JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ: A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ: A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA"

Átírás

1 JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZ: A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET JÓVÁHAGYÓ HATÁROZAT 161/2006. (VI.22.) ÖK számú Határozat Érd Város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról A Képviselő-testület, az évi LXV. tv. szerint, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. 7. -ának (3) bek. b.) pontjára tekintettel az alábbi döntést hozza: 1.) Érd Város igazgatási területére vonatkozóan jóváhagyja Településszerkezeti tervét (TSZT) a Leírási melléklet szerint, valamint a T-1 jelű (M=1: tervezési méretarányú) Településszerkezeti- területfelhasználási, közlekedési és környezetrendezési- terven ábrázoltaknak megfelelően. 2.) A Képviselő-testület a területek felhasználási igényének sorrendjében, ütemezetten belterületbe vonja a Településszerkezeti tervlapon jelölt alábbi, jelenlegi külterületeket: - településközpont vegyes területként: - a Tárnoki út, a jelenlegi belterületi határ (Kolozsvári u.) és a Zrínyi Miklós (u. (folytatásában levő) utca által bezárt területet. - gazdasági terület céljára: - az Érdi Gazdasági-, Logisztikai Park területét, - a Bécsi-hegy nevű területet, - a 7-es úttól északra, a vasút és a jelenlegi belterületi határ között elterülő területeket, - a 6-os úttól és a 6-os, 7-es elkerülő úttól délre, a jelenlegi belterületi határ és a Sulákpatak által határolt terület. 3). Hozzájárul az M6 autópálya, a 6. számú főút új szakasza, az agglomerációs gyűrűt (távlati számú út) és az ezekhez kapcsolódó úthálózati fejlesztések számára a T-1. számú tervlapon jelölt területek útépítési célú igénybevételéhez. 4). Ütemezetten beépítésre szánt területté átsorolja, a belterületi határ változtatása nélkül - a Településszerkezeti (T-1. számú) tervlapon jelölt alábbi területeket: I. ütemű Gksz övezetbe sorolt, kereskedelmi-szolgáltató gazdasági ( Gksz I. ) terület céljára: - az M6 autópálya nagytétényi és Érd-ófalui csomópontja közötti szakasza mentén a nyomvonaltól délre a vízmű külső védőövezetéig; - az M6 autópálya Érd-ófalui csomópontjától DK-re a Sulák- patakig ill. a tervezett belterületi határig, továbbá DNY-ra, a vásártér területét és környezetét; - az M6 autópálya Érdi-tetői csomópontja térségében a 6-os főúti üzemanyagtöltő állomástól K-re lévő területek; - az M6 autópálya Érdi-déli (százhalombattai) csomópontja és a vasút közti területeket, - a 7-es főúttól délre, az Elvira puszta 0155/1 0155/2, 0157/2 és 0157/3 hrsz, valamint a pusztaszabolcsi vasútvonal mellet levő 0187/3 hrsz területet; I. ütemű Gip övezetbe sorolt, ipari gazdasági ( Gip I. ) terület céljára: - az M6 autópálya és a pusztaszabolcsi vasút keresztezésétől NY-ra kijelölt területet; tsz.: ; file: ERD_TRTvégl 13

2 II. ütemű Gksz övezetbe sorolt, kereskedelmi-szolgáltató gazdasági ("Gksz II. ) terület céljára: - az M6 érdi-tetői csomópont térségében a GLP területhez délről csatlakozó területeket; - az M6 6 számú főút vasút által határolt területek északi részét; - a 7-es elkerülő út a Tóni-csapás dűlőút és a Benta- patak által határolt, a fenti két területegység közti (Hosszú-földek, Gulyás-tanya környékén: 0187/1, 0187/3-/17, 0187/20, 0189/1, illetve 0191/8, 0191/12-/25, 0191/30-/50, 0191/74, 0191/100, 0191/197, 17789/6 hrsz. és környéki), területeket. II. ütemű Gip övezetbe sorolt, ipari gazdasági ("Gip II. ) terület céljára: - az M6 6. számú főút vasút által határolt területek déli részét, a Benta- patakig. Különleges terület (K) céljára: - az Ófaluban a volt kastély terület T-1 tervmellékleten lehatárolt részét (Sánc u.- Mély út sarok menti terület), - a fundokliai részen Kolozsvári Hegyalja u. és tárnoki igazgatási határ közti területet, - a jelenlegi sporttelep és az elektromos alállomás közt kijelölt területet, - sportterület céljára a jelenlegi ófalui sportpálya bővítési területét. 5.) Övezetileg átsorolja, a belterületi határ változtatása nélkül - belterületen, jelenlegi különleges övezetbe sorolt használaton kívüli ipari- és bánya területből: - ipari terület (Gip) céljára: az Ófalu - téglagyári területet, - külterületen, jelenlegi mezőgazdasági területből: - parkerő terület (E) céljára: a Papi- földek nevű terület T-1 tervmellékleten lehatárolt (jelenleg is beépítetlen) részét, 6.) A Képviselő-testület a város forgalmi- és kiemelt gyűjtőútjai mentén, a TSZT tervmellékletén vegyes övezetként jelölt területeket városias megjelenésű és az intézményi funkciókat támogató központi vegyes-, speciális lakó- és - kereskedelmi-szolgáltató - gazdasági övezetekbe sorolja át, és ezzel egyidejűleg előírja a kertvárosi- és falusias lakóterületek nyugalmas és egészséges lakófunkciót elősegítő szabályozásának kidolgozását. 7.) A Város biztosítja a TSZT-ben szereplő műszaki infrastruktúra hálózat (főúthálózat és kapcsolódó mellékúthálózat) megvalósíthatóságát, amennyiben az ehhez szükséges tanulmány-, engedélyezési és szabályozási terveket (SZT) a beruházó szabályszerűen elkészíti. 8.) Az Érdi Építési Szabályzatot (HÉSZ) és mellékleteit, valamint a további Szabályozási Terveket (SZT) a Településszerkezeti terv alapján kell elkészíteni. Jelen határozat kihirdetésével egy időben a 112/2002.(VI.06.) ÖK számú határozatot, a 232/2004. (X. 28.) és a 19/2005. (I. 27.) sz. ÖK. sz., a TSZT elfogadásáról, illetve módosításáról szóló Határozatokat a Képviselő-testület visszavonja és érvényüket vesztik. Kelt: Érd, június hó 22 -én. Határidő: folyamatos.. jegyző Felelős: Polgármester.. polgármester tsz.: ; file: ERD_TRTvégl 14

3 Leírási melléklet A MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ LEÍRÁS A Településszerkezeti terv (továbbiakban: TSZT) meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségét és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és a térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt többi település alapvető jogainak és rendezési terveinek figyelembevételével a környezet állapotának javítása vagy legalább szintentartása mellett. KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATOK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK A város tervezett közlekedéshálózatát a határozat mellékletét képező településszerkezeti és közlekedési terv tartalmazza. Az ennek megvalósításával kapcsolatos önkormányzati és hivatali teendők az alábbiak. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal részt vesz a Határozatban is nevesített és a TSZT tervmellékletében szereplő úthálózat-fejlesztés területigényének biztosításában, közreműködik az utak megépítéshez szükséges településrendezési és szakági tervek elkészítésében, egyeztetésében és jóváhagyásában, az úttervezések és útépítések előkészítésében, elősegíti a tervezett utak építéséhez szükséges területek és egyéb feltételek biztosítását. Érd agglomerációs helyzetéből kifolyólag szorgalmazni kell a közlekedési alágazatok közötti optimális forgalommegosztás elérését. Ennek érdekében szükséges a vasúti elővárosi közlekedés színvonal-emelésének támogatása, a Budapesti Közlekedési Szövetség megalakítása (az ehhez tartozó műszaki, településrendezési, szabályozási, jogi, pénzügyi, stb. kérdések megoldásával együtt). A közúthálózat tervezett fejlesztése érdekében - országos és települési utak - a később készülő - szabályozási tervekben az adottságoknak megfelelően kell meghatározni a szükséges (biztosítható) építési területsávok szélességét. A közlekedési tárcánál szorgalmazni kell az M6 autópályához is kapcsolódó 6. számú főút új szakasza és a külső agglomerációs gyűrűút (távlati 8104.sz. út) nyomvonalának véglegesítését és csomóponti kapcsolatainak rendezését, tanulmány- és engedélyezési terveinek mielőbbi elkészítését, hogy a városra gyakorolt hatása és az ezzel kapcsolatos helyi teendők meghatározhatók legyenek. A délnyugati gazdaságfejlesztési területek 7-es főúttól független megközelítése érdekében ki kell építeni a TSZT szerinti főúttal párhuzamos feltáróutat. Törekedni kell az M6 autópálya déli oldalán folyamatos szervizút kialakítására a tétényi és az ófalui csomópont között, a dunaparti területek kedvezőbb közúti feltárása érdekében. Növelni kell a vasútvonalakon való közúti átkelések számát és színvonalát a város belső működésének biztosítása érdekében. A városközpont tehermentesítésére, a vasúti szintbeni útátjárók kiváltására meg kell építeni a vasútvonalakat különszintben keresztező közúti alulés felüljárókat. Az intézmény-területek és a városközpont melletti lakótelep parkolási lehetőségeinek növelése érdekében ki kell jelölni az e célra hasznosítható területeket. A város legforgalmasabb közúti csomópontjainak közlekedésbiztonsági szempontból megfelelő (pl.: körforgalmi) átépítését ütemterv szerint meg kell oldani. Az idegenforgalmi fejlesztésekkel párhuzamosan fokozatosan ki kell építeni az ezt is szolgáló kerékpárutak és - sávok hálózatát. tsz.: ; file: ERD_TRTvégl 15

4 BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK Érd Város kereken 60,54 km 2 igazgatási területe építési szempontból beépítésre szánt (beépített és további beépítésre kerülő) és beépítésre nem szánt területekre tagozódik. A beépítésre szánt terület jellemzően, de nem kizárólag a belterület (meglévő és tervezett bővítés). A beépítésre nem szánt terület jellemzően (de nem kizárólag) külterület. A város területfelhasználási övezeti rendszerét a TSZT a beépítésre szánt- és nem szánt területi kategóriák szerint csoportosítva határozza meg. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT ÉS BEÉPÜLT TERÜLETEK A már beépült területek szerkezeti rendszere jelentősebb beavatkozást nem igényel, de az úthálózat fejlesztendő a rosszul ellátott területeken, illetve a tervezett új, beépítésre szánt területeken. A meglévő főutak rendszere is jelentősebb beavatkozást, átépítést tesz szükségessé egyes szakaszokon. A településtörténeti értékekkel rendelkező ófalui központi és Fő utca menti, valamint újfalui (Alsó- Felső- utcák menti) terület hagyományos beépítési módja védendő, a terület helyi városképi és településszerkezeti védelemre javasolt. A település igazgatási területének beépítésre szánt területei az építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint az alábbi terület-felhasználási egységekre tagolódnak: a) Lakóterületek: a/1. Nagyvárosias lakóterület, a/2. Kisvárosias lakóterület, a/3. Kertvárosias lakóterületek a/4. Falusias lakóterület. b) Gazdasági területek: b/1. Kereskedelmi szolgáltató területek ezen belül: - első ütemű kereskedelmi szolgáltató gazdasági és intézményi létesítmények elhelyezésére szolgáló területek - második ütemű kereskedelmi szolgáltató gazdasági és intézményi létesítmények elhelyezésére szolgáló területek b/2. Ipari területek ezen belül: - első ütemű ipari - gazdasági és intézményi létesítmények elhelyezésére szolgáló területek - második ütemű ipari - gazdasági és intézményi létesítmények elhelyezésére szolgáló területek c) Különleges területek: c/1. Lőtér, c/2. Kemping, c/3. Rekreációs célú területek, c/4. Sportterület, c/5. Temető, c/7. Kommunális hulladékgyűjtést szolgáló terület, c/8. Egyéb különleges célú területek. d) Településközpont vegyes területek d/1. Városközpont területe, d/2. Városrészközpontok, alközpontok területe, d/3. Egyéb, jellemzően intézmény- és lakófunkciók vegyes elhelyezésre szolgáló területek. tsz.: ; file: ERD_TRTvégl 16

5 A beépítésre szánt területek egyes terület-felhasználási egységei építési használatának megengedett felső határát (legnagyobb szintterületsűrűségét) az alábbi táblázat tartalmazza: Terület-felhasználási egységek Térképi jele Legnagyobb szintterületsűrűség Nagyvárosias lakóterület Ln 3,0 Kisvárosias lakóterület Lk 1,0 Kertvárosias lakóterületek Lke 0,45 Falusias lakóterület Lf 0,3 Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület Gksz; Gksz II. 1,5 Ipari gazdasági terület Gip; Gip II. 1,5 Településközpont/központi vegyes területek Vt 2,0/3,5 Különleges területek K 0,8 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK A település igazgatási területének beépítésre nem szánt területei használatuk általános, valamint sajátos jellege szerint az alábbi terület-felhasználási egységekre tagolódnak: e) Közlekedési és közmű-elhelyezési, hírközlési területek (útterületek, parkoló-területek, vasúti területek), f) Zöldterületek (közparkok, közkertek, fásított terek, egyéb közcélú zöldfelületek), g) Erdőterületek (véderdők, természetvédelmi erdők, egészségügyi turisztikai erdők), h) Mezőgazdasági területek, i) Egyéb területek: vízgazdálkodási területek (a Duna és a kisvízfolyások vízmeder területei, vízügyi területek: ár- és belvízvédelmi, víznyerő és vízmű területek). A közlekedési- közmű és hírközlési területek (e) közé tartoznak a meglevő közúti és vasúti területek mellett a tervezett úthálózati elemek. A beépítendő területek közlekedési feltárásának kialakítása során biztosítani kell a 6. számú főút új szakaszának és az új tervezett országos mellékút az agglomerációs gyűrűút, a távlati 8104-es- terepszinten való átvezetésének lehetőségét és csomópontjainak kiépíthetőségét. A gazdasági területek feltárását a főúttal párhuzamos kiszolgálóút-hálózat szakaszos kiépítésével kell biztosítani. A kiszolgálóutak főúti csomópontjai a meglevő útcsatlakozások helyén építhetők ki, illetve a tervezett mellékút keresztezési pontján biztosítható. Az újonnan létesítendő közmű- és hírközlési vezetékek felépítmények, aknák, stb.- számára a közlekedési létesítmények területén kell helyet biztosítani, vagyis a közlekedési területek szabályozási szélességét úgy kell megállapítani, hogy azokon a közműlétesítmények is elhelyezhetők legyenek. Közművek és hírközlési objektumok nem vonalas jellegű létesítményei gazdasági területek telkein is elhelyezhetők. - A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Az utak alatt a közművek elrendezésénél mindig a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét kell figyelembe venni. - A közterületek gazdaságosabb kihasználása érdekében törekedni kell a zárt csapadékelvezetés megvalósítására. Útrekonstrukciónál, útépítéseknél (a kedvezőbb utcakép kialakítása érdekében) lehetőleg már zárt csapadékvízgyűjtő csatornahálózatot kell építeni. A hidrogeológiai védőövezetbe eső területen csak zárt csapadékvíz elvezetés építhető. tsz.: ; file: ERD_TRTvégl 17

6 - A szennyvízcsatorna megépítése után az érintett fogyasztókat kötelezni kell a csatornára való rákötésre. Az új beépítésre szánt területek hasznosítását csak teljes körű közműellátás biztosítása esetén szabad lehetővé tenni. - Átmenetileg a vezetékes közcsatorna hálózat kiépítéséig hatóságilag engedélyezett, korszerű és szakszerű közműpótló berendezés megléte esetén is megvalósíthatók a fejlesztések, ha a talaj- és vízszennyezés kizárható. A település területén a szennyvíz szikkasztása ideiglenes jelleggel sem engedhető meg. - Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél az esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni. Kerülni kell a légvezetékek kialakítását. Az új villamos energia (közép- és kisfeszültségű, közvilágítási) hálózatokat a helyi védelem alatt álló terület határán belül kizárólag a térszín alatt földkábellel, a település egyéb területein pedig lehetőleg földkábellel kell megvalósítani. - Ahol a meglevő vezetékhálózatok föld feletti elhelyezése egyelőre fennmarad, területgazdálkodási szempontból (az utcabútorozási és utca fásítási lehetőség biztosítása érdekében) a hálózatokat lehetőleg közös oszlopsorra kell összevonni. A mező- és erdőgazdasági területek (g, h) közül a területen távlatilag is fenntartandók az erdők, elsődlegesen véderdő, másodlagosan jóléti és természetvédelmi funkcióval. A meglevő főutak menti véderdősávok mellett további védőfásítások telepítésére kell lehetőséget biztosítani a területekre készítendő szabályozási tervek keretében. A kisvízfolyások menti védőzöld területek részben véderdőként alakíthatók ki, a természeti területeket kivéve, ahol az eredeti növénytársulást kell megőrizni. A jelenlegi mezőgazdasági területek igénybevételükig művelési águknak megfelelően művelésben tartandó, be nem építhető területek. Igénybevételüket megelőzően szabályszerűen le kell folytatni művelésből való kivonási eljárásukat és meg kell fizetni a földvédelmi járulékot. A kisvízfolyások mederszakaszai (i) a kategóriájuknak megfelelő vízügyi előírásoknak megfelelően tartandók fenn. A Benta- és Sulák- patak melletti területek min m-es szélességű sávban nem építhetők be, legalább 75%-ban zöldfelületként alakítandók ki. A Zámori- patak távlati országos mellékútépítéssel érintett szakasza legkésőbb az útépítéssel egyidejűleg rendezendő, az út és a patameder egymásmelletti párhuzamos kialakítása célszerű. A meglevő vízműkutak (Sasvárosi és Duna- parti vízművek) fenntartását és védelmét biztosítani kell. Érd város népességszáma 1990-ben fő volt, 2000-re a népességszám meghaladta a főt, jelenleg (2005.) meghaladja a főt. A lakásszám 1990-ben db. volt, nyolc év alatt ez a szám kb db-al emelkedett, ban a lakásszám db, 2000-ben db (a KSH-adatok szerint), jelenleg (2005.) már meghaladja a db-ot. A településszerkezet területi jellegű fejlesztése a városfejlesztési koncepció alapján az önálló gazdasággal rendelkező, turisztikailag vonzó, kellemes életteret nyújtó település jövőképének elérése érdekében, a város különböző részein különböző jelleggel indokolt. Az ennek érdekében szükséges főbb területfelhasználási változtatások leírása: Lakóterületi fejlesztés céljára kijelölt területek a jelenlegi belterületi határon belül: - parkvárosi ún. Szilvafás nevű, a Detrekő, Ajnácskő, Szirtes, Visegrádi és az Orom utcák által határolt önkormányzati tulajdonban lévő terület (kb. 11 ha), - a Búvár, Burkoló, Földmunkás és a Fuvaros utcák által határolt, korábbiakban értékesítésre került terület (kb. 2,1 ha), Településközpont vegyes területként belterületbe vonásra javasolt: - a Tárnoki út, a jelenlegi belterületi határ (Kolozsvári utca), és a Zrínyi Miklós utca folytatásában lévő utca által határolt terület (kb. 30 ha). tsz.: ; file: ERD_TRTvégl 18

7 Településközpont vegyes területként fejlesztés céljára kijelölt terület a jelenlegi belterületi határon belül: - Érd városközpont területe (Budai úti körforgalmi csomópont tágabb környezete: Érd-alsó, Érd felső vasútállomás, Szabadság tér, Alsó és Felső u. északi szakaszának környezete: ~ 35ha) - Érd északi városi alközpont területe (Bem tér - Pára központ közti területek és környékük: ~ 16ha) - Ófalui alközpont területe: Fő Római Mecset u. környéki területek és: ~ 3ha) - Téglagyár melletti tömb: Molnár u. (~ 2,5ha) - Fácán Pacsirta u-i tömb (~ 2,5ha) - a Velencei úttól délre fekvő beépítetlen terület egy része (8,4 ha) - Riminyáki Bajcsy Zs. út menti területsáv, jellemzően egy-telek mélységben (~28ha) - Sóskúti Törökbálinti út menti területsáv, jellemzően egy-telek mélységben (~10ha) - Szovátai Lőcsei - Szent István u. menti területsáv, jellemzően egy-telek mélységben (~ 23 ha) - Csaba - Ürmös Diófa - Cseresznyefa Eperfa u. menti területsáv, jellemzően egy-telek mélységben (~ 30 ha) - Duna Tállya u. környéki tömbök (~6 ha) - Folyondár Szövő - Alsóerdősor u. menti területsáv, jellemzően egy-telek mélységben (~8ha) - Tárnoki u. menti területsáv, jellemzően egy-telek mélységben (~ 10 ha) - Diósdi út és Balatoni út menti területsávok, jellemzően egy-telek mélységben (~10+16 ~26 ha) - Kossuth L. Töhötöm u. menti területsáv, jellemzően egy-telek mélységben (~ 22 ha) - M7 parkvárosi csomóponttól É-ra levő terület (Iparos u. mentén, ~ 4 ha) - volt Leventekert területe (~ 2,5 ha) - Ötvös Szövő u. melletti terület (~1,5 ha) - Parkvárosi Favágó - Darukezelő u. menti terület (kb. 3 ha) - több, szórványosan elhelyezkedő, a tervlapon jelölt kisebb tömb (összesen ~10 ha) Gazdasági területként belterületbe vonásra javasolt: - az Érdi Gazdasági-, Logisztikai Park területe (kb. 17 ha), - a Bécsi-hegy nevű terület (kb. 74 ha), - a 7-es elkerülő úttól északra, a vasúttól Ny-ra és a jelenlegi belterületi határ között elterülő területek (Sas u. - Szajkó u., valamint a Páva utca déli oldala - a Budapest Pusztaszabolcs vasútvonal - 7. sz. elkerülő ú közti területek, kb. 18 ha), - elektromos alállomás környezete (Tollnok u. - Képviselő u. - Technikus u. - Intéző u. - Ercsi út - Tóni csapás - Tervező u. - vasút közti területek: ~ 20 ha) Gazdasági területként fejlesztés céljára kijelölt terület a jelenlegi belterületi határon belül: - a Velencei úttól délre, a meglévő iparterületekhez csatlakozó beépítetlen terület egy része (kb. 8,4 ha) - a 6-os úttól és a 6-os, 7-es elkerülő úttól K-re, a M6 és a Sulák- patak (belter. határ) által határolt terület (szennyvíztisztító, Tesco környéke: kb. 55ha) - az M6 ófalui csomóponthoz Dny-ról csatlakozó részlegesen beépített terület (vásártér környéke) rendezésével (Gksz I.: kb. 8,5 ha) főúti elkerülő Erzsébet Kornélia Piroska u. környéki területek (~ 15 ha) - a két vasút közti és a vasútvonalakkal közvetlenül határos kijelölt teleksávok (összesen mintegy 45 ha) - Ófalui téglagyár területe (~ 10 ha). tsz.: ; file: ERD_TRTvégl 19

8 Gazdasági területként fejlesztés céljára kijelölt terület a jelenlegi belterületi határon kívül: - az M6 autópálya nagytétényi és Érd-ófalui csomópontja közötti szakasza mentén a nyomvonaltól délre a Dunaparti vízmű védőövezetéig (a dunaparti vízmű külső védőövezet Bp. XXII.,-i közig. határ- M6 védőterület- Sulák- csatorna által határolt terület, Gksz I.: kb. 44 ha); - az M6 autópálya Érd-ófalui csomópontjától DK-re (a tervezett belterület határ-az M6 védőterület - Sulák- csatorna által határolt terület, Gksz I.: kb. 6 ha); - az M6 autópálya Érdi-tetői csomópontja térségében a 6-os főúti üzemanyagtöltő állomástól K-re lévő, a GLP-hoz délről kapcsolódó terület (6-os úti OMVüzemanyagtöltő állomás melletti, az ún. Fazekas tanya térsége, az M6 érdi tetői csomóponttól délre, Gksz I.: kb.4,5 ha); - az M6 autópálya Érdi-déli (százhalombattai) csomópontja és a vasút közti területeket, valamint a vasúton kívüli, kapcsolódó, ipari célra kijelölt terület (az M6 és a vasút között elterülő területek déli részén, az M6 Érd-százhalombattai csomópont térségében Gksz I.: kb. 15 ha, az M6-vasút-agglomerációs út által határolt területen Gip I.: kb. 35 ha; az M6 és a vasút között elterülő területek középső (Gip II.) és északi (Gksz II.) részén, az M6 érdi tetői csomóponttól dny-ra Gksz II.: kb. 14,5 ha, Gip II.: kb 40 ha,= összesen kb. 105 ha) - a 7-es főúttól délre, az Elvira- major 0155/1 0155/2, 0157/2 és 0157/3 hrsz, valamint a pusztaszabolcsi vasútvonal mellet levő 0187/3 hrsz. területek (Gksz I.: kb. 55+6=~61 ha); - a 7-es elkerülő út a Tóni-csapás dűlőút és a Benta- patak által határolt, a fenti két területegység közti (Hosszú-földek, Gulyás-tanya környéke: 0187/4-/15, 0190, 0191/5- /197 hrsz, illetve a 0187/20 -/32, 0188, 0189, hrsz.), területeket (Gksz II.: kb. 80 ha). Különleges területként fejlesztés céljára kijelölt terület a jelenlegi belterületi határon belül: - Parkvárosi Búvár - Festő u. melletti terület (kb. 3 ha) - a Hegyalja, a Kolozsvári és a Tárnoki utcák által határolt önkormányzati tulajdonban lévő terület (kb. 10,5 ha), - a jelenlegi sporttelep és az elektromos alállomás közti terület (együtt kb. 10 ha). Különleges területként fejlesztés céljára kijelölt belterületbe vonásra javasolt terület: - Érd vasútállomástól d-re levő, Tolmács u.- 7-es elkerülőút közti terület (~17 ha) Különleges területként fejlesztés céljára kijelölt terület a jelenlegi belterületi határon kívül: - a tervezett új sporttelep területe (ófalui sportpályánál: ~5 ha) A beépítésre szánt területek fejlesztésére vonatkozó általános feltételek: A felsorolt területi bővítések csak ütemezetten, műszaki, környezeti és gazdasági szempontból szigorú feltételekhez kötötten, a fejlesztésben érdekeltek finanszírozásában valósíthatók meg. - A terület-felhasználási egységeket a tervezett szerkezeti elemek és terület-felhasználás figyelembevételével, és a terület adottságai alapján a továbbtervezés során építési övezetekre, illetve övezetekre kell felosztani. - A tervlapon feltüntetett védőterületeknek, védőtávolságoknak és védősávoknak a területfelhasználásra gyakorolt hatásait az érintett építési övezetek és övezetek kialakításánál figyelembe kell venni (szennyvíztisztító telep, utak, vasútvonalak, vízműkutak, közművek előírt védőtávolságai), a vízműkutak távlati üzembentartását biztosítani kell a megváltozó területfelhasználási környezetben is. - A tervezett fejlesztések megvalósításához szükséges előfeltételeket (pl.: hatásvizsgálatok, szakvélemények, termőföldek művelés alóli kivonása, előközművesítés, stb) a megvalósítás előtt biztosítani kell. - Az elsődlegesen természet- és tájvédelmi, illetve régészeti célú (rendeltetésű) területek jellegét, rendeltetését megváltoztatni csak a védelem tárgyának megsemmisülése esetén, tsz.: ; file: ERD_TRTvégl 20

9 vagy egyéb esetben a természetvédelemért, illetve a régészeti védelemért felelős szakhatóság engedélyével lehet. Az elsődlegesen természet- és tájvédelmi, valamint régészeti célú területek másodlagos funkciói és használata (termelés, beépítés, stb.) nem állhatnak ellentétben elsődleges rendeltetésükkel, nem zavarhatják, és nem veszélyeztethetik e területek táji és természeti, illetve régészeti értékeit. A régészeti lelőhelyeket rejtő területek jellegét, rendeltetését megváltoztatni csak a régészeti védelemért felelős szakhatóság engedélyével lehet. A régészeti értékekkel rendelkező területek másodlagos funkciói és használata (termelés, beépítés, stb.) nem veszélyeztethetik e területek táji - régészeti értékeit. Törekedni kell a régészeti emlékek helyben való bemutatására. - A lakosság fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek és a korlátozott képességűek igényeire, az oktatás, a sport, a szabadidő és az üdülés, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak működési feltételeinek biztosítása a város meglévő intézmények minőségi fejlesztésével, valamint a Településszerkezeti tervben ábrázolt új létesítmények kialakításával oldható meg. - A lakosság megélhetését, ellátását biztosító gazdasági érdekeket a meglévő munkahelyek megőrzésével, lehetőség szerinti fejlesztésével, és a tervezett ipari, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek beépítése során létrejövő új munkahelyek létesítésével szükséges biztosítani. MŰVI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM: A város területén az ismert régészeti lelőhelyek kulturális örökségvédelmi törvényben előírt védelme mellett biztosítani kell a változással érintett területek előzetes régészeti kutathatóságát, illetve a terület rendezése, beépítése során a régészeti szakfelügyelet lehetőségét, valamint esetlegesen előkerülő leletek dokumentálását, mentését, megóvását. - Az alábbi országos műemléki védelem alatt álló épületek, létesítmények és környezetük védelméről települési eszközökkel is gondoskodni kell: Kutyavár (várrom), Dzsámi minaretje, Római katolikus templom, R.k. plébánia, Szent Sebestyén, Szent Rókus és Szent Rozália fogadalmi kápolna, Barokk kőkereszt, volt Wimpfen-kúria, (egykori Pelikán fogadó) - Helyi védelmet kell biztosítani, legalább, az alábbiakban felsorolt épületekre, objektumokra és területekre: Sárkány - Sina kastély (egyidejűleg régészeti védettség alatt áll), a kastély gazdatiszti épülete, a kastély támfala, Szent Walburga szobra, a Sugár út és a Mély út kőburkolata, az út mentén található eredeti pincék, valamint a Mély út fölött álló barokk kereszt, Szenvedő Krisztus vagy Kálváriakápolna, II. Lajos emlékmű, Nepomuki Szent János szobor, Szűrőkövek, A Kerülő út mentén található óriási XIX. századi faragott díszítésű prés Népi épület (Felső utca hrsz.) Érd Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület épülete (Alsó utca /1 hrsz.) Érd - Ófalu helyi települési értékvédelemre kijelölt területe, valamint az Alsó és Felső utca menti területek (a tervmelléklet lehatárolása szerint) tsz.: ; file: ERD_TRTvégl 21

10 Az érvényben levő országos és helyi védelmi előírásoknak érvényt kell szerezni a városban levő táji és természeti értékek tartós fennmaradása érdekében. A védett és védendő területek: Érdi Kakukkhegy (tervezett TT, Natura2000 is) TT, N2 Berza-kert TT TT Czabai-kert TT TT idős tölgy TÉ Érd (- százhalombattai) Dunapart*, földvár, Sánchegy és környéke TT TT, N2 (Natura2000 és régészeti védettségű is) érdi része (Pest megye ) kaptárkövei, kaptárfülkéi közül az érdi előfordulások TÉ Érd- Parkvárosi Fundoklia- völgy** HTT (Natura 2000 is) HTT N2 Érd Ófalui Beliczay sziget* egy része (Natura 2000, tervezett HTT) HTT N2 Érdi Dunapart Duna ártér* (Natura 2000), - a fentihez kapcsolódik N2 Érdligeti tó a Balatoni út Sárd u.- Duna u.- vasút által határolt tömb HTT mélyfekvésű, vízállásos területe ( tó* : tervezett HTT) Érdi patakvölgyek Benta-, Zámori- Sulák- patak természetközeli szakaszai* tt JELMAGYARÁZAT: N2:/Natura2000, országos és nemzetközi szinten védett/ természeti terület TT: országos szinten védett természetvédelmi terület HTT: helyi védettségű természetvédelmi terület TÉ: védett természeti érték, tt:természeti terület *A vízparti vízközeli területek esetleges funkcióváltása során biztosítani kell a Duna a patakok illetve vízállásos területek természetszerű meder- és partszakaszainak védelmét és környezetük megőrzését, természetközeli zöldfelületi rendezését. ** A Fundoklia- völgy területét távlatilag alkalmassá kell tenni a természeti értékek védelme, a természetvédelmi tudatformálás érdekében tudományos oktatási, ökoturisztikai funkciók fogadására, tanösvények, régészeti bemutatóhely kialakításával is. KÖRNYEZETVÉDELEM - Valamennyi területfelhasználás, létesítés, beavatkozás tervezése és megvalósítása során érvényre kell juttatni a környezetvédelmi és a természetvédelmi törvényben, valamint a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott előírásokat. - A településen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy: a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, b) megelőzze a környezetszennyezést, c) kizárja a környezetkárosítást, d) megszüntesse, de legalább enyhítse a meglevő ártalmakat és szennyezéseket. Földvédelem - Az erózió és defláció elleni védelem érdekében a mezőgazdasági és erdőterületeken környezetkímélő (talajvédő) gazdálkodást kell folyatni, biztosítva a földfelszín minél nagyobb arányú és minél állandóbb jellegű zöldfelületi fedettségét és a lehető legkedvezőbb talajnedvességi állapotot. A lejtős és laza feltalajú mezőgazdasági területek talajvédő művelése során az eróziós és deflációs károk minimalizálását kell biztosítani. - A deflációs porártalmak ellen a belterületi szegélyeken és a síkságokon véderdősávok telepítésével és a minél nagyobb arányú növényi borítottság biztosításával kell védekezni. - A termőföldeket minőségük és termőképességük megőrzése érdekében rendeltetésüknek megfelelően kell hasznosítani, illetve művelési águknak megfelelően művelésben tartani. tsz.: ; file: ERD_TRTvégl 22

11 - A löszös, csúszás- és suvadásveszélyes területek állékonyságának biztosítása érdekében vízrendezési és geotechnikai eszközökkel biztosítani kell e területek védelmét, lehetőleg védő-zöldfelületként kell hasznosítani ezeket, de legalább is kerülni kell e területek terhelését, (további) beépítését. - Tereprendezés, a feltalaj megbontásával járó bármilyen építési tevékenység során gondoskodni kell a termőtalaj elkülönített kezeléséről és újrahasznosításáról, a humusz védelméről és az egyéb, talajvédelemre vonatkozó szabályok megtartásáról. Vízkészletek minőségi- és mennyiségi védelme - A település meglévő beépített területein szennyvízelvezető hálózat kiépítése után a még csatornázatlan ingatlanoknak az elvezető hálózatra történő rákötését legkésőbb 90 napon belül meg kell oldani. Az újonnan beépülő területek szennyvízelvezető hálózatra történő rákötését beépítésükkel egyidejűleg kell biztosítani. - A vízfolyások medrét rendszeresen karban kell tartani, vagy önfenntartó viszonyaik feltételeit kell biztosítani. Szükség esetén hordalékfogókat, vízkormányzó műtárgyakat kell létesíteni, amelyek tisztításáról rendszeresen gondoskodni kell. - A belterület és a beépített területek külvizek és belvizek elleni megfelelő védelmét, csapadékvíz elvezetésének megoldását a felszíni vízrendezés eszközeivel biztosítani kell. - A szennyezett felszíni vizek (csapadékvizek, külvizek) megfelelő (elő)tisztításáról és elhelyezéséről (elvezetéséről vagy tisztítás utáni elszikkasztásáról) gondoskodni kell. - A vízben élő szervezetre veszélyes (vegyi) anyagok kijuttatása és elhelyezése ellen védeni kell a vízfolyásokhoz közeli területeket, a vízparti sávokat, valamint a felszín alatti vízkészleteket, különös tekintettel a vízbázisok területeire. A meglévő vízműkutak fenntartását és védelmét biztosítani kell. Levegőtisztaság-védelem - A különböző területekre vonatkozó levegőtisztaság védelmi kategóriák határértékeinek betartásáról és betartatásáról folyamatosan gondoskodni kell. - A közlekedési eredetű légszennyezés csökkentése érdekében az átmenő forgalmat a belterületről minél nagyobb arányban ki kell helyezni, belterületen alapvetően a forgalomszabályozás eszközeit kell alkalmazni, míg külterületen az útmenti véderdősávokat fenn kell tartani, illetve el kell telepíteni. - A meglévő, helyhez kötött légszennyező források esetében technológia-váltással, vagy a szennyező forrás felszámolásával meg kell szüntetetni a határérték feletti terhelést. A potenciális helyhez kötött légszennyező források emissziós értékeit és immissziós hatásait folyamatos méréssel kell figyelemmel kísérni. - Az mezőgazdasági hasznosítású területekről származó porkeletkezést minimalizálni kell. Zaj és rezgés elleni védelem - A különböző területekre vonatkozó zajvédelmi kategóriák határértékeinek betartásáról és betartatásáról folyamatosan gondoskodni kell. A potenciális zaj- és rezgéskeltő források emissziós értékeit és immissziós hatásait folyamatos méréssel kell figyelemmel kísérni. - A közlekedési eredetű zajterhelés csökkentése érdekében az átmenő forgalmat a belterületről minél nagyobb arányban ki kell helyezni, belterületen alapvetően a forgalomszabályozás eszközeit kell alkalmazni, míg külterületen zajvédő erdősávokat kell telepíteni. - A lakóterületeken, a védett területeken, valamint az ezekre hatással lévő szomszédos területeken a meglévő, helyhez kötött zajforrások esetében technológia-váltással vagy kitelepítéssel meg kell szüntetetni a határérték feletti zajterhelést. tsz.: ; file: ERD_TRTvégl 23

12 Élővilágvédelem - Az ökológiailag értékes területek (pl. patakpartok) védelme érdekében a gyep, nádas, mocsár, vízállás, tó és erdő művelési ágak megtartását, az élővilág és élőhely fennmaradásához szükséges építési és használati korlátozásoknak érvényt kell szerezni. - Törekedni kell a magasabb ökológiai értékű területek (az erdő, rét-legelő, nádas területek) növelésére, az alacsonyabb ökológiai értékű (szántó, szőlő, kert, gyümölcsös és nem természeti kivett területek) rovására. - A hatósági védelem alatt álló táj- és természetvédelmi területek kezelési terv szerinti fenntartásáról, területi csökkenésének és degradációjának elkerüléséről gondoskodni kell. - A mezőgazdasági tájfásítás fennmaradt elemeinek maradéktalan megóvásán túl gondoskodni kell a köz- és dűlőutak, birtokhatárok mentén a védőfásítás megvalósításáról, gyepük, mezsgyék kialakításáról. Hulladékgazdálkodás, ártalmatlanítás - A településen keletkező kommunális hulladék a városi intézményes rendszer keretében szállítandó el, elhelyezése, ártalmatlanítása csak engedéllyel rendelkező hulladéklerakón történhet. A meglévő hulladékártalmatlanító telephelyeket (szennyvízleürítő, ill. tisztító telep, szeméttelep, dögkút, stb.) lezárásuk után rekultiválni kell. A meglévő hulladékártalmatlanító telepek felszámolásának feltétele települési kommunális hulladékártalmatlanítás folyamatosságának fenntartása, a térségi, kistérségi vagy települési gyűjtő rendszerhez való csatlakozás. - A település igazgatási területén belül veszélyes hulladék átmeneti tárolása, kezelése a keletkezés helyén, az iparterületen, ellenőrzött körülmények között lehetséges, az érvényben levő jogszabályok és telephelyre vonatkozó rendelkezések betartásával. A település területén veszélyes hulladék végleges elhelyezése nem engedélyezhető, a helyben újra nem hasznosított hulladékok biztonságos elszállítása szükséges. TERVEGYEZTETÉSI FELADATOK - Az ezután készülő településrendezési, szabályozási tervekben érvényesíteni kell a város Településszerkezeti tervében szereplő elhatározásokat. - A határozat hatályba lépése után az igazgatási területen belül készülő műszaki terveket és fenntartási terveket (kezelési tervek, üzemtervek, haváriatervek, stb.) a Településszerkezeti tervvel összhangban kell elkészíteni. A területekre szabályozási tervek a területegységek felhasználásának megfelelő ütemezéssel készítendők. - A terv eltérő területfelhasználási változtatások a TSZT módosítása alapján kezdeményezhetők. A tervel összhangban lévő területfelhasználási változtatások szabályozási terv alapján hajthatók végre. - A természeti területek és egyedi tájértékek jegyzékének kormányzati szintű jogszabállyal való közzététele után a terv vonatkozó szakaszai kiegészítendők. - Szorgalmazni kell az M6 autópálya vasúti keresztezés melletti (százhalombattai-) csomópontjának és az agglomerációs gyűjtőút (8104-es távlati nyomvonala) csatlakozásának tervi és kivitelezési összehangolását, valamint a dunaparti területegységet feltáró szervizút és az M6 tétényi (tervezett délbudai tisztítómű melletti) csomópont kapcsolatának megoldását. A város jelen településszerkezeti tervi leírása a településszerkezeti tervet elfogadó Önkormányzati Határozat szöveges melléklete, amely csak a T-1 jelű (nyomtatott formátumban m=1: méretarányú) Településszerkezeti, terület-felhasználási, közlekedési és környezetrendezési tervlappal együtt értelmezhető és érvényes. tsz.: ; file: ERD_TRTvégl 24

Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A határozat hatálya I.

Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A határozat hatálya I. Ócsa Város Önkormányzatának többször módosított 1 204/2004.(XI.30) ÖK. határozata Ócsa Város Településszerkezeti tervéről ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A határozat hatálya I. (1) A határozat hatálya területi

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV HAJDÚSMSON VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 471. SZ. ÚT VÁROSBÓL NYÍRADONY FELÉ KIVEZETÕ SZAKASZA MELLETTI KERÉKPÁRÚT NYOMVONALVEZETÉSÉVEL KAPCSOLATOS MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ LEÍRÁS KIEGÉSZÍTÉSE:

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ LEÍRÁS KIEGÉSZÍTÉSE: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a város településszerkezeti tervéről

Részletesebben

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP. 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás a vonatkozó szabályok pontosítását, jogszabályi viszonyokhoz igazítását tartalmazza. HATÁSVIZSGÁLATI LAP Gyöngyösfalu község Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 10/2015 (IX. 29.) önkormányzati rendelete módosításához 1. Társadalmi hatások A rendeletmódosítás

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ:

ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: TERVEZŐ: ZÁMOLY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA 1 ZÁMOLY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV - HÉSZ JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ MEGRENDELŐ: Zámoly Község Önkormányzata 8081 Zámoly,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Ú J S Z Á S Z V Á O S P O L G Á M E S T E E 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉ 1. TEL: 5/552-022; FAX: 5/552-102 E-mail: ujszasz@pr.hu Tárgyalja: - Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság - Ügyrendi Bizottság

Részletesebben

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2015. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság RÉTKÖZBERENCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Teljes eljárás - Előzetes tájékoztatási dokumentáció KÜLZETLAP Rétközberencs Község

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv törzsszám : GJ-0315 Szolnok, 2005. november

Részletesebben

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: ,

Pomsár és Társai Építész Iroda Kft 1065 Budapest, Nagymező utca 25. Tel: , BARACS KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA kikötő bővítés, lakóterület bővítés, átminősítés gazdasági területté JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 2009. november egyeztetési

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

TISZASZENTIMRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZASZENTIMRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZASZENTIRE (ÚJSZENTGYÖRGY) KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Településszerkezeti terv (jóváhagyott) Szolnok,

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

2. Településszerkezeti terv

2. Településszerkezeti terv SZIGLIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI SZERKEZETI TERV 1/7 2. Településszerkezeti terv Szigliget településrendezési terve Jsz.: 50-1286/2007 Szigliget Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 108/2010.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről

Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának /2015. (..) határozata Dány Község településszerkezeti tervéről Dány Község Önkormányzatának Képviselő testülete úgy dönt, a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 40. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 50/2015. (XI. 5.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005.(XII.15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról

Petőháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2011. (V. 30.) Kt. határozata a településszerkezeti terv módosításáról REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Petőháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 62/2011. (V. 30.) Kt.

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v

H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v H a t á r o z a t t a l j ó v á h a g y o t t t e l e p ü l é s s z e r k e z e t i t e r v Településszerkezeti tervi leírás 97/2010. Kt.sz. határozat 103/2011. Kt. sz. határozat 2/2013.Kt. határozat 4/2015.

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése

Településszerkezeti terv módosítások leírása. I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Településszerkezeti terv módosítások leírása 294/2014.(IX.30.) Kt. határozat melléklete I. Ipari park további fejlesztési, bővítési területének (belterületbe vonandó terület) kijelölése Indoklás: A város

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV FELÜLVIZSGÁLAT: TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK MÓDOSÍTÁSAINAK FELSOROLÁSA

ÉRD MJV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV FELÜLVIZSGÁLAT: TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK MÓDOSÍTÁSAINAK FELSOROLÁSA ÉRD MJV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV FELÜLVIZSGÁLAT: TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK MÓDOSÍTÁSAINAK FELSOROLÁSA lehatárolása, 1/a Parkváros északi határán, a Szövő. utca és településhatár menti 1. határ-esztergályos-favágó

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL 1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁROZAT BÁTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK..SZÁMÚ. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Bátya község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. Dokumentálás dátuma: Győr, 2016. november Munkaszám: Rp.I.247-5 Munkaszám: Rp.I.247-5 Pekkerné Szabó Piroska Felelős tervezők: Településrendezés Tájrendezés, környezetalakítás okl. táj- és kertépítész

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

BŐNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

BŐNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE BŐNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 61/2005. (XII.19.) határozata Bőny Község Településszerkezeti Tervéről 2005. december TARTALOMJEGYZÉK SZÖVEGES MUNKARÉSZ

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Encsencs településrendezési tervéhez IV. üte SZABÁLYOZÁSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. RAJZI MUNKARÉSZEK: IV. SZÖVEGES MUNKARÉSZEK: IV./1 ENCSENCS Településrendezési Terv Helyi

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Határozati javaslat 4. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 4.1 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

Határozati javaslat 4. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 4.1 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 4. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 4.1 TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Határozati javaslat Érd MJV Önkormányzat Közgyűlése a 233/2010. (VII.19) KGY. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet a következőképpen

Részletesebben

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához

Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Nagyhalász Város Településrendezési Tervének módosításához Gazdasági és közlekedési terek 2014 Előzetes tájékoztatási dokumentáció ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. 2014. Nagyhalász Város rendezési

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől. Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől. Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén két területegység

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete.

I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. I. Kerepes Város Településszerkezeti Terve Leírásának (továbbiakban:l) módosításáról szóló határozat 1. sz. melléklete. 1.) Az L 2. fejezetében (A település igazgatási területe, a belterületi határ módosítás

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.

HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14. HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 25/2004. (III.31.) határozat Településszerkezeti tervi leírás 142/2008.(X.14.) számú határozat Településszerkezeti terv m=1:16 000 T-1 Belterület szerkezeti

Részletesebben

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV

REGIOPLAN PÉR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS A 11/2014.(X.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT SZABÁLYOZÁSI TERV REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu Győr, 2014.10. hó Msz.:Rp.I.199-12 REGIOPLAN 9022 GYŐR, ÚJKAPU U: 13. e-mail: regioplan@regioplan.hu. Munkaszám: Rp.I.199-12 Felelős tervezők:

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉVI MÓDOSÍTÁSA 15/2008. (V. 24.) sz. rendelet BALMAZÚJVÁROS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2008. ÉVI MÓDOSÍTÁSA Balmazújváros Város Önkormányzati Képviselő-testülete 46/2000.(XII. 15.) B.újv. Ör. sz. rendeletével

Részletesebben

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület

b) Vegyes terület ba) Településközponti vegyes c) Üdülő terület d) Gazdasági terület Gksz jelű e) Különleges terület Vasszécseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (.) önkormányzati rendelete Vasszécseny Község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 2/2005. (II.25.)

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról /2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Polgár Város jelenleg hatályos Településszerkezeti tervét 87/2002.(X.03.) sz. határozatával hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-testülete. Többszöri módosítást

Részletesebben

VEKERD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

VEKERD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008.

PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 3. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV GRAFIKUS FELDOLGOZÁSA 2008. OKTÓBER Van-e a településnek hatályos környezetvédelmi programja? van nincs

Részletesebben

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER

PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER PEST MEGYE III. KÖRNYZETVÉDELMI PROGRAMJA 1. SZÁMÚ MELLÉKLET TELEPÜLÉSI KÖRNYZETVÉDELMI KÉRDŐÍV 2008. OKTÓBER 1. oldal PEST MEGYE III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDŐÍV Település

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA. 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK

Részletesebben

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:

A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) 1. (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: Lövı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2012.(IV.2.) önkormányzati rendelete Lövı község szabályozási tervének jóváhagyásáról, valamint helyi építési szabályzatáról szóló 11/2005. (VIII.1.)

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

KÓPHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

KÓPHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

REGIOPLAN GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Dokumentálás dátuma: Győr, 2016.09. hó Rp.I.241-7 KÖRNYEZET- TELEPÜLTERVEZŐ KFT. Munkaszám: Rp.I.241-7 TELEPÜLSZERKEZETI TERVÉNEK Felelős tervezők:

Részletesebben