Irányelvek a biztonságos és hatékony használathoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Irányelvek a biztonságos és hatékony használathoz"

Átírás

1 Fontos tudnivalók

2 Sony Consuer webhely A webhely ügyfél-táogatási részéről indössze néhány kattintással elérheti a segítséget és az ötleteket. Itt találhatók a száítógépes szoftverek legújabb frissítései és a terék hatékony használatával kapcsolatos ötletek is. Szolgáltatások és teréktáogatás Száos exkluzív szolgáltatáshoz férhet hozzá, többek között az alábbiakhoz: globális és helyi teréktáogatási webhelyek, globális ügyfélszolgálati hálózat, a Sony szervizpartnereinek kiterjedt hálózata, jótállási időszak (a jótállás feltételeiről a Korlátozott jótállás cíű tájékoztatásban olvashat bővebben). A webhelyen egtalálhatja a legújabb teréktáogatási eszközöket és tudnivalókat. A hálózati üzeeltetők által kínált szolgáltatásokról és funkciókról az adott üzeeltetőtől kaphat bővebb inforációt. Kapcsolatba léphet ügyfélszolgálati központjainkkal is. Ha az Ön országa vagy területe ne szerepel az alábbi listán, forduljon a helyi forgalazóhoz. (A hívásért a helyi adókat is tartalazó helyi díjat kell fizetnie, kivéve, ha a telefonszá díjentesen hívható.) Ha a terék javításra szorulna, forduljon ahhoz a forgalazóhoz, aelytől beszerezte, illetve valaelyik szervizpartnerünkhöz. Tartsa eg a vásárlást igazoló eredeti nyugtát vagy szálát, ert garanciális javításkor szüksége lesz rá. Irányelvek a biztonságos és hatékony használathoz Kövesse az ebben a részben isertetett irányelveket. Ennek elulasztása egészségkárosodás kockázatához, illetve a terék eghibásodásához vezethet. Ha bárilyen 2 Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

3 kétsége erül fel a terék helyes űködésével kapcsolatban, ellenőriztesse a teréket egy hivatalos szervizpartnerrel, ielőtt feltölti vagy használni kezdi azt. A terékek gondozására és biztonságos használatára vonatkozó javaslatok Használja körültekintően a teréket, és tartsa tiszta, porentes környezetben. Vigyázat! Tűzbe dobva felrobbanhat. Ne tegye ki a teréket folyadék, nedvesség vagy agas páratartalo hatásának. Az optiális teljesítény érdekében ne használja a teréket -10 C(+14 F) alatti, illetve +45 C(+113 F) fölötti környezeti hőérséklet ellett. Ne tegye ki az akkuulátort +60 C (+140 F) fölötti hőérséklet hatásának. Ne tegye ki a terékeket nyílt láng vagy égő dohányterék hatásának. Ne ejtse le, ne dobja, illetve ne próbálja eghajlítani a teréket. Ne fesse át, illetve ne próbálja eg szétszerelni vagy ódosítani a teréket. Csak a Sony által egbízott szakeberek végezhetik el a javítást. Mielőtt a teréket beültetett szívritus-szabályozó, illetve ás orvosi eszköz vagy készülék közelében használná, konzultáljon hivatalos egészségügyi szakeberrel, illetve olvassa el az orvosi eszköz gyártója által biztosított tudnivalókat. Ne használjon elektronikus eszközöket, illetve kapcsolja ki a terék rádió adó-vevő funkcióját olyan helyeken, ahol ez tilos, illetve ahol erre felszólítják. Ne használja a teréket olyan helyen, ahol a levegő gyúlékony vagy robbanásveszélyes gázokat tartalazhat. Ne tegye a teréket, illetve ne szereljen seilyen ás vezeték nélküli berendezést se a gépkocsi légzsákjai fölötti részre. Vigyázat! Ha egreped vagy eltörik a telefon képernyője, a keletkező élek vagy szilánkok sérülést okozhatnak. Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki. 3

4 Ne használja a Bluetooth fülhallgatót kényeletlen ódon, illetve nyoásnak kitett pozícióban. Gyerekek Vigyázat! Tartsa gyerekektől távol. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a obiltelefonnal vagy annak tartozékaival. Balesetet okozhatnak aguknak vagy ásoknak. A terékek olyan kis alkatrészeket is tartalazhatnak, aelyek leválhatnak, és ezeket a gyerekek lenyelhetik. Tápegység (töltő) A tápegységet (töltőt) csak a teréken egjelölt típusú energiaforráshoz csatlakoztassa. Ne használja a szabadban, illetve nedves helyen. A tápegység (töltő) kábelét ne ódosítsa, továbbá óvja eg a sérülésektől és a külső erőhatásoktól. Tisztításkor szüntesse eg az egység hálózati tápellátását. Ne ódosítsa a tápcsatlakozót. Ha a csatlakozó ne dugható be az aljzatba, akkor hívjon ki egy villanyszerelőt a egfelelő aljzat felszereléséhez. A csatlakoztatott tápegység (töltő) kis ennyiségű áraot indig felvesz. A felesleges árafogyasztás kiküszöbölése érdekében válassza le a tápegységet (töltőt) a terék akkuulátorának teljes feltöltődése után. A ne Sony árkájú töltők használata fokozott biztonsági kockázatot jelenthet. Akkuulátor Az új vagy a hosszabb ideig ne használt akkuulátorok kapacitása átenetileg alacsonyabb lehet. Az első használat előtt indig teljesen töltse fel az akkuulátort. A terékeket csak rendeltetésszerűen használja. Az akkuulátort csak +5 C (+41 F) és +45 C (+113 F) közötti hőérsékleten szabad tölteni. Ne vegye a szájába az akkuulátort. Ne engedje, hogy az akkuulátor csatlakozói ás fées tárggyal érintkezzenek. Kapcsolja ki a teréket, ielőtt kivenné annak akkuulátorát. Az akkuulátorok teljesíténye függ többek között a hőérséklettől, a térerősségtől, a használati szokásoktól, valaint a választott szolgáltatásoktól és a beszéd- 4 Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

5 vagy adatátviteli űveletektől. A beépített akkuulátorok eltávolítását és cseréjét csak a Sony szervizpartnerei végezhetik. A ne Sony árkájú akkuulátorok használata fokozott biztonsági kockázatot jelenthet. A Terék akkuulátorát csak olyan Sony akkuulátorra cserélje ki, aelyet az IEEE-1725 szabvány szerint inősítettek a Terékhez. Minősítés nélküli akkuulátor használata tűz- vagy robbanásveszélyt, szivárgásveszélyt, illetve ás típusú kockázatot jelenthet. Szeélyi orvosi készülékek A obiltelefonok hatással lehetnek a beültetett egészségügyi készülékek űködésére. A készülékek zavaró hatásának kockázata csökkenthető, ha legalább 15 c (6 hüvelyk) távolságot tart a telefon és a beültetett egészségügyi készülék között. A telefont a jobb füléhez tartva használja. Ne hordja a telefont szivarzsebben vagy ingzsebben. Kapcsolja ki a telefont, ha interferencia kialakulására gyanakszik. Orvosi készülékek közelében történő használattal kapcsolatban kérjen inforációt orvosától, illetve a készülék gyártójától. Autóvezetés Egyes járűgyárak egtiltják a telefonok kihangosító és külön külső antenna nélküli használatát az általuk gyártott járűvekben. Forduljon a gépjárű gyártójának képviseletéhez annak ellenőrzése céljából, hogy a obiltelefon vagy a Bluetooth kihangosító ne zavarhatja-e eg a járű elektronikus rendszereit. Mindig szentelje teljes figyelét a vezetésnek, és tartsa be vezeték nélküli eszközök vezetés közben való használatát esetleg tiltó valaennyi helyi törvényt és szabályozást. GPS alapú és helyeghatározási szolgáltatások Egyes terékek GPS alapú és helyeghatározási szolgáltatásokat is kínálnak. A helyeghatározási szolgáltatásokat adott állapotukban és inden hibájukkal együtt nyújtják. A Sony seilyen állítást ne tesz és Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki. 5

6 seilyen garanciát ne vállal a helyeghatározási szolgáltatások pontosságára vonatkozóan. A helyeghatározási szolgáltatások készüléke általi elérése ne feltétlenül lesz hibáktól és egszakításoktól entes, továbbá a hálózati szolgáltatások elérhetőségétől is függ. Kérjük, vegye figyelebe, hogy ezek a szolgáltatások csökkentett szinten űködnek vagy egyáltalán ne űködnek bizonyos környezetekben (például épületekben vagy épületek közelében). Vigyázat! A GPS-funkciókat ne használja olyan ódon, hogy az elvonja figyelét a járűvezetéstől. Segélyhívások A hívások sikeressége ne garantálható inden helyzetben. Soha ne táaszkodjon kizárólag a obiltelefonokra, int egyedüli nélkülözhetetlen kounikációs lehetőségre. Egyes területeken, néelyik obiltelefon-hálózatban, illetve bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy obiltelefon-funkciók használata esetén ne lehetségesek hívások. Antenna A ne a Sony által forgalazott antennák használata károsíthatja a telefont, továbbá teljesíténycsökkenést és a egállapított határértékeknél agasabb SAR-jelszintet eredényezhet. Ügyeljen arra, hogy kezével ne takarja el az antennát, ert ez ronthatja a beszédátvitel inőségét, egnövelheti a terék teljesítényigényét, illetve lerövidítheti a beszélgetési és a készenléti időt. A rádiófrekvenciás (RF) energia hatásai és a fajlagos abszorpciós ráta (SAR) Bekapcsolt állapotban a telefon és a Bluetooth kihangosító alacsony szintű rádiófrekvenciás (RF) energiát bocsát ki. Időszakos vizsgálatok és tudoányos tanulányok átfogó elezése útján nezetközi biztonsági irányelveket állapítottak eg. Ezek az irányelvek a rádióhullá-kibocsátásra vonatkozó, axiálisan engedélyezett energiaszinteket határozzák eg. Az irányelvek jelentős biztonsági ráhagyást tartalaznak, így 6 Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

7 biztonságot garantálnak indenki száára, a érési ódszerektől függetlenül. Az SAR (fajlagos abszorpciós ráta) a test által a obiltelefon használata közben felfogott rádiófrekvenciás energia ennyiségének eghatározására szolgál. Az SAR-értéket a laboratóriui körülények között ért legagasabb energiaszint alapján határozzák eg, de a obiltelefon tényleges SAR-szintje norál használat közben ennél jóval alacsonyabb lehet, ivel a telefonok kialakításuk révén indig csak a kiválasztott hálózat eléréséhez iniálisan szükséges energiát használják. A különböző SAR-értékek ne jelentenek feltétlenül arányosan különböző biztonságossági szintet. Az Aerikai Egyesült Állaokban forgalazott, rádió adó-vevő funkcióval rendelkező terékeket a Szövetségi Kounikációs Bizottságnak (Federal Counications Coission, FCC) tanúsítania kell. A teszteket az előírásoknak egfelelő helyzetekben és helyeken (azaz a fülhöz tartva, illetve a testen hordva) kell elvégezni. A telefont tesztelték a ruházatban vagy a testen hordva történő üzeeltetés szepontjából, ha legalább 15 -es távolságban van a testtől, és nincsenek fétárgyak a telefon közelében, illetve ha a Sony által kínált, egfelelő tartozékkal használják a testen hordva. Bekapcsolt Hotspot funkcióval 10 -es távolság került alkalazásra. Az SAR-értékekre és a rádiófrekvenciás energia kibocsátására vonatkozó további tudnivalók egtalálhatók a következő webhelyen: Repülőgépes ód Ha az eszköz rendelkezik Bluetooth vagy WLAN funkcióval, Repülőgépes ódban bekapcsolhatja ezeket, de használatuk tilos lehet a repülőgépek fedélzetén, illetve ás helyeken is, ahol a rádió adó-vevők használata ne engedélyezett. Ilyen helyeken és esetekben indig kérje az illetékesek engedélyét akkor is, ha Repülőgépes ódban szeretné bekapcsolni a Bluetooth vagy a WLAN funkciót. Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki. 7

8 Kártékony szoftverek A kártékony szoftverek (rosszindulatú alkalazások, angol gyűjtőnevükön: alware) olyan szoftverek, aelyek kárt tehetnek a obiltelefonban vagy a száítógépekben. Ilyen kártékony szoftverek és rosszindulatú alkalazások például a vírusok, a féregprograok, a képrograok és ás kéretlenül települő prograok. Az eszköz rendelkezik biztonsági funkciókkal a kártékony prograok elleni védekezéshez, azonban a Sony ne állítja és ne garantálja, hogy az eszköz ezáltal védett lenne a kártékony prograok behatolása ellen. A kártékony prograok által jelentett kockázatok csökkenthetők, ha tartalo letöltésekor vagy alkalazások fogadásakor elővigyázatosan jár el, ne nyit eg és ne válaszol eg iseretlen feladójú üzeneteket, csak biztonságos szolgáltatásokon keresztül kapcsolódik az internethez, illetve csak isert és egbízható forrásból tölt le tartalat obiltelefonjára. Tartozékok Csak Sony árkájú, eredeti tartozékokat használjon, továbbá kizárólag a hivatalos szervizpartnerek szolgáltatásait vegye igénybe. A Sony ne teszteli a független gyártók által készített tartozékokat. A használt tartozékok befolyásolhatják a rádiófrekvenciás energia kibocsátását, a rádió adó-vevő teljesítényét, a hangerőt, az elektroos biztonságot, illetve ás tényezőket is. A független gyártók által készített tartozékok és cserealkatrészek használata egészségügyi vagy biztonsági kockázatot jelenthet, illetve csökkentheti a terék teljesítényét. Kisegítő lehetőségek különleges igényekkel rendelkezők száára Az Aerikai Egyesült Állaokban forgalazott, kopatibilis Sony Xperia telefonok a szükséges tartozék alkalazása esetén kopatibilisek lehetnek a TTY-terinálokkal. További tájékoztatásért hívja a Sony Special Needs Center központot a (TTY) vagy a (beszéd) száon, illetve keresse fel a webhelyet. 8 Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

9 Régi elektronikus és elektroos készülékek, valaint akkuulátorok egseisítése A akkuulátorokon és elektronikus készülékeken lévő áthúzott szeéttároló szibólu azt jelzi, hogy az elektronikus eszközöket és az akkuulátorokat ne szabad háztartási hulladékként kezelni, hane el kell juttatni a egfelelő, újrahasznosítással foglalkozó gyűjtőhelyre. A terékek újrahasznosításával segít egelőzni a terészetre és az eberi egészségre esetleg ártalas következényeket. Ellenőrizze az újrahasznosítással kapcsolatos helyi szabályokat és az elektronikus készülékekhez és akkuulátorokhoz használatos gyűjtőpontokat: forduljon a helyi közigazgatási hivatalhoz, a helyi háztartási hulladéktároló és -feldolgozó telephelyhez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a teréket vásárolta, illetve hívja fel a egfelelő Sony ügyfélszolgálati központot, vagy látogasson el ide: Ne próbálja eg kivenni a terék belső akkuulátorait. A belső akkuulátorokat csak a hulladékfeldolgozó telephely vagy a szerviz képzett unkatársai távolíthatják el. Meóriakártya Ha a teréket egy kivehető eóriakártyával együtt szállítják, az adott eóriakártya általában kopatibilis a egvásárolt obiltelefonnal, de ne feltétlenül kopatibilis ás készülékekkel és azok inden eóriakártya-kezelési funkciójával. Más készülék egvásárlása vagy használata előtt ellenőrizze a kopatibilitást. Ha a terék rendelkezik beépített eóriakártya-olvasóval, eóriakártya egvásárlása vagy használata előtt ellenőrizze annak kopatibilitását. A eóriakártyákat általában forázva szállítják. Ha szeretné újraforázni a eóriakártyát, csak kopatibilis készüléken tegye ezt. Ha a eóriakártyát száítógép segítségével forázza, ne alkalazza az operációs rendszerek szabványos forázási ódját. A részletekért lapozza fel a készülék használati útutatóját, vagy forduljon a teréktáogatási ügyfélszolgálathoz. Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki. 9

10 SIM kártya Ha a telefon norál éretű SIM kártya nyílással rendelkezik, és ne kopatibilis éretű SIM kártyát (például, Micro SIM kártyát, Micro SIM kártyát ne Sony adapterrel, vagy Micro SIM kártya éretűre vágott SIM kártyát) helyez a SIM kártya nyílásba, azzal véglegesen károsíthatja a SIM kártyát vagy a telefont. A Sony ne vállal jótállást és felelősséget a ne kopatibilis vagy ódosított SIM kártya használatából eredő károkért. A 3D egjelenítő képességeket táogató eszközök száára Aikor az ezzel a telefonnal készült 3D képeket 3D-kopatibilis onitoron nézi, kelleetlenül érezheti agát, a szeeit egerőltetheti, fáradtságot vagy hányingert érezhet. Ezeknek a tüneteknek a egelőzése érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen tartson szünetet. A szünetek hossza és gyakorisága az egyéni igényektől függően változó lehet. Ha bárilyen kelleetlen érzete táad, hagyja abba a 3D képek nézegetését, aíg jobban ne lesz, és ha szükséges, forduljon orvoshoz. Olvassa el a telefonra csatlakoztatott vagy a telefonnal használt eszköz és szoftver használati utasításait. Ne feledje, hogy a gyerekek szee fejlődésben van (különösen a 6 évnél fiatalabb gyerekeké). Mielőtt a gyerekének egengedi, hogy 3D képeket nézzen, forduljon gyerekorvoshoz vagy szeészhez, és győződjön eg arról, hogy a képek egtekintése közben a gyerek betartja a fenti óvintézkedéseket. Vigyázat! Ha az eszköznek a telefonba vagy ás készülékbe való beillesztéséhez adapter szükséges, ne próbálja eg közvetlenül, a szükséges adapter nélkül behelyezni a eóriakártyát. A eóriakártya használata során betartandó óvintézkedések Óvja a eóriakártyát a nedvességtől. 10 Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

11 A eóriakártyán található érintkezőket ne érintse eg ujjaival vagy valailyen fétárggyal. Ne ejtse le, ne ütögesse és ne próbálja eghajlítani a eóriakártyát. Ne próbálja eg szétszerelni vagy ódosítani a eóriakártyát. Ne használja és ne tárolja a eóriakártyát nedvességnek vagy korrozív hatásoknak kitett helyen, nagy elegben (például nyáron bezárt autóban), közvetlen napfénynek kitett helyen, hősugárzó közelében stb. A eóriakártya-adapter végét ne próbálja eg nagy erővel egnyoni vagy eghajlítani. Ügyeljen arra, hogy a eóriakártya-adapter nyílásába ne kerüljön por, piszok vagy valailyen tárgy. Győződjön eg arról, hogy egfelelően helyezte be a eóriakártyát. A eóriakártyát indig olyan élyen tolja be a használt eóriakártya-adapterbe, aennyire csak lehetséges. A ne teljesen betolt eóriakártya esetleg ne űködik egfelelően. Javasoljuk, hogy fontos adatairól készítsen biztonsági entést. A gyártó ne vállal felelősséget a eóriakártyán tárolt adatok elvesztéséért vagy károsodásáért. A eóriakártyán tárolt adatok egsérülhetnek vagy elveszhetnek a eóriakártya vagy a eóriakártya-adapter kihúzásakor, ha a eóriakártya forázása közben árakiaradás lép fel vagy kikapcsolja a készüléket, az adatok írása vagy kiolvasása közben, illetve ha a eóriakártyát statikus elektroosságnak vagy erős elektroos ező hatásának kitett környezetben használják. A szeélyes adatok védele A terék kidobása előtt törölje az azon tárolt szeélyes adatokat. Az adatok törléséhez hajtsa végre a telefon teljes alaphelyzetbe állítását. Az adatoknak a telefon eóriájából való törlése ne biztosítja, hogy a törölt adatok ne legyenek visszaállíthatók egy későbbi felhasználó által. A Sony ne vállal Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki. 11

12 garanciát arra vonatkozóan, hogy a törölt adatok ne lesznek visszaállíthatók, és seilyen felelősséget ne vállal az ilyen adatok későbbi kitudódása vagy jogosulatlan használata esetén, ég akkor se, ha végrehajtotta a teljes alaphelyzetbe állítást. Hangerővel kapcsolatos figyeleztetés Kerülje az esetleg halláskárosodáshoz vezető agas hangerőszinteket. Végfelhasználói licencszerződés Az eszközzel együtt, illetve a kapcsolódó adathordozókon szállított szoftverek tulajdonosa a Sony Mobile Counications AB és/vagy annak társvállalatai, beszállítói és licencadói. A Sony ne kizárólagos, korlátozott licencjogot ad Önnek a Szoftver használatára kizárólag azzal az Eszközzel együttesen, aelyre a Szoftver telepítve van, illetve aellyel a Szoftvert szállítják. A Szoftver tulajdonjoga ne kerül eladásra vagy átruházásra, illetve ás ódon se lesz átengedve. Tilos bárilyen ódon feltárni a Szoftver forráskódját vagy alkotórészeit, ásolni vagy terjeszteni a Szoftvert, illetve ódosítani a Szoftvert. Ön jogosult átruházni a Szoftverhez kapcsolódó jogait és kötelezettségeit haradik félre, de kizárólag azzal az Eszközzel együtt, aellyel a Szoftvert kapta, és csak azzal a feltétellel, hogy az ilyen haradik fél írásban beleegyezik, hogy agára nézve kötelezőnek iseri el a jelen licencszerződés előírásait. A licencszerződés az Eszköz hasznos élettartaának végéig érvényes. A licencszerződést felondhatja azáltal, hogy írásban haradik félre ruházza át az Eszközzel kapcsolatos jogait. Ha Ön ne tartja be a jelen licencszerződés bárely feltételét vagy előírását, a licencszerződés azonnali hatállyal érvényét veszti. A Sony, illetve független beszállítói és licencadói a Szoftverre vonatkozó inden jogukat, jogcíüket és érdekeltségüket fenntartják. A Sony, és aennyiben a Szoftver haradik fél 12 Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

13 tulajdonában levő anyagot vagy kódot tartalaz, akkor az ilyen haradik felek is, a jelen előírások független kedvezényezettjei. A jelen licencszerződésre vonatkozóan Svédország törvényei az irányadók. A fenti rendelkezések a fogyasztói jogok által egengedett legnagyobb értékben érvényesítendők. Ha az eszközzel együtt vagy ahhoz kapcsolódóan kapott Szoftverhez további feltételek és kikötések is tartoznak, a Szoftver Ön általi birtoklását és használatát ezek az előírások is szabályozzák. Exportszabályozások Exportszabályozások: A jelen Szerződés keretében szállított terékekre az Európai Unió, az Egyesült Állaok és ás országok iport- vagy exportszabályozásai vonatkozhatnak. A Vásárló kötelezettséget vállal ezeknek a vonatkozó törvényeknek és szabályoknak a betartására, továbbá azoknak az export- és iportlicenceknek a beszerzésére és egújítására, aelyek szükségesek a terékeknek a jelen Szerződés értelében a Vásárló száára való biztosításához. Az előzőeket ne korlátozva, a Vásárló kötelezettséget vállal például arra, hogy tudtával és beleegyezésével ne exportálja vagy ne reexportálja a terékeket az Európai Tanács EK 428/2009 száú rendeletének II. fejezete vonatkozó cikkelyeiben eghatározott helyekre vagy szeélyeknek, továbbá, az előzőeket ne korlátozva, különösen betartja az Egyesült Állaok Korányának Exportszabályozási törvényeit ( EAR, 15 C.F.R , az Egyesült Állaok Kereskedeli Minisztériuának Ipari és Biztonsági Hivatala előírásainak egfelelően, valaint a gazdasági szankciókról szóló rendelkezéseket (30 C.F.R. 500 et. seq., az Egyesült Állaok Pénzügyinisztériuának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Irodája előírásainak egfelelően. Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki. 13

14 Korlátozott jótállás A Sony Mobile Counications AB, SE Lund, Sweden (Sony), illetve egfelelő helyi társ- vagy leányvállalata ezt a Korlátozott jótállást nyújtja az Ön obiltelefonjához, az ahhoz ellékelt eredeti tartozékokhoz és/vagy az Ön obil száítástechnikai eszközéhez (a továbbiakban Terék"). Aennyiben a Teréknek garanciális szervizre lenne szüksége, vigye vissza ahhoz a kereskedőhöz, aelytől vásárolta, vagy további inforációért forduljon a helyi Sony ügyfélszolgálati központhoz (országonként változó díjak erülhetnek fel), illetve látogasson el a webhelyre. Jótállásunk Ezen Korlátozott jótállás alapján a Sony garantálja a Terék tervezési, kivitelezési és anyaghibától entes űködését a vevő által történő eredeti vásárláskor. Ez a Korlátozott jótállás a obiltelefonra a Terék egvásárlásának eredeti dátuától száított két (2) éven át, az eredeti tartozékokra (például az akkuulátor, a töltő vagy a kihangosító) pedig a Terék egvásárlásának eredeti dátuától száított egy (1) éven át érvényes. Ait egteszünk Aennyiben a Terék a jótállás időszakában tervezési, kivitelezési vagy anyaghiba iatt norál használat közben vagy szolgáltatásában hibásan űködik, a vásárlás országában/területén* a Sony felhatalazott értékesítői, illetve a szervizpartnerek az itt felsorolt feltételek teljesülése esetén a legjobb belátásuk szerint egjavítják vagy kicserélik a Teréket. A Sony és szervizpartnerei fenntartják a jogot, hogy kezelési díjat száoljanak fel a leadott Terékre, ha arra a jótállás ne érvényes, az alábbi feltételek esetén. Felhívjuk a figyelét arra, hogy a szeélyes beállítások, a letöltött adatok és ás inforáció egy része a Sony Terék javításakor vagy cseréjekor elveszhet. Törvényi előírások, egyéb 14 Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

15 szabályok vagy technikai feltételek jelenleg ne teszik lehetővé, hogy a Sony bizonyos letöltött adatokról biztonsági ásolatot készítsen. A Sony ne vállal seilyen felelősséget seiféle elveszett adatért, és kártérítést se fizet seilyen ilyen veszteségért. A felhasználó felelőssége, hogy a Sony Terékében tárolt inden adatról (például letöltött adatok, naptár, kapcsolatok) biztonsági ásolatot készítsen, ielőtt Sony Terékét javításra vagy cserére leadná. Feltételek 1. Jelen Korlátozott jótállás csak akkor érvényes, ha a javítandó vagy kicserélendő Terékkel együtt a kereskedő (akit a Sony az adott Terék forgalazására felhatalazott) által az eredeti vevőnek átadott eredeti nyugtát beutatják, és a nyugta tartalazza a vásárolt Terék sorozatszáát** és a vásárlás dátuát. A Sony fenntartja a garanciális szerviz visszautasításának jogát, ha ezt az inforációt a Terék eredeti vásárlását követően eltávolították vagy ódosították. 2. Ha a Sony egjavítja vagy kicseréli a Teréket, az adott probléával egjavított vagy kicserélt Terék jótállási időszaka az eredeti jótállásból ég hátralevő időtartara vagy a javítástól, illetve cserétől száított kilencven (90) napra, illetve a kettő közül a hosszabb időszakra terjed ki. A javítás vagy csere funkcionálisan egyenértékű feljavított részegységgel is teljesíthető. A kicserélt alkatrész vagy szerkezeti rész a Sony tulajdonát képezi. 3. A jótállás ne vonatkozik a Terék szokásos használatából és kopásából eredő eghibásodásokra, illetve a szakszerűtlen használatból beleértve többek között a Terék ne szokásos ódon történő használatát és a Sony Terékekre vonatkozó használati és karbantartási utasítások figyelen kívül hagyását eredő hibákra. Ezenkívül ne érvényes a jótállás balesetből, szoftver- vagy hardveródosításból, vis ajorból, valaint folyadékok iatti károsodásból eredő eghibásodások esetén. Az újratölthető akkuulátor több int száz alkaloal feltölthető és kisüthető. Előbb-utóbb azonban inden akkuulátor használhatatlanná válik ez terészetes, a Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki. 15

16 használatból és a kopásból adódik. Aikor a készenléti vagy a beszélgetési idő jelentősen lerövidült, ideje kicserélni az akkuulátort. A Sony kizárólag a Sony által jóváhagyott akkuulátorok és töltők használatát javasolja. A kijelző élessége és színei kis értékben eltérhetnek az egyes telefonok esetében. A kijelzőn kis éretű világos vagy sötét pontok is egjelenhetnek. Akkor jelenhetnek eg, ha egy adott képpontban helyre ne állítható hiba történt. Két hibás képpont ég elfogadhatónak tekintendő. A kaera képének egjelenése kis értékben eltérhet az egyes telefonok esetében. Ez norális jelenség, ne jelenti a kaeraodul hibáját. 4. A Terék által használt obilhálózat üzeeltetője a Sony vállalattól független szolgáltató, ezért a Sony ne felelős ennek a rendszernek a űködéséért, rendelkezésre állásáért, lefedettségéért, szolgáltatásaiért és hatóköréért. 5. Ez a jótállás ne érvényes olyan Terékhibák esetén, aelyeket ne a Sony által felhatalazott partnerek által elvégzett szoftvertelepítések, ódosítások, javítások, illetve Terékfelnyitások okoznak. 6. Ez a jótállás ne érvényes olyan Terékhibák esetén se, aelyeket ne a Terékhez tervezett, ne Sony árkájú tartozékok vagy ás perifériák használata okoz. A Sony ne vállal seilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget azon hibákért, aelyeket a Terékben vagy a perifériákban vírusok, trójai prograok, képrograok (spyware) vagy egyéb rosszindulatú szoftverek okoznak. A Sony nyoatékosan javasolja, hogy telepítsen Terékére és a hozzá csatlakoztatott perifériákra egfelelő vírusvédeli szoftvert, és a készülék védele érdekében lehetőség szerint rendszeresen frissítse a szoftvert. Közisert azonban, hogy az ilyen szoftverek soha ne nyújtanak teljes védelet a Terék vagy perifériái száára, és a Sony ne vállal seilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget bárely vírusvédeli szoftver hibájából adódó károsodásért. 7. A Teréken levő bárelyik ploba egsértése a jótállás egszűnésével jár. 16 Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

17 8. EZEN A NYOMTATOTT KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZATON KÍVÜL NINCS MÁS, ÍRÁSBAN VAGY SZÓBAN NYILVÁNOSSÁGRA HOZOTT JÓTÁLLÁS. MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, ILLETVE A BÁRMELY KÜLÖNLEGES CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, CSAK EZEN KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMÁRA VONATKOZIK. A SONY ÉS LICENCPARTNEREI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMIFÉLE VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A KERESKEDELMI VESZTESÉGEKET ÉS A HASZON ELVESZTÉSÉT. EZEK A KÁRIGÉNYEK JOGILAG TELJES MÉRTÉKBEN VISSZAUTASÍTHATÓK. Bizonyos országokban és állaokban ne engedélyezett a véletlen és a következényes károk kizárása vagy korlátozása, illetve a vélelezett jótállás időtartaának korlátozása. Ezen jótállás ne befolyásolja a vevő törvények által biztosított állapolgári jogait, illetve a vevőnek a kereskedővel szebeni, a kereskedeli szerződés által biztosított jogait. * A garancia területi érvényessége Ha a Teréket az Európai Gazdasági Térség (EGT), Svájc vagy a Török Köztársaság területén vásárolta, és a Teréket az EGT, Svájc vagy Törökország területén történő eladásra szánták, akkor a teréket bárelyik EGT-tagországban, Svájcban vagy Törökországban azon ország garanciális feltételei ellett javíttathatja, aelyben a Terék javítása szükségessé válik; a garanciális javításhoz eellett ég az is szükséges, hogy az adott országban pontosan ilyen Teréket forgalazzon valaelyik felhatalazott Sony értékesítő. Annak érdekében, hogy egtudja, beszerezhető-e az adott Terék abban az országban, aelyben tartózkodik, hívja a helyi Sony ügyfélszolgálati központot. Kérjük, vegye figyelebe, hogy bizonyos szolgáltatások esetleg csak az eredeti vásárlás országában érhetők el. Ezt okozhatja például az, ha a Terék olyan belső vagy külső tulajdonságokkal rendelkezik, aelyek Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki. 17

18 különböznek a ás országokban értékesített azonos típus tulajdonságaitól. Eellett ne feledje: előfordulhat, hogy a SIMkártyával párosított (szolgáltatófüggő) Terékeket ne lehet javítani. ** Egyes országokban/területeken további inforációt kérhetnek (például garancialevél). Védjegyek és szerzői jogi értesítések Az üveggolyószerű ebléa, valaint az Xperia név a Sony Mobile Counications AB védjegye vagy bejegyzett védjegye. A Sony név a Sony Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye. Az Ericsson név a Telefonaktiebolaget LM Ericsson védjegye vagy bejegyzett védjegye. A Bluetooth név és ebléák a Bluetooth SIG Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei, és ezeket a jelöléseket a Sony inden esetben licenc alapján használja. A jelen dokuentuban elített egyéb terék- vagy vállalatnevek a egfelelő tulajdonosok védjegyei lehetnek. Minden itt kifejezetten át ne engedett jog fenntartva. 18 Ez a kiadvány internetes változata. Csak agáncélú felhasználásra nyotatható ki.

Felhasználói kézikönyv. RT-N12 sorozat. Szupersebességű vezeték nélküli N router

Felhasználói kézikönyv. RT-N12 sorozat. Szupersebességű vezeték nélküli N router Felhasználói kézikönyv RT-N12 sorozat Szupersebességű vezeték nélküli N router HUG7901 Első kiadás v1 December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva! Az ASUSTeK COMPUTER INC.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router

Felhasználói kézikönyv. Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router Felhasználói kézikönyv RT-N56U Extrém teljesítmény stílusos csomagban Kétsávú vezeték nélküli N Gigabit router Az ultra vékony és stílusos RT- N56U2.4GHz és 5GHz kétsávos átvitellel rendelkezik a páratlan

Részletesebben

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN

ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN ONLY VALID FOR CUSTOMERS CONTRACT JURISDICTION WITHIN Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Norway, Switzerland, Ukraine, or a member state of the European Union VALABLE POUR LES CLIENTS CONTRAT COMPÉTENCE

Részletesebben

Field Connect telematikai szerz dés

Field Connect telematikai szerz dés Field Connect telematikai szerz dés A John Deere - ISG vállalat különböz telematikai rendszereket fejleszt és értékesít. Ezek telematikai hardverekb l, szoftverekb l és szolgáltatásokból állnak össze (a

Részletesebben

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1

Copyright 2001 NEC Computers International BV 1 * Optional - Optionnel - Opcional - Optioneel - Opzionale - Valmulighed - Valmöjlighet Details of the product may vary from those illustrated. Dettagli dei prodotti possone variare de quelli illustrati.

Részletesebben

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640

Instructions for use WASHER-DRYER. Contents WDD 9640 Instructions for use WASHER-DRYER! This symbol reminds you to read this instruction manual. GB GB English,1 HU Magyar,13 TR Türkçe,25 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity

Részletesebben

1. Introduction 1. Bevezetés

1. Introduction 1. Bevezetés TERMS OF BUSINESS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Introduction 1. Bevezetés We are (, we, us or our ). a company registered in England and Wales (Company Number 07227848) and authorised and regulated by the Financial

Részletesebben

iphone 4 Fontos termékinformációs útmutató

iphone 4 Fontos termékinformációs útmutató iphone 4 Fontos termékinformációs útmutató Ez a Fontos termékinformációs útmutató tartalmazza a biztonsággal, kezeléssel, szabályzatokkal és szoftverlicenccel kapcsolatos tudnivalókat, valamint az iphone

Részletesebben

Digitális telefon adapter vagy VideoPhone megrendelés menete

Digitális telefon adapter vagy VideoPhone megrendelés menete Digitális telefon adapter vagy VideoPhone megrendelés menete A megrendelés megkezdése előtt bizonyosodj meg róla, hogy nálad van az internetes fizetésre is alkalmas VISA, VISA Electron vagy MasterCard

Részletesebben

Cat B100 telefon Felhasználói kézikönyv Cat B100 Phone User manual

Cat B100 telefon Felhasználói kézikönyv Cat B100 Phone User manual Cat B100 telefon Felhasználói kézikönyv Cat B100 Phone User manual Olvassa el az első használat előtt Biztonsági óvintézkedések Alaposan ismerkedjen meg a biztonsági óvintézkedésekkel, hogy képes legyen

Részletesebben

ipod touch Fontos termékinformációs útmutató

ipod touch Fontos termékinformációs útmutató ipod touch Fontos termékinformációs útmutató Ez a Fontos termékinformációs útmutató a biztonsággal, kezeléssel, szabályzatokkal és szoftverlicenccel kapcsolatos tudnivalókat, valamint az ipod touch jótállási

Részletesebben

ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV ZORPGPL UHU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 1.0b kiadás, a kézirat lezárva 2003. december 1-én. Copyright 2002, 2003, 2004, BalaBit IT Kft. A kiadvány tartalmának, illetve részeinek sokszorosítása abban az esetben

Részletesebben

Nokia 1200/1208 Felhasználói útmutató

Nokia 1200/1208 Felhasználói útmutató Nokia 1200/1208 Felhasználói útmutató 9202431 3. kiadás HU MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RH-99/RH-105 jelû készülék mindenben megfelel az alapvetõ követelményeknek, valamint

Részletesebben

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS

A PAPP LÁSZLÓ PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA BUDAPEST SPORTS ARENA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI GENERAL LEASE TERMS AND CONDITIONS A PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEI A RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ EGYEDI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKNEK AZ ÁLTALÁNOS BÉRLETI FELTÉTELEK MINDEN ESETBEN A MELLÉKLETÉT KÉPEZIK PAPP LÁSZLÓ

Részletesebben

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény

1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény 1992. Act LXIII. évi LXIII. law törvény protection of personal data and the data of public interest a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról The parliament - the Republic of

Részletesebben

AppleCare Protection Plan

AppleCare Protection Plan AppleCare Protection Plan for ipad Getting Started Guide Contents 5 English 41 Polski 59 Magyar AppleCare Protection Plan for ipad Fact Sheet Service and support from the people who know your ipad best

Részletesebben

BlackBerry Bold 9700 Smartphone. Biztonsági és termékinformációk

BlackBerry Bold 9700 Smartphone. Biztonsági és termékinformációk BlackBerry Bold 9700 Smartphone Biztonsági és termékinformációk MAT-26796-008 Rev.002 PRINTSPEC-021 SWDT43156-827121-0809053700-008 RCM71UW/RCN71UW Tartalom Fontos biztonsági előírások...3 Biztonsági információk...7

Részletesebben

Biztonsági és termékinformációk

Biztonsági és termékinformációk Biztonsági és termékinformációk BlackBerry Torch 9800 Smartphone MAT-33239-008 PRINTSPEC-021 SWDT43156-696706-0806052704-008 RCY71UW/RDG71UW Tartalom Fontos biztonsági előírások... 5 Biztonsági információk...

Részletesebben

STARCRAFT II: WINGS OF LIBERTY GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ

STARCRAFT II: WINGS OF LIBERTY GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ STARCRAFT II: WINGS OF LIBERTY GYORSINDÍTÁSI ÚTMUTATÓ Első lépések Minimális rendszerkövetelmények* PC Operációs Rendszer: Windows XP/Windows Vista /Windows 7 (Legújabb szervizcsomag) DirectX 9.0c-vel

Részletesebben

GT-I9250 Rövid kezelési útmutató

GT-I9250 Rövid kezelési útmutató GT-I9250 Rövid kezelési útmutató A felhasználói útmutató elektronikus változata További tudnivalókért lásd a felhasználói kézikönyvet a www.google.com/nexus. Az útmutató Adobe Acrobat fájl (.pdf) formájában

Részletesebben

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek

GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek GHABZE SOLUTIONS EUROPE Kft. CARRIAGE OF GOODS / ÁRUSZÁLLÍTÁS Conditions of Sub-Contracting 2015 / 2015. évi alvállalkozói feltételek 1. DEFINITIONS 1.1 In these conditions: the Company means GHABZE SOLUTIONS

Részletesebben

HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió. Nyomtató gyors bevezetés

HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió. Nyomtató gyors bevezetés HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió Nyomtató gyors bevezetés Szerzői jogok és védjegyek Copyright 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információk előzetes értesítés

Részletesebben

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap)

ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény. (borítólap) ISACA magyar szakkifejezés-gyűjtemény (borítólap) 2013 1 Köszönetnyilvánítás A magyar kiadás elkészítésében való közreműködésért szeretnénk köszönetet mondani: Fordítómunkáért: Grafikai munkáért: Véleményezésért:

Részletesebben

SMART All-in-One Használati utasítás

SMART All-in-One Használati utasítás SMART All-in-One Használati utasítás A2272PW4T/A2472PW4T 1 www.aoc.com 2013 AOC. Minden jog fenntartva! TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG...4 Elnevezési konvenciók...4 Tápfeszültség...5 Telepítés...6 Tisztítás...7

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Nokia Asha 210 Dual SIM

Felhasználói kézikönyv Nokia Asha 210 Dual SIM Felhasználói kézikönyv Nokia Asha 210 Dual SIM 1.1. kiadás HU Pszt... Ez az útmutató még nem minden, van még egy... A Microsoft Mobile Szolgáltatási feltételeiről és Adatvédelmi irányelveiről a www.nokia.com/

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX

Okos Mérés -val KNX. Smart Metering with KNX Okos Mérés -val KNX Smart Metering with KNX Inhalt / Content A KNX es fogyasztásmérés okos KNX Metering is Smart 4 A KNX Mérés műszaki meghatározása Az egyetlen vila KNX Metering Specification The only

Részletesebben

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension under the Agreement between Australia and Hungary on Social Security Megjegyzések az ausztrál öregségi nyugdíj igényléséhez az Ausztrália és Magyarország között

Részletesebben

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability

a kapcsolatokban rejlő érték / the value of relationships fenntarthatóság menedzsment / managing sustainability Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2012 az elnök üzenete / President s message 1 bevezetés a tigáz tevékenysége / introduction - activity of tigáz 4 a kapcsolatokban rejlő érték / the value

Részletesebben

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary

2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary 2015 Camp Counselors USA Counselor Program Agreement Hungary This agreement is between CCUSA Inc., (CCUSA) and (print name) you, a CCUSA participant H U Acceptance and Placement at a Camp 1. To apply to

Részletesebben