JEGYZOKONYV. elnok. elnoksegi tag. elnoksegi tag. titkar. elnoksegi tag. elnoksegi t~g

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZOKONYV. elnok. elnoksegi tag. elnoksegi tag. titkar. elnoksegi tag. elnoksegi t~g"

Átírás

1 JEGYZOKONYV Kesziilt: Szigetvaron 2013.aprilis 9-en rakor, 7900 Szigetvar Deak Ferenc ter 16, II. emelet szam alatti hivatalos helyisegben, a Szinergia Egyesiileti elnoksegi ulesen. JeIen vanna k : a me 11e'k e I t Je. I en I' etl " lv szennt Neiczerne laksa Szilvia annat Balazs Volcsanyi Gabor Volgyi Tamas Papp Laszl6 elnok elnoksegi tag elnoksegi tag titkar elnoksegi tag Muller Istvan elnoksegi t~g - - ~ -~-' -- Pallanos elnoksegi tag= --- & ~...,- = ~ Lovas Kata elnokseg~g ~ ' - :0.. Gombos Agnes ' ~=.=- ~- ~~..:::";Jr ;..... gazdasagi-vezet Rajczi Roman munkaszervezet vezet6 Neiczerne laksa Szilvia elnok koszonti ajelenlev6ket es megallapitja, hogy ajelen1eti iv szerint 8 fovel az elnoksegi iiles hatarozatkepes. A hianyz6 tagok el6re jeleztek, hogy nem tudnak reszt velu1i az iilesen. Felkeri Rajczi Roman jegyz6konyvvezet6nek, annat Balazst es Lovas Katat pedig jegyz6konyv hitelesft6nek. a szemelyeket ajelenlev6k egyhangu, 8 igen szavazattal elfogadtak. Ez utan az elnok felolvassa a meghiv6ban kikiildott napirendi pontok sorrendjet es. kiegeszitesiil alu1yit javasol, hogy az "Egyebek" napirendi pontban el kell fogadnunk azt, az elnokseg 2012 evi tevekenysegere vonatkoz6 beszamol6t, amelyet a tavalyi ugyeszsegi feliigyeleti vizsgaiat kert es, amelyet a csutortoki kozgyulesre elfogadasra el6 kell terjeszteni. a jelenlev6k egyhangu, 8 igen szavazattal, elfogadtak a napirendi sorrendet es az egyebek napirendi pontban megadott temat. 1 napirendi pont: 2013 evi koltsegvetes-tervezet, megtargyalasa, elfogadasa. Neiczerne laksa Szilvia elnok bemutatja az el6zetesen megkiildott koltsegvetesi tabl<it az elnokseg tagjainak. Az el6zetesen megkiildott koltsegvetes reszletes bemutatasa utan (l. sz. mellekiet) az elnok lehet6seget ad az elnoksegi tagok szamara a napirendi ponttal

2 kapcsolatos kerdesek felvetesere, ezek utan kerdes hianyaban az, elnok szavazasra bocsatja a koltsegvetest. 5/ II.I2013.IV.09 szamu elnoksegi hatarozat: Az elnokseg egyhangu 8 igen szavazattal elfogadj a a Szinergia Egyeslilet evi koltsegvetes-tervezetet. fele16s: elnok, gazdasagi vezet6, munkaszervezet vezet6 hatarid6: azonnal 2. napirendi pont: evi merlegbeszamo16, konyvvizsgal6i es kozhasznusagi jelentes bemutatasa, elfogadasa Neiczeme laksa Szilvia elnok bemutatja az el6zetesen minden elnoksegi tagnak megklildott merlegbeszamol6t, (2 sz. melleklet) tajekoztatasul elmondja, hogy az ad6zas el6tti eredmeny negativ jelz6szama az ev soran tortent nem szokasos esemenyekb61, mint deviza arfolyamveszteseg, vev6i kovetelesekhez kapcsol6d6 behajthatatlan tagdijakb61 fakad6 rendkivuli raforditasokb61, es a megszokott ertekcsokkenesi leirasb61 all ossze. Ez utan reszletesen bemutatja a konyvvizsgal6i jelentest (3 sz. melleklet) es a kozhasznusagi jelentes (4 sz. melleklet) szakmai tartalmat. Ezek utan az elnok lehet6seget ad az elnoksegi tagok szamara a napirendi ponttal kapcsolatos kerdesek felvetesere, ezek utan kerdes hianyaban szavazasra bocsatja a kerdest. 6/11 / 2013.IV.09 szamu elnoksegi hatarozat: Az elnokseg 8 egyhangu igen szavazattal elfogadja a Szinergia Egyesulet 2012 evi merlegbeszamol6jat, konyvvizsgal6i es kozhasznusagi jelenteset. felel6s: elnok, gazdasagi vezet6 hatarid6: azonnal 3. napirendi pont: A evi Egyesuleti Munkaterv bemutatasa, egyeztetese es elfogadasa Volgyi Tamas reszletesen bemutatja az Egyeslilet evi munkatervet (5 sz. melleklet). Tajekoztatast ad arr61, hogy a munkaterv az el6z6 evi munkatervekkel osszhangban kerult kialakitasra a targyevi aktualitasok figyelembe vetelevel. A munkaterv legfontosabb iranyvonalait az el6z6 evekehez hasonl6an a helyi termekek el6allitasanak tamogatasa, a palyaz6k informalasa es a projektek megval6sitasanak tamogatasa jelentik, valamint a terseg onkormanyzatainak termel6 tevekenyseget is tamogatni kivanja. Az elnok megkoszoni a tajekoztatast, majd lehet6seget ad az elnoksegi tagok szamara a napirendi ponttal kapcsolatos kerdesek fel vetesere, ezek utan kerdes hianyaban szavazasra bocsatj a a kerdest. 7/ II / 2013.IV.09 szamu elnoksegi hatarozat: Az elnokseg 8 egyhangu igen szavazattal elfogadja es a kozgyules reszere el6terjesztesre javasolja a Szinergia Egyesulet evi Egyesuleti Munkatervet. felel6s: titkar, munkaszervezet vezet6 hatarid napirendi pont: 2013 evben lebonyolitand6 EMVA LEADER palyazatok el6keszitese. Beerkezett projektotletek ertekelese, VS fellilvizsgalat, LEADER Intezkedesi Terv kidolgozasa. 2 -(

3 Rajczi Roman munkaszervezet vezet6 el6szor bemutatja a LEADER kiiras el6keszitesenek allasat es vegigveszi azokat az eddig elvegzett feladatokat, amelyeket meg kellett tenni ahhoz, hogy a mai lilesen kidolgozhat6ak legyenek a VS szakaszainak m6dositasai, valamint LEADER intezkedesi terv reszei. Bemutatja a projektotiet gylijtes folyamatat es osszefoglal6 tablazatban a beerkezett 76 db projektot1etet ( 6. sz. meueklet) A projektot1etekb61 kiindulva meghatarozasra kerlilnek azok a temakorok, amelyekre vonatkoz6an igenyek erkeztek be, illetve kivalogatasra kerliltek azok az otletek, amelyek nem illeszthet6ek bele semmilyen LEADER intezkedesbe. A nem tamogathat6 projekteket zold szinnel jeloltek az osszefoglal6 tablazatban. A mostani VS fellilvizsgalatot a mult elnoksegi lilesen hozott dontes alapjan az Elnokseg fogja elvegezni. Ebbe beletartozik a VS celkituzeseinek, az abban foglalt jov6kepnek es az intezkedeseknek a vizsgalata es szliksege szerinti m6dositasa. Ki fogjuk dolgozni a LEADER Intezkedesi Tervet, melyben az iden kiirasra ker1il6 LEADER palyazatokat fogjuk nevesiteni. Azt gondolom, hogy a jelenlegi helyi igenyek felmeresenek alapjai a beerkezett projektotietek es a folyamatosan tartott tajekoztat6k, mikrotersegi f6rumokon elhangzott tersegi igenyek. Ezeken egyebkent szinte teljesen megegyez6 igenyek fejlesztesi elkepzelesek jelennek meg, mint a projektotietekben. Tehat ezekb61 kiindulva, de a projektotlet osszefoglal6 tablazatot alapul veve meg kell tennlink a VS egyes szoveges reszeinek atdolgozasat. Azt is elmondja, hogy osszesen Ft-ot lehet kipalyaztatni a mostani korben, ebb61 pedig minimum Ft-ot Gazdasagfejlesztesre kell szanni. A fennmarad Ft mehet a maximalisan SzolgaItatasfejlesztes temakra. A projektotietekben megjelen6, illetve a tajekoztat6 f6rumokon resztvev6k reszer61 felvetett es LEADER keretbe beilleszthet6 temakorok a kovetkez6k voltak: elyi termekek eloallitasa (haztaji termek is), elyi termek piacra-jutasanak tamogatasa Mikrovallalkozasok tamogatasa K6z6ssegitevekenysegeieszk6zbeszerzesei Rendezvenyek Megujul6 energiafelhasznalas n6velesenek tamogatasa gazdasagi szervezeteknek Megujul6 energiaellatas berendezesei beszerzesenek tamogatasa k6z6ssegi celu epuleteknek Onkormanyzatok termek-eloallit6 tevekenysege Identitasfejleszto eloadasok Kisebbsegi-, es sport-taborok 3

4 Az elnokseg egyenkent vegignezte ezeket a temakoroket es mindegyik eseteben megkezdte ezekb6l kidolgozhat6 "Intezkedesek" el6kesziteset. Az egyes temakorhoz, vagyis a helyi termek el6allitasahoz kapcsol6d6an Wbb hozzasz6las volt: Papp Laszl6 kiemelte, hogy mindenkeppen tamogatni kell a helyi termekek piacrajutasat is, tehat nem csak az el6allitast tamogat6 projekteket is, mert regi tersegi problema az, hogy van olyan termel6, aki leginkabb csak elmllit, de nines, aki megszervezze a termekeinek ertekesiteset. Ez pedig komoly problema, es ha valaki ezzel foglalkozna, akkor az is fontos tersegi projekt lehet. Ezzel egyetertett az elnokseg Wbbi tagja is, tehat ez a fajta tagitasa megwrtenik ennek az intezkedesnek. Ebben a temaban Volgyi Tamas javasolja a fels6 igenyelhet6 osszegnek a Ft-ot, legals6nak pedig a minimum Ft tamogatasi igenyt. KereWsszegnekjavasolja a Ft-ot, amely osszeg Gazdasagfejlesztesi csoportba tartozik. Ugyfelkomek pedig a lehet6 legwbb gazdasagi szerep16 szamarajavasolja a kinyitast, ebbe pedig az 6sterme16 is beleertend6. Az elnokseg elfogadja ajavaslatot. Rajczi Roman a masodik temaban, a mikrovallalkozasok tamogatasabanjavasolja azt, hogy a III. tengelyes Mikrovallalkozasok tamogatasajogcimt61 ugy hataroljuk Ie a tervezett kiirast, hogy nalunk csak maximum Ft -ig lehessen igenyt benyujtani, mivel ott csak minimum Ft-t61lehet palyazni. Ezt azert is javasolja, mert a beerkezett otletek es igenyekb61 az deriil ki, hogy leginkabb kisosszegu, nehany 100 ezer forintos beruhazasokra lenne igeny a leginkabb. Ez osszefiigg ajelenlegi rossz gazdasagi komyezettel, nemjutnak konnyen hitelhez a vallalkozasok, egy-egy kisosszegu fejlesztest pedig meg sajat maguk meg tudnak finanszirozni. U gyfelkornek javasolja a mikrovallalkozasokat es a termeszetes szemeiyeket, mivel igy palyazhat egy kezd6 vallalkoz6 is. Igenyelhet6 minimum osszegnek javasojja a Ft-ot, keretosszegnek pedigjavasolja a Ft-ot. Az elnokseg elfogadja ajavaslatot. Volgyi Tamas a harmadik Megujul6 energiafelhasznalas novelesenek tamogatasa gazdasagi szervezeteknek temaban javasolja, hogy Ft kozotti osszegekre lehessen palyazni es csak mar mukod6 mikrovallalkozasok szamara legyen palyazhat6 az ide allokalt, osszesen Ft. Az elnokseg elfogadja ajavaslatot. Volgyi Tamas a negyedik megujul6 energiaellatas berendezesei beszerzesenek tamogatasa kozossegi celu epiileteknek cimu temabanjavasolja az Ft kozotti tamogatasi osszeghatarokat, kerewsszegnek pedig Ft-ot. Ugyfelkornek pedig onkormanyzatokat es civil szervezeteket ajanl. Azt pedig az egyeb lehatarolasok miatt kellene megfontolni, hogy csak napkollektorok es napelemek felhelyezest tamogassuk. Az elnokseg elfogadja ajavaslatot. Rajczi Roman az owdik, kozossegi tevekenysegek eszkozbeszerzesei cimu temakorben javasolja azt, hogy els6sorban helyi kozossegi tevekenysegekhez hasznalhat6 eszkozok beszerzese legyen tamogathat6. Ebbe beletartozna a kultura, a technika, a tudomany, muveszeti es a kisebbsegi tevekenyseg, de a sportszervezetek kore is, tehat szeles tamogatasi kort kellene nyitni, es majd a helyiek eldonthetik, hogy mire palyazzanak. Igenyelhet6 minimum osszegnekjavasolja a Ft-ot, a maximumnak pedig a Ft. Az elnokseg elfogadja ajavaslatot. 4

5 Neiczeme laksa Szilvia a hatodik temakorben a rendezvenynel elmondja, on11, hogy rendezvenyekre van igeny kistersegeinkben es szeretne, ha iden nem lenne ketfele rendezveny kateg6ria, szerinte a tavalyi ev rossz tapasztalatai nem tamasztjak ala ketszintli rendezvenyes kort. Ezert keri, hogy most csak 1 fele kiiras legyen, amiben lehet61eg tobb penzt lehessen igenyelni es ne tegyunk bels6 korlatokat, hogy mire koltsek el a paiyaz6k. Ezert az el6z6 evekt61 elter6en javasolja a Ft kozotti osszeghatart, palyaz6i komek pedig a civil szervezeteket es az onkormanyzatokat. Az elnokseg elfogadja ajavaslatot. Neiczeme laksa Szilvi a hetedik temakorben, amely az onkormanyzatok termek e16allitasanak tamogatasat celozza, elmondja, hogy a tavalyi evhez hason16an szeretne, ha a mez6gazdasagi Start-programokhoz iden is lehetne a tersegunkben kiegeszit6 LEADER forrast igenyelni, ezert tamogatja a kiirast es az ugyfelkomel javasolja a tavalyi kiirast kiegeszitve b6viteni a szocialis szovetkezetek korevel is. lavasolja tovabba megemelni az igenyelhet6 osszegeket is, ezert a Ft kozotti tamogatasi osszegeket javasol es legalabb Ft teljes allokalt osszeget. Az elnokseg elfogadja ajavaslatot. Identitasfejleszt6 e16adasok, vagyis a nyolcadik temakorben Volgyi Tamas elmondja, hogy civil szervezetek reszer61 nagy igeny lenne kepzesek es e16adassorozatcik tersegi lebonyolitasara. Szeretne, ha az idei evben nem lenne korlatozva az, hogy csak akkreditait kepzest lehessen tart ani a keretb61, hanem barmilyen, a helyi kozossegeket erdekl6 es er6sit6 temara lehessen palyazni, peldaul nyelvi kepzest61 kezdve barmilyen szakmai, informatikai, muveszeti, a falu eleteben fontos temaban, es ugyanez vonatkozna az e16adasokra is. Ugyfelkomek itt termeszetesen a civil es az onkormanyzati kor johetne sz6ba. bsszeghataroknak pedig Ft kozotti osszegek lehetnenek. Teljes keretosszegnek legalabb Ft-otjavasol meghatarozni erre tertiletre. Az elnokseg elfogadja ajavaslatot. Utols6 intezkedesi tervvel kapcsolatban Neiczeme laksa Szilviajavasolja, hogy a tersegi igenykent megjelent taborokra kesztiljon ktilon intezkedes, melyben minden olyan tabor palyazhat6 legyen, amely a kistelepuleseken sz6bajohet. Nem szeretne, ha korlatozva lenne egyes tevekenysegekre vonatkoz6an, tehat a lehet6 legtobb fajta lehet6seg sport- lovas kulturalis-tudomanyos- kozeleti tema legyen beengedheto es szinten a helyiek dontsek el, mire van igeny egy adott faluban, vagy tersegben. tervezett intezkedesek osszefogla16 tablazata: Intezkedes Minimum Maximum Keretosszeg Palyaz6k kore elyi termek eloaltas es piacra jutas mikrovallalkozas, termeszetes szem, ostermelo, ad6szamos maganszemely Mikrovallalkozasok tam ogata sa mikrovallakozas, term szem Megujul6 gazdasagi gazd Megujul6 kozossegi Civil,onk 5 /1

6 K6z6ssegi eszk6z Civil,6nk Rendezveny Civil,6nk Onkormanyzati termek Identitasfejleszt6 el6adasok es kepzesek Civil,6nk Tematikus taborok Civil nk, civil szamla, szoc sz6v Elnok Asszony eimondja azt is Az el6keszitett intezkedesekhez kapcsol6d6an szukseges tehat a jelenlegi VS felulvizsgcata es a mostani megfelel6 otleteket is ahitamaszt6 "celkitiizeseknek" megjelenni. Ez nem lesz nehez, mivel az eltelt id6szakban ezeknek a temaknak megfelel6 tersegi igenyek fogalmaz6dtak meg, ezert ezeket be tudjuk foglalni a jelenlegiek kis m6dositasaval es kiegeszitesevel. Ugyanez mondhat6 el a jov6kepr61 is, ennek atdolgozasa is elkeszul rovidesen. A VS felulvizsgalatot az e het csutortoki kozgyiilesen kell elfogadtatni a tagsaggal es utana jov6 hetf6ig kellieadni a Videkfejlesztesi Miniszterium feie, ahova a m6dositott VS-t, es az annak elfogadaseit igazol6 jegyz6konyveket kell beadni. Neiczeme, laksa Szilvia elnok ezek utan jeizi, hogy velemenye szerint a mai napon nem sikerul mindenre kiterjed6en elvegezni es Iezami a VS felulvizsgalatat es a kiirasok el6kesziteset, ezert javaslatot tesz arra, hogy a rna elhangzottak osszefoglalaseit vegezze el a munkaszervezet es a VS felulvizsgalatanak szoveges reszeit kovetkez6 aikalomrnal fejezzek be. Ott megint at lehet majd nezni az egyes intezkedesek kidolgozottsaganak allasat, es ha szukseges azokat m6dositani lehet, valamint a meg el nem dontott kerdeseket Ie lehet zami. Erre a kovetkez6, rendkivuli elnoksegi Ulesre e het csutortokjet javasolja, delutin 14 6rakor, ugyanebben a teremben. Keri az einokseg tagjait, hogy aki ezzel egyetert, az kezfeltartassal szavazzon err61: 8/ II / 2013.IV.09 szamu einoksegi hatarozat: Az einokseg egyhangu 8 igen szavazattal dont arr61, hogy a VS 2013 evi felulvizsgalatat a mai napon nem zarja Ie, azt a en 14 6rakor az elnoksegi targya16ban tartand6 rendkivlili elnoksegi Ulesen teszi meg. felel6s: munkaszervezet vezet6 hatarid napirendi pont: Egyebek Neiczeme laksa Szilvia elnok elmondja, hogy a tavalyi ugyeszsegi ajanlasra az idei evt61 az egyesulet kulon elkesziti az el6z6 ev munkar61 sz616 elnoksegi beszamol6jeit es azt a kozgylilessel megtargyaltatja, majd el kell fogadtatnia. Ezt a munkeit mar e16keszitettek es a csatolt "Beszamol6 a 2012 evi munkar61" cimmel (7 sz. mellekletben) ki lett dolgozva. Keri az elnokseget, hogy tekintse at ezt es amennyiben eszrevetele van ezzel kapcsolatban, akkor azt tegye meg, ellenkez6 esetben pedig javasolja kozgyiilesi elfogadasra azt. A beszamol6 vetitett formaju bemutatasa utan megkerdezi az elnokseget, hogy van-e valakinek eszrevetele benne Ieirtakkal kapcsolatban: mivel nem volt hozzasz6las, ezert szavazasra tette fel a kerdest: Elfogadja-e az einokseg es kozgyiiles el6 terjeszthet6nek tartja-e a most megismert einoksegi beszamol6t? 6

7 ' 9/ II / 2013.IV.09 szamu einoksegi hatarozat: Az elnokseg 8 igen, egyhangu szavazattal elfogadja es a kozgyules szrumira eloterjesztesre javasolja az elnokseg 2012 evi munkijarol szolo beszamolot. felel6s: elnok hatarid6: Tovabbi hozzaszolas hianyaban az elnok berekeszteti az illest. Szigetvar, aprilis. 9. 'J l ' -~... ~~...~: ~... L~vas Kata jeg 6konyv hitelesit6 Rajczi Roman jegyz6konyvvezet6 ~' './~......' :(: Neiczeme Jaksa Szilvia 7

8 SZINERGIA EGYES ULET E_YI-\ 'LIO S~PORT Boldogasszonyfa Kossuth L. u. 14. Telefonlfax: +36 (73) Jelenleti IV OJ MAGYARORSZAG VIDEKFEJLESZTEsI PROGRAM 'Eseming: Jfe1gszin: 1Jdtum: 9fiv Neiczerne Jaksa Szilvia f [nfjr igi iifis Szinergia Tgyesiifet SzigetvdT, t]]ea/(jetenc TiT Xipviseft Szervezet Boldogasszonyfa Kozseg Onkormanyzat Tefejonszam 20/ I.ftiiTa; J Kovacs Gy6z6 MUlier Istvan V61gyi Tamas armat Balazs Kovacs Gabor Lovas Kata Boda Kozseg Onkormanyzat Szentlorinci IPagony"Tarsult Foldtulajdonosok Vadaszta rsasaga Vizibor Kft Egyeni Vallalkoz6 Kiralyegyhazai Fiatalok Egyeslilete Kaptar Egyeslilet 30/ / / / / / tb: hjru~ // / If,/';: I'-fA \./ I /;1.'~ l&-{tq Nagy Gabor Z6k Kozseg Onkormanyzat 30/ Rezeli Csaba Papp Laszl6 Volcsanyi Gabor Pal Janos Kovacs Zsolt h. ') L-I' ~'- ~ RCSF Kft Mozsg6ert Egyeslilet Blikkosdi Kozossegfejleszto Egyeslilet Botykapeterdi Reformatus Tarsegyhaz Kozseg Mozsg6 Kozseg Onkormanyzat 20/ / / / / \ 1ry~ v \ ~ \. I ~S7lL~ ~ v J LL -~ ~ - --L-- v D ~ LEADER PROGRAM

9 2013 evi koitsegvetes tervezet Koltsegnemek: M unkaszervezet szemelyi.iellegu koltsegei: Ebb61 munkaszervezet vezet6 szemelyi juttatasa: (2008 6ta valtozatlan) Szervezet tisztsegvisel6inek szemelyi juttatasa: (Elnok es elniikseg tiszteletdija, mely eseti jellegu. avi I elnoksegi Ulessel kalkulalva.) Munkaszervezet egyeb dolgoz6inak szemelyi juttatasa: (2008 6ta valtozatlan, kizar61ag nett6 ber korrekci6k tiirtentek az ad6valtozasok miatt) Napi dfjak: Kiiltsegterftes: Munkaszervezet szinten maxim um Ft, Elniikseg szinten maxi mum Ft-os keretiisszeg van a rendeletben meghatarozva, ennek tiiredeket kivanjuk elszamolni. Munkaad6t terhel6 jarulek: Felhalmozasi kiadasok 50 e Ft feletti eszkozok beszerzese: (irodaszerek elhasznal6dasahoz kapcsol6d6 p6tlas, pi.: szamol6gep. Varhat6an toredeke keriil felhasznalasra) ezer Ft I Doloai kiadasok: Ebb61: [roda fenntai1asi kiiltsege (telefonkiiltseg, internet kiiltseg, posta kiiltseg, kisel1eku eszkiizbeszerzes, stb.) A kiiltseg az el6z6 evi tenyleges kiiltsegek es a szerz6desek figyelembe vetelevel kerult meghatarozasra. Szerz6desek: Fevil - munkaegeszsegugy, Lukacsne Pinter Anik6 - konyveles, Print Copy - TOSZ. Jesz Copy - TOSZ, Telenor/Magyar Telekom - telefon/internet, Kisvaros Nonprofit Kft - Rezsi (csak aram), T6th Istvan - munkabiztonsag, Fire Ball - TuzvedeJem, Magyar Posta - Posta koltseg. Aegon - Biztositas, Varady Konyvizsgal6 Kft - Konyvizsgalat, Multi Alarm - Riaszt6 (izem eltetes. lrodaberlet: (Kisvaros Nonprofit Kft.) Teremberlet: (Rendezvenyekhez, kozgyulesekhez kapcsol6d6) Tanulmany utak koltsegei: Konferenciak reszveteli dijai es szakmai fol y6iratok koltsegei: (elyi Termek Magazin) Tanulmanyok, rendezvenyek koltsegei: (Gazdanap, f6rumlrendezveny, sator, etkezes) itelek kamatai: Finanszirozasi kiadasok (hitel, kolcson torlesztese): (lgenyelt ruliroz6 hitelkeret osszege) Tartalekkepzes: (Nem tervezett, rendkiviili kiadasra elkiilonitett ossz~ KIADASOK OSSZESEN: Bevetelek: Tagdijb61/tagi hozza.iarulasb61 szarmaz6 bevetel: (Kamatkoltseget finanszirozza) Vallalkozasi tevekenysegb61 szarmaz6 bevetel: T6kejellegii bevetel (hitel, torzstoke emeles vagy befizetes): (Rendelkezesre all6 hitelkeret osszege) Kapott tamogatas: Finanszirozasi bevetelek (pi. beteti kamatok): Eayeb bevetelek: Tartalek igenybevetel: Nem tervezett, rendkiviili kiadas finanszirozasara igenybevett tamogatas osszege) BEVETELEK OSSZESEN: I 5[ I EI6zQ (2012) evi koltsegvetes elemzese: Tervezett Tenyleges Szemelyi + Dologi koltsegek ,21% Ft Ft itelek Kamatai es koltsege 108,50% Ft Ft

10 'l.\... '--. A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszeriisitett beszamol6ja es kozhaszniisagi melleklete PK-142 Torvenyszek: 102 Pecsi Torvenyszek Targyev: Bekuldo adatai EI6tag Csaladi nev EIs{) ut6nev Tovabbi ut6nevek Viselt nev: IGombos ~IA=g~ne~s ~1 ~I ~ ~======~ SzOletesi nev: IGombos ~IA~gn~e~s ~1 ~I ~ Anyja neve: :========~ IL..:V--=e=kk:.:e::.:l::...i --...! LIAEgn~~~ ~1 ~I ~ Szuletesi orszag neve: Szuletesi telepuies neve: 1magyar ISzigelvar SzUletesi ideje: Szervezet neve: ISZinergia Egyesiilet Szervezet szekhelye: Iranyit6szam: ~~~[] TelepOles:!Boldogasszonyfa KbzterOlet neve:!l..k_o_s_s_u_th ~ KbzterOlet jellege:!utca azszam: U~pcs6haz: Emelet: Ajt6: Bejegyzo hatarozat szama: [1IT] lpiki / /~ Nyilvantartasi liiillsl 6 1 Szervezet ad6szama: ~ Kepviselo neve:!neiczerne Jaksa Szilvia Kepviselo alafrasa: Keltezes: Szigetvar KitOito verzio: Nyomtatvany verzic):1.6 Nyomtatva:

11 A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszeriisitett beszamol6ja es kozhaszmlsagi meuekjete PK-142 Szervezet neve: Iszinergia EgyesUiet ESZKOZOK (AKTivAK) Az egyszerusftett eves beszamol6 merlege (Adatok ezer forintban.) EI6z6 ev EI6z6 ev Ta.rgyev helyesbftese A. Befektetett eszk6z6k I. Immaterialis javak II. n.rgyi eszk6z6k I III. Befektetett penzogyi eszkdzbk B. Forg6eszk6zbk I. Keszletek II. K6vetelesek III. Ertekpapfrok IV. Penzeszkbz6k C. Aktfv id6beli elhatarolasok ESZKOZOK OSSZESEN FORRAsOK (PASSzrvAK) D. Sajat toke I. Indul6 t6ke/jegyzett toke II. T6kevaltozas/eredmeny III. Lekbtbtt tartale k IV. Ertekelesi tartalek V. n.rgyevi eredmeny alaptevekenysegbol VI. Targyevi erdemeny vallalkozasi tevekenysegbol E. Celtartah kok F. K6telezettsegek I. atrasorolt k6telezettsegek II. osszu lejaratu k6telezettsegek III. R6vid lejaratu k6telezettsegek G. Passzfv id6beli elhatarolasok FORRAsOK OSSZESEN Kitolt6 verzi6: Nyomtatvimy verzi6:1.6 Nyomtatva:

12 A ketios Konyvviteit vezeto egyeb szervezet egyszeriisitett beszamol6ja es kozhasznusagi m eueklete PK-142 Szervezet neve: Iszinergia EgyesOiet Az egyszerusitett eves beszamol6 eredmeny-kimutatasa (Adatok ezer (orintban.) Alaptevekenyseg Vallalkozasi tevekenyseg bsszesen el6z6 ev el6z6 ev targyev el6z6 ev el6z6ev teugyev el6z6 ev el6z6 ev ti3rgyev helyesbftese helyesbitese helyesbitese 1. Ertekesites nett6 arbevetele Aktivalt sajat teljes[tmenyek erteke 3. Egyeb bevetelek - tagdij. alapft6t61 kapon befizetes - tamogatasok - adomanyok 4. Penzugyi muveletek bevetelei Rendkivuli bevetelek ebb61 : - alapit6t61 kapon befizetes - tamogatasok A. bsszes bevetel ( ) ebb61 : kdzhasznu tevekenyseg bevetelei Anyagjellegu raiorditasok : 7. Szemelyi jeljegu raforditasok ebb61: vezet6 tisztsegvisel6k juttatasai Ertekcsokkenesi leiras Egyeb raforditasok 13 : Penzugyi muveletek raforditasal , Kitolt6 verzl6:2.4s.0 Nyomtatvany verzl6:1.6 Nyomtatva: /f.j

13 I Yo Szervezet neve: A kettos konyvviteli vezeto egyeb szervezet ~"~ c. egyszerusitett beszamol6ja es kozb asznusagi mellekjete PK-142 [szinergia Egyesi.ilet Az egyszerusltett eves beszamol6 eredmeny-kimuta~asa 2. (Adacok ezer (orinrban.) Alaptevekenyseg Villialkozasi tevekenyseg bsszesen el6zo ev el15z6 ev targyev el6z6 ev el6z6 ev cargyev el6z6 ev el6zq ev cargyev hely esbicese helyesblcese hely es bicese 11. RendkivOli rciforditasok B. bsszes ratorditas ( ) ~ ebb61 : k6zhasznu tevekenyseg rilforditasai C. Ad6zas el6tti eredmeny (A-B) Ad6fizetesi k6telezettseg O. Ad6zott eredmeny (C-12) J6vahagyott osztalek E. Targyevi eredmeny (0-13) a6 Tajekoztat6 adatok A. Kbzponti k61tsegvetesi tamogatas B. elyi bnkormanyzati k61tsegvetesi tamogatas C. Az Eur6pai Uni6 strukturalis alapjaib61. IlIetve a Kohezi6s Alapb61 nyujtott tamogatas O. Normativ tamogatas E. A szemelyi j6vedelamad6 meghatarozott reszenek ad6z6 renaelkezese szerinti felhasznruasar61 sz evi CXXVl.tbrveny alapjan kiutalt bsszeg l F. Kozszoigaitatasi bevetel 00 Igen D Nem Konyvvizsgal6i zaradek Az adatok k6nywizsgalattal ala vannak tamasztva , Kltolto verzlo: Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva

14 A"k~ttos konyvvit ekt vezeto egyeb szervezet egyszerusltett beszam ol6ja es kozhasznusagi melleklete PK Szervezet azonosit6 adatai 1.1 Nev 1.2 Szekhely Iranyit6szam: ~~~~ TelepOles: IBoldogasszonyta KozterOlet neve: IK h. ossut KbzterOlet jellege: ~ J lutca azszam: 114 1U pcsohaz: 1 Emelet: 1.3 Bejegyz6 hatarozat szama: l~ '1210'1018 1' Nyilvantartasi I 1.4 Szervezet ad6szama: Ajt6: 1.6 Kepviselo neve: INeiczeme Jaksa Szilvia 2. Targyevben vegzett a!apcel szerinti es kozhasznu tevekenysegek bemutatasa Fo tevekenysegi terul~(e az un. LEADER pcuyazau rendszer ters.egt adapicitasa es az ezet1 keresztul m egvafaslll6 fejf-eszeesek koorc.!inaiasa a Szi~Jet\larf es Szemlbrinci. kistersegben. A 20'0'8 evlto! 2n13 evifj megvalasll16 UMVP ciklus alan efvegzi a terwetero! e renclszerbe pcijyaznr kivano dnkormanyzati, 6v[l es valtalkozai szfera!f1formaci6val Wrten6 e[[atasat. a paeyazatok megfrasaval kapcsolaws fet!cesziteset, kepzeset es ta.mogatja a palyazawk beadas<it tervezo szervezetek ez ~r;iny6 tevekenyseget. eeyi Vfdekfejlesluesi Strategia megalkotasava~ rgyekszik a.e~segl probh~mak megotdasara, azok kezelesere, me~ynek eszkoze a mukodesi terleten eto lakossaggallorteno etozetes egyezteres. Kieme~t celkituzes a!,elyi gazcjasag er.osites e. Az egyesulet tevekenysegevel igyekeze<it segheni tnl tld kultura[cs TleVeketlysege~ IVegzoker, emikai kissebbsegeket. a munkaet 6piacoB Ila'Eranyos i,elyzetg retegeket.. Ennek eszk6ze a patyazati ietletbsegeken keresztm, ierve kepzesek formajaban sikeresem megval6sll!6 1ejlesztesi elkepzetesek. 3. Kozhasznu tevekenysegek bemutatasa (tevekenysegenkent) 3.1 Kozhasznu tevekenyseg megnevezese: IkulturaJis, eseiyegyenloseg, kissebbseg, videkfejl 3.2 Kozhasznu tevekenyseghez kapcsol6d6 kozfeladat, jogszabalyhely: evi CLVI. tv.26 c) 5, 9, 11, 13, 18 pontok 3.3 Kozhasznu tevekenyseg celcsoportja: IMukodesi teruieten el6 lakossag 3.4 K6zhasznu tevekenysegb61 reszesol6k h tszama: 3.5 Ktizhasznu tevekenyseg f6bb eredmenyei: db LEADER, 17 db mlkrovcialkozas fejleszres, 13' (Ib turisztikai szof~jartatas, 44 clb tatumeglljitas ltirgyaban beerkezett fejlesztesi ottet, mely pajyazat fmmajaban val6sul meg. MOk.o(lesunknek kdszonhetben a tersegbe a 4 ]ogcfm I:e.kinteteben 2012 evben osszesen M Ft 1ejlesztesi foml.s kertitt fek6tesre. Kitolto verzi6: Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva: /

15 A kettos konyvviteit vezeto egyeb szervezet egyszeriisitett beszamol6ja es kozhasznusagi meueklete PK-142 Szervezet neve: Iszinergia EgyesUlet 4. Kozhasznu tevekenyseg erdel<eben felhaszmilt vagyon kimutatasa 4.1 Felhasznalt vagyonelem megnevezese Vagyonelem erteke Felhasznalas celja (Adatok ezer forintban ) penzeszkoz 4.2 Felhasznalt vagyonelem megnevezese Vagyonelem erteke 986 alaptevekenyseg Felhasznalas celja 4.3 Felhasznalt vagyonelem megnevezese Vagyonelem erteke Felhaszniliils celja Kozhasznu teveken~seg erdekeben felhasznalt vagyon imutatasa (osszesen) Kozhasznu teveken~seg erdekeben felhaszmilt vagyon imutatasa {mindosszesen eel szenntl jutattasok klmutatasa 5.1 eel szerinti juttatas megnevezese EI6z6 ev.rgyev 5.2 eel szerinti juttatas megnevezese EI6z6 ev Targyev 5.3 eel szerinti jutattas megnevezese EI6z6 ev Targyev eel szerinti juttatasok kimutatasa (osszesen) eel szerinti juttatasok kimutatasa (mindosszesen) 6. Vezet6 tisztsegvisel6knek nyujtott juttatas 6.1 Tisztseg EI6z6 ev (1).rgyev (2) elnok Tisztseg EI6z6 ev (1) Targy ev (2) alelnokok A. Vezet6 tisztsegvisel6knek nyujtott juttatas osszesen: Kitolto verzi6: Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva: (.,--:.

16 A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszeriisitett beszamol6ja es kozhaszniisagi meueklete PK-142 Szervezet neve: Iszinergia EgyesUlet 7. Ktizhasznu jogallas megallapitasahoz sziikseges mutatok (A datok ezer (orintban.) B. Eves osszes bevetel ebbol: Alapadatok EI6z6 ev (1) Targyev (2) C. A szemelyi jovedelemad6 meghatarozott reszenek az ad6z6 rendelkezese szerinti felhasznalasarol sz evi CXXVI. torveny alapjan atutalt osszeg 61 D. Kozszoigaitatasi bevetel E. Normatfv tamogatas F. Az Eur6pai Uni6 strukturalis alapjaib61, iiietve a Kohezi6s Alapb61 nyujtott tamogatas G. Korrig{dt bevetel [B-(C+D+E+F)] bsszes rmorditas (kiadas) I. EbbOl szemely; jellegu raforditas J. Kozhasznu tevekenyseg ratorditasai K. Ad6zott eredmeny L. A szervezet munkajaban kozremukod6 kozerdeku onkentes tevekenyse%et ve~zo szemelyek szama. (a kozerdek onk ntes tevekenysegr61 sz evi LXXXVIII. torvenynek megfeleloen) Eraforras eijarottsag murarai Ectv. 32. (4) a) [(81+82)/2 > , - Ft) Ectv. 32. (4) b) [K1+K2>-O} Ectv. 32. (4) c) [(11+12-A1-A2)/(1+2»=O,25) Tarsadalmi tamogatotfsag mutat6i Igen ~ Mutata teljesitese Nem D ~ D ~ D Mutata teljesftese Ectv. 32. (5) a) [(C1+C2)1(G1+G2) >=0,02} D ~ Ectv. 32. (5) b) [(J1+J2)/(1+2»=0,5] ~ D Ectv. 32. (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fa) D ~ Kitolto verzi6: Nyomtatvany verzi6:1.6 Nyomtatva:

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Somló-Marcalmente-Bakonyalja LEADER Akciócsoport Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: 2012. május 8. 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló TARTALOM 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. aprilis 30-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol. w.- --..

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. aprilis 30-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol. w.- --.. FEJERMEGYE BODMER KOZSEG Ikt. szam: 364-8/2014. JEGYZOKONYV Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. aprilis 30-an megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol w.- --.. \ ' ~t:~ -! \

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

1. számú melléklet Beszámoló a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tevékenységéről 2012-ben az 54/2011(VI.10) VM rendelet 4. -a szerint (A beszámoló csak azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 27-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2013. június 27-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 8250/2013. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 27-én (csütörtök) 18.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Egyszerűsített Eves Beszámoló

Egyszerűsített Eves Beszámoló 1 9 3 8 3 5 7 8-9 4 9 9-5 6 9-1 9 Bakony és Balaton Keleti Kapuja egyesület Berhida 8181. Veszprémi u. l.-3. r Egyszerűsített Eves Beszámoló 29. január 1.- 29. december 31. 29 Kelt Berhida, 21. május 2.

Részletesebben

A Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek vidékfejlesztési terveinek stratégiai irányvonala

A Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek vidékfejlesztési terveinek stratégiai irányvonala 2010. A Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek vidékfejlesztési terveinek stratégiai irányvonala A Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek vidékfejlesztési terveinek stratégiai irányvonala a 2014 a 2014

Részletesebben

**** 4 0000-00-00. Az e^yszeres konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kdzhasznusagi melleklete. 08 Gyori Torvenyszek

**** 4 0000-00-00. Az e^yszeres konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kdzhasznusagi melleklete. 08 Gyori Torvenyszek mm mn mi in11 Az e^yszeres konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kdzhasznusagi melleklete PK-141 A szervezetet nyilvantarto bir6sag megnevezese: Targyev: 08 Gyori Torvenyszek

Részletesebben

A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete

A kettos konywitelt vezeto egyeb szervezet egyszerusitett beszamoloja es kozhasznusagi melleklete nn: jr. :r tun nm inn Torvenyszek: Targyev: 02 Pecsi Torvenyszek Bekuldo adatai (akinek az iigyfelkapujan keresztul a kerelem bekiildesre kerul) Elotag Csaladi nev Elso utonev Tovabbi utonevek Viselt nev:

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Az tiles torvenyessegi feliigyeletet a jegyzo tavolieteben Dr. Gulane Bacso Krisztina aljegyzo latta el.

JEGYZOKONYV. Az tiles torvenyessegi feliigyeletet a jegyzo tavolieteben Dr. Gulane Bacso Krisztina aljegyzo latta el. SAJOSZENTPETER VAROSIONKORMANYZAT Kepviselo- testiiletenek a.) jegyzokonyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 15., 16., 17., 18. d.) hatarozatai: 140., 141., 142., 143., 144., 145., 146., 147., 148., 149.,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült: a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Közgyűlésén Időpont: 2014. május 20., du. 15.00 óra Helyszín: 5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. (Ügyfélszolgálati

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 1 9 0 1 8 4 6 9 9 4 2 0 5 3 1 0 1 Bejegyző határozat száma: 7 PK 63986/1990/15 A szervezet megnevezése: Egyesült Villamos-Ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége A szervezet címe:

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. februar 26-:in megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol

JEGYZOKONYV. Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. februar 26-:in megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol FEJERMEGYE BODMER KOZSEG Ikt.szam: 364-4/2014. JEGYZOKONYV Bodmer Kozseg Onkormanyzata KepviselO-testiiletenek 2014. februar 26-:in megtartott soron kovetkezo nyilvanos iileserol Rendeletek: 2/2014. (!1.28.)

Részletesebben

Az I nformácíós Társadalomért Alapítvány. Közhasznú szervezet. 2014. évi közhasznúsági jelentés. (3937 Komlóska, Szkalka köz 1.

Az I nformácíós Társadalomért Alapítvány. Közhasznú szervezet. 2014. évi közhasznúsági jelentés. (3937 Komlóska, Szkalka köz 1. Közhasznú szervezet Információs Társadalomért Alapítvány Nyilvántartási szám: 7399 (közhasznú) 1507 Budapest, Pf. 213 Az I nformácíós Társadalomért Alapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentés (3937 Komlóska,

Részletesebben

Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA Magyar Orvosi Kamara Tolna Megyei Területi Szervezet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. 2. ADAT A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-

Részletesebben

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: IIITatabányai Törvényszék ~ Beküldő adatai (akinek az ügyfél kapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Szinergia Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Szinergia az élhető vidékért Felülvizsgálva: 2011.05.26. Felülvizsgálva: 2009.10.27. Készült: 2008.07.03. Szinergia Egyesület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

JELENTES. a Szovetseg a Polgari Magyarorszagert Alapftvany 201 0-2011. evi gazdalkodasa torvenyessegenek ellenorzeserol ALLAM I SZAMVEVOSZEK

JELENTES. a Szovetseg a Polgari Magyarorszagert Alapftvany 201 0-2011. evi gazdalkodasa torvenyessegenek ellenorzeserol ALLAM I SZAMVEVOSZEK ALLAM I SZAMVEVOSZEK JELENTES a Szovetseg a Polgari Magyarorszagert Alapftvany 201 0-2011. evi gazdalkodasa torvenyessegenek ellenorzeserol 13019 201 3. marcius Anami Szamvevoszek Iktat6szam: V-0039-043/2013.

Részletesebben

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2.

EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. EGYÜTT A DAGANATOS GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 6200 Kiskõrös, Mezõ u. 12. Adószám: 18356076-1-03 Bírósági bejegyzés száma: Pk. 61.038/1999/2. 2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Elfogadta a 2008. április 25-én

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. június 26-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 1 8 1 8 7 1 9 7 9 4 9 9 5 6 9 0 1 A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY 1083 BUDAPEST, ILLÉS U. 25. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest,

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

2014. december 18-án (csütörtök) du. 15 00 órára

2014. december 18-án (csütörtök) du. 15 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE

KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE KÖZGYLÉSI DOKUMENTUMOK ZWACK UNICUM NYRT: ÉVES RENDES KÖZGYLÉSE A KÖZGYLÉS IDPONTA: 2014. június 26. 10.00 HELYSZÍNE: Larus Étterem és Rendezvényközpont 1124 Budapest, Csörsz u. 18/b. 1 A Zwack Unicum

Részletesebben