Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető..."

Átírás

1 2011 1

2 Az Omega Hálózat élete Tartalomjegyzék Előszó Mindenre van erőm szótanulmány Porcelán utcai plántálásról, bevezető oldal 4. oldal 6. oldal Rákosmenti Omega Gyülekezet Zuglói Omega Gyülekezet Újbudai Omega Gyülekezet Omega Centrum Riport Michael Magyarral Riport Kurgyis Józseffel Riport Kurgyisné Évikével Riport Süveges Imrével oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 14. oldal 16. oldal 19. oldal 21. oldal Missziók Tard Missziók Gödöllő Missziók 24 órás dicséret Missziók Omega Sziget Dél-Pest Missziók Mezőberény Határon túli gyülekezetek Kolozsvár Határon túli gyülekezetek Zenta Plántálások Öcsöd Plántálások Pécs Bizonyságok Imre Zsolt Bizonyságok Szommer Roland További információk oldal 27. oldal 29. oldal 30. oldal 32. oldal 35. oldal 37. oldal 41. oldal 42. oldal 44. oldal 45. oldal 47. oldal

3 Az Omega Hálózat élete Előszó Kedves Olvasó! Szeretettel köszöntünk az Omega Hálózat nevében. Ennek a kiadványnak a célja, hogy egy rövid bepillantást adjon az Omega gyülekezetekben zajló sokrétű tevékenységbe. Mindenekelőtt hálát adunk Istennek az elmúlt esztendőkért, azért a sok pozitív megtapasztalásért, bizonyságért, amiben megláthattuk a menny áldását és Isten hozzánk való jóságát. Sok akadályt és nehézséget küzdöttünk le hit által, és jó előmenetelt kaptunk Istentől. Sok területen, új utakon jártunk a misszió és a gyülekezet-plántálások vonatkozásában. Az áldozatvállalásokon és nehézségeken túl már kezdjük megtapasztalni az áldásokat is. Ha az Omega Hálózatot jellemeznénk, a következő kulcsszavakat használnánk: Misszió, emberek megmentése, gyülekezetplántálás, új utak kihívása, úttörés, emberek felszabadítása a szolgálatra, ígéretek megvalósulása, Isteni meglátogatás, az utolsó idők gyülekezete, apostoli vezetésű új tömlő. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő években továbbra is jellemezni fognak bennünket ezek a kulcsszavak, és az Istentől kapott ígéretek és látások beteljesednek küldetésünkben. Köszönjük mindazoknak, akikkel együtt dolgozhattunk az elmúlt években Isten országa építésében és bízunk abban, hogy az eljövendőben sok új munkás és tanítvány szabadul fel az aratásban szolgálatunk által. Szeretettel: Süveges Imre és Éva 3

4 Az Omega Hálózat élete Mindenre van erőm a Krisztusban (Rövid verstanulmány az Igéből) Süveges Imre Fil. 4, 13; Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít. Egy rövid, de rendkívül tartalmas, sokatmondó, erővel teli kijelentés! Mindenre : tehát nincs olyan helyzet, ami nem tartozna ezen kijelentés alá, mert minden! Van : tehát már megvan, rendelkezem vele, nem kell kérnem, csak hit által használni, felszabadítani! Erőm : tehát Isten ereje megerősített már, enyém ez az isteni erő, rendelkezésemre áll; erő, dünamisz, képesség, hatalom, tekintély szavak adják vissza! Krisztusban : tehát mindez Jézus Krisztus által működik, ha benne vagyok elrejtve, a szőlőtőkén vagyok, igazak ezek a kijelentések rám! Aki engem : tehát Ő velem foglalkozik, nekem mondja, bennem cselekszi, általam vitelezi ki! Megerősít : tehát bennem, velem cselekszi, dinamizál, képessé tesz, elegendő erőt szabadít fel bennem a kihívások leküzdéséhez! Tehát; Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít. Ezt jelenti ki Isten Igéje veled és velem kapcsolatban! Tehát; Ne mondjam, hogy nem tudom, nincs rá képességem, hatalmam, nincs rá erőm, nem tudom, nem leszek képes végigcsinálni, megtenni! Mert lehet, hogy így gondolod, így érzed, de Isten Igéje reálisabban látja helyzeted, Krisztusban lát téged. Ezt az objektív tényt állítja szembe a Te szubjektív érzéseiddel, véleményeddel! Kinek hiszel, kinek a véleményét képviseled továbbiakban az életed során? Kész vagy feladni, megváltoztatni, elhagyni szubjektív megvallásod, Isten örökkévaló beszéde miatt? Továbbra is ragaszkodsz saját földi igazságodhoz? Kössd hozzá magad hited és beszéded által is- Isten örökkévaló igazságához és működni fog egész életedben, amíg Krisztusban vagy! Sok, Isten egyszerű és nagyszerű emberének élete bizonyítja ezt. Legyél Te is ezek közül való! 4

5 Mindenre van erőm - szótanulmány Tehát; Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít! Mindenre van képességem a Krisztusban, aki engem képessé tesz! Mindenre van hitem a Krisztusban, aki hitem forrása és megajándékozz engem ezzel! Mindenre van pénzem Krisztusban, aki gondoskodik rólam! Mindenre van kijelentésem a Krisztusban, aki kijelenti magát nekem! Mindenre van békességem Krisztusban, aki a Békesség Fejedelme! Mindenkor van örömöm a Krisztusban, aki az én örömöm forrása! Mindenkor van reménységem Krisztusban, aki az én reménységem horgonya! Mindenre van szabadságom Krisztusban, akinek az Igazsága és Szelleme szabaddá tesz engem! Mindenre van hatalmam, aki felhatalmazott engem! Mindenkit szeretek Krisztusban, aki a Szeretet Istene! 2 Pét. 1, 2-4; Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében. Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre és kegyességre (szolgálatra, istenfélelemre) való, Annak megismerése által, a ki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott; A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon. 2Kor. 9, 8; Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Lk. 15, a; Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, Fil. 4, 19-23; Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen. Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket a velem levő testvérek. Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából (Hálózatból) valók. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel! Összefoglalva; Teljes szívvel higgyed, teljes meggyőződéssel szóld, és ennek az örökkévaló igazságnak a teljes tudatában cselekedjél! Mert hittem és ezért szóltam, mert a hit cselekedetek nélkül halott önmagában! 5

6 Az Omega Hálózat élete Bevezető Az Omega Hálózat kezdetén egy új gyülekezetet indítottunk, ami a Porcelán utcai gyülekezet néven lett ismertté. Ez a gyülekezet sok szép, áldott időszakot élt meg és több nehézséget kellett leküzdenie, Isten kegyelméből sikeresen. Ennek eredményeképpen sok fiatalt vezettünk megtérésre és tettünk tanítvánnyá felszabadítva a szolgálatra, ezáltal a hívők új generációja növekedett fel. A gyülekezet taglétszáma elérte a kétszáz főt, végig egy dinamikus, fejlődőképes, fiatalos gyülekezetként működött. Egy ponton eljött a szintváltás ideje. Ekkor Istentől vett látás és többszöri prófétai megerősítés által egy különleges utat láttunk a továbblépésre, amit a vezetőség tejes egyetértésével meg is valósítottunk. 1 Móz 2,10; Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott, és négy ágra szakadt. Ezen látás alapján négy ötven fős csoport, apostoli kiküldés által került Budapest négy kerületébe, új gyülekezetek plántálására. Ennek eredményeképpen alakult meg a Rákosmenti Omega Gyülekezet (Bp, XVII) Mundrucz Attila vezetésével, a Zuglói Omega Gyülekezet (Bp, XIV) Prekopa István vezetésével, az Újbudai Omega Gyülekezet (Bp, XI) Szentesi Zoltán vezetésével, valamint az Omega Centrum (Bp, X.) Perei Imre vezetésével. Ezentúl, szeretnénk továbblépni, és Budapest minden kerületében további új gyülekezeteket plántálni, hogy még jobban elérjük a társadalmat az evangélium jó hírével. Egy rövid betekintést olvashatunk ezekről az új munkákról. 6

7 Gyülekezeti beszámolók 7

8 Gyülekezeti beszámolók XVII. ker. Rákosmenti Omega Gyülekezet A Rákosmenti Omega Gyülekezet januárjában jött létre azzal a konkrét céllal, hogy a kerületben és környékén élőkhöz közel hozza, kézzelfoghatóvá tegye számukra Isten üzenetét és közvetítse szeretetét mindenki számára. Néhány gondolat tevékenységünkről: Gyülekezetünkben viszonylag sok gyermek és fiatal is megtalálható, ezért nagyon fontosnak tartjuk az ezzel a generációval való tudatos és folyamatos foglalkozást. Így bibliaköröket, tini-alkalmakat hoztunk létre. Kétheti rendszerességgel kisgyermekes baba-mama klubot, heti rendszerességgel házicsoport alkalmakat tartunk, melynek lényege, hogy szoros és bensőséges kapcsolatok alakuljanak ki emberek között, segítsék egymást keresztény szemmel a mindennapok kihívásaiban, és megosszák egymással örömeiket. Jelenleg Házas kurzust és Alfa csoportot indítottunk el. A gyülekezetünk növekszik egységben, szeretetben, létszámban. A város életében mind a május 1-i, mind pedig az Autómentes Napon is részt vettünk kézműves foglalkozásokkal. Ezen túl rendszeresen kijárunk a lakótelepre beszélgetni az emberekkel problémáikról, gondjaikról, és együtt imádkozunk velük. Jelenleg a Ráfész-Coop irodaházban vannak a vasárnapi istentiszteleti alkalmaink. Szeretnénk Rákosmente életében jelen lenni, lehetőségeinkkel segíteni az itt élő embereknek, szeretetet, hitet, reménységet, az Isten erejét közvetíteni. Üdvözlettel: Mundrucz Attila lelkipásztor 8

9 Gyülekezeti beszámolók XIV. ker. Zuglói Omega Gyülekezet Ha egy növényt szaporítani akarunk, annak több módja van. Egyik az, amikor egy cserépben lévő növényt szétválasztunk, és több cserépbe ültetjük szét, hogy jobban tudjon fejlődni, és önálló növényként legyen a szoba dísze egy másik helyen. Egy ilyen szétválasztás mindenképpen megviseli a növényt, de a hosszú távú haszna vitán felüli. Az Omega Porcelán utcai gyülekezetével is ez a helyzet. A látás Budapest kerületeiről szól. Zugló is egy ilyen cserép, amelyben a mi csapatunk lett elültetve. A szétválasztás fájdalmas, és nehéz volt, és talán még mindig érződnek a leválásból fakadó nehézségek, de az irány mindenképpen jó. Minden plántált gyülekezetnek voltak - és vannak is - erősségei és gyengeségei. A plántáláskor a zuglói csapat két gyenge pontja a dicsőítő csapat hiánya, és a vezető társ hiánya volt. Én személyesen nehezen éltem meg az indulásnál ezek hiányát. Mégis amikor visszanézek, és nézem a mai helyzetet, azt kell, hogy mondjam, hogy ma a gyülekezetünknek két igen jelentős erőssége van, az egyik a dicsőítés, a másik az erős vezetői csapat, akik most mellettem vannak. Isten sokszor bizonyította számomra, hogy neki fontos a gyülekezet. Ő figyel ránk, mert a szeme fényei vagyunk. Figyel ránk személyesen is. Foglalkozik nem csak a nagy tömegekkel, a nagy sikersztorikkal, hanem az egyénnel is. Így én személyesen is átélem Isten bátorítását, amikor nagyon nehéz helyzeteken megyünk át. Határozottan látjuk, hogy növekedés van. Ez nem mindig számszerűsíthető, de az élet a megerősödésben mindenképpen érzékelhető. Van amikor a növekedés látványosabb, van amikor kevésbé, de fontos, hogy jelen van. Tudom, hogy gyülekezetünk is egy ilyen kihelyezett növény Budapest egyik kerületében, ami nem csupán dísz, hanem gazdagon termő fává fog nőni. Prekopa István lelkipásztor 9

10 Gyülekezeti beszámolók XI. ker. Újbudai Omega Gyülekezet emberkereso.com A 30-as átlagéletkor is mutatja, hogy fiatal, az életcélokat kereső, vagy épp megfogalmazó csapat az Újbudai gyülekezet. Az ihletettségből fakadó kreativitás az egyik alapvető alkotó eleme a közösségünknek, a másik pedig épp maga a közösség. Mindannyian naponta szembesülünk az elidegenedés problémájával. Még egy alig 30 főt számláló közösségben is vannak olyanok, akik háttérben tudnak maradni, és előfordulnak olyanok is, akik hangjukkal mindent elnyomnak, ha a közösség nem KÖZÖSSÉG. Pál apostol bölcs szavakkal próbálja megtörni a személyét körülvevő megosztottságot: mert nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket magatokat kereslek. Mi is így próbáljuk megtörni az utolsó idők egyik legalattomosabb mérgének erejét, az elidegenedést. Akarjuk ismerni egymást, a megismerésben akarjuk hordozni egymást, és ebben a létformában teljes hittel várjuk a 133. zsoltár áldását, az ÉLETET. Szentesi Zoltán lelkipásztor 10

11 Gyülekezeti beszámolók X. ker. Omega Centrum Gyülekezet Dicsőség Istennek minden jó és tökéletes adományáért! Ha dicsekszem nem önmagunkkal dicsekszem, hanem azzal, akié minden érdem, Jézus Krisztussal! Nagy hála van bennünk Isten felé az Omega Centrum gyülekezetért! Már a kezdeteknél beleégette a szívünkbe Isten, hogy ez a gyülekezet az Ő akaratából születik és indul el! Három fő irányt mutatott számunkra: 1. Meg fogja nyitni szellemi szemeinket Isten Igéjének kijelentéseire! 2. Megértést és készséget ad az emberi erőlködésektől, karizmatikus túlkapásoktól mentes, szeretetteljes kapcsolatokon alapuló, örömteli, szolgáló közösséghez. 3. Megindítja a szíveket a szegények, özvegyek és árvák felé való szolgálatra, az igaz istentiszteletre! Az elmúlt másfél évben az indulásnál megfogalmazott, Istentől kapott látásunkból számos területen tapasztaltuk azok kibontakozását, megnyílását, a kézzelfogható, nyilvánvaló, s ezáltal mindannyiunkat erősítő és hálára indító bizonyságokat. Az igei látás vonatkozásában több fontos témában új megértést adott az Úr, friss olajjal kente fel üzeneteit. Ilyenek a szellemi harccal, a kegyelemmel, az anyagi javakhoz való viszonyulással kapcsolatos területek. A hirdetett Igék célba érnek és megcselekszik Isten akaratát, konkrétan látjuk a testvérek életén a változást. Alkalomról alkalomra bizonyságtételeknek a fellegei vesznek körül minket. Dicsőség legyen Istennek minden gyógyulásért, szabadulásért, megtérésért! Az Úr szaporítja a nyájat az üdvözülők számával. :) Az evangelizációnak szervezett, kampányszerű formáját nem végezzük, viszont a személyes bizonyságtételnek jó gyümölcseit látjuk a gyülekezet életében. Hét közben 7 sejtcsoportban tartunk alkalmat. A gyülekezet tagságának nagyobbik részét tinédzserek, fiatalok alkotják, ők aktívan részt vesznek a szolgálatban, bátorítják egymást és a környezetüket is. A két hetente megrendezett ifi órákon túl, két havonta a gyülekezeti alkalmat teljes egészében ők vezetik. Hetente tart edzést az OC ifi dicsőítő csoport, s lelkesen szolgálnak fél éve minden héten a Hip-hop tánccsoport tagjai egy VIII. kerületi középiskolában. A kétszer 11

12 Gyülekezeti beszámolók 45 perces táncoktatás után az ifi sejtcsoport összegyűlik ebben az iskolában, ahová többen bejárnak az ott tanuló diákok közül. Az alakuló szeretet-kapcsolatok, őszinte beszélgetések bizalmi légkört teremtettek: többen a gyülekezetbe is ellátogattak és vannak, akik behívták a szívükbe az Urat. Az előzőekben leírt látás alapján a gyülekezet bevételének a 10%-át kezdettől a szegények, özvegyek és árvák javára fordítjuk. Több formában is kapcsolódunk hozzájuk: - az utcán szolgálócsoporttal, személyes segítségnyújtással, - a bejövők számára étkeztetés, fürdés, hajvágás, ruha stb., - egy kisebb csapat a Nyírő Gyula kórházba is bejár, segítve az elvonókúrán lévő rászorultakat, tisztálkodási szerekkel, ruhával, bibliával, imával. A gyülekezetben kiemelkedő a testvérek készséges hozzáállása a szolgálatokhoz, az adáshoz, Isten imádásához, együtt növekszünk szeretetben. Egyszóval nagy örömet és áldást jelent számunkra a gyülekezet, látva azt, hogy munkálkodásunk nem hiábavaló az Úrban! Perei Imre és Lívia 12

13 Riportok 13

14 Riportok Magyar Mihály Mindenkinek adatik szolgálat, csak kérnie kell az Úrtól. Magyar Mihály elhívása két képességén alapul: szereti az Urat, és ért az üzlethez. Járja a világot, és közben hűséges származásához is, igyekszik meglátogatni magyar gyülekezeteket, magyar nyelven. Szolgálatáról, pénzről és hazánkról beszélgettünk vele. NL: Nem mindenki ismer a mi gyülekezetünkben. Mesélj magadról, kérlek! Hol pásztorkodsz, hol szolgálsz? MM: Most már nem vagyok klasszikus értelemben lelkipásztor. Korábban 12 évig voltam segédpásztor, benne voltam az ifjúsági munkában, majd gyülekezetet vezettem. Azután úgy éreztem, hogy üzletembernek hív az Úr, hogy finanszírozni tudjak misszionárius munkákat. Jártam a világot, voltam Dél-Afrikában, Ázsiában, és az utazások során Magyarország is a szívemre került. 15 évvel ezelőtt hoztam a szolgálatot haza. Üzletembereket pásztorolok. A mi ausztrál gyülekezetünk, a City Life Church 10 ezer tagot számlál, ott szoktam néha tanítani, Igét hirdetni. NL: Milyen sikereket ért el rajtad keresztül az Úr? MM: Nehéz ilyen téren a sikerről beszélni. A legnagyobb eredmény, hogy mentorálhatok megtért üzletembereket. 10 évvel ezelőtt egy fiatal srácot karoltam fel, aki fizikoterápiával foglalkozott (fizikai eszközök gyógyászati alkalmazása: masszázs, gyógytorna, különböző elektromos terápiák a szerk.) és saját kis rendelője volt. Együtt készítettünk üzleti modellt, további 30 magánrendelőt csináltunk, én vagyok a fő tanácsadója. A sikeres vállalkozásból rengeteg adomány megy gyerekszolgálatra. Aztán van egy orvosi műszerekkel kereskedő vállalkozó, aki Isten segítségével tudott terjeszkedni Amerikában, Új-Zélandon, Angliában, Kanadában, Dél-Afrikában. Én kívülállóként szolgálok feléjük, de főként üzletemberekkel foglalkozom. NL: Hol jelenik meg az Ige, Isten tanítása ebben a munkában? MM: Most van egy olyan elterjedt nézet, hogy minden embernek van egy szolgálata, ami nemcsak a gyülekezeten belül értendő. Ez Isten királyságának a szolgálata. Olyan dolgot csinálsz a világban, ami szolgálat is, nemcsak munka. Az üzleti életben, a piacon, világi üzlettársak között is működik ez. Az üzletemberek legnagyobb felelőssége, hogy a vagyonukat jól kezeljék. Aki Istent akarja dicsőíteni, azt akarja, hogy Isten királysága táguljon, az evangélium terjedjen, tehát Istent hozza be az üzletbe is. Lehet az illető fagylaltárus, orvos, fogorvos, multicég vezetője, az alapok mind egyformák. Az Ige is tanít e téren. Sokan látják, ahogy Isten működik az életükben, úgy saját alkalmazottaik is megtérnek, tudnak nekik segíteni. Megjelenik a cégen belül az isteni szeretet, az isteni kultúra, amit az üzleti modellbe is be tudnak építeni. NL: Te is szolgálsz nálunk, David Garciáék is rendszeresen jönnek az Omegába. Miért fontos egy gyülekezet számára, hogy vendégtanítók is hirdessenek Igét? Miért jó az egy gyülekezetnek, ha nemcsak a saját pásztoraik tanítanak? 14

15 Riportok MM: Amikor külső szolgáló tanít, az egy látásbővülést hoz be a gyülekezetbe. Prófétai meglátásokat osztanak meg, amelyek fontosak a gyülekezet számára. Egy székben ülve egy aspektusból lehet látni a dolgokat. Ha más kultúrából, más országokból alkalmad van meghívni embereket, lehetősége van Istennek, hogy friss látásokat adjon a gyülekezetnek. Ez hasonló a Bibliához: több könyvből áll, több ember írta, de a történet egy. Egy a Szent Szellem, egy az Isten, egy a hit. NL: Ha egy pásztor rendes fizetést kap a gyülekezetétől, akkor hogy tudja elkülöníteni az életében, hogy mely tevékenysége munka, és mit csinál szolgálatból? MM: A legnehezebb dolog nem a munka és a szolgálat közti határt meghúzni, hanem hogy a pásztornak legyen az elhívása mellett ideje családra, elvonulásra, pihenésre. Sokszor azt látom, hogy gyülekezetvezetők szívén nagy a nyomás: végzik a munkát, a szolgálatot, és nincs soha vége a tevékenységüknek. Nem 9-18 óráig tart a munka. Vannak olyan problémák, ami miatt éjfél után is megcsörrenhet a telefon. Ez egy 24 órás, heti 7 napos szolgálat. A fizetéssel kapcsolatban világos választ ad az Ige: akik Isten munkájában dolgoznak, azokat meg kell tisztelni fizetéssel. Ez bibliailag helyes, sok tanítás van ezzel kapcsolatban. NL: Magyarországra 15 éve jársz szolgálni. Te hogy látod, hol tart hazánk szellemileg? MM: Menetben van. Isten elkezdett dolgokat. Azokon a helyeken, ahol a tiszta Igét hirdetik, és szeretnék, hogy az elveszett emberek megtérjenek, ott van egészség, szellemi egészség. Ez új vért hoz, külső emberekkel gyarapszik a gyülekezet, akiknek helyre kell állítani az életüket, gondolkodásukat. Tanításokon keresztül tanítvánnyá kell őket formálni. Az Ige nem azt mondja, hogy evangelizáljunk, azt mondja, hogy tanítvánnyá tegyünk mindenkit. Nemcsak az a fontos, hogy az emberek döntsenek az Úr mellett, hanem az is, hogy megváltozzon az életük, és dicsőséget hozzon az Úr Jézus Krisztus nevére. Ez a cél, amit Jézus adott, a Máté 28-ban tisztán kiolvasható. Én azért szeretem az Omegát, mert ez a gyülekezet is ezekre az alapokra épült. Emberek jönnek be, megtérnek, bemerítkeznek, és akár 3 éven belül vezetők lehetnek. Németh László György 15

16 Riportok Kurgyis József Hogyan képzeljük el egy 67 éves ember életét? Alvás 10 óráig, hetente egyszer fűnyírás, havonta nyaralás, sok színház, könyv, pihenés. De ez nem Kurgyis József pásztor élete. Ő építőiparban dolgozik, közben pásztorokat mentorál, öt gyermekére is van gondja, ha az élet úgy kívánja, és bizony nehéz vele időpontot egyeztetni, amikor nem nyüzsögnek körülötte az unokák. NL: Te egy nem túl gyakori munkát végzel az Omega Hálózatban. Mi ez pontosan? KJ: Ezt nagyon nehéz megfogalmazni. Süveges Imre úgy szokott bemutatni, hogy a pásztorok pásztora vagyok. Nincs olyan tapasztalat, gyakorlat, ami mentén elindultam volna, csak a hiányát láttam. NL: Mi nehezebb, gyülekezetet vezetni, vagy pásztorok problémáját meghallgatni? KJ: Úgy gondolom, hogy nehezebb gyülekezetet vezetni, mert ahhoz olyan folyamatos jelenlét szükségeltetik, amit, én úgy látom, a fiatalok privilégiuma inkább végezni. Az energia, az idő, és minden. Sokkal nehezebbnek gondolom. Én is voltam közvetlen gyakorló pásztor, ott minden hétre topon kell lenni az igehirdetésben, a tanításban, hétközben az egyéb programokban, a lelki gondozói szolgálatot is végezni kell. Ha az ember jól akarja csinálni, az majdhogynem egy 24 órás szolgálat. NL: Hogy tértél meg? Emlékszel még a pillanatra, vagy egy folyamat volt számodra? KJ: Édesapám is lelkipásztor volt Sülysápon, ő ott tért meg 22 éves korában. Agilis, robbanékony, buzgó fiatalember volt. Ezt hamar felismerték, és szolgálatba állították. Kora gyerekkoromtól fogva a bibliaköri oktatásban, később az ifjúsági munkában részt vettem, és valahogy természetesen úgy alakult az én helyzetem is, hogy szolgáltam. Már akkor szolgáltam, amikor még nem is tértem meg. A 60-as évek elején költöztünk Pécelre, az akkor plántálódó péceli csoportnak apukám volt az első hivatalos lelkipásztora. Kiküldték őt. Én 21 éves koromban tértem meg. Akkor jött el az a pillanat, amikor az addig fölhalmozott tudás mellett rájöttem arra, hogy mi a megtérés. Mert addig jól elvoltam, nem voltak olyan kilengéseim, amik általában jellemzik a fiatalokat, engedelmes gyerek voltam. Hosszú ideig azt hittem, hogy ez ennyi, és kész. Aztán itt Pécelen Mezőberényből ideköltözött fiatalokkal elkezdtünk beszélgetni a hívő életről, mit kellene másként csinálni. Ebben az imádkozó hangulatban jött az a felismerés, hogy ha így maradunk, akkor elveszünk, szükségünk van a bűnbocsánatra, és bizony vannak dolgok, amit helyre kell hoznunk. NL: Kiegyensúlyozott, nyugodt ember vagy, nem voltak kilengéseid. Aki nem járja meg a nagyon mély bűnöket, hogy tud lelkigondozni egy olyan bűnöst, aki parázna, drogozik, alkoholista? Nem hiányzik a tapasztalat ahhoz, hogy tudj bánni egy ilyen emberrel? KJ: Érdekes módon nem okozott ez problémát. Úgy gondolom, hogy egy orvosnak sem kell minden betegségen átesnie ahhoz, hogy gyógyítson. Ezt meg lehet tanulni, sőt, az embernek képességei, tálentumai vannak e területen is, ezeket Istentől kapja. Megtanulja jól használni, fejleszti a lelkigondozói képességeit, közben tanulmányozza az irodalmát, azaz az Igét jobban megismeri. Persze előfordult olyan, hogy 16

17 Riportok máshoz irányítottam valakit, hátha egy másik pásztor más megközelítésből jobban tudja kezelni az illető gondját. Eljut az ember egy olyan pontig, hogy ugyan távolról sem volt benne abban a bűnben, mégis megérti az illetőt, egy olyan empátia alakul ki, amikor már semmin sem csodálkozom. Isten vezeti az embert. NL: Mik Isten nagy ajándékai az életedben? KJ: A család, ahová születtem. Szüleim olyan példaképek előttem, amiért hálás vagyok. Kilencen vagyunk testvérek, én születtem elsőnek. Olyan védelmet és immunitást adott az otthoni közeg, hogy ezt egy csodának tartom az életemben. Katona voltam, egy világi kórussal Európát jártuk, tehát nem izoláltan éltem. Utólag láttam meg, hogy mennyire kívülről tudtam nézni a világi embereket és eseményeket, tehát a családi példa megtartott az elveim mellett. NL: Csodabogárnak tartottak emiatt? KJ: Kevés munkahelyem volt. Öt évnél kevesebb ideig sehol sem dolgoztam. 40 évesen egy nagy TSZ-be kerültem be, ahol a vezetőség örült, amikor megjelentem: Na de jó, megjött a Kurgyis, ki lesz az ulti parti! Hasonló egyéb elvárások voltak velem szemben. De amikor rájöttek, hogy kártyázni sem tudok, meg nem is iszom velük, akkor voltak problémák, ám egy bizonyos idő után bármely munkahelyemen vagy csapatban, ahová kerültem, kialakult az a szemlélet, hogy elfogadtak, sőt többre is tartották, ahogyan én viszonyulok az élethez, mint ők. NL: Sok olyan ember van biztos a te életedben is, aki felnéz rád, tisztel, látja az ajándékokat az életeden, mégsem tér meg. Milyen érzés ez? KJ: Nem vagyok híve annak, hogy sokat szövegeljek. Magot vetünk, és az ki fog kelni valamikor. Sok olyan bizonyság van az életemben, amelyben a találkozásunk után évtizedek múlva hallottam, hogy megtért valaki. Benne volt az a kevés, amit én adtam neki. Én az a típus vagyok, aki nem sokat szól, de egy idő után kérdeznek, és akkor beszélek Istenről. Kicsit irigykedve néztem azokat a tesókat, akik berobbantak egy csapatba, és rögtön nyomták az evangáliumot. Nem vagyok az a gyorsan Istenről beszélő, nekem idő kell, míg megtalálom a hangot. NL: Folyamatosan volt civil munkád, akkor is, amikor sok időt igénylő szolgálatot végeztél. Ez segített vagy teher volt? KJ: Volt olyan időszak, amikor gát volt a munka. Egyik munkahelyemen akkora volt a lekötöttség, hogy nem tudtam úgy szervezni az életemet, hogy nyugodtan jusson idő minden kötelességemre. Bár azt is megértettem, hogy nem biztos, hogy akkor működnek jól a dolgok, ha az elvárások és az elképzeléseim szerint alakítom ki az életemet, tehát ha a könnyebb utat választom. NL: A feleséged Éva, hogy élte meg a nehézséget? KJ: Éva maximálisan támogatott, sose panaszkodott emiatt. A háztartásban nem vettem részt, már fényképezték, amikor odaálltam a mosogatóhoz, annyira ritkán tudtam csinálni házimunkát. A gyerekekkel foglalkoztam, de az egyik gyerekem tízéves korától tinédzser koráig sok mindent kihagytam, ami miatt lelkiismeret-furdalásom volt. Megnyugtat, hogy nagyon szeret engem, tehát csak nem szenvedett hátrányt ő sem. 17

18 Riportok NL: Nyugdíjasként is aktív vagy. Meddig akarsz dolgozni? KJ: Ameddig az Úr erőt ad. Életem során többször eljött az idő, amikor Isten azt akarta, hogy változtassak. Most még ezt nem látom, ezért csinálom. A vezetési tudományban benne van, hogy egy vezetőnek, aki leterhelt, lennie kell hobbijának, sokan ennek nem adnak teret. Nekem a munkám a hobbim. Korlátokat, kerítéseket csinálok. A rendszerváltás környékén hozta az Úr, hogy ne keressek beosztotti munkakört, hanem vállalkozóként folytassam. Külön csoda volt, ahogyan Isten lemenedzselte a váltást, ahogyan nyíltak a lehetőségek az önálló munkavégzésre. NL: Sokat segítetek még ma is a gyerekeiteknek. Egyikőjüknek nemrég konyhabútort készítettél, akárhány unokát képesek vagytok több napra magatokhoz venni. El tudja-e engedni egy szülő a gyereke kezét? KJ: Már közel sem akkora felelősség és teher az ő segítésük, mint amikor a kezüket kellett fogni. Ezek már nem kötelező kézfogások. Szüleim kezdettől fogva azt az elvet vallották, hogy házasság után abszolút el kell engedni a gyereket, ők már egy másik család. Ez, amit most teszünk, nem az a fajta segítés, ami gyerekkorban volt. Nem tudtunk nagyon félre tenni pénzt korábban, hogy később segítsünk nekik az önálló életkezdésben. Amikor kirepültek az első gyerekek, akkor volt némi bánatom, hogy nem tudjuk őket bőséggel támogatni. Aztán alig kaptam fel a fejem, és Isten elkezdte egyengetni az ő helyzetüket, mindegyiknek van saját lakása, háza. Tehát akkor sem lenne több, ha az erőmet túlfeszítve azon lettem volna, hogy nekik legyen. Ezt olyan aratásnak látom, amit mi Évával vetettünk. Mi nem tudtunk anyagilag támogatni, az Úr ezt helyettünk elintézte, kipótolta. NL: Feleséged jelenlétén kívül is szépen beszélsz róla. Szoktál még mostanában is udvarolni neki? KJ: Igen. NL: Hogyan? KJ: Rábeszélem arra, hogy menjünk el valahová. Javaslatot teszek hosszú hétvégére, színházra, de ő tiltakozik. Én ezen nem akadok ki, hanem elkezdek udvarolni. Szépen beadagolom egy esti séta közben, hiszen akkor egészen más hangulatban lehet beszélgetni, tovább fűzöm őt. Hamarosan beadja a derekát, és megyünk. Németh László György 18

19 Riportok Kurgyis Éva Mi az igazi szabadság? Fölnevelni öt gyermeket, közben segíteni a férjet, rendet, tisztaságot tartani. Aki annak örül, hogy férjére jobban oda tud figyelni, amióta a gyerekei kiröpültek a családi fészekből, az igazán isteni módon szereti a párját. Kurgyis Évike ilyen ember. NL: Közös életetek során férjed mindig máshogy volt leterhelve. Pásztor feleségnek könnyebb lenni, vagy civil ember feleségének? KÉ: Most ez az időszak azért jobb, mert szabadabb vagyok. Amikor Józsi pásztor volt, még gyerekek voltak otthon, az tényleg kimerítő volt. Ma jobban tudok figyelni rá, de inkább a gyerekek miatt nem voltam szabad, az sok lekötöttséggel járt. NL: Józsi azt mondta, hogy te mindig türelmes voltál, amikor ő sokat dolgozott. KÉ: Én nem mindig éreztem magam türelmesnek. Valahogy nem is gondolkoztam ezen, adott volt a helyzet, hogy neki mindig menni kell. Ma türelmesebb vagyok. Megváltozott az értékrendem. Például régen fontosak voltak az anyagi dolgok, ma ez nem izgat annyira. Ma jobban alá tudjuk rendelni az Úrnak ezeket a területeket is. NL: Amikor elengeditek a gyerekeket a szülői házból, az könnyű vagy nehéz? KÉ: Amikor a legidősebb gyerekünk elment, az nem volt trauma, de máshogy éltük meg mindegyiket. Mikor kirepültek, vagy nálunk laktak egy darabig, vagy a közelben, tehát nem volt nagy elszakadás. Az Ige olyan jó utasításokat ad erre, hogy az sokat segített. Legfontosabb volt, hogy az Úrban menjenek férjhez. Például Enikő férje nem volt hívő, amikor megismerkedtek, ezért sokat imádkoztunk. Enikő is olyan erősen hitte, hogy meg fog térni, hogy úgy is lett. Bemerítkezés, házasság. Jó házasság lett. NL: Miben más az anyuka és a nagymama szerep? KÉ: Nagyon jó nagymamának lenni. Élvezem az unokák társaságát. Másképp nézzük őket, az igazi felelősség nem a mienk, szabadabb a velük való törődés. Valamint ma tapasztaltabbak vagyunk, mint amikor a mi gyerekeink útját egyengettük annak idején. Az Igét is jobban ismerem, és megtartom. NL: Amikor nem vagy jelen, akkor is a legnagyobb szeretettel beszél rólad Józsi. Szokott ma is udvarolni? KÉ: Igen, ő egy olyan típus. Mindenképpen nagyon kedves, humoros ember, annak ellenére, hogy rettenetesen elfoglalt. NL: Mivel lepett meg legutóbb? KÉ: Amikor a születésnapunk van, ami közel esik egymáshoz, akkor valahová el szoktunk menni. Nemrég színházban voltunk. 19

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA

HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA HETÉNYEGYHÁZI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET STRATÉGIÁJA KÉSZÜLT 2014 NYARÁN JÖVŐKÉP: Azt ismertük fel, hogy Isten olyan krisztusközpontú gyülekezetet akar látni Hetényegyházán, amely felismeri és cselekszi az

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk.

KE - Vizuális támpontként majd egy legközelebbi műsorunkban már hátha már lesz webkamera és akkor majd könnyebb lesz, mi is majd fejlődünk. Konferálók - a HIT Rádió délutáni műsora HIT Rádió, www.hitradio.hu (KE Körtvélyfáy Eszter riporter, LE - Loványi Eszter és KZS - Kovács Zsuzsanna KE - A kutya az ember legjobb barátja. tarja a mondás,

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél

Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: A bibliai nyelve három féle látásról beszél Textus: Mk. 8, 11-26. 1 Bevezetés Jézus egyszerre több dologról is beszélt ebben a részben: - farizeusok viselkedése - jel - a négyezrek megvendégelésének a története hogyan talált visszhangra - HELYES

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál

A kijelentési ajándékok. Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál A kijelentési ajándékok Ahogy Isten velünk, emberekkel kommunikál 0. Áttekintés Bölcsesség beszéde Ismeret kijelentése Figyelmeztetés Isteni kijelentések 1.1. Mit mond az Írás? Igehelyek: 1 Kor. 12,8:

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

A szolgálat lelki ajándékai

A szolgálat lelki ajándékai A szolgálat lelki ajándékai 0. Áttekintés Szolgálat Segítés Adakozás Könyörületesség Zene Vendégszeretet 1.1 Mit mond az Írás? Igehely: Róma 12,7; 1 Péter 4,11. Szolgálat = diakonia az Újszövetségben a

Részletesebben

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK

Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK 2 HO OPONOPONO ÉS AZ EMLÉKEK AZ EMLÉKEID HATÁROZNAK MEG Mindannyiunknak vannak olyan gondolatai, amelyek korlátozóak, mint például «nem érdemlem meg», «nem vagyok elég művelt» vagy «szegénynek születtem,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Mit nevezünk iskolai nak? Az iskolai egy szervezett keretek között (iskolai osztály, csoport, évfolyam,

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

Lelkészi jelentés a 2012. évről

Lelkészi jelentés a 2012. évről Lelkészi jelentés a 2012. évről Egy idős néni a gyülekezetből azt mondta- szinte csak magának félhangosan- hogy nem jó már ez a világ ahol mindenkinek olyan sok dolga van hogy nincs már ideje az embereknek.

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Hogyan vagyok másokkal?

Hogyan vagyok másokkal? Mentorálás témái II.B: Hogyan vagyok másokkal? Kommunikáció Kapcsolatok Konfliktuskezelés Igények felmérése és kielégítése Dömös, 2011. december 2-4. 2011.12.12. Mentorálás tanfolyam Dömös 1 2011.12.12.

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME

AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor AZ ÚR TÚLÁRADÓ KEGYELME Lekció: Zsidók 3,7-19 Alapige: 4 Mózes 15,1-7 Azután így szólt az ÚR Mózeshez: Szólj Izráel

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom,

Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, A TASSI ÉS A GYULAI SZERETETOTTHON 2004 2009 Olyan életformát kell néhány sorban bemutatnom, amelyet általában nem ismernek az emberek mivel nem találkoznak vele naponként, vagy téves elképzelésük van

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A gyarapodás üzenete 3. rész

A gyarapodás üzenete 3. rész Beszéltünk Istennek a megalapozott rendjéről, Isten feddéséről, ami lerontja a hamis tanításokat. Isten Igéje mindig a javadra van. Meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Krisztus Testének

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben