13. ÉVFOLYAM 1. SZÁM április FELTÁMADÁS ÚJ ÉLET A TARTALOMBÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. április FELTÁMADÁS ÚJ ÉLET A TARTALOMBÓL"

Átírás

1 13. ÉVFOLYAM 1. SZÁM április HIDVÉGARDÓI IDŐSZAKOS KÖZÉLETI ÚJSÁG Megjelenik Hidvégardó Község Önkormányzatának támogatásával Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván a Krónika Olvasóinak a Szerkesztőség és az Önkormányzat Ilyenkor, tavasszal az ember zsigereiben érzi, valamilyen-fajta újjászületés lehetőségét. Az európai kultúrában, a keresztény közösségek gondolkodásában, azonban ez a tavaszi ébredés sokkal többet jelent. Az emberért vállalt áldozat, - amely Krisztusban jelenik meg, mint Isten kézzel fogható szeretete, - az ő megdicsőülésében válik jelenvalóvá. Fontos ez, hiszen a keresztény gondolkodásnak ez az alapja. Jézus Krisztus, saját emberségében mutatja meg, hogy igazi örök értékeket, az ember életében legyen szó a magánéletünk, vagy a közösségi életünk területéről, - csakis a befektetett erőfeszítés, a másokért hozott áldozat határozza meg. Krisztus, önmaga teljes odaajándékozásával teremti meg a lehetőséget, hogy az ember, az önzés által okozott sebeket be tudja gyógyítani. Az önzés gyümölcse csakis az ember magába-zárkózása, és végeredményben magára maradása FELTÁMADÁS ÚJ ÉLET A TARTALOMBÓL lehet. Csodálatos az, ahogyan Krisztus szeretetével, a betegek, a rászorultak felé való odafordulásával, felülmúl minden emberi elgondolást, erőfeszítést. Örökre megtanítja az embert arra, amit az elvetett mag példabeszédével akar érthetővé tenni számunkra. Ha a mag nem hull a földbe, és meg nem hal, egyedül marad. De ha meghal, sok termést hoz. Mindenkinek, személyre szóló üzenet Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása. Isten Fiában, Krisztusban, - jelzi, hogy számára minden egyes ember földi és örök boldogulása egyaránt fontos. Így velünk, emberekkel ellentétben, - nem jó tanácsokkal, nem csupán általános parancsokkal, előírásokkal, hanem Krisztus felvállalt embersorsával, köztünk leélt életével, elszenvedett megaláztatásaival akar gondoskodni arról, hogy az ember soha ne érezze kiszolgáltatottnak magára maradottnak magát. És velünk együtt akar ezért dicsőségbe jutni. Bűn és bűnbánat.. 2 Felhívás - virágos Hidvégardóért pályázatra... 8 Emlékezzünk régiekről Lazarus von Schwendi.. 3 Édenkert sivatagi klímán. 8 Betekintés a képviselőtestület munkájába 4 Gyerekszemmel Tájékoztatás a szennyvízberuházás előkészítéséről 5 Cigánykérdés : tévhitek és tények 9 Kérdőív (visszaküldendő!) 5 Álmatlanság.. 9 Közfoglalkoztatási terv.. 5 Fűtéskorszerűsítési pályázatok.. 10 Háziorvosi szolgálat Hidvégardóban.. 6 Felhívás SZJA 1% felajánlására 10 Kismamák testsúlyáról 6 Súlykorlátozás a 26-os úton Az ölelés gyógyító ereje. 6 A stresszről 11. História-völgy turisztikai programjáról. pótlap Információk a borsod-torna-gömör helyi közösségről 11

2 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA 2. oldal (Folytatás a 2. oldalon) (Folytatás az 1. oldalról) Ilyenkor, - Isten szeretetének példáját átérezve, - alakíthatjuk, nemesíthetjük saját gondolkodásunkat, emberekkel, családtagjainkkal való kapcsolatunkat. Akarod, hogy családod, közösséged, községed tagjai ne szenvedjenek a magukat feleslegesnek érző ember, emberek fájdalmától? Lépj az emberért semmilyen áldozatot nem sajnáló Krisztus nyomába. Senkinek sincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja barátaiért. Ez az odaadás, a másikra való odafigyelés, annak a mértéknek a felvállalása az áldozatból, - amely a mi erőnkhöz, lehetőségeinkhez van mérve, - nem veszteség, hanem vetés: földi, és mennyei vetés. Meghozza gyümölcsét összetartásban, közös erőfeszítéseink gyümölcseiben. Ezekben a napokban, gondolkozzunk Krisztus mértékével a szeretetről, és a szeretetből fakadó áldozatokról. Így valóban ajándékká válhatunk szeretteink, embertársaink számára. Olyan ajándékká, amelyet ők, akiknek mosolyt varázsolunk az arcára, megköszönhetnek minket Istennek. Vállalt áldozatunk, - és ezzel egymásnak való örömszerzésünk, - mértéke attól függ, mennyire tudunk szorosan odakapcsolódni a feltámadt Krisztushoz. Az ősi magyar keresztény köszöntés tartsa ezt ébren bennünk, az ünnep és az ünnep utáni időszakban: FELTÁMADT KRISZTUS! VALÓBAN FELTÁMADT! Őseinknek ez a meggyőződés erősítés volt a mindennapi küzdelmekhez. Legyen számunkra is élő valósággá. Ezt kívánom Hídvégardó minden lakójának, akiket a Nagyszombati Feltámadási szertartásban Isten szeretetébe ajánlok. Áldást kérek, és megerősítést abban a meggyőződésben, hogy a húsvét ünneplése is, akkor a leggyümölcsözőbb, ha egymásra is odafigyelve akarunk örvendezni, gazdagodni. Így kívánok községünk minden lakójának, az értünk fáradozóknak, az ünnepre közénk érkező kedves vendégeinknek is ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET, igazi lelki felfrissülést, és egymással való szorosabb kapcsolatot. Testvéri köszöntéssel: János atya Máté 26, Péter ez alatt kinn ült az udvaron. Odament hozzá egy szolgálóleány, és így szólt: Te is a galileai Jézussal voltál. Ő azonban tagadta mindenki előtt, és ezt mondta: Nem tudom, mit beszélsz. Mikor pedig kiment a kapuba, meglátta őt egy másik szolgálóleány, és ezt mondta az ott levőknek: Ez a názáreti Jézussal volt. Ő ismét tagadta, mégpedig esküvel: Nem ismerem azt az embert. Kis idő múlva az ott álldogálók mentek oda, és így szóltak Péterhez: Bizony, közülük való vagy te is, hiszen a kiejtésed is árulkodik rólad. Akkor átkozódni és esküdözni kezdett: Nem ismerem azt az embert. És nyomban megszólalt a kakas. Péter visszaemlékezett Jézus szavára, aki azt mondta neki: Mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Aztán kiment onnan, és keserves sírásra fakadt. A bűn, ami vakká és elfogulttá tesz. Ezekben a versekben megláthatjuk, hogy a bűn és az önös érdek mennyire befolyásolja az emberek magatartását. Még egy olyan emberét is mint Péter. Láthatjuk Péter bukását, valamint bűnbánatát. Mi volt az, ami Péter bukásához és bűnfelismeréséhez vezetett? Ki is valójában Péter? Milyenek a tulajdonságai? Egy olyan apostol, aki bátor, rámenős, egyszerű munkásember, hiú, nagy az önbizalma, túlbecsülte önmagát, erejét és bátorságát. Elbizakodottságában nem veszi komolyan Jézus figyelmeztetését. (41 vers) Mi is sokszor hozzá hasonló tulajdonságainkat próbáljuk előtérbe helyezni a jézusi kéréssel szemben, és mindig, amikor figyelmen kívül hagyjuk Isten akaratát. A kísértő kapva-kap az alkalmon, hogy tőrbe csaljon minket. Ott próbálkozik, ahol a leggyengébbek vagyunk. Szenvedélyek, nagyravágyás, hiúság, bizonytalanság. Péter megígéri Krisztusának, hogy ha mindenki elhagyja ő akkor is vele marad, még az élete árán is. Milyen szépen fogalmaz a 445. énekünk második verse: Sok szép ígéretem ó hányszor megtagadtam a nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem. A bűnös gyengeség bús rabjának maradtam, és törvényed BŰN ÉS BŰNBÁNAT szerint nem éltem semmiben. Megtagadta Péter is Jézusát, hogy mentse a bőrét, és megtagadják oly sokan a keresztelési, konfirmációi, házassági fogadalmaikat, hivatkozva különböző kifogásokra. Sok esetben embertársainktól való félelmünk miatt cselekszünk, vagy nem cselekszünk jót és rosszat. Csak messziről akarjuk követni Jézust, mint Péter nehogy észrevegye valaki, mert megszólnak érte. Akár hazudni is képesek vagyunk, mint Péter, ha valaki komolyan rákérdez a hitünkre, vagy kapcsolatunkra Krisztussal. Kitérő választ ad a szolgáló lány első kérdésére (69-70) nem tudom, mit beszélsz. Sokan oldják így meg a válaszadást. Nincs vallástétel, nem merem vállalni a hitemet. Emlékszünk Jézus szavára? Aki vallást tesz énrólam az emberek előtt arról én is vallást teszek az én mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt azt én is megtagadom az én mennyei Atyám előtt. A hű bizonyságtevő hű bizonyságára a hűtlen szolga tagadása következett. Sőt átkozódik és esküszik, hogy nem ismeri. Nem tudja, nem akarja, nem érzi, tettének súlyát úgy néz ki. Tagad háromszor egymásután. Bizony sokszor mi is úgy élünk, hogy beszédünkkel, cselekedeteinkkel, úgy nyilvánulunk meg mintha sohasem ismertük volna Krisztust. A kegyelem, ami tisztává formál Péter elbukik, de tanul belőle. Lukácsnál olvassuk, hogy Jézus rátekintett Péterre, és ki tudja mi lett volna Péterrel, ha Jézus nem tekint rá. Mi lett volna velünk, ha Jézus nem tekint ránk. Milyen jó tudni azt, hogy mielőtt Péter elbukott Jézus imádkozott érte, és értünk is imádkozik. Megszólal a kakas és Péternek eszébe jut Jézus szava. Nem figyel eléggé és ez történt. Péter keservesen sírt. Felismerte bűneit. Nem megjátszotta magát, nem azt olvassuk, hogy elérzékenyült hanem, hogy keservesen sírt. Aki pedig, még nem sírt keservesen bűnei miatt, csak a tagadás állapotában van és elhiteti magával, hogy minden rendben. Tekintsünk

3 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA 3. oldal Krisztusra bánjuk meg vétkeinket és lássuk meg, hogy Ő megbocsájtja minden bűnünket. Ámen ENNEK A REMÉNYÉBEN KÍVÁN MINDEN KEDVES OLVASÓNAK, ÁLDOTT SZERETETTELJES FELTÁMADÁS ÜNNEPET A HÍDVÉGARDÓI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG NEVÉBEN Meleg Attila református lelkipásztor EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRŐL LAZARUS VON SCHWENDI CSÁSZÁRI FŐVEZÉR Szádvár ostromlója 1522 ben született sváb földön a közép biberachi Voralbergben. Apja Rutland von Schwendi, anyja a családnál szolgáló cselédlány Apollonia Wenk volt. Mivel törvénytelen kapcsolatból született 1524 ben V. Károly császár törvényes gyermekké nyilvánította ami által nemessé és öröklőképessé vált. Az 1530 as évek elején Bázelben majd 1535 után Strasszburgban tanult ban V. Károly császár szolgálatába lépett. Hadi érdemei elismeréséül 1552 ben ütötték német birodalmi lovaggá. Részt vett a franciák ellen viselt háborúban. V. Károly 1556 os lemondását követően a holland hadseregben harcolt 1562 ben szabadságolást kért II. Fülöp szolgálata alól ban I. Ferdinánd megbízta, hogy felderítést végezzen a magyar határszakaszon. II. Miksa (Magyarországon:I. Miksa) osztrák szolgálatba hívta így év végén Schwendi már Bécsben volt. II. Miksa 1564 december 18 án az osztrák császári haderő magyarországi főparancsnokává nevezte ki és a török elleni védelem megszervezését és irányítását bízta rá. Katonai sikerei, Európa szerte nagy feltűnést és tiszteletet váltottak ki, hadvezéri hírnevét megalapozták január elején Eperjesre ment mint a Szepességben lévő osztrák csapatok parancsnoka, hogy tiszttét betöltse. Nehéz helyzetben vette át az irányítást hiszen János Zsigmond 1564 től kezdve elfoglalta Szatmárt, Nagybányát, Tokajt és több más helyet. A török támadástól tavasztól számítani lehetett. Schwendi egy alacsony létszámú, rosszul szervezett és felszerelt fegyelmezetlen haderővel találkozott januárjától megkezdte hadjáratait február 4 én Tokaj ellen indított támadást amit február 11 én elfoglalt. Meghódolt Schwendi előtt Szerencs, Szatmár, Nagybánya, Erdőd májusában újabb török hadjárat indult. Közben János Zsigmond az 1565 ben török fogságból kiváltott Bebek Györgygyel szövetkezett kinek meg kellett támadnia Schwendi hadát. Erről maga a főkapitány is tudomást szerzett és támadást indított Bebek birtokai és várai ellen. A tavasz folyamán elfoglalta a szendrői várat amit Bebek először alkuval próbált visszaszerezni. Schwendi egy követét fogságba vetette és közben a füleki béggel is tárgyalásokat kezdett egy esetleges fegyveres támogatásról, ami a főkapitány tudomására jutott. Így Bebek újabb támadásra számíthatott. Júniusban sikertelenül járt Schwendi, Huszt elfoglalására tett kísérlete. A császár parancsára októberig kassai táborában kellett állomásoznia hadaival. János Zsigmond július végén megindult a felső magyarországi osztrák kézen lévő részek ellen 16 ezer katonájával. Tokaj várát kezdte ostromolni de, Schwendi közeledtének hírére visszavonult. Az év végén folytatta a hintapolitikát űző Bebek György birtokai elleni támadásokat december 30 án támadást indított a Bódva völgyében lévő Szádvár ellen. A 15 napi ostrom és sűrű ágyúzás után 1567 január 14 én elfoglalta a várat. Bebek feleségének, Patóchy Zsófiának és a várvédőknek szabad elvonulást engedélyezett. Az úrnő és kísérete a szomszédos Torna várában húzódott meg. Az ostromról január 17 én írt jelentést a várból, II. Miksának októberében, látva a két nagyhatalom közötti közeledést, Schwendi kérte a császártól, Magyarországról való visszahívását. Ezzel Lazarus von Schwendi magyarországi tevékenysége befejeződött ban megkapta a császártól hohenlandsbergi bárói kinevezését október 29 én visszavonulását kérte fordulóján császári parancsra egy utolsó szemlét kellett tartania a magyar határszakaszon, miután végleg hazatért német földre ben a Frankfurti Képviseleti Napon altábornaggyá léptették elő. E ranggal birodalmi vezérezredesi minőségben a császárt helyettesíthette és katonai ügyekben egyik legfőbb tanácsadója lett. A vallási felekezetek közötti kiegyensúlyozott magatartása miatt sokan úgy vélték, a protestantizmust támogatja. Azonban katolikus vallását soha el nem hagyta, annak lelkes híve maradt. Vallási kérdésekben a túlzott ellenreformációs törekvéseket próbálta ellensúlyozni. Ez a magatartásformája a korszak jeles humanista gondolkodóiéval állítható párhuzamba. Magyarországon is Luther követőjének tartották. Méliusz Juhász Péter és Károlyi Gáspár kieszközölték nála - miután zsinatot tartottak Kassán a Szentháromságról - az unitárius Egri Lukács börtönbe zárását. Ezzel bizonyára a protestantizmuson belüli belső vitákat próbálta olyan mederben tartani amivel megelőzhető egy újabb a birodalom szempontjából sem kívánatos belső vallásháború. Véleménye szerint a német lovagrend minden vagyonát és erejét jól és eredményesen lehetne alkalmazni a török ellen. Ehhez a legmegfelelőbb hely Magyarország lenne ahol a határvédelem megerősítésében a rend áttelepítésével tartós védelemre rendezkedhetne be a birodalom. A meglévő magyar végvárrendszer átadásával egy katonai iskola létrehozásával a magyar és német nemesi ifjak hadi képzésével új parancsnoki réteget nevelhetne, kiket eredményesen lehetne alkalmazni a törökkel szemben ben 74 artikulusból álló hadiszabályzata nyomtatásban is megjelent mely alkalmas volt egy egységes haditörvénykezés bevezetéséhez. Később a német és magyar katonaság egységes hadiszabályzatává vált kisebb változtatásokkal. Magyarországon már 1566 tól alkalmazta a gyalogos és lovas katonák egységes hadiszabályzatát. Meghonosította a tábori hadbíró tisztét amit elsőként Wékey Ferenc töltött be. Schwendi hadiszabályzatát 1703 ban magyar nyelvre is lefordították és a császári hadsereg egységes hadiszabályzata lett. Végrendeletében arról intézkedett ha családja kihalna minden vagyona a német lovagrendre szálljon az alábbi feltételekkel: a magyar határon a török elleni védelemre fordítsa, építsen egy kórházat mely a sebesült katonákat ápolja. Ez azonban nem vált valóra május 28 án halt meg a Breisgauban lévő Kirchofenben. Anyanyelvén kívül beszélt latinul, franciául, spanyolul, magyarul, hollandul. A fentiek alapján egy széles látókörű és nagy műveltséggel rendelkező ember volt, aki nemcsak a hadtudományokban volt jártas, hanem a korszak humanista emberképét is megtestesítette. Vallási türelme, elméleti és gyakorlati katonai tevékenysége az utókor számára is példaértékű. Magyarországról hazatérve elzászi és bádeni birtokain meghonosította egy Tokajból vitt szőlőfajta

4 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA 4. oldal termesztését, amit még ma is Tokay d Alsacenak neveznek. A 16. század második felének magyarjai - akik csak Semmi Lázárnak nevezték nyilván mint a birodalmi érdekeket az elnyomást képviselő személyt láttak benne. Azonban Harag és részrehajlás nélkül. a korszak egyik legjelentősebb katonája jelnet meg Magyarországon az ő személyében. Béres Gyula Irodalom: Századok Adatbázis (Online) Peter Schmid: Lazarus von Schwendi. In.: Biographisch Bibliographisches Kirchenlexikon.IX. kötet, 1995., o. (Online kiadás, fordította: Kerekes Csaba) BETEKINTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET MUNKÁJÁBA Hidvégardó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Krónika előző száma óta eltelt időszakban három alkalommal ülésezett az alábbiak szerint: A január 29. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülés Az első napirend keretében a képviselőtestület a településen indítandó szennyvízberuházás kapcsán közmeghallgatást tartott, melynek során a polgármester ismertette a tervezett beruházás főbb mutatóit, indokoltságát, várható forrásait. A beruházás teljes költsége több mint 404 millió forint, melyből 346 millió a támogatás és az 58 millió saját forrás. Ez utóbbit a Víziközmű Társulati hozzájárulás (lakossági, közületi) és az Önkormányzat több mint 18 milliós hozzájárulása teszi ki. Nehéz, de szükségszerű vállalás ez mind a lakosság, mind a jogi személyek és az önkormányzat számára. A következőkben a tájház és rendezvénytér kialakításának tervezésére beérkezett árajánlatokat bírálta el a képviselők, valamint folyószámla hitel felvételéről döntöttek a pénzügyi nehézségek kezelésre. A március 16. napján megtartott nyilvános ülés Először Ludman Zsolt debreceni lakos ingatlanvásárlási kérelmében döntött a testület. Támogatta, hogy a vállalkozó a faüzem melletti ipari övezetben egy terményszárítót és szérűt építsen és az ehhez szükséges területet az önkormányzattól megvásárolja. Ezt követően a Képviselőtestület a hidvégardói Árpád út 20. sz. alatti lakóház megvásárlásával értett egyet azzal, hogy hasznosításáról a későbbiekben döntenek. A harmadik napirend keretében Matusz Tamás polgármester ismertette a testülettel a Víziközmű Társulat magas ( 95 %-os) belépési aránnyal való megalakítását és a cégbíróság általi bejegyzését, valamint a támogatási szerződés aláírását. A társulati tagoknak tájékoztató levél kiküldését tartja fontosnak, hogy az érintettek folyamatosan informálva legyenek a szennyvízberuházás előkészítő munkálatairól. A következőkben az önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló előterjesztés, valamint a évi pénzügyi gazdálkodásról szóló beszámoló és a évi ÖNHIKI pályázattal kapcsolatos előterjesztés megtárgyalására került sor, melynek során a szöveges beszámoló és a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat egyhangúlag elfogadásra került. Matusz Tamás polgármester tájékoztatta a testületet a régi önkormányzati traktor értékesítéséről, az április án ismételten megrendezésre kerülő Miskolc Rally-ról valamint az április elején induló foglalkoztatási programokról. A április 06. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött nyilvános ülés A közmeghallgatás keretében Matusz Tamás polgármester részletesen ismertette a évi gazdálkodásról szóló főbb adatokat, bemutatta a megvalósult fejlesztéseket, intézményi változásokat, valamint szólt a 2009.évi tervekről, elképzelésekről. Mindezekről egy részletes polgármesteri beszámolót olvashatunk majd a Krónika júniusi számában. A polgármester külön kitért a lakosság széles körét érintő szennyvízberuházás előkészítő munkáira, a beruházás tervezett kezdésére, ütemezésére, valamint a társulati díjfizetés módjával kapcsolatos választási lehetőségre (lásd az 5. oldalon). Kérdés, hozzászólás két helyi lakos részéről történt. Tóth Pál az Önkormányzat forráshiányának fedezete, a helyi általános iskola működtetésének elképzelése, valamint a Tornai úti üres iskola jövőbeni sorsa felől érdeklődött. Kleiber Lajos az önkormányzati traktoros megüresedett álláshelyének betöltését szorgalmazta a szolgáltatások hatékony működtetése érdekében. A polgármester válaszában megfogalmazta: Bízik benne, hogy az önkormányzati forráshiány az ÖNHIKI és a működésképtelen önkormányzati támogatásból nagyrészt fedezhető lesz, A helyi általános iskola jövőbeni sorsa a szülők szándékától függ: hová szeretnék járatni iskolába gyermeküket, A Tornai úti megüresedett iskola hasznosítására konkrét elképzelés jelenleg még nincs, keresik a lehetőséget, Traktoros alkalmazására a közeljövőben sor fog kerülni, jogosítványának megszerzése folyamatban van. A jelenlévők és a kérdést, javaslatot feltevők a polgármester válaszait elfogadták. Ezt követően a testület folytatta munkáját és a évi pénzügyi gazdálkodásról, a pénzmaradvány felhasználásáról szóló előterjesztéseket tárgyalta. A polgármester javaslattal élt, hogy a pénzmaradvány fennmaradó része a Hivatal Körjegyzőségi részének felújítására legyen felhasználva, ezt azonban még az érintett önkormányzatokkal egyeztetni kell. A következő napirend keretében Hidvégardó Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervét hagyta jóvá. A közfoglalkoztatási terv a rendelkezésre állási támogatásban részesülők foglalkoztatásának szervezésére készült, melyet előzetesen véleményezett a Munkaügyi Központ és javaslataik figyelembe vételével került átdolgozásra és most elfogadásra. Matusz Tamás polgármester elmondta: méltánytalannak tartja, hogy így a foglalkoztatásból kiszorulnak azok, akik a rendelkezésre állási támogatásra valamilyen ok miatt nem jogosultak. Az ő foglalkoztatásuknak a lehetőségét is keresni kell. Az ülés befejező részében az aktuális kérdések keretében szó volt a mentőállomás tervezett bővítéséhez szükséges terület megosztásáról, majd megvásárlásáról, valamint a sportegyesület idegenbeli mérkőzéseire az iskolabusz biztosításáról. Az érdeklődők számára a Képviselőtestület üléseiről készült jegyzőkönyvek a Polgármesteri hivatalban munkaidőben megtekinthetők.

5 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA 5. oldal ANYAKÖNYVI HÍREK (a Krónika előző száma óta eltelt időszakból) Születés: Némethné Sneider Nikolettának és Németh Attilának Áron, Góródi Pálnénak és Kalóz Péternek Ágoston, Béres Tibornénak és Béres Tibornak Lorina Hanna, Fehérné Várdai Juditnak és Fehér Bélának Béla nevű gyermeke született. Házasságkötés: nem volt Elhalálozás: id. Német Sándor, ifj. Kovács István, Kerekes Tibor, Béres Imre, Csurilla József, Kovács Lajos KÖRNYEZETSZÉPÍTŐ VERSENY Az idén tizenhatodik alkalommal meghirdetett Virágos Magyarországért versenymozgalom immár több mint egy évtizede Magyarország egyik legsikeresebb környezetszépítő versenye. A feltételek a korábbiakhoz hasonlók: az adott önkormányzat polgármestere interneten keresztül nevezheti be települését. A fődíj Magyarország képviselete a évi Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében, amelyet két település, egy város és egy falu nyerhet el. A Virágos Magyarországért versenynek minden évben vannak kiemelt témái. Idén a településeket felkereső szakmai zsűri megkülönböztetett figyelmet fordít a kulturális létesítmények és az oktatási intézmények környezetének gondozottságára. A versenybe a honlapon lehet jelentkezni május 15-ig. FELHÍVÁS Tegyünk többet a virágos Hidvégardóért! Hidvégardó Község Önkormányzata, valamint a Hidvégardóért és annak Ifjúságáért Közalapítvány meghirdeti a Virágos Hidvégardóért pályázatot. A pályázatra olyan hidvégardói családi házak tulajdonosai, bérlői és intézmények/cégek nevezhetnek, amelyek az ingatlanuk előtti, illetve az azt körülvevő terület (kert, tornác, ablakpárkány) virágosításáért, a zöldfelület gondozásáért sokat tesznek, tudatosan alakítva ezzel szebbé környezetüket. A pályázók között az első három helyezettet díjazzuk és különdíjat is odaítélünk: 1. díj ,- Ft + emléktárgy községcímerrel 2. díj ,- Ft + oklevél 3. díj ,- Ft + oklevél Különdíj 5.000,- Ft + oklevél A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. Nevezni név, lakcím, telefonszám feltüntetése mellett 3 db fényképpel lehet, amelyeken a pályázó bemutatja a lakó- vagy munkahelyi környezetének szebbé, virágossá tételéhez tett erőfeszítéseit és annak eredményét. A pályázatban kérjük feltüntetni, hogy melyik kategóriában családi ház, intézmény/cég kíván a pályázó részt venni. A pályázatokat július 30-ig várjuk az alábbi címen: Polgármesteri Hivatal, 3768 Hidvégardó, Tornai út 106. Az ünnepélyes eredményhirdetést szeptember végén, a Szüreti Kulturális Fesztivállal egybekötve tartjuk. ÉDENKERT SIVATAGI KLÍMÁN avagy a balkon kertészkedés Lassan kezdődhet a balkonkertészkedés. A legnehezebb helyzetben a forró, napsütötte teraszok tulajdonosai vannak: ha nincs idő naponta akár többször is foglalkozni védenceikkel, megeshet, hogy fölöslegesen adták ki a pénzt a növényekre. Jó ízléssel, némi botanikai ismerettel és utánajárással pici helyen különleges és könnyen ápolható növényegyüttesek tarthatók életben. A balkonok díszítéséhez tudni kell, hogy léteznek időszakosan, de dúsan virágzó növények, amelyek máskor egyszerű zöldként fogják a helyet. Mások hosszabban, sőt egész nyáron virágoznak. A déli fekvésű, napsütötte teraszok különleges élőhelyek. A természetben ilyen helyen kevés növény él. A forró teraszokon segítség nélkül kevés növény bírja ki a nyarat. Ha azonban sikerül az öntözést megoldani, ami a legmelegebb napokon kétszeri vízutánpótlást is jelenthet, akkor lehet olyat találni, amelyik ilyen teraszra való. A forró helyeken a napfényt kedvelő növények sorát az egynyáriakkal kell kezdeni: mini őszirózsa, tömpevirág, bársonyvirág, verbéna. A muskátli egyszerre kívánja a napsütést, a páradús hűvöset és a napi bőséges öntözést. A futó begónia meleget, napfényt és sok vizet szeret. Hasonló a pistikék igénye is. Jól mutat a napos teraszokon a cserjés pimpó, rododendron, rózsa, törpefenyő és a különböző díszfüvek is. De mindegyiknél elengedhetetlen a rendszeres öntözés. Mindenkinek jó kertészkedést! GYEREKSZEMMEL Folytatjuk rovatunkat melyben általános iskolás gyermekek írásait közöljük, ebben a számunkban Szendrei Martina 3. osztályos tanuló cikkét olvashatják: Izgatottan vártam a Zrínyi Ilona matematika versenyt. Ez egy országos verseny, amit minden megyében a kijelölt iskolában rendeznek meg. Októbertől folyamatosan oldottunk meg feladatokat hétről-hétre. Nagyon boldog voltam, hogy tanár néni engem is benevezett Drótos Roland osztálytársammal együtt. Decembertől még

6 HIDVÉGARDÓI KRÓNIKA 6. oldal több feladatsort kaptunk, hogy a szokatlan példáktól se ijedjünk meg. Végül eljött a péntek, amikor a szilasi versenyzőkhöz csatlakozva elindultunk az iskolabusszal Sajószentpéterre. Mindenki nagyon izgult: volt, aki egész úton beszélt, mások rágcsáltak valamit, de leginkább csak üldögéltünk 5 percenként kérdezgetve, mikor érkezünk már meg?! Az iskola tornatermében osztályok szerint felsorakoztunk, mi harmadikosok voltunk a legkisebbek. A közsöntés után bementünk a termünkbe, ahol kicsit várni kellett a feladatlapokra, de aztán kezdhettük. Egy óránk volt a 25 feladat megoldására. Bár hamarabb elkészültem, de még átnéztem a válaszaimat. Hazafelé már jobb volt a hangulat, a következő versenyről beszélgettünk. Az eredményeket csak néhány nap múlva nézhettük meg az interneten, de az elért pontszámainkat már hamarabb ki tudtuk számolni. Egy kicsit jobb helyezésre számítottam, de úgy gondolom jövőre már sokkal ügyesebb leszek. BÖJT, A NEM-EVÉS KULTÚRÁJA Az evés és nem-evés az emberi életműködés alapritmusai közé tartoznak, mint a belégzés és a kilégzés vagy az alvás és az ébrenlét. Mi egy jóléti társadalom gyermekei csak raktározunk, csak raktározunk, így nincs mit csodálkoznunk azon, hogy a táplálkozásfüggő betegségek központi problémává váltak. Az időnkénti táplálékmegvonást magunknak kell megtennünk. A probléma megoldását a böjtkultúra felelevenítése jelenti számunkra. A történelemben minden kultúra élt a böjt lehetőségével. A nagyböjt a katolikus egyházban a hamvazószerdát követő 40 napos szigorított böjt. Ne tévesszük össze a böjtölést a koplalással. Amikor koplalunk, lemondunk minden szilárd és folyékony táplálékról és csak tápérték nélküli italokat, teát és/vagy vizet fogyaszthatunk. A böjt korlátozott időre szóló önkéntes lemondás a szilárd táplálékról és az élvezeti szerekről. Nélkülözhetetlen a bőséges folyadékfogyasztás, a pihenés és a mozgás közötti egyensúly megtalálása és az elszakadás a hétköznapoktól. Az úgynevezett léböjtkúra a gyümölcs és/vagy zöldséglével végzett böjtöt jelenti. Ha fogyókúrázunk, tekintsük a léböjtöt egy epizódnak, amely nem fog végső megoldást nyújtani a túltápláltság problémájára. A böjt maga nem fogyókúra. Ha megszabadulunk pár felesleges kilótól, tekintsük ezt a böjt extra hozományának a méregtelenítés felett. A böjtölés előnyei: Teljes táplálékmegvonáskor a szervezet átkapcsol a belső táplálkozásra. Eközben a szervezet a zsírszövetben, továbbá a májban elraktározott energiahordozókat kezdi lebontani. A böjt hatásait a következőképpen jellemezhetjük: a szervezet tehermentesítése, ödémák kiürítése, zsírégetés, salaktalanítás, méregtelenítés. Kinek tilos böjtölni: Daganatos betegségekben, májzsugor, veseelégtelenség, intenzív stressz, pajzsmirigy-túlműködés, terhesség, szoptatás, cukorbetegség és tuberkolózis esetén semmiképpen sem szabad alkalmazni a léböjtöt. Betegség gyógyítására szánt léböjtkúrát csak orvos irányítása mellett szabad végezni. 50 év felett mindenképpen ajánlatos kikérni az orvos tanácsát egy léböjtkúra megkezdése előtt. Fő szempont a fokozatosság: A böjtöt nem szabad egyik napról a másikra elkezdeni. Mindenképpen fokozatosságra kell törekedni, és ennek érdekében pár napig először párolt zöldségeket, burgonyát és erjesztett tejtermékeket, tehát joghurtot, kefirt, aludttejet fogyasszunk. A léböjtkúra legkényesebb része a beöntés, béltisztítás, melyet célszerű a böjt megkezdése előtti estén alkalmazni. A béltisztítás végezhető gyógyteával vagy keserűsós oldattal is, de hashajtó tabletta szedése a kúra alatt tilos. A léböjtkúra idején az első napok ideges feszültsége után a negyedik naptól kellemes közérzet alakul ki: könnyűnek, magabiztosnak érezzük magunkat. Beáll az anyagcsere egyensúlya. A levezető szakaszban a leveket kiegészíthetjük almával és más édes gyümölccsel vagy friss zöldségsalátával; majd joghurttal, túróval; a harmadik naptól ehetünk kását és sült burgonyát. Csak a negyedik napon kezdjük el szokásos étkezésünket. Rövid böjtök: Vigasztalásul mindazoknak, akik nem tudnak 7-10 napot böjtre áldozni, hasznos tudni, hogy 2-3 napos böjtökkel is lehet élni. Ilyen, kisebb közérzetzavarokat kiküszöbölő rövid böjtöket mindig tarthatunk. Lehet előtte 2-3 nap nyersétrend-diétát vagy krumplidiétát tartani. Tanácsos rendszeres böjtnapokat (tehermentesítő napok) tartani a hét egy adott napján, lehetőleg mindig ugyanazon a napon. Erre még az 50 év felettiek is bátran rászánhatják magukat. Bizonyos vallásoknál is megtaláljuk ezt a gyakorlatot (pl.: a keresztény vallás pénteki napokon tartózkodik a húsfélék fogyasztásától). Példák tehermentesítő napokra: 1. Gyümölcsnap: 1,5 kb gyümölcs/bogyós gyümölcs, három részre osztva. Alaposan rágni! Lehet: dinnyenap, epernap, szőlőnap. 2. Burgonyanap: reggel 1 db gyümölcs vagy kevés müzli. Ebédre 300 g héjában főtt burgonya, köménnyel és majoránnával fűszerezve, só nélkül, 2 paradicsommal, 1 uborkával vagy leveles salátával. Esetleg 50 g sovány sajt. Este 300 g (zsír nélkül) sült burgonya két friss paradicsommal, amit szeletelt hagymával keverhetünk össze. Esetleg 50 g sovány túró. Összegzés: - A kúra alatt (és a tehermentesítő napokon is) naponta legalább 2,5-3 l folyadékot kell meginni (gyógyteák, ásványvíz). - A váltott zuhany és a testledörzsölés serkentik a vér-és nyirokkeringést. - A testmozgás és a szauna ugyancsak serkentik a vérkeringést és a bomlástermékek kiürülését a szervezetből. - Elengedhetetlen az elegendő pihenés, alvás, mert az idegrendszernek is regenerálódásra van szüksége. - Már egy kis szelet kenyér, kiflidarab vagy gyümölcs is megszakíthatja a belső forrásból történő táplálékfelvételt. Ne feledkezzünk meg arról, hogy mind az evés, mind a nemevés azonos veszélyekkel jár, de azonos előnyöket is kínál. Mindkét esetben a mérték és az időtartam jelenti a meghatározó és egyben elválasztó elemeket. Az út és a mérték megválasztása a mi kezünkben van. Forrás: Élelmezés folyóirat 2008/4 LOCSOLÓVERS

15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. december

15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. december 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. december HIDVÉGARDÓI IDŐSZAKOS KÖZÉLETI ÚJSÁG Megjelenik Hidvégardó Község Önkormányzatának támogatásával Szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván a Krónika

Részletesebben

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi

Márciusi programok. A strand fejlesztése. A Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés címmel az Észak-Alföldi XVIII. évfolyam, 3. szám 2008. március A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Lakossági fórum útépítésrôl, közmûvesítésrôl A NAGYKÁLLÓI VÁROSI TELEVÍZIÓ kísérleti adása 2008. március 31-én

Részletesebben

12. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. június. Magyar-Szlovák EURO-Regionális Munkaügyi Tanácskozás Hidvégardóban A TARTALOMBÓL

12. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. június. Magyar-Szlovák EURO-Regionális Munkaügyi Tanácskozás Hidvégardóban A TARTALOMBÓL 12. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. június HIDVÉGARDÓI IDŐSZAKOS KÖZÉLETI ÚJSÁG Megjelenik Hidvégardó Község Önkormányzatának támogatásával Hidvégardó Község Önkormányzata a Teleház és a Hidvégardóért Közalapítvány

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2007. november XII. évfolyam 11. szám Ára: 80 Ft város ö n k o r m á n y z a t á n a k képviselőtestülete 2007. november 29-én csütörtökön 14 órától tartja soron következő ülését a

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Elfogadták a 2011. év költségvetését

Elfogadták a 2011. év költségvetését Dr. Gyuricza Miklós 2011. február 16.-ra hívta össze a képviselõ-testületet a soron következõ ülésre. A jelenlévõ képviselõk létszáma teljes volt, senki sem hiányzott. Az ülés megkezdése elõtt a polgármester

Részletesebben

Remek műsor, jó hangulat a város bálján

Remek műsor, jó hangulat a város bálján TARTALOMJEGYZÉK Képviselőtestület ülésterve 2. oldal Elfogadták a város költségvetését 3. Szennyvízhálózat teljes kiépítéséért 4. Aranymise 50 éves jubileum 6. Pályázat civileknek 8. 1 % közcélra adószámokkal

Részletesebben

SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS! 3300-3500 kalória értékû Magyar barna szén

SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS! 3300-3500 kalória értékû Magyar barna szén XXIII. évfolyam, 9. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2013. március 10. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA SZEZONVÉGI KIÁRUSÍTÁS! 3300-3500 kalória értékû Magyar barna szén bruttó 1650,-

Részletesebben

Az irgalmasság két dolgot jelent: adni és megbocsátani

Az irgalmasság két dolgot jelent: adni és megbocsátani 2011. március 25. III. évfolyam 3. szám www.ozdikorkep.hu Az irgalmasság két dolgot jelent: adni és megbocsátani Márciusi morzsák Tibi bá boldogan araszolt a zebrán, fél méterrel mögötte a felesége szaporázta,

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

10.00 óra: Csete Balázs sírjának koszorúzása

10.00 óra: Csete Balázs sírjának koszorúzása 2008. FEBRUÁR A JÁSZKISÉRI POLGÁROK LAPJA 120 Ft A Csete Balázs Honismereti Egyesület tisztelettel meghívja 2008. március 1-én (szombaton) 11 órára Csete Balázs születésének 115., halálának 50. évfordulója

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Új helyen a polgármesteri hivatal Húsvéti fejtörő... 2 Statisztika, avagy játék a számokkal... 8 9 Várják a véradókat... 12

Új helyen a polgármesteri hivatal Húsvéti fejtörő... 2 Statisztika, avagy játék a számokkal... 8 9 Várják a véradókat... 12 Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM AJÁNLÓ 2012. ÁPRILIS 6. Új helyen a polgármesteri hivatal Húsvéti fejtörő....................... 2 Statisztika, avagy játék a számokkal.......................

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Húsvét elõtt Az élet igazi nagy vállalkozásai legtöbbször nem hõstettek, hanem

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. április 14. Az első új buszok Pécelre indulnak Százötven új busszal gazdagodott Budapest és az agglomeráció. Az új autóbuszokat

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A talajterhelési díj fizetési kötelezettség törvényen alapuló kötelezettség. díj mértékét talajterhelési díj alapja : Sallai

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK   A talajterhelési díj fizetési kötelezettség törvényen alapuló kötelezettség. díj mértékét talajterhelési díj alapja : Sallai XV. évfolyam 4-5. szám Csépai Kaszanyiné Óberna Erzsébet 35 éves jubileuma alkalmából köszöntötték munkatársai a KKÖH Csépai kirendeltségén Nyílt nap az ėszikék Otthonban Szüreti felvonulás 2013. október

Részletesebben

XXII. évf. 2013. április

XXII. évf. 2013. április XXII. évf. 2013. április BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Bővebben a 13. oldalon Bővebben a 10. oldalon Bővebben a 9. oldalon Bővebben a 15. oldalon Tiszteld

Részletesebben

Mikor nem értjük Isten gondolatait,

Mikor nem értjük Isten gondolatait, XIX. évfolyam 1. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2010. január-február Legyünk Krisztus tanúi! Ökumenikus Imahét 2010 Ez év januárjában a Nyíracsádon szolgáló négy keresztyén felekezet lelkipásztorai

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

Tenni akarás, tartalékképzés, teljesítmény, rend

Tenni akarás, tartalékképzés, teljesítmény, rend Ajánló 65-ös járat Ózd nevezetes épületeiről és azok történetéről is hallhattak a 65-ös autóbuszjárat utasai a XVI. Ózdi Napokon. A városi túrán a képviselő-testület tagjai vették át az idegenvezetők szerepét,

Részletesebben

Nádudvari. Vendégségben a Méliuszban

Nádudvari. Vendégségben a Méliuszban Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2009. április XIV. évfolyam 4. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK Húsvéti gondolatok Jézus ezek után tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Irás, igy szólt: ELVÉGEZ-

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót

A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót XV. évfolyam 2. szám Ára: 120, Ft Megjelent: 2009. június A Jászok XV. Világtalálkozója Az idei XV. Jász Világtalálkozót Alattyán rendezi 2009. június 26-28-ig. Az elsõ ilyen találkozót 1995- ben Jászberényben

Részletesebben