Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Omega Hálózat élete. Tartalomjegyzék. Előszó... Mindenre van erőm szótanulmány... Porcelán utcai plántálásról, bevezető..."

Átírás

1 2011 1

2 Az Omega Hálózat élete Tartalomjegyzék Előszó Mindenre van erőm szótanulmány Porcelán utcai plántálásról, bevezető oldal 4. oldal 6. oldal Rákosmenti Omega Gyülekezet Zuglói Omega Gyülekezet Újbudai Omega Gyülekezet Omega Centrum Riport Michael Magyarral Riport Kurgyis Józseffel Riport Kurgyisné Évikével Riport Süveges Imrével oldal 9. oldal 10. oldal 11. oldal 14. oldal 16. oldal 19. oldal 21. oldal Missziók Tard Missziók Gödöllő Missziók 24 órás dicséret Missziók Omega Sziget Dél-Pest Missziók Mezőberény Határon túli gyülekezetek Kolozsvár Határon túli gyülekezetek Zenta Plántálások Öcsöd Plántálások Pécs Bizonyságok Imre Zsolt Bizonyságok Szommer Roland További információk oldal 27. oldal 29. oldal 30. oldal 32. oldal 35. oldal 37. oldal 41. oldal 42. oldal 44. oldal 45. oldal 47. oldal

3 Az Omega Hálózat élete Előszó Kedves Olvasó! Szeretettel köszöntünk az Omega Hálózat nevében. Ennek a kiadványnak a célja, hogy egy rövid bepillantást adjon az Omega gyülekezetekben zajló sokrétű tevékenységbe. Mindenekelőtt hálát adunk Istennek az elmúlt esztendőkért, azért a sok pozitív megtapasztalásért, bizonyságért, amiben megláthattuk a menny áldását és Isten hozzánk való jóságát. Sok akadályt és nehézséget küzdöttünk le hit által, és jó előmenetelt kaptunk Istentől. Sok területen, új utakon jártunk a misszió és a gyülekezet-plántálások vonatkozásában. Az áldozatvállalásokon és nehézségeken túl már kezdjük megtapasztalni az áldásokat is. Ha az Omega Hálózatot jellemeznénk, a következő kulcsszavakat használnánk: Misszió, emberek megmentése, gyülekezetplántálás, új utak kihívása, úttörés, emberek felszabadítása a szolgálatra, ígéretek megvalósulása, Isteni meglátogatás, az utolsó idők gyülekezete, apostoli vezetésű új tömlő. Bízunk benne, hogy az elkövetkezendő években továbbra is jellemezni fognak bennünket ezek a kulcsszavak, és az Istentől kapott ígéretek és látások beteljesednek küldetésünkben. Köszönjük mindazoknak, akikkel együtt dolgozhattunk az elmúlt években Isten országa építésében és bízunk abban, hogy az eljövendőben sok új munkás és tanítvány szabadul fel az aratásban szolgálatunk által. Szeretettel: Süveges Imre és Éva 3

4 Az Omega Hálózat élete Mindenre van erőm a Krisztusban (Rövid verstanulmány az Igéből) Süveges Imre Fil. 4, 13; Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít. Egy rövid, de rendkívül tartalmas, sokatmondó, erővel teli kijelentés! Mindenre : tehát nincs olyan helyzet, ami nem tartozna ezen kijelentés alá, mert minden! Van : tehát már megvan, rendelkezem vele, nem kell kérnem, csak hit által használni, felszabadítani! Erőm : tehát Isten ereje megerősített már, enyém ez az isteni erő, rendelkezésemre áll; erő, dünamisz, képesség, hatalom, tekintély szavak adják vissza! Krisztusban : tehát mindez Jézus Krisztus által működik, ha benne vagyok elrejtve, a szőlőtőkén vagyok, igazak ezek a kijelentések rám! Aki engem : tehát Ő velem foglalkozik, nekem mondja, bennem cselekszi, általam vitelezi ki! Megerősít : tehát bennem, velem cselekszi, dinamizál, képessé tesz, elegendő erőt szabadít fel bennem a kihívások leküzdéséhez! Tehát; Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít. Ezt jelenti ki Isten Igéje veled és velem kapcsolatban! Tehát; Ne mondjam, hogy nem tudom, nincs rá képességem, hatalmam, nincs rá erőm, nem tudom, nem leszek képes végigcsinálni, megtenni! Mert lehet, hogy így gondolod, így érzed, de Isten Igéje reálisabban látja helyzeted, Krisztusban lát téged. Ezt az objektív tényt állítja szembe a Te szubjektív érzéseiddel, véleményeddel! Kinek hiszel, kinek a véleményét képviseled továbbiakban az életed során? Kész vagy feladni, megváltoztatni, elhagyni szubjektív megvallásod, Isten örökkévaló beszéde miatt? Továbbra is ragaszkodsz saját földi igazságodhoz? Kössd hozzá magad hited és beszéded által is- Isten örökkévaló igazságához és működni fog egész életedben, amíg Krisztusban vagy! Sok, Isten egyszerű és nagyszerű emberének élete bizonyítja ezt. Legyél Te is ezek közül való! 4

5 Mindenre van erőm - szótanulmány Tehát; Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít! Mindenre van képességem a Krisztusban, aki engem képessé tesz! Mindenre van hitem a Krisztusban, aki hitem forrása és megajándékozz engem ezzel! Mindenre van pénzem Krisztusban, aki gondoskodik rólam! Mindenre van kijelentésem a Krisztusban, aki kijelenti magát nekem! Mindenre van békességem Krisztusban, aki a Békesség Fejedelme! Mindenkor van örömöm a Krisztusban, aki az én örömöm forrása! Mindenkor van reménységem Krisztusban, aki az én reménységem horgonya! Mindenre van szabadságom Krisztusban, akinek az Igazsága és Szelleme szabaddá tesz engem! Mindenre van hatalmam, aki felhatalmazott engem! Mindenkit szeretek Krisztusban, aki a Szeretet Istene! 2 Pét. 1, 2-4; Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak a mi Urunknak megismerésében. Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, a mi az életre és kegyességre (szolgálatra, istenfélelemre) való, Annak megismerése által, a ki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott; A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon. 2Kor. 9, 8; Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Lk. 15, a; Ő azonban ezt mondta neki: Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tied. Vigadnod és örülnöd kellene, Fil. 4, 19-23; Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. A dicsőség pedig Istenünké és Atyánké örökkön-örökké. Ámen. Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket a velem levő testvérek. Köszöntenek titeket a szentek mind, főként pedig a császár udvarából (Hálózatból) valók. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel! Összefoglalva; Teljes szívvel higgyed, teljes meggyőződéssel szóld, és ennek az örökkévaló igazságnak a teljes tudatában cselekedjél! Mert hittem és ezért szóltam, mert a hit cselekedetek nélkül halott önmagában! 5

6 Az Omega Hálózat élete Bevezető Az Omega Hálózat kezdetén egy új gyülekezetet indítottunk, ami a Porcelán utcai gyülekezet néven lett ismertté. Ez a gyülekezet sok szép, áldott időszakot élt meg és több nehézséget kellett leküzdenie, Isten kegyelméből sikeresen. Ennek eredményeképpen sok fiatalt vezettünk megtérésre és tettünk tanítvánnyá felszabadítva a szolgálatra, ezáltal a hívők új generációja növekedett fel. A gyülekezet taglétszáma elérte a kétszáz főt, végig egy dinamikus, fejlődőképes, fiatalos gyülekezetként működött. Egy ponton eljött a szintváltás ideje. Ekkor Istentől vett látás és többszöri prófétai megerősítés által egy különleges utat láttunk a továbblépésre, amit a vezetőség tejes egyetértésével meg is valósítottunk. 1 Móz 2,10; Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott, és négy ágra szakadt. Ezen látás alapján négy ötven fős csoport, apostoli kiküldés által került Budapest négy kerületébe, új gyülekezetek plántálására. Ennek eredményeképpen alakult meg a Rákosmenti Omega Gyülekezet (Bp, XVII) Mundrucz Attila vezetésével, a Zuglói Omega Gyülekezet (Bp, XIV) Prekopa István vezetésével, az Újbudai Omega Gyülekezet (Bp, XI) Szentesi Zoltán vezetésével, valamint az Omega Centrum (Bp, X.) Perei Imre vezetésével. Ezentúl, szeretnénk továbblépni, és Budapest minden kerületében további új gyülekezeteket plántálni, hogy még jobban elérjük a társadalmat az evangélium jó hírével. Egy rövid betekintést olvashatunk ezekről az új munkákról. 6

7 Gyülekezeti beszámolók 7

8 Gyülekezeti beszámolók XVII. ker. Rákosmenti Omega Gyülekezet A Rákosmenti Omega Gyülekezet januárjában jött létre azzal a konkrét céllal, hogy a kerületben és környékén élőkhöz közel hozza, kézzelfoghatóvá tegye számukra Isten üzenetét és közvetítse szeretetét mindenki számára. Néhány gondolat tevékenységünkről: Gyülekezetünkben viszonylag sok gyermek és fiatal is megtalálható, ezért nagyon fontosnak tartjuk az ezzel a generációval való tudatos és folyamatos foglalkozást. Így bibliaköröket, tini-alkalmakat hoztunk létre. Kétheti rendszerességgel kisgyermekes baba-mama klubot, heti rendszerességgel házicsoport alkalmakat tartunk, melynek lényege, hogy szoros és bensőséges kapcsolatok alakuljanak ki emberek között, segítsék egymást keresztény szemmel a mindennapok kihívásaiban, és megosszák egymással örömeiket. Jelenleg Házas kurzust és Alfa csoportot indítottunk el. A gyülekezetünk növekszik egységben, szeretetben, létszámban. A város életében mind a május 1-i, mind pedig az Autómentes Napon is részt vettünk kézműves foglalkozásokkal. Ezen túl rendszeresen kijárunk a lakótelepre beszélgetni az emberekkel problémáikról, gondjaikról, és együtt imádkozunk velük. Jelenleg a Ráfész-Coop irodaházban vannak a vasárnapi istentiszteleti alkalmaink. Szeretnénk Rákosmente életében jelen lenni, lehetőségeinkkel segíteni az itt élő embereknek, szeretetet, hitet, reménységet, az Isten erejét közvetíteni. Üdvözlettel: Mundrucz Attila lelkipásztor 8

9 Gyülekezeti beszámolók XIV. ker. Zuglói Omega Gyülekezet Ha egy növényt szaporítani akarunk, annak több módja van. Egyik az, amikor egy cserépben lévő növényt szétválasztunk, és több cserépbe ültetjük szét, hogy jobban tudjon fejlődni, és önálló növényként legyen a szoba dísze egy másik helyen. Egy ilyen szétválasztás mindenképpen megviseli a növényt, de a hosszú távú haszna vitán felüli. Az Omega Porcelán utcai gyülekezetével is ez a helyzet. A látás Budapest kerületeiről szól. Zugló is egy ilyen cserép, amelyben a mi csapatunk lett elültetve. A szétválasztás fájdalmas, és nehéz volt, és talán még mindig érződnek a leválásból fakadó nehézségek, de az irány mindenképpen jó. Minden plántált gyülekezetnek voltak - és vannak is - erősségei és gyengeségei. A plántáláskor a zuglói csapat két gyenge pontja a dicsőítő csapat hiánya, és a vezető társ hiánya volt. Én személyesen nehezen éltem meg az indulásnál ezek hiányát. Mégis amikor visszanézek, és nézem a mai helyzetet, azt kell, hogy mondjam, hogy ma a gyülekezetünknek két igen jelentős erőssége van, az egyik a dicsőítés, a másik az erős vezetői csapat, akik most mellettem vannak. Isten sokszor bizonyította számomra, hogy neki fontos a gyülekezet. Ő figyel ránk, mert a szeme fényei vagyunk. Figyel ránk személyesen is. Foglalkozik nem csak a nagy tömegekkel, a nagy sikersztorikkal, hanem az egyénnel is. Így én személyesen is átélem Isten bátorítását, amikor nagyon nehéz helyzeteken megyünk át. Határozottan látjuk, hogy növekedés van. Ez nem mindig számszerűsíthető, de az élet a megerősödésben mindenképpen érzékelhető. Van amikor a növekedés látványosabb, van amikor kevésbé, de fontos, hogy jelen van. Tudom, hogy gyülekezetünk is egy ilyen kihelyezett növény Budapest egyik kerületében, ami nem csupán dísz, hanem gazdagon termő fává fog nőni. Prekopa István lelkipásztor 9

10 Gyülekezeti beszámolók XI. ker. Újbudai Omega Gyülekezet emberkereso.com A 30-as átlagéletkor is mutatja, hogy fiatal, az életcélokat kereső, vagy épp megfogalmazó csapat az Újbudai gyülekezet. Az ihletettségből fakadó kreativitás az egyik alapvető alkotó eleme a közösségünknek, a másik pedig épp maga a közösség. Mindannyian naponta szembesülünk az elidegenedés problémájával. Még egy alig 30 főt számláló közösségben is vannak olyanok, akik háttérben tudnak maradni, és előfordulnak olyanok is, akik hangjukkal mindent elnyomnak, ha a közösség nem KÖZÖSSÉG. Pál apostol bölcs szavakkal próbálja megtörni a személyét körülvevő megosztottságot: mert nem azt keresem, ami a tietek, hanem titeket magatokat kereslek. Mi is így próbáljuk megtörni az utolsó idők egyik legalattomosabb mérgének erejét, az elidegenedést. Akarjuk ismerni egymást, a megismerésben akarjuk hordozni egymást, és ebben a létformában teljes hittel várjuk a 133. zsoltár áldását, az ÉLETET. Szentesi Zoltán lelkipásztor 10

11 Gyülekezeti beszámolók X. ker. Omega Centrum Gyülekezet Dicsőség Istennek minden jó és tökéletes adományáért! Ha dicsekszem nem önmagunkkal dicsekszem, hanem azzal, akié minden érdem, Jézus Krisztussal! Nagy hála van bennünk Isten felé az Omega Centrum gyülekezetért! Már a kezdeteknél beleégette a szívünkbe Isten, hogy ez a gyülekezet az Ő akaratából születik és indul el! Három fő irányt mutatott számunkra: 1. Meg fogja nyitni szellemi szemeinket Isten Igéjének kijelentéseire! 2. Megértést és készséget ad az emberi erőlködésektől, karizmatikus túlkapásoktól mentes, szeretetteljes kapcsolatokon alapuló, örömteli, szolgáló közösséghez. 3. Megindítja a szíveket a szegények, özvegyek és árvák felé való szolgálatra, az igaz istentiszteletre! Az elmúlt másfél évben az indulásnál megfogalmazott, Istentől kapott látásunkból számos területen tapasztaltuk azok kibontakozását, megnyílását, a kézzelfogható, nyilvánvaló, s ezáltal mindannyiunkat erősítő és hálára indító bizonyságokat. Az igei látás vonatkozásában több fontos témában új megértést adott az Úr, friss olajjal kente fel üzeneteit. Ilyenek a szellemi harccal, a kegyelemmel, az anyagi javakhoz való viszonyulással kapcsolatos területek. A hirdetett Igék célba érnek és megcselekszik Isten akaratát, konkrétan látjuk a testvérek életén a változást. Alkalomról alkalomra bizonyságtételeknek a fellegei vesznek körül minket. Dicsőség legyen Istennek minden gyógyulásért, szabadulásért, megtérésért! Az Úr szaporítja a nyájat az üdvözülők számával. :) Az evangelizációnak szervezett, kampányszerű formáját nem végezzük, viszont a személyes bizonyságtételnek jó gyümölcseit látjuk a gyülekezet életében. Hét közben 7 sejtcsoportban tartunk alkalmat. A gyülekezet tagságának nagyobbik részét tinédzserek, fiatalok alkotják, ők aktívan részt vesznek a szolgálatban, bátorítják egymást és a környezetüket is. A két hetente megrendezett ifi órákon túl, két havonta a gyülekezeti alkalmat teljes egészében ők vezetik. Hetente tart edzést az OC ifi dicsőítő csoport, s lelkesen szolgálnak fél éve minden héten a Hip-hop tánccsoport tagjai egy VIII. kerületi középiskolában. A kétszer 11

12 Gyülekezeti beszámolók 45 perces táncoktatás után az ifi sejtcsoport összegyűlik ebben az iskolában, ahová többen bejárnak az ott tanuló diákok közül. Az alakuló szeretet-kapcsolatok, őszinte beszélgetések bizalmi légkört teremtettek: többen a gyülekezetbe is ellátogattak és vannak, akik behívták a szívükbe az Urat. Az előzőekben leírt látás alapján a gyülekezet bevételének a 10%-át kezdettől a szegények, özvegyek és árvák javára fordítjuk. Több formában is kapcsolódunk hozzájuk: - az utcán szolgálócsoporttal, személyes segítségnyújtással, - a bejövők számára étkeztetés, fürdés, hajvágás, ruha stb., - egy kisebb csapat a Nyírő Gyula kórházba is bejár, segítve az elvonókúrán lévő rászorultakat, tisztálkodási szerekkel, ruhával, bibliával, imával. A gyülekezetben kiemelkedő a testvérek készséges hozzáállása a szolgálatokhoz, az adáshoz, Isten imádásához, együtt növekszünk szeretetben. Egyszóval nagy örömet és áldást jelent számunkra a gyülekezet, látva azt, hogy munkálkodásunk nem hiábavaló az Úrban! Perei Imre és Lívia 12

13 Riportok 13

14 Riportok Magyar Mihály Mindenkinek adatik szolgálat, csak kérnie kell az Úrtól. Magyar Mihály elhívása két képességén alapul: szereti az Urat, és ért az üzlethez. Járja a világot, és közben hűséges származásához is, igyekszik meglátogatni magyar gyülekezeteket, magyar nyelven. Szolgálatáról, pénzről és hazánkról beszélgettünk vele. NL: Nem mindenki ismer a mi gyülekezetünkben. Mesélj magadról, kérlek! Hol pásztorkodsz, hol szolgálsz? MM: Most már nem vagyok klasszikus értelemben lelkipásztor. Korábban 12 évig voltam segédpásztor, benne voltam az ifjúsági munkában, majd gyülekezetet vezettem. Azután úgy éreztem, hogy üzletembernek hív az Úr, hogy finanszírozni tudjak misszionárius munkákat. Jártam a világot, voltam Dél-Afrikában, Ázsiában, és az utazások során Magyarország is a szívemre került. 15 évvel ezelőtt hoztam a szolgálatot haza. Üzletembereket pásztorolok. A mi ausztrál gyülekezetünk, a City Life Church 10 ezer tagot számlál, ott szoktam néha tanítani, Igét hirdetni. NL: Milyen sikereket ért el rajtad keresztül az Úr? MM: Nehéz ilyen téren a sikerről beszélni. A legnagyobb eredmény, hogy mentorálhatok megtért üzletembereket. 10 évvel ezelőtt egy fiatal srácot karoltam fel, aki fizikoterápiával foglalkozott (fizikai eszközök gyógyászati alkalmazása: masszázs, gyógytorna, különböző elektromos terápiák a szerk.) és saját kis rendelője volt. Együtt készítettünk üzleti modellt, további 30 magánrendelőt csináltunk, én vagyok a fő tanácsadója. A sikeres vállalkozásból rengeteg adomány megy gyerekszolgálatra. Aztán van egy orvosi műszerekkel kereskedő vállalkozó, aki Isten segítségével tudott terjeszkedni Amerikában, Új-Zélandon, Angliában, Kanadában, Dél-Afrikában. Én kívülállóként szolgálok feléjük, de főként üzletemberekkel foglalkozom. NL: Hol jelenik meg az Ige, Isten tanítása ebben a munkában? MM: Most van egy olyan elterjedt nézet, hogy minden embernek van egy szolgálata, ami nemcsak a gyülekezeten belül értendő. Ez Isten királyságának a szolgálata. Olyan dolgot csinálsz a világban, ami szolgálat is, nemcsak munka. Az üzleti életben, a piacon, világi üzlettársak között is működik ez. Az üzletemberek legnagyobb felelőssége, hogy a vagyonukat jól kezeljék. Aki Istent akarja dicsőíteni, azt akarja, hogy Isten királysága táguljon, az evangélium terjedjen, tehát Istent hozza be az üzletbe is. Lehet az illető fagylaltárus, orvos, fogorvos, multicég vezetője, az alapok mind egyformák. Az Ige is tanít e téren. Sokan látják, ahogy Isten működik az életükben, úgy saját alkalmazottaik is megtérnek, tudnak nekik segíteni. Megjelenik a cégen belül az isteni szeretet, az isteni kultúra, amit az üzleti modellbe is be tudnak építeni. NL: Te is szolgálsz nálunk, David Garciáék is rendszeresen jönnek az Omegába. Miért fontos egy gyülekezet számára, hogy vendégtanítók is hirdessenek Igét? Miért jó az egy gyülekezetnek, ha nemcsak a saját pásztoraik tanítanak? 14

15 Riportok MM: Amikor külső szolgáló tanít, az egy látásbővülést hoz be a gyülekezetbe. Prófétai meglátásokat osztanak meg, amelyek fontosak a gyülekezet számára. Egy székben ülve egy aspektusból lehet látni a dolgokat. Ha más kultúrából, más országokból alkalmad van meghívni embereket, lehetősége van Istennek, hogy friss látásokat adjon a gyülekezetnek. Ez hasonló a Bibliához: több könyvből áll, több ember írta, de a történet egy. Egy a Szent Szellem, egy az Isten, egy a hit. NL: Ha egy pásztor rendes fizetést kap a gyülekezetétől, akkor hogy tudja elkülöníteni az életében, hogy mely tevékenysége munka, és mit csinál szolgálatból? MM: A legnehezebb dolog nem a munka és a szolgálat közti határt meghúzni, hanem hogy a pásztornak legyen az elhívása mellett ideje családra, elvonulásra, pihenésre. Sokszor azt látom, hogy gyülekezetvezetők szívén nagy a nyomás: végzik a munkát, a szolgálatot, és nincs soha vége a tevékenységüknek. Nem 9-18 óráig tart a munka. Vannak olyan problémák, ami miatt éjfél után is megcsörrenhet a telefon. Ez egy 24 órás, heti 7 napos szolgálat. A fizetéssel kapcsolatban világos választ ad az Ige: akik Isten munkájában dolgoznak, azokat meg kell tisztelni fizetéssel. Ez bibliailag helyes, sok tanítás van ezzel kapcsolatban. NL: Magyarországra 15 éve jársz szolgálni. Te hogy látod, hol tart hazánk szellemileg? MM: Menetben van. Isten elkezdett dolgokat. Azokon a helyeken, ahol a tiszta Igét hirdetik, és szeretnék, hogy az elveszett emberek megtérjenek, ott van egészség, szellemi egészség. Ez új vért hoz, külső emberekkel gyarapszik a gyülekezet, akiknek helyre kell állítani az életüket, gondolkodásukat. Tanításokon keresztül tanítvánnyá kell őket formálni. Az Ige nem azt mondja, hogy evangelizáljunk, azt mondja, hogy tanítvánnyá tegyünk mindenkit. Nemcsak az a fontos, hogy az emberek döntsenek az Úr mellett, hanem az is, hogy megváltozzon az életük, és dicsőséget hozzon az Úr Jézus Krisztus nevére. Ez a cél, amit Jézus adott, a Máté 28-ban tisztán kiolvasható. Én azért szeretem az Omegát, mert ez a gyülekezet is ezekre az alapokra épült. Emberek jönnek be, megtérnek, bemerítkeznek, és akár 3 éven belül vezetők lehetnek. Németh László György 15

16 Riportok Kurgyis József Hogyan képzeljük el egy 67 éves ember életét? Alvás 10 óráig, hetente egyszer fűnyírás, havonta nyaralás, sok színház, könyv, pihenés. De ez nem Kurgyis József pásztor élete. Ő építőiparban dolgozik, közben pásztorokat mentorál, öt gyermekére is van gondja, ha az élet úgy kívánja, és bizony nehéz vele időpontot egyeztetni, amikor nem nyüzsögnek körülötte az unokák. NL: Te egy nem túl gyakori munkát végzel az Omega Hálózatban. Mi ez pontosan? KJ: Ezt nagyon nehéz megfogalmazni. Süveges Imre úgy szokott bemutatni, hogy a pásztorok pásztora vagyok. Nincs olyan tapasztalat, gyakorlat, ami mentén elindultam volna, csak a hiányát láttam. NL: Mi nehezebb, gyülekezetet vezetni, vagy pásztorok problémáját meghallgatni? KJ: Úgy gondolom, hogy nehezebb gyülekezetet vezetni, mert ahhoz olyan folyamatos jelenlét szükségeltetik, amit, én úgy látom, a fiatalok privilégiuma inkább végezni. Az energia, az idő, és minden. Sokkal nehezebbnek gondolom. Én is voltam közvetlen gyakorló pásztor, ott minden hétre topon kell lenni az igehirdetésben, a tanításban, hétközben az egyéb programokban, a lelki gondozói szolgálatot is végezni kell. Ha az ember jól akarja csinálni, az majdhogynem egy 24 órás szolgálat. NL: Hogy tértél meg? Emlékszel még a pillanatra, vagy egy folyamat volt számodra? KJ: Édesapám is lelkipásztor volt Sülysápon, ő ott tért meg 22 éves korában. Agilis, robbanékony, buzgó fiatalember volt. Ezt hamar felismerték, és szolgálatba állították. Kora gyerekkoromtól fogva a bibliaköri oktatásban, később az ifjúsági munkában részt vettem, és valahogy természetesen úgy alakult az én helyzetem is, hogy szolgáltam. Már akkor szolgáltam, amikor még nem is tértem meg. A 60-as évek elején költöztünk Pécelre, az akkor plántálódó péceli csoportnak apukám volt az első hivatalos lelkipásztora. Kiküldték őt. Én 21 éves koromban tértem meg. Akkor jött el az a pillanat, amikor az addig fölhalmozott tudás mellett rájöttem arra, hogy mi a megtérés. Mert addig jól elvoltam, nem voltak olyan kilengéseim, amik általában jellemzik a fiatalokat, engedelmes gyerek voltam. Hosszú ideig azt hittem, hogy ez ennyi, és kész. Aztán itt Pécelen Mezőberényből ideköltözött fiatalokkal elkezdtünk beszélgetni a hívő életről, mit kellene másként csinálni. Ebben az imádkozó hangulatban jött az a felismerés, hogy ha így maradunk, akkor elveszünk, szükségünk van a bűnbocsánatra, és bizony vannak dolgok, amit helyre kell hoznunk. NL: Kiegyensúlyozott, nyugodt ember vagy, nem voltak kilengéseid. Aki nem járja meg a nagyon mély bűnöket, hogy tud lelkigondozni egy olyan bűnöst, aki parázna, drogozik, alkoholista? Nem hiányzik a tapasztalat ahhoz, hogy tudj bánni egy ilyen emberrel? KJ: Érdekes módon nem okozott ez problémát. Úgy gondolom, hogy egy orvosnak sem kell minden betegségen átesnie ahhoz, hogy gyógyítson. Ezt meg lehet tanulni, sőt, az embernek képességei, tálentumai vannak e területen is, ezeket Istentől kapja. Megtanulja jól használni, fejleszti a lelkigondozói képességeit, közben tanulmányozza az irodalmát, azaz az Igét jobban megismeri. Persze előfordult olyan, hogy 16

17 Riportok máshoz irányítottam valakit, hátha egy másik pásztor más megközelítésből jobban tudja kezelni az illető gondját. Eljut az ember egy olyan pontig, hogy ugyan távolról sem volt benne abban a bűnben, mégis megérti az illetőt, egy olyan empátia alakul ki, amikor már semmin sem csodálkozom. Isten vezeti az embert. NL: Mik Isten nagy ajándékai az életedben? KJ: A család, ahová születtem. Szüleim olyan példaképek előttem, amiért hálás vagyok. Kilencen vagyunk testvérek, én születtem elsőnek. Olyan védelmet és immunitást adott az otthoni közeg, hogy ezt egy csodának tartom az életemben. Katona voltam, egy világi kórussal Európát jártuk, tehát nem izoláltan éltem. Utólag láttam meg, hogy mennyire kívülről tudtam nézni a világi embereket és eseményeket, tehát a családi példa megtartott az elveim mellett. NL: Csodabogárnak tartottak emiatt? KJ: Kevés munkahelyem volt. Öt évnél kevesebb ideig sehol sem dolgoztam. 40 évesen egy nagy TSZ-be kerültem be, ahol a vezetőség örült, amikor megjelentem: Na de jó, megjött a Kurgyis, ki lesz az ulti parti! Hasonló egyéb elvárások voltak velem szemben. De amikor rájöttek, hogy kártyázni sem tudok, meg nem is iszom velük, akkor voltak problémák, ám egy bizonyos idő után bármely munkahelyemen vagy csapatban, ahová kerültem, kialakult az a szemlélet, hogy elfogadtak, sőt többre is tartották, ahogyan én viszonyulok az élethez, mint ők. NL: Sok olyan ember van biztos a te életedben is, aki felnéz rád, tisztel, látja az ajándékokat az életeden, mégsem tér meg. Milyen érzés ez? KJ: Nem vagyok híve annak, hogy sokat szövegeljek. Magot vetünk, és az ki fog kelni valamikor. Sok olyan bizonyság van az életemben, amelyben a találkozásunk után évtizedek múlva hallottam, hogy megtért valaki. Benne volt az a kevés, amit én adtam neki. Én az a típus vagyok, aki nem sokat szól, de egy idő után kérdeznek, és akkor beszélek Istenről. Kicsit irigykedve néztem azokat a tesókat, akik berobbantak egy csapatba, és rögtön nyomták az evangáliumot. Nem vagyok az a gyorsan Istenről beszélő, nekem idő kell, míg megtalálom a hangot. NL: Folyamatosan volt civil munkád, akkor is, amikor sok időt igénylő szolgálatot végeztél. Ez segített vagy teher volt? KJ: Volt olyan időszak, amikor gát volt a munka. Egyik munkahelyemen akkora volt a lekötöttség, hogy nem tudtam úgy szervezni az életemet, hogy nyugodtan jusson idő minden kötelességemre. Bár azt is megértettem, hogy nem biztos, hogy akkor működnek jól a dolgok, ha az elvárások és az elképzeléseim szerint alakítom ki az életemet, tehát ha a könnyebb utat választom. NL: A feleséged Éva, hogy élte meg a nehézséget? KJ: Éva maximálisan támogatott, sose panaszkodott emiatt. A háztartásban nem vettem részt, már fényképezték, amikor odaálltam a mosogatóhoz, annyira ritkán tudtam csinálni házimunkát. A gyerekekkel foglalkoztam, de az egyik gyerekem tízéves korától tinédzser koráig sok mindent kihagytam, ami miatt lelkiismeret-furdalásom volt. Megnyugtat, hogy nagyon szeret engem, tehát csak nem szenvedett hátrányt ő sem. 17

18 Riportok NL: Nyugdíjasként is aktív vagy. Meddig akarsz dolgozni? KJ: Ameddig az Úr erőt ad. Életem során többször eljött az idő, amikor Isten azt akarta, hogy változtassak. Most még ezt nem látom, ezért csinálom. A vezetési tudományban benne van, hogy egy vezetőnek, aki leterhelt, lennie kell hobbijának, sokan ennek nem adnak teret. Nekem a munkám a hobbim. Korlátokat, kerítéseket csinálok. A rendszerváltás környékén hozta az Úr, hogy ne keressek beosztotti munkakört, hanem vállalkozóként folytassam. Külön csoda volt, ahogyan Isten lemenedzselte a váltást, ahogyan nyíltak a lehetőségek az önálló munkavégzésre. NL: Sokat segítetek még ma is a gyerekeiteknek. Egyikőjüknek nemrég konyhabútort készítettél, akárhány unokát képesek vagytok több napra magatokhoz venni. El tudja-e engedni egy szülő a gyereke kezét? KJ: Már közel sem akkora felelősség és teher az ő segítésük, mint amikor a kezüket kellett fogni. Ezek már nem kötelező kézfogások. Szüleim kezdettől fogva azt az elvet vallották, hogy házasság után abszolút el kell engedni a gyereket, ők már egy másik család. Ez, amit most teszünk, nem az a fajta segítés, ami gyerekkorban volt. Nem tudtunk nagyon félre tenni pénzt korábban, hogy később segítsünk nekik az önálló életkezdésben. Amikor kirepültek az első gyerekek, akkor volt némi bánatom, hogy nem tudjuk őket bőséggel támogatni. Aztán alig kaptam fel a fejem, és Isten elkezdte egyengetni az ő helyzetüket, mindegyiknek van saját lakása, háza. Tehát akkor sem lenne több, ha az erőmet túlfeszítve azon lettem volna, hogy nekik legyen. Ezt olyan aratásnak látom, amit mi Évával vetettünk. Mi nem tudtunk anyagilag támogatni, az Úr ezt helyettünk elintézte, kipótolta. NL: Feleséged jelenlétén kívül is szépen beszélsz róla. Szoktál még mostanában is udvarolni neki? KJ: Igen. NL: Hogyan? KJ: Rábeszélem arra, hogy menjünk el valahová. Javaslatot teszek hosszú hétvégére, színházra, de ő tiltakozik. Én ezen nem akadok ki, hanem elkezdek udvarolni. Szépen beadagolom egy esti séta közben, hiszen akkor egészen más hangulatban lehet beszélgetni, tovább fűzöm őt. Hamarosan beadja a derekát, és megyünk. Németh László György 18

19 Riportok Kurgyis Éva Mi az igazi szabadság? Fölnevelni öt gyermeket, közben segíteni a férjet, rendet, tisztaságot tartani. Aki annak örül, hogy férjére jobban oda tud figyelni, amióta a gyerekei kiröpültek a családi fészekből, az igazán isteni módon szereti a párját. Kurgyis Évike ilyen ember. NL: Közös életetek során férjed mindig máshogy volt leterhelve. Pásztor feleségnek könnyebb lenni, vagy civil ember feleségének? KÉ: Most ez az időszak azért jobb, mert szabadabb vagyok. Amikor Józsi pásztor volt, még gyerekek voltak otthon, az tényleg kimerítő volt. Ma jobban tudok figyelni rá, de inkább a gyerekek miatt nem voltam szabad, az sok lekötöttséggel járt. NL: Józsi azt mondta, hogy te mindig türelmes voltál, amikor ő sokat dolgozott. KÉ: Én nem mindig éreztem magam türelmesnek. Valahogy nem is gondolkoztam ezen, adott volt a helyzet, hogy neki mindig menni kell. Ma türelmesebb vagyok. Megváltozott az értékrendem. Például régen fontosak voltak az anyagi dolgok, ma ez nem izgat annyira. Ma jobban alá tudjuk rendelni az Úrnak ezeket a területeket is. NL: Amikor elengeditek a gyerekeket a szülői házból, az könnyű vagy nehéz? KÉ: Amikor a legidősebb gyerekünk elment, az nem volt trauma, de máshogy éltük meg mindegyiket. Mikor kirepültek, vagy nálunk laktak egy darabig, vagy a közelben, tehát nem volt nagy elszakadás. Az Ige olyan jó utasításokat ad erre, hogy az sokat segített. Legfontosabb volt, hogy az Úrban menjenek férjhez. Például Enikő férje nem volt hívő, amikor megismerkedtek, ezért sokat imádkoztunk. Enikő is olyan erősen hitte, hogy meg fog térni, hogy úgy is lett. Bemerítkezés, házasság. Jó házasság lett. NL: Miben más az anyuka és a nagymama szerep? KÉ: Nagyon jó nagymamának lenni. Élvezem az unokák társaságát. Másképp nézzük őket, az igazi felelősség nem a mienk, szabadabb a velük való törődés. Valamint ma tapasztaltabbak vagyunk, mint amikor a mi gyerekeink útját egyengettük annak idején. Az Igét is jobban ismerem, és megtartom. NL: Amikor nem vagy jelen, akkor is a legnagyobb szeretettel beszél rólad Józsi. Szokott ma is udvarolni? KÉ: Igen, ő egy olyan típus. Mindenképpen nagyon kedves, humoros ember, annak ellenére, hogy rettenetesen elfoglalt. NL: Mivel lepett meg legutóbb? KÉ: Amikor a születésnapunk van, ami közel esik egymáshoz, akkor valahová el szoktunk menni. Nemrég színházban voltunk. 19

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a}

1992/1 VEZÉRCIKK. Útravaló Kovács Zoltán. {k19921a} 1992 {k19921a} 1992/1 VEZÉRCIKK Útravaló Kovács Zoltán Ismét elkezdtünk egy új évet. A nehezedő gazdasági körülmények között a világ fiai szorongva kémlelik a jövőt, nem tudván, mit hoz az rájuk. Új év

Részletesebben

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december

Menedék Hírlevél. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7. 2014. december A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Hálaok 2014. december A hála az életünknek jövőnknek ha nem is motorja, de legalábbis kenőolaja.

Részletesebben

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 Áldott legyen a frigy, mely minket összeköt Krisztus által szeretetben szilárd ez és örök. Atyánk

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja. Választás mindig. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra.

Menedék Hírlevél. A Menedék Alapítvány lapja. Választás mindig. Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. A Menedék Alapítvány lapja Jó az Úr! Menedék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum 1:7 2014. június Választás mindig Mindig választunk. Úgy tűnik, terhes, ha sokszor kell tennünk.

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

JOACHIM KLEEMANN MISSZIÓI

JOACHIM KLEEMANN MISSZIÓI Kedves Olvasóink! A fiam múlt héten letette a pilótavizsgát, és hamarosan munkába áll, mesélte az egyik édesanya a fülem hallatára a másiknak. Hangjában hallatszott, mennyire büszke a fiára. Beszélgetõtársa

Részletesebben

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt!

Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt! VII. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Kezek A nagymosás után jelentve: kész Letette jó anyánk elénk az ételt. Gyermekszemem egy síkba volt kezével, S döbbenten láttam: véres volt a kéz S

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János

1992/2. Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből. Megtérés és újjászületés Pánczél János {k19922a} 1992/2 VEZÉRCIKK Jézus él Gondolatok Nyíri Tamás: Ki ez az ember c. művéből A tények megszállottjai vagyunk, az apologetikus módszer és a történelmi részletek szenvedélyének rabjai. Valószínűleg

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Szeretet 2012. JÚLIUS 7. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Franklin Graham, a világhírû evangélistának, Billy

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

Karácsonyi Krisztus-képek

Karácsonyi Krisztus-képek Manna III. évf. 13. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemteljes újesztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! Te mit tennél? Ha lenne egyetlen fiad, S szeretnéd

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház

VILÁGP STA. Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. õsz Veletek vagyok minden nap a világ végéig (Mt 28,20) Tízéves a Názáret Missziósház MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi

ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi baptista ifjúsági lap Székelyudvarhely. Fõtér. fotó: www.csedoattila.info 103. Zsoltár. Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensõm az õ szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi

Részletesebben