FELÜGYELOSÉG. Tárgy: Vilonya I. - dolomit védnevu külszíni bánya termelési kapacitás bovítésének elozetes vizsgálatot lezáró határozata HATÁROZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELÜGYELOSÉG. Tárgy: Vilonya I. - dolomit védnevu külszíni bánya termelési kapacitás bovítésének elozetes vizsgálatot lezáró határozata HATÁROZAT"

Átírás

1 / "-. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELOSÉG..., <.,~. ~ I \ _)., t!' ~ ; if~,:" 'l". lino VOC:: i i LU If i U.'!. ÉS TERMÉSZETVÉDELMI Ugyszám: 18706/2014. Iktatószám: Ügyintézo: dr. Puskásné Nagy Ildikó dr. Somlai Ildikó \.~t'. <',~'I, ~-:- if,! i. ~0_~~92 ~~/-'1{[-~ t-:')4ít.',._1.. l....._.._ Tárgy: Vilonya I. - dolomit védnevu külszíni bánya termelési kapacitás bovítésének elozetes vizsgálatot lezáró határozata HATÁROZAT 1.00 A "Dolomit 2002" Bányászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelosségu Társaság (székhely: 1072 Budapest, Nyár u. 5. III 12., KSH szám: , KÜJ szám: , továbbiakban: Kft.) részére a Vilonya 065, 054/4 hrsz. alatti ingatlanon lévo Vilonya 1. - dolomit védnevu bányatelken (KTJ szám: ) üzemelo külszíni bánya termelési kapacitás bovítésének - a Sziklai Mérnöki Iroda Kft. (8000 Székesfehérvár, Zichy liget 11. fszt. 4.) tervezo által összeállított - elozetes vizsgálata, valamint az eljárás során tudomásomra jutott adatok alapján az alábbiakat: megállapítom 1.01 A tervezett tevékenységbol jelentos környezeti hatások nem származnak A tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdése elott az alábbi engedélyek beszerzése szükséges: 2.01 A bányászati tevékenység végzésére vonatkozó muszaki üzemi tervet jóváhagyó Bányakapitánysági határozat A termoföld más célú hasznosítási földhivatali engedélye Szakhatósági eloírások: 3.01 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részérol: A tervezett bányászati muveletek és a területen várható maximális karsztvízszint között a 10 m es védotávolságot mindenkor biztosítani szükséges. A bányászati tevékenység karsztvízre gyakorolt hatásainak megfigyelésére létesített Vib-1 és Vib-2 megfigyelokutak vízjogi üzemeltetési engedélyben meghatározott muködését továbbra is biztosítani kell A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága részérol: A külszíni bánya bövítése során a környezetben lévo mezogazdasági területeken a termoföld minoségében kárt okozni és a talaj védo gazdálkodás feltételeit korlátozni nem lehet A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi lárási Hivatal lárási Földhivatala részérol: A termoföld más célú hasznosítását engedélyeztetni kell a Veszprémi Járási Hivatal Járási Földhivatalával a termoföld védelmérol szóló évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfvt.) rendelkezéseinek megfeleloen, és az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelo legkisebb területre kell korlátozni. A szomszédos termoföldek megfelelo mezogazdasági hasznosítását akadályozni nem lehet. Telefon: (22) Telefax: (22) Ügyfélszolgálat: (22) y:\dokutar\kiadmany\2014\l doc Kérem, hogy válaszában hivatkoz:zon az iktatószámra! Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Honlap: Ügyfél fogadási ido: Hétfo: 8JQ-12Q!! Szerda: 8JJ!-12!!!! és 13Q!!- 16 ()Q Péntek: 8JQ - 12 ()Q Kedd, Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás

2 Jelen határozatom nem mentesít egyéb, a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól A Kft. az eljárás igazgatási szolgáltatási díját megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel Jelen határozatommal megkeresem a tevékenységgel érintett települések (Vilonya) önkormányzatának jegyzojét, hogy jelen határozatom kézhezvételét követo 8. napon gondoskodj on a határozat nyilvános közzétételérol és a közzétételt követo 5 napon belül tájékoztassa a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyeloséget (továbbiakban: Felügyeloség) a közzététel idopontjáról, helyérol, valamint a határozatba való betekintési lehetoség módjáról Elrendelem, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelos személy a határozat kiadmányozását követoen haladéktalanul gondoskodj on a határozatnak a Felügyeloség hirdetotábláján történo kifüggesztésérol, illetve az internetes honlapján és a központi rendszeren való közzétételérol A szakhatósági állásfoglalások ellen külön jogorvoslatnak helye nincs, azok jelen döntésem elleni fellebbezés keretében támadhatók meg. Döntésem ellen, annak közlésétol számított 15 napon belül, az Országos Környezetvédelmi és Természetvédel.;felügyeloséghez (továbbiakban: Fofelügyeloség) címzett, de hozzám 2 példányban benyújtandó - igazgatási szolgáltatási díj köteles - fellebbezéssei lehet élni. A Fofelügye'0ség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a r _-,semmisítés mellett új eljárásra utasíthat. A iogorvoslati eliárás díia a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a. A természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendo díj a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a. A társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj 1%-a. INDOKOLÁS A,,Dolomit 2002" Bányászati és Kereskedelmi Korlátolt Felelosségu Társaság (továbbiakban: Kft.) által a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyeloségre (továbbiakban Felügyeloség) augusztus 18-án benyújtott kérelem és a Sziklai Mérnöki Iroda Kft. által összeállított, a Vilonya 065, 054/4 hrsz. alatti ingatlanon lévo "Vilonya 1. - dolomit védnevu bánya termelési kapacitásának tervezett bovítése" címu elozetes vizsgálati dokumentáció alapján a Felügyeloségen 18706/2014. ügyszámon elozetes vizsgálati eljárás indult a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 3. számú melléklet 19. és 130. pontjára tekintettel. A tervezett tevékenység: A bányatelekkel érintett ingatlanok: Vilonya 065, és 054/4 hrsz. A bányatelek területe 4 ha 7977 m2 A bányatelek alaplapja +130,00 mef szint, fedolapja +230,00 mef szint, a jelenleg érvényes muszaki üzemi terv szerint engedélyezett termelési kapacitás m3/év ( t/év). A bányatelek területének koordinátái EOV rendszerben: Töréspont sorszáma , , , , , ,00 X(m) , , , , , , ,00 Y (m)

3 I 3 A tervezett kapacitásbovítéssel kitermelendo ásványi nyersanyag mennyisége m3/év ( tonnalév). A bányászati tevékenységgel érintett legmélyebb szint várhatóan +150 mbf. A tevékenység az eddig használt technológiával történik. A dolomitot fedo talajtakarót már letakarították a bányatelek teljes területén. A jövesztés fúrásos-robbantásos módszerrel történik. Robbantásokra általában havi gyakorisággal kerül sor. A kitermelés szakaszosan történik az igények és az idojárási viszonyok függvényében. A robbantott anyag szükség szerinti jövesztését forgózsámolyos kotró végzi. A jövesztett kozet szállítójármuvekre rakását, illetoleg töro osztályozó berendezésre rakását homlokrakodó gépekkel végzik. Az osztályozott anyag szállítójármuvekre, illetve készlettérre kerül. A termelvény kiszállítása a bányatelek déli oldalától induló mintegy 1,2 km hosszú murvás úton keresztül éri el a sz. Szabadbattyán Veszprém összeköto utat. Innen két irányba történhet szállítás, Berhida és Vilonya felé. A bányamuvelés során a muszaki tájrendezési tevékenységet a termelési folyamat részének tekintik, jelenleg még nincs olyan területe a bányának, amelyen a tájrendezés bármely fázisa megkezdheto lenne. Az eljárásban a Kft. a kérelem és dokumentáció benyújtásával egyidejuleg mellékelte az eljárás igazgatási szolgáltatási díj ának, a Járási Földhivatal, valamint a Talajvédelmi Hatóság szakhatósági díjának átutalási igazolását. A Felügyeloség 62796/2014. iktatószámú levelében a R. 3. (4) bekezdése, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. (7) bekezdésének megfeleloen közleményt tett közzé a hivatalban, a honlapján, illetve a központi rendszeren, továbbá a közleményt, a kérelmet és mellékleteit megküldte a tevékenység által érintett település (Vilonya) jegyzojének a közterületen és a helyben szokásos módon történo közhírré tétel céljából. A Felügyeloség iktatószámú levelével szeptember 4. napján közzétett közleményre észrevétel nem érkezett. A közigazgatási hatósági eljárás meg indulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetésérol, valamint az adatbázis alapján történo értesítésrol szóló (IX.lO.) Korm. rendelet 2. (1) bekezdése és a Ket. 28/A. alapján a közleményt elektronikus úton megküldtem a Dráva Szövetség, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, a Reflex Környezetvédelmi Egyesület, a Magas-Bakony Környezetvédelmi Egyesület, az Aranyszarvas Egyesület, az Egyensúly Környezetvédelmi Egyesület, a Zöld Forrás Környezetvédo Egyesület, az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület, a Mécses Szeretetszolgálat, az Almádi Konzervatív Kör, a Csalán Környezet- és Természetvédo Egyesület, a Kelet-Balatoni Légtérvédo Egyesület és a PLANÉTA Környezetvédelmi és Városvédo Egyesület részére, illetoleg a Tudatosan a Környezetünkért Egyesület részére. Az ügyben ügyféli minoségben történo részvételi szándékát senki sem jelezte. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérol szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 33. és a 5. számú melléklet, valamint a Ket 44. (1) bekezdése alapján, a 62814/2014. iktatószámú levelemben - a hatály os rendelkezések alapján - szakhatósági állásfoglalás kéréssel kerestem meg az ügyben érintett szakhatóságokat, akik állásfoglalásaikat az alábbiak szerint adták meg: A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve VER/092/ /2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a Vilonya 1. dolomit védnevu külszíni bánya termelési kapacitásbovítési tevékenységre vonatkozó elozetes vizsgálati engedélyezési eljárásban szakhatósági hozzájárulását megadta. A szakhatósági állásfoglalás indoklása szerint: "Ajelenleg is üzemelo dolomitbánya közelében a várható infrastrukturális beruházások, útépítések, ipari üzemek jelentos mennyiségu nyersanyagigényt támasztanak. A területrol kitermelheto ásványvagyonról elmondható, hogy útépítési és kohászati, vegyipari alapanyagként is felhasználható. A termelési kapacitás bovítéséhez szükséges infrastruktúra a bányánál rendelkezésre áll. A tervezett fejlesztés és kapacitásnövelés elozetes vizsgálati engedély köteles tevékenység. A Dolomit 2002 Bányászati és Kereskedelmi Kft. megbízása alapján a tervezett tevékenységre vonatkozó elozetes vizsgálati dokumentációt a Sziklai Mérnöki Iroda Kft. állította össze.

4 li 4 A megküldött dokumentációt a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérol szóló (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 5. sz. mellékletbenfoglalt szakkérdések vonatkozásában áttekintettük. Megállapítottuk, hogy jelentos környezeti terhelés nem keletkezik, ezáltal szignifikáns humánegészségügyi kockázatnövelo hatással nem kell számolni, ezért a rendelkezo részben foglaltak szerint határoztunk. Hatáskörünket a Kormányrendelet 5. sz. melléklete, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. -banfoglaltak állapítják meg. Illetékességünket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérol szóló (Xl/. 27.) Korm. rendelet 4. (2) pontja határozza meg. Jogorvoslati lehetoséget a Ket. 44. (9) bekezdés alapján biztosítottunk. " Berhida Város Jegyzoje HA /2014. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása szerint: "A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyeloség hivatkozott szamu megkeresésére válaszolva - elozetes vizsgálati eljárás keretében - a Dolomit 2002 Kft. a vilonyai 065 hrsz-ú ingatlanon tervezett dolomit bánya bovítéséhez a szakhatósági hozzájárulást megadom. Felhívom a figyelmet, hogya erdoterületenfekszik. " vilonyai 065 hrsz-ú telek a hatályos rendezési terv szerint (is) Ve jelu A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága VEF/00l/ /2014. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a Vilonya 1. - dolomit védnevu külszíni bánya termelési kapacitás bovítésére vonatkozó elozetes vizsgálati eljárást lezáró határozat - talaj védelmi szempontból- jelen határozat 3.02 pontjában rögzített feltétellel adta meg hozzájárulását. A szakhatósági állásfoglalás indoklása szerint:,,/gazgatóságunkat a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyeloség kereste meg, hogya Vilonya /. - dolomit védnevu külszíni bánya termelési kapacitás bovítésére vonatkozó elozetes vizsgálati eljárás tárgyában adjon ki szakhatósági állásfoglalást. A mellékelt elozetes vizsgálati dokumentáció alapján a talajvédelmi hatóság az elozetes vizsgálati eljárást lezáró határozat kiadásához, a rendelkezo részben a termoföld védelmérol szóló évi CXXlX. tv. 43. szerinti feltétellel járult hozzá. A talajvédelmi hatóság hatáskörét részben a termoföld védelmérol szóló évi CXX/X. tv. 32. (1) bekezdése, a fovárosi és megyei kormányhivatalok mezogazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérol szóló lO.(Xl1.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 17. (1) bekezdése, valamint a (Xll.17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 2. (1) bekezdése, valamint a Ket. 21. (1) bekezdése állapítja meg. A fellebbezési lehetoségrol a Ket. 44. (9) bekezdése rendelkezik. Az eljárási díj megfizetésérol való tájékoztatás a Ket. 44. (6) bekezdésén alapul." A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Földhivatal /2014. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában, a Vilonya 065, 054/4 hrsz-ú ingatlanokat érinto Vilonya 1. - dolomit védnevu bánya termelési kapacitás bovítés tárgyában, termoföldvédelmi szakhatóságként a határozatom 3.03 pontjában rögzített eloírásokkal adta meg szakhatósági állásfoglalását. A szakhatósági állásfoglalás indoklása szerint: "A Dolomit 2002 Bányászati és Kereskedelmi Kft. (1072 Budapest, Nyár u. 5. V. em. 12.) kéreime alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyeloségen ügyszámon elozetes vizsgálati eljárás indult Vilonya /. - dolomit védnevu külszíni bánya termelési kapacitás bovítése tárgyában. A Felügyeloség afentiek alapján megkereste a Veszprémi Járási Hivatal Járási Földhivatalát szakhatósági állásfoglalás kiadása ügyében. A Dolomit 2002 Bányászati és Kereskedelmi Kft. a földvédelmi szakhatósági eljárás ,- Ft. összegu igazgatási szolgáltatási díját megfizette.

5 I 5 A szakhatósági eljárás során megállapítottam, hogy a tervezett külszíni bánya termelési kapacitás bovítés termoföldnek minosülo földrészletet érint. A rendelkezo részben felsorolt Vilonya külterület 065, 054/4hrsz. területekbol a 054/4 hrsz. ingatlan kivett bányaterület, míg a 065 hrsz. ingatlan 7. minoségi osztályú legelo muvelési ágú termoföld. A helyi viszonylatban az érintett termoföld az átlagosnál rosszabb minoségu. Az ingatlanok más célú igénybevétele földvédelmi szempontból nem kifogásolható, mivel a meglévo bányaüzem bovítését szolgálja ezért helyhez kötött igénybevételnek minosül. Az átlagosnál rosszabb minoségu termoföld esetében az igénybevétel nagysága az indokolt szükségletnek megfelelo. A tervezett bányászati tevékenység eloreláthatóan nem fogja akadályozni a környezo termoföldek megfelelo mezogazdasági hasznosítását. A fentiekbol adódóan a termoföld védelmérol szóló évi CXXIX. tv. ll. (1), (2) bekezdése és (3) bekezdése b) pontja alapján a tárgyi területek igénybevétele a rendelkezo részben leírt feltétel betartása mellett nem sérti a termoföld mennyiségi védelmének érdekeit, ezért ahhoz termoföldvédelmi szakhatóságként hozzájárultam. Állásfoglalásomat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérol szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kor. r.) 33. (1) bekezdésén, 5. sz. mellékletén, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 33. (8) bekezdése és ai, valamint a termoföld védelmérol szóló évi CXXlX. tv. (továbbiakban: Tfvt.) 8. (1)-(2) bekezdései, 9. -án, 10. (1) bekezdése, 11. (1) és (4) bekezdése alapján adtam meg. A Veszprémi lárási Hivatal lárási Földhivatala hatáskörét a Tfvt. 7. (1) bekezdése és 9. (1) bekezdése, illetékességét pedig a járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelölésérol szóló 149/2012.(XII. 28.) VM rendelet 1. -a és 1. mellékletének 19/5. pontja állapítja meg. A végzésem elleni önálló fellebbezés lehetoségét a Ket. 98. (2) bekezdése zárja ki." A Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság helyett - a szeptember 10-én hatályba lépett, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésérol szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet értelmében - a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság gyakorolja az elso fokú vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági jogkört. A jogszabály 16. szerint a rendeletet a szeptember lo-én folyamatban lévo ügyekben is alkalmazni kell. Fentiek alapján a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a hatáskörébe tartozó szakkérdésekre kiterjedoen 1184-l/2014/F-VH számú szakhatósági állásfoglalásában a Vilonya 1. - dolomit védnevu bánya termelési kapacitás bovítés tárgyában az elozetes vizsgálati eljárás lezárásához hozzájárulását feltétel ekkel megadta, amelyet a határozat 3.01 pontjában érvényesítettem. A szakhatósági állásfoglalás indoklása szerint: "A Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyeloség a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság (továbbiakban: Vízügyi Hatóság) jogelodjének a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóságnak a szakhatósági állásfoglalását kérte a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérol szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kor. r.) 33. -a alapján a Vilonya 1.- dolomit védnevu bánya termelési kapacitás bovítés elozetes vizsgálati eljárásában. A 62814/2014. iktatószámú megkeresése mellékieteként megküldte a Sziklai Mérnöki Iroda Kft. által összeállított, augusztusában készített elozetes vizsgálati dokumentációt. A tervezett maximális kitermelendo ásványi nyersanyag mennyisége: m3/év ( t/év). A kitermelés egyenletes elosztását tervezik, így az évente maximálisan tervezett kitermelést figyelembe véve 6-6,5 évre elegendo a rendelkezésre álló ásványvagyon mennyisége. A bányászati tevékenységgel érinteni tervezett legmélyebb szint +150 mbf. Az érintett terület nagysága: 4 ha 7977 m2 Saját energiaellátó és vízellátó rendszer nem kerül telepítésre. A kézmosáshoz szükséges vizet helyszínre szállítással biztosítják, a dolgozók ivóvízzel való ellátása palackozott vízzel történik. A bányában zárt rendszeru kémiai urszék került kihelyezésre, aminek rendszeres ürítését a szolgáltató biztosítja, a tevékenység során tehát nem közmuvel összegyujtött háztartási szennyv{zkeletkezik. A kommunális hulladékot erre a célra rendelt konténerben gyujtik és rendszeresen elszállítják. I

6 6 A tárgyi bányatelek a Pétfiirdoi vízbázis elozetesen lehatárolt hidrogeológiai "B" védoterületén helyezkedik el. A bányászati tevékenység vízbázisra gyakorolt hatásainak vizsgálatára a vízügyi hatóság jogelodje 26966/2011. ügyszámon egyedi vizsgálati eljárást folytatott le, mely során /2011. iktatószámú határozatában megállapította, hogy a bányászati tevékenység 2017-ig (mely idopontig a bányászati muveletek mbf szintig tervezettek) vízbázist és ivóvízellátást szolgáló vízilétesítményt nem károsíto Megállapítottam, hogya vízbázisra gyakorolt hatások a kapacitásbovítéssel számottevoen nem változnak. A vizsgált terület szennyezodés-érzékenységi besorolása: a felszín alatti vizek védelmérol szóló 219/2004.(VII.21.) Kormányrendelet (továbbiakban: favir.) 7. (4) bekezdésén alapuló 1: es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület (la). A rendelkezo rész 2.1 pontjában foglalt eloírást afavirr. 9. (4) bekezdés c) pontja alapján tettem, mely szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeken tilos olyan bányászati tevékenység végzése, amelynek következtében a külszín megbontásával kialakított bányatalp a maximális karsztvízszintet 10 m-en belül megközelíti. A bánya közvetlen környezetében telepített karsztvízmegfigyelo kút (Vib-1) vízszint mérési adatai szerint a karsztvíz nyugalmi szintje +136,5 mbfvolt 2013 októberében. Tekintettel arra, hogy az elozetes vizsgálati dokumentációban hivatkozott, Hydrosis Kft. által2013-ban készített hidrogeológiai tanulmány (Pétfiirdo, Fürdo-forrás foglalásának hatása a péti vízmú'kutak biztonságára) szerint a tervezett bánya környezetében akarsztvízszint mbf szint környékén alakulhat a jövoben, a bányászati muveletek alaplapjának a +150 mbf szint nem fogadható el. A vízügyi hatóság jogelodje 21155/2011. ügyszámú (1015/2012. iktatószámú) határozatával adott vízjogi üzemeltetési engedélyt az engedélyesnek a bányászati tevékenység karsztvízre gyakorolt hatásának ellenorzésére, a bányatelek területére a háttérbol áramló karsztvíz mintázására 1 db, továbbá a bányatelek területét elhagyó karsztvíz mintázására 1db vízjogi engedéllyel rendelkezo monitoring kúttal. A határozat január 31-ig hatályos. A monitoring kutak további, engedély szerinti üzemeltetését állásfoglalásom 2.2 pontjában írtam elo. A rendelkezésre álló dokumentumok alapján a hatáskörömbe utalt kérdéseket megvizsgálva megállapítottam, hogy tárgyi termelési kapacitás-bovítés vízügyi, valamint felszíni és felszín alatti vízvédelmi érdekeket nem sért, ezért a szakhatósági hozzájárulást a rendelkezo részben foglalt eloírásokkal megadtam. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatóságifeladatokat ellátó szervek kijelölésérol szóló 223/2014.(IX.4.) Korm. rendelet 18. (2) bekezdés c) pontja értelmében a Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság jogutódja. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében szeptember 10. napjától a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatóságifeladatokat ellátó szervek kijelölésérol szóló 223/2014.(IX.4.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdés c) pontja értelmében a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyeloség jogutódja. A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésérol szóló 223/2014.(IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. (1) bekezdés 4. pontja, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérol szóló 481/2013. (XlI. 17.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése, figyelemmel az 5. sz. melléklet, a vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény 28. (1) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 1. (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. (2) bekezdése és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásom ellen fellebbezésnek helye nincs. A Ket. 44. (9) bekezdése értelmében a szakhatósági állásfoglalás az engedélyezo hatóság által kiadott döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. " A szakhatósági megkereséssei egyidejuleg a Felügyeloség 64546/2014. iktatószámú levelében értesítette az eljárás megindításáról az ügyben feltételezetten érintett ügyfeleket: a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságot, a Bakonykarszt Zrt.-t, av eszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságát. Az eljárás során a Bakonykarszt Zrt. nem nyilatkozott.

7 I 7 A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság /2014. ügyiratszámú levelében a Ket. 51. (1) bekezdése alapján, mint ügyfél az alábbi nyilatkozatot tette: "A Vilonya I. - dolomit védnevu bánya termelési kapacitásának tervezett bovítése a meglévo bányatelken belül ajelenleg is bányászattal érintett területen elfogadható. Javasoljuk, hogy a bányamuveléssel párhuzamosan tervezzék az esetlegesen természetvédelmi célú beavatkozásokat, melyet a késobbi rekultiváció során valósítanának meg. A bánya táj rendezése nem érinthet Natura 2000-es élohelyeket, ezért a bányafalak és bányaudvar a bányamuvelés felhagyását követo tájbaillesztése során olyan megoldásokat kell alkalmazni, melyek nem járnak együtt Natura 2000 es élohelyvesztéssel. Afentiek alapján szükségesnek látjuk a bánya tájrendezésének természetvédelmi szempontú tervezését." A Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága VEG/001/ /2014. ügyiratszámú végzésben adatszolgáitatásra vonatkozóan belföldi jogsegély-kéréssel kereste meg a Felügyeloséget, amelyre 71696/2014. iktatószámú levele mellékleteként a Felügyeloség megküldte az elozetes vizsgálati dokumentáció példányát. Ezt követoen a Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság VEG/001l /2014. ügyiratszámú végzésben a Vilonya 1. - dolomit védnevu bánya termelési kapacitás bovítése tárgyú eljárásban szakhatóság mellozésével kapcsolatban egyeztetést kezdeményezett a Felügyeloségnél. Válaszul a Felügyeloség 74186/2014. iktatószámú levelében szakhatósági megkeresést küldött az erdészeti hatóság részére. VEG/001l ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenységre vonatkozó elozetes vizsgálati eljárásban szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta. A szakhatósági állásfoglalás indokolása szerint: "Az elozetes vizsgálati dokumentáció áttanulmányozása során megállapítottam, hogya tervezett dolomit bányászati tevékenység az erdészeti hatóság nyilvántartásában, az Országos Erdoállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) szereplo, következo in!?atlant és részletet érint: I I IneatÚln Helység Adattári azonosító H elvraizi szám Muvelési á, Vilonva 065 h leflelo Az erdorol, az erdo védelmérol és az erdogazdálkodásról szóló évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 79. (4) bekezdése alapján az erdo igénybevételére vonatkozó szabályokat ebben az esetben nem kell alkalmazni, ezért a kapacitás bovítés során erdo igénybevétel nem történik. 2 T/4 A dokumentáció fejezetét figyelembe véve az érintett területen fakitermelés sem lesz. A 4. számú dokumentum melléklet 4.1. fejezete alapján a bányászati tevékenység befejezése után a bányagödörben gyepterületet alakítanak ki. A 4. számú térkép melléklet alapján a tervezett bányászati tevékenység legnagyobb kiterjedésu hatásterülete megegyezik a zajvédelmi hatásterülettel, amelyen belül az Adattár alapján a következo ingatlanok és részletek találhatók: Helyraizi szám Helység 063/ h!? Vilonya 063/2 legelo erdo Muvelési 12B 12A 2 T/4 dinj!atlan áj! Adattári azonosító

8 8 A hatásterületen található erdoállományok a dokumentáció alapján a tervezett bányászati tevékenység miatt csak igen alacsony mértéku kedvezotlen zaj- és rezgésterhelésnek, valamint por- és légszennyezésnek lesznek kitéve, az élovilágra gyakorolt hatás elviselheto. A bánya üzemszern muködése esetén a bányatelek határon kívül eso földtani közeget, a felszíni és a felszín alatti vizeket nem érheti káros hatás. A keletkezett hulladékot az eloírásoknak megfeleloen gyujtik és elszállítják. Havária során a munkagépekbol és szállítójármuvekbol kifolyt üzemanyag és olaj okozhat szennyezést. A tervben leírt intézkedések betartásával a kedvezotlen hatások mérsékelhetok illetve megszüntethetok. Mindezek alapján elmondható, hogy a bánya muködése, felhagyása során megvalósuló tevékenységek várhatóan a faállományok növekedését és egészségi állapotát, valamint az erdei életközösséget károsan nem befolyásolják. Az erdokre gyakorolt hatások további vizsgálatának elvégzése nem indokolt, így az elozetes vizsgálati eljárás kapcsán szakhatósági hozzájárulásomat kikötés nélkül adtam meg. Az erdészeti hatóság más hatóság kérelemre indult eljárásában folytatott szakhatósági eljárása a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezogazdasági szakigazgatási szervei elott kezdeményezett eljárásokban fizetendo igazgatási szolgáltatási díjak mértékérol, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (a továbbiakban: Díj r.) 1. (1) bekezdése alapján díjköteles. A Díj r. 1. sz. mellékletének pontjában eloírt szakhatósági eljárási díjat (7500 forintot) a Dolomit 2002 Bányászati és Kereskedelmi Kft. (1072 Budapest, Nyár u. 5. II/12.) október 27-én befizette. Az önálló fellebbezést a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. (9) bekezdése alapján zártam ki, a jogorvoslati lehetoségrol ugyanezen jogszabályi hely szerint adtam tájékoztatást. Szakhatósági állásfoglalásomat a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyeloség a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérol szóló 481/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet 33. -a illetve 5. számú melléklete, valamint Ket. 44. (1) bekezdése alapján kérte. Szakhatósági állásfoglalásomat a fovárosi és megyei kormányhivatalok mezogazdasági szakigazgatási szerveinek kijelölésérol szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend.) 12. (1) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam meg, és a Ket. 44. (6) bekezdésére figyelemmel adtam ki. Illetékességemet a Rend. 2. (3) bekezdése állapítja meg. " A Felügyeloség a dokumentáció áttanulmányozását követoen a szakterületek re kiterjedoen az alábbiakat állapította meg: LeveRotisztasáR-védelmi szempontból: A tervezéssel érintett település a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésérol szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a ld. számú légszennyezettségi zónába tartozik. A bányatelek Vilonya község külterületén a település szélétol ÉK-re helyezkedik el. A bánya terül etén végzett tevékenységek - letakarítás, jövesztés, törés-osztályozás, rekultiváció, szállítás, rakodás - során a légszennyezo anyagok közül szilárd nem toxikus porral és a munkagépek kibocsátásaival kell számolni. A bánya muködése során 9 db munkagép (homlokrakodó, töro-osztályozó gép, forgó-kotró, kozetfúró, teherautó) üzemelésével kell számolni. Naponta átlagosan max. 63 teherautó fordulóval szállítható el a kibányászott haszonanyag. A bánya kapacitás bovítésébol és a bányához kapcsolódó forgalomból kismértéku levegoterhelés növekedés származik. A porkeltés helyétol számítva a por részecskék még eros szél esetén is 92 m-en belül kiülepednek. A kiszállítás a bányából murvás úton történik a 7202 sz. összeköto útig, majd ezt követoen két irányba történhet a szállítás Berhida és Vilonya felé. A dokumentáció alapján ahatásterület szállópor esetében adódott a legnagyobbnak egy 23 m sugarú kör általlehatárolt területnek. Levegotisztaság védelmi szempontból fentiek figyelembevételével a környezeti hatás vizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

9 I 9 Hulladékflazdálkodási szempontból: A bányászati tevékenység végzésébol hulladék keletkezésévei nem kell számolni, a dolgozók szociális ellátásából keletkezo kommunális hulladékot erre a célra rendelt konténerben gyujtik, és rendszeresen elszállíttatják. A bánya területénjavítást, karbantartást hulladékképzodéssei járó tevékenység végzését nem tervezik. A havária során esetlegesen keletkezo veszélyes hulladékok (szennyezett felitató anyagok és kozet) összegyujtését környezetveszélyeztetést kizáró módon végzik, gyujtésük zárt vashordóban tervezett. A bányamuveléshez kizárólag mobil létesítmények telepítésére van szükség, tehát felhagyáskor ezek eltávolítása esetén nem kell hulladék keletkezésévei számolni. A hulladékokat engedéllyel és feljogosítással rendelkezo szervezetnek fogják átadni. A fentiek alapján hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. Zai- és rez!.!ésvédelmi szempontból: A jelenlegi bányászati tevékenység a 054/4 hrsz.-ú (anyagbánya besorolású), valamint a 065 hrsz.-ú (legelo, illetve erdo besorolású) területen történik. A bányatelek környezetében legelok, szántók, erdofoltok vannak. A bányát keletrol általános mezogazdasági terület, nyugatról és északról gazdasági és véderdok határolják. Délrol korábban telephelyként muködo gazdasági ipari terület fekszik védendo létesítmények nélkül. Délnyugati irányban, a bányatelektol 800 m-re található a legközelebbi védendo létesítmény, egy külterületi lakóház. Vilonya belterületén lévo lakóterületek délnyugati irányban mintegy 1450 m-re kezdodnek. A dolomitbánya megnövelt kapacitású üzemeltetése során a robbantásos jövesztés, a bányaterületén végzett anyagmozgatás, a törés-osztályozás, valamint a dolomit kiszállítása okoz környezeti zajhatást. A termelés során alkalmazott munkagépek: 3 db homlokrakodó, 1 db forgókotró, 2-2 db töro-osztályozó berendezés, 1 db kozetfúró berendezés, 2 db szállító teherautó. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajrendelet) 9. (1) bekezdése szerint a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendo területen, épületben és helyiségben a zajvagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek. A dokumentácíóban foglalt számítások szerint a telepítési körülmények, a védendo létesítmények távolsága következtében a megnövelt kapacitású bányamuvelés során nem várható határértéket meghaladó környezeti zajterhelés. A robbantással történo jövesztés rövid ideju hanghatása következtében az egyenértéku zajterhelés ezen esemény során sem haladja meg a megengedett értéket. A robbantásos jövesztés további hatásaként rezgéshatások fellépésével is kell számolni. A telepítési körülmények alapján azonban nem kell határértéket meghaladó rezgésterheléssei számolni a védendo területeken. A robbantás-biztonsági eloírások értelmében a szeizmikus biztonsági távolság 479 In, amin belül ember nem tartózkodhat. A robbantások idején a bánya üzemeltetoje, illetve a robbantási szakérto erre fokozott figyelmet fordít. A dokumentációban foglaltak szerint a bánya üzemeltetésébol a tervezett kapacitás bovítést követoen sem várható határértéket meghaladó környezeti zaj- és rezgésterhelés, így az üzemeltetésnek zaj védelmi szempontból kizáró akadálya nincs. A telepítési körülmények alapján a tervezett tevékenység zaj védelmi szempontból nem minosül jelentos környezethasználatnak, így hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt. A Zajrendelet 10. (1) bekezdése értelmében környezeti zajt eloidézo üzemi vagy szabadidos zaj forrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése elott a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetoje - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kémi, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni. A Zajrendelet 10. (3) bekezdése szerint nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kémi, ha a) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendo terület, épület vagy helyiség, vagy

10 10 b) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetojén kívül más személy nem használja. A dokumentációban a Zajrendelet 6. szerint lehatárolásra került a telephely zajvédelrni hatásterülete. Az elvégzett számítások szerint a délnyugati irányban fekvo lakóterület tekintetében ahatásterület 376 m-re, míg egyéb irányokban 221 m távolságra terjed ki. A zajvédelmi hatásterületen belül védendo létesítmény nem található. Fentiekre tekintettel a tevékenység megkezdésének nem feltétele, hogy az üzemelteto zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló kérelmet nyújtson be. A dolomit kiszállításának útvonala a bányatelket elhagyva mintegy 1,5 km-es murvás úton éri el a 7202 számú közutat, melyen két irányban haladhat tovább, Vilonya, illetve Berhida felé. A megnövelt kapacitású termeléshez napi 1500 tonna dolomit kiszállítás tartozik a korábbi 740 t-hoz képest. A kapacitásbovítést követoen napi 63 tehergépjármu forduló szükséges a dolomit kiszállításához. Az elvégzett számítások szerint ez a többlet forgalom Vilonya belterületén 0,6 db, Berhida belterületén 0,3 db mértékben növeli meg a közlekedésbol származó zajterhelést, így a Zajrendelet 7. szerinti közvetett hatásterület kijelölése nem indokolt. Tái- és természetvédelmi szemvontból: A külszíni bányászattai érintett terület a Hajmáskéri Törökcsapás megnevezésu (kódszám: HUBF20023) kiemelt jelentoségu, különleges természet megorzési területet érinti, amely az európai közösségi jelentoségu természetvédelmi rendeltetésu területekrol szóló 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. A bányászat a területen már több mint egy évtizede folyik, jelenleg a kitermelt ásványi nyersanyag megnövelését kérelmezik. A Korm. rendelet 4.. (1) bekezdése szerint: "A Natura 2000 terület kijelölésének célja az azokon található,..., kijelölésük alapjául szolgáló élohelyek kedvezo természeti helyzetének megorzése, fenntartása, helyreállítása, valamint a kijelölés alapjául szolgáló természeti állapot és az azt létrehozó, illetve fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása. Ugyanezen jogszabály 1O.. (2) bekezdése szerint csak akkor lehet hozzájárulni a tervhez, ha "megállapítható, hogy azok nem veszélyeztetik vagy károsítják a Natura 2000 területet, illetoleg... nem ellentétesek a kijelölés céljaival". A megnövekedett kitermelés során a környezo természeti értékek megóvhatóak, az azokra való hatás a tervszeruen végzett bányászati tevékenység mellett is minimalizálható. A kapacitás bovítésének arányában szükséges a tájrendezést is ütemezetten elvégezni. A természetvédelmi kezelo Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nyilatkozata alapján a bányafalak és a bányaudvar tájrendezése, tájbaillesztése során olyan megoldásokat kell alkalmazni, amely nem jár együtt Natura 2000 élohelyvesztéssel. A bányatelek korábban került megállapításra, mint a Natura 2000 terület kijelölésre, ezért a tevékenység hatásával és annak tolerálhatóságával kapcsolatban az alábbiakban felsorolt tervezési szempontok figyelembevételét javasoltam. A tervszeruen végzett kitermelés során a környezo természeti értékek megóvhatóak - a megfelelo kiszállítási útvonal megtartásával, ezáltal a bányászattai nem érintett Natura terület kijelölési feltételei nem romlanak le. Fentiek jogalapja a természet védelmérol Habitat Directive. szóló évi LIll. tv. 7.. (2) bekezdés, valamint a 92/43/EGK Fentiekre tekintettel felhívom a figyelmet, hogy a muszaki üzemi terv készítésénél az alábbi tervezési szempontokat figyelembe kell venni. 1. A tevékenység végzése során, a bányatelken kívüli Natura 2000 terület természetvédelmi állaga nem sérülhet. 2. A megjelölt kiszállítási útvonalon kívül más közlekedési út nem veheto igénybe. 3. A bánya bejáratánál lévo invazív fafajt el kell távolítani. 4. A bányatelken kívüli Natura 2000 területen depónia, parkoló stb. nem létesítheto. 5. A bánya tájrendezése nem érinthet Natura 2000 élohelyeket.

11 I 11 A fentiek alapján a határozat 1.00 pontjában megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység megvalósítása sem az egyes környezeti elemekre, sem azok rendszerei re jelentos környezeti hatással nem jár, így környezeti hatás vizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt, továbbá megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység nem egységes környezethasználati engedélyhez kötött. A határozat 2.00 pontjában tájékoztatást adtam, hogy a tervezett tevékenységhez mely engedélyek beszerzése szükséges. A muszaki üzemi terv engedélyezési eljárás lefolytatására a Veszprémi Bányakapitányság rendelkezik hatáskörrel. A területhasználati engedélyezési eljárás lefolytatására a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Földhivatal rendelkezik hatáskörrel. Határozatom jogalapja a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi Lill. törvény (továbbiakban: Kvt.) 67. (2) bekezdése, illetve ar. 5. (2) bekezdés ac) pontja. A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban: DíjR.) 2. (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az 1. melléklet 1-V. pontjaiban meghatározott eljárásokért. A DíjR. 1. melléklet 1. fejezetének 49. pontja szerint jelen eljárás igazgatási szolgáltatási díja ,- Ft, melyet a Kft. megfizetett. Az eljárási költség viselésérol a Ket. 72. (1) bekezdés dd) és de) pontja, valamint a 153. (2) bekezdés 2. pontja alapján jelen végzés 5.00 pontjában rendelkeztem. AR. 5. (6) bekezdése értelmében a Felügyeloség a (2) bekezdés szerinti határozatot közli az eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzoivel, akik a felügyelo ség által megjelölt idopontban gondoskodnak a határozat teljes szövegének nyilvános közzététe1érol. A felügyeloség a közzétételre a határozat megküldésétol számított nyolcadik napnál korábbi idopontot nem határozhat meg. A jegyzo a határozat közzétételét követo öt napon belül tájékoztatja a felügyeloséget a közzététel idopontjáról, helyérol, valamint a határozatba való betekintési lehetoség módjáról. A döntés nyilvános közzétételérol jelen határozat 6.00 pontjában a Ket. 80. (3) bekezdése alapján, míg a 7.00 pontban a Ket. 80. (4) bekezdése alapján rendelkeztem. A határozat rendelkezo része tartalmazza a döntés tárgyát, ügy számát, az eljáró hatóság megnevezését és a tevékenységgel érintett hatásterületet. Kérem a T. Jegyzot, hogy a határozat közzétételét követo öt napon belül a közzététel idopontjáról, helyérol, valamint a határozatba való betekintési lehetoség módjáról a Felügyeloséget tájékoztatni szíveskedjen az R. 5. (6) bekezdésének megfeleloen! A döntésem elleni fellebbezés lehetoségét a Ket. 98. (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99. (1) bekezdés alapján határoztam meg. A fellebbezési eljárásról a Ket alapján a Ket. 72. (1) bekezdés dg) pontjára figyelemmel a 8.00 pontban rendelkeztem. Felhívom az érintett ügyfelek figyelmét, hogy a hirdetmény útján közölt döntést, a hirdetmény kifüggesztését követo tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni, így fellebbezést ettol a naptól számított 15 napon belül lehet eloterjeszteni a Ket. 99. (1) bekezdése szerint. Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyeloség döntését postai úton közli, a Ket. 78. (10) bekezdése, és a 99. (1) bekezdése alapján a közléstol, azaz a kézhezvételtol számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására. A jelen dönté sem, amennyiben fellebbezést nem terjesztettek elo, a közlés utáni 15. napot követo napon külön értesítés nélkül jogerore emelkedik a Ket. 73/ A. (1) bekezdés a) pontja alapján. Az ügyintézési határido leteltének napja november 24. A Felügyeloség az ügyintézést a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidot megtartottnak tekinti. A Korm. rendelet 33. (1) bekezdésre figyelemmel az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság részére határozatom egy példányát megküldöm.

12 12 A Felügyeloség a döntését a Korm. rendelet 8. (1)-(2) bekezdése és a Kvt. 67. (2) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. rendelet 4/A. (1) bekezdése, 4. (7) bekezdése és 1. számú melléklet N. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján elj árva hozta meg. Döntésem hatósági nyilvántartásba vételérol a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet szerint intézkedem. Székesfehérvár, november 04. Kiadmány hiteléül: Simon Ilona engedélyezési eloa, Dr. Zay Andrea s.k. igazgató

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Törökszentmiklós I.- agyag védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2625-8/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 01.

Részletesebben

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Dévaványa I.- agyag védnevű bányatelek egy részterületének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/682-5/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 05.

Részletesebben

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont

Szám: /3/2013. Tárgy: A Magyar Telekom Távközlési Nyrt. (1541 Budapest) Nagykanizsa, Bartók B. u. 8. szám alatti ingatlanon lévő telefonközpont NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2843-2/3/2013. Tárgy:

Részletesebben

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. (56): 512-319; 512-320 Fax: 512-337 Ügyeleti tel: (56) 512-310, 5001 Szolnok; Pf.:164 E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu SZBK/822/10/2010. Üi.: Szabó Miklós

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1912-4/6/2013.I. Tárgy:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 587-1/2011. Tárgy: Romhány II-homokkő védnevű bányatelek területén

Részletesebben

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása

Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi működési engedély iránti kérelem elutasítása KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 8682/2012. Iktatószámunk: 62423/2012 Ügyintézőnk: Tárgy: Bakonykoppány I. dolomit védnevű bányatelek környezetvédelmi

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 465-10/2015. Hiv. szám: Tárgy: Ügyintéző: dr. Király Bernadett Zsófia / Sovánné Nagy Gréte Melléklet: Rábaszentmihály, Németh Csaba egyéni vállalkozó,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 9249-3/2012. Tárgy: Budapest XIX. kerület, Hoffher Albert

Részletesebben

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT

Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT Iktatószám: 14053-4/2015. Ügyintéző: Biczó Zsolt dr. Ötvös Tünde Telefon: 72/567-143 Tárgy: KÜJ: KTJ: HAT ÁROZAT IPARK Pécs Kft., Déli Ipari Park (152,6927 ha) környezetvédelmi engedélyének módosítása

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea: Műszaki ea.: 4938-2/1/2014./I.

Részletesebben

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Jászfelsőszentgyörgy I.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1225-6/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2014. 06.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1108-1/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Gyula V.- homok védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyula V.- homok védnevű bányatelek egy részének tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2626-6/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 11.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye Részben zárt térben Szabad téren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105475-1-7/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Sajt-Expressz Kft, Kecskemét zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107549-1-3/2016. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: CE GLASS Zrt. Szatymaz zajkibocsátási határérték megállapítása H

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt.: MBK/3603-20/2012 Üi.: Láda Péter ( :46/503-755; 20/772-6003)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1608-8/2011. Tárgy: Az Omninvest Kft. Pilisborosjenő, Fő u.

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3234-2/1/2012.II. Tárgy:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Részben szabadtéren CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105918-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: D.H. INTERTRADE Kft. Csongrád zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 3500-1/2/2013. Törkenczi

Részletesebben

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-9700 Szombathely, Ady E. tér 1. Tel: (94) 513-430 Fax: (94) 513-437 E-mail: vas.mki@katved.gov.hu Szám: 36800/573-2/2016.ált. Tárgy: Zalaszentlászló

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 4. A telephelyen pékség üzemel. A technológiához tartozó zajforrások: hűtőaggregát, tehergépjárművek. A zajforrás működési helye

H A T Á R O Z A T. 4. A telephelyen pékség üzemel. A technológiához tartozó zajforrások: hűtőaggregát, tehergépjárművek. A zajforrás működési helye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107353-1-5/2015. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44145 Tárgy: Rónasági Pékség Kft., Mindszent zajkibocsátási határérték megállapítása

Részletesebben

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Gyomaendrőd I.- homok védnevű bányatelek részleges bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/1803-9/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 08.

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-9367/2015., 37957/2015. Ügyintéző: Kincses Ágnes Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben

H A T Á R O Z A T. A zajforrás működési helye. Baromfinevelés Légtechnikai gépek Zárt térben CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 107032-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes Tel.: +36 (62) 553-060/44255 Tárgy: Szalai László, Kunfehértó zajkibocsátási határérték megállapítása H A T

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H a t á r o z a t ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3242-16/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Fellebbezés után jogerős 04.10. Tárgy:

Részletesebben

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: 2. A tájrendezett területtel a tulajdonos szabadon rendelkezik.

HATÁROZAT. 1. A tájrendezett terület sarokpontjainak koordinátái EOV rendszerben: 2. A tájrendezett területtel a tulajdonos szabadon rendelkezik. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG SZBK/586-11/2014. Ü.i.: Vöröskői Zsófia : +3656512312 : zsofia.voroskoi@mbfh.hu Jogerős: 2014. május 27. Tárgy: Csanádpalota I.-agyag védnevű

Részletesebben

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő,

HATÁROZAT. Helység fekvés hrsz. Művelési ág Kivett töltés, Kivett udvar, erdő, ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat

Melléklet: 1 pld. hirdetmény 1 pld. határozat NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 841-3/6/2013. Törkenczi

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma

H A T Á R O Z A T. A zajkibocsátási A védendő épület határérték, db Építményjegyzék szerinti besorolása száma CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZEGEDI JÁRÁSI HIVATALA KTO-azonosító: 112648-1-6/2017. Ügyiratszám: CSZ/01/16626-8/2016. Ügyintéző: dr. Balthazár Éva Bakacsi Judit Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: Euro-Chicken

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ:

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú vízügyi és vízvédelmi hatóság Előadás tartalma 1. A Ket. és az anyagi jogszabályok 2. Eljárásrend vízjogi engedélyezéshez 3. Ügyintézési

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2589-7/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Templom utca 5. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-319

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1957-10/2010. Tárgy: Szentendre, Északi Vízmű vízbázis védőterület

Részletesebben

PRACTICAL" Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 8200 Veszprém Házgyári út 26.

PRACTICAL Építőipari Kivitelező és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/171-6/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu Tárgy: Hajmáskér I. - dolomit

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2011. június 8. dr. Jeges-Varga

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 425-1/2/2014/II. Paksa Tibor

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 522-9/2016. Tárgy: Szil, Ügyintéző: dr. Tatár Beatrix Margit Bartókné Hajnali Beáta Mellékletek: - Telefon: (96) 524-000 Hiv. szám: - HIDRÁNS Kft., 045/1

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2810-4/1/2013. Törkenczi

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére.

H A T Á R O Z A T. A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád F u. 11-17.) továbbiakban engedélyes részére. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 14703-7-3/2015. Ügyintéz : dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: leveg tisztaság-védelmi engedély H A T Á R O Z A T A Márki 91 Vegytisztító-Mosoda

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 72.224-1-4/2010. Ea.: Dr. Kiss Renáta Bánfi Szabolcs (táj- és természetvéd.) Tóth Lajos (víz- és talajvéd. + összefogó)

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183.

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea: 2644-2/2/2014.I. dr. Bodorkós

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 69405-1-19/2010. Tárgy: ATIKÖVIZIG - Hódtó-Kis-Tiszai El adó: dr. Séra Judit (jogi) vízrendszer el zetes vizsgálati el-

Részletesebben

K Ö Z L E M É N Y Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

K Ö Z L E M É N Y Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala K Ö Z L E M É N Y A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán 20673/2016. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult Biomass Környezetvédelmi, Szolgáltató Kft. (székhely:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 18777/2014. Iktatószám: 23130/2015. Ügyintéző: Horváth Zoltán H A T Á R O Z A T 1.00 Engedélyes:

Részletesebben

Ügyiratszám: /2015. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes

Ügyiratszám: /2015. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 0544--3/05. Tárgy: Renner Bt., Jánoshalma, Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes zajkibocsátási határérték megállapítása Retek Zoltán Tel.: +36 (6) 553-060/4455 H

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105343-1-8/2015. Ügyintéző: dr. Séra Judit Retek Zoltán Tel.: +36 (62) 553-060/44253 Tárgy: Ecorgan Kft. Csongrád zajkibocsátási határérték megállapítása H A

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 13241/2014. Iktatószám: 50837/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 5776-3/1/2012./II. Tárgy:

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: H A TÁ R O Z A T ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Hatósági Engedélyezési Iroda Környezetvédelmi Engedélyezési

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81.101-1-4/2011. Tárgy: Karotin Plusz Kft., Dóc Ea.: Dr. Ruzsáli Pál zajkibocsátási határérték megállapítása Dr. Siposné

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 3415-3/1/2014./I. Tárgy: a Szakály

Részletesebben

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László.

Iktatószám: VBK/2187/6/2010. szám Tárgy: Gyulakeszi I.- mészkő bányaüzem évi MÜT kérelme Ügyintéző: Aradi László. Telefon: (36-88) 576-630; 576-640; 729-298 Fax: (36-88) 576-646 VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG H-8200 Veszprém, Budapest út 2. E-mail: vbk@mbh.hu Válaszában kérjük, hivatkozzon iktatószámunkra! A határozat

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024

Részletesebben

Jogerősé vált: 2011. október 07-én.

Jogerősé vált: 2011. október 07-én. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2103-13/2011 Szűcs Ferenc : (06-88) 576-630 : (06-88) 576-646 E-mail: ferenc.szucs@mbfh.hu Jogerősé vált: 2011. október 07-én. Tárgy:

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

KÖZLEMÉNY. környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról Az ügy tárgya: A CALAMITES Kft. Máza-dél, Váralja-dél mélyművelésű bányaüzem összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati

Részletesebben

9841 Kám Kisfaludy u. 13. A határozat jogerős: H A T Á R O Z A T

9841 Kám Kisfaludy u. 13. A határozat jogerős: H A T Á R O Z A T MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/2928-13/2011. Ügyintéző: Eper Gábor :(06-88) 576-643 :(06-88) 576-646 E-mail: gabor_eper@mbfh.hu Tárgy: Szemenye I. kavics bányabezárási

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 4585-18/2016. Tárgy: Lázi, Agro-Milch Kft. 078 hrsz-ú ingatlanon lévő sertéstelep egységes környezethasználati engedély módosítása Ügyintéző: dr. Jagadics

Részletesebben

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19.

Tájékoztató. BM Országos Katasztrófavédelmi. Főigazgatóság Budapest, szeptember 19. Tájékoztató a 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet

151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 151/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról A környezet védelmének

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 15602/2014. Iktatószám:60592/2014. Ügyintéző: Hornich Zsuzsa HATÁROZAT 1.00 Engedélyes: VHG

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 219-8/2/2014.I. Tárgy: a Vasi Volán

Részletesebben

KÖZLEMÉNY. környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

KÖZLEMÉNY. környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról KÖZLEMÉNY környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról Az ügy tárgya: Siklós I. (Rózsabánya) mészkő védnevű bányatelken folytatott bányászati tevékenység környezeti hatásvizsgálati eljárása Az ügy

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Engedélyezési Jogi Titkárság Szám: 74847-1-12/2010. Tárgy: EDF Démász Hálózati Elosztó El adó: dr. Séra Judit (jogi) Kft.

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1890-2/1/2014.II. Tárgy: A Pölöskei

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

Tárgy: Szada 0107/ , 0107/ hrsz. elnevezésű kutatási területen homok nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása

Tárgy: Szada 0107/ , 0107/ hrsz. elnevezésű kutatási területen homok nyersanyagra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG I. sz: BBK/3066-15/2012 Üi: Kovácsné Szatmári Tünde Földtani és Adattári Osztály : (06-1) 373-1812 Kapirgálógép Kft. Jogerős: 2013. június

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 96296-1-4/2013. Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Ügyintéz : Csomor László KÜJ: 100 670 617

Részletesebben

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Tárgy: Melléklet: - előzetes vizsgálat - H A T Á R O Z A T

A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: KTJ: Tárgy: Melléklet: - előzetes vizsgálat - H A T Á R O Z A T A határozat JOGERŐS: év: hó: nap: KÜJ: 100 170 656 KTJ: 102 259 006 Iktatószám: 6696-16/2011. Hiv. szám: Előadó: ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú

Részletesebben

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll.

OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit. IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság. Cll. ,.. OHÜ Országos HuLLadékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Az okirat sorszáma: A-..~2j../2014. Ügyiratszám: 1713-... 6.../2014. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MINŐsíTŐ KÖZSZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem,

H A T Á R O Z A T. Gyöngyi Imréné egyéni vállalkozó (6647 Csanytelek, Jókai u. 11.; KÜJ: 100 309 120) részére. engedélyezem, CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 105792-1-3/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Miklós Péter Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Gyöngyi Imréné, Csanytelek leveg tisztaság-védelmi engedély H A

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 6018-4/2/2014.I. Paksa Tibor

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 1001-4/5/2014./I. Tárgy: a STRABAG

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének BKR/001/00773-2/2015. számú állásfoglalása:

H A T Á R O Z A T. 1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének BKR/001/00773-2/2015. számú állásfoglalása: CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 104440-1-12/2015. Ügyintéz : dr. Baltazár Éva Berényi Anita Kovács Tibor Tel.: +36 (62) 553-060/44145 Tárgy: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Kiskunhalas MOL

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 11725/2013. Iktatószámunk: 52498/2013. Ügyintézőnk: Hornich Zsuzsa Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 2681-2/4/2013./II. Tárgy:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 86658-1-5/2012. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre KÜJ: 100 211 236

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Ea.: 3412-2/2/2013. Paksa

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TATABÁNYAI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATALA ÉTDR azonosító: 201300048702 Iratazonosító: IR-000219468/2013 Ügyszám:KE-06D/EP/01022-10/2013.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 6015-4/2012. Tárgy: A Dunaharaszti IV. kavics, homok védnevű

Részletesebben

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26.

VBK/3953-18/2011. Practical Kft. 8200 Veszprém Házgyári út 26. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3953-18/2011. ügyintéző: Horváth Attila :+36 88 576 637 : +36 88 576 644 E-mail: attila_horvath@mbfh.hu jogerős: 2012.07.04. Tárgy:

Részletesebben

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet

Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság- védelmi működési engedély határozat Ea: Spiegler Mihály dr. Bodorkós Erzsébet NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 644-1/1/2014 II. Tárgy: Levegőtisztaság-

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 83208-1-4/2011. Ügyintéz : Csomor László Tárgy: Zajkibocsátási határérték megállapítása kérelemre Hiv. szám: Zajkibocsátási

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: Jogi ea.: Műszaki ea.: 316-3/2/2014./I.

Részletesebben

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S

Iktatószám /2012 Hiv. szám: Tárgy: Ács Önkormányzat- Jeges puszta, házi vízellátó rendszer fennmaradási és üzemeltetési engedélye V É G Z É S ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság Vízügyi Iroda Felszíni Vízvédelmi Osztály 9021 Győr, Árpád

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., 9701 Pf.: 183 Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra! Szám: 577-5/2/2014.I. Tárgy: a Salesianer

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 20555/2014. Iktatószám: 2114/2015. Ügyintéző: Bujdosó Julianna Tárgy: A 82991/2014. iktatószámú határozattal kijavított, 21842/2013.

Részletesebben

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT 2014. NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 7888/2013. Iktatószámunk: 43912/2013. Ügyintézőnk: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda Vízminőségi és Vízgazdálkodási Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben