Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 2. A HOZAM FOGALMA 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 2. A HOZAM FOGALMA 4"

Átírás

1 Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT 2012.

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 2. A HOZAM FOGALMA A HOZAM MEGHATÁROZÁSÁNAK SZABÁLYAI A HOZAMRÁTA KISZÁMÍTÁSA A HOZAM MEGHATÁROZÁSA A HOZAM TARTALÉKOK KÖZÖTTI FELOSZTÁSA A HOZAM PÉNZTÁRTAGOK KÖZÖTTI FELOSZTÁSA A BE- ÉS KILÉPŐ TAGOK ESETÉBEN, ILLETVE A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSEKOR KÖVETENDŐ ELJÁRÁS 16 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17 1.SZ. MELLÉKLET :A BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÉS RÁFORDÍTÁSAI 18 2

3 BEVEZETÉS A Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára - továbbiakban: Pénztár - hozamfelosztási szabályai elsődleges jogi hátterét Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.), Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet (a továbbiakban: Öbr.), Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet, valamint a Pénztár Alapszabálya alkotják. E szabályzat tartalmazza mindazon szabályokat és eljárásokat, amelyek alapján az időszaki hozamokat a Pénztár meghatározza, valamint az egyes tartalékok és számlák között felosztja, illetve jóváírja. A szabályzat rendelkezik arról, hogy a befektetésekből származó bevételek és a befektetésekkel kapcsolatosan felmerült költségek elszámolásánál, a tartalékok közötti megosztásánál a Pénztár milyen módszereket és eljárási szabályokat alkalmaz. A hozamfelosztási szabályzat a be- és kilépő tagok esetében követendő eljárásról is rendelkezik. 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A kockázatok mérséklése és az egyoldalú függőség megelőzése érdekében a Pénztár befektetéseit köteles kormányrendeletben rögzített befektetési formák szerint megosztani és eszközcsoportonként nyilvántartani. A befektetések kockázatok szerinti megosztására, valamint állományösszetételére vonatkozó biztonsági szabályokat és keretelőírásokat is a tőkepiac fejlődéséhez és szerkezeti változásaihoz igazodóan kormányrendelet szabályozza. A pénztári befektetéseknek összhangban kell lenniük a Pénztár rövid lejáratú (éven belüli) és hosszú távú (éven túli) kötelezettségeivel, fenntartva a Pénztár folyamatos fizetőképességét. A befektetéseket úgy kell megválasztani, hogy az egyes befektetések hozama a lehető legkisebb mértékben függjön más befektetések hozamától. A pénztári befektetéseket az egyes eszközcsoportokon belül is befektetési formánként, illetőleg kibocsátónként meg kell osztani. A Pénztárnak el kell kerülnie, hogy befektetési üzletmenetében akár a befektetési formák, akár a befektetési közvetítők tekintetében egyoldalú kockázati függőség alakuljon ki. A pénztári vagyon kizárólag a pénztári tagság érdekében fektethető be. A Pénztár gazdálkodása során elért bevételeit kizárólag a szolgáltatások fedezetének biztosítására, illetve fejlesztésre, valamint a gazdálkodás költségeinek a fedezetére fordíthatja, azt sem osztalék, sem részesedés formájában nem fizetheti ki. A befektetési üzletmenet eredményéről, a hozamráta alakulásáról, a befektetések főbb adatainak földrajzi és devizanemenkénti megoszlásáról szóló tájékoztatót az éves beszámoló kiegészítő melléklete részeként a Küldöttközgyűlés elé kell terjeszteni. 3

4 A negyedéves jelentésben be kell mutatni a pénztár tárgynegyedév végi eszközcsoportok szerinti portfolióállományát, valamint a pénztár egészére számított negyedéves bruttó és nettó hozamráták és referenciahozamok alakulását, továbbá a kezelt vagyon vagyonkezelők közötti, valamint lejárat szerinti megoszlását. A Pénztár gazdálkodásának alapnyilvántartása az egyéni nyugdíjszámla. A Pénztár rövid és hosszútávú pénzügyi tervének tartalmaznia kell a Pénztár befektetéseire vonatkozó rövid, illetve hosszútávú hozamelvárásokat, amelyeknek összhangban kell lennie a befektetési politikában a Pénztár várható kötelezettségei alakulása alapján meghatározott befektetési eszközallokáció (minimum és maximum arányok) megcélzott hozamaival. A fedezeti tartalékon belül külön kell tervezni az egyéni számlák és a szolgáltatási tartalékok hozamelvárását. A befektetések hozamát abba a tartalékba kell helyezni, amelynek befektetéséből származik, azonban a Pénztár Igazgatótanácsa dönthet úgy, hogy a fedezeti tartalék (egyéni számlák összessége és a szolgáltatási tartalékok összessége) javára más tartalék(ok) befektetési hozamát jóváírja. A befektetések vagyonarányos költségeit annak a tartaléknak a terhére kell elszámolni, amellyel kapcsolatban felmerült, ideértve a befektetett, illetve a forgóeszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok beszerzési árában felhalmozott kamat összegét is. A befektetések további költségeit a működési tartalék terhére kell elszámolni. A Pénztár a járadékfizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges mértékben köteles pénztári befektetett eszközeit likvid eszközben tartani, különösen tekintettel a nem tőzsdei ügyletekre. 2. A HOZAM FOGALMA A Pénztár befektetései portfolió-befektetések, azaz a befektetésre rendelkezésre álló összeg megoszlik több különböző előnyökkel bíró befektetési forma között. A befektetések eredményességének mutatója a hozam, amely egységnyi befektetett tőke meghatározott időszakra vetített átlagos növekménye. A hozam mindig csak két időpont között értelmezhető: kezdő időpont rendszerint a befektetés időpontja, vagy egy előre meghatározott időpont, végső pedig a tőke utolsó forintjának kivonása (lejárat, eladás), vagy szintén egy előre meghatározott időpont; a Pénztár esetében ez az időintervallum a negyedév. A hozam százalékos formában a hozamráta, amely - szokásos értelmezésében és egy adott időszakot tekintve - a növekménynek, vagyis az időszak végi záróvagyon és az időszak eleji induló vagyon különbségének (módosítva az időszak alatt történt be-, ill. kifizetésekkel ) az átlagos lekötött tőkével vagy a lekötött tőkével képzett hányadosa. Az átlagos lekötött tőke (ÁT) az induló vagyonnak az időszak alatt történt be- ill. kifizetésekkel módosított - időszak alatti - átlagos állománya. Az átlagos állomány meghatározásában az induló vagyon és a be- ill. kifizetések olyan súllyal vesznek részt, amilyen ezek időtartamának a teljes időszakhoz viszonyított aránya: az adott időszakban az induló vagyon súlya egy, a be- ill. kifizetéseké pedig a be- ill. kifizetésektől az időszak végéig eltelt időtartamoknak az időszak hosszához viszonyított aránya. Abban a speciális esetben, amikor a be-, illetve kifizetésekről az időszak végéig eltelt időtartam (a hátralévő napok száma) 0, akkor az átlagos lekötött tőke maga az induló vagyon, azaz a lekötött tőke (LT). Az időszakban tehát a hozamráta (és hozam) napról- 4

5 napra változik, még abban az estben is, ha eltekintünk az időszak alatt történt be- ill. kifizetésektől, hiszen a befektetett vagyon értéke és hozama több más tényezőtől - a befektetési formától függően az árfolyamtól, az aukción kialakult átlaghozamtól, stb. - is függ. Az időszak végén így egy átlaghozam érvényesül: hozamráta átlagos hozamráta ( r ) be- és kifizetések t-1 t i t j t idő A pénztári befizetések és a befektetések folyamatosan történnek, ennek megfelelően a befektetéseken képződött hozamok is - a befektetési formáktól függõen - folyamatosan képződnek. Ugyanakkor a pénztártagokkal kapcsolatos események (szolgáltatás igénybevétel, elhalálozás, átlépés, kilépés) kapcsán a pénztár tagjai részére kifizetéseket teljesít. Ezért a Pénztár által elért hozamokat - minden pénztártag számára ismeretesen - meghatározott időszakonként, negyedévenként fel kell osztani a tagok között és jóvá kell írni azokat a tagok számláján. A jóváírás jellegét tekintve az addigi befektetések újratőkésítése, így a hozam felosztásakor mindig csak az adott negyedévet ( tárgyidőszakot ) kell figyelembe venni A HOZAM MEGHATÁROZÁSÁNAK SZABÁLYAI A Pénztár befektetési teljesítményének a vagyonkezelés hatékonysága szempontjából történő értékelését a Pénztárnak negyedévente, valamint egy pénzügyi év vonatkozásában az egész évre kell elvégeznie. A Pénztár letétkezelője útján az Öbr-ben meghatározott értékelési elvek alapján határozza meg eszközei piaci értékét. A portfólió piaci értékét vagyonkezelő szervezetenként kell kimutatnia, beleértve a Pénztárt is - a Pénztár által végzett vagyonkezelés (saját vagyonkezelés) tekintetében. A befektetett eszközöket (portfoliót) úgy kell csoportosítani, hogy a fedezeti és likviditási tartalék eszközei, valamint a működési tartalék befektetésének eredményei elkülönítetten megállapíthatók legyenek. A hozamrátát ki kell számítani a pénztár egészére vonatkozóan bruttó és nettó módon. Válaszható portfoliós rendszerben a bruttó és nettó hozamrátákat a választható portfoliókra kell külön-külön kiszámítani. A vagyonkezelési teljesítményt kifejező hozamrátát és a kezelt portfólió jellemző összetételét tükröző tőkepiaci index(ek)ből meghatározott referenciaindex hozamrátáját ki kell számolni vagyonkezelő szervezetenként, ideértve a Pénztárt is, mint saját vagyonkezelést végző szervezetet. 5

6 A Pénztár egészére, illetve a választható portfoliókra vonatkozó időszakos (negyedéves, éves) hozamrátát a Pénztár portfoliójában meglévő befektetett eszközök kormányrendeletben meghatározottak szerint megállapított napi piaci értékeiből, azok változásából, a nem vagyonkezeléshez kapcsolódó napi be- és kifizetések figyelembe vételével kell meghatározni (idősúlyos módszer). A Pénztár a hozamráta számításhoz a pénzforgalmi számláján és a befektetési számláján történő pénzmozgásokról olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely alapján a befektetésekkel kapcsolatos pénzáramlások tartalékonként napi szinten elkülöníthetők az egyéb be- és kifizetésektől. A Pénztárnak a tárgyévre vonatkozó nettó pénztári hozamrátáját, referenciahozamát és az elmúlt 10 naptári év átlagos hozamrátáját, referenciahozamát, valamint az elmúlt 10 évre vonatkozó vagyonnövekedési mutatóját a tárgyévet követő év február 28-ig a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének be kell jelentenie, és azt a Felügyelet március 15-ig a honlapján közzéteszi. Választható portfoliós rendszer működtetése esetén a választható portfoliókra vonatkozó nettó hozamrátákat, vagyonnövekedési mutatókat, referenciahozamokat és a portfoliók fordulónapi záró piaci értékét kell jelenteni. A közzététel során a Felügyelet jelzi, hogy a 10 éves átlagos hozamráta a vagyonkezelői teljesítményt, a vagyonnövekedési mutató pedig a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi. A Felügyeletnek jelentett referenciahozamoknál fel kell tüntetni, hogy azok pénz- és tőkepiaci indexe(ke)n és/vagy abszolút hozammutatón alapulnak-e A HOZAMRÁTA KISZÁMÍTÁSA A. A Pénztár hozamrátája a) A pénztár egészére és az egyes választható portfoliókra vonatkozó időszakos (negyedéves, éves) hozamráta képlete (idősúlyos módszer szerint): R = (1+r 1 )*(1+r 2 )*.*(1+r t ) 1, ahol R: a pénztári vagy a választható portfolió időszakos hozama r t : a pénztári vagy a választható portfolió napi hozama n m BP t -(BP t-1 + Σ B i - Σ K i ) i=1 i=1 r t = = H t. LT BP t-1 Jelmagyarázat: r t : a pénztár vagy a választható portfolió eszközeinek t-edik napi idősúlyozású hozamrátája; 6

7 t: tárgynap; t 1: a tárgynapot megelőző nap; BP t : a pénztár vagy a választható portfolió eszközeinek a tárgynapi piaci értéke (ideértve az értékelési különbözetet is); BP t 1 : a pénztár vagy a választható portfolió eszközeinek piaci értéke a tárgynapot megelőző napon (ideértve az értékelési különbözetet is); B i : a tárgynapon nem a vagyonkezeléshez kapcsolódó i-edik befizetés; K i : a tárgynapon nem a vagyonkezeléshez kapcsolódó i-edik kifizetés; n, m: a pénztárba/ból vagy a választható portfolióból a tárgynapon történt be-, illetve kifizetések száma; H t : Napi hozam LT: Lekötött tőke b) A napi hozamokat legalább 8 tizedesjegyig kell kiszámolni és a negyedéves, éves hozam számítása során nem szabad kerekíteni. A kiszámított negyedéves, éves hozamot 2 tizedes jegyre kell kerekíteni. c) Az egyes, egy évnél rövidebb részidőszakok (havi vagy negyedéves periódusok) hozamrátáit nem lehet sem évesíteni, sem nyilvánosságra hozni. d) A vagyonkezelők által kezelt vagyonrészre vonatkozó hozamráta esetében az eddig ismertetett elemek közül az alábbiakat a következő sajátosságok figyelembevételével kell alkalmazni: r t : BP t : BP t 1 : B i : K i : a vagyonkezelő által kezelt portfolióra vonatkozó t-edik napi hozamráta, a vagyonkezelő által kezelt vagyonnak a tárgynapi piaci értéke (ideértve az értékelési különbözetet is) a vagyonkezelő által kezelt vagyonnak a tárgynapot megelőző napi piaci értéke (ideértve az értékelési különbözetet is) a portfolió i-edik bevétele a tárgynapon, vagyis a vagyonkezelő számára vagyonkezelés céljából átadott vagyon, befizetések a portfolióba a portfolió i-edik kiadása a tárgynapon, vagyis a vagyonkezelőtől a pénztár számára a portfolióból vagy annak hozadékából, újra befektetésre nem kerülő, átadott összeg e) Bruttó hozamráta: a kereskedési költségekkel (jutalékokkal) csökkentett hozam és a lekötött tőke hányadosa. 7

8 Nettó hozamráta: a befektetésekhez kapcsolódó vagyonarányos költségekkel és a kereskedési költségekkel (jutalékokkal) csökkentett hozam és a lekötött tőke hányadosa. A befektetésekhez kapcsolódó vagyonarányos költségeket üzemgazdasági szemléletben kell figyelembe venni. (Az adott időszak nettó hozamrátájának meghatározásában az adott időszak vagyonkezeléséhez kapcsolódó díj vehető figyelembe, függetlenül attól, hogy annak megfizetésére az adott időszakban vagy csak az azt követő időszakban kerül sor.) f) Az átlagos hozamrátát a nyilvánosságra hozatalt megelőző 10 teljes naptári évre vonatkozó, hivatalosan közzétett pénztári vagy választható portfolió szintű nettó éves hozamráták mértani átlagaként kell kiszámítani (az (1+r 1 )*(1+r 2 )*(1+r 3 )* *(1+r 10 ) szorzat tizedik gyöke mínusz 1, ahol r 1, r 2, r 3.., r 10 az egyes évekre vonatkozó nettó pénztári hozamráta: 10 ( 1+ r ) *(1 + r2 ) *...* (1 r10 ) Amennyiben a választható portfoliós rendszer indulási időpontjából adódóan a 10 éves hozamszámításhoz a portfoliónkénti hozamráta nem értelmezhető, akkor az indulás előtti évekre vonatkozóan az átlagos hozam számításához minden portfolió tekintetében a pénztári szintű nettó hozamot kell alkalmazni. B. A referenciaindex hozamrátája Az időszakos (negyedéves, éves) referenciaindex hozamrátájának képlete: R = (1+r 1 )*(1+r 2 )*.*(1+r n ) 1, r n = x * (I BM1(n) - I BM1(n-1) )/ I BM1(n-1) + y* (I BM2(n) - I BM2 (n-1) )/ I BM2(n-1) + + z* (I BMk(n) - I BMk (n-1) )/ I BMk(n-1) ahol R: a referenciaindex éves, negyedéves hozama r n : a referenciaindex n-edik havi hozama BMk: a k-adik referenciaindex I BMk(n) : a k-adik referenciaindex n-edik havi záró indexértéke x, y,, z: a BM1, BM2, BM3,..BMk súlya a portfolióhoz kijelölt referenciaindexekhez x + y z = 100 % Választható portfoliós rendszerben a referenciaindex hozamát (referenciahozamot) az egyes választható portfoliókra külön-külön kell meghatározni. 8

9 C. A 10 éves vagyonnövekedési mutató A vagyonnövekedési mutató meghatározása: 10 s i s = = 1 s 2 si s10 V i 1 (1 + R ) * (1 + R ) *...* (1 + R ) *...* (1 + R ) i 10 ahol: V : 10 éves vagyonnövekedési mutató R i : az i-edik év nettó hozamrátája; i=1 : tárgyév, i=2 : a tárgyévet megelőző év, i=3 : a tárgyévet megelőző 2. év, i=10 : a tárgyévet megelőző 9. év s i = v i /v b v i : a tárgyévben és az azt megelőző 9 évben a pénztár fedezeti tartaléka, illetve az adott választható portfolióhoz tartozó fedezeti tartalék egy pénztártagra jutó vagyona nyitó és záró értékének számtani átlaga. Az egy pénztártagra jutó vagyon nyitó értéke a pénztár fedezeti tartaléka, illetve az adott választható portfolióhoz tartozó fedezeti tartalék tárgyév első napján kimutatott piaci értékének és a tárgyév első napján meglévő taglétszámnak a hányadosa. Az egy pénztártagra jutó vagyon záró értéke a pénztár fedezeti tartaléka, illetve az adott választható portfolióhoz tartozó fedezeti tartalék tárgyév utolsó napján kimutatott piaci értékének és a tárgyév utolsó napján meglévő pénztári taglétszámnak a hányadosa. v b : a tárgyévet megelőző 9. évben a pénztár fedezeti tartaléka illetve az adott választható portfolióhoz tartozó fedezeti tartalék egy pénztártagra jutó vagyonának nyitó értéke Amennyiben a választható portfoliós rendszer indulási időpontjából adódóan a vagyonnövekedési mutató számításához a portfoliónkénti hozamráta nem értelmezhető, akkor az indulás előtti évekre vonatkozóan a vagyonnövekedési mutató számításához minden portfolió tekintetében a pénztári szintű nettó hozamot kell alkalmazni. A Pénztár a befektetési tevékenységének eredményét és a kiadások költséghatékonyságát bemutató mérőszámokat (a pénztári teljesítménymérés mutatóit) a pénztártagok és a nyilvánosság tájékoztatása, az összehasonlíthatóság és a pénztárrendszer egészének áttekinthetősége érdekében nyilvánosságra hozza. A befektetési teljesítményt az eszközök piaci értékelésére épülő hozamszámítással kell mérni. A Pénztár által készített ismertetők, tájékoztatók és hirdetmények nem tartalmazhatnak saját vagy más pénztár teljesítményére vonatkozóan félrevezető adatokat és közléseket. A pénztár kereskedelmi kommunikációja csak a 10 naptári év átlagos hozamrátáját és a fentebb leírt módon számított tárgyévi hozamrátáját tartalmazhatja. Ha a kommunikáció a hozam mértékére hivatkozást tartalmaz, akkor az elmúlt 10 naptári év átlagos hozamrátáját is fel kell tüntetni a többi hozamrátával azonos méretben. Átlagos hozamrátaként a nyilvánosságra hozatalt megelőző 10 teljes naptári évre vonatkozó, hivatalosan közzétett pénztári szintű, illetve a választható portfoliónkénti nettó éves hozamráta mértani átlagát kell 9

10 meghatározni. Az átlagos hozamráta mellett azonos méretben kötelezően fel kell tüntetni az éves hozamráták 10 éves 1 főre jutó vagyonnal súlyozott átlagos hozamrátáját, azaz a vagyonnövekedési mutatót is. A közzététel során jelezni kell, hogy a 10 éves átlagos hozamráta a vagyonkezelői teljesítményt, a vagyonnövekedési mutató pedig a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi. Ha a pénztár a hozamrátáját, illetve a vagyonnövekedési mutatóját más előre kiválasztott pénztárakkal, csoporttal kívánja összevetni, az összehasonlításnál a kiválasztott pénztárak, csoportok elmúlt 10 év alapján meghatározott átlagos hozamát és hozamrátáját (vagyonnövekedési mutatóját) is be kell mutatni. Csoporttal való összehasonlítás esetében a nyilvánosságra hozatal során a csoport kiválasztási elvét is meg kell határozni. Választható portfoliós rendszer működtetése esetén az egyes portfoliókra vonatkozó átlagos hozamrátákat, vagyonnövekedési mutatókat kell közölni a többi hozamrátával azonos méretben, feltüntetve a pénztári vagyon fordulónapi záró piaci értékének az egyes portfoliók közötti megoszlási arányát is. A pénztár által közölt kereskedelmi kommunikáció nem tartalmazhat félrevezető információkat, abban a pénztár teljesítményének leírásakor óvatos és szakmailag megalapozott becsléseket kell alkalmazni, különösen a jövőbeni hozamok vonatkozásában, és fel kell tüntetni, hogy ezek nem kötelező érvényű előírások és teljesülésük nem garantált. Múltra vonatkozóan kizárólag az egyébként is a jogszabály alapján - nyilvánosságra hozandó adatok és tények szerepeltethetők. A pénztár teljesítményének bemutatásakor az ugyanazon időszakra vonatkozó hivatalos fogyasztói árnövekedést (inflációs rátát) is fel kell tüntetni. A Pénztár minden évben, legkésőbb a pénzügyi évet követő év június 30-ig köteles nyilvánosságra hozni a Pénzügyi Közlönyben a Pénztár egészének a tárgyévi és az azt megelőző kilencévi nettó és bruttó hozamrátáját, valamint a referenciaindex ugyanazon időszakra vonatkozó hozamrátáját, választható portfoliós rendszer működtetése esetén a választható portfoliókra vonatkozó bruttó és nettó hozamrátákat és referenciahozamokat kell nyilvánosságra hozni, megjelölve az egyes portfoliókba befektetett eszközök tárgyév végén kimutatott értékét is. Nyilvánosságra kell hozni továbbá a Pénztár teljes vagyonának tárgyévi nyitó és záró értékét, a Pénztár teljes vagyonának tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlását az év elején és végén, valamint a tárgyévre és a tárgyévet követő évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális százalékos megoszlást és a referencia indexet, választható portfoliós rendszer működtetése esetén választható portfoliónként is. A nyilvánosságra hozatal során a Pénztár más pénztár teljesítményét nem minősítheti. A referenciaindex hozamrátáját csak január 1-től kezdődő időszakra kell publikálni. 10

11 2.3. A HOZAM MEGHATÁROZÁSA Az előző 2.2 pontban a n m BP t - (BP t-1 + Σ B i - Σ K i ) = H t i=1 i=1 képlettel meghatározott napi hozam számításában az eszközök nyitó és záró piaci értékét (a napi eszközértékeket) az Öbr.-ben foglalt értékelési szabályoknak megfelelően a Pénztár letétkezelője végzi. A záró- és nyitó piaci érték különbsége korrigálva az adott napon történt be- és kifizetésekkel a befektetéseken elért hozam az adott napon. Az eszközértékelés célja az, hogy valódi képet adjon a Pénztár portfoliójában található eszközökről, illetve az azon alapuló jogokról, azok értékének óvatosságon alpuló és a piaci értékelést figyelembe vevő, egyenkénti értékelésével. A hozam jellegét tekintve részben realizált hozam: kamatbevétel, osztalék, részesedés és árfolyamnyereség, melyet kamat- vagy osztalékfizetéskor a kamatozó-, vagy tulajdoni részesedést megtestesítő értékpapírok után kap, illetve amelyet az értékpapír értékesítésekor, beváltásakor különbözetként realizál a Pénztár. A hozam másrészt várható hozam, amely a Pénztár portfóliójában lévő befektetett pénzügyi eszközöknek és értékpapíroknak az értékelés napjára vonatkozóan meghatározott (kamatozó-, illetve diszkont értékpapírok esetében a felhalmozott kamatot is magában foglaló) piaci értéke és könyv szerinti (beszerzési) értéke közötti különbözet (értékelési különbözet) összege. Az értékelési különbözet így tartalmazhatja az időarányosan járó kamatot, a járó osztalékot, a devizaárfolyam-különbözetet és az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetet. Az eszközök piaci értéken történő értékelésekor megállapított értékelési különbözetet és realizált hozamot összhangban a Pénztár negyedéves jelentési kötelezettségével és a Pénztár Szolgáltatási és elszámolási szabályzatában rögzített elszámolási módszerrel a Pénztár csak az üzleti év mérleg forduló napjára, illetve a negyedév utolsó napjára vonatkozóan mutatja ki. Mivel a realizált hozam újra befektetésre kerül (s így nem kerül ki a portfólióból), azaz megtörténik az addigi befektetések újratőkésítése, a realizált hozam a negyedév végi záró piaci értékben mint a realizált hozam összegében megvásárolt valamely értékpapír(ok) eszközértékében jelenik meg. Így a negyedév záró és nyitó eszközértékének különbözeteként meghatározott hozam (figyelembe véve a be- és kifizetéseket is), mint tőke-növekmény tehát a realizált hozamból és az értékelési különbözetből ered. A realizált hozamot és az értékelési különbözetet a Pénztár értékpapíronként és azon belül is beszerzésenként határozza meg értékpapír analitikájában a vagyonkezelők által valamennyi értékpapír ügyletről (vásárlás, eladás, lejárat, kamat- és osztalék fizetés) megküldött tranzakciós értesítők és a letétkezelői eszközértékelés alapján. Az értékpapírok analitikus nyilvántartása vagyonkezelőnként és választható portfoliónként elkülönítetten tartalmazza az értékpapírok azonosító adatait, a tranzakciók időpontját, az értékpapírok névértékét, vételárát, illetve eladási árát, kamatozó értékpapírok esetében a vételárban, illetve eladási árban 11

12 felhalmozott kamat összegét, az értékpapírok beszerzési (könyv szerinti) értékét, eladáskor az értékpapírok könyv szerinti értékének csökkenését, az eladáskor realizált kamat, árfolyamnyereség, illetve árfolyamveszteség összegét, az értékpapírok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözetet, azon belül az időarányosan járó kamat, járó osztalék, devizaárfolyam változásából adódó nyereség, veszteség összegét, az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözeteket nyereség, illetve veszteség megbontásban, valamint az értékpapír állományban eladáskor, kamatfizetéskor vagy osztalékfizetéskor az értékelési különbözet változását. Az így meghatározott hozamtételek tehát nyereség vagy veszteség jellegűek lehetnek, attól függően, hogy az értékpapír eladásakor realizált különbözet nyereség- vagy veszteség jellegű (árfolyamnyereség, árfolyamveszteség), kapott vagy fizetendő kamatokról van-e szó, a piaci érték és könyv szerinti érték közötti különbözet pozitív vagy negatív, stb. A nyereség jellegű vagy pozitív összegű tételek jelentik a Pénztár számviteli nyilvántartásában a befektetési tevékenység bevételeit, a veszteség jellegű vagy negatív összegű tételek pedig a befektetési tevékenység ráfordításait. Ezek részletes felsorolását - az Önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 223/2000. (XII.19.) Korm. Rendelet alapján a megfelelő főkönyvi számukkal együtt a szabályzat 1. sz. melléklete tartalmazza. Így tehát a Pénztár adott negyedévi hozama számviteli oldalról a pénztári vagyon befektetésével kapcsolatos adott negyedévi bevételek (ideértve az értékelési különbözetben elszámolt várható hozamot is) és ráfordítások különbözete. 3. A HOZAM TARTALÉKOK KÖZÖTTI FELOSZTÁSA A fedezeti, működési és likviditási tartalékokhoz külön-külön befektetési portfolió tartozik. A fedezeti tartalékon belül a szolgáltatási tartalékok is egyéni számlánként vannak nyilvántartva, mivel a Pénztár kockázati alapú nyugdíjszolgáltatást nem nyújt. A tartalékokhoz tartozó portfóliók hozamelszámolását negyedévente kell elvégezni. A hozamokkal együtt el kell számolni a befektetésekhez kapcsolódó vagyonarányos költségeket is: a befektetések vagyonarányos költségeit annak a tartaléknak, illetve a fedezeti tartalék esetében annak a választható portfolióhoz tartozó fedezeti tartalék résznek a terhére kell elszámolni, amellyel kapcsolatban felmerültek, ideértve a befektetett, illetve a forgóeszközök között kimutatott kamatozó értékpapírok beszerzési árában felhalmozott kamat összegét is. A befektetések további költségeit a működési tartalék terhére kell elszámolni. A befektetésekkel kapcsolatos bevételek és költségek elszámolása során a bruttó elszámolás számviteli alapelvének érvényesülését biztosítani kell. A fedezeti, működési és likviditási tartalékon belül elkülönítetten kell kimutatni a realizált hozambevételeket és az értékelési különbözetként elszámolt várható hozamot. A fedezeti tartalék befektetéséből származó realizált hozamból a működési és likviditási tartalékba kell átvezetni azt az összeget, amellyel az Alapszabály és az Elszámolási szabályzat szerint a Pénztár a tagdíjukat nem fizető pénztártagok számlájára eső hozamot csökkenti a mindenkori egységes tagdíjnak a működési és likviditási tartalékra jutó hányadnak megfelelő 12

13 összegével (de legfeljebb a hozam összegével). Ezt az összeget a működési tartalék esetében a tartaléktőkébe, a likviditási tartalék esetében az egyéb likviditási célokra képzett céltartalékba kell átvezetni az érintett pénztártagok számlájának egyidejű megterhelésével. A likviditási tartalék befektetéséből származó nettó hozamból a fedezeti tartalékba kell átvezetni azt az összeget, amelyet az azonosítatlan (függő) befizetések azonosításáig a Pénztár a likviditási tartalékban mutat ki. Az összeget a fedezeti tartalék egyéni számlán kimutatott hozambevételekből (realizált hozam és értékelési különbözet) képzett céltartalékába kell átvezetni az érintett pénztártag számlájának egyidejű növelésével. A fedezeti tartalék befektetéséből származó értékelési különbözetből, azon belül az időarányosan járó kamatból a működési tartalék realizált hozamába kell átvezetni a lejárati időn belül vissza nem fizetett tagi kölcsön után felszámított időarányos kamat összegét a pénztártag egyéni számlájának egyidejű megterhelésével. A fedezeti tartalék eszközeinek befektetéséből származó nettó hozambevételeket (hozambevételek és a hozambevételekkel együtt elszámolandó befektetési költségek különbözete) - beleértve az eszközök piaci értéken történő értékelésekor megállapított különbözet összegét is - a tagok egyéni számlái javára minden negyedév végén, a napi egyenlegek és az időtényező figyelembevételével kell jóváírni. A más pénztárba átlépő vagy tagsági viszonyát egyéb módon megszüntető pénztártaggal való elszámolás során a pénztártag egyéni számláján meglévő tagi követelés összegében kimutatott értékelési különbözetet a fedezeti tartalék realizált hozama terhére kell elszámolni. A fedezeti tartalék realizált hozama terhére kifizetett értékelési különbözet összegével a tárgyidőszakban realizált nettó hozam összegét a hozamfelosztást megelőzően csökkenteni, a felosztandó értékelési különbözet összegét pedig növelni kell. A tartalékok állománya - az értékelési különbözet céltartalékával együtt - meg kell, hogy egyezzen a megfelelő portfolió piaci értékelés szerinti eszközértékével. A likviditási tartalék, és a működési tartalék előirányzott szintet meghaladó részének felhasználásáról történő döntés az igazgatótanács hatáskörébe tartozik. A fedezeti tartalék részét képező szolgáltatási tartalékok előirányzott szintet meghaladó részét nem lehet a fedezeti tartalékon kívül felhasználni. 4. A HOZAM PÉNZTÁRTAGOK KÖZÖTTI FELOSZTÁSA Az Öpt. 3. (3), (4) és (6) bekezdésében meghatározott működési alapelveknek (kölcsönösség, önkéntesség, szolidaritás) megfelelően a pénztártagok közösen teremtik meg a szolgáltatások fedezetét befizetéseikkel és ezek folyamatos befektetésével; a pénztártagok ily módon egy befektetési közösséget alkotnak: a pénztártagok együtt különböző értékpapírokba vagy más befektetési formákba fektetik pénzüket, így nem egyedi tulajdonosai lesznek bizonyos értékpapíroknak vagy más befektetett eszköznek, hanem résztulajdonosai a pénztár értékpapír állományának ill. teljes befektetési állományának. Ezáltal minden egyes befektetés, értékpapír kockázata és hozama megoszlik a pénztár összes 13

14 résztulajdonosa között. Ezért a hozam pénztártagok közötti felosztása a hasonló befektetési formáknál alkalmazott értékelésen és a hozamnak, mint a befektetés összegétől és időtartamától függő hozadékának értelmezésén alapszik: A pénztártagok olyan arányban részesednek egy adott időszak (negyedév) hozamából, amilyen arányban az adott időszakban az általuk a pénztár rendelkezésére bocsátott összegek és a rendelkezésre bocsátás időtartamai révén a befektetésekhez hozzájárultak Ez az alapelv jut érvényre az Öbr. 28. (2) bekezdésében is: A fedezeti tartalék eszközeinek befektetéséből származó nettó hozambevételeket (hozambevételek és a befektetés költségeinek különbözete) a tagok egyéni számlái és a szolgáltatási tartalékok javára a hozamjóváíráskor fennálló egyenleg és az időtényező figyelembevételével negyedévente kell jóváírni. Az adott napon a pénztár a fedezeti tartalék, illetve az adott választható portfolió vonatkozásában az r t napi hozamráta mellett elért H t = BP t - ( BP t-1 + ΣB i - ΣK j ) napi hozamainak összegeként adódó negyedéves H hozam a tagok számlái között a fenti alapelv érvényesülését biztosító ÁT = BP 0 + ΣNB i *N i /T átlagos lekötött tőke alapján kerül felosztásra, ahol BP 0 a Pénztár fedezeti tartalékához tartozó eszközeinek negyedévi nyitó eszközértéke. Az átlagos lekötött tőke az egyes pénztártagok átlagos lekötött tőkéje összegeként adódik: ÁT = Σ ÁT k, ahol k a k-adik pénztártagot jelöli, ÁT k = BP 0,k + ΣNB i,k *N i,k /T, vagy másként kifejezve: T*ÁT k = BP 0,k * T + ΣNB i,k * N i,k, minden pénztártagra, ahol: T : N i,k : BP 0,k : NB i,k : a tárgynegyedév kezdő napjától a tárgynegyedév zárónapjáig eltelt időtartam, a tárgynegyedév alatt a k-adik pénztártag egyéni számláján jóváírt i-edik nettó befizetéstől (jóváírástól) a tárgynegyedév záró napjáig eltelt időtartam, (hátralévő napok száma) a k-adik tag számláján lévő összeg a tárgynegyedév elején a k-adik pénztártag számlájára került (azon jóváírt) i-edik nettó befizetés(jóváírás) a tárgynegyedévben 14

15 Kiszámítva valamennyi pénztártag ÁT k értékét, majd ezek összegével (ΣÁT k ) elosztva az egyes pénztártagok ÁT k értékét, kapjuk az egyes pénztártagoknak az összes pénztártag összes lekötött tőkéjén belüli arányát, amely egyben megadja a pénztártagoknak a pénztár által elért hozamából való részesedését is: w k = ÁT k / ΣÁT k H k = H * w k ( a T*ÁT k helyett nyilvánvalóan elegendő csak az ÁT k értékek meghatározása, hiszen az ÁT k / ΣÁT k arányokon a T konstans szorzótényező nem változtat ) A pénztár által elért (H) hozamból tehát a pénztártagok olyan arányban részesednek, amilyen arányt a számlájukon kimutatott átlagos lekötött tõkéjük képvisel az összes pénztártag átlagos lekötött össztőkéjében; így a pénztár tárgyidőszakban elért H hozamából a k-adik pénztártag egyéni- vagy szolgáltatási számlájára a tárgyidőszak utolsó napjával H k hozamrész kerül jóváírásra. Ez a hozamrész a következő hozamfelosztási időszakban az időszak kezdő időpontjában a k-adik tag számláján lévő összeg ( BP t-1,k ) részeként jelenik meg. A pénztár által elért H hozam maradék nélkül történő felosztására a Pénztár az alábbi eljárást alkalmazza: 1. számlán jóváírt hozam: H 1 = H * w 1, ahol w 1 az első számla átlagos lekötött tőkéjének az összes számla együttes átlagos lekötött tőkéjéhez viszonyított aránya, 2. számlán jóváírt hozam: H 2 = (H - H 1 )* w 2, ahol w 2 a második számla átlagos lekötött tőkéjének az 1. számlán kívüli összes többi számla együttes átlagos lekötött tőkéjéhez viszonyított aránya, 3. számlán jóváírt hozam: H 3 = (H - H 1 H 2 )* w 3, ahol w 3 a harmadik számla átlagos lekötött tőkéjének az 1. és 2. számlán kívüli összes többi számla együttes átlagos lekötött tőkéjéhez viszonyított aránya. Az eljárást folytatva az utolsó számlán jóváírt hozam a teljes H hozam és az utolsó számlát megelőzően együttesen jóváírt hozamok különbsége lesz. Fenti eljárást valamennyi választható portfolió vonatkozásában külön-külön kell elvégezni, az adott választható portfolió által elért hozam, az adott választható portfolióba tartozó pénztártagok, illetve azok egyéni számlái alapján. 15

16 5. A BE- ÉS KILÉPŐ TAGOK ESETÉBEN, ILLETVE A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSEKOR KÖVETENDŐ ELJÁRÁS A Pénztárba belépő tag tagdíj- és egyéb befizetései a belépés időpontjától számítottan a Pénztár Alapszabályában meghatározott tagdíjfelosztási arányok szerint oszlik meg a tartalékok között, azaz a Pénztár nem számít fel belépési díjat és nem alkalmaz az Alapszabályban rögzített általános tagdíjfelosztási arányoktól eltérő a működési és likviditási tartalékot előnyösen, illetve a fedezeti tartalékot hátrányosan érintő - arányokat. Ha a pénztártag nyugdíjszolgáltatást kíván igénybe venni, a Pénztárból ki kíván lépni, vagy másik nyugdíjpénztárba, illetve egészség- vagy önsegélyező pénztárba kíván átlépni, ezt a szándékát előzetesen köteles írásban a Pénztár tudomására hozni. A Pénztár csak annak a tagnak nyújt nyugdíjszolgáltatást, aki az erre való jogosultságát az alapszabály és a törvény előírásainak megfelelően igazolja. A más pénztárba való átlépéshez nélkülözhetetlen a másik pénztár befogadó nyilatkozata az ottani tagságról, valamint a tag szándéknyilatkozata az átlépésről. A Pénztár szükség esetén a Pénztárfelügyelettől kér tájékoztatást a fogadó Pénztár jogállására vonatkozóan. Amennyiben a fogadó pénztárat a Pénztárfelügyelet nem ismeri vagy felszámolás alatt áll, a Pénztár az átlépésre vonatkozó kérést nem teljesíti. A Pénztár a kilépő vagy átlépő tag végső elszámolását összhangban a Pénztár Szolgáltatási és elszámolási Szabályzatában foglaltakkal - a fent ismertetett nyilatkozatok Pénztárhoz való beérkezése negyedévét követő ötven napon belül kell elkészíteni, és a tagot megillető összeget átutalni. Átlépéskor a Pénztár által meghatározott egyéni fedezet összegéről és a tagsági viszonyra vonatkozó adatokról a Pénztár igazolást állít ki, melyet megküld a pénztártagot fogadó Pénztárnak. A pénztártag halála miatt szükségessé váló végső elszámolást a pénztártag elhunyta igazolásának, illetve a kifizetésre való jogosultság igazolásának negyedévét követő ötven napon belül kell teljesíteni. Kilépő, átlépő, elhunyt vagy nyugdíjszolgáltatást igénybevevő pénztártag egyéni számláján jóváírandó hozamot (beleértve az értékelési különbözet összegét is) az általános hozamfelosztási szabályok szerint kell meghatározni. A hozam felosztását a bejelentés negyedévének utolsó napjára vonatkozóan - a Pénztár negyedéves jelentésének elkészítésének időpontjához igazodóan - a negyedévet követő második hónap 15-éig kell elvégezni és ezt követően 5 napon belül (tehát legkésőbb a bejelentés negyedévét követő ötvenedik napon) kell a kifizetést teljesíteni. A nem nyugdíjszolgáltatással összefüggő jogviszony megszűnések, illetve kifizetések esetében a pénztártag egyéni számláján lévő összeggel szemben el kell számolni a Pénztár alapszabályában, illetve Szolgáltatási és elszámolási Szabályzatában meghatározott költségeket. Amennyiben a jogviszonyát megszüntetni kívánó pénztártag korábban tagi kölcsönt vett fel és a kölcsönt nem fizeti vissza, vagy az egyéni számlájára felvezetett tagi lekötés alapján a 16

17 hitelintézet igényét érvényesíteni kívánja, a hátralék összegét, valamint a pénztár költségeit a Pénztár Szolgáltatási és elszámolási Szabályzatában foglaltak szerint kell érvényesíteni. A tagsági jogviszony megszűnésekor a pénztártagok elszámolásával kapcsolatos további szabályokat a Pénztár Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzata tartalmazza. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Ezt a Hozamfelosztási Szabályzatot a Pénztár Igazgatótanácsa az IT 3/ sz. határozatával elfogadta. A benne foglaltakat től kell alkalmazni. A szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért a Pénztár Igazgatótanácsának tagjai és az ügyvezető felelősek. A Pénztár ügyvezetője felelős a szabályzat előírásainak aktualizálásáért, így a hatályos jogszabályoknak, a Pénztár Alapszabályában foglaltaknak való megfelelősségéért. A szabályzat szövegében történt változtatásokat minden esetben a Pénztár Igazgatótanácsa elé kell terjeszteni. Budapest, július 31. Keömley-Horváth Zsolt az Igazgatótanács elnöke 17

18 1. SZ. MELLÉKLET: A BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI ÉS RÁFORDÍTÁSAI 97. Befektetési tevékenység bevételei 971. Kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek: bankbetétek, tagi kölcsönök, kamatozó értékpapírok után kamatfizetéskor kapott kamatok, a diszkont értékpapírok eladásakor (beváltásakor) a vételára és névértéke közötti különbözetből az eladásig (beváltásig) időarányosan járó összeg, a kamatozó értékpapírok eladásakor (beváltásakor) érvényesített kamat, a kamatfedezeti ügyletek realizált nyeresége, az óvadéki repó ügylet kapcsán a viszonteladási ár és a vételár közötti különbözet összegében realizált kamat (a repóba vevőnél), a kölcsönbe adott értékpapír után kapott kölcsönzési díj, az óvadéki repó és a valódi penziós ügylettel kapcsolatban kapott kamat (az ügylet lejártakor), a kölcsönbe adott értékpapír után kapott kölcsönzési díj. A kapott kamatok, kamatjellegű bevételek összegét csökkenteni kell a kamatozó értékpapírok vételárában lévő, beszerzéskor elszámolt kamat összegével Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és diszkont értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor realizált nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség), az évente tőkét törlesztő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok törlesztésekor elszámolt nyereségjellegű különbözet, a külföldi pénzértékre szóló pénzügyi eszközök, értékpapírok értékesítésekor realizált árfolyamnyereség Befektetési jegyek realizált hozama: a befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke közötti különbözet összegében kapott hozam és a befektetési alapnak történt eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált hozam Kapott osztalékok, részesedések: a részvények, üzletrészek után kapott osztalék és a kamatozó részvények után kapott kamat Pénzügyi műveletek egyéb bevételei: deviza- és valutakészletek forintra történő átváltásával kapcsolatos árfolyamnyereség, valamint külföldi pénzértékre szóló követelésekhez és kötelezettségekhez kapcsolódó pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, a nem fedezeti célú határidős és opciós ügyletekkel, valamint a nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletekkel kapcsolatban elszámolt nyereség, kapott opciós díj Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek: bérbeadásból származó bérleti díj, a befektetési célú és a továbbértékesítésre beszerzett ingatlanok eladási ára. 18

19 977. Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam a mérleg fordulónapra, illetve a negyedév utolsó napjára vonatkozóan meghatározott (a kamatozó és diszkont értékpapírok esetében a felhalmozott kamatot is tartalmazó) piaci érték és könyv szerinti érték különbözeteként az időarányosan járó kamat: a forintban és devizában elhelyezett bankbetétek, a kamatozó értékpapírok utolsó kamatfizetésétől vagy a kibocsátásától az értékelés napjáig időarányosan járó kamat összege, valamint a diszkont értékpapírok vételára és névértéke közötti különbözetből a tárgyidőszakra időarányosan jutó összeg, és a tagi kölcsön járó (be nem folyt) kamata, a járó osztalék: - a tulajdoni részesedést jelentő befektetések (részesedések, üzletrészek, részvények) után az adózott eredményből járó összeg, - a kamatozó részvények után járó kamat, a devizaárfolyam-különbözet: - a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza, továbbá a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok negyedév végi értékelésekor a devizában kifejezett piaci érték MNB-devizaárfolyamon átszámított forintértéke és az eszköz könyv szerinti értéke közötti különbözetből a deviza árfolyamváltozásából adódó különbözet összege, az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet: - a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felhalmozott kamattal csökkentett piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összege, - a befektetési célú ingatlanok piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összege. 87. Befektetési tevékenység ráfordításai 871. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások: - a rövidlejáratú kötelezettségek között nyilvántartott hitelek és kölcsönök után fizetett, fizetendő (esedékes) kamat, - a kamatfedezeti ügyletek realizált vesztesége, - az óvadéki repó ügyletek kapcsán a visszavásárlási ár és az eladási ár közötti különbözet összegében kifizetett kamat (a repóba adónál), az óvadéki repó és a valódi penziós ügylettel kapcsolatban fizetett kamat (az ügylet lejáratakor), 872. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség): - részvények, üzletrészek értékesítésekor az eladási ár és könyv szerinti érték közötti veszteségjellegű különbözet, - a hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok értékesítésekor, beváltásakor az eladási árban lévő kamattal, diszkont értékpapírnál a vételár 19

20 és a névérték közötti különbözetnek az eladás (beváltás) időpontjáig időarányosan meghatározott összegével csökkentett eladási ára és könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű különbözet, - az évente tőkét törlesztő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok törlesztésekor elszámolt veszteségjellegű különbözetek, - a külföldi pénzértékre szóló befektetett pénzügyi eszközök, értékpapírok értékesítésekor realizált árfolyamveszteség, 873. Befektetési jegyek realizált vesztesége: a befektetési jegyek befektetési alapnak történő eladásakor, beváltásakor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték különbözetében realizált veszteség, 875. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai: - a valuta- és devizakészletek forintra történő átváltásával kapcsolatos árfolyamveszteség, - a külföldi pénzértékre szóló követeléshez és kötelezettséghez kapcsolódó, az adott tárgyidőszakban realizált árfolyamveszteség, - nem fedezeti célú elszámolási határidős és opciós ügyletekkel, a nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletekkel kapcsolatban elszámolt veszteség - a nem befektetési célú értékpapír beszerzéssel összefüggésben fizetett opciós díj, brókeri jutalék 876. Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások: - a befektetési célú, bérbe adott ingatlanok fenntartásával, működtetésével összefüggésben felmerült költségek és az elszámolt értékcsökkenési leírásuk, - a tartós befektetési célú ingatlanok és továbbértékesítés céljára beszerzett ingatlanok eladáskori könyv szerinti értéke 877. Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások: vagyon- és letétkezelői díjak, értéktári szolgáltatásokért fizetett díjak Fentieken túlmenően csak a működési tartalék esetében: 841. A működési célú befektetési portfolió értékelési különbözetének összegében a ráfordításokkal szemben megképzett céltartalék összege. A Pénztár a befektetési tevékenység bevételeit és ráfordításait tartalékonként és választható portfoliónként tartja nyilván. 20

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat

Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Hozamfelosztási és Hozamelszámolási Szabályzat A Hozamfelosztási és Hozamelszámolási

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Táblakód: 73OA 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Előző évi beszámoló Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló Tárgyévi felülvizsgált Sors zám 1 2 3 4 5 6 7 001 73OA01 Tagok által

Részletesebben

BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA HATÁLYOS 2015. JANUÁR 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye

Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár Hirdetménye Székhely: Budapest, XIII., Lehel utca 10/a 1540 Budapest Igazgatótanács Elnöke: Kövesdi Ferencné Ellenőrző Bizottság Elnöke: dr. Morvay Miklós Tagjai: Kállay

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 18 825 028 0 18 825 028 21 129 682 0 21 129 682 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap Kitöltés dátuma: 2 0 0 8 0 5 2 8 (év / hónap / nap Bizonylat

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) Nagyságrend: ezer forint 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 129 682 0 21 129 682 22 623 759 0 22 623 759 002 73OME11 A) Befektetett eszközök

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, -) eltérések (+, -) 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 163 549 667 0 163 549 667 182 816 373 0 182 816 373 002 73OME11 A) Befektetett

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 59 642-59 642 113 610-113 610 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 357-27 357 30 869-30 869 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 Tartalékképzési Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Tartalékképzési Szabályzatot

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám PSZÁF kód 73OME MÉRLEG-Eszközök eltérések (+, - ) záró záró eltérések (+, - ) záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 149 644 815 0 149 644 815 163 549 667 0 163

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 024 0 13 024 13 399 0 13 399 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 53 438 0 53 438 54 067 0 54 067 003 73OA03 Meg nem fizetett

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Eredménykimutatás 2015. december 31. Cegléd, 2016. május 26. Dr. Vargáné Barna Judit IT elnök 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 13 198 0 13 198 14 365 0 14 365 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 27 181

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

Tartalékképzési Szabályzat

Tartalékképzési Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Tartalékképzési Szabályzat A Tartalékképzési Szabályzatot a Honvéd Közszolgálati

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége záró záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 819-819 330-330 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 1 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 0 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 5 0 3 2

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. BEFEKTETÉSEKBŐL SZÁRMAZÓ HOZAMOK ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA HATÁLYOS 2016. DECEMBER 01. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége beszámoló beszámoló 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 0 0 0 6 0 6 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 0 0 0 6 0 6 003

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló. Pannónia Nyugdíjpénztár 73K PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 3 0 7 3 0 (év / hónap / nap) Bizonylat

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Adatszolgáltató neve: VIT NYUGDÍJPÉNZTÁR. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Táblakód: 73M Vonatkozási idő :2007.01.01 2007.12.31. PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 tól (év / hónap / nap) 2 0 0

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

f6n09300 (2550x3300x2 tiff)

f6n09300 (2550x3300x2 tiff) f6n09300 (2550x3300x2 tiff) 73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ (2004. ÉV) PSZÁF sorkód MÉRLEG ESZKÖZÖK Előző évi beszámoló záró adatai Allianz Hungária Nyugdíjpénztár 18080966-2-41 Előző évi felülvizsgált

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Adatszolgáltató neve: Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Táblakód: 73M Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára 18067879 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idı : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Időszak: 2013.01.01.-2013.12.31. Allianz Hungária Nyugdíjpénztár (18080966) Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi Megállapított eltérések (+, -) Előző évi felülvizsgált Tárgyévi Megállapított eltérések

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Táblakód: 73MA 1231 73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj 393 0 393 2 830 0 2 830 002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 3

Részletesebben

73OME/1. Megállapított

73OME/1. Megállapított Sorszám PSZÁF kód (+, -) (+, -) c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 13 343 863 0 13 343 863 13 364 315 0 13 364 315 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 6 158 87 6 158 870 6 588 439 0 6

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/ Eredmény kimutatás 2014 évről Működési tevékenység OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 44 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Eredmény kimutatás 214 évről Működési Megnevezés Előző évi záró adatai Elt Előző évi felülvizsgált záró adatai Tárgyévi

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök

73OME MÉRLEG-Eszközök Sorszám Sorkód Megnevezés 73OME MÉRLEG-Eszközök c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 10 179 214 0 10 179 214 11 041 882 0 11 041 882 E 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 5 810 0 5 810

Részletesebben

73MME Mérleg - Eszközök

73MME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73MME záró 73MME Mérleg - Eszközök záró záró záró 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73MME1 Eszközök (akítvák) összesen 24 635 478-24 635 478 22 311 009-22 311 009 002 73MME11 Befektetett eszközök

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok MAGYAR NEMZETI BANK Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet) 25.

Részletesebben

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73O TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ BESZÁMOLÓ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Vonatkozási idő : 2 0 1 3 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 3 0 6 3 0 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

'73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

'73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE '73O- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 9 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 9 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 0 1 5 2

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 2

Részletesebben

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2015.január 1. 2015 december 31. Taglétszám

Részletesebben

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés A 2009-es évben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a tagjainak számában és vagyonban is jelentősen fejlődött. A pénztárunk önkéntes ágához félévkor a MALÉV nyugdíjpénztár csatlakozott beolvadással,

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

3. A mérleghez és az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2005.

Részletesebben

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök

OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes út 12 3/323 18794872 Mérleg 2014 évről Eszközök Megnevezés ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett I. Immateriális javak 1. Vagyoni

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége

Részletesebben

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND

ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND ARANYKORONA ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR GOLDEN CROWN NATIONAL VOLUNTARY MUTUAL PENSION FUND 1055 Bp., Kossuth L. tér 11. fszt. * 1385 Bp., Pf.: 824. * Tel: 301-0210 301-4888 301-4884 301-4891 * Fax: 301-4890

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi tevékenységét lezáró éves beszámolója

Az OTP Magánnyugdíjpénztár évi tevékenységét lezáró éves beszámolója 73M PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Az OTP Magánnyugdíjpénztár 2012. évi tevékenységét lezáró éves ja Vonatkozási idő : 2 0 1 2 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 1 2 1 2 3 1 -ig (év / hónap /

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére május 11.

ELŐTERJESZTÉS. a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére május 11. ELŐTERJESZTÉS a Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2016. május 11. M E G H Í V Ó A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 2016. május 11-én (szerdán) 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások 2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások Szűcs József főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Új szabályzatok: az adóhatóság által

Részletesebben

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE

A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE 1 A HONVÉD ÖNKÉNTES ÉS MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR KÖZZÉTÉTELE Az Mpt. 70. (6)-(8) bekezdése, a 222/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése, a 223/2000. (XII.19.) Kormányrendelet 50.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év

Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat 2014. év 1.) A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Aranykor Nyugdíjpénztár önkéntes ágazat év Megnevezés január 1. december 31. Taglétszám (fő) 36 271 114 993 2.) A tagdíjbevételek pénztári tartalékok közötti

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai

A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai A pénztárak számviteli kormányrendeleteinek változásai Szűcs József főosztályvezető-helyettes dátum Az előadás rövid tartalma Minden pénztártípust érintő változás Nyugdíjpénztárakat érintő változás Önkéntes

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte.

A nyugdíjpénztár tevékenységét az Állami Pénztár Felügyelet E/307/97. számú határozatával 1997. november hónapban engedélyezte. Kiegészítés A Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. Fehér Arany Nyugdíjpénztára 2005. évi éves beszámolójáról készített független könyvvizsgálói jelentéshez Veszprém, 2006. április 5. 1.) A megbízás tárgya Társaságunk

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 24. Ára: 6890 Ft 7. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működés megkezdésének időpontja: 1995. november 22. A pénztár tisztségviselőinek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2000. számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak által a tag számára küldött egyéni számlaértesítő minimális formai és tartalmi (sztenderd) elemeire

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár évi beszámolójához.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár évi beszámolójához. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Cseppkő Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2009. évi beszámolójához. 1. Mérlegtételek értékelése Befektetett eszközök A Pénztár befektetett pénzügyi eszközeinek értékelése

Részletesebben

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK

El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai MÉRLEG-ESZKÖZÖK A 008.0.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Önkéntes és Magáni ágazatának 008. évi gazdálkodásáról közzétett adatok az összesített alapján MÉRLEG-ESZKÖZÖK i

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. -a

Részletesebben

Portfólió jelentés értékpapíralapra Alapadatok Alap neve, lajstromszáma: Nyilasi 2015 Spekulatív Származtatott Befektetési Alap lajstromszám 1112-218 Alapkezelő neve: Concorde Alapkezelő zrt. Letétkezelő

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2014. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2015. május 30. 1 (1) A TRADÍCIÓ kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

73K - EGYESÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Üzleti jelentés A 2008-as évben az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a tagjainak számában jelentősen fejlődött, azonban a vagyonnövekedés elmaradt a várakozásokzól. A pénztárunkhoz beolvadással nem csatlakozott

Részletesebben

222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya Érv.: 2008.01.01-222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Milyen szabályok alapján értékeli az önkéntes pénztár letétkezelője azt a kötvényt, amelyet a kibocsátója a lejáratkor nem váltott vissza?

Milyen szabályok alapján értékeli az önkéntes pénztár letétkezelője azt a kötvényt, amelyet a kibocsátója a lejáratkor nem váltott vissza? Milyen szabályok alapján értékeli az önkéntes pénztár letétkezelője azt a kötvényt, amelyet a kibocsátója a lejáratkor nem váltott vissza? Egyes önkéntes nyugdíjpénztárak ( ) kötvényt (Kötvény) tartanak

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2015. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2016. május 23. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár befektetéseinek összetétele, hozamrátái és gazdálkodására jellemző adatai évben

OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár befektetéseinek összetétele, hozamrátái és gazdálkodására jellemző adatai évben OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár befektetéseinek összetétele, hozamrátái és gazdálkodására jellemző adatai 2015. évben A választható portfoliók tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása: Adatok %-ban

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 27. Ára: 4935 Ft 6. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási idő : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 6 0 1 2

Részletesebben

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint

Mérlegfordulónap: Nagyságrend: ezer forint A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának 2008. évközi végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben