok alkotásaid, Uram! Igen mélyek gondolataid! Igehirdetésekben számtalanszor elhangzik a felszólítás: engedelmeskedjetek Istennek, kövessétek

Részletesebben