Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali Tagozat Logisztika Szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali Tagozat Logisztika Szakirány"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali Tagozat Logisztika Szakirány PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK A VESZÉLYES ÁRUK LÉGI ÚTON TÖRTÉNŐ FUVAROZÁSA SORÁN KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RADIOAKTÍV ANYAGOKRA Készítette: Benczik Viktória Budapest,

2 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS... 6 II. LÉGI EXPORT-SZÁLLÍTMÁNYOZÁS A nemzetközi légi fuvarozást szabályozó egyezmények, jogszabályok Export-folyamat a légi szállításban A nemzetközi légi fuvarozásban használt okmányok:... 9 III. A VESZÉLYES ÁRUK LEÍRÁSA A veszélyes árukról általában A veszélyes áruk szabályozása Az IATA DGR A) Az IATA DGR használata, alkalmazása B) Korlátozások C) A veszélyes áruk osztályozása D) Veszélyes áruk azonosítása E) Csomagolás F) Jelölések, címkézés G) Dokumentáció, okmányolás H) Veszélyes áruk kezelésére vonatkozó szabályok I) Tipikusan felmerülő problémák a veszélyes áruk fuvarozása során...26 I/1 Késést kiváltó problémák és megoldási javaslatok I/2 Összeférhetőséggel kapcsolatos problémák I/3 Csomagolási szigorításra vonatkozó problémák - USA IV. RADIOAKTÍV ANYAGOK A) A radioaktív anyagokról általában B) Szabályozás C) Osztályozás D) Azonosítás E) Az aktivitás meghatározása F) Csomagolás G) Címkézés, jelölés H) Okmányolás I) Radioaktív anyagok kezelésére vonatkozó előírások J) A radioaktív anyagok engedélyeztetési eljárása J/1. Jogi háttér J/2. A feladó teendői a radioaktív küldemény engedélyeztetésének megindításához J/3. Az engedélyezési dokumentáció tartalmi követelményei

3 V. TIPIKUS PROBLÉMÁK A VESZÉLYES ÁRUK LÉGI ÚTON TÖRTÉNŐ FUVAROZÁSA SORÁN, ILLETVE MEGOLDÁSI JAVASLATOK EZEK KIKÜSZÖBÖLÉSÉRE A külön megegyezés szerinti szállítás lehetősége mint megoldás az engedélyezési eljárás során Országonkénti szabályozások eltéréseiből adódó problémák és javaslatok ennek kiküszöbölésére Fertőző anyagok feladásával kapcsolatos észrevételek Baleset, vészhelyzet esetén felmerülő teendők Fa csomagolóanyagok hőkezelésével kapcsolatos problémák Hűtést igénylő, vagy állandó hőmérsékleten tartandó küldeményekkel kapcsolatos problémák VI. MEGELŐZÉS - VÉSZHELYZETEK ELKERÜLÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEK Szorosabb együttműködés a feladó és a szállítmányozó között Radioaktív szennyeződés elleni védelem Csomagolás hiányosságainak kiküszöbölésére vonatkozó megoldások VII. ÖSSZEGZÉS VIII. FELHASZNÁLT IRODALOM

4 I. Bevezetés Dolgozatomban szeretném Önt megismertetni a légi szállítással általában, mint fuvarozási móddal, legfőképpen az exportőr szemszögéből. Néhány fontos nemzetközi szabályozás leírását követően rátérek az export-folyamatra, majd a veszélyes áruk feladásának lépéseire, a veszélyes áruk fogalmi szinten történő meghatározására. Kitérek majd az összes teendőre, melyet a szállítás megrendelése előtt a feladónak minden esetben szem előtt kell tartania, hiszen a veszélyes áruk fokozottabb kezelést igényelnek a nem speciális árukéhoz képest. E téren a feladó és a szállítmányozó között szoros együttműködésre van szükség. Rátérek a radioaktivitás és a sugárzás fogalmi definiálására. A radioaktív anyagokat az egyszerű veszélyes, illetve veszélyforrást rejtő árukhoz képest még fokozottabb óvatossággal kell kezelnünk, hiszen tulajdonságaik révén az emberre és a természetre még nagyobb kockázatot hordoznak magukban. A veszélyes és radioaktív anyagok kezelése és feladása, csomagolása nemzetközileg szabályozott és feltételekhez kötött, ezért betartásukkal kiküszöbölhetők a balesetek és vészhelyzetek. Ami már lényegesen nagyobb problémát jelenthet a feladó számára, az a radioaktív anyag feladásához elengedhetetlenül szükséges engedélyeztetési eljárás. Ez a folyamat akár évekig eltarthat, hiszen az engedélyek főként a csomagolásra vonatkoznak, és az erre irányadó követelmények igen szigorúak. Szeretném megismertetni az olvasót ezen engedélyeztetési eljárásokkal és folyamatokkal, az engedélyezéshez szükséges dokumentációval, az eljárás lerövidítésének lehetséges módjáról, mely abból a szempontból lényeges, hogy a hosszadalmas procedúra kiküszöbölhető legyen. Feltárok néhány olyan jellegzetes problémát, melyek a légi fuvarozás tekintetében tipikusnak tekinthetők. Ezekre megoldási javaslatokat teszek, melyek figyelembe vételével még gyorsabb, még biztonságosabb és gördülékenyebb lehetne a légi fuvarozás. Fontosnak tartom a veszélyes áruk fuvarozása során felmerülő problémák megelőzését. Erre az utolsó fejezetben térek ki részletesebben. Dolgozatommal, ha nem is minden esetre kiterjedően, de betekintést nyújtok az olvasónak a veszélyes árukhoz kapcsolódó folyamatokról és problémákról, hiszen tanulmányaim során gyakran azzal a ténnyel kellett szembesülnöm, hogy e témával a magyar szakirodalom nem foglalkozik. A következőkben rávilágítok néhány olyan jellegzetes problémára és azok megoldásának lehetséges módjaira, mely nemcsak a szállítmányozóknak, de a feladóknak is segítségére lehet egy-egy veszélyes, vagy radioaktív anyag feladása során. 6

5 II. Légi export-szállítmányozás A nemzetközi légi forgalmat államközi, illetve nemzetközi egyezmények szabályozzák. 1. A nemzetközi légi fuvarozást szabályozó egyezmények, jogszabályok Államközi egyezmények: 1 Chicagói Egyezmény ICAO (International Civil Aviation Organisation) 1944-ben írták alá ezt a megállapodást. Az ICAO az ENSZ szakosított szervezete. Az egyezmény szabályozza a légtér állami szuverenitását. illetve technikai szabványosításokat is tartalmaz. Varsói Egyezmény (Warsaw Convention) 1927-ben jött létre, a légi közlekedés alapvető szerződésjogi feltételeit szabályozza. Fontos, hogy az egyezmény csak légi forgalomban érvényes, az egyezményt aláíró tagok között. Bilaterális légügyi egyezmények kétoldalú megállapodások Vállalatközi nemzetközi szerződések: - IATA (International Air Transport Association) az IATA célja, hogy a légi közlekedést minél biztonságosabbá, rendszeresebbé és gazdaságosabbá tegye, továbbá együttműködést biztosítson az ICAO-val és más szervezetekkel. - AEA (Association of European Airlines) lényegét tekintve ugyanaz, mint az IATA, a különbség az, hogy az AEA Európán belüli légitársaságokra vonatkozik. Fokozza az európai légitársaságok közötti együttműködést. - SITA (Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques) a világ távközlési hálózatát üzemeltető társasága. Légitársaságoknak és más felhasználóknak kínál számítástechnikai szolgáltatásokat. - Pool szerződések két légitársaság közötti, versenyt korlátozó, piacvédő szerződés. 2. Export-folyamat a légi szállításban Kétféle mód létezik megbízás kezdeményezésére. Az első, leggyakoribb megoldás, amikor maga az exportőr bízza meg a szállítmányozót a küldemény feladására. A másik lehetőség, amikor a címzett, vagy a címzett által megbízott speditőr veszi fel a kapcsolatot az exportőr szállítmányozó cégével. Ekkor a célországban megbízott szállítmányozója értesíti a feladó irodát, hogy vegye fel a kapcsolatot a feladóval és így jön létre az export megrendelése. 1 Fári János - Mihály Györgyné Horváth Zsolt Csaba: Nemzetközi Szállítmányozás o. 7

6 A feladó feladata a küldeményt exportra előkészíteni. Ez annyit jelent, hogy az előírásoknak megfelelően csomagolja és címkézi, majd megbíz egy szállítmányozó céget, hogy adott desztinációra előkészítse a fuvart. Erre külön légi szállítmányozási formanyomtatványt kell kitöltenie, melynek kötelezően kitöltendő rovatai a következők: feladó méretek címzett biztosítás igénylése (igen/nem) értesítendő személy/cég árufelvétel helye, időpontja rendeltetési ország szállítás határideje fuvarparitás veszélyes áru-e áru megnevezése különleges kezelésre vonatkozó áru értéke utasítások (ha van pl. törékeny, darabszám hűtést igénylő, élő állat, stb.). súly (Az 1. A sz. mellékletben található egy általánosan elfogadott, mindenre kiterjedő légi szállítmányozási megbízás.) A megbízásnak az összes szükséges információt tartalmaznia kell, hiszen annak hiányában az ügyintéző nem képes a jó szállítmányozó gondosságával ellátni feladatát. Miután a megbízást a szállítmányozó kézhez kapja, megszervezi a küldemény beszállítását a raktárba, ahol az árut lemérik (súly, darabszám, pontos méretek). Ez azért fontos, mert a feladónak nem minden esetben áll rendelkezésére olyan mérőműszer, vagy mérleg, amely lehetővé tenné a pontos súly megadását. E nélkül azonban lehetetlen a feladás. Ha jelentős súlykülönbözet merül fel, a légitársaság nem veszi át a küldeményt, hanem ez esetben újabb mérés után a dokumentációt javítani kell. Jelentős súlykülönbözetnek a mért bruttó súly 5%- án felüli eltérését tekintjük. Az ügyintéző befoglalja a küldeményt adott légitársaság járatára. Az, hogy melyik légitársaságnál foglal a szállítmányozó, több tényezőtől függ. A legfontosabb, amit szem előtt kell tartania, hogy adott célországba melyik légitársaság indít járatokat, és azokat milyen rendszerességgel és járatsűrűséggel. Szem előtt kell tartani az egyes országonkénti előírásokat, szabályozásokat. Fontos továbbá, hogy a légitársaság milyen díjon kínálja a szállítmányozó cégnek az adott fuvart. Erre külön megállapodások léteznek a légitársaság és a szállítmányozó cégek között. (Például, ha adott rendeltetési állomásra rendszeresen van foglalás, a légitársaság engedményt adhat nagyobb tömegű áruk fuvarozásának megrendelése esetén.) Természetesen a szállítmányozó mindig a leggyorsabb, legmegbízhatóbb és legolcsóbb megoldást keresi. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a 8

7 manapság közzétett fekete listás légitársaságoknál történő foglalásokat kerülni kell. Ezután az ügyintéző elkészíti a szükséges okmányokat. 3. A nemzetközi légi fuvarozásban használt okmányok: A légi fuvarlevél A légi fuvarlevélnek két típusa van: a főfuvarlevél (Carrier s Air Waybill) és a házifuvarlevél (House Air Waybill). A légi fuvarlevélen rögzítésre kerül az áruval és annak útjával kapcsolatos összes információ. Az 1. B sz. mellékletben található minta alapján a légi fuvarlevélnek a következő fontos elemei vannak: A gyakorlatban a főfuvarlevélen általában nem a tényleges feladó és címzett olvasható, hanem a feladó és címzett szállítmányozó iroda pontos neve és címe, ez alól kivételt képez a Fast Master Bill ( gyors fuvarlevél), melyen a valós feladó és címzett látható. Ezt abban az esetben használják, ha adott indító-illetve célországban nincs adott szállítmányozó iroda. Ilyenkor feladáskor, vagy az áru kiváltásakor maga az ügyfél jár el. A főfuvarlevél általában a légitársaság és a szállítmányozó cég közötti elszámolásra szól; további különbség, hogy a főfuvarlevélen szereplő fuvardíjak IATA-díjak. Az IATA-díjak nemzetközileg közzétett díjak a különböző repülőterek közötti szakaszra. Fontos IATAszabály, hogy minimum-küldemény esetén (tehát normál díjtétel alatt) a szállítmányozó által kiajánlott díj nem lehet magasabb, mint az IATA minimum-díj. Például: adott szállítmányozó cég Budapestről Dubaiba egy kis súlyú (1-25 kg), kis méretű küldeményt szeretne elküldeni. Ennek az IATA díja HUF. A légi fuvardíjon felül kötelezően meg kell fizetni a biztonsági-és üzemanyagfelárat, mely az olaj aktuális világpiaci árához igazodik (biztonsági felár HUF/bruttó súly kg-ban; üzemanyag felár HUF/bruttó súly kg-ban, de az egyes légitársaságoknál ez eltérő), továbbá a handling agent-nek ki kell fizetni az árukezelés költségeit. Ez bizonyos légitársaságonként, illetve ügynökönként különböző. Erre külön díjtáblázatot dolgoztak ki a handling agent -ek. (Handling Agent: ügynöki alapon működő szolgáltató cégek. Az a feladatuk, hogy bizonyos légitársaságoktól kapott jutalék fejében elvégezzenek egyes repülőtéri szolgáltatásokat, mint például: áruátvétel, földi árukezelés, mérés, raktározás, csomagolás, címkézés.) A küldemény szállítását fizető félnek (fuvarparitástól függ, hogy a feladó, vagy a címzett) azonban a fent említett költségeken felül további költségei is lehetnek. Ezek a költségek a következőkből tevődnek össze: 9

8 - légi fuvardíj - üzemanyag-és biztonsági felár - légi kezelési díj - vámkezelés költségei - rendeltetési állomáson felmerülő költségek - fuvarlevél-kiállítási díj - amennyiben igényelt, biztosítás díja - amennyiben speciális küldeményről van szó (veszélyes áru, élő állat, hűtést igénylő áru, értékküldemény), az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségek. A házi fuvarlevélen a tényleges feladó és címzett szerepel és az a valós fuvardíj, melyet fuvarparitástól függően vagy a feladó, vagy a címzett fizet a szállítmányozó cégnek, előre kiadott árajánlat alapján. A házi fuvarlevél árut kísérő okmány, melyet a légitársaság nem láthat, hiszen azon a szállítmányozó cég és az ügyfél közti, megállapodáson alapuló fuvardíjak és költségek szerepelnek. Tapasztalataim alapján a legáltalánosabb forma a légi szállítmányozási gyakorlatban, hogy egy küldeményhez egy fő-és egy házifuvarlevél tartozik, de vannak olyan esetek, mikor egy főfuvarlevél alatt több házifuvarlevél fut. Ez annyit jelent, hogy például ugyanarra a célállomásra több különböző feladó áruját egyetlen főfuvarlevél kíséri. Ennek költségmegtakarítási szempontjai vannak a szállítmányozó szempontjából, mivel így a légitársaság felé a nagyobb súlykedvezményt tudhat magáénak, viszont az ügyfelektől a kisebb súlyú küldeményekhez tartozó magasabb fuvardíjat szedheti be. A fuvarlevél (Air Way Bill AWB) 12 példányból áll. Az első, kék példány a feladóé, a zöld példány a légitársaság elszámolási példánya, a piros példány a címzetthez kerül. A kék példányhoz tartozó fekete-fehér példányok a feladó szállítmányozónál maradnak, a piros példányhoz tartozó másolatok pedig a címzett irodánál. Minden AWB-nek van egy azonosító száma, amely 11 számjegyből áll. Első 3 számjegye a fuvarozó légitársaság prefixe (pl. Malév-182, Lufthansa-020, Cargolux-172), a további 8 számjegy az áru, illetve a szállítmányozó cég azonosítására szolgál. Fontos még megemlíteni, hogy minden házi fuvarlevél tartalmaz az árumegnevezés mellett egy bizonyos Commodity Code-ot (Árukód). Ez egy olyan, árubeazonosításra szolgáló négy számjegyű kód, mely egy nemzetközileg közzétett listában jelenik meg, bizonyos időszakonkénti frissítéssel. Ez alapján minden árunak van egy Commodity Code-ja, ami alapján akár árumegnevezés nélkül is beazonosítható egy adott küldemény. Például, ha az áru gép, alkatrész, a hozzá rendelt Commodity Code-ja

9 Cargo manifest: A cargo manifest olyan okmány, melyen a küldemény fontosabb adatai láthatók, úgy, mint: feladó, címzett, az áru megnevezése, súlya, méretei. A cargo manifest minden esetben kíséri az árut. Nem bocsátható fuvarozásra az a küldemény, amelyhez a feladó nem mellékelt: - légi szállítmányozási megbízást - kereskedelmi számlát - vámpapírokat, vagy vámkezeléshez szükséges megbízást. Amennyiben a feladó megbízza a szállítmányozó céget a vámkezelés elvégzésére, ahhoz külön megbízás szükséges. A küldemény vámstátusza minden fuvarlevélen szerepel. Azt a fuvarlevelet, amely valamely okból nem tartalmazza a vámstátuszt, a légitársaság el sem fogadja. A következő vámstátuszok lehetségesek: C abban az esetben használatos, ha EU-ban gyártott, vagy az EU számára vámkezelt áru mozgásáról van szó X akkor, ha az adott vámárut EU-n kívülre, vagy EU-n kívülről EU-ba érkeztetik T1 vámáru továbbküldése esetén. Amennyiben a fuvarleveleken a nem megfelelő vámstátuszt tüntetik fel, annak súlyos anyagi és büntetőjogi következményei lehetnek. Az ügyintéző, amennyiben az Európai Unión kívülre szól az export-megbízás a fuvarlevelet, kereskedelmi számlát, (ha a feladó elővámkezelt) EV okmányt a vámügyintézők, majd a vámhivatal felé továbbítja. A vámkezelés végeztével az ügyintéző visszakapja az eredeti, vámhivatal által lepecsételt dokumentumokat, melyeket export-feladáshoz összekészít. Szigorúan meghatározott, hogy az áruhoz milyen okmányokat kell mellékelni. Így például csatolni kell a házi- és főfuvarlevél bizonyos példányait, a cargo manifestet, eredeti kereskedelmi számlákat, eredeti vámokmányokat. Egy példány főfuvarlevél a légitársasághoz kerül, melynek lepecsételésével igazolja az áru átvételét. Ez később visszakerül a szállítmányozóhoz. Továbbá minden, az import vámügyintézéshez kapcsolódó eredeti okmányt is csatolni kell (pl. EUR 1, Certificate of Origin). EUR 1 - származási bizonyítvány A bizonyítvány a Közösség kedvezményes származási rendszerében használt okmány. A szabadkereskedelmi megállapodásokban biztosított kedvezmény igénybevételéhez nélkülözhetetlen. A Közösségbeli exportőrnek az Általános Preferencia Rendszer keretében kedvezményezett országok felé akkor lehet EUR 1 származási bizonyítványt kiállítania, ha a 11

10 Közösségből kiszállított származó anyagot olyan késztermék előállításához használja fel a kedvezményezett ország gyártója, aminek származó helyzetét csak a kumulációs szabályok alkalmazásával éri el. 2 Certificate of Origin származási igazolás, az áru eredetét igazoló okmány. A Certificate of Origin egy olyan dokumentum, mely arra szolgál bizonyítékul, hogy adott áru melyik országban lett legyártva, illetve bizonyos esetekben az áruról információt szolgáltasson. Nemzetközileg meghatározott, hogy melyik országokban kötelező a Certificate of Origin használata. A két dokumentum közötti alapvető különbség az, hogy míg az EUR 1 kedvezményre jogosíthat fel, addig a Certificate of Origin a vámkezelés lefolytatásához szükséges bizonyos áruknál (pl. textíliák, ruházati termékek) minden esetben kötelező. Az ügyintéző értesíti a fogadó irodát az áru várható érkezéséről, majd továbbítja az okmányokat a raktár felé, ahol a címkézést követően az árut papírjaival együtt a Handling Agenthez viszik. A légitársaság a Handling Agent-től átveszi a küldeményt. Megkezdődik az áruberakás, majd az áru útja. A fogadó repülőtéren a kirakodást követően az áru és az okmányok szállítmányozó cégnek történő kiszolgáltatása után az adott szállítmányozó cég importra átveszi a küldeményt. Kiértesítik a címzettet az áru érkezéséről, importra vámkezelik, gondoskodnak az áru címzetthez történő kiszállításáról ha igényli. Természetesen vannak esetek, amikor az ügyfél maga megy ki az áruért, ezzel csökkentve a költségeit. Röviden ezekből a résztevékenységekből tevődik össze az áru export-folyamata. És bár rendkívül egyszerűnek tűnik, adódhatnak olyan problémák, akadályok, melyek a küldemény érkezését késleltethetik. Ezekről részletesen a V./1 fejezetben esik szó. III. A veszélyes áruk leírása 1. A veszélyes árukról általában Veszélyes árunak minősülnek azok az áruk, anyagok, melyek bizonyos tulajdonságaik révén kárt okozhatnak az emberi egészségben, környezetben, állatokban, természetben, vagy a repülés biztonságát veszélyeztetik. Ennél fogva a veszélyes áruk szállítására minden fuvarozási mód esetében felállították a kötelezően betartandó szabályozásokat, melyek betartása elengedhetetlen a biztonságos közlekedés, áruszállítás érdekében. A különböző

11 fuvarozási módoknál egyes kikötések fedik egymást, de vannak áru-, illetve fuvarspecifikus szabályok is. 2. A veszélyes áruk szabályozása A légi úton történő veszélyes áruk fuvarozását az ENSZ Veszélyes Áruk Szállításának Szakértő Bizottsága (UN Comittee of Experts on the Transport of Dangerous Goods dolgozta ki. 3 A veszélyes árukra vonatkozó szabályokat az ún. Sárga Könyv -ben találhatjuk. A radioaktív anyagokon kívül minden anyagra tartalmazza a kötelezően alkalmazandó eljárást. A radioaktív anyagokra vonatkozó szabályokat a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (IAEA - International Atomic Energy Agency) dolgozta ki, a biztonságos áruszállítás érdekében. Ezeket az ajánlásokat használta fel az ICAO (International Civil Aviation Organization), hogy létrehozza azt a nemzetközileg használt és elismert szabályozást, amely egyértelműen meghatároz minden, a veszélyes anyagok légi úton történő szállításához elengedhetetlen törvényszerűségek betartását. Ezeket az utasításokat az IATA DGR-ben rögzítették, melynek első kiadványa 1956-ban jelent meg. 3. Az IATA DGR Az IATA DGR a veszélyes áruk Bibliája, egy manuálisan kezelhető, az IATA által kiadott kézikönyv, melynek használata és utasításainak pontos betartása nemzetközi szinten kötelező. Így elkerülhetőek a különböző, a veszélyes áruk természetéből adódó balesetek, vészhelyzetek. Ahhoz, hogy ezt a könyvet bárki is használni tudja, egy tanfolyamon kell részt vennie, melynek keretében világos képet kaphatnak a veszélyes áruk kezeléséről. A tanfolyam elvégeztével a tanfolyamon résztvevő jogosítványt kap. (2. sz. melléklet) Minden második évben ismétlő vizsgát kell tenni a közben létrejövő frissítések elsajátítása érdekében. A tréning 8 nehézségi kategóriába van besorolva, aszerint, hogy a tanfolyamot kinek, milyen szinten kell elvégeznie. Ez alapján kell eldönteni, hogy aki a tréningen részt vesz, mi az a minimális tudnivaló, amit el kell sajátítania. Például nem mindegy, hogy a képzésben részt vevő pilóta, vagy speditőr. A következő táblázatban látható besorolás az erre irányadó követelményrendszer. 3 Fári János - Mihály Györgyné Horváth Zsolt Csaba: Nemzetközi Szállítmányozás o. 13

12 Minimum követelményrendszer a veszélyes áru tréninghez 1. sz. táblázat Minimum követelmények a veszélyes áruk kezelése során Személyzeti kategóriák (lásd lent) Általános filozófia X X X X X X X X Korlátozások X X X X X X Feladókra vonatkozó általános követelmények X X X Osztályba sorolás X X X X Veszélyes áru-besorolás X X X X X Általános, csomagolásra vonatkozó követelmények X X X X Csomagolási előírások X X X X Címkézés és jelölések X X X X X X X X Feladói nyilatkozat és más dokumentációk készítése X X X Szabályzatok elfogadása X Raktározás és rakodás X X X Pilóták bejelentési kötelezettsége X X X Utasokra és a személyzetre vonatkozó előírások X X X X X X X X Eljárás vészhelyzet esetén X X X X X X X X Kategóriák: 1 Feladók, feladó ügynöke, beleértve a feladó által megbízott szállítmányozót, aki feladóként jár el, illetve azok a szállítmányozók, akik veszélyes árukat késztenek elő feladásra 2 Csomagoló 3 Áruelfogadó személyzet, ügynökségek, akik operátorként járnak el 4 Operátori személyzet, akik a az áruk és csomagok földi kezeléséért, raktározásáért és rakodásáért felelősek 5 Utasforgalmi kezelő- és biztonsági személyzet, akik az utasokat és csomagjaikat ellenőrzik 6 Árutovábbítással foglalkozó operátori személyzet 7 Repülési személyzet és rakodástervezők 8 Repülési személyzet előző kategóriába be nem soroltak Ebből is látható, hogy a veszélyes áruk kezelésének joga mennyi feltételhez kötött. De mégis kinek kell használnia az IATA DGR-t? Minden légitársaságnak, aki tagja, vagy társult tagja az IATA-nak; minden feladónak, ügynöknek, és szállítmányozónak, akik veszélyes árut adnak fel. Csak abban az esetben mentesül veszélyes áru a DGR-minősítés alól, ha az repüléshez, vagy repüléskor szükséges. Az IATA DGR-ben rögzített szabályozásoktól el lehet térni, ha annál szigorúbb szabályt köt ki egy adott ország, vagy légitársaság. Az IATA DGR minden évben új kiadást jelentet meg. Minden kiadás 14

13 tartalmazza ezeket az ország, illetve légitársaság-specifikus eltéréseket, illetve a folyamatos frissítéseket. A feladó felelőssége: Minden szükséges információ szolgáltatása a veszélyes anyag természetéről, kezeléséről alapkövetelmény, ezen felül a feladónak meg kell győződnie arról, hogy az adott anyag légi szállításra alkalmas-e, illetve nem tiltott-e az IATA-DGR szerint. Fontos az áru pontos beazonosítása, csomagolása, jelölések, címkézés, dokumentálás, a termék szállításra alkalmassá tétele. A veszélyes áru tréninget minden esetben el kell végezni. A szállítmányozó felelőssége: Az áru átvételétől a légitársaságnak történő kiszolgáltatásig tart ugyanúgy, mint normál áruk esetén. Az árut ready for carriage, azaz repülésre kész állapotban kell a légitársaságnak átadni. Ez magában foglalja a következőket: 1.) áru beszállítása, kezelése, raktározása 2.) megfelelő csomagolás (amennyiben a feladó nem gondoskodott volna róla) 3.) okmányok kiállítása beszerzése a feladótól, ha az elmulasztotta volna 4.) címkézés 5.) információ-szolgáltatás a fuvarozónak (légitársaság) 6.) áru reptérre történő kiszállítása, átadása A légitársaság felelőssége: Áruátvételtől kezdve a kiszolgáltatásig tart. Ez a következő részfolyamatokból áll: 1) áru átvétele 2) tárolás, raktározás 3) rakodás 4) áruszemle, áruvizsgálat 5) információ-szolgáltatás 6) vészhelyzetre való felkészültség, tréning 7) különböző, áruszállítást igazoló dokumentáció megőrzése 15

14 A) Az IATA DGR használata, alkalmazása Első lépésként a szállítandó anyag pontos megnevezését, besorolását kell elvégezni. Meg kell keresni, hogy az IATA DGR-ben a meghatározott anyag meg van-e nevezve, be van-e sorolva. Ha nincs az IATA-DGR-ben, osztályba kell sorolni. Az osztályba sorolás az áru veszélyes tulajdonságán, azaz veszélyforrásán (veszélyforrásain) alapul. Meg kell határozni, hogy az adott terméket milyen repülőgépen lehet szállítani (utasszállítóvagy cargo-gépen, mindkettőn, vagy egyiken sem). Le kell ellenőrizni, hogy mi az a mennyiség, amely még megengedett a légi fuvarozásban. Radioaktív anyag feladása esetén figyelni kell a további kitételekre (csomagolás, jelölések, különböző okmányok kitöltése), melyekkel a Radioaktív anyagok című fejezetben térek ki részletesen. Ha az adott anyag légi szállítása tilos utasszállító repülőn, meg kell határozni azt a feltételt, amelynek teljesítése lehetővé teszi a cargo-gépen történő fuvarozást. Ha utasszállító gépen szeretnénk a küldeményt feladni, meg kell határozni, mekkora legyen (lehet) a mennyiség, milyen lehet a csomagolás, továbbá mik az adott légitársaság külön elvárásai. Ezeken kívül ügyelni kell a jelölésekre, csomagolásra, biztonsági előírásokra. El kell készíteni a megfelelő dokumentációt, majd meg kell rendelni a légi szállítást. B) Korlátozások Néhány veszélyes áru túl veszélyes a légi szállításhoz, más áruk csak cargo-gépen szállíthatók, és megint mások cargo, illetve utasszállító-gépre is engedhetők 4 Minden veszélyesnek minősülő anyagra meghatározták a rá vonatkozó előírásokat, illetve az IATA DGR-ben megtalálhatjuk azokat az anyagokat is, melyek egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis mennyiségben szállíthatók, és azt is, hogy milyen repülőgép-típuson. Azok az anyagok, melyek robbanékonyak, veszélyes reakciót képeznek, mérgező anyagot bocsátanak ki, tüzet okozhatnak, semmilyen körülmények között nem szállíthatók repülőgépen. Ezeket az anyagokat illeti a kézikönyv Forbidden (Tiltott) jelzéssel. Természetesen ez alól is lehetnek kivételek, melyeket Exemption (Mentesség) - kitétellel el lehet küldeni, de ezek a feltételek olyannyira szigorúak, hogy ilyen esetben megfontolandó az áru exportja. Meg kell említenem még a rejtett veszélyes áru fogalmát. Ebbe a fogalomkörbe azok az áruk tartoznak, melyek első látásra nem tűnnek veszélyesnek, azonban valamelyik alkatrészük, elemük a repülés közben, például hőkülönbség hatására igenis veszélyes lehet. Néhány példa: tipikus rejtett veszélyes áru az autó alkatrész, mely akár robbanékony, 4 Dangerous Goods Regulations 43rd Edition, Section 2 Limitations 9.o. 16

15 gyúlékony anyagot tartalmazhat, a kemping felszerelés, hűtőszekrény, vagy mágnest tartalmazó anyagok. Ezen kívül felsorolták azokat az árukat is, melyeket az utastérben lehet szállítani. Azért fontosak ezek a kitételek, mert a repülőgépben a normál szállítási körülmények igen eltérőek lehetnek. Így például számítani kell: - nyomáskülönbségre, mely a magasság változásával jár együtt; - állandó rezgésre, esetleges rázkódásra; - hőmérséklet-különbségre (utastérben C; csomagtérben C, utazó magasságban C); - páratartalom-különbségre (különböző országok, kontinensek között); - csomagmozgatásra fel-lerakodáskor, átrakóhelyeken. Csak érdekességként érdemes külön megemlíteni a vakcina szállítását. Ez az anyag ugyanis önmagában nem veszélyes, viszont tárolását szárazjégben kell megoldani, és a szárazjég már veszélyes anyagnak minősül. C) A veszélyes áruk osztályozása A veszélyes áruk osztályozásánál az ENSZ által történő besorolással kell dolgozni. Ez alapján 9 osztályt különböztetünk meg veszélyességi típusa szerint, melyek további alosztályokra ( division -re) vannak bontva. Külön osztályozás a Packing Group (Csomagolási csoport) szerinti bontás, mely veszélyességi fok szerinti csomagolásra vonatkozik. Ezek a következők: Packing Group I. magas veszélyességi fok Packing Group II. közepes veszély Packing Group III. alacsony veszélyességi fok Az osztályozás a következő: 1. Osztály: Robbanó anyagok 1.1 Alosztály: Tömegrobbanás-veszéllyel járó anyagok 1.2 Alosztály: Nagy kivetés-veszélyű anyag 1.3 Alosztály: Kicsi robbanás- és kivetés-veszélyű anyag 1.4 Alosztály: Hevesen égő anyagok 1.5 Alosztály: Ütés hatására érzéketlen, de tömegrobbanás-veszéllyel járó anyag 1.6 Alosztály: Képes robbanásra, de nem jár tömegrobbanás-veszéllyel 17

16 2. Osztály: Gázok 2.1 Alosztály: Gyúlékony gázok 2.2 Alosztály: Nem gyúlékony, nem mérgező gázok 2.3 Alosztály: Mérgező gázok 3. Osztály: Gyúlékony folyadékok 4. Osztály: Gyúlékony, szilárd anyagok 4.1 Alosztály: Hőre, súrlódásra gyúlékony anyagok 4.2 Alosztály: Hőre, levegő oxigénjével érintkezve gyúlékony anyagok 4.3 Alosztály: Vízzel érintkezve lesz gyúlékony, vagy gyúlékony gáz keletkezik 5. Osztály: Oxidálódó anyagok, Szerves peroxidok 5.1 Alosztály: Oxidáló anyagok 5.2 Alosztály: Szerves peroxidok 6. Osztály: Toxikus és fertőző anyagok 6.1 Alosztály: Toxikus anyagok 6.2 Alosztály: Fertőző anyagok 7. Osztály: Radioaktív anyagok 8. Osztály: Maró hatású anyagok 9. Osztály: Az előző osztályokba be nem sorolt, veszélyesnek minősülő anyagok 5 A 3. sz. mellékletben megtalálhatók az egyes anyagokhoz, illetve alosztályokhoz tartozó jelölések. Nem árt, ha feladáskor tisztázásra kerül a gáz, mint halmazállapot fogalmának meghatározása, hiszen ez alatt a feladónak, a szállítmányozónak és a légitársaságnak is ugyanazt kell értenie. Ennek megfelelően gáz halmazállapotú: - az az anyag, mely 50 ºC-on 300 kpa nál nagyobb nyomáson gáz halmazállapotú, - ami 20ºC-on normál (101,3 kpa) nyomáson gáz halmazállapotú. Ezen kívül a gázoknak többféle előfordulási formája lehet, mint például összenyomott gáz, a cseppfolyós gáz, folyékony nitrogén és az elnyeletett gázok. A gyúlékony folyadékokat a szerint minősítjük, hogy zárttéri robbanáspontjuk és forráspontjuk mekkora. Fontos még ennél a fejezetnél kitérnem arra, hogy azok az anyagok, melyeknek több veszélyforrásuk is van, mi alapján sorolhatók be az egyes osztályokba. Először meg kell állapítani a veszélyforrásokat. Az IATA DGR-ben természetesen erre a problémára is 5 Dangerous Goods Regulations 43rd Edition, Section 3 - Classifications 18

17 található megoldás, az Elsőbbségi táblázat segítségével (4. sz. melléklet). Ez arra mutat megoldást, hogy két veszélyforrás jelenléte esetén melyiket kell elsődlegesnek, vagy másodlagosnak tekinteni. D) Veszélyes áruk azonosítása A veszélyes áruk azonosítására több módszer is létezik: 1.) Név alapján történő azonosítás: a Proper Shipping Name (PSN) az anyagok hivatalos megnevezése. Proper Shipping Name alatt a veszélyes anyagok pontos megnevezését kell értenünk. Ha a pontos PSN rendelkezésünkre áll, az IATA DGR alapján könnyen be lehet sorolni az adott terméket, ezáltal rendelkezésre áll az összes információ, mely a légi úton történő fuvarozáshoz szükséges. Ha nem ismert a tökéletesen pontos megnevezés, az IATA DGR engedélyezi a termékmegnevezés után írt n.o.s. -kitételt, melynek jelentése Not Otherwise Specified, mely annyit jelent, hogy ha például alkoholt szeretnénk küldeni, de más, bővebb információ nem áll rendelkezésre (pl. koncentráció), a termék így nevezhető meg: Alcohols, n.o.s. 2.) UN vagy ID szám Minden PSN-nel rendelkező anyaghoz hozzá van rendelve egy úgynevezett, UN, vagy ID szám, mely szintén azonosításra szolgál. Az UN az United Nations (ENSZ), az ID az Identification Number (Azonosítási Szám) rövidítése. Vannak esetek, mikor a beazonosítás során csak ez a szám áll rendelkezésre. Ennek alapján, ha az UN/ID számot tudjuk, az áru beazonosítható. Például az IATA DGR-ben ez így szerepel: UN/ID No. Proper Shipping Name/ Description 2453 Ethyl fluoride 3.) Packing Group (3/C fejezetben említett) 4.) Veszélyes áru osztályba sorolása alapján Special Provisions (Különleges Előírások) Amikor besorolunk egy anyagot, terméket, gyakran találkozhatunk Special Provision -nel. Ezek A betűvel kezdődő jelölések, melyek mögé minden esetben egy szám társul. Minden Special Provision mást jelent, az adott árura vonatkoztatva. Amikor besoroltunk egy anyagot, minden esetben figyelni kell a Special Provision -re, mert az olyan kikötést tartalmazhat, amely az adott anyag feladását bizonyos körülmények között ellehetetleníti. A 19

18 Special Provision-ök szintén az IATA DGR-ben egy erre kijelölt külön fejezetben találhatók. Például, ha egy termékmegnevezés mellett ez látható: A32, akkor az ehhez kapcsolódó oldalakon megtalálhatjuk az erre a kitételre vonatkozó utasítást mely ez esetben a következő: Azok a légzsákok és biztonsági övek, melyek eszközbe vannak beépítve, vagy egy felszerelés részét képezik, úgy, mint a kormányoszlop, ajtó panelek, ülések, stb. nem tartoznak a Szabályozás hatáskörébe. 6 E) Csomagolás Mint minden küldeménynél, a veszélyes áruk csomagolásánál is elsődleges cél a védelem. Azzal a különbséggel, hogy a veszélyes áruk csomagolása még fokozottabb szigorúságot és odafigyelést kíván, hiszen nem csak az áru védelmét kell szem előtt tartani, hanem az emberi egészséget, az anyag természetbe jutásának kizárását, a biztonságos repülést. A csomagolásért minden esetben a feladó felel. A feladónak éppen ezért a csomagoláskor figyelembe kell vennie a következő tényezőket: - pontos termékbesorolás, - az IATA DGR-ben található csomagolási utasítások alapján ellenőriznie kell, hogy az adott csomagolás engedélyezett-e vagy sem, - a csomag összes elemének szerepelnie kell a rakjegyzéken, - biztosítani a légitársaságot, szállítmányozó céget arról, hogy felelősségének teljes tudatában csomagolta a terméket, - megfelelő dokumentáció elkészítése. 7 A csomagolás újrahasznosításánál ügyelni kell az előzőleg használt jelölések, címkék eltávolításáról. A csomagolás minősége minden esetben megfelelő kell, hogy legyen, ügyelve arra, hogy a csomagot rakodni fogják, a repülőgép rázkódását is figyelembe kell venni, továbbá az időjárási- és páraviszonyokat. Manapság léteznek olyan csomagoló cégek, akiket a feladó megbízhat egy adott termék csomagolásával, ha a feladónak nem állnak rendelkezésére olyan eszközök, alapanyagok, melyek segítségével lehetővé tudná tenni a megfelelő csomagolást. Ezek a cégek ilyen esetben vállalják a felelősséget az általuk becsomagolt anyagért. Az IATA DGR természetesen részletes leírást tartalmaz arról, hogy az egyes osztályba, vagy UN-szám alá tartozó anyagokat milyen csomagolással kell ellátni (Packing Instructions). Erre a könyv különféle betűkből és számokból álló kódokat használ, majd ezeket egy több száz 6 Dangerous Goods Regulations 43rd Edition, Section 4 Identification 7 Dangerous Goods Regulations 43rd Edition, Section 5 - Packing 20

19 oldalas listában részletesen rögzíti. Ezekben a táblákban megtalálhatjuk részletezve a kitételeket a külső-, köztes- és belső csomagolásra vonatkozóan, illetve a kivételeket is. Folyadékok csomagolása esetén biztosítani kell a megfelelő tágulási teret (Ullage) is. Fontos még itt megemlíteni az UN csomagolási jelzést. Ha a csomagoláson az UN-szimbólumot látjuk, az annyit jelent, hogy a csomagolás az ENSZ által letesztelt, minden, az IATA DGR előírásainak megfelelően lett csomagolva. Az UN-szimbólum: Példa az UN-jelzés értelmezésére: u 4G/Y30/S/05/H/CHV286 n Ha UN-szimbólummal találkozunk egy csomagoláson, a jel mögött bonyolultnak tűnő betű- és számkódokat találunk. Ezek más-más kezelést és információt mutatnak. Minden kód az IATA DGR-ben rögzítve van. UN-szimbólum: United Nations az ENSZ rövidítése, általuk tesztelt csomagolás 4G: csomagolási előírás, ebben az esetben fibre board box = préselt deszkából készült dobozt jelöl Y: a csomagolást II. Packing Groupra tesztelték 30: maximum 30 kg lehet a küldemény bruttó súlya S: Solid packaging szilárd belső csomagolás 05: gyártás ideje, az utolsó két számjegy alapján ezt a csomagolást 2005-ben gyártották H: országkód H= Magyarország CHV286: gyártó cég kódja Az ENSZ által elismert csomagolóanyagok (a teljesség igénye nélkül): Belső csomagoláshoz: agyagedény, üveg, viasz, vagy műanyag, fémkanna, vagy cső, többrétegű papírcsomagolás, fémtartályok Külső csomagoláshoz: acélhordó, alumínium-és fémhordó, természetes faanyagból készült dobozok, furnérlemezből készült tárolók, fém-és alumínium dobozok, textilzsákok, stb. 21

20 F) Jelölések, címkézés Jelölések: A feladó felelőssége minden olyan jelölésről, címkéről gondoskodni, amely az áru kezelése során, annak természetéből adódóan szükséges. A másik oldalról a címzett felelőssége a feltüntetett címkén szereplő kezelési utasításokat betartva eljárni, az áruról gondoskodni. Minden egyes csomagot, még abban az esetben is külön címkével kell ellátni, amennyiben azok össze vannak fóliázva, pántolva, stb. Címke, jelölés minden csomagra kötelező, abban az esetben is, ha az general cargo, tehát nem veszélyes anyag, nem élőállat, stb., tehát normál áru, nem igényel különösebb kezelést. A címkének elég tartósnak kell lennie ahhoz, hogy különböző időjárási viszontagságoknak ellenálljon. Minden jelölésnek és kezelési utasításnak jól láthatónak kell lennie, tehát olyan helyre kell helyezni, ahonnan esetleges összefóliázáskor is látszódik. Abban az esetben, ha minősített csomagolás szükséges, az ENSZ-szimbólumnak is szerepelnie kell a csomagon. A címkén minden esetben fel kell tüntetni, hogy mi van a csomagban. Továbbá szerepelnie kell rajta a következőknek: UN-szám, Proper Shipping Name és a feladó, illetve a címzett teljes neve és címe. A jelölésnek kétféle típusa lehet: azok, amelyek meghatározzák, mi van a csomagban, illetve azok, melyek minősített csomagolásra utalnak. A jelölés lehet matrica, vagy dobozra nyomtatott szimbólum. A kötelező jelöléseket helyettesítheti egy Shipper s Declaration for Dangerous Goods példány a csomagra ragasztva. Angol nyelvű jelölés az elvárt minden esetben. Más nyelven is feltüntethetők a kezelési utasítások, de az angol nyelvű jelölés mindig kötelező. További információk szükségesek a csomagra az alábbi esetekben: ha a küldemény robbanó anyagot tartalmaz, a bruttó, nettó súly feltüntetése a 2, 3, 4, 5, 6, 8 osztályba tartozó áruk esetén - nettó súly feltüntetése, amennyiben több csomagból áll, - bruttó súly feltüntetése, ha azt az IATA DGR előírja - ha szárazjég van a csomagban, minden esetben szerepelnie kell a nettó tömegnek a dobozon - amennyiben fertőző anyag a küldemény, annak a személynek a neve, elérhetősége, aki felelős az anyagért - ha gázpalack, bármilyen folyadék, vagy esetleg folyékony nitrogénes palack van a csomagban a következő kezelési címkéket és utasításokat rá kell vezetni: KEEP UPRIGHT (Függőlegesen tartani), DO NOT DROP (Nem leejteni), HANDLE WITH CARE (Óvatosan kezelni), illetve az ehhez tartozó nyilak. (3. sz. melléklet) 22

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR LÉGIKÖZLEKEDÉS VÉDELMI TISZTEK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA DEBRECEN - 2014.05.28 Nagy Zsolt BTE Elnök LÉGI VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS

Részletesebben

ÇELEBİ GH Hungary Kft. Katasztrófavédelmi konferencia február 26.

ÇELEBİ GH Hungary Kft. Katasztrófavédelmi konferencia február 26. ÇELEBİ GH Hungary Kft. Katasztrófavédelmi konferencia 2015. február 26. Çelebi GH Hungary cégbemutató ÇELEBİ AVIATION HOLDING Légiközlekedési szolgáltatások Földi kiszolgálás Çelebi Ground Handling Inc.

Részletesebben

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag

Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag Vámeljárások Szállítmányozás - Fuvarozás Gyakorlati példa alapján Oktatási anyag 2015. Március 25. Vámeljárások Szabad forgalomba bocsátás Árutovábbítás Vámraktározás Aktív feldolgozás Vámfelügyelet melletti

Részletesebben

IATA-DGR VESZÉLYES ÁRU SZABÁLYZAT ISMERETEK. Tanfolyami tájékoztató. www.hvesz.hu 1 / 5

IATA-DGR VESZÉLYES ÁRU SZABÁLYZAT ISMERETEK. Tanfolyami tájékoztató. www.hvesz.hu 1 / 5 IATA-DGR VESZÉLYES ÁRU SZABÁLYZAT ISMERETEK Tanfolyami tájékoztató www.hvesz.hu 1 / 5 Az ICAO Technikai Utasítása (Technical Instructions) megköveteli, hogy az alap és ismeretfelújító veszélyes áru szabályzatok

Részletesebben

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat:

A számlán nem szerepelhet semmilyen rövidítés, és minden számlának tartalmaznia kell az alábbi információkat: Tisztelt Partnerünk! Az orosz vámhatóság 2010-ben jelentős szigorításokat vezetett be a vámkezelésben. Annak érdekében, hogy a küldemények megfeleljenek az orosz vámkövetelményeknek, és elkerüljük a fennakadásokat,

Részletesebben

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap

Vám visszatérítésére Vámjogi helyzet igazolása. A/3, 4 lap. A/7, 4 lap Európai uniós nyomtatványok A Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának engedélyével a VIVA Média Holding gondoskodott az úniós csatlakozás után szükséges európai uniós nyomtatványok gyártásáról.

Részletesebben

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2.1 Az A táblázat (A veszélyes áruk UN szám szerinti felsorolása) magyarázata Az A táblázat egy-egy sora általában valamely konkrét UN szám alá tartozó összes

Részletesebben

Jelölések JELÖLÉSEK.

Jelölések JELÖLÉSEK. JELÖLÉSEK 1 3.4. Küldeménydarabra Egyesítő csomagolásra álló helyzetet jelölő nyilak A feladó a szállítónak a korlátozott mennyiség összegzett bruttó tömegét /kivéve kombinált, tengeri szállítás/ meg kell

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő VESZÉLYES ÁRUK Vasúton-Közúton -Vízen SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA Budapest, 2010.05.06. 1 Tartalom Nemzetközi szabályozás-eu szabályozás változása GHS /CLP-ADR-RID

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A; ióktelep: 9071 Gönyű-Károlyháza, Kikötő

Részletesebben

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni

mivel egy tagállamban már szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szabad mozgásait nem lehet korlátozni A BIZOTTSÁG 3649/92/EGK RENDELETE (1992. december 17.) a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített kísérőokmányáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK

Részletesebben

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében:

A 13 klauzula az eladó kötelezettségének és kockázatának a sorrendjében: Incoterms 2000 Habár 2011. január 1-jétől hivatalos a 2010-es Incoterms, a 2000-es nem vesztette el érvényességét, mert a szerződő felek szabadon dönthetnek, hogy melyik kiadásra hivatkoznak a szerződésben.

Részletesebben

Csányi István. CCS Hungary

Csányi István. CCS Hungary Csányi István CCS Hungary icsanyi@ccs.hu www.ccs.hu 1 TÉMAKÖRÖK Légi árufuvarozás (cargo) sajátosságai EDI (= Electronic Data Interchange) platformú nemzetközi integráció Magyar cargo informatikai szolgáltatások

Részletesebben

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen!

Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! S A J T Ó H Á T T É R A N Y A G Külföldről rendel, vagy oda küld karácsonyi ajándékot? Erre figyeljen! A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tapasztalata szerint egyre több a magáncélú, külföldről történő

Részletesebben

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel

az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel Megjelent az energiával kapcsolatos termékek kötelező címkézésére vonatkozó kormányrendelet, mely alapján energiával kapcsolatos termék akkor hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, ha megfelel az adott

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Sajátosságok a kínai logisztikában

Sajátosságok a kínai logisztikában Sajátosságok a kínai logisztikában Szabó Zoltán ügyvezető A Ghibli Kft. 1996-ban alapított magyar tulajdonú cég. Több mint 1400 aktív megbízó 7500 m 2 modern raktárbázis Budapesten Kiterjedt európai kapcsolatok

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK és VESZÉLYES HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA - Képzés a 2013-as ADR 1.3 fejezete szerint - Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó ADR Profess Tel.: +36 (20) 9830-388

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Logisztikai ügyintéző szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 345 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére

Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére Tájékoztató az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenırzı Rendszer (EKAER) bevezetésével kapcsolatban ügyfeleink részére 2015. január 1-jei hatállyal bevezetésre került Magyarországon az ún. Elektronikus

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés

Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Szállítmányozási és fuvarozási szerződés Készítette: Unyatyinszki Csaba 2014.07.11. 1 Szállítmányozói tevékenység A szállítmányozás nem pusztán a dolgok egyik helyről a másikra történő eljuttatását jelenti,

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA T 0668-06/3/2 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG

L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja BIZOTTSÁG L 358/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.3. BIZOTTSÁG A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2004. december 1.) a kutyák, macskák és görények harmadik országokból az Európai Unióba irányuló nem kereskedelmi célú

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása.

Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása. Mi a CLP? A CLP a vegyi anyagok és keverékek osztályozási, címkézési és csomagolási szabályozása. Az ENSZ vegyszerekre vonatkozó Globálisan Harmonizált Rendszerének (UN-GHS) európai bevezetése. A REACH

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

NAV REPÜLŐTÉRI FŐIGAZGATÓSÁG Légi veszélyes áru szállítása a vámhatóság szemszögéből

NAV REPÜLŐTÉRI FŐIGAZGATÓSÁG Légi veszélyes áru szállítása a vámhatóság szemszögéből NAV REPÜLŐTÉRI FŐIGAZGATÓSÁG Légi veszélyes áru szállítása a vámhatóság szemszögéből Szervezeti struktúra NAV Repülőtéri Főigazgatóság NAV 1. számú Repülőtéri Igazgatóság Airport Business Park, I. típusú

Részletesebben

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez

Kitöltési útmutató. az AEO Önértékelési kérdőívhez Kitöltési útmutató az AEO Önértékelési kérdőívhez Az AEO Önértékelési kérdőív célja, hogy segítséget nyújtson Önnek az AEO-státusz megszerzésével kapcsolatos követelmények megértésében, és hogy a kérelemben

Részletesebben

PÉLDÁK, FELADATOK LÉGI FUVAROZÁSHOZ

PÉLDÁK, FELADATOK LÉGI FUVAROZÁSHOZ PÉLDÁK, FELADATOK LÉGI FUVAROZÁSHOZ Kivonat a IATA díjszabásból CA LONDON BUD YXU M 27000 N 2470 45 l895 100 1330 300 965 500 880 1000 625 GB LONDON BUD-LON M 23500 N 1265 45 945 100 845 300 705 1201 100

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 45 pont

Tájékoztató. Értékelés Összesen: 45 pont A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző

Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam Logisztikai ügyintéző Gyakorlati oktatás tematikája (kerettanterv alapján) 2/14. évfolyam 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Készletgazdálkodás gyakorlat tantárgy Összesen: 128 óra Munkahelyi gyakorlat: Iskolai gyakorlat: 112

Részletesebben

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft.

HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. HTCP Rendszer Hexa-Com Kft. 2 Köszöntöm Önöket! Engedjék meg, hogy a következőkben bemutassuk a HTCP-rendszert. A HTPC a Help to Tax Certificate Point angol kifejezés rövidítése, amely a gyakorlatban annyit

Részletesebben

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés

Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Fizetési módok II. Okmányos beszedvény Céghitelben történő értékesítés Okmányos inkasszó Fizetési mód, a beszedési megbízások egyik változata: az eladó azzal bízza meg bankját, hogy az exportáru ellenértékét

Részletesebben

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit?

Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? Mi szabályozza az utasok légiközlekedés során felmerült kártérítési igényeit? A Montrealban 1999. május 28-án kelt Egyezmény tartalmazza a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó szabályozás egységes elveit;

Részletesebben

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai

Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Az építési termékek műszaki előírásainak, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályai Tisza Gábor Krisztián Piacfelügyeleti Főosztály Építési termékek

Részletesebben

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel

Tájékoztató a polgármesterek az önkormányzati képviselők választásáról. I. Nyilvántartásba vétel BÁRÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő J E MINT A BÁRÁNDI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA VEZETŐJE 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 Email: jegyzo@barand.hu Tájékoztató

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél

BIZTONSÁGI ADATLAP. ONE WORLD Mosógél BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011. augusztus 9. 1. A készítmény neve ONE WORLD Mosógél Gyártó cég neve: SATIN-SILK KFT. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Rakományrögzítési irányelvek

Rakományrögzítési irányelvek A rakományrögzítés alapszabályai 1. Mindig a megfelelő járművet kell használni. 2. A megengedett összsúlyt és a megengedett tengelyterhelést nem szabad túllépni, a minimális tengelyterheléstől pedig nem

Részletesebben

Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról. Kelemen József KvVM Környezetgazdasági F osztály

Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról. Kelemen József KvVM Környezetgazdasági F osztály Az EP és a Tanács 1013/2006/EK rendelete a hulladékszállításról József KvVM Környezetgazdasági F osztály Alkalmazandó jogszabályok 1013/2006/EK Új Bizottsági rendelet a 801/2007/EK, legújabb változat.

Részletesebben

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET. a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.4.24. C(2015) 2619 final ANNEXES 1 to 3 MELLÉKLETEK I III. MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a kábítószer-prekurzorokról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 ztk rendelések, beszerzések, értékesítés (termék,

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság E/2014/0131 Kozma Sándor tü. alezredes Úr! főosztályvezető Tisztelt Főosztályvezető Úr! A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete köszönettel vette

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása

Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása A fordítás csupán tájékoztató jellegű jogi értelemben kizárólag az angol és a francia nyelvű verziók kötelező érvényűek Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása A jelen Szabályzat

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ OKJ azonosító: 54 345 01 Szolnok 2014 Megnevezése A képzési program Logisztikai ügyintéző OKJ azonosító 54 345 01 A képzés során megszerezhető kompetenciák rendelések,

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI HIVATAL T á j é k o z t a t ó egyes textil- és ruházati termékek importjának 2015. január 1-jétől érvényes autonóm szabályozásáról Észak-Korea, Fehéroroszország Felhívjuk

Részletesebben

- osztályozására, - csomagolására, és - címkézésére vonatkoznak, amennyiben azokat a Közösség tagállamaiban hozzák forgalomba. (2) Ezen irányelv nem é

- osztályozására, - csomagolására, és - címkézésére vonatkoznak, amennyiben azokat a Közösség tagállamaiban hozzák forgalomba. (2) Ezen irányelv nem é a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről AZ EURÓPAI GAZDASÁGI KÖZÖSSÉG TANÁCSA, tekintettel az Európai

Részletesebben

A német TRGS510 rendelet rövid összefoglalója

A német TRGS510 rendelet rövid összefoglalója A német TRGS510 rendelet rövid összefoglalója http://www.msds-europe.com ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds -europe. com Tel.: +36 70 335 8480 Fax: +36 1 290 4136 H - 1 14 3 Budapest,

Részletesebben

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések

Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKAER gyakorlati kérdések Siklós Márta 2015. március 31. Budapest http://systemmedia.hu A rendezvény szakmai anyagát le tudja tölteni INGYENESEN honlapunkon!

Részletesebben

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nem programozható számológép, vonalzó. Értékelési skála:

Tájékoztató. Használható segédeszköz: nem programozható számológép, vonalzó. Értékelési skála: 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 54 841 04 Szállítmányozási ügyintéző Tájékoztató A vizsgázó az első lapra írja fel

Részletesebben

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1.

Főbb EKAER tudnivalók. 2015. március 1. Főbb EKAER tudnivalók 2015. március 1. Kire vonatkozik a bejelentési kötelezettség? A bejelentési kötelezettség minden egyes útdíj köteles gépjárművel (3,5 t feletti össztömegű gépjármű) végzett közúti

Részletesebben

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató

EKÁER workshop. trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László. logisztikai igazgató EKÁER workshop trans-o-flex Hungary Kft. Budapest, 2015 január 7. Kis László logisztikai igazgató 1 TARTALOM Az EKÁER rendszerről általánosságban Jogszabályi háttér Az EKÁER szám igénylésével kapcsolatos

Részletesebben

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése

- Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató EKÁER-rendszer - Termékek közúti fuvarozásának bejelentése Tájékoztató aktualizálva: 2015.01.22. 2015. január 1-jén elindul az Elektronikus Közúti Árumozgásokat Ellenőrző Rendszer (EKAER).

Részletesebben

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működtetésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza

Részletesebben

Munkautasítás veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához. Munkautasítás. Veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához

Munkautasítás veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához. Munkautasítás. Veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához Munkautasítás Veszélyes anyagok közúti Dátum: 2016.07.01 Érvényes: visszavonásig 1/9 oldal T a r t a l o m j e g y z é k 1. Munkautasítás célja... 3 2. Területi érvényesség... 3 3. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

Vasúti árufuvarozási pénztáros Vasútüzemvitel-ellátó

Vasúti árufuvarozási pénztáros Vasútüzemvitel-ellátó A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az INCOTERMS Az INCOTERMS szabályairól általában

Az INCOTERMS Az INCOTERMS szabályairól általában Az INCOTERMS 2010 Az alábbi anyag azon hallgatók számára készült, akik jogász, nemzetközi igazgatás BA, vagy európai és nemzetközi igazgatás MA szakon tanulnak, és a tankönyveik nem tartalmazzák az INCOTERMS

Részletesebben

13/1. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/1. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 27 31967L0548 1967.8.16. AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 196/1 A TANÁCS IRÁNYELVE (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0117-06/1 A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0117-06/1 A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! 2 1.. a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! b. Mit nevezünk pébégáz cseretelepnek? Ki létesíthet pébégáz cseretelepet és kinek az engedélyével? c. A cseretelepen milyen

Részletesebben

Szállítmányozási ügyintéző. 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év. A szakképesítés megnevezése: OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma:

Szállítmányozási ügyintéző. 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év. A szakképesítés megnevezése: OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: A szakképesítés megnevezése: Szállítmányozási ügyintéző OKJ (Országos Képzési Jegyzék) száma: 52 841 01 0010 52 03 Képzési idő: 2 év A szakképesítés szintje: Középszintű szakképesítés A jelentkezés feltétele:

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

Változások a Iránnal kapcsolatos az export engedélyezési eljárásban Bittman Tamás

Változások a Iránnal kapcsolatos az export engedélyezési eljárásban Bittman Tamás Változások a Iránnal kapcsolatos az export engedélyezési eljárásban Bittman Tamás Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Változások a Iránnal kapcsolatos az

Részletesebben

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően

Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Horvátországgal való kereskedelem vámigazgatási szabályai a jelenben és a térség EU-s csatlakozását követően Sági Viktor fhdgy. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Jogszabályok:

Részletesebben

Kísérő okmányok felvitele

Kísérő okmányok felvitele Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,

Részletesebben

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Szállítmányok Főosztály A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a

Részletesebben

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3.

H- 6800 Hódmezővásárhely Garzó I. u. 3. Dátum: 2006.01.26. Oldal:1/5 Verzió: 1 1. Termék neve Kereskedelmi elnevezés: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: Veszély esetén hívható: Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca

Részletesebben

Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések

Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések Az EU már 1992-ben a 92/58 EGK irányelvben szabályozta a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó követelményeket,

Részletesebben

Egészségügyi Minisztérium

Egészségügyi Minisztérium Szívességi fordítás Egészségügyi Minisztérium ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI, ÉLELMEZÉSI ÉS ÉLELMISZERBIZTONSÁGI FŐOSZTÁLY ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS ÉLELMEZÉSI OSZTÁLY III. sz. Hivatal Állati Eredetű Élelmiszerek Higiéniája

Részletesebben

Ellenőrzési és Karbantartási Terv

Ellenőrzési és Karbantartási Terv Ellenőrzési és Karbantartási Terv Üzemeltető (név, cím): Játszótér (név (ha van), cím): Játékeszköz lista: Megnevezés (azonosítás) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Gyártó (forgalmazó)

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT A DHANVANTARI Kft. a logisztikai szolgáltatást szerződött partnerei útján látja el. A termékek központi raktározása M5-Gyál Business Parkban (cím: 2360 Gyál, Bem J. u. 32.), az AUTÓKER

Részletesebben

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM

Brókeri adatlap 1 / 6. 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez. 1. Kötendő szerződésekkel kapcsolatos adatok. 2. Vállalkozás adatai SPM Brókeri adatlap 512. Brókeri adatlap vállalkozói szerződéshez Jelen adatlap kitöltésével Ön: felhatalmazza az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepét és az AXA Biztosító Zrt-t (továbbiakban: AXA),

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez 1 Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 2 3 Módszertani Útmutató Veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez 4 Készült az A BTE szakértőinek bevonásával 5

Részletesebben

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés 2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülő eszköz /légi jármű parancsnok felelőssége A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség keretében végrehajtott UL A1 és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.)

A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) A CE jelölés helye az egészségügyi intézmények napi gyakorlatában Juhász Attila (SAASCO Kft, Budapest.) Mit jelent a CE jelölés? A CE (Conformité Européenne = európai megfelelőség) jelölés tulajdonképpen

Részletesebben

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.

1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát. m e g v á l t o z t a t o m. akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100. 1./ Az els fokú hatóság fenti számú határozatát m e g v á l t o z t a t o m akként, hogy a kivetett közigazgatási bírság mértékét 100.000,-Ft-ra, azaz egyszázezer forintra módosítom. Az ellen rzés megállapította,

Részletesebben

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re

Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re Ta je koztato jelo lo szervezetek, fu ggetlen jelo ltek re sze re a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12 én megtartandó választására

Részletesebben

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete:

A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: A radioaktív anyagok új nyilvántartási rendelete: a 11/2010. (III.4.) KHEM rendelet Vajda-Katona Tünde, Sáfár József Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris és Radioaktív Anyagok Főosztálya Vajda-Katona@haea.gov.hu

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. SILKY Univerzális tisztítószer

BIZTONSÁGI ADATLAP. SILKY Univerzális tisztítószer BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2014. 01.05 1. A készítmény neve SILKY Univerzális tisztítószer Forgalmazó: Satin Silk Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u. 13/b. TEL/FAX.: 96/447-808 Email Cím: iroda@satin-silk.hu

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Javasoljuk, hogy a kérelem csomagot tértivevényes ajánlott küldeményként adja postára. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A termelői csoportok létrehozásának és működésének támogatása intézkedés kifizetési kérelmének kitöltéséhez 1. A formanyomtatványok kitöltése előtt kérjük, alaposan tanulmányozza át

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS

ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS 1. példány: beküldendő a Biokontrollhoz vagy legkésőbb ellenőrzéskor az ellenőrnek átadandó 2. példány: saját példány ÖKOLÓGIAI ÜZEMLEÍRÁS A Bejelentkezési lappal, az Éves adatközlő lappal és a gazdálkodó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01.

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. A készítmény neve. A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. BIZTONSÁGI ADATLAP A kiállítás kelte: Győr, 2011.08.01. 1. A készítmény neve SILKY Mosogatószer Gyártó cég neve: SATIN SILK Kft. 9012 Győr, Csanakhegyi u.13/b. Tel./fax.: 96/447-808 2. Összetétel: anionos

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, november 12. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. november 12. (OR. en) 13998/15 ADD 1 CONSOM 190 MI 714 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2015. október 29. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a

Részletesebben

A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Coordination Committee Meeting for the SIGNAL Iduna Group A pénzügyi közvetítői tevékenységhez kapcsolható visszaélések egyes kérdései 2009. november 23. Váczi Imre Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben