Fenntarthatósági jelentés a Generali-Providencia Biztosító Zrt as üzleti évérôl. Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntarthatósági jelentés a Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2008-as üzleti évérôl. Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt"

Átírás

1 Fenntarthatósági jelentés a Generali-Providencia Biztosító Zrt as üzleti évérôl Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt 1

2 A Generali-Providencia Biztosító Zrt. számokban, tényekben: A Generali CSR-tevékenysége 2008-ban elnyerte az iparági kihívásokra legjobban reagáló vállalatnak járó címet. A korrigált díjbevétel alapján a Generali-Providencia Biztosító Zrt. 16,8 százalékos piaci részesedéssel a hazai biztosítási piac második legnagyobb szereplôje. A Generali 1,2 millió ügyféllel rendelkezik Magyarországon, és több mint 1,7 millió szerzôdést kezel. A hazai Generali Csoport ügyfeleinek közel 400 milliárd forint értékû vagyonát kezeli. A Generali-Providencia 2008-as adózás utáni eredménye 9,3 milliárd forintot tett ki. A társaság 2008-ban 76,8 milliárd forint értékben nyújtott kárrendezési szolgáltatást ügyfeleinek. A Generali-Providencia a 2008-as adatok alapján készült magyar vállalatok elszámoltathatósági listáján, amely az átláthatóságot, a kommunikációt, a vállalatirányítást, az érintett kapcsolatokat, a környezeti és gazdasági felelôsséget, a társadalmi kapcsolatokat és a munkavállalókkal kapcsolatos kérdéseket vizsgálta, országos szinten, a megosztott 6. helyen végzett. Ezzel az eredménnyel a Braun & Partners Network felmérése alapján a hazai pénzügyi szektor harmadik legátláthatóbb vállalata lett a Generali. A Reputation Ratingben, amely a vállalatok érintettjeinek véleményén, az érzelmi közelségen, a hitelességen, az elismertségen, a vállalati polgárság véleményén és a vezetési dimenziók mentén készített felmérésen alapult 2009-ben a biztosítási szektor legkiemelkedôbb vállalataként a 40-es lista 18. helyén végzett a Generali. Elôszó Jelen kiadvány, a Generali-Providencia Biztosító Zrt. fenntarthatósági jelentése átfogó és valós képet kíván adni a szervezet gazdasági, társadalmi, környezeti, és humán területekre gyakorolt hatásairól a Global Reporting Initiative nemzetközi módszertan útmutatójának figyelembevételével. A jelentésben kizárólag a hazai szervezeti és mûködési adatok szerepelnek Jelen összefoglalónk a 2008-as naptári év teljesítményeire vonatkozik. A jelentés nem tanúsított. Bízunk benne, hogy kiadványunk hitelesen mutatja be a Generali-Providencia Vállalati társadalmi felelôsségvállalási, azaz Corporate Social Responsibility (CSR) tevékenységét a stratégiaalkotástól a megvalósításig. Hisszük, hogy ezzel példát sikerül adnunk a hazai nagy, kis- és középválallatok, illetve az egész társadalom felé is november 5. Generali-Providencia Biztosító Zrt. Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntô 2 A Generali küldetése 3 A Generali CSR stratégiája 3 A Generali CSR-jövôképe 3 CSR-fejlesztési területek és célkitûzések 5 Felelôs üzleti mûködés 6 A Generali gazdasági felelôssége Üzleti tevékenységünk, termékeink és eredményeink 8 Megfelelés belsô érintettjeink elvárásainak 10 Megfelelés külsô érintettjeink elvárásainak 13 Környezeti hatásaink

3 Vezérigazgatói köszöntô A Generali küldetése Elhivatottságunkkal és szakértelmünkkel arra törekszünk, hogy hozzájáruljunk az emberek életminôségének javításához és a vállalatok jövôjének kiszámíthatóságához. A Generali jövôképe A Generali ügyfelei, üzleti partnerei és munkatársai által elismert, a hazai biztosítási piacon vezetô szerepet betöltô, egyre sikeresebb pénzügyi szolgáltatóvá válik. Vállalatunk küldetésében és jövôképében megfogalmazott céljainkat társadalmi felelôsségvállalásunk irányelveivel, a CSR keretein belül indított projektjeinkkel, intézkedéseinkkel is alátámasztjuk. Mûködésünket e tekintetben is kiterjesztjük érintettjeinkre, felelôs hatást gyakorolunk környezetünkre. Kedves Olvasó! Örömömre szolgál, hogy a Generali biztosító fenntarthatósági jelentését Ön immár második alkalommal tartja kezében. Felelôs biztosítóként 2008-ban is arra törekedtünk, hogy megalapozott döntéseket hozzunk ügyfeleink bizalma és a kiszámítható teljesítmény érdekében. A világgazdasági válság hatása ellenére piaci pozíciónk megôrzésével, a stabil pénzügyi háttér megteremtésével, kiegyensúlyozott biztosítási portfóliónkkal érdemelhettük ki érintettjeink bizalmát. A munkatársaink által képviselt gondolatoknak és tágabb környezetünkkel folytatott párbeszédünknek köszönhetôen már nem kétséges, sok tennivalónk van: a hazai vállalkozások és lakosság körében megnôtt a stabilitás iránti vágy. Ezért az elôgondoskodásért egyre többet kell tennünk, mégpedig úgy, hogy megosztjuk az ügyfeleinkre háruló, egyre fokozódó felelôsség terheit. A társadalomban ébredezô öngondoskodási hajlandóság, a jövô kiszámíthatósága iránti vágy egyre növekszik. Úgy véljük, hogy a tôkeerôs nemzetközi háttér, a megbízható mûködés és elkötelezettség, illetve az olyan társadalmi szintû problémák megoldásának felvállalása, mint a nyugdíjbiztosítás, az egészségbiztosítás, a jövôrôl való gondoskodás minden felelôsen gondolkodó család otthonába és a vállalkozásokhoz is elvezet bennünket. Hiszem, társadalmunknak szüksége van felelôsen gondolkodó pénzügyi szakemberekre, akik segítenek felelôs döntéseket hozni. A Generali 177 éve, a rendszerváltástól számított idôszakot tekintve pedig kerek 20 esztendeje segíti a hazai családokat ebben. És hogy példát mutat-e felelôsségvállalásból? Ezt majd eldöntik Önök, akik e jelentés sorait olvassák. A Generali elsô számú vezetôjeként én ezért is harcolok. Dr. Pálvölgyi Mátyás vezérigazgató, az igazgatóság elnöke 4 5

4 A Generali CSR stratégiája 6 7

5 A Generali CSR-jövôképe Célunk, hogy középtávon a Generali jelentôs társadalmi szerepvállalási hagyományaira és munkatársaink elkötelezettségére építve, korszerû intézményrendszer megteremtésével elismerten a hazai biztosítási szektor legfelelôsebben és átláthatóbban mûködô szereplôjévé váljunk, figyelembe véve külsô és belsô érintettjeink hosszú távú érdekeit és természeti környezetünk fenntarthatóságát. A Generali CSR-küldetése A hosszú távon is fenntartható, eredményes mûködés, amelyhez a menedzsment: helyes üzleti döntésekkel biztosítja a hosszú távú pénzügyi eredményességet; elismeri munkatársaink hozzájárulását üzleti sikereinkhez, és biztosítja számukra a folyamatos fejlôdés lehetôségét; támogatja a fontos társadalmi ügyeket és azokat a közösségeket, ahol a Generali mûködik; minimalizálja a vállalat közvetlen és közvetett környezeti hatásait. A Generali-Providencia Biztosító Zrt. felelôsségvállalási tevékenységének kereteit a 2008-ban elfogadott felelôsségvállalási stratégiája adja. Akciók, kommunikáció CSR stratégiai fókuszok CSR stratégia, irányítás, teljesítménymérés Mit tesz a Generali a CSR-jövôkép megvalósításáért? Egyértelmûen meghatározza a társadalmi felelôsségvállalás témájához kapcsolódó feladatokat és felelôsségi köröket; elkötelezett amellett, hogy a társadalmi felelôsségvállalás témáját és elveit a vezetési rendszerekbe beépítse. A szükséges menedzsmentrendszerek bevezetésével törekszik arra, hogy minél pontosabban megismerje környezeti, társadalmi és gazdasági hatásait, programokat dolgoz ki energiafelhasználásának és környezeti terhelésének csökkentésére; tevékenysége minden vonatkozásában érvényesíteni kívánja a környezetvédelmi alapelveket. A felelôs mûködést a Generali szervezeti kultúrájának egyik alapjává kívánja tenni; növelni szándékozik munkatársai társadalmi felelôsségvállalás iránti elkötelezettségét, be kívánja ôket vonni az ezzel kapcsolatos döntések elôkészítésébe. Azonosítja mûködése érintettjeit, és párbeszédet kezdeményez velük. Számot kíván adni érintettjeivel szemben tevékenységének társadalmi, gazdasági és környezeti hatásairól, ennek érdekében hosszú távon kialakítja és folyamatosan fejleszti a társadalmi felelôsségvállalással kapcsolatos beszámolási rendszerét. Javítani szeretné a munkatársi belsô kommunikáció hatékonyságát, növelni kívánja a CSR belsô láthatóságát. Fontos küldetésének tartja a társadalom kockázattudatosságának a növelését. Lehetôségeihez mérten támogatja a társadalmi problémák megoldását célzó erôfeszítéseket; a Generali számára kiemelt jelentôségû társadalmi ügy a baleset-megelôzés, az egészségmegôrzés és a közlekedésbiztonság támogatása, valamint a lakosság kockázattudatosságának fejlesztése. A biztosító részt vállal a helyi közösségek fejlesztésében, a társadalmi kohézió erôsítésében. Megrendelôi és tulajdonosi szerepében arra törekszik, hogy felelôsségvállalási elvei és rendszerei megjelenjenek üzleti partnerei és leányvállalatai mûködésében is. A CSR és az üzleti stratégia kapcsolata Érintettek bevonása Üzleti stratégia CSR stratégia és irányítás A felelôsségvállalás területei Munkatársak Társadalom, civil közösségek Piaci szereplôk (ügyfelek, üzleti partnerek) Természeti környezet Kommunikáció CSR-fejlesztési területek és célkitûzések A CSR fejlesztési területeihez kapcsolódóan megfogalmazott célkitûzések jelentik a kapcsolatot a Generali- Providencia CSR-küldetése és jövôképe, valamint a konkrét akciók és projektek között. Ezeknek a megvalósításával juthat el a Generali a CSR-jövôképben megfogalmazott céljaihoz. CSR rendszerek és teljesítménymenedzsment szervezeti kultúra 8 9

6 Felelôs üzleti mûködés 10 11

7 A Generali szervezeti mûködése, tulajdonosa A Generali Csoport A Generali-Providencia Biztosító Zrt. az 1831-ben Triesztben alapított nemzetközi Generali Csoport tagja. A Generali Csoport Európa harmadik legnagyobb biztosítói csoportja, díjelôírása alapján a 47. legnagyobb vállalat, amely 64 országban van jelen ban a nemzetközi Csoport díjbevétele 69 milliárd euró volt. A Generalinak világszerte több mint 60 millió ügyfele van, és közel munkatárssal büszkélkedhet. A tradíció, a nemzetközi kapcsolatok és a tapasztalat, valamint a globális piacokon betöltött vezetô pozíció arra kötelezi a Generali Csoport minden tagvállalatát, hogy szolgáltatásaival megôrizze a Generali jó hírnevét, és értékét hosszú távon növelje. A Generali Csoport célkitûzései: a nemzetköziség, az innováció és a magas technikai színvonal. A Csoport erejének bázisa a nemzetközi szakmai tapasztalat, amely pénzügyi stabilitásának garanciájával kínálja magas színvonalú szolgáltatásait. A Generali PPF Holding A Generali-Providencia Biztosító Zrt. tulajdonosa, a 2008 januárjában a holland PPF és a trieszti székhelyû nemzetközi Generali Csoport közép-kelet-európai biztosítótársaságainak összevonásával létrejött Generali PPF Holding a régió meghatározó pénzügyi szolgáltatójaként több mint 12 milliárd euró vagyont kezel, és 10 millió ügyfelet tart számon. A holding 51 százalékban az Assicurazioni Generali és 49 százalékban a PPF Csoport tulajdonában lévô PPF Co. 1 B.V. közös vállalata. A Holding 14 közép-kelet-európai országban, Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, Ukrajnában, Oroszországban, Szerbiában, Szlovéniában, Horvátországban, Kazahsztánban és Fehéroroszországban, valamint Montenegróban folytat tevékenységet. Stratégiai célja régiós tevékenységének bôvítése mind a meglévô, mind az új piacokon. Igazgatás január elsején kibôvített menedzsment kezdte meg mûködését a Generalinál. Tagjai: Dr. Pálvölgyi Mátyás, az igazgatóság elnöke, vezérigazgató, Ilics László, az igazgatóság tagja, vezérigazgató-helyettes, Hegedûs Anna, az igazgatóság tagja, ügyvezetô igazgató, Paál Zoltán, az igazgatóság tagja, ügyvezetô igazgató, Hegedûs Kristóf, ügyvezetô igazgató, Sinkó Ferenc, ügyvezetô igazgató-helyettes. A menedzsment új felépítésben a vezérigazgató-helyettesnek két ügyvezetô igazgató jelent, így a vállalatcsoport operatív irányítását a vezérigazgató távollétében teljes felelôsséggel ô láthatja el. A vezérigazgató így részt tud venni a Generali PPF Holding irányító testületének munkájában, képviselve ott a magyarországi vállalatcsoportot és a hazai irányítású régiós kompetencia-központokat is. A kibôvített menedzsment együtt ülésezik, de az Igazgatóság, amelynek nincs független tagja, jogi felelôsséggel tartozik a Felügyelôbizottságnak. Az igazgatótanácsban a hölgyek 25 százalékkal, míg a férfiak 75 százalékkal képviseltetik magukat. A felügyelôbizottság tagjai 2008-ban: Jaroslav Mlynář, Luisa Colloni Jánosi Máté az Üzemi Tanács által delegált munkavállalói tagként. Társaságunk munkavállalói az Üzemi Tanács és az ügyvezetés között kötött megállapodás alapján, továbbá a Felügyelôbizottságba delegált munkavállalói képviselôk útján vesznek részt a társaság mûködésének ellenôrzésében. A Generali-Providencia Biztosító Zrt. legfôbb döntéshozó szerve a közgyûlés, amely a részvényesek összességébôl áll. A Generali ügyvezetô szerve az igazgatóság. A tulajdonosokkal való kapcsolattartásért és az információk továbbadásáért a szervezetben a társaság elnök-vezérigazgatója felel. A kapcsolattartás szervezett formái a következôk: rendszeres (havi) és eseti controllingjelentések, Felügyelôbizottsági ülések, valamint a vezérigazgató személye

8 A Generali-Providencia Biztosító Zrt. tulajdoni viszonyai: A Generali-Providencia Biztosító Zrt. szervezeti felépítése: Generali PPF Holding B.V. Igazgatóság Vezérigazgató, az igazgatóság elnöke Felügyelôbizottság Generali-Providencia Biztosító Zrt. Vezérigazgató-helyettes, az igazgatóság tagja Asszisztencia Belsôellenôrzési osztály Európai Utazási Biztosító Zrt. Genertel Biztosító Zrt. Vagyonbiztosítási területért felelôs ügyvezetô igyazgató Informatikáért és szervezetfejlesztésért felelôs ügyvezetô igazgató Személybiztosítási üzletágért felelôs ügyvezetô igazgató, az igazgatóság tagja Pénzügyi területért felelôs ügyvezetô igazgató, az igazgatóság tagja Generali Ingatlan Kft. Generali Építô és Tervezô Kft. Generali Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Gépjármûbiztosítási osztály Kompozit Értékesítési hálózat Vagyonbiztosítási osztály Vállalati és nemzetközi üzletek igazgatósága Informatikai igazgatóság Vállalatszervezési és koordinációs csoport Személybiztosítási osztály Személybiztosítási divízió Életvonal Értékesítési osztály Partner Értékesítési hálózat Pénzügyi és számviteli osztály ÉLETVONAL Értékesítési Jogi osztály osztály Generali Alapkezelô Zrt. Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Generali Egészségpénztár Ügyfélkapcsolati divízió Direktértékesítési csatorna Alkusz- és dealer értékesítési igazgatóság Projektiroda Életbiztosítási matematikai osztály Marketing osztály Controlling osztály Europ Assistance Magyarország Kft. Generali Biztosítási Ügynök és Marketing Kft. Vagyon kárrendezési divízió Állománykezelés és kockázatvállalási divízió Magiszter hálózat Értékesítési osztály Provincia / Speciális értékesítési hálózat Banki értékesítési csatorna Dokumentumkezelô központ Informatikai és ügyviteli képzési csoport Emberi erôforrás osztály MLM támogatási csoport Pénztári üzletág Operatív számviteli és pénzügyi osztály Stratégiaalkotási és kockázatmenedzsment csoport Elsô Hazai Pénztárszervezô és Mûködtetô Zrt.* Famillio Befektetési Tanácsadó Kft. Generali a Biztonságért Alapítvány Gépjármû kárrendezési divízió Nemzetközi gépjármû kárrendezési osztály Aktuáriusi osztály Viszontbiztosítási osztály *2008. július 31-ig. Biztosításvizsgálati csoport Általános ellátási osztály Személyügyi igazgatási osztály A védôszárny filozófia, szolgáltatásaink és a Generali munka-szellem alapfilozófiája A Generaliban dolgozó osztály-, illetve a csoportvezetôk a saját hierarchiájukban rendelkeznek a munkaköri leírásukban rögzített döntési és felelôsségi jogkörökkel. A Generali vezetése a stratégiát és ehhez kapcsolódóan a szervezet küldetését, jövôképét rendszeresen felülvizsgálja. Társaságunk alapfilozófiája mind ügyfeleink, mind munkatársaink felé a Védôszárny gondolat. Tartós kapcsolatok kialakítására törekszünk ügyfeleinkkel, akiknek életük minden helyzetében megfelelô szolgáltatásokat és termékeket kínálunk. Termékeinket és szolgáltatásainkat az élet különbözô területeihez és helyzeteihez igazítjuk, legyen szó akár az egészségmegôrzésrôl, a vagyonmegóvásról és pénzügyekrôl és az ezekhez kapcsolódó tanácsadásról. Ezenkívül olyan nem biztosítási termékeket, szolgáltatásokat és eszközöket is kínálunk, illetve közvetítünk, amelyek a Védôszárny filozófiát támogatják. A Védôszárny filozófia teljes mértékben beépült az ügyfeleinkkel közvetlenül kapcsolatba kerülô területek, azaz az értékesítés, a kárrendezés és az ügyfélszolgálatok napi munkájába

9 A Generali gazdasági felelôssége 16 17

10 A Generali társadalmilag felelôs mûködésének körébe tartozó akciók jelentôs része kapcsolódik a vállalat fô tevékenységi köréhez, azaz ezek a kezdeményezések az egészségmegôrzést, a közlekedésbiztonságot, a balesetmegelôzést és a vagyonmegôrzést is támogatják. Legfontosabb célunk a hazai lakosság kockázattudatosságának erôsítése és az öngondoskodási kultúra terjesztése. Akcióink belsô és külsô érintettjeink bevonásán, több esetben hosszú távú partneri kapcsolaton alapulnak. Pl. együttmûködés az Országos Balesetmegelôzési Bizottsággal, a rendôrséggel, iskolákkal, önkormányzatokkal, az Egészséges Településekért Alapítvánnyal. A Generali-Providencia Biztosító Zrt ban a második félévben kibontakozó gazdasági válság elsô jelei ellenére is megôrizte, sôt megszilárdította második helyét a hazai biztosítási piacon Társaságunknak az életbiztosítási egyszeri díj tíz százalékával korrigált adózás utáni eredménye 2008-ban 9,3 milliárd forintot tett ki, díjelôírása 123,1 milliárd forint volt. Ez utóbbi eredmény 2,9%-os növekedést mutat az elôzô évhez képest. Magyarországon ügyfeleink közel 400 milliárd forint értékû vagyonát kezeltük. A Generali saját tôkéjének nagysága a 2007-es 22,5 milliárd forintról 26,4 milliárd forintra emelkedett. A felelôs mûködés elve a befektetési politikában is érvényesült. Azonfelül, hogy társaságunk ügyfelei befektetéseinek értékét a legnagyobb mértékben igyekezett növelni, 2008-ban is biztonságos, többfajta befektetési formát választott (állampapírok, jelzáloglevelek, vállalati kötvények és kisebb részben részvények) as eredményeink innovatív termékfejlesztéseinknek, valamint az ügyféligényeknek megfelelô felelôs biztosítási konstrukcióknak is köszönhetôk. Személybiztosítás és befektetési politika Vagyonbiztosítások és feleôsségbiztossítások A lakossági vagyonbiztosításaink szerzôdésállománya 2008-ban 2,1 milliárd forinttal nôtt, elérve a 19,5 milliárd forintot, ami megszilárdította társaságunk második helyét ebben a biztosítási szegmensben is. A Generali a Biztonságért Alapítvánnyal közös akciók során új Házôrzô Optimal otthonbiztosításunkat választó ügyfeleinket energiatakarékos izzókkal leptük meg. Ennek keretében közel 12 ezer háztartás jutott energiatakarékos fénycsövekhez, amely akció a 2008-as év egyik legsikeresebb promóciójaként vonult be a Generali hazai történetébe. Az 50 évnél idôsebb korosztálynak kedvezôbb lakásbiztosítási díjakat kínáltunk, valamint a Panelprogramban részt vevô lakóközösségek egy részét anyagi támogatással is segítettük. Sajnos a kis- és középvállalkozásoknak nem kedvezett a 2008-as év. A Generalinál kezelt új vállalkozói szerzôdések száma közel megegyezett az elôzô évivel. Ebben a biztosítási szegmensben a nemzetközi trend érvényesült: az egyre több piaci szereplô jelent meg, ami díjcsökkenést eredményezett. A felelôsségbiztosítások területén növelni tudtuk társaságunk díj bevételét. Több nagy közbeszerzési tárgyaláson is sikerrel vehettünk részt. Szállít mány biztosításaink állománydíját 5%-kal tudtuk növelni, ami a piac átrendezôdésének köszönhetôen az új egyedi ügyféligények megjelenésének volt köszönhetô (pl. a folyami jármûpark biztosítása). Annak ellenére, hogy az építôipari termelés csökkent, illetve az új lakó- és irodaépület-beruházások száma 20 százalékkal visszaesett, a Generali megôrizte második helyét ebben a biztosítási szektorban is. Mezôgazdasági biztosításaink népszerûsége és darabszáma nôtt, mára 2 milliárd forint feletti állománnyal büszkélkedhetünk. Igaz, a szélsôséges idôjárási hatások a kárhányad emelkedéséhez vezettek ezen a területen is, de ezt konstrukcióink megújításával, erdôbiztosításaink korszerûsítésével igyekszünk ellensúlyozni. A személybiztosítási területen a negatív gazdasági hatások ellenére 2008-ban hét új életbiztosítási konstrukciót és hat eszközalapot vezettünk be. Ügyfeleink befektetési és biztosítási igényeinek megfelelve új életbiztosításokkal léptünk a piacra: a Top Invest és a Global Selection névre hallgató egyszeri díjas, zárt jegyzésû, befektetési egységekhez kötött életbiztosításokkal, valamint az Aranyszárny Trió biztosítással, amely egy termékben jelzáloghitelt, biztosítást és megtakarítási lehetôséget kínál ügyfeleinknek. Ebben az utóbbi unit-linked portfólióban 13 eszközalapból állíthatja össze megtakarításait a biztosított. Egészség- és baleset-biztosítási termékpalettánkon megújítottuk TestÔr és Milliós segítség módozatainkat, amelyekhez a Generali a Biztonságért Alapítvány jóvoltából minden biztosított elsôsegélydoboz ajándékcsomagot kaphatott. A befektetéshez kötött életbiztosítással rendelkezô ügyfeleink 2008-tól egyszerûbben már az interneten is bejelenthetik átváltási, átirányítási és eseti díjfelosztási igényeiket. Ezenkívül a gyorsabb ügyintézés és kommunikáció érdekében digitális archiválási rendszert vezettünk be ezen a területen is. Gépjármû felelôsségbiztosítások A Generali kötelezô gépjármû-felelôsségbiztosítási kampánya 2008 novemberében a marketingeszközök széles skálájával igyekezett ellensúlyozni a szûkülô piac hatásait. A médiakampány mottója: Aki óvatos volt, nálunk most jól jár! Mi szem elôtt tartjuk a biztonságot. A Generali televíziós reklámfilmje az ôszi imázsreklám egyfajta gondolati folytatásaként erôsítette a márkakommunikációt. A gépjármû üzletág teljesítményét új 1x1 casco biztosításunk májusi bevezetésével kívántuk ösztönözni. Az egyik legnagyobb hazai gépjármû-biztosítóként társaságunk részt kíván vállalni a hazai technikai sport támogatásában. A magyar autósportéletbe a Generali 2008-ban a Nyirád Rallye támogatásával kapcsolódott be, kiemelve, hogy a gépjármûvezetôk és minden közlekedésben részt vevô biztonságának erôsítése egyre fontosabbá válik, a versenypályáktól a családi közlekedésig. 18 Összességében valamennyi szolgáltatási területünkön többletszolgáltatásokkal és szolgáltatási színvonalunk emelésével igyekeztünk megnyerni ügyfeleink bizalmát. Minden üzletágunkban új, fejlettebb biztosítási palettát kínáltunk. A megújulással, akcióinkkal és társadalmilag felelôs szemlélettel ügyfeleink még több hasznos információhoz és testreszabott kedvezményekhez juthattak 2008-ban. 19

11 Megfelelés belsô érintettjeink elvárásainak 20 21

12 Felelôsség munkatársaink iránt A Generali-Providencia munkavállalóinak teljes létszáma 2008 végén 2556 fô volt, ebbôl 252-en részmunkaidôben dolgoztak, 2067 fô határozatlan és 489 határozott idejû munkaszerzôdéssel rendelkezett. Társaságunk fôállású dolgozóinak 64 százaléka nô, 36 százaléka férfi. A fôállású munkatársak átlagéletkora 40 év. A 20-as korosztály 439 fôvel, a 30-as 808 fôvel, a 40-es 726, az 50-es 517, míg a 60-as korosztály 66 fôvel képviseleti magát munkatársaink között. Munkatársak képviselete Társaságunk munkavállalói az Üzemi Tanács és az ügyvezetés között kötött megállapodás alapján, továbbá a felügyelôbizottságba delegált munkavállalói képviselôk útján vesznek részt a társaság mûködésének ellenôrzésében. Az Üzemi Tanácsot véleményezési jogkör illeti meg a munkavállalók nagyobb csoportját érintô vezetôi döntésekrôl (például átszervezés, korszerûsítés, képzés, támogatás, éves szabadságolási terv, teljesítménykövetelmények, a munkavállalók lényeges érdekeit érintô belsô szabályozások tervezetei). Az Üzemi Tanács minden hónapban ülésezik, és legfontosabb feladatának tekinti, hogy aktívan vegyen részt a munkavállalók életében. Ehhez különbözô fórumokat üzemeltet (meghatározott idôintervallumban hívható saját telefonszám és belsô portál), ahol a munkavállalók kérdéseiket, javaslataikat feltehetik a hatékonyabb képviselet érdekében. A munkatársak bevonása a döntésekbe; felhatalmazás, csapatmunka, belsô kommunikáció A rendszerváltást követô 20 éves jelenlétünk alatt ügyfeleink száma és a Generali piaci részesedése nôtt, folyamataink egyre komplexebbé váltak. A gyorsabb reakciókat megkövetelô gazdasági környezet szükségessé tette a menedzsment struktúrájának változtatását, és a Csoport legfelsô irányításába bevontak körének kiterjesztését. Mindezt annak érdekében, hogy a felsô vezetés közvetlenebb, pontosabb és mélyebb információkat kapjon a piaci változásokról, és ezáltal gyorsabb, még megalapozottabb válaszokat adhasson a kihívásokra. Társaságunk szervezeti hierarchiája és folyamatorientált struktúrája megköveteli a munkatársak bevonását a döntésekbe, és a fejlesztésekbe, amelyek a Generalinál nagyrészt teammunkában valósulnak meg. Társaságunkat a közvetlen, baráti munkakultúra és a nyitott vezetôi légkör jellemzi ban Javaslattételi és Hibajelzô Rendszerünkön keresztül 300 munkatársi javaslat érkezett a szervezet folyamataival, mûködésével kapcsolatban. Az arra érdemes javaslatokat beépítettük vállalatunk mindennapjaiba. Újra meghirdettük a korábban sikeres innovációs pályázatunkat, amelyben kollégáink és szerzôdött partnereink stratégiai fejlesztésekre is javaslatokat tehetnek, amiért külön elismerésben is részesülhetnek. Belsô kommunikáció Mind a külsô, mind pedig a belsô rendezvényekre, értekezletekre, konferenciákra és nagyobb szabású megbeszélésekre, amelyek a vállalati belsô kommunikáció meghatározó fórumai, a vezetôk rendszeresen delegálják beosztott munkatársaikat. Ezeken a rendezvényeken, konferenciákon a munkatársak megismerik a vállalat aktuális üzleti céljait, eredményeit, ezzel is erôsítve a felhatalmazást és a hatékonyabb információáramlást. Egy-egy terület gyakran kezdeményez workshopokat a szakmai feladatok kidolgozásához. Évente egy-két alkalommal minden szakterületen belsô konferenciák megrendezésére is sor kerül. A különféle roadshow-k és klubok az értékesítés területén támogatják a tapasztalat- és információcserét, valamint a kapcsolatépítést az ország különbözô részein dolgozó tanácsadók és vezetôk között. A vezetôk és a munkatársak között alapvetôen hatékony a kommunikáció, ennek elsô számú eszköze a társaságunk munkavállalói számára országosan elérhetô és napi szinten aktuális információkat tartalmazó intranetfelület (InfoPortál), valamint a vállalkozó tanácsadók számára üzemeltetett PartnerPortál. Munkatársaink a Dokumentumkezelô portálfelület alkalmazásán keresztül virtuálisan is létrehozhatják saját projektteamjeiket, amelyekben a kommunikáció zárt rendszerben, csak a csoport tagjai számára elérhetô módon folyik. A vezérigazgató a legfontosabb területeket kiemelve rendszeresen elektronikus hírlevélben üzen a munkatársaknak. A vállalati stratégia és az üzleti célok kommunikálását alapvetôen két országos, minden év elején megrendezendô esemény támogatja. Az értékesítés számára a Generali Csillagok Napja, az ügyvitelben és egyéb területeken dolgozók számára a Generali Értékek Napja szolgálja e célokat

13 Béren kívüli juttatások A munkatárs-elégedettségi vizsgálat eredményei és az Üzemi Tanácshoz beérkezô munkavállalói igények alapján a Generali január 1-jétôl cafeteria-rendszert vezetett be, amelyet a 2009-ben is mûködtet. Ezáltal munkatársaink a választás szabadságával élve hasznosítani tudják az élethelyzetüknek megfelelô juttatásokat. A rendszer mûködési elveit külön szabályzatban dolgoztuk ki, amelyben a munkavállalói szempontokat az Üzemi Tanács képviselte. A választható juttatások: étkezési hozzájárulás, egészségpénztári hozzájárulás, üdülési csekk, helyi közlekedésibérlettérítés és iskolakezdési támogatás utalvány formájában. Minden teljes munkaidôs havi díjas munkatárs forint/év/fô cafetériakeretre jogosult, a részmunkaidôs kollégáknak ugyanez az összeg jár arányosítva, és minden tisztán teljesítménybérezésben dolgozó munkatárs forint/év/fô cafetériakeretre jogosult. Vállalatunknál a munkatársak 75,56 százaléka rendelkezik prémiummal, akik ezzel együtt rendszeres teljesítményértékelést és karrierépítési áttekintést is kapnak. A vállalat sikereinek alapját elkötelezett, magasan képzett munkatársai jelentik, ezért a Generali kiemelt figyelmet fordít munkatársai és vezetôi folyamatos fejlesztésére mind a meglévô, mind az újonnan belépô kollégák esetében. Számukra társaságunk képzések széles tárházát kínálja, melyeket a legkorszerûbb ismeretek, módszerek és eszközök alkalmazásával belsô oktatóink, trénereink, illetve külsô partnereink segítségével valósítunk meg. Trénereinket olyan irányba fejlesztettük tovább, hogy az általuk oktatott munkatársak és vezetôk a képzési programokat a lehetô legmagasabb színvonalon és a legkorszerûbb módszertani ismeretek segítségével tudják végrehajtani. A törvényi elôírásoknak megfelelôen az értékesítésben dolgozók részére a Generali-Providenciánál bevezetésre került a hatósági képzés, melynek elvégzése, illetve utána a sikeres vizsga lehetôséget ad a középfokú végzettségûek számára biztosításközvetítôi tevékenység folytatásához. Így tanácsadóink részére biztosítottuk mindazon feltételeket, amelyek hozzásegítik ôket a munkavégzéshez szükséges képzettség megszerzéséhez. A társaságunkhoz frissen belépô munkatársakat a Generali orientációs programjával indítjuk útjukra, amelyben a vállalati jövôképpel, stratégiával és kultúrával ismerkedhetnek meg. A munkatársak számára nyújtott kedvezmények, lehetôségek Az Emberierôforrás osztály az intranetes oldalakon keresztül kedvezményekkel és egyedi ajánlatokkal támogatja a Generali dolgozóinak egészségfejlesztését, egészségmegôrzését. A rekreációs klubkártyával például jelentôs kedvezménnyel, korlátlanul látogathatók bizonyos sportlétesítmények: fitnesztermek, uszodák, aerobic-klubok. Több sportfelszerelés és túrafelszerelés árából is kedvezményben részesülhetnek a munkavállalók. A Generali és leányvállalatai részére több hotel és utazási iroda is engedményt ad. Két budapesti irodaházunkban munkatársaink jobb közérzete és egészsége érdekében irodai hátmasszázs vehetô igénybe, amely 15 perces, frissítô és stresszoldó hatású. A masszázs díja az egészségpénztárban elszámolható. A generalis szülôknek lehetôséget adtunk arra is, hogy gyermekeik nyáron egy úszótáborban több turnusban is részt vehessenek úszásoktatásban. A gyermekeket a Teréz körúti irodaházból külön csoportokban naponta kisbusszal utaztatták az uszodába. A kezdeményezés célja, hogy a hosszú nyári szünidôben a Generali segítséget nyújtson a szülôknek a gyermekek elhelyezésében, a szabadidô aktív eltöltésében. Intézkedések a jövô generáció érdekében, tehetséggondozás Vezetésünk tudatosan támogatja a jövô generációjának fejlôdését, ezért gyakornoki programunkon keresztül szervezett formában fogadunk hallgatókat felsôoktatási intézményekbôl. Sikerrel mûködik a vállalat keretein belül biztosított üzleti és általános nyelvi képzés, amely egyes munkakörökben ma már elengedhetetlenül szükséges a cégcsoporton belüli hatékony idegen nyelvû kommunikációhoz. A nyelvi és a szakmai képzéseken túl társaságunk nagy hangsúlyt helyez munkatársai általános és speciális készségeinek fejlesztésére. A Generali vezetôképzési rendszere egyaránt tartalmaz képzési programokat az újonnan kinevezett és a már régebben társaságunk alkalmazásában álló vezetôk részére, figyelembe veszi a vezetôként eltöltött idôt, a vezetôi szinteket és a megszerzett gyakorlatot. A rendszer az idôszakonként változó stratégiai szintû és helyi igényeket is kezelni tudja. A fiatal, tehetséges és motivált kollégák szakmai fejlesztése érdekében társaságunk elindította tehetséggondozási programját is, amelynek keretében egy vállalati szintû felmérést követôen közel 50 kollégánk került be a tehetségmenedzsment programjába. Képzési programjaink megvalósításához korszerûen felszerelt oktatási központ is rendelkezésünkre áll, amely sokszor helyet ad a különbözô szervezeti egységek és a cégcsoporthoz tartozó vállalatok értekezleteinek, rendezvényeinek is. Munkatársaink és partnereink eredményei nyomán a Generali-Providencia ötszörös Kiváló Márka lett, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének véleménye alapján többszörös gyôztese a szolgáltatásminôségi versenynek, valamint 2008-ban a magyarországi Good CSR Program keretében társadalmi felelôsségvállalási díjat is nyert

14 Megfelelés külsô érintettjeink elvárásainak 26 27

15 Felelôsséggel partnereink és ügyfeleink szolgálatában Az érdekeltek egyes csoportjaival (stakeholderek) nem egy központi szervezet foglalkozik, hanem minden egység azokkal, akikkel munkája során kapcsolatba kerül. Az egyes stakeholderek azonosítása és értékelése a stratégiaalkotás keretein belül történt meg. A vállalati stratégia kialakításakor és felülvizsgálatakor a stakeholderelemzést is felhasználjuk. Legfontosabb külsô érintettjeink ügyfeleinken kívül a stratégiai partnerségek körébe tartozó értékesítési partnereink; a kárrendezésben, szolgáltatásban közremûködô partnereink; kiegészítô termékeket kínáló partnereink; befektetési és ingatlankezelô partnereink; a fejlesztésekben együttmûködô partnereink, továbbá beszállítóink, alvállalkozóink, a Generali tevékenységét ellenôrzô és szabályozó felügyeleti szervek, valamint tulajdonosaink, a sajtó és a hazai közvélemény. Multi-channel értékesítési stratégiánk következtében az értékesítési partnerekkel való hatékony együttmûködés kiemelkedô jelentôségû. Legfôbb külsô értékesítési partnereink: a gépjármû-márkakereskedôk (dealerek), az alkuszok, az MLM-hálózatok és a bankok novemberében a CIB Bankkal stratégiai szerzôdést kötöttünk. Ez kifejezte azt a szándékot, hogy összehangoljuk üzletpolitikánkat az együttmûködésbe vont területeken (egymás termékeinek értékesítése, közös termékek kifejlesztése, a munkatársak számára kölcsönös kedvezményrendszerek kidolgozása) annak érdekében, hogy komplex, teljes körû szolgáltatásokat nyújthassunk ügyfeleinknek, így még inkább érvényesülhet védôszárny filozófiánk. Vezetésünk stratégiai partnereink támogatására szervezeti egységeket (pl. alkusz és dealer értékesítési csatorna, banki értékesítési csatorna, MLM-csoport) hozott létre, illetve kapcsolattartókat jelölt ki. A Generali vezetô beosztású munkatársai szintén napi kapcsolatban vannak kiemelt partnereinkkel, így a termékfejlesztés is rugalmasan tud reagálni partnereink speciális igényeire. A kapcsolatok további erôsítésének érdekében a Generali vezetése informatikailag támogatott közös folyamatokat alakított ki a stratégiai partnerekkel. Felsô vezetésünk a Generali érdekeltségeibe tartozó partnercégekkel (Lakáskassza, EUB, Generali Alapkezelô) is rendszeres értékelô megbeszéléseket folytat, ezekrôl pedig visszajelzéseket ad a termékfejlesztéssel és támogató tevékenységekkel foglalkozó szakosztályok számára. Annak érdekében, hogy ügyfeleink valóban komplex pénzügyi és biztosítási szolgáltatásokat kaphassanak társaságunktól hogy érvényesülhessen a Védôszárny-filozófia, nemcsak saját biztosítási termékeinket, hanem más szolgáltatók termékeit is beillesztjük szolgáltatási kínálatunkba. Szolgáltatási, kárrendezési területen a színvonal emelése érdekében a Europ Assistance-szal évek óta eredményesen mûködik stratégiai szövetségünk, amely bizonyos kiegészítô assistance jellegû szolgáltatásainkhoz ilyen pl. az Autós Segélyvonal vagy a Mestervonal-24 az azonnali, sürgôsségi hibaelhárítás érdekében 24 órás telefonos elérhetôséget és segítségnyújtást biztosít. Ezenkívül társaságunk országosan kiépített partnerszerviz-hálózatot tart fenn annak érdekében, hogy ügyfeleink az ország bármely részén minél kényelmesebb kiszolgálást kapjanak gépjármû-kárügyintézésük során. Beszerzési politikánk A beszállítók kiválasztására és versenyeztetésére vonatkozóan a felelôs mûködés elvei szerint szabályoztuk beszerzési politikánkat ban partnereink 99 százaléka a helyi beszállítók, magyarországi székhellyel rendelkezô társaságok közül került ki. A felelôs beszerzési politika fejlesztése és folyamatos kialakítása, valamint a cégszintû versenyeztetési szabályzat véglegesítése is hamarosan megtörténik. Ennek keretében vállalati szinten kötelezôvé tesszük a szerzôdések megkötésekor a beszállítói nyilatkozattételt a méltányos kereskedelmi elvek (fair trade) és a társadalmi felelôsségvállalás elveinek betartása érdekében. Bízunk benne, hogy megrendeléseinken keresztül a helyi vállalkozásoknak biztosíthatunk piacot, növelve ezzel a foglalkoztatást, elôsegítve a hazai gazdasági növekedést. A társaságunkhoz érkezett beszállítások értéke 2008-ban is meghaladta az 5 milliárd forintot. Megrendelôként arra törekszünk, hogy felelôsségvállalási elveink és rendszereink megjelenjenek üzleti partnereink és leányvállalataink mûködésében is. A környezetvédelmi alapelvek és a hatékonyságnövelés érdekében 2008 végén társaságunk szervezeti egységeinél új anyagellátási folyamatot és rendszert vezettünk be. Az igen nagy mennyiségben elôállított nyomtatványok, céges ajándéktárgyak és irodai anyagok beszerzését és ellátását központosítva végezzük. Az irodaszerek rendelését 2008-tól szerzôdött beszállítónk intézi, és közvetlenül az igénylô címére szállít. Ezzel megszûnt az irodai anyagoknak a budapesti központi raktárból való kiszolgálása. Az új anyagellátási rendszerrel nemcsak a budapesti központi raktárkapacitást sikerült optimalizálni, illetve növelni a beszerzési területen dolgozó munkatársaink tevékenységének hatékonyságát, hanem minden munkatárs számára egyszerûbben kezelhetôvé, elérhetôvé és ellenôrizhetôvé, illetve papírhasználat-mentessé tettük az anyagigényléseket

16 Megfelelés felügyeleti szerveink elvárásainak A Generali-Providencia számos felügyeleti szervvel áll kapcsolatban. Ezek közül ki kell emelni a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (PSZÁF), a Magyar Nemzeti Bankot (MNB), a Fogyasztóvédelmi Felügyeletet, a Hírközlési Felügyeletet, az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatalt, a Cégbíróságot, a Gazdasági Versenyhivatalt és a Munkaügyi Felügyelet. Közülük a folyamatos munkavégzés során kiemelkedô szerepet játszik a PSZÁF és az MNB, mivel a hozzájuk fûzôdô kapcsolat biztosítási fôtevékenységünkbôl adódik. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével a kapcsolat kétirányú, melynek során egyrészt a PSZÁF-tôl érkezô megkeresések (adatkérés, határozat, ajánlás) feldolgozása és folyamatainkba illesztése történik meg, másrészt társaságunk is sok esetben kér állásfoglalást vagy törvénymódosítást bizonyos nem egyértelmûen szabályozott kérdésekben. Ennek célja, hogy közösen, kooperatív módon fejlesszük a biztosítási piacot és annak törvényi hátterét. Az MNB-vel a rendszeres adatszolgáltatás megküldésén túl a Generali-Providencia közvetlen kapcsolatban is áll az esetleges hibák vagy kérdéses tételek tisztázása érdekében. A Generali-Providencia esetében mûködése kezdete óta a vevôi és partnerigények felmérése teremti meg az alapot termék- és folyamatfejlesztési kutatásainkhoz. Ügyfeleink lojalitását rendszeresen mérjük és elemezzük. Társaságunk fontosnak tartja, hogy tudatában legyen vevôi megítélésének, elvárásainak és elégedettségének. Éppen ezért kétévente széles körû vevôielégedettség-kutatást folytatunk, és ezzel részletesen feltérképezzük a piaci helyzetet. Ezenkívül rendszeresen felmérjük a kárrendezés és az ügyfélszolgálat megítélését. A kutatás célja, hogy pontosan kiderítsük, melyek azok a szolgáltatási területek, ahol az ügyfelünk korábban esetleg olyan élményt szerzett, amely negatívan befolyásolta véleményét a társaságunkkal kapcsolatban. Az elmúlt évben a vagyoni károk rendezésével kapcsolatos ügyfél-elégedettséget mértük. A 3262 válaszadó 66 százaléka értékelte magas pontszámmal a Generali vagyonkárrendezését, és csupán 13 százalékuk adott alacsony pontszámot. A felderített problémás területeket szakértôink fokozatosan kiküszöbölték, így a következô kutatás eredménye már 10 százalékos javulást mutatott. A Generali a törvényben elôírt módon és visszajelzési határidôvel szabályozott panaszkezelési rendszert mûködtet. Az innen származó vevôi visszajelzéseket rendszeresen, témakörönként összesítjük és beépítjük rendszereink, folyamataink fejlesztésébe. Társaságunk átlátható mûködésére jó példa, hogy a vevôk személyes adataival való visszaélésre, illetve az adatok elvesztésére vonatkozóan 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban sem érkezett panasz vállalatunkhoz. A Generali-Providencia emellett külön belsô rendszert üzemeltet az ügyfelek és partnerek javaslatainak gyûjtésére és mielôbbi megválaszolására. Rendszeres külsô és belsô auditjaink segítik az ügyfelek és partnerek elvárásainak való megfelelést. Odafigyelés ügyfeleink visszajelzéseire A Generali hazánkban országos üzleti hálózattal, több mint 250 ügyfélszolgálati irodával, kirendeltséggel és fiókkal, valamint közel 1200, a biztosítási ügyintézésre lehetôséget adó szerzôdött javítómûhellyel áll ügyfelei rendelkezésére. Minôségi folyamatokkal ügyfeleink és partnereink szolgálatában Társaságunk 2008-ban sikeresen megújította irányítási rendszerének az ISO 9001:2000-es szabvány szerinti tanúsítványát. E területen a 2008-as év másik jelentôs eseménye a folyamatirányítási rendszerünk megújítására irányuló projekt elindítása volt. Ennek legfontosabb célja a folyamatok hatékonyabb menedzselése, a mûködési kiválóság szemléletmódjának további erôsítése, a magasabb fokú folyamatautomatizálás, valamint a szükséges módszertani alapok megteremtése volt. A Generali menedzsmentrendszert mûködtet a Balanced Scorecard rendszer szerint annak érdekében, hogy az ügyféligényeknek és piaci elvárásoknak megfelelôen hatékonyan reagálhasson a kihívásokra. A stratégiai szintre emelt filozófia lehetôvé teszi, hogy az érdekelti kört különösen az ügyféligényeket is a legmagasabb szinten kezelhessük folyamán minden nagyobb szervezeti egység ezen üzleti logikának megfelelôen alakította át stratégiáját

17 Társadalmi felelôsségvállalás üzleti és jótékonysági alapokon A Generali-Providencia társadalmilag felelôs biztosító, amelynek kiemelt márkapozícióját a különbözô érintetteknek ügyfeleinknek, üzleti partnereinknek, munkatársainknak, tulajdonosainknak és a szélesebb nagyközönségnek is hitelesen igyekszünk bemutatni. Legyen szó akár tömegeket megmozgató Duna-parti futógáláról, akár a Blaha Lujza téri kórházfalnak több vállalat közremûködésével szervezett graffitimentesítésérôl vagy egy hátrányos helyzetû kistelepülés számára felajánlott önkéntes munkáról, amellyel részt vállalhatunk a helyi közösségek fejlesztésében, a társadalmi kohézió erôsítésében. A Generali-Providencia társadalmi szerepvállalási stratégiáját nemcsak saját kiépített gyakorlata, hanem az ügyfelektôl érkezô nagyszámú visszajelzés alapján is formálja. A tevékenységével összefüggô a társadalom számára is fontos kérdésekre kiemelt figyelmet fordít, olyan ügyekre, mint az egészségmegôrzés, az öngondoskodási törekvések támogatása, a közlekedésbiztonság, a környezeti problémák és az energiatakarékosság. Stratégiánk alapelemeit saját kutatásaink keretében a fogyasztók is értékelték. Ezek alapján megtudtuk, hogy a Generali által megcélzott területek fontosak az ügyfelek számára, azok támogatását hasznosnak, lényegesnek és szimpatikusnak találják. Rokonszenves a számukra az is, hogy egy biztosítótársaság felismeri ezeket a problémákat, és megoldást keres rájuk a társadalmi felelôsségvállalás jegyében. A Generali imázsára már a korábbi akciók is pozitív hatással voltak: társaságunkat gondoskodó, felelôsségteljes, emberközpontú, tudatos és szakértô biztosítónak látja az emberek túlnyomó része. A Generali az ügyfelek érdeklôdésének és igényeinek megfelelôen 2008-ban támogatta a fôvárosi Szigeti Sportvarázs és a Duna-parti futógála megvalósítását, valamint több eseményt rendezett a biztonságos közlekedés jegyében, például ismét megtartotta a kiemelkedô érdeklôdést generáló országos Alma-Citrom akcióját. Ezek a rendezvények széles tömegeket vonzanak, és a társadalom érdeklôdésre számot tartó ügyeket karolnak fel. A felmérések szerint a közlekedésbiztonságot és a baleset-megelôzést a válaszadók több mint fele, míg az egészségmegôrzést a negyven százalékuk találta kiemelten fontos területnek. A megkérdezettek a korábbi években is hasznosnak és fontosnak ítélték a rendezvényeket, amit a kutatások is alátámasztottak. A hazai Generali Csoport a közlekedésbiztonság és a baleset-megelôzés területén számos akciót támogat, biztosítási szolgáltatásait 2008-tól 2011-ig stratégiai partnerség keretében a Magyar Autóklubbal együttmûködve kínálja a klubtagok és ügyfelei részére. Ez az együttmûködés túlmutat a biztosítási szolgáltatásokon, hiszen a Magyar Autóklub és a Generali a Biztonságért Alapítvány közös akciókat indít a hazai közlekedés biztonságának javítása érdekében. Generali a Biztonságért Alapítvány A Generali biztosító által alapított Generali a Biztonságért Alapítvány által támogatott kampány keretében ban a környezetterhelés csökkentésének érdekében a Generali speciális bérletkedvezményt nyújtott BKV-bérlettel rendelkezô leendô ügyfeleinek. Az alapítvány a közlekedésbiztonság érdekében és a felelôsségteljes közlekedés tudatosításáért indította el tavaly a Talmácsi Gábor motorversenyzôvel jegyzett társadalmi célú kampányát, amely a biztonságos közlekedésre, a baleset-megelôzésre, valamint a relatív gyorshajtás veszélyeire hívta fel a figyelmet. Az autópályák mentén szintén a gyorshajtás veszélyeire hívják fel a figyelmet az Országos Balesetmegelôzési Bizottsággal közösen kihelyezett óriásplakátok A biztonságos közlekedés mindannyiunk felelôssége, Sietni vagy élni akar?, Lassítson, megéri! üzenetekkel. A Generali a Biztonságért Alapítvány a gyermekekrôl sem feledkezik meg. Az Országos Balesetmegelôzési Bizottsággal közösen 2008 ôszén immár 13. alkalommal szervezte meg országosan Alma-Citrom akcióját. Ennek keretében a jármûvezetôk októbertôl novemberig 32 település 34 helyszínén kisiskolás gyermekekkel találkozhattak, akik a rendôrökkel és a Generali önkéntes munkatársaival együtt sajátos közúti ellenôrzések formájában hívták fel a figyelmet a biztonságos közúti közlekedésre. A rendôri intézkedés során a gyermekek almával jutalmazták a felelôsségteljesen vezetôket, a kisebb szabálytalanságot elkövetôk pedig egy citromot és néhány hasznos tanácsot kaptak. Az akcióban több mint 700 gyermek vett részt, amelynek helyszíneirôl a Danubius rádió is tudósított, illetve a mûsorban a vállalkozó kedvû rádióhallgatók értékes nyereményekért KRESZ-játékokban is részt vehettek. A civil szféra támogatását jól mutatja, hogy 2000 óta az Autótulajdonosok Országos Érdekvédelmi Egyesülete és a Generali a Biztonságért Alapítvány közös Autóvadász-akciókat szervez. Ezek célja a lopott vagy bûncselekmény miatt körözött autók felkutatása, valamint a szabálykövetô autóstársadalom megbecsülésének kimutatása, a bûnmegelôzés támogatása. A 2008-as akció során, a pünkösdi ünnepek alatt összesen 128 valamilyen szempontból problémásnak nevezhetô jármûvet találtak az autóvadász-csapatok, közülük 13 darab körözött volt

18 Környezeti hatásaink 34 35

19 A Generali folyamatos hosszabb idôszakot felölelô programokat dolgoz ki energiafelhasználásának és környezeti terhelésének csökkentésére, hogy tevékenysége minden területén érvényesíteni tudja a környezetvédelmi alapelveket. Egészséges környezet Társaságunk célja, hogy csökkentse a környezet igénybevételét, védje az emberi egészséget és a környezetet elejétôl budapesti Teréz körúti székházunkban már irodánként külön-külön vezérelhetôk, kapcsolhatók a klímaberendezések, így a szellôzôrendszer szabályozhatóvá vált. A fejlesztés nemcsak az energiatakarékosság miatt, de egészségügyi szempontból is pozitív hatású. Szelektív hulladékgyûjtés A budapesti székházakban már évek óta mûködô szelektív hulladékgyûjtést 2008-ban fokozatosan bevezettük szegedi irodaházunkban is. A Gyôrött és Miskolcon 2009 óta mûködô szelektív gyûjtést a közelmúltban debreceni székházunkban is bevezettük augusztusában fokozatosan átrendeztük az irodán belüli szemeteseket: kialakítva a megfelelô hulladék tárolást a különféle hulladék típusok számára. A teakonyhákba PET palack gyûjtôedények kerültek kihelyezésre erre a célra, hogy a munkatársak a Tapossa laposra elvet a gyakorlatban alkalmazva a mûanyag palackokat, az üdítôs fémdobozokat, illetve az üvegeket ide dobják. A szelektív hulladékgyûjtés bevezetésének a környezettudatosság mellett költségtakarékossági oka is van. Állandó probléma volt ugyanis a szeméttárolóban lévô szeméttárolók telítettsége. A fenntarthatóság és racionalizálás keretében döntöttünk végül a szelektív hulladékgyûjtés mellett. Munkatársaink bevonásával tehát külön gyûjthetjük a papírt, a mûanyag flakonokat, a fémdobozokat, illetve a vegyes hulladékot is. A szelektív hulladékgyûjtésnek a költségtakarékosság mellett a munkavállalók környezettudatosságának fejlesztésében is nagy hasznát láttuk. Az elektronikus elôtétgyújtós fénycsövek bevezetése folyamatban van a kis telephelyeken is, amitôl szintén energiamegtakarítást várunk. Kerékpáros közlekedés A kerékpáros-közlekedést támogató infrastruktúra példájára, amely a két budapesti székházban jól mûködik (25 kerékpártároló, zuhanyzó és öltözôhelyiség), munkatársaink kényelméhez újabb öltözôk és zuhanyozók kialakítását kezdtük meg Miskolcon és Gyôrött. Felméréseink alapján Szegeden és Debrecenben a kerékpártárolók megfelelô segítséget nyújtanak kollégáink környezetkímélô közlekedéséhez. A legújabb kutatások szerint a kerékpárral közlekedôk egészségesebbek, így kevesebb hiányoznak a munkából is. A környezetterhelést mérô legfontosabb mutatószámok az elmúlt három évben Energiafelhasználás (GJ) Villamosenergia-felhasználás (GJ) Fûtésienergia-felhasználás gáz és távhô (GJ) Egy fôre esô energiafelhasználás (GJ/fô) 18,32 16,71 15,86 Egy irodai m 2 -re esô energiafelhasználás (GJ/m 2 ) 1,40 1,29 1,35 Üzemanyag-fogyasztás összesen (benzin, gázolaj) liter liter liter 36 37

20 2008-ban energiatakarékossági törekvéseink, illetve az energiahatékonyság növelését célzó fejlesztéseink (az elvégzett világításkorszerûsítések 343 GJ, míg a homlokzati nyílászárók cseréje 82 GJ) éves szinten összesen 425 GJ megtakarított energiát eredményeztek. Az elmúlt évben a központilag, külsô forrásból beszerzett üzleti és reklámnyomtatványok, borítékok és fénymásolópapírok összsúlya 247 tonnát tett ki. Erre vetítve a központi irodaházainkban teljes körûen, míg a többi irodaházban és a kirendeltségeken részlegesen megvalósuló szelektív gyûjtés következtében a visszaforgatott (újrahasznosított) papírhulladékok aránya 27 százalék volt. A keletkezett hulladékok megoszlása típus szerint 2008 mennyiség (m 3 ) Települési (nem veszélyes) hulladék összesen 520 m 3 Kevert települési hulladék 520 m 3 Papír- és kartonhulladék Üveghulladék 1 m 3 Mûanyag hulladék 260 m 3 Biológiailag bomló konyhai és étkezdei hulladék 390 m 3 Veszélyes hulladék összesen 5 m 3 Hulladék szárazelem 5 m 3 Hulladék ólomakkumulátor - Fénycsövek és egyéb higanytartalmú hulladékok 1 m 3 Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szûrôanyagok, törlôkendôk, védôruházat hulladéka 130 m 3 (tömörítve) 2,5-3 m 3 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések hulladéka 50 m 3 Összesen keletkezett hulladékok 1886 m 3 Utószó Reméljük, fenntarthatósági jelentésünk segítette olvasóinkat abban, hogy még alaposabban megismerhessék a Generali belsô folyamatait, és ezáltal átláthatóbbá tettük minden érdeklôdô számára mûködésünket, ezzel is tovább építve valamennyi ügyfelünk és partnerünk bizalmát november 5. Generali-Providencia Biztosító Zrt. GRI tartalmi index A jelentésben meghatározott indikátorok Rövidített leírás Oldal Teljesítés 1.1 Vezérigazgatói nyilatkozat 5. A Generali-Providencia Biztosító Zrt. legfontosabb alapadatai 2.1 A szervezet neve Szolgáltatások A Generali országos lefedettsége Székhely Mûködési terület Üzleti tevékenységünk, eredményeink 2.8 A jelentéstevô szervezet mérete 2., A jelentés paraméterei 3. EC1. Gazdasági teljesítmény 2., EC9. Közvetlen gazdasági hatások A Generali szervezeti mûködése, tulajdonosai 2.6 A tulajdonosi kör és a szervezet jogi formája A szervezet változásai A szervezet mûködési szerkezete A szervezet irányítási struktúrája LA6 Az irányító testületek összetétele és az alkalmazottak csoportosítása I 13., A szervezet irányítási struktúrájának bemutatása A legfelsôbb szintû irányító testület elnökének szerepköre Egyszintû igazgatótanácsú szervezetnél a független tagok száma Javaslati mechanizmusok a legfelsôbb szintû irányító testületek számára , 31. Szakértô munkatársaink LA1 A munkaerô teljes létszáma a foglalkoztatás típusa, a munkaszerzôdés, és régiók szerint. 22. LA2 A teljes munkaerô korcsoport, nem és régió szerint 22. LA3 A teljes munkaidôben foglalkoztatott munkaerô juttatásai. 24. LA5 Azon alkalmazottak százalékos aránya, akik rendszeresen kapnak a teljesítményükre vonatkozó kiértékelést és karrierépítési áttekintést. 24. LA6 Az alkalmazottak csoportosítása nem, életkor, végzettség szerint A jelentéstételi idôszak alatt kapott kitüntetések és díjak 2., 25. Társadalmi felelôsségvállalás üzleti és jótékony alapokon PR6 A marketingkommunikációra beleértve a reklámot, promóciót és szponzorálást is vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és önkéntesen vállalt normáknak való megfelelés érdekében indított programok , 33. A Generali-Providencia Zrt. számokban Környezeti hatásaink EC6 Azon szervezeti politikák, gyakorlatok és költségarány, amelyek a helyi beszállítók alkalmazását érintik 29. EN1. A felhasznált anyagok mennyisége súlyban vagy térfogatban kifejezve. 37. EN2. A felhasznált anyagokon belül a visszaforgatott anyagok százalékos aránya. 36. EN5. Az energiatakarékossági törekvések és az energiahatékonyság növelése következtében megtakarított energia mennyisége. 38. EN3 Közvetlen energia-felhasználás elsôdleges energiaforrások szerinti bontásban. 37. EN22 Az összes hulladék mennyisége súlyban, típus és lerakási módszer szerinti bontásban 38. Érintettjeink elvárásának megfelelve 4.15 Érintettek kiválasztása 8., 18., 33. SO1. A tevékenység által a helyi közösségre gyakorolt hatások 33. PR5 A vevôi elégedettség elérését célzó gyakorlatok, beleértve a vevôi elégedettséget mérô vizsgálatok eredményeit is PR8 A vevôk személyes adataival való visszaélésre, illetve az adatok elvesztésére vonatkozó indokolt panaszok száma

Fenntarthatósági jelentés

Fenntarthatósági jelentés Kedves Olvasó! Fenntarthatósági jelentés a Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2008-as üzleti évérôl Örömömre szolgál, hogy a Generali Biztosító fenntarthatósági jelentését immár második alkalommal tarthatja

Részletesebben

Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt. Éves Jelentés 2007 Generali-Providencia Biztosító Zrt. Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt Számunkra minden feladat ígéret. Igéret, hogy mindíg ott leszünk, ahol szükség van ránk. Ígéret, hogy erősek

Részletesebben

Éves jelentés 2003. Generali-Providencia Biztosító Rt.

Éves jelentés 2003. Generali-Providencia Biztosító Rt. Éves jelentés 2003 Generali-Providencia Biztosító Rt. Fõbb mutatók Millió forintban 2003 2002 Könyvelt díj 94 469 88 207 Nettó díj 62 217 60 976 Biztosítástechnikai tartalék, bruttó 152 385 129 346 Biztosítástechnikai

Részletesebben

Vezérigazgatói köszöntô

Vezérigazgatói köszöntô Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntő 2 A társaság vezető testületei 4 Az Igazgatóság jelentése 6 Általános gazdasági helyzet 6 A hazai biztosítási piac jellemzői 8 A Generali-Providencia teljesítménye

Részletesebben

Éves jelentés 2001 Geschäftsbericht

Éves jelentés 2001 Geschäftsbericht Éves jelentés 2001 Geschäftsbericht Generali-Providencia Biztosító Rt. Generali-Providencia Versicherung AG Tartalom Inhalt Generali-Providencia Biztosító Rt. 4 5 6 8 20 22 24 26 Felügyelôbizottság / Aufsichtsrat

Részletesebben

A biztosítási piac alakulása 2007-ben

A biztosítási piac alakulása 2007-ben WWW.UNIONBIZTOSITO.HU A háttér DR. GÜNTER GEYER, A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ELÔSZAVA A közép-kelet-európai régió továbbra is rendkívül nagy fejlôdési lehetôséget kínál számunkra. 2. OLDAL Vélemény

Részletesebben

BISZ KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

BISZ KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2/2/3. BISZ KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Cím: H-1205 Budapest, Mártonffy u. 25 27. Honlap: www.bisz.hu E-mail: info@bisz.hu Tel.: (+36 1) 421 2505 Fax: (+36 1) 421 2525

Részletesebben

Éves Beszámoló 2006 Generali-Providencia Biztosító Zrt.

Éves Beszámoló 2006 Generali-Providencia Biztosító Zrt. Éves Beszámoló 2006 Generali-Providencia Biztosító Zrt. Biztonságban az oroszlán szárnyai alatt Tartalomjegyzék Vezérigazgatói köszöntő 2 A társaság vezető testületei 4 Az igazgatóság jelentése 6 Általános

Részletesebben

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011 CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2011 értékeink Értékeink Tisztesség Céljainkat tisztességesen, korrektül és felelôsségteljesen kívánjuk elérni, teljes mértékben tiszteletben tartva a jogszabályokat,

Részletesebben

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2010

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2010 CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2010 értékeink Értékeink Tisztesség Céljainkat tisztességesen, korrektül és felelôsségteljesen kívánjuk elérni, teljes mértékben tiszteletben tartva a jogszabályokat,

Részletesebben

Vodafone Vállalati Felelôsség Jelentés. Összefoglaló 2007/2008

Vodafone Vállalati Felelôsség Jelentés. Összefoglaló 2007/2008 Vodafone Vállalati Felelôsség Jelentés Összefoglaló 2007/2008 A jelentésrôl A Vodafone Csoport üzleti stratégiájának kiemelkedően fontos része a környezeti és társadalmi szempontból fenntartható működés.

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

FELHÍVÁS ÉS FIGYELMEZTETÉS A PANNON-SAFE ÜZLETI TITKAINAK MEGÖRZÉSE

FELHÍVÁS ÉS FIGYELMEZTETÉS A PANNON-SAFE ÜZLETI TITKAINAK MEGÖRZÉSE FELHÍVÁS ÉS FIGYELMEZTETÉS A PANNON-SAFE ÜZLETI TITKAINAK MEGÖRZÉSE ÉRDEKÉBEN! Jelen dokumentum minden információja üzleti titkot képez! Felhívjuk jelen dokumentum olvasójának figyelmét, hogy jelen dokumentációval

Részletesebben

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008

A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 A FOISKOLA MINOSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAMJA, A MINOSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER KIALAKÍTÁSA, MUKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2007-2008 1. Az európai és a hazai helyzet A globális kihívások között Európa számára egy út

Részletesebben

Tisztelt Vállalkozó!

Tisztelt Vállalkozó! Tisztelt Vállalkozó! Ha szûkül a piac, csökken a gazdasági teljesítmény, fokozódik a verseny, kevesebb a bevonható külsô tôke, akkor felértékelôdik az innováció, a versenyképesség, a szakmai és vállalkozói

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009

Fenntarthatósági jelentés 2009 Fenntarthatósági jelentés 2009 értékeink Értékeink Tisztesség Céljainkat tisztességesen, korrektül és felelôsségteljesen kívánjuk elérni, teljes mértékben tiszteletben tartva a jogszabályokat, a szakmai

Részletesebben

Köszöntô. Tisztelt Hölgyem/Uram! A mi kiválóságunk egyben vevôink kiválósága is.

Köszöntô. Tisztelt Hölgyem/Uram! A mi kiválóságunk egyben vevôink kiválósága is. TANÚSÍTÁS 2 Köszöntô Tisztelt Hölgyem/Uram! Amint azt minden bizonnyal már Ön is tapasztalta, manapság a legtöbb vállalat megköveteli partnereitôl a különféle rendszertanúsítványokat, mint a megfelelô

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Felvételi tájékoztató. F a c u l t y o f E c o n o m i c s Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Felvételi tájékoztató G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K F a c u l t y o f E c o n o m i c s 1 G a z d a s á g t u d o m á n y i K a r / G T K ALAPKÉPZÉSEK

Részletesebben

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV

E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV E-KORMÁNYZAT STRATÉGIA ÉS PROGRAMTERV 2003. szeptember 16. Tervezet! Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központ TARTALOM TARTALOM... 2 1. PREAMBULUM... 4 1.1. A stratégiaalkotás célja... 4

Részletesebben

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN

NAPSUGÁR ÓVODA SONNENSTRAHL KINDERGARTEN SONNENSTRAHL KINDERGARTEN MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Vámosné Szijj Anna Elfogadta: Alkalmazotti közösség Egyetértett: Német Kisebbségi Önkormányzat TARTALOMJEGYZÉK 1. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA 2. 2.

Részletesebben

Az elnök-vezérigazgató üzenete

Az elnök-vezérigazgató üzenete Az elnök-vezérigazgató üzenete T i s z t e lt R é s z v é n y e s e k! Elmúlt évi köszöntőmben azzal indítottam, hogy a 2013-as év nehéz lesz. Igazam lett, de ennek egyáltalán nem örülök. Öt évvel a globális

Részletesebben

TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE

TEXPLAT A MAGYAR TEXTIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE TEPLAT A MAGYAR TETIL- ÉS RUHAIPAR K + F + I STRATÉGIÁJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSI TERVE 2010 Készült a Nemzeti Technológiai Platformok támogatása 2. pályázat keretében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal

Részletesebben

Éves jelentés 2014. generali.hu

Éves jelentés 2014. generali.hu Éves jelentés 2014 generali.hu Tartalom 02 Elnök-vezérigazgatói köszöntő 04 Küldetésünk, Jövőképünk és Értékeink 06 A nemzetközi Generali Csoport számokban 08 A magyarországi Generali Csoport 12 Teljesítményünk

Részletesebben

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 Tanodasztenderd 1 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 4.1. Tudatos életpálya-építés támogatása... 4 4.2. Egyéni

Részletesebben

Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés

Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés Összeállította: IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából, a Minőségfejlesztés

Részletesebben

Lakossági elvárások, igények, várakozások a NymTIT térségében

Lakossági elvárások, igények, várakozások a NymTIT térségében IV. évfolyam 4. szám 2007. december Ajánló Ha összességében nézzük a véleményfelmérés azon eredményeit, amelyek a lakosság várakozásait, és igényeit mutatják, egy olyan hulladéktároló profilt rajzolhatunk

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility, CSR)

Társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility, CSR) Társadalmi felelősségvállalás (Corporate Social Responsibility, CSR) Tóth Gergely: valóban felelős vállalat Angyal Ádám Vállalatok társadalmi felelőssége http://www.kovet.hu/ Társadalmi felelősségvállalás

Részletesebben

Termékbemutató az Aranyszárny Exkluzív Speciál rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, teljes életre szóló életbiztosításhoz

Termékbemutató az Aranyszárny Exkluzív Speciál rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, teljes életre szóló életbiztosításhoz Megtakarítás biztosítási védelemmel ötvözve: megoldás a felelősségteljesen gondolkodó emberek számára. Az élet csak úgy érthető, ha visszatekintünk, de csak úgy élhető, ha előrenézünk. Soren Kierkegaard

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

CIB Bank Fenntarthatósági jelentés 2006. CIB, az Intesa Sanpaolo bankcsoport tagja

CIB Bank Fenntarthatósági jelentés 2006. CIB, az Intesa Sanpaolo bankcsoport tagja CIB Bank Fenntarthatósági jelentés 26 CIB, az Intesa Sanpaolo bankcsoport tagja CIB Bank Fenntarthatósági jelentés 26 6 8 1 24 3 32 4 5 54 58 62 Tartalom Vezérigazgatói köszöntô Mûködési környezetünk A

Részletesebben

Szlovén-magyar gazdasági együttmûködés erôsítése az állásrotáció eszközével

Szlovén-magyar gazdasági együttmûködés erôsítése az állásrotáció eszközével Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 Szlovén-magyar gazdasági együttmûködés erôsítése az állásrotáció eszközével SLO-HU-CRO 2006/01/113/HU 2 A projekt bemutatása A projekt

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL JELENTÉS A KSH-STRATÉGIÁRÓL (2006)

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL JELENTÉS A KSH-STRATÉGIÁRÓL (2006) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL JELENTÉS A KSH-STRATÉGIÁRÓL (2006) Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2007 ISBN 978 963 235 102 5 FELELÕS KIADÓ: Dr. Pukli Péter, a KSH elnöke KÉSZÜLT: a KSH Tervezési

Részletesebben

Aranyszárny Euró. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G62/2009) Hatályos: 2009.

Aranyszárny Euró. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G62/2009) Hatályos: 2009. Aranyszárny Euró rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G62/2009) Hatályos: 2009. április 1-jétől Módosítás időpontja: 2011. július 1. Nysz.: 14707 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. SZAKMÁT ADNI A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ IFJAKNAK... 4 2. MUNKANÉLKÜLIEK SEGÍTIK A RÁSZORULÓKAT... 6

Tartalom KÖSZÖNTÔ... 3 1. SZAKMÁT ADNI A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ IFJAKNAK... 4 2. MUNKANÉLKÜLIEK SEGÍTIK A RÁSZORULÓKAT... 6 Tartalom KÖSZÖNTÔ...................................................................................... 3 1. SZAKMÁT ADNI A HÁTRÁNYOS HELYZETÛ IFJAKNAK.....................................................

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF)

Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF) Egészségügyi és szociális tevékenység felelősségbiztosításának különös feltételei (ETSZF) Hatályos: 2010. június 1-jétől Nysz.: 14196 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató... 3 Egészségügyi és szociális tevékenység

Részletesebben

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-190/2006/121 A Gazdasági Versenyhivatal a CIB Bank Zrt. (Budapest), az Aranykor Országos Önkéntes Egészségpénztár (Budapest), az AXA

Részletesebben

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam!

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Hivatásunk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara lapja 2008/2. Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam! Dr. Horváth Ágnes korábbi egészségügyi miniszter távozása a szaktárca irányításában és az ország kormányzási

Részletesebben

a Europe Treasury euró alapú, rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, teljes életre szóló életbiztosításhoz

a Europe Treasury euró alapú, rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, teljes életre szóló életbiztosításhoz Megtakarítás biztosítási védelemmel ötvözve: megoldás a felelősségteljesen gondolkodó emberek számára. Egy bölcs ember úgy éli az életét, hogy cselekszik, nem pedig a cselekvésről gondolkodik. Carlos Castaneda

Részletesebben

A vezetést szolgáló személyügyi controlling

A vezetést szolgáló személyügyi controlling LINDNER SÁNDOR DIHEN LAJOSNÉ A vezetést szolgáló személyügyi controlling A piacgazdaság teljesítményre, rugalmasságra készteti a nemzetgazdaság szereplőit, köztük is elsődlegesen a vállalkozásokat. Az

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. Szervezeti, Ügyviteli és Ellenőrzési Modell

TIGÁZ-DSO Kft. Szervezeti, Ügyviteli és Ellenőrzési Modell TIGÁZ-DSO Kft. Szervezeti, Ügyviteli és Ellenőrzési Modell Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2016. március 3-án TIGÁZ-DSO Kft. 4200 Hajdúszoboszló Rákóczi u. 184. Magyarország TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET...

Részletesebben

CAF önértékelési csoport megalakuló ülés jegyzőkönyv és jelenléti ív. 1. melléklet

CAF önértékelési csoport megalakuló ülés jegyzőkönyv és jelenléti ív. 1. melléklet CAF önértékelési csoport megalakuló ülés jegyzőkönyv és jelenléti ív 1. melléklet 1 2 3 [ÁROP] 11. CAF modell bevezetése / felülvizsgálata CAF 2. melléklet Common Assessment Framework KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület 2011. március 31-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1100- /2011. Előkészítő: Pékné dr.csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2011. március 31-i

Részletesebben

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei

A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Szatmári János Kakatics Lili Szabó Zoltán Gyula A 2011 2013. évi integritásfelmérések céljai, módszertana és eredményei Összefoglaló: Az Állami Számvevőszék 2013-ban már harmadik alkalommal mérte fel a

Részletesebben

MAF Felelős Támogató Védjegy. A MAF vállalati szakértői munkacsoportjának fejlesztései. 2012. október 4. dr. Molnár Klára

MAF Felelős Támogató Védjegy. A MAF vállalati szakértői munkacsoportjának fejlesztései. 2012. október 4. dr. Molnár Klára MAF Felelős Támogató Védjegy. A MAF vállalati szakértői munkacsoportjának fejlesztései. 2012. október 4. dr. Molnár Klára IMPAKT csoport A MAF kezdeményezésére 2010 szeptemberében alakult meg az IMPAKT

Részletesebben

Jelentkezési lap. A Tempus Közalapítvány által koordinált és az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló

Jelentkezési lap. A Tempus Közalapítvány által koordinált és az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló Jelentkezési lap A Tempus Közalapítvány által koordinált és az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló Raising Awareness. of Lifelong learning strategies - E&T2020 in Hungary című projekt keretében

Részletesebben

Ügyféltájékoztató...3

Ügyféltájékoztató...3 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató.................................................................................3 I. Általános rendelkezések...........................................................................5

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA...5

TARTALOMJEGYZÉK A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA...5 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA...5 I. TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI, TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI MUNKA...9 1.1. A számszerű

Részletesebben

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról *Ikt./Ref: *** / /2008. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról Készítette: *** Jóváhagyta: *** 2008. november TARTALOMJEGYZÉK 1. A VIZSGÁLAT JELLEMZŐI, CÉLJA, IDŐTARTAMA,

Részletesebben

2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek

2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek 2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek 1. Bevezetés... 3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 3 2.1. A kockázatok kezelésére

Részletesebben

Aranyszárny. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60/2012) Hatályos: 2012.

Aranyszárny. rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60/2012) Hatályos: 2012. Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött életbiztosítás különös feltételei (G60/01) Hatályos: 01. november 1-jétől Nysz.: 1610 Tartalomjegyzék Aranyszárny rendszeres díjas, befektetési

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

Hitelfedezeti Védelem életbiztosítási feltételek

Hitelfedezeti Védelem életbiztosítási feltételek Hitelfedezeti Védelem életbiztosítási feltételek Jelen biztosítási feltételek (továbbiakban: feltételek) ellenkezõ megállapodás hiányában a Generali-Providencia Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító)

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATÁ AK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014. BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 91..(1) bekezdésében előírt kötelezettség, hogy az önkormányzat elkészítse gazdasági

Részletesebben

2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ HR CSEMEGÉK. belülrôl

2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ HR CSEMEGÉK. belülrôl 2008. április, II. évfolyam 3. szám INTERJÚ Fekete Balázzsal, a Nestlé Hungária Kft. toborzási specialistájával HR CSEMEGÉK A Munkaügyi Közvetítôi és Döntôbírói Szolgálat belülrôl Interjú Rigler Diánával,

Részletesebben

A fejlődés útján. A Vodafone Magyarország vállalati felelősség jelentése 2008-2009

A fejlődés útján. A Vodafone Magyarország vállalati felelősség jelentése 2008-2009 A fejlődés útján A Vodafone Magyarország vállalati felelősség jelentése 2008-2009 A jelentésről A Vodafone Csoport üzleti stratégiájának kiemelkedően fontos része a környezeti és társadalmi szempontból

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap VIII. évfolyam 2011. 1 MUNKA ADO Munkaügy, munkajog, egészség- és nyugdíjbiztosítási szolgáltatások T A R T A L O M MUNKAÜGY 1 A foglalkoztatáshoz kapcsolódó fontos számok a költségvetésben: mi mennyi

Részletesebben

1. Esettanulmány Budapest Bank

1. Esettanulmány Budapest Bank 1. Esettanulmány Budapest Bank Tartalom A Budapest Bank társadalmi felelősségvállalása...2 A Budapest Bank rövid bemutatása... 3 A CSR, mint a vállalati stratégia eleme... 4 1. Etikus működés felelős kommunikáció...

Részletesebben

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Motor Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék 1. MOTOR CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 5 1.1. A biztosítási

Részletesebben

BÍRÁLATI LAP ELŐZMÉNYEK

BÍRÁLATI LAP ELŐZMÉNYEK Iktatószám: GYB-09/5613-63/2013. BÍRÁLATI LAP Bírálat helye: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal III. emelet 316. iroda Bírálat ideje: 2013. december 16-án 16.00 órakor Bírálóbizottsági tag neve: Bunya

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Hajdúsámson Város Önkormányzata Hajdúsámson Város Önkormányzata (11) fejlesztési elem: A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS MINŐSÉGFEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN NEMZETKÖZILEG ELFOGADOTT MINŐSÉG- MENEDZSMENT

Részletesebben

Hatályos: 2010. április 1-jétől. Életbefektetés Extra egyszeri díjas életbiztosítás Biztosítási feltételek

Hatályos: 2010. április 1-jétől. Életbefektetés Extra egyszeri díjas életbiztosítás Biztosítási feltételek Hatályos: 2010. április 1-jétől Életbefektetés Extra egyszeri díjas életbiztosítás Biztosítási feltételek Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 4 Életbefektetés

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

Tudásmegosztás. TAKSONY Nagyközség Önkormányzata 2014.

Tudásmegosztás. TAKSONY Nagyközség Önkormányzata 2014. Tudásmegosztás ÁROP-3.A.2-2013 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés a Közép-Magyarországi régiókban lévő önkormányzatok számára TAKSONY Nagyközség Önkormányzata 2014.

Részletesebben

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból

A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból MNB Mûhelytanulmányok 36. 2005 PAPP MÓNIKA A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon pénzügyi stabilitási szempontból Papp Mónika A jelzáloglevél alapú finanszírozás helyzete Magyarországon

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Társasházi kisokos TARTALOMJEGYZÉK. www.fundamenta.hu 1. BEVEZETÉS 2

Társasházi kisokos TARTALOMJEGYZÉK. www.fundamenta.hu 1. BEVEZETÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 2 Társasházi kisokos 2. NEGYEDÉVES EGYENLEGKÖZLÉS................................................................... 2 2.1. Egyenlegközlô fogalomtár.....................................................................

Részletesebben

31. ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI AKCIÓK

31. ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI AKCIÓK 31. ORSZÁGOS ÉS NEMZETKÖZI AKCIÓK Hollósy Eszter: Országos vagy nemzetközi akciók A) Általános megjegyzések Minden iskolának érdemes megkeresnie a lehetőséget, hogy olyan természet-, környezetvédő hazai

Részletesebben

Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF)

Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF) Vagyoni károk felelősségbiztosításának feltételei (VKSZF) Hatályos: 2011. március 1-jétől Nysz.: 14569 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója... 3 Vagyoni károk felelősségbiztosításának

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A GYORS EGÉSZSÉGHATÁS-VIZSGÁLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Egészséghatás-vizsgálat: eszköz döntéshozók részére

ÚTMUTATÓ A GYORS EGÉSZSÉGHATÁS-VIZSGÁLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ. Egészséghatás-vizsgálat: eszköz döntéshozók részére ÚTMUTATÓ A GYORS EGÉSZSÉGHATÁS-VIZSGÁLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Egészséghatás-vizsgálat: eszköz döntéshozók részére Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 6 KONTINENSEN TŐBB MINT 100 ORSZÁGBAN 600 EZER MUNKAVÁLLALÓ A VILÁG MÁSODIK LEGNAGYOBB MAGÁNVÁLLALATA ÜZLETI PROFILUNK

BEMUTATKOZUNK 6 KONTINENSEN TŐBB MINT 100 ORSZÁGBAN 600 EZER MUNKAVÁLLALÓ A VILÁG MÁSODIK LEGNAGYOBB MAGÁNVÁLLALATA ÜZLETI PROFILUNK BEMUTATKOZUNK A G4S a világ vezető biztonsági megoldásokat nyújtó szolgáltatója, amely azokra a szektorokra, folyamatokra és létesítményekre specializálódott, ahol a biztonsági és vagyonvédelmi fenyegetettség

Részletesebben

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28.

Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010. Budapest, 2009. október 28. Magyar Turizmus Zrt. Marketingterv 2010 Budapest, 2009. október 28. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló. 4 1 Bevezető 14 2 Helyzetelemzés 16 2.1 Nemzetközi trendek... 16 2.2 Magyarország turizmusának

Részletesebben

BECS - tag, intézményvezető(vagy kijelölt kolléga) óravázlat tematikus terv/tanmenet= tervezett anyag végleges jegyzőkönyv interjúk dokumnetációja

BECS - tag, intézményvezető(vagy kijelölt kolléga) óravázlat tematikus terv/tanmenet= tervezett anyag végleges jegyzőkönyv interjúk dokumnetációja 1 2 3 idő feladat ki végzi dokumentum oktatas.hu intézményvezető tanfelügyeleti eljárás előtt rendszer megnyitása a feladathoz vagy delegált BECStag e-mial levél az érintett kollégának tényéről - irattár

Részletesebben

Biztosítási tájékoztató

Biztosítási tájékoztató Biztosítási tájékoztató A Raiffeisen Bank kiemelt fontosságúnak tartja, hogy ügyfeleinek sokrétű szolgáltatást nyújtson. A banki termékek mellett országszerte minden bankfiókunkban, kedvező feltételekkel

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11)

Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11) Testőr élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerződési feltételei (TÁSZF11) Hatályos: 2011. április 1-jétől Nysz.: 14588 Tartalomjegyzék A Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatója...

Részletesebben

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386

Aranyszárny CLaVis. Nysz.: 17386 Aranyszárny CLaVis rendszeres díjas, befektetési egységekhez kötött, élethosszig tartó életbiztosítás különös feltételei (G75/014) Hatályos: 014. március 15. Módosítva: 014. november 1. Nysz.: 1786 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA

AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ. BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA AZ INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK GONDOLATAI A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMHOZ 3. oldal BEVEZETŐ 5. oldal INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 6. oldal Intézmény adatai 6. oldal Intézmény szervezeti felépítése 9. oldal Az óvoda jellemzői

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 838/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Dél-dunántúli Digitális Mintarégió (DdDMr) létrehozása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 15. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1515/2006. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK. (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK, CAF) ALKALMAZÁSA RÉVÉN Elemző, értékelő tanulmány

A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK. (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK, CAF) ALKALMAZÁSA RÉVÉN Elemző, értékelő tanulmány Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085. kódszámú szervezetfejlesztési projektje részeként A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁNAK ÉS A SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK FOLYAMATOS, CIKLIKUS

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

A legjobb gyakorlati példák a CSR alkalmazására

A legjobb gyakorlati példák a CSR alkalmazására A legjobb gyakorlati példák a CSR alkalmazására 7.2. Praktiker Magyarország Videó: CSR a piacon Rövid összefoglalás: A Praktiker Magyarország Kft. a németországi székhelyű Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte

Részletesebben

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60

2.5.1.5.1. A Diákönkormányzattal való együttműködés tartalma és formái... 60 1 Tartalom Preambulum... 12 Előszó... 13 I. A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola bemutatása... 15 1.1. A Pedagógiai program rendeltetése, elfogadási rendje... 15 1.2. Az iskola története, eredményei...

Részletesebben

1.3. Néhány meghatározás A kézikönyv pontos megértéséhez mindenekelôtt néhány fogalmat kell tisztáznunk, melyek az alábbiak:

1.3. Néhány meghatározás A kézikönyv pontos megértéséhez mindenekelôtt néhány fogalmat kell tisztáznunk, melyek az alábbiak: KÖSZÖNTÔ 2 Kedves Olvasó! Az 1997-es területfejlesztési Phare Program Tanácsadási és képzési program kis- és középvállalkozásoknak címû tanácsadói projektje keretében elkészült beszállítói kézikönyvet

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2013. HARMADIK NEGYEDÉV 2013. november 13.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. NOVEMBER 26-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A SZOLNOKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE SZOLNOKI FŐISKOL E SZOLNOKI FŐISKOL TRTLOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLLÓ... 3 I. FEJEZET 6- BN ELFOGDOTT ÉS -BEN MÓDOSÍTOTT CÉLJINK ÉRTÉKELÉSE... 4 I.. MEGÚJULÁSI STRTÉGIÁBN DEFINIÁLT STRTÉGII CÉLOK MEGVLÓSULÁSÁNK

Részletesebben