JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 27-én órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Áldozó Tamás Dobó Zoltán Gaálné Vörösmarty Éva Galambos Szilvia Dr. Horváth Zsolt Lévai József Nagy Jenő Papp Tamás Polgárdy Imre Pusztai István Sárvári Csaba Stolár Mihály Végh László Vörös Kálmán képviselők Távolmaradását bejelentette: Hári Lenke, dr. Horváth József és Orbán Imre képviselők Jelen voltak továbbá: Oláh Miklós kutatásvezető Balaton Fejlesztési Tanács, Balatonfüred Katonáné Bellovits Andrea igazgató Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Veszprém Baranyainé Juhász Éva osztályvezető Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Veszprém Őry Arnold igazgató Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Veszprém Major László igazgató Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, Veszprém Miskolczi Tibor igazgatóhelyettes Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Dr. Zay Andrea igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár Kovács Béla osztályvezető Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár Petróczi Imre szakmai igazgatóhelyettes Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Dr. Káldi Zoltán bányakapitány - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság, Veszprém Dr. Imre László megyei jegyző Horváth Ernő Elnöki Kabinet titkára Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető

2 2 Farkas Barbara költségvetési referens Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Krámli János önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető Lasztovicza Jenő Köszöntötte a testületi ülésén megjelent képviselőtársait, a hivatal és a sajtó munkatársait, valamennyi megjelent vendéget. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 18 fő közgyűlési tag közül 15 fő jelen van, az ülés határozatképes. Ismertette, távolmaradását előzetesen bejelentette: Hári Lenke, dr. Horváth József és Orbán Imre képviselő. Bejelentette, hogy az Ügyrendi Bizottság a június 27-ei ülésén a napirendi tervezetet tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Indítványozta a fentiek figyelembevételével a napirend elfogadását. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 15 fő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 28/2013. (VI. 27.) MÖK határozatot: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a június 27-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása A Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozása Előadó: Előkészítésért felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna idegenforgalmi referens 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 3. Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program évi megvalósulásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György területfejlesztési referens

3 3 4. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a megyei területfejlesztési tervezés és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési programjának összefüggéseiről Előadó: Előkészítésért felelős: Dr. Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Arnold György területfejlesztési referens 5. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről Előadó: Katonáné Bellovits Andrea, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetője Előkészítésért felelős: Krámli János önkormányzati referens 6. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Krámli János önkormányzati referens 7. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. április június 8.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter idegenforgalmi referens, bizottsági titkár Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Lasztovicza Jenő: Megállapította, hogy a közgyűlés az ülés napirendjét elfogadta. Bejelentette, hogy az ülés megkezdése előtt a képviselők részére kiosztásra került a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége vezetőjének alábbi tárgyú levele: - Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülésén részvétel, Veszprém megye környezeti állapotának évi alakulásáról adatok, válasz - valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítás tervezetének javított, kiegészített változata. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása A Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozása Lasztovicza Jenő Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a közgyűlésnek elfogadásra javasolták. Bejelentette továbbá, hogy az Ügyrendi Bizottság a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Rendjét (Ügyrend) elfogadta.

4 4 Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólások: Dr. Horváth Zsolt Röviden ismertette, a Magyar Országgyűlés 2012-ben fogadta el a nemzeti értékek védelméről és a hungarikumokról szóló törvényt, majd ezt követően áprilisában vált hatályossá a törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet. Elmondta, e szabályozásnak köszönhetően szerte az országban települési illetve megyei értéktárak nyílnak és létrehozásra kerülnek azok a szervezeti egységek, amelyek a települési és megyei értéktárak működését végzik. Ismertette továbbá, miszerint a törvény hatálya alapján létrejött a Hungarikum Bizottság is, amely felelős a Hungarikumok Gyűjteménye megvalósításáért. Tájékoztatta a Közgyűlés tagjait, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium szervezésében e témában jelenleg is országjáró konferenciasorozat zajlik. Veszprémben is sor került erre a Megyeháza Szent István termében. A konferencia sorozat célja az volt, szerették volna felhívni a figyelmét a települési vezetőknek, a megyei közgyűlési elnököknek, hogy éljenek a jogszabály adta lehetőséggel, és minden település hozza létre a saját értéktárát, minden megye töltse fel a megyei értéktárát, hogy a magyar nemzeti értéktár megteljen, és ebből kerüljön kiválasztásra a Hungarikumok Gyűjteménye. Örömét fejezte ki, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése létre kívánja hozni a Veszprém Megyei Értéktárát, és a feladatok ellátása érdekében megalakítja a Megyei Értéktár Bizottságot. Arra kért mindenkit, hogy aktívan vegyen részt ebben a folyamatban. Pusztai István A támogatás mellett két észrevételt tett az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondta, érezhető volt a dilemma azzal kapcsolatban, hogyan álljon fel a létrehozandó bizottság. Véleménye szerint egy eleme van, melyet nem sikerült teljes konzekvenciával átgondolni, mégpedig hogy erre a bizottságra - miután sajátos feladat és funkciója van - nem lehet illetve nem célszerű ráhúzni az általános bizottsági sémát. Vagyis, hogy ugyanaz legyen a feladatköre, ugyanazok a kötelezettségek érintsék, mint a közgyűlés pénzügyi, területfejlesztési és ügyrendi bizottságait. Úgy gondolta, hogy a bizottság speciális volta miatt, ugyanazt a mechanizmust, ugyanazt a működési szabályokat e bizottsággal szemben nem célszerű felállítani, mint a többi bizottsággal kapcsolatban. Véleménye volt, hogy inkább feladathoz kötött bizottságként kellene működni, mintsem a közgyűlés állandó bizottságaként, függetlenül az elnevezésétől. További észrevétele volt, hogy az előterjesztés próbálta feloldani azt a problémát, miszerint alapvetően egy tág értelemben vett kulturális kérdésről van szó, ezért inkább ez szakmai kérdés, mint politikai. Véleménye szerint a bizottság összetétele kifejezetten politikai, miután közgyűlési tagokból áll, miközben a feladat természetesen sokkal inkább szakmai jellegű és a szakma értékrendjét kell, hogy tükrözze. A szervezeti és működési szabályzat nyilvánvalóan próbálja megoldani ezt a helyzetet azzal, hogy a bizottság munkájába kiket, milyen szervezeteket von be. Véleménye volt, meg kell

5 5 hagyni a bizottságnak azt a jogkört, hogy bővíthesse a bevonandó szervezetek körét. Példaként említette, hogy az előterjesztésben szerepel a Veszprém Megyei Múzeumigazgatóság, de nincs benne a Zirci Természettudományi Múzeum, holott a megyében nagyon fontosak azok az értékek, amelyek a természeti, földrajzi értékeket jelentik, tovább megemlítette, hogy a civil szférát sem látja megjelenni az előterjesztésben. Azt javasolta, hogy a bizottság működése során próbáljon elszakadni attól, hogy egy hagyományos értelemben vett önkormányzati bizottság és próbáljon nyitni a szakmai és civil szervezetek felé, mert véleménye szerint akkor lesz eredményes a tevékenysége. Dr. Horváth Zsolt Elmondta, jogosnak tartja a felvetéseket, de jelentős része nyitott kapukat dönget. Nagyon örült annak, hogy a megyei önkormányzat úgy döntött, hogy egy önálló bizottságot hoz létre a megyei értéktár bizottság működtetése kapcsán, és nem bármely bizottság mellé rendelt feladataként vállalja fel ezt. Álláspontja szerint az előterjesztésből is látható, hogy széleskörű társadalmi együttműködés keretében kerül sor a megvalósításra. A társadalmi szerepvállalás, mely a javaslattétel jogát jelenti majd, melyet a törvény is úgy fogalmaz meg, hogy bárki tehet javaslatot annak érdekében, hogy mit javasol értéknek az adott településen vagy éppen megyei szinten. Ismertette, előzetesen a bizottság arra készül, hogy nagyon sok társadalmi szervezetet, civil szervezetet kér fel az együttműködésre, hogy ők is vegyenek részt a feladat végrehajtásában. Az előterjesztésben szereplő szervezeteket biztosan megkeresik. Véleménye volt továbbá, hogy nem tudja elképzelni azt, hogy lenne olyan szervezet, amely ha felkérést kap az együttműködésre azt ne vállalná, illetve azt sem, hogy a bizottság utasítana el együttműködési felajánlást. Véleménye szerint e törvénynek a létrejötte és a megvalósulás folyamata mind az irányban mutat, hogy széleskörű társadalmi együttműködés keretében fog megvalósulni a feladat. Lasztovicza Jenő Megköszönte a hozzászólásokat és indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 15 fő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 11/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendeletet a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Lasztovicza Jenő Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 15 fő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

6 6 29/2013. (VI. 27.) MÖK határozatot: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény 4. (1) bekezdésében foglaltak alapján július 5. napjával létrehozza a Veszprém Megyei Értéktárat. 2. A Veszprém Megyei Értéktár működtetésével kapcsolatos feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint, július 5. napjától a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság látja el, melynek 6 fős személyi összetételét a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbiak szerint állapítja meg: elnök: Dr. Horváth Zsolt alelnök: Lévai József tag: Dobó Zoltán tag: Papp Tamás tag: Sárvári Csaba tag: Vörös Kálmán 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Értéktár létrehozására és működtetésére évben 200 ezer Ft-ot biztosít a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében foglaltak szerint. 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat saját bevételi forrásainak függvényében évtől évenként felülvizsgálja a Veszprém Megyei Értéktár finanszírozásának lehetőségét. 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatban foglaltakról tájékoztassa az érintetteket. 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata függelékei hatályosításáról. Határidő: pont tekintetében július pont tekintetében a költségvetési rendeletnek megfelelően 4. pont tekintetében évtől évenként 5. pont tekintetében július pont tekintetében július 5. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei jegyző Lasztovicza Jenő Az újonnan megválasztott Veszprém Megyei Értéktár Bizottság minden tagjának eredményes és hatékony munkát kívánt, továbbá reményét fejezte ki, hogy a jövőben munkájukkal a következő évtizedekre komoly gyűjteményt fognak létrehozni, amely az egész ország számára, valamint a nemzet számára is fontos értéket képvisel majd.

7 7 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Lasztovicza Jenő Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatta a közgyűlést. A Veszprém Megyei Értéktár Bizottság megalakításával létrejövő új bizottság elnökét a megyei közgyűlés tisztségviselőinek és tagjainak juttatásairól szóló 10/2000.(IX.28.) önkormányzati rendeletben szabályozottak alapján a megállapított alapdíjon felül havonta az alapdíj 85%-ának megfelelő összegű tiszteletdíj illeti meg. Az elnöknek megválasztott képviselő bizottsági tagságából adódóan biztosított juttatáson felül többletkiadásként a tiszteletdíj 62%-a jelentkezik, így a bizottság megalakulását követően évben 315 ezer Ft forrás biztosítása szükséges (személyi juttatások: 248 ezer Ft; munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 67 ezer Ft), melynek fedezete az általános tartalék. Elmondta, továbbá, az előterjesztés leadását követően érkezett az önkormányzathoz a Balatoni Szövetség levele, melyben a évi megyei tagdíjfizetési kötelezettség teljesítését kéri. A 30 ezer Ft tagdíj, mint önként vállalt feladat finanszírozásának forrása a céltartalék Önként vállalt feladatok tartalék kerete előirányzata. Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez 2012-ben benyújtott Az egészségre építve! című TÁMOP /1-2012/1110 jelű, tartaléklistán szereplő pályázat kedvezően került elbírálásra, ezáltal az Önkormányzat ezer Ft működési célú, valamint 550 ezer Ft felhalmozási célú támogatáshoz jut. A pályázat bevétele a személyi juttatásokat 936 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 253 ezer Ft-tal, a dologi kiadásokat ezer Ft-tal, valamint a beruházási kiadásokat 550 ezer Ft-tal emeli. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. (1) bekezdése b) pontjának bd) alpontjára figyelemmel elkülönítetten kell az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat szerepeltetni az önkormányzat költségvetési rendeletében, mely új melléklet beiktatását teszi kötelezővé. Ismertette, a fenti módosítások a már megküldött rendelet-tervezetet több pontban módosítják, ez az eredeti költségvetési rendelet további mellékletét is olyan módon érinti, mely a kiküldött rendelet-tervezetet tartalmában jelentősen változtatja. Erre figyelemmel kiosztásra került a javított, kiegészített rendelettervezet. Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a közgyűlésnek elfogadásra javasolták. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, nem hangzott el.

8 8 Hozzászólások: Pusztai István Elmondta, nincs szándékában a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakat teljesen megismételni. Jelezni szerette volna, hogy a Bevételi többletek fejezetrészben olyan elem került be, amire eddig még nem volt példa, nevezetesen a Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára pályázattal kapcsolatos ígérvény, amelynek beemelése megítélése szerint számvitelileg is helytelen, hiszen az önkormányzat úgy igényli le, hogy abban még nem született döntés. Megítélése szerint teljesen szokatlan eljárás, hogy a pályázati kiírás során a határidőt először meghosszabbították, majd pedig zárolták és az is, hogy a várható, megigényelt összeg költségvetési bevételként szerepel, annak ellenére, hogy az előterjesztő céltartalékba helyezését javasolja. Utalt a pénzügyi bizottságon elhangzott válaszra, miszerint az adóigazgatásban is ezt az elvet alkalmazzák, viszont szerinte a kettő teljesen más, hiszen az adó az jól vagy rosszul, de tervezhető, valamennyi bevételt hozó költségvetési bevételi tétel. Ez pedig egy egyedi, pályázati megítélés alapján biztosít forrást az önkormányzatnak, tehát bevételként csak azért szerepeltetni, hogy nyáron ne kelljen közgyűlést tartani szerinte ez nem csak morálisan, de számvitelileg is nagyon helytelen. Lasztovicza Jenő: Megadta a szót Dr. Imre László megyei jegyző úr részére, hogy a hozzászólásra reagáljon. Dr. Imre László Válaszában elmondta, hogy a pályázatot felfüggesztették, mely azt is jelenti, hogy a pályázat újra megnyitásra fog kerülni. Mint ahogy azt a bizottsági ülésen is elmondta, ismertette, hogy valószínűleg változni fog a pályázat célrendszere, valamint összege is, így az eredeti kiírástól el fog térni. Elmondta továbbá, hogy a költségvetési rendeletben az említett pályázat várható bevételére kiadás nem került tervezésre, céltartalékban van, kötelezettségvállalás erre nincs. Mindezekre figyelemmel álláspontja szerint a közgyűlés elé kerülő megoldás helyes. Véleménye volt, nagy a valószínűsége annak, hogy rendkívüli közgyűlést kell tartani, amennyiben a pályázati kiírásban új kitételek fognak szerepelni. Lasztovicza Jenő Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 15 fő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett megalkotta a 12/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendeletet a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9 9 3. Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program évi megvalósulásáról Lasztovicza Jenő Köszöntötte az ülésen megjelent, a napirend előkészítésében részt vevő szervek képviselőit: a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervétől Baranyainé Juhász Éva osztályvezetőt, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságától Őry Arnold igazgatót, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságától Major László igazgatót a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságától Miskolczi Tibor igazgatóhelyettest, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől dr. Zay Andrea igazgatót és Kovács Béla osztályvezetőt, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságától Petróczi Imre szakmai igazgatóhelyettest, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányságától dr. Káldi Zoltán bányakapitányt. Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítésük. Szóbeli kiegészítés nem hangzott el. Lasztovicza Jenő Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége az előterjesztés elkészítéséhez határidőben nem tudott tájékoztatást, adatot szolgáltatni, azonban a közgyűlési anyag kiküldését követően június 25-én megküldte szakmai észrevételeit, kiegészítéseit, mely kiosztásra került. Kérte, hogy a Veszprém megyei környezetvédelmi program évi megvalósulásáról szóló beszámolót a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége vízbázisvédelemmel, vízhasználatokkal, szennyvíz-tisztítással, vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatos kiegészítéseinek, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el a közgyűlés. Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Lasztovicza Jenő Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 15 fő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

10 10 30/2013. (VI. 27.) MÖK határozatot: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megyei környezetvédelmi program évi megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 4. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a megyei területfejlesztési tervezés és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési programjának összefüggéseiről Lasztovicza Jenő Köszöntötte Oláh Miklós kutatásvezetőt, a Balaton Fejlesztési Tanács képviseletében. Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Oláh Miklós Bejelentette, hogy az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Lasztovicza Jenő Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Lasztovicza Jenő Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 15 fő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett tudomásul vette a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a megyei területfejlesztési tervezés és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési programjának összefüggéseiről szóló tájékoztatót. Lasztovicza Jenő Megköszönte Oláh Miklósnak az elkészített anyagot, valamint azt, hogy részt vett a közgyűlésen.

11 5. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről 11 Lasztovicza Jenő Köszöntötte Katonáné Bellovits Andrea igazgató asszonyt, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetőjét, és megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Katonáné Bellovits Andrea Bejelentette, hogy az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Lasztovicza Jenő Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés: Pusztai István Megkérdezte, mi az oka annak, hogy országosan és a megyében is a nyilvántartott álláskeresők száma csökkenő tendenciát mutat, megjegyezte, hogy a KSH adatai szerint komoly mértékű a csökkenés. Hová kerülnek azok a személyek, akik kikerülnek a nyilvántartott álláskeresők közül. Elmondta, az előterjesztésben szerepel, hogy a nyilvántartott álláskeresők 42,8 %-a az ellátottak közé tartozik, 57,2 % pedig ellátás nélküli. Megkérdezte, hogy a munkaügyi rendszeren kívül részesülnek-e más ellátási formában a munkanélküliek, gondolt például az egyéb szociális rendszerben nyújtható lakhatási vagy egyéb támogatásra. A harmadik kérdése arra vonatkozott, miszerint az előterjesztés úgy fogalmaz, hogy 2011-ben 2012-ben a közfoglalkoztatás munkaerő felvevő hatása jelentősen hozzájárult a munkaerő piaci helyzet javulásához, ezért kérdése az volt, hogy a közfoglalkoztatás megjelenik-e versenyszférában? Véleménye szerint nem az a fő kérdés egy gazdaság fejlődésében, hogy a foglalkoztatás javítása, vagy javulása szempontjából a közfoglalkoztatottság hogyan alakul, azonban ennek is van szerepe természetesen, de arra keresi a választ, hogy a versenyszférában mennyien dolgoznak. A negyedik kérdése a közfoglalkoztatás esetében a foglalkoztatás időtartamára vonatkozott. Tudomása szerint nem 8 órában alkalmazzák a közfoglalkoztatottakat, hanem hat órában vagy 4 órában, vagy esetleg váltórendszerben alkalmazzák őket, példaként említette, hogy 35 embert egyik hónapban, 35 embert a másik hónapban. A megyében ezen a területen mi a gyakorlat. Lasztovicza Jenő: Megadta a szót Katonáné Bellovits Andrea igazgató asszonynak. Válasz a kérdésekre:

12 12 Katonáné Bellovics Andrea: Ismertette, az első kérdés a nyilvántartott álláskeresők számának csökkenésére vonatkozott. Elmondta, az anyagból is kiderül, hogy 2010 óta folyamatosan csökken Veszprém megyében az álláskeresők száma. Szezonális hullámzás jellemző, a téli hónapokban megnő, nyáron szinte felére lecsökken az álláskeresők száma. A csökkenés oka hogy elhelyezkednek az emberek, egyrészt a versenyszférában, másrészt a közfoglalkoztatásban, elsősorban azért kerülnek ki a rendszerükből. Az ellátott és nem ellátottakra vonatkozó kérdés kapcsán ismertette, hogy az álláskeresési ellátás időtartama lecsökkent három hónap időtartamra. E jelentős mértékű változás az elmúlt évben történt. Elmondta, hogy aki kimeríti az álláskeresési ellátását az az önkormányzathoz fordulhat foglalkoztatást helyettesítő támogatásért. Elmondta továbbá, hogy az 57 % ellátás nélküli munkanélküli esetében a más jellegű szociális támogatásról nem tud felvilágosítást nyújtani, csak azokról rendelkezik információval, akik a munkaügyi rendszerükben vannak, és ott ők nem részesülnek ellátásban. A közfoglalkoztatás és a versenyszféra összefüggéseire válaszolva elmondta, az anyagból is kiderül hogy a tavalyi évben több mint 10 ezer fő dolgozott a közfoglalkoztatásban különböző programokban, ehhez képest a versenyszférában kevesebben tudtak elhelyezkedni, de a kettő együttes hatása hozzájárult ahhoz, hogy a megye munkaerő piaci helyzete lényegesen javult a tavalyi évben, és az idei évben is nagyon kedvező hatások tapasztalhatók. A közfoglalkoztatás időtartamára vonatkozóan elmondta, hogy a közfoglalkoztatásban a hagyományos önkormányzati foglalkoztatásban jellemzően 6 órás munkaidő a meghatározó, 8 órát is lehet támogatásként igényelni, de a cél az, hogy minél több ember tudjon részt venni a közfoglalkoztatásban, ehhez pedig a források korlátozottak. A nagyobb foglalkoztatást úgy lehet elérni, hogy 6 óra időtartamú foglalkoztatást biztosítanak. Ismertette, a foglalkoztatás időtartama átlagosan 3-5 hónap. Az országos közfoglalkoztatási programokban 8 órás közfoglalkoztatásra is van példa. Általánosságban elmondható, hogy fél év és nyolc hónapos foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak. Ismertette továbbá, hogy ez évben több mint 4000 ember dolgozik a közfoglalkoztatásban. Hozzászólás nem hangzott el. Lasztovicza Jenő Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 15 fő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett tudomásul vette a Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatót. Lasztovicza Jenő: Megköszönte Katonáné Bellovics Andrea igazgató asszonynak a beszámoló elkészítését, valamint hogy részt vett a közgyűlés ülésén. 6. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Lasztovicza Jenő Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.

13 13 A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Lasztovicza Jenő Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) tárgyú előterjesztés elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 15 fő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 31/2013. (VI. 27.) MÖK határozatot: 1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2013. (IV. 25.), MÖK határozatra, a 19/2013. (V.25.) MÖK határozat 3./ pontjára, a 23/2013. (IV. 25.), a 25/2013. (IV. 25.) MÖK határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseit elfogadta. 2./ A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 7. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. április június 8.) Lasztovicza Jenő Megkérem a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Lasztovicza Jenő Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 15 fő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót.

14 14 Lasztovicza Jenő Az ülést 15 óra 15-kor berekesztette. Megköszönte Képviselő társainak és a közgyűlésen részt vevő vendégeknek, hogy eljöttek, mindenkinek nagyon szép nyarat kívánt. A jegyzőkönyvben szereplő napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére már megküldésre kerültek. k.m.f. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei jegyző

15 30/2013. (VI. 27.) MÖK határozat melléklete BESZÁMOLÓ VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 LEVEGŐ... 3 VIZEK... 5 FÖLD, TALAJVÉDELEM ERDŐTERÜLETEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ZAJVÉDELEM TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM FELHAGYOTT IPARTELEPEK HASZNOSÍTÁSA BÁNYATERÜLETEK KATASZTRÓFAVÉDELEM, KÖRNYEZETBIZTONSÁG ÖSSZEFOGLALÓ Bányatelkek (1. sz. melléklet) Kutatási területek (2. sz. melléklet)

16 BEVEZETÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvényben foglaltak alapján a 24/2011. (II. 24.) MÖK határozatával jóváhagyta a Veszprém megye környezetvédelmi programja tárgyú dokumentációt. A törvény beszámolási kötelezettséget ír elő a megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról. Jelen beszámoló átfogóan elemzi a Veszprém megyei környezetvédelmi programban javasolt intézkedések, feladatok teljesülését. A Veszprém Megyei Önkormányzat feladata többek között, hogy figyelemmel kísérje és értékelje a megye környezeti állapotát, segítse az önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenységét, igény esetén kapcsolattartó/közvetítő szerepet vállaljon különböző szervezetek, intézmények között. A környezetvédelmi program a helyzetértékelésen alapul és a megye környezeti állapotának fenntartása, fejlesztése, javítása érdekében szükséges feladatokat összegzi. A környezetvédelmi program elsősorban nem a megyei önkormányzat feladatait tartalmazza, mert annak törvény adta lehetőségei korlátozottak. Megvalósításában a megyei településeken túl, a hatóságokon át sok az érdekelt partner szervezet. A program a nagyobb egységekben jelentkező, komplex problémák megoldási lehetőségeivel foglalkozik, átfogó célok és ezek eléréséhez szükséges intézkedések kerültek megfogalmazásra. A programban vannak olyan feladatok, melyekre a megyei önkormányzatnak kevés, vagy nincs ráhatása. A közgyűlési beszámoló készítéséhez 9 környezet védelméért felelős szervezettől kértünk tájékoztatást a környezet állapotának változásáról a hatáskörükbe tartozó területek tekintetében. A beszámoló elkészítéséhez 7 szervezettől kaptunk tájékoztatást, 2 szervezet a honlapjukon közzétett környezetvédelmi adatokra hívta fel a figyelmünket. A környezetvédelem terén az elmúlt években megyénket érintően a jelentős fejlődés az egészséges ivóvízellátás, a természeti értékeink bemutatása, a hulladékgazdálkodás és az iparbiztonság terén történt. A évi vörösiszap katasztrófa által okozott károkkal, és azok elhárítására hozott intézkedésekről a évről szóló beszámoló kiemelten foglalkozott. A évi beszámoló összeállítása során a katasztrófa vonatkozásában a környezetvédelmet érintő új információ nem merült fel. 2

17 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA LEVEGŐ A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tájékoztatása szerint a levegő minőségével kapcsolatos, mindenki által hozzáférhető adatok a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (továbbiakban KvVM) honlapján a cím alatt megtalálhatók. Az alábbi adatok nagyrészt e honlapról kerültek legyűjtésre. A levegő minőségét Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat Megfigyelési Főosztálya Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központja évente március 31-ig értékeli és készít beszámolót az automata mérőhálózat adatai alapján. A mérőhálózat rendszerébe Veszprém megyéből Ajka, Várpalota és Veszprém 1-1 mérőállomása szolgáltatja az adatokat. A mérőhálózat a következő anyagokat méri: kén-dioxid (SO2), nitrogén-dioxid (NO2), ülepedő por, fluorid, ammónia, ózon, benzol évi adatok Mérőállomás Ajka Várpalota Veszprém Légszennyezettségi index Benzo SO2 NO2 NOx PM10 CO l Kiváló Kiváló Kiváló Nem Kiváló Jó (2) (1) (1) (1) mérik (1) Kiváló Jó (2) Jó (2) Megfelel Nem Nem (1) ő (3) mérik mérik Kiváló Kiváló Kiváló Jó (2) Jó (2) Jó (2) (1) (1) (1) O3 Max. légszennyezettségi index Jó (2) Jó (2) Jó (2) Megfelelő (3) Jó (2) Jó (2) évi adatok Mérőállomás Ajka Várpalota Veszprém Légszennyezettségi index SO2 NO2 NOx PM10 Benzo l CO Kiváló Kiváló Kiváló Jó (2) Nem Kiváló (1) (1) (1) mérik (1) Kiváló Jó (2) Jó (2) Megfelel Nem Nem (1) ő (3) mérik mérik Kiváló Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2)) Kiváló (1) (1) Max. O3 légszennyezettségi index Jó (2) Jó (2) Jó (2) Megfelelő (3) Jó (2) Jó (2) 3

18 2011. évi adatok Légszennyezettségi index Max. Mérőállomás Benzo légszennyezettségi index SO2 NO2 NOx PM10 CO O3 l Kiváló Jó (2) Kiváló Jó (2) Nem Kiváló Jó (2) Jó (2) Ajka (1) (1) mérik (1) Kiváló Jó (2) Jó (2) Megfelel Nem Nem Jó (2) Megfelelő (3) Várpalota (1) ő (3) mérik mérik Kiváló Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2)) Kiváló Jó (2) Jó (2) Veszprém (1) (1) A évi adatok a beszámoló elkészítéséig nem kerültek közzétételre. Manuális mérőberendezés évi adatai Település Légszennyezettségi index Összesített index NO2 SO2 UP Ajka kiváló (1) - kiváló (1) kiváló (1) Balatonalmádi jó (2) - - jó (2) Balatonfüred jó (2) - - jó (2) Balatonfűzfő kiváló (1) - - kiváló (1) Berhida kiváló (1) - - kiváló (1) Herend - - kiváló (1) kiváló (1) Királyszentistván jó (2) - - jó (2) Liter kiváló (1) - - kiváló (1) Pápa kiváló (1) - - kiváló (1) Pétfürdő jó (2) - kiváló (1) jó (2) Sümeg jó (2) - - jó (2) Tapolca jó (2) - - jó (2) Várpalota kiváló (1) - kiváló (1) kiváló (1) Veszprém jó (2)) - jó (2) jó (2) Zánka kiváló (1) - - kiváló (1) Zirc kiváló (1) - - kiváló (1) A dőlt értékek esetén történt változás 2010 óta A megfelelő minősítést felváltotta a jó, illetve kiváló érték minden index esetén. A légszennyezettségi index alapján látható, a levegő minősége a településeken javult az utóbbi években az ipari struktúra - és technológiaváltás hatására, valamint környezetkímélő járművek elterjedésének köszönhetően, a mért légszennyező anyagok kibocsátása csökkent. A közlekedés terén forgalomszervezési intézkedések történtek a légszennyezés megelőzése érdekében. A gépjárműforgalom mérhetően csökken a magas üzemanyagárak következtében is. 4

19 Veszprém megyében 6 település kivételével lehetőség van a kiépített gázhálózatra történő rácsatlakozásra. Kedvezőtlen tendencia, hogy a lakosság a magas gázárak miatt, ha teheti az olcsóbb szilárd tüzelést választja. A megújuló energiaforrások tekintetében a napkollektorok használata kezd elterjedni. Még mindig kevés a szélenergia és a biogáz felhasználása megyénkben. VIZEK Ar Kormány elfogadta Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervét (2010. május 5.) Magyarország területét (teljes egészében a Duna vízgyűjtőjén fekszik) 42 tervezési alegységre osztották fel. Veszprém megyét a Balaton, a Cuhai Bakony-ér és Concó, az Észak-Mezőföld és Keleti Bakony, a Marcal, a Rába vízgyűjtő területe érinti. Az elfogadott tervek megtekinthetők a cím alatt. A tervek részletesen bemutatják a vízgyűjtő területeket, elemzik a vizek ökológiai, mennyiségi és minőségi állapotát, a vizek szabályozottságával, a tápanyag és szerves anyag terheléssel, a veszélyes anyagokkal, és egyéb szennyezésekkel kapcsolatos problémákat. Ismertetik a megoldásokat, a célkitűzéseket és az intézkedéseket. Meghatározzák azokat a vízfolyásokat is, melyek tekintetében csak évet követően re, illetve 2027-re - teljesíthetők a feltételek. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek többek között elősegítik a területfejlesztési és területrendezési tervezést is. Vízfolyások és állóvizek: A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatója tájékoztatása alapján Séd-Nádor kármentesítés: A Veszprém megyét érintő 1. szakaszra vonatkozóan december 6-án terepi bejárással elkezdődött a kármentesítési munkák részét képező meder- és környezet-rehabilitációs munkák előkészítése, a kármentesített mederszakaszok meder-helyreállítási munkálatai. A munkálatok során, a Nádor-csatorna medrén belüli szabályozásokra, valamint az oldalrézsűk stabilizálására került sor. Számos, a vizes élőhelyek védelmét elősegítő növényés mederalakítás történt. A teljes 1. szakasz átadásra került december 11-én a VÍZIG részére. A mederrendezési munkálatok a királyszentistváni osztómű és a péti víz torkolata közötti Papkeszi - Berhida - Ősi településeken befejeződtek. Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja: Az Igazgatóság indulni kíván a KEOP keretében meghirdetésre kerülő Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a tervezési időszakra KEOP-7.2.9/12 pályázati konstrukcióban. E pályázat keretében szeretnék a Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációs projektjéhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli terveket elkészíttetni. A Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja című projekt célja a vízrendszeren belül a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelése, a termelési, gazdálkodási biztonság megteremtése és fokozása úgy, hogy közben a természeti értékeket megőrizzék illetve lehetőség szerint az eredeti állapot visszaállításra kerüljön. A javító beavatkozásokat össze 5

20 kell hangolni a fenntarthatósági alapelvekkel év végén a közbeszerzési eljárás előkészítésére került sor. Kislődi-tározó: Az 1504/2012. (XI.16.) Korm. határozatban a Kormány felhívta a belügyminisztert, hogy határozza meg a 2014-ig üzembe helyezhető sík- és dombvidéki tározók megvalósításának költségvonzatát. A tározók megvalósításnak költségvonzatát figyelembe véve a 12/2013. (I.22.) Korm. rendelet 5 tározó létesítéséről rendelkezett, köztük a megyénk területén lévő kislődi tározóról. A rendelet a megvalósítás határidejét április 30. napjában jelölte meg. Tapolca-patak revitalizációja: A Pápa, Tapolca-patak revitalizációja című Startmunka-programhoz kapcsolódóan a vízjogi engedélyezési eljárást elindította az Igazgatóság: elkészítette a pápai Tapolca-patak revitalizációjának előzetes környezeti hatásvizsgálati tervdokumentációját, valamint a pápai Tapolca-patak felhagyott medrének a Horgas-ér és a Pápai-Bakony-ér közötti szakaszának helyreállítására vonatkozó vízjogi engedélyes és kiviteli tervét. Az előzetes feladatmegosztás alapján a tervek elkészítése a vízügyi igazgatóság feladata, míg a mederrendezés által érintett idegen tulajdonú ingatlanok rendezése (vásárlás, kisajátítás, stb.) az önkormányzat feladata. A mederrendezésre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatására az érvényben lévő jogszabályok értelmében a környezetvédelmi engedély megszerzését követően kerül sor, így a létesítési engedélyezési eljárás felfüggesztésre került a környezeti hatásvizsgálati eljárás jogerős lezárásáig. Ettől függetlenül a vízjogi létesítési engedély megszerzésének egyik alapfeltétele a teljes körű tulajdonosi hozzájárulás. A tulajdonviszonyok rendezése ügyében fennálló hiányosságok (kisajátítás, megegyezés hiánya, stb.) miatt a vízjogi engedélyezési eljárás is elhúzódik, ami veszélyezteti a mintaprogram megvalósítását. Sajnálatos módon a program indításakor még 7 malom volt a patak mellett, mára már ebből kettőt lebontottak, így a revitalizációban már csak (Edvy) malom lehet érintve. Vízrajzi fejlesztés: Vízrajzi felszíni állomások távjelzősítése történt az alábbi vízfolyásokon: Gerence-, Bitva-, Hajagos-, Torna-patak, Veszprémi-Séd. Karsztvíz-regenerálódás A Dunántúli-középhegységi bányászathoz köthető nagy karsztvíz kivételeket ig felszámolták, így az általános karsztregenerálódás megindulhatott. A karsztregenerálódás eredményeként emelkedő karsztvízszintek főleg a hegységperemeken éreztetik hatásukat, amelyek az elapadt források megfakadásában, területrészek vizesedésében, ingoványosodásában jelentkeznek. Egyes, a száraz időszakban (alacsony karsztvízszint idején) beépített területek szintén víz alá kerülhetnek. A jelentkező problémák kezelése csak a rendezett vízelvezetés visszaállításával, kiépítésével vagy csak mesterséges vízszintcsökkentéssel (megcsapolás) és a vízelvezetési problémák megoldásával lehetséges. A karsztvízszint emelkedés forrásokra gyakorolt közvetlen hatásai a Dunántúli-középhegység peremi területein a következő helyeken már intenzíven jelentkeztek. 6

21 A karsztvízszint emelkedés okozta problémák feltárása és kezelése ügyében a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság egy projekt indítására tett javaslatot 2013-ban, melynek ben folytak az előkészületei. A projektalapító dokumentumokat és a tender tervet az Országos Vízügyi Főigazgatóság felé továbbították. A projekt célja a Dunántúli-középhegységi karsztvíz készlet-gazdálkodási állapotértékelése, az emelkedő karsztvízszint nyomon követése, a karsztvízszint észlelő rendszer felülvizsgálata, kiegészítése és átalakítása, a karsztvízszint emelkedésből adódó természetvédelmi, környezetvédelmi, vízrendezési - és vízkár-elhárítási, vízkészlet-gazdálkodási - és területfejlesztési feladatok megfogalmazása, megoldásukra javaslatok kidolgozása. A Balaton vízszint alakulása Forrás: Balaton és Velencei-tó információs rendszer honlapja A Balatonra jellemző, hogy a vízkészlet állapota alapvetően a mindenkori hidrometeorológiai helyzettől függ. Ellentétben egyéb tavakkal, a vízutánpótlás csak a felszíni vizek hozamától, azaz a vízgyűjtőre hulló csapadék mennyiségétől függ. A Balaton vízszint szabályozása 1977-től bevezetett rend szerint évente cm közötti vízszinttartást írt elő. Ez az előírás 1997-től módosításra került, mely szerint a felső szintet +110 cm-re emelték. Ezzel a beavatkozással jelentősen növelték a tóban tarozott víz mennyiségét. Ha a vízszint meghaladja a felső, 110 cm-es szintet az alacsonyan fekvő, elsősorban a déli oldalon található part menti területeket a tó eláraszthatja, ezért a siófoki zsilip nyitásával a vízállást szabályozni kell. A vízszint természetes csökkenéséhez leginkább a nyári párolgás járul hozzá. Hatására szélsőséges esetben ez a csökkenés napi 1 cm is lehet. Ez 6 millió köbméter víz elpárolgását eredményezi naponta. Az alacsony vízállás ugyancsak a déli oldalon, a sekély meder mentén található településeket érinti. Balaton vízszintje A 2011-es és 2012-es éveket az a Balaton vízgyűjtőjén az aszály jellemezte. 7

22 Balaton vízszintje A százéves csapadékrekordot megdöntő tél miatt (januárban és februárban átlagosan 171 milliméter csapadék hullott a Balaton vízgyűjtőjére. Március elején meg is áradt a Zala, így naponta egy-másfél centiméterrel nőtt a vízszint a Balatonban. A vízutánpótlás miatt ideális vízállással kezdődik a nyári szezon. Vízellátási rendszerek Veszprém megye településeinek vízellátása három főbb részre osztható. A Balaton parti települések ellátására regionális vízellátó rendszer épült ki. Vízbázisként a nyirádi kutak, a települések kútjai és szükség esetén a Balatonra, mint vízbázisra telepített felszíni víztisztítók szolgálnak megfelelő minőségű ivóvízzel. A megye középső, talajtani szempontból mészköves területe jórészt karsztvízzel van ellátva, a veszprémi Bakonykarszt Zrt. üzemeltetésében. A megye északi és nyugati részén általában mélyfúrású kutak biztosítják az ivóvizet a Pápai Vízmű szolgáltatásában. A nagyobb szolgáltatók mellett több kisebb is működött ez ideig. A szomszédos Fejér és Vas megyéből is szolgáltatnak vizet egy-egy településre. Forrás: Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltségének honlapja S.sz. Vízmű üzemeltetők Települések száma 1 Bakonykarszt Zrt Dunántúli Regionális Vízmű Zrt 55 3 Pápavíz Zrt Márkó Építő és Szolgáltató Kft. 1 5 Pannonvíz 1 6 Vászoly Község Önkormányzata 1 7 Aquazala Kft. 1 8 VASIVÍZ Zrt. 1 S. sz Szennyvíz üzemeltetők Települések száma 1 Bakonykarszt Zrt Dunántúli Regionális Vízmű Zrt 52 3 Márkó Építő és Szolgáltató Kft. 1 4 Pápavíz Zrt. 21 8

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el.

Jegyzőkönyv. Stolár Mihály Ferenc Indítványozta, hogy a tanács az ülés napirendjét a kiküldött meghívóban foglaltak szerint fogadja el. Szám: 08/8-6/2014 Jegyzőkönyv Készült: 2014. május 14-én 10.00 órai kezdettel a 8-as főút Térségi Fejlesztési Tanácsnak a Veszprém Megyei Önkormányzat elnöki irodájában megtartott üléséről. Jelen van a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. február 26.-án 10 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Egry József termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:, a megyei

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/482-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 31-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Szent István termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:, a megyei közgyűlés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/207-2/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot:

JEGYZŐKÖNYV. 22/2013.( IX.6.) MNÖ határozatot: JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2013. szeptember 6-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Bejelentette, hogy az Ügyrendi Bizottság a február 12-i ülésén a napirendi tervezetet tárgyalásra alkalmasnak minősítette.

Bejelentette, hogy az Ügyrendi Bizottság a február 12-i ülésén a napirendi tervezetet tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőtársait, a hivatal és a sajtó munkatársait, valamennyi megjelent vendéget. Az ülés megkezdése előtt kérte a képviselőket, hogy egy perces néma felállással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/227-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/193-9/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/328-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/164-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Oszvald József elnökhelyettes Babits Emil képviselő Ruppert Béláné képviselő Scheer József képviselő Tihanyiné Baki Zsuzsanna képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2009. november 6-án 15 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme.

Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy-terme. J E GY Z Ő K Ö NY V 2016. november 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Szám: KOZP/1264-19/2016. Az ülés helye: VMJV Polgármesteri Hivatalának (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távolmaradását bejelentette: Galambos Szilvia, dr. Horváth József, Lévai József és Stolár Mihály képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Távolmaradását bejelentette: Galambos Szilvia, dr. Horváth József, Lévai József és Stolár Mihály képviselők JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. november 27-én 16.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/287-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 18 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés november 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés november 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei ülésére Tárgy: A neszmélyi vörösiszap tározó bejárásán szerzett tapasztalatok és az ezzel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/223-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről HIDEGKÚTI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: HID/29 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Hidegkúti Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. november 20 án 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 1/ 2016. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2016. január 28-án 18,00 órai kezdettel tartott együttes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/107-2/2016 Sürgős minősítésű indítvány E L Ő T E R J E S Z T

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/212-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés év II. félévi üléstervére és a év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés év II. félévi üléstervére és a év I. félévi ülésterv-tervezetére 84-3/2016/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2016. év II. félévi üléstervére és a 2017. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. október 29-én (szerda) 13:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/245-2/2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Lasztovicza Jenő részére Veszprém Megyeház tér 1. 8200 Ügyszámunk: 27464 /2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály, a megyei közgyűlés alelnöke JEGYZŐKÖNYV Iktatószám: 02/26-17/2016. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 11-én 9 00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Egry József termében megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 11/2017. (II. 14.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi területfejlesztési tevékenységéről A Veszprém Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-án 17.30 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről Készült Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok 814 815 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án (kedden) 13 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2011. december 7-én megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT 2014. NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

A KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE

A KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE 1. függelék a./2011. (.) önkormányzati rendelethez A KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE DR. ÁLDOZÓ TAMÁS 8500 Pápa, Fenyves u. 4. Telefonszám: 30/256-1475 aldozo.tamas@gmail.com Pápa Város Önkormányzata, 89/515-000

Részletesebben

Határidő: folyamatos, illetve december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos, illetve december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 75/2012. (XII. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés 2013. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Határidő: folyamatos, illetve 2013.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés évi munkaterve (Tervezet) A Vas Megyei Közgyűlés évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít:

A Vas Megyei Közgyűlés évi munkaterve (Tervezet) A Vas Megyei Közgyűlés évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít: A Vas Megyei Közgyűlés 2017. évi munkaterve (Tervezet) I. A Vas Megyei Közgyűlés 2017. évben is változatlanul kiemelt figyelmet fordít: az Integrált Területfejlesztési Program felülvizsgálatára a Területi

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz. Heves Megyei Közgyűlés év I. félévi ülésterve. KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: február 26.

Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz. Heves Megyei Közgyűlés év I. félévi ülésterve. KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: február 26. 1. Elnöki jelentés Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2016. év I. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2016. február 26. NAPIREND Jogi és Szervezési Osztály

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről. BODORFA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 395-59/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 29-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE A 253/2011. (XII. 29.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE 2012. február 16. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és. Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2/ 2017. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat, Lókút Község Önkormányzata és Borzavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2017. január 26-án 18,05 órai kezdettel tartott együttes

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. február 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak:, a

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 31-én megtartott nyílt ülésről 64/13/2013 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott nyílt ülésről Határozatok: 87/2013.(X.31.) kt. határozat 88/2013.(X.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRBALOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. június 30-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Várbalog Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

JEGYZŐKÖNYV. Ezt követően a Veszprém Megyei Német Önkormányzat 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2011. november 8-án 15 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/1/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben