Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2013. (I. 30.) sz. HATÁROZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2013. (I. 30.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2012. Ügyintéző: személyes adat személyes adat Tárgy: a kiskorúak védelmére és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: A jogsértő műsorrészek leírása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 161/2013. (I. 30.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az Echo Hungária Televízió Zrt.-vel (1145 Budapest, Törökőr u. 78., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az Echo TV elnevezésű csatornáján március 1-jén 02:51:09-től, 7-én 17:30:25-től, 8-án 14:31:55-től, 9-én 05:13:15-től, 14-én 17:30:00-tól, 15-én 03:10:15-től, 16- án 05:11:45-től, 21-én 17:30:00-tól, 22-én 03:11:03-tól, 23-án 05:12:35-től, 28-án 17:30:00- tól, 29-én 03:11:15-től és 30-án 05:12:41-től sugárzott Pulzus, továbbá a március 3- án 16:04:56-tól, 10-én 16:05:18-tól, 11-én 3:59:42-től, 17-én 16:04:32-től, 18-án 03:58:08-tól, 24-én 16:04:13-tól, 25-én 04:48:54-től, 31-én 16:05:25-től és április 1-jén 04:25:21-től sugárzott Rákérdés című műsorszámok közzétételével összesen huszonkét alkalommal megsértette a műsorszámok korhatár-kategóriába sorolására vonatkozó törvényi előírást, ezért a Médiaszolgáltatót Ft, azaz hatszázhúszezer forint bírsággal sújtja. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a március 1-jén 02:51:09-től, 7-én 17:30:25-től, 8-án 14:31:55-től, 9-én 05:13:15-től, 14-én 17:30:00-tól, 15- én 03:10:15-től, 16-án 05:11:45-től, 21-én 17:30:00-tól, 22-én 03:11:03-tól, 23-án 05:12:35- től, 28-án 17:30:00-tól, 29-én 03:11:15-től és 30-án 05:12:41-től sugárzott Pulzus, a március 3-án 16:04:56-tól, 10-én 16:05:18-tól, 11-én 3:59:42-től, 17-én 16:04:32-től és 18-án 03:58:08-tól sugárzott Rákérdés, a március 4-én 14:31:55-től, 7-én 13:30:51-től, 18- án 14:31:50-től, 21-én 13:28:12-től, 25-én 14:29:46-tól, 28-án 13:30:15-től és április 1-jén 14:29:10-től sugárzott Telefonos Ambulancia, valamint március 5-én 0:29:13-tól és 12-én 0:24:21-től sugárzott Több mint egészség című műsorszámok közzétételével összesen huszonhét alkalommal megsértette a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi előírást, ezért a Médiaszolgáltatót Ft, azaz egymillió-hatszázhatvanezer forint bírsággal sújtja.

2 A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató a március 11-én 14:31:18-tól közzétett, és március 14-én 13:30:25-től megismételt Telefonos Ambulancia című műsorszám sugárzásával nem sértette meg a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezést. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresetlevélben a keresettel támadott határozat végrehajtásának felfüggesztése a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság tárgyalás tartása nélkül 30 napon belül bírálja el, a keresetlevélben tárgyalás tartása kérhető. I n d o k o l á s A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Echo TV elnevezésű csatorna márciusi műsorfolyamát. A hatósági ellenőrzés során felmerült az Mttv. 9. (4) bekezdésének, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 20. (3) bekezdésének megsértése a Pulzus, a Rákérdés, a Telefonos Ambulancia és a Több mint egészség című műsorszámokkal kapcsolatban. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv ba) pontjában foglalt hatáskörében hivatalból december 5-én hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, melyről 2145/2012. (XII. 5.) számú, MN/ /2012. ügyiratszámú végzésében a Ket. 29. (3) bekezdés a) pontja alapján, a Ket. 29. (5) bekezdése szerinti tartalommal értesítette a Médiaszolgáltatót, tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, valamint felhívta a figyelmét arra, hogy az eljárás során a Ket. 51. (1) bekezdése értelmében nyilatkozattételi, és a 68. (1) bekezdése alapján iratbetekintési jog illeti meg. A Médiaszolgáltató az eljárás megindításáról értesítő végzést a visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint december 19-én vette át, nyilatkozattételi jogával jelen határozat meghozataláig nem élt. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a vizsgálati jelentés és a műsorszámok megtekintése alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte. 2

3 1. Az Mttv. 9. (4) bekezdésének megsértése A Médiaszolgáltató a vizsgált időszakban tizenhárom alkalommal sugárzott Pulzus és kilenc alkalommal sugárzott Rákérdés című műsorszámokat korhatári jelölés nélkül tette közzé, azaz formailag I. kategóriába tartozó, az általános nagyközönség számára készült programként sugározta, az alábbiak szerint: Dátum A műsorszám címe Kezdete március 1. Pulzus 02:51: március 7. Pulzus 17:30: március 14. Pulzus 17:30: március 21. Pulzus 17:30: március 28. Pulzus 17:30: március 3. Rákérdés 16:04: március 10. Rákérdés 16:05: március 17. Rákérdés 16:04: március 24. Rákérdés 16:04: március 31. Rákérdés 16:05: március 8. Pulzus (ism ) 14:31: március 9. Pulzus (ism ) 05:13: március 15. Pulzus (ism ) 03:10: március 16. Pulzus (ism ) 05:11: március 22. Pulzus (ism ) 03:11: március 23. Pulzus (ism ) 05:12: március 29. Pulzus (ism ) 03:11: március 30. Pulzus (ism ) 05:12: március 11. Rákérdés (ism ) 03:59: március 18. Rákérdés (ism ) 03:58: március 25. Rákérdés (ism ) 04:48: április 1. Rákérdés (ism ) 04:25:21 Az Mttv. 9. (4) bekezdése szerint: Azt a műsorszámot, amely tizenkét éven aluliakban félelmet kelthet, illetve amelyet koránál fogva nem érthet meg vagy félreérthet, a III. kategóriába kell sorolni. Az ilyen műsorszám minősítése: tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott. A Médiatanács megállapította, hogy a műsorszámok a III. korhatári kategóriába tartoznak, az alábbiak miatt: A Pulzus című műsorszám célja a Médiaszolgáltató honlapján (www.echotv.hu) olvasható ismertető szerint informálni a nézőket a daganatos és más krónikus degeneratív betegségek megelőzéséről, korai felismeréséről, illetve a klinikai kezelés és a holisztikus, integratív biológiai rákterápia lehetőségeiről ( ). A Rákérdés szintén a daganatos betegségek megelőzésével, gyógyításával foglalkozó műsorszám, mely híres kutatókat, szakembereket mutat be, illetve olyan betegeket, akik sikerrel vették fel a rák ellen a harcot. A Médiaszolgáltató ismertetője szerint ez utóbbi program célja az egészségvédelmet és egészségmegőrzést szolgáló információk széleskörű közreadása az óvodás kortól az időskorig. Mindkét műsorszám műsorvezetője személyes adat volt, az adások állandó szereplője személyes adat, aki a moderátori feladatokat látta el. A Pulzus című műsor elején a nézők köszöntése és az elérhetőségek ismertetése után személyes adat a rákgyógyászattal foglalkozó hazai és nemzetközi sajtóból és nézői levelekből idézett. Körülbelül a program felénél kezdtek bekapcsolódni a műsorba a 3

4 telefonálók, akik legtöbbször frissen diagnosztizált daganatos megbetegedésükről számoltak be, és a hogyan tovább? -hoz kértek segítséget személyes adat. A Rákérdés felépítése hasonlít a Pulzus című műsorszámban tapasztaltakhoz. A vendégek köszöntését követően személyes adat a rákgyógyászat híreiből és levelekből olvasott fel, majd bemutatta és méltatta a meghívott vendégek munkásságát és/vagy a rák leküzdésében tanúsított helytállásukat. Személyes adat itt kevésbé központi szerepet töltött be, mivel a beszélgetés fő témája mindig a meghívott vendégekhez igazodott. Az I. és II. korhatár-kategóriába azok a műsorszámok tartoznak, amelyek kifejezetten hat, illetőleg tizenkét éven aluli gyermekeknek készültek, továbbá azok a programok, amelyek ha nem is kimondottan gyermekeknek szólnak, nem tartalmaznak a legkisebbek számára ártalmas elemeket, és számukra is érthetőek, feldolgozhatók. A kifogásolt adásokban számos alkalommal jelentek meg olyan tartalmak, amelyeket a tizenkét éven aluli korosztály tagjai nem érthettek meg, illetve azok bennük félelmet és irracionális szorongást válthattak ki. A beszélgetések során kiemelt figyelmet kaptak különböző halálos betegségek, legtöbb esetben sor került a tünetek ismertetésére is. Az adásokban előtérbe került a halál és veszteség gondolata. A beszámolók alkalmával a betegek vagy hozzátartozók gyakran elcsukló hangon ismertették az állapotukat, tüneteiket és félelmeiket. Egyes beszélgetések, felolvasott levelek még a felnőtt korosztály számára is kimondottan megterhelők voltak érzelmileg. Erre példa a március 1-jei adás elején felolvasott levél és az ahhoz tartozó műsorvezetői kommentár. Személyes adat : 21 éves fiatal hölgy akut mieloid leukemia van a kishölgynek, megkapta, elkezdte a szokásos kemoterápiás kezelést, a mellékhatások is jelentkeztek ; Személyes adat : December óta hasmenése van, akárhogy számolok, most február legvégét írjuk, azért azt el lehet képzelni, hogy ez hogy lerombolja az immunrendszerét a hölgynek, és a közérzetében is mennyire tartós rombolást tud okozni, de amit hallott, az még inkább, mert azt mondták neki, hogy már nincs is értelme további kemoterápiának. Én azért megnézném azt a kezelőorvost, aki egy ifjú hölgynek ilyen szavakat tud mondani, hogy hol ott az emberség, de elgondolkodtató számomra. Az idézetthez hasonló esetismertetések és kommentárok minden adásban előfordultak. A Médiatanács megállapította, hogy mind a téma, mind a feldolgozásmód szorongás, félelem forrása lehetett a kiskorúak számára. A védendő korosztály szempontjából ártalmas, és minden vizsgált adásban előfordult elem a rákgyógyászatban alkalmazott gyógyszeres és sugárterápiás kezelések káros mellékhatásainak vagy eredménytelenségének részletezése, és ezzel összefüggésben a gyógyszermaffiára és csatlósaira történő utalások. A műsorvezető többek között a következő fordulatokat használta: én tiltakozom ez ellen, akkor is, ha agyonlőnek (2012. március 1., Pulzus), a gyógyszerlobbi és a pharmamaffia és a velük csatlós bérfirkászok és hatóságok (2012. március 10., Rákérdés), drága vendégünk fel merte venni a világ leghatalmasabb és legembertelenebb lobbijával a harcot, ami az orvosi társadalmat irányítja és manipulálja (2012. március 17., Rákérdés), egy lobbi és pénzhiéna ( ) és csatlósainak embertelensége, szívtelensége és pénzéhsége áll szembe az emberközpontú rákkezeléssel (2012. március 17., Rákérdés). A pharmaóriások alkotta lobbi említése szinte minden esetben együtt járt a korrupt hatóságok és orvosok szidalmazásával. Személyes adat : Az Avastinnak olyan katasztrofális mellékhatásai vannak, mint például bélátfúródás, hirtelen szívhalál, amire egy kolléga rámutatott (és nagyon bátor kolléga) a gyógyszer lobbival szemben, a világ legnagyobb maffiájával szemben ( ). Arról van szó, hogy ez be van tiltva, toxicitása miatt! ( ) Akit ez érdekel, az észak-dunántúli központunkba megnézheti a kórházak, nem Személyes adat, hanem a kórházak leleteit, és ezek nagyon szomorúak és nagyon elkeserítőek. Hogy minket, magyar embereket használnak a külföldi 4

5 gyógyszeróriások kísérleti egereknek! Kísérletezzenek Amerikában, de ott be van tiltva! Vagy Angliában, vagy Németországban, vagy Svájcban! Tiltakozom az ellen harmadszor, hogy a gyógyszeróriások, a gyógyszermaffia a magyar embereket kísérleti egerekként kezelje, és azt mondatják az orvosokkal, hogy ha nem lép be ebbe a csoda új szerbe, akkor meg fog halni! Ezeket mi tudjuk bizonyítani, kérem szépen, és ez szégyenletes, hogy ilyen szörnyetegek vezetnek egyes gyógyszeróriásokat. Ezt én bármikor tudom sajnos bizonyítani (2012. március 28. Pulzus, 17:40:18-17:42:36). A Pulzus március 14-ei adásában elhangzott, hogy köszönet illeti azokat a szakápolókat és nővérkéket, akik föl merik venni a harcot a hatóságokkal, a korrupt hatóságokkal, a pharmamaffia korrupt csatlósaival a magyar emberek élete érdekében. Az idézett kijelentések azon túl, hogy félelmet kelthettek a kiskorúakban a gyermekek biztonságérzetét is negatívan befolyásolhatták, ami ugyancsak szorongást, feszült érzelmi állapotot okozhatott a legkisebbekben. Személyes adat műsoraiban rendkívül indulatosan, testi tüneteket is produkálva (elvörösödött arc, zihálás) kárhoztatta a gyógyszergyárakat és a magyar egészségügyet. Az agresszív kommunikáció nem kívánatos mintát közvetített a tizenkét éven aluliak számára, akik életkoruknál fogva még nem képesek különbséget tenni a stratégia és az általános érvényű (minden körülmények között elfogadható) viselkedési minta között, ezért a bemutatott kommunikációs stílus deviáns magatartásformák kialakulásának is kiindulópontja lehet a gyermekkorú nézőknél. További, a kiskorúak védelme szempontjából problémás elemként értékelte a Médiatanács, hogy a kifogásolt műsorszámok életvezetési modellt kínálnak fel ne szedjünk gyógyszereket és óvakodjunk az orvosoktól, mintákat, amire a kiskamasz korosztály mivel ez az időszak az identitásképzés első szakasza különösen fogékony. A műsorvezető kommunikációja erőszakos és egyoldalú volt, könnyen félrevezethette és megzavarhatta a kiskorú közönséget. Az adásokban megjelent véleménynek ugyanis nem volt ellenpontozása, nem hangzott el azzal szembenálló, vagy a másik fél véleményét közvetítő üzenet. Mindez azt a képzetet kelthette, hogy a programban elhangzó tézisek maradéktalanul igazak. Különösen kifogásolható ez a véleménybefolyásolás annak tükrében, hogy a klinikai módszerekben való bizalomvesztés hangsúlyozásával párhuzamosan a műsorvezető az általa képviselt, minden mellékhatást nélkülöző orthomolekuláris rendszerre irányította a nézők figyelmét. Az Mttv. 9. (4) bekezdése alapján azokat a műsorszámokat szükséges III. korhatárkategóriába sorolni, amelyek a tizenkét éven aluli kiskorúakban félelmet kelthetnek, illetve amelyeket koruknál fogva nem érthetnek meg vagy félreérthetnek. A Médiatanács megállapította, hogy a súlyos betegségekről szóló beszámolók, a tünetek részletezése, a bonyolult kezelési folyamatok és emberi drámák fentebb vázolt módon történő bemutatása alkalmas lehetett az Mttv. 9. (4) bekezdésében leírt hatás félelemkeltő és érthetetlen kiváltására. A Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Rákérdés március 24-ei adásának témája (a betegség, mint metafora) és a március 31-ei adás tudományos hangvétele (a dendritikus sejtekről és azok alkalmazásáról a rákgyógyászatban) ugyancsak meghaladta az I. és II. kategória szempontjait. A kifogásolt adások számára és terjedelmére tekintettel a Médiatanács a jelen határozat részét képező mellékletben ismertette szó szerint az egyes adások tartalmát, kiemelve a kiskorúak védelme szempontjából különösen kifogásolt elemeket. 5

6 2. Az Smtv. 20. (3) bekezdésének megsértése Az Smtv. 20. (3) bekezdése szerint burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos. Az Mttv. Értelmező rendelkezések pontja és az Smtv pontja értelmében burkolt kereskedelmi közlemény olyan kereskedelmi közlemény, amelynek közzététele természetét tekintve megtéveszti a közönséget, illetve burkolt reklámnak minősülhet a kereskedelmi közlemény céljait szolgáló közlemény abban az esetben is, ha nem ellenszolgáltatás fejében került közzétételre. Az Mttv pontja és az Smtv pontja szerint kereskedelmi közlemény olyan médiatartalom, amelynek célja gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság árujának, szolgáltatásának vagy arculatának közvetlen vagy közvetett népszerűsítése. Az ilyen tartalmak fizetés vagy hasonló ellenszolgáltatás ellenében, vagy önreklámozás céljából kísérik a médiatartalmakat, vagy szerepelnek abban. A kereskedelmi közlemény formái közé tartozik többek között a reklám, a támogatást nyújtó nevének, védjegyének, arculatának vagy termékének megjelenítése, a televíziós vásárlás és a termékmegjelenítés. A reklám fogalmát az Mttv pontja és az Smtv pontja határozza meg, melynek értelmében reklám olyan műsorszámnak minősülő közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog [ ], szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. A Médiatanács a vizsgálatban szereplő interaktív műsorszámok elemzése során megállapította, hogy azok műsorvezetői erőteljes marketingtevékenységet is folytattak az adásokban saját vállalkozásuk, termékeik, szolgáltatásuk népszerűsítése érdekében. Valamennyi adásban megjelentek a magánpraxisok elérhetőségei, valamint a saját módszer kritikátlan dicsérete és az igénybevételére való ösztönzés, helyenként konkrét akciós ajánlat formájában. A Médiatanács a következő adásokkal kapcsolatban állapította meg az Smtv. 20. (3) bekezdésének megsértését: Dátum A műsorszám címe Kezdete március 1. Pulzus 02:51: március 7. Pulzus 17:30: március 14. Pulzus 17:30: március 21. Pulzus 17:30: március 28. Pulzus 17:30: március 3. Rákérdés 16:04: március 10. Rákérdés 16:05: március 17. Rákérdés 16:04: március 8. Pulzus (ism ) 14:31: március 9. Pulzus (ism ) 05:13: március 15. Pulzus (ism ) 03:10: március 16. Pulzus (ism ) 05:11: március 22. Pulzus (ism ) 03:11: március 23. Pulzus (ism ) 05:12: március 29. Pulzus (ism ) 03:11:15 6

7 2012. március 30. Pulzus (ism ) 05:12: március 11. Rákérdés (ism ) 03:59: március 18. Rákérdés (ism ) 03:58: március 4. Telefonos Ambulancia 14:31: március 18. Telefonos Ambulancia 14:31: március 25. Telefonos Ambulancia 14:29: április 1. Telefonos Ambulancia 14:29: március 5. Több mint egészség 00:29: március 12. Több mint egészség 00:24: március 7. Telefonos Ambulancia (ism: ) 13:30: március 21. Telefonos Ambulancia (ism: ) 13:28: március 28. Telefonos Ambulancia (ism: ) 13:30:15 Pulzus és Rákérdés A Pulzus és a Rákérdés adásaiban azonos módon, a crawl-text sávon folyamatosan ismétlődve jelentek meg a következő információk: Adás közben hívható: személyes adat. A telefonhívás nem emeltdíjas. Info vonal Személyes adat A fenti információkat személyes adat is közölte, adásonként többször. A képernyőn megjelenő Info vonal (Személyes adat ) tárcsázásával nem a televízió műsorral, hanem közvetlenül a személyes adat által vezetett humán-egészségügyi szolgáltatással lehetett kapcsolatot teremteni. Az adásokban egy ősi teakeverék és az orthomolekuláris rendszer más összetevőire vonatkozó utalások hangzottak el, miszerint ezek hatékonyak számos ráktípus és más, súlyos, degeneratív betegség gyógyításában, egyben mellékhatás-mentesek. Mindez felkelthette a nézők figyelmét a gyógytea és a metódus iránt, melynek elérhetősége Info vonal elnevezéssel az adások ideje alatt szinte folyamatosan látható volt a képernyőn. Az orthomolekuláris rendszerre való utalásokat egészítette ki, hogy a műsorvezetők a kétségbeesett telefonálókat minden esetben arra buzdították, hogy leleteiket továbbítsák az észak-dunántúli központunkba, ahol azt főorvosok és kutatók tanulmányozzák, majd megállapítják a szükséges kezelést. Személyes adat többnyire garantálta a telefonálók gyógyulását, és általában időtartamot is említett, amelyen belül érzékelhető lesz a pozitív változás. A műsorvezető részéről elhangzó prognózisok (pl.: hat-nyolc hónap alatt rendbe tudjuk hozni.) az orvosi leletek tanulmányozását megelőzően hangzottak el. A műsorvezetők által használt szófordulatok, melyek túlmutattak az orvostudomány által alkalmazott terminológián, szintén a gyógyulást garantálták (pl.: visszahozzuk az életbe, rendbe fogjuk hozni, a mi betegeink hosszú távon egészségesek maradnak ). Gazdasági érdekek az orthomolekuláris rendszer igénybevételére való ösztönzés jelentek meg pl. a következő üzenetekben: március 1., Pulzus 02:52:31-02:52:54 személyes adat : Az biztos, hogy 30-40%-kal több áttétes beteget hozunk vissza, magyar beteget, külföldön meg még több ezret hozunk vissza az életbe, hogy beiktattuk a mi orthomolekuláris rendszerünkbe az ősi trópusi teakeverék és a vitamin készítmények mellé a megadózisú C-vitamint ; 03:12:01-03:12:43 Most éppen Személyes adat, akinek annak idején prosztatarákja volt, 20,2 volt a PSA-ja, most 0,53, és egy ragyogó aranyos ember, most látogatott meg bennünket két órával ezelőtt, tényleg ragyog a Személyes adat, duzzad az erőtől, és nem tudja már, hogy mi a prosztatarák. Úgyhogy szépen rendbe fogjuk hozni, de idő kérdése, ez 8-10 hónap harc, hogy azok a gyanús foltok is a mellkasából eltűnjenek! Úgyhogy van kiút, kedves Személyes adat, nem kell szomorkodni, a rák már legyőzhető, csak tudni kell, hogy hogyan!. 7

8 2012. március 7., Pulzus 17:39:57-17:40:20 személyes adat : Mint most pl. egy beteg, akinél bizonyítottan a leletek a kezünkben vannak tüdőáttétek voltak, máj áttétek voltak egy veserákból, három hónap után eltűntek a tüdő és gerinc áttétek, és egy nagyon kedves onkológus professzor azt mondta, hogy csoda történt. Nem csoda, hanem a mi orthomolekuláris rendszerünknek a győzelme ; 17:45:51-17:46:25 Azért indul el az orthomolekuláris rendszereknek többek között a miénknek is a világsikere, mert semmilyen mellékhatás nincsen, és ha kihoztuk a beteget ebből a rendkívüli immungyengeségből, és talpra állítottuk az immunrendszerét, akkor a mi betegeink hosszú távon egészségesek maradnak, és évet élnek, ahogy a külföldi magán rákklinikák mutatói is bizonyítják március 14., Pulzus 17:39:06-17:39:22 személyes adat : Akut myeloid leukémiát kapott, ez hasonló, mint amit a mi zürichi igazgató főorvosunk, aki nyolchónapnyi harc után boldogan él, és három svájci kórház állapította meg, hogy a mi orthomolekuláris terápiánkkal teljesen rendbe jött ; 17:39:59-17:40:42 személyes adat : Tudunk segíteni, de ez ugye, csodaszer nincs, de ez egy hat-nyolc hónapos kőkemény harc, ahol én mindig szoktam mondani: hit, remény, szeretet és összefogás. És ezt látjuk nap mint nap. Ma is jött egy drága, kedves áttétes mellrákos asszony, aki pár hónap alatt, december elseje óta alkalmazta, itta a teát és az orthomolekuláris rendszert és a C-vitamint, megadózis C- vitamint, a különböző zöldségleveket stb. Háromszor ment, mint tanárnő, egy nagyon fegyelmezett asszony, és kérem szépen az összes lelete negatív ; 17:50:40-17:51:29 személyes adat : Ezért építettük fel harminc év alatt a mi orthomolekuláris rendszerünket, mi nem rombolunk, hanem helyrehozzuk a zavart sejtanyagcserét, a lélek, test, szellemnek az egyensúlyzavarát, szóval tulajdonképpen, amit mi csinálunk, az lélekgyógyászat, sejtgyógyászat és energiagyógyászat ( ), úgyhogy a mi rendszerünknek semmilyen mellékhatása nincs! március 21., Pulzus 17:31:54-17:32:27 személyes adat : Április végén jön be egy külföldi delegáció, amely a hazai és külföldi sikereinknek az ismeretében, hét legjobb rákkezelési eljárás közé a mi kis magyar osztrák kínai csoportunk rákkezelési eljárását, az orthomolekuláris rendszerünket a világ hét legjobb rákkezelési rendszerébe sorolták. És erről akarnak egy dokumentációt készíteni ; 17:33:06-17:33:25 Azt ugye mindenki tudja már, hogy az ősi trópusi teakeverék, ami az én életemet is megmentette, és a multivitaminok és mikro-tápanyagok és nyomelemek együttes alkalmazásával, mi nem rombolunk, mi talpra állítjuk a sejt anyagcseréjét március 28., Pulzus 17:32:47-17:33:13 személyes adat : A műtét után belépett a mi orthomolekuláris rendszerünkbe, azóta is boldogan issza az ősi trópusi teakeveréket, fogyasztja a mikro tápanyag koncentrációt, a koenzim Q10-et és az összes, a mi rendszerünkkel összefüggő készítményt, issza a zöldségleveket óránként, és kérem szépen öt év óta teljesen csontrák mentes ; 17:47:42-17:48:19 személyes adat : Ezzel az ősi trópusi teakeverékkel és diétával hat-nyolc hónap alatt rendbe tudjuk hozni. Ezt én nagyon ritkán mondom, nem szeretem az ilyen időbehatárolást, de Torontótól kezdve Oklandig és Norvégiától Dél-Afrikáig vannak gyógyult betegek, akik hat-nyolc hónap után, fogyasztva ezt az ősi teakeveréket, a mikro tápanyagokat, a különböző készítményeket, megadózis C- vitamint ami ugye nagyon nem tetszik a gyógyszer lobbinak meg lehet gyógyítani március 3., Rákérdés 16:25:46-16:26:18 személyes adat : És ez az, amit rajtad is látok ugye, amióta először láttuk egymást, és most mondtad is, hogy a te erőnléted azáltal, hogy tele vagy energiával, koenzim Q10-zel, a tea és a rendszer következtében, sokkal jobban érzed magad, mert a sejtjeid nem csak az agy, a szív és az immunrendszer, hanem az összes sejted tele van energiával. Ezt sugárzod ma is, mikor megláttalak, és bárki ugye láthat téged, hogy milyen jó erőben vagy és erőt sugárzol! ; 16:31:34-16:32:10 Éppen ma kaptam külföldről egy nagyon pozitív véleményt, hogy annak alapján, ahogy világszerte a különböző információs központjainkban és Magyarországon is, az áttéteseket visszahozzuk, 8

9 , esetleg 85%-ban az életbe, azzal biztosítjuk és ezt a magán rákklinikák és most már állami klinikák is igazolják hogy áttétmentesen éli meg az életét, de csak akkor természetesen, hogyha a mi orthomolekuláris rendszerünknek a javaslatait és tanácsait betartja március 10., Rákérdés személyes adat : Én 5-6 éve a megadózis C-vitamin szájon át és intravénás hatásáért és a magyar áttétes rákbeteg emberek életéért küzdök, az most már ismert, ezt a gyógyszermaffia is nagyon ismeri, és próbál engem eltüntetni és elnémítani, ( ) aki azt mondta, amit Személyes adat vallott, amíg a szakadékba nem taszította be a háttérhatalom, mert ő kezdte el azt mondani, hogy a megadózis C-vitamin hatásos a rák ellen! És ez ellen a leg tényleg nem akarom mondani, milyen módon harcol itt is a gyógyszerlobbi és a pharmamaffia és a velük csatlós bérfirkászok és hatóságok! Szégyenletes, hogy egy olyan országban, ahol 35 ezer új rákos helyett 86 ezer van, a törvényhozók és a felelősök nem szeretik a magyar népet, és nem harcolnak a magyar rákosok életéért! Hanem nekünk kell itt, mint egyedüli harcosok, a hatóságokkal is harcolni, hogy mentsük együtt a magyar emberek életét március 17., Rákérdés, személyes adat egy betelefonálónak válaszol, aki azt kérdezi, hogy ki tud-e gyógyulni áttétes rákos megbetegedéséből: Tudunk segíteni uram, egyértelműen tudunk segíteni, pláne ugyanúgy, mint kedves vendégünk illusztrálta, hogy a mi orthomolekuláris rendszerünk nem csak egy csodatea, hogy iszom a teát, várom a csodát, hanem egy harminc év alatt, a világ legjobb kutatóival és magán rákklinikájával összeállított reorthomolekuláris rendszer. Ami annyit jelent, hogy mi fölépítjük a sejteknek az energiaállományát, mi fölépítjük 30 év óta a sejteknek az energia produkcióját. A Médiatanács a fentiek alapján megállapította, hogy a vizsgált programok egyoldalú és kizárólagos publicitást biztosítottak a műsorvezető által képviselt alternatív gyógymódnak. A műsorszámokban ellenvélemény vagy kritika nem árnyalta a műsorvezetők által közvetített üzenetet. A kereskedelmi jelleg ilyenformán abban ragadható meg, hogy a műsorvezető nevével fémjelzett vállalkozás által előállított és forgalmazott készítményeket, az alkalmazott kezelési módokat hatékony gyógyeljárásként tüntették fel, illetve azt a benyomást keltették, hogy azok gyógyító és/vagy a betegségek kialakulásától megvédő hatása garantálható. A telefonálókkal folytatott beszélgetés végén minden alkalommal elhangzott, hogy küldje be a leleteit az észak-dunántúli központunkba, miközben a központ telefonszáma Info vonal - ként látható volt a képernyőn. Telefonos Ambulancia A műsorszám állandó műsorvezető-szerkesztője Személyes adat, aki az egészséges táplálkozáshoz adott tanácsokat az adásokban. Az adások teljes időtartama alatt látható volt a képernyőn az Info-vonal, amely nem a műsorszámhoz, hanem a műsorvezető magánpraxisához biztosított elérést. A telefonszámot, illetve egyéb elérhetőségeit a műsorvezető szóban is ismertette. Az adásokban kizárólag olyan, sokakat érintő egészségügyi problémák jelentek meg alaptémaként prosztata megbetegedése, béltisztítás, székrekedés, melyek gyógyítására Személyes adat patikában nem kapható gyógyhatású készítményeket kísérletezett ki. A műsorvezető prezentációi és a nézői kérdésekre adott válaszai is mind azzal zárultak, hogy a saját vállalkozása által gyártott, és mintaboltjaiban kapható bogyókat ajánlotta a különböző problémákra. A március 4-ei és 18-ai adásban a műsorvezető konkrét akciós ajánlatot is megfogalmazott, melynek során vizuálisan is bemutatta akciós termékét. 9

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 780/2012. (IV. 25.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 780/2012. (IV. 25.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6597-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10056-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9483-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2013. (VI.12.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2013. (V.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2013. (V.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3992-10/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségek, valamint

Részletesebben

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1519/2013. (X.16.) számú

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 348/2013. (II. 27.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 348/2013. (II. 27.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/33827-8/2012. Tárgy: a gyermekekre és kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 348/2013. (II.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1760/2013. (XII.11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32770-9/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a műsoridőre és a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridőre vonatkozó kötelezettség megsértése; a reklám és a társadalmi célú reklám

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/2026-22/2011. Tárgy: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatását megelőző figyelemfelhívásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2915-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/22931-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/22931-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/22931-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 434/2015. (IV.15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/7255-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. V E R S E N Y T A N Á C S Vj/056-53/2012. Nyilvános változat A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a V. I. ügyvezető által képviselt Multi Webshop Kft. (Budapest) és a Cs. Gy. ügyvezető által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13535-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 277/2015. (III.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 277/2015. (III.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33262-11/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó

Részletesebben

Az új magyar médiaszabályozás

Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Az új magyar médiaszabályozás Kiadó: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Nyomtatta: HTSART Kft. Budapest, 2011. november Tartalomjegyzék Előszó...7 2010. évi CIV. törvény

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/75/2013. Iktatószám: Vj/75-084/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában. Emberi méltóság, gyűlöletkeltés

A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában. Emberi méltóság, gyűlöletkeltés Bencsik Márta A médiatartalomra vonatkozó előírások a Médiatanács gyakorlatában Emberi méltóság, gyűlöletkeltés Míg a kiegyensúlyozott tájékoztatásra vonatkozó előírások a kommunikáció módját befolyásolják,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391, Budapest 62. Pf. 211. Telefon: (061) 4728865, Fax: (061) 4728860 Ügyszám: Vj/036/2013. Iktatószám: Vj/03645/2013. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

RákVolt MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: III. évf. 7. szám 2012.

RákVolt MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: III. évf. 7. szám 2012. III. évf. 7. szám 2012. november RákVolt információ egészségeseknek és betegeknek a rákról A magazin tartalmából: Prof. dr. Simon Tamás Fiatalokat is fenyeget a rák Tüdődaganatok modern célzott terápiája

Részletesebben

h a t á r o z a t o t.

h a t á r o z a t o t. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1245, Budapest 5. Pf. 1036 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/015/2012. Iktatószám: Vj/015-107 /2012. Betekinthető! A Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: IV. évf. 2. szám 2013.

MAGAZIN. hivatalos magazinja. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: IV. évf. 2. szám 2013. IV. évf. 2. szám 2013. április RákVolt információ egészségeseknek és betegeknek a rákról MAGAZIN A magazin tartalmából: Prof. dr. Simon Tamás Fiatalokat is fenyeget a rák Illyés András Aki időt nyer, életet

Részletesebben

A médiaszabályozás két éve (2011 2012)

A médiaszabályozás két éve (2011 2012) M é d i a t u d o m á n y i K ö n y v t á r A médiaszabályozás két éve (2011 2012) A médiaszabályozás két éve (2011 2012) Médiatudományi Könyvtár 5. Sorozatszerkesztő Koltay András Nyakas Levente A médiaszabályozás

Részletesebben

VARGHA GYÓGYMÓD-METODIKA

VARGHA GYÓGYMÓD-METODIKA 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Iktatószám: Vj/65/2014. Vj/65-33/2014. Személyes adatot nem tartalmazó változat!

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Iktatószám: MN/14667-4/2012. Tárgy: eljárás megszüntetése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1132/2012. (VI. 20.) számú VÉGZÉSE A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben