DIMENZIÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR AJÁNLATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIMENZIÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR AJÁNLATA"

Átírás

1 DIMENZIÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR AJÁNLATA 2010

2 VEZETİI ÖSSZEFOGLALÓ Az alábbiakban az egészségpénztárakkal kapcsolatos kulcsszavakat és alapinformációkat foglaljuk össze. EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAK ÁLTALÁBAN A Pénztár: önkéntes alapon szervezıdı közösség Nonprofit gazdálkodás, demokratikus mőködés Tagdíj az egyedüli bevétel ebbıl mőködési költség levonása után megmaradt összeg egyéni egészségszámlára kerül (ld. bankszámla) A számláról egészséggel kapcsolatos szolgáltatások fizethetık Nemcsak a pénztártag, hanem a közeli hozzátartozói számára is. EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAK KÖZÖS JELLEMZİI Tagdíj: Ft Mőködési költség: 9-20% Szolgáltatók száma: db Készpénzkímélı vásárlás Egyéni Egészségterv Egyenleglekérdezés Ügyfélszolgálat, call center AMIBEN AZ EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAK ELTÉRHETNEK Nyújt-e a tagoknak valamilyen térítésmentes többletszolgáltatást? Szervez-e központilag egészségügyi szolgáltatást? Hogyan tartja a kapcsolatot a tagsággal? Van-e minıségellenırzési rendszere? 2

3 "A DIMENZIÓ figyel Önre, Ön is figyeljen magára!" A DIMENZIÓ Egészségpénztár a közel 52 milliárdos közös vagyonnal rendelkezı DIMENZIÓ Biztosító Csoport tagja, amely egy Biztosító Egyesület, egy Magánnyugdíjpénztár és egy Egészségpénztár stratégiai szövetsége. A Csoport szolgáltatásait mind jogi -, mind magánszemélyek igénybe vehetik akár elemenként, akár komplex szolgáltatásként. A DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár A Pénztár a DIMENZIÓ Biztosító Csoport tagjaként 1998-ban alakult, célja az egészség hosszú távú megırzése olyan szolgáltatásokon és megoldásokon keresztül, amelyek a ma homogenizálódott pénztári szférán belül egyedülállóak és 10 év tapasztalatára, szakmai munkájára épülnek. A DIMENZIÓ Egészségpénztár - alapítása óta - valódi egészségmegırzı program létrehozására, a pénztártagok egészségügyi állapotának folyamatos kontrolljára és egészségtudatosabb életmód terjesztésére helyezi a hangsúlyt, amely hosszú távú egészségnyereséget eredményez. Ezt olyan szakmai program formájában valósította meg, amely modellértékő az egészségmegırzés terén ben bevezetett ISO 9001: 2001 minıségirányítási rendszerünk révén az Egészségpénztárak között egyedülállóan a megvalósuló programok magas színvonalát és a minıségi elvárások teljesítését nemcsak ígérni, hanem igazolni is tudjuk. Meggyızıdésünk, hogy eddigi sikereinket jórészt annak köszönhetjük, hogy a tagjainkkal és szolgáltatóinkkal egyaránt napi kapcsolatot tartunk, nemcsak szervezzük, de ellenırizzük is a szolgáltatásokat, azok minıségét, és folyamatosan értékeljük tagjaink visszajelzéseit. Ennek megfelelıen bıvítjük szolgáltatásaink és szolgáltatóink körét, nemcsak regisztráljuk a szőrıprogramok eredményét, hanem a szükséges teendıket felismerve újabb és újabb kiegészítı ellátások szervezésével támogatjuk tagjainkat. A DIMENZIÓ Egészségpénztár alakulása óta a magyar gazdaság jelentıs képviselıit tudhatja ügyfeleinek: Adecco Személyi Közvetítı Kft. Allianz Hungária Biztosító Zrt. Béres Gyógyszergyár Zrt. Bosch Rexroth Kft. British American Tobacco Magyarország Kft. Budapesti Fıpolgármesteri Hivatal CIB Credit Zrt. Glaxo Smithkline Kft. Pharma Divízió Magyar Telekom Nyrt. Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete T-Online Tiszai Vegyi Kombinát Rt. UniCredit Bank Hungary Zrt. 10 ÉVE KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL 3

4 DIMENZIÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR RÖVID BEMUTATKOZÁSA 1. Alapítás dátuma: Alapító tagok: Matáv Rt. munkavállalói 3. Tevékenységi engedély: PF 7692/2/ Taglétszám: fı 5. Alkalmazottak száma: 48 fı 6. Igazgatótanács: 7 fı 7. Ellenırzı bizottság: 3 fı 8. Szervezıdési elv: Nyílt, munkahelyi és területi alapon szervezıdı, országos kiegészítı egészségpénztár 9. Szolgáltatások: ÚJ! 24 órás szövettani diagnosztika ÚJ! Komplex egészségmegırzıs szőrés Ingyenes kórházi hotelszolgáltatás, VIP ellátás tagjainknak és hozzátartozóiknak Ingyenes sürgısségi hotline vonal Betegút menedzselés Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat és call-center Szervezett, önkéntes szőrıprogramok a legveszélyesebb betegségek kiszőrésére Foglakozásegészségügy DIMENZIÓ Egészségközpont 10. Szolgáltatók: kártyás és készpénzes szolgáltató összesen: 9726 db termék, szolgáltatások (adómentesen és adókötelesen) összesen: 3500 db 11. Gazdálkodás Vagyonkezelı: Concorde Befektetési Alapkezelı Rt. Letétkezelı: Credit Lyonnais Bank Magyarország Rt. Fedezeti tartalékon elért hozamok: Egyéni számlákon jóváírt hozamok Infláció* ,30% 5,70% ,30% 5,50% ,11% 3,30% ,34% 6,50% ,71% 7,40% ,29% 3,50% Tagdíjkönyvelés határideje: beérkezéstıl számított 2-3 munkanap, amennyiben minden, a könyveléshez szükséges információ rendelkezésre áll és egyezik 12. Tagnyilvántartás scannelésen alapuló dokumentumkezelı és archiváló rendszer, amely a beérkezı őrlapok és tagviszonyt érintı dokumentumok gyors feldolgozását segíti 4

5 13. Ügyfélszolgálat kizárólag az Egészségpénztári hívásokat 24 órás, ingyenesen hívható call center (sikeres hívások fogadási aránya 98%) fogadja a Pénztár kihelyezett ügyfélszolgálat nyújtását vállalja igény felmerülése esetén en történı információcsere 24 órán belül weboldal: 14. Számlakezelés készpénzes számlák esetén beérkezését követı 24 órán belül visszajelzést tudunk adni az érkeztetésrıl és a feldolgozás állapotáról a számla összegének kifizetése a beérkezéstıl számított 5 munkanapon belül megtörténik a számla beszkennelésre kerül, így a beérkezés 6. napján visszajelzést tudunk adni, hogy a számláról mely tétel és milyen okból kerül kifizetésre vagy ki nem fizetésre a számláról 15. Tagdíj: minimum tagdíj 3000 Ft/hó, illetve a munkabér 2,5%-a, de legalább 3000 Ft/hó Belépési díj: 4000 Ft Kártyadíj: nincs (új kártya, társkártya 1500 Ft) Kilépési díj: 4000 Ft 16. Referenciáink: Baranya Megyei Rendır-fıkapitányság Bombardier Transportation MÁV Hungary Kft. Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség Fıvárosi Bíróság KFKI Rendszerintegrációs Zrt. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. MÁV Natúra Környezetvédelmi Kft. 17. Képviselet: Igazgatótanács elnöke önállóan, együttesen: két Igazgatótanács tag vagy ügyvezetı és egy Igazgatótanács tag vagy két, Igazgatótanács által megbízott pénztári alkalmazott 5

6 DIMENZIÓ Egészségpénztár Tagdíj DIMENZIÓ Egészségpénztár egységes havi tagdíja (minimum) 3000 Ft. Munkáltatói támogatásként a munkáltató részben vagy egészben kiegészítheti a tagdíjat. Az egyéni befizetések után 30%-os adójóváírás érvényesíthetı. Javasolt havi tagdíj: 6000 Ft - maximum Ft, mely jelentısen hozzájárul a munkavállalók egészségmegırzéséhez. A fel nem használt összeg hozammal növelve a következı évre átvezetésre kerül, így nagyobb egészségügyi, rekreációs célú megtakarítás képzıdhet június 1-jétıl csökkentettük mőködési költségünket: 11%-ról 8%-ra, így a tagdíjfelosztási arányok számítása kétsávos rendszerben, az alábbi táblázat alapján történik Éves befizetések megoszlása Fedezeti alap (egyéni egészségszámla) Mőködési alap Likviditási alap Évi Ft-ig 92% 7,9% 0,1% Évi Ft feletti rész 100% 0% 0% Érdemes a befizetéseket az év elején befizetni és a nagyobb vásárlásokat az évvégére tervezni, mert a magas hozam növeli az egyéni számlát. SZÁMOK ÉRVEK 30% Egyéni befizetések után 10% Két éves lekötés esetén Adójóváírás 10% Prevenciós szolgáltatásra 0Ft Ingyenes szolgáltatások Kiemelt kórházi ellátás, betegirányítási rendszer termék, szolgáltatás Minden, ami egészség szolgáltató Országos szolgáltatói hálózat 20% kedvezmény DIMENZIÓ Egészségközpontban 5-25% kedvezmény Szolgáltatónknál, + akciók 7,29% 7,71% 7,34% 13,11% 12,47% Magas hozam Néhány típusbefizetés megoszlása az alapok között a tıl: Befizetés Ft/év Számítási példa: Befizetés Ft/hó Fedezeti alap (Ft/év) Mőködési alap (Ft/év) Likviditási alap (Ft/év) Befizetés Ft/év Fedezeti alap (Ft/év) Mőködési alap (Ft/év) Likviditási alap (Ft/év) % % % % % % 200 Összesen:

7 EGYEDÜLÁLLÓ SZOLGÁLTATÁSI HÁTTÉR! SÜRGİSSÉGI ELLÁTÁS ÉS KIEMELT KÓRHÁZI HOTELSZOLGÁLTATÁS A DIMENZIÓ Egészségpénztár segítséget nyújt abban az esetben, ha valami rendkívüli okból kórházi ellátásra van szükség. Az alábbi kórházakban a tagoknak térítésmentesen nyújtunk kiemelt hotelszolgáltatást: Szent Imre Kórház SE Ortopéd Klinika Visegrádi Rehabilitációs Kórház Kiemelt kórházi hotelszolgáltatás A tagoknak térítésmentesen, a tagok közeli hozzátartozóinak kedvezményesen nyújtunk kiemelt hotelszolgáltatást. A Pénztárban Egészségkártyával rendelkezı pénztártagok az alábbi táblázatban szereplı intézmények DIMENZIÓ Egészségpénztár által létrehozott Hotelszolgáltatási részlegén (fekvıbeteg ellátás esetén) kedvezményekben részesülnek: (a táblázat a kedvezmény felett fizetendı, egyéni számláról finanszírozható összegeket tartalmazza): Kórházi szolgáltatások, felszereltség Egy, két ágyas szoba Igényes berendezés Korszerő nıvérhívó rendszer, Elektromos, korszerő ágy, Saját fürdıszoba, Szobákban elhelyezett széf, Erkély, Flatron televízió (mőholdas csatornák), Telefon, Internet Légkondícionálás, Hőtıszekrény Színvonalas étkezés a normál kórházi koszttól különbözı, emelt szintő, dietetikus által kialakított és egyedi igény alapján felülvizsgált étrend Ellátás, gondozás: A kórház legképzettebb és letapasztaltabb orvosai és nıvérei állnak rendelkezésre, megkülönböztetett figyelemmel, empátiával, többlet idı-ráfordítással végzik munkájukat. Gondoskodnak a kórházi ápolással kapcsolatos pszichés körülmények javításáról, betegkíséretet biztosítanak a kórházi felvételtıl a szobában történı elhelyezésig, illetve a kórházban végzendı vizsgálatokhoz, melyeket szintén elsıbbséggel vehet igénybe. Nincs hálapénz! Fontosnak tartjuk, hogy a kórházi ellátás során a tagok számára a hálapénz kérdése ne jelentsen gondot, a kórházi személyzet semmilyen körülmények között nem fogad el hálapénzt, ennek finanszírozását a Pénztár átvállalja. 7

8 PÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK AZ EGYÉNI SZÁMLA Az egyéni számlán nyilvántartott összeg a pénztártag tulajdona, hozammal növelt értéke a következı évre átvezetésre kerül, így nagyobb egészségügyi, rekreációs célú megtakarítás képzıdhet, amely nemcsak a tagnak, de a tag családjának is nagyobb lehetıségeket biztosít. A számlán felhalmozott összeg tetszés szerint felhasználható a pénztártag és közeli hozzátartozója számára az ország egész területén közel 2000-féle egészségmegırzéshez kapcsolódó szolgáltatásra. KIEGÉSZÍTİ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK: a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, vagy helyettesítése; magánorvosi szolgáltatások az otthoni gondozás; a sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása; gyógy és egészségügyi célú üdülések a gyógyterápiás kezelések; a gyógyterápiás intézet egészségügyi szolgáltatása; a közfürdı által nyújtott gyógykezelés; a vak személy részére vásárolt speciális könyvek árának támogatása a megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítı speciális eszközök árának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása; a szenvedélybetegségrıl való leszoktatásra irányuló kezelések EGÉSZSÉGÜGYI CÉLÚ ÖNSEGÉLYZİ FELADATOK KÖRÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának a kiegészítı önsegélyezı szolgáltatási körbe tartozó támogatása; kiesı jövedelem teljes vagy részbeni pótlása betegség miatt keresıképtelenség esetén; hátramaradottak segélyezése halál esetén: a szolgáltatást a Pénztár a közeli hozzátartozóját eltemettetı pénztártag részére nyújtja. A Pénztár a temetéssel összefüggı költségeket téríti meg az egyéni egészségszámla fedezete erejéig. Szerzıdött szolgáltatóink (10 000) a DIMENZIÓ tagok és hozzátartozóik számára a piacinál kedvezıbb áron garantálják a magas színvonalú ellátást, pl. OFOTÉRT 25%. Szolgáltatások igénybevétele Az egyéni számla minél teljesebb körő felhasználhatósága érdekében nagy létszámú szolgáltatói hálózat mőködtetésére van szükség. A hálózat bıvítésének megkönnyítése érdekében a szolgáltatókat két fı kategóriába soroljuk: Kártyaelfogadó hely: vásárlás kártyával (a számlát a szolgáltató beküldi a Pénztárba, amely azt átutalással közvetlenül a szolgáltató felé teljesíti), a minıségbiztosítási rendszer kiterjed a szolgáltatóra, a szolgáltató árengedményt nyújthat a pénztártagok részére. B típusú szolgáltató hely: a pénztártag készpénzzel fizet, és az egészségpénztárral számol el létszámuk naponta bıvül (egyszerősített szerzıdés kitöltésével más szerzıdött partnerré válik, elég, ha egy pénztártag aláíratja, minden további tag már szerzıdöttként vásárolhat e típusú szolgáltatónál) 8

9 Érdemes számolni! Példa egy szemüvegvásárlásra: 1. Optikai szaküzletben (OFOTÉRT) DIMENZIÓ-s tagság jelzése 2. Szemüveg, kellékek, stb. kiválasztása 3. Árkalkuláció Ft 4. Árkedvezmény (25%) Ft = Ft Ft zárolása az egyéni számlán - nem fizetünk készpénzzel! 6. Ha nincs elég fedezet pluszbefizetés (30%-os adókedvezmény!) Ft 7. Szemüveg átvétele 8. Számla beérkezése a Pénztárhoz, Ft levonása Szemüveg nettó költsége: Ft A szolgáltatók listája napi frissítéssel megtalálható weboldalunkon regionális szolgáltató-keresı programmal kiegészítve. ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK 24 ÓRÁS SZÖVETTANI DIAGNOSZTIKA A DIMENZIÓ Egészségpénztár szolgáltatásait egy újabb lehetıséggel, a 24 órán belüli szövettani diagnosztikával bıvítette, a Semmelweis Egészségügyi Kft-vel (SEK) együttmőködésben. Amennyiben a minta az adott munkanapon 12 óráig beérkezik, úgy a következı munkanapon 12 óráig a Semmelweis Egyetem értesítést küld az Ön részére a vizsgálat eredményérıl, és errıl a tényrıl a beteg sms/ értesítést kap. Csak a 12 óráig beérkezett minta eredménye készül el következı munkanap 12 óráig. 9

10 DIMENZIÓ Egészségközpont A DIMENZIÓ Egészségközpont a DIMENZIÓ-MED Kft. tulajdonában áll. Feladata az egészség megırzését szolgáló szőrések, foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok, és járóbeteg szakrendelések végzése, illetve ellátása. Az Egészségközpont kiemelt feladata komplex egészségmegırzı szőrıvizsgálatok szervezése megrendelıi részére, melynek keretén belül kiemelt figyelmet fordítunk a betegségek kiszőrésére, szükség esetén a további orvosi vizsgálatok megszervezésére, a páciensek betegútjának menedzselésére. Központban az EGÉSZSÉG DIMENZIÓ EGÉSZSÉGKÖZPONT A-Z - MINDEN, AMI EGÉSZSÉG ÉS AZON TÚL Stressztıl terhes, rohanó világunkban olyan békés szigetet kínálunk, ahová nem csak betegség esetén érdemes jönni. Célunk, hogy ügyfeleink kulturált körülmények között magas szakmai színvonalú és humánus ellátást kapjanak. A belvárosban szecessziós stílusú felújított gyönyörő rendelınkben, kellemes légkörben, idıpont egyeztetéssel vehetik igénybe szőrı- és szakorvosi vizsgálatainkat. Komplex egészségmegırzı szőrıvizsgálat, szív-, érrendszeri, emésztıszervi, csontritkulás szőréseinken túl lehetıség nyílik különbözı stressz-oldó, relaxációs tréningekre, életmódbeli tanácsadásokra is. Szeretnénk, ha az egészségügyi ellátással kapcsolatos esetleges negatív élmények helyett jó tapasztalatok, pozitív gondolatok társulnának rendelınkhöz. 10

11 A DIMENZIÓ EGÉSZSÉGKÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAI SZAKRENDELÉSEINK A-Z Akupunktúra Angiológia Belgyógyászat Bırgyógyászat Dietetika Egyéni egészségterv Endokrinológia Fül-orr-gégészet Gasztroenterológia Gyógymasszázs Gyógytorna Intimtorna Jóga Kardiológia Komplex egészségmegırzı szőrıvizsgálat Laborvizsgálatok Neurológia Nıgyógyászat Pszichiátria Pszichológia Reumatológia Szemészet Urológia Szőrések o Komplex egészségmegırzı szőrés o Top menedzser o Szív-érrendszeri szőrés o Gasztroenterológiai szőrés Foglakozás-egészségügy 11

12 DIMENZIÓ Egészségközpont ajánlata FOGLAKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY A munkavédelemrıl szóló Évi XCIII. Törvény, a foglalkozás egészségügyi ellátásról szóló 27/1995. NM, a 89/1995. Kormányrendelet és a 33/1998.(VI. 24.) NM értelmében minden munkáltató, aki szervezett munkavégzés keretében munkavállalót foglalkoztat, köteles munkavállalói számára biztosítani a munkaköri alkalmassági vizsgálatokat. A véleményezést elsı fokon a foglalkozásegészségügyi alapszolgáltatás szakorvosa végzi. Intézményünkben számos cég részére végezünk foglalkozás-egészségügyi alapellátást. Ezt a szolgáltatásunkat igénybe vevıknek biztosítjuk, hogy a kiszőrt dolgozóknak, helyben tudjuk a további szakorvosi vizsgálatokat elvégezni. Foglalkozás egészségügyi szakorvosaink lıfegyverviseléshez szükséges orvosi alkalmassági vizsgálatot is végeznek. Ennek költségei a szolgáltatást igénybe vevıt terhelik. Vizsgálat tartalma: Munkahelyi-munkaköri anamnézis Családi anamnézis Egyéni anamnézis Fizikális vizsgálat (belgyógyászati) Vérnyomás mérés Testsúly mérés Testmagasság mérés Látásélesség vizsgálat (Kettesi táblával) Alkalmassági vélemény kiadása Egyéb kiegészítı vizsgálatok a munkakörnek, illetve a szerzıdésnek megfelelıen (pl.: szemészeti szakvizsgálat, audiológiai szőrés, vizelet gyorsteszt,stb.) Egyéb személyre szabott ajánlatot is készítünk igény szerint ügyfeleinknek. 12

13 DIMENZIÓ EGÉSZSÉGKÖZPONT SZŐRİVIZSGÁLATAI Szolgáltatás Teljes ár: Egészségpénztári tagoknak kedvezmény Komplex egészségmegırzı szőrés Ft Somatoinfra vizsgálat Ft Top menedzser Ft Top menedzser Ft Szív-érrendszeri szőrés Ft Gasztroenterológiai szőrés Ft KOMPLEX EGÉSZSÉMEGİRZİ SZŐRÉS A szőrıvizsgálat tartalma: somatoinfra fotonemissziós képalkotó eljárás Belgyógyászati szakorvosi vizsgálat Stressz elektrokardiografia Általános laboratóriumi vizsgálat Szöveges összefoglaló értékelést, mely vizsgálatot követı 14 napon belül kerül kiküldésre Betegút menedzselés Stressz elektrokardiogramm vizsgálat az elektrokardiogramm (EKG) eltéréseinek felderítését szolgálja. Az EKG-mérést a mért adatok kielemzése követi. A VICARDIO feladata a szív állapotának meghatározása és a stressz-érték megállapítása. VICARDIO egy digitális, többcsatornás EKG-rendszer, mely lehetıvé teszi a különféle eltérések felismerését, melyek a szív komoly megbetegedésekor lépnek fel, vagy azt elızik meg. A mért adatok egy könnyen áttekinthetı színes, háromdimenziós szívportrén jelennek meg. Somatoinfra fotonemissziós képalkotó eljárás Az emberi testbıl kisugárzódó infravörös hullámok pontosan követik a szervezeten belül zajló életfolyamatokat A vizsgálat során az emberi test által kibocsátott infrasugarakat egy kamera fogja fel, és egy számítógép képernyıjére vetíti ki. Az eljárás az egész test áttekintésére alkalmas, kockázat nélküli, fájdalom- és beavatkozás mentes. A szakorvosok képet kapnak szervezet aktuális állapotáról, a szervezetben zajló folyamatokról (vérkeringés, emésztés, gyógyszerek felszívódása stb.), a múltban lezajlott változásokról is. Minden olyan esetben, amikor a dokumentált vizsgálat betegséget valószínősít, a páciens szakorvosi vizsgálatának javaslata történik. Egyedül e szőrıvizsgálat (illetve az Egyetemen, kutatás célját szolgáló készülék) keretében létrehozott somatoinfra rendszer alkalmas hitelesen az egész testet érintı állapotfelmérésre és annak alapján lelet készítésére. 13

14 2. TOP MENEDZSERSZŐRÉS TOP MENEDZSER SZŐRÉS 1. Az úgynevezett menedzser-életmód esetében javasolt szőrés. - Labor: We, vérkép, vizelet, vércukor, creatinin, húgysav, SE BI, SGPT, SGOT, GGT, ALP, összkoleszterin, HDL, LDL, TG, férfiaknak PSA (prosztata rákszőrés), Na, Ca, K, CK, TSH, Prothrombin (a fenti vizsgálatokkal rizikóbetegségeket szőrünk, megítélhetı a vérképzés, vese és májmőködés, zsíranyagcsere, ionháztartás, vércukor és pajzsmirigy hormonális mőködése) - Neurológia szakvizsgálat - Belgyógyászati szakvizsgálat - 12 elvezetéses nyugalmi EKG - Nıgyógyászati szakvizsgálat és Cytológia (nık) - Urológiai szakvizsgálat (férfiak) - Szemészeti komplex szakvizsgálat - Nyaki UH (CAROTIS UH ) - Hasi- és Kismedencei UH - Reumatológiai szakvizsgálat - Bırgyógyászati rákszőrés - kiegészítı stroke és gastroenterológiai szőrés TOP MENEDZSER SZŐRÉS 2. Az úgynevezett menedzser-életmód esetében javasolt szőrés. - Labor: We, vérkép, vizelet, vércukor, creatinin, húgysav, SE BI, SGPT, SGOT, GGT, ALP, összkoleszterin, HDL, LDL, TG, férfiaknak PSA (prosztata rákszőrés), Na, Ca, K, CK, TSH, Prothrombin (a fenti vizsgálatokkal rizikóbetegségeket szőrünk, megítélhetı a vérképzés, vese és májmőködés, zsíranyagcsere, ionháztartás, vércukor és pajzsmirigy hormonális mőködése) - Neurológia szakvizsgálat - Belgyógyászati szakvizsgálat - 12 elvezetéses nyugalmi EKG - Nıgyógyászati szakvizsgálat és Cytológia (nık) - Urológiai szakvizsgálat (férfiak) - Szemészeti komplex szakvizsgálat - Nyaki UH (CAROTIS UH ) - Hasi- és Kismedencei UH - Reumatológiai szakvizsgálat - Bırgyógyászati rákszőrés - somatoinfra képalkotó eljárás - stressz ekg - kiegészítı stroke és gastroenterológiai szőrés Javasolt kiegészítı vizsgálat mellkasröntgen és mammográfia külön díjazás ellenében a Belvárosi Lipótvárosi Egészségügyi központba irányítjuk ügyfeleinket beutalóval ellátva. 14

15 3. SZÍV-ÉRRENDSZERI SZŐRÉS Magyarországon a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri betegségeknek tulajdonítható. Ezen megbetegedések kiszőrésére szolgál a Stroke szőrés. - Belgyógyászati szakvizsgálat - Laborvizsgálat (vércukor, kreatinin, koleszterin, triglicerid, HDL-koleszterin) - Ideggyógyászati szakvizsgálat - Carotis (nyaki) ultrahang - EKG 4. GASZTROENTEROLÓGIAI SZŐRÉS Az utóbbi években a nyelıcsı, a gyomor és vastagbél rosszindulatú daganatos megbetegedések száma növekedett. Az idıben felismert betegség gyógyítható, illetve a megelızı állapotok és rizikótényezık kiszőrhetık. - Belgyógyászati szakvizsgálat - Laborvizsgálat (WE, vérkép, koleszterin, SGOT, SGPT, ALP, GGT, Sebi, széklet vérvizsgálat) - Hasi ultrahang Szolgáltatásainkat folyamatosan bıvítjük, és naprakészen informáljuk ügyfeleinket a változásokról, melyrıl havonta 1-2 hírlevelet küldenénk az Önök részére, a honlapukon való megjelenéssel együtt. 15

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA A GENERALI ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA Elfogadva: 3/2004. (V.7.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva: 2/2004. (XI.12.) sz. Igazgatótanácsi határozattal Módosítva:

Részletesebben

Szabadon választott egészség

Szabadon választott egészség Szabadon választott egészség 2014 TÁJÉKOZTATÓ A MEDICINA EGÉSZSÉGPÉNZTÁRNÁL 2014. JÚNIUS 1-JÉTÔL ÉLETBE LÉPÔ VÁLTOZÁSOKRÓL Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a honlapunkon Online Pénztárunkban egészségpénztári

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató! 1. Mi az önkéntes kiegészítő egészségpénztár? 2. Miért előnyös a munkáltató számára?

Tisztelt Munkáltató! 1. Mi az önkéntes kiegészítő egészségpénztár? 2. Miért előnyös a munkáltató számára? Tisztelt Munkáltató! Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló törvény 1993 óta Magyarországon is lehetőséget teremt arra, hogy a cégek és vállalkozások hozzájáruljanak munkavállalóik aktívabb,

Részletesebben

PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. az Igazi

PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR. az Igazi PATIKA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR az Igazi 2015 A Z A D Ó K E D V E Z M É N Y M E L L E T T A T A G O K A S Z O L G Á L T A T Ó K T Ó L Á R K E D V E Z M É N Y T I S K A P H A T N AK. M I N D E Z T E G Y O L Y A

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 1036 Budapest, Lajos u. 78. Telefon: 06-80-201-417 Fax: 472-32-40 Adószám: 18234732-1-41 Pénzforgalmi jelzőszám: Kereskedelmi és Hitelbank

Részletesebben

Az egészség és a pénz. Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben

Az egészség és a pénz. Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben Az egészség és a pénz Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben A Dunaferr Regionális Egészségpénztár mőködésének eredményei az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program

Részletesebben

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke A PROV1TA Első Magyar Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabályának elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a /2015. (2015. 05. 28.) sz. Küldött Közgyűlési határozattal Hatályos:

Részletesebben

ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR EGÉSZSÉGPÉNZTÁR A Szövetséges. 2015. A B B A N A H I T B E N, H O G Y S A J Á T É S C S A L Á D U N K E G É S Z S É G É N E K V É D E L M E A M I K E Z Ü N K B E N V A N, MI, A Z A L A P Í T

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat

Szolgáltatási Szabályzat az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva a 19/2015. (2015.05.28.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2015. június 1-től BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatási Szabályzat,

Részletesebben

MediQa Group. Betegségbiztosítás

MediQa Group. Betegségbiztosítás MediQa Group Betegségbiztosítás Ügyféltájékoztató MediQa Group b etegségbiztosítás Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy biztosítási ajánlatának megtétele előtt figyelmesen olvassa el az Önnek ajánlott termékünkre

Részletesebben

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos

ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos ORSZÁGOS SPORTEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET Dr. Soós Ágnes, fıigazgató fıorvos 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. Tel.: (1) 488-61-11 Fax.: (1)375-3292 E-mail: foig@osei.hu Ikt.

Részletesebben

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1

FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 FÜGGELÉK NEMZETKÖZI KITEKINTÉS TÖBB-BIZTOSÍTÓS RENDSZEREK AZ EU-BAN 1 1 Forrás: Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Egészségügyi Rendszertudományi Iroda, 2007 Társadalombiztosítási rendszerek Az EU

Részletesebben

Tartalomjegyzék 3 MOE012_130x205mm_ko MOE012_130x205mm_ko nyv.indd 1 nyv.indd 1 19.3.2007 20:05:03 19.3.2007 20:05:03

Tartalomjegyzék 3 MOE012_130x205mm_ko MOE012_130x205mm_ko nyv.indd 1 nyv.indd 1 19.3.2007 20:05:03 19.3.2007 20:05:03 Tartalomjegyzék 3 MOE012_130x205mm_ko nyv.indd 1 19.3.2007 20:05:03 Tematikus leírás és összevetés Egészségfinanszírozási pillérek Copyright MÖESZ, 2007 MÖESZ, 2007 Szabadúszó.hu Kft., 2007 Kiadja a Szabadúszó.hu

Részletesebben

A Swiss Medical Services Kft. ügyfélkártyás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Swiss Medical Services Kft. ügyfélkártyás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Swiss Medical Services Kft. ügyfélkártyás szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei 1 Tartalomjegyzék 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

3. A pénztár székhelye: Budapest, VIII. kerület Kiss József u. 8. II. emelet 3. A pénztár székhelye 2007. február 1-től: Budapest, II.

3. A pénztár székhelye: Budapest, VIII. kerület Kiss József u. 8. II. emelet 3. A pénztár székhelye 2007. február 1-től: Budapest, II. ALAPSZABÁLY Tradíció Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Preambulum Abban a hitben, hogy saját és családunk egészségének védelme a mi kezünkben van, mi, az alapítók, a mai napon a Tradíció Önkéntes

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata

Szentes Város Önkormányzata. Idısügyi koncepciójának. felülvizsgálata Szentes Város Önkormányzata Idısügyi koncepciójának felülvizsgálata Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztályán 2009. április hó A koncepciót a Képviselı-testület 131/2005.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa 33/2014. számú határozatával 2014. április 25-én Hatályba lépés napja: 2014. április 25. Az Igazgatótanács nevében IT Elnök Verziószám: v1_20140425 Tartalomjegyzék

Részletesebben

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTEL MAGÁNFINANSZÍROZOTT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSOK SZOLGÁLTATÁSÁRA

AJÁNLATTÉTEL MAGÁNFINANSZÍROZOTT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSOK SZOLGÁLTATÁSÁRA AJÁNLATTÉTEL MAGÁNFINANSZÍROZOTT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁSOK SZOLGÁLTATÁSÁRA TARTALOMJEGYZÉK BEMUTATKOZÁS... 3 EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTJAINK BUDAPEST...... 9 Rendelési idők... 12 DEBRECEN.... 14 Rendelési idők...

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erısítése sürgetı társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK

SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZOCIÁLIS ÉS BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK A MUNKAHELYEKEN Készítette : Tarsoly Imréné Lektorálta : Hódi Zoltán Szerkesztette : Fogarasi László VASAS SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉG 2007. március 1 SZOCIÁLIS ÉS BÉREN

Részletesebben

A TRADÍCIÓ NYUGDÍJPÉNZTÁR BEMUTA TKOZÁSA

A TRADÍCIÓ NYUGDÍJPÉNZTÁR BEMUTA TKOZÁSA Az Ügyért. 2015. év TUDVA, HOGY A XXI. SZÁZADBAN - AZ ÁLLAMI RENDSZEREKET KIEGÉSZÍTVE - AZ ÖNGONDOSKODÁS SZEREPE MEGHATÁROZÓVÁ VÁLIK, MI, AZ ALAPÍTÓK A MAI NAPON DÖNTÖTTÜNK A TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS B A T T H Y Á N Y - P R O G R A M ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai Tartalom BEVEZETÉS...3 JÖVİKÉP...4 A VÁROS LAKÓI - BEFEKTETÉS A

Részletesebben

Szolgáltatások Jegyzéke

Szolgáltatások Jegyzéke az Alapszabály elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatások Jegyzéke Elfogadva a KGY 27./2012. (2012. 12. 06.) sz. Közgyűlési határozattal Hatályos: 2013. január 1.-től 1 BEVEZETŐ Jelen Szolgáltatások

Részletesebben

www.mkbnyp.hu www.mkbep.hu www.mkbosp.hu www.mkbszepkartya.hu Öngondoskodás MKB Pénztárak MKB SZÉP Kártya Lehoczky László 2013.

www.mkbnyp.hu www.mkbep.hu www.mkbosp.hu www.mkbszepkartya.hu Öngondoskodás MKB Pénztárak MKB SZÉP Kártya Lehoczky László 2013. www.mkbnyp.hu www.mkbep.hu www.mkbosp.hu www.mkbszepkartya.hu Öngondoskodás MKB Pénztárak MKB SZÉP Kártya Lehoczky László 2013. április Béren kívüli juttatások kedvezményes adózása o Adóalap 1,19-szerese

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

egészségügyi gazdasági szemle

egészségügyi gazdasági szemle egészségügyi gazdasági szemle A Nemzeti Erôforrás Minisztérium és az Egészségügyi Gazdasági Vezetõk Egyesülete közgazdasági folyóirata 49. évfolyam 5. szám, 2011. október Biztosítás az egészségügyben II.

Részletesebben

Bevezetés... 1. 3. Az egészségbiztosítási ellátások szabályozása... 26

Bevezetés... 1. 3. Az egészségbiztosítási ellátások szabályozása... 26 Tartalomjegyzék Bevezetés... 1 1. Egészségbiztosítás... 5 Nemzetközi összehasonlítás... 5 Jogi szabályozás... 6 Jogosultság... 6 A biztosításból kizárt személyek... 19 2. Az egészségügyi ellátórendszer

Részletesebben