SZEGEDI VADASPARK NONPROFIT KFT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI VADASPARK NONPROFIT KFT."

Átírás

1 SZEGEDI VADASPARK NONPROFIT KFT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.év 1

2 I. Összefoglaló a éves beszámoló Társaság neve: Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. Székhelye: 6725, Szeged, Cserepes sor 47. Telephelye: Alakulás ideje: 2011.év Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre: növény-, és állatkert, természetvédelmi terület működtetése Felügyelőbizottság: 3 fő Könyvvizsgáló neve: TAX-OM Kft., Korom Ferenc Cégjegyző neve: Veprik Róbert Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól év tény (eft) év terv (eft) év tény (eft) év tény / év tény (%) év terv / év terv (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) ,2% 112,4% Egyéb bevétel (2.) ,3% 120,4% ebből önkormányzati működési támogatás (3.) ,3% 100,0% Összes bevétel (1.+ 2.) ,0% 115,0% Összes bevétel önk.műk. támogatás nélkül ( ) ,9% 119,6% Aktivált saját teljesítmény értéke ,8% 116,9% 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) ,6% 104,5% Személyi jellegű ráfordítás (5.) ,1% 106,0% Értékcsökkenési leírás (6.) ,6% 128,5% Egyéb ráfordítás (7.) ,7% 143,0% Összes üzemi ráfordítás ( ) ,0% 106,4% 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény ,3% 1533,6% Pénzügyi műveletek eredménye ,9% 178,9% Rendkívüli műveletek eredménye Adózás előtti eredmény ,8% 1325,7% Mérleg szerinti eredmény ,1% 1435,9% 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,1% 130,0% Forgóeszközök állománya ,4% 104,5% Jegyzett tőke ,0% 100,0% Saját tőke ,0% 122,8% Rövid lejáratú kötelezettségek ,5% 104,6% Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 2

3 Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg főösszeg ,9% 116,6% 5. Létszám +közcélú/közfoglalkoztatott 71,0 70,0 80,0 112,7% 114,3% likviditás = forgóeszköz / rövid lejáratú kötelezettség árbevétel arányos nyereség= adózás előtti nyereség / belföldi értékesítés nettó árbevétele támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes bevétel önkormányzati támogatási arány= önkormányzati támogatások / összes bevétel hitelfedezettség = követelések / rövid lejáratú kötelezettség vállalkozás által használt egyéb (max 10) fontosabb mutató a mutató magyarázatával (pl. ágazati számokhoz (mennyi) képest jó, rossz) év év év év év év (%) 140,72 6,51 7,18 6,43 89,55 0 0,09 0,13 0,13 100,00 1 0,28 0,31 0,34 109,68 1 0,25 0,23 0,21 91,30 0,58 0,64 0,93 0,54 58,06 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 3

4 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 4

5 Tartalomjegyzék: I. Piaci helyzet.. 5 II. A társaságot érintő főbb változások.. 5 III. Szakmai tevékenység elemzése 9 1. Látogatottság Gyűjteményi változások éves a Szegedi Vadaspark Zoopedagógiai foglalkozások, Nyári Tábor Rendezvények 2014.év Zoo Típusú Találkozások állatbemutató program Örökbefogadás, névadó pályázatok, hírlevél Önkéntesek és gyakorlatosok tevékenysége Zöld Járőr pályázat Játszótér és interaktív látogató rendszer kiépítése Kalandpark építése és üzemeltetése 52 IV. Gazdasági tevékenység értékelése Személyi feltételek, személyi juttatások Eredménykimutatás elemzése Mérleg elemzése Ajándékbolt működésének elemzése Büfék működésének elemzése Medve-bemutató építése Hagyaték ingatlanrész. 75 Mellékletek: 1.sz. melléklet Látogatottság részletes táblázata 76 2.sz. melléklet Bemutatott állatok záróállománya sz. melléklet Mentett, kobzott állatok a Mentőközpontban 87 4.sz. melléklet Látogatói kutatás 2014.év.. 91 Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 5

6 Szöveges összefoglaló a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft éves beszámolójához I. Piaci helyzet A Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.-t Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította 2011.szeptember 30.-i döntésével. Az alapítás célja az volt, hogy a 2011.év végén megszűnt Szegedi Vadaspark költségvetési intézmény szakmai feladatainak ellátását, üzemeltetését végezze 2012.január 01.-től. Ennek megfelelően a társaság 2011.évi két és fél hónapos működése során felkészült a feladatok átvételére, mind a szakmai, az üzemeltetési, a pénzügyielszámolási, a gazdálkodási, a munkaügyi feladatok tekintetében. A társaság 2011.évben árbevétel termelő (üzleti) tevékenységet nem végzett. A társaság 2012.január 01.-től kezdte meg az árbevétel termelő (üzleti) tevékenységet. A társaság fő tevékenysége: TEÁOR 9104 : Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (alapító okirat szerint) II. A társaságot érintő főbb változások Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 413/2011.(IX.30.) Kgy. határozatában foglaltak szerint a Közgyűlés 2011.október 15.-i hatállyal megalapította a Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft.-t. Az alapító a társaság részére 4000 eft. törzstőkét és 2000 eft.-ot biztosított működési kiadásokra. A Közgyűlés 383/2011.(IX.30.) Kgy. határozatában rendelkezett a társaságot érintő személyi kérdésekről: Veprik Róbertet nevezte ki a társaság ügyvezető igazgatójának 2011.október december 31.-ig határozott időre. Ugyanezen határozat rendelkezett a Felügyelő Bizottság tagjairól is: Nógrádi Tibor, Julinek István és Volenszki Imréné személyében. A társaság 2011.november 30.-án megkötötte a közhasznú feladatok ellátásáról szóló szerződést, amely szerint a Nonprofit Kft. tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.tv.8. -a, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.évi XXVIII.tv. és a természet védelméről szóló 1996.évi LIII.tv. alapján állami szerveknek és/vagy a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia. E szerint meghatározott legfontosabb feladatok: - növény-, állatkert-, természetvédelmi terület működtetése (főtevékenység) - állatvédelem, növényvédelem, természetvédelem, - nevelés, oktatás, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység - természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés A szerződésben foglaltak szerint a SZMJV Önkormányzata a közhasznú feladatok veszteségének fedezetére minden évben költségvetési rendeletében működési támogatást biztosít. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 587/2011.(XI.25.) Kgy. határozatában foglaltak szerint jóváhagyta, hogy a Szegedi Vadaspark költségvetési intézmény saját vagyonát eft. értékben beapportálja a Kft.-be, mellyel a Közgyűlés a Nonprofit. Kft. törzstőkéjének felemelését határozta el új törzsbetétek kibocsátásával. Ezzel a társaság jegyzett tőkéje eft.-ra emelkedett, amely eft. pénzbeli és eft. nem pénzbeli hozzájárulásból állt. Apport részei: 1) Immateriális javak 250 eft. Szoftverek, számlázó programok stb Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 6

7 2) Tárgyi eszközök eft. Az intézmény tulajdonát képező nagyértékű tárgyi eszközök: pl. számítógépek, szakmai és üzemeltetési berendezések, felszerelések, járművek stb 3) Anyagok 2.508,1 eft. Elsősorban a mindennapi működéshez szükséges, raktáron tartott készletek pl. tisztítószer, takarmány stb. 4) Állatok ,9 eft. Az intézmény specialitásából adódóan a bemutatott állatok átadása. 5) Kereskedelmi áruk eft. A vállalkozási tevékenység keretében működtetett Büfé és Ajándékbolt záró készlete. A társaság 2012.február 07.-én Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával Közfeladat ellátási szerződést kötött a helyi közszolgáltatások feladatainak, mértékének és ellátásának módjáról. Ellátandó közfeladatok : Épített és természeti környezet védelme, közösségi téri biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, szabadidős tevékenységek, nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása. A szerződés mellékletében foglalt ingó és ingatlan az önkormányzat a társaság rendelkezésére bocsátotta. Ingatlanok helyrajzi számai: Szeged III. kerület 24008/ / / / / / / / / / / / / / / / / Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 7

8 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2012.(II.24.)Kgy. határozatában foglaltak szerint jóváhagyta, hogy a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képező tárgyi eszközöket az önkormányzat eft. értékben beapportálja a Kft.-be, mellyel a Közgyűlés a Nonprofit. Kft. törzstőkéjének felemelését határozta el új törzsbetétek kibocsátásával. Ezzel a társaság jegyzett tőkéje eft.-ra emelkedett, amely eft. pénzbeli és eft. nem pénzbeli hozzájárulásból állt. Apport részei: Tárgyi eszközök eft. Az önkormányzat tulajdonát képező nagyértékű tárgyi eszközök: pl. számítógépek, szakmai és üzemeltetési berendezések, felszerelések, jármű.stb. (Korábban EU pályázat keretében beszerzett eszközök, amelyek apportálásához a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. előzetes engedélyezése volt szükséges) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 111/2012.(III.2.) Kgy. határozatában foglaltak szerint a közgyűlés elfogadta Nógrádi Tibor felügyelőbizottsági tagságáról szóló lemondását összeférhetetlenség okán, helyette 2012.március december 31.ig Dr.Kisbodri Cecíliát választotta meg a FEB harmadik tagjának. (413/2012.VI.22.) Kgy. határozatban az új Feb tag nevének helyesbítése megtörtént Puskásné Dr.Kisbodri Cecília névre) A társaság 2011.nov.30.-án megkötött Közfeladat ellátási szerződésének módosítására került sor 2012.július 06.-án. A korábban EU-s pályázatok által elnyert támogatással, az megszűnt intézmény által megvalósított projektek során létesített épületek, építmények, számítástechnikai és egyéb gépek, berendezések felszerelések átadása történt meg e módosítással, az átadó Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, átvevő a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. (a tulajdonjog továbbra is az Önkormányzatot illeti meg) Ezek: o Egy Kárpát-medencében élünk a Szegedi Vadaspark és a Temesvári Állatkert látogatóbarát fejlesztése projekt eszközei 2010.évből (Azonosító: HURO/0801/018: webkamerák, farkas-, vidra, aranysakál-kifutó és madárröpde, összes bruttó értéke: Ft. ) o A Szegedi Vadaspark és a Palicsi Állatkert látogatóbarát fejlesztése projekt eszközei 2011.évből (Azonosító: HU-SRB/0901/221/168 (TWO ZOOS): Pingvinház épület, medence illetve számítástechnikai eszközök, infopult stb. összes bruttó értéke: Ft.)) o A Szegedi Vadaspark látogatóbarát fejlesztése c. projekt eszközei 2011.évből (Azonosító: DAOP-2.1/E ): Zsiráfház épület, zöldterület.webkamerák, infopult, mozgássérült emelő stb. Összes bruttó értéke: Ft.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 472/2012.(IX.28.) Kgy.sz. határozata szerint az eddigi vadasparki üzemeltetés alatt álló területekből három ingatlanrészt a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.-től elvonta és azokat a Szegedi Sport és Fürdők Kft. hasznosításába adta, hogy azokon sportolási lehetőséget biztosítson a lakosságnak. Ezen területek mindegyike a Móravárosi körút Tisza folyó felőli oldalán található, azokat a vadaspark bemutatási célokra nem tudta hasznosítani a körút miatt. Ezek a területek: Szeged III. kerület Hrsz.: 24368/11, 8644 m2 terület, kataszteri értéke Ft. A terület átadása 2012.október 29.-én megtörtént a Kgy. határozatnak megfelelően 2012.október 01. hatállyal. Szeged III. kerület Hrsz.: 24368/3 ingatlan esetén 1500m2 részterület elvonása : a részterület elvonása telekalakítással lehetséges, amelyet a SZMJV Városüzemeltetési Irodája kezdeményezett, a telekalakítási eljárás jelenleg folyamatban van. Szeged III. kerület Hrsz.: 24341/11 ingatlan esetén 1600m2 részterület elvonása : a részterület elvonása telekalakítással lehetséges, amelyet a SZMJV Városüzemeltetési Irodája kezdeményezett, a telekalakítási eljárás jelenleg folyamatban van 2012.december 03.-án aláírásra került a fenti telekelvonások miatti Közfeladat Ellátási Szerződés 2. módosítása, a Szeged III.kerület 24368/11 hrsz. elvonása miatt. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 8

9 2013.évben Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata kisajátítási eljárás során megszerezte a Szeged III. belterület 24379/1 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megjelölésű 754 m2 területű ingatlan tulajdonjogát. (Természetben a Cserepes sor Móravárosi krt-tól a városközponttól kifelé eső részén található ingatlan) SZMJV Közgyűlése a 474/2013.(XI.15.) Kgy.sz. határozatában a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. részére, kizárólag közhasznú feladatok ellátása céljából átadta a megjelölt területet hatállyal. A terület üzembehelyezési aktivált értéke: Ft. A fenti terület átadásával kapcsolatosan az 553/2013.(XII.20.) Kgy. határozat szerint sor került a társaság Közfeladat Ellátási Szerződésének 3.sz. módosítására 2013.december 30.-án. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 104/2014.(V.05.) Kgy. határozata módosította a társaság Alapító Okiratát (közhasznúság bejegyzése, stb..), amelyet a Szegedi Törvényszék Cégbírósága bejegyzett a közhasznú szervezetekről szóló 2011.évi CLXXV. törvény alapján. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 304/2014.(VI.27.) Kgy. határozata módosította Veprik Róbert ügyvezető kinevezését, amelyet változatlan feltételek mellett 2015.december 15.-ig meghosszabbított. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyongazdálkodási Bizottsága az /2014.(06.02.) VB.sz. határozata szerint jóváhagyta a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 388/2014.(XI.21.) Kgy. határozatában a társaság alakulásától felügyelőbizottsági tisztséget betöltő személyek megbízatását zárónappal lezárta. A közgyűlés egyúttal új felügyelőbizottsági tisztviselők megbízatásáról döntött, akik a határozat szerint 2014.november 22.-től 2019.december 31.-ig kaptak megbízást a tisztségek betöltésére. Az új felügyelőbizottság tagjai: Kónya Zsolt, Koza Mária és Szlancsik Tímea. A felügyelőbizottság a korábbiakhoz hasonlóan 3 fős (elnök és két tag). Az új tagok díjazása a korábbi tagokkal megegyező összegű. Az újonnan megbízott felügyelő bizottság 2014.december 18.-án megtartotta alakuló ülését, ahol maguk közül zártkörű ülésen megválasztották a felügyelő bizottság elnökét, Kónya Zsolt személyében. (az új FEB tagok cégbírósági bejegyzésére én került sor a Szegedi Törvényszék Cégbíróságának végzése szerint) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2015.(II.13.) Kgy. határozatában Veprik Róbert ügyvezető igazgató alapbérét 2015.január 01.naptól módosította (bruttó ft.), illetve rendelkezett az éves prémium maximális összegéről. (éves alapbér 30%-a) Felügyelőbizottság: 2014.januárjától az év végéig a felügyelőbizottság hét alkalommal ülésezett (2014.március 04., és 24., április 17., június 26., október 01., november 03., december 18. (alakuló)) ülésezett. Az ülések határozatképesek voltak, minden esetben minden tag jelen volt. Az ülés tárgyi feltételeit a társaság biztosította, a meghozott határozatok száma 16 darab volt. Könyvvizsgálat: Társaságunk alapítása óta a könyvvizsgálatot a TAX-OM Kft. képviseletében Korom Ferenc könyvvizsgáló végzi. Az alapításkor kinevezett könyvvizsgáló megbízatása a társaság alapításától 2013.május 31.-ig tartott. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján társaságunk a kijelölt könyvvizsgáló együttműködő munkájával, ellenőrzési tevékenységével elégedett volt, ezért a SZMJV Városüzemeltetési Irodájának megkeresésére a korábban megbízott könyvvizsgáló kijelölésére tettünk javaslatot az elkövetkező időszakra is. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 187/2013.(IV.12.) Kgy.sz. határozatában 2013.június május 31.napjáig terjedő időszakra a könyvvizsgálói feladatok elvégzésére újra Korom Ferenc könyvvizsgálót jelölte ki a képviselőtestület. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 9

10 III. Szakmai tevékenység értékelése 1. Látogatottság alakulása 2014.évben (Éves látogatottsági adatok összehasonlításképpen a megszűnt intézményi adatokkal) 2005.évben látogatók száma fő volt, míg a os esztendőben fő látogatót regisztráltunk évben még ennél is többen, fő vendég látogatott el hozzánk, míg 2008-ban fő vendég fordult meg nálunk évben kissé visszaesett a látogatottság, és vendégünk volt. Sajnos 2010.év első felének időjárása egyáltalán nem kedvezett az intézmény rendezvényeinek, programjainak, sőt a hideg és gyakori esők miatt a rendszeresen hozzánk látogató csoportok is elmaradtak, ezért ebben az évben még kevesebben, fő vendég érkezett hozzánk. A kiemelkedő látogatottságú 2011.évben fő vendégünk volt, amely a kedvező időjárás mellett elsősorban az év legnagyobb szenzációjának számító Zsiráf-ház átadásnak volt tudható es esztendőben még ennél is többen, fő vendég tisztelte meg a vadasparkot látogatásával, ami a kedvező időjárás és a pihenőnapok átrendezése miatti hosszú hétvégék mellett a tavasz legnagyobb szenzációjának számító Pingvin-ház átadásnak volt köszönhető évben nem sikerült túlszárnyalnunk, viszont megközelítette a park látogatottsága az eddigi rekordot fő vendég látogatásával. A tavalyi évben ennél kevesebben fő vendég látogatott el hozzánk, ami az előző évi látogatottsághoz képest 3,4%-kal marad el. A társaság üzletéi tervében kalkulált 175 ezer fő látogatószámot viszont így is sikerült 2,5%-kal túlteljesítenünk. A korábbi évekhez hasonlóan igyekeztünk mind a szegediek, mind a környező településeken élő lakosok figyelmét felhívni a vadaspark szépségeire, sőt több országos médiakampányban vettünk részt, hogy népszerűsítsük a parkot és Szegedre csábítsuk a turistákat. Sajnos azonban, amire nem lehet ráhatásunk, az az időjárás, ami az idei év első négy hónapjában nem igazán kedvezett a természetet kedvelő vendégeknek, sőt a nyári hónapok esős napjai is befolyásolták a park látogatottságát. A Szegedi Vadaspark látogatottsága év (havonkénti bontásban) Hónap I. II. III. IV. V. VI. VII VIII. IX. X. XI. XII. Ö ssz Kiemelkedő látogatottságot hozott a Húsvéthétfő minden eddigi rekordot megdöntve.. A tavalyihoz hasonlóan sikerrel került megrendezésre: Szent Iván-éji éjszakai séta a Szegedi Vadasparkban. Az éjszakai séták többször megismétlésre kerülnek a nyár folyamán. A nyári gyerektáborok programja is folytatódott. A tavalyi évhez hasonlóan június közepétől augusztus harmadik hetéig 9 héten keresztül fogadtuk a táborozó gyerekeket, sőt az idén az első, a második, a harmadik és a negyedik héten két csoport gyerek táborozhatott nálunk. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 10

11 Az idén folytatódott a hagyomány: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával évente egyszer a szegedi önkormányzati fenntartású óvodák, általános és középiskolák tanulói 350.-Ft./fő áron látogathatják meg intézményünket. Ezt a jelentős kedvezményt már 2009.évtől kihasználhatták az oktatási intézmények, és míg a es esztendőben 8110 fő gyerek, 2013.évben 249 db szegedi iskolás-óvodás csoporttal összesen fő gyerek és 513 fő pedagógus látogatott el hozzánk e kedvezményes jegy igénybevételével évben összesen 5168 fő szegedi gyerek-diák és 494 fő kísérő pedagógus látogatott el hozzánk e kedvezményes jegy igénybevételével. 2. Gyűjteményi változások Gyűjteményi változások a Szegedi Vadasparkban évben Az alapításának 25. évfordulóját ünneplő Vadaspark igyekezett a gyűjteményi újdonságokkal is szolgálni a látogatóknak. Tavasszal került átadásra több bemutató (tamanduák, skarlát íbiszek, mezopotámiai dámszarvasok), amely friss látványosságként szolgáltak a vendégeinknek. A szaporulatra az év első felében sem panaszkodhattunk. A gyűjteménnyel kapcsolatos új látványosságot jelentett még a Zoo Típusú Találkozások című program bővülése a borjúfóka-show-val, amelynek visszhangja egyértelműen pozitív volt. A nyár folyamán, valamint szeptemberben a legjelentősebb fejlesztést a medvebemutató építése jelentette, de szintén figyelemre méltó volt a Sancer-tavi hazai hüllőbemutató átadása is szeptember 6-án. A hazai fokozottan védett állatok beszerzését rendkívül megnehezítette a jelentősen elhúzódó engedélykérelmi procedúra, a medvék esetében például ezért kényszerültünk ideiglenesen amerikai fekete medvét hozni a tervezett európai barnamedve helyett. Idén kiemelten nagy volt a természetvédelmi mentőtevékenységünk keretében fogadott, hatóságok által elkobzott, majd Vadasparkba kihelyezett állatok száma. A nagyobb tételek a következők voltak: - júliusban érkezett: 70 jákópapagáj; 49 szenegáli papagáj; 319 mozambiki csicsörke; 97 pillangópinty; 46 zöld pettyesasztrild és 45 vörös amarant a karantén lejárta után átadtuk a madarakat a Nyíregyházi Állatparknak; - szeptemberben 1023 görög teknős, ők jelenleg is a Vadasparkban vannak; - októberben kb. 20 ezer élő kecskerák gyors és rövidtávú elhelyezését kellett biztosítanunk; - decemberben 114 jákópapagájt fogadtunk, amelyek jelenleg is a Vadaspark karanténjában vannak december 31-én az állatkert gyűjteménye összesen 203 faj/alfaj/fajta több mint 2131 egyedéből állt, amelyből 44 fajt/alfajt európai fajmegmentési program (EEP), 17 fajt/alfajt európai törzskönyv (ESB) keretében tartunk. A programos fajok aránya (30%) a hazai állatkerti gyűjteményeket tekintve még mindig a legmagasabbnak számít. A következők voltak a jelentősebb gyűjteményi változások: - a szárazföldi teknősöknél pusztulással (23 Testudo hermanni a teleltetés közben, 1-1 Astrochelys radiata és Geochelone sulcata) éppúgy szembesültünk, mint fióka kikelésével (Stigmochelys pardalis) a keltetőben; - pályázati támogatással elkészült a Természetvédelmi Oktatóközpontban egy 3 terráriumból álló hüllőbemutató és egy akvárium. Az előbbiekben olyan hüllőket helyeztünk el, amelyek eddig is gyűjtemény részét jelentették, de helyhiány miatt a háttérben tartottuk őket, valamint díszhalakat vásároltunk az akváriumba; - átadásra került a szabadtéri hüllőbemutató (Sancer-tó partján), ahol mentett hazai gyíkfajok (Lacerta agilis és L. viridis), mocsári teknős (Emys orbicularis) és siklók (Natrix natrix és N. tessellata) mellett, a világon Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 11

12 harmadik állatkertként a rákosi viperát (Vipera ursinii rakosiensis) is tartjuk. Az utóbbiból 4 egyed érkezett a Rákosivipera-védelmi Központból, amelynek szakembere segíti a munkánk. - 2 tojásevő kígyó (Dasypeltis scabra) érkezett a Nyíregyházi Állatparkból, az állatok a nálunk kelt leopárdteknősökkel (Geochelone pardalis) együtt a krokodilházban elkészült terráriumban találhatók; - 4 Meller-kaméleon (Chamaeleo melleri) érkezett, sajnos a csapatból 1 maradt életben; - 4 tompaorrú krokodil (Osteolaemus tetraspis) kelt ki a keltetőben, ebből 3 maradt életben; - elpusztult 1 pld. strucc (Struthio camelus) tojó; - érkezett 1 pld. Darwin-nandu (Rhea pennata) tojó a törzskönyvi program keretében; - kistermetű dél-amerikai récefajok (Anas bahamensis, Anas cyanoptera és Anas sibilatrix) érkeztek magántenyésztőtől, amelyek a skarlát íbisz röpdében kerültek elhelyezésre; - 2 pápaszemes pingvinfióka (Spheniscus demersus) kelt és mindkettő életben is maradt; - 1 fekete gólyát (Ciconia nigra) és 1 darázsölyvet (Pernis apivorus) fogadott a Természetvédelmi Mentőközpont, ideiglenes elhelyezését a vízimadár- és az erdei madár röpdékben biztosítottuk; - az első félévben 4 skarlát íbisz (Eudocimus ruber) érkezett a már meglévő 6 mellé a Müncheni Állatkertből, ők tavasz végén költöztek ki az elkészült röpdéjükbe; - 10 tarvarjú (Geronticus eremita) érkezett a Bécsi Állatkertből, ebből 1 elpusztult; - eladásra került 2 kariáma (Cariama cristata); - egy pár rendkívül ritka papagájfaj, kéktorkú ara (Ara glaucogularis) érkezett az izraeli Tel-Avivi Állatkertből; - miután tulajdonosától elkobozták a hatóság, a Vadasparkba került 2 pld. jácintkék ara (Anodorhynchus hyacinthinus), 2 pld. kéktorkú ara (Ara glaucogularis), 1-1 pld. zöldszárnyú ara (Ara choloptera) és nagy katonaara (Ara ambigua); az utóbbi két egyed a Nyíregyházi Állatkertbe került, az első két, nagy értékű arapár jelenleg is a Vadasparkban található; - összesen 7 sárgavállú ara (Ara macao) kelt, amelyek mind eladásra kerültek; - érkezett 2 pld. galambnyakú amazon (Amazona vinacea) a Beauvali Állatkertből; - 2 pld. szakállas bagoly (Strix nebulosa) érkezett a Zürichi Állatkertből; - 1 Derby-kenguru (Macropus eugenii) született, 3 elpusztult, valamint a fogadtunk a Palicsi Állatkertből fogadtunk 4 nőstényt; - összesen 8 Bennett-kenguru (Macropus rufogriseus) érkezett a franciaországi Pontscorff állatkertből, valamint összesen 10 kiskenguru született; - összesen 7 Bennett-kenguru (Macropus rufogriseus) került eladásra; - bár született 2 rövidfülű elefántcickány (Macroscelides proboscideus), a szaporulat elpusztult, ahogy az apaállat is; - feltehetően fertőzés okozta megbetegedés miatt elpusztult 6 fokföldi szirtiborz (Procavia capensis); - 1 Vadasparkban született matakót (Tolypeutes matacus) átadtunk egy franciaországi állatkertnek (Zoo Beauval); - elpusztult 2 északi mókuscickány (Tupaia belangeri), majd a Zágrábi Állatkertből érkezett 1 pld.; - elpusztult 1 törpe lajhármaki (Nycticebus pygmaeus); - 2 Alaotra-tavi bambuszmaki (Hapalemur alaotrensis) született, azonban az apaállat elpusztult; - 1 ezüstös selyemmajom (Callithrix argentatus) eladásra került; - 1 kobzott közönséges selyemmajom (Callithrix jacchus) érkezett a Fővárosi Állatkertből); - 2 ezüstös selyemmajom (Callitrhix argentata) született, - 1 törpe selyemmajom (Callithrix pygmaea) érkezett a Brno-i Állatkertből, 2 pld. született, sajnos fertőzéses megbetegedés miatt (Leptospirosis) elpusztult 3 egyed; - ugyanezen megbetegedés miatt pusztult el 1 arany oroszlánmajmocska (Leontopithecus rosalia); - 1 aranyfejű oroszlánmajmocskát (Leontopithecus chrysomelas) átadtunk a lengyel Wroclawi Állatkertnek; - 1 Liszt-majmocska (Saguinus oedipus) érkezett a franciaországi Asson állatkertjéből, 1 pld. elpusztult; - elpusztult 1 aranykezű tamarin (Saguinus midas), 2 pld. átadtunk a Zágrábi Állatkertnek; - érkezett 1 pld. fehérfejű selyemmajom (Callithrix geoffroyi) a Zürichi Állatkertből; - elpusztult 1 bolíviai mókusmajom (Saimiri boliviensis); - 3 pld. fekete bőgőmajmot (Alouatta caraya), vagyis az egész csapatot átadtuk a Zágrábi Állatkertnek; - 1 pld. Geoffroy-pókmajom (Ateles geoffroyi) elpusztult; - elpusztult 1 csuklyás cerkóf (Cercopithecus lhoesti); - 1 japán makákó (Macaca fuscata) született; Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 12

13 - 2 közönséges mókus (Sciurus vulgaris) érkezett mentett állatként a Fővárosi Állatkertből, az európai részen épült bemutatóban kerültek elhelyezésre; - összesen 25 csupasz turkáló (Heterocephalus glaber) született, a korábbi szaporulatból eladásra került 10 egyedet, 10 másik egyed kihelyezésre került; - 7 nagy mara (Dolichotis patagonum) került eladásra vagy átadásra más állatkerthez, 4 egyed elpusztult és 11 született, - 1 aguti (Dasyprocta sp.) elpusztult; - 5 arany aguti (Dasyprocta leporina) született, 3 elpusztult, 2 egyed került átadásra a Zágrábi Állatkertnek; - Összesen 6 rőt vérszopó denevér (Desmodus rotundus) pusztult el; - 1 binturongot (Actrictis binturong) átadtunk a szerbiai Palicsi Állatkertnek, valamint 2 egyed született; - 2 fossza (Cyptoprocta ferox) elpusztult, helyettük 2 fiatal érkezett a Duisburgi Állatkertből; - 5 szurikáta (Suricata suricatta) született, ebből 2 pld. került eladásra; - 1 vadmacska (Felis silvestris) érkezett a Jihlavai Állatkertből; - 1 hiúzt (Lynx lynx) kihelyezésre átadtunk a Budakeszi Vadasparknak; - 1 puma (Puma concolor) elpusztult; - 1 észak-kínai párduc (Panthera pardus japonensis) érkezett a csehországi Plzen állatkertjéből, míg a nőstény egyedünk elpusztult; - 2 hópárducot (Panthera uncia) átadtunk két francia állatkertnek (Boissiere és Fontaine); - 2 foltos hiéna (Crocuta crocuta) született; - 1 szürke farkast (Canis lupus) elszállítottunk a Veresegyházi Medveotthonba; - 4 nyestkutyát (Nyctereutes procyonoides) és 2 nyusztot (Martes martes) mutatunk be, amelyek mentett állatként érkeztek, ebből jelenleg 2 nyestkutya található a Vadasparkban; - 2 aranysakált (Canis aureus) fogadtunk vissza a Tisza-tavi Ökocentrumból; - 2 sörényes farkas (Chrysocyon brachyurus) érkezett egy francia és egy német állatkertből; - 2 fekete medve (Ursus americanus) érkezett a Berlini Állatkertből; - 1 vörös panda (Ailurus fulgens) érkezett; - 2 fehérorrú ormányosmedve (Nasua nasua) elpusztult, valamint 5 egyed érkezett a Zágrábi Állatkertből; - 1 szamár csikó (Equus asinus dom.) született, utóbb eladásra került; - a zebráknál fajcserét hajtottunk végre, a 2 Hartmann-hegyizebra (Equus zebra hartmannae) a Debreceni Állatkertbe került, a hollandiai Safari Beekse Bergenből 3 Böhm-zebrát fogadtunk; - 1 pld. közönséges tapír (Tapirus terrestris) született; - 4 alpaka csikó (Lama pacos) született; - 3 ecsetfülű disznó (Potamochoerus porcus) érkezett a Jersey-i Állatkertből; - 1 mezopotámiai dámszarvas (Dama mesopotamica) született, 1 tehén elpusztult; - 1 kínai víziőz (Hydropotes inermis) érkezett a Berlini Állatkertből, a karanténban elpusztult; - érkezett 1 kínai muntyákszarvas (Muntiacus reevesi) a Lipcsei Állatkertből; - 1 zsiráf (Giraffa camelopardalis) elpusztult; - 1 alföldi anoát (Bubalus depressicornis) átadtunk a Győri Állatkertnek; - 1 fakó lóantilop (Hippotragus equinus) született; a csapatot, összesen 5 egyedet átadtunk a Győri Állatkertnek, a helyükre 3 nagyszarvú mocsáriantilop (Kobus megaceros) érkezett az olaszországi Bussolengo állatkertjéből. Az állatcserék lebonyolítása során elsősorban a költségek csökkentésére törekedtünk. Az Európai Állatkertek és Akvárium Szövetségének (EAZA) tagjaként az állatbeszerzéseknél csak a szállítási költséget kellett fizetnünk. A szállítást aszerint végeztük el magunk vagy bíztunk meg erre szállító céget, hogy melyik jelentett olcsóbb megoldás a Vadaspark számára. Egyes állatokat, köztük elsősorban a programos fajok egyedeit magunk is ingyen adtuk tovább (pl. kihelyezés formájában) a partner állatkerteknek az EAZA alapelvének megfelelően, de bizonyos fajok esetében magánszemélyek is vásároltak tőlünk állatot. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 13

14 3. 25 éves a Szegedi Vadaspark A természetvédelem és a tudás jegyében 25 éves a Szegedi Vadaspark! 1989 májusában, Gyermeknapon, a város legnagyobb zöld övezetében, a Sancer-tavak melletti 40 ha-os gyönyörű erdei környezetben, néhány tucatnyi állat bemutatásával nyitotta meg kapuit a Szegedi Vadaspark. Magyarország legnagyobb területű állatkertjeként ma már öt földrész másfélszáz állatfajának több ezer példánya lakik itt tágas, többségében természetszerű bemutatóban. A Vadaspark az elmúlt 25 év alatt nemcsak Szeged egyik leglátogatottabb és legnépszerűbb közművelődési intézményévé, hanem a természetvédelem és az ehhez szorosan kapcsolódó sokszínű ismeretterjesztés és élményszintű oktatás nemzetközi hírű központjává is vált. A kiállítás a szegedi zoo negyedszázados történetét, sokrétű tevékenysége néhány jellegzetes momentumát és nem utolsó sorban legnépszerűbb állatait mutatja be. Egy kis történelem Míg az ötvenes-hatvanas-hetvenes években nagyvárosaink jelentős részében egymás után nyíltak az állatbemutatók, addig Szegeden erre egészen 1989-ig várni kellet. Igaz, már évekkel azelőtt épült egy, nem is látogatható (!) kicsiny bemutató, néhány kifutó, melyet inkább ketrecnek nevezhetnénk - ott, ahol ma az Oktatóterem áll. Itt lakott néhány hazai faj, a legnagyobb férőhelyen kezdetben egy vaddisznócsalád lakott. Igaz, az állatbemutató sokáig még aprócska volt, de a későbbi Vadasparknak jól megközelíthető helyen megfelelő méretű, sőt, tovább bővíthető területet jelöltek ki. Igaz, állatok és állatszállások még alig voltak, de már elkészült az aszfaltút és a közművek jelentős része. Később azonban megtorpant az építés, nem volt pénz kifutókra, így a próbaüzem évekig tartott. A fűthető állatszállások közül elsőként a Majomház épült fel, amely a kor szellemének megfelelően, vastag vasrácsos férőhely volt, ám a hatalmas ablakokon és üvegtéglákon keresztül a majmok legalább napfényes ketrecet birtokoltak. Volt idő, amikor csimpánzok is éltek itt. (Később, nagyon helyesen már nem tartottak nagy testű emberszabásúakat). Igazi ritkaságnak számított a kékarcú- és a mocsári cerkóf, illetve az emse makákók egyik ritka alfaja, a Macaca nemestrina leonina. Nagyon lassan haladt viszont az eredetileg Terráriumnak tervezett állatház építése, igaz, időközben többször koncepciót váltott. Így, mire végre, évekkel később elkészült, már mint Trópusi-ház funkcionált, ahol azóta is főleg karmosmajmok élnek. Hosszú vajúdás után a Vadaspark végül is megnyitotta kapuit a nagyközönség számára. Hajdani bejárata messze esett a tulajdonképpeni bemutatótól; egy hangulatos erdei sétával lehetett az állatokat megközelíteni. S bár a megnyitó hivatalosan megtörtént, s a látogatók is megszerették a vadit, a kert jelentős része még mindig ideiglenes állatszállásokat és lassú építkezéseket rejtett. Az akkori igazgató, Egyházi István nagy lelkesedéssel igyekezett egy országunkban egyedülálló gyűjteményt összeállítani. Munkája sikerrel járt, hiszen már megnyitáskor számos olyan állat lakta a kifutókat és ketreceket, amelyeket azelőtt nem, vagy csak nagyon régen láthatott a hazai közönség. Később is sorra érkeztek az újabb és újabb ritkaságok: arany oroszlánmajmocska, lisztmajmocska, karcsú lóri, délvidéki kolóbusz, vikunya, pusztai róka, sörényes farkas, bengál törpemacska stb. Az igazgatónak és közvetlen kollégáinak, Dr. Gősi Gábornak és Pintér Tibornak tevékenysége emellett több okból is úttörő jelentőségű volt. Egyfelől hazánkban elsőként vették át a bronxi Állatkert (New York) jelmondatát; oktatás-kutatás-megőrzés. S nem csak hangsúlyozták, hanem ennek szellemében cselekedtek is. A vidéki állatkertek közül az elsők között zoopedagógust alkalmaztak, s az akkor hivatalosan állatorvosként dolgozó, de annál sokkal összetettebb feladatokat ellátó Dr. Gősi Gábor pedig Egyházi Istvánnal közösen a kutatásban és megőrzésben jeleskedett. Számos tanulmányúton és konferencián vettek részt azért, hogy valóban Európa-szintű állatkertje legyen Szegednek. Az itt kialakított kapcsolatoknak is köszönhetően hamar ritkaságok gyűjteményévé vált a Vadaspark december 31-én már 94 faj 420 egyedét láthatta a közönség. Sajnos az állatok elhelyezése akkor még hagyott némi kívánnivalót maga után, ugyanis pénz nem állt rendelkezésre a fejlesztésekhez. A rossz anyagi körülmények ellenére az építkezések folyamatossá váltak, s az állatok férőhelyeit igyekeztek olcsó, ám hatékony és esztétikus megoldásokkal határolni. A magyar állatkertek közül elsőként alkalmazták például a villanypásztort ezzel a módszerrel ma már csaknem valamennyi bemutatóban találkozhatunk. A megnyitás előtt nem sokkal nagyszámú, közel száz kobzott zöldszárnyú ara érkezett a Vadasparkba, az ő gyógykezelésük és tartásuk költsége is az intézményre hárult. E madarak számára csak évekkel később épülhetett Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 14

15 méltó férőhely. Szintén a Szegedi Vadaspark lett a befogadó-helye a Vietnámból és még néhány ázsiai országból illegálisan behozott, majd elkobzott törpe lajhármakiknak, közönséges makákóknak (ez utóbbiak azonban nem sokkal később Debrecenbe és Rigába költöztek.) és még jó néhány más állatnak. A rendszerváltás környékén ugyanis olcsó és egyszerű volt Vietnamba utazni, s onnan valamilyen eleven szuvenírt is hozni. Ám azt már csak kevesen tudták, hogy Magyarország évekkel ezelőtt már aláírta az állatok kereskedelmét szabályozó úgynevezett Washingtoni Egyezményt, így a majomhozó turisták állatcsempésznek minősültek, s sokuktól elkobozták állataikat. Természetesen a kobzott állatok tovább növelték az intézmény zsúfoltságát, hiszen akkoriban mindössze négy hektáron fogadták a látogatókat ben egy teljesen újszerű, pompás kiadványt jelentettek meg, Kedvenceink a Szegedi Vadasparkban címmel, melyből kiderül, hogy ebben az évben már nyolc karmosmajom fajt láthatott a közönség! A ragadozók között a legnagyobb ritkaság a kontinensünk állatkertjeiben csak igen kis számban gondozott dél-amerikai pamparóka volt. A Vadaspark, ha lassan is, de töretlenül fejlődött, így meglepetésként érte a szakmát és a közönséget, hogy 1993-ban alaptalanul feljelentették az igazgatót. Ebből persze komoly sajtóvita kerekedett, amely nem tett jót az állatkert jó hírének. Szerencsére a következő év minden tekintetben a vezetőséget igazolta, hiszen sikerült a Park egy újabb területét megnyitni, átadásra került a hazánkban teljesen újszerű, előremutató Dél-Amerika bemutató, amely azóta is egyik legnagyszerűbb kifutórendszer. Itt méltó helyen, természetes körülmények között élhetnek a kontinens teveféléi, tapírok, nanduk, sörényes farkasok és különféle majmok, pekarik, marák, vízidisznók és társaik. (A trópusi fajok egy részét kezdetben faházakban tartották, ám igaz évekkel később megépült a korszerű Dél-Amerika Ház.) A több hektáros bemutatóban jelen van a pampa, az Andok és a trópusi őserdő állatvilága. A majmok a fák lombkoronájában tanyáznak, a tapírok természetes tóban dagonyáznak, a tevefélék pedig kedvükre nyargalásznak. A Dél-Amerika bemutató hamar kedvelt látványossággá vált, a látogatók nagy elismeréssel szóltak róla. Ekkortól egyre nagyobb lendületet vettek az építkezések, elkészült a japán makákók hatalmas kifutója majd a Parasztudvar, a Madagaszkár-ház, a Majomházból kikerültek az óvilági főemlősök, így már két épületben és a hozzá tartozó kifutókban laknak a karmosmajmok, a két szigethez csatlakoztatva átadásra került az Ázsia-ház, amelyben napjainkban egyebek mellett- nagyon ritka ködfoltos párducok, binturongok és aranyarcú gibbonok élnek. Végre méltó férőhelyre költözhettek a zöldszárnyú arák is. Az említetteken kívül megannyi új faj érkezett, például ritka őserdei kutyák, bambuszmakik, fosszák, foltos hiénák. A látogatók számára a legnagyobb örömet talán a Vadasparkban még sohasem látott oroszlánok jelentették. A szaporulatok is egyre jelentősebbek lettek, például hazánkban először és eddig csak Szegeden szaporodott hópárduc ban épült fel a Természetvédelmi Mentőközpont és Karanténház, ahol hat év alatt 3270 sérült vagy kobzott madárról, 1040 hüllőről és 482 emlősállatról gondoskodtak. Sikerült az intézmény területét jelentősen megnövelni, így a szegedi ma hazánk legnagyobb állatkertje, a maga 45 hektárjával, melyet az erdős, természetes tavakkal tarkított környezete miatt decemberében helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítottak. Szegeden, ha egy új férőhely, kifutó épül, nem kihasítanak egy darabkát az erdőből, hanem megóvják az erdőt, melyre szinte ráépülnek az állatszállások. A Vadaspark erdejében jelentős számban fordulnak elő vadon élő állatok is, főleg madarak, így érdemes távcsövet, esetleg határozókönyvet is hozni. A kerítéseken belül helyezkednek el a madárvilágukról is híres Sancer-tavak. Az ott élő tollasok egy kilátóról is megfigyelhetők. De például a Dél-Amerika parcella tavacskái és számos látványosságot rejtenek, ritka, szabadon élő kétéltűek, hüllők, például mocsári teknősök élnek itt. S természetesen az erdei környezet kedvez a különféle madaraknak, emlősöknek is, például őzek élnek szabadon a fákbokrok takarásában ben Pro Natura Emlékplakettet kapott a Vadaspark elsőként a magyar állatkertek között. Dr. Gősi Gábor hosszan tartó betegség után, 51 éves korában, 2006-ban elhunyt, helyét a Veprik Róbert vette át. A megszerzett nagy terület lehetővé tette, hogy kompromisszumok nélkül tovább fejlődjön a Park. Az állatokat továbbra is letisztult egységekben, állatföldrajzi régiónként helyezik el, s a gyűjtemény is évről-évre tovább bővül. Tovább gazdagodott a Dél-Amerika bemutató, helyet kapott itt a jaguárok és pumák tágas kifutója, vagy éppen az igazi szenzáció a nagy sörényes hangyász kifutója is. Ez a különös állat már szaporodott is Szegeden. Ázsiába is újabb állatok érkeztek. Egyebek mellett hatalmas testű szibériai tigrisek, kínai párducok kifutói épültek meg, a kontinens egyik szigetének Sulawesi-nek a lakója a világ legkisebb tulokfaja, az alföldi anoa, amely már többször szaporodott Szegeden. A felsorolásból semmiképpen sem szabad kihagyni a kis pandát, melynek számára 2012-ben adtak át új kifutót. Természetesen nem hiányozhatnak a gyűjteményből a szintén eurázsiai farkasok és hiúzok sem. A madárgyűjtemény is izgalmas, hiszen különféle óvilági darvakkal, borzas gödényekkel, és számos ragadozó madárral is találkozhatunk. Ahogy bővült az állatállomány, úgy épültek új férőhelyek, amelyek épp oly tágasak, vagy még tágasabbak, mint az eddigiek. Elkészült az új főkapu, nagy parkolóval és ajándékbolttal. Itt egy sétány is kialakításra került, mellette számos állatházzal, kifutóval. Jobbról a kontinensünk állatkertjeiben nagyon ritka rozsomákok róják köreiket, az út Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 15

16 másik oldalán pedig Afrika kincsei figyelhetők meg; különféle madarak, gepárdok, törpe vízilovak, de ne feledkezzünk meg a már többször szaporodott foltos hiénákról sem ben épült fel a Zsiráfház. A mellettük élő Dél-Afrikában honos Hartmann-zebrák is igazi különlegességek. Élőhelyükön igencsak megritkultak, s állatkertekben is csak elvétve láthatók Magyarországon például csupán Szegeden. Magába az épületbe is érdemes bekukkantani. Egyebek mellett itt élnek a csupasz turkálók vagy más néven csupasz földikutyák, amelyek eredetileg a szavanna talajában élnek. Igen különleges állatok, kolóniákban élnek, s annak ellenére, hogy emlősök, épp úgy van királynőjük, mint teszem azt a termeszeknek. Nem messze tőlük laknak a lapátfülű kutyák, melyek a természetben főleg rovarokkal táplálkoznak. Nagy fülük egyfelől hallásukat erősíti, másfelől a hőleadást segíti. Mint minden állatkertben, ahol láthatók, a szurikáták itt is nagy kedvencek. Ausztráliát számos papagáj és kétféle kenguru, emu és sisakos kazuár képviseli. Sőt, Új-Zéland híres papagája, a kea is megtalálható a Vadasparkban ben megérkeztek az első pápaszemes pingvinek is. Nem véletlen, hogy a nagyközönség hamar a szívébe zárta őket ban pedig átadásra kerül a borjúfókák medencéje és az Etióp-fennsík élővilágát bemutató kifutó, ahol egyebek mellett szirtiborzokat és dzseláda páviánokat láthat a közönség. A Szegedi Vadaspark megalapítása óta egyik legfontosabb feladatának az oktatást tekinti. Ennek jegyében került átadásra 2009-ben a jól felszerelt oktatóterem, ahol több ma már több zoopedagógus is dolgozik. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 16

17 4. Zoopedagógiai foglalkozások 2014-ben A Szegedi Vadaspark oktatási-közművelődési tevékenysége január 1-től december 31-ig Intézményünk megnyitásától kezdve nagyon fontos feladatának tartja az oktatást-ismeretterjesztést, az utóbbi években pedig az ehhez szorosan kapcsolódó közművelődési tevékenységet. Természeti adottságai (45 hektár nagyrészt erdős, kisebb részt vízzel borított terület) és az öt földrész tudatosan természethű kifutókban bemutatott számtalan élőlénye, lehetőséget nyújtott arra, hogy az ebben rejlő pedagógiai lehetőségeket kihasználva, az elmúlt két évtized tudatos, következetes szakmai munkájával a Vadaspark, Szeged zöld tantermévé váljon. Ez azt jelenti, hogy a város sok oktatási intézménye évente legalább egyszer, sőt egyre több, évente többször is elhozza tanítványait hozzánk. Ezek a látogatások nem elsősorban öncélú, szórakoztató séták, hanem az intézményünk által nyújtott pedagógiai programra épülő tananyaghoz kötődő foglalkozások, tanulmányi kirándulások, illetve a ma már minden óvodában, iskolában megtartott zöld ünnepek kihelyezett foglalkozásai. Intézményünk oktató-ismeretterjesztő tevékenysége során nemcsak azokkal a csoportos látogatókkal foglalkozunk, akik az oktatási intézményekből érkeznek szervezett keretekben hozzánk, hanem az un. napi egyéni, illetve családi látogatókkal is, akik hét közben, vagy hétvégén, például nagyrendezvényeinkre jönnek, vagy éppen valamilyen speciális kiscsoportos foglalkozás keretében fogadjuk őket. Intézményünk az idei évben is házigazdaként vett részt a szűkebb szakmai kör konferenciájában: ig. A 34 fő 13 hazai, valamint a palicsi és a marosvásárhelyi állatkertből érkezett. Külsős meghívottként a sajtó és turisztika területéről is vettek részt szakemberek. Zoo ovi és Zoo suli programjaink keretében sok olyan tananyaghoz kötődő foglalkozást kínálunk fel a pedagógusoknak, amelyek a Nemzeti Alaptanterv Ember és természet, Földünk és környezetünk, Művészeti, Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségi területeken belül a természetismeret, a természetábrázolás, a felelős állattartás, az állatok és a természet védelme, a környezetvédelem és a fenntartható életmód témaköröket dolgozza fel. A foglalkozások jó részét zoopedagógus munkatársaink tartják, akik nagy terepi tapasztalattal, gazdag környezeti nevelési módszertani kínálattal, kreativitással képesek minden korosztály számára izgalmas, tartalmas és élménydús elfoglaltságot biztosítani. A hosszú évek óta tartó kiterjedt állatkert-pedagógiai (zoopedagógiai) tevékenységünk eredményeként ma már nemcsak Szegedről és Csongrád-megyéből, de az ország távoli településeiről is sokszor úgy jönnek hozzánk iskolai csoportok, hogy külön kérik, vagy tudatosan igénybe veszik oktatást-segítő szolgáltatásainkat. A tanév féléveihez igazodva rendszeresen küldünk az oktatási intézmények részére olyan programkínálatot, amely segítségével a pedagógusok kiválaszthatják az állatkerti látogatás és foglalkozás alapját adó témát. Tavaszi programkínálatunk óvodai és iskolai csoportok számára: 2014.tavasz Témaajánlat óvodás csoportoknak Totyogó talpak, játékos fókák (pápaszemes pingvinek, borjúfókák) Füleljünk a tavaszi erdőben! Tavasz a tóparton Miből készül a madárfészek? Hány tyúktojás fér el egy strucctojásban? madarak és tojásaik Kisállatok menedéke - A fészek védelmében - Az erszény melege - Csimpaszkodva a legbiztosabb Rejtőzködés a természetben Nem tud repülni, mégis madár Széna vagy szalma? Mi van a teve púpjában? Háziállatok a tanyaudvarban Mesehős állatok- mese és valóság Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 17

18 Nézzük, hallgassuk, szagoljuk, tapintsuk! Hogyan viselkedjünk az állatkertben, a természetben? Az eldobott zacskó és az őzike - mai mese Nyomkeresés az erdőben Mozogjunk úgy, mint az állatok! Nyakigláb és csíkoska - zsiráf- és zebrales Iskolai tananyaghoz kapcsolódó foglalkozások alsó tagozatosoknak Hogyan viselkedjünk az állatkertben, a természetben? Az erdő szintjei Tavasz a vízben és a vízparton Ember alkotta természet alkotta Az állatok mozgása Szőrös, tollas, pikkelyes Növényevő, ragadozó, mindenevő Nálatok laknak-e állatok? - kedvenc állattartás otthon Háziállatok sertés, juh, kutya, kecske, ló, szamár, nyúl Élet a tanyaudvarban Rejtőzködés a természetben Madarak és fészkek Fészek, odú, erszény, vacok - állatok és kicsinyeik Nézzük, hallgassuk, szagoljuk, tapintsuk! Távoli tájak háziállatai Kis majmok és nagy majmok Miért köpköd a láma? - pletyka vagy igazság Mesehős állatok - mese és valóság Nyakigláb és csíkoska - zsiráf- és zebrales Totyogó pingvinek, játékos fókák Szakköröknek, napközis csoportoknak ajánljuk - Nyomkeresés az erdőben - Nemszeretem állatok terráriumi foglalkozás - A szemetelés és az állatok játékos foglalkozás, mely során megtudhatjuk, milyen veszélyt jelenthet a természetben eldobált szemét az állatokra Témaajánlat felső tagozatosoknak A kert madarai és védelmük Háziállatok emlősök (sertés, kecske, juh, ló, szamár) Háziállatok madarak (tyúkok, kacsák, libák, galambok) A háziállatok tartása régen - a tanyaudvar élete Házi kedvencek állattartás otthon (békák, teknősök, kígyók, gyíkok, papagájok, tengerimalacok, nyulak) Dél-Amerika esőerdeinek állatai (bőgőmajmok, jaguárok, papagájok, óriáskígyók, madárpókok) A szavannák növényevői (zsiráfok, zebrák, antilopok...) A szavannák ragadozói (oroszlánok, hiénák, gepárdok...) A sivatagok és lakóik (tevék, szurikáták...) Ausztrália állatai (kenguruk, emuk, papagájok) Hazai erdők állatai (őzek, farkasok, baglyok...) Vizek, vízpartok madarai (récék, gólyák, pelikánok...) Táplálkozási kapcsolatok tápláléklánc az esőerdőben Az Andok állatvilága (láma, alpaka, puma, tengerimalac) Úszó szárnyasok (pápaszemes pingvinek) Az Etióp-magasföld különleges lakói (keselyűk, dzselada páviánok, szirtiborzok) Az ember felelőssége (erkölcstan) Az emberi élet hatásai a környezetre, természetre. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 18

19 Rendszertan: Gerinctelenek - ízeltlábúak: ezerlábúak, rovarok, rákok, pókok Gerincesek - halak, kétéltűek, hüllők Gerincesek - madarak, emlősök Szakköröknek ajánljuk Nemszeretem állatok terráriumi foglalkozás állatsimogatóval Turistából bűnelkövető? CITES A kereskedelem miatt veszélyeztetett (országhatáron elkobzott) egzotikus állatokból készült használati és dísztárgy - kiállítás élményszerű megtekintése. Témaajánlat középiskolásoknak Ökológia: A társulások szintezettsége Rejtőzni vagy feltűnni? Hazai fás társulások állatvilága elsődleges, másodlagos, harmadlagos fogyasztók Hazai fás társulások állatvilága lebontó szervezetek Elsődleges fogyasztók az esőerdőben Másodlagos és harmadlagos fogyasztók az esőerdőben A sivatagok és lakóik Életmód alkalmazkodás (az állatkertben látható macskafélék eltérő zsákmányszerző módjai és a testfelépítésük közötti összefüggések bemutatása) Szavanna a föld felett és a föld alatt (zsiráfok, zebrák, csupasz turkálók, fűegerek) Az Etióp-magasföld különleges lakói (keselyűk, dzselada páviánok, szirtiborzok) Természetvédelem: Állattartás otthon, állatkereskedelem (CITES) Fajok és élőhelyek védelme A bioszféra és a környezetvédelem Etológia: Állatok viselkedésének megfigyelése látványetetés során (a lehetőségektől függően a következő állatok valamelyikénél: majmok, rozsomák, jaguár, puma, hiéna) Magányosan vagy csapatban - a fosszától a csupasz turkálóig Rendszertan: Gerinctelenek - ízeltlábúak: ikerszelvényesek, rovarok, rákok, pókok Gerincesek - halak, kétéltűek, hüllők Gerincesek madarak, emlősök Fakultációknak ajánljuk Állatvédelem környezetgazdagítás - Nemszeretem állatok terráriumi foglalkozás - Megmenthetők-e a jegesmedvék? mindennapi életünk hatásai az állatokra Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 19

20 Őszi programkínálatunk óvodai és iskolai csoportok számára: 2014-ősz Témaajánlat óvodás csoportoknak Az őszi erdő színei, kincsei - Játékos színgyűjtés és "kincsvadászat" (toll, szőr, köpet, csont, agancs, kígyóing ) az őszi erdő rejtekében. Ősz a tóparton - A vízben és a vízparton élő hazai élőlények játékos megfigyelése a tóparton és a mellette lévő kilátóból. Siklósimogatás. Öltöztessük fel a tevét! - Játékos foglalkozás a szabadban telelő, a hideg elől elbújó vagy elköltöző állatokról. Papírteve felöltöztetése téli bundába. Két láb, négy láb, hat láb - Állatsimogatással egybekötött ismerkedés madárral, emlőssel, rovarral. Állatmozgásokat utánzó játékok. Háziállatok a tanyaudvarban - Négylábú és szárnyas háziállatok és szálláshelyeik (ólak, istállók) megfigyelése. A baromfiudvar hangjai (játék), nyúlsimogatás. Nyakigláb, csíkoska, csupaszka Szavannales föld alatt és föld felett, zsiráftorna, zebraszínező, szurikáta-játék. Kismajmok és nagymajmok - Törpe selyemmajom, aranyarcú gibbon játékos megfigyelése, gibbon-egyensúlyozás. Nézzük, hallgassuk, szagoljuk, tapintsuk! - Játékos vadasparki séta, amely során összehasonlítjuk az állatok és az ember érzékszerveit. Tapogatódoboz használata. Állatsimogatás. Szőrös, tollas, pikkelyes - Emlősök, madarak, halak, hüllők kültakaró és jellegzetes testtájak alapján való csoportosítása, játékos megfigyelése. Az eldobott zacskó és az őzike- Játékos foglalkozás, amely bemutatja, hogy a szemetelés hogyan veszélyezteti az állatok életét. Erdők, kertek téli madárlakói - Állandó és nálunk telelő madarak játékos megismerése, megfigyelése papírtávcső segítségével. Szajkó-mókus táplálékelrejtő játék. Madárszínező. Ki mit eszik? - Növényevő, húsevő és mindenevő állat megfigyelése, táplálékuk összehasonlítása. Totyogó pingvinek, játékos fókák - Játékos találkozás pápaszemes pingvinekkel és borjúfókákkal, heringfogás. Témaajánlat alsó tagozatosoknak Séta az őszi erdőben - Az őszi erdő megfigyelése (színek, illatok, változások a nyárhoz képest). Az állatok készülődése a télre. Láb-, rágás-, ürüléknyomok megfigyelése. Az erdőben található elhagyott kincsek (agancs, kígyóing) játékos megismerése. Az erdő szintjei - A lombos erdő talaj-, avar-, cserje- és lombkoronaszintje növény- és állatvilágának élményszintű megfigyelése. Testközeli ismerkedés békákkal, rovarokkal, ezer-lábúakkal. Ősz a vízben és a vízparton - Változások ősszel a vízparton. Vízinövények (nád, gyékény, hínárnövények) és állatok (halak, békák, récék, gémek, gólyák) megfigyelése. Békák simogatása. Házi kedvenceink - Kedvenc állatok (teknősök, papagájok, rágcsálók, kígyók, ízeltlábúak) otthoni tartásának megismerése. Hüllők simogatása. Mesebeli és valóságos állatok - Néhány kiválasztott állat mesebeli és valós tulajdonságának megbeszélése egy-egy mese és megfigyelés alapján. Szőrös, tollas, pikkelyes - Emlősök, madarak, halak, hüllők kültakaró és jellegzetes testtájak alapján való csoportosítása, játékos megfigyelése. Tengerimalac, kígyó simogatása. Őszi, téli készülődés a tanyaudvarban - Tollas (házityúk, házikacsa) és szőrös (sertés, kecske, ló, szamár, kutya) háziállatok megfigyelése, hasznuk megbeszélése. Az állatok etetése, ellátása télen. Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Éves beszámoló 2014.év 20

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 47. 2014. évi Közhasznúsági melléklet SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 47. 2014. évi Közhasznúsági melléklet SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 47. 2014. évi Közhasznúsági melléklet SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Alapító: Szegedi Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító okirat kelte: 2011. szeptember

Részletesebben

HAZAI ÁLLATKERTEK MŰKÖDÉSÉNEK TERMÉSZET- VÉDELMI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SÉRÜLT, VÉDETT MADARAK REPATRIÁLÁSÁRA

HAZAI ÁLLATKERTEK MŰKÖDÉSÉNEK TERMÉSZET- VÉDELMI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SÉRÜLT, VÉDETT MADARAK REPATRIÁLÁSÁRA SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR KÖRNYEZET- ÉS TÁJGAZDÁLKODÁSI INTÉZET TERMÉSZETVÉDELMI TANSZÉK HAZAI ÁLLATKERTEK MŰKÖDÉSÉNEK TERMÉSZET- VÉDELMI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Polgármestere 8600 SIÓFOK, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő Siófok, 2014. szeptember 8.... Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

2013 éves jelentés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. 1121 Budapest, Költő u. 21. e-mail: mme@mme.hu telefon: 06 1 275 6247

2013 éves jelentés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. 1121 Budapest, Költő u. 21. e-mail: mme@mme.hu telefon: 06 1 275 6247 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület w w w. M M E. H U Hazánk madárvédelmét támogathatja adományával és adójának 1%-ával! Bankszámlaszámunk: 11712004-20011215

Részletesebben

Ünnepvárás Siófokon Fotó: Gyarmati László. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! Turisztikai fejlesztések: mit, hol, mikor

Ünnepvárás Siófokon Fotó: Gyarmati László. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! Turisztikai fejlesztések: mit, hol, mikor Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kívánunk! Ünnepvárás Siófokon Fotó: Gyarmati László Turisztikai fejlesztések: mit, hol, mikor 4. A múlt emléke, a 8. A Balaton 17. ma hangulata összeköt

Részletesebben

a szemléletváltás küszöbén Hová tűnt a nyöszörgő mimők? A havasok papagája Okinavai barlangok

a szemléletváltás küszöbén Hová tűnt a nyöszörgő mimők? A havasok papagája Okinavai barlangok kéthavi ismeretterjesztő magazin 2014. július augusztus I. évfolyam 2. szám 495 Ft Hová tűnt a nyöszörgő mimők? A havasok papagája Okinavai barlangok NEMZETI PARKOK a szemléletváltás küszöbén állatvilág

Részletesebben

CSODAÁLLAT Dél-Amerikából

CSODAÁLLAT Dél-Amerikából KÉTHAVI ISMERETTERJESZTŐ MAGAZIN 2014. szeptember október I. évfolyam 3. szám 495 Ft A KROKODILVADÁSZ állatkertje CSODAÁLLAT Dél-Amerikából NAGYPAPAGÁJkörkép állatvilág művészszemmel Meszlényi Attila:

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

2014 éves jelentés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. 1121 Budapest, Költő u. 21. e-mail: mme@mme.hu telefon: 06 1 275 6247

2014 éves jelentés. Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. 1121 Budapest, Költő u. 21. e-mail: mme@mme.hu telefon: 06 1 275 6247 Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1121 Budapest, Költő u. 21. e-mail: mme@mme.hu telefon: 06 1 275 6247 Hazánk madárvédelmét támogathatja adományával és adójának 1%-ával! Bankszámlaszámunk:

Részletesebben

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft

Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft ~ Nyíregyházi Allatpark Nonprofit Kft 2012 évi beszámoló Készítette: GQjh1zló igazgató 1 Tartalom Vezetői összefoglaló Bevételek alakulása a tervhez képest Költségek alakulása a tervhez képest Közhasznú

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ (2005-2009) KONTYFA KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. Rozsáli Oszkár elnök-igazgató

INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ (2005-2009) KONTYFA KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. Rozsáli Oszkár elnök-igazgató INTÉZMÉNYVEZETŐI BESZÁMOLÓ (2005-2009) KONTYFA KÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Rozsáli Oszkár elnök-igazgató TARTALOMJEGYZÉK: Bevezető 3 1.Intézményünk rövid múltja, szerepe a kerület életében 4

Részletesebben

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére

Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Ikt.sz.: 520-2/2007. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága Elnöke Előterjesztés A Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság 2008. május 20-i ülésére Tárgy: A Pécs/Sopianae

Részletesebben

Nők a Gödöllői Művésztelepen A Híres Hölgyek Gödöllőn 2012 a Nők Éve rendezvénysorozat

Nők a Gödöllői Művésztelepen A Híres Hölgyek Gödöllőn 2012 a Nők Éve rendezvénysorozat XXI. évf. 11. szám 2012. március 28. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A felelős állattartásról rendezett tanácskozást a MÖSZ és a MEOE március 20- án Gödöllőn.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉV. Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉV. Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató ÉVES BESZÁMOLÓ SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉV Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató I. ÖSSZEFOGLALÓ A 2013. ÉV ÉVES BESZÁMOLÓJÁRÓL Társaság neve: Szegedi Sport és Fürdők

Részletesebben

Állatvédő Egyesület Veszprém Közhasznúsági Jelentés 2012.

Állatvédő Egyesület Veszprém Közhasznúsági Jelentés 2012. Állatvédő Egyesület Veszprém Közhasznúsági Jelentés 2012. A közhasznúsági jelentés mellékletét képezi az egyszerűsített éves beszámoló Mérlege 2012. évre; Eredménykimutatás 2012. évre; A kettős könyvvitelt

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

Nonprofit Zrt. Fax: 292-3233 - 5 7. cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII

Nonprofit Zrt. Fax: 292-3233 - 5 7. cégjegyzékszám VÁROSGAZ I. KERÜLET ZDA XVIII Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Központi telefonszám: 292-0258 Székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423. Fax: 292-3233 Postacím: 1675 Budapest, Pf. 97. Ügyfélszolgálat: 06-30-549-6922 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül

A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG A nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátosságai a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil Szerveződések Egyesülete példáján keresztül Belső

Részletesebben

Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban

Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban BEVEZETŐ Néder Katalin Saly Erika dr. Szentpétery Lászlóné: Hazai és nemzetközi környezeti nevelési programok, projektek a közelmúltban A hazai környezeti nevelésnek immár közel harminc éves múltja van.

Részletesebben

fehér színű alsó farokfedőtollak Gra fi ku sok: Kó kay Sza bolcs, Matyikó Ti bor, Zsoldos Márton

fehér színű alsó farokfedőtollak Gra fi ku sok: Kó kay Sza bolcs, Matyikó Ti bor, Zsoldos Márton GUVATFÉLÉK II. Míg a korábban már bemutatott vízicsibék ritkán látható, rejtett életmódú madarak, a szárcsa sokfelé előforduló, és a nyílt vízfelszíneken is könnyedén megfigyelhető madárfaj. A guvatfélék

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

FELMÉRÉS A GAZDÁTLAN ÁLLATOK HELYZETÉRŐL MAGYARORSZÁGON. Készítette: Németh Andrea

FELMÉRÉS A GAZDÁTLAN ÁLLATOK HELYZETÉRŐL MAGYARORSZÁGON. Készítette: Németh Andrea Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrár-gazdaságtani Tanszék FELMÉRÉS A GAZDÁTLAN ÁLLATOK HELYZETÉRŐL MAGYARORSZÁGON Készítette: Németh Andrea Témavezető:

Részletesebben

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben

A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben Halászné Szakács Éva A Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert és szerepe a biológiai sokféleség megőrzésében, valamint a környezeti nevelésben Az emberek legnagyobb többsége pihenni, kikapcsolódni jár a botanikus

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

XX. évf. 2011. augusztus

XX. évf. 2011. augusztus XX. évf. 2011. augusztus BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu BUDAKESZI HÍRMONDÓ 2 A lakosságnak joga van a közbiztonsághoz A nyár, a pihenés, az utazás, a kikapcsolódás

Részletesebben

Strandnyitás április 22. Ingyenes buszjárat közlekedik a Hősök tere és az Aquaworld között. Jövőre indul a vasútfejlesztési program

Strandnyitás április 22. Ingyenes buszjárat közlekedik a Hősök tere és az Aquaworld között. Jövőre indul a vasútfejlesztési program g VI. évfolyam 4. szám 2011. április TARTALOM A hónap témája Tegyünk rendet a természetben! Gazdaság Jövőre indul a vasútfejlesztési program Pályázatok Épül a csatorna, lassan kész a főtér Kistérségi oldal

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 6. szám 2012. július. Tűzgyújtási tilalom

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 6. szám 2012. július. Tűzgyújtási tilalom ZSOMBÓ OMBÓI X. évfolyam 6. szám 2012. július HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ Tűzgyújtási tilalom Zsombói sikercsapat a rétesfesztiválokon Tanév vége az oktatási intézményekben Mosolygós gyerkek a SZIKAI táborban

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FELELŐS GAZDÁLKODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FELELŐS GAZDÁLKODÁS Beszámoló Óbuda-Békásmegyer Önkormány zatának elmúlt évi munkájáról 01. január EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS FELELŐS GAZDÁLKODÁS A válság és az általános kiigazítások okozta bizonytalanság ellenére is stabilan őrzi

Részletesebben