1. Az óvodaegységek adatai Gyermekkép, óvodakép 5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az óvodaegységek adatai 4. 2. Gyermekkép, óvodakép 5"

Átírás

1 TARTALOM Bevezető 1. Az óvodaegységek adatai 4 2. Gyermekkép, óvodakép Helyzetkép az óvodákról Alapelveink Gyermekképünk Pedagógusképünk Az óvodánk célja, feladata Általános feladatok Az egészséges életmód alakítása Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Az anyanyelvi-, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Speciális feladatok a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek óvodai nevelése Különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai nevelése Sajátos nevelési igényű gyermek Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelten tehetséges gyermek Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek Gyermekvédelem Részfeladatok Zöld-óvoda program Részképesség zavarok prevenció és a fejlődés segítése Az óvodai élet megszervezésének elvei Személyi feltételek Tárgyi feltételek Tárgyi feltételek tagóvodánként A nevelőmunkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Az óvodai élet megszervezése Napirend Hetirend Nyári élet Beszoktatás 44

2 Gondozás A nevelőmunka tervezése Az óvoda kapcsolatai Az óvoda és a család együttműködésének formái és a továbbfejlesztés lehetőségei Az óvoda egyéb kapcsolatai Az óvodai élet tevékenységi formái és az óvodapedagógus feladatai Játék Verselés, mesélés Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Mozgás A külső világ tevékeny megismerése Munka jellegű tevékenységek Tevékenységekben megvalósuló tanulás Ünnepek Érvényességi nyilatkozat Legitimációs záradék 65 2

3 Bevezető Pedagógiai programunkban speciális helyzetünket, lehetőségeinket igyekeztünk megjeleníteni, a megfelelő törvényességi szempontok betartása és figyelembe vétele mellett. A program módosításakor figyelembe vettük helyi sajátosságainkat, az intézményünkbe járó gyermekek szociokulturális helyzetét, szűkebb és tágabb környezetünk és partnereink elvárásait. A módosított óvodai nevelés országos alapprogramja mellett különféle pedagógia nézetek, nevelési gyakorlatok kerültek előtérbe feladataink meghatározása során. Nevelőtestületünk közös érték-, és normarend alapján egy összehangolt szakmai feladatvállalással alakította ki közösen elkészített hosszú távú stratégiai programját. Az intézmény neve: Városközponti Óvoda Székhelye: 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5. A tagintézmények és telephelyei: Aradi Vértanúk Úti Tagóvodája 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 14. Belvárosi Tagóvodája 7621 Pécs, Papnövelde utca Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája 7624 Pécs, Bornemissza Gergely utca 3. József Attila Úti Tagóvodája 7623 Pécs, József Attila út 20. Kodály Zoltán Utcai Tagóvodája 7624 Pécs, Kodály Zoltán utca 17/a. Köztársaság Téri Tagóvodája 7623 Pécs, Köztársaság tér 1/2. Móricz Zsigmond Téri Tagóvodája 7622 Pécs, Móricz Zsigmond tér 6. Az intézmény OM azonosító száma: Alapító okirat száma: 143/2013. (05.16.) Az intézmény fenntartói: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 7621 Pécs Széchenyi tér 1. Az intézmény alapítója és felügyeleti szerve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 7621 Pécs Széchenyi tér 1. A pedagógiai programot készítette: A nevelőtestület Óvodavezető: Dr. Kapitányné Móré Anna 3

4 1. Az óvodaegységek adatai Városközponti Óvoda 7624 Pécs, Budai Nagy Antal utca 5. Telefon: 72/ Városközponti Óvoda Aradi Vértanúk Úti Tagóvodája 7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 14. Telefon: 72/ E- mail: Városközponti Óvoda Belvárosi Tagóvodája 7621 Pécs, Papnövelde utca Telefon: 72/ E- mail: Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája 7624 Pécs, Bornemissza Gergely utca 3. Telefon: 72/ Városközponti Óvoda József Attila Úti Tagóvodája 7623 Pécs, József Attila út 20. Tel: 72/ Városközponti Óvoda Kodály Zoltán Utcai Tagóvodája Pécs, Kodály Zoltán utca 17/a. Telefon: 72/ E- mail: Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodája 7623 Pécs, Köztársaság tér 1/2. Telefon: 72/ Városközponti Óvoda Móricz Zsigmond Téri Tagóvodája 7622 Pécs, Móricz Zsigmond tér 6. Tel: 72/

5 2. Gyermekkép, óvodakép 2.1. Helyzetkép az óvodákról Városközponti Óvoda Óvodánk a Budai Nagy Antal utcában, a szigeti városrészben 1976-ban épült. Intézményünket 4 és 10 emeletes épületek övezik, a forgalmasabb utaktól távolabb, de mégis könnyen és jól megközelíthető helyen található. Az óvoda közelében sok egészségügyi és oktatási intézmény (400 Ágyas Klinika, PTE Orvostudományi Egyetem, PTE Szívcentrum, PTE Tanárképző Főiskolai Kar) található. Ezek mellett a környező mecseki lankák dűlőinek családi házas övezetéből és a panelházak gyűrűjében rejtőzünk, megbújva a béke, nyugalom szigeteként. Hatalmas, szinteltolásos elrendezésű, medencés udvarunk részben 30 éves fák, bokros, füves és aszfaltos részekből áll, sok játékeszközzel. Gazdag játék- és mozgáslehetőséget biztosítunk a gyermekek számára minden évszakban. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek egészséges életmódjának kialakításához minden feltételt megteremtsünk és esztétikus, tiszta környezet várja őket. Óvodánk hírneve vonzza a környék lakóit és a közeli intézmények dolgozóit, hogy munkájuk, elfoglaltságuk idejére gyermekeiket a legjobb helyen tudják. Rugalmasan, a szülők igényeihez igazodva a korai nyitva tartásunkkal is ezt próbáljuk segíteni. Hosszú évek nevelői tapasztalata alapján, célunk a meleg, családias légkörben, minden gyermeket adottságainak figyelembe vételével segíteni és fejleszteni. Feladatunk a gyermek képességeinek felmérésével a gyermek egyéni fejlődéséhez igazodó nevelési hatások érvényesítése, fejlesztési programmal történő segítése az otthoni szokások figyelembe vételével, a szülővel megbeszélve. A szülők körében gyűjtött tapasztalatok és információk megerősítik törekvéseinket, támogatják programunkat. Az elért eredmények, a megkezdett munka folytatására köteleznek. Esztétikus, ingergazdag óvodai környezetben élő, boldog gyermekekkel és magas pedagógiai színvonalon teljesítő, igényes nevelőközösséggel folytatjuk a megkezdett munkát. 5

6 Városközponti Óvoda Aradi Vértanúk Úti Tagóvodája Tagóvodánk a történelmi belvárosban helyezkedik el, s a város legrégebbi óvodái közé tartozik, mely 1928-ban nyitotta meg kapuit. A régi stílusban épült óvodaépület viszonylag kis alapterülete adja óvodánk erősségét, az általunk preferált értékek megvalósítását, melynek kiinduló pontja a családias légkör megteremtése. Ez nagyban meghatározza a szülők óvodaválasztását. Intézményünk egyrészt a lakókörnyezetben élő családoknak, másrészt a belvárosban dolgozó szülők gyermekeinek kínál biztonságot nyújtó, élményekben gazdag óvodai nevelést. Óvodánk két udvarral rendelkezik, melyek az utcafront felöl teljesen zártak, hangulatában az épület stílusához igazodóak, ugyanakkor megfelelő játék- és mozgáslehetőséget biztosítanak a gyermekek számára. A domborzati viszonyok miatt a magasabban fekvő felső udvart lépcsősoron lehet megközelíteni, melynek kialakításánál a század eleji építkezéskor is figyelemmel voltak a gyermekek biztonságára. A felső udvar kert jellegű, egyrészt füves talajjal, melyen gyümölcsfák is találhatók. A fajátékok környezete ütéscsillapító burkolattal borított. Az alsó udvar egy része díszburkolattal fedett, melyet szintén ütéscsillapító gumitégla egészít ki, ezáltal biztosítva a balesetmentes, felszabadult játékot. Az épület tetőszerkezete, a gyermekmosdó, a gyermeköltöző és az óvoda belső világítása teljesen felújított. Három homogén csoportban 6 óvodapedagógus, 4 dajka és egy udvaros dolgozik, gyermekszerető légkörben, rengeteg tapasztalattal, szakmailag felkészülten. Mindhárom csoportunkban az óvodai életet gyermekeink anyás beszoktatással kezdhetik, mely nagyban megkönnyíti a gyermekek beilleszkedését, a megváltozott körülmények elfogadását, s nem utolsó sorban szoros kapcsolatot alakít ki a szülő és az óvodapedagógusok, dajkák között. Az óvoda nevelőtestülete a családmodellre építve hagyományos nevelési célokat, értékeket képvisel és valósít meg. Mindezek kifejezésre jutnak a mindennapi tevékenységeken túl a színvonalas, kultúrát közvetítő családi programjainkban. A belváros közelsége elősegíti Pécs város színes program kavalkádjában való részvételünket, s egyben kiegészíti a nevelési területeink hagyományos lehetőségeit (bábszínház, gyermekkoncertek, kiállítások látogatása). Az óvoda munkájában kiemelt szerepet kap a tanulási képességek komplex, játékos fejlesztése, az életkori- és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Tagóvodánkban 2006 óta működik alapítvány, mely nagyban segíti a gyermekek neveléséhez, fejlesztéséhez szükséges eszközök és feltételek megteremtését, az óvoda eszközellátottságát. Alapítványunk a szülők és a dolgozók önkéntes munkájával, valamint a pályázati lehetőségek kihasználásával sikeres. 6

7 Városközponti Óvoda Belvárosi Tagóvodája Intézményünk 1982 óta fogadja a gyermekeket Pécs történelmi belvárosában - a forgalom zajától távol, ideális környezetben. A szinteltolásos épületben hat osztott csoportban folyik a nevelőmunka. Óvodánk helyzete, fekvése egyedi értékeket kínál. Jelen van a gazdag történelmi múlt és a változó természet. Karnyújtásnyira vannak a város kulturális értékei (múzeumok, színház, szobrok, terek, középületek) és az élő természet is (Mecsek, Tettye, Pintér-kert). Adottságainkat felismerve, Pedagógiai Programunk kiemelt feladata a környezet megismertetése, megszerettetése, a környezet védelme és a környezettudatos magatartás kialakítása; a fenntarthatóság pedagógiájának érvényesítése. Fő törekvésünk, hogy a gyermekek, minél több érzékszerven keresztül tapasztalják meg, és változatos tevékenységek által komplexen ismerjék meg az "ezerarcú" természetet. Az óvoda épületének berendezésénél fő törekvésünk, hogy az tükrözze külső megjelenésében a harmóniát, az egységet és az esztétikumot. Légköre sugározza a szeretetteljes bánásmódot és az otthon érzetét. A több funkciót betöltő tágas, világos csoportszobák alkalmasak a szabad játékra, változatos tevékenységek végzésére, étkezésre, és pihenésre egyaránt. Óvodánk egyik fontos nevelési színtere az udvar. Kialakítása és felszerelése a gyermekek sokféle tevékenységét szolgálja minden évszakban és napszakban. A szinteltolásos terepviszonyok és a különböző talajfelületek következtében olyan optimális játszókert áll a gyermekek rendelkezésére, amely napsütötte és árnyékos részekkel, füves domboldallal, virágos, - zöldséges- és fűszernövény kertekkel, valamint aszfaltozott felületekkel a tapasztalatszerzések és változatos mozgáslehetőségek színtere. Óvodapedagógusaink felsőfokú szakirányú végzettséggel, több éves gyakorlattal rendelkeznek. Munkájukat felkészülten, igényesen, az óvoda alkalmazottaival összehangoltan végzik. Ismerik a gyermeki személyiség rejtett értékeit; szeretetteljes, bensőséges kapcsolatot alakítanak ki gyermekekkel, szülőkkel egyaránt. Nevelőmunkánk során alapvetőnek tartjuk: - a gyermekek feltétel nélküli szeretetét, elfogadását és tiszteletét, megbecsülését és a bizalmat - az egyéni sajátosságokhoz igazodó differenciált fejlesztést, amely segíti a gyermek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását. A mindennapjaink tervezésénél és megvalósításánál alapvető célunk, hogy a szülőkkel együttműködve ideális - ahová szeretünk járni, ahol jó lenni - életteret alakítsunk ki. 7

8 Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája A háromcsoportos tagóvoda a városközpont feletti területen, a Mecsek-oldal teraszos jellegű építményei között található. Bölcsőde Óvoda - Általános iskola - Főiskola mind egymás szomszédságában elérhető. Az óvoda modern stílusban, 1986-ban épült, amelyet nagy alapterületű óvodakert övez. Az udvaron tágas, teraszos jellegű, gyümölcsfákkal, dísznövényekkel beültetett terület lett kialakítva, melyen minden korcsoport külön homokozóval, biztonságos mozgásfejlesztő fajátékokkal, udvari fejlesztő eszközökkel rendelkezik. Jól felszerelt, tágas és esztétikus csoportszobákban történik a nevelő fejlesztő tevékenység. A szobák az óvodapedagógusok ízlésvilágát tükrözik és igyekeznek barátságos, otthonos légkört teremteni a gyermekek jó közérzetének biztosítása érdekében. Az ízlésesen berendezett belső terek a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodnak. Galériák, tevékenységsarok, élősarok, változatos fejlesztő játékok, teszik lehetővé a pedagógiai programnak megfelelő integrált és környezettudatos nevelést. Az óvoda minden dolgozója meggyőződéssel vallja, hogy a nyugodt, szeretetteljes, derűs és vidám környezetben felnövő gyermekekből lesznek kiegyensúlyozott, aktív és sikeres felnőttek. Nevelési elveinkben a gyermekközpontúság kiemelt szerepet játszik, szem előtt tartva a gyermekek fejlődési ütemét. A készségek képességek fejlesztésében a gyermekek testi nevelése, és a népi hagyományok beépítése a napi tevékenységekbe jelentős szerepet kap. Fokozatosan alakítjuk ki a környezeti nevelés megerősítésének feltételrendszerét. Óvodánk már másodszor pályázott sikerrel a Zöld Óvoda címre. Pedagógiai programunk szerves része továbbá az egészséges életmódra való nevelés, ezért naponta biztosítjuk a gyermekek számára a változatos mozgáslehetőséget csoportszobában és az udvari levegőzés alkalmával. A különböző érdeklődéskörnek megfelelően a csoportok sajátos arculatát kialakítva elősegítik óvodásaink egyéni fejlesztését, felzárkóztatását és tehetséggondozását. Létrehoztuk az Érezd jól magad Alapítványt, melyen keresztül széles körű támogatást kap az intézmény a szülőktől és egyéb partnereitől egyaránt. Több sikeres pályázattal járultunk, járulunk hozzá a gyermekek óvodai életének gazdagításához, a programok anyagi hátterének megteremtéséhez. Ezáltal segítjük a gyermekek számára a tapasztalatszerzést, élménynyújtást, melyet különféle változatos programok biztosítanak. (Duna-Dráva Nemzeti Park, Szivárvány Gyermekház, Bóbita Bábszínház, Hangoló, Márkus színház, Pécsi Nemzeti Színház) Partnerkapcsolatainkban a szülőkkel való együttműködést tartjuk a legfontosabbnak. Bevonjuk őket programjainkba, nyitottságunkat közös rendezvényeinkkel, kirándulásokkal is biztosítjuk. 8

9 Városközponti Óvoda József Attila Úti Tagóvodája Tagóvodánk a város egyik legrégebbi óvodája, a belváros szívében, a Hullámfürdő közvetlen szomszédságában. Az intézmény udvara fákkal, bokrokkal övezett szép nagy terület, ahol a gyermekek minden évszakban találnak mozgásigényüket kielégítő és játékkedvüket fenntartó játékeszközöket. A gyermekek szülei az azonos életkorú csoportszervezést, saját tornatermet, a barátságos, nyugodt légkört, a személyes kapcsolatot, a különbözőség elfogadását értékelik. A különböző fejlettségű gyermekekhez alkalmazkodó nevelőmunkát is vonzónak tartják. Az ideális gyermeklétszám lehetővé teszi az egyéni különbségek figyelembevételét és a ráépülő differenciált fejlesztőmunkát, az egyéni nyomon követést, az arról való szülői tájékoztatást. Óvodapedagógusaink nagy hangsúlyt fektetnek a szülőkkel való pozitív együttműködés kialakítására, amelyet nem csupán a napi találkozások, szülői értekezletek, fogadóórák, hanem színvonalas rendezvényeink is segítik. (Jó hangulatú adventi barkácsdélután, vidám, játékos télbúcsúztató farsang, gyermeknapi kreatív játék délután.) Óvodánkban több színes programot szervezünk, amelyek plusz élményként, új ismereti forrásként szolgálnak a gyermekek sokoldalú, harmonikus személyiségfejlődése érdekében (város nevezetességei, múzeumok, óvodapedagógusi meseelőadás, kirándulások, jeles napok megszervezése). Kihasználjuk a pályázati lehetőséget, hogy a gyermekek minél több élményhez, tudáshoz, és fejlődésükhöz a legszínvonalasabb eszközökhöz juthassanak. Átérezzük az óvodába lépés nehézségét, a szülőtől való elszakadást. Az átmenet megkönnyítése érdekében mamás beszoktatás keretében figyelembe vesszük a gyermekek és szülők egyénre szabott igényeit. Nevelőtestületünket jellemzi magas szintű szaktudás, a folyamatos megújulás, amely a pedagógiai dokumentumok kidolgozásának innovációjában is megmutatkozik. Óvodapedagógusaink és a munkájukat segítő dolgozók személyisége, felkészültsége, empátiás készsége, problémaérzékenysége, kreativitása biztosíték a gyermekek meleg, családias légkörben való egyéni érési ütemének megfelelő fejlődéséhez. A pedagógiai munka tárgyi feltételeinek megteremtéséhez segítséget nyújt a Vidám Napokért Alapítvány. BIZTOSÍTJUK A SZÜLŐK ÁLTAL IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁSOKAT. 9

10 Városközponti Óvoda Kodály Zoltán Utcai Tagóvodája MI A GYERMEKKOR? A legtágabb értelemben vett tanulásnak és az életfontosságú beállítódások kialakulásának a kora. Nem a kötelességek, hanem a szabadság ideje. Micimackó-kor: a mindent és semmit csinálás különös keveréke. (Zilahi Józsefné) Intézményünk a belvárosban helyezkedik el, az első állam által épített óvoda, mely ma is óvodaként üzemel ben építették és ebben az évben a gyerekek is birtokukba vehették. Az óvoda olyan hely, ahova jó menni, ahol jó lenni- ezt a célt szolgálja a tárgyi környezet kialakítása: az óvónők egyéniségének megfelelően berendezett csoportszobák, fajátékokkal felszerelt árnyas fákkal övezett udvar, jól felszerelt tornaterem. A vonzó környezetnél is fontosabb, hogy gyermekközpontú, munkájukat szerető kollégáink vannak. 8 óvónő, 6 dajka, 1 karbantartó. Szakmai érdeklődésük, folyamatos megújulási képességük biztosítja a színvonalas szakmai munkát. Pedagógiai programunkat az Óvodai nevelés játékkal, mesével minősített program adaptálásával készítettük el, s a program bázisintézménye vagyunk. A program lényege, hogy a jó szokások és a gyermeki műveltség megalapozása a játék és a mese nyelvén valósuljanak meg. A 3-7 éves gyermek testi, lelki tulajdonságaira épített program alkalmazásával az érzelmi, társas és értelmi képességek ápolása és fejlesztése valósulhat meg a testi és lelki egészség feltételei között. A program azoknak a nevelőknek és szülőknek ajánlott, akik elfogadják, hogy a kisgyermekkori intelligencia fejlesztésének közege, nyelve, eszközrendszere a játék és a mese. Akik a gyerekszoba rendetlenségét rendezett világként kezelik, pedagógusként pedig szakmai és tárgyi tudásukat a különféle helyzetekbe illően tudják alkalmazni. A játék és a mese mellett kiemelt helyet foglal el a környezetvédelem. Óvodánk már másodszor pályázott sikerrel a megtisztelő ZÖLD ÓVODA címre. Óvodánkban 4 vegyes életkorú csoportban neveljük a gyermekeket. A nevelés feltétele a szeretetteljes, türelmes odafigyelés, rátalálás a közös nyelvre, amely a fejlődéshez szükséges tényezők összegyűjtéséhez nélkülözhetetlen. Világirodalmi érvényességű példája ennek Exupery: Rövidesen jobban is megismerhettem ezt a világot. A kis herceg bolygóján mindig voltak virágok, nagyon egyszerű virágok egy sor szirommal, helyet is alig foglaltak és nem zavartak senkit. Reggel megjelentek a fűben, estére elhervadtak. De ez egy szép napon egyszerre csak kicsírázott, magva a jó ég tudja, honnét került oda, és a kis herceg aprólékos gonddal figyelte a zsenge hajtást, amelyik semmilyen más hajtáshoz nem hasonlított 10

11 Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodája Óvodánk jelenleg a nyolc egységből álló Városközponti Óvoda tagintézményeként működik. Kétszintes óvodaépületünk 1962-ben épült, Pécs belvárosának zöldövezetében. Nyugodt, csendes helyen található, a közlekedési csomópontok közelsége miatt könnyen megközelíthető. Intézményünk elsősorban a lakókörnyezetében élő családok gyermekeinek kínál hatékony és eredményes nevelést, e mellet azonban évek óta megfigyelhető, hogy szinte az egész város területéről szívesen választják óvodánkat a szülők. A gyermekek nevelése, fejlesztése öt vegyes életkorú csoportban, egyéni képességüknek, fejlettségi szintjüknek, érési ütemüknek megfelelően történik, a nevelőtestület által készített Pedagógiai Program alapján. Óvodapedagógusaink szakmai felkészültsége, probléma érzékenysége, empátiája, egymással és a dajkákkal való összehangolt munkája garanciát jelent arra, hogy a hozzánk járó gyermekek meleg, családias légkörben, érzelmi biztonságban, nevelkedjenek. Nevelőtestületünk törekszik a folyamatos önképzésre, továbbképzésre, ennek érdekében a vizuális és a környezeti neveléshez kapcsolódó szakmai munkaközösségeket működtetünk. Nevelő, fejlesztő tevékenységünket komplexitás, tevékenykedtető ismeretszerzési, gazdag élményszerzési lehetőség biztosítása jellemzi. Pedagógiai Programunk és napi pedagógiai gyakorlatunk kiemelt területe a környezeti nevelés. Óvodánk vezetősége, nevelőtestülete és valamennyi dolgozója elkötelezett a környezeti kultúra fejlesztése, a környezetvédelem és a fenntarthatóság pedagógiája iránt. Nagy hangsúlyt fektetünk a természeti és társadalmi kultúra értékeinek megismertetésére, ezek megbecsülésére, megőrzésére neveljük gyermekeinket. Intézményünk helyi sajátosságait figyelembe véve valósítjuk meg a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos céljainkat, feladatainkat. Pécs városában elsőként 2006-ban, 2009-ben másodszor, majd 2012-ben harmadik alkalommal is elnyerte intézményünk a Zöld Óvoda címet. Felkérést kaptunk Zöld Óvoda Bázisintézményként az óvodai környezeti nevelés jó gyakorlatának terjesztésére, tapasztalataink átadására. A Környezetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetségének 2012 óta vagyunk tagjai, így oktatóközpontként is működik intézményünk. Óvodai nevelőmunkánk másik hangsúlyos területe az egészséges életmód szokásainak alakítása és az egészségvédelem. Az óvodai élet szervezésében a lehető legtöbb időt biztosítunk a mozgásra, levegőzésre, sportolásra, sétára, kirándulásra. A gyermekek egészségének védelmével, megőrzésével, a prevenciós lehetőségekkel kapcsolatos programokban veszünk részt. 11

12 Nevelési céljaink megvalósítását elősegíti az esztétikusan és korszerűen kialakított ingergazdag óvodai környezet, a tágas, világos, színes csoportszobák, egyéni és csoportos fejlesztéshez szükséges eszközök, természetes alapanyagú játékok. Az óvodaudvar fás, bokros, és betonozott területei változatos mozgásformák gyakorlására, gazdag játéktevékenységekre kínálnak lehetőséget gyermekeink számára. Az udvar a mozgásfejlesztésen kívül lehetőséget nyújt a Zöld Óvoda szellemiségének gyakorlati megvalósítására, virágos- és veteményeskert gondozására, komposztálásra, szelektív hulladékgyűjtésre, esővízgyűjtésre. Kialakított tanösvényünk részei: madárbarát kert, fűszer-és gyógynövénykert, lepkekert, kiserdő, növénysimogató, és a tematikus forgatóoszlop. Kiemelt figyelmet fordítunk óvodai feltételrendszerünk folyamatos javítására, külső, belső környezetünk esztétikumának növelésére. Tárgyi feltételeink alakításában, fejlesztésében nagyon nagy segítséget nyújt az óvodai alapítvány, a szülők, valamint óvodánk udvarosa. Pedagógiai munkánk hatékonysága érdekében nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel, családokkal, közvetlen és közvetett partnereinkkel való jó kapcsolat kialakítását, fenntartását. Változatos és tartalmas együttműködési formákat működtetünk sikerrel (nyitott ünnepélyek, rendezvények, különböző programok, szülős beszoktatás, nyílt nap, fogadó óra, szülői fórum, szülők bálja, óvodáért végzett közösségi tevékenység). Óvodánk jó szakmai kapcsolatot tart fenn a közeli általános iskolával és a bölcsődével, valamint olyan civil szervezetekkel, amelyek hozzájárulnak óvodai életünk tartalmasabbá tételéhez, nevelőmunkánk színvonalának emeléséhez, pedagógiai innovációs törekvéseink megvalósításához. Szülői igény és megfelelő számú jelentkezés esetén nyitottak vagyunk olyan szolgáltatás megszervezésére és biztosítására, amely illeszkedik pedagógiai programunkhoz, és összhangban áll pedagógiai elveinkkel. 12

13 Városközponti Óvoda Móricz Zsigmond Téri Tagóvodája A Móricz Zsigmond Téri Tagóvoda szeptember 1-én öt csoportban, életkor szerinti megosztásban 115 gyermek elhelyezésére nyitotta meg kapuit. A 40 év során sikerült növényekkel úgy betelepíteni, hogy itt a belváros szívében mára egy kis zöld szigetet képez. Frekventált helyét erősíti, hogy közlekedési csomópontok veszik körül. Intézményünk jó megközelíthetősége mellett töretlen jó hírnevünk, és az életkor szerinti homogén csoportok szervezése is vonzza az óvodánkba iratkozó gyermekeket. Sokfajta társadalmi környezetből érkeznek óvodásaink, de céljainkat mégis mindannyian fontosnak tartják. Bár az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család, célunk, hogy miközben az óvoda teljesíti funkcióit, a gyermekekben kialakuljanak a következő életszakaszba (kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere, tárgyi környezete biztosítja a hatékony nevelői munkát, elősegítve a személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkentését, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását. Az óvodapedagógusokat, az óvoda dolgozóit a pedagógiai tapasztalat, tervszerű, tudatos felkészültség jellemzi, melyet családias légkörben kamatoztatnak. Mindannyiunk közös feladata, hogy az intézményünkben nevelkedő gyermeket önálló és fejlődő személyiségnek tekintsük, melyhez a nevelésben alkalmazott pedagógiai hatások igazodnak. Az általunk kialakított környezet szeretetteljes, harmonikus, és a gyermek személyiségét elfogadás és megbecsülés övezi. A nemzetiséghez tartozó gyermekek integrációja során a nevelésben biztosítjuk önazonosságuk megőrzését, ápolását, erősítését. A színvonalas szakmai munka érdekében- mely a személyiség kiteljesedését szolgálja- a szülők kezdeményezésére 2000-ben alapítvány jött létre, mely az óvodai pedagógiai munka támogatását szolgálja. Pályázati lehetőségeket használunk ki, szponzorok segítségét vesszük igénybe, hogy magasabb színvonalú munkát végezhessünk. A szülőkkel való jó kapcsolatot közös óvodai programok szervezésével is erősítjük. Nagyobb kirándulásaink szervezésében és lebonyolításában a szülők is részt vesznek. 13

14 2.2. Alapelveink Pedagógiai munkánk alapelveinek meghatározásakor építünk a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira és nemzeti sajátosságaira, Magyarország Alaptörvényének értékeire. Elsődlegesnek tartjuk a gyermekközpontúságot, a gyermek személyiségi jogainak tiszteletben tartását oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. Szeretetteljes, befogadó óvodai légkörben biztosítjuk a gyermek életkori sajátosságainak és eltérő fejlődési ütemének megfelelő fejlődését, melyben megbecsülés, bizalom, szeretet övezi. Hangsúlyozzuk a szabad játék kiemelkedő szerepét és ezen keresztül a gyermek egyéni sajátosságaihoz igazodó fejlesztést. A szülőkkel együttműködve, nevelési elveiket tiszteletben tartva, esetenként hátránycsökkentő szerepet betöltve biztosítjuk a gyermek fejlődéséhez, neveléséhez szükséges optimális feltételeket. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete által, az életkornak és egyéni fejlettségnek megfelelő sokszínű tevékenységgel fejlesztjük a gyermek személyiségét, kognitív, szociális és perszonális kompetenciáit. Óvodánk közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez és a megváltozott elvárásokhoz alkalmazkodó gyermeki személyiségvonások fejlődését. Törekszünk a kiemelt figyelmet igénylő gyermek nevelését támogató szemlélet, valamint az esélyegyenlőséget és hátrányt csökkentő pedagógiai attitűd kialakítására. Biztosítjuk a nemzetiséghez tartozó és migráns gyermek önazonosságának megőrzését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét Gyermekképünk A gyermek sajátos testi-lelki szükségletekkel rendelkező szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben egyedi, fejlődő személyiség. Fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Érzelmileg gazdag, környezetében jól tájékozódó, nyitott, érdeklődő, önmagát értékelni tudó és másokat elfogadó, együttműködő gyermek Pedagógusképünk Az óvodapedagógus magatartásában az elfogadás és a tolerancia dominál, az egyedi másfajta értékek pozitív irányú megközelítése érvényesül. Jellemzi az optimizmus, a megértő, együtt érző, elfogadó és segítőkész gyermekszeretet. Az óvodapedagógus elsőszámú modell, példakép. Törekszik arra, hogy a gyermek reális énképe és önbizalma kialakulhasson. Az óvodapedagógus magatartásával segíti az integrációt, munkája során lehetőséget biztosít a gyermek személyiségének kibontakoztatásához, melyhez nélkülözhetetlen a rugalmasság, az önállóság, az innovatív szemlélet, a helyzetfelismerő és döntési képesség megléte. Az óvodapedagógus képes pedagógiai elveit, nevelési gyakorlatát egyeztetni, bevonja a dajkákat a közösségi élet megszervezésébe és az egészséges életmód szokásainak kialakításába. 14

15 Az óvodapedagógusnak igénye van az önművelésre, a szakmai tájékozottságra, szaktudásának fejlesztésére. 3. Az óvodánk célja, feladata Célunk: Az óvodáskorú korú gyermek személyiségének sokoldalú, harmonikus fejlesztése, egyéniségének kibontakoztatása. Elsődlegesen a szabad játékra építve, az óvodai tevékenységeken keresztül az életkorhoz és egyéni sajátosságokhoz, valamint az eltérő fejlődési ütemhez igazodva. A családi nevelést kiegészítve biztosítani minden gyermek számára a testi, érzelmi, erkölcsi, közösségi, anyanyelvi és értelmi képességek kibontakoztatását. Feladataink: Az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Az egészséges, biztonságos környezet megteremtése. Az egészséges életmód iránti igény kialakítása, az egészségmegőrzés, valamint a környezettudatos magatartás szokásainak megalapozása. Az értelmi- és anyanyelvi képességek, készségek fejlődésének biztosítása, az életkori és egyéni sajátosságok, és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. A gyermek egyénre szabott fejlesztésének koordinálása, nyomon követése. A pozitív érzelmeken alapuló társas kapcsolatok kialakítása, az élmény gazdag mindennapok, közös tevékenységek biztosításával. A kiemelt figyelmet igénylő gyermek fejlődésének elősegítése, szakember irányításával történő fejlesztése (logopédus, gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, gyermekjóléti szolgálat, gyámhivatal) Általános feladatok Az egészséges életmód alakítása Az óvodai egészséges életmód alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása elősegíti, hogy a gyermek harmóniában éljen természeti és társadalmi környezetével. Célunk: A gyermek egészséges életmód iránti igényének kialakítása, testi fejlődésének elősegítése. Feladataink: A gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése, fejlesztése. A gyermek óvodába lépésekor tájékozódás egészségi állapotáról (allergiák, asztma, lázgörcs, kötelező oltások megléte). Egészségi állapotának figyelemmel kísérése, szükség esetén orvoshoz irányítása. Testi-lelki komfortérzet biztosítása, a gyermek egészségének védelme, erősítése, betegségmegelőző és egészségmegőrző szokások kialakításával. Egészséges környezet kialakítása, a természet szeretetére, védelmére nevelés. Az óvodába lépés pillanatától a gyermek megismertetése a testápolási szokások szabályaival, sorrendjével. Lehetőség szerint az egészséges táplálkozás biztosítása. 15

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja

Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Faragó Utcai óvoda 4029 Debrecen, Faragó u.20-22. Tel/fax: 52/316-268 e-mail: faragoovi@vipmail.hu Faragó Utcai Óvoda Helyi Óvodai Nevelési Programja Intézmény OM azonosító: 030871 Iktatószám: 55-550/2010

Részletesebben

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ÓVODAI PEDAGÓGAI PROGRAM LIA ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 1.1 Törvényi háttér 3 1.2. Az óvoda bemutatása 4 2. Gyermekkép, óvodakép 5 2.1 Hitvallás 5 2.2 Óvodai nevelésünk

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. Mesevár Óvoda és Bölcsőde Nagyvázsony, Petőfi S. u. 13-15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: Nagyvázsony, 1998. szeptember Módosítva: Nagyvázsony, 2004. május Nagyvázsony, 2010. december Nagyvázsony 2013. július

Részletesebben

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja

T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a. Pedagógiai Programja T ü n d é r k e r t K e l e t i Ó v o d a Pedagógiai Programja Készítette: Ács Sándorné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Nyíregyháza, 2013. augusztus 01. I. BEVEZETŐ

Részletesebben

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető

A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető A TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Jóváhagyta: Horváth Zoltánné Óvodavezető T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS...3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, ALAPELVEI...4 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI...

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM ZALAHALÁPI KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE HELYI NEVELÉSI PROGRAM Készítette : Az Óvoda Nevelőtestülete 1998. Módosította: Istvándiné Boczkó Klára Zsuzsanna óvoda bölcsőde vezető

Részletesebben

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja

Bölcsőde Szakmaiés. Pedagógiai Programja Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje Bölcsőde Szakmaiés Óvoda Pedagógiai Programja 2013. szeptember 1-től. 1 Tartalomjegyzék +I. Általános rész... 4 I. Általános rész... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános helyzetkép...

Részletesebben

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné

Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda. Pedagógiai Programja. Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné Székesfehérvári Árpád Úti Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Érvényes: 2013. szeptember 1-től visszavonásig Készítette: Neubauer Jánosné A kormány a közoktatásról szóló módosított- 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel

Az alkotószellem pedagógusokra a nevelési rendszer létrehozásának körülményeihez való aktív viszony jellemz . A nevel Kerékgyártó Óvoda 1147 Budapest Kerékgyártó u. 35-39. 39. ÉP TESTBEN SZÉP LÉLEK Óvodánk helyi nevelési programja Készítette: Az óvoda nevelőtestülete 1. Előszó Az alkotószellemű pedagógusokra a nevelési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető gondolatok 1.1. Az óvoda adatai 1.2. Területi elhelyezkedés, szociokulturális háttér 2.Gyermekkép, óvodakép 2.1. Nevelési koncepció 2.2. Nevelési koncepciónk

Részletesebben

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40. Tel.: 06-47/311-719; T/F: 06-47/311-856 e-mail: carolinaovodasp@pr.hu CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013 1 Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013 Érvényesség: 2017 A program benyújtója: Tarr Ágnes intézményvezető 2 A SZEMÜNKBŐL SUGÁRZÓ MELEGSÉG,

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

BELVÁROSI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

BELVÁROSI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM BELVÁROSI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 1. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK 2. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP, KÜLDETÉSNYILATKOZAT 3. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 3.1. Az óvodai nevelés általános feladatai 3.2. Az egészséges

Részletesebben

Mindenki egyenlő, de nem egyforma.

Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Mindenki egyenlő, de nem egyforma. Integrált pedagógiai Program Pestújhelyi Óvoda M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k a Ó v a o d Budapest, 2013. szeptember 01. Az óvoda adatai Az óvoda neve: Budapest

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben