Az ONYF adatközlı 2012 program felhasználói kézikönyve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az ONYF adatközlı 2012 program felhasználói kézikönyve"

Átírás

1 Az ONYF adatközlı 2012 program felhasználói kézikönyve Tisztelt Ügyfelünk! A Biztosítási Idı és Kereset/Jövedelemközlı Program 2012 az Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság által a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény (Tny.) 97. (1) bekezdésében foglaltak alapján, a nyugdíjbiztosítási feladatok ellátásához szükséges adatok közlésére szolgáló, évre rendszeresített számítógépes program. Az adatszolgáltatással, a nyilvántartó lapok kitöltésével kapcsolatos részletes szabályokat tartalmazó kitöltési útmutatók az ONYF honlapján találhatók. (www.onyf.hu) a Nyomtatványok -> További nyomtatványok- >Adatszolgáltatás menüpont alatt. Kérjük, hogy a program használatával kapcsolatosan felmerülı kérdéseivel szíveskedjen a területileg illetékes fıvárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz fordulni. Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés, általános tudnivalók Az elektronikus ügyintézés keretében történı adatszolgáltatásról A program futtatásához szükséges hardver és szoftver környezet A program telepítése Az adatbevitel elıkészítése Adatok felvitele kézi rögzítéssel Biztosítotti adatok felvitele NYENYI lapok felvitele A felvitt adatok ellenırzése A felvitt adatok törlése Adatbetöltés külsı állományból Adatszolgáltatás készítése Módosító adatszolgáltatások Egyéb funkciók Nyomtatás Kódtáblák megtekintése

3 1. Bevezetés, általános tudnivalók 1.1. Az elektronikus ügyintézés keretében történı adatközlésrıl Az ONYF adatközlı 2012 program a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében történı teljesítéséhez készült. A nyilvántartásra kötelezettnek az adatközléshez az Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezı meghatalmazott, illetve képviselı természetes személy azonosító adatait az ONYF által erre a célra rendszeresített, a honlapról letölthetı nyomtatványon (Bejelentı lap) kell közölnie. A bejelentı laphoz csatolni kell a meghatalmazás eredeti példányát is. A program által készített állományt (állományokat) a Kormányzati Portál (www.magyarorszag.hu) "Általános dokumentumfeltöltı" szolgáltatása segítségével kell feltölteni, ahonnan azok beolvasásra kerülnek a nyugdíjbiztosítási ágazat nyilvántartási rendszerébe. Az adatoknak a nyugdíjbiztosítási ágazat nyilvántartási rendszerébe történı befogadásáról, illetve hibás adattartalom, vagy érvényes meghatalmazás hiánya miatti visszautasításáról a foglalkoztató, a meghatalmazott (pl. könyvelıiroda) és az adatszolgáltatást feltöltı személy elektronikus úton, a Bejelentı lapon közölt elektronikus levelezési címre értesítést kap. A részletes feldolgozási eredményeket az ONYF honlapjáról elérhetı e-nyenyi rendszerbe belépve tudja a Bejelentı lapon, Ügyfélkapu hozzáféréssel rendelkezı személy megtekinteni. 3

4 1.2. A program futtatásához szükséges hardver és szoftver környezet Az ONYF adatközlı 2012 program Windows XP, Windows VISTA és Windows 2000 operációs rendszereken fut. A futtató géptıl elvárt kiépítettség: - memória: minimum 512 MB, ajánlott 1GB - szabad merevlemez kapacitás: minimum 150 MB - processzor: minimum Intel CELERON 1.4 GHz - képernyıfelbontás minimum 1024x768 (ajánlott 1280x1024). Nagy mennyiségő adat felvitele esetén a fentinél komolyabb hardver kiépítettségre is szükség lehet a program megfelelı mőködéséhez. 2. A program telepítése Az ONYF adatközlı 2012 program telepítése az Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság honlapjáról (www.onyf.hu) letölthetı setup2012 program segítségével történik. Töltse le az említett telepítıprogramot a számítógépe merevlemezére, indítsa el! A program végigvezeti Önt a telepítési folyamat lépésein. Ennek során lehetıség van a célkönyvtár (alapesetben: c:\program Files\Nyenyi2012) és a START menüben létrejövı mappa elnevezésének (alapesetben: Nyenyi2012) megadására. 4

5 5

6 A telepítési folyamat bármikor megszakítható a Mégsem gombra kattintva. A telepítıprogram feltelepíti a számítógépre az ONYF adatközlı 2012 programot, és létrehoz a Windows asztalon egy ONYF adatközlı 2012 parancsikont, mellyel a program elindítható. Ezen kívül a Start menüben, a programok között megjelenik az ONYF adatközlı 2012 almenü is, melybıl a program szintén elindítható. Ide kerül elhelyezésre az ONYF adatközlı 2012 programnak a számítógéprıl történı eltávolítására szolgáló program is ( ONYF adatközlı 2012 eltávolító ). 3. Az adatbevitel elıkészítése A program telepítését követıen az ONYF adatközlı 2012 programhoz tartozó adatbázis üres, nem tartalmaz adatokat. Az adatok felvitelét a program nyitóképernyıjén a felsı menüsorban megjelenı Új adatszolgáltatás gombra kattintva lehet megkezdeni. 6

7 7

8 A következı képernyın ki kell választani, hogy az adatszolgáltató mely kategóriába tartozik. A Foglalkoztató kategória szolgál a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. a) pontja alapján foglalkoztatónak minısülı gazdasági társaságok, egyéb szervezetek, költségvetés alapján gazdálkodó szervek, személyi egyesülések adatszolgáltatásához. A Jogutódként adatot szolgáltató foglalkoztató kategóriát kell kijelölni, ha az adatszolgáltatást az elızı pontban említett szervezet a jogelıdjére vonatkozóan kívánja teljesíteni. Az Egyéni vállalkozó kategóriát kell választani ha az adatszolgáltatásra kötelezett a Tbj. 4. b) pontja alapján egyéni vállalkozónak minısül. A Külföldi cég képviseletére meghatalmazott kategóriát kell választani, ha a Tbj. 56/A. (1) bekezdésében említett, a magyar jogszabályok szerint bejegyzésre nem kötelezett külföldi munkáltatónak a Magyarország területén biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony keretében munkát végzı vagy kiküldetésben lévı munkavállalója (foglalkoztatottja) biztosítási jogviszonyával kapcsolatos adatszolgáltatást a külföldi munkáltató (foglalkoztató) képviseletét az adózás rendjérıl szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 8. és 9. -a alapján ellátó személy, szerv, szervezet (pl. könyvelı iroda) teljesíti. A Külföldi céget képviselı munkavállaló kategóriát kell választani, ha az elızı pontban említett adatszolgáltatást a külföldi munkáltató foglalkoztatottja önmaga teljesíti. 8

9 A Mezıgazdasági ıstermelı kategóriát kell alkalmazni ha az adatszolgáltatásra kötelezett a Tbj.) 5. (1) bekezdésének i) pontjában említett mezıgazdasági ıstermelı. A Magánmunkáltató kategória szolgál az olyan, egyéni vállalkozónak, mezıgazdasági ıstermelınek nem minısülı természetes személyek által teljesítendı adatszolgáltatásához, akik a Tbj. 4. alapján a tárgyévben foglalkoztatónak minısültek. A Vendéglátó üzlet felszolgálója kategóriát kell kiválasztani a Tbj. 26. (7) bekezdése szerinti vendéglátó üzlet felszolgálója által a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után fizetett nyugdíjjárulék alapjára és összegére vonatkozó adatszolgáltatáshoz. Az adatszolgáltatói kategória kiválasztását követıen meg kell adni az adatszolgáltató adószámát. Jogutód által teljesítendı adatszolgáltatás esetén a jogelıd cég adószámát is bekéri a program. Mezıgazdasági ıstermelık esetén az adószám és az adóazonosító jel megadása is kötelezı. FONTOS! Az adatszolgáltatásoknak a nyugdíjbiztosítási ágazat nyilvántartási rendszerébe történı befogadása csak abban az esetben lesz sikeres, ha a programban az adatszolgáltatói kategória kiválasztása, valamint az adószám (adóazonosító jel) megadása helyes és ezek azonosak az adatszolgáltatáshoz leadott Bejelentı lap nyomtatványon megadottakkal. 9

10 Az adószám megadását követıen a program rákérdez, hogy egy korábban már felküldött adatszolgáltatás módosítását kívánjuk-e elkészíteni. Ha elsı adatszolgáltatást készítünk a jelölınégyzetet hagyjuk üresen. A módosító adatszolgáltatásokkal kapcsolatos tudnivalókat a 7. fejezet ismerteti. A Rögzítés gombra kattintva a fıképernyın megjelenik a megadott adatszolgáltató típus és adószám, megkezdhetjük a további adatok kézi felvitelét, vagy külsı (XML) állományból történı betöltését. A bal oldali fa struktúrában az adatszolgáltatókat rendezni tudjuk az adószám, 10

11 illetve az adóazonosító jel vagy az elnevezés szerint a [Rendezés] gomb segítségével. Az adatszolgáltatók között kereshetünk a rendezettségtıl függıen - adószámra, illetve adóazonosító jelre, vagy névre. Ehhez a bal alsó részen található Keresés: felirat melletti beviteli mezıbe kell begépelni a keresett azonosítót. 4. Adatok felvitele kézi rögzítéssel Az ONYF adatközlı 2012 programban az adatok felvitele egyszerő, a beviteli mezık a papír alapú Biztosítási Idı és Kereset/Jövedelem Igazolólapok megjelenéséhez hasonlóak. Az adatbevitel a megfelelı beviteli mezıbe történı pozícionálással és az adatok begépelésével történik. Az adatmezık között elırefelé a TAB, vagy ENTER billentyőkkel, visszafelé a SHIFT+TAB, vagy SHIFT+ENTER billentyőkkel mozoghatunk. A felvitt adatokat minden esetben a Mentés gombra kattintva menthetjük el. Ha mentés nélkül hagyjuk el az adott képernyıt, a program figyelmeztetı üzenetet ad. Az adatok rögzítésére a jobb oldali képernyırész szolgál, míg a bal oldalon a felvitt adatok szerkezetét láthatjuk. Az Adatszolgáltatások gombra kattintva a baloldali részen tárgyév, azon belül adatszolgáltató, azon belül adatközlés bontásban láthatóak az adatok. 11

12 Adatközlés alatt egy adott adatszolgáltatóhoz (cég, egyéni vállalkozó stb.) tartozóan a központi rendszeren keresztül egy menetben feladásra kerülı adatok összességét értjük. Egy adatszolgáltatáson belül akkor keletkezik több adatközlés, ha az elsı adatközlésben szereplı adatok módosítása, kiegészítése, vagy törlése válik szükségessé. A bal oldali részen egy adatszolgáltató egy adatközlését kijelölve, majd a felsı sorban található Biztosítottak gombra kattintva válthatunk át az alábbi képernyıre. 12

13 4.1. Biztosítotti adatok felvitele A felsı sorban található Új biztosított gombra kattintva tudjuk az adott személy azonosító adatait rögzíteni. A program elıször a TAJ számot kéri. 13

14 A következı képernyın rögzíthetjük a biztosított egyéb adatait. A fenti képernyın szereplı Biztosított Új/Módosító/Törlendı mezı szolgál annak jelzésére, hogy az adott személyre vonatkozóan milyen jellegő feladást kívánunk készíteni. A biztosított az elsı adatközlésben kötelezıen U (új) jelzést kap. A további adatközléseknél van lehetıség a rá vonatkozó adatok módosítására ( M ) illetve törlı adatszolgáltatásra ( T ). A bal oldali fa struktúrában a biztosítottakat rendezni tudjuk TAJ szám vagy név szerint a [Rendezés] gomb segítségével. A biztosítottak között kereshetünk a rendezettségtıl függıen - TAJ számra, illetve névre. Ehhez a bal alsó részen található Keresés: felirat melletti beviteli mezıbe kell begépelni a keresett TAJ számot, illetve nevet Jogviszonyok felvitele A felsı sorban található Új okmány gombra kattintva tudjuk a biztosítotthoz 14

15 tartozó nyilvántartó lapot kitölteni. Itt elıször az okmány típusát kell kiválasztani. A évi nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatáshoz háromféle nyilvántartó lap van rendszeresítve: b típusú nyilvántartó lap a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati stb. jogviszonyban alkalmazott személyekrıl, valamint a társas vállalkozások tagjairól történı adatszolgáltatáshoz, E típusú nyilvántartó lap az egyéni vállalkozók saját jogviszonyával összefüggı adatszolgáltatáshoz, M típusú nyilvántartó lap a mezıgazdasági ıstermelık számára, A lapok részletes kitöltési szabályait a hozzájuk tartozó kitöltési útmutatók tartalmazzák, melyek letölthetık az ONYF honlapjáról (www.onyf.hu). Az ekho, a felszolgálási díj és a borravaló felvitelére külön gomb szolgál a felsı sorban ( Ekho/felsz.díj/borravaló ) A lapok közül a fenti varázslóban a program csak azokat kínálja fel, amelyek az adott adatszolgáltatónál elıfordulhatnak (pl.: egyéni vállalkozó esetén E és b lap választható ki. A következı képernyın a jogviszony típusának kiválasztására van lehetıség. 15

16 A program csak azokat a jogviszonyokat kínálja fel, amelyek az adott adatszolgáltatónál elıfordulhatnak. A következı képernyı az úgynevezett Jogviszony megkülönböztetı rögzítésére szolgál. Ezt az azonosítót csak akkor szükséges kitölteni, ha az adott személyhez több azonos típusú (pl. megbízási) jogviszonyt kívánunk rögzíteni. A megkülönböztetı azonosító tetszıleges lehet, használhatunk egyszerő sorszámot, vagy az adott jogviszonyra jellemzı egyedi azonosítót (pl. megbízási szerzıdés azonosítója). A fenti képernyırıl a Rögzítés gombra kattintva léphetünk tovább. Ezt követıen megjelennek a képernyın a nyilvántartó lap beviteli mezıi. Az adatbevitel a megfelelı beviteli mezıbe történı pozícionálással és az adatok begépelésével történik. Az adatmezık között elırefelé a TAB, vagy ENTER billentyőkkel, visszafelé a SHIFT+TAB, vagy SHIFT+ENTER billentyőkkel mozoghatunk. 16

17 Azoknál az adatmezıknél, amelyek jobb felsı sarkában kis piros háromszög látható, a mezıbe történı kettıs kattintással lenyíló menüben megjelenik az adott mezıhöz tartozó kódtábla (pl.: kiesı idık lehetséges jogcímei). A felvitt adatokat minden esetben a Mentés gombra kattintva menthetjük el. Ha mentés nélkül hagyjuk el az adott képernyıt, a program figyelmeztetı üzenetet ad. Mivel a nyilvántartó lap teljes egészében nem fér el a képernyın a jobb oldalon található csúszka mozgatásával tudjuk a teljes lapot áttekinteni és a megfelelı beviteli mezıket elérhetıvé tenni. Azoknál a részeknél, ahol az adatok több soron rögzíthetıek (pl.: biztosítás szünetelése, munkabérrel ellátatlanság) a képernyın alaphelyzetben három sor látszik, de az adatcsoport alsó részén látható Új sor ikonra kattintva lehetıség van tetszıleges számú új adatbeviteli sort nyitni. Az említett adatcsoportoknál lehetıség van a sorok törlésére is. Ehhez a kurzort a törlendı sor tetszıleges mezıjébe kell vinni és Törlés ikonra kell kattintani. Az ekho, a felszolgálási díj és a borravaló rögzítésére külön gomb található a felsı sorban ( Ekho/felsz.díj/borravaló ), melyre kattintva az alábbi képernyı 17

18 jelenik meg. A lenyíló menübıl kiválaszthatjuk, hogy az ekho, a felszolgálási díj és a borravalóra vonatkozó adatok közül milyen adatokat kívánunk rögzíteni. A lista függ az adatszolgáltató típusától (pl. a borravalóról történı adatszolgáltatás csak a Vendéglátó üzlet felszolgálója esetén jelenik meg). A listából történı választást követıen megjelenik az alábbi képernyı, melyen a járulékkedvezmény igénybevételével történı foglalkoztatásra vonatkozó adatokat lehet rögzíteni. A lapnak csak azon részeibe tudunk adatokat rögzíteni, melyet az elızı listán kiválasztottunk, a lap többi része szürkítve jelenik meg. 18

19 A felsı sorban megjelenı Új gombra kattintva újabb járulékkedvezmény igénybevételével történı foglalkoztatásra vonatkozó adatokat vihetünk fel, a Törlés gombbal az aktuális lapot törölhetjük, az Elızı, Következı, valamint az Elsı, Utolsó gombokkal navigálhatunk a felvitt lapok között A felvitt adatok ellenırzése Az ONYF adatközlı 2012 program az adatbevitel során is végez ellenırzéseket (pl. hibás dátum nem rögzíthetı). Ilyen esetekben a mezı piros háttérszínt kap és hibaüzenet jelenik meg. A bonyolultabb, több adatmezı összefüggéseit is vizsgáló ellenırzéseket az Ellenırzés gombra kattintva tudjuk elindítani. A hibákat, illetve figyelmeztetéseket tartalmazó ablak a képernyı alsó részén egészen addig látható marad, amíg az Ellenırzés gombot ismét megnyomjuk. A fenti ellenırzés egy adott biztosított egy adott jogviszonyára kiterjedı ellenırzést jelenti. 19

20 Amennyiben a felvitt adatok ellenırzését egy biztosított valamennyi jogviszonyára, vagy egy foglalkoztatóhoz tartozó valamennyi biztosítottra szeretnénk elvégezni, a képernyı bal oldali részén válasszuk ki az adott biztosítottat, vagy a foglalkoztatót, majd indítsuk el a Fájl menübıl a Teljes ellenırzés funkciót. A program a hibalistát html formátumban állítja elı, majd a keletkezett állományt az alapértelmezett Internet böngészı programmal meg is nyitja A felvitt adatok törlése A program több szinten is lehetıséget biztosít a felvitt adatok törlésére. Törölhetı az adott biztosítotthoz tartozó adott jogviszony (természetesen a hozzá tartozó nyilvántartó lapokkal együtt). Ehhez a bal oldali nézeten a törlendı jogviszonyra kell állni, majd a Biztosított / Okmány törlése menüpontot kiválasztva lehet a törlést végrehajtani. Lehetıség van egy biztosított adatainak és összes jogviszonyának törlésére is Ehhez a bal oldali nézeten a törlendı biztosítottat kell kijelölni, majd a Biztosított / Biztosított törlése menüpontot kiválasztva lehet a törlést végrehajtani. 20

21 Amennyiben egy adatközlés, vagy egy teljes adatszolgáltatás minden adatát szeretnénk törölni, az Adatszolgáltatások gombra kattintva megjelenı bal oldali nézetben ki kell jelölni a törlendı adatközlést, vagy adatszolgáltatást. Ezt követıen a Szerviz / Karbantartás / Adatszolgáltatás/adatközlés törlése menüpont segítségével a törlés végrehajtható. 21

22 5. Adatbetöltés külsı állományból Az ONYF adatközlı 2012 program alkalmas adatok átvételére külsı (pl. bérszámfejtési) rendszerekbıl. Az adatokat a számfejtési rendszernek olyan XML állományba kell írnia, melyet az ONYF adatközlı 2012 programba be lehet tölteni. Az említett állomány szerkezetére vonatkozó elıírásokat tartalmazó XSD állomány megtalálható az ONYF honlapján (www.onyf.hu) az ONYF adatközlı 2012 program letöltésére szolgáló lapon. XML állományból történı adatbetöltéssel lehetıség van az adatbázisban már bentlévı adatok felülírására, vagy (pl. egy adott személy további jogviszonyaival történı) kiegészítésére is. Az erre vonatkozó szabályokat az említett XSD leírás tartalmazza. Korábban kézzel felvitt, vagy XML import állományból betöltött, de késıbb kézi rögzítéssel módosított adatokat XML importtal felülírni nem lehet, ilyen esetben a program hibaüzenetet ad. Az XML állományból történı adatbetöltést a bal oldali képernyın az Adatszolgáltatások nézetet választva és egy adott adatközlést kiválasztva lehet elindítani. Az XML állományban található adatok ebbe az adatközlésbe fognak bekerülni. Az adatok betöltését segítı Importálás varázslót a Fájl / Importálás menüpontban lehet elindítani. Az adatok betöltéséhez meg kell adni, hogy hol található az XML állomány. (Hálózati meghajtón elhelyezett állomány betöltésére a program nem alkalmas.) 22

23 Az importálás során a program ellenırzi, hogy az állomány megfelel-e a NYENYI2012.xsd állományban definiált szabályoknak. Ha az állomány nem az elıírt szerkezető, vagy az XSD állományban definiált valamely egyéb elıírásnak nem felel meg (pl. kötelezıen kitöltendı adat hiányzik) a program hibaüzenetet ad, az adatbetöltés sikertelen. Ha a betöltendı állomány megfelel az XSD állományban definiált elıírásoknak, következik az adatok tartalmi ellenırzése (járulék mértékek, járulékfizetési alsó és felsı határ stb.). Ha a program az ellenırzés során problémákat talál, ezekrıl listát készít, melyet meg lehet tekinteni. 23

24 Ha a lista csak figyelmeztetéseket tartalmaz, az adatok betölthetıek az adatbázisba. Ha a listán hibák (is) szerepelnek, az adatbetöltés nem lehetséges. A hibátlan, vagy csak figyelmeztetéseket eredményezı XML import állományból az adatok a Befejezés gombra kattintva betöltıdnek az adatbázisba. 6. Adatszolgáltatás készítése Az ONYF adatközlı 2012 programba kézzel felvitt, vagy XML állományból betöltött, ellenırzött, hibátlan adatokból a program a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) keresztül feltölthetı állományt képes elıállítani (.kr állomány). A feltöltendı állomány elıállítása a program Fájl / Exportálás menüpontjának segítségével történik. A menüpont elindítását megelızıen a képernyı bal oldali részén az Adatszolgáltatások nézetben ki kell választani azt az adatközlést, amelybıl a feltöltendı állományt el szeretnénk készíteni. A menüpont elindítását követıen meg kell adni, hogy hová kerüljön az elkészítendı.kr kiterjesztéső állomány. 24

25 Az állomány elkészítését követıen az Adatszolgáltatások nézetben kiválasztott adatközlés elıtt kis piros floppy jelenik meg, ez jelzi, hogy az adatközlésbıl.kr állomány készült. Az ilyen adatközlésekhez tartozó adatok mind az Adatszolgáltatások, mind a Biztosítottak nézetben szürke színnel jelennek meg. Ez jelzi, hogy az adatközlés lezárt státuszú, a hozzá tartozó adatok ebben az adatközlésben nem módosíthatóak. A módosító adatszolgáltatáshoz újabb adatközlést kell létrehozni, errıl részletesebben a Módosító adatszolgáltatások fejezetben olvashat. A jobb oldali képernyırészen megjelenı Adatközlés összesítı tartalmazza az adatközléshez tartozó fontosabb adatokat, az adatközlésben új, módosítandó, illetve törlendı (U/M/T) jelzéssel szereplı biztosítottak számát, az adatközlés létrehozásának és lezárásának dátumát és idıpontját. A Feldolgozás azonosító mezıbe a késıbbiekben beírható az e-nyenyi rendszerben a felküldött adatok feldolgozását követıen megtekinthetı azonosító. Ennek az azonosítónak a beírása jelzi a rendszer számára, hogy a.kr állomány feltöltése és az ONYF nyilvántartási rendszerébe történı továbbítása megtörtént. A feldolgozás azonosítóval rendelkezı adatközléseknél nincs lehetıség az Exportálás visszavonása funkció használatára. Az elkészült állományt a központi rendszer általános dokumentumfeltöltı funkciójával lehet felküldeni. Az adatszolgáltatás menetérıl, a feldolgozási eredmények megtekintésérıl részletes leírás található az ONYF honlapjáról (www.onyf.hu) az e-nyenyi ikonra kattintva elérhetı elektronikus ügyintézési rendszerben. Amennyiben még az elkészült állomány felküldését megelızıen kiderül, hogy az nem teljes, vagy nem megfelelı adatokat tartalmaz, lehetıség van az exportálás visszavonására a Szerviz menü Exportálás visszavonása funkciójával. A szükséges módosításokat követıen a feltöltendı állomány elıállítása ( Exportálás ) ismét végrehajtható. 7. Módosító adatközlések Amennyiben egy korábbi adatközlésben szereplı, a központi rendszeren keresztül már felküldött adatok módosítása, törlése válik szükségessé, ehhez újabb (módosító) adatközlést kell létrehozni. A módosító adatközlés létrehozásához a képernyı bal oldali részén az Adatszolgáltatások nézetben ki kell választani azt az adatközlést, amelyben 25

26 szereplı adatok módosítását, kiegészítését, vagy törlését szeretnénk végrehajtani. Ezt követıen az Adatszolgáltatások / Módosító adatközlés menüpont segítségével tudjuk az újabb adatközlést létrehozni. A program bekéri a legutóbbi, a központi rendszeren keresztül feltöltött adatközléshez tartozó feldolgozás azonosítót, ennek helyes megadását követıen létrejön az új adatközlés. A létrejött új adatközlés üres, egyetlen biztosítottat sem tartalmaz. Az adatok felvitele ezt követıen a 4. fejezetben ismertetett módon történik az alábbi különbségekkel. 1. Ha a biztosítotti adatok felvitelénél (lásd 4.1. pont) olyan személy TAJ számát adjuk meg, aki valamely korábbi adatközlésben már szerepelt, a biztosított adatait a hozzá tartozó jogviszonyokkal és okmányokkal együtt automatikusan átemeli a program az aktuális adatközlésbe. Ha a biztosított több adatközlésben is szerepelt, a legmagasabb sorszámú (idıben a legkésıbbi) adatközlésbıl kerülnek átemelésre az adatok. 2. A biztosítottak adatainak felvitelére szolgáló képernyın szereplı Új/Módosító/Törlendı mezı, mely az elsı adatközlésnél kötelezıen U (Új) értéket kapott, a módosító adatközlésekben lehet U (Új), M (Módosító) és T (Törlı) is. Az egyes jelzéseket a következıképpen kell használni: U jelzéssel kell felvinni azon biztosítottakat, akik a korábbi adatközlésbıl (adatközlésekbıl) kimaradtak, vagy tévedésbıl T törlı feladást készítettünk róluk és ezt szeretnénk helyrehozni. M jelöléssel kell felvinni azon biztosítottakat, akiknek az adatai egy korábbi adatközlésben hibásan szerepeltek, ezért azokat módosítani szeretnénk. T jelzést kell használni, ha egy biztosítottat egy korábbi adatközlésbe tévedésbıl vittünk fel (pl. utóbb kiderül, hogy nem is állt biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban), ezért törlı feladást kívánunk készíteni. A fenti jelzések beállítására a Biztosított menü Új/Módosítandó/Törlendı jelzés változtatása menüpontjában van lehetıség. 26

27 Egyéb tekintetben a módosító adatközlések elkészítése (adatbevitel, ellenırzés, exportálás stb.) azonos a korábbiakban ismertetettekkel. 8. Egyéb funkciók 8.1. Nyomtatás A program lehetıséget biztosít a felvitt adatok kinyomtatására. A nyomtatáskor az adatok nem a képernyıs adatbevitelkor látható formában kerülnek kinyomtatásra, hanem egy ennél jóval papírtakarékosabb, tömörebb formátumban. A nyomtatást kérhetjük egy adott biztosítottra, vagy egy adott foglalkoztató összes biztosítottjára vonatkozóan. A nyomtatáshoz a Biztosítottak nézetben jelöljük ki az adott biztosítottat, illetve foglalkoztatót, majd a Fájl menüben indítsuk el a Nyomtatás menüpontot Kódtáblák megtekintése Az ONYF adatközlı 2012 programba beépítésre kerültek a nyilvántartó lapok kitöltéséhez szükséges kódtáblák: Állampolgárság kódok Korkedvezményre jogosító munkakörök 27

28 Munkakör (FEOR) kódok és megnevezések, a január 1-jén hatályba lépett FEOR-08 Tevékenység (TEÁOR) kódok és megnevezések A fenti kódtáblák tartalma megtekinthetı a Szerviz menü Törzsadatok megtekintése menüpontjában. Az ONYF adatközlı 2012 programban lehetıség van a TEÁOR 08-as kódok mellett a korábbi TEÁOR 03-as kódok kiválasztására is. A két kódtábla közötti váltásra a Szerviz/TEÁOR készlet kiválasztása menüpontban van lehetıség. 28

NYENYI2009 felhasználói kézikönyv

NYENYI2009 felhasználói kézikönyv Tisztelt Ügyfelünk! A NYENYI2009 az Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság által a 2009. évi nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás teljesítéséhez készített számítógépes program. A Nyugdíjbiztosítási Egyéni

Részletesebben

2009. évi adatszolgáltatás javítása

2009. évi adatszolgáltatás javítása 2009. évi adatszolgáltatás javítása Készítette: Tóth Péter Általános leírás Program verzióellenőrzése, programfrissítés ha szükséges a www.onyf.hu honlapról Adatszolgáltatás meglétének ellenőrzése o Ha

Részletesebben

2009. évi adatszolg{ltat{s javít{sa

2009. évi adatszolg{ltat{s javít{sa 2009. évi adatszolg{ltat{s javít{sa Készítette: Tóth Péter 2013. szeptember 26. Által{nos leír{s Program verzióellenőrzése, programfrissítés ha szükséges a www.onyf.hu honlapról Adatszolgáltatás meglétének

Részletesebben

1988 2005 ÉVI ADATSZOLGÁLTATÁSOK JAVÍTÁSA. Készítette: Tóth Péter. 2013. szeptember 26.

1988 2005 ÉVI ADATSZOLGÁLTATÁSOK JAVÍTÁSA. Készítette: Tóth Péter. 2013. szeptember 26. 1988 2005 ÉVI ADATSZOLGÁLTATÁSOK JAVÍTÁSA Készítette: Tóth Péter 2013. szeptember 26. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Program verzióellenőrzése, programfrissítés ha szükséges a www.onyf.hu honlapról Adatszolgáltatás

Részletesebben

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató

Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató Forgalom nyilvántartó program Kezelési útmutató 1. A program telepítése. Futtatási környezet: PIV számítógép, min. 256Mbyte RAM, min. 20mByte szabad terület, Windows-XP operációs rendszer. A telepítıprogram

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

évi adatszolgáltatások javítása

évi adatszolgáltatások javítása ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1 1988 2005 ÉVI ADATSZOLGÁLTATÁSOK JAVÍTÁSA Készítette: Tóth Péter Program verzióellenőrzése, programfrissítés ha szükséges a www.onyf.hu honlapról Adatszolgáltatás meglétének ellenőrzése

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2015. június hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK A biztosítotti bejelentés

Részletesebben

2006 2008 évi adatszolgáltatások javítása

2006 2008 évi adatszolgáltatások javítása 2006 2008 évi adatszolgáltatások javítása Készítette: Tóth Péter 2013. szeptember 26. Általános leírás Program verzióellenőrzése, programfrissítés ha szükséges a www.onyf.hu honlapról Adatszolgáltatás

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

KIRA OKTATÁSI TANANYAG

KIRA OKTATÁSI TANANYAG EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 KIRA OKTATÁSI TANANYAG 2014. október hó ADATSZOLGÁLTATÁS Magyar Államkincstár 1054 Budapest, Hold u. 4. www.allamkincstar.gov.hu 1 BIZTOSÍTOTTI BEJELENTÉS (T1041) ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus ügyintézéshez rendszeresített Regisztrációs lap hoz KÉRJÜK, HOGY A REGISZTRÁCIÓS LAP KITÖLTÉSE ELŐTT A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T FIGYELMESEN OLVASSA EL! AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉST

Részletesebben

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése

A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése A kontrolladat-szolgáltatás elkészítése Az alábbi leírás tartalmazza a kontrolladat állomány elkészítésének lehetséges módjait, valamint az adatszolgáltatás elektronikus teljesítésének lépéseit. Valamint

Részletesebben

A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Online Telepítıje

A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Online Telepítıje 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 e-mail: zk@3szs.hu / web: http://www.3szs.hu A Vizsgálóhelyi nyilvántartó program Online Telepítıje Tisztelt Felhasználó!

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez

Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez A MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetı adatbázisa a következı címrıl érhetı el: http://www.matarka.hu/ A publikációs lista kinyerése

Részletesebben

ADATSZOLGÁLTATÁSOK / NYENYI ((NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI EGYÉNI NYILVÁNTARTÓ LAP))

ADATSZOLGÁLTATÁSOK / NYENYI ((NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI EGYÉNI NYILVÁNTARTÓ LAP)) ADATSZOLGÁLTATÁSOK / NYENYI ((NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI EGYÉNI NYILVÁNTARTÓ LAP)) A Kulcs-Bér 2009 programban lehetőség van az év közbeni nyugdíj adatszolgáltatáshoz szükséges, valamint az ONYF-nek beküldendő

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelzéső Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

a 2009. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

a 2009. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló

Részletesebben

Programkezelıi leírás,

Programkezelıi leírás, Programkezelıi leírás, Csoportos beszedés modul A modul elıállítja a szolgáltatói terhelések csoportos beszedéséhez szükséges file-t, UGIRO vagy BKR szabvány által meghatározott formában. Csoportos beszedést

Részletesebben

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára

Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Ellenıri jelentés kitöltési útmutató Játékvezetı ellenır és megyei adminisztrátorok számára Használati útmutató az MLSZ ügyviteli rendszeréhez (2009. július 20- állapot) Készítette: Czett Szabolcs 2009.07.20-i

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, EGERPH_1431-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

*Verziófrissítés letöltése gomb+

*Verziófrissítés letöltése gomb+ TISZTELT PARTNERÜNK! Örömmel értesítjük, hogy elkészült az Ön által használt ügyviteli szoftver legfrissebb változata és letölthető a http://www.kulcs-soft.hu oldalon az Ügyfélszolgálat / Program frissítések

Részletesebben

FORINT-Soft Kft. 0908-AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE. Javítás

FORINT-Soft Kft. 0908-AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE. Javítás 0908-AS BEVALLÁSOK JAVÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE, ÖNELLENİRZÉSE Javítás Javító bevallást csak akkor adhatunk be, ha az adóhatóság hibaüzenetet küld. Az eredeti bevalláshoz képest a különbség az, hogy a jelzett

Részletesebben

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz

Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz Tájékoztató e-közmű regisztrációhoz 1. Jogszabályi háttér Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint: 4. (1) Az e-közmű üzemeltetéséért,

Részletesebben

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára

Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára Absztrakt feltöltése az ITDK 2013 konferenciára 1. regisztráció A rendszer használatához elıször is regisztrációra van szükség. Ezt a felhasználó a kezdıképernyı jobb felsı sarkában lévı Bejelentkezés

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz.

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott, PHEGER_1231-es építményadó bevallásához használt elektronikus nyomtatványhoz. Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött

Részletesebben

E-építési napló offline vezetése

E-építési napló offline vezetése E-építési napló offline vezetése Frissítve: 2016. november 24. 1 Miért van szükség az elektronikus építési napló offline vezetésére? Az e-építési napló rendszer működésének alapvető feltétele, hogy az

Részletesebben

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8

Útmutató. Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon. 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Útmutató Elektronikus ügyintézéshez a www.nebih.gov.hu oldalon 2012. július 25. Oldal: 1 / 8 Tartalomjegyzék I. Fontos tudnivalók... 3 II. Belépés a felületre... 3 III. E-ügyintézés... 4 1. Bizonylatkitöltés

Részletesebben

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató

Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18. Elektronikus archiválási útmutató Verzió: 1.7 Dátum: 2010-02-18 Elektronikus archiválási útmutató Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Az archiválandó e-akta összeállítása... 2 2.1 Metaadatok kitöltése... 2 2.2 Az archiválandó e-akta összeállítása...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi M típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérıl szóló

Részletesebben

Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus adóbevallások használatához

Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus adóbevallások használatához Segédlet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által rendszeresített elektronikus adóbevallások használatához Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 48/2013. (XII.12.) számú rendelete lehetővé

Részletesebben

Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez

Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez Telepítési útmutató DoktorInfo B300 jelentéshez Letöltés A program telepítıjét a DoktorInfo CRM rendszerébıl lehet letölteni. Ehhez nem kell mást tenni, mint a http://crm.doktorinfo.com címen megadni a

Részletesebben

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál

OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás. Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV. OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál OTP ADLAK Adómentes Lakáshitel-támogatás Alapszolgáltatás KÉZIKÖNYV OTP ADLAK alapszolgáltatás - munkáltatói portál www.otpvnt.hu 2017.02.23. MUNKÁLTATÓK... 3 1. Belépés az internetes portálra... 3 2.

Részletesebben

ÁVF oktatási és közösségi portál

ÁVF oktatási és közösségi portál 0 --- Általános Vállalkozási Fıiskola --- ÁVF oktatási és közösségi portál (. rész) Belépés és a portál felépítése (-4 oldal) Profil beállítása (egyszer kell megcsinálni) (5-7 oldal) Saját kurzusok kezelése

Részletesebben

4. Válasszuk ki a dolgozót, majd nyomjuk meg az gombot. Megjelenik a dolgozó adatlapja. 5. Nézzük át, hogy minden adat helyesen van-e kitöltve, szüksé

4. Válasszuk ki a dolgozót, majd nyomjuk meg az gombot. Megjelenik a dolgozó adatlapja. 5. Nézzük át, hogy minden adat helyesen van-e kitöltve, szüksé Útmutató A 2005. évi kontroll adatszolgáltatás elkészítéséhez Előzetes teendők: 1. Töltse le és telepítse az APEH Internet lapjáról (www.apeh.hu) az ABEV2006 programot és a hozzá tartozó nyomtatványokat.

Részletesebben

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése A program a setup lefutása után -ha bejelöltük-, magától elindul. A következkben az indítás a startmenübl, vagy a telepít által létrehozott asztal ikonról indítható:

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Az eforte 5.0 e-időpont Modul használatához 1 T a r talomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÉZIKÖNYVRŐL... 3 1.2. SZÜKSÉGES TECHNIKAI KÖRNYEZET A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ...

Részletesebben

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA

PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA PDF DOKUMENTUMOK LÉTREHOZÁSA A Portable Document Format (PDF) az Adobe Systems által kifejlesztett bináris fájlformátum. Ebben a formátumban dokumentumok tárolhatók, amelyek különbözı szoftverekkel, hardverekkel

Részletesebben

Szakdolgozat feltöltése a DEA-ba

Szakdolgozat feltöltése a DEA-ba URL : dea.lib.unideb.hu Szakdolgozat feltöltése a DEA-ba Belépés a Saját DEA-ba bejelentkezés hálózati azonosítóval A Neptun rendszerhez használt azonosítóval és jelszóval mőködik a belépés. Ha nem sikerül

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL. Budapest, 2013. november 08. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DOLGOZÓK IMPORTÁLÁSA KULCS BÉR PROGRAMBA AZ ONLINE MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÓ RENDSZERBŐL Budapest, 2013. november 08. 1. CÉLKITŰZÉS A fő cél, hogy az OL Munkaidő Rendszerből kinyert jelenlét

Részletesebben

Ezt a kedvezményt a munkaadó:

Ezt a kedvezményt a munkaadó: ÚTMUTATÓ a 2010. évi P-P/II. típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap

Részletesebben

Örömmel tájékoztatjuk, hogy megjelent az Ön által használt szoftver legfrissebb változata.

Örömmel tájékoztatjuk, hogy megjelent az Ön által használt szoftver legfrissebb változata. TISZTELT PARTNERÜNK! Örömmel tájékoztatjuk, hogy megjelent az Ön által használt szoftver legfrissebb változata. KULCS BÉR 2008. DECEMBER/12 A telepítés oly módon történhet, mint a program vagy a korábbi

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı.

Felhasználói kézikönyv: Az ügyfelek számára készített felhasználói kézikönyv a www.antsz.hu fıoldalának alján található és letölthetı. TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszer használatához a veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékkel történı tevékenység bejelentése esetén a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel

Részletesebben

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése

A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése Telepítő fájl letöltése honlapunkról A Novitax ügyviteli programrendszer első telepítése A honlapunkon (www.novitax.hu) található telepítő fájlt (novitax2007-setup.exe) le kell tölteni a számítógép egy

Részletesebben

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év

BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év BaBér bérügyviteli rendszer telepítési segédlete 2011. év Ajánlott konfiguráció A program hardverigénye: Konfiguráció: 2800 MHz processzor 512 Mbyte memória (RAM) / Szerver gépen 1G memória (RAM) Lézernyomtató

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató az adategyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére, valamint a hivatalból indított ügyek esetében az elektronikus ügyintézésre való áttéréshez 2013. január

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Főkönyv Pénzügy Pénztárkönyv Eszköz (Letölthető még frissítés a Készlet, EVA modulokra,

Részletesebben

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1 KIRA rendszer Telepítési útmutató v1 1. Bevezetés A dokumentáció, illetve a dokumentáció mellékleteként megtalálható állományok segítségével készíthető fel a kliens oldali számítógép a KIRA rendszer működtetésére.

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott nyomtatványok használatához

Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott nyomtatványok használatához Segédlet az Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal által kiadott nyomtatványok használatához Elektronikus adóbevallását a NAV portáljáról letöltött és saját számítógépére telepített Általános nyomtatványkitöltő

Részletesebben

LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz

LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz LCD kezelési útmutató 4.1 verzióhoz 1. Fıképernyı Az LCD modul egy 4 soros és soronként 20 karakteres képernyıvel rendelkezik. A számbillentyőzeten megtalálhatóak 0-9-ig a számok. A * és # gombok funkció

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal

Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal Aromo Iskolaadminisztrációs Szoftver Felhasználói kézikönyv -- Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges értékelés normál tantárggyal 1 Bevezetés 3

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0

Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Evolut Főkönyv program telepítési és beállítási útmutatója v2.0 Az Ön letölthető fájl tartalmazza az Evolut Főkönyv 2013. program telepítőjét. A jelen leírás olyan telepítésre vonatkozik, amikor Ön

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: http://www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy telepíti az AUTODATA 2007

Részletesebben

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2009. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához Amennyiben a foglalkoztatás idıtartama alatt járulékkedvezmény igénybevétele történt (járulékfizetés kódja: 01-07),

Részletesebben

Felhasználói tájékoztató

Felhasználói tájékoztató Internetes adatlekérdező rendszer (E-adó) Felhasználói tájékoztató Tisztelt Felhasználó! Ezúton tájékoztatjuk, hogy Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóirodája kialakította az elektronikus

Részletesebben

Havi bevallással kapcsolatos ismeretek

Havi bevallással kapcsolatos ismeretek Havi bevallással kapcsolatos ismeretek 1, A bruttó, adóalap, költség megjelenése a bevallásokban, adatközlıkön 2, Fix levonású (külön adózó) jövedelmekhez adójogcím rendelés 3, Többhavi bér kezelése 4,

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

ASM BELÉPTETİ RENDSZEREKHEZ UNIVERZÁLIS MUNKAÜGYI-VEZETİI LEKÉRDEZİ PROGRAM

ASM BELÉPTETİ RENDSZEREKHEZ UNIVERZÁLIS MUNKAÜGYI-VEZETİI LEKÉRDEZİ PROGRAM ASM BELÉPTETİ RENDSZEREKHEZ UNIVERZÁLIS MUNKAÜGYI-VEZETİI LEKÉRDEZİ PROGRAM Oldal 1 Alapinformációk Az alábbiakban szeretnénk bemutatni saját fejlesztéső lekérdezı programunkat, melyet az általunk forgalmazott

Részletesebben

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül

Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül Internetes Elıjegyzés Elıjegyzési Központon keresztül EKPortal (IxWebEk) felhasználói súgó (infomix Kft) Bizalmas 1. oldal 2008.03.28. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1 Portál elérhetısége... 3 1.1

Részletesebben

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv

OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv OEP Online jogosultság és TAJ ellenırzés Felhasználói kézikönyv v.1.5. Budapest, 2008. július 17. Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 A DOKUMENTUM CÉLJA... 3 1.2 KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK... 3 1.3 A DOKUMENTUM

Részletesebben

Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal

Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal AROMO Iskolaadminisztrációs Szoftver - Felhasználói kézikönyv - Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges értékelés kódolt tantárggyal 1 Bevezetés

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató egyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére 2013. január 1-jétől azok a biztosítottak (volt biztosítottak), akik ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek,

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május

PwC EKAER Tool felhasználói leírás. 2015. május www.pwc.com/hu/ekaer PwC EKAER Tool felhasználói leírás 2015. május Tartalom Bejelentések létrehozása 3 1. A forrás Excel állomány kitöltése 3 2. A forrás Excel állomány mentése 4 A szükséges mezők kitöltését

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani.

A Szoftvert a Start menü Programok QGSM7 mappából lehet elindítani. Telepítés A programot a letöltött telepítőprogrammal lehet telepíteni. A telepítést a mappában lévő setup.exe fájlra kattintva lehet elindítani. A telepítő a meglévő QGSM7 szoftver adatbázisát törli. Ezután

Részletesebben

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A

1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A 1. A NÉPESSÉGNYILVÁNTARTÓ PROGRAM TELEPÍTÉSI FELTÉTELE. A következıkben leírt telepítési lépések, csak azokon a gépeken végezhetık el, ahol elızıleg is üzemelt már a DECÉRT rendszer, mivel a programhoz

Részletesebben

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére

Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére PENCART ZRT. Egyszerű számlázó program kezdő vállalkozások részére Használati útmutató Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1. A számlázó program telepítése, regisztrálása, rendszerkövetelmények... 3 2. Funkciók

Részletesebben

Jelentkezési lap képző szervek részére

Jelentkezési lap képző szervek részére Jelentkezési lap képző szervek részére Felhasználói segédlet Tartalomjegzék Belépés Jelentkezési lap felület Kézi kitöltés menete Alapadatok megadása Korábban megszerzett vezetői engedély adatai Személyes

Részletesebben

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer

e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztı Kft. e-szignó Üzleti Megoldások e-szignó Online Szolgáltatások - e-számla rendszer Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ Microsec e-szignó Online Szolgáltatások

Részletesebben

Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-2 -

Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-2 - Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-1 - Kezelési útmutató Tartalomjegyzék: Kezelési útmutató... 1 Tartalomjegyzék:... 1 Szoftver feladata:... 2 Szoftver telepítése:... 2 Els használat:... 3

Részletesebben

NINJA kezelői program letöltése és installálása

NINJA kezelői program letöltése és installálása NINJA kezelői program letöltése és installálása A regisztrálás, illetve feltöltés után Ön kapott egy e-mailt tőlünk, melyben leírtuk Önnek a szolgáltatás eléréséhez nélkülözhetetlen, fontos adatokat. A

Részletesebben

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz

Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Kitöltési útmutató a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról szóló NY jelű Nyilatkozathoz Törvényi háttér Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) A társadalombiztosítás

Részletesebben

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26.

BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK. Verziószám: 1. 0. Bithegyezı Házipénztár modul. 2009. január 26. BIT-SOFT KFT. BITHEGYEZİ BITWIN ÜGYVITELI RENDSZER HÁZIPÉNZTÁR MODUL FUNKCIÓK Verziószám: 1. 0 2009. január 26. Tel.:(68) 510-530, Fax.: (68) 414-174, E-mail / Web: bitsoft@bitsoft.hu / www.bitsoft.hu

Részletesebben

A dátum adatokban csak szám és az elválasztó pont billetyő engedélyezett.

A dátum adatokban csak szám és az elválasztó pont billetyő engedélyezett. #$K+ Új szállítólevél Itt készitheti el a szállítólevelet. A szállítólevélen szereplı vevı, szállító (szállítólevelet kiállító,kibocsátó) és a szállítón szereplı mezı megnevezések nyelve (forditása) gombra

Részletesebben

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás Telepítési leírás 1.0.0.8 verzió A dokumentum készült: 2004. július 1. Utolsó módosítás időpontja: 2004. június 21. A dokumentumot készítette:

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő

Kitöltési útmutató. a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő Kitöltési útmutató a(z) Szállítási nyilvántartás havi zárás (bejegyzett kereskedı/adóképviselı) címő (J12 elektronikus nyomtatvány 1.2 verzió számú) elektronikus nyomtatványhoz 2009 - verzió 1.2 Érvényes:

Részletesebben

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft.

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft. ETR WEB - VPOS Befizetés Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. 1. oldal Tartalomjegyzék 0 Bevezetés...3 1 Háttérinformációk...4 1.1 ETR VPOS...4 1.2 Bejelentkezés...4 2 Online fizetés OTP-n

Részletesebben

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek

Fatömegbecslési jegyzőkönyvek Fatömegbecslési jegyzőkönyvek ERDŐGAZDÁLKODÁS/FAHASZNÁLAT/FATÖMEGBECSLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK A fatömegbecslési jegyzőkönyvek erdőrészlethez kapcsolódnak. Egy erdőrészlethez több jegyzőkönyv készíthető. Egy

Részletesebben

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is.

Bár a szoftverleltárt elsősorban magamnak készítettem, de ha már itt van, miért is ne használhatná más is. SZOFTVERLELTÁR FREE Amennyiben önnek vállalkozása van, akkor pontosan tudnia kell, hogy milyen programok és alkalmazások vannak telepítve cége, vállalkozása számítógépeire, és ezekhez milyen engedélyeik,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi P típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Pótlap kiállításához A 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállítása mellett, amennyiben a foglalkoztatás

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén

A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén A CAPICOM ActiveX komponens telepítésének és használatának leírása Windows 7 operációs rendszer és Internet Explorer 9 verziójú böngésző esetén Tartalomjegyzék 1. Az Internet Explorer 9 megfelelősségének

Részletesebben

Tanulmányi eredmények exportálasa (KIR)

Tanulmányi eredmények exportálasa (KIR) Tanulmányi eredmények exportálasa (KIR) A középiskola és a szakiskola minden évben értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók a középiskola, illetve a szakiskola első két évfolyamán

Részletesebben

SuliStat felhasználói dokumentáció

SuliStat felhasználói dokumentáció SuliStat felhasználói dokumentáció A jelen dokumentáció által tárgyalt program képes egy iskola tanulmányi adataiból statisztikákat készíteni. Osztály illetve iskola szintű statisztika készítésére van

Részletesebben

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek

1. Bevezetés. rekord felvitele ( A Partnerek karbantartása nevű ablakban van lehetőség a rendszerben lévő partnerek Partnerek modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Új partner felvitele... 4 3. Az új partner felvitele ablak és a kijelölt partner adatainak módosítása ablak menüpontjai 6 3.1. Kapcsolatok menüpont... 6 o Kedvezmények

Részletesebben

Ügyfél-kommunikáció módosítása: Többnyelvő küldés beállítási lehetıségének kialakítása Banknak történı üzenetküldés kialakítása

Ügyfél-kommunikáció módosítása: Többnyelvő  küldés beállítási lehetıségének kialakítása Banknak történı üzenetküldés kialakítása Tisztelt Ügyfelünk! Az MKB Bank az elmúlt években komoly fejlesztéseket hajtott végre a NetBANKár szolgáltatás korszerősítése érdekében. Szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy e folyamat újabb állomásához

Részletesebben

Oktatói adatok szolgáltatása a FIR felé

Oktatói adatok szolgáltatása a FIR felé Oktatói adatok szolgáltatása a FIR felé Admin (ETR3) A 2005. évi CXXXIX. Törvény a felsıoktatásról elıírja a felsıoktatásban résztvevı személyek nyilvántartását. Az érintett személyek az oktatók és a hallgatók

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG CLP-770ND

Az Ön kézikönyve SAMSUNG CLP-770ND Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe

Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe 1. Indítsa el az Internet Explorer 8-as böngészőt. (Windows XP esetén: Start menü > Internet

Részletesebben

Raiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók

Raiffeisen DirektNet, Internet Banking. Felhasználói kézikönyv - Új funkciók Raiffeisen DirektNet, Internet Banking Felhasználói kézikönyv - Új funkciók TARTALOM 1. LEJÁRT TARTOZÁSOK MEGJELENÍTÉSE LAKOSSÁGI ÜGYFELEKNEK... 2 2. FORINTÁTUTALÁS HITELKÁRTYASZÁMLÁRÓL MAGÁNSZEMÉLYEKNEK...

Részletesebben

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása

Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása Kötelezettségvállalások rögzítésének felhasználói leírása A program az asztalról, az ikonról indul el. Az ikonra való dupla kattintás után először ellenőrzi a gépre letöltött program állapotát, és ha frissítésre

Részletesebben

Aromo Szöveges Értékelés

Aromo Szöveges Értékelés Aromo Szöveges Értékelés AROMO Iskolaadminisztrációs Szoftver v2.50 - Felhasználói kézikönyv- Szöveges értékelés 1 Tartalomjegyzék Aromo Szöveges Értékelés 1 Bevezetés 3 A Szöveges Értékelés modul koncepciója

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben