Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali Tagozat Logisztika Szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali Tagozat Logisztika Szakirány"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali Tagozat Logisztika Szakirány PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK A VESZÉLYES ÁRUK LÉGI ÚTON TÖRTÉNŐ FUVAROZÁSA SORÁN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RADIOAKTÍV ANYAGOKRA Készítette: Benczik Viktória Budapest,

2 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS... 6 II. LÉGI EXPORT-SZÁLLÍTMÁNYOZÁS A nemzetközi légi fuvarozást szabályozó egyezmények, jogszabályok Export-folyamat a légi szállításban A nemzetközi légi fuvarozásban használt okmányok:... 9 III. A VESZÉLYES ÁRUK LEÍRÁSA A veszélyes árukról általában A veszélyes áruk szabályozása Az IATA DGR A) Az IATA DGR használata, alkalmazása B) Korlátozások C) A veszélyes áruk osztályozása D) Veszélyes áruk azonosítása E) Csomagolás F) Jelölések, címkézés G) Dokumentáció, okmányolás H) Veszélyes áruk kezelésére vonatkozó szabályok I) Tipikusan felmerülő problémák a veszélyes áruk fuvarozása során...26 I/1 Késést kiváltó problémák és megoldási javaslatok I/2 Összeférhetőséggel kapcsolatos problémák I/3 Csomagolási szigorításra vonatkozó problémák - USA IV. RADIOAKTÍV ANYAGOK A) A radioaktív anyagokról általában B) Szabályozás C) Osztályozás D) Azonosítás E) Az aktivitás meghatározása F) Csomagolás G) Címkézés, jelölés H) Okmányolás I) Radioaktív anyagok kezelésére vonatkozó előírások J) A radioaktív anyagok engedélyeztetési eljárása J/1. Jogi háttér J/2. A feladó teendői a radioaktív küldemény engedélyeztetésének megindításához J/3. Az engedélyezési dokumentáció tartalmi követelményei

3 V. TIPIKUS PROBLÉMÁK A VESZÉLYES ÁRUK LÉGI ÚTON TÖRTÉNŐ FUVAROZÁSA SORÁN, ILLETVE MEGOLDÁSI JAVASLATOK EZEK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE A külön megegyezés szerinti szállítás lehetősége mint megoldás az engedélyezési eljárás során Országonkénti szabályozások eltéréseiből adódó problémák és javaslatok ennek kiküszöbölésére Fertőző anyagok feladásával kapcsolatos észrevételek Baleset, vészhelyzet esetén felmerülő teendők Fa csomagolóanyagok hőkezelésével kapcsolatos problémák Hűtést igénylő, vagy állandó hőmérsékleten tartandó küldeményekkel kapcsolatos problémák VI. MEGELŐZÉS - VÉSZHELYZETEK ELKERÜLÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK Szorosabb együttműködés a feladó és a szállítmányozó között Radioaktív szennyeződés elleni védelem Csomagolás hiányosságainak kiküszöbölésére vonatkozó megoldások VII. ÖSSZEGZÉS VIII. FELHASZNÁLT IRODALOM

4 I. Bevezetés Dolgozatomban szeretném Önt megismertetni a légi szállítással általában, mint fuvarozási móddal, legfőképpen az exportőr szemszögéből. Néhány fontos nemzetközi szabályozás leírását követően rátérek az export-folyamatra, majd a veszélyes áruk feladásának lépéseire, a veszélyes áruk fogalmi szinten történő meghatározására. Kitérek majd az összes teendőre, melyet a szállítás megrendelése előtt a feladónak minden esetben szem előtt kell tartania, hiszen a veszélyes áruk fokozottabb kezelést igényelnek a nem speciális árukéhoz képest. E téren a feladó és a szállítmányozó között szoros együttműködésre van szükség. Rátérek a radioaktivitás és a sugárzás fogalmi definiálására. A radioaktív anyagokat az egyszerű veszélyes, illetve veszélyforrást rejtő árukhoz képest még fokozottabb óvatossággal kell kezelnünk, hiszen tulajdonságaik révén az emberre és a természetre még nagyobb kockázatot hordoznak magukban. A veszélyes és radioaktív anyagok kezelése és feladása, csomagolása nemzetközileg szabályozott és feltételekhez kötött, ezért betartásukkal kiküszöbölhetők a balesetek és vészhelyzetek. Ami már lényegesen nagyobb problémát jelenthet a feladó számára, az a radioaktív anyag feladásához elengedhetetlenül szükséges engedélyeztetési eljárás. Ez a folyamat akár évekig eltarthat, hiszen az engedélyek főként a csomagolásra vonatkoznak, és az erre irányadó követelmények igen szigorúak. Szeretném megismertetni az olvasót ezen engedélyeztetési eljárásokkal és folyamatokkal, az engedélyezéshez szükséges dokumentációval, az eljárás lerövidítésének lehetséges módjáról, mely abból a szempontból lényeges, hogy a hosszadalmas procedúra kiküszöbölhető legyen. Feltárok néhány olyan jellegzetes problémát, melyek a légi fuvarozás tekintetében tipikusnak tekinthetők. Ezekre megoldási javaslatokat teszek, melyek figyelembe vételével még gyorsabb, még biztonságosabb és gördülékenyebb lehetne a légi fuvarozás. Fontosnak tartom a veszélyes áruk fuvarozása során felmerülő problémák megelőzését. Erre az utolsó fejezetben térek ki részletesebben. Dolgozatommal, ha nem is minden esetre kiterjedően, de betekintést nyújtok az olvasónak a veszélyes árukhoz kapcsolódó folyamatokról és problémákról, hiszen tanulmányaim során gyakran azzal a ténnyel kellett szembesülnöm, hogy e témával a magyar szakirodalom nem foglalkozik. A következőkben rávilágítok néhány olyan jellegzetes problémára és azok megoldásának lehetséges módjaira, mely nemcsak a szállítmányozóknak, de a feladóknak is segítségére lehet egy-egy veszélyes, vagy radioaktív anyag feladása során. 6

5 II. Légi export-szállítmányozás A nemzetközi légi forgalmat államközi, illetve nemzetközi egyezmények szabályozzák. 1. A nemzetközi légi fuvarozást szabályozó egyezmények, jogszabályok Államközi egyezmények: 1 Chicagói Egyezmény ICAO (International Civil Aviation Organisation) 1944-ben írták alá ezt a megállapodást. Az ICAO az ENSZ szakosított szervezete. Az egyezmény szabályozza a légtér állami szuverenitását. illetve technikai szabványosításokat is tartalmaz. Varsói Egyezmény (Warsaw Convention) 1927-ben jött létre, a légi közlekedés alapvető szerződésjogi feltételeit szabályozza. Fontos, hogy az egyezmény csak légi forgalomban érvényes, az egyezményt aláíró tagok között. Bilaterális légügyi egyezmények kétoldalú megállapodások Vállalatközi nemzetközi szerződések: - IATA (International Air Transport Association) az IATA célja, hogy a légi közlekedést minél biztonságosabbá, rendszeresebbé és gazdaságosabbá tegye, továbbá együttműködést biztosítson az ICAO-val és más szervezetekkel. - AEA (Association of European Airlines) lényegét tekintve ugyanaz, mint az IATA, a különbség az, hogy az AEA Európán belüli légitársaságokra vonatkozik. Fokozza az európai légitársaságok közötti együttműködést. - SITA (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques) a világ távközlési hálózatát üzemeltető társasága. Légitársaságoknak és más felhasználóknak kínál számítástechnikai szolgáltatásokat. - Pool szerződések két légitársaság közötti, versenyt korlátozó, piacvédő szerződés. 2. Export-folyamat a légi szállításban Kétféle mód létezik megbízás kezdeményezésére. Az első, leggyakoribb megoldás, amikor maga az exportőr bízza meg a szállítmányozót a küldemény feladására. A másik lehetőség, amikor a címzett, vagy a címzett által megbízott speditőr veszi fel a kapcsolatot az exportőr szállítmányozó cégével. Ekkor a célországban megbízott szállítmányozója értesíti a feladó irodát, hogy vegye fel a kapcsolatot a feladóval és így jön létre az export megrendelése. 1 Fári János - Mihály Györgyné Horváth Zsolt Csaba: Nemzetközi Szállítmányozás o. 7

6 A feladó feladata a küldeményt exportra előkészíteni. Ez annyit jelent, hogy az előírásoknak megfelelően csomagolja és címkézi, majd megbíz egy szállítmányozó céget, hogy adott desztinációra előkészítse a fuvart. Erre külön légi szállítmányozási formanyomtatványt kell kitöltenie, melynek kötelezően kitöltendő rovatai a következők: feladó méretek címzett biztosítás igénylése (igen/nem) értesítendő személy/cég árufelvétel helye, időpontja rendeltetési ország szállítás határideje fuvarparitás veszélyes áru-e áru megnevezése különleges kezelésre vonatkozó áru értéke utasítások (ha van pl. törékeny, darabszám hűtést igénylő, élő állat, stb.). súly (Az 1. A sz. mellékletben található egy általánosan elfogadott, mindenre kiterjedő légi szállítmányozási megbízás.) A megbízásnak az összes szükséges információt tartalmaznia kell, hiszen annak hiányában az ügyintéző nem képes a jó szállítmányozó gondosságával ellátni feladatát. Miután a megbízást a szállítmányozó kézhez kapja, megszervezi a küldemény beszállítását a raktárba, ahol az árut lemérik (súly, darabszám, pontos méretek). Ez azért fontos, mert a feladónak nem minden esetben áll rendelkezésére olyan mérőműszer, vagy mérleg, amely lehetővé tenné a pontos súly megadását. E nélkül azonban lehetetlen a feladás. Ha jelentős súlykülönbözet merül fel, a légitársaság nem veszi át a küldeményt, hanem ez esetben újabb mérés után a dokumentációt javítani kell. Jelentős súlykülönbözetnek a mért bruttó súly 5%- án felüli eltérését tekintjük. Az ügyintéző befoglalja a küldeményt adott légitársaság járatára. Az, hogy melyik légitársaságnál foglal a szállítmányozó, több tényezőtől függ. A legfontosabb, amit szem előtt kell tartania, hogy adott célországba melyik légitársaság indít járatokat, és azokat milyen rendszerességgel és járatsűrűséggel. Szem előtt kell tartani az egyes országonkénti előírásokat, szabályozásokat. Fontos továbbá, hogy a légitársaság milyen díjon kínálja a szállítmányozó cégnek az adott fuvart. Erre külön megállapodások léteznek a légitársaság és a szállítmányozó cégek között. (Például, ha adott rendeltetési állomásra rendszeresen van foglalás, a légitársaság engedményt adhat nagyobb tömegű áruk fuvarozásának megrendelése esetén.) Természetesen a szállítmányozó mindig a leggyorsabb, legmegbízhatóbb és legolcsóbb megoldást keresi. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a 8

7 manapság közzétett fekete listás légitársaságoknál történő foglalásokat kerülni kell. Ezután az ügyintéző elkészíti a szükséges okmányokat. 3. A nemzetközi légi fuvarozásban használt okmányok: A légi fuvarlevél A légi fuvarlevélnek két típusa van: a főfuvarlevél (Carrier s Air Waybill) és a házifuvarlevél (House Air Waybill). A légi fuvarlevélen rögzítésre kerül az áruval és annak útjával kapcsolatos összes információ. Az 1. B sz. mellékletben található minta alapján a légi fuvarlevélnek a következő fontos elemei vannak: A gyakorlatban a főfuvarlevélen általában nem a tényleges feladó és címzett olvasható, hanem a feladó és címzett szállítmányozó iroda pontos neve és címe, ez alól kivételt képez a Fast Master Bill ( gyors fuvarlevél), melyen a valós feladó és címzett látható. Ezt abban az esetben használják, ha adott indító-illetve célországban nincs adott szállítmányozó iroda. Ilyenkor feladáskor, vagy az áru kiváltásakor maga az ügyfél jár el. A főfuvarlevél általában a légitársaság és a szállítmányozó cég közötti elszámolásra szól; további különbség, hogy a főfuvarlevélen szereplő fuvardíjak IATA-díjak. Az IATA-díjak nemzetközileg közzétett díjak a különböző repülőterek közötti szakaszra. Fontos IATAszabály, hogy minimum-küldemény esetén (tehát normál díjtétel alatt) a szállítmányozó által kiajánlott díj nem lehet magasabb, mint az IATA minimum-díj. Például: adott szállítmányozó cég Budapestről Dubaiba egy kis súlyú (1-25 kg), kis méretű küldeményt szeretne elküldeni. Ennek az IATA díja HUF. A légi fuvardíjon felül kötelezően meg kell fizetni a biztonsági-és üzemanyagfelárat, mely az olaj aktuális világpiaci árához igazodik (biztonsági felár HUF/bruttó súly kg-ban; üzemanyag felár HUF/bruttó súly kg-ban, de az egyes légitársaságoknál ez eltérő), továbbá a handling agent-nek ki kell fizetni az árukezelés költségeit. Ez bizonyos légitársaságonként, illetve ügynökönként különböző. Erre külön díjtáblázatot dolgoztak ki a handling agent -ek. (Handling Agent: ügynöki alapon működő szolgáltató cégek. Az a feladatuk, hogy bizonyos légitársaságoktól kapott jutalék fejében elvégezzenek egyes repülőtéri szolgáltatásokat, mint például: áruátvétel, földi árukezelés, mérés, raktározás, csomagolás, címkézés.) A küldemény szállítását fizető félnek (fuvarparitástól függ, hogy a feladó, vagy a címzett) azonban a fent említett költségeken felül további költségei is lehetnek. Ezek a költségek a következőkből tevődnek össze: 9

8 - légi fuvardíj - üzemanyag-és biztonsági felár - légi kezelési díj - vámkezelés költségei - rendeltetési állomáson felmerülő költségek - fuvarlevél-kiállítási díj - amennyiben igényelt, biztosítás díja - amennyiben speciális küldeményről van szó (veszélyes áru, élő állat, hűtést igénylő áru, értékküldemény), az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek. A házi fuvarlevélen a tényleges feladó és címzett szerepel és az a valós fuvardíj, melyet fuvarparitástól függően vagy a feladó, vagy a címzett fizet a szállítmányozó cégnek, előre kiadott árajánlat alapján. A házi fuvarlevél árut kísérő okmány, melyet a légitársaság nem láthat, hiszen azon a szállítmányozó cég és az ügyfél közti, megállapodáson alapuló fuvardíjak és költségek szerepelnek. Tapasztalataim alapján a legáltalánosabb forma a légi szállítmányozási gyakorlatban, hogy egy küldeményhez egy fő-és egy házifuvarlevél tartozik, de vannak olyan esetek, mikor egy főfuvarlevél alatt több házifuvarlevél fut. Ez annyit jelent, hogy például ugyanarra a célállomásra több különböző feladó áruját egyetlen főfuvarlevél kíséri. Ennek költségmegtakarítási szempontjai vannak a szállítmányozó szempontjából, mivel így a légitársaság felé a nagyobb súlykedvezményt tudhat magáénak, viszont az ügyfelektől a kisebb súlyú küldeményekhez tartozó magasabb fuvardíjat szedheti be. A fuvarlevél (Air Way Bill AWB) 12 példányból áll. Az első, kék példány a feladóé, a zöld példány a légitársaság elszámolási példánya, a piros példány a címzetthez kerül. A kék példányhoz tartozó fekete-fehér példányok a feladó szállítmányozónál maradnak, a piros példányhoz tartozó másolatok pedig a címzett irodánál. Minden AWB-nek van egy azonosító száma, amely 11 számjegyből áll. Első 3 számjegye a fuvarozó légitársaság prefixe (pl. Malév-182, Lufthansa-020, Cargolux-172), a további 8 számjegy az áru, illetve a szállítmányozó cég azonosítására szolgál. Fontos még megemlíteni, hogy minden házi fuvarlevél tartalmaz az árumegnevezés mellett egy bizonyos Commodity Code-ot (Árukód). Ez egy olyan, árubeazonosításra szolgáló négy számjegyű kód, mely egy nemzetközileg közzétett listában jelenik meg, bizonyos időszakonkénti frissítéssel. Ez alapján minden árunak van egy Commodity Code-ja, ami alapján akár árumegnevezés nélkül is beazonosítható egy adott küldemény. Például, ha az áru gép, alkatrész, a hozzá rendelt Commodity Code-ja

9 Cargo manifest: A cargo manifest olyan okmány, melyen a küldemény fontosabb adatai láthatók, úgy, mint: feladó, címzett, az áru megnevezése, súlya, méretei. A cargo manifest minden esetben kíséri az árut. Nem bocsátható fuvarozásra az a küldemény, amelyhez a feladó nem mellékelt: - légi szállítmányozási megbízást - kereskedelmi számlát - vámpapírokat, vagy vámkezeléshez szükséges megbízást. Amennyiben a feladó megbízza a szállítmányozó céget a vámkezelés elvégzésére, ahhoz külön megbízás szükséges. A küldemény vámstátusza minden fuvarlevélen szerepel. Azt a fuvarlevelet, amely valamely okból nem tartalmazza a vámstátuszt, a légitársaság el sem fogadja. A következő vámstátuszok lehetségesek: C abban az esetben használatos, ha EU-ban gyártott, vagy az EU számára vámkezelt áru mozgásáról van szó X akkor, ha az adott vámárut EU-n kívülre, vagy EU-n kívülről EU-ba érkeztetik T1 vámáru továbbküldése esetén. Amennyiben a fuvarleveleken a nem megfelelő vámstátuszt tüntetik fel, annak súlyos anyagi és büntetőjogi következményei lehetnek. Az ügyintéző, amennyiben az Európai Unión kívülre szól az export-megbízás a fuvarlevelet, kereskedelmi számlát, (ha a feladó elővámkezelt) EV okmányt a vámügyintézők, majd a vámhivatal felé továbbítja. A vámkezelés végeztével az ügyintéző visszakapja az eredeti, vámhivatal által lepecsételt dokumentumokat, melyeket export-feladáshoz összekészít. Szigorúan meghatározott, hogy az áruhoz milyen okmányokat kell mellékelni. Így például csatolni kell a házi- és főfuvarlevél bizonyos példányait, a cargo manifestet, eredeti kereskedelmi számlákat, eredeti vámokmányokat. Egy példány főfuvarlevél a légitársasághoz kerül, melynek lepecsételésével igazolja az áru átvételét. Ez később visszakerül a szállítmányozóhoz. Továbbá minden, az import vámügyintézéshez kapcsolódó eredeti okmányt is csatolni kell (pl. EUR 1, Certificate of Origin). EUR 1 - származási bizonyítvány A bizonyítvány a Közösség kedvezményes származási rendszerében használt okmány. A szabadkereskedelmi megállapodásokban biztosított kedvezmény igénybevételéhez nélkülözhetetlen. A Közösségbeli exportőrnek az Általános Preferencia Rendszer keretében kedvezményezett országok felé akkor lehet EUR 1 származási bizonyítványt kiállítania, ha a 11

10 Közösségből kiszállított származó anyagot olyan késztermék előállításához használja fel a kedvezményezett ország gyártója, aminek származó helyzetét csak a kumulációs szabályok alkalmazásával éri el. 2 Certificate of Origin származási igazolás, az áru eredetét igazoló okmány. A Certificate of Origin egy olyan dokumentum, mely arra szolgál bizonyítékul, hogy adott áru melyik országban lett legyártva, illetve bizonyos esetekben az áruról információt szolgáltasson. Nemzetközileg meghatározott, hogy melyik országokban kötelező a Certificate of Origin használata. A két dokumentum közötti alapvető különbség az, hogy míg az EUR 1 kedvezményre jogosíthat fel, addig a Certificate of Origin a vámkezelés lefolytatásához szükséges bizonyos áruknál (pl. textíliák, ruházati termékek) minden esetben kötelező. Az ügyintéző értesíti a fogadó irodát az áru várható érkezéséről, majd továbbítja az okmányokat a raktár felé, ahol a címkézést követően az árut papírjaival együtt a Handling Agenthez viszik. A légitársaság a Handling Agent-től átveszi a küldeményt. Megkezdődik az áruberakás, majd az áru útja. A fogadó repülőtéren a kirakodást követően az áru és az okmányok szállítmányozó cégnek történő kiszolgáltatása után az adott szállítmányozó cég importra átveszi a küldeményt. Kiértesítik a címzettet az áru érkezéséről, importra vámkezelik, gondoskodnak az áru címzetthez történő kiszállításáról ha igényli. Természetesen vannak esetek, amikor az ügyfél maga megy ki az áruért, ezzel csökkentve a költségeit. Röviden ezekből a résztevékenységekből tevődik össze az áru export-folyamata. És bár rendkívül egyszerűnek tűnik, adódhatnak olyan problémák, akadályok, melyek a küldemény érkezését késleltethetik. Ezekről részletesen a V./1 fejezetben esik szó. III. A veszélyes áruk leírása 1. A veszélyes árukról általában Veszélyes árunak minősülnek azok az áruk, anyagok, melyek bizonyos tulajdonságaik révén kárt okozhatnak az emberi egészségben, környezetben, állatokban, természetben, vagy a repülés biztonságát veszélyeztetik. Ennél fogva a veszélyes áruk szállítására minden fuvarozási mód esetében felállították a kötelezően betartandó szabályozásokat, melyek betartása elengedhetetlen a biztonságos közlekedés, áruszállítás érdekében. A különböző 2 12

11 fuvarozási módoknál egyes kikötések fedik egymást, de vannak áru-, illetve fuvarspecifikus szabályok is. 2. A veszélyes áruk szabályozása A légi úton történő veszélyes áruk fuvarozását az ENSZ Veszélyes Áruk Szállításának Szakértő Bizottsága (UN Comittee of Experts on the Transport of Dangerous Goods dolgozta ki. 3 A veszélyes árukra vonatkozó szabályokat az ún. Sárga Könyv -ben találhatjuk. A radioaktív anyagokon kívül minden anyagra tartalmazza a kötelezően alkalmazandó eljárást. A radioaktív anyagokra vonatkozó szabályokat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA - International Atomic Energy Agency) dolgozta ki, a biztonságos áruszállítás érdekében. Ezeket az ajánlásokat használta fel az ICAO (International Civil Aviation Organization), hogy létrehozza azt a nemzetközileg használt és elismert szabályozást, amely egyértelműen meghatároz minden, a veszélyes anyagok légi úton történő szállításához elengedhetetlen törvényszerűségek betartását. Ezeket az utasításokat az IATA DGR-ben rögzítették, melynek első kiadványa 1956-ban jelent meg. 3. Az IATA DGR Az IATA DGR a veszélyes áruk Bibliája, egy manuálisan kezelhető, az IATA által kiadott kézikönyv, melynek használata és utasításainak pontos betartása nemzetközi szinten kötelező. Így elkerülhetőek a különböző, a veszélyes áruk természetéből adódó balesetek, vészhelyzetek. Ahhoz, hogy ezt a könyvet bárki is használni tudja, egy tanfolyamon kell részt vennie, melynek keretében világos képet kaphatnak a veszélyes áruk kezeléséről. A tanfolyam elvégeztével a tanfolyamon résztvevő jogosítványt kap. (2. sz. melléklet) Minden második évben ismétlő vizsgát kell tenni a közben létrejövő frissítések elsajátítása érdekében. A tréning 8 nehézségi kategóriába van besorolva, aszerint, hogy a tanfolyamot kinek, milyen szinten kell elvégeznie. Ez alapján kell eldönteni, hogy aki a tréningen részt vesz, mi az a minimális tudnivaló, amit el kell sajátítania. Például nem mindegy, hogy a képzésben részt vevő pilóta, vagy speditőr. A következő táblázatban látható besorolás az erre irányadó követelményrendszer. 3 Fári János - Mihály Györgyné Horváth Zsolt Csaba: Nemzetközi Szállítmányozás o. 13

12 Minimum követelményrendszer a veszélyes áru tréninghez 1. sz. táblázat Minimum követelmények a veszélyes áruk kezelése során Személyzeti kategóriák (lásd lent) Általános filozófia X X X X X X X X Korlátozások X X X X X X Feladókra vonatkozó általános követelmények X X X Osztályba sorolás X X X X Veszélyes áru-besorolás X X X X X Általános, csomagolásra vonatkozó követelmények X X X X Csomagolási előírások X X X X Címkézés és jelölések X X X X X X X X Feladói nyilatkozat és más dokumentációk készítése X X X Szabályzatok elfogadása X Raktározás és rakodás X X X Pilóták bejelentési kötelezettsége X X X Utasokra és a személyzetre vonatkozó előírások X X X X X X X X Eljárás vészhelyzet esetén X X X X X X X X Kategóriák: 1 Feladók, feladó ügynöke, beleértve a feladó által megbízott szállítmányozót, aki feladóként jár el, illetve azok a szállítmányozók, akik veszélyes árukat késztenek elő feladásra 2 Csomagoló 3 Áruelfogadó személyzet, ügynökségek, akik operátorként járnak el 4 Operátori személyzet, akik a az áruk és csomagok földi kezeléséért, raktározásáért és rakodásáért felelősek 5 Utasforgalmi kezelő- és biztonsági személyzet, akik az utasokat és csomagjaikat ellenőrzik 6 Árutovábbítással foglalkozó operátori személyzet 7 Repülési személyzet és rakodástervezők 8 Repülési személyzet előző kategóriába be nem soroltak Ebből is látható, hogy a veszélyes áruk kezelésének joga mennyi feltételhez kötött. De mégis kinek kell használnia az IATA DGR-t? Minden légitársaságnak, aki tagja, vagy társult tagja az IATA-nak; minden feladónak, ügynöknek, és szállítmányozónak, akik veszélyes árut adnak fel. Csak abban az esetben mentesül veszélyes áru a DGR-minősítés alól, ha az repüléshez, vagy repüléskor szükséges. Az IATA DGR-ben rögzített szabályozásoktól el lehet térni, ha annál szigorúbb szabályt köt ki egy adott ország, vagy légitársaság. Az IATA DGR minden évben új kiadást jelentet meg. Minden kiadás 14

13 tartalmazza ezeket az ország, illetve légitársaság-specifikus eltéréseket, illetve a folyamatos frissítéseket. A feladó felelőssége: Minden szükséges információ szolgáltatása a veszélyes anyag természetéről, kezeléséről alapkövetelmény, ezen felül a feladónak meg kell győződnie arról, hogy az adott anyag légi szállításra alkalmas-e, illetve nem tiltott-e az IATA-DGR szerint. Fontos az áru pontos beazonosítása, csomagolása, jelölések, címkézés, dokumentálás, a termék szállításra alkalmassá tétele. A veszélyes áru tréninget minden esetben el kell végezni. A szállítmányozó felelőssége: Az áru átvételétől a légitársaságnak történő kiszolgáltatásig tart ugyanúgy, mint normál áruk esetén. Az árut ready for carriage, azaz repülésre kész állapotban kell a légitársaságnak átadni. Ez magában foglalja a következőket: 1.) áru beszállítása, kezelése, raktározása 2.) megfelelő csomagolás (amennyiben a feladó nem gondoskodott volna róla) 3.) okmányok kiállítása beszerzése a feladótól, ha az elmulasztotta volna 4.) címkézés 5.) információ-szolgáltatás a fuvarozónak (légitársaság) 6.) áru reptérre történő kiszállítása, átadása A légitársaság felelőssége: Áruátvételtől kezdve a kiszolgáltatásig tart. Ez a következő részfolyamatokból áll: 1) áru átvétele 2) tárolás, raktározás 3) rakodás 4) áruszemle, áruvizsgálat 5) információ-szolgáltatás 6) vészhelyzetre való felkészültség, tréning 7) különböző, áruszállítást igazoló dokumentáció megőrzése 15

14 A) Az IATA DGR használata, alkalmazása Első lépésként a szállítandó anyag pontos megnevezését, besorolását kell elvégezni. Meg kell keresni, hogy az IATA DGR-ben a meghatározott anyag meg van-e nevezve, be van-e sorolva. Ha nincs az IATA-DGR-ben, osztályba kell sorolni. Az osztályba sorolás az áru veszélyes tulajdonságán, azaz veszélyforrásán (veszélyforrásain) alapul. Meg kell határozni, hogy az adott terméket milyen repülőgépen lehet szállítani (utasszállítóvagy cargo-gépen, mindkettőn, vagy egyiken sem). Le kell ellenőrizni, hogy mi az a mennyiség, amely még megengedett a légi fuvarozásban. Radioaktív anyag feladása esetén figyelni kell a további kitételekre (csomagolás, jelölések, különböző okmányok kitöltése), melyekkel a Radioaktív anyagok című fejezetben térek ki részletesen. Ha az adott anyag légi szállítása tilos utasszállító repülőn, meg kell határozni azt a feltételt, amelynek teljesítése lehetővé teszi a cargo-gépen történő fuvarozást. Ha utasszállító gépen szeretnénk a küldeményt feladni, meg kell határozni, mekkora legyen (lehet) a mennyiség, milyen lehet a csomagolás, továbbá mik az adott légitársaság külön elvárásai. Ezeken kívül ügyelni kell a jelölésekre, csomagolásra, biztonsági előírásokra. El kell készíteni a megfelelő dokumentációt, majd meg kell rendelni a légi szállítást. B) Korlátozások Néhány veszélyes áru túl veszélyes a légi szállításhoz, más áruk csak cargo-gépen szállíthatók, és megint mások cargo, illetve utasszállító-gépre is engedhetők 4 Minden veszélyesnek minősülő anyagra meghatározták a rá vonatkozó előírásokat, illetve az IATA DGR-ben megtalálhatjuk azokat az anyagokat is, melyek egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis mennyiségben szállíthatók, és azt is, hogy milyen repülőgép-típuson. Azok az anyagok, melyek robbanékonyak, veszélyes reakciót képeznek, mérgező anyagot bocsátanak ki, tüzet okozhatnak, semmilyen körülmények között nem szállíthatók repülőgépen. Ezeket az anyagokat illeti a kézikönyv Forbidden (Tiltott) jelzéssel. Természetesen ez alól is lehetnek kivételek, melyeket Exemption (Mentesség) - kitétellel el lehet küldeni, de ezek a feltételek olyannyira szigorúak, hogy ilyen esetben megfontolandó az áru exportja. Meg kell említenem még a rejtett veszélyes áru fogalmát. Ebbe a fogalomkörbe azok az áruk tartoznak, melyek első látásra nem tűnnek veszélyesnek, azonban valamelyik alkatrészük, elemük a repülés közben, például hőkülönbség hatására igenis veszélyes lehet. Néhány példa: tipikus rejtett veszélyes áru az autó alkatrész, mely akár robbanékony, 4 Dangerous Goods Regulations 43rd Edition, Section 2 Limitations 9.o. 16

15 gyúlékony anyagot tartalmazhat, a kemping felszerelés, hűtőszekrény, vagy mágnest tartalmazó anyagok. Ezen kívül felsorolták azokat az árukat is, melyeket az utastérben lehet szállítani. Azért fontosak ezek a kitételek, mert a repülőgépben a normál szállítási körülmények igen eltérőek lehetnek. Így például számítani kell: - nyomáskülönbségre, mely a magasság változásával jár együtt; - állandó rezgésre, esetleges rázkódásra; - hőmérséklet-különbségre (utastérben C; csomagtérben C, utazó magasságban C); - páratartalom-különbségre (különböző országok, kontinensek között); - csomagmozgatásra fel-lerakodáskor, átrakóhelyeken. Csak érdekességként érdemes külön megemlíteni a vakcina szállítását. Ez az anyag ugyanis önmagában nem veszélyes, viszont tárolását szárazjégben kell megoldani, és a szárazjég már veszélyes anyagnak minősül. C) A veszélyes áruk osztályozása A veszélyes áruk osztályozásánál az ENSZ által történő besorolással kell dolgozni. Ez alapján 9 osztályt különböztetünk meg veszélyességi típusa szerint, melyek további alosztályokra ( division -re) vannak bontva. Külön osztályozás a Packing Group (Csomagolási csoport) szerinti bontás, mely veszélyességi fok szerinti csomagolásra vonatkozik. Ezek a következők: Packing Group I. magas veszélyességi fok Packing Group II. közepes veszély Packing Group III. alacsony veszélyességi fok Az osztályozás a következő: 1. Osztály: Robbanó anyagok 1.1 Alosztály: Tömegrobbanás-veszéllyel járó anyagok 1.2 Alosztály: Nagy kivetés-veszélyű anyag 1.3 Alosztály: Kicsi robbanás- és kivetés-veszélyű anyag 1.4 Alosztály: Hevesen égő anyagok 1.5 Alosztály: Ütés hatására érzéketlen, de tömegrobbanás-veszéllyel járó anyag 1.6 Alosztály: Képes robbanásra, de nem jár tömegrobbanás-veszéllyel 17

16 2. Osztály: Gázok 2.1 Alosztály: Gyúlékony gázok 2.2 Alosztály: Nem gyúlékony, nem mérgező gázok 2.3 Alosztály: Mérgező gázok 3. Osztály: Gyúlékony folyadékok 4. Osztály: Gyúlékony, szilárd anyagok 4.1 Alosztály: Hőre, súrlódásra gyúlékony anyagok 4.2 Alosztály: Hőre, levegő oxigénjével érintkezve gyúlékony anyagok 4.3 Alosztály: Vízzel érintkezve lesz gyúlékony, vagy gyúlékony gáz keletkezik 5. Osztály: Oxidálódó anyagok, Szerves peroxidok 5.1 Alosztály: Oxidáló anyagok 5.2 Alosztály: Szerves peroxidok 6. Osztály: Toxikus és fertőző anyagok 6.1 Alosztály: Toxikus anyagok 6.2 Alosztály: Fertőző anyagok 7. Osztály: Radioaktív anyagok 8. Osztály: Maró hatású anyagok 9. Osztály: Az előző osztályokba be nem sorolt, veszélyesnek minősülő anyagok 5 A 3. sz. mellékletben megtalálhatók az egyes anyagokhoz, illetve alosztályokhoz tartozó jelölések. Nem árt, ha feladáskor tisztázásra kerül a gáz, mint halmazállapot fogalmának meghatározása, hiszen ez alatt a feladónak, a szállítmányozónak és a légitársaságnak is ugyanazt kell értenie. Ennek megfelelően gáz halmazállapotú: - az az anyag, mely 50 ºC-on 300 kpa nál nagyobb nyomáson gáz halmazállapotú, - ami 20ºC-on normál (101,3 kpa) nyomáson gáz halmazállapotú. Ezen kívül a gázoknak többféle előfordulási formája lehet, mint például összenyomott gáz, a cseppfolyós gáz, folyékony nitrogén és az elnyeletett gázok. A gyúlékony folyadékokat a szerint minősítjük, hogy zárttéri robbanáspontjuk és forráspontjuk mekkora. Fontos még ennél a fejezetnél kitérnem arra, hogy azok az anyagok, melyeknek több veszélyforrásuk is van, mi alapján sorolhatók be az egyes osztályokba. Először meg kell állapítani a veszélyforrásokat. Az IATA DGR-ben természetesen erre a problémára is 5 Dangerous Goods Regulations 43rd Edition, Section 3 - Classifications 18

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez 2. számú melléklet Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében,

Részletesebben

Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben

Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben Kiss Attila Szaknyelvi felzárkóztató programok a logisztikai, külgazdasági szakképzésben Kiss Attila SZAKNYELVI FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAMOK A LOGISZTIKAI, KÜLGAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSBEN SZTE JGYPK Szeged, 2013

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány A TÁVOL-KELETI KONTÉNERES ÁRUK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSA SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK LEHETSÉGES MEGOLDÁSAI

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kakuk Györgyi. Az árufuvarozás jogi szabályozása. A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása

MUNKAANYAG. Kakuk Györgyi. Az árufuvarozás jogi szabályozása. A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása Kakuk Györgyi Az árufuvarozás jogi szabályozása A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 Veszélyes áruk közúti Készült az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG megbízásából HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA közreműködésével A BTE szakértőinek bevonásával ELŐSZÓ Napjainkban a társadalmi

Részletesebben

A CLP-rendelet bevezető útmutatója. A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet

A CLP-rendelet bevezető útmutatója. A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet A CLP-rendelet bevezető útmutatója A CLP az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet JOGI KÖZLEMÉNY Jelen kiadvány útmutatást tartalmaz az 1272/2008/EK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői

MUNKAANYAG. Weiser Attila. Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői Weiser Attila Az egyes árufőcsoportok minőségi jellemzői A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma: 0067-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Tartalomjegyzék Felkészülés az ellenőrzésre Általános előírások Veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzése

Tartalomjegyzék Felkészülés az ellenőrzésre Általános előírások Veszélyes áru közúti szállításának ellenőrzése Tartalomjegyzék 1. Felkészülés az ellenőrzésre 2. Általános előírások 2.1 Fontos szabályok melyeket az ellenőrzések során be kell tartani 2.2 Az ellenőrzési tevékenység tartalma 2.3 Szabálytalanságok dokumentálás,

Részletesebben

CSORDÁS VERONIKA FUVARESZKÖZÖK KIHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ EURO-LOG KFT.-NÉL

CSORDÁS VERONIKA FUVARESZKÖZÖK KIHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ EURO-LOG KFT.-NÉL CSORDÁS VERONIKA FUVARESZKÖZÖK KIHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ EURO-LOG KFT.-NÉL 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 5 2. AZ EURO-LOG LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT.... 7 2.1. Bemutatása... 7 2.2. Tevékenysége...

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Fábos Róbert okl. mk. őrnagy A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi

Részletesebben

DHL Express. Szolgáltatások és árak 2015

DHL Express. Szolgáltatások és árak 2015 DHL Express Szolgáltatások és árak 2015 Bevezető 2 Tartalomjegyzék Bevezető 3 1. lépés: A szolgáltatás kiválasztása 4 Nemzetközi szolgáltatások Export szolgáltatások DHL SECURELINE ÉS SPRINTLINE 5 DHL

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet Dr. Lázár Gábor PhD Veszélyes anyagok szállítása Egyetemi jegyzet - 2010 - 2 Tartalomjegyzék 0.

Részletesebben

Az e-számlázás bevezetése a DHL Express Magyarországnál

Az e-számlázás bevezetése a DHL Express Magyarországnál ÓBUDAI EGYETEM Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet Az e-számlázás bevezetése a DHL Express Magyarországnál OE-KGK Hallgató neve: Braun József 2010. Hallgató törzskönyvi száma: KGK-T-NZ-031-06

Részletesebben

ÁLLATKERTI ÁLLATFUVAROZÁSOK SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA HAZÁNKBAN

ÁLLATKERTI ÁLLATFUVAROZÁSOK SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA HAZÁNKBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ÁLLATKERTI ÁLLATFUVAROZÁSOK SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA HAZÁNKBAN AZ EURÓPAI

Részletesebben

Árufuvarozás, fuvarozási szerződések, jogi szabályozás, egyezmények

Árufuvarozás, fuvarozási szerződések, jogi szabályozás, egyezmények Árufuvarozás, fuvarozási szerződések, jogi szabályozás, egyezmények A nemzetközi kereskedelemben óriási szerepet kap az áruk, küldemények továbbítása. Az áruknak helyváltoztatása történhet az eladó, vagy

Részletesebben

/ 6 2009.10.27. 16:12

/ 6 2009.10.27. 16:12 Nyomtatás http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_sz... / 6 2009.10.27. 16:12 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek a DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/B. ép.;

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE A IZOTTSÁG 2011. június 7-i 543/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó

Részletesebben

GLS Hungary Általános Üzleti Feltételei csomagok szállítmányozására és kezelésére

GLS Hungary Általános Üzleti Feltételei csomagok szállítmányozására és kezelésére GLS Hungary Általános Üzleti Feltételei csomagok szállítmányozására és kezelésére 1 GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. Székhely, telephely, központi vevőszolgálat: H-2351 Alsónémedi

Részletesebben

Elektronikus útdíj bevezetésének és működésének bemutatása a Gartner Intertrans Hungária Kft. belföldi üzletágánál

Elektronikus útdíj bevezetésének és működésének bemutatása a Gartner Intertrans Hungária Kft. belföldi üzletágánál BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Elektronikus útdíj bevezetésének és működésének bemutatása a Gartner Intertrans Hungária Kft. belföldi üzletágánál Belső konzulens: Balogh Csaba

Részletesebben

Előszó. Warvasovszky Tihamér Székesfehérvár polgármestere Országgyűlési képviselő

Előszó. Warvasovszky Tihamér Székesfehérvár polgármestere Országgyűlési képviselő Előszó Egy régóta megjelenésre váró, hiánypótló kiadványt tart a kezében a Kedves Olvasó! Egy Olyan kiadványt, mely az országban elsőként foglalja össze és adja közre a fogyasztóvédelem alapvető ismereteit

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTTI TÁJÉKOZTATÓ

SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTTI TÁJÉKOZTATÓ 1.) Általános adatok SZERZŐDÉSKÖTÉS ELŐTTI TÁJÉKOZTATÓ A vállalkozás neve: CD Galaxis Kft. Székhely, ill. üzlet címe, postacím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 10. Üzlet általános nyitva tartási ideje: Hétfő-Péntek

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék DIPLOMATERV Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 1.1. Kanban... 5 1.2. Just-in-time [1.]... 6 1.2.1. A JIT vezérelvei...

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU BELVÍZI SZÁLLÍTÁSI KATASZTRÓFAVÉDELMI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ÉRTÉKELÉSE

VESZÉLYES ÁRU BELVÍZI SZÁLLÍTÁSI KATASZTRÓFAVÉDELMI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ÉRTÉKELÉSE Kiss Enikő doktorandusz Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola eniko.kiss@uni-nke.hu VESZÉLYES ÁRU BELVÍZI SZÁLLÍTÁSI KATASZTRÓFAVÉDELMI ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK ÉRTÉKELÉSE EVALUATION

Részletesebben

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6

1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék Bevezető...4 1. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek és azok megítélése az Európai Unióban...6 2. Az Európai Unió veszélyes hulladékokra vonatkozó

Részletesebben

MUNKAANYAG. Sipos Sándorné. Az ügyintéző számára fontos tudnivalók a szerződésekről és a megrendelésről

MUNKAANYAG. Sipos Sándorné. Az ügyintéző számára fontos tudnivalók a szerződésekről és a megrendelésről Sipos Sándorné Az ügyintéző számára fontos tudnivalók a szerződésekről és a megrendelésről A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul száma:

Részletesebben

R e n d ő r t i s z t i F ő i s k o l a Biztonsági szakirány

R e n d ő r t i s z t i F ő i s k o l a Biztonsági szakirány R e n d ő r t i s z t i F ő i s k o l a Biztonsági szakirány A LÉTESÍTMÉNYEK ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS VÉDELME C. FŐISKOLAI JEGYZET 5. TÉMAKÖR LOGISZTIKAI KÖZPONTOK, RAKTÁRAK, IPARI LÉTESÍTMÉNYEK VÉDELME

Részletesebben

LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. ÖN/UTAS: a Teljes Viteldíj megfizetése ellenében kiadott Visszaigazolásban megnevezett személy.

LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. ÖN/UTAS: a Teljes Viteldíj megfizetése ellenében kiadott Visszaigazolásban megnevezett személy. LÉGI SZEMÉLY- ÉS POGGYÁSZFUVAROZÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 1. FEJEZET - FOGALMAK ÖN/UTAS: a Teljes Viteldíj megfizetése ellenében kiadott Visszaigazolásban megnevezett személy. MI/Wizz Air: a Wizz Air Hungary

Részletesebben