KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 11. napján megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11. napján megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről."

Átírás

1 BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 22/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 11. napján megtartott nyilvános, rendkívüli üléséről. ÜLÉS HELYE: Badacsonytördemic, Művelődési Ház JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Horváth István, Kövesdi Sándor képviselők. Dr. Harkai Barbara jegyző Szántóné Jochmann Judit mb. óvodavezető VOLLMUTH PÉTER: Üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. Az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Horváth Istvánt és Kövesdi Sándort javasolja. A javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. Javasolja a Képviselő-testület tagjainak, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg. A napirendi javaslatot a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja. VOLLMUTH PÉTER: A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban kinek van kérdése, megjegyzése? Ha nincs kérdés, ki az, aki igennel szavaz? A lejárt határozatokról szól beszámolót a Képviselő-testület 4 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazattal nélkül elfogadja. Napirend 1. Az állattartásról szóló 7/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése 2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulóján való részvételről döntés meghozatala 3. Badacsonytördemic 167 hrsz-ú és 155. hrsz-ú ingatlanok bérbeadásáról döntés meghozatala 4. De-Zo Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelméről döntés meghozatala 5. Napközi Otthonos Óvoda kérelméről döntés meghozatala 1

2 6. Vegyes ügyek 1. Az állattartásról szóló 7/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése VOLLMUTH PÉTER: Van kérdés az írásbeli előterjesztésről? A jegyzőasszonynak kiegészítenivalója? DR. HARKAI BARBARA: Nincs az írásbeli előterjesztéshez kiegészítenivalóm. Köszönöm szépen. VOLLMUTH PÉTER: Ha nincs kérdés az állattartással kapcsolatba szavazhatunk róla? Ki az, aki igennel szavaz, és hatályon kívül helyezi az állattartásról szóló 7/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendeletet A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás meghozta az alábbi 1 2 / ( X ) r e n d e l e t Badacsonytördemic község Önkormányzatának Képviselőtestülete az állattartásról szóló 7/2004. (VI. 1.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi és 12/2012(X.12.) szám alatt rendeletei közé iktatja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: jegyző Határidő: azonnal 2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi fordulóján való részvételről döntés meghozatala VOLLMUTH PÉTER: Jegyzőasszonynak átadom a szót. DR. HARKAI BARBARA: Javasoljuk, hogy a település a megszokott ütemben az idén is vegyen részt a pályázaton. Elég kevés gyermeket tudunk most már támogatni, tavaly is három fő volt, mindenképpen javasoljuk, hogy akit tudunk, támogassunk, nagyon sokba kerül a taníttatása a gyermekeknek. VOLLMUTH PÉTER: Van hozzáfűznivaló? Szavazhatunk róla? Ki az, aki igennel szavaz, hogy csatlakozzunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzatok Ösztöndíjrendszer évi fordulójához? A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás meghozta az alábbi 2

3 9 6 / ( X ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete részt kíván venni a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzatok Ösztöndíjrendszer évi fordulóján ( A és B típus). Ennek megfelelően pályázati kiírást tesz közzé, továbbá csatlakozik az elektronikus adatbázis használatához. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra vonatkozó nyilatkozatot írja alá, a pályázati kiírást tegye közzé és a beérkezett pályázatok alapján javaslatát terjessze a testület elé. Felelős: Vollmuth Péter polgármester Határidő: október 26., a javaslat testület elé terjesztésére: december Badacsonytördemic 167 hrsz-ú és 155. hrsz-ú ingatlanok bérbeadásáról döntés meghozatala VOLLMUTH PÉTER: A Karácsonyék kérik a bérbeadást, ha jól tudom egy darabig művelték a Kulcsárék, talán nem baj, ha újból működésbe hozunk területeket és csak annyit hozzáfűzve, hogy van nekünk egy területünk, amit most tisztogatunk fák miatt, szántóföld terület. Azt gondolom, az lenne jó, ha valamit áldoznánk rá, kiforgatni a gyökereket és újból szántófölddé kellene alakítani. Lesz olyan, aki igénybe veszi szántóföldként a területet. Alpolgármester úrral beszéltem, majd a gyökereket ki kell szedni és azokat később fel lehet használni. Van kérdés a harmadik napirendi ponttal kapcsolatban? Ha nincs, ki az, aki igennel szavaz, hogy 5 év időtartamra haszonbérleti szerződést köt a badacsonytördemici 155, 167 hrsz-ú területre az előterjesztésnek megfelelően? A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás meghozta az alábbi 9 7 / ( X ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselőtestülete 5 év időtartamra haszonbérleti szerződést köt a badacsonytördemici 155, 167 hrsz-ú területre Karácsony Tibor és Karácsony Tiborné, Badacsonytördemic, Malom u. 8. szám alatti lakosokkal. A haszonbérlet éves díja ingatlanonként 5000 forint/év. Az ingatlanok pontos helyszínének esetleges kiméretéséről haszonbérbevevő gondoskodik. A képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza a haszonbérleti szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: október 30. 3

4 VOLLMUTH PÉTER: Javasolom, vegyük előre 5. napirendi pontot, mert a Dede úr nincs itt, én meg szeretném, ha ez az úr itt lenne. 4. Napközi Otthonos Óvoda kérelméről döntés meghozatala VOLLMUTH PÉTER: A kérelem két óvodai dajka munkakör létesítését kéri. Nem lesz egy kicsit sok ez a kettő? SZÁNTÓNÉ JOCHMANN JUDIT: Most 27 a létszámunk. 25 az a létszám, ami a plafon lenne, tehát 25 gyermeket vehetnénk fel maximum. Úgy gondolom, hogy helybeli gyereket nem kéne visszautasítanunk. VOLLMUTH PÉTER: Itt olyan ne legyen, hogy vissza legyen utasítva. SZÁNTÓNÉ JOCHMANN JUDIT: Ezek közül a 27 gyerek közül négy olyan kicsi van, aki nincs hároméves, de hamarosan betöltik most az ősszel. Év végéig harmincegyre növekedik a létszámunk. Úgy gondolom ez olyan magas létszám, ami bizony indokolná még egy személyzet alkalmazását. Én tudom, hogy ez a gyerek létszám a születés ez olyan, hogy eléggé hullámzó, most viszont a 2012 es évi születés is nagyon jó, tehát ők majd csak két és fél - három év múlva jönnek óvodába, addig biztosítva van ez a magas létszám. Ezek a kicsik némelyik önállótlan, szükséges mellé a felnőtt ahhoz, hogy a nagyokat is kellőképpen fel tudjuk készíteni az iskolába. A kicsiknek az önállótlanoknak is meg legyen adva, ami neki szükséges, segíteni tudjuk őket. Úgy gondolom ez a nyomott létszám, ami eddig volt ez a abból is, ha betegség fordult elő, tényleg nyomott volt a létszám meg tudtuk oldani három felnőttel, mert egymásnak besegítettünk, beugrottunk egymás helyett meg tudtuk oldani, de azért ez már szerintem indokolna még egy felnőttet. Ha persze nem lehet határozatlan időre akkor legalább határozott időre egy évig és évenként megújítva a szerződést, addig amíg ilyen a gyereklétszám. Hadd hozzák ezeket a kicsiket az oviba. Ami a bérét illeti a dajkának az a minimálbér, ami adható neki. Tehát hogyha egy általános iskolai végzettség mellé elvégezte a dajkaképzőt őt egy B kategóriába lehet besorolni, az azt jelenti, hogyha főleg fiatal pályakezdő Ft-ot ír elő a bértábla az beszorozva a szorzóval az nem éri el a bérminimumot, tehát ki kell neki egészíteni a minimum bérre a Ft-ra ennyi lenne az anyagi vonzata. Viszont nagyon jól meg tudnánk oldani, most hatalmas problémát jelentet. A szabadság nem, mert a nagy részét kiadjuk a nyáron, a betegséget, azt nem tudjuk kiszámítani gyakorlatilag nem igazán lehet beteg a dajkánk, mert akkor gyorsan délután vagy este legyen valami probléma, akkor nézni kell azonnal valakit, hogy másnap legyen dajka, mert akkor csak két felnőtt van és nem tudja a dajka munkáját is ellátni. VOLLMUTH PÉTER: Én ezt úgy értelmezem, hogy most nincs vészhelyzet azért meg tudják oldani a dolgokat. SZÁNTÓNÉ JOCHMANN JUDIT: Most az Ágival, hogy négy órában őt megkapjuk csak betegség esetén jelent gondot a helyettesítés. VOLLMUTH PÉTER: Úgy gondolom, betegségre építve ne vegyünk fel. Valamilyen megoldás felé fogunk törekedni, mert úgy tudom lesz felvéve valaki ugye Barbara? DR. HARKAI BARBARA: Novemberben. 4

5 SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA: Jelenleg úgy néz ki a létszám, hogy van két óvónő, egy főállású dajka, plusz az Ági? SZÁNTÓNÉ JOCHMANN JUDIT: Az Ági csak november végégig. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA: Azért kérdeztem, hogy eddig nyílván valahogy segíteni kellett, csakhogy ennek mi az anyagi vonzata? VOLLMUTH PÉTER: Lesz valaki hat órában felvéve. Próbálják meg Judit most a Horváth Bea lesz felvéve. Örülök neki, hogy a gyereklétszámmal jobban állnak, mint pár évvel ezelőtt. Az lenne a kérésem, hogy tördemici ne járjon máshol óvodába és ne legyen elutasítva, én azt gondolom mindig a megoldás felé kell törekedni, próbáljuk meg ezzel a hat órás megoldással, aztán majd meglátjuk hogy alakul és újból leülünk erről tárgyalni. SZÁNTÓNÉ JOCHMANN JUDIT: Most folyamatosan meg lesz oldva a személyzet. Szerintem érdemes lesz átgondolni az egészet, van helyben frissen végzett dadus, dajka kislány. VOLLMUTH PÉTER: Én elhiszem, csak változások várhatók itt is, nem tudjuk a finanszírozást. SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA: Pont annyit szerettem volna, nagyjából ki van húzva a probléma méregfoga azzal, hogy ez a létszám decemberig adott lesz és én azt gondolom várjuk meg a jövő évi költségvetési lehetőségeket és akkor kell erről újból beszélni. Azt gondolom, szakmai indokai érthetőek nyílván senki nem akarja, hogy gond legyen az óvoda ez az egyetlen intézményünk, ami működik és szeretnénk is, ha működne nagyon sokáig. Azt gondolom, hogy jövőre lehet egy ilyen tárgyalási alap, most pedig az a kérés, amit Te itt felénk támasztottál, addig meg van oldva december 31-ig. SZÁNTÓNÉ JOCHMANN JUDIT: Csak december 31-ig és akkor januárt azt hogyan? VOLLMUTH PÉTER: Judit akkor megtudjuk, hogy mi a helyzet. SZÁNTÓNÉ JOCHMANN JUDIT: Januárt három fővel tudjuk elkezdeni. Két óvónő és egy dajka az nagyon kemény lesz. VOLLMUTH PÉTER: Honnan tudja, hogy annyival én azt gondolom, hogy most ezt a dolgot be lehet vállalni és ha tisztul a kép, akkor meglátjuk mennyi a mozgástér ebben a dologban. Egyrészt saját magunkat is meg embereket is ne csapjunk be, mert utána meg azt mondjuk bocs, de erről szól a dolog. SZÁNTÓNÉ JOCHMANN JUDIT: Azért lenne jó ilyen éves szerződéssel, hogy ha lesz rá lehetőség. VOLLMUTH PÉTER: Kinek van kérdése? Ezzel a megoldással próbájuk meg, hogy jön a hölgy és hatórásban lesz december végéig és majd meglátjuk az új központban és nekünk is mekkora lesz a mozgásterünk, jó így kell megpróbálnunk. Erről szavazzunk, vagy mi legyen? 5

6 DR. HARKAI BARBARA: Ha jól értettem, akkor egy új dajka státusz létesítését a testület nem támogatja. Igen, erről szavazni kell. VOLLMUTH PÉTER: Az 5-ös napirendi pontnál ki az, aki azt javasolja, hogy vegyünk fel a kérelemnek megfelelően dajkát? A képviselő-testület 0 igen szavazattal, 0 tartózkodással és 4 ellenszavazattal meghozta az alábbi 9 8 / ( X ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselőtestülete a Napközi Otthonos Óvoda részére nem biztosít plusz dajka státuszt a évi költségvetésében. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet tájékoztassa. Felelős: polgármester Határidő: október 20. VOLLMUTH PÉTER: Judit, ha bármi van, akkor keressük egymást, ha valami vészhelyzet van, akkor meg ugyanúgy, mint ahogy a tavasszal volt valahogy mindig megoldjuk ezt a dolgot és a legkisebb sérelme a gyerekeknek legyen. Az óvodának a fenntartása nagyon fontos dolog számunkra is, hogy maradjon meg. SZÁNTÓNÉ JOCHMANN JUDIT: Köszönöm szépen. 5. De-Zo Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. kérelméről döntés meghozatala VOLLMUTH PÉTER: Van itt egy kérelem a volt iskolaépület, varroda épülettel kapcsolatban elég nehéz a helyzet. Az alpolgármester úrral körbejártuk ezt a dolgot, nem tudom, mit csináljunk, nem egy könnyű dolog, annyit azért kiegészítésképpen, hogy volt egy szerződése szerződést kötöttünk vele elkezdett dolgozni és azzal kezdte az újévet, hogy januárban transzplantálták, tehát átültetett veséje van. Én sem emlékeztem rá, hogy közben lejárt a bérleti szerződése, a gépei viszont itt vannak elég komoly értékű modern asztalos gépek. Most azt lehet mondani, hogy folyamatosan betegállományba volt nyáron nekiállt dolgozni. Azt szeretné, az lenne a kérése, hogy megint komoly gondjai vannak neki, én ezt emberi oldalról közelítem meg, egyrészt ha most föl mondjuk neki a gépeit is hova rakja, hajlandó lenne fizetni Ft-ot akart, de azt mondtuk legyen inkább forintot ilyen raktári címen használatos bérleti díjat. Azt javasolnám, hogy kössünk egy raktári bérleti szerződést havi Ft-os bérleti díjjal, ezt ki tudja fizetni, megoldható számára, ha mi támogatjuk, akkor én azt mondom, hogy ezt a gesztust tegyük meg az úr felé. Azt mondom, hogy hihetetlen akaraterő van benne, legyen úgy, hogy tudjon dolgozni, nem tudjuk, mit hoz a jövő. Nem tudom mi a testület véleménye, hogy támogatható e, tudom, hogy nem egy jótékonysági dolog az önkormányzat, de van, amikor annak kell lenni, mert, amikor jönnek ezek a fa kérelmek, akkor igenis kell jótékonykodni, mert sok elesett ember van. KÖVESDI SÁNDOR: Nekem csak az a kérdésem, hogy kb. mennyi időre szólna ez a szerződés? 6

7 VOLLMUTH PÉTER: Csütörtökön megy megint egy műtétre. Ez egy jó felvetés próbáljuk meg egy félévre. Elfogadható? KÖVESDI SÁNDOR: Június 30.? DR. HARKAI BARBARA: Az előterjesztést határozatlan időre készítettük elő, ami 60 napon belül bármely fél részéről felmondható. Akkor most félév múlva újra tárgyaljuk? KÖVESDI SÁNDOR: Azt írtátok mellékelve a szerződés. Melléklet itt nincs. DR. HARKAI BARBARA: Elnézést, akkor ez lemaradt. Határozatlan időre javasolta az előterjesztés a szerződés időtartamát. KÖVESDI SÁNDOR: Én most csak arra gondoltam, hogy most Ft ba megállapodunk és remélem, hogy felgyógyul és aktívan tud dolgozni akkor a szerződésen módosítani kell. Részemről ez így bevállalható. HORVÁTH ISTVÁN: Tegnap bevállalta, hogy ha előbb meggyógyul, akkor a rendes bért fizeti, ha később, akkor a raktározást fizesse. Meg hát a nyugdíja is olyan alacsony, hogy még a Ft ot is nehezen tudja fizetni. VOLLMUTH PÉTER: Szavazhatunk erről? Ki az, aki igennel szavaz, hogy Ft-ért raktárként bérbe adjuk az Önkormányzat tulajdonát képező 1031/2 hrsz-ú ingatlant? A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás meghozta az alábbi 6. Vegyes ügyek 9 9 / ( X ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselőtestülete bérleti szerződést köt DE-ZO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-vel (képviseli: Dede Zoltán, 2011, Budakalász, Budai út 62.) az Önkormányzat tulajdonát képező 1031/2 hrsz-ú egyéb épület és udvar megnevezésű ingatlanon, természetben Badacsonytördemic, Iskola u. 7. szám alatti, 983 m2 nagyságú területen asztalosműhely létrehozása és raktározás céljából a mellékelt bérleti szerződésnek megfelelően havi bruttó forintért. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: október 30. VOLLMUTH PÉTER: Csak annyit szeretnék bejelenteni, hogy a múlt hétfőn a strandos pályázattal kapcsolatban elvittük Fehérvárra a Somlyó Tiborral a pályázatot leadtuk. Pénteken megjött, hogy regisztrálták, tehát befogadták a pályázatot és mondták, hogy majd 7

8 hiánypótlásra szólítanak fel, azóta megtörtént a dolog. És hétfőn este jött meg ez a dolog nagyon rövid határidővel péntek délig össze kell szedni az anyagot én tegnap azért voltam Pesten többek közt köszönet a fürdő egyletnek, mert irgalmatlan sokat segítettek. Különféle támogató nyilatkozatokat kell kérni, a Hársfalvitól árajánlatokat kell kérni és legkésőbb hétfőn reggel Fehérváron kell lenni az anyagnak. Az a helyzet, hogy ilyen versenyfutás van az egész dologban számomra meglepő, hogy milyen rövid határidőt szabtak meg. Ha végzünk, hívom a Hársfalvi urat, mert azt hiszem ő a gyenge pontja ennek a dolognak. Tehát ha ez sikerül, akkor elbírálás alá kerül a pályázat és Fehérvárra megy és akkor továbbmegy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségre, ahol úgy érzem elég nagy iramban csinálják, hogy ebben az évben, én azt hiszem decemberben már megmondják, hogy mi újság van. Ami azt jelenti és a jelenlegi balatoni vízállás mellett másfél hete négy kutató gödröt csináltak már megelőlegezve a talajminta vétel végett és a jelen helyzetben nagyon jó a lehetőség arra, hogy ilyen alacsony vízállás mellett megfelelő módon legyen a kivitelezés a legfontosabb a meder kialakítása. Ennyi, ezt lehet mondani, mindenhol 245 millió forintos bruttó értékről van szó, ami azt gondolom a településnél nem egy elhanyagolható számról van szó, az hogy biztos nyerünk ezt nem tudja megmondani senki sem. Egyrészt ha valahol indokolt volt egy pályázat létrehozása, aki jár strandon, láthatja, hogy ez Lábdihegyen sokszorosan indokolt és ilyen 2002-ben a Balatoni Futárban megjelent egy hatalmas cikk, már akkor a lábdi strandnak a fejlesztése indokolt. Ezt csak tájékoztatásul. Úgy tudom, hamarosan megjelenik egy Hírlap erről és akkor az egész településen közérdekű bejelentéssel meg fog jelenni ez a dolog. Szorgalmazzátok a Juditon keresztül ezt a Hírlapkiadást. DR. HARKAI BARBARA: Ehhez kapcsolódóan a vegyes ügyek keretében az egyik napirendi pontunk, mivel a parkoló felújítást is tartalmazza a pályázat és elindítottuk ott is az engedélyezési eljárást. Most kaptunk október 9-én egy hiánypótlást a Közlekedési Felügyelőségtől, hogy be kell fizetni Ft eljárási díjat a Közlekedés Felügyelőségnek és arról kellene most döntést hoznunk, hogy a Kft. részére az önkormányzat számlájáról egymillió forintot átutalnunk. Ki kell fizetnünk a korábban megszavazott forint kertépítészeti tervezést, a parkoló tervezés az forint plusz áfa, mivel a Kft. kötötte meg a szerződést, továbbá az építési eljáráshoz Ft-ot el kell utalnunk október 14. napjáig. Tehát holnap utalni kellene, 1 millió forintot át kell vezetnünk a Kft. számlájára azért, hogy ezeket a számlákat ki tudja fizetni, mert nincs annyi pénz a Kft nél. VOLLMUTH PÉTER: Most még annyit kiegészítésként, ezek az átutalások, ha nyer a pályázat, ezeket visszatérítik. Ezért kell a Kft-n keresztül, nem tudom Sanyi mennyire vagy képben, hogy a cég adta be strand üzemeltető Kft. már mikor beadtuk azután már tulajdonképpen elkezdhetnénk a munkát is, ha lenne annyi pénzünk, meg ha mernénk rizikózni, de azért ezen keresztül kell megoldani a dolgot, megelőlegezett pénzről van szó. KÖVESDI SÁNDOR: Ha nem nyer a pályázat a parkolót akkor is meg lehet csinálni, az engedélye meg van hozzá. VOLLMUTH PÉTER: 1 millió forintról kell dönteni, hogy átutalunk a Strandépítő Kft számlájára. Szavazhatunk erről? Ki az, aki igennel szavaz, hogy a Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. részére forintot átutal a tartalék terhére? A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás meghozta az alábbi 8

9 1 0 0 / ( X ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzat 100 % tulajdonában álló Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Kft. részére forintot átutal a tartalék terhére, annak érdekében, hogy a Kft. az ''Ökoturisztikai látogatóközpont létrehozása és a szabadstrand fejlesztése a badacsonyi térségben, az ökoturizmus népszerűsítése és erősítése érdekében'' című KDOP-2.1.1/D jelű pályázathoz szükséges kiadásit fedezni tudja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átutalás végrehajtására. Felelős: polgármester Határidő: október 17. VOLLMUTH PÉTER: Vegyes ügyek keretében mi van még? SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA: Én szerettem volna pár gondolatot mondani, hogy egy elég szép és virágzó településen élünk azt gondolom. Az, hogy ez a település ilyen, az egy folyamat vége azt gondolom, hogy ez a település ilyen léptékű terveket valósítson meg, ahhoz kell egy olyan vezető, akinek ilyen gondolkodása van Vollmuth Péter polgármester úrról beszélek. Ezalatt az időszak alatt, most már több mint 10 éve még jutalmat nem kapott én azt gondolom lassan időszerű lesz ezt a sok munkát, amit nem csak polgármesterként, hanem mint gondolkodóként előrevisz, egy picit jutalmazzuk meg. Azt gondolom minden munkahely minden helyzetben valamilyen szinten a dolgozó, vagy legalábbis az érte tevő munkáját el kell ismerni. Úgy gondolom, lassan időszerű lenne egy olyan összeg kifizetése, ami az eddigi munkáját jutalmazza és elismeri és ezalatt a 10 év alatt ezt ő még nem kapta meg. Az előző ciklusokban én úgy tudom majdnem minden polgármester kapott jutalmat a munkájáért, nyilván megérdemelten, de ez a dolog itt még nem történt meg. Én úgy gondolom, ha ezt a strand ügyet nézem, ez egy több mint hétéves történetnek a végére érünk és ez egy hatalmas lépés lesz a település életében, mindenféleképpen meghatározó lesz a településnek egy ekkora beruházás nagyon fontos léptéket illetve előrelépést fog jelenteni és ennek a pályázatnak az előkészítő munkája nem egy három hónapos tevékenység. Most is lehet látni rengeteg futás és ügyintézés, amit sem én, sem a másik képviselő nem tesz meg, mert ezt a polgármester csinálja és viszi. Azt javasolnám, hogy a lehetőségekhez mérten a törvényes kereteknek megfelelően szavazzunk jutalmat a polgármester úrnak. Ezt szerettem volna mondani. KÖVESDI SÁNDOR: Ezt most akarod, hogy döntsünk a jutalmazásról? SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA: Szerintem, ha lehet igen. KÖVESDI SÁNDOR: És mennyire gondoltál? SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA: A törvény adta kereteknek megfelelően. KÖVESDI SÁNDOR: A törvény nem szab határt, amennyit az önkormányzat kerete enged, vagy amennyit mi szeretnénk? 9

10 SZÉLLNÉ PÉBER SZILVIA: Azt gondolom, hogy van ennek valami kerete nem Barbara? DR. HARKAI BARBARA: Meg kellett volna nézni az évi 64-es jogszabályt, ha jól emlékszem hat havi adható maximum. Be is van tervezve a költségvetési rendeletünkbe egy havi jutalom a polgármester ú részére is. A költségvetésünkben, ha kifizetésre kerül egyhavi jutalom, semmiféle befolyással nem lesz a fő összegekre, hiszen be lett tervezve. HORVÁTH ISTVÁN: Egy havi van betervezve? HARKAI BARBARA: Egy havi van betervezve. KÖVESDI SÁNDOR: Én úgy mondom, most adjunk egy havit és egy sikeres pályázat elnyerésekor még a hat havit is azt mondom, hogy megérdemli. VOLLMUTH PÉTER: Én, mint érintett nem akarok beleszólni, de a Sanyit támogatom. KÖVESDI SÁNDOR: Én azt mondom, az előkészületek miatt megérdemli a polgármester úr az egy havit és ha elnyerjük a pályázatot akkor beszélhetünk arról, hogy akár a hat havit is, mert az a településnek nagy előrelépés. VOLLMUTH PÉTER: Ki az, aki támogatja, hogy Vollmuth Péter polgármester részére egy havi jutalom kifizetését engedélyezi az elvégzett munkájának elismeréseként? A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi / ( X ) h a t á r o z a t Badacsonytördemic község önkormányzatának képviselő-testülete Vollmuth Péter polgármester részére egy havi jutalom kifizetését engedélyezi az elvégzett munkájának elismeréseként, a fedezet a évi költségvetési rendeletben az önkormányzati jogalkotás szakfeladaton biztosított bruttó forint összegben. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jutalom számfejtéséről gondoskodjon. Felelős: Dr. Harkai Barbara jegyző Határidő: október 15. BÓLYA JÁNOS: Én nem vagyok testületi tag, viszont ismerve a polgármester úr ténykedését én úgy gondolom, ha ő nem lenne ennyire aktív, mint amennyire aktív, nem is tudom ez a település hol tartana. Csak egy példát most is a múlt hét végén volt egy emlékhely avatása, azt is a polgármester úr szervezte itt tulajdonképpen minden olyan, ami egyáltalán létezik, az a polgármestertől indul ki. Én nem tudom, a képviselőtestület tisztelet a kivételnek, nem 10

11 foglalkoznak ezekkel a dolgokkal, még annyi fáradtságot sem vesznek, hogy bizonyos rendezvényekre elmenjenek, nem is értem, hogy lehet valaki így képviselő. Ennyire semmibe veszik a település dolgait. Én inkább azt tanácsolnám ne egy hónapot, de két hónapot és ha elnyerik a pályázatot akkor megadnám a hat hónapot. VOLLMUTH PÉTER: Maradjunk az egy havinál, de köszönöm. Vasárnap Dr. Korzenszky Richard atyának lesz egy kiállítás megnyitása mindenkit szeretettel várunk. VOLLMUTH PÉTER: Több napirendi pont hiányában a nyilvános ülést 8,36 órakor bezárja, és zárt ülést rendel el. Kmft. Vollmuth Péter polgármester Dr. Harkai Barbara jegyző Horváth István Jegyzőkönyv hitelesítő Kövesdi Sándor Jegyzőkönyv hitelesítő 11

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 4/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 01. napján megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK

Részletesebben

Szám: 260-12/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 260-12/2012. N A G Y T E V E L Szám: 260-12/2012. N A G Y T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Nagytevel Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóspallag Község Önkormányzatának 2012. június 25. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint. Stefkó Imre polgármester: Köszönti

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

9.12 órakor Nedoba Károly elhagyta a termet. 13 fő képviselő van jelen.

9.12 órakor Nedoba Károly elhagyta a termet. 13 fő képviselő van jelen. Jegyzőkönyv (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. szeptember 5-i nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó László alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. október 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 10-én 12.30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2013. február 6-án megtartott együttes ülésének

TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2013. február 6-án megtartott együttes ülésének Szám: 230-2/2013. TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E és S Z E N T K I R Á L Y K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. február 6-án

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. január 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. AUGUSZTUS 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Készült: 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Filip Csabáné alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőként jelen van: Haracska Ferenc, Kovács Géza Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv amely készült a Képviselő-testület 2009. március 19-én 17 00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Rendezvény terem

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. október 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 12/2012.(X.19.) Határozatok: 106/2012. (X. 18.) 107/2012. (X. 18.) 108/2012.

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 30. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. október 28-án Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 14.számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án 16,30 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes nyilvános

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én megtartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. május 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben