13. ÉVFOLYAM 1. SZÁM április FELTÁMADÁS ÚJ ÉLET A TARTALOMBÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. április FELTÁMADÁS ÚJ ÉLET A TARTALOMBÓL"

Átírás

1 13. ÉVFOLYAM 1. SZÁM április HIDVÉGARDÓI IDŐSZAKOS KÖZÉLETI ÚJSÁG Megjelenik Hidvégardó Község Önkormányzatának támogatásával Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván a Krónika Olvasóinak a Szerkesztőség és az Önkormányzat Ilyenkor, tavasszal az ember zsigereiben érzi, valamilyen-fajta újjászületés lehetőségét. Az európai kultúrában, a keresztény közösségek gondolkodásában, azonban ez a tavaszi ébredés sokkal többet jelent. Az emberért vállalt áldozat, - amely Krisztusban jelenik meg, mint Isten kézzel fogható szeretete, - az ő megdicsőülésében válik jelenvalóvá. Fontos ez, hiszen a keresztény gondolkodásnak ez az alapja. Jézus Krisztus, saját emberségében mutatja meg, hogy igazi örök értékeket, az ember életében legyen szó a magánéletünk, vagy a közösségi életünk területéről, - csakis a befektetett erőfeszítés, a másokért hozott áldozat határozza meg. Krisztus, önmaga teljes odaajándékozásával teremti meg a lehetőséget, hogy az ember, az önzés által okozott sebeket be tudja gyógyítani. Az önzés gyümölcse csakis az ember magába-zárkózása, és végeredményben magára maradása FELTÁMADÁS ÚJ ÉLET A TARTALOMBÓL lehet. Csodálatos az, ahogyan Krisztus szeretetével, a betegek, a rászorultak felé való odafordulásával, felülmúl minden emberi elgondolást, erőfeszítést. Örökre megtanítja az embert arra, amit az elvetett mag példabeszédével akar érthetővé tenni számunkra. Ha a mag nem hull a földbe, és meg nem hal, egyedül marad. De ha meghal, sok termést hoz. Mindenkinek, személyre szóló üzenet Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása. Isten Fiában, Krisztusban, - jelzi, hogy számára minden egyes ember földi és örök boldogulása egyaránt fontos. Így velünk, emberekkel ellentétben, - nem jó tanácsokkal, nem csupán általános parancsokkal, előírásokkal, hanem Krisztus felvállalt embersorsával, köztünk leélt életével, elszenvedett megaláztatásaival akar gondoskodni arról, hogy az ember soha ne érezze kiszolgáltatottnak magára maradottnak magát. És velünk együtt akar ezért dicsőségbe jutni. Bűn és bűnbánat.. 2 Felhívás - virágos Hidvégardóért pályázatra... 8 Emlékezzünk régiekről Lazarus von Schwendi.. 3 Édenkert sivatagi klímán. 8 Betekintés a képviselőtestület munkájába 4 Gyerekszemmel Tájékoztatás a szennyvízberuházás előkészítéséről 5 Cigánykérdés : tévhitek és tények 9 Kérdőív (visszaküldendő!) 5 Álmatlanság.. 9 Közfoglalkoztatási terv.. 5 Fűtéskorszerűsítési pályázatok.. 10 Háziorvosi szolgálat Hidvégardóban.. 6 Felhívás SZJA 1% felajánlására 10 Kismamák testsúlyáról 6 Súlykorlátozás a 26-os úton Az ölelés gyógyító ereje. 6 A stresszről 11. História-völgy turisztikai programjáról. pótlap Információk a borsod-torna-gömör helyi közösségről 11

2 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA 2. oldal (Folytatás a 2. oldalon) (Folytatás az 1. oldalról) Ilyenkor, - Isten szeretetének példáját átérezve, - alakíthatjuk, nemesíthetjük saját gondolkodásunkat, emberekkel, családtagjainkkal való kapcsolatunkat. Akarod, hogy családod, közösséged, községed tagjai ne szenvedjenek a magukat feleslegesnek érző ember, emberek fájdalmától? Lépj az emberért semmilyen áldozatot nem sajnáló Krisztus nyomába. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Ez az odaadás, a másikra való odafigyelés, annak a mértéknek a felvállalása az áldozatból, - amely a mi erőnkhöz, lehetőségeinkhez van mérve, - nem veszteség, hanem vetés: földi, és mennyei vetés. Meghozza gyümölcsét összetartásban, közös erőfeszítéseink gyümölcseiben. Ezekben a napokban, gondolkozzunk Krisztus mértékével a szeretetről, és a szeretetből fakadó áldozatokról. Így valóban ajándékká válhatunk szeretteink, embertársaink számára. Olyan ajándékká, amelyet ők, akiknek mosolyt varázsolunk az arcára, megköszönhetnek minket Istennek. Vállalt áldozatunk, - és ezzel egymásnak való örömszerzésünk, - mértéke attól függ, mennyire tudunk szorosan odakapcsolódni a feltámadt Krisztushoz. Az ősi magyar keresztény köszöntés tartsa ezt ébren bennünk, az ünnep és az ünnep utáni időszakban: FELTÁMADT KRISZTUS! VALÓBAN FELTÁMADT! Őseinknek ez a meggyőződés erősítés volt a mindennapi küzdelmekhez. Legyen számunkra is élő valósággá. Ezt kívánom Hídvégardó minden lakójának, akiket a Nagyszombati Feltámadási szertartásban Isten szeretetébe ajánlok. Áldást kérek, és megerősítést abban a meggyőződésben, hogy a húsvét ünneplése is, akkor a leggyümölcsözőbb, ha egymásra is odafigyelve akarunk örvendezni, gazdagodni. Így kívánok községünk minden lakójának, az értünk fáradozóknak, az ünnepre közénk érkező kedves vendégeinknek is ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET, igazi lelki felfrissülést, és egymással való szorosabb kapcsolatot. Testvéri köszöntéssel: János atya Máté 26, Péter ez alatt kinn ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgálóleány, és így szólt: Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta: Nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgálóleány, és ezt mondta az ott levőknek: Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel: Nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott álldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett: Nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. A bűn, ami vakká és elfogulttá tesz. Ezekben a versekben megláthatjuk, hogy a bűn és az önös érdek mennyire befolyásolja az emberek magatartását. Még egy olyan emberét is mint Péter. Láthatjuk Péter bukását, valamint bűnbánatát. Mi volt az, ami Péter bukásához és bűnfelismeréséhez vezetett? Ki is valójában Péter? Milyenek a tulajdonságai? Egy olyan apostol, aki bátor, rámenős, egyszerű munkásember, hiú, nagy az önbizalma, túlbecsülte önmagát, erejét és bátorságát. Elbizakodottságában nem veszi komolyan Jézus figyelmeztetését. (41 vers) Mi is sokszor hozzá hasonló tulajdonságainkat próbáljuk előtérbe helyezni a jézusi kéréssel szemben, és mindig, amikor figyelmen kívül hagyjuk Isten akaratát. A kísértő kapva-kap az alkalmon, hogy tőrbe csaljon minket. Ott próbálkozik, ahol a leggyengébbek vagyunk. Szenvedélyek, nagyravágyás, hiúság, bizonytalanság. Péter megígéri Krisztusának, hogy ha mindenki elhagyja ő akkor is vele marad, még az élete árán is. Milyen szépen fogalmaz a 445. énekünk második verse: Sok szép ígéretem ó hányszor megtagadtam a nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem. A bűnös gyengeség bús rabjának maradtam, és törvényed BŰN ÉS BŰNBÁNAT szerint nem éltem semmiben. Megtagadta Péter is Jézusát, hogy mentse a bőrét, és megtagadják oly sokan a keresztelési, konfirmációi, házassági fogadalmaikat, hivatkozva különböző kifogásokra. Sok esetben embertársainktól való félelmünk miatt cselekszünk, vagy nem cselekszünk jót és rosszat. Csak messziről akarjuk követni Jézust, mint Péter nehogy észrevegye valaki, mert megszólnak érte. Akár hazudni is képesek vagyunk, mint Péter, ha valaki komolyan rákérdez a hitünkre, vagy kapcsolatunkra Krisztussal. Kitérő választ ad a szolgáló lány első kérdésére (69-70) nem tudom, mit beszélsz. Sokan oldják így meg a válaszadást. Nincs vallástétel, nem merem vállalni a hitemet. Emlékszünk Jézus szavára? Aki vallást tesz énrólam az emberek előtt arról én is vallást teszek az én mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt azt én is megtagadom az én mennyei Atyám előtt. A hű bizonyságtevő hű bizonyságára a hűtlen szolga tagadása következett. Sőt átkozódik és esküszik, hogy nem ismeri. Nem tudja, nem akarja, nem érzi, tettének súlyát úgy néz ki. Tagad háromszor egymásután. Bizony sokszor mi is úgy élünk, hogy beszédünkkel, cselekedeteinkkel, úgy nyilvánulunk meg mintha sohasem ismertük volna Krisztust. A kegyelem, ami tisztává formál Péter elbukik, de tanul belőle. Lukácsnál olvassuk, hogy Jézus rátekintett Péterre, és ki tudja mi lett volna Péterrel, ha Jézus nem tekint rá. Mi lett volna velünk, ha Jézus nem tekint ránk. Milyen jó tudni azt, hogy mielőtt Péter elbukott Jézus imádkozott érte, és értünk is imádkozik. Megszólal a kakas és Péternek eszébe jut Jézus szava. Nem figyel eléggé és ez történt. Péter keservesen sírt. Felismerte bűneit. Nem megjátszotta magát, nem azt olvassuk, hogy elérzékenyült hanem, hogy keservesen sírt. Aki pedig, még nem sírt keservesen bűnei miatt, csak a tagadás állapotában van és elhiteti magával, hogy minden rendben. Tekintsünk

3 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA 3. oldal Krisztusra bánjuk meg vétkeinket és lássuk meg, hogy Ő megbocsájtja minden bűnünket. Ámen ENNEK A REMÉNYÉBEN KÍVÁN MINDEN KEDVES OLVASÓNAK, ÁLDOTT SZERETETTELJES FELTÁMADÁS ÜNNEPET A HÍDVÉGARDÓI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG NEVÉBEN Meleg Attila református lelkipásztor EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRŐL LAZARUS VON SCHWENDI CSÁSZÁRI FŐVEZÉR Szádvár ostromlója 1522 ben született sváb földön a közép biberachi Voralbergben. Apja Rutland von Schwendi, anyja a családnál szolgáló cselédlány Apollonia Wenk volt. Mivel törvénytelen kapcsolatból született 1524 ben V. Károly császár törvényes gyermekké nyilvánította ami által nemessé és öröklőképessé vált. Az 1530 as évek elején Bázelben majd 1535 után Strasszburgban tanult ban V. Károly császár szolgálatába lépett. Hadi érdemei elismeréséül 1552 ben ütötték német birodalmi lovaggá. Részt vett a franciák ellen viselt háborúban. V. Károly 1556 os lemondását követően a holland hadseregben harcolt 1562 ben szabadságolást kért II. Fülöp szolgálata alól ban I. Ferdinánd megbízta, hogy felderítést végezzen a magyar határszakaszon. II. Miksa (Magyarországon:I. Miksa) osztrák szolgálatba hívta így év végén Schwendi már Bécsben volt. II. Miksa 1564 december 18 án az osztrák császári haderő magyarországi főparancsnokává nevezte ki és a török elleni védelem megszervezését és irányítását bízta rá. Katonai sikerei, Európa szerte nagy feltűnést és tiszteletet váltottak ki, hadvezéri hírnevét megalapozták január elején Eperjesre ment mint a Szepességben lévő osztrák csapatok parancsnoka, hogy tiszttét betöltse. Nehéz helyzetben vette át az irányítást hiszen János Zsigmond 1564 től kezdve elfoglalta Szatmárt, Nagybányát, Tokajt és több más helyet. A török támadástól tavasztól számítani lehetett. Schwendi egy alacsony létszámú, rosszul szervezett és felszerelt fegyelmezetlen haderővel találkozott januárjától megkezdte hadjáratait február 4 én Tokaj ellen indított támadást amit február 11 én elfoglalt. Meghódolt Schwendi előtt Szerencs, Szatmár, Nagybánya, Erdőd májusában újabb török hadjárat indult. Közben János Zsigmond az 1565 ben török fogságból kiváltott Bebek Györgygyel szövetkezett kinek meg kellett támadnia Schwendi hadát. Erről maga a főkapitány is tudomást szerzett és támadást indított Bebek birtokai és várai ellen. A tavasz folyamán elfoglalta a szendrői várat amit Bebek először alkuval próbált visszaszerezni. Schwendi egy követét fogságba vetette és közben a füleki béggel is tárgyalásokat kezdett egy esetleges fegyveres támogatásról, ami a főkapitány tudomására jutott. Így Bebek újabb támadásra számíthatott. Júniusban sikertelenül járt Schwendi, Huszt elfoglalására tett kísérlete. A császár parancsára októberig kassai táborában kellett állomásoznia hadaival. János Zsigmond július végén megindult a felső magyarországi osztrák kézen lévő részek ellen 16 ezer katonájával. Tokaj várát kezdte ostromolni de, Schwendi közeledtének hírére visszavonult. Az év végén folytatta a hintapolitikát űző Bebek György birtokai elleni támadásokat december 30 án támadást indított a Bódva völgyében lévő Szádvár ellen. A 15 napi ostrom és sűrű ágyúzás után 1567 január 14 én elfoglalta a várat. Bebek feleségének, Patóchy Zsófiának és a várvédőknek szabad elvonulást engedélyezett. Az úrnő és kísérete a szomszédos Torna várában húzódott meg. Az ostromról január 17 én írt jelentést a várból, II. Miksának októberében, látva a két nagyhatalom közötti közeledést, Schwendi kérte a császártól, Magyarországról való visszahívását. Ezzel Lazarus von Schwendi magyarországi tevékenysége befejeződött ban megkapta a császártól hohenlandsbergi bárói kinevezését október 29 én visszavonulását kérte fordulóján császári parancsra egy utolsó szemlét kellett tartania a magyar határszakaszon, miután végleg hazatért német földre ben a Frankfurti Képviseleti Napon altábornaggyá léptették elő. E ranggal birodalmi vezérezredesi minőségben a császárt helyettesíthette és katonai ügyekben egyik legfőbb tanácsadója lett. A vallási felekezetek közötti kiegyensúlyozott magatartása miatt sokan úgy vélték, a protestantizmust támogatja. Azonban katolikus vallását soha el nem hagyta, annak lelkes híve maradt. Vallási kérdésekben a túlzott ellenreformációs törekvéseket próbálta ellensúlyozni. Ez a magatartásformája a korszak jeles humanista gondolkodóiéval állítható párhuzamba. Magyarországon is Luther követőjének tartották. Méliusz Juhász Péter és Károlyi Gáspár kieszközölték nála - miután zsinatot tartottak Kassán a Szentháromságról - az unitárius Egri Lukács börtönbe zárását. Ezzel bizonyára a protestantizmuson belüli belső vitákat próbálta olyan mederben tartani amivel megelőzhető egy újabb a birodalom szempontjából sem kívánatos belső vallásháború. Véleménye szerint a német lovagrend minden vagyonát és erejét jól és eredményesen lehetne alkalmazni a török ellen. Ehhez a legmegfelelőbb hely Magyarország lenne ahol a határvédelem megerősítésében a rend áttelepítésével tartós védelemre rendezkedhetne be a birodalom. A meglévő magyar végvárrendszer átadásával egy katonai iskola létrehozásával a magyar és német nemesi ifjak hadi képzésével új parancsnoki réteget nevelhetne, kiket eredményesen lehetne alkalmazni a törökkel szemben ben 74 artikulusból álló hadiszabályzata nyomtatásban is megjelent mely alkalmas volt egy egységes haditörvénykezés bevezetéséhez. Később a német és magyar katonaság egységes hadiszabályzatává vált kisebb változtatásokkal. Magyarországon már 1566 tól alkalmazta a gyalogos és lovas katonák egységes hadiszabályzatát. Meghonosította a tábori hadbíró tisztét amit elsőként Wékey Ferenc töltött be. Schwendi hadiszabályzatát 1703 ban magyar nyelvre is lefordították és a császári hadsereg egységes hadiszabályzata lett. Végrendeletében arról intézkedett ha családja kihalna minden vagyona a német lovagrendre szálljon az alábbi feltételekkel: a magyar határon a török elleni védelemre fordítsa, építsen egy kórházat mely a sebesült katonákat ápolja. Ez azonban nem vált valóra május 28 án halt meg a Breisgauban lévő Kirchofenben. Anyanyelvén kívül beszélt latinul, franciául, spanyolul, magyarul, hollandul. A fentiek alapján egy széles látókörű és nagy műveltséggel rendelkező ember volt, aki nemcsak a hadtudományokban volt jártas, hanem a korszak humanista emberképét is megtestesítette. Vallási türelme, elméleti és gyakorlati katonai tevékenysége az utókor számára is példaértékű. Magyarországról hazatérve elzászi és bádeni birtokain meghonosította egy Tokajból vitt szőlőfajta

4 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA 4. oldal termesztését, amit még ma is Tokay d Alsacenak neveznek. A 16. század második felének magyarjai - akik csak Semmi Lázárnak nevezték nyilván mint a birodalmi érdekeket az elnyomást képviselő személyt láttak benne. Azonban Harag és részrehajlás nélkül. a korszak egyik legjelentősebb katonája jelnet meg Magyarországon az ő személyében. Béres Gyula Irodalom: Századok Adatbázis (Online) Peter Schmid: Lazarus von Schwendi. In.: Biographisch Bibliographisches Kirchenlexikon.IX. kötet, 1995., o. (Online kiadás, fordította: Kerekes Csaba) BETEKINTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁBA Hidvégardó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Krónika előző száma óta eltelt időszakban három alkalommal ülésezett az alábbiak szerint: A január 29. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülés Az első napirend keretében a képviselőtestület a településen indítandó szennyvízberuházás kapcsán közmeghallgatást tartott, melynek során a polgármester ismertette a tervezett beruházás főbb mutatóit, indokoltságát, várható forrásait. A beruházás teljes költsége több mint 404 millió forint, melyből 346 millió a támogatás és az 58 millió saját forrás. Ez utóbbit a Víziközmű Társulati hozzájárulás (lakossági, közületi) és az Önkormányzat több mint 18 milliós hozzájárulása teszi ki. Nehéz, de szükségszerű vállalás ez mind a lakosság, mind a jogi személyek és az önkormányzat számára. A következőkben a tájház és rendezvénytér kialakításának tervezésére beérkezett árajánlatokat bírálta el a képviselők, valamint folyószámla hitel felvételéről döntöttek a pénzügyi nehézségek kezelésre. A március 16. napján megtartott nyilvános ülés Először Ludman Zsolt debreceni lakos ingatlanvásárlási kérelmében döntött a testület. Támogatta, hogy a vállalkozó a faüzem melletti ipari övezetben egy terményszárítót és szérűt építsen és az ehhez szükséges területet az önkormányzattól megvásárolja. Ezt követően a Képviselőtestület a hidvégardói Árpád út 20. sz. alatti lakóház megvásárlásával értett egyet azzal, hogy hasznosításáról a későbbiekben döntenek. A harmadik napirend keretében Matusz Tamás polgármester ismertette a testülettel a Víziközmű Társulat magas ( 95 %-os) belépési aránnyal való megalakítását és a cégbíróság általi bejegyzését, valamint a támogatási szerződés aláírását. A társulati tagoknak tájékoztató levél kiküldését tartja fontosnak, hogy az érintettek folyamatosan informálva legyenek a szennyvízberuházás előkészítő munkálatairól. A következőkben az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló előterjesztés, valamint a évi pénzügyi gazdálkodásról szóló beszámoló és a évi ÖNHIKI pályázattal kapcsolatos előterjesztés megtárgyalására került sor, melynek során a szöveges beszámoló és a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat egyhangúlag elfogadásra került. Matusz Tamás polgármester tájékoztatta a testületet a régi önkormányzati traktor értékesítéséről, az április án ismételten megrendezésre kerülő Miskolc Rally-ról valamint az április elején induló foglalkoztatási programokról. A április 06. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülés A közmeghallgatás keretében Matusz Tamás polgármester részletesen ismertette a évi gazdálkodásról szóló főbb adatokat, bemutatta a megvalósult fejlesztéseket, intézményi változásokat, valamint szólt a 2009.évi tervekről, elképzelésekről. Mindezekről egy részletes polgármesteri beszámolót olvashatunk majd a Krónika júniusi számában. A polgármester külön kitért a lakosság széles körét érintő szennyvízberuházás előkészítő munkáira, a beruházás tervezett kezdésére, ütemezésére, valamint a társulati díjfizetés módjával kapcsolatos választási lehetőségre (lásd az 5. oldalon). Kérdés, hozzászólás két helyi lakos részéről történt. Tóth Pál az Önkormányzat forráshiányának fedezete, a helyi általános iskola működtetésének elképzelése, valamint a Tornai úti üres iskola jövőbeni sorsa felől érdeklődött. Kleiber Lajos az önkormányzati traktoros megüresedett álláshelyének betöltését szorgalmazta a szolgáltatások hatékony működtetése érdekében. A polgármester válaszában megfogalmazta: Bízik benne, hogy az önkormányzati forráshiány az ÖNHIKI és a működésképtelen önkormányzati támogatásból nagyrészt fedezhető lesz, A helyi általános iskola jövőbeni sorsa a szülők szándékától függ: hová szeretnék járatni iskolába gyermeküket, A Tornai úti megüresedett iskola hasznosítására konkrét elképzelés jelenleg még nincs, keresik a lehetőséget, Traktoros alkalmazására a közeljövőben sor fog kerülni, jogosítványának megszerzése folyamatban van. A jelenlévők és a kérdést, javaslatot feltevők a polgármester válaszait elfogadták. Ezt követően a testület folytatta munkáját és a évi pénzügyi gazdálkodásról, a pénzmaradvány felhasználásáról szóló előterjesztéseket tárgyalta. A polgármester javaslattal élt, hogy a pénzmaradvány fennmaradó része a Hivatal Körjegyzőségi részének felújítására legyen felhasználva, ezt azonban még az érintett önkormányzatokkal egyeztetni kell. A következő napirend keretében Hidvégardó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervét hagyta jóvá. A közfoglalkoztatási terv a rendelkezésre állási támogatásban részesülők foglalkoztatásának szervezésére készült, melyet előzetesen véleményezett a Munkaügyi Központ és javaslataik figyelembe vételével került átdolgozásra és most elfogadásra. Matusz Tamás polgármester elmondta: méltánytalannak tartja, hogy így a foglalkoztatásból kiszorulnak azok, akik a rendelkezésre állási támogatásra valamilyen ok miatt nem jogosultak. Az ő foglalkoztatásuknak a lehetőségét is keresni kell. Az ülés befejező részében az aktuális kérdések keretében szó volt a mentőállomás tervezett bővítéséhez szükséges terület megosztásáról, majd megvásárlásáról, valamint a sportegyesület idegenbeli mérkőzéseire az iskolabusz biztosításáról. Az érdeklődők számára a Képviselőtestület üléseiről készült jegyzőkönyvek a Polgármesteri hivatalban munkaidőben megtekinthetők.

5 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA 5. oldal ANYAKÖNYVI HÍREK (a Krónika előző száma óta eltelt időszakból) Születés: Némethné Sneider Nikolettának és Németh Attilának Áron, Góródi Pálnénak és Kalóz Péternek Ágoston, Béres Tibornénak és Béres Tibornak Lorina Hanna, Fehérné Várdai Juditnak és Fehér Bélának Béla nevű gyermeke született. Házasságkötés: nem volt Elhalálozás: id. Német Sándor, ifj. Kovács István, Kerekes Tibor, Béres Imre, Csurilla József, Kovács Lajos KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY Az idén tizenhatodik alkalommal meghirdetett Virágos Magyarországért versenymozgalom immár több mint egy évtizede Magyarország egyik legsikeresebb környezetszépítő versenye. A feltételek a korábbiakhoz hasonlók: az adott önkormányzat polgármestere interneten keresztül nevezheti be települését. A fődíj Magyarország képviselete a évi Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében, amelyet két település, egy város és egy falu nyerhet el. A Virágos Magyarországért versenynek minden évben vannak kiemelt témái. Idén a településeket felkereső szakmai zsűri megkülönböztetett figyelmet fordít a kulturális létesítmények és az oktatási intézmények környezetének gondozottságára. A versenybe a honlapon lehet jelentkezni május 15-ig. FELHÍVÁS Tegyünk többet a virágos Hidvégardóért! Hidvégardó Község Önkormányzata, valamint a Hidvégardóért és annak Ifjúságáért Közalapítvány meghirdeti a Virágos Hidvégardóért pályázatot. A pályázatra olyan hidvégardói családi házak tulajdonosai, bérlői és intézmények/cégek nevezhetnek, amelyek az ingatlanuk előtti, illetve az azt körülvevő terület (kert, tornác, ablakpárkány) virágosításáért, a zöldfelület gondozásáért sokat tesznek, tudatosan alakítva ezzel szebbé környezetüket. A pályázók között az első három helyezettet díjazzuk és különdíjat is odaítélünk: 1. díj ,- Ft + emléktárgy községcímerrel 2. díj ,- Ft + oklevél 3. díj ,- Ft + oklevél Különdíj 5.000,- Ft + oklevél A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. Nevezni név, lakcím, telefonszám feltüntetése mellett 3 db fényképpel lehet, amelyeken a pályázó bemutatja a lakó- vagy munkahelyi környezetének szebbé, virágossá tételéhez tett erőfeszítéseit és annak eredményét. A pályázatban kérjük feltüntetni, hogy melyik kategóriában családi ház, intézmény/cég kíván a pályázó részt venni. A pályázatokat július 30-ig várjuk az alábbi címen: Polgármesteri Hivatal, 3768 Hidvégardó, Tornai út 106. Az ünnepélyes eredményhirdetést szeptember végén, a Szüreti Kulturális Fesztivállal egybekötve tartjuk. ÉDENKERT SIVATAGI KLÍMÁN avagy a balkon kertészkedés Lassan kezdődhet a balkonkertészkedés. A legnehezebb helyzetben a forró, napsütötte teraszok tulajdonosai vannak: ha nincs idő naponta akár többször is foglalkozni védenceikkel, megeshet, hogy fölöslegesen adták ki a pénzt a növényekre. Jó ízléssel, némi botanikai ismerettel és utánajárással pici helyen különleges és könnyen ápolható növényegyüttesek tarthatók életben. A balkonok díszítéséhez tudni kell, hogy léteznek időszakosan, de dúsan virágzó növények, amelyek máskor egyszerű zöldként fogják a helyet. Mások hosszabban, sőt egész nyáron virágoznak. A déli fekvésű, napsütötte teraszok különleges élőhelyek. A természetben ilyen helyen kevés növény él. A forró teraszokon segítség nélkül kevés növény bírja ki a nyarat. Ha azonban sikerül az öntözést megoldani, ami a legmelegebb napokon kétszeri vízutánpótlást is jelenthet, akkor lehet olyat találni, amelyik ilyen teraszra való. A forró helyeken a napfényt kedvelő növények sorát az egynyáriakkal kell kezdeni: mini őszirózsa, tömpevirág, bársonyvirág, verbéna. A muskátli egyszerre kívánja a napsütést, a páradús hűvöset és a napi bőséges öntözést. A futó begónia meleget, napfényt és sok vizet szeret. Hasonló a pistikék igénye is. Jól mutat a napos teraszokon a cserjés pimpó, rododendron, rózsa, törpefenyő és a különböző díszfüvek is. De mindegyiknél elengedhetetlen a rendszeres öntözés. Mindenkinek jó kertészkedést! GYEREKSZEMMEL Folytatjuk rovatunkat melyben általános iskolás gyermekek írásait közöljük, ebben a számunkban Szendrei Martina 3. osztályos tanuló cikkét olvashatják: Izgatottan vártam a Zrínyi Ilona matematika versenyt. Ez egy országos verseny, amit minden megyében a kijelölt iskolában rendeznek meg. Októbertől folyamatosan oldottunk meg feladatokat hétről-hétre. Nagyon boldog voltam, hogy tanár néni engem is benevezett Drótos Roland osztálytársammal együtt. Decembertől még

6 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA 6. oldal több feladatsort kaptunk, hogy a szokatlan példáktól se ijedjünk meg. Végül eljött a péntek, amikor a szilasi versenyzőkhöz csatlakozva elindultunk az iskolabusszal Sajószentpéterre. Mindenki nagyon izgult: volt, aki egész úton beszélt, mások rágcsáltak valamit, de leginkább csak üldögéltünk 5 percenként kérdezgetve, mikor érkezünk már meg?! Az iskola tornatermében osztályok szerint felsorakoztunk, mi harmadikosok voltunk a legkisebbek. A közsöntés után bementünk a termünkbe, ahol kicsit várni kellett a feladatlapokra, de aztán kezdhettük. Egy óránk volt a 25 feladat megoldására. Bár hamarabb elkészültem, de még átnéztem a válaszaimat. Hazafelé már jobb volt a hangulat, a következő versenyről beszélgettünk. Az eredményeket csak néhány nap múlva nézhettük meg az interneten, de az elért pontszámainkat már hamarabb ki tudtuk számolni. Egy kicsit jobb helyezésre számítottam, de úgy gondolom jövőre már sokkal ügyesebb leszek. BÖJT, A NEM-EVÉS KULTÚRÁJA Az evés és nem-evés az emberi életműködés alapritmusai közé tartoznak, mint a belégzés és a kilégzés vagy az alvás és az ébrenlét. Mi egy jóléti társadalom gyermekei csak raktározunk, csak raktározunk, így nincs mit csodálkoznunk azon, hogy a táplálkozásfüggő betegségek központi problémává váltak. Az időnkénti táplálékmegvonást magunknak kell megtennünk. A probléma megoldását a böjtkultúra felelevenítése jelenti számunkra. A történelemben minden kultúra élt a böjt lehetőségével. A nagyböjt a katolikus egyházban a hamvazószerdát követő 40 napos szigorított böjt. Ne tévesszük össze a böjtölést a koplalással. Amikor koplalunk, lemondunk minden szilárd és folyékony táplálékról és csak tápérték nélküli italokat, teát és/vagy vizet fogyaszthatunk. A böjt korlátozott időre szóló önkéntes lemondás a szilárd táplálékról és az élvezeti szerekről. Nélkülözhetetlen a bőséges folyadékfogyasztás, a pihenés és a mozgás közötti egyensúly megtalálása és az elszakadás a hétköznapoktól. Az úgynevezett léböjtkúra a gyümölcs és/vagy zöldséglével végzett böjtöt jelenti. Ha fogyókúrázunk, tekintsük a léböjtöt egy epizódnak, amely nem fog végső megoldást nyújtani a túltápláltság problémájára. A böjt maga nem fogyókúra. Ha megszabadulunk pár felesleges kilótól, tekintsük ezt a böjt extra hozományának a méregtelenítés felett. A böjtölés előnyei: Teljes táplálékmegvonáskor a szervezet átkapcsol a belső táplálkozásra. Eközben a szervezet a zsírszövetben, továbbá a májban elraktározott energiahordozókat kezdi lebontani. A böjt hatásait a következőképpen jellemezhetjük: a szervezet tehermentesítése, ödémák kiürítése, zsírégetés, salaktalanítás, méregtelenítés. Kinek tilos böjtölni: Daganatos betegségekben, májzsugor, veseelégtelenség, intenzív stressz, pajzsmirigy-túlműködés, terhesség, szoptatás, cukorbetegség és tuberkolózis esetén semmiképpen sem szabad alkalmazni a léböjtöt. Betegség gyógyítására szánt léböjtkúrát csak orvos irányítása mellett szabad végezni. 50 év felett mindenképpen ajánlatos kikérni az orvos tanácsát egy léböjtkúra megkezdése előtt. Fő szempont a fokozatosság: A böjtöt nem szabad egyik napról a másikra elkezdeni. Mindenképpen fokozatosságra kell törekedni, és ennek érdekében pár napig először párolt zöldségeket, burgonyát és erjesztett tejtermékeket, tehát joghurtot, kefirt, aludttejet fogyasszunk. A léböjtkúra legkényesebb része a beöntés, béltisztítás, melyet célszerű a böjt megkezdése előtti estén alkalmazni. A béltisztítás végezhető gyógyteával vagy keserűsós oldattal is, de hashajtó tabletta szedése a kúra alatt tilos. A léböjtkúra idején az első napok ideges feszültsége után a negyedik naptól kellemes közérzet alakul ki: könnyűnek, magabiztosnak érezzük magunkat. Beáll az anyagcsere egyensúlya. A levezető szakaszban a leveket kiegészíthetjük almával és más édes gyümölccsel vagy friss zöldségsalátával; majd joghurttal, túróval; a harmadik naptól ehetünk kását és sült burgonyát. Csak a negyedik napon kezdjük el szokásos étkezésünket. Rövid böjtök: Vigasztalásul mindazoknak, akik nem tudnak 7-10 napot böjtre áldozni, hasznos tudni, hogy 2-3 napos böjtökkel is lehet élni. Ilyen, kisebb közérzetzavarokat kiküszöbölő rövid böjtöket mindig tarthatunk. Lehet előtte 2-3 nap nyersétrend-diétát vagy krumplidiétát tartani. Tanácsos rendszeres böjtnapokat (tehermentesítő napok) tartani a hét egy adott napján, lehetőleg mindig ugyanazon a napon. Erre még az 50 év felettiek is bátran rászánhatják magukat. Bizonyos vallásoknál is megtaláljuk ezt a gyakorlatot (pl.: a keresztény vallás pénteki napokon tartózkodik a húsfélék fogyasztásától). Példák tehermentesítő napokra: 1. Gyümölcsnap: 1,5 kb gyümölcs/bogyós gyümölcs, három részre osztva. Alaposan rágni! Lehet: dinnyenap, epernap, szőlőnap. 2. Burgonyanap: reggel 1 db gyümölcs vagy kevés müzli. Ebédre 300 g héjában főtt burgonya, köménnyel és majoránnával fűszerezve, só nélkül, 2 paradicsommal, 1 uborkával vagy leveles salátával. Esetleg 50 g sovány sajt. Este 300 g (zsír nélkül) sült burgonya két friss paradicsommal, amit szeletelt hagymával keverhetünk össze. Esetleg 50 g sovány túró. Összegzés: - A kúra alatt (és a tehermentesítő napokon is) naponta legalább 2,5-3 l folyadékot kell meginni (gyógyteák, ásványvíz). - A váltott zuhany és a testledörzsölés serkentik a vér-és nyirokkeringést. - A testmozgás és a szauna ugyancsak serkentik a vérkeringést és a bomlástermékek kiürülését a szervezetből. - Elengedhetetlen az elegendő pihenés, alvás, mert az idegrendszernek is regenerálódásra van szüksége. - Már egy kis szelet kenyér, kiflidarab vagy gyümölcs is megszakíthatja a belső forrásból történő táplálékfelvételt. Ne feledkezzünk meg arról, hogy mind az evés, mind a nemevés azonos veszélyekkel jár, de azonos előnyöket is kínál. Mindkét esetben a mérték és az időtartam jelenti a meghatározó és egyben elválasztó elemeket. Az út és a mérték megválasztása a mi kezünkben van. Forrás: Élelmezés folyóirat 2008/4 LOCSOLÓVERS

7 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA 7. oldal Eljött a szép húsvét reggele, Feltámadásunk édes ünnepe. Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, Pattognak a rügyek, s virít a virág. A harang zúgása hirdet ünnepet, Egy kismadár dalol a zöld rétek felett. Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem, Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten. Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok, Zsebeimbe beleférnek a piros tojások. Lányok válasza: Köszönöm, hogy köszöntöttél, Rózsavízzel megöntöztél. Én is köszöntelek Téged, Tojás lesz a fizetséged. Aki adta, ne feledd, És a tojást el ne ejtsd! A NEMZETI EMLÉKHELY ÉS KEGYELETI BIZOTTSÁG MEGALAKULÁSÁNAK 10. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL PÁLYÁZATOT HIRDET általános és középiskolás diákoknak Anatole France bölcs gondolatának Az ősők sírjai avatják az országot hazává szellemiségében. A feladat: honlap készítése. Lakóhelyetek, iskolátok nagyjairól, neves tanárairól, híres diákjairól szóló internetes felület, egy olyan lehetőség, amely az emlékezet megőrzésével a helyi közösségi tudatot erősíti. Pályázat zárásának határideje: szeptember 30. Pályázat benyújtásának módja: a pályázatra készült honlapcím (link) megküldése az címre. Pályázat díjazása: I ,-Ft, II ,-Ft, III ,-Ft A pályázat elbírálásánál fontos szempont mind a honlap tartalma, mind megjelenése. Előnyt élvez a kevésbé ismert, de közösségetek számára jelentős személy megismertetése, a sajátos, egyedi arculat. A Bíráló Bizottság elnöke: Dr. Boross Péter elnök. A legjobb pályaművek honlapunkon keresztül megtekinthetőek lesznek. A Díjak átadására november 6-án 11-órakor a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Dísztermében (1014 Budapest, Kapisztrán tér 2 4.), a VIII. Kegyeleti Konferencia megnyitóján kerül sor. TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZBERUHÁZÁS ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL A Hidvégardói Víziközmű Társulat tájékoztatja a község lakosságát, valamint a helyi intézmények és vállalkozások vezetőit, hogy a Víziközmű Társulat megalakult és azt a Cégbíróság március közepén nyilvántartásba is vette. Az előkészítéssel kapcsolatos további teendők miatt a korábban tervezettel ellentétben nem április elején, hanem május elején kell a társulati díj első havi részletét befizetni. A havi részlet rendezésének lehetséges módozatai az alábbiak: - postai csekken történő befizetés - folyószámláról történő utalás - csoportos beszedési megbízás adása a számlát vezető pénzintézetnek, hogy havonta utalja a törlesztő részletet - és végül lehetőség van a bódvaszilasi Takarékszövetkezetben személyesen is befizetni az esedékes összeget. A befizetés módjának kiválasztására minden társulati tagnak április 20-ig van lehetősége a lap alján található kérdőív kitöltésével, majd annak visszajuttatásával a Polgármesteri Hivatalba Derján Józsefné adminisztrátornak. KÉRD Alulírott a Hidvégardói Víziközmű Társulat tagja nyilatk módjául (a felajánlott lehetőségek közül egyet X-el megje a.) postai csekken havonként történő befizetés, melyhe b.) banki folyószámláról történő havonkénti utalás, me c.) csoportos beszedési megbízást adok a számlát veze utalja a törlesztő részletet d.) a bódvaszilasi Takarékszövetkezetben személyesen KÖZFOGLALKOZTATÁSI TERV Az Út a munkához program fontos eleme a közfoglalkoztatási terv, amelyet március 31-éig kellett elkészíteni a településeknek. A terv egyéves időtartamra szól, amelyben az Önkormányzatok meghatározzák azokat a munkafeladatokat, munkaköröket, amelyeket részben vagy egészben közfoglalkoztatás keretében kívánnak ellátni, valamint a feladatok ellátásához szükséges létszámot, a feladatok várható ütemezését és a megvalósításhoz szükséges költségeket is taglalva. A tervezés alapja: - a munkaügyi kirendeltség által az Önkormányzatok részére megküldött adatok elemzése; - az Önkormányzat által a rendszeres szociális segélyezettekről készített adatok értékelése; - a korábbi közcélú, közhasznú és közmunka eredményességének elemzése; - a feladatellátáshoz szükséges szakképzettségi igény felmérése; - a lakosság véleményének kikérése, milyen közfeladatok ellátását tartják célszerűnek és szükségesnek. A terv tartalmazza: - a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek képzettség szerinti várható összetételét; - a közfoglalkoztatás keretében ellátandó közfeladatok megjelölését és várható ütemezését; - a feladatok ellátásához szükséges létszámot; - a közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló forrásokat. Célszerű külön kimutatást készíteni: - a közfoglalkoztatásban részt vevő intézményekről, szolgáltatókról; - az ellátandó közfeladatokról; - a feladatok ellátásához szükséges létszámok negyedéves ütemezéséről; - azokról a lehetőségekről amelyek a településen eddig is biztosítottak voltak.

8 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA 8. oldal A közfoglalkoztatási terv tervezetét a polgármester előzetes véleményezésre megküldi a munkaügyi központ kirendeltségének. Amennyiben a kirendeltség 15 napon belül nem nyilvánít véleményt, úgy kell tekinteni, hogy a tervezetben foglaltakkal egyetértenek. Az elfogadott közfoglalkoztatási tervet kötelező megküldeni az állami foglalkoztató szervezetnek és a Magyar Államkincstárnak. Minden településnek (minden évben) kötelező rendelkeznie jóváhagyott közfoglalkoztatási tervvel, melyet a Képviselőtestület legutóbbi ülésén fogatott el. 12,00-tól - 13,00-ig Tanácsadás Szerda: 8,00-tól 12,00-ig 12,00-tól - 14,00-ig Körjárat Csütörtök : 12,00-tól 16,00-ig Péntek: 8,00-tól 12,00-ig Helyettes orvos: Dr. Major Marianna, 3765 Komjáti, Dózsa Gy. út 3. Tel.: 48/ Dr. Körhegyi János, 3763 Bódvaszilas, Kossuth L. út 7. Tel.: 48/ Központi ügyelet: 3762 Szendrő, Rákóczi út 19. Tel.: 48/ Sürgősségi mentők: 104 Szennyvíz-társulati díj fizetőjének neve: Születési hely, év, hó, nap:., Anyja neve: HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT (Bemutatkozó sorok dr.kovács Tünde háziorvostól) Örömmel tettem eleget Polgármester Úr újságcikk írására vonatkozó felkérésének, mivel a napokban töltöttem be a 40. évemet, s az évfordulók mindig jó alkalmat teremtenek egy kis elmélyedésre, visszatekintésre. Egész korán, már 1984-ben elköteleztem magam az egészségügyi pályával. Sátoraljaújhelyen voltam szakközépiskolás, itt ragadott meg ez a hivatás, ekkortól tudtam: "gyógyítani" szeretnék. Jeles tanulóként tanáraim biztatására orvosira, a DOTE-re próbáltam bekerülni. Felvételemig Debrecenben a Klinikán tüdő és szívbetegekkel foglalkozó szubintenzív osztályra mentem dolgozni nővérként 3 műszakban. Megismertem a betegellátás másik, ápolási oldalát is. Igen hasznos, jó tapasztalat volt, a mai napig profitálok belőle. Másképp nézek az asszisztenciára, igyekszem jó kapcsolatot tartani segítőimmel. Az elméleti tudás megszerzése, az egyetem befejezése után 1997-ben családi okok miatt visszatértem ide az észak-borsodi régióba az edelényi Koch Róbert Kórház aktív belgyógyászatára. Jó csapatba kerültem, a gyakorlati teendőket, a kommunikációt, az "orvoslást" itt gyakorolhattam, majd Szegeden 2002-ben szereztem belgyógyász szakorvos képesítést. Sajnos az átszervezésnek mi is áldozatul estünk, 2007 áprilisában megszűnt az osztályunk. A létbizonytalanság, a stressz, a túlhajszolás kezdte felőrölni az egészségemet, változásra volt szükségem, 11 év után fordultam az alapellátás felé és tavaly tavasszal licence vizsgát tettem. Hidvégardót és környékét választottam mivel a gyökereim ide kötnek, s úgy érzem az eltelt 3 hónap alapján, hogy szót értek az itteni emberekkel. Végül néhány fontos információ a háziorvosi szolgálatról: Működtető: Kovács és Társa Egészségügyi és Szolgáltató BT Tel.: 48/ Rendelési idő: Hétfő: 9,00-tól 13,00-ig Kedd: 13,00-tól 16,00-ig Lakcíme: (Az adatokat olvashatóan, lehetőség szerint ny KISMAMÁK TESTSÚLYÁRÓL Két fő eredete lehet annak, ha egy várandós nőnek meggyűlik a baja a kilókkal. Egyik lehetőség, ha már a fogamzás előtt többet mutatott a mérleg. A másik ok az lehet, ha a kismama a tápanyagszükségletre hivatkozva a szükségesnél többet eszik. Nem kell kettő helyett enni. A túlsúlyos kismama gyermeke jó eséllyel nagyobb súllyal születik. Fokozottabban oda kell figyelni a megfelelő minőségű és mennyiségű táplálkozás és a fizikai aktivitás egyensúlyára. A várandóság alatti fogyókúra nem javasolt! Öt hasznos tanács, hogy a várandóság örömét ne árnyékolja be a testsúly okozta feszültség: 1. Tilos koplalni! Ne hagyjon ki étkezéseket, egyen rendszeresen kis mennyiségeket! 2. Kerülje az üres kalóriákat! 3. Nem csak a kalóriatartalom számít! A sovány, félzsíros termékek ajánlottak, mivel a zsír a legnagyobb energiatartalmú tápanyag. 4. Igyon sok folyadékot! Erre a legalkalmasabb a víz, szénsavmentes ásványvíz és a cukormentes gyümölcstea és a frissen csavart gyümölcszöldséglevek. 5. Előzze meg a túlzott éhségérzetet! A gyümölcsök, zöldségek, teljes kiőrlésű lisztből, gabonafélékből készült termékek a jóllakottsághoz és az emésztéshez is elengedhetetlenek. Juhászné Ignácz Gabriella védőnő AZ ÖLELÉS GYÓGYÍTÓ EREJE Ingyen van, mégis sokan megfeledkeznek róla, pedig felbecsülhetetlen az értéke és csodákat is tehet.

9 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA 9. oldal Az ölelés minden életkorban fontos. Kutatók kiszámolták, hogy naponta legalább 9 ölelésre van szükségünk az egészséges lelki működéshez, vagyis érezzük: szeretnek! Nemcsak a léleknek esik jól, hanem a szívbetegségeket is segít megelőzni: csökkenti a vérnyomást és a pulzust. Ez az egyik leghatásosabb feszültségoldó eszköz, csökkenti a vérben található káros stresszhormonok szintjét. Ezek mellett az is bebizonyított, hogy elűzi a szorongást. Pszichológusok szerint azok a gyermekek, akiket sérüléskor szeretettel vesznek körül bátrabb felnőttekké válnak, mint azok akiktől elvárják, hogy egyedül oldják meg a problémáikat. elvándorlásában, a roma népesség 22%-os átlagos, ezen belül egyes településeken 50%-ot meghaladó arányában nyilvánul meg. A térség - az ország szerves részeként - végigélte, megszenvedte a magyar történelem viharait. Minden korszak itt hagyta lenyomatát és ezek a lenyomatok a térség modernizációban való mérsékelt részvétele következtében ha rejtve is, de - a mai napig megmaradtak. A megőrzött természeti értékekhez hasonlóan a kulturális örökség elemei is alkalmasak arra, hogy a helyiek és a más térségek lakói számára is ablakot nyissanak a múltra. A térség kiemelkedő kulturális vonzerői közé tartoznak a földvárak, várak, impozáns kolostorok romjai. A boldvai bencés monostor, Szalonna, Tornaszentandrás és Rakacaszend templomai a magyar románkori építészet legjelentősebb alkotásai közé tartoznak. A korabeli gazdaság lehetővé tette számos vidéki kúria, kastély építését. Magyarország legnagyobb kastélyai közé tartozik az edelényi Coburg-L Hullier kastély barokk épületegyüttese. Fellelhetők a céhes mesterségek, a hagyományos kisparaszti és uradalmi gazdálkodás emlékei, rekonstruálhatók az elmúlt századok mindennapi életéhez tartozó intézmények, létesítmények, a korabeli öltözetek, a jellemző ételek. TÁJÉKOZTATÁS a História-Völgy túrisztikai programjáról Az érintett térség Aggtelek-Edelény turisztikai desztinációs térség hat statisztikai-tervezési kistérséghez kapcsolódik. Teljes egészében az edelényi kistérséget foglalja magába és ez a kistérség az egész terület 44%-át, a lakosok 31%-át koncentrálja. A nagyobb népességszámú településekkel rendelkező kazincbarcikai és miskolci kistérségben lakik az egész desztinációs terület népességének 22-22%-a, míg a települések 12%-át adó encsi kistérségben csak a lakosok 2,8%-a koncentrálódik. A szikszói kistérséghez tartozó falvak minden tekintetben a desztinációs terület 11-13%-át fedik le. A partnerek A program megvalósítására első körben a Csereháti Településszövetség összefogásával hat települési önkormányzat (Boldva, Borsodszirák, Szendrőlád, Szendrő, Komjáti és Hidvégardó), valamint egy vállalkozó (Színpetri) szövetkezett és adott be pályázatot az ÉMOP turisztikai attrakciók fejelsztését támogató pályázatára. Ezt a partnerségi kört bővítik a bemutatóhelyeket az ÚMVP vidéki örökség megőrzése intézkedése keretében kialakító további hét önkormányzat, a mindkét pályázatban szakmai segítő Aggteleki Nemzeti Park és Műemlékek Állami Gondnoksága, valamint a közreműködő civil szereplők. Összesen mintegy 30 partner munkálkodik a közös célok elérésén. A program indokoltsága Az Aggtelek-Edelény turisztikai desztinációs térség minden turisztikai vonzereje ellenére az ország legelmaradottabb területei közé tartozik. A hátrányos helyzet a munkanélküliség kirívóan magas arányában, a népesség elöregedésében, az alacsony iskolai végzettségben, a képzett fiatalok A földrajzi fekvés, a Felvidék és az Alföld közötti összeköttetést biztosító közlekedési útvonalak jelentősége az országhatárokon való szabad átjárással ismét felértékelődik. A terület tehát kulturális vonzerőkben gazdag. A desztinációs terület 117 településén 20 nemzetközi és 41 országos vonzerő található. Csak 11 olyan település van, ahonnan semmilyen természeti, vagy kulturális vonzerő nem került be a leltárba, de ezeken is létezik valamilyen, a turistáknak bemutatható elem. Az egész desztinációs terület vonzerőkészletének 57%-a a Bódva-völgy és közvetlen térsége,a História-völgy tervezett magterületére koncentrálódik. Ez a szűkebb terület foglalja magába a térség nemzetközi és országos vonzerőinek 95%-át. Mindezzel együtt is ezek a vonzerők inkább csak a jövőre vonatkoztatva hordoznak lehetőséget magukban, kiforrott turisztikai terméket még nem alkotnak. A kulturális turisztikai kínálat potenciális elemei is egyelőre egymástól elszigetelve léteznek. A nagyobb településeken is csak éppen hogy elindult a kulturális vonzerők feltárása, az értékek számba vétele, helyenként bemutatása. Szervezett, kiszámítható nyitva tartással és belépőjeggyel rendelkező bemutatóhelyek kezdeményei az egész desztinációs területen 34 helyen, ebből a Bódva-völgy közelségében 20 helyen alakultak ki. Ezek nem elégítik ki a célcsoport felfedező és kalandvágyát, nem nyújtanak semmilyen élményt. Mindemellett semmilyen módon sem kapcsolódnak egymáshoz, hirdetettségük is elégtelen. Igazán fontos értékek pedig a turisták elől rejtve maradnak, bemutatásuk nem megoldott. Az elmúlt években jelentősnek mondható, 1990 óta a térség szálláshelyeinek számát megtízszerező turisztikai fejlesztések a programokra kevésbé koncentráltak. A legnagyobb szenzációt képviselő Aggtelek-Jósvafői Barlang, az edelényi Borsodi Földvár és Tájház, valamint a hangácsi

10 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA 10. oldal egyháztörténeti gyűjtemény színvonalas kialakítása mellett a bemutatóhelyek választéka nem bővült. A hagyományos gazdálkodás bemutatóhelyei turisztikai programokba beépíthető változatban nem léteznek. A Csereháti Kézműves Program keretében létrehozott kézműves házak nyitva tartása nem állandó. Túraútvonalak alig, és pihenőhelyek nincsenek kialakítva. Nincsenek tanösvények, az értékeket bemutató táblák. Mára egyértelműen bebizonyosodott, hogy a bemutatóhelyek működtetése és a rendezvények szervezése vállalkozói alapon nem működik, a civil és a közszférának van szerepe ezek biztosításában. Csakúgy, mint a turisztikai marketing szervezésében. 2-3 turisztikai kiadvány van forgalomban és három helyen (Jósvafő, Perkupa, Edelény) működik turisztikai információs iroda. Ez a nulla állapot kedvez a rendszerszemléletű megközelítés kibontakoztatásának és a kínálatfejlesztésben a regionális turisztikai fejlesztési stratégiában megfogalmazott kulturális turisztikai prioritáshoz való csatlakozásnak és a legújabb turisztikai szakmai irányzatok érvényesítésének. Így mindenképp kívánatos a kínálat tematizálása, egy-egy kultúrtörténeti korszakhoz kapcsolódó központi téma komplett, a turizmus minden szegmensére kiterjedő kibontása és a völgy kínálatának egységes, a kulturális sokszínűséget és gazdagságot, a történelmi hangulat, az időutazás megélhetőségét, a máshol nem tapasztalható élmény lehetőségének hangsúlyozása. (Folytatás a 10. oldalról) A program koncepciója (Folytatás a 10. oldalon) A természeti és történelmi emlékekben gazdag Bódva folyó és mellékvölgyei történelmi örökségét egy komplex turisztikai attrakcióként értelmező programben a főpályázó mellett támogatásban részesülő partnerek által érintett hét és a tematikus úthoz tartozó további 22 települést, mint a Históriavölgy magterületét fogjuk össze annak érdekében, hogy egyegy történeti korhoz kötve, a helyi örökséget és egy-egy helyi terméket a fókuszba állítva megteremtsük a térségbe látogatók számára az adott korba való bepillantás, az időutazás élményék megéléséhez a feltételeket. A kívánt hatást a korhű épületek, minden esetben interaktív elemekkel rendelkező kiállítások, az aktív bekapcsolódásra lehetőséget adó programok, rendezvények, a korabeli viseletek, a gasztronómiai specialitások és a megvásárolható ajándéktárgyak egysége biztosítja. A koncepció szerint a História-völgy az egész Aggtelek- Edelény turisztikai desztinációs térség kulturális turisztikai kínálatának összefogására kiterjeszthető. Sőt a kapcsolódó határon túli részek is bekapcsolhatók. A program tevékenységei A program megvalósítása során elvégzendő feladatok és a hozzájuk kapcsolódó közvetlen várható eredmények: 1. Bemutatóhelyek épületének építése, ill. felújítása, rendezvényterek kialakítása 7+7=14 korszerű turisztikai szolgáltatások nyújtására alkalmas, műemléki, vagy műemléki környezetben fekvő épület, 2. Kiállítások összeállítása, interaktív elemek kialakítása 15 történelmi kulturális témájú kiállítás 3. Turista fogadópontok, tájékoztató és pihenőhelyek kialakítása 3 turisztikai fogadó és pihenő hely 4. Zsákpontokat összekötő gyalogos túraútvonalak kialakítása 5db 3-8 km-es történelmi tanösvény az autóval nem járható végpontok között 5. Tájékoztatási rendszer kialakítása Útjelző táblák, cégtáblák, tájékoztató táblák Interaktív tájékoztató pontok, honlap, 4 fajta kiadvány 6. A bemutató helyeket és fogadópontokat működtető munkaerő és a kapcsolódó szolgáltatók felkészítése 30 fő, kiállítások üzemeltetésére kiképzett munkatárs 14 db tematikus kulturális turisztikai kínálat kialakítására alkalmas település és a komplex kínálat formálását lehetővé tevő partnerségi körök, 7. Térségi turisztikai desztinációs menedzsment létrehozása 8. Képzés és közösségi vállalkozás keretében foglalkoztatás Gyógy- és fűszernövény termesztő, hímző, ékszerkészítő, édességkészítő, papírmerítő, kosztümvarró, szakács, túravezető. A program eredményei és várható hatásai Új szolgáltatásként a kialakított bemutatóhelyek kiállításainak vezetővel (személyes vagy írott, ill. hangfelvételes kalauzzal) való megtekintése, műhelymunkákban való részvétel és helyben előállított mintadarabok, emléktárgyak vásárlására való lehetőség biztosítása jelenik meg. Becsléseink szerint a 7 új bemutatóhelyre évente 20 ezer látogató látogathat el, ami megfelelő díjszabás mellett a rendszer fenntarthatóságához is elegendő, a partnerektől lényeges folyamatos invesztíciót nem igényel. Közvetlenül 7 új munkahelyet teremtünk, melyből 5 a nők, 1 pedig a roma esélyegyenlőségi célcsoportból kerül betöltésre. A program megvalósításával a térség turizmusból származó jövedelmeit kívánjuk érzékelhető mennyiségben növelni. Részben közvetlenül az előállított szolgáltatások díjbevételeként, de sokkal inkább a kapcsolódó turisztikai szolgáltatások forgalmának növeléséhez való hozzájárulásunkkal. A turizmus működtetésébe bevont családok számának és fajlagos jövedelmének növelésével közvetlenül, közvetve pedig a helyi piac bővüléséhez kapcsolódó újabb szolgáltatásokon keresztül járulunk hozzá a térségben élők megélhetésének javulásához. A gazdasági célokon túl a megvalósítás folyamatában, majd a megnövelt turisztikai vonzerők bázisán elinduló új tevékenységek alkalmat nyújtanak a térségi humán erőforrások, elsősorban a kreativitás és a környezettudatos, a helyi értékeket fel- és elismerő gondolkodás széles körű fejlesztésére, amivel további, a térség új fejlődési pályára

11 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA 11. oldal állásához szükséges gazdasági és társadalmi tevékenységek indukálhatók. A program költségei és forrásai A program első szakaszának összköltségvetése 568,2 millió Ft, amiből elismerhető költségnek minősül 560,7 millió Ft. Átlagosan 85,3634 %-os támogatási intenzitás mellett az ÉMOP-ból remélt támogatás 481,9 millió Ft. Az ÚMVP-ból a további 7 helyszín kialakításához kb. 250 millió Ft-ra számítunk. A turisztikai desztinációs menedzsment kialakításához szintén az ÉMOP-hoz lehet pályázni. A foglalkoztatási rész megvalósítása TÁMOP forrásból. A leghátrányosabb helyzetű térségek fejlesztési programján belül lehetséges. A sajáterőt a partnerek készpénz hozzájárulása, valamint a UNDP-SZMM Cserehát Programja által megítélt 12 millió Ft biztosítja. A terv megvalósulásához szükséges további projektek A teljes koncepció csakis a helyi vállalkozások, lakosok aktív közreműködésével tud megvalósulni. A fentebb vázolt fejlesztések mellett a bemutatott helyszíneken vállalkozói projektek indítására van szükség az alábbi területeken: 1. A történelmi időket idéző vendéglátóhelyek (étterem, cukrászda, kocsma) kialakítása 2. A történelmi időket idéző szálláshelyek (panzió, falusi szálláshely) kialakítása 3. A történelmi időket idéző kereskedelmi üzletbelsők (vegyesbolt, patika, pékség kialakítása 4. Közlekedési szolgáltatások (mikrobusz, lovas hintó, kerékpárkölcsönző) biztosítása. A vállalkozói projektekhez pályázati úton szintén támogatás nyerhető. A pályázatok elkészítéséhez a História-völgy program menedzsmentje segítséget nyújt. CIGÁNYKÉRDÉS: TÉVHITEK ÉS TÉNYEK Javaslat egyfajta etnikai béketerv -re Országszerte pattanásig feszült a helyzet a többségi lakosság és a cigány kisebbség között. A többség bűnözőnek kiáltja ki a kisebbséget, akik a többség meggyőződése szerint nem akarnak dolgozni, segélyeik pedig romba döntik a gazdaságot. A kisebbség viszont a foglalkoztatási és gazdasági lehetőségekből történő teljes kiszorítását, emberhez méltatlan nyomorát sérelmezi. Mélyül a távolság, növekszik a félelem. Ez egy sokat hangoztatott általánosító vélemény, mely természetesen nem lehet igaz minden települési helyzetképre. Aki már 62 éve lakja a földi siralomvölgyet, s közben tudatosan törekedett arra, hogy szemét látásra, fülét hallásra, eszét a világ körülötte forr(ong)ó bús tengere jelenségeinek helyes érzékelésére és értékelésére használja, remélheti, élemedett kora ellenére is lehet épeszű és korrekt többek között a magyar cigány együttélés közelmúltjának, jelenének és jövőjének megítélésében. Évtizedek óta egy olyan faluban élek, amelyben példás a most kb. 75% (magyar) és a 25% (magyar cigány) együttélése, ahol nem biztosít előjogokat a Béres, Csurilla, Kalász, Kerekes, Matusz név birtoklása, mint ahogyan nem arcpirító és gyalázatos szitokáradatban hangzik el a Berki, Csemer, Horváth, Góré családnév sem. Hidvégardóban (1) már a negyvenes évektől együtt szőtték a selymet a fonóba különböző falurészekhez tartozó leányaink és asszonyaink, közös brigádokban vívták a széncsatát munkaképes legényeink, szövetkezetekben és állami gazdaságokban fáradoztak a mezőgazdasági nagyüzem építésén azok, akik a szülőföld szeretetétől vezérelve, az ősök által teremtett értékek továbbhagyományozását vállalva, gazdagodást remélve a jövőtől - maradtak, nem gyarapítva az emelet kockalakásaiban feszengő proletárok hadát; (2) az államosítás kezdeteitől nem hagymázos, életidegen törvényi kényszerítéssel, hanem józan belátás alapján, a cigány és magyar gyermekek együttnevelésével és oktatásával is sikeresen működött a helyi iskola; (3) hangyaőseink és azzá nemesedett munka- és lakótársaik kalákában építették sátortetős házaikat, amelyek elé-mögé napjainkra Északkelet-Magyarország egyik legszebb községe kanyarodott ki. A sikertörténet legfontosabb történései és főhősei a következők voltak: MUNKA az 1940-es évektől dolgoztak eleink Ormosbánya tárnáiban. A +Hornyák János, Tóth Szabó József és +Viszlai László által vezetett, helyiekből verbuválódott brigádokat országosan ismertté tették kiváló termelési eredményeik. TANULÁS +Merényi Dániel 1948-ban iskolaköpenyre cserélte a palástot, katedrára a szószéket, s néhány év alatt elérte, hogy az általa vezetett állami iskolát a cigánygyermekek is beleegyező-megadó szorgalommal látogatták. EGYÜTT LAK(HAT)ÁS - +Abádi András jegyző el tudta fogadtatni a kevésszámú helyi berzenkedővel, hogy a frissen államosított belterületen házhelyet és építési engedélyt kapjanak az addig a Bódva folyó árterületén putrikban vegetáló családok. KÖZÖSSÉGI ÉLET +Mester Károly római katolikus plébános rendszeres hitéletre, +Varga Lajos tanító színjátszó magamutogatásra, +Horváth József folyamatos sporttevékenységre (labdarúgás) bírta rá felmenőinket. Ilyen egyszerű? Mit tartalmazzon hát a kisebbségi ombudsman által fontosnak tartott etnikai béketerv? Írja le az európai mértékkel is emberséges és korszerűnek vélelmezhető, mégis magyar közösség ismérveit! Fogalmazza meg, miképpen kell feladathoz és lehetőséghez juttatni, élre emelni és ott tartani azokat, akik addigi életútjukkal, vonzó és követésre ingerlő személyiségükkel már bizonyítottak, a megváltozott körülményekre alkalmazható, újszerű megnyilvánulásaikkal folyamatosan kiérdemelik a közösség elismerését, az úttörő-vezető szerepet! Szóljon azokról az elvárásokról és normákról, amelyek ismerői és betartói számíthatnak a társadalmi elismerésre, a szociális háló biztonságára! Nevesítse azokat az értékeket, amelyek előállítóit javadalmazza a közösség! A fejlődés, az újrakezdés, a változás lehetőségét folyamatosan felkínálva fogalmazzon meg és érvényesítsen büntetéseket a henyék, a konok

12 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA 12. oldal alulteljesítők, az együttélésre alkalmatlanok, a megátalkodott markecolók ellehetetlenítésére, társadalmi elkülönítésére! Itt a vége, s ha nem hiszed az olvasottakat, a tapasztalatszerzés szándékával fuss el Hidvégardóba! Tóth Pál ÁLMATLANSÁG Elaludni olyan könnyű, és mégis milyen nehéz lehet, ha álmatlanságban szenvedünk. Az alvás szerepe életünkben a mai napig nem tisztázott teljesen. Az agy pihenéséhez szükséges, de hogy az alvás állapotát mi váltja ki, erről több feltételezés létezik. Lehet, hogy az agy oxigénellátása csökken, elképzelhető, hogy bizonyos kémiai anyagok felszabadulása altató hatású, de egyes feltételezések szerint egyszerű ingerválaszról van szó. A felnőttek 15-25%-a rendszeresen tapasztal alvásproblémákat. Vannak olyanok, akik elaludni sem tudnak, míg mások felébrednek az éjszaka közepén, és utána ébren maradnak. Fontos tudni, hogy nem mindannyiunknak van szüksége 8 óra alvásra, van aki 5-6 óra alatt is tökéletesen kipiheni magát. Ha pihenten ébredünk, eleget aludtunk. Tippek elalvás előtt: - Relaxálás. A jógalégzés és a fekve ellazulás segíti az elalvást. - Meleg fürdő, aromaterápia. Levendula, narancsvirág kivonatot csepegtessünk a vízbe. - Gyapjú ágynemű. - Talpmasszázs. - A lefekvés legyen szertartás, végezzük el a lépéseket minden este. Mit kerüljünk? - Koffeintartalmú italokat, gyógyszereket, nikotint. Sok vény nélkül kapható gyógyszer tartalmaz koffeint. - Esti testedzést, mert felpörgeti a szervezetet. - Nappali alvást, bármilyen csábító is. - Sok alkoholt lefekvés előtt. Igaz, hogy álmosít, de az alvás ritmusát megzavarja. - Ne használjuk a hálószobát munkára, legyen az alvásnak szentelt hely. FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSI PÁLYÁZATOK A lakásokból elillanó energiáért is drágán fizetünk. Hozzávetőlegesen évente 10 milliárd forintra rúg az az összeg, amit feleslegesen költünk fűtésre, mert a hő a rosszul szigetelt falakon, nyílászárókon, tetőkön észrevétlen távozik. Jelenleg több fűtéskorszerűsítést támogató program is elérhető a lakosság számára, Új Magyarország Lakásfelújítási Program néven. A program keretében már nemcsak a panelházak, hanem a családi és társasházak felújítására is lehetőség nyílik. Nemzeti Energiatakarékossági Program A program keretében lehetőség van az 1994 előtt épült hagyományos szerkezetű családi házak és a többlakásos épületek, iparosított épületek egyedi lakásainak energiatakarékos felújítására. Az elvégezhető felújítások a következők: épületek utólagos hőszigetelése, nyílászárók szigetelése vagy cseréje, fűtési és melegvíz-rendszerek korszerűsítése. A pályázat részleteiről az Energia Központ Kht. honlapja nyújt tájékoztatást: , A fenti programok mellett rendszeresen jelennek meg hőszigetelést támogató állami pályázatok, illetve a megújuló energiaforrás használatát ösztönző kiírások. Ebben az évben is kiírásra kerülnek az energiatakarékossági pályázatok, várhatóan már egységes rendszerben. Közlekedési és Energiaügyi Minisztérium: , SZJA 1% FELÁJÁNLÁSA Tisztelt adózó Polgárok! május 20-ig van lehetőségük a magánszemélyeknek a évi személyi jövedelemadó bevallásuk elkészítésére. Ha az Ön adóbevallását az APEH vagy vállalata, cége készíti, de akár ha önadózó, a törvény szerint lehetősége van úgynevezett RENDELKEZŐ NYILATKOZAT kitöltésére és leadására. Ezen nyilatkozattal dönthet a évi adójának 1 %-áról. Hidvégardóért Közalapítvány Kuratóriuma azzal a kéréssel fordul Önhöz, hogy ezen lehetőséget használja ki, és az adója 1 %-át ajánlja a községi kulturális és közművelődési, szórakoztatási program támogatására. Vállaljuk, hogy az Ön (Önök) által felajánlott összeget a fent leírtakra használjuk fel. Ezzel a lehetőséggel élve Ön közvetlenül segíti községünk lakosságát. ADÓSZÁMUNK: Kérjük a Rendelkező nyilatkozatra ezen adószámunkat feltüntetni szíveskedjen. Egyúttal fölajánljuk segítségünket az adóbevallás elkészítéséhez a rendelkező nyilatkozat kitöltésével együtt. Köszönjük, hogy az Közalapítványt támogatja! SÚLYKORLÁTOZÁS A 27-es ÚTON A decemberi határnyitás következményeként a megyében több olyan útvonalon jelentős átmenő kamionforgalom jelent meg, melynek lebonyolítására az adott út teherbírása nem felel meg. Ez okozta a 27-es számú főközlekedési út minőségromlásának felgyorsulását is, illetve az út környezetében élők zaj- és környezeti terhelésének növekedését. Joggal vetődött fel az igény, hogy a főút tavaly felújított szakaszát megóvják a túlterheléstől, illetve deformálódott, leromlott állapotú szakaszain a további állagromlást lelassítsák a helyi közlekedés fenntarthatósága érdekében. Ezért a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az érdekeltekkel egyeztetve 20 tonnás össztömegű súlykorlátozást vezetett be a 27-es főút Tornanádaska és országhatár közötti szakaszán. A teherforgalmi szabályozás célja a főúton átmenő forgalomban, a főút teljes hosszát igénybevevő tranzit forgalom korlátozása oly módon, hogy a kistérség szállítási igényei a legkisebb mértékben sérüljenek. A határmenti

13 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA 13. oldal forgalom biztosítása érdekében a közút kezelője a tilalmazott szakaszra felmentést ad a térségben működő vállalkozások kérelmére az Edelényig terjedő, illetve onnan induló célszállítások esetében. A korlátozásra a sz. főutak csomópontjától egészen a szlovákiai határig előjelző táblák hívják fel a figyelmet. KÖZLEMÉNY Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATOT HIRDET az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő vissza nem térítendő támogatások igénybevételére. A pályázatokat folyamatosan, de legkésőbb ig lehet benyújtani a pályázati dokumentációkban leírt feltételekkel a regisztrálás helye szerint illetékes kirendeltségre. A támogatások részletes feltételeit, a pályázatok elkészítésének és benyújtásának módját a pályázati dokumentációk tartalmazzák, amelyek ügyfélfogadási időben térítésmentesen vehetők át a munkaügyi központ illetékes kirendeltségein, ahol további információ is kérhető, valamint letölthető az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ honlapjáról (http://emrmk.afsz.hu oldalon a Pályázatok menüpontból). Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Befejeződött a hidvégardói polgármesteri hivatal akadálymentesítése, amelyet az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjának keretében hajtottak végre. A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés a mozgáskorlátozottak, a gyengénlátók, továbbá a hallássérültek érdekét, esélyegyenlőségét egyaránt szolgálja. A beruházási költség 10,5 millió forint volt Ebből a zámogatás mértéke 10,0 millió. ÚMFI infóvonal: * A BORSOD-TORNA-GÖMÖR HELYI KÖZÖSSÉG TERÜLETÉN Alig egy hónapja kerültek benyújtásra az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyének vidékfejlesztési támogatási kérelmei, mely sokakat megmozgatott. Köszönhetően a Borsod-Torna-Gömör Egyesület hatékony kommunikációs munkájának, a térségből január 12-i határidővel 112 pályázat érkezett, mellyel az egyik legaktívabb LEADER közösség lettünk az Észak-Magyarországi régióban. A meghirdetett lehetőségre önkormányzatok, mikrovállalkozások, egyházközösségek, magánszemélyek és civil szervezetek egyaránt felfigyeltek. A terület aktivitása mutatja, hogy hasonló támogató programokra igencsak szükség van Magyarországon. A beadott pályázatok a vidékfejlesztés, mind a négy jogcímére igényt tartanak. A mikrovállalkozások új gépekre, telephely korszerűsítésre, továbbá üzemek létrehozására, fejlesztésére nyújtottak be támogatási igényeket. A legaktívabb csoport az önkormányzatok, főként falufejlesztésre fordítanák a támogatásokat. Ezen belül a fiatalokat célzó játszóterektől kezdve a közösségi élet ösztönzését szolgáló közösségi parkok, terek is a felújítás célpontjai. Az egyházközösségek főként a templomokra, illetve azok környezetére, jobb megközelítésére helyezték a hangsúlyt pályázatukban, míg további magánszemélyek, egyesületek és turisztikai vállalkozások a meglévő szálláshelyek kapacitásbővítését, szolgáltatásfejlesztését és új minőségi 4 napraforgós falusi magánszálláshely kialakítását célozták meg. A hidvégardói Római Katolikus Egyház Római Katolikus templom felújítása címmel nyújtott be pályázatot, mely főként a külső homlokzatot és a nyílászárókat érinti. A pályázatok értékelése folyamatosan zajlik, így még kérdéses, kik és milyen értékben nyernek terveikhez, ötleteikhez támogatást. Az összesítések szerint három kategóriában nincs elegendő forrás ahhoz, hogy mindenki támogatást nyerjen, míg a mikrovállalkozások fejlesztésére igényelt támogatás egyharmada még rendelkezésre álla következő támogatási időszakban. A nyertesek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból fognak részesülni. Valódi esély a szülőhelyen való megélhetéshez, a helyi adottságok jobb kihasználásával! (Helyi Vidékfejlesztési Stratégia) A STESSZRŐL RENDKÍVÜLI AKTIVITÁS Manapság már betegségként emlegetjük, de a stressz valójában a szervezet normális válasza különleges, nem várt eseményekre. Stresszhormonok nélkül nem tudnánk gondolatainkat tetté alakítani, legyen szó akár sportról, szerelemről, vagy egy művészi előadásról. Régen létfenntartó szerepe volt, amikor vadat űztünk, menekültünk vagy ellenséggel tusáztunk. Ma már egy egyszerű forgalmi dugó, befizetetlen számla vagy problémás munkahely is kiváltja. Hogyan válhat a természetes reakció kórossá? A stressz eredeti feladata az volt, hogy harcképessé tegye a szervezetet. Manapság egyre több ember küzd az

14 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA 14. oldal idegrendszerét nem kímélő feszültséggel. Ha nem tudjuk levezetni a többletenergiát, a jótékony stresszhatás visszájára fordul. Mindennapi példával élve ilyenkor szervezetünk egy olyan autóra hasonlít, ahol a féket és a gázpedált egyszerre nyomják. Sokan válnak stresszfüggővé, akkor is keresik a problémás helyzeteket, amikor testük pihenésre szorulna. Ilyenkor extrém sportokhoz, drogokhoz nyúlnak, vagy erőszakosak környezetükkel. Hogyan reagál testünk a stresszre? A stresszreakció bonyolult hormonhatás eredménye. Központja a hipotalamusz, az agyban lévő reflexközpont, mely mozgósítja a szimpatikus idegrendszert. A válasz: gyors szívverés, magasabb vérnyomás, nátrium halmozódik fel, szapora légzés, fokozódó oxigénfelvétel, verejtékezés, nem megfelelő emésztés, a gyomor vérellátása csökken, a savtermelés nő, izmok bővebb vérellátása, izomfeszültség, a májban tárolt cukor vércukorrá alakul. Személyiség, életmód és stressz Az, hogy az élet eseményeit stresszként, vagy normális helyzetként éljük meg, egyéniségünk és körülményeinek függvénye. Vannak azonban klasszikus stresszhelyzetek, ilyen a gyász, a válás, a munkahely változtatás vagy az érzelmi boldogtalanság és az anyagi gondok. Mindennapi kedvenceink, a kávé és a cigaretta szintén fokozzák a stresszhormon termelődését. A stressz kezelésében rendkívül fontos, hogy a felfokozott szervezet lelassuljon, visszatérjen szokásos ritmusába. Így a stressz energiát ad, teljesítményre sarkall. Ha a stresszes helyzetek halmozóknak, és az állapot szinte állandóvá válik, kóros tünetek jelennek meg. Melyek a kóros stresszes állapot tünetei? Az első jelek idegesség, nyugtalanság, álmatlanság formájában jelentkeznek leggyakrabban. Ezután, bár a laboratóriumi leletek még negatívak, emésztési, szexuális zavarok, migrén, pánik vagy szorongás alakulhat ki. Sokszor sem a beteg, sem az orvos nem gondol a háttérben meghúzódó stresszre. A következő szakaszban a szervezet lelki eredetű, ún. pszichoszomatikus betegségeket produkál. Az immunrendszert gyengíti az állandó stresszes állapot, melynek gyomorfekély, allergia, cukorbetegség, magas vérnyomás, hajhullás, asztma, menstruációs probléma, impotencia a következménye, többségük gyógyszerrel nem is kezelhető, csupán szinten tartható. Fontos, hogy a stressz kezelése a korai szakaszban elkezdődjön. Ha túlfeszítettük a húrt Csak azokkal a dolgokkal foglalkozzunk, ahol tehetünk is valamit, a feszültséget oldjuk megfelelő kommunikációval, mindenki hoz rossz döntéseket, ne rágódjunk a kudarcokon, pihenjünk, aludjunk. A relaxáció és a testmozgás is segít, este nyolc után zárjuk ki a napi gondokat életünkből, az étkezés, munka, pihenés idejét tartsuk be. Éljünk meghatározott napirend szerint, gondolkozzunk pozitívan, ne engedjük az indulatokat elhatalmasodni. HÍREK A HELYI SPORTÉLETBŐL mérkőzést játszanunk, melyeken 1 esetben vereséget szenvedtünk, 2 esetben pedig győztesen hagytuk el a játékteret. A bajnokságban eddig 2 mérkőzésre került sor. Ezeken az utánpótlás csapatunk 1 vereséget és 1 győzelmet könyvelhetett el. Nem mellékesen azt a csapatot vertük meg idegenben, akinek eddig összesen 1 veresége volt. A felnőtt csapat magabiztos és eredményes játékkal, 2 győzelemmel és 11:2-es gólkülönbséggel vette az akadályokat. Túl vagyunk a Magyar Kupa 2. fordulóján is. Ősi riválisunk, Bódvaszilas volt a vendégünk án szerdán. 1:1-es döntetlen lett a végeredmény, mely a versenykiírás alapján az alacsonyabb osztályban játszó Hidvégardó tovább- jutását jelentette. Várjuk a következő ellenfelet. A téli átigazolási időszakban 2 játékosunk elment, de sikerültek az igazolásaink és így reménykedve várjuk a jó folytatást. Mint az utóbbi időben minden újságcikkben és beszámolóban megemlítettem a csapat nehéz anyagi helyzetét, most sem teszek kivételt. Mint köztudott fő támogatónk Hidvégardó Község Önkormányzata, amelynek nagyon behatároltak a lehetőségei. Ezen kívül pályázatokon nyertünk még 3 alkalommal kisebb-nagyobb összegeket. Szerencsére akadnak magánszemélyek is, akik támogatják fiatal és jobb sorsra érdemes csapatainkat. Ezúton is köszönet érte. Ezek a támogatások sajnos csak annyira elegendőek, hogy ha nehézségek árán is, de fenn tudjuk tartani az egyesületet. Most is úgy gondolom, hogy jóval több támogatónk is lehetne, ha mások- akik megtehetnék, mert van módjuk rá- szívükön viselnék a fiatalok és nem utolsó sorban a sportszerető közönség ezen irányú szórakozásának lehetőségét! Mindenkinek, aki jövedelemmel rendelkezik, lehetősége van az adója 1 %- ának felajánlására egyháznak történő felajánláson kívül civil szervezet részére is. Az ehhez szükséges rendelkező nyilatkozatot megtalálják az Önkormányzatnál. Kérem azokat, akik élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, azt tegyék meg! Hozzájárulásukat előre is köszönve kívánok mindenkinek Kellemes Húsvéti ünnepeket, a lányoknak sok locsolkodót, a fiúknak sok hímes tojást, a tojások mellé pedig egy csepp alkoholt sem!!! Boros László SE elnök A jó idő beköszöntével nálunk is megkezdődött a tavaszi bajnoki szezon a megyei III. osztály kazincbarcikai alcsoportjában. Szezonkezdet előtt sikerült 3 barátságos LABDARÚGÓ BAJNOKSÁG megyei III. osztály Kazincbarcikai Alszövetség tavaszi eredményei FELNŐTT IFI

15 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA Időpont (2009. év) Mérkőzés Helyszín Eredmény Pont Eredmény Pont 1. március 28. szombat Hidvégardó - Perkupa itthon 5 : : április 4. szombat Tardona - Hidvégardó idegen 1 : : április 11 szombat Hidvégardó - Nagybarca itthon 4. április 19. vasárnap Szendrőlád - Hidvégardó Idegen 5. április 25. szombat Hidvégardó - Center Itthon 6. május 2. szombat Hidvégardó - Rudabánya Itthon 7. május 9. szombat Meszes - Hidvégardó Idegen 8. május 16. szombat Hidvégardó - Bánhorváti Itthon 9. május 24. vasárnap Nekézseny - Hidvégardó Idegen 10. május 30. szombat Hidvégardó - Hangony Itthon 11. június 6. szombat Hódoscsépány - Hidvégardó idegen A bajnokság állása az utolsó forduló után Felnőttek: 1. Center (33 pont) 2. Nekézseny (31 pont) 3. Meszes (25 pont) 4. Hidvégardó (24 pont) Ijuságiak: 1. Center (30 pont) 2. Nekézseny (28 pont) 3. Nagybarca (28 pont) 4. Tardona (24 pont).. 9. Hidvégardó (9 pont) Hidvégardói Krónika Időszakos közéleti újság. Felelős kiadó: Hidvégardó Polgármesteri Hivatala. Megjelenik Hidvégardó községben az Önkormányzat támogatásával (3768 Hidvégardó, Tornai út 106. Tel./fax: 06-48/ ) Főszerkesztő: Kovács Lászlóné. A szerkesztésben közreműködött: Derján Józsefné, Matusz Tamás és Viszóczky László. A nyomtatást készítette: a TELEHÁZ Hidvégardó, Tornai út 54. Készült 400 példányban.

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

2011. április 7-i ülésére

2011. április 7-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a dombóvári kisebbségi önkormányzatok részére elkülönített támogatási

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

MEGHÍVÓ! JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE JÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ! Ják község Képviselő-testülete 2012. október 25-én (csütörtök) 14,00 órai kezdettel a jáki Polgármesteri Hivatalban testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. április 15-én délután 15.00 órakor megtartott testületi ülésről Jelen vannak: Csorba Ferenc Lakatos Pál Tóth Zoltán Béla Jegyzőkönyvvezető: Márton

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására

J a v a s l a t. az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására J a v a s l a t az ÉMOP-4.3.1/A-12 számú Oktatási intézmények fejlesztése című pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke cím JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 4/2012. (III. 30.) KR. sz. rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés kitüntető címeinek adományozási rendjéről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a helyi

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján

Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján Hétfa Kutatóintézet Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. Helyzetkép a foglalkoztatási együttműködésekről a 2015. évi adatfelvétel alapján A TÁMOP 1.4.7.-12/1-2012-0001 FoglalkoztaTárs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Köztisztasági fürdök és mosodák létrehozása, működtetése Célterület azonosító: 1 019 100 1. A projekt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással.

Társulása taggyűlése a évre vonatkozó költségvetést elfogadja, e Ft bevétellel, és e Ft kiadással. Határozat sorszáma 1/2003. (03.03..) 2/2003. 3/2003. 4/2003. 5/2003. Határozat szövege 1/2003. számú határozat (a taggyűlés egyhangúlag Nagykanizsa és a Környező Települések Településfejlesztési Társulása

Részletesebben

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit

Bakonyban. www.abakonyert.hu. Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a. Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit Együttműködés a fenntartható és tartalmas turizmusért a Bakonyban Előadó: Hutvágnerné Kasper Judit A BAKONYÉRT Egyesület Egyesületünk alakult meg 2008-ban 2 megye, 3 kistérség 43 ezer érintett lakosa 4

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Szombathely, a segítés városa

Szombathely, a segítés városa Szombathely Megyei Jogú Önkormányzata (polgármester: Dr. Puskás Tivadar) OMSZ Nyugat-Dunántúli Mentőszervezet (igazgató: Dr. Lórántfy Mária) Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány (elnök: Kovács Ferenc) Szombathely,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére E-mail: rtdm@rtdm.hu Előzmények PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2012. évi Börzsöny Nyugat-Nógrád Turizmusáért Turisztikai Nagydíj elnyerésére A Börzsöny és Nyugat-Nógrád turizmusában érdekelt és érintett szereplők

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1 509-8/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, KULTURÁLIS, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 2013. szeptember 30-án megtartott üléséről 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

2014-ben a verseny megújul, változnak a településkategóriák a települések lélekszámától

2014-ben a verseny megújul, változnak a településkategóriák a települések lélekszámától Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 1_,::._H számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a 2014. évi "Virágos Magyarországért" országos környezetszépítő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak: A csatolt jelenléti ív szerint. A Fejlesztési Tanács 12 fővel határozatképes volt.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak: A csatolt jelenléti ív szerint. A Fejlesztési Tanács 12 fővel határozatképes volt. JEGYZŐKÖNYV A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2009. május 21-én, Téten megtartott Kistérségi Fejlesztési Tanácsüléséről Az ülés helye: Tét, Kisfaludy Panzió Jelen voltak:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése

~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ,.. ,.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése ~lud:,pest Ff!város X. kt rülct Kóbányai ",.. ",.. 0;1Llrm:ínyz~lt Képviseléí-testület ülése BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT ALPOLGÁRMESTERE -- ----~:{i

Részletesebben

Beszámoló. Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS

Beszámoló. Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS Ügyfél neve: Török Lovastanya Lovas Klub Ügyfél címe: 8849 Szenta, Török Lovastanya (Hrsz: 022/4) Ügyfél telefonszáma: 06303623416 MVH regisztrációs szám: 1004381550

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. május 14-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Juhász József polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. március 18.-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 15,00 óra.

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés 2010. évi Közhasznúsági jelentés Szendrőlád, 2011. május 31. Káló Károly Elnök 1 A Bhim Rao Egyesület Közhasznúsági jelentése A 2010. esztendőről 1., Az Egyesület bemutatása: Név: Borsod - Abaúj - Zemplén

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. októbert 1.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. októbert 1. J a v a s l a t az ózdi Nemzeti Kulturális Logisztikai és Digitalizációs Központ program 1. ütemében tervezett projektekhez szükséges parkolók megépítésével kapcsolatos elvi döntés meghozatalára Előterjesztő:

Részletesebben

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem

Az ülés helye: Veszprém, Polgármesteri Hivatal, Komjáthy terem Jegyzőkönyv Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága 2016. május 19-én (csütörtök) 08 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 11-i rendkívüli ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-539/2015. ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2015. november 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: József Attila

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. Pályázat kiírása az oktatás minőségének fejlesztésére Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Pályázat kiírása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NAPIREND Ügyiratszám: 14/503-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. június 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzatának szerepvállalása a tapolcai Madár és Növénypark

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Püspökladányi Víziközmű Társulat Elnökétől 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. E L Ő T E R J E S Z T É S a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj-

Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj- ADATLAPOK - Pályázati Adatlap (letölthető.doc formátumban, 6 oldal összesen) Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei civil szervezetek körében 1 / 25 Civil szervezeteknek szolgáltató,

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0001 EFI kialakítása a Rétsági Kistérségben a Előzmények A magyar lakosság egészségi állapota nem tükrözi az egészségügy fejlettségét A magyar gazdaság fejlettsége nem indokolja a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Nem költségvetési szervek támogatására pályázat Iktatószám 981/2014.

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. április 16-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. április 16-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-i rendkívüli üléséről 34-37/2009. (04. 16.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat

Részletesebben

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre Ssz. Dátum Címe Témakör Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 1. 2015.11.04 2. 2015.11.06 Fejlesztési Stratégia tervezése 3. 2015.11.16 Tervezési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben