KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 11. napján megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről."

Átírás

1 BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 22/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 11. napján megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről. ÜLÉS HELYE: Badacsonytördemic, Művelődési Ház JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Horváth István, Kövesdi Sándor képviselők. Dr. Harkai Barbara jegyző Szántóné Jochmann Judit mb. óvodavezető VOLLMUTH PÉTER: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. Az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Istvánt és Kövesdi Sándort javasolja. A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. Javasolja a Képviselő-testület tagjainak, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg. A napirendi javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja. VOLLMUTH PÉTER: A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban kinek van kérdése, megjegyzése? Ha nincs kérdés, ki az, aki igennel szavaz? A lejárt határozatokról szól beszámolót a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazattal nélkül elfogadja. Napirend 1. Az állattartásról szóló 7/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulóján való részvételről döntés meghozatala 3. Badacsonytördemic 167 hrsz-ú és 155. hrsz-ú ingatlanok bérbeadásáról döntés meghozatala 4. De-Zo Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelméről döntés meghozatala 5. Napközi Otthonos Óvoda kérelméről döntés meghozatala 1

2 6. Vegyes ügyek 1. Az állattartásról szóló 7/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése VOLLMUTH PÉTER: Van kérdés az írásbeli előterjesztésről? A jegyzőasszonynak kiegészítenivalója? DR. HARKAI BARBARA: Nincs az írásbeli előterjesztéshez kiegészítenivalóm. Köszönöm szépen. VOLLMUTH PÉTER: Ha nincs kérdés az állattartással kapcsolatba szavazhatunk róla? Ki az, aki igennel szavaz, és hatályon kívül helyezi az állattartásról szóló 7/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendeletet A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás meghozta az alábbi 1 2 / ( X ) r e n d e l e t Badacsonytördemic község Önkormányzatának Képviselőtestülete az állattartásról szóló 7/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi és 12/2012(X.12.) szám alatt rendeletei közé iktatja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: jegyző Határidő: azonnal 2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulóján való részvételről döntés meghozatala VOLLMUTH PÉTER: Jegyzőasszonynak átadom a szót. DR. HARKAI BARBARA: Javasoljuk, hogy a település a megszokott ütemben az idén is vegyen részt a pályázaton. Elég kevés gyermeket tudunk most már támogatni, tavaly is három fő volt, mindenképpen javasoljuk, hogy akit tudunk, támogassunk, nagyon sokba kerül a taníttatása a gyermekeknek. VOLLMUTH PÉTER: Van hozzáfűznivaló? Szavazhatunk róla? Ki az, aki igennel szavaz, hogy csatlakozzunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzatok Ösztöndíjrendszer évi fordulójához? A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás meghozta az alábbi 2

3 9 6 / ( X ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete részt kíván venni a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzatok Ösztöndíjrendszer évi fordulóján ( A és B típus). Ennek megfelelően pályázati kiírást tesz közzé, továbbá csatlakozik az elektronikus adatbázis használatához. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra vonatkozó nyilatkozatot írja alá, a pályázati kiírást tegye közzé és a beérkezett pályázatok alapján javaslatát terjessze a testület elé. Felelős: Vollmuth Péter polgármester Határidő: október 26., a javaslat testület elé terjesztésére: december Badacsonytördemic 167 hrsz-ú és 155. hrsz-ú ingatlanok bérbeadásáról döntés meghozatala VOLLMUTH PÉTER: A Karácsonyék kérik a bérbeadást, ha jól tudom egy darabig művelték a Kulcsárék, talán nem baj, ha újból működésbe hozunk területeket és csak annyit hozzáfűzve, hogy van nekünk egy területünk, amit most tisztogatunk fák miatt, szántóföld terület. Azt gondolom, az lenne jó, ha valamit áldoznánk rá, kiforgatni a gyökereket és újból szántófölddé kellene alakítani. Lesz olyan, aki igénybe veszi szántóföldként a területet. Alpolgármester úrral beszéltem, majd a gyökereket ki kell szedni és azokat később fel lehet használni. Van kérdés a harmadik napirendi ponttal kapcsolatban? Ha nincs, ki az, aki igennel szavaz, hogy 5 év időtartamra haszonbérleti szerződést köt a badacsonytördemici 155, 167 hrsz-ú területre az előterjesztésnek megfelelően? A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás meghozta az alábbi 9 7 / ( X ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselőtestülete 5 év időtartamra haszonbérleti szerződést köt a badacsonytördemici 155, 167 hrsz-ú területre Karácsony Tibor és Karácsony Tiborné, Badacsonytördemic, Malom u. 8. szám alatti lakosokkal. A haszonbérlet éves díja ingatlanonként 5000 forint/év. Az ingatlanok pontos helyszínének esetleges kiméretéséről haszonbérbevevő gondoskodik. A képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza a haszonbérleti szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: október 30. 3

4 VOLLMUTH PÉTER: Javasolom, vegyük előre 5. napirendi pontot, mert a Dede úr nincs itt, én meg szeretném, ha ez az úr itt lenne. 4. Napközi Otthonos Óvoda kérelméről döntés meghozatala VOLLMUTH PÉTER: A kérelem két óvodai dajka munkakör létesítését kéri. Nem lesz egy kicsit sok ez a kettő? SZÁNTÓNÉ JOCHMANN JUDIT: Most 27 a létszámunk. 25 az a létszám, ami a plafon lenne, tehát 25 gyermeket vehetnénk fel maximum. Úgy gondolom, hogy helybeli gyereket nem kéne visszautasítanunk. VOLLMUTH PÉTER: Itt olyan ne legyen, hogy vissza legyen utasítva. SZÁNTÓNÉ JOCHMANN JUDIT: Ezek közül a 27 gyerek közül négy olyan kicsi van, aki nincs hároméves, de hamarosan betöltik most az ősszel. Év végéig harmincegyre növekedik a létszámunk. Úgy gondolom ez olyan magas létszám, ami bizony indokolná még egy személyzet alkalmazását. Én tudom, hogy ez a gyerek létszám a születés ez olyan, hogy eléggé hullámzó, most viszont a 2012 es évi születés is nagyon jó, tehát ők majd csak két és fél - három év múlva jönnek óvodába, addig biztosítva van ez a magas létszám. Ezek a kicsik némelyik önállótlan, szükséges mellé a felnőtt ahhoz, hogy a nagyokat is kellőképpen fel tudjuk készíteni az iskolába. A kicsiknek az önállótlanoknak is meg legyen adva, ami neki szükséges, segíteni tudjuk őket. Úgy gondolom ez a nyomott létszám, ami eddig volt ez a abból is, ha betegség fordult elő, tényleg nyomott volt a létszám meg tudtuk oldani három felnőttel, mert egymásnak besegítettünk, beugrottunk egymás helyett meg tudtuk oldani, de azért ez már szerintem indokolna még egy felnőttet. Ha persze nem lehet határozatlan időre akkor legalább határozott időre egy évig és évenként megújítva a szerződést, addig amíg ilyen a gyereklétszám. Hadd hozzák ezeket a kicsiket az oviba. Ami a bérét illeti a dajkának az a minimálbér, ami adható neki. Tehát hogyha egy általános iskolai végzettség mellé elvégezte a dajkaképzőt őt egy B kategóriába lehet besorolni, az azt jelenti, hogyha főleg fiatal pályakezdő Ft-ot ír elő a bértábla az beszorozva a szorzóval az nem éri el a bérminimumot, tehát ki kell neki egészíteni a minimum bérre a Ft-ra ennyi lenne az anyagi vonzata. Viszont nagyon jól meg tudnánk oldani, most hatalmas problémát jelentet. A szabadság nem, mert a nagy részét kiadjuk a nyáron, a betegséget, azt nem tudjuk kiszámítani gyakorlatilag nem igazán lehet beteg a dajkánk, mert akkor gyorsan délután vagy este legyen valami probléma, akkor nézni kell azonnal valakit, hogy másnap legyen dajka, mert akkor csak két felnőtt van és nem tudja a dajka munkáját is ellátni. VOLLMUTH PÉTER: Én ezt úgy értelmezem, hogy most nincs vészhelyzet azért meg tudják oldani a dolgokat. SZÁNTÓNÉ JOCHMANN JUDIT: Most az Ágival, hogy négy órában őt megkapjuk csak betegség esetén jelent gondot a helyettesítés. VOLLMUTH PÉTER: Úgy gondolom, betegségre építve ne vegyünk fel. Valamilyen megoldás felé fogunk törekedni, mert úgy tudom lesz felvéve valaki ugye Barbara? DR. HARKAI BARBARA: Novemberben. 4

5 SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA: Jelenleg úgy néz ki a létszám, hogy van két óvónő, egy főállású dajka, plusz az Ági? SZÁNTÓNÉ JOCHMANN JUDIT: Az Ági csak november végégig. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA: Azért kérdeztem, hogy eddig nyílván valahogy segíteni kellett, csakhogy ennek mi az anyagi vonzata? VOLLMUTH PÉTER: Lesz valaki hat órában felvéve. Próbálják meg Judit most a Horváth Bea lesz felvéve. Örülök neki, hogy a gyereklétszámmal jobban állnak, mint pár évvel ezelőtt. Az lenne a kérésem, hogy tördemici ne járjon máshol óvodába és ne legyen elutasítva, én azt gondolom mindig a megoldás felé kell törekedni, próbáljuk meg ezzel a hat órás megoldással, aztán majd meglátjuk hogy alakul és újból leülünk erről tárgyalni. SZÁNTÓNÉ JOCHMANN JUDIT: Most folyamatosan meg lesz oldva a személyzet. Szerintem érdemes lesz átgondolni az egészet, van helyben frissen végzett dadus, dajka kislány. VOLLMUTH PÉTER: Én elhiszem, csak változások várhatók itt is, nem tudjuk a finanszírozást. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA: Pont annyit szerettem volna, nagyjából ki van húzva a probléma méregfoga azzal, hogy ez a létszám decemberig adott lesz és én azt gondolom várjuk meg a jövő évi költségvetési lehetőségeket és akkor kell erről újból beszélni. Azt gondolom, szakmai indokai érthetőek nyílván senki nem akarja, hogy gond legyen az óvoda ez az egyetlen intézményünk, ami működik és szeretnénk is, ha működne nagyon sokáig. Azt gondolom, hogy jövőre lehet egy ilyen tárgyalási alap, most pedig az a kérés, amit Te itt felénk támasztottál, addig meg van oldva december 31-ig. SZÁNTÓNÉ JOCHMANN JUDIT: Csak december 31-ig és akkor januárt azt hogyan? VOLLMUTH PÉTER: Judit akkor megtudjuk, hogy mi a helyzet. SZÁNTÓNÉ JOCHMANN JUDIT: Januárt három fővel tudjuk elkezdeni. Két óvónő és egy dajka az nagyon kemény lesz. VOLLMUTH PÉTER: Honnan tudja, hogy annyival én azt gondolom, hogy most ezt a dolgot be lehet vállalni és ha tisztul a kép, akkor meglátjuk mennyi a mozgástér ebben a dologban. Egyrészt saját magunkat is meg embereket is ne csapjunk be, mert utána meg azt mondjuk bocs, de erről szól a dolog. SZÁNTÓNÉ JOCHMANN JUDIT: Azért lenne jó ilyen éves szerződéssel, hogy ha lesz rá lehetőség. VOLLMUTH PÉTER: Kinek van kérdése? Ezzel a megoldással próbájuk meg, hogy jön a hölgy és hatórásban lesz december végéig és majd meglátjuk az új központban és nekünk is mekkora lesz a mozgásterünk, jó így kell megpróbálnunk. Erről szavazzunk, vagy mi legyen? 5

6 DR. HARKAI BARBARA: Ha jól értettem, akkor egy új dajka státusz létesítését a testület nem támogatja. Igen, erről szavazni kell. VOLLMUTH PÉTER: Az 5-ös napirendi pontnál ki az, aki azt javasolja, hogy vegyünk fel a kérelemnek megfelelően dajkát? A képviselő-testület 0 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 4 ellenszavazattal meghozta az alábbi 9 8 / ( X ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselőtestülete a Napközi Otthonos Óvoda részére nem biztosít plusz dajka státuszt a évi költségvetésében. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa. Felelős: polgármester Határidő: október 20. VOLLMUTH PÉTER: Judit, ha bármi van, akkor keressük egymást, ha valami vészhelyzet van, akkor meg ugyanúgy, mint ahogy a tavasszal volt valahogy mindig megoldjuk ezt a dolgot és a legkisebb sérelme a gyerekeknek legyen. Az óvodának a fenntartása nagyon fontos dolog számunkra is, hogy maradjon meg. SZÁNTÓNÉ JOCHMANN JUDIT: Köszönöm szépen. 5. De-Zo Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelméről döntés meghozatala VOLLMUTH PÉTER: Van itt egy kérelem a volt iskolaépület, varroda épülettel kapcsolatban elég nehéz a helyzet. Az alpolgármester úrral körbejártuk ezt a dolgot, nem tudom, mit csináljunk, nem egy könnyű dolog, annyit azért kiegészítésképpen, hogy volt egy szerződése szerződést kötöttünk vele elkezdett dolgozni és azzal kezdte az újévet, hogy januárban transzplantálták, tehát átültetett veséje van. Én sem emlékeztem rá, hogy közben lejárt a bérleti szerződése, a gépei viszont itt vannak elég komoly értékű modern asztalos gépek. Most azt lehet mondani, hogy folyamatosan betegállományba volt nyáron nekiállt dolgozni. Azt szeretné, az lenne a kérése, hogy megint komoly gondjai vannak neki, én ezt emberi oldalról közelítem meg, egyrészt ha most föl mondjuk neki a gépeit is hova rakja, hajlandó lenne fizetni Ft-ot akart, de azt mondtuk legyen inkább forintot ilyen raktári címen használatos bérleti díjat. Azt javasolnám, hogy kössünk egy raktári bérleti szerződést havi Ft-os bérleti díjjal, ezt ki tudja fizetni, megoldható számára, ha mi támogatjuk, akkor én azt mondom, hogy ezt a gesztust tegyük meg az úr felé. Azt mondom, hogy hihetetlen akaraterő van benne, legyen úgy, hogy tudjon dolgozni, nem tudjuk, mit hoz a jövő. Nem tudom mi a testület véleménye, hogy támogatható e, tudom, hogy nem egy jótékonysági dolog az önkormányzat, de van, amikor annak kell lenni, mert, amikor jönnek ezek a fa kérelmek, akkor igenis kell jótékonykodni, mert sok elesett ember van. KÖVESDI SÁNDOR: Nekem csak az a kérdésem, hogy kb. mennyi időre szólna ez a szerződés? 6

7 VOLLMUTH PÉTER: Csütörtökön megy megint egy műtétre. Ez egy jó felvetés próbáljuk meg egy félévre. Elfogadható? KÖVESDI SÁNDOR: Június 30.? DR. HARKAI BARBARA: Az előterjesztést határozatlan időre készítettük elő, ami 60 napon belül bármely fél részéről felmondható. Akkor most félév múlva újra tárgyaljuk? KÖVESDI SÁNDOR: Azt írtátok mellékelve a szerződés. Melléklet itt nincs. DR. HARKAI BARBARA: Elnézést, akkor ez lemaradt. Határozatlan időre javasolta az előterjesztés a szerződés időtartamát. KÖVESDI SÁNDOR: Én most csak arra gondoltam, hogy most Ft ba megállapodunk és remélem, hogy felgyógyul és aktívan tud dolgozni akkor a szerződésen módosítani kell. Részemről ez így bevállalható. HORVÁTH ISTVÁN: Tegnap bevállalta, hogy ha előbb meggyógyul, akkor a rendes bért fizeti, ha később, akkor a raktározást fizesse. Meg hát a nyugdíja is olyan alacsony, hogy még a Ft ot is nehezen tudja fizetni. VOLLMUTH PÉTER: Szavazhatunk erről? Ki az, aki igennel szavaz, hogy Ft-ért raktárként bérbe adjuk az Önkormányzat tulajdonát képező 1031/2 hrsz-ú ingatlant? A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás meghozta az alábbi 6. Vegyes ügyek 9 9 / ( X ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselőtestülete bérleti szerződést köt DE-ZO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel (képviseli: Dede Zoltán, 2011, Budakalász, Budai út 62.) az Önkormányzat tulajdonát képező 1031/2 hrsz-ú egyéb épület és udvar megnevezésű ingatlanon, természetben Badacsonytördemic, Iskola u. 7. szám alatti, 983 m2 nagyságú területen asztalosműhely létrehozása és raktározás céljából a mellékelt bérleti szerződésnek megfelelően havi bruttó forintért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: október 30. VOLLMUTH PÉTER: Csak annyit szeretnék bejelenteni, hogy a múlt hétfőn a strandos pályázattal kapcsolatban elvittük Fehérvárra a Somlyó Tiborral a pályázatot leadtuk. Pénteken megjött, hogy regisztrálták, tehát befogadták a pályázatot és mondták, hogy majd 7

8 hiánypótlásra szólítanak fel, azóta megtörtént a dolog. És hétfőn este jött meg ez a dolog nagyon rövid határidővel péntek délig össze kell szedni az anyagot én tegnap azért voltam Pesten többek közt köszönet a fürdő egyletnek, mert irgalmatlan sokat segítettek. Különféle támogató nyilatkozatokat kell kérni, a Hársfalvitól árajánlatokat kell kérni és legkésőbb hétfőn reggel Fehérváron kell lenni az anyagnak. Az a helyzet, hogy ilyen versenyfutás van az egész dologban számomra meglepő, hogy milyen rövid határidőt szabtak meg. Ha végzünk, hívom a Hársfalvi urat, mert azt hiszem ő a gyenge pontja ennek a dolognak. Tehát ha ez sikerül, akkor elbírálás alá kerül a pályázat és Fehérvárra megy és akkor továbbmegy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségre, ahol úgy érzem elég nagy iramban csinálják, hogy ebben az évben, én azt hiszem decemberben már megmondják, hogy mi újság van. Ami azt jelenti és a jelenlegi balatoni vízállás mellett másfél hete négy kutató gödröt csináltak már megelőlegezve a talajminta vétel végett és a jelen helyzetben nagyon jó a lehetőség arra, hogy ilyen alacsony vízállás mellett megfelelő módon legyen a kivitelezés a legfontosabb a meder kialakítása. Ennyi, ezt lehet mondani, mindenhol 245 millió forintos bruttó értékről van szó, ami azt gondolom a településnél nem egy elhanyagolható számról van szó, az hogy biztos nyerünk ezt nem tudja megmondani senki sem. Egyrészt ha valahol indokolt volt egy pályázat létrehozása, aki jár strandon, láthatja, hogy ez Lábdihegyen sokszorosan indokolt és ilyen 2002-ben a Balatoni Futárban megjelent egy hatalmas cikk, már akkor a lábdi strandnak a fejlesztése indokolt. Ezt csak tájékoztatásul. Úgy tudom, hamarosan megjelenik egy Hírlap erről és akkor az egész településen közérdekű bejelentéssel meg fog jelenni ez a dolog. Szorgalmazzátok a Juditon keresztül ezt a Hírlapkiadást. DR. HARKAI BARBARA: Ehhez kapcsolódóan a vegyes ügyek keretében az egyik napirendi pontunk, mivel a parkoló felújítást is tartalmazza a pályázat és elindítottuk ott is az engedélyezési eljárást. Most kaptunk október 9-én egy hiánypótlást a Közlekedési Felügyelőségtől, hogy be kell fizetni Ft eljárási díjat a Közlekedés Felügyelőségnek és arról kellene most döntést hoznunk, hogy a Kft. részére az önkormányzat számlájáról egymillió forintot átutalnunk. Ki kell fizetnünk a korábban megszavazott forint kertépítészeti tervezést, a parkoló tervezés az forint plusz áfa, mivel a Kft. kötötte meg a szerződést, továbbá az építési eljáráshoz Ft-ot el kell utalnunk október 14. napjáig. Tehát holnap utalni kellene, 1 millió forintot át kell vezetnünk a Kft. számlájára azért, hogy ezeket a számlákat ki tudja fizetni, mert nincs annyi pénz a Kft nél. VOLLMUTH PÉTER: Most még annyit kiegészítésként, ezek az átutalások, ha nyer a pályázat, ezeket visszatérítik. Ezért kell a Kft-n keresztül, nem tudom Sanyi mennyire vagy képben, hogy a cég adta be strand üzemeltető Kft. már mikor beadtuk azután már tulajdonképpen elkezdhetnénk a munkát is, ha lenne annyi pénzünk, meg ha mernénk rizikózni, de azért ezen keresztül kell megoldani a dolgot, megelőlegezett pénzről van szó. KÖVESDI SÁNDOR: Ha nem nyer a pályázat a parkolót akkor is meg lehet csinálni, az engedélye meg van hozzá. VOLLMUTH PÉTER: 1 millió forintról kell dönteni, hogy átutalunk a Strandépítő Kft számlájára. Szavazhatunk erről? Ki az, aki igennel szavaz, hogy a Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. részére forintot átutal a tartalék terhére? A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás meghozta az alábbi 8

9 1 0 0 / ( X ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 100 % tulajdonában álló Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. részére forintot átutal a tartalék terhére, annak érdekében, hogy a Kft. az ''Ökoturisztikai látogatóközpont létrehozása és a szabadstrand fejlesztése a badacsonyi térségben, az ökoturizmus népszerűsítése és erősítése érdekében'' című KDOP-2.1.1/D jelű pályázathoz szükséges kiadásit fedezni tudja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átutalás végrehajtására. Felelős: polgármester Határidő: október 17. VOLLMUTH PÉTER: Vegyes ügyek keretében mi van még? SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA: Én szerettem volna pár gondolatot mondani, hogy egy elég szép és virágzó településen élünk azt gondolom. Az, hogy ez a település ilyen, az egy folyamat vége azt gondolom, hogy ez a település ilyen léptékű terveket valósítson meg, ahhoz kell egy olyan vezető, akinek ilyen gondolkodása van Vollmuth Péter polgármester úrról beszélek. Ezalatt az időszak alatt, most már több mint 10 éve még jutalmat nem kapott én azt gondolom lassan időszerű lesz ezt a sok munkát, amit nem csak polgármesterként, hanem mint gondolkodóként előrevisz, egy picit jutalmazzuk meg. Azt gondolom minden munkahely minden helyzetben valamilyen szinten a dolgozó, vagy legalábbis az érte tevő munkáját el kell ismerni. Úgy gondolom, lassan időszerű lenne egy olyan összeg kifizetése, ami az eddigi munkáját jutalmazza és elismeri és ezalatt a 10 év alatt ezt ő még nem kapta meg. Az előző ciklusokban én úgy tudom majdnem minden polgármester kapott jutalmat a munkájáért, nyilván megérdemelten, de ez a dolog itt még nem történt meg. Én úgy gondolom, ha ezt a strand ügyet nézem, ez egy több mint hétéves történetnek a végére érünk és ez egy hatalmas lépés lesz a település életében, mindenféleképpen meghatározó lesz a településnek egy ekkora beruházás nagyon fontos léptéket illetve előrelépést fog jelenteni és ennek a pályázatnak az előkészítő munkája nem egy három hónapos tevékenység. Most is lehet látni rengeteg futás és ügyintézés, amit sem én, sem a másik képviselő nem tesz meg, mert ezt a polgármester csinálja és viszi. Azt javasolnám, hogy a lehetőségekhez mérten a törvényes kereteknek megfelelően szavazzunk jutalmat a polgármester úrnak. Ezt szerettem volna mondani. KÖVESDI SÁNDOR: Ezt most akarod, hogy döntsünk a jutalmazásról? SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA: Szerintem, ha lehet igen. KÖVESDI SÁNDOR: És mennyire gondoltál? SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA: A törvény adta kereteknek megfelelően. KÖVESDI SÁNDOR: A törvény nem szab határt, amennyit az önkormányzat kerete enged, vagy amennyit mi szeretnénk? 9

10 SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA: Azt gondolom, hogy van ennek valami kerete nem Barbara? DR. HARKAI BARBARA: Meg kellett volna nézni az évi 64-es jogszabályt, ha jól emlékszem hat havi adható maximum. Be is van tervezve a költségvetési rendeletünkbe egy havi jutalom a polgármester ú részére is. A költségvetésünkben, ha kifizetésre kerül egyhavi jutalom, semmiféle befolyással nem lesz a fő összegekre, hiszen be lett tervezve. HORVÁTH ISTVÁN: Egy havi van betervezve? HARKAI BARBARA: Egy havi van betervezve. KÖVESDI SÁNDOR: Én úgy mondom, most adjunk egy havit és egy sikeres pályázat elnyerésekor még a hat havit is azt mondom, hogy megérdemli. VOLLMUTH PÉTER: Én, mint érintett nem akarok beleszólni, de a Sanyit támogatom. KÖVESDI SÁNDOR: Én azt mondom, az előkészületek miatt megérdemli a polgármester úr az egy havit és ha elnyerjük a pályázatot akkor beszélhetünk arról, hogy akár a hat havit is, mert az a településnek nagy előrelépés. VOLLMUTH PÉTER: Ki az, aki támogatja, hogy Vollmuth Péter polgármester részére egy havi jutalom kifizetését engedélyezi az elvégzett munkájának elismeréseként? A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi / ( X ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete Vollmuth Péter polgármester részére egy havi jutalom kifizetését engedélyezi az elvégzett munkájának elismeréseként, a fedezet a évi költségvetési rendeletben az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton biztosított bruttó forint összegben. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről gondoskodjon. Felelős: Dr. Harkai Barbara jegyző Határidő: október 15. BÓLYA JÁNOS: Én nem vagyok testületi tag, viszont ismerve a polgármester úr ténykedését én úgy gondolom, ha ő nem lenne ennyire aktív, mint amennyire aktív, nem is tudom ez a település hol tartana. Csak egy példát most is a múlt hét végén volt egy emlékhely avatása, azt is a polgármester úr szervezte itt tulajdonképpen minden olyan, ami egyáltalán létezik, az a polgármestertől indul ki. Én nem tudom, a képviselőtestület tisztelet a kivételnek, nem 10

11 foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, még annyi fáradtságot sem vesznek, hogy bizonyos rendezvényekre elmenjenek, nem is értem, hogy lehet valaki így képviselő. Ennyire semmibe veszik a település dolgait. Én inkább azt tanácsolnám ne egy hónapot, de két hónapot és ha elnyerik a pályázatot akkor megadnám a hat hónapot. VOLLMUTH PÉTER: Maradjunk az egy havinál, de köszönöm. Vasárnap Dr. Korzenszky Richard atyának lesz egy kiállítás megnyitása mindenkit szeretettel várunk. VOLLMUTH PÉTER: Több napirendi pont hiányában a nyilvános ülést 8,36 órakor bezárja, és zárt ülést rendel el. Kmft. Vollmuth Péter polgármester Dr. Harkai Barbara jegyző Horváth István Jegyzőkönyv hitelesítő Kövesdi Sándor Jegyzőkönyv hitelesítő 11

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30. napján megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30. napján megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 18/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30. napján megtartott

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/6 oldal Németbánya Község

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. október 10. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János polgármester

Részletesebben

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT ülésének:

Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT ülésének: Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515-20/2014./ált. Ököritófülpös Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott rendes NYÍLT

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. október 18-án megtartott ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 10. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. szeptember 22-én 16.00 órától 17.00 óráig megtartott r e n d k í v ü l i képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015.09.22-én

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 5 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 5 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 31. napján 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Cseh József polgármester

Cseh József polgármester ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 154/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember 12-én (csütörtök) 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/1/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 85-89. 1 TARTALOMJEGYZÉK OK: 85/2016.(IX.15.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készület Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 26-án 11.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 9/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 18-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05- én 17.15 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Bakonyszentiván Szám: 17/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 27-én -án 10 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/401-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: IGAZOLTAN TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: LAKOSSÁG KÖRÉBŐL MEGJELENT: Paloznak Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. NOVEMBER 13. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete június 23-án megtartott. rendkívüli Nyílt üléséről Határozat: 215-217 Rendelet: - Jegyzőkönyv A Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. június 23-án megtartott rendkívüli Nyílt üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült a Zalakaros Város Önkormányzata

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. február 16-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 12/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendelet az állattartásról szóló 9/2004. (IV. 19.) önkormányzati

Részletesebben

,JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

,JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT ,JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. szeptember 29. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 114/2016. (09.29.) számú határozat (Napirend elfogadása) 1) Aprók Háza

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 88-92/2013. (IX. 13.) számú határozat. d. rendeletek:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 17 órától

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 56/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 16-i ülésére 2. ELŐTERJESZTÉS Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 16-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz Az előterjesztést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének október 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének október 11-én órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2012. október 11-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Tóth Csabáné

Részletesebben

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. szeptember 24-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 588-6/2015. A D Á S Z T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 18. napján 17 óra 40 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme

JEGYZŐKÖNYV. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Hencida Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én megtartott rendkívüli üléséről. A képviselőtestületi ülés helye: Hencida Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme Jelen

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. június 14-én 8.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor polgármester

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/ Polgármester:96/ Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/ Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 6/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/ /2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 10. számú jegyzőkönyve (2011. SZEPTEMBER 28.) Határozatok: 95/2011. 98/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. január 12-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben