Miniszteri látogatás. Megújult a GALAGOL. Idıközi polgármester választás. A tartalomból: december 9. Honlapunk:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miniszteri látogatás. Megújult a GALAGOL. Idıközi polgármester választás. A tartalomból: 2007. december 9. Honlapunk:www.gerjen.hu"

Átírás

1 Honlapunk: X. évfolyam 11. szám INGYENES november Miniszteri látogatás Lampert Mónika szociális és munkaügyi miniszter október 9-én ellátogatott a JKO Fémárugyár gerjeni üzemcsarnokának építkezésére cikk a 4. oldalon) Megújult a GLGOL GLGOL Üzletház nemcsak belülrıl, hanem kívülrıl is megújult, parkosítva lett, megszépült az új szolgáltatásokhoz tartalomból: HEFOP pályázat Megérkeztek a bútorok 2. oldal mit a választásról tudni érdemes Polgármester választás december 9-én 2. oldal Gerjennek új jegyzıje van Bemutatkozik dr. Nagy ttila körjegyzı 3. oldal Megemlékezés 1956-ról Rendhagyó ünnepség 3. oldal Újabb adományok Élelmiszer és ruha osztás 4. oldal mammográfiai szőrésrıl Szőrıvizsgálat 5. oldal zok a második félidık Beszámolók a Megyei I. osztályból 8. oldal Utánpótlás eredmények U-17-es és U-14-es csapat eredményei 8. oldal következı szám megjelenik: december 15-én Lapzárta: december 9. Önkormányzati hírek Jegyzıi értesítı Hírsarok Oktatás Hírsorok Egészségünkért Sport Idıközi polgármester választás december 9.

2 Megérkeztek a bútorok int arról már korábban M hírt adtunk, a HEFOP pályázat keretében épülı gerjeni oktatóterem augusztus hónap folyamán elkészült. z épület belülrıl és kívülrıl is megújult. Önkormányzati hírek Információs tábla a gerjeni kompon z atomerımő közvetlen környezetének települései alkotta Társadalmi Ellenırzı és Információs Társulás TEIT) tájékoztató táblát helyezett el a gerjeni kompon. Dunán átkelık olvashatják Dohóczki Csabának - GMF Nemzetközi szervezet, amely a nukleáris létesítmények környezetében elhelyezkedı önkormányzatokat és oktatóterem új bútorzata és berendezési tárgyai megérkeztek, így modern, kényelmes körülmények között lehet megtartani a tervezett elıadásokat, és nemcsak e pályázat keretében. - máté - azok társulásait tömöríti) alelnökének - brüsszeli konferenciáról szóló beszámolóját, tájékozódhatnak a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója beruházásának II. ütemérıl, valamint grafikonon követhetik a háttérsugárzási szint alakulását. jövıben az információkat legalább havonta frissítik. - ódry - Felhívás! - Állásajánlat Gerjen Község Önkormányzata pályázatot hirdet gazdálkodási ügyintézı munkakör betöltésére! Feltételek: mérlegképes könyvelıi végzettség. pályázat benyújtási határideje: november 15. pályázatot Dr. Nagy ttila körjegyzıhöz kell benyújtani. Cím: Polgármesteri Hivatal 7134 Gerjen Béke tér X. évfolyam 11. szám november Jegyzıi értesítı választási iroda tájékoztatója december 9-én tartandó idıközi polgármester választásra eddig egy jelölt: Máté Dénes független jelölt adta la a szükséges számú ajánlószelvényeket. jelöltek november 16-án 16 óráig adhatják le szelvényeiket a polgármesteri hivatalban szavazásról elöltre szavazni a jelölt J neve melletti körben elhelyezett egymást metszı két vonallal lehet, például: Érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet! Szavazó helyiségek Stankovics Krisztina ügykezelınél. Választási Iroda mit a választásról tudni érdemes! polgármester jelöltek az összegyőjtött ajánló szelvényeiket még leadhatják november 16-án16 óráig! I. számú szavazókör: Kenessey lbert Általános Iskola Szent I. u. 26. II. számú szavazókör: Napközi otthon ebédlı Rákóczi F. u. 25/a. Mozgó urna szavazatszámláló bizottságok csak olyan szavazást tekintenek érvényesnek, amelyet a hivatalos szavazólapon adtak le, és a körben elhelyezett egymást metszı két vonallal jelöltek. szavazólapon ettıl eltérı jelzéssel leadott szavazat érvénytelennek számít december 9-én az idıközi polgármester választás 2 napján lehetıség van a mozgóurna kérésére. Mozgóurnát bármely, mozgásában akadályozott személy vagy képviselıje kérhet. Kérem a Tisztelt Szavazópolgárokat, hogy igényüket a mozgóurnára szíveskedjenek személyesen vagy a megbízottjukon keresztül a Gerjeni Polgármesteri Hivatalban Endrédi Mihálynénál bejelenteni. Kérjük, éljen választójogával, és december 9-én adja le szavazatát az Ön által választott jelöltre! Köszönjük!

3 Hírsarok Bemutatjuk Gerjen új jegyzıjét r. Nagy ttila jegyzı. D 1971-ben született. Dunaújvárosban végezte tanulmányit. z érettségi után a miskolci egyetem Állam-és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát Nıs, három gyermek édesapja ben lett Dunaszentgyörgy jegyzıje. Itt szerzett Eddig egy jelölt O któberi számunkban ajánlotta fel a szerkesztıség, hogy a Gerjeni Hírek helyet ad a polgármesterjelöltek bemutatkozásának. Mint azt a Választási Iroda tájékoztatójában olvashatták, tapasztalatokat a közigazgatás területén ban már nem csak szentgyörgyi, hanem németkéri jegyzı is, miután a két település körjegyzıséget hozott létre. Ez a körjegyzıség egészült ki falunkkal, és lett dr. Nagy ttila Dunaszetgyör gy- Németkér-Gerjen körjegyzıség jegyzıje. Szerkesztıi üzenet eddig egyetlen jelölt adta le ajánlószelvényeit. Lapzártánkig egyetlen jelölt sem élt a felajánlott lehetıséggel, így nem tudjuk közre adni a bemutatkozásokat, programokat. szerkesztı Olvasói levél Tisztelt Gerjeni Polgárok! int azt olvashatták, M eddig csak én adtam le ajánlószelvényeimet a választási bizottságnak. Nem tartom etikusnak, hogy én, az általam szerkesztett lapban - visszaélve elınyömmel - a lap hasábjait használjam fel a bemutatkozásra, elképzeléseim közzétételére. hónap folyamán egy szórólapon, majd egy lakossági fórumon szeretném megosztani Önökkel terveimet, ötleteimet a település jövıjével kapcsolatban. Máté Dénes polgármesterjelölt X. évfolyam 11. szám november Rendhagyó megemlékezés skolánk tanulói minden I évben megemlékeznek a hazánk nemzeti ünnepeirıl, ahol verssel, jelenetekkel emlékeznek meg a magyar történelem fontos eseményeirıl. Idén egy új megemlékezési formában emlékeztek az Oktatás 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire. diákok korabeli felvételek és híradó részletek megtekintésével kísérték végig az október 23. és november 4. közötti idıszak fontosabb eseményeit. Nyugdíjasok rovata nyugdíjas érdekszövetség hírei z ıszi hónapok nyugalmasabb idıszakában csak páran a szép virágkiállí- Budapesten is jártunk, sajnos megtartottuk negyedéves öszszejövetelünket, és névnapokat is ünnepeltünk. z elmúlt győlésünkön a táson. kik nem jöttek el, sajnálhatják, mert igen szép látvány volt a kiállítás. novemberi programjaink: szorgalmas gyöngyfőzıink november 9-én 18 órakor bemutatták munkáikat, melyekkel szép pillanatokat szereztek klubtagjaiknak. Reméljük, tarjuk soron következı összejövetelünket a szokott helyen. November 10-én az Idısek még sok örömük lesz napi rendezvényre látoga- munkáikban, és minket is tunk el Szekszárdra. Várunk elgyönyörködtetnek vele. mindenkit! Szintén az ısz folyamán többen ddig is mindenkinek jó ellátogattak a mórahalmi egészséget kívánok! gyógyfürdıbe, mely elnyerte mindenki tetszését. Molnár Gyuláné elnök Bérmálás Faddon Vallás O któber 7-én a faddi Katolikus templomban Garadnay Balázs püspöki helynök részesítette a bérmálás szentségében az ott megjelent 21 bérmálkozót.4 gerjeni, 4 dunaszentgyörgyi, 13 faddi). z ünnepségben közremőködött a Boróka énekkar. - berenkei -

4 Hírsorok Miniszteri látogatás Gerjenben Utána a térség munkaügyi szakembereivel zártkörő megbeszélésen tájékoztatót adott egy új munkahely teremtı programról, melyet itt a Dél- Dunántúli régióban valósítanak meg elıször. Regionális Munkaügyi Központ olyan komplex programot dolgozott ki, amely munkahelyek megırzését, teremtését, fejlesztését, képzéseket, átképzéseket X. évfolyam 11. szám november Újabb adományok, segélyek T elepülésünkre az elmúlt hónapban két adomány is érkezett. Önkormányzati pályázat keretében élelmiszer és ruhaosztásra is sor kerülhetett. Október 19-én a Magyar Élelmiszerbank jóvoltából 4 kg lisztet, 2 kg kristálycukrot, 1 kg mokkacukrot és 4 liter tartós tejet vihettek haza településünk családjai. Lapunk értesülése alapján az idén még várható hasonló akció a gerjeni önkormányzat segítségével. - md - miniszter asszonyt köszönti Molnár József és Genye Benı któber 9-én Lampert O Mónika szociális és munkaügyi miniszter ellátogatott Gerjenbe, ahol megtekintette a JKO Fémárugyár épülı üzemcsarnokát, és tájékozódott dr. Varga Sabján Lászlótól, a Duna-Mecsek Fejlesztési lapítvány elnökétıl, Molnár Józseftıl, a gerjeni projekt ötletadójától és dam Koch úrtól, a JKO Kft tulajdonosától az üzemcsarnok létrejöttének folyamatairól. Illés ndrásné és Árpási Kitti vezényelte az élelmiszerosztást Nem elıször kerül sor falunkban ruhaosztásra sem. korábbihoz hasonlóan az arra rászorulók október 30-án egész nap a mővelıdési házban válogathattak a Budapesti Humán Egyesület által adományozott, közel 50 zsák ruhanemőbıl, játékból, könyvbıl és ágynemőkbıl. z adományok Gerjenbe érkezésének megszervezıi Illés ndrésné és a családsegítık: Csesznegi ndrea és Árpási Kitti, valamint Sági Ferenc, aki az adományok elhozatalában mőködött közre. - máté - Lampert Mónika sajtótájékoztatót tart a gerjeni polgármesteri hivatalban a sajtó munkatársainak és szakképzést tesz lehetıvé a jövıben - erre jelenleg 420 millió forint áll rendelkezésre - mondta Lampert Mónika Gerjenben. miniszter asszony ezt megelızıen Pakson járt, ahol részt vett az atomerımőben a Karbantartó Gyakorló Központ fennállásának 10. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen. jubileumi ünnepségre meghívást kaptak a létrehozásban közremőködı intézmények vezetıi is. mővelıdési ház kisterme zsúfolásig megtelt turkálókkal,

5 Mammográfiás szőrés odern életünk egyik M áldozat szedıje a rák betegségek. Ezen kór megelızésére különbözı szőrıvizsgálatok segíthetnek. z egyik ilyen a mammográfiás szőrés. Mi a mammogram? mammogram az emlıkrıl készült röntgenfelvétel. Nagyon kis mérető rákos sejteket is kimutathat, gyakran még mielıtt a nı vagy orvosa a csomót vagy daganatot képes lenne kitapintani. Képes kimutatni a kórt 2-3 évvel azelıtt, mielıtt tapintható lenne. Ez a legjobb módja a korai Egészségünkért mellrák észlelésének. mammográfiához alacsony dózisú röntgensugarakat használnak. legtöbb nı nem találja fájdalmasnak ezt a vizsgálatot. Néhányan kellemetlennek és fájdalmasnak találják. rra kell gondolni, hogy egy röntgenfelvétel csak pár másodpercig tart, de életet menthet. mammográfiás vizsgálat mellett nagyon fontos a mellek rendszeres, havi, otthoni vizsgálata. Ha csomót vagy más rendellenességet talál, azonnal forduljon orvoshoz! Fanta Ferencné körzeti ápoló Szőrıvizsgálat november 21-én és 28-án mammográfiás szőrıvizsgálatot szervezünk. vizsgálaton azok a 35. életévüket betöltött nık vehetnek részt, akik egy éven belül nem voltak szőrıvizsgálaton, és a gerjeni praxisba vannak bejelentkezve! szőrésre a beszállítást a szőrıállomás kisbuszával szervezzük, két csoportban. reggel és délelıtt fıvel) vizsgálatra a behívó levelet vagy beutalót, TJ kártyát és az elızı leleteket kell vinni! vizsgálatra az egészségházban Genye Gáborné védınınél és az orvosi rendelıben, rendelés elıtt lehet jelentkezni november 15-ig. pontos indulási idıpontot is csak akkor tudjuk megmondani. 2 évvel ezelıtti vizsgálatok leletei a rendelıben átvehetık! Fanta Ferencné Influenza elleni védıoltás november 13-án és 14-én ig lesz az influenza elleni védıoltás 60 év felettiek és azon 60 év alattiak részére, akik az oltást kérik. 60 év alattiak külön értesítést kapnak! zok a betegek, akiket az orvos havonta látogat, azok otthonukban az oltást megkapják. z oltás mindenkinek ingyenes, aki a 60 évet betöltötte vagy 60 év alatti, de a meghatározott rizikófaktor valamelyikébe beletartozik. tumultus elkerülése végett kérjük, hogy csak a megadott utca lakói jöjjenek a megadott napokon: november 13.: Sport tér, Gephard p., Bocskai, rany, Hunyadi, dy, Dózsa, Jókai, lkotmány, Rákóczi. november 14.: Kossuth, Szent István, Vajda, Duna sor, Petıfi. Köszönjük megértı együttmőködésüket! Kérjük, hogy mindenki vegyen részt saját egészségének érdekében! X. évfolyam 11. szám november 50 éve együtt nyakönyvi hírek Taba Benı és felesége Baross Julianna aranylakodalma október 27-én. faddi anyakönyvi hivatalban erısítette meg az ifjú pár az 50 évvel ezelıtt, október 26-án Gerjenben kötött házasságot a családtagok és a rokonok elıtt. Gerjeni anyakönyvi bejegyzés szeptember: Születés: Szalók Gyula és Hajnes Ibolya gyermeke Norbert október: Születés: Deák Tamás és Kincses Zsuzsanna gyermeke Botond Tóth Róbert és Gáspár Zsuzsanna gyermeke Róbert Richárd Csesznegi János és Ináncsi ndrea gyermeke Csenge Sorompók a kompnál mohácsi komptragédia kapcsán rendelte el a minisztérium a kompátkelıknél a zárható sorompó felállítását. Ez készült el az elmúlt hónapban.

6 Mővelıdés-kultúra Mozi mősor: November 09. /péntek/ 19 óra S.O.S. SZERELEM magyar vígjáték, 95 perc November 14. /szerda/ 19 óra ÍZLÉSEK ÉS POFONOK feliratos amerikai vígjáték, 104 perc November 18. /vasárnap/ 19 óra CSÚCSFORMÁBN 3* feliratos amerikai akció-vígjáték, 90 perc November 21. /szerda/ 19 óra LÁTHTTLN feliratos amerikai thriller, 97 perc X. évfolyam 11. szám november November 25. /vasárnap/ 19 óra KULCSFIGUR feliratos amerikai thriller, 98 perc November 28. /szerda/ 18 órakor HRRY POTTER ÉS FİNIX RENDJE* szinkronizált amerikai játékfilm, 142 perc November 30. /péntek/ 17 óra L ECSÓ szinkronizált amerikai animációs film, 110 perc December 02. /vasárnap/ 19 óra MÁSIK ÉN feliratos, amerikai thriller, 122 perc Jegyár: I. hely: 500 Ft, II. hely: 450 Ft Jegyek válthatók a mozi pénztárban. Pénztárnyitás: elıadás elıtt egy órával. pénztár nyitva tartása alatt egész hónapra árusítunk jegyeket. Jegy visszaváltás legkésıbb az elıadás megkezdéséig lehetséges. mősorváltoztatás jogát fenntartjuk! Korhatár: * 12 éven felülieknek! dok - Veszek Eladó egy Siesta gázkályha gázpalackkal, 2 db padlószınyeg, 1 db tisztított perzsa szınyeg valamint egy üveges ajtó tokkal. Érdeklıdni lehet Sütkei József Kossuth u. 3. Eladó 2 db lányka síoverál 140 és 158-as méretben. Érdeklıdni lehet Máté Dénes Rákóczi F. u. 25/b., telefon Eladó téli tárolásra különbözı fajta alma. Érdeklıdni lehet Házi József Kossuth u. 35., telefon: Továbbra is eladó a Vajda I. u. 24. számú ház. Érdeklıdni lehet Haaz Ferencnél a fenti címen. Nyitás november közepén! múlt hónapban is azt írtuk, hogy a hónap közepén nyitunk. Ez nem rajtunk múlott. mondta el lapunknak Dobai László a Galagol Üzletház nyitásáról, majd így folytatta: Sajnos a hivatalok alapos és részletekre kiterjedı vizsgálatokat készítettek, annak érdekében, hogy minden rendben legyen, holott itt korábban is bolt mőködött. z iratok olykor elvesztek a hivatalos utak útvesztıiben. De most már biztosra mondhatom, hogy november közepén nyitunk! NYITUNK!!!

7 -7 Vállalkozói oldal GZD-MlX VEGYESBOLT GLGOL ÜZLETHÁZ Rákóczi F. u. 34. Közelít a tél s a hideg! begyújtást könnyítı alágyújtós Ft, kályhacsövek, vegyi áruk széles választéka: viaszos vászon JR mosogató Lenor öblítı 600 Ft ételhordók 210 Ft Hypo 55 Ft 500 Ft Silan öblítı 420 Ft virágföldek kutya és macska eledelek háztartási papíráruk iskolai füzetek, ceruzák, radírok, vonalzók és más iskolai szerek Téli nyitva tartás hétfı-péntek: 7-11 és ig szombaton: 7-11 óráig Nyitva tartás: hétfı - péntek: szombat: vasárnap: X. évfolyam 11. szám november Hajdú & Kiss élelmiszer bolt szeptemberi ajánlata Kávé tradition instant 100 g. 299,-Ft. Kávé delice instant 200 g. 399,-Ft. KKÓ La Mattia 100 g-os 99 Ft Barack befıtt 850 g/üveg 249,-Ft. CB Podravka ételízesítı 250 g. 139,-Ft CB pisztácia 179,-Ft Löncshús 400 g-os 139,-Ft Hopffer sör 4%-os, dobozos 119,-Ft Fejeskáposzta 1 kg 69,-Ft. Sárgarépa 1 kg 119,-Ft Petrezselyem 1 kg 359,-Ft JR mosogató 500 ml 169,-Ft Vöröshagyma és burgonya változatlanul 99 Ft/kg. készlet erejéig Megváltozott a nyitva tartás: hétfı - péntek: szombat: vasárnap: CB a hazai üzletlánc! ruházati bolt ajánlatából Nıi blúzok, pulóverek, garbók 1000 Ft 2000 Ft között Férfi, nıi, gyermek dzsekik 1500 Ft 2000 Ft között Farmer nadrágok 2000 Ft, farmer hosszú szoknyák 1000 Ft Nıi, férfi, gyermek csizmák 500 Ft 1500 Ft között Férfi, nıi és gyermek papucsok 500 Ft Horgász cikkek továbbra is széles választékban kaphatók! Használt bútorok kaphatók, megrendelésre is hozunk! KCIÓS termékeink november 14-tıl 16-ig Fehér kenyér 1 kg-os Búza kenyér 1 kg-os Kifli, zsemle Pöttyös Túró Rudi Dupla Coop Rudi Hesz budapesti szalámi Knorr halászlékocka 60 g-os NEGRO 100 g-os Tchibo Famili 250 g-os 219 Ft/kg 189 Ft/kg 18 Ft/db 89 Ft/db 29 Ft/db 2099 Ft/kg 219 Ft/cs 135 Ft/cs 359 Ft/db Minden délben friss, meleg fácánkerti kenyér kapható! Reggelente friss BÁTSZÉK ÉS VIDÉKE TKRÉKSZÖVETKEZET ezúton értesíti tisztelt jelenlegi és leendı ügyfeleit a hitelakciójának feltételeirıl: Hitel maximum: Ft Hitel minimum: Ft Hitel futamideje: Minimum: 15 hónap Maximum 180 hónap hitel kamata: évi 9 % Kezelési költség: egyszeri 1 % Folyósítási járulék egyszeri 1 % Hitelbírálati díj: folyósított hitel 2 ezreléke, minimum 1000 Ft z akció részleteirıl érdeklıdjön szövetkezetünk gerjeni kirendeltségén. THM 9,79 14,28% a jó szomszéd! z akció visszavonásig érvényes! Bátaszék és Vidéke takarékszövetkezet Igazgatósága

8 Négy gyızelem zsinórban sinórban négy gyızelmet szerzett Z a gerjeni csapat. siker a táblázaton elfoglalt helyében is 7.) megmutatkozott. Továbbra is a második játékrészek voltak érdekesek a fordulókban a mi csapatunk számára, hol pozitív, hol negatív események kapcsán. Gyızelem a sereghajtó ellen Gerjen - Kajdacs 2:0 2:0) G.: Pesti L. 2) Sport z elsı félidıben minden jól ment. Jó játék, gólok. második félidıben nem sikerült további gólokat lıni. ifi: Gerjen - Kajdacs 12:1 Bomba gólok Dunakömlıd - Gerjen 0:3 0:1) G.: Gerendai, Pesti L., Lazányi) Idegenben is sikerült gyızni. Három remekbe szabott nagy lövéssel vettük be a hazaiak kapuját. ifi: Dunakömlıd - Gerjen 1:5 Váratlan gyızelem a dobogós ellen Gerjen - Bölcske 1:0 0:0) G.: Nagy) z elsı, mondjuk meg ıszintén, gyenge félidı után, a második játékrészben megszerzett vezetést követıen pörgött fel a mérkızés. Lehetıségek, kapus bravúrok itt is, ott is. ifi: Gerjen - Bölcske 3:1 Utánpótlás labdarúgás U-17-es bajnokság z U-17-es csapatunk a nyitányon egy furcsa felállású madocsai csapattal szemben vesztett. Majd miután a korosztálynak megfelelı ellenfelekkel állt szemben, a gyızelmek nem is maradtak el. Eredmények: Madocsa - Gerjen 4:0 Gerjen - Kajdacs nem játszották le Gerjen - Simonytornya 12:3 G.: Fekete 4, Szendi 3, Orsós 2, Brezovszkí, Gyenis, Bán) Dunakömlıd - Gerjen 0:9 G.: Brezovszki 4, Fekete 3, Szendi, csádi) Gerjen - Dunaföldvár 4:1 G.: Gyenis 2, Szendi, Fekete) Bölcske - Gerjen 0:3 megállapított eredmény lesz) bölcske csapata nem állt ki a bajnoki fordulóban. simontornyai csapat azóta visszalépett a bajnokságból) X. évfolyam 11. szám november Talán ha több Zsolt lenne a csapatban! Gerjen - Tevel 2:6 2:3) G.:Lacza, Nagy) zsinórban ötödik gyızelem felé száguldott a csapat. z elsı félidı feléig, ekkor 2:0 volt a javunkra, minden rendben ment. ztán? félidı végére már az ellenfél vezetett. második játékrész pedig ismét a szokásosra sikeredett. ifi: Gerjen - Tevel 2:5 Rosszul kezdıdött az ıszi hajrá Majos - Gerjen 3:0 2:0) Zsinórban második vereségét szenvedte el a csapat. Sajnos Majoson folytatódott az elızı mérkızés. hazai csapat megérdemelten nyert. ifi: Majos - Gerjen 0:2 bajnokság Állása 1. İcsény SK : Dunaföldvár FC : Majos : Bölcske SE : Decs KSE : Tevel SMK : Kakasd FC : Dunaszentgyörgy : Gerjen SK : Tolna VFC : Bátaszék SE : Zomba SE: : Dunakömlıd : Madocsa SE : Ozora SE : Kajdacs SE : 38 5 z U-17-es bajnokság állása 1. Kajdacs : Gerjen Ozora : Bölcske : Dunaszetgyörgy : Dunaföldvár : Madocsa : Dunakömlıd : 36 0 U-14-es bajnokság z U-14-es csapatunk egyetlen gyızelmet szerzett eddig, de azt a szomszéd Dunaszentgyörgy ellen, jó játékkal. Sajnos így is a bajnokság utolsó helyén állnak. Eredmények: Bátaszék - Gerjen 6:0 Gerjen - Dunaszentgyörgy 3:0 Gerjen - İcsény 0:12 Dunaföldvár - Gerjen 7:0 Kiadja: Gerjen község Önkormányzata, Felelıs kiadó: Genye Benı alpolgármester, Szerkesztı: Máté Dénes tanár, Szerkesztıség címe: Gerjen Rákóczi F. u. 25/b, Gerjeni honlap: Engedély száma: /1998 Nyomda: Páskum Nyomda Szekszárd

Egyiptomba utazhattunk

Egyiptomba utazhattunk Honlapunk:www.gerjen.hu X. évfolyam 6. szám INGYENES 2007. június Egyiptomba utazhattunk A tartalomból: Nehéz döntések Bemutatkozott a helyettes jegyzı 2. oldal Önkormányzati hírek Oktatás Májusi események

Részletesebben

KERESZTÚRI KISOKOS. Közérdekű adatok, címek, telefonszámok

KERESZTÚRI KISOKOS. Közérdekű adatok, címek, telefonszámok KERESZTÚRI KISOKOS Közérdekű adatok, címek, telefonszámok RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA (2465 Ráckeresztúr Hősök tere 20.) Telefon: 25/517-900, 25/517-902 E-mail: racker.ph@rackeresztur.hu Honlap:

Részletesebben

Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Dunaszentgyörgy Parancsnoki beszámoló. Tisztelt Közgyűlés, Vendégeink, Tűzoltó bajtársaim!

Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Dunaszentgyörgy Parancsnoki beszámoló. Tisztelt Közgyűlés, Vendégeink, Tűzoltó bajtársaim! Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Dunaszentgyörgy Parancsnoki beszámoló Tisztelt Közgyűlés, Vendégeink, Tűzoltó bajtársaim! Köszöntelek Benneteket közgyűlésünkön, a 2012. évi munkánk és az Egyesületünk

Részletesebben

lv. Böcőverseny Kerékpáros ügyességi verseny A tartalomból: Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 11. szám INGYENES 2011.

lv. Böcőverseny Kerékpáros ügyességi verseny A tartalomból: Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 11. szám INGYENES 2011. Honlapunk: www.gerjen.hu XIV. évfolyam 11. szám INGYENES 2011. november lv. Böcőverseny Ismét magtelt a komp móló horgászokkal Kerékpáros ügyességi verseny A tartalomból: G Testületi ülés Pályázatokról

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Szociális Szolgálat Szakmai

Részletesebben

Területi hatály. Tárgyi hatály

Területi hatály. Tárgyi hatály TARTALOM Területi hatály... 2 Tárgyi hatály... 2 Személyi hatály... 3 A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai... 3 A fizető parkolók üzemeltetése... 3 Általános üzemeltetési idők... 4 Várakozási

Részletesebben

Működtetett kommunikációs fórumok

Működtetett kommunikációs fórumok II. fázis III. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Működtetett kommunikációs fórumok Javaslat című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről Lébény Város Önkormányzat Képviselőtestülete a temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

A választójogosultság nyilvántartásával összefüggő feladatok. I. A névjegyzék és értesítő elkészítése

A választójogosultság nyilvántartásával összefüggő feladatok. I. A névjegyzék és értesítő elkészítése 1. számú melléklet a 29/2000. (X. 27.) BM rendelethez 1 A választójogosultság nyilvántartásával összefüggő feladatok I. A névjegyzék és értesítő elkészítése 1. A HVI vezetője településen (fővárosi kerületben),

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı. Rendelet tervezet

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı. Rendelet tervezet ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl Iktatószám: 3-30/2010.

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Szeretettel üdvözöljük a Tarnaörsi Óvodában! Köszönjük, hogy gyermeke beíratásával megtisztelte óvodánkat. Az elkövetkezendő években a kölcsönös bizalomra építve, valódi partnerekként kívánunk együttműködni

Részletesebben

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 sz. Jegyzőkönyve Készült: a képviselő-testület 2016. január 28-án tartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: 2016. január 28-án a Kossuth út 86/A.

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1.

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1. 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1. 88/455-270 Óvodavezető: Mozgay Dóra Óvodavezető helyettes: Madár Béláné Élelmezésvezető,

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

35/2015. (IV.30.) KT.

35/2015. (IV.30.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-13/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 30-án de. 9,00 órakor TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

Önkormányzati Hírlevél

Önkormányzati Hírlevél Báta Községi Önkormányzat Önkormányzati Hírlevél IX. évfolyam 8. szám 2015. november Fogadóóra: HÍRSÁV Huszárné Lukács Rozália polgármester fogadóórát tart minden héten: csütörtök 8.00-tól 9.00-ig. dr.

Részletesebben

Hírlevél RÉPCESZEMEREI SZEMEREY CSALÁDI TALÁLKOZÓ. Répceszemere névadó családja Zemere, Szemere, Szemerei, Szemerey

Hírlevél RÉPCESZEMEREI SZEMEREY CSALÁDI TALÁLKOZÓ. Répceszemere névadó családja Zemere, Szemere, Szemerei, Szemerey RÉPCESZEMEREI Hírlevél VI. évfolyam, 1 szám 2010. Május SZEMEREY CSALÁDI TALÁLKOZÓ A Répceszemeréért Egyesület hagyományőrző tevékenységei között szerepel a falu múltjának ápolása. Ennek a gondolatnak

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1999. szeptember 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 1999. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása - A közgyűlés 16 igen, egyhangú

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

STRANDLABDARÚGÁS U-15

STRANDLABDARÚGÁS U-15 Magyar Labdarúgó Szövetség SOMOGY MEGYEI IGAZGATÓSÁGA STRANDLABDARÚGÁS U-15 VERSENYKIÍRÁSA Megyei fiú U-15 korosztály 2016 Határozatszám ELN-195/1/XV/2015 Jóváhagyás 2015.12.08 Hatályba lépés 2016.01.08

Részletesebben

Tűzvédelmi előírások

Tűzvédelmi előírások Címzett: MAROZSI ANDRÁS TÜ. ALEZREDES ÚR RÉSZÉRE BÁCS-KISKUN MEGYEI KATASZTRÓFA VÉDELMI IGAZGATÓSÁG KECSKEMÉTI KATASZTRÓFA VÉDELMI KIRENDELTSÉG 6000 KECSKEMÉT DEÁK FERENC TÉR 3. Tárgy: BEJELENTÉS TŐSERDŐÉRT

Részletesebben

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 6/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Ikt: 1022/2008. Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Melléklet: 2 db Ásotthalom

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Taksonyi Hírharang. Meghívó. Eseménynaptár. 2015. április május KÖZMEGHALLGATÁST

Taksonyi Hírharang. Meghívó. Eseménynaptár. 2015. április május KÖZMEGHALLGATÁST 2015/8. szám (15. hét) 2015. április 10. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 1 Ebben a fordulóbban a szennyvízcsatornázás megvalósításához szükséges dokumentáció (vízjogi létesítési engedély megszerzése, szükséges tanulmányok elkészítése,

Részletesebben

FADD NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA. Fadd Nagyközség területén kereskedelmi tevékenységet folytatókról

FADD NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA. Fadd Nagyközség területén kereskedelmi tevékenységet folytatókról Baráthné Hegedűs Angéla Székhelye: 7133 Fadd, Béke u. 17. Statisztikai számjele: 60977573-4776-231-17 Cégjegyzék/ vállalkozói nyilvántartási száma: 25717290 Nyilvántartásba vétel száma: B: 32/2011. M:

Részletesebben

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE

DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE DIÁKSPORT ESEMÉNYEK A 2015/2016. TANÉVRE KÖZÉPISKOLÁK Kőbányai Diáksport Bizottság Kocsis Sándor Sportközpont Fontosabb címek, telefonszámok Általános tudnivalók Versenykiírások Mellékletek Fontosabb kőbányai

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/5. szám (11. hét) 2016. március 18. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2016 2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola), mint munkáltató valamint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban:

Részletesebben

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje Kedves Szülők! Kérjük, az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyereke érdekében törekedjenk a benne foglaltak betartására!

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde 5331 Kenderes, Szent István út 36. tel: 59/528-010, fax: 59/528-034, e-mail: kenderessuli@gmail.com Intézményi közzétételi

Részletesebben

Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901

Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901 Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901 Tisztelt Ingatlantulajdonosok, tisztelt Ügyfeleink! Az előző évekhez hasonlóan ez évben is tájékoztatást

Részletesebben

és a várakozási díjról

és a várakozási díjról 2/2004. (II. 2.) számú önkormányzati rendelet és az ezt módosító 25/2004. (IX. 27.) sz., 3/2005. (I. 31.) sz., a 30/2006.(XII.18.) sz., a 7/2007.(II.23.) sz., a 27/2007.(X.19.) a 14/2008. (IV.7.) sz.,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság

Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Igazgatóság (Pest Megyei Labdarúgó Szövetség) PEST MEGYEI ÖREGFIÚ (,,U34 ) Pest megyei öregfiú (,,U34-es ) nagypályás labdarúgó- 2015/2016. Tartalom 1. A bajnokság

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VI. 30.) sz. rendelete Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól (Egységes szerkezetben a

Részletesebben

2013/29. SZÁM TARTALOM. 38/2013. (X. 03. MÁV-START Ért. 29.) sz. vezérigazgatói utasítás az Egészségmegőrző program működtetéséről...

2013/29. SZÁM TARTALOM. 38/2013. (X. 03. MÁV-START Ért. 29.) sz. vezérigazgatói utasítás az Egészségmegőrző program működtetéséről... 2013/29. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 38/2013. (X. 03. MÁV-START Ért. 29.) sz. vezérigazgatói utasítás az Egészségmegőrző program működtetéséről... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt.

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: A Békési Férfi Kézilabda Kft. 2010. évi szakmai és gazdasági beszámolója Elıkészítette: Polgár Zoltán ügyvezetı Békési Férfi Kézilabda Kft. Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Oktatási, Kulturális

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 18. szám 2011. november 25. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete /. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A TELEPÜLÉS KÖZM VES IVÓVÍZ ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A VÍZM ÜZEMELTETÉSE RENDJÉR L Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel

Részletesebben

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása

4. Szociális rászorultak részére adomány osztása, valamint karácsonyi támogatásról szóló rendelet módosítása és egységes szerkezetben való elfogadása KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában! 1 Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában! Az elkövetkező években azt a felelősséget vállaltuk, hogy az Önök segítői leszünk a gyerekek nevelésében. Ebben a munkában akkor leszünk

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

Hallássérültek Felelős kiadó Kiadja a Siketek és Nagyothallók

Hallássérültek Felelős kiadó Kiadja a Siketek és Nagyothallók . Si Rö la da Világ ajno ság N m mu a ozha a si Óvodás O szágos lnö ségi lés... 32 6 Si Világna ja 4 14 Mi ll udni a ha ili áci s á yá l? Ella ici u ya, d iási s g ség 10 15 Baja Vá osi Sz v z év s 20

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai

1. Általános rendelkezések, a közszolgáltató tagjai Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (VIII..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályairól, valamint a közterület tisztán

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2005/31. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2007. júli us 23 27. Meg je le nik minden héten. X. évfolyam, 2007/30. szám T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános

Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános szabályai... 5 3.1. Mikor részesülhet és veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról

Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat 36/2002.(XII.30.) sz. Ök. rendelete A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA

BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA Házirend BORSODNÁDASDI MESEKERT ÓVODA HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk,

Részletesebben

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30.

Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató. 1. Bevezetés. Gyönk, 2012. március 30. BESZÁMOLÓ A HEGYHÁT INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette: Waffenschmidt Ibolya igazgató Gyönk, 2012. március 30. 1. Bevezetés A fenntartó továbbra is a Tamási és Simontornya Városkörnyéki

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

5/2014-2015 sz. Hivatalos közlöny MEGYEI I. OSZTÁLY 5. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 5. FORDULÓ U-21-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT

5/2014-2015 sz. Hivatalos közlöny MEGYEI I. OSZTÁLY 5. FORDULÓ FELNŐTT EREDMÉNYEK 5. FORDULÓ U-21-ES EREDMÉNYEK TABELLA FELNŐTT Magyar Labdarúgó Szövetség Tolna Megyei Igazgatósága Telefonok: 74/511-123 7100 Szekszárd, Keselyűsi u 3. 74/511-124 E-mail: tolna@mlsz.hu Fax: 74/412-857 Honlap cím: www.tolnalsz.hu 5/2014-2015 sz. Hivatalos

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

HIRDETMÉNY RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási

Részletesebben

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER

FADDI HÍREK MELLÉKLET 2009.DECEMBER (4) Egyéb rendezvények tervezett megtartása esetén az üzletvezető bejelentése alapján a rendezvény helyének, idejének megjelölésével a jegyző határozattal dönt. A bejelentést a rendezvény megtartása előtt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóság / Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség / VESZPRÉM MEGYEI III. OSZTÁLY Megyei-Budapesti III. osztályú férfi felnőtt, nagypályás, labdarúgó bajnokság

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden I. évfolyam 2. szám. Tűzifa Támogatás VAJSZLÓI HÍREK Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Részletesebben

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetben i ellátások123 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ELLÁTÁSOK Pénzbeli és természetbeni ellátások 123 18. (1) A jogosult gyermek számára a) a gyámhatóság az e törvényben meghatározott feltételek szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. március 31-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2016. (IV. 01.) önk. rendelet Nagykereki Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Házunk tája. Saláta (apró-ságok és miegymás) V. 11. 2005. november ingyenes. 2. oldal. 3. oldal Agrárfórum. 4. oldal. 5. oldal. 6. oldal. 7.

Házunk tája. Saláta (apró-ságok és miegymás) V. 11. 2005. november ingyenes. 2. oldal. 3. oldal Agrárfórum. 4. oldal. 5. oldal. 6. oldal. 7. V. 11. 2005. november ingyenes Házunk tája Testületi tájékoztató 2. oldal Egészséghét Iskolai hírek 3. oldal Agrárfórum Novemberi aktualitások 4. oldal Saláta (apró-ságok és miegymás) 5. oldal Lábunk egészsége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2011. (X. 4.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezeléséről EGYSÉGES SZERKEZETBEN az azt módosító 16/2012. (V. 22.) és (12/2013.

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

be/sfp-10123/2015/mlsz

be/sfp-10123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Piricse Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Piricse SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1683 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/9/2012. JEGYZŐ KÖNYV

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/9/2012. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/9/2012. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákosmenti Erőforrás

Részletesebben

I.évfolyam 1. szám 1998. december Előszó a Hírmondóhoz Fogadják szeretettel!!

I.évfolyam 1. szám 1998. december Előszó a Hírmondóhoz Fogadják szeretettel!! I.évfolyam 1. szám 1998. december Előszó a Hírmondóhoz - A testület határozata alapján, negyedévente szeretnénk megjelentetni újságunkat. Melyben híreket, érdekességeket a falu lakóit széles körben érintő

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 43/2007. (XII. 14.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2007. (XII. 14.) Ökt rendelete A KÖTELEZŐ HULLADÉKKEZELÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.380-5/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Tájékoztató jelölteknek, jelölő szervezeteknek

Tájékoztató jelölteknek, jelölő szervezeteknek Tájékoztató jelölteknek, jelölő szervezeteknek Delegálás a választási bizottságokba A választási bizottságokba a választott tagokon felül tagot a választókerületben jelöltet, listát állító jelölő szervezet,

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL t zs ö K ta á B é g i Ön k o r m á ny za ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 1. Évfolyam 2. Szám 2007. október Önkormányzati Híreink Tisztelt Bátaiak! A falunknak év végéig rendelkeznie kell településrendezési tervvel.

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető!

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. HÁZIREND Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Készítette: Pinczés Katalin óvodavezető Szivárvány Óvoda

Részletesebben

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31.

A Gógánfai Fekete István Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 1 A Gógánfai Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési

Részletesebben

g. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program

g. Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend és a Pedagógiai Program Közzétételi lista A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. (1) alapján: a. A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: b. A beiratkozásra meghatározott

Részletesebben

MEGHÍVÓ XVI. TISZASZIGETI FALUNAPRA 2011. AUGUSZTUS 27 28.

MEGHÍVÓ XVI. TISZASZIGETI FALUNAPRA 2011. AUGUSZTUS 27 28. Tisztelt Tiszaszigeti, Térvári lakosok! MEGHÍVÓ XVI. TISZASZIGETI FALUNAPRA 2011. AUGUSZTUS 27 28. Tiszasziget Község Önkormányzata a korábbi évek hagyományait követve - és néhány új ötlettel gazdagítva

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 7-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. december hó 12. én 17 órai kezdettel Tardon a Faluházban megtartott közmeghallgatásáról. Jelen vannak: Gál János polgármester,

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben