E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area km km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length km km

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E.ON Hungária Rt. Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2. Vezeték hossza Cable and pipe network length 76 429 km 7 392 km"

Átírás

1

2 E.ON Hungária Rt. Áram Electricity Gáz Gas Szolgáltatási terület Service area km km 2 Vezeték hossza Cable and pipe network length km km Ügyfelek száma Number of customers Értékesítés Sales GWh 729,3 Mio.m 3 Erômûvi termelés Power production 276,2 GWh Mérlegfôösszeg Total assets ,2 Mio. Ft/million HUF Adózás elôtti eredmény Net profit before taxation ,0 Mio. Ft/million HUF Foglalkoztatottak száma Number of employees 6 139

3 1 Tartalom Contents Az E.ON Hungária Rt. Felügyelô Bizottsága The Supervisory Board of E.ON Hungária Rt. A Felügyelô Bizottság beszámolója Report of the Supervisory Board Az E.ON Hungária Rt. Igazgatósága The Board of Directors of E.ON Hungária Rt. Az Igazgatóság elnökének beszámolója Report of the Chairman of the Board of Directors Az E.ON Hungária Magyarországon E.ON Hungária in Hungary A év üzleti környezete Business environment in the year 2000 A Start Projekt The Start Project Az E.ON Hungária részesedése az energetikában E.ON Hungária s stakes in the energy industry A vállalatcsoport The Group DÉDÁSZ Rt. TITÁSZ Rt. ÉDÁSZ Rt. KÖGÁZ Rt. DKCE Kft. Partnerünk a GEDOS Hungária Kft. Our partner Gedos Hungária Kft. E.ON Hungária Energetikai Részvénytársaság E.ON Hungária Energy Co. E.ON Hungária Energetikai Rt. Konszolidált Mérleg E.ON Hungária Energy Co. Consolidated Balance Sheet E.ON Hungária Energetikai Rt. Konszolidált Eredménykimutatás E.ON Hungária Energy Co. Consolidated Profit and Loss Account Magyarázat az üzleti jelentéshez Notes to the business report Könyvvizsgálói jelentés Report of the Auditor

4 2 Az E.ON Hungária Rt. Felügyelô Bizottsága The Supervisory Board of E.ON Hungária Rt. Dr. Otto Majewski A Felügyelô Bizottság elnöke Chairman of the Supervisory Board Reinhold Offermann A Felügyelô Bizottság tagja Member of the Supervisory Board Willi Gerner A Felügyelô Bizottság tagja Member of the Supervisory Board Prof. Reiner Frank Elsässer A Felügyelô Bizottság tagja Member of the Supervisory Board

5 3 A Felügyelô Bizottság beszámolója Report of the Supervisory Board Az elmúlt évben a világ egyik legnagyobb vállalati fúziójának és egy új cégcsoport kialakulásának lehettünk szemtanúi az energetikai iparágban. A VIAG és a VEBA vállalatok egyesülésével létrejött az E.ON AG. Az E.ON kulcságazatában az energetika területén, a Bayernwerk és a PreussenElektra összeolvadásával pedig az E.ON Energie AG, a világ legnagyobb magántulajdonban lévô energiaszolgáltatója alakult meg. Az E.ON Energie részesedései és érdekeltségei révén számos európai országban és régióban, különösen Közép-Kelet- Európában, Skandináviában, a Benelux-államokban és Svájcban, az európai szolgáltatók élvonalába tartozik. Magyarországi leányvállalatunk számára a fúzió nem volt közvetlen hatással a névváltozáson kívül. Az év során a Bayernwerk Hungária az E.ON Hungária nevet vette fel, ezzel is kifejezve, hogy immár egy még nagyobb vállalatcsoport tagjaként mûködik tovább a régióban. Last year we witnessed one of the world s largest corporate mergers and the formation of a new group of companies in the energy industry. E.ON AG was formed by the merger of VIAG and VEBA. In the field of energy, E.ON s core business, the merger between Bayernwerk and PreussenElektra created E.ON Energie AG, the world s largest privately-owned energy supply company. Through its shareholdings and affiliates, E.ON Energie is among the leading European supply companies in several European nations and regions, especially Central Eastern Europe, Scandinavia, the Benelux countries and Switzerland. For our Hungarian affiliate the merger had no direct impact apart from the change in name. In the course of the year Bayernwerk Hungária took on the name E.ON Hungária thereby expressing that in the future it will operate as part of an even larger group in the region. Dr. Otto Majewski a Felügyelô Bizottság elnöke Chairman of the Supervisory Board

6 4 Az E.ON Hungária Rt. Igazgatósága The Board of Directors of E.ON Hungária Rt. Konrad Kreuzer az Igazgatóság elnöke Chairman of the Board of Directors Dr. Manfred Heiszler az Igazgatóság tagja Member of the Board of Directors Dr.Christof Schulte az Igazgatóság tagja Member of the Board of Directors

7 5 Az Igazgatóság elnökének beszámolója Report of the Chairman of the Board of Directors A 2000 októberben Németországban lezajlott fúzió eredményeként jött létre a Bayernwerk Hungária Rt.-bôl az E.ON Energie AG 100%-os leányvállalata az E.ON Hungária Rt. A névváltozáson kívül ez ránk nézve nem volt semmilyen hatással, így a megkezdett szervezeti átalakítási munkáinkat folytattuk ben sikeres évet zárhattunk és eredményeink alapján továbbra is Magyarország vezetô vállalatai közé tartozunk. Büszkék vagyunk arra, hogy több mint munkatársunk munkájának köszönhetôen több mint 169 milliárd forint mérlegfôösszeg mellett milliárd forint adózás elôtti eredményt értünk el. Az év során az E.ON Hungária csoporton belül befejezett START projekt is már az energiapiac liberalizálására való felkészülésünk része. A projekt során újraszerveztük a vállalatcsoport mûködését annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjunk mûködni azáltal, hogy kiküszöböltük a szervezeten belül a duplikációkat és központosítottunk néhány feladatot. Ezirányú fáradozásaink a jövô évek során fognak kiteljesedni, amikor üzleti folyamatainkat új, egységes alapokra helyezzük. Az elmúlt év során folytattuk az üzleti folyamatok hatékonyságának javítását a vállalatcsoport minden tagjánál egységes, modern, SAP-alapú informatikai rendszer kialakításával. Az új rendszer bevezetése lehetôvé teszi számunkra, hogy az ügyfelekre összpontosítsunk, továbbá egyszerûsíti az ehhez kapcsolódó adatbázis gondozását, miközben folyamataink átláthatóbbak és jelentôsen gyorsabbak lettek ügyfeleink érdekében. Számítástechnikai központunk Pécsett immár mindegyik társaságunkat ellátja a szükséges informatikai infrastruktúrával. A rendszerintegráció jelentôségét alátámasztja az a tény, hogy a jelenleg folyó implementáció Magyarország legnagyobb számítástechnikai projektjei közé tartozik. Az E.ON Hungária immár szilárd és aktív résztvevôje a magyar gazdasági életnek, hisz az elmúlt években több mint millió Ft-t fektetett be Magyarországon. Társaságainknál folyamatosan hajtunk végre fejlesztéseket, korszerûsítéseket, hogy egyre inkább megfeleljünk mind ügyfeleink, mind pedig a piac jelen és jövôbeni kihívásainak. Felelôsséget vállaltunk Magyarország társadalmi életében is mind a kultúra, mind pedig az okta- E.ON Hungária Rt., a fully-owned subsidiary of E.ON Energie AG, was formed from Bayernwerk Hungária Rt. in October 2000 as a result of the merger taking place in Germany. Apart from the change in name, this had no impact on us. Therefore we continued our efforts to restructure the group. We closed a successful year in 2000 and based on our achievements we are one of the leading companies in Hungary. We are proud that with the contribution of more than 6000 colleagues, with more than HUF 169 billion worth of total assets, we generated HUF 10,206 billion net profit before taxation. Within E.ON Hungária Group in the course of the year the completion of the START Project was part of our preparation for the liberalisation of the energy market. During the project we reorganised the operation of the group in order to operate even more efficiently by eliminating duplicate entities within the organisation and by centralising tasks wherever possible. Such efforts will bear fruit in the following years when we implement new, uniform business processes. Last year we continued to improve the efficiency of our business processes by supporting them with a uniform, up-to-date, SAP-based IT system across all members of the group. The implementation of the new system allows us to focus on the clients and to simplify the maintenance of the associated database as well, while our processes are more transparent and significantly faster in serving our clients. Our IT centre, located in Pécs, provides all our companies by now with the necessary IT infrastructure. The significance of system integration is underlined by the fact that the ongoing implementation is among the largest IT projects in Hungary. E.ON Hungária has become a solid and active participant of Hungarian business life, as it invested over HUF million in Hungary throughout the previous years. In order that we increasingly meet the requirements of our clients as well as the present and future challenges of the market, we undertake continuous improvement and modernisation efforts in our companies. We have taken responsibility in Hungarian social life as well, in the spheres of culture and of

8 6 tás területén. Továbbra is támogatjuk a magyar mûvészeti élet kibontakozását csakúgy, mint ahogy az egyetemekkel ill. a fôiskolákkal megvalósuló együttmûködéseink során részt vállalunk fiatal, jól képzett szakemberek felkészítésében is. Évek óta az elsôdleges téma a magyar szakértôk között az energiaipar liberalizációja. Ez a kérdés mindenkor tevékenységünk középpontjában állt és így minden lépést megtettünk és a jövôben is megteszünk, hogy az elsôk között legyünk a piacnyitásra való felkészülésben. A piacnyitást ugyan elhalasztották, de mi ennek ellenére folyamatosan készülünk rá, hogy a versenykörnyezetben is megôrizhessük pozíciónkat. Ebben a versenyben bizonyára csak az a vállalat maradhat fenn, aki igazodik ügyfelei igényeihez. Ezt szem elôtt tartva a jövôben is mindent megteszünk ügyfeleink biztonságos kiszolgálásáért és kényelméért. Az elkövetkezô idôben is társaságunk kulcsterületére fogunk koncentrálni, tevékenységünket és energetikai szolgáltatásainkat dinamikusan az ügyfelek igényeinek megfelelôen fogjuk továbbfejleszteni. Munkatársaink a jövôben is azon fognak fáradozni, hogy az elkövetkezô években is Magyarország vezetô vállalatainak egyike lehessünk, annak ellenére, hogy 2001-ben az iparág helyzetére nem lesz pozitív hatással a kormányzat árpolitikája. education. We continue to support the enhancement of Hungarian artistic life and in cooperation with universities and colleges, we take part in the vocational training of young, highlyskilled professionals. The liberalisation of the energy industry has been for years the prime issue of Hungarian experts. This matter has always been in the focus of our attention and we have taken every step and will do so in the future as well, to be among the first in the preparation for market-opening. Although market opening was postponed, we continuously make preparations for it in order to secure our position in a competitive environment. Only those companies that can adjust to client requirements are likely to survive in this competition. Bearing this in mind, we will continue to do our best in providing our clients with safe service and comfort. We will continue to concentrate on the core business and we will develop our activities and energy services dynamically to meet the requirements of our clients. Our colleagues will continue to make efforts to ensure that we will remain one of the leading companies in Hungary in the following years despite the fact that state price policy will not have a positive impact on the industry in Konrad Kreuzer az Igazgatóság elnöke Chairman of the Board of Directors

9 7 Az E.ON Hungária Magyarországon E.ON Hungária in Hungary Az E.ON Hungária jogelôdje a 90-es évek elején kezdte meg kiépíteni üzleti tevékenységét Magyarországon. Az energiaszektor privatizációja során részesedést szerzett területi áramszolgáltatókban, a DÉDÁSZ Rt., TITÁSZ Rt. és ÉDÁSZ Rt.-ben, és egy gázszolgáltatóban, a KÖGÁZ Rt.-ben. Az E.ON Hungária a közel GWh áram és 729,3 millió m 3 földgáz értékesítéssel kiemelkedô helyet foglal el a magyarországi energiaszolgáltatók között. Az E.ON Energie AG 17 milliárd forintos beruházás keretében építette meg a Debreceni Kombinált Ciklusú Erômûvet. Az üzembe helyezésre egy évvel az alapkôletétel után, 2000 novemberében került sor. Az erômû építôje és üzemeltetôje a TITÁSZ által létrehozott Debreceni Kombinált Ciklusú Erômû Kft. Magyarországon ez az elsô erômû, amely a megtermelt villamos energiát nem a Magyar Villamos Mûveknek, hanem közvetlenül a területi áramszolgáltatónak, a TITÁSZ Rt.-nek értékesíti. Az E.ON Hungária Rt. igyekszik nem csak az energiaszolgáltatás területén ügyfeleinek és partnereinek komplex megoldásokat kínálni. Ezért január 11-én megalapításra került a Gedos Hungária Kft. 950 MFt alaptôkével, mely MFt forgalom mellett immár 120 munkatársat foglalkoztat. Feladatkörébe tartozik többek között új informatikai rendszerek és technológiák bevezetése, üzemeltetése, adatátviteli hálózatok tervezése, kivitelezése (LAN, WAN). A Call Centerhez hasonlóan üzemeltetett számítóközpont 365 nap, napi 24 órában áll rendelkezésre több mint 2000 felhasználó kiszolgálásáért. A Gedos Hungária emellett nyomdai- és borítékoló központot is üzemeltet ügyfelei részére. Az energiaszolgáltatáson túl a jövôben az E.ON Hungária további energiaközeli szolgáltatások bevezetését tervezi, mint pl. a vízellátás és multiutility modell az önkormányzatok részére. A magyar gazdaság egészének dinamikus fejlôdése nem egyenletes módon oszlik meg az egyes régiók között. Az infrastruktúra, mint megfelelô autópályák ill. autóutak hiánya, különösen délen és északkeleten határozott hátrányt jelentenek azokban a régiókban, ahol tagvállalataink, a DÉDÁSZ, a TITÁSZ és a KÖGÁZ mûködnek. Magyar és német befektetôi fórumok támogatásával, valamint a politikai szervezetek, egyetemek, üzleti intézmények és az ágazat közötti eszmecserében va- The legal predecessor of E.ON Hungária started business activities in the beginning of the 90 s in Hungary. In the course of the privatisation of the energy sector it acquired shares in electricity supply companies, DÉDÁSZ Rt., TITÁSZ Rt. and ÉDÁSZ Rt., and in one gas supply company, KÖGÁZ Rt. With electricity sales of 14,000 GWh and natural gas sales of 729,3 million m 3, E.ON Hungária has acquired an outstanding position among the energy supply companies in Hungary. E.ON Energie AG invested HUF 17 billion in building the Debrecen Combined-Cycle Power Station. One year after the foundation stone was laid, the power station became operational in November The power station was constructed and has been operated by Debreceni Kombinált Ciklusú Erômû Kft., established by TITÁSZ. This is the first power station in Hungary to sell the generated electricity directly to the regional electricity supply company, TITÁSZ and not to Magyar Villamos Mûvek (Hungarian Electricity Works). E.ON Hungária seeks to provide complex solutions to its clients and partners not only in the field of energy supply. Therefore, Gedos Hungária Kft. was founded on January 11, 1999 with HUF 950 million of capital, and by now generates a turnover of HUF 3,400 million and employs 120 people by now. Its activities include among others the implementation and technical support of new IT systems and technologies and the design and installation of data transmission networks (LAN, WAN). Similarly to the Call Centre, the computing centre operates 365 days, 24 hours a day and serves more than 2000 users. In addition, Gedos Hungária runs a printing and mailing centre for its clients. E.ON Hungária is planning to introduce more energy-related services over and above energy supply, for instance water supply and the multiutility solutions to municipalities. The dynamic growth of the Hungarian economy as a whole does not benefit all the regions in an equal manner. Lack of infrastructure, adequate motor ways and/or railroad connections especially in the south and north-east constitute a definite disadvantage for these regions where our affiliated companies DÉDÁSZ, TITÁSZ, KÖGÁZ are located. By sponsoring forums for investors in Hungary and Germany and actively participating in

10 8 ló aktív részvétellel az E.ON Hungária megpróbál megfelelni a magyar társadalom szerves részeként betöltött szerepének. Társadalmi szerepvállalás Gazdasági tevékenysége mellett az E.ON Hungária figyelme a magyar kulturális életre is kiterjedt. Színvonalas rendezvényekkel támogatott fiatal tehetséges mûvészeket és a magyar kulturális élet neves mûvészeit. A Zongora Ünnepe Keleten már hagyománynak számít, melynek megrendezését az E.ON Hungária (akkor még Bayernwerk Hungária néven) jelentôs mértékben támogatta mint fôszponzor. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy olyan neves mûvészek mint Hauser Adrienne, Kocsis Zoltán, Mocsári Károly és a török Hüseyin Sermet léphettek fel a tiszadobi Andrássy kastélyban. Környezetvédelem és regeneratív energiák Az Elsô Magyar Szélerômû Kft. megalapításában is jelentôs szerepet vállalt az E.ON Hungária. Az elôreláthatóan 2001 közepén a Duna melletti Kulcs helységben üzembe helyezendô szélerômû teljesítménye 600 kw és ez lesz az elsô, közcélú hálózatba termelô szélerômû Magyarországon. Az E.ON csoportnál már hagyomány a környezetvédelem, és az új energiák kutatása és alkalmazása. Ugyanúgy ide tartozik a szélerômû projekt, mint az együttmûködés a Debreceni Egyetemmel. Itt az E.ON Energie AG és az E.ON Hungária Rt. támogatása révén valósulhat meg egy fotovoltaikus rendszer, mely a napenergia hasznosításának gyakorlati lehetôségeirôl nyújt adatokat. A három napelem teljesítménye várhatóan 9 kw lesz, de a projekt az áramtermelésen túl arra is szolgál, hogy folyamatosan értékeljék azokat az adatokat, amelyek a napelemek mûködését, hatásfokát mutatják. A napelemes projekthez egy mobil meteorológiai állomás is tartozik, amely adatokat szállít arról, hogy milyen hatással vannak az idôjárási, környezeti változások az ilyen jellegû energiatermelésre. the exchange of ideas among political entities, universities, business institutes and industry, E.ON Hungária tries to live up to its role as an integrated part of the Hungarian society. Social role Besides the operational activities of the company, E.ON Hungária turned its attention to Hungarian cultural life, as well. With first class events, it supported young talented artists and renowned artists of the Hungarian cultural life. The Piano Festival in the East is now a tradition and E.ON Hungária (under the name Bayernwerk Hungária at the time) as the chief sponsor, made significant contributions towards its organisation. It made it possible for famous artists like Adrienne Hauser, Zoltán Kocsis, Károly Mocsári and Hüseyin Sermet from Turkey to perform in the Andrássy Castle of Tiszadob. Environment and renewable energies E.ON Hungária also played a significant role in the foundation of Elsô Magyar Szélerômû Kft. (First Hungarian Wind Power Station Kft.). Situated in Kulcs by the river Danube, the 600 kw wind power station is expected to be operational from the middle of 2001 and will be the first wind power station in Hungary to deliver electricity to the public network. The protection of the environment and the research and application of new sources of energy are a tradition in the E.ON Group including the wind power station project as well as the cooperation with the University of Debrecen. With the support of E.ON Energie AG, E.ON Hungária Rt., they aim to construct a photovoltaic system, which will provide data on the practical aspects of the usage of solar energy. The total output of the three solar collectors is planned to reach 9 kw, but besides electric power generation, the project is also in charge of continuously analysing the data which describe the operation and the efficiency of the solar collectors. As part of the solar collector project, a mobile meteorological station provides data on the effects weather and environmental changes have on this type of energy generation.

11 9 A év üzleti környezete Business Environment in the Year 2000 Az Európai Unió felé tartó magyar gazdaság alakulására 2000-ben összességében továbbra is dinamizmus és töretlen fejlôdés volt jellemzô. A csatlakozásra váró országokra vonatkozó brüsszeli jelentés Magyarországot látja az egyik legesélyesebb pályázónak. Jelentôs pozitívum, hogy az energetikával kapcsolatos uniós elvárás teljesítésében Magyarország érte el a legnagyobb elôrehaladást. A magyar gazdaságot 2000-ben élénk fejlôdés, ugyanakkor az Európai Unió mércéjével mérve magas infláció jellemezte. Míg az év elsô felében a bruttó hazai össztermék dinamikus fejlôdése volt megfigyelhetô (I. negyedév 6,6%, II. negyedév 5,8%), addig az év második felében a növekedés üteme észrevehetôen lelassult (III. negyedév 4,6%). Éves szinten a GDP az elôzô évi 4,5%-os ütemhez képest megközelítôleg 5,5%-ot ért el. Nemzetközi összehasonlításban Magyarország továbbra is magas GDP növekedésû országnak számít. Hasonló volt a fogyasztói és a termelôi árindexek alakulása is, hiszen az év elsô felére prognosztizált egyszámjegyû adatok az év második felében, nem kis részben az olajár változásának köszönhetôen, érezhetôen romlottak. Éves szinten az ipari termelôi árindex az elôzô évi 5,4%-ról 11,7%-ra nôtt, a fogyasztói árindex pedig az elôzô évi 10,0%-ról 9,8%-ra csökkent. A termelôi és fogyasztói árak közötti ütemkülönbség a fogyasztók szempontjából kedvezô, ugyanakkor jelzi, hogy mind a termelés, mind az import oldaláról nô a fogyasztói árakra nehezedô nyomás. A reálkereset 1,2%-kal növekedett. A foglalkoztatottak száma, részben a kedvezô konjunktúra következtében 52 ezer fôvel magasabb, míg a munkanélküliek száma 24 ezerrel alacsonyabb, mint egy évvel korábban, így az év végére a munkanélküliségi ráta 6% körül alakult. A gazdaság növekedésének zömét nem a foglalkoztatottság bôvülése, hanem a termelékenység emelkedése biztosította. A kormány a villamos energia árát csak az infláció tervezett mértékéhez (6%) közeli mértékben növelte, melynek mértéke így 3,8%-kal elmaradt a tényleges inflációtól. A villamos energia árszabályozási rendszerének hatálya 2000 végén lejárt. A 2001-tôl érvényes szabályozás induló árának megalapozására 2000 fo- In the process of accessing to European Union, the Hungarian economy was characterised by a sustained dynamic development in The Brussels Report on the countries waiting for accession found Hungary to be among the strongest candidate. It is significant that it was Hungary that made the greatest progress towards fulfilling EU requirements with respect to the energy industry. The Hungarian economy was characterised by rapid growth in the year 2000 although accompanied by a high rate of inflation by European Union standards. While the first half of the year saw a dynamic growth of the gross domestic product (1stQ 6.6%, 2ndQ 5.8%), there was a noticable slowdown in the second half of the year (3rdQ 4.6%). The annual GDP growth reached approximately 5.5% compared to 4.5% in the previous year. In an international comparison, though Hungary is still considered to be a high GDP-growth country. Consumer and production price indices evolved similarly. The projected one-digit figures of the first half of the year deteriorated noticeably, primarily due to the change in oil prices, over the second half of the year. The annual industrial production price index increased from previous year s 5.4% to 11.7% and the consumer price index decreased from 10.0% in the previous year to 9.8%. The difference between the rate of production and consumer prices is beneficial for the consumers, but it signals growing pressure on consumer prices both from the production and the import side. Real wages increased by 1.2 %. Partly because of favourable economic growth, the number of employed increased by 52 thousand, while the number of unemployed was reduced by 24 thousand compared to the previous year resulting in an unemployment rate of appr. 6% at the end of the year. The majority of the economic growth was enabled not by increased employment but by higher productivity. Electricity prices were increased by the government only by a rate close to the budgeted rate of inflation (6%) and hence it was 3.8% below the actual rate of inflation. The regulatory system of electricity prices was

12 10 lyamán átfogó költség-felülvizsgálat zajlott az iparágban. A január 1-tôl életbe lépett árrendeletben meghatározott árak csak részben ismerik el az áramszolgáltatók által jogosnak ítélt költségeket. A gázipart sem hagyták érintetlenül a folyamatok. Itt is egy új gáztörvény van elôkészületben. Az átlagoshoz képest melegebb idôjárás következtében visszaesett a gázértékesítés az elôzô év azonos idôszakához képest, valamint a nem kielégítô állami árpolitika következtében a bruttó árrés messze elmaradt a várakozásoktól. A évben hozott árrendeletek alapján a gázbeszerzési árak növekedése jóval meghaladta a gázértékesítési árak növekedését. Az infláció figyelembevételével a bruttó árrés reálértéke csökkent. Az energiapolitikai helyzetet a piac liberalizációjára való készülôdés jellemezte. A kormány az árampiac nyitásának 2001-re tervezett idôpontját január elsejére módosította. A piac megnyitásához még számos kérdésben hiányzik a piaci szereplôk egyetértése. Az év folyamán a MEH irányításával, az áramszolgáltatók és más piaci szereplôk közremûködésével kiterjedt szakmai munka folyt a szabadpiaci feltételek mellett alkalmazható vezetékhasználati díjrendszer elôkészítésére. Társaságunk stratégiai célja, hogy megváltozott piaci körülmények mellett továbbra is sikeresen mûködjön és aktív alakítója legyen Magyarország és a régió gazdasági és társadalmi fejlôdésének. in force until the end of In order to substantiate the base price for the regulation valid in 2001, a comprehensive cost review took place in the industry in The prices specified by the price decree to be in force after January 1, 2001 acknowledge only in part the costs electricity supply companies deem justifiable. The gas industry was also influenced by these processes. The new gas legislation is under preparation. Due to higher than average temperatures, gas sales were lower than in the same period of the previous year and because of the unsatisfactory national price policy, the gross margin on prices fell far short of expectations. On the basis of the price decree of 2000, the growth of gas purchase prices was well in excess of the growth of gas sales prices. Considering the rate of inflation, the real value of the gross margin on price dropped. Energy policy-making was marked by the preparation for market liberalisation. The originally planned date of market-opening was modified by the government from 2001 to January 1, No consensus has been reached by market players over several issues required for marketopening. Led by the MEH (Hungarian Energy Office), extensive work was undertaken by electricity supply companies and other market players during the year to prepare a network usage fee system appropriate under free market conditions. It is the strategic objective of our company to successfully operate under changed market conditions in the future and to play an active role in shaping the economic and social development in Hungary and the region.

13 11 A START Projekt The START Project Az 1999-ben megkezdett START Projekt célja az volt, hogy a csoporton belül meglévô szinergiák kihasználásával felkészítse az E.ON Hungária vállalatcsoportot a piacnyitásra. Az év folyamán a START eredményeiben kiteljesedett és a legtöbb elemében befejezôdött. A projekt fókuszában az állt, hogy olyan vevôorientált folyamatokat és támogató szervezeteket alakítson ki, amelyek egyrészt alkalmasak a piacnyitás követelményei között is stratégiai céljaink megvalósítására, másrészt biztosítják a csoport eredményes, az ügyfelek részére magas szolgáltatási színvonalú mûködését. A projekt alapkoncepciója volt a szolgáltató feladatok központosítása minden olyan esetben, amikor a vevôi igények tükrében ez tûnt a jobb megoldásnak, a decentralizált funkciók ennek megfelelô optimalizálásával, valamint az új struktúrának megfelelô kommunikáció biztosítása. Ilyen központosított funkcióval állítottuk fel az értékesítési, energia-beszerzési és hálózati kompetencia központokat, amelyek egyaránt foglalkoznak stratégiai kérdésekkel, és a szakmai területükhöz tartozó operatív feladatokkal. Az energiatermelési kompetencia központ felállítása folyamatban van. A logisztikai tevékenység és a jövedelem elszámolása társaságcsoport szintû szolgáltatási központként mûködik. Egyes szakmai területek, mint a kontrolling és a humán erôforrás, a stratégiai jelentôségû és az operatív feladatok összekapcsolásával a meglevô szervezeti keretek között mûködik a holding nagyobb részvétele mellett. Ezeken a területeken a korábbinál is erôsebb szakmai együttmûködés alakult ki a leányvállalatokkal a holdingirányítás felügyelete mellett. A START Projekt nemcsak az E.ON Hungária feladatait és szervezetét érintette, hanem a leányvállalatok teljes mûködését, beleértve a kirendeltségek mûködési modelljét is. A vállalatcsoporton belüli együttmûködés sokat fejlôdött, és az így szerzett tapasztalatokra építhetünk a további szervezetkorszerûsítések során. A projekt az elôre tervezett idôben és költségkereten belül, az elvárt eredményekkel teljesítette célját, és ezzel nagy lépést tettünk a piacnyitásra való felkészülés érdekében. Launched in 1999, the goal of the START Project was to prepare the E.ON Hungária Group for the market opening by using the synergy potential of the group. In the meantime START achieved its objective and the majority of its elements was completed during the year. The focus of the project was to develop customer oriented business processes and supporting organisations that are appropriate under open market conditions to achieve our objectives on the one hand, and to ensure the profitable operation of the group with high customer service levels on the other. The basic concept of the project was to centralise service task, whenever the customer demands suggested this to be the better solution and to optimise the remaining decentralised functions accordingly and to ensure communication within the new structure. Such centralised function was given to the newly established sales, energy procurement and network competence centres, which are in charge of strategic issues and operational activities in their specific professional area. The establishment of the energy generation competence centre is in progress. Logistics and payroll activities are operated as a group-level service centre. Certain areas like controlling and personnel development, continue to function in the existing organisational framework with the joined task of strategic issues and operational activities, while experiencing increased involvement of the holding. Under the supervision of the holding management, co-operation between the affiliates became even stronger in these areas. The START Project incorporated not only the activities and organisation of E.ON Hungária but also the entire operation of affiliates including the operational model of sales offices. Co-operation within the group improved to a great extent and we can build on these experiences when planning further organisational enhancements. The project achieved its objective by delivering the expected results within the planned time scale and budget, which is an important step in the preparation for market-opening. The achievements of the START Project will

14 12 A START projekt eredményei a PQM (Process Quality Management) projektünk során fognak egészében kiteljesedni, amikor is a vállalatcsoport 180 folyamatát világítjuk át és helyezzük egységes alapokra. A munkák elsô körben a DÉDÁSZ és TITÁSZ bevonásával kezdôdnek, ahol külön projektcsoportok dolgoznak az új rendszer bevezetésén, beépítve a START Projekt eredményeit. fully materialise during our PQM (Process Quality Management) project when we will secure the operation of 180 standardised processes of the Group. The work will commence with the involvement of DÉDÁSZ and TITÁSZ in the first round, where separate project teams are in charge of fully implementing the results of the START Project.

15 13 Az E.ON Hungária részesedése az energetikában E.ON Hungária s stakes in the energy industry

16 Széchenyi tér, Pécs Széchenyi square, Pécs

17 15 Dél-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság South-Transdanubian Electricity Supply Company DÉDÁSZ Részvényesek Shareholders E.ON Hungária Rt. 90,61% Kisrészvényesek Minority shareholders 9,39% Gazdasági Minisztérium 1 aranyrészvény Economic Affairs 1 golden share Ministry of Szolgáltatási terület Service area km 2 Hálózat hossza Network length km Vevôk száma Number of consumers Értékesítés Sales GWh Értékesítés vevôi kategóriák szerint Sales according to consumer categories Teljesítménydíjas Large consumers 49,9% Háztartások Residential consumers 35,9% Alapdíjas General tariff consumers 11,1% Egyéb Other 3,1% Felügyelô Bizottság Supervisory Board Konrad Kreuzer elnök Chairman Igazgatóság Board of Directors Dr. Manfred Heiszler elnök ig Chairman until April 18, 2000 Hans Schmidmaier tag ig Member until April 18, 2000 Reguly Zoltán tag ig Member until April 18, 2000 Dr. Bayer József tag tól Member since April 18, 2000 Dr. Manfred Heiszler tag tól Member since April 18, 2000 Paluska Zoltán ügyvezetô igazgató, tôl elnök Managing Director, Chairman since May 17, 2000 Hermann Wackerhage tag Member Siegfried Wanzek tag tól ig Member since April 18, 2000 until December 31, 2000 Roll István a munkavállalók képviselôje Employee s representative Nagy Fáró Tibor a munkavállalók képviselôje Employee s representative Szeremleyné Varga Erzsébet tag Member

18 16 DÉDÁSZ Az augusztus 1-én megalakult Dél-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság részvényeinek 47,3%-át az állam mint tulajdonos 1995 végén eladta a német Bayernwerk AG-nak. A Bayernwerk AG részesedését 1999-ben magyar leányvállalatának, a Bayernwerk Hungária Rt.-nek, az E.ON Hungária Rt. jogelôdjének adta át, aki részesedését 2000 végére 90,61%-ra növelte. A társaság a privatizáció óta eltelt idôszak legsikeresebb évét zárta 2000-ben. Az adózás elôtti eredmény MFt, amely 9,67%-os sajáttôke-arányos megtérülést jelent. Az eredmény elérésének legfontosabb tényezôje a teljesítménydíj csökkentése és az árrés növekedése volt. Megfordult a hálózati veszteség évek óta növekvô tendenciája, és a megelôzô évi 14,6%- os hálózati veszteség 13,9%-ra csökkent hez képest tovább javult a társaság pénzügyi helyzete is, ezzel lehetôvé vált, hogy reálértékben több mint 30%-kal növekedjenek a beruházások. A hálózati beruházások hatására javult az üzembiztonság, csökkent az üzemzavarok száma és a mûszaki hálózati veszteség. Ezek az eredmények a társaság számára kedvezôtlen gazdasági feltételek mellett valósultak meg. Az értékesítési ár növekedése 5,9% volt, ami lényegesen elmarad a tényleges inflációtól. A villamosenergia-fogyasztás tovább csökkent, a régióban az ipari fejlôdés stagnál. A szabálytalan vételezések aránya ezen a szolgáltatási területen az országos átlagnál magasabb. A társaság 2000-ben GWh villamos energiát értékesített, mely 1,0%-kal elmarad az elôzô évitôl. A nagyfogyasztók fogyasztása 1,5%-kal növekedett, a kisfogyasztók felé történô értékesítés mennyisége 2,2%-kal csökkent, elsôsorban az év utolsó hónapjainak szokatlanul meleg idôjárása következtében. A DÉDÁSZ Rt. az üzleti évet MFt (elôzô évi adat:1.664 MFt) adózás elôtti eredménnyel zárta, amely az elôzô évit és a tervezettet is jelentôsen meghaladta. Az eredménynövekedés a hatékony gazdálkodással, a hálózati veszteség csökkentô program eredményeként és a környezeti lehetôségek kihasználásával valósulhatott meg. A társaság intenzív munkájának egyik sikere, hogy a DÉDÁSZ Rt ben a gazdálkodás több terüle- South-Transdanubian Electricity Supply Company was established on August 1, At the end of 1995 the state as the owner sold 47.3% of the shares, to the German Bayernwerk AG. In 1999 Bayernwerk AG transferred its shares to its Hungarian affiliate Bayernwerk Hungária Rt., the legal predecessor of E.ON Hungária Rt., which increased its share by the end of 2000 to 90.61%. The year 2000 was the company s most successful year since privatisation. Net profit before taxation was HUF 2,946 million, which corresponds to a 9.67% return on equity. Most important factors to achieve the result were lower capacity fees and a higher margin on price. The increasing trend of network losses over the previous years could be reverted. They decreased from 14.6% in the previous year to 13.9%. The financial situation of the company improved in comparison with 1999 as well allowing a growth of investment in real terms by more than 30%. As a result of network investments, the safety of operation improved and both the number of breakdowns and technical network losses could be reduced. These results were achieved in spite of some negative developments of the economic boundary conditions. Sales prices increased by 5.9%, which was substantially lower than the actual rate of inflation. Electricity consumption continued to decrease and the industrial development in the region was stagnant. The ratio of unlawful consumption in the supply area was above the national average. The company sold 3,623 GWh electricity in 2000, which is 1% less than in the previous year. Consumption of large customers increased by 1.5%, whereas of small customers it decreased by 2.2% mainly due to the unusually mild weather in the last months of the year. DÉDÁSZ Rt. completed the business year with a HUF 2,946 million net profit before taxation (previous year: HUF 1,664 million), which is well in excess of the previous year and the plan. The profit growth was achieved through efficient management, a successful network loss reduction programme and capitalisation on environmental

19 17 DÉDÁSZ tén teljesítménygazdálkodás, költségcsökkentés, pénzügyek minden korábbi évet meghaladó eredményeket ért el. A fogyasztói elégedettségi vizsgálat mutatói az elôzô évekhez képest ismét javultak mind a háztartási, mind az üzleti ügyfelek körében. A DÉDÁSZ Rt. az ügyfél-elégedettség tekintetében második helyen áll a magyar áramszolgáltatók között. Kedvezô fogadtatással tették meg a call centeres ügyintézés irányába az elsô lépéseket, amely a társaság egész területére kiterjedô számlázással és tanácsadással kapcsolatos ügyintézést biztosít. A DÉDÁSZ Rt. aktívan részt vett az E.ON Hungária társaságcsoport START projektjében ben befejezte annak az új szervezetnek a kiépítését, amely liberalizált környezetben versenyképes mûködést és a társaságcsoporton belüli szinergiák kihasználását biztosítja. A évnek - a gazdasági eredmények és az új szervezet kialakítása mellett - önmagában nem mérhetô, de nagyon fontos eredménye a vállalati kultúra kedvezô változása. A hatékony projekt management, a teljesítmény-központúság, a szakterületek közötti megerôsödött együttmûködés példát mutatott a munkatársak számára a csapatmunka és az üzleti folyamat-orientáltság területén. opportunities. It is a great success of the company s intensive efforts that in many fields of operation performance management, cost reduction, financials the performance of DÉDÁSZ Rt. in 2000 outstripped all previous years. The customer satisfaction survey results once again improved in comparison with the previous years both for residential and business clients. With respect to customer satisfaction, DÉDÁSZ Rt. ranks number two among Hungarian electricity supply companies. As a first step towards call centre services, company-wide invoicing and counselling services were introduced and well received by the customer. DÉDÁSZ Rt. participated actively in the START Project of the E.ON Hungária Group. In 2001 the implementation of the new organisation will be completed which will ensure competitive operation in a liberalised environment and also the capitalisation on intra-group synergies. In addition to the financial results and the establishment of the new organisation, another very important, although not discretely measurable achievement of the year 2000 is the favourable change in corporate culture. Efficient project management, result-orientation, stronger inter-departmental co-operation provided colleagues with a role model for teamwork and business process orientation.

20 18 DÉDÁSZ Mérleg Balance Sheet Eszközök Assets millió forintban in million HUF Befektetett eszközök Fixed assets , ,7 Immateriális javak Intangible assets 65,0 136,9 Tárgyi eszközök Tangible assets , ,2 Befektetett pénzügyi eszközök Financial investments 29,8 23,6 Forgóeszközök Current assets 8 015, ,5 Készletek Inventories 482,0 523,7 Követelések Receivables 5 547, ,8 Értékpapírok Securities 755,4 944,5 Pénzeszközök Liquid assets 1 231, ,5 Aktív idôbeli elhatárolások Prepaid expenses 1 685,9 182,1 Eszközök összesen Total assets , ,3 Források Liabilities millió forintban in million HUF Saját tôke Equity , ,3 Jegyzett tôke Share capital , ,7 Tôketartalék Capital reserve 120,2 120,2 Eredménytartalék Accumulated profit reserve 143,5 271,3 Értékelési tartalék Valuation reserve 0,0 0,0 Mérleg szerinti eredmény Profit per balance sheet 127,8 276,1 Céltartalék Provisions 635, ,5 Kötelezettségek Liabilities 5 484, ,8 Passzív idôbeli elhatárolások Accrued expenses 3 757, ,7 Források összesen Total liabilities , ,3

Pénzügyi gyorsjelentés 2005

Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 Financial overview 2005 Pénzügyi gyorsjelentés 2005 1. Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Az E.ON Hungária Kulcsmutatói Árbevétel 1 559 Mio Befektetett tőke 1 026 Mio Villamos energia

Részletesebben

Pénzügyi gyorsjelentés 2006.

Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Pénzügyi gyorsjelentés 2006. Financial overview 2006 1. Az E.ON Hungária kulcsmutatói Az E.ON Hungária kulcsmutatói Árbevétel 1 884 Mio Kumulált befektetett tőke 1 043 Mio Villamos energia elosztás 15,6

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

Statisztikai számjel / Statistical Code

Statisztikai számjel / Statistical Code 1 1 1 0 0 0 1 3 9 6 2 1 A EREDMÉNYKIMUTATÁS / PROFIL/LOSS ACCOUNT A VARIANT (Összköltség eljárással) (Prepared using the total coust method) Previous year Tárgyév / The year under review 01. Belföldi értékesítés

Részletesebben

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve

A Fővárosi Vízművek Zrt évi Üzleti terve A Fővárosi Vízművek Zrt. 2012. évi Üzleti terve 1. oldal a 5 oldalból Vezetői összefoglaló 1 Vezetői összefoglaló A Fővárosi Vízművek Zrt. stratégiai céljai alapjaiban nem változnak. A 2012-es gazdálkodást

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 8 8 6 5 7 1 6 9 2 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 4 5 2 8 Cégjegyzék szám FairConto Audit Könyvvizsgáló Kft A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt 61-65. A vállalkozás

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

Éves Jelentés Annual Report 2001

Éves Jelentés Annual Report 2001 Éves Jelentés Annual Report 2001 E.ON Hungária Rt. 2001 Áram Electricity Gáz Gas Szolgáltatási terület Service area 55 424 km 2 13 650 km 2 Vezeték hossza Network length 77 140 km 7 752 km Ügyfelek száma

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény

építészet & design ipari alkalmazás teherautó felépítmény A Design-Composit egy kompozitpaneleket gyártó vállalat, mely teherautó felépítményekhez, az építészet számára és design termékekhez készít paneleket. We are an innovative manufacturer of composite panels

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA

TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA TERÜLETFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉS MEGVALÓSULÁSUK KÉSMÁRKI GALLI SZILVIA ÖSSZEFOGLALÁS A kilencvenes éveket mindenekelőtt a munkanélküliség és a gazdasági megújulás elemei, elsősorban a külföldi tőkebefektetések

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. Statisztikai számjel: 10197879-6512-114-01 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Eszközök 2002. december 31. adatok millió Ft-ban A tétel megnevezése 2001.12.31 2002.12.31 a b c d e 1 Pénzeszközök 12 064 35 449 2 Állampapírok

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Smart City strategy in Hungary

Smart City strategy in Hungary Smart City strategy in Hungary Dr. Kálmán Kovács Director, Federated Innovation and Knowledge Centre of Budapest University of Technology, Hungary 9th IT STAR, Warsawa, 8-9 October 2015 Topic I - National

Részletesebben

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW

TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW ALL KYOKUSHIN KARATE WT - TOURNAMENT DRAW TOURNAMENT DRAW WOMAN KATA TOURNAMENT DRAW WOMAN 55 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN 65 KG TOURNAMENT DRAW WOMAN +65 KG Minôségi termékeink Világbajnok csomagolásban! World Champion in packaging! Valdor Darfresh

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat

Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat Helló Magyarország, megérkeztünk! partneri ajánlat MI AZ A TAX FREE? WHAT IS TAX FREE SHOPPING? Tax free, vagyis ÁFA mentes vásárláskor a vásárló a termék ÁFA tartalmának jelentős részét visszaigényelheti.

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. középszint angol nyelven 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖZGAZDASÁGI-MARKETING ALAISMERETEK ANGOL NYELVEN THE BASICS OF MARKETING ECONOMICS KÖZÉSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA STANDARD LEVEL WRITTEN

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai

Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése és pénzügyi kimutatásai (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Az MKB Értékpapír és Befektetési Rt. üzleti jelentése A teljeskörû

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 4 4 4 8 0 4 3 6 9 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 1 5 7 Cégjegyzék szám FairConto Ügyviteli Szolgáltató és Tanácsadó Zrt. A vállakozás megnevezése 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan

A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan A Continental Automotive Hungary beszállítói stratégiája Beszállítók kiválasztása és fejlesztése helyben és globálisan Business Unit Passive Safety & Sensorics Continental Corporation A Continental világszerte

Részletesebben

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább?

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) Corvinus University of Budapest Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Magyar Energia Hivatal ERRA Budapest,

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

Semi-Annual Report 2016

Semi-Annual Report 2016 Semi-Annual Report 2016 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2016 2015 Change (%) Interest and similar income 29,102 35,616 (18.29%) - cash and cash

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene

Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Közzététel: 2015. február 12. Következik: 2015. február 13. Bruttó hazai termék (GDP) Sorszám: 24. Decemberben 2,2%-kal csökkent az építőipari termelés volumene Építőipar, 2014. január december 2014. decemberben

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 153 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 154 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 154 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október

Kereskedelmi szálláshelyek forgalma 2010. január október Közzététel: 2010. 6. Következik: 2010. 7. Előzetes adatok az ipari termelés változásáról, 2010. október Sorszám:189. Továbbra is várjuk mindazok észrevételeit, véleményét, akik forgatják, használják a

Részletesebben

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE

FOLYAMATMÉRNÖK FRÖCCSÖNTÉSI TERÜLETRE A Delphi Connection Systems Hungary Kft. autóipari csatlakozókat gyártó vállalat. A termelést Tatabányán 2000 januárjában indítottuk be és folyamatos fejlesztések révén jelenleg az ipari park egyik legnagyobb

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő

Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági Főfelügyelő The role of volunteer firefighter organizations, municipality and facility firefighter departments in the unified disaster management system of Hungary Bérczi László tű. dandártábornok Országos Tűzoltósági

Részletesebben

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás

ÉRTÉKEINK: Magas minőség és megbízható alapanyagok. Hatékony és rugalmas gyártás BEMUTATKOZÁS Cégünk, a Sragner & Sragner Kft. már több mint 15 éve egyike Magyarország vezető irodabútor gyártó és forgalmazó vállalkozásainak. Nagy tapasztalattal rendelkezünk teljes beruházások és belsőépítészeti

Részletesebben

A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés

A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés 2006 A n n u a l R e p o r t É v e s Jelentés 2006 OPTIM CLIC CALYON Internet Banking tartalomjegyzék Table of contents 4 Elnöki Beszámoló 5 Chairman s Statement

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Grafikonok jegyzéke List of figures

Grafikonok jegyzéke List of figures Grafikonok jegyzéke List of figures 1. A népesség nemek és korcsoportok szerint, január 1.... IX Population by sex and age-groups, 1 January 2. Népmozgalom ezer lakosra... IX Vital events per thousand

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

INNONET Innovációs és Technológiai Központ TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ INNONET Innovációs és Technológiai Központ Vasvári Bálint - projektmenedzser ismertető / INNONET INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kedvezményes

Részletesebben

Építőipar, 2009. szeptember

Építőipar, 2009. szeptember Közzététel: 2009. 17. Sorszám: 182. Következik: 2009. 17. Létszám és kereset a nemzetgazdaságban Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a 2009. évi adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak megfelelően

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing. Cloud computing. Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter.

Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. Cloud computing Dr. Bakonyi Péter. 1/24/2011 Cloud computing 1/24/2011 Cloud computing 2 Cloud definició A cloud vagy felhő egy platform vagy infrastruktúra Az alkalmazások és szolgáltatások végrehajtására

Részletesebben

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

2/1 ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ARTUR SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1055 Budapest, Markó utca 1. al. 3.) Tax number: 25199750-2-41 Company history 1 Registration number Company register number::

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE Számítástechnikai szolgáltatók és szolgáltatások 2003 (angol nyelvű táblázatokkal) Computer Suppliers and Services 2003 (with tables in

Részletesebben

10EB of :20. Cégadatok (A)

10EB of :20. Cégadatok (A) 1 of 5 18.09.2016 11:20 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 10EB-02 Cégjegyzékszáma: 01-09-918616

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

Semi-Annual Report 2014

Semi-Annual Report 2014 Semi-Annual Report 2014 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2014 2013 Interest and similar income 42,658 57,786 - cash and cash equivalents 679 1,299

Részletesebben

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu

Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc. Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc. www.technopolisz.hu Technopolisz Program Technopolisz Iroda Miskolc Technopolis Programme Technopolis Office Miskolc www.technopolisz.hu A TECHNOPOLISZ program THE TECHNOPOLIS PROGRAMME HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS LOCAL ECONOMIC

Részletesebben

Üzleti Jelentés. Annual Report

Üzleti Jelentés. Annual Report Üzleti Jelentés Annual Report 2009 GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZRT. ANNUAL REPORT 2009 3 Tartalomjegyzék Table of contents A vezérigazgató előszava CEO s Foreword 4 Felsővezetés Top management 5 A Társaság

Részletesebben

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159

9. Táppénz Sick-pay TÁPPÉNZ SICK-PAY 159 9. Táppénz Sick-pay 9.1. Kifizetőhelyi betegszabadsági adatok... 160 Sick-leave data on payment offices 9.2. Összefoglaló táppénzes adatok... 160 Aggregate sick-pay data 9.3. Táppénzes adatok a foglalkoztatás

Részletesebben

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal

Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal ELOECMSzakmai Kongresszus2013 Számlakezelés az ELO DocXtraktor modullal Kovács Eszter Kovacs.eszter@pentatrade.hu Projekt bemutatása A Cég Cégcsoport Éves árbevétel 140 mrd FT > 5 500 dolgozó ( 1 000 fı

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés

A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés A WHO HRH támogató tevékenysége és prioritásai A WHO és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja közötti együttműködés WHO ~ HRH Millenium Development Goals (Achieving the health related

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

Semi-Annual Report 2012

Semi-Annual Report 2012 Az Igazgatóság jelentése a 2008-as évrôl Semi-Annual Report 2012 1 www.raiffeisen.hu Igazgatóság jelentése Részvényesek RZB Csoport, Raiffeisen International Consolidated Income Statement IFRS consolidated,

Részletesebben

Éves Jelentés Annual Report 2002. Éves Jelentés 2002 Annual Report

Éves Jelentés Annual Report 2002. Éves Jelentés 2002 Annual Report Éves Jelentés Annual Report 2002 Éves Jelentés 2002 Annual Report E.ON Hungária Rt. 2002 Áram Electricity Gáz Gas Szolgáltatási terület Service area 55 251 km 2 13 650 km 2 Vezeték hossza Network length

Részletesebben

Hungary: ICT R&D and participation to FP7

Hungary: ICT R&D and participation to FP7 Hungary: ICT R&D and participation to FP7 Research & Development expenditure in ICT In 2011, public support for ICT R&D (ICT GBAORD) in Hungary was 41.6M, only around 8.5% of total public funding for R&D,

Részletesebben

Semi-Annual Report 2015

Semi-Annual Report 2015 Semi-Annual Report 2015 Consolidated Income Statement IFRS consolidated, not audited income statement (HUF million) 2015 2014 Change (%) Interest and similar income 35,616 42,658 (16.51%) - cash and cash

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian

Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian PERSONAL INFORMATION Dr. János Szlávik 3300 Eger, Tompa Mihály u. 8. +36-36-520-400/3082 +36-30-4365-541 szlavik@ektf.hu www.gti.ektf.hu Sex: Male Date of Birth: 02 August 1947 Citizenship: Hungarian WORK

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer

UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences. AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer DOI azonosító: 10.17625/NKE.2013.021 UNIVERSITY OF PUBLIC SERVICE Doctoral School of Military Sciences AUTHOR S SUMMARY (Thesis) Balázs Laufer LAW ENFORCEMENT AND NATIONAL SECURITY CHALLENGES POSED BY

Részletesebben

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary

Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Mezőgazdaság Energia f 2, 0*13. Közlekedés Szektorai is indikátorok Sectoral í Indicators of Hungary Agriculture Energy Transport KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL HUNGÁRIÁN CENTRAL STATISTICAL OFFICE TARTALOM

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice

Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice Magyar ügyek az Európai Unió Bírósága előtt Hungarian cases before the European Court of Justice FEHÉR Miklós Zoltán Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztály Ministry of Public

Részletesebben

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today International Workshop (Conference on Renewable Energy potentials is approaching (26-27 of March, 2015)) Dr. Habil Lajos Göőz Professor emeritus E-mail: goozl@upcmail.hu

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

Zalaegerszeg, 2014.10.29. Innotech konferencia

Zalaegerszeg, 2014.10.29. Innotech konferencia Funded by Angster Tamás, innovációs menedzser - Pannon Novum Nonprofit Kft. Zalaegerszeg, 2014.10.29. Innotech konferencia Electromobility Solutions for Cities and Regions E-mobility projektjeink (www.pannonnovum.hu)

Részletesebben

Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant

Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant Pálhalmai Biogáz Üzem Pálhalma Biogas Plant Megújuló energiák a megújuló mezőgazdaságban Renewable energy sources in a renewing agriculture Szárszó Tibor környezetgazdálkodási osztályvezető Head, Department

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange.

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange. The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange Bioenergia Fejezetek felépítése 1. Rendelkezésre álló kihasználható energiamennyiség

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10

Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10 Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10 Hol tart jelenleg a magyar energetika az ipari nagyfogyasztók szemszögéből Dr. Nagy Zoltán Linde Group 1 Energia-intenzív termelő vállalatok verseny

Részletesebben

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA

A MEGFIZETHETŐ ENERGIA A MEGFIZETHETŐ ENERGIA MEE Vándorgyűlés 2012.09.05. Dr. Marie-Theres Thiell ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 1. oldal Tartalom Társaságcsoportunk Hozzájárulás a gazdasághoz A fenntartható energiaárak Az árképzés

Részletesebben

Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2011

Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 Equilor Befektetési Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓ 2011 1 EQUILOR Szécsényi Bálint Gereben András Az Equilor rövid bemutatása Az Equilor Befektetési Zrt. több, mint 20 éve áll lakossági és intézményi ügyfelei rendelkezésére

Részletesebben