Irányelvek a biztonságos és hatékony használathoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irányelvek a biztonságos és hatékony használathoz"

Átírás

1 Fontos tudnivalók

2 Sony Consuer webhely A webhely ügyfél-táogatási részéről indössze néhány kattintással elérheti a segítséget és az ötleteket. Itt találhatók a száítógépes szoftverek legújabb frissítései és a terék hatékony használatával kapcsolatos ötletek is. Szolgáltatások és teréktáogatás Száos exkluzív szolgáltatáshoz férhet hozzá, többek között az alábbiakhoz: globális és helyi teréktáogatási webhelyek, globális ügyfélszolgálati hálózat, a Sony szervizpartnereinek kiterjedt hálózata, jótállási időszak (a jótállás feltételeiről a Korlátozott jótállás cíű tájékoztatásban olvashat bővebben). A webhelyen egtalálhatja a legújabb teréktáogatási eszközöket és tudnivalókat. A hálózati üzeeltetők által kínált szolgáltatásokról és funkciókról az adott üzeeltetőtől kaphat bővebb inforációt. Kapcsolatba léphet ügyfélszolgálati központjainkkal is. Ha az Ön országa vagy területe ne szerepel az alábbi listán, forduljon a helyi forgalazóhoz. (A hívásért a helyi adókat is tartalazó helyi díjat kell fizetnie, kivéve, ha a telefonszá díjentesen hívható.) Ha a terék javításra szorulna, forduljon ahhoz a forgalazóhoz, aelytől beszerezte, illetve valaelyik szervizpartnerünkhöz. Tartsa eg a vásárlást igazoló eredeti nyugtát vagy szálát, ert garanciális javításkor szüksége lesz rá. Irányelvek a biztonságos és hatékony használathoz Kövesse az ebben a részben isertetett irányelveket. Ennek elulasztása egészségkárosodás kockázatához, illetve a terék eghibásodásához vezethet. Ha bárilyen 2 Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

3 kétsége erül fel a terék helyes űködésével kapcsolatban, ellenőriztesse a teréket egy hivatalos szervizpartnerrel, ielőtt feltölti vagy használni kezdi azt. A terékek gondozására és biztonságos használatára vonatkozó javaslatok Használja körültekintően a teréket, és tartsa tiszta, porentes környezetben. Vigyázat! Tűzbe dobva felrobbanhat. Ne tegye ki a teréket folyadék, nedvesség vagy agas páratartalo hatásának. Az optiális teljesítény érdekében ne használja a teréket -10 C(+14 F) alatti, illetve +45 C(+113 F) fölötti környezeti hőérséklet ellett. Ne tegye ki az akkuulátort +60 C (+140 F) fölötti hőérséklet hatásának. Ne tegye ki a terékeket nyílt láng vagy égő dohányterék hatásának. Ne ejtse le, ne dobja, illetve ne próbálja eghajlítani a teréket. Ne fesse át, illetve ne próbálja eg szétszerelni vagy ódosítani a teréket. Csak a Sony által egbízott szakeberek végezhetik el a javítást. Mielőtt a teréket beültetett szívritus-szabályozó, illetve ás orvosi eszköz vagy készülék közelében használná, konzultáljon hivatalos egészségügyi szakeberrel, illetve olvassa el az orvosi eszköz gyártója által biztosított tudnivalókat. Ne használjon elektronikus eszközöket, illetve kapcsolja ki a terék rádió adó-vevő funkcióját olyan helyeken, ahol ez tilos, illetve ahol erre felszólítják. Ne használja a teréket olyan helyen, ahol a levegő gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázokat tartalazhat. Ne tegye a teréket, illetve ne szereljen seilyen ás vezeték nélküli berendezést se a gépkocsi légzsákjai fölötti részre. Vigyázat! Ha egreped vagy eltörik a telefon képernyője, a keletkező élek vagy szilánkok sérülést okozhatnak. Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki. 3

4 Ne használja a Bluetooth fülhallgatót kényeletlen ódon, illetve nyoásnak kitett pozícióban. Gyerekek Vigyázat! Tartsa gyerekektől távol. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a obiltelefonnal vagy annak tartozékaival. Balesetet okozhatnak aguknak vagy ásoknak. A terékek olyan kis alkatrészeket is tartalazhatnak, aelyek leválhatnak, és ezeket a gyerekek lenyelhetik. Tápegység (töltő) A tápegységet (töltőt) csak a teréken egjelölt típusú energiaforráshoz csatlakoztassa. Ne használja a szabadban, illetve nedves helyen. A tápegység (töltő) kábelét ne ódosítsa, továbbá óvja eg a sérülésektől és a külső erőhatásoktól. Tisztításkor szüntesse eg az egység hálózati tápellátását. Ne ódosítsa a tápcsatlakozót. Ha a csatlakozó ne dugható be az aljzatba, akkor hívjon ki egy villanyszerelőt a egfelelő aljzat felszereléséhez. A csatlakoztatott tápegység (töltő) kis ennyiségű áraot indig felvesz. A felesleges árafogyasztás kiküszöbölése érdekében válassza le a tápegységet (töltőt) a terék akkuulátorának teljes feltöltődése után. A ne Sony árkájú töltők használata fokozott biztonsági kockázatot jelenthet. Akkuulátor Az új vagy a hosszabb ideig ne használt akkuulátorok kapacitása átenetileg alacsonyabb lehet. Az első használat előtt indig teljesen töltse fel az akkuulátort. A terékeket csak rendeltetésszerűen használja. Az akkuulátort csak +5 C (+41 F) és +45 C (+113 F) közötti hőérsékleten szabad tölteni. Ne vegye a szájába az akkuulátort. Ne engedje, hogy az akkuulátor csatlakozói ás fées tárggyal érintkezzenek. Kapcsolja ki a teréket, ielőtt kivenné annak akkuulátorát. Az akkuulátorok teljesíténye függ többek között a hőérséklettől, a térerősségtől, a használati szokásoktól, valaint a választott szolgáltatásoktól és a beszéd- 4 Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

5 vagy adatátviteli űveletektől. A beépített akkuulátorok eltávolítását és cseréjét csak a Sony szervizpartnerei végezhetik. A ne Sony árkájú akkuulátorok használata fokozott biztonsági kockázatot jelenthet. A Terék akkuulátorát csak olyan Sony akkuulátorra cserélje ki, aelyet az IEEE-1725 szabvány szerint inősítettek a Terékhez. Minősítés nélküli akkuulátor használata tűz- vagy robbanásveszélyt, szivárgásveszélyt, illetve ás típusú kockázatot jelenthet. Szeélyi orvosi készülékek A obiltelefonok hatással lehetnek a beültetett egészségügyi készülékek űködésére. A készülékek zavaró hatásának kockázata csökkenthető, ha legalább 15 c (6 hüvelyk) távolságot tart a telefon és a beültetett egészségügyi készülék között. A telefont a jobb füléhez tartva használja. Ne hordja a telefont szivarzsebben vagy ingzsebben. Kapcsolja ki a telefont, ha interferencia kialakulására gyanakszik. Orvosi készülékek közelében történő használattal kapcsolatban kérjen inforációt orvosától, illetve a készülék gyártójától. Autóvezetés Egyes járűgyárak egtiltják a telefonok kihangosító és külön külső antenna nélküli használatát az általuk gyártott járűvekben. Forduljon a gépjárű gyártójának képviseletéhez annak ellenőrzése céljából, hogy a obiltelefon vagy a Bluetooth kihangosító ne zavarhatja-e eg a járű elektronikus rendszereit. Mindig szentelje teljes figyelét a vezetésnek, és tartsa be vezeték nélküli eszközök vezetés közben való használatát esetleg tiltó valaennyi helyi törvényt és szabályozást. GPS alapú és helyeghatározási szolgáltatások Egyes terékek GPS alapú és helyeghatározási szolgáltatásokat is kínálnak. A helyeghatározási szolgáltatásokat adott állapotukban és inden hibájukkal együtt nyújtják. A Sony seilyen állítást ne tesz és Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki. 5

6 seilyen garanciát ne vállal a helyeghatározási szolgáltatások pontosságára vonatkozóan. A helyeghatározási szolgáltatások készüléke általi elérése ne feltétlenül lesz hibáktól és egszakításoktól entes, továbbá a hálózati szolgáltatások elérhetőségétől is függ. Kérjük, vegye figyelebe, hogy ezek a szolgáltatások csökkentett szinten űködnek vagy egyáltalán ne űködnek bizonyos környezetekben (például épületekben vagy épületek közelében). Vigyázat! A GPS-funkciókat ne használja olyan ódon, hogy az elvonja figyelét a járűvezetéstől. Segélyhívások A hívások sikeressége ne garantálható inden helyzetben. Soha ne táaszkodjon kizárólag a obiltelefonokra, int egyedüli nélkülözhetetlen kounikációs lehetőségre. Egyes területeken, néelyik obiltelefon-hálózatban, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy obiltelefon-funkciók használata esetén ne lehetségesek hívások. Antenna A ne a Sony által forgalazott antennák használata károsíthatja a telefont, továbbá teljesíténycsökkenést és a egállapított határértékeknél agasabb SAR-jelszintet eredényezhet. Ügyeljen arra, hogy kezével ne takarja el az antennát, ert ez ronthatja a beszédátvitel inőségét, egnövelheti a terék teljesítényigényét, illetve lerövidítheti a beszélgetési és a készenléti időt. A rádiófrekvenciás (RF) energia hatásai és a fajlagos abszorpciós ráta (SAR) Bekapcsolt állapotban a telefon és a Bluetooth kihangosító alacsony szintű rádiófrekvenciás (RF) energiát bocsát ki. Időszakos vizsgálatok és tudoányos tanulányok átfogó elezése útján nezetközi biztonsági irányelveket állapítottak eg. Ezek az irányelvek a rádióhullá-kibocsátásra vonatkozó, axiálisan engedélyezett energiaszinteket határozzák eg. Az irányelvek jelentős biztonsági ráhagyást tartalaznak, így 6 Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

7 biztonságot garantálnak indenki száára, a érési ódszerektől függetlenül. Az SAR (fajlagos abszorpciós ráta) a test által a obiltelefon használata közben felfogott rádiófrekvenciás energia ennyiségének eghatározására szolgál. Az SAR-értéket a laboratóriui körülények között ért legagasabb energiaszint alapján határozzák eg, de a obiltelefon tényleges SAR-szintje norál használat közben ennél jóval alacsonyabb lehet, ivel a telefonok kialakításuk révén indig csak a kiválasztott hálózat eléréséhez iniálisan szükséges energiát használják. A különböző SAR-értékek ne jelentenek feltétlenül arányosan különböző biztonságossági szintet. Az Aerikai Egyesült Állaokban forgalazott, rádió adó-vevő funkcióval rendelkező terékeket a Szövetségi Kounikációs Bizottságnak (Federal Counications Coission, FCC) tanúsítania kell. A teszteket az előírásoknak egfelelő helyzetekben és helyeken (azaz a fülhöz tartva, illetve a testen hordva) kell elvégezni. A telefont tesztelték a ruházatban vagy a testen hordva történő üzeeltetés szepontjából, ha legalább 15 -es távolságban van a testtől, és nincsenek fétárgyak a telefon közelében, illetve ha a Sony által kínált, egfelelő tartozékkal használják a testen hordva. Bekapcsolt Hotspot funkcióval 10 -es távolság került alkalazásra. Az SAR-értékekre és a rádiófrekvenciás energia kibocsátására vonatkozó további tudnivalók egtalálhatók a következő webhelyen: Repülőgépes ód Ha az eszköz rendelkezik Bluetooth vagy WLAN funkcióval, Repülőgépes ódban bekapcsolhatja ezeket, de használatuk tilos lehet a repülőgépek fedélzetén, illetve ás helyeken is, ahol a rádió adó-vevők használata ne engedélyezett. Ilyen helyeken és esetekben indig kérje az illetékesek engedélyét akkor is, ha Repülőgépes ódban szeretné bekapcsolni a Bluetooth vagy a WLAN funkciót. Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki. 7

8 Kártékony szoftverek A kártékony szoftverek (rosszindulatú alkalazások, angol gyűjtőnevükön: alware) olyan szoftverek, aelyek kárt tehetnek a obiltelefonban vagy a száítógépekben. Ilyen kártékony szoftverek és rosszindulatú alkalazások például a vírusok, a féregprograok, a képrograok és ás kéretlenül települő prograok. Az eszköz rendelkezik biztonsági funkciókkal a kártékony prograok elleni védekezéshez, azonban a Sony ne állítja és ne garantálja, hogy az eszköz ezáltal védett lenne a kártékony prograok behatolása ellen. A kártékony prograok által jelentett kockázatok csökkenthetők, ha tartalo letöltésekor vagy alkalazások fogadásakor elővigyázatosan jár el, ne nyit eg és ne válaszol eg iseretlen feladójú üzeneteket, csak biztonságos szolgáltatásokon keresztül kapcsolódik az internethez, illetve csak isert és egbízható forrásból tölt le tartalat obiltelefonjára. Tartozékok Csak Sony árkájú, eredeti tartozékokat használjon, továbbá kizárólag a hivatalos szervizpartnerek szolgáltatásait vegye igénybe. A Sony ne teszteli a független gyártók által készített tartozékokat. A használt tartozékok befolyásolhatják a rádiófrekvenciás energia kibocsátását, a rádió adó-vevő teljesítényét, a hangerőt, az elektroos biztonságot, illetve ás tényezőket is. A független gyártók által készített tartozékok és cserealkatrészek használata egészségügyi vagy biztonsági kockázatot jelenthet, illetve csökkentheti a terék teljesítényét. Kisegítő lehetőségek különleges igényekkel rendelkezők száára Az Aerikai Egyesült Állaokban forgalazott, kopatibilis Sony Xperia telefonok a szükséges tartozék alkalazása esetén kopatibilisek lehetnek a TTY-terinálokkal. További tájékoztatásért hívja a Sony Special Needs Center központot a (TTY) vagy a (beszéd) száon, illetve keresse fel a webhelyet. 8 Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

9 Régi elektronikus és elektroos készülékek, valaint akkuulátorok egseisítése A akkuulátorokon és elektronikus készülékeken lévő áthúzott szeéttároló szibólu azt jelzi, hogy az elektronikus eszközöket és az akkuulátorokat ne szabad háztartási hulladékként kezelni, hane el kell juttatni a egfelelő, újrahasznosítással foglalkozó gyűjtőhelyre. A terékek újrahasznosításával segít egelőzni a terészetre és az eberi egészségre esetleg ártalas következényeket. Ellenőrizze az újrahasznosítással kapcsolatos helyi szabályokat és az elektronikus készülékekhez és akkuulátorokhoz használatos gyűjtőpontokat: forduljon a helyi közigazgatási hivatalhoz, a helyi háztartási hulladéktároló és -feldolgozó telephelyhez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a teréket vásárolta, illetve hívja fel a egfelelő Sony ügyfélszolgálati központot, vagy látogasson el ide: Ne próbálja eg kivenni a terék belső akkuulátorait. A belső akkuulátorokat csak a hulladékfeldolgozó telephely vagy a szerviz képzett unkatársai távolíthatják el. Meóriakártya Ha a teréket egy kivehető eóriakártyával együtt szállítják, az adott eóriakártya általában kopatibilis a egvásárolt obiltelefonnal, de ne feltétlenül kopatibilis ás készülékekkel és azok inden eóriakártya-kezelési funkciójával. Más készülék egvásárlása vagy használata előtt ellenőrizze a kopatibilitást. Ha a terék rendelkezik beépített eóriakártya-olvasóval, eóriakártya egvásárlása vagy használata előtt ellenőrizze annak kopatibilitását. A eóriakártyákat általában forázva szállítják. Ha szeretné újraforázni a eóriakártyát, csak kopatibilis készüléken tegye ezt. Ha a eóriakártyát száítógép segítségével forázza, ne alkalazza az operációs rendszerek szabványos forázási ódját. A részletekért lapozza fel a készülék használati útutatóját, vagy forduljon a teréktáogatási ügyfélszolgálathoz. Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki. 9

10 SIM kártya Ha a telefon norál éretű SIM kártya nyílással rendelkezik, és ne kopatibilis éretű SIM kártyát (például, Micro SIM kártyát, Micro SIM kártyát ne Sony adapterrel, vagy Micro SIM kártya éretűre vágott SIM kártyát) helyez a SIM kártya nyílásba, azzal véglegesen károsíthatja a SIM kártyát vagy a telefont. A Sony ne vállal jótállást és felelősséget a ne kopatibilis vagy ódosított SIM kártya használatából eredő károkért. A 3D egjelenítő képességeket táogató eszközök száára Aikor az ezzel a telefonnal készült 3D képeket 3D-kopatibilis onitoron nézi, kelleetlenül érezheti agát, a szeeit egerőltetheti, fáradtságot vagy hányingert érezhet. Ezeknek a tüneteknek a egelőzése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen tartson szünetet. A szünetek hossza és gyakorisága az egyéni igényektől függően változó lehet. Ha bárilyen kelleetlen érzete táad, hagyja abba a 3D képek nézegetését, aíg jobban ne lesz, és ha szükséges, forduljon orvoshoz. Olvassa el a telefonra csatlakoztatott vagy a telefonnal használt eszköz és szoftver használati utasításait. Ne feledje, hogy a gyerekek szee fejlődésben van (különösen a 6 évnél fiatalabb gyerekeké). Mielőtt a gyerekének egengedi, hogy 3D képeket nézzen, forduljon gyerekorvoshoz vagy szeészhez, és győződjön eg arról, hogy a képek egtekintése közben a gyerek betartja a fenti óvintézkedéseket. Vigyázat! Ha az eszköznek a telefonba vagy ás készülékbe való beillesztéséhez adapter szükséges, ne próbálja eg közvetlenül, a szükséges adapter nélkül behelyezni a eóriakártyát. A eóriakártya használata során betartandó óvintézkedések Óvja a eóriakártyát a nedvességtől. 10 Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

11 A eóriakártyán található érintkezőket ne érintse eg ujjaival vagy valailyen fétárggyal. Ne ejtse le, ne ütögesse és ne próbálja eghajlítani a eóriakártyát. Ne próbálja eg szétszerelni vagy ódosítani a eóriakártyát. Ne használja és ne tárolja a eóriakártyát nedvességnek vagy korrozív hatásoknak kitett helyen, nagy elegben (például nyáron bezárt autóban), közvetlen napfénynek kitett helyen, hősugárzó közelében stb. A eóriakártya-adapter végét ne próbálja eg nagy erővel egnyoni vagy eghajlítani. Ügyeljen arra, hogy a eóriakártya-adapter nyílásába ne kerüljön por, piszok vagy valailyen tárgy. Győződjön eg arról, hogy egfelelően helyezte be a eóriakártyát. A eóriakártyát indig olyan élyen tolja be a használt eóriakártya-adapterbe, aennyire csak lehetséges. A ne teljesen betolt eóriakártya esetleg ne űködik egfelelően. Javasoljuk, hogy fontos adatairól készítsen biztonsági entést. A gyártó ne vállal felelősséget a eóriakártyán tárolt adatok elvesztéséért vagy károsodásáért. A eóriakártyán tárolt adatok egsérülhetnek vagy elveszhetnek a eóriakártya vagy a eóriakártya-adapter kihúzásakor, ha a eóriakártya forázása közben árakiaradás lép fel vagy kikapcsolja a készüléket, az adatok írása vagy kiolvasása közben, illetve ha a eóriakártyát statikus elektroosságnak vagy erős elektroos ező hatásának kitett környezetben használják. A szeélyes adatok védele A terék kidobása előtt törölje az azon tárolt szeélyes adatokat. Az adatok törléséhez hajtsa végre a telefon teljes alaphelyzetbe állítását. Az adatoknak a telefon eóriájából való törlése ne biztosítja, hogy a törölt adatok ne legyenek visszaállíthatók egy későbbi felhasználó által. A Sony ne vállal Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki. 11

12 garanciát arra vonatkozóan, hogy a törölt adatok ne lesznek visszaállíthatók, és seilyen felelősséget ne vállal az ilyen adatok későbbi kitudódása vagy jogosulatlan használata esetén, ég akkor se, ha végrehajtotta a teljes alaphelyzetbe állítást. Hangerővel kapcsolatos figyeleztetés Kerülje az esetleg halláskárosodáshoz vezető agas hangerőszinteket. Végfelhasználói licencszerződés Az eszközzel együtt, illetve a kapcsolódó adathordozókon szállított szoftverek tulajdonosa a Sony Mobile Counications AB és/vagy annak társvállalatai, beszállítói és licencadói. A Sony ne kizárólagos, korlátozott licencjogot ad Önnek a Szoftver használatára kizárólag azzal az Eszközzel együttesen, aelyre a Szoftver telepítve van, illetve aellyel a Szoftvert szállítják. A Szoftver tulajdonjoga ne kerül eladásra vagy átruházásra, illetve ás ódon se lesz átengedve. Tilos bárilyen ódon feltárni a Szoftver forráskódját vagy alkotórészeit, ásolni vagy terjeszteni a Szoftvert, illetve ódosítani a Szoftvert. Ön jogosult átruházni a Szoftverhez kapcsolódó jogait és kötelezettségeit haradik félre, de kizárólag azzal az Eszközzel együtt, aellyel a Szoftvert kapta, és csak azzal a feltétellel, hogy az ilyen haradik fél írásban beleegyezik, hogy agára nézve kötelezőnek iseri el a jelen licencszerződés előírásait. A licencszerződés az Eszköz hasznos élettartaának végéig érvényes. A licencszerződést felondhatja azáltal, hogy írásban haradik félre ruházza át az Eszközzel kapcsolatos jogait. Ha Ön ne tartja be a jelen licencszerződés bárely feltételét vagy előírását, a licencszerződés azonnali hatállyal érvényét veszti. A Sony, illetve független beszállítói és licencadói a Szoftverre vonatkozó inden jogukat, jogcíüket és érdekeltségüket fenntartják. A Sony, és aennyiben a Szoftver haradik fél 12 Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

13 tulajdonában levő anyagot vagy kódot tartalaz, akkor az ilyen haradik felek is, a jelen előírások független kedvezényezettjei. A jelen licencszerződésre vonatkozóan Svédország törvényei az irányadók. A fenti rendelkezések a fogyasztói jogok által egengedett legnagyobb értékben érvényesítendők. Ha az eszközzel együtt vagy ahhoz kapcsolódóan kapott Szoftverhez további feltételek és kikötések is tartoznak, a Szoftver Ön általi birtoklását és használatát ezek az előírások is szabályozzák. Exportszabályozások Exportszabályozások: A jelen Szerződés keretében szállított terékekre az Európai Unió, az Egyesült Állaok és ás országok iport- vagy exportszabályozásai vonatkozhatnak. A Vásárló kötelezettséget vállal ezeknek a vonatkozó törvényeknek és szabályoknak a betartására, továbbá azoknak az export- és iportlicenceknek a beszerzésére és egújítására, aelyek szükségesek a terékeknek a jelen Szerződés értelében a Vásárló száára való biztosításához. Az előzőeket ne korlátozva, a Vásárló kötelezettséget vállal például arra, hogy tudtával és beleegyezésével ne exportálja vagy ne reexportálja a terékeket az Európai Tanács EK 428/2009 száú rendeletének II. fejezete vonatkozó cikkelyeiben eghatározott helyekre vagy szeélyeknek, továbbá, az előzőeket ne korlátozva, különösen betartja az Egyesült Állaok Korányának Exportszabályozási törvényeit ( EAR, 15 C.F.R , az Egyesült Állaok Kereskedeli Minisztériuának Ipari és Biztonsági Hivatala előírásainak egfelelően, valaint a gazdasági szankciókról szóló rendelkezéseket (30 C.F.R. 500 et. seq., az Egyesült Állaok Pénzügyinisztériuának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Irodája előírásainak egfelelően. Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki. 13

14 Korlátozott jótállás A Sony Mobile Counications AB, SE Lund, Sweden (Sony), illetve egfelelő helyi társ- vagy leányvállalata ezt a Korlátozott jótállást nyújtja az Ön obiltelefonjához, az ahhoz ellékelt eredeti tartozékokhoz és/vagy az Ön obil száítástechnikai eszközéhez (a továbbiakban Terék"). Aennyiben a Teréknek garanciális szervizre lenne szüksége, vigye vissza ahhoz a kereskedőhöz, aelytől vásárolta, vagy további inforációért forduljon a helyi Sony ügyfélszolgálati központhoz (országonként változó díjak erülhetnek fel), illetve látogasson el a webhelyre. Jótállásunk Ezen Korlátozott jótállás alapján a Sony garantálja a Terék tervezési, kivitelezési és anyaghibától entes űködését a vevő által történő eredeti vásárláskor. Ez a Korlátozott jótállás a obiltelefonra a Terék egvásárlásának eredeti dátuától száított két (2) éven át, az eredeti tartozékokra (például az akkuulátor, a töltő vagy a kihangosító) pedig a Terék egvásárlásának eredeti dátuától száított egy (1) éven át érvényes. Ait egteszünk Aennyiben a Terék a jótállás időszakában tervezési, kivitelezési vagy anyaghiba iatt norál használat közben vagy szolgáltatásában hibásan űködik, a vásárlás országában/területén* a Sony felhatalazott értékesítői, illetve a szervizpartnerek az itt felsorolt feltételek teljesülése esetén a legjobb belátásuk szerint egjavítják vagy kicserélik a Teréket. A Sony és szervizpartnerei fenntartják a jogot, hogy kezelési díjat száoljanak fel a leadott Terékre, ha arra a jótállás ne érvényes, az alábbi feltételek esetén. Felhívjuk a figyelét arra, hogy a szeélyes beállítások, a letöltött adatok és ás inforáció egy része a Sony Terék javításakor vagy cseréjekor elveszhet. Törvényi előírások, egyéb 14 Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

15 szabályok vagy technikai feltételek jelenleg ne teszik lehetővé, hogy a Sony bizonyos letöltött adatokról biztonsági ásolatot készítsen. A Sony ne vállal seilyen felelősséget seiféle elveszett adatért, és kártérítést se fizet seilyen ilyen veszteségért. A felhasználó felelőssége, hogy a Sony Terékében tárolt inden adatról (például letöltött adatok, naptár, kapcsolatok) biztonsági ásolatot készítsen, ielőtt Sony Terékét javításra vagy cserére leadná. Feltételek 1. Jelen Korlátozott jótállás csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy kicserélendő Terékkel együtt a kereskedő (akit a Sony az adott Terék forgalazására felhatalazott) által az eredeti vevőnek átadott eredeti nyugtát beutatják, és a nyugta tartalazza a vásárolt Terék sorozatszáát** és a vásárlás dátuát. A Sony fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezt az inforációt a Terék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy ódosították. 2. Ha a Sony egjavítja vagy kicseréli a Teréket, az adott probléával egjavított vagy kicserélt Terék jótállási időszaka az eredeti jótállásból ég hátralevő időtartara vagy a javítástól, illetve cserétől száított kilencven (90) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki. A javítás vagy csere funkcionálisan egyenértékű feljavított részegységgel is teljesíthető. A kicserélt alkatrész vagy szerkezeti rész a Sony tulajdonát képezi. 3. A jótállás ne vonatkozik a Terék szokásos használatából és kopásából eredő eghibásodásokra, illetve a szakszerűtlen használatból beleértve többek között a Terék ne szokásos ódon történő használatát és a Sony Terékekre vonatkozó használati és karbantartási utasítások figyelen kívül hagyását eredő hibákra. Ezenkívül ne érvényes a jótállás balesetből, szoftver- vagy hardveródosításból, vis ajorból, valaint folyadékok iatti károsodásból eredő eghibásodások esetén. Az újratölthető akkuulátor több int száz alkaloal feltölthető és kisüthető. Előbb-utóbb azonban inden akkuulátor használhatatlanná válik ez terészetes, a Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki. 15

16 használatból és a kopásból adódik. Aikor a készenléti vagy a beszélgetési idő jelentősen lerövidült, ideje kicserélni az akkuulátort. A Sony kizárólag a Sony által jóváhagyott akkuulátorok és töltők használatát javasolja. A kijelző élessége és színei kis értékben eltérhetnek az egyes telefonok esetében. A kijelzőn kis éretű világos vagy sötét pontok is egjelenhetnek. Akkor jelenhetnek eg, ha egy adott képpontban helyre ne állítható hiba történt. Két hibás képpont ég elfogadhatónak tekintendő. A kaera képének egjelenése kis értékben eltérhet az egyes telefonok esetében. Ez norális jelenség, ne jelenti a kaeraodul hibáját. 4. A Terék által használt obilhálózat üzeeltetője a Sony vállalattól független szolgáltató, ezért a Sony ne felelős ennek a rendszernek a űködéséért, rendelkezésre állásáért, lefedettségéért, szolgáltatásaiért és hatóköréért. 5. Ez a jótállás ne érvényes olyan Terékhibák esetén, aelyeket ne a Sony által felhatalazott partnerek által elvégzett szoftvertelepítések, ódosítások, javítások, illetve Terékfelnyitások okoznak. 6. Ez a jótállás ne érvényes olyan Terékhibák esetén se, aelyeket ne a Terékhez tervezett, ne Sony árkájú tartozékok vagy ás perifériák használata okoz. A Sony ne vállal seilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget azon hibákért, aelyeket a Terékben vagy a perifériákban vírusok, trójai prograok, képrograok (spyware) vagy egyéb rosszindulatú szoftverek okoznak. A Sony nyoatékosan javasolja, hogy telepítsen Terékére és a hozzá csatlakoztatott perifériákra egfelelő vírusvédeli szoftvert, és a készülék védele érdekében lehetőség szerint rendszeresen frissítse a szoftvert. Közisert azonban, hogy az ilyen szoftverek soha ne nyújtanak teljes védelet a Terék vagy perifériái száára, és a Sony ne vállal seilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget bárely vírusvédeli szoftver hibájából adódó károsodásért. 7. A Teréken levő bárelyik ploba egsértése a jótállás egszűnésével jár. 16 Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

17 8. EZEN A NYOMTATOTT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATON KÍVÜL NINCS MÁS, ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT JÓTÁLLÁS. MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, ILLETVE A BÁRMELY KÜLÖNLEGES CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, CSAK EZEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZIK. A SONY ÉS LICENCPARTNEREI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMIFÉLE VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMI VESZTESÉGEKET ÉS A HASZON ELVESZTÉSÉT. EZEK A KÁRIGÉNYEK JOGILAG TELJES MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTHATÓK. Bizonyos országokban és állaokban ne engedélyezett a véletlen és a következényes károk kizárása vagy korlátozása, illetve a vélelezett jótállás időtartaának korlátozása. Ezen jótállás ne befolyásolja a vevő törvények által biztosított állapolgári jogait, illetve a vevőnek a kereskedővel szebeni, a kereskedeli szerződés által biztosított jogait. * A garancia területi érvényessége Ha a Teréket az Európai Gazdasági Térség (EGT), Svájc vagy a Török Köztársaság területén vásárolta, és a Teréket az EGT, Svájc vagy Törökország területén történő eladásra szánták, akkor a teréket bárelyik EGT-tagországban, Svájcban vagy Törökországban azon ország garanciális feltételei ellett javíttathatja, aelyben a Terék javítása szükségessé válik; a garanciális javításhoz eellett ég az is szükséges, hogy az adott országban pontosan ilyen Teréket forgalazzon valaelyik felhatalazott Sony értékesítő. Annak érdekében, hogy egtudja, beszerezhető-e az adott Terék abban az országban, aelyben tartózkodik, hívja a helyi Sony ügyfélszolgálati központot. Kérjük, vegye figyelebe, hogy bizonyos szolgáltatások esetleg csak az eredeti vásárlás országában érhetők el. Ezt okozhatja például az, ha a Terék olyan belső vagy külső tulajdonságokkal rendelkezik, aelyek Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki. 17

18 különböznek a ás országokban értékesített azonos típus tulajdonságaitól. Eellett ne feledje: előfordulhat, hogy a SIMkártyával párosított (szolgáltatófüggő) Terékeket ne lehet javítani. ** Egyes országokban/területeken további inforációt kérhetnek (például garancialevél). Védjegyek és szerzői jogi értesítések Az üveggolyószerű ebléa, valaint az Xperia név a Sony Mobile Counications AB védjegye vagy bejegyzett védjegye. A Sony név a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye. Az Ericsson név a Telefonaktiebolaget LM Ericsson védjegye vagy bejegyzett védjegye. A Bluetooth név és ebléák a Bluetooth SIG Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, és ezeket a jelöléseket a Sony inden esetben licenc alapján használja. A jelen dokuentuban elített egyéb terék- vagy vállalatnevek a egfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek. Minden itt kifejezetten át ne engedett jog fenntartva. 18 Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

19 Anguilla (Toll Free) o Antigua and Barbuda (Toll Free) o Argentina (núero Australia (Toll Free) The Bahaas o (Toll Free) o Barbados (Toll Free) o Belgique/B elgië Belize AN 815, PIN 5597 (Toll Free) o Beruda (Toll Free) o Bolivia (núero o Brasil (Capitais e regiões etropolitanas) (Deais regiões) Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki. 19

20 Canada (Toll Free / sans frais) Cayan Islands Central and Southern Africa Česká republika (Toll Free) o Chile (núero Colobia (núero Costa Rica (núero o o o Danark Deutschla nd (ortsübliche Gebühren) Doinica (Toll Free) o Ecuador (núero o Eesti Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

Irányelvek a biztonságos és hatékony használathoz

Irányelvek a biztonságos és hatékony használathoz Fontos tudnivalók Sony Consuer webhely A www.sonyobile.c/support webhely ügyfél-táogatási részéről indössze néhány kattintással elérheti a segítséget és az ötleteket. Itt találhatók a száítógépes szoftverek

Részletesebben

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE

MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE MINO V2 remote controlled MINO V2 ÁLLVÁNY CSERÉJE V4-RE Mino V3 circuit board replacement Mino V2-V4 csere készlet ezüst Art# 59348S, Mino V2-V4 csere készlet fehér Art# 59348W V4 áramköri lap Art# 75914

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Fontos tudnivalók 2015

Fontos tudnivalók 2015 2015 Fontos tudnivalók Sony Consumer webhely A www.sonymobile.com/support webhely ügyfél-támogatási részéről mindössze néhány kattintással elérheti a segítséget és az ötleteket. Itt találhatók a számítógépes

Részletesebben

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1)

TRENDnetVIEW Pro szoftvert. ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro szoftvert ŸGyors telepítési útmutató (1) TRENDnetVIEW Pro/05.29.2014 Tartalomjegyzék TRENDnetVIEW Pro Management Software követelmények... 13 TRENDnetVIEW Pro Telepítése... 14 Videokamerák

Részletesebben

Fontos tudnivalók

Fontos tudnivalók 2014 2016 Fontos tudnivalók Sony Consumer webhely A www.sonymobile.com/support webhely ügyfél-támogatási részéről mindössze néhány kattintással elérheti a segítséget és az ötleteket. Itt találhatók a számítógépes

Részletesebben

ASUS GX800 lézeres játékegér

ASUS GX800 lézeres játékegér ASUS GX800 lézeres játékegér 1 6 Felhasználói kézikönyv HUG5761 Elsö kiadás (V1) Május 2010 Copyright 2010 ASUSTeK Computer Inc. All Rights Reserved. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014

BKI13ATEX0030/1 EK-Típus Vizsgálati Tanúsítvány/ EC-Type Examination Certificate 1. kiegészítés / Amendment 1 MSZ EN 60079-31:2014 (1) EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány (2) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek 94/9/EK Direktíva / Equipment or Protective Systems Intended

Részletesebben

BT HS 112 1 021 204 122

BT HS 112 1 021 204 122 Communication BT HS 112 1 021 204 122 www.blaupunkt.com Tartalom BT HS 112 Bluetooth headset...2 Biztonsági tudnivalók és általános információk...3 Ártalmatlanítási tájékoztatók...3 A csomag tartalma...3

Részletesebben

ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ISTRUZIONI PER L USO INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG FOLLETO DE INSTRUCCIONES???????????????????????????? HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SPECCHIO BIFOCALE BIFOCAL MIRROR MIROIR BIFOCAL DREHBAR

Részletesebben

BT Drive Free 411 1 021 104 411

BT Drive Free 411 1 021 104 411 Communication BT Drive Free 411 1 021 104 411 www.blaupunkt.com Tartalom BT Drive Free 411...3 Bluetooth technológia...3 Biztonsági tudnivalók és általános információk...4 Ártalmatlanítási tájékoztatók...5

Részletesebben

használati utasítás TV-Dex

használati utasítás TV-Dex használati utasítás TV-Dex 2 tartalom a csomag tartalma... 4 Az eszköz leírása...5 TV-Controller...7 TV-Base...8 LED.... 9 kezdetek....10 Az egységek csatlakoztatása:... 10 Amikor egynél több tv-base egységet

Részletesebben

Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv

Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv Nokia Purity Pro sztereó Bluetooth-fülhallgató a Monstertől - Felhasználói kézikönyv 1.0. kiadás 2 Biztonság Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat,

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON T250I http://hu.yourpdfguides.com/dref/819683

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON T250I http://hu.yourpdfguides.com/dref/819683 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

Vállalati kockázatkezelés jelentősége

Vállalati kockázatkezelés jelentősége www.pwc.com/hu Vállalati kockázatkezelés jelentősége Fedor Péter 2013. szeptember 19. Miről lesz szó 1. Mi is az az ERM? 2. Miért fontos? 3. Gyakorlati sajátosságok PwC Magyarország Mi is az az ERM? PwC

Részletesebben

Az egér bemutatása A B C D A C G H D E G H

Az egér bemutatása A B C D A C G H D E G H Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1. Töltse le a HOST Macro Engine telepítőjét a IABYTE hivatalos webhelyéről. 2. Futtassa a telepítőt,

Részletesebben

MP3-FMTRANS50. MANUAL (p. 2) CAR MP3 FM+BLUETOOTH TRANSMITTER INCL. REMOTE CONTROL. ANLEITUNG (s. 4) AUTO MP3 FM+BT TRANSMITTER INKL.

MP3-FMTRANS50. MANUAL (p. 2) CAR MP3 FM+BLUETOOTH TRANSMITTER INCL. REMOTE CONTROL. ANLEITUNG (s. 4) AUTO MP3 FM+BT TRANSMITTER INKL. MP3-FMTRANS50 MANUAL (p. 2) CAR MP3 FM+BLUETOOTH TRANSMITTER INCL. REMOTE CONTROL ANLEITUNG (s. 4) AUTO MP3 FM+BT TRANSMITTER INKL. FB MODE D EMPLOI (p. 6) Transmetteur MP3, FM + Bluetooth avec télécommande

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER

EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER EM4028 PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER 2 MAGYAR EM4028 - PCI 10/100/1000 MBPS HÁLÓZATI ADAPTER Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 1.2 Mielőtt elkezdené... 2 2.0 A hardver

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON J132 http://hu.yourpdfguides.com/dref/819642

Az Ön kézikönyve SONY ERICSSON J132 http://hu.yourpdfguides.com/dref/819642 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány- Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

ASUS Transformer Pad útmutató

ASUS Transformer Pad útmutató útmutató TF300TG 3G kapcsolatkezelő A SIM-kártya behelyezése 1. Egy kiegyenesített gemkapocs segítségével nyomja meg a SIMkártyatartó kilökő gombját. HUG7210 2. Vegye ki a tartót. Helyezze el a kártyát

Részletesebben

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary

Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével. Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Könnyen bevezethető ITIL alapú megoldások a Novell ZENworks segítségével Hargitai Zsolt Sales Support Manager Novell Hungary Napirend ITIL rövid áttekintés ITIL komponensek megvalósítása ZENworks segítségével

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas

KN-CP50. MANUAL (p. 2) Digital compass. ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass. GEBRUIKSAANWIJZING (p. 10) Digitaal kompas KN-CP50 MANUAL (p. ) Digital compass ANLEITUNG (s. 4) Digitaler Kompass MODE D EMPLOI (p. 7) Boussole numérique GEBRUIKSAANWIJZING (p. 0) Digitaal kompas MANUALE (p. ) Bussola digitale MANUAL DE USO (p.

Részletesebben

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Danfoss Link Link HC Hidronikus HC Hydronic szabályozó Controller Szerelési Installation útmutató Guide Danfoss Heating Solutions Szerelési útmutató Tartalomjegyzék

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary

Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Személyes adatváltoztatási formanyomtatvány - Magyarország / Personal Data Change Form - Hungary Kitöltési útmutató: A formanyomtatványon a munkavállaló a személyes adatainak módosítását kezdeményezheti.

Részletesebben

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless

JABRA MOVE WIRELESS. Használati útmutató. jabra.com/movewireless Használati útmutató jabra.com/movewireless 1. ÜDVÖZÖLJÜK...3 2. A DOBOZ TARTALMA... 4 3. A FEJHALLGATÓ VISELÉSE...5 3.1 A MAGASSÁG BEÁLLÍTÁSA 4. A FEJHALLGATÓ FELTÖLTÉSE... 6 4.1 AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉGJELZŐ

Részletesebben

Üzembe helyezés. OLLÓS KAPCSOLÓVAL KIALAKÍTOTT BILLENTYŰZET Gyors üzembe helyezési útmutató

Üzembe helyezés. OLLÓS KAPCSOLÓVAL KIALAKÍTOTT BILLENTYŰZET Gyors üzembe helyezési útmutató Üzembe helyezés 1. Rendszerkövetelmény: beépített US-vel rendelkező számítógép 2. Támogatott operációs rendszerek: Windows XP / Vista/ 7 / 8 3. Helyezzen be 6* darab AAA típusú elemet az elemtartó nyílásba.

Részletesebben

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE... 124 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE... 124 2.1. BEKAPCSOLT/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT... 125

1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE... 124 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE... 124 2.1. BEKAPCSOLT/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT... 125 TÁRGYMUTATÓ Fejezet 1: ÜZEMBE HELYEZÉS...124 1.1. EGYETLEN KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE... 124 1.2. KÉT KÉSZÜLÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE... 124 Fejezet 2: FUNKCIÓK...125 2.1. BEKAPCSOLT/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT... 125

Részletesebben

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID

ACO burkolható fedlapok. ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO burkolható fedlapok ACO burkolható fedlapok ACO műszaki katalógus ACO Burkolható fedlapok UNIFACE PAVING SOLID ACO gully Tartalom Általános információk 3 page ACO Uniface ACO UNIFACE burkolható fedlap

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

EM1010 R6 10/100 Mbps USB hálózati adapter

EM1010 R6 10/100 Mbps USB hálózati adapter EM1010 R6 10/100 Mbps USB hálózati adapter 2 MAGYAR EM1010-10/100 Mbps USB hálózati adapter Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 Funkciók és jellemzők... 2 1.2 A csomag tartalma... 2 1.3 Mielőtt elkezdené...

Részletesebben

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó

www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó www.pwc.com Aktuális adózási és szabályozási kérdések a turizmusban 2012-es adóváltozások Személyi jövedelemadó SZJA változások Tartalom Személyi jövedelemadó Összevonás alá eső juttatások Béren kívüli

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Nokia 1661/1662 - Felhasználói kézikönyv

Nokia 1661/1662 - Felhasználói kézikönyv Nokia 1661/1662 - Felhasználói kézikönyv 9213565 2. kiadás 2 Tartalom Tartalom Biztonság 3 Használatbavétel 4 A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése 4 A SIM-kártya eltávolítása 4 Az akkumulátor töltése

Részletesebben

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos

A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos A HUEDU OpenLab iskolai alkalmazáscsomag Kovács Lajos Rendszermérnök kovacs.lajos@npsh.hu A HUEDU program háttere 2 2009: 3 éves megállapodás az NFM és a Novell között --» 2012: keretszerződés meghosszabbítása

Részletesebben

AB x 1 HDMI kapcsoló, 3D és 4K támogatása

AB x 1 HDMI kapcsoló, 3D és 4K támogatása AB7819 5 x 1 HDMI kapcsoló, 3D és 4K támogatása AB7819-5 x 1 HDMI kapcsoló, 3D és 4K támogatása 2 MAGYAR Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 2.0 Panel leírása... 3 3.0 Telepítési

Részletesebben

NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE. CSECSEMŐ GYERMEK FELNŐTT 100 ml-es üveg

NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE. CSECSEMŐ GYERMEK FELNŐTT 100 ml-es üveg NASODRILL ORRSPRAY: TARTÁLY- ÉS DOBOZFELIRAT, VALAMINT A BETEGTÁJÉKOZTATÓ SZÖVEGE TARTÁLY - BOTTLE NASAL LAVAGE For chronic or recurring infection NASODRILL Formulated with thermal Luchon water naturally

Részletesebben

EW1051 USB Smart kártya olvasó

EW1051 USB Smart kártya olvasó EW1051 USB Smart kártya olvasó 2 MAGYAR EW1051 USB Smart kártya olvasó Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 Funkciók és jellemzők... 2 1.2 A csomag tartalma... 2 2.0 EW1051 telepítése Windows 2000 és

Részletesebben

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd.

Public. Nyilvános. Resolution No. 20/2014 of the Board of Directors of the Budapest Stock Exchange Ltd. Nyilvános A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságának 20/2014. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs

Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015. Tatár Balázs Új funkciók az RBP-ben 2015. október 1-től New functions in RBP from 1 October 2015 Tatár Balázs Üzletfejlesztés vezető / Business Development Manager Rendszerhasználói Tájékoztató Nap, 2015. szeptember

Részletesebben

Márkaépítés a YouTube-on

Márkaépítés a YouTube-on Márkaépítés a YouTube-on Tv+ Adj hozzá YouTube-ot, Google Ground, 2016 Március 7. Bíró Pál, Google - YouTube 9,000,000 INTERNETTEL BÍRÓ ESZKÖZÖK VOLUMENE GLOBÁLISAN WEARABLES OKOS TV 8,000,000 7,000,000

Részletesebben

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kibocsátás dátuma 22-febr.-2010 1. A TERMÉK ÉS A VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Felülvizsgálási szám 1 Termékazonosító Termék neve Cat No. 357400000; 357400010; 357400050; 357400250 Szinonimák Silicon dioxide

Részletesebben

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 E-mail: info@fulleon.co.uk Web: www.cooperfulleon.co m TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 0832-CPD-1651 Termék azonosító kód: ROLP/SV és ROLP/SV/WP Típus, adagszám vagy gyári szám, illetve bármilyen más elem, amely

Részletesebben

CA-126 Nokia töltõ- és adatkábel

CA-126 Nokia töltõ- és adatkábel CA-126 Nokia töltõ- és adatkábel 9210459/1 MAGYAR Ezzel a kábellel átvihetünk és szinkronizálhatunk adatokat a kompatibilis számítógép és a Nokia készülék között. A kábel egyidejûleg használható a kompatibilis

Részletesebben

BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv

BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv BH-118 Nokia Bluetooth-fülhallgató - Felhasználói kézikönyv 1.1. kiadás 2 Tartalom Bevezetés 3 A fülhallgató ismertetése 3 A Bluetooth funkció 3 Kezdő lépések 4 A készülék gombjai és részei 4 Az akkumulátor

Részletesebben

ELOECMSzakmai Kongresszus2013

ELOECMSzakmai Kongresszus2013 ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Keynote Horváth Szilvia Ügyvezető s.horvath@elo.com Cégünk rövid bemutatása 1871 Louis Leitz megalapítja első vállalatát 1995 Az első elektronikus Leitz dokumentumkezelő (ELOoffice)

Részletesebben

A Nokia 2630 felhasználói kézikönyve. 9203580 2. kiadás HU

A Nokia 2630 felhasználói kézikönyve. 9203580 2. kiadás HU A Nokia 2630 felhasználói kézikönyve 9203580 2. kiadás HU 0434 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-298 jelû készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek, valamint

Részletesebben

Bluetooth Car Kit BT Drive Free 311 1 021 104 311

Bluetooth Car Kit BT Drive Free 311 1 021 104 311 Communication Bluetooth Car Kit BT Drive Free 311 1 021 104 311 www.blaupunkt.com Tartalom BT Drive Free 311...112 Bluetooth technológia...113 Biztonsági tudnivalók és általános információk...113 Ártalmatlanítási

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ. A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ A Nokia Connectivity Cable Drivers telepítése Tartalom 1. Bevezetés...1 2. Követelmények...1 3. A Nokia Connectivity Cable Drivers Telepítése...2 3.1 A telepítés előtt...2 3.2 A Nokia

Részletesebben

Payment Center. Rövid útmutató. Verzió 1.0.1

Payment Center. Rövid útmutató. Verzió 1.0.1 Payment Center Rövid útmutató Verzió 1.0.1 This document has been created by the Wirecard AG. Its contents may be changed without prior notice. External web links are provided for information only. Wirecard

Részletesebben

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7.

MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. Nyéki Anikó, 2012. december 7. MŰANYAGOK ÉS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Nyéki Anikó, 2012. december 7. EZ A SABIC A PETROLKÉMIAI IPAR LEGVÁLTOZATOSABB PORTFOLIÓJA 6 STRATÉGIAI ÜZLETI EGYSÉG VEGYI ANYAGOK POLIMEREK INNOVATÍV MŰANYAGOK TELJESÍTMÉNYJAVÍTÓ

Részletesebben

Ismerkedés a PadFone 2 készülékkel

Ismerkedés a PadFone 2 készülékkel Gyors útmutató E7674 Első kiadás Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva. Az ASUSTeK COMPUTER INC. ( ASUS ) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt

Részletesebben

A biztonságos munkavégzéssel és a vonatkozó szabványokkal kapcsolatos tudnivalók

A biztonságos munkavégzéssel és a vonatkozó szabványokkal kapcsolatos tudnivalók A biztonságos munkavégzéssel és a vonatkozó szabványokkal kapcsolatos tudnivalók Üzleti célú asztali számítógépek Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információ értesítés

Részletesebben

MAGYAR AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter

MAGYAR AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter Az AD-47W adapterrel egy Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kompatibilis fülhallgatót csatlakoztathatunk a számítógéphez (vagy egyéb kompatibilis

Részletesebben

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7

1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1. Gyakorlat: Telepítés: Windows Server 2008 R2 Enterprise, Core, Windows 7 1.1. Új virtuális gép és Windows Server 2008 R2 Enterprise alap lemez létrehozása 1.2. A differenciális lemezek és a két új virtuális

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszerek

Vállalatirányítási rendszerek Vállalatirányítási rendszerek Varga Zsigmond Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2015. március 03. Nyilvános Motiváció? 2013 SAP AG. All rights reserved. 2 Adatrögzítés része a fejlődésnek 3 Mestermunkától

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RC-DEX TÁVIRÁNYÍTÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RC-DEX TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS RC-DEX TÁVIRÁNYÍTÓ 2 TARTALOMJEGYZÉK AZ ÖN ÚJ DEX TÁVIRÁNYÍTÓJA........................ 4 KIEGÉSZÍTŐK......................................... 7 AZ ELEM.............................................

Részletesebben

felelősséget nem vállalunk. A gyártó cég nem tartozik felelősséggel semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért sem Önnek, sem bármely harmadik

felelősséget nem vállalunk. A gyártó cég nem tartozik felelősséggel semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért sem Önnek, sem bármely harmadik 1 Előszó Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, mielőtt a készüléket használatba venné. Javasoljuk, hogy a készüléket csak akkor kezdje el használni, ha

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

MD-4 Nokia mini hangszórók

MD-4 Nokia mini hangszórók MD-4 Nokia mini hangszórók 9252823/2 MAGYAR E kompakt sztereó hangszórók kiváló hangminõséget biztosítanak el egy kompatibilis Nokia készüléken vagy más audiokészüléken történõ zenevagy rádióhallgatás

Részletesebben

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers

www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései October 2010 PricewaterhouseCoopers www.pwc.com/hu Az áfa alapkérdései Agenda 1. Közvetett, össz-fázisú hozzáadott-érték adó 2. Az öt alapkérdés 1. kérdés : Adóalany végzi a tevékenységet? 2. kérdés : Az áfa hatálya alá tartozik az ügylet?

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Nokia 3120 classic Felhasználói útmutató

Nokia 3120 classic Felhasználói útmutató Nokia 3120 classic Felhasználói útmutató 9207809 6. kiadás, HU 0434 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-364, az RM-365 és az RM-366 jelû készülék mindenben megfelel az alapvetõ

Részletesebben

EW3595 Bluetooth fejhallgató FM-rádióval és microsdkártyanyílással

EW3595 Bluetooth fejhallgató FM-rádióval és microsdkártyanyílással EW3595 Bluetooth fejhallgató FM-rádióval és microsdkártyanyílással 2 MAGYAR EW3595 Bluetooth headset FM-rádióval és microsd-kártyanyílással Tartalomjegyzék 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2

Részletesebben

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán

Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán Nagyvállalati Linux üzemeltetés Horváth Gábor Kálmán vezető tanácsadó gabor.horvath@npsh.hu Szerverek életciklusa Szerver életciklus Telepít Beállít Tesztel Frissít Kivezet 3 Élesít Üzemel Problémák? Tömeges

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Owner s Guide December 6, 2010 NSOG-1.0-100 Legal 2 2 Jogi nyilatkozat A szerzői jogok tulajdonosa: 2011 Google Inc. Minden jog fenntartva. Copyright 2010 Google Inc. All rights

Részletesebben

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8.

KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói. Hatályos: 2014. július 8. KELER KSZF Zrt. bankgarancia-befogadási kondíciói Hatályos: 2014. július 8. A KELER KSZF a nem-pénzügyi klíringtagjaitól, és az energiapiaci alklíringtagjaitól a KELER KSZF Általános Üzletszabályzata szerinti

Részletesebben

Moxi fülmögötti hallókészülék használati útmutató

Moxi fülmögötti hallókészülék használati útmutató Moxi fülmögötti hallókészülék használati útmutató Köszönjük! Köszönjük, hogy Unitron Moxi hallókészüléket választott! Az Unitron-nál komolyan odafigyelünk a halláskárosodásban szenvedőkre. Audiológusokkal

Részletesebben

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N72-5 0434 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy az RM-180 készülék megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.

Részletesebben

DOUBLEPHONE. Használati útmutató. Two phones in one MT847

DOUBLEPHONE. Használati útmutató. Two phones in one MT847 DOUBLEPHONE Two phones in one MT847 Használati útmutató Elölnézet Alulnézet Mikrofon Hangszóró OK gomb. Zseblámpa be/ kif (3mp.) Navigációs gombok: bal/ jobb/fel/le/ok Töltő aljzat Felülnézet USB aljzat

Részletesebben

Svájci adószeminárium

Svájci adószeminárium Zürich Zug www.taxexpert.ch Svájci adószeminárium Sebestyén Péter,, Zürich Budapest, 2015. június 24. 2015. All rights reserved. Tartalom 2 I. Fontos tudnivalók a svájci adórendszerröl II. III. IV. Az

Részletesebben

Regisztrálja termékét most a weboldalon, és termék frissítéseket kap!

Regisztrálja termékét most a  weboldalon, és termék frissítéseket kap! EM8620 RFID-Tag EM8620 RFID-Tag 2 MAGYAR Tartalom 1.0 Bevezetés... 2 1.1 A csomag tartalma... 2 2.0 Új RFID-tag regisztrálás... 2 3.0 RFID-tag... 2 4.0 Hatástalanítás RFID-tag használatával... 3 5.0 RFID-tag

Részletesebben

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató

Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Külső kártyaeszközök Felhasználói útmutató Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Java a Sun Microsystems, Inc. Egyesült Államokban bejegyzett védjegye. Az SD embléma az embléma tulajdonosának

Részletesebben

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1

CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 CK-100 Nokia autóskészlet 9210124/1 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi és az Eredeti Nokia tartozékok (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

Powerline Nano500 XAVB5101 készlet telepítési útmutató

Powerline Nano500 XAVB5101 készlet telepítési útmutató Powerline Nano500 XAVB5101 készlet telepítési útmutató 2012 NETGEAR, Inc. Minden jog fenntartva. Jelen kiadvány a NETGEAR, Inc.engedélye nélkül részben sem állítható elő újra, továbbítható, írható át,

Részletesebben

HASZNÁLATI TANÁCSOK H.3

HASZNÁLATI TANÁCSOK H.3 R-Link Használati tanácsok..................................................................... H.3 általános információk..................................................................... H.4 Általános

Részletesebben

Tartalom Tartalom Tartalom

Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom Tartalom....................... 3 Gyors útmutató.................... 4 Fontos információk.................. 5 SAR.......................... 7 Tartozékok...................... 9 Gondozás

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató

Bluetooth párosítás. Felhasználói útmutató Bluetooth párosítás Felhasználói útmutató Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation az Egyesült Államokban bejegyzett védjegyei.

Részletesebben

Digital Voice Tracer LFH 7655 / LFH 7675. www.philips.com/dictation

Digital Voice Tracer LFH 7655 / LFH 7675. www.philips.com/dictation Digital Voice Tracer LFH 7655 / LFH 7675 www.philips.com/dictation Felhasználói kézikönyv Az Ön Voice Tracere 73. Termékcsomag 73. A vezérlőegységek és csatlakozók áttekintése 74.3 LCD kijelő simbólumok

Részletesebben

Digitális telefon adapter vagy VideoPhone megrendelés menete

Digitális telefon adapter vagy VideoPhone megrendelés menete Digitális telefon adapter vagy VideoPhone megrendelés menete A megrendelés megkezdése előtt bizonyosodj meg róla, hogy nálad van az internetes fizetésre is alkalmas VISA, VISA Electron vagy MasterCard

Részletesebben

REMOTE RADAR DETECTOR (connectable to GPS DETECTOR device.) BEÉPÍTHETŐ RADARDETEKTOR (GPS DETECTOR készülékhez) USER MANUAL / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

REMOTE RADAR DETECTOR (connectable to GPS DETECTOR device.) BEÉPÍTHETŐ RADARDETEKTOR (GPS DETECTOR készülékhez) USER MANUAL / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ REMOTE RADAR DETECTOR (connectable to GPS DETECTOR device.) BEÉPÍTHETŐ RADARDETEKTOR (GPS DETECTOR készülékhez) USER MANUAL / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1 REMOTE RADAR DETECTOR (connectable to GPS DETECTOR device.)

Részletesebben

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN

AirPrint útmutató. 0 verzió HUN AirPrint útmutató 0 verzió HUN Megjegyzések meghatározása Ebben a használati útmutatóban végig az alábbi ikont használjuk: Megjegyzés A Megjegyzések útmutatással szolgálnak a különböző helyzetek kezelésére,

Részletesebben

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2005 Nokia. All rights reserved. Nokia N70-1 MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy az RM-84 termék megfelel az alábbi tanácsi irányelv rendelkezéseinek: 1999/5/EC. A Megfelelõségi nyilatkozat

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben