JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének június 27-én órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Áldozó Tamás Dobó Zoltán Gaálné Vörösmarty Éva Galambos Szilvia Dr. Horváth Zsolt Lévai József Nagy Jenő Papp Tamás Polgárdy Imre Pusztai István Sárvári Csaba Stolár Mihály Végh László Vörös Kálmán képviselők Távolmaradását bejelentette: Hári Lenke, dr. Horváth József és Orbán Imre képviselők Jelen voltak továbbá: Oláh Miklós kutatásvezető Balaton Fejlesztési Tanács, Balatonfüred Katonáné Bellovits Andrea igazgató Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, Veszprém Baranyainé Juhász Éva osztályvezető Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Veszprém Őry Arnold igazgató Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Veszprém Major László igazgató Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság, Veszprém Miskolczi Tibor igazgatóhelyettes Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Dr. Zay Andrea igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár Kovács Béla osztályvezető Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, Székesfehérvár Petróczi Imre szakmai igazgatóhelyettes Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Dr. Káldi Zoltán bányakapitány - Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság, Veszprém Dr. Imre László megyei jegyző Horváth Ernő Elnöki Kabinet titkára Diószeginé Tímár Hajnalka irodavezető

2 2 Farkas Barbara költségvetési referens Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Krámli János önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető Lasztovicza Jenő Köszöntötte a testületi ülésén megjelent képviselőtársait, a hivatal és a sajtó munkatársait, valamennyi megjelent vendéget. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 18 fő közgyűlési tag közül 15 fő jelen van, az ülés határozatképes. Ismertette, távolmaradását előzetesen bejelentette: Hári Lenke, dr. Horváth József és Orbán Imre képviselő. Bejelentette, hogy az Ügyrendi Bizottság a június 27-ei ülésén a napirendi tervezetet tárgyalásra alkalmasnak minősítette. Indítványozta a fentiek figyelembevételével a napirend elfogadását. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 15 fő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 28/2013. (VI. 27.) MÖK határozatot: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a június 27-ei ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása A Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozása Előadó: Előkészítésért felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Dr. Derzsenyiné Balajthy Zsuzsanna idegenforgalmi referens 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens 3. Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program évi megvalósulásáról Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Fabacsovics Zoltán, megyei főépítész, irodavezető Arnold György területfejlesztési referens

3 3 4. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a megyei területfejlesztési tervezés és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési programjának összefüggéseiről Előadó: Előkészítésért felelős: Dr. Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke Fabacsovics Zoltán megyei főépítész, irodavezető Arnold György területfejlesztési referens 5. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről Előadó: Katonáné Bellovits Andrea, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetője Előkészítésért felelős: Krámli János önkormányzati referens 6. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Krámli János önkormányzati referens 7. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. április június 8.) Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Előkészítésért felelős: Zsebe Péter idegenforgalmi referens, bizottsági titkár Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Lasztovicza Jenő: Megállapította, hogy a közgyűlés az ülés napirendjét elfogadta. Bejelentette, hogy az ülés megkezdése előtt a képviselők részére kiosztásra került a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége vezetőjének alábbi tárgyú levele: - Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének ülésén részvétel, Veszprém megye környezeti állapotának évi alakulásáról adatok, válasz - valamint a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet módosítás tervezetének javított, kiegészített változata. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosítása A Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozása Lasztovicza Jenő Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a közgyűlésnek elfogadásra javasolták. Bejelentette továbbá, hogy az Ügyrendi Bizottság a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Rendjét (Ügyrend) elfogadta.

4 4 Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés nem hangzott el. Hozzászólások: Dr. Horváth Zsolt Röviden ismertette, a Magyar Országgyűlés 2012-ben fogadta el a nemzeti értékek védelméről és a hungarikumokról szóló törvényt, majd ezt követően áprilisában vált hatályossá a törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet. Elmondta, e szabályozásnak köszönhetően szerte az országban települési illetve megyei értéktárak nyílnak és létrehozásra kerülnek azok a szervezeti egységek, amelyek a települési és megyei értéktárak működését végzik. Ismertette továbbá, miszerint a törvény hatálya alapján létrejött a Hungarikum Bizottság is, amely felelős a Hungarikumok Gyűjteménye megvalósításáért. Tájékoztatta a Közgyűlés tagjait, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium szervezésében e témában jelenleg is országjáró konferenciasorozat zajlik. Veszprémben is sor került erre a Megyeháza Szent István termében. A konferencia sorozat célja az volt, szerették volna felhívni a figyelmét a települési vezetőknek, a megyei közgyűlési elnököknek, hogy éljenek a jogszabály adta lehetőséggel, és minden település hozza létre a saját értéktárát, minden megye töltse fel a megyei értéktárát, hogy a magyar nemzeti értéktár megteljen, és ebből kerüljön kiválasztásra a Hungarikumok Gyűjteménye. Örömét fejezte ki, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése létre kívánja hozni a Veszprém Megyei Értéktárát, és a feladatok ellátása érdekében megalakítja a Megyei Értéktár Bizottságot. Arra kért mindenkit, hogy aktívan vegyen részt ebben a folyamatban. Pusztai István A támogatás mellett két észrevételt tett az előterjesztéssel kapcsolatban. Elmondta, érezhető volt a dilemma azzal kapcsolatban, hogyan álljon fel a létrehozandó bizottság. Véleménye szerint egy eleme van, melyet nem sikerült teljes konzekvenciával átgondolni, mégpedig hogy erre a bizottságra - miután sajátos feladat és funkciója van - nem lehet illetve nem célszerű ráhúzni az általános bizottsági sémát. Vagyis, hogy ugyanaz legyen a feladatköre, ugyanazok a kötelezettségek érintsék, mint a közgyűlés pénzügyi, területfejlesztési és ügyrendi bizottságait. Úgy gondolta, hogy a bizottság speciális volta miatt, ugyanazt a mechanizmust, ugyanazt a működési szabályokat e bizottsággal szemben nem célszerű felállítani, mint a többi bizottsággal kapcsolatban. Véleménye volt, hogy inkább feladathoz kötött bizottságként kellene működni, mintsem a közgyűlés állandó bizottságaként, függetlenül az elnevezésétől. További észrevétele volt, hogy az előterjesztés próbálta feloldani azt a problémát, miszerint alapvetően egy tág értelemben vett kulturális kérdésről van szó, ezért inkább ez szakmai kérdés, mint politikai. Véleménye szerint a bizottság összetétele kifejezetten politikai, miután közgyűlési tagokból áll, miközben a feladat természetesen sokkal inkább szakmai jellegű és a szakma értékrendjét kell, hogy tükrözze. A szervezeti és működési szabályzat nyilvánvalóan próbálja megoldani ezt a helyzetet azzal, hogy a bizottság munkájába kiket, milyen szervezeteket von be. Véleménye volt, meg kell

5 5 hagyni a bizottságnak azt a jogkört, hogy bővíthesse a bevonandó szervezetek körét. Példaként említette, hogy az előterjesztésben szerepel a Veszprém Megyei Múzeumigazgatóság, de nincs benne a Zirci Természettudományi Múzeum, holott a megyében nagyon fontosak azok az értékek, amelyek a természeti, földrajzi értékeket jelentik, tovább megemlítette, hogy a civil szférát sem látja megjelenni az előterjesztésben. Azt javasolta, hogy a bizottság működése során próbáljon elszakadni attól, hogy egy hagyományos értelemben vett önkormányzati bizottság és próbáljon nyitni a szakmai és civil szervezetek felé, mert véleménye szerint akkor lesz eredményes a tevékenysége. Dr. Horváth Zsolt Elmondta, jogosnak tartja a felvetéseket, de jelentős része nyitott kapukat dönget. Nagyon örült annak, hogy a megyei önkormányzat úgy döntött, hogy egy önálló bizottságot hoz létre a megyei értéktár bizottság működtetése kapcsán, és nem bármely bizottság mellé rendelt feladataként vállalja fel ezt. Álláspontja szerint az előterjesztésből is látható, hogy széleskörű társadalmi együttműködés keretében kerül sor a megvalósításra. A társadalmi szerepvállalás, mely a javaslattétel jogát jelenti majd, melyet a törvény is úgy fogalmaz meg, hogy bárki tehet javaslatot annak érdekében, hogy mit javasol értéknek az adott településen vagy éppen megyei szinten. Ismertette, előzetesen a bizottság arra készül, hogy nagyon sok társadalmi szervezetet, civil szervezetet kér fel az együttműködésre, hogy ők is vegyenek részt a feladat végrehajtásában. Az előterjesztésben szereplő szervezeteket biztosan megkeresik. Véleménye volt továbbá, hogy nem tudja elképzelni azt, hogy lenne olyan szervezet, amely ha felkérést kap az együttműködésre azt ne vállalná, illetve azt sem, hogy a bizottság utasítana el együttműködési felajánlást. Véleménye szerint e törvénynek a létrejötte és a megvalósulás folyamata mind az irányban mutat, hogy széleskörű társadalmi együttműködés keretében fog megvalósulni a feladat. Lasztovicza Jenő Megköszönte a hozzászólásokat és indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 15 fő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a 11/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendeletet a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Lasztovicza Jenő Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Veszprém Megyei Értéktár és a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság létrehozásáról A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 15 fő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

6 6 29/2013. (VI. 27.) MÖK határozatot: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. törvény 4. (1) bekezdésében foglaltak alapján július 5. napjával létrehozza a Veszprém Megyei Értéktárat. 2. A Veszprém Megyei Értéktár működtetésével kapcsolatos feladatokat a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint, július 5. napjától a Veszprém Megyei Értéktár Bizottság látja el, melynek 6 fős személyi összetételét a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az alábbiak szerint állapítja meg: elnök: Dr. Horváth Zsolt alelnök: Lévai József tag: Dobó Zoltán tag: Papp Tamás tag: Sárvári Csaba tag: Vörös Kálmán 3. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Értéktár létrehozására és működtetésére évben 200 ezer Ft-ot biztosít a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében foglaltak szerint. 4. A Veszprém Megyei Önkormányzat saját bevételi forrásainak függvényében évtől évenként felülvizsgálja a Veszprém Megyei Értéktár finanszírozásának lehetőségét. 5. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatban foglaltakról tájékoztassa az érintetteket. 6. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon a Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata függelékei hatályosításáról. Határidő: pont tekintetében július pont tekintetében a költségvetési rendeletnek megfelelően 4. pont tekintetében évtől évenként 5. pont tekintetében július pont tekintetében július 5. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László, megyei jegyző Lasztovicza Jenő Az újonnan megválasztott Veszprém Megyei Értéktár Bizottság minden tagjának eredményes és hatékony munkát kívánt, továbbá reményét fejezte ki, hogy a jövőben munkájukkal a következő évtizedekre komoly gyűjteményt fognak létrehozni, amely az egész ország számára, valamint a nemzet számára is fontos értéket képvisel majd.

7 7 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosítása Lasztovicza Jenő Az előterjesztéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatta a közgyűlést. A Veszprém Megyei Értéktár Bizottság megalakításával létrejövő új bizottság elnökét a megyei közgyűlés tisztségviselőinek és tagjainak juttatásairól szóló 10/2000.(IX.28.) önkormányzati rendeletben szabályozottak alapján a megállapított alapdíjon felül havonta az alapdíj 85%-ának megfelelő összegű tiszteletdíj illeti meg. Az elnöknek megválasztott képviselő bizottsági tagságából adódóan biztosított juttatáson felül többletkiadásként a tiszteletdíj 62%-a jelentkezik, így a bizottság megalakulását követően évben 315 ezer Ft forrás biztosítása szükséges (személyi juttatások: 248 ezer Ft; munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 67 ezer Ft), melynek fedezete az általános tartalék. Elmondta, továbbá, az előterjesztés leadását követően érkezett az önkormányzathoz a Balatoni Szövetség levele, melyben a évi megyei tagdíjfizetési kötelezettség teljesítését kéri. A 30 ezer Ft tagdíj, mint önként vállalt feladat finanszírozásának forrása a céltartalék Önként vállalt feladatok tartalék kerete előirányzata. Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez 2012-ben benyújtott Az egészségre építve! című TÁMOP /1-2012/1110 jelű, tartaléklistán szereplő pályázat kedvezően került elbírálásra, ezáltal az Önkormányzat ezer Ft működési célú, valamint 550 ezer Ft felhalmozási célú támogatáshoz jut. A pályázat bevétele a személyi juttatásokat 936 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót 253 ezer Ft-tal, a dologi kiadásokat ezer Ft-tal, valamint a beruházási kiadásokat 550 ezer Ft-tal emeli. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. (1) bekezdése b) pontjának bd) alpontjára figyelemmel elkülönítetten kell az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat szerepeltetni az önkormányzat költségvetési rendeletében, mely új melléklet beiktatását teszi kötelezővé. Ismertette, a fenti módosítások a már megküldött rendelet-tervezetet több pontban módosítják, ez az eredeti költségvetési rendelet további mellékletét is olyan módon érinti, mely a kiküldött rendelet-tervezetet tartalmában jelentősen változtatja. Erre figyelemmel kiosztásra került a javított, kiegészített rendelettervezet. Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a közgyűlésnek elfogadásra javasolták. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, nem hangzott el.

8 8 Hozzászólások: Pusztai István Elmondta, nincs szándékában a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakat teljesen megismételni. Jelezni szerette volna, hogy a Bevételi többletek fejezetrészben olyan elem került be, amire eddig még nem volt példa, nevezetesen a Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára pályázattal kapcsolatos ígérvény, amelynek beemelése megítélése szerint számvitelileg is helytelen, hiszen az önkormányzat úgy igényli le, hogy abban még nem született döntés. Megítélése szerint teljesen szokatlan eljárás, hogy a pályázati kiírás során a határidőt először meghosszabbították, majd pedig zárolták és az is, hogy a várható, megigényelt összeg költségvetési bevételként szerepel, annak ellenére, hogy az előterjesztő céltartalékba helyezését javasolja. Utalt a pénzügyi bizottságon elhangzott válaszra, miszerint az adóigazgatásban is ezt az elvet alkalmazzák, viszont szerinte a kettő teljesen más, hiszen az adó az jól vagy rosszul, de tervezhető, valamennyi bevételt hozó költségvetési bevételi tétel. Ez pedig egy egyedi, pályázati megítélés alapján biztosít forrást az önkormányzatnak, tehát bevételként csak azért szerepeltetni, hogy nyáron ne kelljen közgyűlést tartani szerinte ez nem csak morálisan, de számvitelileg is nagyon helytelen. Lasztovicza Jenő: Megadta a szót Dr. Imre László megyei jegyző úr részére, hogy a hozzászólásra reagáljon. Dr. Imre László Válaszában elmondta, hogy a pályázatot felfüggesztették, mely azt is jelenti, hogy a pályázat újra megnyitásra fog kerülni. Mint ahogy azt a bizottsági ülésen is elmondta, ismertette, hogy valószínűleg változni fog a pályázat célrendszere, valamint összege is, így az eredeti kiírástól el fog térni. Elmondta továbbá, hogy a költségvetési rendeletben az említett pályázat várható bevételére kiadás nem került tervezésre, céltartalékban van, kötelezettségvállalás erre nincs. Mindezekre figyelemmel álláspontja szerint a közgyűlés elé kerülő megoldás helyes. Véleménye volt, nagy a valószínűsége annak, hogy rendkívüli közgyűlést kell tartani, amennyiben a pályázati kiírásban új kitételek fognak szerepelni. Lasztovicza Jenő Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 15 fő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett megalkotta a 12/2013. (VII. 3.) önkormányzati rendeletet a Veszprém Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9 9 3. Beszámoló a Veszprém megyei környezetvédelmi program évi megvalósulásáról Lasztovicza Jenő Köszöntötte az ülésen megjelent, a napirend előkészítésében részt vevő szervek képviselőit: a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervétől Baranyainé Juhász Éva osztályvezetőt, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságától Őry Arnold igazgatót, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságától Major László igazgatót a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságától Miskolczi Tibor igazgatóhelyettest, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől dr. Zay Andrea igazgatót és Kovács Béla osztályvezetőt, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságától Petróczi Imre szakmai igazgatóhelyettest, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányságától dr. Káldi Zoltán bányakapitányt. Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e szóbeli kiegészítésük. Szóbeli kiegészítés nem hangzott el. Lasztovicza Jenő Tájékoztatta a közgyűlést, hogy a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége az előterjesztés elkészítéséhez határidőben nem tudott tájékoztatást, adatot szolgáltatni, azonban a közgyűlési anyag kiküldését követően június 25-én megküldte szakmai észrevételeit, kiegészítéseit, mely kiosztásra került. Kérte, hogy a Veszprém megyei környezetvédelmi program évi megvalósulásáról szóló beszámolót a Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége vízbázisvédelemmel, vízhasználatokkal, szennyvíz-tisztítással, vízgyűjtő-gazdálkodással kapcsolatos kiegészítéseinek, észrevételeinek figyelembevételével fogadja el a közgyűlés. Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Lasztovicza Jenő Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 15 fő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

10 10 30/2013. (VI. 27.) MÖK határozatot: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém megyei környezetvédelmi program évi megvalósulásáról szóló beszámolót elfogadja. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 4. Tájékoztató a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a megyei területfejlesztési tervezés és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési programjának összefüggéseiről Lasztovicza Jenő Köszöntötte Oláh Miklós kutatásvezetőt, a Balaton Fejlesztési Tanács képviseletében. Megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Oláh Miklós Bejelentette, hogy az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Lasztovicza Jenő Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Lasztovicza Jenő Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 15 fő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett tudomásul vette a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról, valamint a megyei területfejlesztési tervezés és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési programjának összefüggéseiről szóló tájékoztatót. Lasztovicza Jenő Megköszönte Oláh Miklósnak az elkészített anyagot, valamint azt, hogy részt vett a közgyűlésen.

11 5. Tájékoztató Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről 11 Lasztovicza Jenő Köszöntötte Katonáné Bellovits Andrea igazgató asszonyt, a Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának vezetőjét, és megkérdezte, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Katonáné Bellovits Andrea Bejelentette, hogy az előterjesztéshez szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Lasztovicza Jenő Bejelentette, hogy az illetékes szakbizottság az előterjesztést megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta. Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés: Pusztai István Megkérdezte, mi az oka annak, hogy országosan és a megyében is a nyilvántartott álláskeresők száma csökkenő tendenciát mutat, megjegyezte, hogy a KSH adatai szerint komoly mértékű a csökkenés. Hová kerülnek azok a személyek, akik kikerülnek a nyilvántartott álláskeresők közül. Elmondta, az előterjesztésben szerepel, hogy a nyilvántartott álláskeresők 42,8 %-a az ellátottak közé tartozik, 57,2 % pedig ellátás nélküli. Megkérdezte, hogy a munkaügyi rendszeren kívül részesülnek-e más ellátási formában a munkanélküliek, gondolt például az egyéb szociális rendszerben nyújtható lakhatási vagy egyéb támogatásra. A harmadik kérdése arra vonatkozott, miszerint az előterjesztés úgy fogalmaz, hogy 2011-ben 2012-ben a közfoglalkoztatás munkaerő felvevő hatása jelentősen hozzájárult a munkaerő piaci helyzet javulásához, ezért kérdése az volt, hogy a közfoglalkoztatás megjelenik-e versenyszférában? Véleménye szerint nem az a fő kérdés egy gazdaság fejlődésében, hogy a foglalkoztatás javítása, vagy javulása szempontjából a közfoglalkoztatottság hogyan alakul, azonban ennek is van szerepe természetesen, de arra keresi a választ, hogy a versenyszférában mennyien dolgoznak. A negyedik kérdése a közfoglalkoztatás esetében a foglalkoztatás időtartamára vonatkozott. Tudomása szerint nem 8 órában alkalmazzák a közfoglalkoztatottakat, hanem hat órában vagy 4 órában, vagy esetleg váltórendszerben alkalmazzák őket, példaként említette, hogy 35 embert egyik hónapban, 35 embert a másik hónapban. A megyében ezen a területen mi a gyakorlat. Lasztovicza Jenő: Megadta a szót Katonáné Bellovits Andrea igazgató asszonynak. Válasz a kérdésekre:

12 12 Katonáné Bellovics Andrea: Ismertette, az első kérdés a nyilvántartott álláskeresők számának csökkenésére vonatkozott. Elmondta, az anyagból is kiderül, hogy 2010 óta folyamatosan csökken Veszprém megyében az álláskeresők száma. Szezonális hullámzás jellemző, a téli hónapokban megnő, nyáron szinte felére lecsökken az álláskeresők száma. A csökkenés oka hogy elhelyezkednek az emberek, egyrészt a versenyszférában, másrészt a közfoglalkoztatásban, elsősorban azért kerülnek ki a rendszerükből. Az ellátott és nem ellátottakra vonatkozó kérdés kapcsán ismertette, hogy az álláskeresési ellátás időtartama lecsökkent három hónap időtartamra. E jelentős mértékű változás az elmúlt évben történt. Elmondta, hogy aki kimeríti az álláskeresési ellátását az az önkormányzathoz fordulhat foglalkoztatást helyettesítő támogatásért. Elmondta továbbá, hogy az 57 % ellátás nélküli munkanélküli esetében a más jellegű szociális támogatásról nem tud felvilágosítást nyújtani, csak azokról rendelkezik információval, akik a munkaügyi rendszerükben vannak, és ott ők nem részesülnek ellátásban. A közfoglalkoztatás és a versenyszféra összefüggéseire válaszolva elmondta, az anyagból is kiderül hogy a tavalyi évben több mint 10 ezer fő dolgozott a közfoglalkoztatásban különböző programokban, ehhez képest a versenyszférában kevesebben tudtak elhelyezkedni, de a kettő együttes hatása hozzájárult ahhoz, hogy a megye munkaerő piaci helyzete lényegesen javult a tavalyi évben, és az idei évben is nagyon kedvező hatások tapasztalhatók. A közfoglalkoztatás időtartamára vonatkozóan elmondta, hogy a közfoglalkoztatásban a hagyományos önkormányzati foglalkoztatásban jellemzően 6 órás munkaidő a meghatározó, 8 órát is lehet támogatásként igényelni, de a cél az, hogy minél több ember tudjon részt venni a közfoglalkoztatásban, ehhez pedig a források korlátozottak. A nagyobb foglalkoztatást úgy lehet elérni, hogy 6 óra időtartamú foglalkoztatást biztosítanak. Ismertette, a foglalkoztatás időtartama átlagosan 3-5 hónap. Az országos közfoglalkoztatási programokban 8 órás közfoglalkoztatásra is van példa. Általánosságban elmondható, hogy fél év és nyolc hónapos foglalkoztatási lehetőséget biztosítanak. Ismertette továbbá, hogy ez évben több mint 4000 ember dolgozik a közfoglalkoztatásban. Hozzászólás nem hangzott el. Lasztovicza Jenő Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 15 fő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett tudomásul vette a Veszprém megye foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatót. Lasztovicza Jenő: Megköszönte Katonáné Bellovics Andrea igazgató asszonynak a beszámoló elkészítését, valamint hogy részt vett a közgyűlés ülésén. 6. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) Lasztovicza Jenő Megkérte a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni.

13 13 A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Lasztovicza Jenő Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön a Jelentés a lejárt határidejű határozatokról (I.), a bizottsági döntésekről (II.), a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéséről (III.) tárgyú előterjesztés elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 15 fő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 31/2013. (VI. 27.) MÖK határozatot: 1./ A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 18/2013. (IV. 25.), MÖK határozatra, a 19/2013. (V.25.) MÖK határozat 3./ pontjára, a 23/2013. (IV. 25.), a 25/2013. (IV. 25.) MÖK határozatokra adott jelentést, valamint a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben hozott döntéseit elfogadta. 2./ A közgyűlés a bizottságoknak az elmúlt időszakban hozott döntéseiről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Határidő: Felelős: azonnal Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 7. Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2013. április június 8.) Lasztovicza Jenő Megkérem a képviselőcsoportok vezetőit, amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban véleményük, javaslatuk van, azt a napirendi vita megkezdése előtt szíveskedjenek ismertetni. A képviselőcsoportok vezetői részéről az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem hangzott el. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Lasztovicza Jenő Indítványozta, hogy a közgyűlés döntsön az előterjesztés elfogadásáról. A megyei közgyűlés tagjai közül jelen volt 15 fő. Ezt követően a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről szóló tájékoztatót.

14 14 Lasztovicza Jenő Az ülést 15 óra 15-kor berekesztette. Megköszönte Képviselő társainak és a közgyűlésen részt vevő vendégeknek, hogy eljöttek, mindenkinek nagyon szép nyarat kívánt. A jegyzőkönyvben szereplő napirendi pontokhoz tartozó előterjesztések a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére már megküldésre kerültek. k.m.f. Lasztovicza Jenő s.k. a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László s.k. megyei jegyző

15 30/2013. (VI. 27.) MÖK határozat melléklete BESZÁMOLÓ VESZPRÉM MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 LEVEGŐ... 3 VIZEK... 5 FÖLD, TALAJVÉDELEM ERDŐTERÜLETEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ZAJVÉDELEM TERMÉSZET ÉS TÁJVÉDELEM FELHAGYOTT IPARTELEPEK HASZNOSÍTÁSA BÁNYATERÜLETEK KATASZTRÓFAVÉDELEM, KÖRNYEZETBIZTONSÁG ÖSSZEFOGLALÓ Bányatelkek (1. sz. melléklet) Kutatási területek (2. sz. melléklet)

16 BEVEZETÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvényben foglaltak alapján a 24/2011. (II. 24.) MÖK határozatával jóváhagyta a Veszprém megye környezetvédelmi programja tárgyú dokumentációt. A törvény beszámolási kötelezettséget ír elő a megyei környezetvédelmi program végrehajtásának előző évi alakulásáról. Jelen beszámoló átfogóan elemzi a Veszprém megyei környezetvédelmi programban javasolt intézkedések, feladatok teljesülését. A Veszprém Megyei Önkormányzat feladata többek között, hogy figyelemmel kísérje és értékelje a megye környezeti állapotát, segítse az önkormányzatok környezetvédelmi, természetvédelmi tevékenységét, igény esetén kapcsolattartó/közvetítő szerepet vállaljon különböző szervezetek, intézmények között. A környezetvédelmi program a helyzetértékelésen alapul és a megye környezeti állapotának fenntartása, fejlesztése, javítása érdekében szükséges feladatokat összegzi. A környezetvédelmi program elsősorban nem a megyei önkormányzat feladatait tartalmazza, mert annak törvény adta lehetőségei korlátozottak. Megvalósításában a megyei településeken túl, a hatóságokon át sok az érdekelt partner szervezet. A program a nagyobb egységekben jelentkező, komplex problémák megoldási lehetőségeivel foglalkozik, átfogó célok és ezek eléréséhez szükséges intézkedések kerültek megfogalmazásra. A programban vannak olyan feladatok, melyekre a megyei önkormányzatnak kevés, vagy nincs ráhatása. A közgyűlési beszámoló készítéséhez 9 környezet védelméért felelős szervezettől kértünk tájékoztatást a környezet állapotának változásáról a hatáskörükbe tartozó területek tekintetében. A beszámoló elkészítéséhez 7 szervezettől kaptunk tájékoztatást, 2 szervezet a honlapjukon közzétett környezetvédelmi adatokra hívta fel a figyelmünket. A környezetvédelem terén az elmúlt években megyénket érintően a jelentős fejlődés az egészséges ivóvízellátás, a természeti értékeink bemutatása, a hulladékgazdálkodás és az iparbiztonság terén történt. A évi vörösiszap katasztrófa által okozott károkkal, és azok elhárítására hozott intézkedésekről a évről szóló beszámoló kiemelten foglalkozott. A évi beszámoló összeállítása során a katasztrófa vonatkozásában a környezetvédelmet érintő új információ nem merült fel. 2

17 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA LEVEGŐ A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tájékoztatása szerint a levegő minőségével kapcsolatos, mindenki által hozzáférhető adatok a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (továbbiakban KvVM) honlapján a cím alatt megtalálhatók. Az alábbi adatok nagyrészt e honlapról kerültek legyűjtésre. A levegő minőségét Magyarországon az Országos Meteorológiai Szolgálat Megfigyelési Főosztálya Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központja évente március 31-ig értékeli és készít beszámolót az automata mérőhálózat adatai alapján. A mérőhálózat rendszerébe Veszprém megyéből Ajka, Várpalota és Veszprém 1-1 mérőállomása szolgáltatja az adatokat. A mérőhálózat a következő anyagokat méri: kén-dioxid (SO2), nitrogén-dioxid (NO2), ülepedő por, fluorid, ammónia, ózon, benzol évi adatok Mérőállomás Ajka Várpalota Veszprém Légszennyezettségi index Benzo SO2 NO2 NOx PM10 CO l Kiváló Kiváló Kiváló Nem Kiváló Jó (2) (1) (1) (1) mérik (1) Kiváló Jó (2) Jó (2) Megfelel Nem Nem (1) ő (3) mérik mérik Kiváló Kiváló Kiváló Jó (2) Jó (2) Jó (2) (1) (1) (1) O3 Max. légszennyezettségi index Jó (2) Jó (2) Jó (2) Megfelelő (3) Jó (2) Jó (2) évi adatok Mérőállomás Ajka Várpalota Veszprém Légszennyezettségi index SO2 NO2 NOx PM10 Benzo l CO Kiváló Kiváló Kiváló Jó (2) Nem Kiváló (1) (1) (1) mérik (1) Kiváló Jó (2) Jó (2) Megfelel Nem Nem (1) ő (3) mérik mérik Kiváló Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2)) Kiváló (1) (1) Max. O3 légszennyezettségi index Jó (2) Jó (2) Jó (2) Megfelelő (3) Jó (2) Jó (2) 3

18 2011. évi adatok Légszennyezettségi index Max. Mérőállomás Benzo légszennyezettségi index SO2 NO2 NOx PM10 CO O3 l Kiváló Jó (2) Kiváló Jó (2) Nem Kiváló Jó (2) Jó (2) Ajka (1) (1) mérik (1) Kiváló Jó (2) Jó (2) Megfelel Nem Nem Jó (2) Megfelelő (3) Várpalota (1) ő (3) mérik mérik Kiváló Jó (2) Jó (2) Jó (2) Jó (2)) Kiváló Jó (2) Jó (2) Veszprém (1) (1) A évi adatok a beszámoló elkészítéséig nem kerültek közzétételre. Manuális mérőberendezés évi adatai Település Légszennyezettségi index Összesített index NO2 SO2 UP Ajka kiváló (1) - kiváló (1) kiváló (1) Balatonalmádi jó (2) - - jó (2) Balatonfüred jó (2) - - jó (2) Balatonfűzfő kiváló (1) - - kiváló (1) Berhida kiváló (1) - - kiváló (1) Herend - - kiváló (1) kiváló (1) Királyszentistván jó (2) - - jó (2) Liter kiváló (1) - - kiváló (1) Pápa kiváló (1) - - kiváló (1) Pétfürdő jó (2) - kiváló (1) jó (2) Sümeg jó (2) - - jó (2) Tapolca jó (2) - - jó (2) Várpalota kiváló (1) - kiváló (1) kiváló (1) Veszprém jó (2)) - jó (2) jó (2) Zánka kiváló (1) - - kiváló (1) Zirc kiváló (1) - - kiváló (1) A dőlt értékek esetén történt változás 2010 óta A megfelelő minősítést felváltotta a jó, illetve kiváló érték minden index esetén. A légszennyezettségi index alapján látható, a levegő minősége a településeken javult az utóbbi években az ipari struktúra - és technológiaváltás hatására, valamint környezetkímélő járművek elterjedésének köszönhetően, a mért légszennyező anyagok kibocsátása csökkent. A közlekedés terén forgalomszervezési intézkedések történtek a légszennyezés megelőzése érdekében. A gépjárműforgalom mérhetően csökken a magas üzemanyagárak következtében is. 4

19 Veszprém megyében 6 település kivételével lehetőség van a kiépített gázhálózatra történő rácsatlakozásra. Kedvezőtlen tendencia, hogy a lakosság a magas gázárak miatt, ha teheti az olcsóbb szilárd tüzelést választja. A megújuló energiaforrások tekintetében a napkollektorok használata kezd elterjedni. Még mindig kevés a szélenergia és a biogáz felhasználása megyénkben. VIZEK Ar Kormány elfogadta Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervét (2010. május 5.) Magyarország területét (teljes egészében a Duna vízgyűjtőjén fekszik) 42 tervezési alegységre osztották fel. Veszprém megyét a Balaton, a Cuhai Bakony-ér és Concó, az Észak-Mezőföld és Keleti Bakony, a Marcal, a Rába vízgyűjtő területe érinti. Az elfogadott tervek megtekinthetők a cím alatt. A tervek részletesen bemutatják a vízgyűjtő területeket, elemzik a vizek ökológiai, mennyiségi és minőségi állapotát, a vizek szabályozottságával, a tápanyag és szerves anyag terheléssel, a veszélyes anyagokkal, és egyéb szennyezésekkel kapcsolatos problémákat. Ismertetik a megoldásokat, a célkitűzéseket és az intézkedéseket. Meghatározzák azokat a vízfolyásokat is, melyek tekintetében csak évet követően re, illetve 2027-re - teljesíthetők a feltételek. A Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervek többek között elősegítik a területfejlesztési és területrendezési tervezést is. Vízfolyások és állóvizek: A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tájékoztatója tájékoztatása alapján Séd-Nádor kármentesítés: A Veszprém megyét érintő 1. szakaszra vonatkozóan december 6-án terepi bejárással elkezdődött a kármentesítési munkák részét képező meder- és környezet-rehabilitációs munkák előkészítése, a kármentesített mederszakaszok meder-helyreállítási munkálatai. A munkálatok során, a Nádor-csatorna medrén belüli szabályozásokra, valamint az oldalrézsűk stabilizálására került sor. Számos, a vizes élőhelyek védelmét elősegítő növényés mederalakítás történt. A teljes 1. szakasz átadásra került december 11-én a VÍZIG részére. A mederrendezési munkálatok a királyszentistváni osztómű és a péti víz torkolata közötti Papkeszi - Berhida - Ősi településeken befejeződtek. Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja: Az Igazgatóság indulni kíván a KEOP keretében meghirdetésre kerülő Stratégiai tervezés és projekt előkészítés a tervezési időszakra KEOP-7.2.9/12 pályázati konstrukcióban. E pályázat keretében szeretnék a Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációs projektjéhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli terveket elkészíttetni. A Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja című projekt célja a vízrendszeren belül a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelése, a termelési, gazdálkodási biztonság megteremtése és fokozása úgy, hogy közben a természeti értékeket megőrizzék illetve lehetőség szerint az eredeti állapot visszaállításra kerüljön. A javító beavatkozásokat össze 5

20 kell hangolni a fenntarthatósági alapelvekkel év végén a közbeszerzési eljárás előkészítésére került sor. Kislődi-tározó: Az 1504/2012. (XI.16.) Korm. határozatban a Kormány felhívta a belügyminisztert, hogy határozza meg a 2014-ig üzembe helyezhető sík- és dombvidéki tározók megvalósításának költségvonzatát. A tározók megvalósításnak költségvonzatát figyelembe véve a 12/2013. (I.22.) Korm. rendelet 5 tározó létesítéséről rendelkezett, köztük a megyénk területén lévő kislődi tározóról. A rendelet a megvalósítás határidejét április 30. napjában jelölte meg. Tapolca-patak revitalizációja: A Pápa, Tapolca-patak revitalizációja című Startmunka-programhoz kapcsolódóan a vízjogi engedélyezési eljárást elindította az Igazgatóság: elkészítette a pápai Tapolca-patak revitalizációjának előzetes környezeti hatásvizsgálati tervdokumentációját, valamint a pápai Tapolca-patak felhagyott medrének a Horgas-ér és a Pápai-Bakony-ér közötti szakaszának helyreállítására vonatkozó vízjogi engedélyes és kiviteli tervét. Az előzetes feladatmegosztás alapján a tervek elkészítése a vízügyi igazgatóság feladata, míg a mederrendezés által érintett idegen tulajdonú ingatlanok rendezése (vásárlás, kisajátítás, stb.) az önkormányzat feladata. A mederrendezésre vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatására az érvényben lévő jogszabályok értelmében a környezetvédelmi engedély megszerzését követően kerül sor, így a létesítési engedélyezési eljárás felfüggesztésre került a környezeti hatásvizsgálati eljárás jogerős lezárásáig. Ettől függetlenül a vízjogi létesítési engedély megszerzésének egyik alapfeltétele a teljes körű tulajdonosi hozzájárulás. A tulajdonviszonyok rendezése ügyében fennálló hiányosságok (kisajátítás, megegyezés hiánya, stb.) miatt a vízjogi engedélyezési eljárás is elhúzódik, ami veszélyezteti a mintaprogram megvalósítását. Sajnálatos módon a program indításakor még 7 malom volt a patak mellett, mára már ebből kettőt lebontottak, így a revitalizációban már csak (Edvy) malom lehet érintve. Vízrajzi fejlesztés: Vízrajzi felszíni állomások távjelzősítése történt az alábbi vízfolyásokon: Gerence-, Bitva-, Hajagos-, Torna-patak, Veszprémi-Séd. Karsztvíz-regenerálódás A Dunántúli-középhegységi bányászathoz köthető nagy karsztvíz kivételeket ig felszámolták, így az általános karsztregenerálódás megindulhatott. A karsztregenerálódás eredményeként emelkedő karsztvízszintek főleg a hegységperemeken éreztetik hatásukat, amelyek az elapadt források megfakadásában, területrészek vizesedésében, ingoványosodásában jelentkeznek. Egyes, a száraz időszakban (alacsony karsztvízszint idején) beépített területek szintén víz alá kerülhetnek. A jelentkező problémák kezelése csak a rendezett vízelvezetés visszaállításával, kiépítésével vagy csak mesterséges vízszintcsökkentéssel (megcsapolás) és a vízelvezetési problémák megoldásával lehetséges. A karsztvízszint emelkedés forrásokra gyakorolt közvetlen hatásai a Dunántúli-középhegység peremi területein a következő helyeken már intenzíven jelentkeztek. 6

21 A karsztvízszint emelkedés okozta problémák feltárása és kezelése ügyében a Középdunántúli Vízügyi Igazgatóság egy projekt indítására tett javaslatot 2013-ban, melynek ben folytak az előkészületei. A projektalapító dokumentumokat és a tender tervet az Országos Vízügyi Főigazgatóság felé továbbították. A projekt célja a Dunántúli-középhegységi karsztvíz készlet-gazdálkodási állapotértékelése, az emelkedő karsztvízszint nyomon követése, a karsztvízszint észlelő rendszer felülvizsgálata, kiegészítése és átalakítása, a karsztvízszint emelkedésből adódó természetvédelmi, környezetvédelmi, vízrendezési - és vízkár-elhárítási, vízkészlet-gazdálkodási - és területfejlesztési feladatok megfogalmazása, megoldásukra javaslatok kidolgozása. A Balaton vízszint alakulása Forrás: Balaton és Velencei-tó információs rendszer honlapja A Balatonra jellemző, hogy a vízkészlet állapota alapvetően a mindenkori hidrometeorológiai helyzettől függ. Ellentétben egyéb tavakkal, a vízutánpótlás csak a felszíni vizek hozamától, azaz a vízgyűjtőre hulló csapadék mennyiségétől függ. A Balaton vízszint szabályozása 1977-től bevezetett rend szerint évente cm közötti vízszinttartást írt elő. Ez az előírás 1997-től módosításra került, mely szerint a felső szintet +110 cm-re emelték. Ezzel a beavatkozással jelentősen növelték a tóban tarozott víz mennyiségét. Ha a vízszint meghaladja a felső, 110 cm-es szintet az alacsonyan fekvő, elsősorban a déli oldalon található part menti területeket a tó eláraszthatja, ezért a siófoki zsilip nyitásával a vízállást szabályozni kell. A vízszint természetes csökkenéséhez leginkább a nyári párolgás járul hozzá. Hatására szélsőséges esetben ez a csökkenés napi 1 cm is lehet. Ez 6 millió köbméter víz elpárolgását eredményezi naponta. Az alacsony vízállás ugyancsak a déli oldalon, a sekély meder mentén található településeket érinti. Balaton vízszintje A 2011-es és 2012-es éveket az a Balaton vízgyűjtőjén az aszály jellemezte. 7

22 Balaton vízszintje A százéves csapadékrekordot megdöntő tél miatt (januárban és februárban átlagosan 171 milliméter csapadék hullott a Balaton vízgyűjtőjére. Március elején meg is áradt a Zala, így naponta egy-másfél centiméterrel nőtt a vízszint a Balatonban. A vízutánpótlás miatt ideális vízállással kezdődik a nyári szezon. Vízellátási rendszerek Veszprém megye településeinek vízellátása három főbb részre osztható. A Balaton parti települések ellátására regionális vízellátó rendszer épült ki. Vízbázisként a nyirádi kutak, a települések kútjai és szükség esetén a Balatonra, mint vízbázisra telepített felszíni víztisztítók szolgálnak megfelelő minőségű ivóvízzel. A megye középső, talajtani szempontból mészköves területe jórészt karsztvízzel van ellátva, a veszprémi Bakonykarszt Zrt. üzemeltetésében. A megye északi és nyugati részén általában mélyfúrású kutak biztosítják az ivóvizet a Pápai Vízmű szolgáltatásában. A nagyobb szolgáltatók mellett több kisebb is működött ez ideig. A szomszédos Fejér és Vas megyéből is szolgáltatnak vizet egy-egy településre. Forrás: Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltségének honlapja S.sz. Vízmű üzemeltetők Települések száma 1 Bakonykarszt Zrt Dunántúli Regionális Vízmű Zrt 55 3 Pápavíz Zrt Márkó Építő és Szolgáltató Kft. 1 5 Pannonvíz 1 6 Vászoly Község Önkormányzata 1 7 Aquazala Kft. 1 8 VASIVÍZ Zrt. 1 S. sz Szennyvíz üzemeltetők Települések száma 1 Bakonykarszt Zrt Dunántúli Regionális Vízmű Zrt 52 3 Márkó Építő és Szolgáltató Kft. 1 4 Pápavíz Zrt. 21 8

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/227-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/328-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-6/2015. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2013. május 24. XXIII. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2. 2 I. Közgyűlési határozatok 42/2013. (V.24.) közgyűlési határozat A Heves Megyei Közgyűlés a 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/223-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/193-9/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről

Összefoglaló. a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről 03-3/63-5/2015. Összefoglaló a Városfejlesztési és Kommunális Bizottság 2015. február 24-én, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes a Bizottság

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI, TERÜLETRENDEZÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. Szám: 04/212-2/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Területfejlesztési, Területrendezési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én tartott üléséről. Jelen vannak: Varga Ferenc elnök Berta Sándor képviselő A jelenléti íven feltüntetett

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) Szám: 02/134-23/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 20-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2013. (III. 21) sz. önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 2-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 2-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 2-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 4/2012. (IV.03.) számú önkormányzati rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos I5 hulladékkezelési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 14/676-26/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 15-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám: 19 /2013. Ikt.szám: M 2389/2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. augusztus 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok 814 815 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án (kedden) 13 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Lasztovicza Jenő részére Veszprém Megyeház tér 1. 8200 Ügyszámunk: 27464 /2012.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/16-14/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. március 6-i rendkívüli ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 6-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/270-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Marján Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként.

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal (egyhangúlag) elfogadta Marján Jánost a jegyzőkönyv aláírójaként. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. május 8-án 13.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal ovális termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

A KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE

A KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE 1. függelék a./2011. (.) önkormányzati rendelethez A KÉPVISELŐK NÉVJEGYZÉKE DR. ÁLDOZÓ TAMÁS 8500 Pápa, Fenyves u. 4. Telefonszám: 30/256-1475 aldozo.tamas@gmail.com Pápa Város Önkormányzata, 89/515-000

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszakóród község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.szeptember 12-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 9/2013., c.) határozatai: 61-64., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Az önkormányzat

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 11. számú jegyzőkönyve (2011. OKTÓBER 4.) Határozatok: 99/2011. 100/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének 1 1/2015 Készült: 1 példányban 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-5/2015. (II.02.) határozata Napirend: 1./Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1636/2/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Ügyrendi és Pénzügyi Bizottságának 2015. február 26. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok :

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta.

ZÁRADÉK: A Munkatervet a Kollégium a 2/2011. (IV. 27.) számú határozatával jóváhagyta. A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM (a továbbiakban Kollégium) 2011. évi MUNKATERVE I. (alakuló) ÜLÉS 2011. február Köszöntő, majd a kormánymegbízottjának, főigazgatójának és igazgatójának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év április 26.-i ülésére Tárgy: Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt, kohéziós alap pályázat Előadó:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) Melléklet a 200/2015. (VI.26.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2015. szeptember 25. NAPIREND 1. Elnöki jelentés 2. Javaslat a Heves Megyei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 1/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 6-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-33/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. április 30. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

Veszprém

Veszprém Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben