FISA DE VERIFICARE ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR NAŢIONALE PENTRU OBŢINEREA ABILITĂRII ÎN DOMENIUL TEOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FISA DE VERIFICARE ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR NAŢIONALE PENTRU OBŢINEREA ABILITĂRII ÎN DOMENIUL TEOLOGIE"

Átírás

1 FISA DE VERIFICARE ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR NAŢIONALE PENTRU OBŢINEREA ABILITĂRII ÎN DOMENIUL TEOLOGIE Cf. OM nr. 6560/2012 MECTS, Monitorul Oficial, Partea I nr. 890bis din 27/12/2012, Anexa 32, Comisia teologie (CNATDCU) Conf. dr. HOLLÓ LÁSZLÓ Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Teologie Romano-Catolică Departamentul Teologie Didactică TABEL SINTETIC PUNCTAJ PUNCTAJ INDICATORI OBSERVAŢII MINIM REALIZAT 1. Teza de doctorat DA DA Criteriu îndeplinit 2.Patru cărţi de autor la edituri de prestigiu, din care trei (3) în propriul culoar de expertiză teologică. 3. Studii - 18 studii, din care şapte (7) în propriul culoar de expertiză teologică, iar trei (3) publicate în reviste de specialitate din străinătate 4 x 15 = 60 p 5 x 15 = 75 p 1 carte în lb. germană, În plus: 2 volume editate (15 x 1) + (3 x 3) = 33,4 p 24 p Criterii suplimentare: Criteriu îndeplinit 5 articole se pot echivala cu 1 studiu 15 x 1 = 15 p 13 x 1 = Studii în reviste de specialitate din ţară (câte un punct) 3.2 Studii în reviste din străinătate (câte 3 3 x 3 = 9 p 5 x 3 = 15 puncte) 3.3. Articole echivalate cu studii 5 articole = 1 p 27 : 5 x 1 = 5,4 4. Comunicări ştiinţifice publicate în 5 x x 3 = p volume colective 8 comunicări, din p care cinci (5) în propriul culoar de expertiză teologică, iar 3 în reviste de specialitate din străinătate 4.1 Comunicări ştiinţifice studii în volume din ţară 4.2 Comunicări ştiinţifice studii în străinătate 5. Prestigiu, recunoaştere în comunitatea academică 5 x 1 = 5 13 x 1 = 13 3 x 3 = 9 7 x 3 = 21 4 x 2 = 8 78 p. Criteriu îndeplinit Criteriu îndeplinit TOTAL INDICATORI p 220,4 p. Criteriu îndeplinit 6. Citări 2 puncte/citare/autor TOTAL 112 p 332,4 p Criteriu îndeplinit 1

2 Indicator 1. Titlul de doctor în teologie 2. Patru (4) cărţi de autor publicate la edituri de prestigiu, din care 3 în propriul culoar de expertiză teologică/ propria linie de cercetare 4 x 15 = 60 p. In cazul publicării unei cărţi intr-o limba străină (inclusiv teza de doctorat) se echivalează 1 studiu si 1 comunicare de la criteriile 3 si 4. Teza de doctorat in teologie (Etica socială a bisericii): Minderheitenrechte in Europa im Hinblick auf Südtirol und Siebenbürgen. Der übernationale Öffentlichkeitsauftrag der Kirche und die Minderheiten (Drepturile minorităţilor în Europa cu referiri la Tirolul de Sud şi Ardeal. Sarcina publică supranaţională a Bisericii si minorităţile), Leopold-Franzens- Universität Innsbruck, Katholisch-Theologische Fakultät Cărţi de autor 1. A világiak által vezetett egyházmegye. Az Erdélyi Római Katolikus Státus társadalmi jelentősége, I. kötet. (Eparhia condusă de mireni. Importanta socială a Statusului Romano- Catolic din Transilvania) Cluj: Presa Universitara Clujeană, 2009, 264 p. 2. Isten csodálatos üdvösségpedagógiája. Alapvető erkölcsteológia (Pedagogia mântuirii a lui Dumnezeu. Teologie morală generală), Cluj: Presa Universitara Clujeană 2007, 275 p. 3. Az Európai Unió értékközösség. Az európai integráció társadalometikai vonatkozásai (Uniunea Europeană comunitate de valori. Etica socială a integrării europene), [Erkölcsteológiai füzetek 6. Caiete de teologie morala 6.] Roma 2006, ISBN , 292 p. 4. Minderheitenrechte in Europa im Hinblick auf Südtirol und Siebenbürgen. Der übernationale Öffentlichkeitsauftrag der Kirche und die Minderheiten (Drepturile minorităţilor în Europa cu referiri la Tirolul de Sud şi Ardeal. Sarcina publică supranaţională a Bisericii si minorităţile), Editura Stúdium, Cluj-Napoca 2004, 206 p. 5. Általános erkölcsteológia (Teologia morală generală), Editura Stúdium, Cluj-Napoca 2002, 232 p. Gradul de îndeplinire Criteriu îndeplinit 5 x 15 = 75 p (din care 1 carte în limba germana) + 1 volum editat şi 1 în pregătire Volume editate 6. Katolikus autonómia. Fejezetek az Erdélyi Római Katolikus Státus történetéből (Autonomia catolică. Capitole din istoria Statusului Romano Catolic din Transilvania), Editura Státus, Miercurea Ciuc 2007, 207 p. Aparitie in 2016: 7. Katolikus autonómia. Fejezetek az Erdélyi Római Katolikus Státus történetéből II. (Autonomia catolică. Capitole din istoria Statusului Romano Catolic din Transilvania), Editura Státus, Miercurea Ciuc studii, din care şapte (7) în propriul culoar de expertiză teologică, iar trei (3) publicate în reviste 3.1 Studii în reviste de specialitate din ţară: 13 x 1 = 13 p. 1. A Szentszék és a Román Kormány között május 10-én kötött konkordátum IX. szakaszának értelmezésére vonatkozó május 30-ai egyezmény elő- és utótörténetéről. (Despre istoria acordului privitor la interpretarea art. IX din 13 p. 2

3 de specialitate din străinătate 15 x x 3 = 24 p Concordatul dela 10 Mai 1927, între Sf. Scaun şi Guvernul Român). In: Studia Theologica Transsylvaniensia. Alba Iulia - Gyulafehérvár 17/2 (2014), (CEEOL). 2. Die römisch-katholische Autonomie von Siebenbürgen: Der siebenbürgische römisch-katholische Status. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 2 (2012), (CEEOL). 3. Quo vadis theologia? Katolikus hitoktató, illetve laikus teológus képzés kilátásai Erdélyben az es változások után. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2012), (CEEOL). 4. Die kulturellen und politischen Beziehungen zwischen Menschen und Völkern in der biblischen Perspektive. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 2 (2007), (CEEOL). 5. Die kultur des Todes in Rumänien. Die moralische Beurteilung der Abtreibungs-indikationen. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2006), (CEEOL). 6. Az abortusz-indikációk megítélése a román törvényhozás és a katolikus erkölcsteológia tükrében. (Aprecierea indicaţiilor de avort în legislaţia română şi în teologia morală catolică). In: Studia Theologica Transylvaniensia 8, (2006), (CEEOL). 7. The Clash of Civilizations Der Fall Siebenbürgen. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2005), (CEEOL). 8. Az Európai Unió, az európai keresztény identitás alkonya? (Uniunea Europeană apusul identităţii creştine europene?). In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2004), (CEEOL). 9. Christliche Ehe: Anspruch und Wirklichkeit (Căsătoria creştină: idealul şi realitatea). In: Studia Theologica Transsilvaniensia. Alba Iulia - Gyulafehérvár 5 (2003) A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Teológiai Folyóirata, A multikulturalitás és nemzetiség érték(telenség)ének bibliai alapjaihoz (Multiculturalitatea şi valorile naţionalităţii în Biblie). In: Studia Theologica Transsilvaniensia. Alba Iulia - Gyulafehérvár 4 (2003) A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Teológiai Folyóirata, Gyón(j)unk-e még a 21. században is? A kiengesztelődés szentsége a nyugat- és keleteurópai lelkipásztori gyakorlat feszültségében ((Să) ne spovedim încă în sec. 21? Sacramentul reconcilierii în practica pastorală vest- şi est-europeană). In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2003), (CEEOL). 12. A katolikus egyház társadalmi tanítása a nemzetiségi feszültségek feloldásának a szolgálatában (Învăţătura socială a bisericii în slujba rezolvării conflictelor interetnice). In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2002), (CEEOL). 3

4 13. Az Egyház társadalmi tanítása a kisebbségek szolgálatában (Învăţătura sociala a bisericii în slujba minorităţilor). In: Studia Theologica Transsilvaniensia. Alba Iulia - Gyulafehérvár 1 (2000) A Gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskola Teológiai Folyóirata., Studii în reviste din străinătate: 5x3= 15 p 1. Der Beitrag der Katholischen Kirche zum Zusammenleben der Volksgruppen. In: AWR-Bulletin Vierteljahresschrift für Flüchtlingsfragen, 47. (56.) Jahrgang, 4/2009, Referat ţinut în cadrul conferinţei 59. Internationaler Kongress zum Thema Migration und Minderheiten im Blick auf die EU-Osterweiterung, Sibiu, septembrie Az erdélyi katolikus autonómia: az Erdélyi Római Katolikus Státus. (Autonomia catolica din Transilvania: Statusul Romano Catolic din Transilvania). In: Fodor György Török József Tusor Péter (Szerk.), Felekezetek az Igazság szolgálatában. Történelem Teológia Önazonosság ( ), Studia Theologica Budapestinensia 34, Új Ember Márton Áron kiadó, Budapest 2009, Der Beitrag der Kirche zum Zusammenleben der Volksgruppen (Contribuţia Bisericii la convieţuirea popoarelor). In: Folia Theologica Vol. 15, (Facultas Theologica Universitatis Catholicae a Petro Pázmány), Budapest 2004, p. 4. Die katholische Haltung zur Sünde. Versuch einer theologischen Neubesinnung (Învăţătura bisericii catolice despre păcat. O încercare de regăndire teologică). In: Erdő Péter (red.), Bűn és isteni irgalom mint a mai ember problémája, Studia Theologica Budapestinensia 30, Márton Áron kiadó, Budapest 2002, p. 5. Echivalare 1 studiu pentru o carte intr-o limba straina: 3 p. 15 p. Criterii suplimentare: 5 articole de specialitate se pot echivala cu 1 studiu.á 3.3 Studii, articole în reviste indexate CNCSIS si alte reviste din ţară şi din străinătate (27 articole = 5,4 studii = 5,4 puncte) 1. Erdélyi katolikus autonómia, avagy az Erdélyi Római Katolikus Státus. In: Kincses Kolozsvár Kalendáriuma 2013, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár 2013, Quo vadis theologia? Katolikus hitoktató, illetve laikus teológus képzés kilátásai Erdélyben az es változások után. In: Keresztény Szó, XIV nr. 4., Recenzie: Bárth János, Templom jobbágya, megye zsellére, eklézsia árendása. Fejezetek a katolikus székelység egyháztörténetéhez. Kiadta a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kecskemét In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. LVI, 2 (2011), (CEEOL). 4. Recenzie: Zenon Cardinal Grocholewski, Universitatea azi. Universität. Heute, Editura Fundatiei pentru Studii Europene, Cluj Napoca In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. LVI, 1 (2011), (CEEOL). 5,4 p. = 33,4 p 4

5 5. A társadalmi tanítás az egyház gyakorlatában (Doctrina socială în practica Bisericii). In: Keresztény Szó, XXI nr. 11., Szociális feladatvállalás az Erdélyi Egyházmegyében. In: Hargita Népe március 19. péntek, XXI. évfolyam 55. szám ( 7. Az Egyház a társadalom szolgálatában I II. In: Hargita Népe, február 19. péntek, XXI. évfolyam 35. szám; február 26. péntek, XXI. évfolyam 40. szám. 8. Requiem a hitvallásos iskolákért (Requiem pentru şcolile confesionale). In: Keresztény Szó, XX nr. 4., Civil és egyházi világ összefonódása interjúsorozat. In: Civil fórum. Civil társadalmi lap, X. évf. 3. szám, július szeptember, Az Erdélyi Római Katolikus Státus ma (Statusul Romano Catolic din Transilvania astăzi). In: Keresztény Szó (Cuvănt Creştin), an XIX nr. 4., A laikusok által vezetett egyházmegye (Eparhia condusă de către laici) In: Bodó Márta (szerk.), Örökérvenyű igazságaink. Emlékkönyv Jakab Gábor 70. születésnapjára, Verbum kiadó, Kolozsvár 2008, Ismerjük meg Európát! (Să ne cunoaştem Europa!). In: Bodó Márta (red.) Vasárnap évkönyv 2007, Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, pp Európai Unió értékközösség (Uniunea Europeană - comunitate de valori). In: Keresztény Szó (Cuvănt Creştin), XVIII nr. 1., Sztrájkolhat-e/sztrájkoljon-e a keresztény oktató? (Poate să participe la greve învăţătorul creştin?) In: Vasárnap (Duminică), an XV, 2005, nr. 46, Keresztény házasság: ideál és valóság feszültségében (Căsnicia creştină între ideal şi realitate). In: Keresztény Szó (Cuvănt Creştin), XIV nr Az (egyház és az állam viszonya a katolikus) tanítás szerint (Relaţia între Biserică şi Stat în învăţătura Biserici Romano- Catolice). In: A Hét, közéleti és kulturális kritikai lap, an I/6, 27. noiembrie A keresztény társadalmi tanítás cél és út (Învăţătura socială creştină scop şi drum). In: Keresztény Szó. (Cuvănt Creştin) XIII nr. 2, Abortuszjavallat vagy abortuszkényszer? Az abortuszindikációk erkölcsi megítélése (Avort recomandare sau obligativitate? Indicaţii de avort în lumina teologiei morale). In: Keresztény Szó. (Cuvănt Creştin) XII nr Szakadék tanítás és gyakorlat között? A demokratikus közösségi rendszerről szóló társadalomerkölcsi tanítás és egyházunk gyakorlata (Învăţătura socială a societăţii democratice şi realizarea acestuia în practica Bisericii). In: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin) an XI, 2000, nr. 4, Tudás vagy remény? Feltárhatjuk-e az orvosi ellátás következtében gyógyulásban reménykedő betegnek helyzete súlyosságát? (Cunoştinţî sau speranţă? Sa înştiinţăm bolnavul, 5

6 4. 8 comunicări ştiinţifice publicate în volume colective, din care cinci (5) în propriul culoar de expertiză teologică, iar 3 în reviste de specialitate din străinătate 5 x x 3 = 14 p Criterii suplimentare: Studiile publicate la simposioane internationale intr-o limba straina, organizate in tara se vor echivala cu studiile publicate in strainatate. plin de speranţe, supus unor intervenţii medicale de starea criticî a sănătăţii sale?). In: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin), an X, 1999, nr A kiengesztelődés szentsége: a mellőzött szentség (Sacramentul reconcilierii: sacramentul uitat). In: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin), an IX, 1998, nr. 10, Helyzet és törvény. A konzervatív és progresszív magatartásforma a természettörvény és a szituációs etika tükrében (Situaţia şi legea. Conduita conservativă şi progresivă din punctul de vedere a legii naturii şi al eticii situaţionale). In: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin), an IX, 1998, nr. 6, Az elöljárók (hivatali) tekintélyének alkonya? (Declinul autorităţii?). In: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin), an IX, 1998, nr. 4, Az egyház és a forradalom (Biserica şi revoluţia). In: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin), an IX, 1998, nr. 3, Értékes egyedülállás korszerű kérdésfeltevés a cölibátus kapcsán ( Singurătatea preţioasă problematica actuală a celibatului). In: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin), an IX, 1998, nr. 2, Hogyan viszonyul a katolikus erkölcsteológia a génsebészet kutatásaihoz? (Învăţătura morală catolică despre noile experimente genetice). In: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin), an IX, 1998, nr. 1, Recenzie: Rudolf Weiler, Einführung in die katholische Soziallehre, Graz Wien Köln, 1991, Verlag Styria, 144. In: Korrespondenzblatt des Canisianums. Heft 2 des Studienjahrganges 1992, Jahrgang 125, Innsbruck 1992, Comunicări ştiinţifice publicate în volume colective în ţară (13 x 1) 1. Az élet etikája. A Katolikus Egyház tanítása a kezdődő emberi élet tiszteletéről. In: Ungvári Zrinyi Imre: Az élet gondnokai és az ember szabadsága. Élettisztelet, életértékek, életpolitikák. 3. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai június 8. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár (Apare in 2015). 2. Az Erdélyi Római Katolikus Státus és Márton Áron püspök viszonya. In: Bodó Márta Lázár Csilla Lövétei Lázár László: Az idők mérlegén. Tanulmányok Márton Áron püspökről. Szent István Társulat Verbum, Budapest Kolozsvár, 2013, Kommunikáció és a Vatikán. A tömegkommunikáció erkölcsi dimenziója a Katolikus Egyház tanításában. In: Ungvári Zrinyi Imre: Életterünk a kommunikáció. A társadalmi kommunikáció és a média etikai problémái. 2. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai május 19. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár 2014, Egyház és média. A tömegkommunikáció erkölcsi dimenziója. In: Nóda Mózes Zamfir Korinna Bodó Márta: A II. vatikáni 13 p. 6

7 zsinat maradandó időszerűsége. Szent István Társulat Verbum, Budapest Kolozsvár, 2014, Hierarchikus püspöki vezetés és katolikus autonómia. Összeegyeztetési törekvések az Erdélyi Egyházmegyében a 19. század második felében (Conducere ierarhică episcopală şi autonomia catolică). In: Marton József Oláh Zoltán, Minden kegyelem! A 65 éves Jakubinyi György köszöntése. Szent István Társulat Verbum, Budapest Kolozsvár, 2011, A spekulatív pénzügyi tevékenységek okozta gazdasági válság a katolikus társadalometika mérlegén. In: Ungvári Zrinyi Imre Veress Károly: Válságtapasztalatok és etikai távlatok. Presa Universitara Clujeana 2011, Halál az élet előtt. A prenatális diagnosztika a halál szolgálatában (Moarte inainte de viata. Diagnostica prenatala in slujba mortii). In: Diósi Dávid (szerk.): A halálbiztos halál. Tanulmányok az elmúlás és a halál kultúrájáról (Moartea sigura. Studii despre cultura mortii). Szent István Társulat Verbum, Budapest Kolozsvár, 2011, Érvek a vízen járásért. A vízen járás kötelessége, avagy a kötelező cölibátus (Argumente pentru mersul pe ape. Datoria mersului pe ape, sau celibatul obligatoriu). In: Marton József Oláh Zoltán Kovács F. Zsolt (szerk.), Itt vagyok, engem küldj! Tanulmányok a papságról. Szent István Társulat Verbum, Budapest Kolozsvár, 2010, A vallásszabadság és a vallási diszkrimináció diszkrét formái Romániában (Libertatea de religie şi formele discrete de discriminare religioasă în România). In: Nóda Mózes, Zamfir Korinna, Diósi Dávid, Bodó Márta, Ideje az emlékezésnek. Liber amicorum: A 60 éves Marton József köszöntése, Szent István Társulat Verbum, Budapest Kolozsvár, 2010, Az egyházközségek papválasztói joga az erdélyi egyházmegyében (Dreptul parochiilor de alegere a clerului în Dieceza din Transilvania). In: Marton József Bodó Márta (szerk.), Ezeréves múltunk. Tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről, Szent István Társulat Verbum, Budapest Kolozsvár 2009, Az erdélyi katolikus autonómia, ill. az Erdélyi Római Katolikus Státus tegnap és ma. In: Holló László (szerk.), Katolikus autonómia. Fejezetek az Erdélyi Római Katolikus Státus történetéből, Státus kiadó, Csíkszereda 2007, Biserica şi minorităţiile. Etica socială a Bisericii romanocatolice în slujba reconcilierii etnice. In: LEB Ioan-Vasile PREDA Radu, Unitatea Bisericii. Accente eclesiologice pentru mileniul III. Acta Conferintei internationale desfasurate la Cluj-Napoca in zilele de mai Biblie si multiculturalitate II. Editura Limes. Cluj-Napoca 2005, A kiengesztelődés szentsége: a mellőzött szentség (Sacramentul reconcilierii: sacramentul evitat). In: JAKABFFY Tamás (red.), Beszéd a láthatatlanról. Teológiai és egyháztörténeti írások, (Cuvânt despre Dumnezeul nevăzut. 7

8 Scrieri teologice şi de istoria bisericii), Ed. Gloria, Kolozsvár 2001, pag Prestigiul si recunoaşterea în comunitatea academică naţională şi internaţională 4.2 Comunicări prezentate la întruniri internaţionale şi publicate in volume colective (7x 3 = 21) 1. Kirche und Staat in der katholischen Soziallehre. In: Leb, Ioan-Vasile et alii (szerk.): Integrarea Europeană şi valorile Bisericii. Conferintă internatională Cluj-Napoca, martie 2009, Ed. Renasterea, Cluj Napoca 2011, Wahrheit und Wahrhaftigkeit in der Politik. In: Marga, Andrei Berchem, Theodor Sadlak, Jan (Ed.), Living in Truth. A Conceptual Framework for a Wisdom Society and the European Construction, Cluj University Press 2008, Thinking God in National and Religious Conflicts: The Case of Romania. In: Norbert Hintersteiner (ed.) Naming and Thinking God in Europe Today Theology in Global Dialogue, Rodopi, Amsterdam / New York 2007, p. 4. Das Verhältnis zwischen Kirche und Staat in der Theologie der Katholischen Kirche (Relaţia dintre Biserică şi stat în teologia romano-catolică). In: Kirche Staat Gesellschaft; Biserică Stat Societate, Documentaţia conferinţei Academiei Evanghelice Transilvania (AET) în cooperare cu AIDRom ( octombrie 2003 / Sibiu, ed. Dr. Nifon Mihăiţă, Seria ACADEMIA Vol. I., Blueprint Internaţional, Bucureşti 2005, pag Die katholische Kirche in Rumänien zwischen 1945 und 1964 (Biserica Romano-Catolică din România între 1945 şi 1964) In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 28. (99.) Jahrgang (2005), Heft 2., p. 6. Bűnértelmezés a katolikus teológiában. Újraértelmezési kísérlet (Interpretarea păcatului în teologia catolică: o nouă interpretare). In: Tempfli Imre Vencser László, Új ég és új föld. Emlékkönyv Jäger Péter 65. születésnapjára, Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2004, Echivalare 1 comunicat pentru o carte intr-o limba straina: 3 p. 1. Funcţii, atribuţii universitare: 6 x 2 = 12 puncte: Director Departament Facultatea de Teologie Romano Catolica, Univetsitatea Babes-Bolyai din 2014 Membru Comisiilor de analiză a contestațiilor, pentru contestațiile formulate împotriva deciziilor Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare din 2012 Membru Comisia de Teologie a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) Referent stiintific - (din 2010) - Studia Universitatis Babeş- Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica, indexata in EBSCO, CEEOL. Sef catedra Facultatea de Teologie Romano Catolica, Univetsitatea Babes-Bolyai p. = 34 p 78 puncte 8

9 Membru Senatul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Premii: 7 x 2 = 14 puncte Diplomă de excelenţă 2010 programe de licenţă Premiul Profesorul anului, UBB, 2010 Premiu national, Bradul de Argint, Uniunea Democrata Maghiara din Romania, 2008 Diploma de merit pentru contributia la dezvoltarea UBB, UBB, 2007 Diploma pentru excelenta didactica, UBB, 2006 Diploma de merit pentru contributia la dezvoltarea UBB, UBB, 2005 Diploma de excelenţă didactică, UBB, Membru în asociaţii profesionale, recunoastere: 3 x 2 = 6 puncte Innsbrucker Kreis von MoraltheologInnen und SozialethikerInnen (din 1996) Colegiul doctorilor Academiei Maghiare (din 2011) Biografiea inclusă în Hübners Who is Who. Enciclopedia personalităţilor din România. 4. Editor executiv, membru comitete de redactie reviste CEEOL, CNCS: 2 puncte Membru editorial board (din 2000) - Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica Latina, indexata in EBSCO, Central and Eastern European Online Library. CNCS B. 5. Referent stiintific al unor edituri de prestigiu: 2 puncte Referent stiintific - (din 2010) - Edituri Status Miercurea Ciuc Editura nationala recunoscuta CNCSIS 6. Comisii, activităţi bisericeşti: 12X2 = 24 puncte Curs de perfecţionare pentru preoţii Diecezei de Alba Iulia ( ). Cursuri (Teologie morala) în cadrul Academiei Catolice (Programul de formare al laicilor) ( ). Rector Seminarul Teologic Romano-Catolic Alba Iulia ( ) Membru Consiliu economic a Arhiepiscopiei Rom-Cat. de Alba Iulia Preşedinte al Consiliului Director Fundaţia Statusul Rom.- Cat. din Transilvania ;din Membru Colegiul consultanţilor (Collegium Consultorum) a Arhiepiscopiei Rom.-Cat. Alba Iulia ; din Membru Consiliul prezbiteral (Collegium Presbyterale) a Arhiepiscopiei Rom.-Cat. Alba Iulia ; din Curs de perfecţionare pentru preoţii Diecezei de Alba Iulia (2008). Vicepreşedinte al Consiliului Director Fundaţia Statusul Rom.-Cat. din Transilvania Membru Comisia Liturgică a Arhiepiscopiei Rom-Cat. de Alba Iulia Notar Judecătoria Bisericească a Arhiepiscopiei Rom.-Cat. 9

10 Alba Iulia Membru Consiliul prezbiteral (Collegium Presbyterale) a Arhiepiscopiei Rom.-Cat. Alba Iulia Comisii doctorale: 9X2 = 18 puncte 1. Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Teologie Rerormata, 2015, Titlu teza: A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára ( Interacţiunea tematic-centrată ca şi posibilitate pentru lucrarea cu diferite tipuri de grupuri în biserică, Doctorand: Sikó Csaba. Calitatea: referent 2. Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Teologie Romano Catolica, 2015, Titlu teza: Lelkipásztori munka a csíki főesperesi kerületben a XX. században (Activitatea pastorală în protopopiatul Ciuc în secolul al XX-lea), Doctorand: László Rezső. Calitatea: referent 3. Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Teologie Romano Catolica, 2014, Titlu teza: A Szent Családról nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek tevékenysége Erdélyben (Activitatea Surorilor Franciscane Sarace din Mallersdorf numite dupa Sfanta Familie in Transilvania), Doctorand: Botár Gábor. Calitatea: referent 4. Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Teologie Romano Catolica, 2014, Titlu teza: A ferencesek működése a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében (Activitatea franciscanilor în Dieceza Romano-Catolică de Satu Mare), Doctorand: Bonto Gabriela Cristina. Calitatea: referent 5. Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Teologie Romano Catolica, 2014, Titlu teza: Alexandru Todea bíboros Isten szolgája ateista korban (Cardinalul Alexandru Todea - un slujitor al lui Dumnezeu în veac ateu), Doctorand: Mühlbauer-Keul Mária Ildikó. Calitatea: referent 6. Universitatea Bucureşti Facultatea de Teologie Romano Catolica, 2013, Titlu teza: Procesul dialogic în sacramentul reconcilierii, Doctorand: Balaşcă Bogdan Emilian. Calitatea: referent 7. Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Teologie Romano Catolica, 2013, Titlu teza: A csíkszeredai katolikus egyházközség a XX. században (Biserica catolica din M-Ciuc în secolul XX), Doctorand: Darvas-Kozma József. Calitatea: referent 8. Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Teologie Romano Catolica, 2012, Titlu teza: Az Eucharisztia tisztelete a 19. században Erdélyben (Cinstirea preasfintei Eucharistii in dieceza Transilvania in secolul XIX), Doctorand: Horváth István. Calitatea: referent 9. Universitatea Babeş-Bolyai Facultatea de Teologie Romano Catolica, 2011, Titlu teza: A gyulafehérvári egyházmegye papságának története (Istoria stării preoţilor din dieceza romano-catolică din Alba Iulia), Doctorand: Ferenczi Sándor. Calitatea: referent 10

11 6. Citare în cărţi publicate la edituri cu prestigiu 2 puncte/citare/autor SARNYAI Csaba Máté, Az erdélyi katolikus közösség gazdasági helyzetének változása az impériumváltás után, különös tekintettel az Erdélyi Katolikus Státus által kezelt vagyonrészekre. In: Egyháztörténeti Szemle XVI/3 (2015), Referire la: Holló László (szerk.), Katolikus autonómia. Fejezetek az Erdélyi Római Katolikus Státus történetéből, Státus kiadó, Csíkszereda 2007, p. MARTON József, A Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye a 20. században. Editura Pro-Print, Miercurea Ciuc, Referire la: A világiak által vezetett egyház megye. 6 p. NAGY-GYÖGY Attila: Einübung in den Glauben. Ansätze zu einer Neuorientierung der Studentenpastoral in Siebenbürgen (Rumänien). Presa universitara Clujeana Referire la: Minderheitsrechte in Europa im Hinblick auf Südtirol und Siebenbürgen. 10 p. BALLA Lóránt, Csete István kéziratos prédikációi és Gyalogi János-féle kiadásai: eredetiség, fordítás, közvetítés a kora újkori jezsuita prédikációkban. Doktori értekezés. Kolozsvár Referire la: Az erdélyi katolikus autonómia, ill. az Erdélyi Római Katolikus Státus tegnap és ma, in: Holló, ; 2 p. Die römisch-katholische Autonomie von Siebenbürgen: Der siebenbürgische römisch-katholische Status, Studia Universitatis Babeș-Bolyai Theologia Catholica Latina, (LVII.), 2012/2., p. PÉNZES Lóránd, A bodzavámi vesztegintézet káplánsága. In: Acta Siculica , Referire la: A világiak által vezetett egyházmegye. 2 p. FERENCZI Sándor: Sacerdotes Transylvanici. Az erdélyi egyházmegye papjai történeti áttekintés. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár Referire la: Az egyházközségek papválasztói joga az erdélyi egyházmegyében. 4 p. Referire la: Érvek a vízen járásért. 2 p. Referire la: Hierarchikus püspöki vezetés és katolikus autonómia. 2 p. Referire la: Az erdélyi katolikus autonómia, ill. az Erdélyi Római Katolikus Státus tegnap és ma, in: Holló, p. PAPP Kinga: Családi nemesi írásgyakorlat a XVII XVIII. századi Erdélyben. (teza de doctorat, Universitatea Babes- Bolyai). Kolozsvár Referire la: A világiak által vezetett egyházmegye. 2 p. KISS Péter: Nicht wie Milch und Honig für Rumänien Entwurf einer Konzilshermeneutik für die pastorale Situation römischkatholischer Kirche in Rumänien. Dissertation Wien Referire la: Az erdélyi katolikus autonómia, ill. az Erdélyi Római Katolikus Státus tegnap és ma, in: Holló, p. Referire la: Minderheitsrechte in Europa im Hinblick auf Südtirol und Siebenbürgen. 6 p. JAKAB, Attila, Vergődésben. Magyar kisebbségek történelmi egyházai az átalakuló Európában. Problématár, Budapest puncte 11

12 Referire la: A katolikus egyház társadalmi tanítása a nemzeti feszültségek feloldásának szolgálatában. 4 p.; Referire la: Requiem a hitvallásos iskolákért. 2 p.; Referire la: Az Erdélyi Római Katolikus Státus egykor és ma. 2 p. FÁBIAN István, The European Union and the Vatican. The papal discourse concerning the projects of European construction. In: L Europe Unie, no. 3 4/ , Referire la: Az Európai Unió értékközösség. Az európai integráció társadalometikai vonatkozásai. 4 p. SZALAI Szabolcs, Kereszténység és európai alkotmány. A vallással és egyházzal kapcsolatos kérdések értelmezései az európai alkotmányozás folyamatában. In: Szirmai Éva Újvári Edit (Szerk), Nemzetiségi nemzeti európai identitás. Konferencia kiadvány. A SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetében november án tartott konferencia előadásai. Szeged Referire la: Az Európai Unió, az európai keresztény identitás alkonya? 2 p. KULPINSZKY Eleonóra, Az Erdélyi Római Katolikus Státus évi újjászerveződése a státusgyűlés jegyzőkönyve és a Pesti Napló tükrében. In: Kötél Emőke Szarka László (Szerk.), Határhelyzetek II. Kultúra Oktatás Nyelv Politika, Budapest Referire la: A laikusok által vezetett egyházmegye. In: Bodó. 2 p. Referire la: Az Erdély Római Katolikus Státus tegnap és ma. In: Holló. 10 p. LEISEROWITZ, Ruth (Hrsg.), Die unbekannten Nachbarn. Minderheiten in Osteuropa. Ch. Links Verlag, Berlin Referire la: Minderheitsrechte in Europa im Hinblick auf Südtirol und Siebenbürgen. 2 p. BÁRDI Nándor, Szociokulturális helyzet a határokon túl. In: Igazságosabb és testvériesebb világot! Tíz év távlatából. Budapest 2008, Referire la: A katolikus egyház társadalmi tanítása a nemzeti feszültségek feloldásának szolgálatában. 2 p. ÁDÁM Biborka, Dél-tiroli autonómia és a székelyföldi magyar kisebbség autonómia törekvései. In: Társadalom & Politika, Gondolat Kiadó - Politológiai Párbeszéd Társasága, Budapest 2008/1-2. P Referire la: Minderheitenrechte in Europa im Hinblick auf Südtirol und Siebenbürgen. 6 p. WIEN, Ulrich A., Religionsfreiheit im Sozialismus am Beispiel Rumäniens. Rechtshistorische Perspektiven. In: Osterkamp, Jana /Schulze, Renate (Hg.), Kirche und Sozialismus in Osteuropa. Sonderband 1. Recht und Religion in Mittel- und Osteuropa. Wien Referire la: Die katholische Kirche in Rumänien zwischen 1945 und p. FRIVALDSZKY János, Szubszidiaritás és az európai identitás a közösségek Európájáért. In: Publikáció az Európa ideológiai alapjai: egység a különbözőségben című konferenciát követő kiadványhoz, Budapest 2006, 62 74, 67 - Referire la: Az Európai Unió értékközösség. Az európai integráció 12

13 társadalometikai vonatkozásai, Róma p. POGÁR Róbert: A Vatikán és a Nemzeti Kisebbségek. In: Diószegi László (szerk.) Veszélyeztetett örökség, veszélyeztetett kultúrák. A moldvai csángók, Budapest Referire la: A Katolikus Egyház társadalmi tanítása a nemzetiségi feszültségek feloldásának szolgálatában. 2 p. JITIANU, Liviu, Christologische Symphonie von Mensch und Welt. Grundzüge einer neupatristischen orthodoxen Theologie im Werk von Dumitru Stăniloae, Disszertació, Freiburg Referire la: Minderheitenrechte in Europa im Hinblick auf Südtirol und Siebenbürgen. 2 p. VENCSER László, Keresztény felelősség Európában. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Catholica Latina 2004/ , Referire la: Bűnértelmezés a katolikus teológiában. 2 p. Cluj-Napoca,

Lista lucrărilor publicate

Lista lucrărilor publicate Lista lucrărilor publicate HOLLÓ LÁSZLÓ Disertaţie Minderheitenrechte in Europa im Hinblick auf Südtirol und Siebenbürgen. Der übernationale Öffentlichkeitsauftrag der Kirche und die Minderheiten, Leopold-

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Didaktikus Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben

Conf. dr. Noda Mózes

Conf. dr. Noda Mózes FISA DE VERIFICARE ÎNDEPLINIREA STANDARDELOR NAŢIONALE PENTRU OBŢINEREA ABILITĂRII ÎN DOMENIUL TEOLOGIE Cf. OM nr. 6560/2012 MECTS, Monitorul Oficial, Partea I nr. 890bis din 27/12/2012, Anexa 32, Comisia

Részletesebben

Curriculum vitae. Lajos Katalin. 10. iunie Miercurea Ciuc

Curriculum vitae. Lajos Katalin. 10. iunie Miercurea Ciuc Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Adresa Telefon E-mail Data şi locul naşterii Lajos Katalin lajoskati@yahoo.com 10. iunie 1971. Miercurea Ciuc Funcţia şi locul de muncă (universitatea,

Részletesebben

Dosar individual. Facultatea de Geografie, Catedra de Geografie Fizică şi Tehnică Domeniul ştiinţific. palzeusz@geografie.ubbcluj.

Dosar individual. Facultatea de Geografie, Catedra de Geografie Fizică şi Tehnică Domeniul ştiinţific. palzeusz@geografie.ubbcluj. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă filosofie

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă filosofie Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă filosofie Numele şi prenumele: Tamás Dénes A. Teza de doctorat Titlu: Focusare pe frumos Universul romanelor lui Krasznahorkai László (A szépség

Részletesebben

NUMELE ŞI PRENUMELE Demeter Márton Attila

NUMELE ŞI PRENUMELE Demeter Márton Attila NUMELE ŞI PRENUMELE Demeter Márton Attila 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 09.08.1972, Vlăhiţa, Jud. Harghita 2. FUNCŢIA: conferenţiar universitar 3. TITLUL ŞTIINŢIFIC: PhD 4. LOCUL DE MUNCĂ: Universitatea Babeş-Bolyai,

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă Numele şi prenumele: Székely Kinga-Katalin A. Teza de doctorat B. Cărti publicate Autor (autori), titlu, editura, locul, anul, nr. ISBN, nr.

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor

Szakmai önéletrajz. TORÓ Tibor Szakmai önéletrajz Személyes adatok Név TORÓ Tibor Lakcím Temesvár, Dej 23 B/10 Telefon 0722-322839 E-mail torotibor@sapientia.ro Állampolgárság román Születési idő, születési hely Temesvár, 1981. május

Részletesebben

Dosar individual. Facultatea de Teologie Reformată, Catedra de Teologie Reformată Domeniul ştiinţific. szaniksz@gmail.com

Dosar individual. Facultatea de Teologie Reformată, Catedra de Teologie Reformată Domeniul ştiinţific. szaniksz@gmail.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010

Universitatea Babeş-Bolyai Competiţia Excelenţei 2010 ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

GREGUS-FORIS ZOLTÁN. Literatură şi Societate. Istorie şi Filosofie. Filosofia Umanului. Istorie şi Filosofie

GREGUS-FORIS ZOLTÁN. Literatură şi Societate. Istorie şi Filosofie. Filosofia Umanului. Istorie şi Filosofie 1 GREGUS-FORIS ZOLTÁN 1. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 23. 09. 1973, Odorheiu-secuiesc 2. FUNCŢIA: lector universitar 3. TITLUL ŞTIINŢIFIC: Dr. 4. LOCUL DE MUNCĂ: Universitatea, Departamentul de Filosofie în

Részletesebben

Dosar individual. De Litere, Catedra de Literatură Maghiară Literatură

Dosar individual. De Litere, Catedra de Literatură Maghiară Literatură ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Curriculum vitae. Educaţie şi formare

Curriculum vitae. Educaţie şi formare Curriculum vitae Numele şi prenumele Bodó Barna Adresa 300724 Timişoara, Cal. Martirilor nr. 4/10, jud. Timiş, România Telefon, Email: 0727-441647, bodobarna@yahoo.com, bodobarna1@gmail.com Cetăţenia:

Részletesebben

Curriculum vitae. română 03.05.1969, Cluj-Napoca. Lector, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Departamentul de Ştiinţa Mediului,

Curriculum vitae. română 03.05.1969, Cluj-Napoca. Lector, Universitatea Sapientia, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, Departamentul de Ştiinţa Mediului, Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Néda Tamás Adresa 400469 Cluj-Napoca, Alverna 26/11 Telefon Mobil: 0728-018976 E-mail neda.tamas@sapientia.ro Cetăţenia Data şi locul naşterii Funcţia

Részletesebben

6.Tanulmányok: Intézmény: BBTE, Bölcsészkar BBTE, Bölcsészkar

6.Tanulmányok: Intézmény: BBTE, Bölcsészkar BBTE, Bölcsészkar CURRICULUM VITAE 1. Családnév: GURKA-BALLA 2. Keresztnév: ILONA (személyazonosságiban: ELENA) 3. Születési adatok: 1955.09.26, Kolozsvár/ Kolozs megye 4. Lakcím: Kolozsvár, 400679, Hateg u., 26/3 Románia

Részletesebben

Dosar individual (propunere)

Dosar individual (propunere) ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞBOLYAI CLUJNAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 ClujNapoca Tel. (00) 40 264 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40 264 59.19.06 Email: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Curriculum vitae. Română , Miercurea Ciuc

Curriculum vitae. Română , Miercurea Ciuc Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Janos, Kassay Adresa Str. Patinoarului nr.10/a/9, Miercurea Ciuc, jud. Harghita, România Telefon 0266320160 Mobil: 0740173164 Email kassayjanos@sapientia.siculorum.ro

Részletesebben

Dosar individual. orbangyongy@gmail.com

Dosar individual. orbangyongy@gmail.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate)

Dosar individual. 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate) ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate)

Dosar individual. 1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor cotate) ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. vajdandras@yahoo.com

Dosar individual. vajdandras@yahoo.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual. Fac. de Litere, Catedra de Limba Maghiară şi Lingvistică Generală Domeniul ştiinţific.

Dosar individual. Fac. de Litere, Catedra de Limba Maghiară şi Lingvistică Generală Domeniul ştiinţific. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete *

Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * Jakó Zsigmond 1995 2006 közötti irodalmi munkásságának könyvészete * I. Tudományos munkák (könyvek, tanulmányok, közlemények) 150. Despre politica socială a regelui atia Corvin în Transilvania. In: Cumpăna.

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi Literatura Maghiară 1.4 Domeniul

Részletesebben

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága

Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága 200 Csorba Csaba Dr. (ifj.) Kós Károly tudományos munkássága KÓS KÁROLY az erdélyi tárgyi néprajz legjobb romániai magyar szakértője, egyben legtöbbet publikáló kutatója. Ennek ellenére tevékenységének

Részletesebben

Curriculum vitae. Szilágyi József

Curriculum vitae. Szilágyi József Informaţii personale Nume/Prenume Adresa Curriculum vitae Szilágyi József Miercurea-Ciuc Telefon 0749621078 E-mail szilagyijozsef@sapientia.siculorum.ro Data şi locul naşterii 03.08.1960, Aluniş, judeţul

Részletesebben

Dosar individual. Facultatea de Teologie Reformată Istorie ecleziastică.

Dosar individual. Facultatea de Teologie Reformată Istorie ecleziastică. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Curriculum vitae. 6. Studii: Institutul Teologic Romano-Catolic de grad universitar din Alba Iulia, şi Academia Papală Pázmány Péter din Budapesta

Curriculum vitae. 6. Studii: Institutul Teologic Romano-Catolic de grad universitar din Alba Iulia, şi Academia Papală Pázmány Péter din Budapesta Curriculum vitae 1. Nume: MARTON 2. Prenume: JÓZSEF 3. Data şi locul naşterii: 15 aprilie 1950 4. Adresa: Str. Iuliu Maniu, nr. 5. 400045 Cluj Napoca, jud. Cluj, România 5. Telefon: 0264-430688 E-mail:

Részletesebben

ROMÁNIA KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE

ROMÁNIA KÖZIGAZGATÁS TÖRTÉNETE TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet / Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

Dosar individual (propunere) Visky András

Dosar individual (propunere) Visky András ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program

FIŞA DISCIPLINEI 1. 1. Date despre program FIŞA DISCIPLINEI 1 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Creştină Partium 1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane 1.3 Departamentul Limba şi literatura maghiară

Részletesebben

TANTÁRGYLAP. Nincs, nem ebben az esetben

TANTÁRGYLAP. Nincs, nem ebben az esetben TANTÁRGYLAP 1. A program adatai 1.1 A felsőoktatási intézmény neve Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi 1.3 Intézet/Tanszék Közigazgatási és Közszolgálati

Részletesebben

Curriculum Vitae. Zürichi Egyetem 1998 Kutatói ösztöndíj Lipcsei Egyetem 2002 Kutatói ösztöndíj

Curriculum Vitae. Zürichi Egyetem 1998 Kutatói ösztöndíj Lipcsei Egyetem 2002 Kutatói ösztöndíj Curriculum Vitae 1. Családnév: Molnár. 2. Keresztnév: János. 3. Születés helye és ideje:zsibó, 1955. október 16. 4. Állampolgárság:román. 5. Nemzetiség:magyar. 6. Családi állapot:házas. 6. Tanulmányok:

Részletesebben

Curriculum vitae. Română , Tg-Mureş

Curriculum vitae. Română , Tg-Mureş Anexa... Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Nyárádi ImreIstván Adresa 547605 Ungheni; nr. 389, România Telefon 0040265328022 Mobil: 0040744860094 Email nyaradi@ms.sapientia.ro sau nyaradi.istvan@gmail.com

Részletesebben

Curriculum vitae. Tonk Márton Baciu, str. Castanilor nr. 51, jud. Cluj Telefon /

Curriculum vitae. Tonk Márton Baciu, str. Castanilor nr. 51, jud. Cluj Telefon / Curriculum vitae Informații personale Numele şi prenumele Adresa Tonk Márton 407055 Baciu, str. Castanilor nr. 51, jud. Cluj Telefon +40-723/387819 E-mail tonkmarci@sapientia.ro Cetăţenia română, maghiară

Részletesebben

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap)

Curriculum vitae. CEEPUS ösztöndíj a Varsói Agrártudományi Egyetemen, 2007. márciusában (1 hónap) Curriculum vitae Személyes adatok Név/Keresztnév BALLA EMESE Lakcím 537050 Gyergyócsomafalva, 1475 szám, Hargita megye. E-mail ballaemese@kv.sapientia.ro Állampolgárság Román, magyar Nemzetiség Magyar

Részletesebben

EVOLUŢIA CRONOLOGICĂ A UNIVERSITĂŢII

EVOLUŢIA CRONOLOGICĂ A UNIVERSITĂŢII EVOLUŢIA CRONOLOGICĂ A UNIVERSITĂŢII 2000 2015 16 martie 2000 Înregistrarea oficială a Fundaţiei Sapientia (FS), cu sediul în Cluj-Napoca. Fundaţia a fost înfiinţată de către conducătorii Bisericilor istorice

Részletesebben

LISTA PUBLICAŢIILOR VERES VALÉR

LISTA PUBLICAŢIILOR VERES VALÉR LISTA PUBLICAŢIILOR VERES VALÉR Cărţi, volume coordonate Veres V., 2015. Népességszerkezet és nemzetiség [Population structure and ethno-nationality in Romania], Cluj-Napoca:.Cluj University Press, 260

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: Numele şi prenumele: Talpas Janos. A. Teza de doctorat. Turismul uval din Transilvania

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: Numele şi prenumele: Talpas Janos. A. Teza de doctorat. Turismul uval din Transilvania Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: Numele şi prenumele: A. Teza de doctorat. Turismul uval din Transilvania B. Cărti publicate B2. Cărţi (manuale, monografii, tratate, îndrumare

Részletesebben

III. Szakmai közéleti tevékenység

III. Szakmai közéleti tevékenység Dr. Kustár Zoltán: III. Szakmai közéleti tevékenység Tisztségek és megbízatások Választott intézményi tisztségek, megbízatások A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Tanácsának törzstagja

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail

Europass Önéletrajz. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím. HORVÁTH Alpár. Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév Cím HORVÁTH Alpár Telefonszám Vezetékes: (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Fax E-mail (00 4) 0266 36 47 61 (munkahelyi) Mobil: horvath_alpar@yahoo.com;

Részletesebben

Curriculum vitae. Str. Bolyai János nr. 12, bl.4, sc.d, ap.2, Sfântu Gheorghe. 26 septembrie 1975, Sfântu Gheorghe

Curriculum vitae. Str. Bolyai János nr. 12, bl.4, sc.d, ap.2, Sfântu Gheorghe. 26 septembrie 1975, Sfântu Gheorghe Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Adresa Pieldner Judit Str. Bolyai János nr. 12, bl.4, sc.d, ap.2, 520046 Sfântu Gheorghe Telefon 0367 404 282 Mobil: 0745 491 835 E-mail juditpieldner@yahoo.com

Részletesebben

Curriculum vitae. Informaţii personale Nume/Prenume. Makkai Grigore. Şeful Centrului Meteorologic Local Târgu Mureş

Curriculum vitae. Informaţii personale Nume/Prenume. Makkai Grigore. Şeful Centrului Meteorologic Local Târgu Mureş Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Makkai Grigore Funcţia şi locul de muncă (universitatea, facultatea, catedra) Şeful Centrului Meteorologic Local Târgu Mureş Educaţie şi formare Universitatea

Részletesebben

Dosar individual.

Dosar individual. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual (propunere)

Dosar individual (propunere) ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

II. LISTA COMPLETĂ DE PUBLICAȚII, CREAȚII, INVENȚII

II. LISTA COMPLETĂ DE PUBLICAȚII, CREAȚII, INVENȚII Lista de lucrări în domeniul de știință definit de disciplinele din postul scos la concurs NUMELE ŞI PRENUMELE: TELEGDY BALÁZS I. LISTA PUBLICAȚIILOR RELEVANTE 1. Telegdy, Balázs Cazul József Venczel Destinul

Részletesebben

István Horváth, Profesor Univ. Dr.

István Horváth, Profesor Univ. Dr. István Horváth, Profesor Univ. Dr. Adresa email : ihorvath66@hotmail.com Adresa : Bd. 21 Decembrie, 1989, Nr. 126-130 400604 Cluj-Napoca CURSURI ŞI ARII DE SPECIALITATE Sociologie generală Sociologia relaţiilor

Részletesebben

I. InformaŃii generale despre curs şi seminar:

I. InformaŃii generale despre curs şi seminar: Universitatea Babeş Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de Istorie şi Filosofie Specializarea: Biblioteconomie şi ştiinńa informării Forma de învăńământ: zi Linia maghiară Anul universitar: 2008-2009 Semestru:

Részletesebben

Ö n é l e t r a j z. Web: www.shakespearekh.ro

Ö n é l e t r a j z. Web: www.shakespearekh.ro Ö n é l e t r a j z Dr. Nagy Attila gépészmérnök, Shakespeare-kutató, egyetemi tanár a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja. Sepsiszentkirályban (Sincrai)

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș-Bolyai Tudományegyetem, 1.2 Kar Környezettudomány és Környezetmérnöki Kar 1.3 Intézet Környezettudomány 1.4 Szakterület

Részletesebben

Dosar individual. Teologie Reformata, Teologie Istoria bisericii.

Dosar individual. Teologie Reformata, Teologie Istoria bisericii. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013

RAPORT ANALIZĂ. Anul școlar 2012-2013 RAPORT ANALIZĂ Anul școlar 2012-2013 1. Baza materială Inceperea anului școlar 2012-2013 aproape a pornit in condiții excelente din punct de vedere al bazei materiale. S-au schimbat 6 rânduri de geamuri

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok

A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor A TANTÁRGY ADATLAPJA Pénzügyi piacok Str. Teodor Mihali nr. 58-60 Cluj-Napoca, RO-400591 Tel.: 0264-41.86.52-5 Fax: 0264-41.25.70 econ@econ.ubbcluj.ro

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu

Szakmai önéletrajz. Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu Szakmai önéletrajz Név: Dr. Nagy Gábor Dániel E-mail: ngd1@rel.u-szeged.hu; ngd@dartke.eu Tanulmányok 1998. szeptember 2003. június JATE, majd szociológia szak Szociológus (Oklevél szám: 773/2003. ; Megszerzés

Részletesebben

Domeniul activităților Tipul activităților Punctaj cerut A1. Activitate didactică și profesională

Domeniul activităților Tipul activităților Punctaj cerut A1. Activitate didactică și profesională UNIVERSITATEA EMANUEL DIN ORADEA FACULTATEA DE TEOLOGIE FIȘA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor universității de prezentare la concurs Numele și prenumele: BORZÁSI ISTVÁN, Candidat la postul de

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELŐD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822, e-mail: takacse@drhe.hu

Részletesebben

Románia, 520067, Sepsiszentgyörgy, Hársfa sétány 4/A/7 0267-352805 monika.foszto@econ.ubbcluj.ro

Románia, 520067, Sepsiszentgyörgy, Hársfa sétány 4/A/7 0267-352805 monika.foszto@econ.ubbcluj.ro SZEMÉLYI ADATOK Fosztó Mónika Románia, 520067, Sepsiszentgyörgy, Hársfa sétány 4/A/7 0267-352805 monika.foszto@econ.ubbcluj.ro fmoni77@yahoo.com Neme Nő Születési dátum 04/09/1977 Állampolgárság Román

Részletesebben

Lista publicaţiilor. Prof. dr. Zamfir Emilia Corina

Lista publicaţiilor. Prof. dr. Zamfir Emilia Corina Lista publicaţiilor Prof. dr. Zamfir Emilia Corina 1. Cărţi 1. Újszövetségi exegézis (Exegeza Noului Testament), Cluj: Ed. Mega, 2014. 2. Men and Women in the Household of God. A Contextual Approach to

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babes-Bolyai

FIŞA DISCIPLINEI. 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babes-Bolyai FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 InstituŃia de învăńământ Universitatea Babes-Bolyai superior 1.2 Facultatea Istorie şi Filozofie 1.3 Departamentul Istorie, linia maghiara 1.4 Domeniul de studii

Részletesebben

Curriculum vitae. Tapodi Susana-Monica

Curriculum vitae. Tapodi Susana-Monica Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Adresa Telefon E-mail Data şi locul naşterii Funcţia şi locul de muncă (universitatea, facultatea, catedra) Tapodi Susana-Monica tapodizsu@yahoo.com,

Részletesebben

ERCSEI KÁLMÁN, SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

ERCSEI KÁLMÁN, SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ ERCSEI KÁLMÁN, SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1. Személyi adatok Születési év és hely: 1980, Marosvásárhely Telefonszám: 06 70 22 10 965 E mail cím: ercseikalman@yahoo.com Lakcím: 1086 Budapest, Dobozi u. 37/27. 2.

Részletesebben

Írás Scris Angol /Engleză 5 4 4 Magyar/ Maghiară

Írás Scris Angol /Engleză 5 4 4 Magyar/ Maghiară 5.b Melléklet - A projekt menedzsment tagok és a projekt belső szakértőinek önéletrajzai / Anexa 5/b - Curriculum Vitae al echipei de management de proiect şi ale experţilor interni ÖNÉLETRAJZ / CURRICULUM

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Történelem és Filozófia Kar 1.3 Intézet Magyar Filozófiai Intézet 1.4 Szakterület Filozófia

Részletesebben

Dosar individual. pozsonyferenc@yahoo.com

Dosar individual. pozsonyferenc@yahoo.com ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dosar individual (propunere)

Dosar individual (propunere) ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Oferta zilei de Luni Hétfői nap ajánlata Profesorul responsabil, coordonatorul- Felügyelő tanár, irányító. Diriginţi - Osztályfőnökök

Oferta zilei de Luni Hétfői nap ajánlata Profesorul responsabil, coordonatorul- Felügyelő tanár, irányító. Diriginţi - Osztályfőnökök LICEUL TEORETIC SALAMON ERNŐ 535500 Gheorgheni, Bul. Lacu Roşu 3-5, Jud.Harghita Tel.Fax.: 0266-364757 Web: www.salamon.ro, E-mail: salamonerno@yahoo.com Nr.înreg.: 133./ 01.03.2012. Calendarul activităţii/

Részletesebben

Locul. Ora. 02.05.2011 Sala 58 (Foni) 15,00 13,00 Jakab Tünde. 13,00 (órarend szerinti tevékenység) Amfiteatru Bernády György

Locul. Ora. 02.05.2011 Sala 58 (Foni) 15,00 13,00 Jakab Tünde. 13,00 (órarend szerinti tevékenység) Amfiteatru Bernády György Bolyai napok programja 2011.05.02. (hétfı) 1. 2. 3. 4. Nr Activitate Harácsolás -ügyességi csapatjáték Comenius Projekt diákmunkák bemutatása Proiect Comenius rezultatele studiului efectuat de către elevi

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ Aprobat cu Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5198 / 01.11.2004 M I N I S T E R U L E D U C A Ţ I E I Ş I C E R C E T Ă R I I CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAME ŞCOLARE PENTRU

Részletesebben

Dosar individual. De Litere, Catedra de Literatura Maghiară filologie.

Dosar individual. De Litere, Catedra de Literatura Maghiară filologie. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Kaposi Zoltán kaposi@ktk.pte.hu 06-72-501-599/23105 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: egyetemi adjunktus 1991-1994

Részletesebben

Dosar individual.

Dosar individual. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: PSIHOLOGIE

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: PSIHOLOGIE Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă: PSIHOLOGIE A. Teza de doctorat Aspecte epidemiologice și psihologice în tulburările de alimentație, Universitatea Debrecen, Ungaria, 2011

Részletesebben

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből

A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből Témavezető: Tilk Péter egyetemi docens (PhD) A téma leírása: A közigazgatási jogi jogalkotás és jogalkalmazás előtt álló kihívások alkotmánybírósági szemszögből című téma keretében a doktorandusz hallgatóknak

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

Nr. 62/ CLASA: a V-a. Nr. crt. Nume și prenume elev Județ Unitate școlară (denumire, localitate) Premiu Nume și prenume profesor pregătitor

Nr. 62/ CLASA: a V-a. Nr. crt. Nume și prenume elev Județ Unitate școlară (denumire, localitate) Premiu Nume și prenume profesor pregătitor DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR DIRECŢIA MINORITĂŢI 62/03.03.2015. TABEL NOMINAL Premianții Concursului de Matematică al Liceelor și Gimnaziilor Maghiare nominalizat în OMEN 5002/02.12.2014

Részletesebben

Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató

Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató Dr. habil. Birher Nándor főiskolai tanár, tanulmányi igazgató Tudományos minősítés: PhD, Habilitáció 1999 kánonjog summa cum laude Mikor ítélkezhet az egyházi bíró a kánoni szabályok ellenében? (aequitas)

Részletesebben

Észak-Erdély 1940 1944 közötti története a román történetírásban

Észak-Erdély 1940 1944 közötti története a román történetírásban Limes 131 Észak-Erdély Nézőpontok Sárándi Tamás Észak-Erdély 1940 1944 közötti története a román történetírásban Bevezető megjegyzések. Írásom elkészítésekor csak az 1990 után született munkákat vettem

Részletesebben

A munkahely kialakítása

A munkahely kialakítása A munkahely kialakítása A munkahely modellje A munkahely a termelés technikaigazdasági folyamatának legkisebb egysége, a termékelőállítási tevékenység, az emberi munka színtere Kettős tartalom: A tevékenység

Részletesebben

Dosar individual.

Dosar individual. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Történelem szak (kitüntetéssel)

Történelem szak (kitüntetéssel) Curriculum Vitae Hegedûs Dániel András Születési hely, idõ: Budapest, 1982. február 19. E-mail: hegedusdaniel@freemail.hu dhegeds@yahoo.com Tanulmányok: 2006. március-augusztus Praktikum Deutscher Bundestag

Részletesebben

KARI FELVÉTELI SZABÁLYZAT A 2015-2016-OS TANULMÁNYI ÉVRE

KARI FELVÉTELI SZABÁLYZAT A 2015-2016-OS TANULMÁNYI ÉVRE KARI FELVÉTELI SZABÁLYZAT A 2015-2016-OS TANULMÁNYI ÉVRE 1. Bevezetés A jelen szabályzat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) a 2015/2016 tanévre vonatkozó felvételi szabályzatának előírásaihoz

Részletesebben

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ NYUGDÍJINTÉZETE

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ NYUGDÍJINTÉZETE Szám: 2/2014 Tárgy: Körlevél egyházmegyéknek A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ A Református Egyházmegye Esperesi Hivatalának Székhelyén Nagytiszteletű Esperes úr! Ezúton tisztelettel küldjük a Nyugdíjintézet

Részletesebben

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Facultatea de Educatie Fizica si Sport Facultatea de Educatie Fizica si Sport Domeniul: Kinetoterapie Specializarea: Kinetoterapie și motricitate specială (în limba maghiară) - Cluj-Napoca Limba de predare: Maghiară Optiunea: Cu Frecventa -

Részletesebben

I. A VIZSGAPROGRAMOK ALAPELVEI: II. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK: III. VIZSGATANTÁRGYAK, VIZSGATÉTELEK STRUKTÚRÁJA

I. A VIZSGAPROGRAMOK ALAPELVEI: II. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK: III. VIZSGATANTÁRGYAK, VIZSGATÉTELEK STRUKTÚRÁJA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ ŞI METODICA PREDĂRII ACESTEIA, METODICA ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV-EDUCATIVE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVATULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT EDUCATOARE LA CLASELE CU

Részletesebben

FIŞA DISCIPLINEI. 3.8 Total ore pe semestru 150. 3.9 Numărul de credite 5

FIŞA DISCIPLINEI. 3.8 Total ore pe semestru 150. 3.9 Numărul de credite 5 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeş Bolyai, Cluj Napoca 1.2 Facultatea Facultatea de Stiinte Politice, Administrative şi ale Comunicării 1.3

Részletesebben

Anexa 3 la Ordinul Ministrului EducaŃiei Cercetării şi Tineretului nr. 5952 din 14.11.2008. MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Anexa 3 la Ordinul Ministrului EducaŃiei Cercetării şi Tineretului nr. 5952 din 14.11.2008. MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI Anexa 3 la Ordinul Ministrului EducaŃiei Cercetării şi Tineretului nr. 5952 din 14.11.2008 MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PROGRAMA PENTRU GRADUL DIDACTIC II LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

Részletesebben

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM XIV. FELHASZNÁLT FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM 1949. évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 1990. évi LXIV. törvény a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Élthes Zoltán. Személyes adatok

Élthes Zoltán. Személyes adatok Templom utca 11 RO-520014 Sepsiszentgyörgy Románia Phone 00-40-(0) 367 / 407979 Mobil :0743/271709 E-mail: eltheszoltan@yahoo.com Élthes Zoltán Személyes adatok Születtem Székelyudvarhelyen 1955 julius

Részletesebben

Curriculum vitae. 5 mai 1961 Satu- Mare jud. Satu- Mare

Curriculum vitae. 5 mai 1961 Satu- Mare jud. Satu- Mare Curriculum vitae Informaţii personale Nume/Prenume Adresa Tapodi Susana- Monica Sf. Gheorghe B-dul Grigore Bălan 40 bloc 10 sc. D ap.26 Telefon Mobil: 0723350345 E-mail tapodizsu@yahoo.com tapodizsuzsa@

Részletesebben

CURRICULUM VITAE Nume: DR. MURÁDIN Prenume: JÁNOS KRISTÓF Data naşterii: Locul naşterii:

CURRICULUM VITAE Nume: DR. MURÁDIN Prenume: JÁNOS KRISTÓF Data naşterii: Locul naşterii: CURRICULUM VITAE Nume: Prenume: DR. MURÁDIN JÁNOS KRISTÓF Data naşterii: 1 noiembrie 1980. Locul naşterii: Tîrgu Mureş / Judeţul Mureş Cetăţenie: Română şi maghiară Naţionalitate: Maghiară Religie: Romano-catholic

Részletesebben

Imecs Zoltan-Ferenc. I. Carti publicate in edituri recunoscute international

Imecs Zoltan-Ferenc. I. Carti publicate in edituri recunoscute international Imecs Zoltan-Ferenc I. Carti publicate in edituri recunoscute international 1. Imecs Zoltan-Ferenc, capitol, Természeti áttekintés, kistájak, Dél-Erdély és Bánság, Dialog Campus,, Pécs-Budapesta, Editor:

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Mezőgazdasági Szakközépiskola Sf. Gheorghe, str. Ciucului, nr. 50, jud. Covasna

CURRICULUM VITAE. Mezőgazdasági Szakközépiskola Sf. Gheorghe, str. Ciucului, nr. 50, jud. Covasna CURRICULUM VITAE Vezetéknév / Utónév SZŐCS A. LEVENTE Cím RO 520050 Sf. Gheorghe, str. Kós Károly, nr. 11 Telefon Mobil: 0744-551117 Munkahelyi: 0267-351449 Fax. 0267 351 449 E-mail szocslevi77@gmail.com

Részletesebben

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă HORTICULTURĂ*

Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă HORTICULTURĂ* Lista de lucrări în domeniul de studii universitare de licenţă HORTICULTURĂ* Numele şi prenumele: Orosz Ferenc A. Tema de doctorat. Orosz F.: Effect of growing technology elements on earliness of sweet

Részletesebben

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés

Falevicz, Jan Karol 1974 A lengyel ifjúság alkoholfogyasztásának társadalmi tényezõi. (Fordította: Andorka Rudolf) In: A deviáns viselkedés Irodalomjegyzék Anuarul Statistic al R.P.R. Editura ªtiinþificã. Bucureºti. 1957. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti. 1959. Anuarul Statistic al R.P.R. Bucureºti 1963. Anuarul Statistic al R.S.R. Bucureºti

Részletesebben

SEMÁN ÁTOKUL CRESTIN

SEMÁN ÁTOKUL CRESTIN KÖNYVSZEMLE Körösi Csorna Sándor: Buddha élete és tanításai. Fordította", az előszót írta és jegyzetekkel ellátta Bodor. András. II. javított kiadás. Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1982. 224 1. A híres

Részletesebben

Dosar individual.

Dosar individual. ROMÂNIA UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 1, 400084 Cluj-Napoca Tel. (00) 40-264 - 40.53.00*; 40.53.01; 40.53.02 ; 40.53.22 Fax: 40-264 - 59.19.06 E-mail: staff@staff.ubbcluj.ro

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Pasztorális Teológia 1.4 Szakterület Római

Részletesebben