VÁLLALATI SZOLGÁLTATÁSI NYUGDÍJPROGRAMOK HATÁSA A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKÉRE ÉS KOCKÁZATÁRA AZ USA-BAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALATI SZOLGÁLTATÁSI NYUGDÍJPROGRAMOK HATÁSA A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKÉRE ÉS KOCKÁZATÁRA AZ USA-BAN"

Átírás

1 BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM Gazdálkodástani Ph.D. pogam VÁLLALATI SZOLGÁLTATÁSI NYUGDÍJPROGRAMOK HATÁSA A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKÉRE ÉS KOCKÁZATÁRA AZ USA-BAN Ph.D. étekezés MÓRICZ DÁNIEL Budapest, 005.

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE...4 ÁBRÁK JEGYZÉKE...5 I. BEVEZETÉS...7 II. A SZOLGÁLTATÁSI NYUGDÍJPROGRAMOK BEMUTATÁSA A szolgáltatási nyugdíjpogamok jelentsége A nyugdíjkötelezettség és fedezete A szabályozási könyezet Kötelez biztosítás Adózás A szeeplk édekendszee, az üzleti stuktúa...9 III. A SZOLGÁLTATÁSI NYUGDÍJPROGRAMOKKAL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK ÉS HATÁSUK A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKÉRE A hagyományos álláspont A vállalati pénzügyes álláspont A biztosítási hatás Shape: a fai biztosítási díj Teyno: a PBGC jelentsége Az adók hatása A fedezettség optimális szintje Az optimális befektetési politika a tásasági adó figyelembevételével A személyi jövedelemadók hatása A pénzügyi tatalékok Az adók és a szövetségi biztosítás együttes hatása Több optimum A biztosítási hatás csobulása Az adóhatás csobulása Egy optimum Empiikus kutatások Megszüntetések és szabályozásuk hatása a nyugdíjpogamok fedezettségi szintjée...73 IV. A SZOLGÁLTATÁSI NYUGDÍJPROGRAMOK HATÁSA A RÉSZVÉNYEK KOCKÁZATÁRA...77

3 4.. A szolgáltatási nyugdíjpogamok szeepe a tkepiac fejldésében A tkepiac stuktúájának átalakulása A befektetési gyakolat átalakulása A számvitel és az infomáció szeepe A szolgáltatási nyugdíjpogammal kapcsolatos tételek az éves beszámolóban Mélegen kívüli tétel és nettósítás Az idszaki nettó nyugdíjköltség és a befizetés tozító hatása A feltételezések jelentsége Az eedmények befolyásolása Mi alapján döntenek a befektetk? Következmények Piaci kockázat és tkeáttétel Eszköz-foás különbözségbl adódó kockázat A nyugdíjkötelezettség étékelési poblémái A megfelel eszközök hiánya A nyugdíjkötelezettség semlegesítése: elmélet és gyakolat A kockázat alanyai A tkeáttétel hatása elméleti modellek és koábbi kutatások Csak egy vállalat mködtet szolgáltatási nyugdíjpogamot tkeáttétel Az összes vállalat mködtet szolgáltatási nyugdíjpogamot tkeáttétel és keeszttulajdonlás Az elméleti modell újsze megállapításai és a valóság A vállalati adó és a fedezetlen nyugdíjkötelezettség A fedezetlen és semlegesítetlen nyugdíjkötelezettségek együttes figyelembevétele A témával kapcsolatos elméleti és gyakolati kutatási eedmények Általános megállapítások és következtetések...39 V. A HIPOTÉZISEK EMPIRIKUS VIZSGÁLATA A kutatás övid bemutatása A kutatás célja A vizsgált adatok Elemzési módszeek A vizsgálandó kédéskö, a fhipotézisek és a tesztek eedményei A szolgáltatási nyugdíjpogammal kapcsolatos infomáció szeepe a diszkontáta befolyásolása A szolgáltatási nyugdíjpogammal kapcsolatos észvényesi étékmaximalizáló döntések A szolgáltatási nyugdíjpogamok és a észvények kockázatának összefüggései a szisztematikus kockázat magasabb aánya...64

4 5..4. A szolgáltatási nyugdíjpogamok és a észvények kockázatának összefüggései a észvénybéta módosulása...69 VI. ÖSSZEFOGLALÁS...87 FÜGGELÉK függelék A tkeáttétel és keeszttulajdonlás együttes hatása a vállalatok és a észvénypiac váható hozamáa és kockázatáa a pontban szeepl képletek levezetése függelék A fedezetlen és semlegesítetlen nyugdíjkötelezettségek együttes hatása a észvénybétáa a pontban szeepl (74) képlet levezetése függelék Az. fhipotézis tesztelése soán felhasznált változók mintabeli jellemzi és koelációs mátixa függelék Az. fhipotézis teszteléséhez használt egessziós becslés eedménytáblája függelék A. fhipotézis tesztelése soán kapott ANOVA eedménytáblák függelék A. fhipotézis tesztelése soán felhasznált változók mintabeli jellemzi és koelációs mátixa függelék A. fhipotézis teszteléséhez használt egessziós becslések eedménytáblái függelék A 3. fhipotézishez képzett változók mintabeli jellemzi függelék A 3. fhipotézis tesztelése soán elvégzett aszimptotikus z-póbák eedményei függelék A 4. fhipotézis tesztelése soán felhasznált változók mintabeli jellemzi és koelációs mátixa függelék A 4. fhipotézis tesztelése soán felhasznált változók mintabeli jellemzi és koelációs mátixa a szést követen függelék A 4. fhipotézis teszteléséhez használt egessziós becslés eedménytáblája (szt minta) függelék A 4. fhipotézis teszteléséhez használt egessziós becslések eedménytáblái (szt minta csak a szolgáltatási nyugdíjpogamokat mködtet vállalatoka, háom magyaázó változóval) függelék A 4. fhipotézis teszteléséhez használt egessziós becslések eedménytáblái (szt minta csak a szolgáltatási nyugdíjpogamokat mködtet vállalatoka, két magyaázó változóval)...0 HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE... A SZERZ TÉMÁBAN SZÜLETETT PUBLIKÁCIÓI...7 3

5 TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE. táblázat A Geneal Motos Cop. és a Fod Moto Co. néhány fontosabb konszolidált pénzügyi adata (milliád dollá, 00 végén)...9. táblázat A szolgáltatási nyugdíjpogam tág ételemben vett mélege táblázat Az S&P 500 vállalatainak szolgáltatási nyugdíjpogamjai által használt diszkontáták, valamint a tízéves államkötvény hozamának alakulása az USA-ban (995-00) táblázat Fogatókönyvek és hatásuk az egyes szeeplk pozíciójáa a szolgáltatási nyugdíjpogam adóhatást bemutató egysze üzleti modelljéhez képest táblázat Egy szolgáltatási nyugdíjpogamot mködtet vállalat leegyszesített piaci mélege 975 eltt táblázat Példa a Black által javasolt statégia adóelnyée egy peiódust feltételezve táblázat Az idszaki nettó nyugdíjköltség (NPPC) összetevi táblázat A nyugdíjkötelezettség változásának összetevi táblázat Az eszközök változásának összetevi táblázat Példa a befizetések aszimmetikus szabályozásának hatásáa táblázat Egyes nagyvállalatok pénzügyi kimutatásaiban a nyugdíjpogamoknál különböz idpontokban használt feltételezett hosszú távú eszközhozamok...9. táblázat Az S&P 500 vállalatainak nyugdíjpogamjai által használt diszkontáták államkötvény hozam feletti pémiuma, az S&P 500 index hozama és az index vállalatainak átlagos saját tke aányos nyeesége ( ) táblázat Az S&P 500 indexbe tatozó vállalatok szolgáltatási nyugdíjpogamjai koigált fedezettségi szintjeinek átlaga a észvényaányokból képzett klaszteek függvényében 999-ben és 00-ben

6 ÁBRÁK JEGYZÉKE. ába A nyugdíjcélú megtakaítás keetében felhalmozott vagyon és összetételének alakulása az USA-ban (milliád dollá, )...5. ába A szolgáltatási nyugdíjpogamok eszközösszetételének alakulása az USA-ban (milliád dollá, ) ába A PBGC által biztosított (egyszponzoos) vállalati szolgáltatási nyugdíjpogamok alulfedezettségének alakulása az USA-ban (milliád dollá, ) ába Saokmegoldások a biztosítás és az adók hatásának eedjeként ába A feltételes nyugdíjkövetelés étéke (dollá) a szolgálati id (év) függvényében szimulált példa ába Egyetlen optimum (köztes megoldás) a módosított biztosítási és adóhatás eedjeként ába Az S&P 500 index volatilitásának alakulása ( ) ába Az /( ) szozó becsült étékének alakulása az Egyesült Államokban ( ) ába Az S&P 500 vállalatainak szolgáltatási nyugdíjpogamjai által használt átlagos diszkontátáknak és a hosszú lejáatú államkötvények hozamának, valamint ezek különbségének alakulása ( ) ába Az S&P 500 indexbe tatozó vállalatok szolgáltatási nyugdíjalapjai észvényaányainak eloszlása 999-ben és 00-ben (EQR99 és EQR0 változók) ába Az S&P 500 indexbe tatozó vállalatok szolgáltatási nyugdíjpogamjainak módosított kötelezettségállományaiból számolt fedezettségi szintek eloszlása 999-ben és 00-ben (MFUL99 és MFUL0 változók) ába Az S&P 500 indexbeli, illetve az összes USA-beli vállalat szolgáltatási nyugdíjpogamjai eszközeinek étéke az S&P 500 index, illetve az Egyesült Államok teljes piaci kapitalizációhoz viszonyítva ( ) ába Az S&P 500 index osztalékkal koigált étékének alakulása ( )

7 Szeetnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek, támogattak az étekezés megíásában. Mindenek eltt témavezetmnek, Makaa Tamásnak, aki nemcsak mindig a megfelel kédéssel, tanáccsal teelte kutatásomat, hanem bátoítást is adott. Hálával tatozom Sulyok-Pap Mátának, akinek kutatói munkám megkezdésében dönt szeepe volt, és aki, sajnos, az étekezés benyújtását má nem élhette meg. Köszönöm tanszéki kollégáimnak, elssoban Száz Jánosnak az étekezés megíásához nyújtott támogatást és ösztönzést. Hálás vagyok édesapámnak, aki idt és fáadtságot nem kímélve, mindig a endelkezéseme állt. A kutatás soán engeteg étékes és hasznos észevételt, ötletet kaptam, amelyekét köszönettel tatozom Kiály Júliának, Kszegi Esztenek, Szüle Bobálának, Matin Hajdu Gyögynek, Michaletzky Mátonnak, Pálosi-Németh Balázsnak, Szakáll Gábonak, Szentpétei Ádámnak. Az empiikus kutatás megíásához nélkülözhetetlen módszetani segítséget kaptam Kézdi Gábotól. Koba István adatbáziskezeli szaktudása és áldozatos munkája nélkül sem készülhetett volna el az empiikus vizsgálat. Végezetül megköszönöm a Közép-euópai Bókeképz Alapítványnak az elemzéshez szükséges adatbázis megvásálásához nyújtott anyagi támogatást, valamint munkatásaimnak, hogy munkámat ugalmasan kezelve lehetvé tették az étekezés megíását. 6

8 I. BEVEZETÉS A világ jelents észében az idskoi (ön)gondoskodás több pilléen nyugszik. Az állami felosztó-kiovó endsze (pay-as-you-go) mellett egye nagyobb szeep hául a piaci alapoka helyezett hosszú távú, intézményesített megtakaítási és befektetési fomáka, a magán alapon mköd nyugdíjpénztáaka (nyugdíjpogamoka), biztosításoka, illetve az egyéni megtakaítás egyéb intézményeie (pl. befektetési alapok, egyéni nyugdíjszámlák). Az alapján, hogy az öegkoi nyugdíjak fedezetét meghatáozó befizetések (jáulékok), illetve a nyugdíjas évek alatti kifizetések (jáadékok) a ögzítettek vagy feltételeikben meghatáozottak, hozzájáulással, illetve szolgáltatással meghatáozott nyugdíjendszeeket lehet megkülönböztetni. A hozzájáulással meghatáozott vagy hozzájáulási nyugdíjpogamoknál (defined contibution pension plans) a befizetések ögzítettek, általában a mindenkoi jövedelem valamekkoa hányadában. A szolgáltatással meghatáozott vagy szolgáltatási nyugdíjpogamok (defined benefit pension plans) esetében a kifizetés métékét ögzíti valamilyen általában jövedelemtl vagy/és szolgálati idtl függ képlet. Általában véve elmondható, hogy a két endsze legfontosabb különbsége abban ejlik, hogy ki viseli a befektetési kockázatot: a hozzájáulásinál a munkavállalók (nyugdíjasok), míg a szolgáltatási nyugdíjpogamnál a mködtet a magán alapon finanszíozott pogamoknál a vállalat, illetve annak észvényesei. Az étekezésben az Egyesült Államokban magán alapon mköd szolgáltatási nyugdíjpogamokkal foglalkozom. Bá ezekhez hasonló endsze a világ számos oszágában (Nagy-Bitannia, Íoszág, Kanada, Ausztália, Hollandia, Németoszág, Svájc stb.) megtalálható, az egyik legégebben mköd és legnagyobb jelentséggel bíó endsze az Egyesült Államoké. Léte és változása szoosan összefügg az USA étékpapípiacának fejldésével. A tásadalombiztosítás intézménye a legtöbb oszágban ez utóbbihoz hasonló módon mködik, szolgáltatás által meghatáozott endsze. Az étekezésben csak a nyugdíjpogamok szeepét vizsgálom, de itt tatom fontosnak megjegyezni, hogy a vállalatok a munkavállalóiknak számos más, nyugdíjon kívüli szolgáltatást (egyéb idskoi juttatások, egészségbiztosítás) nyújthatnak, amelyek nagyságendje igen jelents is lehet, és amelyek jellege, szabályozása és hatása sok tekintetben hasonló a szolgáltatási nyugdíjpogamokéhoz. 7

9 Számos kutatás foglalkozik a szolgáltatással, illetve a hozzájáulással meghatáozott pogamok elnyeivel, hátányaival, engeteg elméleti és gyakolati tanulmány veti össze a magán, illetve az állami alapon nyugvó nyugdíjendszeek különbségeit, közös vonásait. Íásomnak nem célja ezen szempontok vizsgálata, nomatív tágyalása. A szolgáltatási nyugdíjpogamokat nem makogazdasági nézpontból elemzem, nem foglalkozom a megtakaításoka, munkaepiaca gyakoolt hatásokkal. A endsze létét elfogadva és annak mködési elveibl kiindulva elssoban a szolgáltatási nyugdíjpogamokat mködtet vállalatoka, azok kockázatáa és étékée gyakoolt hatásokkal foglalkozom. Nem célom az összes édekcsopot (munkavállalók, menedzsment, hitelezk, tulajdonosok, állam) esetében jelentkez hatások teljes kö bemutatása, a vállalat éintettjei közül alapveten a észvényeseknél jelentkez elnyöket, hátányokat vizsgálom. Elssoban tehát vállalati pénzügyes szemmel megközelítve a poblémát, íásom célja, hogy bemutassa az USA-beli szolgáltatási nyugdíjpogamok létének és az azzal kapcsolatos döntéseknek a vállalatok étékée és kockázatáa, valamint a észvénypiac egészének kockázatáa gyakoolt hatásait. Az Egyesült Államokban mköd vállalati szolgáltatási nyugdíjpogamok a munkavállalóknak (tagoknak) nyugdíjas kouka a szolgálati idejüktl és a béezésüktl függ jáadékot ígének. 3 Az elmúlt évtizedekben lezajlott szabályozási változások gyakolatilag teljesen felelssé tették a vállalatot a nyugdíjak kifizetéséét, így a kötelezettségállomány a pogamot mködtet vállalat (szponzo) bels foásává vált. A jövbeli kifizetések fedezetét a szponzo elkülönített nyugdíjalapba fizeti be, amely az így összegyjtött vagyont dönten étékpapíokba (észvényekbe és kötvényekbe) fekteti. Tekintettel aa, hogy a pogam kifizetései ögzítettek vagy legalábbis nem függnek a nyugdíjalap befektetéseinek teljesítményétl, a befektetési kockázatot a vállalat, illetve annak észvényesei viselik. Ennek a jelentségét és veszélyfoásait a nagy légitásaságok (US Aiays, United Ailines) és óiás acélipai cégek (Bethlehem Steel, LTV Steel, National Steel) többek között a nyugdíjtehek miatt bekövetkez csdjei mellett két hatalmas ameikai autóipai vállalat. számú táblázatban látható pénzügyi adatai is jól szemléltetik. A táblázatból a vállalatok hatalmas tkeáttétele mellett a szolgáltatási nyugdíjpogamok hiánya, valamint a nyugdíjkötelezettségek és az azokat fedez eszközök észvényesi étékhez viszonyított óiási súlya is szembetn. A nyugdíjpogammal 3 Az els ilyen pogamot 875-ben az Ameican Expess hozta léte. A XX. század végén a nagyobb tzsdei vállalatok mintegy kéthamada mködtetett szolgáltatási nyugdíjpogamot. 8

10 kapcsolatos számok áadásul alapveten (dönt észben) mélegen kívüli tételek, ez a tény a befektetk tájékozódását, infomálódását is nehezíti.. táblázat A Geneal Motos Cop. és a Fod Moto Co. néhány fontosabb konszolidált pénzügyi adata (milliád dollá, 00 végén) milliád USD, 00 Geneal Motos Cop. (konszolidált adatok) Fod Moto Co. (konszolidált adatok) Mélegfösszeg Hitelek számviteli étéke 0 68 Saját tke számviteli étéke 7 6 Vállalat piaci étéke (EV) 84 5 Saját tke piaci étéke 6 Nyugdíjkötelezettség jelenétéke 9 58 Nyugdíjalapok eszközeinek étéke 67 4 Foás: COMPUSTAT adatbázis (Standad & Poo s Institutional Maket Sevices COMPUSTAT Noth Ameica database) Az alapos befektetben (észvényesben) a fenti számok kapcsán több kédés is megfogalmazódik. Vajon a vállalat jól becsülte-e a nyugdíjkötelezettségek, illetve eszközök étékét? (Hiszen kis becslési hiba is nagy hatással jáhat a saját tkée nézve.) Vajon mekkoa a becslés soán a vállalat mozgástee? Mibe fektetnek a nyugdíjalapok? Mekkoa a befektetések között a észvények aánya? (Hiszen a kötelezettségek, a kifizetések alapveten ögzítettek.) A befektet étheten tudni szeetné, hogy milyen pótlólagos kockázatokat vállal fel egy autóipai befektetés mellett, étékelni szeetné az igen jelents mélegen kívüli tételt, a nyugdíjpogam üzletágat, amit aká egy tkeáttételes befektetésnek is lehet(ne) tekinteni. A nyugdíjkötelezettség és fedezete számos vállalat esetében a legnagyobb súllyal bíó mélegen kívüli tétel, 4 amely kockázatát tekintve gyakan teljesen elté a vállalat alapvet tevékenységétl. A szolgáltatási nyugdíjpogamok jellegébl következen észvényesi, befekteti szempontból két fontos a vállalati pénzügyek témaköébe tatozó elméleti kédés adódik, amelyek köé az étekezés épül. A pogamok megléte, az azzal kapcsolatos döntések miképpen hatnak a észvények étékée és hogyan befolyásolják kockázatukat? A szakiodalom elssoban az elbbi kédéssel foglalkozik, alapveten elméleti szinten. A témában elssoban a 70-es és 80-as években született sok cikk, amiko a szolgáltatási nyugdíjpogamok vállalatok életében betöltött szeepe nni kezdett, és ezzel 4 Sok esetben nagyságendjüket tekintve hasonló jelentséggel bínak az egyéb nyugdíj utáni (egészségbiztosítási) szolgáltatásokból eed vállalati kötelezettségek. 9

11 páhuzamosan jelents változás következett be a szabályozásukban. Az íások egyik csopotja a pogamokhoz kötd adókedvezményekkel, valamint vállalati felelsségi szabályokkal és a nyugdíjak állami gaantálásának kédésköével foglalkozik, aa koncentálva, hogy ezek tükében hogyan és mennyit édemes a vállalatnak a pogamba befizetnie, és mibe célsze az alap eszközeit fektetni. Röviden: mi az optimális fedezettségi szint és befektetési politika, és ez mennyivel növeli a vállalat étékét? Az étekezésben a szakiodalomban a fenti kédésekkel kapcsolatosan született munkák ismetetése mellett átfogóan elemzem az optimális fedezettségi szinte és befektetési politikáa ható tényezket. Az empiikus észben ezzel kapcsolatban azt a kédést vizsgálom, hogy megfigyelhet-e a nyugdíjpogammal kapcsolatos döntésekben a észvényesek édekeit szem eltt tató, úgynevezett vállalati pénzügyes álláspont. Az S&P 500 index vállalatain elvégzett, több idszaka vonatkozó keesztmetszeti elemzés alapján megállapítható, hogy nem beszélhetünk a vállalati pénzügyes állásponttal magyaázható jelenségek dominanciájáól, a munkavállalók édekeit is szem eltt tató, úgynevezett hagyományos álláspont által indokolható jelenségeke is akad példa. Következtetésként levonható, hogy a tatós mködés iányába elkötelezett nagyvállalatok igyekeznek betatani a munkavállalókkal kötött úgynevezett implicit szezdést a szolgáltatási nyugdíjpogam fenntatásáa. Emellett a vizsgálat fontos megállapítása, hogy a nyugdíjpogam fedezettségi szintjét, mint a megelz tkepiaci folyamatoktól, valamint a észvényaánytól függ (késleltetett) változót édemes vizsgálni, ennek figyelmen kívül hagyása elté idszakokban különböz eedmények miatt téves következtetések levonásához vezethet. A kockázattal foglalkozó cikkek egyik iányzata a nyugdíjpogamok számvitelével kapcsolatos poblémákat, az eedmények befolyásolási lehetségét emeli ki, míg más szezk azt a kédést vizsgálják, hogy a fedezetlen nyugdíjkötelezettség mennyie tüközdik a észvények étékében. Viszonylag kevés íás foglalkozik a nyugdíjpogamok észvények kockázati tulajdonságait megváltoztató jellemzivel. Alapveten az ilyen jelleg munkák hiánya késztetett az étekezés megíásáa. Hozzájáulásom a témához, hogy elssoban a szolgáltatási nyugdíjpogamok észvények egyedi és szisztematikus kockázatáa, valamint a észvénypiac volatilitásáa gyakoolt hatásának elméleti modellek keetein belül tötén bemutatásával egyészt új állításokat fogalmazok meg, másészt ezeket széles adatbázison tesztelem. A kockázat témaköében háom teületet emelek ki. Röviden bemutatom, hogy a nyugdíjalapokban felhalmozódó vagyon (és más intézményi befektetési fomák) 0

12 befektetésével kapcsolatos elváások és a vagyonkezelés gyakolata hogyan módosult az elmúlt évtizedekben, valamint ennek a változásnak milyen hatása lehetett a észvénypiac kockázatáa. Másészt, összefoglalva a nyugdíjpogamok számviteli szabályozásának legfontosabb poblémáit, ismetetem a vállalati eedmények nyugdíjpogamokon keesztüli befolyásolásával, valamint a befektetk megtévesztésével kapcsolatos alapvet empiikus kutatásokat. Önálló empiikus vizsgálat keetében számba veszem a nyugdíjkötelezettségek étékeléséhez szükséges diszkontáta nagyságát befolyásoló, mások által nem tágyalt legfontosabb tényezket. Panelvizsgálati módszetannal (idsoos és keesztmetszeti adatok együttes elemzésével), megmutatom, hogy ezek közül alapveten az idszak-specifikus (pl. állampapípiaci hozammozgások, szabályozási kolátok) és nem a vállalattól függ tényezk a döntek, a vállalatok (aktuáiusok) egymáshoz hasonlóan módosítják a nyugdíjkötelezettségek becsléséhez használt elejelzéseiket. Rávilágítok, hogy a diszkontátában meglév (kockázati) pémium nem stabil, a diszkontáta météke tatósabban is elszakadhat az alacsony kockázatú kötvények hozamától. Végezetül az étekezés központi kédéseként aól íok, hogy a fedezetlen és semlegesítetlen nyugdíjkötelezettségek hogyan hatnak pogamokat mködtet vállalatok észvényeinek kockázati tulajdonságaia. Fedezetlen nyugdíjígéetl akko beszélek, ha a nyugdíjpogam eszközeinek az étéke kisebb, mint a jáadékok kifizetésébl adódó kötelezettségek jelenétéke. Az eszközök és foások temészete (változó vs. fix) alapján egy nyugdíjpogamnak lehetnek semlegesített és semlegesítetlen jáadékkötelezettségei. A hosszú lejáatú kötvények hasonló pénzáamlásukból, így kamatlábkockázatukból kifolyólag jól semlegesítik a nyugdíjpogamot mködtet vállalat fix jelleg jáadékkötelezettségébl számazó kockázatát. Ezzel szemben a nyugdíjalap észvénybefektetései emelik a szponzo észvényeinek kockázatát. A változó hozamú eszközök a fix (jelleg) kifizetésekkel szemben, azaz a semlegesítetlen kötelezettségek növelik a vállalat kockázatát, tkeáttételét. Kockázat alatt alapveten a észvények áfolyamának változékonyságát, annak mutatóit (szóás-volatilitás, vaiancia, illetve a szisztematikus kockázatot tüköz béta) étem. A 4.3. alfejezetben ezen a teületen újsze gondolatokat fogalmazok meg, képletszeen bemutatva, hogy a nyugdíjpogamok megléte a tkeáttétel növelésén keesztül a észvények váható hozamának, szóásának és bétájának növekedését eedményezheti. Ezt egy CAPM alapú elméleti modell keetein belül észletesen elemzem, kiemelve, hogy azáltal, hogy a vállalat nyugdíjalapja egy jól divezifikált a fix nyugdíjkötelezettségek miatt

13 tulajdonképpen tkeáttételbl finanszíozott potfoliót tat, észvényei esetében az egyedi vaiancia aánya elméletben csökken a teljes szóásnégyzeten belül. Ezt követen a tásasági adókat is figyelembe vev módosított Mille-Modigliani [963] világban megmutatom, hogy a nyugdíjpogam hiánya önmagában nem teemt étéket, az valójában az ahhoz kapcsolódó finanszíozási lehetségbl számazik. Miután a semlegesítetlen jáadékkötelezettségekkel igen kevés cikk foglalkozik, ezét Hamada [969] feltételendszeében önálló eedményként megmutatom, hogy ezeknek, valamint a nyugdíjpogam hiányának a hatásáa elméletben miképpen módosul a észvénybéta képlete. A tkeáttételi mellett ismetetek egy másik, úgynevezett keeszttulajdonlási hatást is, ami a nyugdíjpogamok észvényvásálásából, így egymásban tötén tulajdonszezésébl számazik. Ez a koábbi munkákban egyáltalán nem tágyalt szempont a nyugdíjpogamok kockázata gyakoolt hatását más, újsze megvilágításba helyezi. Egy olyan világban (és feltételendszeben), ahol a vállalatok és a piac életében jelents a szolgáltatási pogamok súlya, az alapok észvénybefektetései miatt a keeszttulajdonlás következtében a észvények hasonlóbbakká válhatnak, a béták közeledhetnek egymáshoz. Az újsze elméleti eedményeke és egy a keeszttulajdonlási-tkeáttételi hatást együttesen tüköz speciális szozó étékének becslésée támaszkodva megmutatom, hogy a szolgáltatási nyugdíjpogamok tkeáttételi és keeszttulajdonlási hatásból számazó piacbefolyásoló szeepe a 80-as évek els felében lehetett a legnagyobb. Az étekezés legfontosabb önálló eedménye a szisztematikus kockázata gyakoolt elméleti hatások feltéképezése. Az alapvet kutatási motiváció ennek a poblémának a köüljáása, így az empiikus észben két hipotézis is ehhez kapcsolódik. Elsként a szóáselemzés módszetanával azt vizsgálom, hogy a szolgáltatási nyugdíjpogamokat mködtet, illetve ilyen pogamok nélküli vállalatok észvényeinek vaianciáján belül szignifikáns különbség mutatkozik-e a szisztematikus, nem divezifikálható kockázat aányában. Rávilágítok, hogy ugyan a 80-as években létezhetett ilyen különbség az S&P 500 vállalatait az elmúlt közel két évtizedben elemezve a szolgáltatási nyugdíjpogamok csökken jelentsége miatt má nem lehet statisztikailag szignifikáns eltéést kimutatni. Az empiikus kutatás keetében legészletesebben vizsgált teület a nyugdíjpogamok hatását is tüköz, elméletben levezett módosított észvénybéta képletének évényességét, ezáltal a piac hatékonyságát tesztel ész. A dönten panelvizsgálata támaszkodó kutatás megállapítása, hogy a befektetk döntéseik soán nem hagyják figyelmen kívül a szolgáltatási nyugdíjpogamok által okozott addicionális kockázati tényezt, a észvénybéták és a pogamok jellemzi (fedezettség, eszközösszetétel) között felfedezhet kapcsolat.

14 A kédéskö jelentsege nem elhanyagolható, különösen az utóbbi évek hektikus tkepiaci mozgásaival és a növekv demogáfiai poblémákkal páhuzamba állítva. Számos vállalat teljesítményét komolyan befolyásolják a szolgáltatási nyugdíjpogamokkal kapcsolatos tehek (és hasznok). A dolgozók igen komoly hányada (a baby-boom geneáció) megy nyugdíjba az elkövetkezend évtizedben, és számos nagy egyesült államokbeli vállalat emiatt jelents kihívás eltt áll. A vállalati szolgáltatási nyugdíjpogamok kötelezettségállománya több mint másféleze milliád dollá, így a észvénypiac nem függetlenedhet ettl az óiási tételtl. A poblémával kapcsolatos elméleti és gyakolati kédések tisztázása, a tanszpaencia növelése a befektetknek és a szabályozó hatóságoknak egyaánt fontos. A téma elevanciája hazai szemszögbl sem elhanyagolható: a Magyaoszágon mköd befektetési alapok között nagyságendileg megegyezik a magya, illetve a nemzetközi (azon belül nagyészt ameikai) észvényekbe fektet alapok vagyona, és a többi hazai intézményi megtakaítási fomában (nyugdíjpénztáak, biztosítók) is folyamatosan n az ameikai befektetések súlya. Az étekezésben ítak ávilágítanak, hogy olyan hatalmas súlyú mélegen kívüli tételek, mint a szolgáltatással meghatáozott vállalati nyugdíjpogamok, nagymétékben befolyásolhatják egy vállalat kockázatát és étékét. Emiatt a vállalatétékelés, a potfoliókezelés soán, a befektetési döntéseket megelzen ezek figyelembe vétele nem maadhat el. Ehhez a tanszpaencia elsegítése is fontos, a nyugdíjpogamok számviteli kezelésének finomodásáa, illetve a vállalatok kommunikációjában tötén változásoka is szükség van. Végezetül meg kell említeni, hogy a szolgáltatási nyugdíjpogamok észvényesi étéke, kockázata, tkeköltsége gyakoolt hatásaitól a vállalatok beuházási és finanszíozási döntéseik, valamint a menedzsment javadalmazása soán sem tekinthetnek el. Az étekezés szekezete az alábbi. A második fejezetben öviden ismetetem a vállalati szolgáltatási nyugdíjpogamok mködését, a endszeel kapcsolatos alapvet fogalmakat és a legfontosabb szabályozási kédéseket. A hamadik fejezetben bemutatom, hogy a szolgáltatási nyugdíjpogamok az adott szabályozói könyezetben milyen módon (befektetési politikával és fedezettség mellett) növelhetik a vállalat étékét. Ezen belül a nyugdíjpogamokkal kapcsolatos hagyományos álláspont övid ismetetése mellett, alapveten a vállalati pénzügyes megközelítést tágyalom észletesen. Így alaposan foglalkozom a nyugdíjak állami gaanciájával és a vállalatok kolátozott felelsségével (biztosítási hatás), az adók hatásával, végül a kett együttes egyéb piaci tökéletlenségek figyelembevétele mellett évényes szeepét elemzem. Az étekezés negyedik észe a 3

15 észvények kockázatáa gyakoolt hatásokkal foglalkozik. Ezen belül elszö a befektetéskezelés gyakolatának és könyezetének átalakulását mutatom be, ezt követen a számviteli hiányosságok és az infomáció szeepét vizsgálom. A negyedik fejezet leghangsúlyosabb észében pedig a tkeáttételbl és keeszttulajdonlásból számazó piaci kockázattal foglalkozom, több feltételendszeben, elméleti modellek segítségével. Az ötödik fejezet az empiikus kutatás keetében vizsgált hipotéziseket, a módszetani kédéseket és a kutatás észletes eedményeit tatalmazza. Végül az étekezés hatodik fejezetében összefoglalom a legfontosabb elméleti és empiikus eedményeket és kitéek ezek lehetséges gyakolati hasznosítási teületeie. 4

16 II. A SZOLGÁLTATÁSI NYUGDÍJPROGRAMOK BEMUTATÁSA.. A szolgáltatási nyugdíjpogamok jelentsége Az Egyesült Államokban a nyugdíjcélú megtakaítás keetében felhalmozott vagyon 003 végén meghaladta a.000 milliád dollát. 5 (Ennek megoszlását mutatja az. számú ába.) Ebbl a vagyontömegbl közel 860 milliád dollát tett ki a vállalati szféa által mködtetett szolgáltatással meghatáozott nyugdíjpogamokban felhalmozott összeg.. ába A nyugdíjcélú megtakaítás keetében felhalmozott vagyon és összetételének alakulása az USA-ban (milliád dollá, ) 4,0 00,0 00 0,0 00 8,0 00 6,0 00 4,0 00, E gyéni N yugdíjszám lák (IR A ) állam i és helyi önkom ányzati nyugdíjalapok szövetségi szolgáltatási nyugdíjpogam ok hozzájáulási nyugdíjpogam ok vállalati szolgáltatási nyugdíjpogam ok évjáadékok, életbiztosítások díjtatalékai Foás: ICI [004] Bá a szolgáltatási nyugdíjpogamok aánya a teljes pénzügyi vagyonon belül az elmúlt tíz évben csökkent, abszolút nagysága hatalmas. Összehasonlításképpen: 003 végén az Egyesült Államok vállalati szektoának adósságállománya mintegy 5000 milliád dollá 5 A statisztikusok ide soolják a magán alapon mködtetett szolgáltatási és hozzájáulási nyugdíjpogamok mellett az egyéni nyugdíjszámlákon (IRA), a helyi, állami és szövetségi nyugdíjalapokban, valamint az évjáadékok fedezeteként, illetve az életbiztosítások díjtatalékaiként elkülönített összegeket is. Ezek között mind a szolgáltatással, mind a hozzájáulással meghatáozott endszeek megtalálhatóak, a tágan ételmezett nyugdíjcélú megtakaításokon belül az utóbbi típusúak súlya valamivel nagyobb. Foás: ICI [004]. 5

17 volt, 6 amelybl 870 milliád dollát tettek ki vállalati kötvények. Tehát a vállalatok szolgáltatási nyugdíjpogamok keetében fennálló kötelezettségállománya (a bankokat nem számítva) több mint egyhamada a szekto hagyományos ételemben számolt adósságának és közel kéthamada a kötvényeken keesztül megtestesül tatozásának. 7 Egy Lehman Bothes elemzés szeint az S&P 500 észvényindex vállalatai közül 00 végén 36 mködetett szolgáltatási nyugdíjpogamot. 8 Ezekben a kötelezettségek fedezeteként 95 milliád dollányi vagyon feküdt, ez köülbelül a észvények piaci étékének átlagosan százalékát tette ki. (Egyes szektookon belül ez az aány jóval magasabb volt.) A nyugdíjpogam eszközeinek étéke 3 kibocsátó esetében alacsonyabb volt, mint az elejelzett jáadékkötelezettségek diszkontált étéke, azaz az S&P 500 észvényindex vállalatai közül köülbelül 45 százaléknak volt alulfedezett a nyugdíjpogamja. Egyébként 00 végén az S&P 500 indexet alkotó vállalatok észvényeinek piaci étéke meghaladta a 8000 milliád dollát 9, ez az Egyesült Államok vállalati szektoának több mint kéthamada. Ebbl kifolyólag az indexbe tatozó vállalatok alapveten jól leíják a teljes gazdaság nyugdíjpogamjainak helyzetét. A szolgáltatási nyugdíjpogamoknak a vállalatok életében betöltött jelentsége nemcsak abban tüközdik, hogy a cégek tkeszekezetében milyen jelents a nyugdíjkötelezettségek aánya. A Standad & Poo s adatai szeint nyugdíjpogamok nettó költsége 0 az elmúlt 8 évben az S&P 500 vállalatai által jelentett pofitok (as epoted eanings),5-9 százalékát tette ki, míg az egyedi hatásoktól megtisztított eedményeknek (coe eanings) is -6,5 százalékát. (Az alulfedezettség valós météke pedig egyes foások szeint meghaladja az 500 vállalat egyévi nyeeségét.) Az USA összes szolgáltatási nyugdíjpogamja 998-ban milliád dollányi jáadékot fizetett ki, míg a vállalatok a nyugdíjalapokban lév észvények áfolyam-emelkedése miatt mindössze 35 milliád dollányi befizetést teljesítettek az ilyen típusú pogamokba. A szolgáltatással meghatáozott nyugdíjpogamok a cégek embei efoás menedzsmentjének is elengedhetetlen észét képezik. A Standad & Poo s [004] szeint az S&P 500 vállalatai által mködtetett szolgáltatási nyugdíjpogamoknak 00 végén millió 6 pénzügyi vállalatokat és famokat kivéve, foás: FED [004a] 7 Figyelembe véve, hogy az állami, helyi önkományzati, valamint szövetségi nyugdíjpogamok (ezek együttes vagyona 00 végén meghaladta a 800 milliád dollát) köülbelül 90 százaléka szolgáltatással meghatáozott, az USA nyugdíjcélú megtakaításainak több mint 40 százaléka fekszik szolgáltatási nyugdíjpogamokban. 8 Foás: Dickson-Reinhad [003] 9 Foás: Standad & Poo s [004] 0 Ez az eedménykimutatásban szeepl kategóia, nem összetévesztend a nyugdíjpogamba tötén befizetésekkel, amelyek a vállalat pénzáamlását befolyásolják. Foás: PWBA [00] 6

18 aktív (még dolgozó) tagja volt. Munnell-Soto [003] szeint 98 és 00 között a nyugdíjpogamokba tötén befizetések átlagosan a béköltség 6,6 százalékát tették ki. A szezpáos szeint ez a szám az alapokban lév észvények áfolyam-emelkedése nélkül 9,9 százalék lett volna. Az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztéiuma által készített elemzés szeint 998- ban az USA-ban több mint 56 eze szolgáltatással meghatáozott magán alapon mködtetett nyugdíjpogam létezett, mintegy 3 millió aktív taggal. A valamilyen fomában nyugdíja jogosult dolgozók 44 százaléka vállalati szolgáltatási nyugdíjpogam tagjaként (is) vát vagy kapott jáadékot az elemzés szeint. A magán alapon mködtetett szolgáltatási nyugdíjpogamoknak 998-ban több mint háomnegyede, de étékben köülbelül 90 százaléka szövetségileg biztosítva volt. 3 Ez azt jelenti, hogy közel 44 millió f, aktív és má nyugdíjas egykoi munkavállaló jáadéka államilag gaantált volt, azaz a magánszféa aktív dolgozói egyötödének a nyugdíját az állam biztosította... A nyugdíjkötelezettség és fedezete Az Egyesült Államokban egy vagy több vállalat (szponzo) közösen is létehozhat szolgáltatási nyugdíjpogamot a munkavállalókól való idskoi gondoskodás céljából. Ezek dönt többsége egy vállalat által mködtetett, úgynevezett egyszponzoos pogam (singleemploye plans). Ebbe a kategóiába tatoznak azok a nyugdíjpogamok is, amelyeket azonos tulajdonosi csopotba tatozó vállalatok közösen tatanak fenn. Ezektl némileg elté szabályozás vonatkozik a több munkáltató által létehozott és mködtetett, kollektív szezdésen alapuló pogamoka (multiemploye plans). Tekintve, hogy ez utóbbiak jelentsége jóval kisebb, az étekezésben alapveten az egyszponzoos szolgáltatási nyugdíjpogamoka koncentálok. A nyugdíjas években fizetend juttatások fedezetének megteemtésée általában egy a vállalat(ok)tól jogi ételemben elkülönített nyugdíjalap (pension fund) létehozásán keesztül keül so. A kifizetés általában a nyugdíjas haláláig havi endszeességgel folyósított állandó nagyságú (itkábban indexált) jáadék fomájában töténik, de elfodul, hogy a nyugdíjba vonulásko a pogam egy összegben (lump sum) fizeti ki az adott összeget. Az i. munkavállaló jáadéka (B i ) általában a munkában eltöltött évekkel és az utolsó (vagy az utolsó néhány, leggyakabban háom) év átlagos fizetésével egyenes aányban álló összeg. Foás: PWBA [00] 3 Foás: PBGC [999], PBGC [003] és Kandaian [003] 7

19 B i i i = W T k, () ahol W i az i. munkavállaló utolsó néhány munkában eltöltött évében kapott átlagos fizetése, T i az i. munkavállaló vállalatnál eltöltött (a nyugdíjpogamba tötén belépéstl számított) szolgálati éveinek száma, k pedig egy ele meghatáozott (általában - százalék köüli) konstans szozószám. Ritkábban a kifizetés nem az utolsó évek átlagos jövedelmétl függ, hanem egy ele meghatáozott összeg (M) és a munkában eltöltött évek szozata: B i i = M T. Nem jellemz, de elfodul, hogy egyes nyugdíjpogamok a szolgálati idtl független, fix havi összeget fizetnek jáadékként a jogosultaknak. A jáadékok az Egyesült Államokban nincsenek indexálva, a kifizetések nominálisan vannak ögzítve. 4 nyugdíjpogamban ögzített explicit jáadékígéet mellé, idnként tatozhat implicit jáadékelem is. Elfodulhat ugyanis igaz, ez nem jellemz, hogy egy pogam mködtetje, más néven szponzoa úgy dönt, hogy önként megnöveli a jáadékok étékét (például az alap befektetéseinek jó teljesítménye vagy csak egyszeen munkaevonzó képességének javítása miatt). A munkavállaló csak meghatáozott munkában eltöltött váakozási id után jogosult a jáadékoka. A váakozási id tövényben meghatáozott. Az Egyesült Államokban 00-ig évényben lev szabályozás szeint vagy 5 év szolgálati id 5 után válik jogosulttá a munkavállaló az () képlet szeinti jáadékoka (cliff vesting), vagy pedig fokozatos a jáadékjogok megszezése (gaded vesting), 3 év után má jogosult a jáadékok 0 százalékáa és a 7. év végéig szezi meg az összes jogot. A vonatkozó szabályozás a 00-es évtl kezdve megváltozott: a munkavállaló vagy 3 év váakozási id után jogosulttá válik a felhalmozódott jáadékok teljes összegée, vagy má a második év után megszezi a felhalmozódott jáadékok 0 százalékát és azt követen minden évben a jogok újabb egyötödét megszeezve a 6. év végéig válik teljesen jogosulttá. 6 Tövény szabályozza azt is, hogy miko kell folyósítani a jáadékokat. Ez legkésbb a jogosult 65. életévének betöltéseko következik be, de a nyugdíjpogam ennél koábbi folyósítást is meghatáozhat. (A jáadékfizetés kezdete legfeljebb 70 éves koig tolódhat ki, ha a munkavállaló 65 éves koa után tovább dolgozik a nyugdíjpogam szponzo vállalatánál, vagy ha 65 éves koában még nincs legalább 0 év pogam tagként ledolgozott szolgálati 4 Ezzel szemben más oszágokban (pl. Nagy-Bitannia) a jáadékok eálételemben meghatáozottak, azaz a kifizetések nagysága valamilyen áindexhez kötött. 5 ami nem feltétlenül naptái évet, hanem meghatáozott munkaóaszámot is jelenthet 6 Temészetesen a nyugdíjpogam ennél övidebb váakozási idt is meghatáozhat. A 8

20 ideje.) A munkavállaló halála esetén a házastás jogosult a megszezett jáadékok legalább ötven, de nem több mint száz százalékáa. A tövény megtiltja, hogy a munkáltató a jáadékfizetés csökkentése (vagy megszüntetése) céljából elbocsássa vagy büntesse a munkavállalókat. A pogam megszüntetéseko az összes felhalmozódott kötelezettség megszezetté válik, nyugdíjpogamok összeolvadása pedig nem csökkentheti a munkavállalók jáadékait. A nyugdíjpogam adminisztációjáét, mködését, a tövényes mködés biztosításáét általában egy elvileg a pogamtagok édekeit véd megbízott szevezet vagy személy, gondnok (tustee) felel. A pogam és a nyugdíjalap ezzel páhuzamosan jogilag el is különül a szponzo vállalat(ok)tól, önálló egységként kezelhet. Mélegében foásoldalon a jövben fizetend jáadékok jelenétéke szeepel kötelezettségként. Ezek fedezetét a szponzo vállalat(ok) befizetései, illetve az ezekbl felhalmozódó vagyon hozama teemti meg. Egy szolgáltatási nyugdíjpogam leegyszesített mélegét mutatja a. számú táblázat.. táblázat A szolgáltatási nyugdíjpogam tág ételemben vett mélege Eszközök Étékpapíok (észvények, kötvények stb.) PV (jövbeli befizetések) (Fedezetlen kötelezettség) Foások PV (felhalmozódott (folyó) kötelezettség) PV (jövbeli fizetésemelések miatti kötelezettség) PV (jövbeli munkaviszonyból adódó kötelezettség) (Túlfedezettség) A nyugdíjpogamot létehozó vállalat az alap eszközeinek befektetését saját maga is végezheti, ám jellemzbb, hogy valamilyen befektetéskezel cége (biztosító, bank, egyéb vagyonkezel) bízza. Temészetesen ez utóbbi esetben is a szponzo vállalat hatáozza meg a befektetési politika keeteit. A szolgáltatási nyugdíjalapok eszközösszetételének idbeli alakulását mutatja a. számú ába. Amint azt az ába mutatja, az eszközök dönten étékpapí-befektetéseket jelentenek, az Egyesült Államokban ezen belül a legnagyobb súllyal a észvények, azt követen pedig a vállalati kibocsátású kötvények, jelzáloglevelek és állampapíok, valamint a pénzpiaci eszközök szeepelnek. Néhány százalék eejéig elfodulnak a nyugdíjalap eszközei között a szponzo vállalat saját észvényei. (Ezek maximális aánya jogszabályilag 0 százalékban van meghatáozva.) 9

A TŐKE KÖLTSÉGE. 7. Fejezet. 7.1. Források tőkeköltsége. 7.1.2 Saját tőke költsége. 7.1.1. Hitel típusú források tőkeköltsége DIV DIV

A TŐKE KÖLTSÉGE. 7. Fejezet. 7.1. Források tőkeköltsége. 7.1.2 Saját tőke költsége. 7.1.1. Hitel típusú források tőkeköltsége DIV DIV 7. Fejezet A TŐKE KÖLTSÉGE 7.1.2 Saját tőke költsége D =hitel tőkeköltsége. i =névleges kamatláb, kötvény esetén n. P n =a kötvény névétéke. =a kötvény áfolyama. P 0 Hitel típusú foások tőkeköltsége, (T

Részletesebben

A pénzügyi számítások alapjai II. Az értékpapírok csoportosítása. Az értékpapírok csoportosítása. értékpapírok

A pénzügyi számítások alapjai II. Az értékpapírok csoportosítása. Az értékpapírok csoportosítása. értékpapírok A pénzügyi számítások alapjai II. étékpapíok Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Ka Pénzügyi Tanszék Galbács Péte doktoandusz Az étékpapíok csopotosítása Tulajdonosi jogot (észesedési viszonyt) megtestesítő

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Dülk Marcell 2012/2013/2

Pénzügyi ismeretek. Dülk Marcell 2012/2013/2 Pénzügyi ismeetek Dülk Macell 2012/2013/2 Rövid ismetető Dülk Macell, dulk@finance.bme.hu, QA337 Jegyzetek, diák Számonkéés Miől lesz szó? Nettó jelenéték fogalma és számítása Pénzáamlások becslése Tőkeköltség

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

7.2 Az infláció okozta jóléti veszteség

7.2 Az infláció okozta jóléti veszteség 7.2 Az infláció okozta jóléti veszteség Elemezésünk kiindulópontja a pénzügytanból jól ismet Fishe-tétel, amelynek ételmében a nominális kamatláb () megközelítőleg egyenlő a eálkamatláb ( ) és az inflációs

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

2011. november 2. Dr. Vincze Szilvia

2011. november 2. Dr. Vincze Szilvia 20. novembe 2. D. Vincze Szilvia Tatalomjegyzék.) Számtani és métani soozatok Métani soozatok alkalmazásai: 2.) Kamatos kamat számítás a.) Egyszeű kamatszámítás b.) Kamatos kamat számítás c.) Kamatszámítás

Részletesebben

Gazdaság és környezet kapcsolódási pontjai. Nem megújuló erőforrások kitermelése. Környezetgazdaságtan. 1. rész

Gazdaság és környezet kapcsolódási pontjai. Nem megújuló erőforrások kitermelése. Környezetgazdaságtan. 1. rész Könyezetgazdaságtan 11. előadás: A temészeti eőfoások otimális használata és a temészeti tőke étékelése 1. ész A temészeti eőfoások otimális használata 2012 BME Könyezetgazdaságtan Tanszék Gazdaság és

Részletesebben

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató

Egyesült Siker Alapok Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz TKM tájékoztató Egyesült Siker Alapok Befektetési okhoz kapcsolódó, egyedi, egyszeri díjfizetésű, teljes életre szóló életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium G Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások

kockázatai A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások kockázatai Mennyiben jelenthet megoldást befektetési/megtakarítási céljai elérésére, nyugdíjas évei, illetve gyermekei anyagi biztonságára nézve a befektetési

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2008 ÉVI GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYE... 2 I.1 PUBLIKUS MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 II SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEI MÓDSZEREI... 6

Részletesebben

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november

A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA. 2015. november A DUNA HOUSE CSOPORT BEMUTATÁSA 2015. november 1 Tartalomjegyzék 3-7 Bevezetés 8-9 A tranzakció és a bevétek felhasználása 10-11 A befektetési sztori 12-13 Lakás és lakáshitel piac 14-20 Szegmensek bemutatása

Részletesebben

A Markowitz modell: kvadratikus programozás

A Markowitz modell: kvadratikus programozás A Markowitz modell: kvadratikus programozás Harry Markowitz 1990-ben kapott Közgazdasági Nobel díjat a portfolió optimalizálási modelljéért. Ld. http://en.wikipedia.org/wiki/harry_markowitz Ennek a legegyszer

Részletesebben

Vállalati szolgáltatási nyugdíjprogramok optimális befektetési politikája és fedezettségi szintje az Egyesült Államokban

Vállalati szolgáltatási nyugdíjprogramok optimális befektetési politikája és fedezettségi szintje az Egyesült Államokban Közgazdasági Szemle, LI. évf., 2004. december (1113 1131. o.) MÓRICZ DÁNIEL Vállalati szolgáltatási nyugdíjprogramok optimális befektetési politikája és fedezettségi szintje az Egyesült Államokban Az Egyesült

Részletesebben

Definíciószerűen az átlagidő a kötvény hátralévő pénzáramlásainak, a pénzáramlás jelenértékével súlyozott átlagos futamideje. A duration képlete:

Definíciószerűen az átlagidő a kötvény hátralévő pénzáramlásainak, a pénzáramlás jelenértékével súlyozott átlagos futamideje. A duration képlete: meg tudjuk mondani, hogy mennyit ér ez a futamidő elején. Az évi 1% különbségeket jelenértékre átszámolva ez kb. 7.4% veszteség, a kötvényünk ára 92,64 lesz. Látható, hogy a hosszabb futamidejű kötvényre

Részletesebben

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése

Hirdetmény. 1. A biztosítási díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése Hirdetmény A SIGNAL Biztosító Zrt. az alább meghatározott biztosítási szerződés típusok adott szerződési pontjai kapcsán az alábbi kiegészítéseket, pontosításokat teszi az ügyfelek mind teljeskörűbb tájékoztatása

Részletesebben

GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi eszközök értékelése

GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi eszközök értékelése GYAKORLÓ FELADATOK 3. A pénzügyi szközök étéklés. fladat (kötvény) A vállalat 2 millió fointos buházása mgvalósításának finanszíozásához kötvénykibocsátást tvz, 5 Millió Ft étékbn. A jgyzést lbonyolító

Részletesebben

Rövid távú modell III. Pénzkereslet, LM görbe

Rövid távú modell III. Pénzkereslet, LM görbe Rövid távú modell III. Pénzkereslet, Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Rövid távú modell III. Pénzkereslet, Félév végi dolgozat 40 pontos vizsga május 23. hétf 10 óra május

Részletesebben

MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság MÁV Magyar Államvasutak Zártkören Mköd Részvénytársaság Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 7 I.1 A vállalkozás bemutatása 7 I.2 A Társaság

Részletesebben

UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz TKM tájékoztató. Tisztelt Leendő Ügyfelünk!

UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz TKM tájékoztató. Tisztelt Leendő Ügyfelünk! UNION-Szinkron Befektetési eszközalapokhoz kapcsolódó, egyszeri díjfizetésű életbiztosításokhoz tájékoztató Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás az olyan befektetési egységekhez

Részletesebben

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A BALLA AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A 2004. ÉVI EGYSZERSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2005. január 31. vállalkozás vezetje (képviselje) 1 BALLA AUDIT KFT. K I E G É S Z Í T M E L L

Részletesebben

A hosszú távú finanszírozási döntések főbb jellemzői

A hosszú távú finanszírozási döntések főbb jellemzői A hosszú távú finanszírozási döntések főbb jellemzői s Mikor, milyen eszközökbe, mennyi tőkét fektessenek be, és ezt honnan, milyen formában biztosítsák. s A döntések célja a tőkeszerkezet, a saját tőke

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

A évi biztosításmatematikai jelentés

A évi biztosításmatematikai jelentés A 2014. évi biztosításmatematikai jelentés A Pénztár tagdíjfizetőinek száma 2014. év elején 82.207 fő volt. Ehhez érkezett 870 új belépő, míg a tagsági viszony - kilépés, elhalálozás, nyugdíjba vonulás

Részletesebben

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához

KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A 296/2006.(XI.28.) Kt. sz. melléklete KONCEPCIÓ a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló új rendelet megalkotásához A szociális területen alkalmazott két f jogszabály

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19.

A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője. A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A magyar nyugdíj-modell jelene és jövője A magánnyugdíjpénztárak államosításának elvi és elméleti kérdései 2010. október 19. A nyugdíjrendszerek típusai A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok,

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Alapozza meg nyugdíjas éveit! Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a gondtalan évek alatt az anyagi kérdések se okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS 22 Milyen

Részletesebben

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát?

nyugdíjbiztosítás Hosszú távú nyugdíjcélok, Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Hosszú távú nyugdíjcélok, nyugdíjbiztosítás Szeretné megalapozni jövője anyagi biztonságát? Kezdjen megtakarítani mielőbb, hogy a nyugdíjas évek alatt a pénzügyi kérdések ne okozhassanak problémát! ÖNGONDOSKODÁS

Részletesebben

Készletek - Rendelési tételnagyság számítása -1

Készletek - Rendelési tételnagyság számítása -1 Készlete - Rendelési tételnagyság számítása -1 A endelési tételnagyság meghatáozása talán a legészletesebben tágyalt édésö a észletgazdálodási szaiodalomban. Enne nagyészt az az oa, hogy mind az egyszee

Részletesebben

Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország

Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország 33,0% 13,0% 14,0% 8,0% 28,0% 12,0% 16,0% 10,0% 32,0% 34,0% 24,0% 9,0% 38,0% 27,0% 2,0% 15,0% 13,0% 15,0%

Részletesebben

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag

QUAESTOR. Fundamentális elemzés Segédanyag QUAESTOR Fundamentális elemzés Segédanyag A vállalat számviteli elemzése A fundamentális értékeléshez minden esetben a pénzügyi adatok, számviteli kimutatások jelentik az alapot Az éves jelentésbl és a

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance.

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance. Társasági adó 2012 Társasági adó 2012 Pollák Márton: +36 30 332 5119 1. oldal (összes: 23) Társasági adókulcs Társasági adó 2012 2012-ben nem változik az adókulcs. Továbbra is a pozitív adóalap 500 millió

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés

Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés Tizedik lecke Megtakarítás és befektetés A takarékosságot eszköznek tekintsd arra, hogy mindig független légy az emberektől, ami tisztességed megóvásának nélkülözhetetlenebb feltétele, mintsem hinnéd.

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működés megkezdésének időpontja: 1995. november 22. A pénztár tisztségviselőinek

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

A pénzügyi kockázat elmélete

A pénzügyi kockázat elmélete 7. Kötvények és árazásuk Részvények és kötvények Részvény: tulajdonrészt jelent, részesedést a vállalat teljesítményéb l. Kötvény: hitelt jelent és a tartozás visszazetésének szabályait. A részvényeket

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Részvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában

Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Kiből lehet milliomos? Körséta a befektetések világában Szalay György szakértő Pannon Egyetem Veszprém 2015. október 12. 1 2 Pénzügyi pozíció az egyes életszakaszokban Több megtakarítás, mint adósság Egyszerű

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100%

Az eszközalap tervezett befektetési korlátai: Eszközcsoport Minimális arány Maximális arány Megcélzott arány. Mögöttes befektetési alap 90% 100% 100% AEGON TEMPÓ ALLEGRO 10 Az eszközalap kizárólag az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt, forintban denominált Aegon Tempó Allegro 10 Alapokba Aegon Tempó Allegro 10 Alapok Alapja

Részletesebben

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések Vállalati pénzügyek 1 5-6. előadás Beruházási döntések Beruházás Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás Hosszú élettartamú eszközök keletkezése A beruházások jellemzői A beruházások

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparzési adóról állandó jelleg iparzési tevékenység esetén Flap 2010. adóévben SÁROSD önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrl (Benyújtandó

Részletesebben

Forintban Denominált Modell Portfoliók Átmeneti portfolió 45% 10% Átmeneti portfolió 45% Pénzpiaci Kötvény Abszolút hozamú A befektetési stratégia célja: A tőke reálértékének megőrzése és egy stabil kamatjövedelem

Részletesebben

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től)

FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) FORINT KAMATVÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) H0K: 0. számú kamatváltoztatási mutató forinthitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel futamideje alatti kamatperiódusokban, azaz a

Részletesebben

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés

Pénzügy menedzsment. Hosszú távú pénzügyi tervezés Pénzügy menedzsment Hosszú távú pénzügyi tervezés Egy vállalat egyszerűsített mérlege és eredménykimutatása 2007-ben és 2008-ban a következőképpen alakult: Egyszerűsített eredménykimutatás (2008) Értékesítés

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én)

FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ. (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én) FORINT KAMATFELÁR-VÁLTOZTATÁSI MUTATÓ (Hatályos: 2015. január 7-től) (Aktualizálva: 2015. január 14-én) H0F: 0. számú kamatfelár-változtatási mutató forinthitelek esetén A mutató értéke fix nulla a hitel

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. az EMGA kiadásairól. Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.25. COM(2014) 390 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az EMGA kiadásairól Korai előrejelző rendszer, 2014/5-6. szám HU HU TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Készült a Pénzügyminisztérium és a KOPINT-DATORG Rt. közötti szerzdés alapján. Szerkesztette és a munkacsoportot vezette: Palócz Éva

Készült a Pénzügyminisztérium és a KOPINT-DATORG Rt. közötti szerzdés alapján. Szerkesztette és a munkacsoportot vezette: Palócz Éva KOPINT-DATORG Rt. Konjunktúra, Piackutató és Számítástechnikai Rt. Az euró magyarországi bevezetéséhez vezet, társadalmi és gazdasági szempontból optimális út jellemzirl, annak ütemezésérl, különös tekintettel

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

A Markowitz modell: kvadratikus programozás

A Markowitz modell: kvadratikus programozás A Markowitz modell: kvadratikus programozás Losonczi László Debreceni Egyetem, Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Debrecen, 2011/12 tanév, II. félév Losonczi László (DE) A Markowitz modell 2011/12 tanév,

Részletesebben

Rövid távú modell II. Pénzkínálat

Rövid távú modell II. Pénzkínálat Rövid távú modell II. Pénzkínálat Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Elkezdtük felépíteni a rövid távú modellt Ismerjük a kamatláb és a kibocsátás közti kapcsolatot

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Vállalatértékelés/Értékteremtés és értékrombolás(folytatás)

Vállalati pénzügyek II. Vállalatértékelés/Értékteremtés és értékrombolás(folytatás) 3-6. Vállalati pénzügyek II. Vállalatértékelés/Értékteremtés és értékrombolás(folytatás) Pénzügyek Tanszék Deliné Pálinkó Éva palinko@finance.bme.hu BME GTK Pénzügyek Tanszék, Pálinkó Éva 1 Bevezetés A

Részletesebben

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások

Egyes választható portfóliókra vonatkozó prudenciális elvárások, befektetési előírások ARANYKOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR BEFEKTETÉSI POLITIKA (KIVONAT) A Pénztár a Befektetési Politika rendelkezéseit a következő vagyonkezelési irányelvekben rögzíti: A Pénztár elsődleges célja a befektetett

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon

Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el. előtakarékossági piacon MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak szerepe a hazai megtakarítási és nyugdíj-el előtakarékossági piacon Előadó: dr. Hardy Ilona Előadó: az Aranykor

Részletesebben

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának 007. évi gazdálkodásáról közzétett adatok ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft-ban A. Befektetett 0 65 661 191 979 370 0 191 979

Részletesebben

Higgy abban, hogy kézbe veheted. jövőd. Jövôkulcs nyugdíjbiztosítások. Higgy magadban.

Higgy abban, hogy kézbe veheted. jövőd. Jövôkulcs nyugdíjbiztosítások. Higgy magadban. Higgy abban, hogy kézbe veheted a jövőd. Jövôkulcs nyugdíjbiztosítások Higgy magadban. Jövőkulcs nyugdíjprogram Befektetési egységekhez kötött biztosítás, amiben a befektetés összetétele a nyugdíjba vonulás

Részletesebben

A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés

A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés A közbeszerzési jogorvoslat egy másik útja (vázlat) Bevezetés Dr. Gadó Gábor szakállamtitkár úr felkérésének eleget téve röviden felvázolom a bírósági út, mint elvi modell egy lehetséges változatát, ami

Részletesebben

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan

Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan Szabályozói tőkeköltség-számítás a távközlési piacon 2014. december 31-re vonatkozóan VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 2015. MÁJUS 14. 1 Vezetői Összefoglaló A dokumentum háttere és célja 1.1 A Deloitte Üzletviteli

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Portfóliók képzése és a portfólió értékelés mértékei. A portfóliókockázat. elemzése. Az arbitrázs-értékelés modellje és alkalmazása.

Portfóliók képzése és a portfólió értékelés mértékei. A portfóliókockázat. elemzése. Az arbitrázs-értékelés modellje és alkalmazása. Beuházás és fnanszíozás döntések Levelező. konzultácó Potfólók kézése és a otfóló étékelés météke. A otfólókockázat secáls esetenek elemzése. Az abtázs-étékelés modellje és alkalmazása. A otfolók kézése,

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VII. előadás Vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet elemzése

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL TÁJÉKOZTATÓ A TELJES KÖLTSÉGMUTATÓRÓL Tisztelt Leendő Ügyfelünk! Az Ön által megkötni kívánt életbiztosítás az olyan befektetési egységekhez kötött (ún. unit-linked típusú) biztosítások körébe tartozik,

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

A nyugdíjalapok helyzete a közelmúlt válsága után

A nyugdíjalapok helyzete a közelmúlt válsága után SZOCIÁLPOLITIKA ÉS ÉRDEKVÉDELEM A nyugdíjalapok helyzete a közelmúlt válsága után A 2000-es évek pénzügyi válságát követően sok előre meghatározott szolgáltatás nyújtását ígérő szakmai nyugdíjrendszer

Részletesebben

SZOLVENCIATŐKE MINT FIXPONT

SZOLVENCIATŐKE MINT FIXPONT SZÜLE BORBÁLA SZOLVENCIATŐKE MINT FIXPONT A tanulmányban a szező a fixpont-iteáció témájával foglalkozik egy elméleti modellben, a biztosítók szolvenciatőkéjének számolásával kapcsolatban. A téma aktualitását

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. TEST-VÉR Egészségpénztár Cím: 1119 Budapest, Hengermalom út 6/A, fszt. 3. Tel: (+36 1) 361-4901 Tel/fax: (+ 36 1) 385-8586 Levelezési cím: 1509 Budapest, Pf. 5. Ingyen hívható: (+36 80) 20 44 73 Honlap:

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE Kötelező Öngondoskodás Figyelő Heti Válasz Konferencia 2010. november 24. Vízkeleti Sándor I. A háztartások megtakarításai nőni kezdtek 12,0 10,0 8,0 Háztartások nettó finanszírozási

Részletesebben

Magánnyugdíjrendszerek

Magánnyugdíjrendszerek Magánnyugdíjrendszerek A magánnyugdíjrendszerek szerepe a megfelelő mértékű és fenntartható nyugdíjak biztosításában Európai Bizottság Ezt a publikációt a foglalkoztatásra és szociális szolidaritásra vonatkozó

Részletesebben

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány

Csodalámpa Óhaj Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 1. AZ ALAPÍTVÁNY ISMERTETÉSE A Csodalámpa Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesít Alapítvány 2003. április 14-én jött létre. A bejegyzéssel egyidben az Alapítvány közhasznú minsítést is kapott. Alapítója: Patzauer

Részletesebben

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS)

2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ. (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) 2005. I. FÉLÉVI BESZÁMOLÓ (Nemzetközi Számviteli Szabályok, IFRS) Főbb mutatószámok (Nem konszolidált, IFRS) (millió forint) év 2005. Mérlegfőösszeg 1 358 504 1 459 666 1 612 230 Ügyfélhitelek, nettó 915

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

Cégértékelés. Benefit Barcode Inc. Vállalat értékének megállapítása diszkontált cash-flow módszer alkalmazásával

Cégértékelés. Benefit Barcode Inc. Vállalat értékének megállapítása diszkontált cash-flow módszer alkalmazásával Cégértékelés Benefit Barcode Inc. Vállalat értékének megállapítása diszkontált cash-flow módszer alkalmazásával 2016. 2015.05.19. május Vállalati érték meghatározása A Benefit Barcode Inc. többségi tulajdonosa

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Bevezetés a diadikus adatelemzésbe elmélet és alkalmazás

Bevezetés a diadikus adatelemzésbe elmélet és alkalmazás Tanulmányok Bevezetés a diadikus adatelemzésbe elmélet és alkalmazás Gelei Andea PhD, a Budapesti Covinus Egyetem egyetemi docense E-mail: andea.gelei@unicovinus.hu Dobos Ime DSc, a Budapesti Covinus Egyetem

Részletesebben

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra Graphisoft Park SE Pénzügyi Jelentés 2006 a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra A MENEDZSMENT ÉRTÉKELÉSE A PÉNZÜGYI HELYZETRŐL ÉS AZ EREDMÉNYEKRŐL Az alapvetően szoftver fejlesztőként

Részletesebben

kötvényekről EXTRA Egy percben a

kötvényekről EXTRA Egy percben a EXTRA Egy percben a kötvényekről Szeretne befektetni? A befektetések egyik lehetséges formája a kötvény. Tudjon meg többet a kötvényekről! Olvassa el tájékoztatónkat! BEFEKTETÉSEK kérdésekben segít ez

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben