Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2013. (I. 30.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2013. (I. 30.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Ügyintéző: személyes adat személyes adat Tárgy: a kiskorúak védelmére és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: A jogsértő műsorrészek leírása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 161/2013. (I. 30.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az Echo Hungária Televízió Zrt.-vel (1145 Budapest, Törökőr u. 78., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az Echo TV elnevezésű csatornáján március 1-jén 02:51:09-től, 7-én 17:30:25-től, 8-án 14:31:55-től, 9-én 05:13:15-től, 14-én 17:30:00-tól, 15-én 03:10:15-től, 16- án 05:11:45-től, 21-én 17:30:00-tól, 22-én 03:11:03-tól, 23-án 05:12:35-től, 28-án 17:30:00- tól, 29-én 03:11:15-től és 30-án 05:12:41-től sugárzott Pulzus, továbbá a március 3- án 16:04:56-tól, 10-én 16:05:18-tól, 11-én 3:59:42-től, 17-én 16:04:32-től, 18-án 03:58:08-tól, 24-én 16:04:13-tól, 25-én 04:48:54-től, 31-én 16:05:25-től és április 1-jén 04:25:21-től sugárzott Rákérdés című műsorszámok közzétételével összesen huszonkét alkalommal megsértette a műsorszámok korhatár-kategóriába sorolására vonatkozó törvényi előírást, ezért a Médiaszolgáltatót Ft, azaz hatszázhúszezer forint bírsággal sújtja. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a március 1-jén 02:51:09-től, 7-én 17:30:25-től, 8-án 14:31:55-től, 9-én 05:13:15-től, 14-én 17:30:00-tól, 15- én 03:10:15-től, 16-án 05:11:45-től, 21-én 17:30:00-tól, 22-én 03:11:03-tól, 23-án 05:12:35- től, 28-án 17:30:00-tól, 29-én 03:11:15-től és 30-án 05:12:41-től sugárzott Pulzus, a március 3-án 16:04:56-tól, 10-én 16:05:18-tól, 11-én 3:59:42-től, 17-én 16:04:32-től és 18-án 03:58:08-tól sugárzott Rákérdés, a március 4-én 14:31:55-től, 7-én 13:30:51-től, 18- án 14:31:50-től, 21-én 13:28:12-től, 25-én 14:29:46-tól, 28-án 13:30:15-től és április 1-jén 14:29:10-től sugárzott Telefonos Ambulancia, valamint március 5-én 0:29:13-tól és 12-én 0:24:21-től sugárzott Több mint egészség című műsorszámok közzétételével összesen huszonhét alkalommal megsértette a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi előírást, ezért a Médiaszolgáltatót Ft, azaz egymillió-hatszázhatvanezer forint bírsággal sújtja.

2 A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a március 11-én 14:31:18-tól közzétett, és március 14-én 13:30:25-től megismételt Telefonos Ambulancia című műsorszám sugárzásával nem sértette meg a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezést. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresetlevélben a keresettel támadott határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság tárgyalás tartása nélkül 30 napon belül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető. I n d o k o l á s A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Echo TV elnevezésű csatorna márciusi műsorfolyamát. A hatósági ellenőrzés során felmerült az Mttv. 9. (4) bekezdésének, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 20. (3) bekezdésének megsértése a Pulzus, a Rákérdés, a Telefonos Ambulancia és a Több mint egészség című műsorszámokkal kapcsolatban. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv ba) pontjában foglalt hatáskörében hivatalból december 5-én hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, melyről 2145/2012. (XII. 5.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében a Ket. 29. (3) bekezdés a) pontja alapján, a Ket. 29. (5) bekezdése szerinti tartalommal értesítette a Médiaszolgáltatót, tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során a Ket. 51. (1) bekezdése értelmében nyilatkozattételi, és a 68. (1) bekezdése alapján iratbetekintési jog illeti meg. A Médiaszolgáltató az eljárás megindításáról értesítő végzést a visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint december 19-én vette át, nyilatkozattételi jogával jelen határozat meghozataláig nem élt. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a vizsgálati jelentés és a műsorszámok megtekintése alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte. 2

3 1. Az Mttv. 9. (4) bekezdésének megsértése A Médiaszolgáltató a vizsgált időszakban tizenhárom alkalommal sugárzott Pulzus és kilenc alkalommal sugárzott Rákérdés című műsorszámokat korhatári jelölés nélkül tette közzé, azaz formailag I. kategóriába tartozó, az általános nagyközönség számára készült programként sugározta, az alábbiak szerint: Dátum A műsorszám címe Kezdete március 1. Pulzus 02:51: március 7. Pulzus 17:30: március 14. Pulzus 17:30: március 21. Pulzus 17:30: március 28. Pulzus 17:30: március 3. Rákérdés 16:04: március 10. Rákérdés 16:05: március 17. Rákérdés 16:04: március 24. Rákérdés 16:04: március 31. Rákérdés 16:05: március 8. Pulzus (ism ) 14:31: március 9. Pulzus (ism ) 05:13: március 15. Pulzus (ism ) 03:10: március 16. Pulzus (ism ) 05:11: március 22. Pulzus (ism ) 03:11: március 23. Pulzus (ism ) 05:12: március 29. Pulzus (ism ) 03:11: március 30. Pulzus (ism ) 05:12: március 11. Rákérdés (ism ) 03:59: március 18. Rákérdés (ism ) 03:58: március 25. Rákérdés (ism ) 04:48: április 1. Rákérdés (ism ) 04:25:21 Az Mttv. 9. (4) bekezdése szerint: Azt a műsorszámot, amely tizenkét éven aluliakban félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet, a III. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. A Médiatanács megállapította, hogy a műsorszámok a III. korhatári kategóriába tartoznak, az alábbiak miatt: A Pulzus című műsorszám célja a Médiaszolgáltató honlapján (www.echotv.hu) olvasható ismertető szerint informálni a nézőket a daganatos és más krónikus degeneratív betegségek megelőzéséről, korai felismeréséről, illetve a klinikai kezelés és a holisztikus, integratív biológiai rákterápia lehetőségeiről ( ). A Rákérdés szintén a daganatos betegségek megelőzésével, gyógyításával foglalkozó műsorszám, mely híres kutatókat, szakembereket mutat be, illetve olyan betegeket, akik sikerrel vették fel a rák ellen a harcot. A Médiaszolgáltató ismertetője szerint ez utóbbi program célja az egészségvédelmet és egészségmegőrzést szolgáló információk széleskörű közreadása az óvodás kortól az időskorig. Mindkét műsorszám műsorvezetője személyes adat volt, az adások állandó szereplője személyes adat, aki a moderátori feladatokat látta el. A Pulzus című műsor elején a nézők köszöntése és az elérhetőségek ismertetése után személyes adat a rákgyógyászattal foglalkozó hazai és nemzetközi sajtóból és nézői levelekből idézett. Körülbelül a program felénél kezdtek bekapcsolódni a műsorba a 3

4 telefonálók, akik legtöbbször frissen diagnosztizált daganatos megbetegedésükről számoltak be, és a hogyan tovább? -hoz kértek segítséget személyes adat. A Rákérdés felépítése hasonlít a Pulzus című műsorszámban tapasztaltakhoz. A vendégek köszöntését követően személyes adat a rákgyógyászat híreiből és levelekből olvasott fel, majd bemutatta és méltatta a meghívott vendégek munkásságát és/vagy a rák leküzdésében tanúsított helytállásukat. Személyes adat itt kevésbé központi szerepet töltött be, mivel a beszélgetés fő témája mindig a meghívott vendégekhez igazodott. Az I. és II. korhatár-kategóriába azok a műsorszámok tartoznak, amelyek kifejezetten hat, illetőleg tizenkét éven aluli gyermekeknek készültek, továbbá azok a programok, amelyek ha nem is kimondottan gyermekeknek szólnak, nem tartalmaznak a legkisebbek számára ártalmas elemeket, és számukra is érthetőek, feldolgozhatók. A kifogásolt adásokban számos alkalommal jelentek meg olyan tartalmak, amelyeket a tizenkét éven aluli korosztály tagjai nem érthettek meg, illetve azok bennük félelmet és irracionális szorongást válthattak ki. A beszélgetések során kiemelt figyelmet kaptak különböző halálos betegségek, legtöbb esetben sor került a tünetek ismertetésére is. Az adásokban előtérbe került a halál és veszteség gondolata. A beszámolók alkalmával a betegek vagy hozzátartozók gyakran elcsukló hangon ismertették az állapotukat, tüneteiket és félelmeiket. Egyes beszélgetések, felolvasott levelek még a felnőtt korosztály számára is kimondottan megterhelők voltak érzelmileg. Erre példa a március 1-jei adás elején felolvasott levél és az ahhoz tartozó műsorvezetői kommentár. Személyes adat : 21 éves fiatal hölgy akut mieloid leukemia van a kishölgynek, megkapta, elkezdte a szokásos kemoterápiás kezelést, a mellékhatások is jelentkeztek ; Személyes adat : December óta hasmenése van, akárhogy számolok, most február legvégét írjuk, azért azt el lehet képzelni, hogy ez hogy lerombolja az immunrendszerét a hölgynek, és a közérzetében is mennyire tartós rombolást tud okozni, de amit hallott, az még inkább, mert azt mondták neki, hogy már nincs is értelme további kemoterápiának. Én azért megnézném azt a kezelőorvost, aki egy ifjú hölgynek ilyen szavakat tud mondani, hogy hol ott az emberség, de elgondolkodtató számomra. Az idézetthez hasonló esetismertetések és kommentárok minden adásban előfordultak. A Médiatanács megállapította, hogy mind a téma, mind a feldolgozásmód szorongás, félelem forrása lehetett a kiskorúak számára. A védendő korosztály szempontjából ártalmas, és minden vizsgált adásban előfordult elem a rákgyógyászatban alkalmazott gyógyszeres és sugárterápiás kezelések káros mellékhatásainak vagy eredménytelenségének részletezése, és ezzel összefüggésben a gyógyszermaffiára és csatlósaira történő utalások. A műsorvezető többek között a következő fordulatokat használta: én tiltakozom ez ellen, akkor is, ha agyonlőnek (2012. március 1., Pulzus), a gyógyszerlobbi és a pharmamaffia és a velük csatlós bérfirkászok és hatóságok (2012. március 10., Rákérdés), drága vendégünk fel merte venni a világ leghatalmasabb és legembertelenebb lobbijával a harcot, ami az orvosi társadalmat irányítja és manipulálja (2012. március 17., Rákérdés), egy lobbi és pénzhiéna ( ) és csatlósainak embertelensége, szívtelensége és pénzéhsége áll szembe az emberközpontú rákkezeléssel (2012. március 17., Rákérdés). A pharmaóriások alkotta lobbi említése szinte minden esetben együtt járt a korrupt hatóságok és orvosok szidalmazásával. Személyes adat : Az Avastinnak olyan katasztrofális mellékhatásai vannak, mint például bélátfúródás, hirtelen szívhalál, amire egy kolléga rámutatott (és nagyon bátor kolléga) a gyógyszer lobbival szemben, a világ legnagyobb maffiájával szemben ( ). Arról van szó, hogy ez be van tiltva, toxicitása miatt! ( ) Akit ez érdekel, az észak-dunántúli központunkba megnézheti a kórházak, nem Személyes adat, hanem a kórházak leleteit, és ezek nagyon szomorúak és nagyon elkeserítőek. Hogy minket, magyar embereket használnak a külföldi 4

5 gyógyszeróriások kísérleti egereknek! Kísérletezzenek Amerikában, de ott be van tiltva! Vagy Angliában, vagy Németországban, vagy Svájcban! Tiltakozom az ellen harmadszor, hogy a gyógyszeróriások, a gyógyszermaffia a magyar embereket kísérleti egerekként kezelje, és azt mondatják az orvosokkal, hogy ha nem lép be ebbe a csoda új szerbe, akkor meg fog halni! Ezeket mi tudjuk bizonyítani, kérem szépen, és ez szégyenletes, hogy ilyen szörnyetegek vezetnek egyes gyógyszeróriásokat. Ezt én bármikor tudom sajnos bizonyítani (2012. március 28. Pulzus, 17:40:18-17:42:36). A Pulzus március 14-ei adásában elhangzott, hogy köszönet illeti azokat a szakápolókat és nővérkéket, akik föl merik venni a harcot a hatóságokkal, a korrupt hatóságokkal, a pharmamaffia korrupt csatlósaival a magyar emberek élete érdekében. Az idézett kijelentések azon túl, hogy félelmet kelthettek a kiskorúakban a gyermekek biztonságérzetét is negatívan befolyásolhatták, ami ugyancsak szorongást, feszült érzelmi állapotot okozhatott a legkisebbekben. Személyes adat műsoraiban rendkívül indulatosan, testi tüneteket is produkálva (elvörösödött arc, zihálás) kárhoztatta a gyógyszergyárakat és a magyar egészségügyet. Az agresszív kommunikáció nem kívánatos mintát közvetített a tizenkét éven aluliak számára, akik életkoruknál fogva még nem képesek különbséget tenni a stratégia és az általános érvényű (minden körülmények között elfogadható) viselkedési minta között, ezért a bemutatott kommunikációs stílus deviáns magatartásformák kialakulásának is kiindulópontja lehet a gyermekkorú nézőknél. További, a kiskorúak védelme szempontjából problémás elemként értékelte a Médiatanács, hogy a kifogásolt műsorszámok életvezetési modellt kínálnak fel ne szedjünk gyógyszereket és óvakodjunk az orvosoktól, mintákat, amire a kiskamasz korosztály mivel ez az időszak az identitásképzés első szakasza különösen fogékony. A műsorvezető kommunikációja erőszakos és egyoldalú volt, könnyen félrevezethette és megzavarhatta a kiskorú közönséget. Az adásokban megjelent véleménynek ugyanis nem volt ellenpontozása, nem hangzott el azzal szembenálló, vagy a másik fél véleményét közvetítő üzenet. Mindez azt a képzetet kelthette, hogy a programban elhangzó tézisek maradéktalanul igazak. Különösen kifogásolható ez a véleménybefolyásolás annak tükrében, hogy a klinikai módszerekben való bizalomvesztés hangsúlyozásával párhuzamosan a műsorvezető az általa képviselt, minden mellékhatást nélkülöző orthomolekuláris rendszerre irányította a nézők figyelmét. Az Mttv. 9. (4) bekezdése alapján azokat a műsorszámokat szükséges III. korhatárkategóriába sorolni, amelyek a tizenkét éven aluli kiskorúakban félelmet kelthetnek, illetve amelyeket koruknál fogva nem érthetnek meg vagy félreérthetnek. A Médiatanács megállapította, hogy a súlyos betegségekről szóló beszámolók, a tünetek részletezése, a bonyolult kezelési folyamatok és emberi drámák fentebb vázolt módon történő bemutatása alkalmas lehetett az Mttv. 9. (4) bekezdésében leírt hatás félelemkeltő és érthetetlen kiváltására. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Rákérdés március 24-ei adásának témája (a betegség, mint metafora) és a március 31-ei adás tudományos hangvétele (a dendritikus sejtekről és azok alkalmazásáról a rákgyógyászatban) ugyancsak meghaladta az I. és II. kategória szempontjait. A kifogásolt adások számára és terjedelmére tekintettel a Médiatanács a jelen határozat részét képező mellékletben ismertette szó szerint az egyes adások tartalmát, kiemelve a kiskorúak védelme szempontjából különösen kifogásolt elemeket. 5

6 2. Az Smtv. 20. (3) bekezdésének megsértése Az Smtv. 20. (3) bekezdése szerint burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos. Az Mttv. Értelmező rendelkezések pontja és az Smtv pontja értelmében burkolt kereskedelmi közlemény olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget, illetve burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha nem ellenszolgáltatás fejében került közzétételre. Az Mttv pontja és az Smtv pontja szerint kereskedelmi közlemény olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés. A reklám fogalmát az Mttv pontja és az Smtv pontja határozza meg, melynek értelmében reklám olyan műsorszámnak minősülő közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog [ ], szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. A Médiatanács a vizsgálatban szereplő interaktív műsorszámok elemzése során megállapította, hogy azok műsorvezetői erőteljes marketingtevékenységet is folytattak az adásokban saját vállalkozásuk, termékeik, szolgáltatásuk népszerűsítése érdekében. Valamennyi adásban megjelentek a magánpraxisok elérhetőségei, valamint a saját módszer kritikátlan dicsérete és az igénybevételére való ösztönzés, helyenként konkrét akciós ajánlat formájában. A Médiatanács a következő adásokkal kapcsolatban állapította meg az Smtv. 20. (3) bekezdésének megsértését: Dátum A műsorszám címe Kezdete március 1. Pulzus 02:51: március 7. Pulzus 17:30: március 14. Pulzus 17:30: március 21. Pulzus 17:30: március 28. Pulzus 17:30: március 3. Rákérdés 16:04: március 10. Rákérdés 16:05: március 17. Rákérdés 16:04: március 8. Pulzus (ism ) 14:31: március 9. Pulzus (ism ) 05:13: március 15. Pulzus (ism ) 03:10: március 16. Pulzus (ism ) 05:11: március 22. Pulzus (ism ) 03:11: március 23. Pulzus (ism ) 05:12: március 29. Pulzus (ism ) 03:11:15 6

7 2012. március 30. Pulzus (ism ) 05:12: március 11. Rákérdés (ism ) 03:59: március 18. Rákérdés (ism ) 03:58: március 4. Telefonos Ambulancia 14:31: március 18. Telefonos Ambulancia 14:31: március 25. Telefonos Ambulancia 14:29: április 1. Telefonos Ambulancia 14:29: március 5. Több mint egészség 00:29: március 12. Több mint egészség 00:24: március 7. Telefonos Ambulancia (ism: ) 13:30: március 21. Telefonos Ambulancia (ism: ) 13:28: március 28. Telefonos Ambulancia (ism: ) 13:30:15 Pulzus és Rákérdés A Pulzus és a Rákérdés adásaiban azonos módon, a crawl-text sávon folyamatosan ismétlődve jelentek meg a következő információk: Adás közben hívható: személyes adat. A telefonhívás nem emeltdíjas. Info vonal Személyes adat A fenti információkat személyes adat is közölte, adásonként többször. A képernyőn megjelenő Info vonal (Személyes adat ) tárcsázásával nem a televízió műsorral, hanem közvetlenül a személyes adat által vezetett humán-egészségügyi szolgáltatással lehetett kapcsolatot teremteni. Az adásokban egy ősi teakeverék és az orthomolekuláris rendszer más összetevőire vonatkozó utalások hangzottak el, miszerint ezek hatékonyak számos ráktípus és más, súlyos, degeneratív betegség gyógyításában, egyben mellékhatás-mentesek. Mindez felkelthette a nézők figyelmét a gyógytea és a metódus iránt, melynek elérhetősége Info vonal elnevezéssel az adások ideje alatt szinte folyamatosan látható volt a képernyőn. Az orthomolekuláris rendszerre való utalásokat egészítette ki, hogy a műsorvezetők a kétségbeesett telefonálókat minden esetben arra buzdították, hogy leleteiket továbbítsák az észak-dunántúli központunkba, ahol azt főorvosok és kutatók tanulmányozzák, majd megállapítják a szükséges kezelést. Személyes adat többnyire garantálta a telefonálók gyógyulását, és általában időtartamot is említett, amelyen belül érzékelhető lesz a pozitív változás. A műsorvezető részéről elhangzó prognózisok (pl.: hat-nyolc hónap alatt rendbe tudjuk hozni.) az orvosi leletek tanulmányozását megelőzően hangzottak el. A műsorvezetők által használt szófordulatok, melyek túlmutattak az orvostudomány által alkalmazott terminológián, szintén a gyógyulást garantálták (pl.: visszahozzuk az életbe, rendbe fogjuk hozni, a mi betegeink hosszú távon egészségesek maradnak ). Gazdasági érdekek az orthomolekuláris rendszer igénybevételére való ösztönzés jelentek meg pl. a következő üzenetekben: március 1., Pulzus 02:52:31-02:52:54 személyes adat : Az biztos, hogy 30-40%-kal több áttétes beteget hozunk vissza, magyar beteget, külföldön meg még több ezret hozunk vissza az életbe, hogy beiktattuk a mi orthomolekuláris rendszerünkbe az ősi trópusi teakeverék és a vitamin készítmények mellé a megadózisú C-vitamint ; 03:12:01-03:12:43 Most éppen Személyes adat, akinek annak idején prosztatarákja volt, 20,2 volt a PSA-ja, most 0,53, és egy ragyogó aranyos ember, most látogatott meg bennünket két órával ezelőtt, tényleg ragyog a Személyes adat, duzzad az erőtől, és nem tudja már, hogy mi a prosztatarák. Úgyhogy szépen rendbe fogjuk hozni, de idő kérdése, ez 8-10 hónap harc, hogy azok a gyanús foltok is a mellkasából eltűnjenek! Úgyhogy van kiút, kedves Személyes adat, nem kell szomorkodni, a rák már legyőzhető, csak tudni kell, hogy hogyan!. 7

8 2012. március 7., Pulzus 17:39:57-17:40:20 személyes adat : Mint most pl. egy beteg, akinél bizonyítottan a leletek a kezünkben vannak tüdőáttétek voltak, máj áttétek voltak egy veserákból, három hónap után eltűntek a tüdő és gerinc áttétek, és egy nagyon kedves onkológus professzor azt mondta, hogy csoda történt. Nem csoda, hanem a mi orthomolekuláris rendszerünknek a győzelme ; 17:45:51-17:46:25 Azért indul el az orthomolekuláris rendszereknek többek között a miénknek is a világsikere, mert semmilyen mellékhatás nincsen, és ha kihoztuk a beteget ebből a rendkívüli immungyengeségből, és talpra állítottuk az immunrendszerét, akkor a mi betegeink hosszú távon egészségesek maradnak, és évet élnek, ahogy a külföldi magán rákklinikák mutatói is bizonyítják március 14., Pulzus 17:39:06-17:39:22 személyes adat : Akut myeloid leukémiát kapott, ez hasonló, mint amit a mi zürichi igazgató főorvosunk, aki nyolchónapnyi harc után boldogan él, és három svájci kórház állapította meg, hogy a mi orthomolekuláris terápiánkkal teljesen rendbe jött ; 17:39:59-17:40:42 személyes adat : Tudunk segíteni, de ez ugye, csodaszer nincs, de ez egy hat-nyolc hónapos kőkemény harc, ahol én mindig szoktam mondani: hit, remény, szeretet és összefogás. És ezt látjuk nap mint nap. Ma is jött egy drága, kedves áttétes mellrákos asszony, aki pár hónap alatt, december elseje óta alkalmazta, itta a teát és az orthomolekuláris rendszert és a C-vitamint, megadózis C- vitamint, a különböző zöldségleveket stb. Háromszor ment, mint tanárnő, egy nagyon fegyelmezett asszony, és kérem szépen az összes lelete negatív ; 17:50:40-17:51:29 személyes adat : Ezért építettük fel harminc év alatt a mi orthomolekuláris rendszerünket, mi nem rombolunk, hanem helyrehozzuk a zavart sejtanyagcserét, a lélek, test, szellemnek az egyensúlyzavarát, szóval tulajdonképpen, amit mi csinálunk, az lélekgyógyászat, sejtgyógyászat és energiagyógyászat ( ), úgyhogy a mi rendszerünknek semmilyen mellékhatása nincs! március 21., Pulzus 17:31:54-17:32:27 személyes adat : Április végén jön be egy külföldi delegáció, amely a hazai és külföldi sikereinknek az ismeretében, hét legjobb rákkezelési eljárás közé a mi kis magyar osztrák kínai csoportunk rákkezelési eljárását, az orthomolekuláris rendszerünket a világ hét legjobb rákkezelési rendszerébe sorolták. És erről akarnak egy dokumentációt készíteni ; 17:33:06-17:33:25 Azt ugye mindenki tudja már, hogy az ősi trópusi teakeverék, ami az én életemet is megmentette, és a multivitaminok és mikro-tápanyagok és nyomelemek együttes alkalmazásával, mi nem rombolunk, mi talpra állítjuk a sejt anyagcseréjét március 28., Pulzus 17:32:47-17:33:13 személyes adat : A műtét után belépett a mi orthomolekuláris rendszerünkbe, azóta is boldogan issza az ősi trópusi teakeveréket, fogyasztja a mikro tápanyag koncentrációt, a koenzim Q10-et és az összes, a mi rendszerünkkel összefüggő készítményt, issza a zöldségleveket óránként, és kérem szépen öt év óta teljesen csontrák mentes ; 17:47:42-17:48:19 személyes adat : Ezzel az ősi trópusi teakeverékkel és diétával hat-nyolc hónap alatt rendbe tudjuk hozni. Ezt én nagyon ritkán mondom, nem szeretem az ilyen időbehatárolást, de Torontótól kezdve Oklandig és Norvégiától Dél-Afrikáig vannak gyógyult betegek, akik hat-nyolc hónap után, fogyasztva ezt az ősi teakeveréket, a mikro tápanyagokat, a különböző készítményeket, megadózis C- vitamint ami ugye nagyon nem tetszik a gyógyszer lobbinak meg lehet gyógyítani március 3., Rákérdés 16:25:46-16:26:18 személyes adat : És ez az, amit rajtad is látok ugye, amióta először láttuk egymást, és most mondtad is, hogy a te erőnléted azáltal, hogy tele vagy energiával, koenzim Q10-zel, a tea és a rendszer következtében, sokkal jobban érzed magad, mert a sejtjeid nem csak az agy, a szív és az immunrendszer, hanem az összes sejted tele van energiával. Ezt sugárzod ma is, mikor megláttalak, és bárki ugye láthat téged, hogy milyen jó erőben vagy és erőt sugárzol! ; 16:31:34-16:32:10 Éppen ma kaptam külföldről egy nagyon pozitív véleményt, hogy annak alapján, ahogy világszerte a különböző információs központjainkban és Magyarországon is, az áttéteseket visszahozzuk, 8

9 , esetleg 85%-ban az életbe, azzal biztosítjuk és ezt a magán rákklinikák és most már állami klinikák is igazolják hogy áttétmentesen éli meg az életét, de csak akkor természetesen, hogyha a mi orthomolekuláris rendszerünknek a javaslatait és tanácsait betartja március 10., Rákérdés személyes adat : Én 5-6 éve a megadózis C-vitamin szájon át és intravénás hatásáért és a magyar áttétes rákbeteg emberek életéért küzdök, az most már ismert, ezt a gyógyszermaffia is nagyon ismeri, és próbál engem eltüntetni és elnémítani, ( ) aki azt mondta, amit Személyes adat vallott, amíg a szakadékba nem taszította be a háttérhatalom, mert ő kezdte el azt mondani, hogy a megadózis C-vitamin hatásos a rák ellen! És ez ellen a leg tényleg nem akarom mondani, milyen módon harcol itt is a gyógyszerlobbi és a pharmamaffia és a velük csatlós bérfirkászok és hatóságok! Szégyenletes, hogy egy olyan országban, ahol 35 ezer új rákos helyett 86 ezer van, a törvényhozók és a felelősök nem szeretik a magyar népet, és nem harcolnak a magyar rákosok életéért! Hanem nekünk kell itt, mint egyedüli harcosok, a hatóságokkal is harcolni, hogy mentsük együtt a magyar emberek életét március 17., Rákérdés, személyes adat egy betelefonálónak válaszol, aki azt kérdezi, hogy ki tud-e gyógyulni áttétes rákos megbetegedéséből: Tudunk segíteni uram, egyértelműen tudunk segíteni, pláne ugyanúgy, mint kedves vendégünk illusztrálta, hogy a mi orthomolekuláris rendszerünk nem csak egy csodatea, hogy iszom a teát, várom a csodát, hanem egy harminc év alatt, a világ legjobb kutatóival és magán rákklinikájával összeállított reorthomolekuláris rendszer. Ami annyit jelent, hogy mi fölépítjük a sejteknek az energiaállományát, mi fölépítjük 30 év óta a sejteknek az energia produkcióját. A Médiatanács a fentiek alapján megállapította, hogy a vizsgált programok egyoldalú és kizárólagos publicitást biztosítottak a műsorvezető által képviselt alternatív gyógymódnak. A műsorszámokban ellenvélemény vagy kritika nem árnyalta a műsorvezetők által közvetített üzenetet. A kereskedelmi jelleg ilyenformán abban ragadható meg, hogy a műsorvezető nevével fémjelzett vállalkozás által előállított és forgalmazott készítményeket, az alkalmazott kezelési módokat hatékony gyógyeljárásként tüntették fel, illetve azt a benyomást keltették, hogy azok gyógyító és/vagy a betegségek kialakulásától megvédő hatása garantálható. A telefonálókkal folytatott beszélgetés végén minden alkalommal elhangzott, hogy küldje be a leleteit az észak-dunántúli központunkba, miközben a központ telefonszáma Info vonal - ként látható volt a képernyőn. Telefonos Ambulancia A műsorszám állandó műsorvezető-szerkesztője Személyes adat, aki az egészséges táplálkozáshoz adott tanácsokat az adásokban. Az adások teljes időtartama alatt látható volt a képernyőn az Info-vonal, amely nem a műsorszámhoz, hanem a műsorvezető magánpraxisához biztosított elérést. A telefonszámot, illetve egyéb elérhetőségeit a műsorvezető szóban is ismertette. Az adásokban kizárólag olyan, sokakat érintő egészségügyi problémák jelentek meg alaptémaként prosztata megbetegedése, béltisztítás, székrekedés, melyek gyógyítására Személyes adat patikában nem kapható gyógyhatású készítményeket kísérletezett ki. A műsorvezető prezentációi és a nézői kérdésekre adott válaszai is mind azzal zárultak, hogy a saját vállalkozása által gyártott, és mintaboltjaiban kapható bogyókat ajánlotta a különböző problémákra. A március 4-ei és 18-ai adásban a műsorvezető konkrét akciós ajánlatot is megfogalmazott, melynek során vizuálisan is bemutatta akciós termékét. 9

10 A március 4-ei adás felvezetőjében a műsorvezető elmondta, hogy nőnap alkalmából a férfiakat szeretné megajándékozni: Adjunk ajándékot a férfiaknak!, majd a következők hangzottak el: Olyan prosztatavédőt ajánlok március 21-től tíz napon keresztül nagyonnagyon csökkentett áron, amiről most több információt a nevem után található honlapon, szemüknek nem fognak hinni, hogy mennyiért is gondolom én ezt, és hogyan is gondolom én ezt az ajándékot a kedves férfiaknak, 14:37:13-tól: Tehát erről a prosztatavédőről, aminek 40 napos kúrája van, és ezt minden férfinek ajánlom évente legalább egyszer megtenni, mert ( ) Tehát még egyszer, a nevem után a honlapon az összes további információt meg tetszenek látni! Az adás végén a műsorvezető megismételte ajánlatát: Mindazoknak, akik kimaradtak esetleg a bevezetőben, abból, hogy a kedves férfiaknak prosztatavédőt ajánlok március 21- től, a tavasz első napjától, és a honlapon megtalálják, hogy körülbelül mit lehet, lehet feliratkozni rá, de csak március 21-től lehet hozzájutni. ( ) A mintaboltjainkban és esetleg postán is. Ez egy 40 napos kúra, ami arról szól, hogy a férfi húgyutak tisztításához járul hozzá. Én kérem a kedves férfiakat, hogy menjenek fel a honlapra, ott többet megtudnak. (A termék doboza 14:53:55-14:54:11 között látszott inzerten). A március 18-án sugárzott műsorszámban a műsorvezető a beköszönés után felhívta a figyelmet, hogy a következő héttől valószínűleg már a és as telefonszámokon is elérhető lesz, valamint elmondta, hogy az interneten a neve után található weboldalon szereplő -re is írhatnak a nézők, ott adják meg nevüket és telefonszámukat. A Személyes adat folytatott beszélgetés közben a műsorvezető visszatért a korábbi adásban megfogalmazott ajánlatához: Na, akkor ezt elmondom még egyszer minden férfinek. A tavasz első napjától, jövő hét szerdától az összes mintaboltunkban és a telefonszámokon, nagyon jutányos ajándék a férfi prosztata javítására. Tessenek nézni, itt van az asztalon. Nevét nem tudom mondani, természetesen, ezt Önök már tudják az én adásaimból. Később: Tessenek szívesek jövő héten szerda, március 21-től tíz napig a kedves férfiak ezeket a területeiket, ezzel az egyszerű növényekből készült prosztatára való 40 napos kúrával, legalább félévente tegyék rendbe, sokkal kevésbé lesznek szomorúak és nem jól működőek. Az adás végén: Még egyszer akkor a fiúknak! Nagyon-nagyon kellemes és nagyon jó tavaszi napokat kívánok. Ne felejtsék el, hogy a húgyutak a férfiak szempontjából nagyon, nagyon fontosak, azért nagyon fontosak, mert ezek befolyásolják a férfiasságukat is, közérzetüket is. Egy negyven napos kúra mindenkinek nagyon-nagyon ildomos, csak azért is, mert jön a meleg, a meleg hatására a szervezetünk pezsdül. Na, most pezsdüljön ott, ahol annak pezsdülnie kell, és legyenek tiszták az erei, legyenek tiszták a húgyutak a férfiaknál is. (14:52:38-kor a prosztatavédő termék megjelent a képernyőn hat másodpercre.) A március 25-én és április 1-jén sugárzott adásokban a műsorvezető szintén saját termékeit ajánlotta a telefonálók problémáira, miközben itt is felhívta a figyelmet elérhetőségeire. A március 25-ei adás elején Személyes adat elmondta, hogy visszajött szabadságról, ezért az információs vonalon is elérhető, mert most már én felveszem a telefont ( ) Az információs telefon pedig: Személyes adat -es. Ez a képernyőn is megjelent. A műsorvezető saját termékéről beszélve 14:44:15-től: Ennek a béltisztítónak nagyonnagyon sok hasznát már nagyon-nagyon megtapasztalták [ ] Tehát a béltisztítót bárki szedheti. [ ] A másik kérdés, tessék mondani, hogyan szedjem én ezt a bogyót. Ennek a bogyónak a szedése rajta van a címkéjén, ami azt jelenti, hogy 3x2-t veszünk be ebéd közben, illetve étkezés közben, vagy étkezés előtt-után, teljesen mindegy, hiszen 10

11 lerajzoltam, hogy körülbelül mi a funkciója. [ ] Felszív egy kis vizet, és elkezdi leáztatni a rétegeket a bél faláról. [ ] Mindazoknak, akiknek nehezebben indul el, azt mondom, föl is hívhatnak az információs telefonon és akkor személyre szólóan ezt mindig meg tudjuk beszélni, tessenek felemelni 3x3-ra. Ugye ez természetes növény, egy természetes növénynek, ha tudom, hogy mire való arra való, hogy áztasson nekem a vastagbélnek a lerakódásait akkor, ha tudom, hogy arra való, nekem a két szem nem oldja meg a 3x2, miért ne vegyek be 3x3-at. A április 1-jén sugárzott műsorszámban az adás és a magánpraxis elérhetőségének ismertetése után 14:32:57-től elhangzott, hogy [ ] Mindezek a kedves nézőim, akik esténként odaülnek az internet elé, a gépük elé, a nevem után találnak egy honlapot, ezen a honlapon találnak egy címet a Hírharang rovatban, és ebben a rovatban felnyílik egy , amin nyugodtan, békésen, meg tudják írni, megfogalmazzák, hogy csak a saját bajukat, de ugye az egész család ügyével is szoktak velem értekezni. Majd 14:34:25-től: [ ] Tehát, nevem után , honlap. Mindazokról a bogyókról is, amikről eddig beszéltem, ezen a honlapon tabletták, kapszulák néven, majdnem, elég sokan ki is találják, hogy miről beszélek, ugye? Mert nem tudom mondani a neveket, sokan a szememre hányják, hogy miért vagyok ennyire pontatlan, hogy nem mondom annak a bogyónak a nevét, amiről éppen beszélek, nem tudom mondani, törvény szabályozza azt, hogy én ebben a klub műsorban, hogy egymással tudunk beszélgetni, mi az, amit megtehetek és mi az, amit nem. Ezt még mindig el kellett, hogy mondjam, hogy ne haragudjanak ezért. Ezen a honlapon megtalálják körülbelül, hogy miről volt szó. Több mint egészség A Több mint egészség című műsorszámok körülbelül egy óra terjedelműek voltak, és két részben sugározta azokat a Médiaszolgáltató: a programot egyszer reklámszünettel szakította meg. A műsorszámok első, körülbelül harmincperces részében kizárólag a műsorvezető rendelőjének, az ott igénybe vehető kezeléseknek, diagnosztikai eljárásoknak, valamint a műsorvezető egyéb szolgáltatásainak (pl. kérésre házhoz megy) és ezoterikus, spirituális iskolájának, továbbá masszázstanfolyamának promóciója volt hallható. A reklámjellegű tájékoztatást maga a műsorvezető adta elő, a rendelő elérhetőségei pedig az adások ideje alatt többször feltűntek a képernyőn. Többek között az alábbi, a műsorvezető szolgáltatásainak igénybevételére ösztönző információk hangzottak el: március 5. [ ]Akkor beszélek még az iskoláról. Ugye van egy masszázsiskola, az most kezdődik, az egyik a hétvégén, még jelentkezzenek, pár hely van, és van az ezoterikus iskola. Mindegyik iskola felnőttoktatási kereten belül van. Ez azt jelenti, hogy aki elvégzi, hivatalos végzettséget kap, ami egész Unióra érvényes, és ezzel munkát lehet vállalni, vagy akár vállalkozóit lehet kiváltani, ami nem csak az országon belül, egész Unióra érvényes, és a mostani masszázstanfolyam, ami mos kezdődik hétvégén, mondtam, még pár hely van, ha valakit érdekel, akkor tényleg igyekezzen telefonálni. [ ] itt nagyrészt kimozgatásokat tanítok, tudják, helyre rakni a dolgokat, ízületeket, mindent. És a végzettség az lazító-frissítő masszázs végzettséget fog adni, hiszen minden masszázs lazító-frissítő, nyilvánvaló. [ ] És ez olyan végzettség, akár az ezoterikus-spiritiszta iskola, meg ez az iskola, a masszázs, hogy nem kell hozzá ÁNTSZ engedély." Ez a nyílt nap abból áll, hogy kapnak egy kétórás előadást általam [ ] szoktunk ott különböző kedvezményeket adni, ezeken a napokon. Na, jelentős kedvezményeket, és vannak, akik kapnak ajándékképpen ingyenes kezelést, például mágneses kezelést egy ágyon, ami immunerősítő vagy mit tudom én más problémára adunk kezelést, vesére vagy bármire [ ] soha nem úgy kezelünk, hogy csak azzal, amivel odajönnek, hanem mindent 11

12 kezelünk, sőt, még az elején csontkovácsolást is csinálunk, ami benne van az árba szintén. [ ] minden benne van egy áron, ami nagyon kedvező véleményem szerint. A mi áraink. nagyon szép a rendelő, nagyon kulturált, jó helyen van, Budapesten könnyen megközelíthető helyen van. [ ] majd látják a hirdetésbe, félidőbe meg utána, mindenki ismeri szinte az egész országba, annyira könnyen megközelíthető március 12. [ ], születésnapom alkalmából, akik ezen a héten jönnek kezelésre hozzánk, valamilyenfajta kezelésre, az kap egy ajándékot, mármint a rendelőtő vagy tőlem, teljesen mindegy, egy ingyenes mágneses kezelést adunk. [ ] Járok ki az ország különböző pontjára, Budapesten, vidéken mindenhova rendelést tartani, nyugodtan telefonáljanak. Persze nyilvánvaló, itt csak az utazási üzemanyagárat kell fizetni és a kezelésnek az árát. A Médiatanács megállapította, hogy a fentebb említett műsorszámokban a Médiaszolgáltató a kereskedelmi közlemény, ezen belül a kereskedelmi reklámok céljait szolgáló információkat tett közzé úgy, hogy a népszerűsítési szándékot nyíltan nem vállalta, a közönség számára is azonosítható módon nem jelölte, azaz a közzététel tekintetében megtévesztő módon, nem pedig reklám útján találkozhattak a nézők az egyes vállalkozások termékei, szolgáltatásai igénybevételének előmozdítását, illetőleg a vállalkozások tevékenységének népszerűsítését célzó kereskedelmi tartalommal. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató összesen huszonhét alkalommal megsértette az Smtv. 20. (3) bekezdését. A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a végzés indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. Az eljárás megindításáról értesítő végzés szerint a Telefonos Ambulancia március 11-ei adásában is burkolt reklámozás történt, azonban a műsorszám vonatkozásában a Médiatanács megállapította, hogy abban csak egyszer esett szó a műsorvezető által gyártott és forgalmazott egyik termékről ( visszérre is van kenőcsünk ), azonban az említés nem merítette ki a burkolt reklám fogalmát, ezért e műsorszám (és március 14-ei ismétlése) közzétételével a Médiaszolgáltató nem sértette meg az Smtv. 20. (3) bekezdését. A Médiatanács által feltárt jogsértések miatt alkalmazott jogkövetkezmény: Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú és ismételtsége nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése a következőket tartalmazza: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. Az Mttv. 9. (4) bekezdésének megsértése miatt alkalmazott jogkövetkezmény A Hatóság nyilvántartása szerint a Médiatanács jelen határozat meghozataláig nem állapította meg az Mttv. 9. (4) bekezdésének megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben, ugyanakkor a Médiatanács következetes joggyakorlata szerint a kiskorúakat védő 12

13 rendelkezések megsértése a kiskorúaknak az Alaptörvényből és az Mttv.-ből is levezethető kiemelt védelme alapján nem minősülhet csekély mértékű jogsértésnek. A jogsértés súlya körében mérlegelte a Médiatanács, hogy a kifogásolt műsorszámok életvezetési modellt kínáltak fel pl. óvakodjunk az orvosoktól, mintákat, amire a kiskamasz korosztály mivel ez az időszak az identitásképzés első szakasza különösen fogékony. A műsorvezető egyoldalú kommunikációja könnyen félrevezethette, megtéveszthette a gyermekkorú közönséget. A Médiatanács mindezekre tekintettel a hatályos szabályozási környezettel összhangban és a kialakított szankcióalkalmazási gyakorlatának megfelelően az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács úgy ítélte meg, hogy az egyedi ügyben, az ügy sajátosságai mentén végrehajtott mérlegelés alapján megállapított, jogsértéssel arányos bírság kellő visszatartó erővel rendelkezik a további jogsértések tekintetében. A jogkövetkezmény alkalmazásának alapját az Mttv (2) bekezdés és a (3) bekezdés bb) alpontja jelenti: 187. (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt a jogsértés jellegétől függően a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. (3) A Médiatanács és a Hivatal a (7) bekezdés figyelembevételével a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: [ ] b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben az alábbi összeghatárok szerint: ba) JBE médiaszolgáitató és a médiapiaci koncentráció korlátozására vonatkozó szabály által érintett médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege kétszázmillió forintig, bb) a ba) pont alá nem tartozó médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege ötvenmillió forintig terjedhet. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértés súlyán túl figyelemmel volt arra, hogy először állapítja meg a törvényhely megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben, valamint a fentebb részletezett, egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontot is figyelembe vett. Az Mttv (2) bekezdés szerinti további mérlegelési szempontok e jogsértés vonatkozásában nem voltak értékelhetők. A Médiaszolgáltató összesen 22 alkalommal sértette meg a műsorszámok korhatári kategóriába sorolására vonatkozó rendelkezést: 10 alkalommal a délutáni műsorsávban, 12 esetben a hajnali órákban sugározta korhatári jelölés nélkül, azaz formailag az I. korhatári kategóriába sorolt műsorszámként sugározta a III. korhatári kategóriába tartozó Pulzus és Rákérdés című műsorszámokat. A bírság összegének meghatározásánál a Médiatanács figyelembe vette, hogy a délutáni, a védendő korosztály tagjai számára könnyen elérhető műsorsávban történt jogsértések esetében a társadalomra veszélyesség nagyobb, mint a hajnali órákban közzétett ismétléseknél. 13

14 A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében, a fokozatosság és arányosság elvének figyelembevételével a kifogásolt műsorszámok napközbeni közzététele miatt adásonként Ft tíz alkalom, azaz összesen Ft, a kiszabható bírságmaximum ( Ft) 1%-a, a hajnali órákban történt sugárzás esetében adásonként Ft tizenkét alkalom, azaz összesen Ft, a kiszabható bírságmaximum 0,24%-a, mindösszesen Ft, a kiszabható bírságmaximum 1,24%-ának megfelelő összegű bírsággal sújtotta a Médiaszolgáltatót. Az Smtv. 20. (3) bekezdésének megsértése miatt alkalmazott jogkövetkezmény A Médiatanács eddig két határozatában állapította meg az Smtv. 20. (3) bekezdésének megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben, mindkét esetben egy-egy jogsértés miatt: Határozat száma Jogsértés elkövetésének Jogkövetkezmény időpontja 215/2012. (II. 1.) szeptember 5. Mttv (1) 780/2012. (IV. 25.) február 6. Mttv (3) bb) Ft A Médiatanács megállapította, hogy a jelenlegi törvénysértések kapcsán az ismételtség nem áll fenn, tekintettel az Mttv (4) bekezdésére, amelynek értelmében akkor állapítható meg a jogsértés ismételtsége, ha háromszázhatvanöt napon belül ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben elkövetett nem csekély súlyú törvénysértés miatt már két jogerős hatósági határozatot hozott a Médiatanács. A Médiatanács, a jogsértés súlya tekintetében rögzíti, hogy a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó szabályt a szerkesztői tartalom integritásához fűződő érdek, valamint fogyasztóvédelmi érdekek is indokolják, ezért a jogsértéseket az esetek számára is figyelemmel nem tekintette csekély súlyúnak. A Médiaszolgáltató összesen 27 alkalommal sértette meg az Smtv. 20. (3) bekezdését. A Médiatanács az ügy összes körülményeire tekintettel e jogsértések miatt is az Mttv (3) bekezdés bb) pontja szerinti jogkövetkezményt alkalmazta. A bírság összegének kialakítása során a Médiatanács különbséget tett az első alkalommal történt sugárzások 14 alkalom és az ismétlések 13 alkalom között. A különbségtételt többek között az indokolja, hogy a műsorszámokat olyan időpontokban ismételte a Médiaszolgáltató, amelyek nézettsége alig kimutatható. A kifogásolt műsorszámok napközbeni közzététele miatt adásonként Ft tizennégy alkalom, azaz összesen Ft-, a kiszabható bírságmaximum ( Ft) 2,8%-a, az ismétlések esetében adásonként Ft tizenhárom alkalom, azaz összesen Ft, a kiszabható bírságmaximum 0,52%-a, mindösszesen Ft összegű, a kiszabható bírságmaximum 3,32%-ának megfelelő bírsággal sújtotta a Médiaszolgáltatót. A Médiatanács a bírság összegének meghatározásakor tekintettel volt arra, hogy egy esetleges újabb jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény meghatározásánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A hatósági eljárás során a Ket (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti eljárási költség nem merült fel. 14

15 A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (Pp.) 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, január 30. A Médiatanács nevében: dr. Kollarik Tamás soros elnöki tisztséget ellátó tag dr. Auer János hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 15

16 Melléklet a Médiatanács 161/2013. (I. 30.) számú határozatához 1. Az Mttv. 9. (4) bekezdésének vélelmezett megsértése Pulzus Az egyes műsorszámok tartalma, a kiskorúak szempontjából különösen kifogásolt elemek: március 1., 2:51:09-től Személyes adat az adásban a C-vitamin megadózis alkalmazását méltatta a rák ellenes harcban, majd olyan cikkekből és kutatásokból idézett, amelyekben a szer betegségmegelőzésben kifejtett hatásáról számoltak be. Ezután a műsorvezetők gyógyulófélben lévő és gyógyult betegek történeteit ismertették, kiemelve a betegség természetét, valamint főbb tüneteit. A rákos megbetegedésből felépült személyek minden esetben Személyes adat páciensei voltak, akik a rendszer iránti elkötelezettségüknek tulajdonítják gyógyulásukat. A műsorszám első részében az alábbiak hangzottak el: Egy még jobb hír, egy drága betegünkről. Az Amerikában betiltott, de itt balra-jobbra alkalmazott készítménytől a hét májáttétből tizenhét májáttét lett pár hónap alatt, és a kedves beteg hozzánk fordult, és itt most a lelete van a kezembe, a Honvéd Kórházból, és ez gyönyörű ez a lelet, és Személyes adat gratulálunk, és drága élettársának, Személyes adat, aki éjt nappallá téve harcol Személyes adat életéért, s ahogy hallottam, a labor leletek is nagyon szépek. személyes adat egy levélből idézett: 21 éves fiatal hölgy akut mieloid leukemia van a kishölgynek, megkapta, elkezdte a szokásos kemoterápiás kezelést, a mellékhatások is jelentkeztek. December óta hasmenése van, akárhogy számolok, most február legvégét írjuk, azért azt el lehet képzelni, hogy ez hogy lerombolja az immunrendszerét a hölgynek, és a közérzetében is mennyire tartós rombolást tud okozni, de amit hallott, az még inkább, mert azt mondták neki, hogy már nincs is értelme további kemoterápiának. Én azért megnézném azt a kezelőorvost, aki egy ifjú hölgynek ilyen szavakat tud mondani, hogy hol ott az emberség, de elgondolkodtató számomra. De ennek ellenére is a kishölgy nagyon kitartó írja Személyes adat, a nagynéni sőt még ő támogatja a betegtársait is, és rendkívüli lelkierő és igenis, hogy bizakodás van az ő részéről. 45 kg-ra lefogyott sajnos, hát mi a megoldás? Sajnos ez egyre gyakrabban előfordul, hogy a kemoterápia rezisztencia, amit Személyes adat akadémikus barátom volt az első a világon, aki erre rámutatott, most a Személyes adat a világ legnagyobb rákkutató intézete is igazolta, hogy sajnos a ráksejtek egyre ellenállóbakká válnak, egyre ( ) tudjuk a kemoterápiának az ötéves túlélési százaléka csak 2.1%, USA-ba és Ausztráliába 2,3%. A ráksejtek is olyanok, mint a baktériumok és vírusok, egyre ellenállóbbá válnak. Úgyhogy van kiút, soha ne adjuk fel a harcot a rák ellen, és várjuk szeretettel akkor a leletek másolatát! személyes adat : ( ) Ismerik a kutyaharapást szőrével című elképzelést, a homeopátia elve abszolút nem butaság, a hasonlót a hasonlóval elvén alapul, de én még olyat nem láttam, hogy a rákot rákkal gyógyítjuk? Professzor úr tudja, hogy mire gondolok! személyes adat (egyre ingerültebb hangon): Itt van, kérem szépen, és én megmondom őszintén, én meg merem mondani, egy ilyen környezetben, ahol köszönettel tartozok az 16

17 Echo TV tulajdonosának, vezérigazgatójának, és ennek a kiváló csapatnak, aki lehetővé teszi az adásunkat! És most megmutatom, itt kezemben van, kérem szépen egy betegtájékoztató, ami arról szól, ezt egy melanomás ( ) igen betegtájékoztató. Kérem szépen, egy kórházban adta egy betegnek, egy olyan betegnek, egy áttétes melanomás betegnek, akinek már agydaganata volt, akinek tüdődaganata volt (abból mi már szépen vissza is hoztuk), és elment ebbe a kórházba egy kontrollra, és rögtön be akarták ebbe a kísérletbe. Miért is? Én tiltakozom ez ellen, kérem szépen, akkor is, ha agyonlőnek kint, kérem szépen, miért a magyar emberek kísérleti egerek!? Ezt, amit itt a kezemben tartok, egyetlen kórházban sem engedélyeznék a toxicitás miatt. Hiszen, ahogy a múltkor is fölolvastam kérem szépen, egy egészen más kórház és más beteg. Itt arról van szó, idézem: sem az orvosok, sem az a világcég nincsenek tudatában az összes lehetséges mellékhatásnak. Előfordulhatnak eddig ismeretlen mellékhatások, enyhék, vagy nagyon súlyosak is. Egyes esetekben a mellékhatások súlyosak, hosszan tartóak, esetleg sosem szűnnek meg. Fennáll továbbá a halál kockázata is. És ilyen, kérem szépen, az állat kísérleteket megszégyenítő, de még nem vagyok a végén. Mer ez már azér kiveri a biztosítékot. Itt le van írva, a daganatos betegek legalább 10%-ánál előforduló mellékhatások: émelygés, hasmenés, bilirubinszint, a máj- vagy a vörösvérsejtek károsodása, amino centrál szint, a májsejtek károsodása, bőr eredetű, laphámsejtes carcinoma. Kérem szépen! A melanomát azzal akarom gyógyítani, persze nem írták rá, egy gyönyörű R hosszú-hosszú szám a készítmény neve, nem is írják be, hogy mi ez a készítmény, hogy miből áll, de azt viszont ide írták kérem szépen, hogy laphám sejtes carcinomát kap az állítólagos gyógyszertől. Ízületi vagy izomfájdalom, a HFS, az annyit tesz, hogy elkezd zsibbadni a keze és a lába, és jönnek továbbá az alábbi súlyos, de ritka mellékhatásokról számoltak be a daganatos betegek. Basális sejtes carcinoma, kéz-láb szindróma, hasnyálmirigy gyulladás, szem rétegének a gyulladása, heveny veseelégtelenség, nyelészavar, ízületi gyulladás, esetleg halál. Kérem szépen, klinikai vizsgálatokba a kezelt daganatos betegek egyharmadánál a bőr carcinomája alakult ki. A vizsgáló orvosok véleménye szerint a bőrrák kialakulása nagy valószínűséggel összefügg a vizsgálati gyógyszerrel! És lehetséges az is, hogy a kezeléssel kapcsolatban olyan szövődmények és mellékhatások lépnek fel, amelyek jelenleg még nem ismertek. Kérdezem az összes pharmaóriástól! Ez a becsületes dolog a rákosokkal szemben? Én bárki, bármilyen vezérigazgató vagy kutatási igazgató bejöhet ide, és elmondhatja, hogy miért csinálják ezt a magyar emberekkel! személyes adat : Azt hiszem erről muszáj voltunk, hogy beszámoljunk, mert tényleg fölháborító! személyes adat : A melanómát bőrrák kezelésével gyógyítják, nem is merik oda írni, ez a világcég egy svájci világcég, és egy magyar kórház Budán. Egy telefonáló az adás második részében a következőket mondta: Személyes adat : Most azt gondolták, tervezték, hogy ki kell venni a hólyagomat, húgyhólyagomat, és közben a mellkas CT-n találtak kis pöttyöket, göböket, és akkor most nem tudják eldönteni, hogy az jóindulatú, vagy rosszindulatú, áttétes, vagy nem áttétes? Máshol sehol a szervezetbe, mert volt végbéltükrözésem is, vastagbéltükrözésem is, és alsómedence CT-m is, és sehol nincs fellelhető daganat máshol március 7., 17:30:25-től (ismétlés: március 8., 14:31:55 és március 9. 5:13:15) A műsor elején személyes adat a saját módszereinek sikereit és kollegáit méltatta, majd a kemoterápia hatásairól szóló cikkből ismertetett részleteket. Ezt követően a módszerének köszönhetően meggyógyult magyar páciensek történeteiből szemezgetett. 17

18 ( ) a legfontosabb az egészségünk, és a mai világban ahol tényleg, az öngondoskodásnak egyre nagyobb szerep jut naponta gondoljunk arra, hogyan előzzük meg a krónikus betegségeket, nem csak a rákot, hanem a fekélyes vastagbélgyulladástól kezdve a diabetesen a cukorbajon keresztül, az asztma allergiáig. Ahogy ma is, egy egészen fiatal kislány jött hozzánk, hogy öt éve van neki colitis ulcerosa-ja, mindenfélével kezelték. 12 kilót fogyott az utóbbi hónapokban és kortizonkészítménnyel próbálnak valamit csinálni. ( ) A Magyar Szakápolók Országos Kongresszusán, ahol súlyos problémák vetődtek fel. Többek között elhangzott, hogy vannak olyan szakápoló, aki 62 évesen is emelgeti naponta a sokszor 120 kilós betegeket, munkájáért viszont ( ) minimálbért kap, és a társadalomtól sem kapják meg a szakápolók, a nővérek és az orvosok is amit mi mindig hangoztatunk is éhbérért dolgoznak, és nem kapják meg a megfelelő megbecsülést. És itt örömmel kell mondani, hogy az államtitkár úr ígéretet tett a szakdolgozóknak a bérek rendezésére. Hiszen ahogy Balogh Zoltán elnök elmondta (idéz a lapból): a szakdolgozók 80%-a megalázó bért kap és ezekből is vásárolnak nélkülözhetetlen anyagokat a betegek támogatására. Gond a létszám is, hogy ugyanis a segítő berendezések híján sokszor pl. két ápolónak kell egy beteget forgatni és megmosdatni, füröszteni a súlyos idegsebészeti vagy orthopediai problémák után. Úgy hogy reméljük ( ) hogy ez az éhbér probléma és létszám probléma meg fog oldódni. De a legnagyobb megdöbbenéssel olvastam a Journal of Clinical Oncology (ez a világnak a legfontosabb rák szaklapja) és már előadásaimban hangoztattam nagyon gyakran a Breast Cancer Treatment amerikai kutató intézet, amely bevizsgált áttétes mellrákosokat közvetlenül a kemoterápia után pár hónappal. Azt állapította meg (de ez nem csak a mellrákosokra, hanem minden kezeltre érvényes lehet), hogy az ún. CMF protokollal (ezek ismert készítmények, három készítménynek a keveréke, amelyet ma is használnak, itt is, nálunk is, nemcsak mellrák, hanem vastagbél rák stb. ellen), ennek a három keveréknek az alkalmazása után 25 (82%) a betegnek mutatta a chemo ags tüneteit. Ezt már régóta olvastam, most ebbe a mai számban jelent meg ebbe a kiváló szaklapba, hogy 196 nőt vizsgáltak be, akiket 21 évvel ezelőtt kemoval kezeltek, ezzel a hármas keverékkel. Náluk hát sajnos ezek szomorú tények a memória, a kognitív feldolgozás sebessége ( ) és pszichomotoros sebesség súlyos korlátozásokat állapítottak meg. És kérem szépen, ezeket a készítményeket 1976 óta a mai napig alkalmazzák, és a cikknek a címe különben az volt, hogy Tartós kemo-agyak? Hát ezen, szerintem a felelősöknek el kellene gondolkodni, hogy a homloklebenynek a tartós mérgezéséről beszélhetünk, ha valaki kemoterápiát kap, de erről ítélkezni és a véleményemet elmondani nem az én feladatom. De tovább adtuk mindenesetre az információt. ( ) Az elhangzott telefonbeszélgetésekből: Személyes adat Jó napot kívánok! ( ) A hasi ultrahangon kiderült egy hónapja, hogy 1 cm-es ciszta van a lépemen. ( ) kapok hormon terápiát prosztata carcinoma miatt. 68 éves férfi vagyok. Mi a véleménye a cisztával kapcsolatban (haematologiai vizsgálatokat kaptam). személyes adat : A legfontosabb, a ciszta még nem lenne a legfontosabb lenne ezt egy has-sebésszel megnézetni, és egy gasztroenterológussal, ez az egyik. A másik pedig egy nagy vérképet mindenképpen csináltatni, ahol az összes vérértékek, nem csak a vérértékek, hanem a máj értékek ( ) stb. szintén benne vannak, azon kívül egy tumor markert. ( ) személyes adat : A ciszta mire utalhat? személyes adat : A ciszta arra utalhat, kérem szépen, hogy a méregtelenítés nem működik a szervezetünkben. A lép ciszta rendkívül ritka, de például az egy ismert tény, hogy a petefészek cisztából nagyon gyorsan egy rosszindulatú folyamat indulhat el, vagy a mell ciszták is lehetnek elgondolkodtatók a mellrák kialakulásában. 18

19 2012. március 14., 17:30-tól (ismétlés: március 15. 3:10:15 és március 16. 5:11:45) A műsorban személyes adat ismét a rendszer kellékeit (ősi tea, vitamin és mikro tápanyag keverék, különböző hasnyálmirigy enzimek, máriatövis készítmények), valamint a megadózis C-vitamint méltatta. A műsor későbbi szakaszaiban a gyógymódnak köszönhetően felépült betegek történeteit ismertette és a telefonálókkal beszélgetett. 17:32:10 ( ) főleg köszönet illeti azokat a szakápolókat és nővérkéket, akik föl merik venni a hatóságokkal, a korrupt hatóságokkal, a pharmamaffia korrupt csatlósaival a harcot a magyar emberek élete érdekében, hiszen ( ) egyre többen, a különböző magyar onkológusok és házi orvosok, akik belátják, hogy a megadózis C-vitamin ( ). Ahogy most már az Amerikai Tudományos Akadémia is bizonyította 2007-ben, hatásos a rák ellen ( ) ezt már nem tudja, se a pharmamaffia, se a csatlósai, ezt a világsikert nem tudja föltartóztatni senki ( )! 17:39:04 Újabb levélből /Személyes adat / olvasott fel részleteket személyes adat : ( ) férjem ( ) akut leukémiát kapott ez hasonló, mint amit a mi zürichi izgató-főorvosunk, aki nyolchónapnyi harc után boldogan él és három svájci kórház állapította meg, hogy a mi orthomolekuláris terápiánkkal teljesen rendbe jött lehet-e még segíteni rajta? ( ) Tudunk segíteni, de ( ) csodaszer nincs, de ez egy hat-nyolc hónapos kőkemény harc ( ) hit, remény, szeretet és összefogás, és ezt látjuk nap, mint nap ( )! 17:46:03 Telefonáló /Személyes adat / elmondta: vastagbél daganatot diagnosztizáltak nála, kemoterápiás kezelésben részesült, de később átterjedt a rák a májra és a tüdőre is. Pár hete műteni akarták, de felnyitást követően mégsem történt meg az operáció, a betelefonáló szavaival: az elfekvőbe akarták tenni. 17:47:44 személyes adat : Tipikus magyar eset ( ) március :30-tól (ismétlés: március 22. 3:11:03 és március 23. 5:12:35) A műsor elején személyes adat egy bőrgyógyásztól kapott levél tartalmát ismertette, majd kifejtette, hogy az általuk alkalmazott gyógymód hatékonyan kúrálja a bőrbetegségeket is, és ezt sikertörténetekkel támasztotta alá. Később az orvostársadalom hiányosságairól és a rákkezelésben tanúsított visszataszító és megdöbbentő módszereikről nyilatkozott, végül bátorította a telefonálókat. 17:36:31 személyes adat felolvassa az első levelet. A levélíró tüdődaganatos édesanyját a kemoterápia után műteni akarták, de vártak vele hét hónapot, mert a jobb tüdőn találtak egy régi tbc-s meszes gócot, ezután, tévesen, a bal tüdőt műtötték, a későbbi vizsgálatok már nyirokcsomó áttétet találtak és hazaküldték a beteget. A beteg, tehát, hét hónap után legyengült és kezeletlen. 17:36:45 személyes adat : ( ) ez a rendszenek a hibája és nem a kollegáknak és az orvosok hibája, hogy hét hónapot kellene várni egy operációra vagy valamilyen lényeges oki kezelésre ( ) a tüdőráknál, ha operálni lehet, kiváló sebészek vannak, akiket már itt be is mutattunk ( ) miért várunk hét hónapot ( )? A kemo és a sugár után az áttét felgyorsul ( ) ezzel kapcsolatban egy nagyon híres specialista mondta nekem pár nappal ezelőtt, hogy egy onko-teamben úgy zajlik le ( ) van vagy 40 vagy 50, teljesen mindegy, beteg. Mindegyikkel eltöltenek 3 percet. Amikor ő, mint specialista azt mondta, hogy ebből a ből kellene et operálni, azt mondták: nem! Először kemo! Amikor másodszor volt az onko-teamben, akkor kérem szépen, ebből a ből már csak 6-8 volt, amit operálni lehetett, mert a kemotól úgy legyengült ( ) ennek a kollégának az volt a véleménye, én majdnem leestem a székről, hogy a harmadik kemo után azt mondják, küldjük haza, mert két héten belül úgyis meghal ( ) ezek a kollégák a háttér 19

20 hatalomtól manipulálva vannak, és nyomás alá vannak helyezve, ez tényleg visszataszító és megdöbbentő. 17:39:59 személyes adat : ( ) melyek azok a daganat típusok, tudom, hogy ez nem könnyű, mert ez egyéni dolog, amelyeknél nagyon erősen létjogosultsága lehet esetleg egy kemonak vagy sugárnak? 17:47:17 személyes adat : ( ) az IPT, az inzulin által potenciált kemoterápiának ( ) például mellráknál 80-90%-ba segít, az se csodaszer ( ) a célzott kemoterápia azt jelenti, hogy eddig mindenütt, kivéve Németországot, Ausztriát, Svájcot és Japánt, kemoterápiát kapnak a betegek, amit a kórház, vagy a háttérhatalom a protokollba előír. Hogy az most neki segít, vagy nem segít, azt senki nem kérdezi! március 28., 17:30-tól (ismétlés: március 29. 3:11:15 és március 30. 5:12:41) Személyes adat a műsor elején egy néző levelére reagált, akit meghívott a rendezvényeikre. Egy későbbi levél kapcsán ismét a gyógyszer-lobbi került szóba, amelyet a műsorvezető a világ legnagyobb maffiájának nevezett. Ezután a két műsorvezető a szarkomáról kezdett beszélgetni, majd a betelefonálónak az észak-dunántúli központjuk szolgáltatásait ajánlották. 17:30:29 személyes adat köszöntötte a nézőket. Kezdésként egy levélre reagált: ( ) üzenjük Személyes adat, akinek a májában találtak Debrecenben három elváltozást ( ) kapott kemoterápiát ( ) a korábbitól az eredmény sokkal rosszabb lett. ( ) Kedves Személyes adat, állunk a rendelkezésére, ott van az észak-dunántúli információs központunk, vagy pedig ( ) a gyógyultak klubja ( ). 17:38:54 személyes adat : Nagyon örülök, hogy már ébred ( ) a világ, olyan készítmények, amelyek Amerikába be vannak tiltva hivatalosan. Utána lehet nézni minden szavamnak! Az Avastint betiltotta ( ) én is olvastam ( ) kollégák is elismerik ( ) nagyon bátrak, nagyon köszönjük nekik, hogy ők is hozzánk állnak és megmondják a nézőknek, a magyar asszonyoknak és férfiaknak az igazságot! Az Avastinnak olyan katasztrofális mellékhatásai vannak, mint például bélátfúródás, hirtelen szívhalál ( ) amire egy kolléga rámutatott ( ) a gyógyszer-lobbival szemben, a világ legnagyobb maffiájával szemben ( ) arról van szó, hogy ez be van tiltva a toxicitása miatt. ( ) Akit ez érdekel, az észak-dunántúli központunkba megnézheti a kórházak leleteit, és ezek nagyon szomorúak. ( ) Hogy minket, magyar embereket használnak a külföldi gyógyszeróriások kísérleti egereknek? Tiltakozom ez ellen, hogy a gyógyszeróriások, a gyógyszermaffia a magyar embereket kísérleti egerekként kezelje, és azt mondatják az orvosokkal, ha nem lép be ebbe a csoda új szerbe, akkor meg fog halni! Ezeket mi tudjuk bizonyítani! Ez szégyenteljes, hogy ilyen szörnyetegek vezetnek egyes gyógyszeróriásokat. Ezt én bármikor tudom sajnos bizonyítani! 17:46:28 Telefonáló /Személyes adat /: A férje miatt telefonált, akinek vastagbél-problémája van, rengeteget volt kórházban. személyes adat : ( ) a különböző szteroidok ( ) be is vallotta egy nagyon híres gasztroenterológus, hogy a klinikai orvoslás ezt nem tudja gyógyítani. Nem az én szellemi tulajdonom, ez brazil orvosok szellemi tulajdona, akik megtanítottak engem annak idején Sao Pauloban, hogy ezzel az ősi trópusi teakeverékkel és diétával hat-nyolc hónap alatt rendbe tudjuk hozni, ezt én nagyon ritkán mondom /!/, nem szeretem az ilyen időbehatárolást. De Torontótól kezdve Oaklandig és Dél-Afrikától Norvégiáig vannak gyógyult betegek, akik hat-nyolc hónap után, fogyasztva ezt az ősi teakeveréket, a mikro tápanyagokat, a különböző készítményeket, megadózis C-vitamint, ami ugye, nagyon nem tetszik a gyógyszer-lobbinak, meg lehet gyógyítani! 20

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central

624/2013 HATÁROZATA. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Chello Central Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1035/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15109-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 852/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 852/2012. (V.9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5630-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1347/2012. (VII.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára, valamint a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1705/2011. (XI. 23.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25826-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1705/2011. (XI. 23.)

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1195/2013. (VII. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21104-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1233/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1233/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/25382-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1786/2013. (XII. 18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57219-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a támogatásra vonatkozó rendelkezések megsértése A Nemzeti Média-

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1217/2015. (IX. 1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1217/2015. (IX. 1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/15423-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1234/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1234/2014. (XII. 16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26709-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 160/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26160-13/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek m1, m4 és Duna TV elnevezésű csatornákon

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 51/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 51/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27498-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 669/2009.(III. 25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot.

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA határozatot. az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2016/2009. (X. 13.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz.

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 392/2010. (III.3.) sz. ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 392/2010. (III.3.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1036/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1036/2016. (VIII. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18233-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail:személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 915/2009. (IV. 22.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/3431-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben

Deko TV 17:57:25 17:57:54 00:00:30 UPC Fiber power internet 60-120 Mbyte/fiatalok albérletben Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: TA/3554-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2203/2007. (IX. 26.) számú HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 619/2009. (III.18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2146/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 93/2013. (I.23.) számú. Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 93/2013. (I.23.) számú Határozata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (székhelye: 1088 Budapest, Reviczky u. 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1392/2013. (IX.11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1392/2013. (IX.11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23370-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 746/2009.(IV.1.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 746/2009.(IV.1.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 746/2009.(IV.1.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 18.565,- Ft, azaz tizennyolcezer-ötszázhatvanöt forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/28503-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.615.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.615.000,- Ft, azaz egymillió-hatszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/22605-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/29213-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben