2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM"

Átírás

1 2010. DECEMBER 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XI. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM 95. születésnapját ünnepelte Farkas Józsefné Györgyi néni Aranyoklevelet vett át az egyetemen dr. Farkas Elek állatorvos Óriás tüzet gyújtott a Fény ünnepén a Szent Márton Lovas Egyesület Karácsonyi pásztorjáték a nagytemplomban Boldog új évet kívánunk kedves olvasóinknak! Lapunkhoz 2011-es falinaptár!

2 2 Kunszentmártoni Hír-Lap 22. szám, december 30. A év végén Évértékelés és mit várhatunk az új esztendőben? Elköszön az óév, átadja helyét az újnak. Újságunk közérdekű önkormányzati lapként hagyományosan az esztendő végén a város vezetőit szólaltatja meg, kérve, értékeljék a mögöttünk hagyott időszakot, s fogalmazzák meg az új évre vonatkozó gondolataikat. Lapunk a városvezető grémium tagjait az önkormányzati munkát illetően egységes körkérdés megválaszolására kérte fel, melyek a következők voltak: 1. Hogyan összegezné a évet, mely eredményeket tartja legkiemelendőbbnek, s mit tart leginkább problematikusnak? 2. Mit vár 2011-től, s mi az az üzenete, melyet lapunkon keresztül el kíván juttatni az olvasókhoz? Az alábbiakban a válaszadás lehetőségével élt polgármester, alpolgármester és képviselők gondolatait olvashatják kedves olvasóink: Dr. Czuczi Mihály polgármester: ben is sokat dolgoztunk, fáradoztunk azért, hogy Kunszentmárton és Kungyalu élhető település legyen, az itt lakók boldoguljanak az életben. A két választás kapcsán is rengeteget konzultáltunk az emberekkel, de természetesen a polgármesteri munka olyan, hogy szinte kivétel nélkül az év minden napján kapcsolatban állok polgárainkkal, ismerem gondjaikat, problémáikat, örömüket, bánatukat, jogos igényeiket, kéréseiket. Az itt élők rezdüléseire figyelemmel végzem városvezetői tevékenységem, s az odafigyelés, a jószándék, a tolerancia és az empátia alapján igyekszem munkálkodni folyamatosan. Miképpen az önkormányzati választásokat követően is kifejeztem, csak megerősíthetem köszönetemet városunk lakóinak, hogy méltányolták, méltányolják azokat az erőfeszítéseket, azt az időt és energiát nem kímélő tevékenységet, mellyel törekedtem, törekszem a képviselő-testülettel és munkatársaimmal szebbé, jobbá, tenni településünket, fejleszteni közös otthonunkat. Köszönöm, hogy az együttműködésen, konszenzuson alapuló, nyugodt, kiegyensúlyozott építkezés folytatása mellett tették le voksukat. Eddigi eredményeink is közös munkánk gyümölcsei voltak, hiszem, hogy ezután is szép sikereket érhetünk el együtt, összefogva. S örülnünk kell a nagy, látványos beruházások mellett minden apró sikernek, hiszen a mai kemény gazdasági, pénzügyi helyzetben minden eredményt meg kell becsülnünk. S ezeket továbbra is csak úgy érhetjük el, ha egymást is megbecsüljük, s az egységben az erő szellemében cselekszünk. Siker és eredmény volt 2010-ben is, hogy intézmény-hálózatunkat működtettük, s likviditásunkat megőriztük. Épül a Városi Általános Iskola Deák Ferenc utcai új épülete, aláírásra került a Városi Egészségügyi Központ kistérségi járóbeteg-ellátó centrummá alakításának támogatási szerződése, új közösségi tereket, játszótereket adtunk át, mégha az utóbbit illetően, a Széchenyi lakótelepen a belvízzel máris meggyűlt a bajunk. De ez a feladatunk folyamatosan: megoldani a problémákat! Lám, az évértékelés gondolatai közben is szüntelenül a napi feladatok, a megoldáskeresés jár a fejemben jóval nagyobb odafigyelést igényel az önkormányzati működés területén és a fejlesztések, beruházások tekintetében is. Ahogyan otthon is érzi mindenki, talán Kunszentmártonban, Kungyaluban nincs is kivétel a családok között, a pénzügyi helyzet nagyon nehéz. A napi megélhetés, a működés, a hitelek törlesztése mindenkire, az önkormányzatra is jelentős feladatot ró. Ha otthon meg kell húzni a nadrágszíjat, akkor ugyanez érvényes az önkormányzat egészére is. De egy életünk van, s mi itt és most szeretnénk boldogok lenni! Ezért nagyon okosan, megfontoltan, takarékosan, úgy kell gazdálkodnunk az előttünk álló esztendőben is, hogy értékeinket átmentsük, közösségünket összetartsuk, minél több munkahelyet megtartsunk, s tudjunk örülni a szép eseményeknek, a fejlődés látható jeleinek. Hiszen át fogjuk adni az általános iskola új épületét, elkezdődik az egészségügyi központ átépítése, megvalósul a Csincsa csapadékvízelvezető-rendszer III. üteme, s további sikeres pályázatban reménykedem a belvízgondok végleges megoldása érdekében. A régi szeméttelep rekultivációjával a téglagyári gödör melletti halastó szép környezetbe kerül. Dolgozunk az ivóvízminőség-javító program sikeres megvalósításán és a szennyvíz-elvezetés teljes városi szinten történő kiépítésének programján. A belső úthálózat, utcáink útjainak felújítása a gazdasági programunk célkitűzései között szerepel, pénzügyi lehetőségeink, remélem, még ebben a ciklusban találkoznak elképzelésünkkel. Van tehát feladat bőségesen, s kérem, hittel, akarattal, alázattal és jószándékkal dolgozzunk továbbra közös ügyeinkért 2011-ben is. Köszönöm a kedves kunszentmártoniaknak és kungyalusiaknak a támogatást és a lelkesítést, s mindenkinek a legeslegfontosabbat, amit pénzen nem vehetünk meg: jó egészséget kívánok! Legyen valódi értékekben gyarapodást hozó új esztendeje mindenkinek! Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester: 1. Mindig öröm számomra, ha olyan beruházás indul el, mely Kunszentmárton lakosainak több évtizedes jogos igénye. Ilyen az általános iskola Deák Ferenc utcai épületének felújítása, új épület építésével. Hétről-hétre bejáráson veszek részt a műszaki osztály és a műszaki ellenőr közreműködésével, és bizton állíthatom, hogy egy csodálatos környezetben, minden igényt kielégítő iskolai épületben fognak alsó tagozatos gyermekeink tanulni a következő tanévtől. Ugyanígy örülök a bölcsődei épület nyílászárói felújításának, a járda felújításoknak, új közösségi tereink létrejöttének a lakótelepen és az Epreskertben, a régi szeméttelep teljes rekultivációjának és a Kistérségi járóbeteg szakellátás komplex felújítása tárgyú pályázatunknak, hiszen a támogatási szerződések aláírásával tavasszal indulhatnak ezen beruházásaink. Sajnos az örömünk mellett, erőfeszítéseink ellenére a költségvetés egyensúlyát is egyre nehezebb megteremteni. Részben az előbb említett beruházások sikere, részben a mindennapi finanszírozási feladataink érdekében a hiány tovább növekedett.

3 22. szám, december 30. Kunszentmártoni Hír-Lap 3 2. A jövő évtől azt várom, hogy szigorú, következetes költségvetési politikával a munkahelyek lehetőség szerinti megtartásával olyan stabil pénzügyi környezetet teremtünk, mellyel hosszútávra biztosítani tudjuk a költségvetés egyensúlyát. Ez tudom, nem lesz könnyű. Azonban az intézményvezetők mint eddig is partnerek lesznek ennek megvalósításában, és a polgármesteri hivatal vezetői, munkatársai is egy emberként fognak részt venni e fontos feladat kimunkálásában, végrehajtásában. Kunszentmárton és Kungyalu polgárainak köszönöm azt a megértést és toleranciát, mellyel viseltetnek az általuk megválasztott önkormányzati képviselő-testület irányában. Munkánkat a jó szándék és tenni akarás fogja jellemezni 2011-ben is. Először is Mindenkinek jó egészséget kívánok, hiszen ez a legfontosabb az életben. Továbbá kívánom, hogy szeretetben, sikerekben gazdag, boldog új esztendőnk legyen! Veres István tanácsnok Mindenek előtt engedjék meg, hogy ezúttal is megköszönjem Önöknek, hogy október 3-án ismét önkormányzati képviselőnek választottak ben a legkiemelkedőbb eredmények városi összesenben két eseményhez köthetők. Egyrészt a Városi Általános Iskola teljes rekonstrukciója, ami jelenleg 50 % készültségi szinten tart. Ezzel együtt a több mint 170 éves Deák Ferenc utcai épület új köntösbe öltözik, ami a XXI. sz. korszerű oktatási követelményeinek is megfelel. Másrészt a Városi Egészségügyi Központ szakorvosi rendelő teljes felújítására, korszerűsítésére benyújtott pályázatunk is nyertes lett. Reményeink szerint, ha a projekt megvalósul, akkor Kunszentmárton város, mint a kistérség központja, valamint a kistérség településeinek lakossága teljesen korszerű járóbeteg-ellátása is megvalósulhat. Mint önkormányzati képviselő, személyemmel kapcsolatos eredmény pedig az, hogy a főtéri parkban a romokban hevert "Nepomuki Szent János" szobor teljes felújítása kezdeményezésemmel megvalósult. Ebben Jauernik István úr is támogatott államtitkárként, azon kívül még a Hídépítő Zrt. igazgatója is nagyban elősegítette a megvalósulást. Közadakozással a még hiányzó 3 db. kandeláber is gazdára talált november hónapban, ami márciusban kerül végleges helyére. Önkormányzati képviselőként a legproblematikusabbnak azt tartom, hogy a város forráshiánya nemhogy csökkent volna, hanem inkább növekedett. Amennyiben az önkormányzat képviselő-testülete szerkezeti változást nem kezdeményez, ez a forráshiány kezelhetetlenné válhat. Nagyon komoly problémát jelent településünkön a nagyfokú munkanélküliség, valamint ezzel összefüggésben a fiatalok elvándorlása. Amennyiben a közeljövőben nem lesz előrelépés a munkahelyteremtés területén, a kilátástalanság lesz úrrá városunkban. 2. A évtől az várom, hogy a város működőképessége ne kerüljön veszélybe. Intézményeinket zavartalanul tudjuk működtetni. Pénzügyi stabilizálást. Racionális gazdálkodást az önkormányzat egész működési területén. Az egész év a kilábalásról fog szólni, és arról, hogy a forráshiány a minimumra csökkenjen, és az kezelhető legyen. A települési önkormányzat feladata igen sokrétű, ami meghatározza a helyi közszolgáltatások körét. Sajnálattal tapasztalom, hogy a minőségi sport támogatása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése erősen háttérbe szorul a évben. Miután évekre el kellene készíteni a sportkoncepciót, és nincs mire építeni. A költségvetési koncepció 7. pontja kimondja: Amennyiben a költségvetési egyensúly lehetővé teszi, a civil és sportszervezetek támogatására keret összeget kell meghatározni nos, erre a bizonytalanságra minőségi sportot nem lehet alapozni. A minőségi sportot végző amatőr fiatalok, ha szervezett bajnokságokban nem szerepelhetnek, anyagi támogatás hiánya miatt nagy baj származhat belőle. Növelhetik a fiatalok a kocsmák látogatottságát, valamint a drogozó fiatalok számát. Őszintén remélem, hogy a minőségi sportot a KuTE életének 89. évében nem kell temetni. A város önkormányzati képviselő-testülete és a sporttársadalom meg fogja menteni ettől a kellemetlen élménytől. Figyelembe véve természetesen a minőségi sportnál is a racionális gazdálkodás szabályait. Végezetül, de nem utolsó sorban engedjék meg nekem, hogy minden kunszentmártoni és kungyalusi lakosnak tisztelettel békés, boldog új esztendőt, továbbá nagyon jó egészséget kívánjak! Jauernik István a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke eredménye volt, hogy Kunszentmárton tovább épült, szépült. Az önkormányzat sok olyan szolgáltatást nyújt az itt élőknek, ami nem kötelező, de jó az embereknek. Jól működött a város, amit a választópolgárok október 3-án elismertek. Az év problémájaként kiemelem, hogy mint ahogyan az önkormányzatok többségénél, úgy nálunk is a kötelező és az önként vállalt feladatok nincsenek összhangban a rendelkezésre álló pénzügyi forrásokkal től nehéz évet várok, mert lényegesen kevesebb pénzből kell megoldani az előttünk álló feladatokat. A képviselőtestület, az intézményeink vezetése és a polgármesteri hivatal alkalmas arra, hogy megoldja 2011 feladatait. Eredményekben gazdag, boldog új évet, jó egészséget a Kunszentmártoni Hír-Lap olvasóinak és a városunk valamennyi polgárának. Dezső Dóra az Oktatási és Művelődési Bizottság elnöke eredménye, hogy túléltük nagyobb értékvesztés nélkül. Megőriztük intézményeinket, melyek között talán a nehézségek miatt is egyre szorosabb a kapcsolat, s épült-szépült a város. Bár személyes keserűségem, na meg az ott élőké, hogy az Eötvös és Akácfa utca lakói hiába laknak a város központjában, esős időben múlt század eleji állapotokat kell átélniük sárban tocsogva a túlélés és a vegetálás időszaka lesz. Nagy veszélye, hogy a ránk jövő megszorítások miatt lehet, hogy könnyebben találjuk meg egymás nyakát, mint kezét, s egy tollvonással intézhetjük el keservesen létrehozott értékeinket. Remélem, a józan ész és az emberség diadalmaskodik. Áldott, békés új esztendőt kívánok Mindenkinek szerettei, családja körében!

4 4 Kunszentmártoni Hír-Lap 22. szám, december 30. Imrei István képviselő, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagja 1. Az országgyűlési, majd a települési önkormányzati választások kampánya során kialakult Ajánlati felhívás Kunszentmárton Város Önkormányzata a 22/2008. (VI.27.) rendelete szerint felhívást ír ki Kunszentmárton Város Önkormány- rossz stílus sok embert sértett, illetve zata éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálatára, valamint megbántott. Az egész év hangulatát befolyásolta a marakodás, az igénytelen viselkedés. Jó sára. erről független könyvvizsgálói jelentés készítőjének kiválasztá- hír, hogy az országgyűlés hihetetlen tempóban igyekszik orvosolni a sok problémát, és A beszerzés pontos meghatározása: A pályázati eljárás módja nyílt eljárás. az országot végre elindítani egy növekedési pályán. Helyi szinten sok Kunszentmárton Város Önkormányzata éves költségvetési beszámoló könyvvizsgálata, mely tartalmazza a számviteli nyil- szép eredményünk van, amire büszkék lehetünk, hiszen épül, szépül a város, fontos, hogy a város fizetőképessége megmaradt. vántartások megfelelősége, az éves beszámoló és a számviteli Baj és probléma is van bőven, folyamatosan csökken a vállalkozások jövedelem-termelő képessége, s kevesebb jövedelem = kevesebb szükséges információk, valamint a belső szabályozottság értéke- nyilvántartások között összhang, a könyvvizsgálat elvégzéshez fizetőképes kereslet. A városban élő, dolgozó emberek körében megfigyelhető a látványos elszegényesedés. Folyamatosan csökken a város A teljesítés kezdési határideje: január 1. lését, és független könyvvizsgálói jelentés készítését. népességmegtartó ereje. Azt gondolom, örüljünk, hogy túléltük. A teljesítés befejezési határideje: december Azt várom a következő esztendőtől, hogy az új kormány intézkedéseivel az ország szekere, ha apró léptekkel is, de jó irányba halad- Az ellenszolgáltatással kapcsolatos feltétel: A szerződés meghatározása: megbízási szerződés jon. Várom, hogy a jó ízlés, a tisztesség, az erkölcs és nagyon fontos A szerződésben vállalt feladatok elvégzése esetén az ellenérték a HIT ismét előtérbe kerüljön. Új kitörési pontokat kell találni (pl. kifizetése havonta a szerződésben megadott bankszámlára való idegenforgalom). Fontos a helyi vállalkozók erősítése, támogatása, átutalással történik a számla benyújtását követően. hiszen másképp nincs a munkahelyek vonatkozásában növekedés. Hiánypótlás: Az ajánlatkérő hiánypótlásra nem ad lehetőséget. Ez és csakis ez jelentheti az előrelépést. Az első lépésben az iparűzési Az ajánlatok benyújtásának helye és határideje: adót felére kell csökkenteni, minden beszerzést a helyi kereskedőkön Polgármesteri Hivatal Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. keresztül kell lebonyolítani, infrastrukturális háttér biztosításával segíteni az új vállalkozásokat, ésszerű átszervezésekkel is csökkenteni a Titkárság január óra város kiadásait. Nagyon fontos az oktatás, a fiatalok támogatása. Az Az ajánlatok felbontásának helye és ideje: elmúlt években oktatási intézményeink megközelítően sem kapták Polgármesteri Hivatal Kunszentmárton, Köztársaság tér. 1. meg azt a támogatást, amit megérdemelnének eredményeik alapján január óra Sokkal jobban kell támogatni a civil szervezeteket és a sportegyesületeket. Pozitív változást várok mindennapjainkban, bizakodó vagyok. Az eredményhirdetés helye és időpontja: Kívánok városunk minden polgárának hitet, egészséget és sok Polgármesteri Hivatal Kunszentmárton Köztársaság tér 1. munkát, aminek ellenértékét ki is fizetik. Boldog 2011-es esztendőt! január óra Az ajánlatok bírálati szempontjai: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Képviselő-testületi ülés A szerződéskötés tervezett időpontja: január óra Az ajánlatkérő fenntartja a jogát az eljárás eredménytelenné nyilvánítására december 15-én tartotta az évben utolsó soros ülését önkormányzatunk képviselő-testülete. Ezen elfogadták a évi költségvetési koncepciót, sor került több rendelet módosítására, s fontos idő előtt felbontani tilos! A borítékra írják rá, hogy KÖNYVVIZSGÁLÓ és határ- határozatok is születtek. Minderről részletes tudósítással lapunk következő számában szolgálunk kedves olvasóinknak! 1 másolati) példányban, zárt borítékban, cégszerűen aláírva kell Az ajánlatok formai követelményei: Az ajánlatokat 2 (1 eredeti, Támogatás a Belügyminisztériumtól benyújtani. - Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlati felhívásban szereplő feltételeket megismerte és elfogadja azokat. Tállai András önkormányzati államtitkár dr. Czuczi Mihály polgármesternek írt, december 20-án kelt levelében arról tájékoztatta - Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem áll végelszámolás alatt, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás nincsen folyamatban. önkormányzatunkat, hogy a költségvetési törvényben szabályozott jogcímen benyújtott kérelmet dr. Pintér Sándor belügyminiszter pozitív elbírálásban részesítette. A döntésnek megfelelően önkormány- - Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy rendelkezik költségvetési minősítési bizonylattal, valamint a feladat ellátására könyvvizsgálói kamarai tagsággal, illetve ezek igazolását szolgáló dokuzatunk számlájára ezer Ft vissza nem térítendő támogatás került folyósításra, melyet az önkormányzat az év végéig prognosztizálható mentumok benyújtása szükséges működési forráshiány mérséklésére fordíthat. Az ajánlattételhez Megbízási szerződés tervezetet szükséges csatolni. Boldog Új Évet Kíván - Ajánlattevőnek ismertetnie kell az előző legfeljebb három év legjelentősebb szolgáltatásait (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, az ellenszolgáltatás összege) - Az Ajánlattevőnek referenciát kell becsatolnia arról, hogy rendelkezik költségvetési tapasztalattal minden kunszentmártoninak: Sági István országgyűlési képviselő Kunszentmárton, december 15. Kunszentmárton Város Önkormányzata

5 22. szám, december 30. Bár lapunk megjelenésekor fehér a táj, a hó csak ellepi, eltakarja a hatalmas problémákat. Felvételeinket még karácsony előtt, december 23-án készítettük, amikor még csak eső esett, és a víz a földeken, a kertekben, a csapadékvíz elvezető árkokban állt, egyszerűen nem tudott már elfolyni, elszivárogni. A Széchenyi lakótelepi új játszótér víz alá került. Miközben fényképeztem, az egyik ház ablakából valaki kikiáltott: - Fotózod a csónakázó tavat? Kunszentmártoni Hír-Lap 5 Rendkívüli belvízhelyzet! Víz alatt az új játszótér a lakótelepen A belvízi elöntöttség és a vizek kártételei megelőzése miatti teendő intézkedések megtétele érdekében Kunszentmárton város közigazgatási területére december 26-án 6 órától III. fokú belvízvédelmi készültséget rendelt el a helyi védelmi bizottság elnöke, dr. Czuczi Mihály polgármester. Amint arról a védelemvezető polgármester beszámolt helyszíni tapasztalatai alapján beszámolt, a városban és Kungyaluban még nagyobb a baj, mint a tavaszi-nyári, akkor is katasztrofálisnak minősíthető időszakban. Színültig teli az árok az Erdőtéren A jelenlegi helyzet is rámutat arra, hogy mennyire fontos volt a város vízelvezető-rendszerének rekonstrukcióját elkezdenünk nyilatkozta lapunknak dr. Czuczi Mihály polgármester. Az ún. Csincsa felújításának eddig elvégzett ütemei után jövőre következnie kell egy teljes megoldással szolgáló munkaszakasznak. Az Érparton is víz, merre a szem ellát Fotók: Vass Zoltán A vízkár-elhárítási védekezési munkákat az önkormányzat elsősorban a Városgondnokság keretében rendelkezésére álló saját személyi állománnyal és gépi eszközökkel végzi. A konkrét napi munkálatokról, a védekezésben foglalkoztatott létszámról, résztvevő gépekről, eszközökről közúti járművekről, munkagépekről, szivattyúkról, a keletkezett károkról jogszabályok szerinti napi jelentés készül, együttműködésben a vízügyi igazgatóság (ATIKÖVIZIG) szakmérnökségével, a megyei védelmi bizottsággal és a katasztrófavédelmi igazgatósággal. A december 27-i 12 óráig végzett napi jelentés szerint 8 fő közalkalmazott vett részt a vízkárelhárításban, 6 szivattyú működött. Szivattyúztak az Első, a Vég, a Köttön, a Demeter, a Táncsics, valamint a Kossuth Lajos utcában. 3 tartály vizet szállítottak el a Kossuth L. és a Rácz Aladár utcából, kettővel a Táncsics utcából. Kiköltöztetésre, szükségelhelyezésre lapunk nyomdába adásáig nem került sor. Járhatatlan az út a Béla király utca mellett, a kertek vízben Én magam az ünnepek előtti napokban is azon dolgoztam, hogy olyan pályázati lehetőséghez jusson a város, mely 100 %-os támogatottságú, vagy csak 5% önrészt igényel, s melylyel az egész településen meg tudjuk oldani a csapadékvíz elvezetésének problémáját. Remélem, ez a munka jövőre beérik, addig pedig mindenhol, minden utcában, minden városrészben, Kungyaluban is mindent elkövetünk a károk elhárításáért hangsúlyozta dr. Czuczi Mihály polgármester. Vass Zoltán A Béla király utca szilárd burkolatú útja már sokkal rosszabb állapotban van, mint a Hold-kráterek utcája

6 6 Kunszentmártoni Hír-Lap 22. szám, december 30. Kunszentmárton Község Elöljárósága és a Közigazgatási Tisztviselő Kar 1942-ben "Ami jó volt a múltban azt át kell vinni a jövőbe is" (Russel) A közelmúltban találkoztam egy kedves ismerősömmel. Beszélgetés során nosztalgiáztunk nagy öregjeinkről, majd közben felkiáltott. Pista bácsi! Erről jutott eszembe, hogy birtokomban van egy csoportkép a Kunszentmárton Község Elöljárósága és Közigazgatási Tisztviselő Kar évben regnáló testületről. Magam is megörültem ennek a jelzésnek, hogy 68 év után be tudjuk mutatni a helyi újságban az akkori község vezérkarát, valamint a községi elöljáróság államigazgatási feladatkörét ellátó személyeket. Meglepően tapasztaltam a fényképen, hogy 3 gépíró kisasszony ellátta az akkori apparátust. Azóta a technika óriásit változott, hiszen a mai korszerű eszközök, a számítógép és az internet fényévnyi távolságokra vannak azokhoz a már muzeális értéknek számító írógépekhez, amelyekkel az akkori kisasszonyok dolgoztak. Az egyeztetés után eljutott a csoportkép hozzám, amit a Kunszentmártoni Hír-Lap szerkesztői elkészítettek úgy, hogy a lapban megjelenhessen. A kedves ismerősöm, akivel a beszélgetést folytattam, s aki a képet eljuttatta hozzám, Hegedűs Imre úr a Szentesi utcából, maga is 72 éves nyugdíjas. A kérdésem arra irányult, hogy számára miért is olyan fontos ez a csoportkép. A képet nagy becsben tartom, s a hozzá fűződő családi kötődésem teszi különösen értékessé számomra árulta el Hegedűs Imre. Ugyanis mint a képen is látható, Hegedűs Mihály az alsó sorban balról a 4. Ő a nagyapám, ő volt a főbíró. S hogy például mi emelte az átlag fölé az ő munkásságát? A II. világháború Kunszentmártont sem kerülte el. Az orosz csapatok elkezdték lőni a templomot, valamint a Cseuz malom tárházát. A tárház tele volt búzával, mivel találat érte, a Kossuth Lajos utcára nagy mennyiségű gabona ömlött ki úgy, hogy alig lehetett ott közlekedni. Jelentős érdemei vannak néhai Hegedűs Mihály főbírónak abban, hogy parlamenterként fehér zászlóval kiment két munkatársával a Balázs-keresztig, hogy megmentse a települést a további rombolástól, és feladta a várost. Mindezeket a szüleimtől hallottam. Nagyapám 1955-ben hunyt el 80 éves korában mesélte a régi történetet a fotó kapcsán Hegedűs Imre Azt már én személyesen tehetem hozzá, hogy amikor ez a fénykép készült, magam is mindössze 8 éves voltam. Tehát később az 50-es évek második felében, valamint a 60-as években, már felnőttként ismertem meg az 1942-ben működő testület 3 tagját, akiket örökre szívembe zártam: Molnár Lajos főjegyző urat, Kiss Andor szociális titkár urat és Dóka Bertalan ellenőr urat. A felsorolt személyekkel a sport miatt kerültem kapcsolatba, melynek valamennyien megszállottjai voltak. A KuTE-nak akkor 25 szakosztálya volt, köztük a labdarúgók is, akik a Dél-Alföldi megyék közötti KŐLASZ bajnokságban szerepeltek kiválóan. Azon kívül volt még a településnek egy hasonló bajnokságban szereplő labdarúgó csapata: a "Törekvés". A városi rangadó nézőt is kicsalogatott a mérkőzésre. Molnár Lajos főjegyző úr volt a KuTE elnöke. Az Ő nevéhez fűződik a régi focipálya, az öltözők, mosdók és 200 főre fedett lelátó építése. Ami akkoriban olyan ritka volt, mint a fehér holló. Kiss Andor a KuTE csapatánál a mai fogalom szerint technikai vezető volt, vagyis mindenes, Dóka Bertalan pedig pénztárosként tevékenykedett. Amikor Molnár Lajos főjegyző úr elhunyt, én voltam a KuTE elnöke. A sportkör egy gyönyörű nagy koszorúval búcsúzott, megköszönve emberi nagyságát a sport halhatatlanjának. A felső temető sírkertjében helyeztük végső nyugalomra, kérésemre a volt labdarúgók vitték vállukon koporsóját a ravatalozótól a sírig. Az akkori regnáló sportvezetők, sportolók szinte kivétel nélkül részt vettek a temetésen. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Végül álljon itt a csoportkép névsora, mindazoké, akik 1942-ben vezették Kunszentmárton Községet (titulusaik szöveghűen): Alsó sor: (balról jobbra) Bajnok Mihály Községi Állatorvos, Dr. Kovács Ferenc Községi Orvos, Dr. Gulyás János Ügyvezető Községi Orvos, Hegedűs Mihály Főbíró, Molnár Lajos Főjegyző, Kádár Károly Jegyző, Papp Lajos S. Jegyző A.K.V.H., Pataki Mátyás KÖZIG S. Jegyző, Tóth József II. Bíró. Középső sor: (balról jobbra) Zsíros István KAT. Nyilvántartó, Szabados Miklós Végrehajtó, Fazekas István II. TB. Tanácsos, Harangozó Antal I. TB. Tanácsos, Ambruzs Mihály II. Tanácsos, Bozsik János Közgyám, Kiss József Pénztárnok, Barna János I. Tanácsos, Dóka Bertalan Ellenőr, Benke Sándor Írnok-végrehajtó, Herczeg Antal Rendőrbiztos-díjnok. Felső sor. (balról jobbra) Jakab István segéd iktató, Kurucz József segéd ellenőr, Kiss Andor Szociális Titkár, Tomonitczka József Fogyasztási Adókezelő, Józsa László Végrehajtó- Díjnok, Takács Margit Gépírónő, Szilák Ilona gépírónő, Lengyel Margit gépírónő, Kurucz Kálmán Marhalev. Kez.-Díjnok, Bozóky Attila Népmozg. NYTÓ, Hegedűs Kálmán S. Négpm. nyilvántartó, Kocsis Mihály Rendőrbiztos h. Mindannyiukra egy Vas István idézettel emlékezem: "Kihunyt már minden villany és dereng a ködben a hit: Tudom, valahogy, valahol majd beszámíttatik, Hogy itt éltem és egyszer sem akartam élni máshol, csak itt." Veres István tanácsnok

7 22. szám, december 30. December 14-én 17 órakor a Művelődési Központ nagyterme szolgált helyszínéül két, kunszentmártoni vonatkozású különleges könyv bemutatójának. Az érdeklődőket a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének munkatársai, dr. Simon András docens és dr. Mód László tanársegéd, valamint a tudós és kutató ünnepelt professzor fogadta. Az esemény célja az Olvasó című meglepetés-kötet, valamint a Barna Gábor szerkesztésében megjelent Rítus és ünnep című könyv egyidejű bemutatása volt. Utóbbiban városunk két kiemelkedő szellemiségű személye: Józsa László és Kakuk Mátyás tanár urak is publikáltak. Barna Gábort nem kell bemutatni városunkban, hisz annak szülöttje. Mindannyian ismerjük, tiszteljük és szeretjük őt. Azonban nemcsak szülővárosában illeti személyét, munkásságát tisztelet. Munkatársait, tanítványait, s mindazokat, akikkel valami módon kapcsolatban áll, megérinti hatalmas tudása, emberi közvetlensége, mélységes alázata, amellyel e tudós ember a hivatásához viszonyul. Látogatása aktualitását egy különleges könyv bemutatója adta: munkatársai két esztendeje készülődtek arra, hogy Barna professzor úr hatvanadik születésnapját méltó módon ünnepeljék meg Szeged után szülővárosában, Kunszentmártonban. A kötet címe: Olvasó Tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére. A lelki ráhangolódást a Szent Márton Énekkar Pergolesi Ave Maria című kórusművének előadása jelentette. Majd Kövesdy Zsolt plébános atya üdvözölte a vendégeket, s az egyházközség nevében köszöntötte vendégeivel együtt Barna Gábort, akinek egyúttal köszönetét is kifejezte a jubileumi évben nyújtott segítségért, mindazért, hogy szellemi atyja volt a gazdag programsorozatnak. Az OLVASÓ című könyvet Simon András mutatta be, melyet a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke, a Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola, s annak Gerhardus Kiadója közösen adtak ki, a Vallási Néprajzi Könyvtár 26. köteteként. Kiemelte, hogy a 2009-ben megalakult Bálint Sándor Valláskutató Intézet melynek vezetője Barna Gábor, s egyúttal Bálint Sándor méltó utóda nemzetközi és hazai intézményekkel együttmunkálkodva, kutatásaival lehetővé teszi a multidiszciplináris együttműködésből fakadó új szemléletek érvényesülését. A könyv Barna Gábor kutatási területéhez kapcsolódó írásokból állt össze. A szerzők között egykori és jelenlegi kollégák, régi és mostani hallgatók is fellelhetők. E bő 900 oldalas, tudományos igényességgel összeállított tanulmánykötetben szó van irodalmi, társadalomtudományi, vallástudományi, néprajzai, kultúrtörténeti, nyelvészeti, művelődés- és művészettörténeti kérdésekről, de az anyagi kultúrák témakörei mint pl. a szőlő-, gyümölcstermesztés is helyet kapnak benne. A témák sokszínűsége is a kutató sokoldalúságára utalnak. Barna Gábornak az egész Kárpát-medencét átfogó jelentős kutatásai vannak, melyeket számos publikációban dolgozott fel, így ne lepődjön meg az olvasó, ha nagy nemzetközi kitekintéssel is találkozik a kötetben. Simon András azt is kiemelte, hogy Barna professzor az egyik legszélesebb nemzetközi kapcsolatrendszerrel bíró kutató hazánkban, aki számos nemzetközi intézetnek tagja, rendszeresen szervez nemzetközi, idegen nyelvű konferenciákat, kongresszusokat. Ezért is íródott a könyv alcíme három nyelven (magyar, angol, Kunszentmártoni Hír-Lap 7 Adventi könyvbemutató A könyvbemutatón balról Simon András, Mód László, Barna Gábor, és előttük a bemutatott kötetek Fotó: D.G.E. német). Majd a Barna Gábor tudományos munkásságát felsoroló bibliográfia rövid ismertetésével zárta gondolatait a docens, kiemelve, hogy publikációinak sora 1967-től kezdődik, napjainkig 9 önálló könyve, számtalan, folyóiratokban közölt írás és 416 tanulmány, közlemény jelent meg tollából, valamint 54 könyvszerkesztés kapcsolható nevéhez. A méltatást Mód László, a kötet szerkesztőtársa folytatta, kiemelve az ünnepelt nemzetközi kapcsolatait Kanadától Finnországon át Japánig. A könyv összeállításakor a legtöbb tanulmány Finnországból érkezett az ország minden néprajzi tanszékkel bíró egyeteméről küldtek írást a kollégák. Nem véletlenül, hiszen Barna Gábor tagja a Finn Irodalmi Társaságnak, 2008 óta pedig a finn Tudományos Akadémia külsős tagja, s e minőségében Magyarország egyetlen képviselője. A könyv bemutató utolsó epizódjaként az ünnepelt a reá jellemző szerénységgel és alázattal megköszönte a kedves méltatást, s máris egy másik, a RÍTUS ÉS ÜNNEP című könyv ismertetésébe fogott, melynek kunszentmártoni vonatkozását két szerzője jegyzi. Kakuk Mátyás tanár úr NOMEN EST OMEN a név viselőjéhez kapcsolódó hiedelmek és rítusok kapcsolatát elemezte. Kedvcsinálóként néhány nevet kiemelve a Borbála s az Orbán, illetve saját nevét, a Gábor etimológiáját, jelentését ismertette. Hogy mit jelentenek ezek a nevek s a többi más név? Kérem, lapozzák fel a könyvet. Megtudják, ha elolvassák. Érdemes! Józsa László tanár úr a MINISTRÁNS HAGYOMÁNYOK KUNSZENTMÁRTONBAN című írásával szerepel a kötetben. A forrásértékű munka ráirányítja a figyelmet néhány feledésbe merülő szokásra, rítusra, azok segítő tevékenységére. Mit tudunk papjainkról? Nagyon keveset. És mit az őket segítőkről, mint pl. a sekrestyésről, a ministránsokról? Keveset, pedig a liturgiában nélkülözhetetlen jelenlétük. Józsa László tanulmánya sok olyan mozzanatra irányítja a figyelmet, melynek megismerése hiánypótló. A könyvek megjelenését és kiadását - mások mellett - a kunszentmártoni Szent Márton Plébánia, valamint Mesterszállás önkormányzata is támogatta. E nagy összefogás eredményeként vehetjük kezünkbe az említett tanulmányköteteket. Igazán szép ajándékok közösségünk karácsonyfája alatt. Mi, akik a jelen voltunk e könyvek bemutatóján, sokkal gazdagabban tértünk haza, amint elindultunk oda, mert nagyon sokat kaptunk. Kaptunk számtalan új információt, megtapasztalt emberséget, szelídséget, alázatot és szeretetet, amikor ismét együtt örülhettünk városunk büszkeségeivel. Azokkal, akik hisznek a múlt jelen jövő építésében és a folytonosság fontosságában, megőrzésében, amelyért áldozatos munkáikkal oly sokat tesznek. Ebből a szeretettel végzett áldozatos munkából kaptunk egy kis ízelítőt. Az emelkedett szellemi színvonalú és jó hangulatú estet a Szent Márton Énekkar zenei produkciója zárta. A könyveket a helyszínen kedvezménnyel lehetett megvásárolni. A szerzők szíves dedikációival még értékesebb olvasmányokat vihettek haza a könyvbemutató vendégei. D.G.E.

8 8 KARÁCSONY Karácsonykor Megváltónk, Jézus Krisztus megszületését ünnepeltük. A gimnáziumban 21-én, az utolsó tanítási napon a végzős 12-esek és osztályfőnökeik gyertyái meggyújtásával vette kezdetét a program, melyben hagyomány szerint a 11. évfolyamosok adták a színvonalas műsort. Kunszentmártoni Hír-Lap 22. szám, december 30. ne csak egy napon akarjunk jók lenni, ne csak karácsonykor kövessük Jézus példáját, hanem egész éven át, egész életünkben járjunk azon az úton, melyet ő kijelölt számunkra. A másik embernek, szeretteinknek a legnagyobb ajándék a magunk önajándékozása legyen. -vz- A Zeneiskola a december 19-i nagy sikerű növendékhangversenye után, a 22-én adott karácsonyi koncertjére megtelt a nagytemplom. Az énekkar, a Fúvószenekar, kiegészülve a tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskola énekkarával és Zalay Lídia énekművésszel (Tassonyi Zsolt zongoraművésztanár, karmester édesanyjával) csodálatos dalokkal és zeneművekkel ajándékozta meg a közönséget. A Faragó Sándor hitoktató által betanított pásztorjátékot a hittanosok a Köttön utcai Idősek Otthonában és a nagytemplomban is előadták. A templomi bemutató után Kövesdy Zsolt plébános atya vezetésével a szereplők és a közösség a városi szalma-betlehemben elhelyezték a kis Jézuskát. Az éjféli ünnepi szentmisén a szószékről elmondott szentbeszédében Kövesdy Zsolt atya arra hívta fel a figyelmet, hogy Fotók: Vass Zoltán

9 22. szám, december 30. Kunszentmártoni Hír-Lap 9 60 ÉVES A BÁCSVÍZ Kurdi Viktort a Magyar Víziközmű Szövetség elnökévé választották December 16-án Kecskeméten a cég székházának tanácstermében tartotta évzáró sajtótájékoztatóját a városunkban is a közműves víz- és csatornaszolgáltatást végző BÁCSVÍZ Zrt. A rendezvényen több fontos bejelentést is tettek a vállalat vezetői. Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató, egyben immár a MaVíz elnöke Kurdi Viktor, elnök-vezérigazgató köszöntője után egy kisfilmet vetítettek le, mely a cég 60 éves történetét mutatta be a jeles jubileum tiszteletére december 1-jén alakult meg a Víz, Csatorna és Fürdővállalat Kecskemét városában, mely aztán az idők folyamán növelte hatáskörét, előbb a közvetlen térségben, majd, mint tudjuk, immár három megyére kiterjedően. Ugyanis a Jász-Nagykun-Szolnok megyei önkormányzatok, köztük városunk társulását követően a Pest megyei Apaj is csatlakozott a napokban, így névváltozásra is sor került a sajtótájékoztatót megelőző rendkívüli közgyűlésen. Az Észak-Bács-Kiskun Megyei jelzőt immár elhagyják az elnevezésből, s január 1-jétől BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt. lesz a hivatalos megnevezése a 37 üzemeltetési területen, 44 részvényessel működő vállalatnak. A köztulajdonban lévő cégek közt példátlanul sikeres, közel 500 főt foglalkoztató részvénytársaság a Legjobb Munkahely felmérésben az idén is szép eredménnyel büszkélkedhet: a BÁCSVÍZ bekerült Közép-Kelet-Európa legjobb munkahelyei közé. S egy nappal a sajtótájékoztató előtt történt: az ország száz legnagyobb vízművét tömörítő érdekvédelmi szervezet, a Magyar Víziközmű Szövetség közgyűlésén három jelölt közül nagy többséggel új elnökének Kurdi Viktort, a BÁCSVÍZ Zrt. elnök-vezérigazgatóját választották. Ez egy elismerés is a cégünknek. Elődöm, Szekeres István több cikluson keresztül betöltötte ezt a posztot. Arra még nem volt példa, hogy egy cégtől akár ketten is ilyen jellegű szerepet vállaljanak a Magyar Víziközmű Szövetségben. Ez a cég belső működési folyamatainak, stabilitásának, külső kapcsolatainak egyfajta pozitív visszaigazolása fogalmazott Kurdi Viktor MaVíz-elnökké választásával kapcsolatban. A sajtótájékoztatón szó esett a bevezetendő elektronikus ügyintézés előnyeiről is. Erről Mészáros Marianna, a BÁCSVÍZ Zrt. értékesítési osztályvezetője adott tájékoztatást december 1-jétől a weboldalunkon lehetőség nyílt az elektronikus ügyintézésre is, január 1-től pedig működni kezd az E-ügyfélszolgálati rendszer, melynek bevezetésével célunk, hogy az ügyintézés még probléma-mentesebbé és hatékonyabbá váljon, az oldalon igénybe vehető szolgáltatások széles körével könnyítve meg a kapcsolattartást ügyfeleinkkel. Interneten keresztül lehetőség lesz hibabejelentésre, illetve egyéb ügyfélszolgálati bejelentésre; mint ahogyan időpontfoglalásra az ügyintézéshez, vízmérőállás bejelentésére, de például bárki le is kérdezheti a saját folyószámlája állását az E-ügyfélszolgálaton keresztül. - Hosszú-távú stratégiánkban fő feladatunk a víz- és csatornaszolgáltatás közösségi tulajdonban tartása. Emellett kiemelten kezeljük a szolgáltatási színvonal folyamatos emelését, ügyfeleink, fogyasztóink elégedettségének növelését. Stratégiai céljaink között szerepel a szolgáltatási terület további bővítése: hiszen 2011-ben újabb települések csatlakozása várható a BÁCSVÍZ Zrt.-hez hangsúlyozta a sajtótájékoztatón összegzésében Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató. Vass Zoltán Mészáros Marianna értékesítési osztályvezető Fotók: Vass Zoltán

10 10 Kunszentmártoni Hír-Lap 22. szám, december születésnapját ünnepelte Györgyi néni Farkas Józsefné, született Parcsami Irén Georgina, a sokak által szeretve tisztelt gránitdiplomás tanítónő, Györgyi néni december 18-án töltötte be 95. életévét. Ebből az alkalomból, a szépkorúak iránti megbecsülés kifejezéseként, köszöntötte őt Orbán Viktor miniszterelnök is, akinek díszoklevelét az önkormányzat ugyancsak díszes emléklapjával, virágjával és születésnapi tortájával a városvezetés nevében Wenner- Várkonyi Attila alpolgármester, dr. Hoffmann Zsolt jegyző és Füzesiné Németh Margit anyakönyvvezető adták át. A kedves házi ünnepségen melyen a családból az ünnepelt leánya, Györgyi és férje, Széll Jenő volt jelen, köszöntötte Györgyi nénit Kövesdy Zsolt plébános atya és Józsa László, a katolikus egyházközség világi elnöke, utóbbi úgy is, mint Györgyi néni egykor volt első tanítványa, majd kollégája, hűséges tisztelője. Lapunk nevében Vass Zoltán főszerkesztő fejezte ki jókívánságait. Györgyi nénit lapunkból is jól ismerhetik a kunszentmártoniak, hiszen a nyugdíjas pedagógus klub vezetőjeként a pedagógus napi városi ünnepségek előkészítésében, kollégái érdekében lelkiismeretesen eljárva évtizedeken át meghatározó szerepet vállalt. S hivatásának közmegbecsülésre méltó teljesítéséért ő maga is megkapta nemcsak az arany-, gyémánt-, rubin- és vasoklevelet, hanem éppen tavaly dr. Barkó Endre főiskolai tanár, a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Karának dékánja a gránitoklevelet személyesen nyújtotta át számára a Bartók Béla Teremben megtartott rendezvényen. Az Eötvös József Emlékérem arany fokozatát is átvehette Szolnokon. Györgyi néni mindig is kunszentmártoninak számította magát, lévén a közigazgatásilag akkor idetartozó Szelevényen született, ahol édesapja tanított. A szülői, valamint a példaképeinek tartott nevelők Beszédesi Dezsőné Turcsányi Ilonka és Turcsányi Istvánné Piroska néni hatására választotta ő is a pedagógusi pályát. A Kisvárdai Szent Orsolya-rendi tanítóképzőben tett képesítő vizsgát 1934-ben, korengedéllyel. Az oklevél megszerzése után több évig magánúton tanította a rá bízott tanulókat, mivel az elhelyezkedés az álláshelyek telítettsége miatt nem volt lehetséges. Végre 1941 februárjában az országhoz visszacsatolt Székelyföldön, Tarcsafalván kapott lehetőséget, ahol iskolához kerülhetett. Egy év után közelebbi, román lakosú községbe, Simontelkére helyezték, ahonnan a besztercei megyei népművelési bizottsághoz rendelték, ahol ismeretségbe került gróf Bethlen Béla főispánnal is ben Budapesten vették állományba, de 1945 májusában hazajött Kunszentmártonba, s a helyi a Mátyás király utcai, ill. a Kulacsos iskolában gyakorolta tanítói hivatását 31 éven át. Farkas József igazgató úrral kötött házasságából két gyermekük született, Györgyi tanár, József gépészmérnök, mérnök-tanár lett, öt unokája és négy dédunokája van. Györgyi néni nyugdíjas éveit is aktívan töltötte a nyugdíjas pedagógus klub vezetőjeként lelkesen és lelkiismeretesen tevékenykedve, s ma sincs szinte a városban olyan nemzeti ünnep, kulturális rendezvény, melyet ne tisztelne meg jelenlétével. Szép tartalmas életéhez gratulálunk, jó egészséget kívánunk! Isten éltesse még nagyon sokáig! Vass Zoltán Margarétások köszöntése Fotó: Vass Zoltán Fotó: Vass Zoltán Amint arról lapunk legutóbbi számában beszámoltunk, a Városi Óvoda Epreskerti tagintézményének Margaréta bábcsoportja újra országos első helyezést ért el a Pest megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága által szervezett közlekedési témájú bábversenyen. A kiemelkedő eredményhez gratulált és ajándékot adott át a felkészítő óvodapedagógusoknak és a gyermekeknek Kunszentmárton Város Önkormányzata nevében Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester. A köszöntésen természetesen nemcsak a bábművész-palánták, hanem Pintérné Tóth Mária és Szilágyi Éva vezetésével az egész Margaréta csoport és Smuta Zsoltné óvodavezető is jelen volt, így felvételünket az alpolgármester társaságában valamennyijükről csoportképként elkészíthettük. -vz-

11 22. szám, december 30. Ötven évvel ezelőtt szerezte meg diplomáját dr. Farkas Elek, városunk ismert és elismert állatorvosa, volt önkormányzati képviselő. A jubileum alkalmából a közelmúltban a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán a fél évszázaddal ezelőtt végzetteknek szervezett ünnepség keretében ő is átvehette az ötven éven át kifejtett értékes szakmai tevékenysége elismeréséül számára adományozott Kunszentmártoni Hír-Lap 11 Dr. Farkas Elek Aranyoklevelet kapott díszoklevelet (képünkön). Az elismerést a kar dékánja, dr. Fodor László nyújtotta át az ünnepelteknek. Címoldalunkon az átadás pillanatát megörökítő fotó szerepel, melynek érdekessége még, hogy doktor úr mögött kollégája, dr. Fenyvesi Máté, a Ferencváros legendás labdarúgója, négyszeres magyar bajnok, 76-szoros válogatott játékos, volt országgyűlési képviselő látható. Itt közölt másik képünk ugyancsak az ünnepségen készült doktor úrról, felesége és fia, Lexi társaságában. Dr. Farkas Elek pályafutásáról lapunk következő számában olvashatnak interjút kedves olvasóink. -vz- Áldott új évet kívánunk! Köszönjük, hogy egyházközségünk fenntartásához hozzájárult! Szent Márton Plébánia Átköltözünk! A volt Fantázia Üzletház az új évben új néven, új helyen várja kedves vásárlóit! Új nevünk: PAP(P)ÍRBOLT Új üzlethelyiségünk: a volt SIVI Üzletházban, a Rajziskola mellett! BÚÉK! Szeretettel várunk mindenkit! Pappné Rozika

12 12 Kunszentmártoni Hír-Lap 22. szám, december 30. Szűcs Eszter fotópályázatos sikere A Balatoniwiw.hu internetes honlap Szeretem a Balatont amatőr fotópályázat 2010 című felhívásra 2500 felvételt küldtek be a fényképezés szerelmesei. Köztük volt a kunszentmártoni Szűcs Eszter is (képünkön), aki a helyi gimnázium elvégzése után immár a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tanító szakán harmadéves hallgató. Több kategóriát illetően a két és félezer fénykép közül Podmaniczky Szilárd író, újságíró és Podmaniczky Zsolt fotóművész választotta ki a nyertes alkotásokat. Az ünnepélyes díjátadó a legszebb fotókból összeállított vándorkiállítás megnyitóján lesz februárban. Eszter viszont már megkapta az értesítést, miszerint A Balaton épített csodái kategóriában A Tihanyi Apátság egy másik szemszögből című fotójával (képünkön) I. helyezést ért el! A gimnáziumban volt kedves tanítványomat a Facebookon interjúvoltam meg. - Van komolyabb elképzelésed a fényképezés terén? - Hát jó lenne, de ahhoz először egy komolyabb felszerelés kellene, habár ez a gép se rossz, de nem is a legjobb, meg sokan nagyon jók ilyen téren. De mindenképpen folytatnám, ha további, ehhez hasonló sikerek lennének. - Tanítónőnek tanulsz. Szeretetnél majd e pályán elhelyezkedni? - Ez még a jövő zenéje. De a sminkelés és make up is nagyon érdekel, és egy kozmetikus képesítést is meg szeretnék szerezni. - Sokoldalúságodhoz régóta hozzátartozik a zene és a képzőművészet is. - Igen, 14 évig jártam a kunszenti zenesuliba, voltam 3. helyezett megyei trombita versenyen, s 7 évig játszottam a fúvószenekarban, a gimiben pedig még gitároztam is. Már főiskolásként másfél évig trombitáltam a szegedi fúvószenekarban. Vettem egy hangszert, de már időm sem nagyon van muzsikálni, így majd Boriéké lesz a trombita, s majd én is előveszem, ha egyszer kedvet kapok, hisz azért hiányzik. A rajziskolába 18 év óta viszont a mi napig járok, most már csak zománcozni. A sok-sok kiállítás mellett az ottani legnagyobb szakmai elismerés talán az volt, hogy ki volt állítva a karperecem kétszer az országos tűzzománc biennálén. - Minden eddigi szép eredményedhez, tartalmas művészeti pályádhoz szívből gratulálok, s további sok sikert kívánok! Előbb a még hátralévő főiskolai félévzáró vizsgákhoz, ahogy szokták mondani : kéz és lábtörést! Az eredményhirdetésről és a díjról, amelyet Eszter nyert, az alábbi internet-címen olvashatnak részleteket: hu/profiles/blogs/szeretem-a-balatont Vass Zoltán - Gratulálok, Eszter, a fotópályázaton elért első helyezésedhez, édesanyád tudatta velem a jó hírt! - Köszönöm szépen! - Milyen indíttatásból vettél részt a pályázaton? - Anya hívta fel rá a figyelmem, hogy van egy ilyen felhívás az interneten. S mivel a családdal nyáron Tihanyban voltunk, s természetesen sok képet készítettem, adódott a lehetőség, amivel éltem is. Négy fotómat küldtem el a megadott címre, s a bírálók ezt a különleges látószögből készített képet méltányolták. - Mióta foglakozol fotografálással? - A gimi elvégzése óta. A ballagásra kapott és a spórolt pénzemből vettem meg a gépet, s azóta örökítem meg vele a számomra megkapó látványt. - Mik a kedvenc fotó-témáid? - Szeretem a részleteket, szívesen fényképezem a húgaimat, Borit és Lucát, a virágokat, a fényeket.

13 22. szám, december 30. Kunszentmártoni Hír-Lap 13 RENDŐRSÉGI HÍREK Ismét tanüzem december 14-én bejelentést tett egy vidéki fiatalember, hogy a tulajdonában lévő fekete színű bőrcipőt eltulajdonította ismeretlen elkövető a Kunszentmárton, Vég utcán lévő tanüzem rosszul bezárt öltözőjének ajtajának benyomásával. A cipő az öltözőben lévő pad alá volt elhelyezve. A lopással okozott kár majdnem tízezer forint. A feljelentés után a nyomozók adatgyűjtést foganatosítottak, melynek eredményeképpen már másnap megtörtént a gyanúsított kihallgatása. A sértett részére a cipőt az elkövető visszajuttatta, így a kár is megtérült. Állatkínzás december 19-én 13 órakor a Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány elnöke bejelentette a kapitányságra, hogy december 17-én egy ismeretlen telefonálótól kapott értesítést. A közlés szerint a Kunszentmárton külterületén lévő egyik majorban a birkanyáj gazdátlanul van, sok birka ellési időszakban van, valamint találtak báránytetemeket. Az információk alapján az alapítvány megtette a szükséges intézkedéseket és lefoglaltak több száz birkát, valamint több mint tíz bárányt. Az állatokat az alapítvány befogadó telepére lett szállítva. Az állomány értéke meghaladja az öt millió forintot. Az ügyben állatkínzás vétsége miatt került elrendelésre büntetőeljárás. Ha neki nincs, másnak se legyen Egy férfi december 19-én az esti órákban megjelent a volt élettársa lakásán. A lakásban együttélésük során kialakult anyagi problémákon összeszólalkoztak, mely során a férfi közölte a sértettel, hogy a ház mögötti parkolóban álló személygépkocsija hátsó szélvédőjét be fogja törni. Ezt követően a férfi lement a ház mögötti parkolóba és beváltotta ígéretét, egy kemény tárggyal megdobta a sértett tulajdonát képező személygépkocsit. A cselekmény következtében a jobb hátsó világító berendezés betört, megrongálódott. Ezzel a sértettnek több százezer forint kárt okozott. Vitarendezés december 15-én 17 óra körüli időben a Kunszentmárton, Jászapáti utcában gyalogosan közlekedett a sértett. Egy helyi férfi ezt meglátva elébe futott, majd trágár szavak illetése közepette ököllel arcon vágta. A sértett ennek következtében elcsúszott és a földre esett, majd még a A Körös Horgászegyesület TÁJÉKOZTATÓJA A Körös Horgászegyesület megkezdte a évi engedélyek árusítását. Fontos változás, hogy csak az válthat engedélyt, aki január 10-ig leadja a évi fogási naplót és kitölt egy nyilatkozatot. Az engedélyek ára az alábbiak szerint alakul: Engedélyek az alábbi helyeken válthatók: Ponty Horgászbolt, Rákóczi u. és Váczi Zoltán, Csongrádi u. 58. Ezúton is köszönjük az SZJA 1 %-os felajánlásokat ben is van lehetőség a jövedelemadó 1%-nak felajánlására. Kérjük, ha teheti, segítse egyesületünket és felajánlását a KÖRÖS HORGÁSZEGYESÜLET adószámára utaltassa. A vezetőség 2011-re eredményes horgászatot kívánnak minden horgásznak. Körös Horgászegyesület VEZETŐSÉGE földön fekvése során is többször megütötte és többször bele is rúgott az elkövető. A sértett arca feldagadt és előreláthatóan 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. Sajnos a hírekből is látszik, hogy az emberek egyre gyakrabban intézik el vitás ügyeiket erőszakos módon. Remélem, hogy az ünnepi hangulat minden ember szívét megérinti, és jövőre kevesebb ilyen ügyről tudok beszámolni. Közeleg a szilveszter A polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Kormány rendelet előírásai alapján magánszemélyek kizárólag a játékos (I. osztályba tartozó) pirotechnikai terméket vásárolhatnak, tárolhatnak és használhatnak fel. Ezen szabály alól kivétel a Szilveszter Ünnepe, amikor a kis és közepes (II. és III. osztály) pirotechnikai termékeket is megvásárolhatják, tárolhatják és felhasználhatják. Az elsődleges hanghatást keltő pirotechnikai terméket (petárda) magánszemély nem vásárolhat, nem birtokolhat, nem használhat fel, azaz a petárdák teljes körű tilalma van érvényben, amely tart az év végi ünnepek alatt is. - Játékos pirotechnikai terméket a 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel játékos pirotechnikai terméket A játékos pirotechnikai termék nyilvános rendezvény keretében történő felhasználását a tevékenység megkezdése 3 munkanappal írásban be kell jelenteni a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányságon. - Kis és közepes tűzijáték terméket bomba, tűzijáték bomba mozsárban, és a római gyertya kivételével nagykorú személy december között engedély nélkül megvásárolhatja, birtokolhatja, összesen 3 kg bruttó tömegig tárolhatja, és a használati utasításban meghatározottak szerint szilveszter éjszakáján, azaz december 31-én óra és január óra közötti időtartamban, felhasználhatja. Az év más időszakában kizárólag pirotechnikus, a megyei rendőr-főkapitányság engedélyével használhatja fel. Minden olvasónak békés, boldog újesztendőt kívánok! Hegedűsné dr. Barath Éva r.őrgy. hivatalvezető HORGÁSZAT A Kunszentmártoni Horgász Egyesület 2011.évi klubfoglalkozásai Kunszentmárton Batthyány L.u.14. szám alatti HORGÁSZHÁZBAN, január 19-től május 11-ig tartanak szerdai munkanapokon. Ekkor van lehetőség 2011.évre horgászengedélyek megújítására, új belépők fogadására. Fogási naplók leadásának határideje január 10. Köszönetnyilvánítás: Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1%-át a Kunszentmártoni Horgász Egyesület részére ajánlották fel. A befizetett összeget horgászattal kapcsolatos környezetvédelemre használjuk fel. Eredményekben gazdag, boldog, békés új esztendőt kíván a VEZETŐSÉG

14 14 LABDARÚGÁS Labdarúgó játékvezetői tanfolyam Megkezdődött Kunszentmártonban a labdarúgó játékvezetői tanfolyam. Az Anna Cukrászda és Pizzériában Szabari Miklós játékvezető tartotta az első foglalkozást a Tiszazugból résztvevő hallgatóknak. A tanfolyam január 5-én folytatódik, és hetente ismerkednek a játékvezető jelöltek a labdarúgás játékszabályaival és a játékvezetők jogaival és kötelességeivel. A vizsgákat várhatóan március első hetében tartják, és a sikeresen vizsgázók már azonnal bekapcsolódhatnak az utánpótlás bajnokságokba. PF. SAKK Fotó: Pálinkás Ferenc Városi sakkbajnokság 2010/11. őszi forduló A KuTE Sakkbarátok köre és a József Attila Könyvtár által megszervezett és megrendezett Városi Sakkbajnokság őszi fordulója november 9-én véget ért. A bajnokság színvonalában elérte az előző évek színvonalát, sok érdekes eredmény született. Végül is a bajnokságot az ősszel meglepetésre Tari János (képünkön) nyerte. A sporttárs a jó versenyzők egyike, de eddigi eredményei a dobogós helyekre bizonyultak elégnek. A második helyen egy régi új sporttársunk végzett Gyóllai András nyugdíjas tanár úr személyében. Fiatal sakkozóink is bontogatják szárnyaikat, az idősebb sakkozókat sok esetben jól megszorongatták, sőt még pontot is szereztek tőlük. Végeredmény: 1. Tari János 4,5 pont, 2. Gyóllai András 4 pont, 3. Koszó Béla 3 pont, 4. Kiss István 1,5 pont, 5. Ambruzs Sándor 1 pont, 6. Pálinkás Donát 1 pont. Köszönet a segítőknek a segítségért. Külön köszönet Koszó Bélának, a versenybizottság elnökének a lelkes munkájáért. Herczeg László és Szabó Imre szervezők Kunszentmártoni Hír-Lap 22. szám, december 30. KÉZILABDA NÉVADÓ SZPONZORA LETT A KÉZILABDA CSAPATNAK Mostantól: Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub december 17-én este a városi Dani Margit Sportcsarnokban tartotta őszi évadzáró rendezvényét a kézilabda csapat, amely jelenleg a megyei bajnokság első helyezettje. A klub elnökségén és a csapat tagjain kívül meghívott vendégként jelen voltak az UniTrade M&M Kft. tulajdonosai: Makra Tibor ügyvezető és felesége, Anikó aszszony, valamint dr. Czuczi Mihály polgármester, Wenner-Várkonyi Attila alpolgármester, dr. Fazekas Margit és Sárközi György önkormányzati képviselők, illetve Vass Zoltán szakreferens. Szánthó Ferenc klub elnök megnyitó s egyben évértékelő beszéde után örömteli bejelentést hallhattunk, az UniTrade M&M Kft. névadó szponzora lett a kézilabda csapatnak. Az erről szóló megállapodás ünnepélyes, helyszíni aláírása után csapatunk új neve: Kunszentmárton UniTrade Kézilabda Sport Klub lett. A megállapodás értelmében tavasszal már új mezben és melegítőben játszhat a kézilabda csapat a megyei bajnokságban, illetve annak sikeres befejezése után, a reménybeli NB II-es szereplés során további támogatásra is számíthat. Kunszentmárton város gazdasági díjasa, Makra Tibor elmondta, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére, s különösen arra tekintettel, hogy szisztematikus munkával a cég már a válság után felfelé ívelő pályán van, örömmel támogatják a csapatot. Ezt követően Kiss A játékosok nevében köszönetet mondó Kiss József, aki lapunkat rendszeresen tudósítja a kézilabda csapat szerepléséről József a kézilabda játékosok nevében köszönte meg Makra Tibor ügyvezető és az önkormányzat segítségét, majd dr. Czuczi Mihály gratulált a csapat őszi szerepléséhez. Az ugyancsak jelen lévő Lestyán Pál, a Nagyrét Farm Kft. ügyvezetője, a csapatban játszó Lestyán Zsombor édesapja szólt elismeréssel az együttes teljesítményéről, s további támogatásáról biztosította a klubot. Szarvasi szponzora is van tehát a kunszenti kézilabdának! Végül a csapat edzője, Varga István értékelő, elemző gondolatai hangzottak el. A beszédek után egy ízletes vacsorát fogyaszthattunk el, melynek elkészítéséért külön köszönet Benke Zoltánnak. Az este a csapattagok kötetlen beszélgetésével zárult. Kiss József (Lapzárta után kaptuk a hírt Szánthó Ferenctől: a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány pályázatán is sikerült 120 ezer Ft-ot nyernie a kézilabda klubnak a szerk.) A névadó szponzori szerződés ünnepélyes aláírása utáni kézfogás: Szánthó Ferenc elnök és az UniTrade tulajdonosai: Makra Tibor és Anikó asszony Fotók: Vass Zoltán

15 22. szám, december 30. Kunszentmártoni Hír-Lap 15 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS, MEGEMLÉKEZÉS Az út véges és a végtelen között egy rés, ez a miénk, ez a halálunk. Köszönetet mondunk mindazon rokon, barát, ismerős szomszéd, osztálytárs és kolléga felé, akik a drága férj, édesapa, nagypapa VARGA DEZSŐ búcsúztatására eljöttek, elhozták szeretetük virágát és gyászunkban osztoztak. Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal, segítő szándékukkal hozzájárultak a szertartáshoz. a gyászoló család GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KURUCZ ANDRÁS nyomdász életének 89. évében hosszas betegség után elhunyt. A gyászoló család Lázi Zsolt és Kövér Anikó gyermeke Nelli Fazekas László és Nyíri Katalin gyermeke Dóra Karina Huszák Zoltán Csaba és Révész Andrea gyermeke Dávid Márk IMPRESSZUM Kunszentmárton Önkormányzatának kétheti lapja Kiadja: Kunszentmárton Város Képviselő-testülete Cím: Kunszentmárton, köztársaság tér 1. Tel.: 56/ Szerkeszti: a szerkesztő bizottság Főszerkesztő: Vass Zoltán Felelős kiadó: Kunszentmárton Város Képviselő-testülete Nyomdai munka: Lantos Nyomda és Kiadó Kft., Kunszentmárton Az olvasói véleményként beküldött írások és a hirdetések tartalmáért a szerkesztőség felelősséget nem vállal. Eladó 4 m-es üvegszálas csónak szállító kocsival. Ugyanitt Tomos 4-es csónakmotor eladó! Érdeklődni: 06-30/ *** Kunszentmárton Széchenyi lakótelepen felújított, külön mérőórás, földszinti lakás eladó. Érdeklődni 8-12 óra és óra között az 56/ telefonon lehet. *** Eladó egy lakható, de felújításra szoruló családi ház Kunszentmárton, Alkotmány u. 18. sz. alatt. A lakás 3 szoba, 1 üvegezett veranda, konyha, fürdőszoba, wc, kis kamra, nagy kamra, előszoba, /~150 m 2 / helyiségekből áll. Gazdasági rész 2 kamra, disznó és tyúkól. A kert 1024 m 2 + a ház. Az ingatlanon található: víz, villany, gáz, kábel tv., telefon, szennyvíztároló. Családi okok miatt sürgősen eladó. Irányár: Ft. Tel: 06-84/ ; 06-30/ *** Széchenyi lakótelepen Z/2 épületben 4. emeleten 2 szobás, külön vízórás lakás reális áron eladó. Telefon: 06-30/ *** Kunszentmárton főterén lévő (Kerületiház u. 1.) kétszobás (parkettás), nagy konyhás, előszobás, WC, fürdőszobás HÁZ ELADÓ! Mindenhez 2 percre! Kis kert és pince tartozik hozzá. Érd.: Pataki Éva 06-20/ , mail.com. Ár: Ft.- *** Eladó 3 szobás (107 m 2 ) felújítandó családi ház a Nádor utcában, 910 m 2 kerttel és 30 m 2 melléképülettel. Víz, villany, gáz, telefon. Ár: Ft. Varga Erzsébet Tel.: 06-30/ *** Szalagavatóra ill. más ünnepi rendezvényre táncruhák kölcsönözhető. Tel.: 06/70/ *** Következő lapzárta január 19. ÜGYELETEK KUNSZENTMÁRTONBAN Központi orvosi ügyelet Mátyás király u. 21/a, Tel.: Hétköznap: tól másnap reggel 7.30-ig Hétvége: péntek délután tól hétfő reggel 7.30-ig folyamatos Gyógyszertári ügyelet január 1-2, 15-16, : Kéki Gyógyszertár január 8-9, : Kossuth Gyógyszertár Állatorvosi ügyelet január 1-2.: Dr. Sugár Edit Tiszasas Rákóczi u. 5. január 8-9.: APRÓHIRDETÉSEK T.: 56/ ; 30/ Dr. Viszkok Márta Mesterszállás Szabadság u. 1/a. T.: 70/ január : Dr. Tálas Sándor Kunszentmárton Bethlen G. u. 23. T.: 30/ január : Dr. Terhes Vilmos Kunszentmárton Petőfi u. 16. T.: 56/ ; 70/ január : Dr. Nagy Lajos Csépa Béke u. 54/a T.: 56/ ; 30/

16 - GUMISZERELÉS ÉS CENTÍROZÁS - klíma feltöltés, javítás, tisztítás - teljes körű autójavítás és szervizelés - diagnosztika - futómű, fék, motor, kuplung, stb. - műszaki vizsgára felkészítés, teljes lebonyolítás - önindító, generátor javítás - riasztó, központi zár beszerelés - olaj csere teljes átvizsgálással - szélvédő csere Kunszentmárton, Mátyás király utca 33. Tel/Fax: 06-56/ Nyitva tartás: H-P: ; Sz: ; V: zárva Üzletünkben értékesítési pont működik! Nyitva tartás: H-P: ; Sz: (páros héten) KIBŐVÜLT KÍNÁLATUNKBÓL: - háztartási kisgépek - szépségápolási kisgépek - hűtőgépek - mosó és szárító gépek 2011-ben is szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! Kunszentmárton belterületén ingyenes kiszállítással! BIZTONSÁG Autósiskola 5440 Kunszentmárton Rákóczi út / Ny.Sz: MAGAS SZÍNVONALÚ SZÁMÍTÓGÉPES ELMÉLETI KÉPZÉS, OTTHONI TANULÁS INTERNETEN KERESZTÜL, TANKÖNYVEK NÉLKÜL, MAXIMÁLIS IDŐKIHASZNÁLÁS A VEZETÉSI ÓRÁN, RÉSZEG SZEMÜVEG A RUTIN PÁLYÁN, ÉJSZAKAI VEZETÉS, FOLYAMATOSAN INDULÓ TANFOLYAMOK, NAGY ÁRKEDVEZMÉNYEK AZ ÉV ELSŐ TANFOLYAMÁ- RA!!! TANFOLYAM KEZDÉS: ÓRA VÁROM AZOK JELENTKEZÉSÉT, AKIK IGÉNYESEN ÉS MAGAS SZINTEN SZERETNÉK ELSAJÁTÍTANI A VEZETÉS FORTÉLYAIT. RÉVÉSZ TAMÁS ISKOLAVEZETŐ-OKTATÓ

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS 2012. JANUÁR 26. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM BÓDI FERENCÉK SIKERE MOSZKVÁBAN ÁLLAMI IRÁNYÍTÁSBA KERÜLT A TŰZOLTÓSÁG JUHÁSZ BÉLÁNÉ ILONKA NÉNI 95 ÉVES HAGYOMÁNYOS ÓÉVBÚCSÚZTATÓ FUTÁS

Részletesebben

50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Balogh Géza és Balogh Gézáné Andó Éva április 2-án családjuk és rokonaik körében ünnepelték 50. házassági évfordulójukat.

50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Balogh Géza és Balogh Gézáné Andó Éva április 2-án családjuk és rokonaik körében ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. 2011. ÁPRILIS 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 50 ÉVES HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓ Balogh Géza és Balogh Gézáné Andó Éva április 2-án családjuk és rokonaik körében ünnepelték 50. házassági

Részletesebben

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN

MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN Ára: 150 Ft 2012. OKTÓBER 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 18. SZÁM MEGEMLÉKEZÉS AZ OKTÓBER 23-I NEMZETI ÜNNEPEN ÁLLATOK VILÁGNAPJA A SZENT ANNA ÓVODÁBAN SÁRKÖZI DÁVID, A SIKERES IFJÚ LOVAS

Részletesebben

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE

SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 2011. AUGUSZTUS 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM SZENT ISTVÁN ÜNNEPE AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE VITÉZ TREMBECZKY ISTVÁN 90 ÉVES FAZEKAS JÁNOS A VÁROS TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJA KITÜNTETETTJE

Részletesebben

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk

MARGITKA NÉNI KÖSZÖNTÉSE 97. születésnapja alkalmából köszöntötték Majzik Jánosnét. Beszámolónk 2011. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM MÁRCIUS 15-ÉN, NEMZETI ÜNNEPÜNKÖN Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett hagyományos városi megemlékezésről

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2.

BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. 2012. FEBRUÁR 15. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN SAJTÓTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS BEKÖSZÖNTÖTT A KEMÉNY TÉL Fotók: Vass Zoltán Hóhelyzet Kunszentmártonban Mínusz 20

Részletesebben

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk

Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Ára:150 Ft 2013. ÁPRILIS 5. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Városi megemlékezés március 15-én Fehérbe borult nemzeti ünnepünk Március idusa a legzordabb téli napokat megidéző ítéletidővel

Részletesebben

2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ

2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ 2012. FEBRUÁR 29. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM SZALAGAVATÓ Fotók: Vass Zoltán KOLLÁR AUTÓSZERVIZ Kunszentmárton, Pozsonyi utca 10. Tel.: 06-56 / 461-710; 06-70 / 332-13-34 A megszokott

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

10 millióból kétszer, háromszor annyit...

10 millióból kétszer, háromszor annyit... 2006. Első szám FA R S A N G K E Z D É S F O C I V A L Január 13-án délután nagy sikerrel zajlott a Sportcsarnokban a Farsangi Kupa, melyen Jász-Nagykun-Szolnok megye polgármesterei, képviselői, valamint

Részletesebben

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK

CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS ORSZÁGOS DÖNTŐN BIZONYÍTOTTAK 2011. MÁRCIUS 16. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM POLGÁRI VÉDELMI KIÁLLÍTÁS CZUCZI ANTAL A PÁRIZSI MEZŐGAZDASÁGI VILÁGKIÁLLÍTÁSON Országosan egyedülálló tárlat nyílt meg a volt Körös

Részletesebben

2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 2012. MÁRCIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM 1848/49 FORRADALMÁRA ÉS SZABADSÁGHARCÁRA EMLÉKEZTÜNK BENYÓ GYÖRGYÖT "ALSÓ-TISZA VIDÉKÉRT EMLÉKÉREMMEL" TÜNTETTÉK KI BALLA MARGIT "PRO

Részletesebben

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA Ára: 150 Ft 2012. MÁJUS 31. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJA ÚJ TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁKKAL GAZDAGODOTT VÁROSUNK TOUR DE TISZA-TÓ A MŰVÉSZETOKTATÁS ÜNNEPE A 2011/2012.

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM. Fotó: Vass Zoltán

2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM. Fotó: Vass Zoltán 2011. JÚNIUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XII. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM ELBALLAGTAK A NYOLCADIKOSOK Június 18-án a Városi Általános Iskolában tanévzáró ünnepséget tartottak, amikor is három nyolcadik osztály

Részletesebben

SZENT MÁRTON ÜNNEPÉN VÁROSUNK ÚJ DÍSZPOLGÁRAI VENDÉGÜNK VOLT A LISZT FERENC KAMARAZENEKAR

SZENT MÁRTON ÜNNEPÉN VÁROSUNK ÚJ DÍSZPOLGÁRAI VENDÉGÜNK VOLT A LISZT FERENC KAMARAZENEKAR 19. szám, 2012. november 28. Kunszentmártoni Hír-Lap 1 Ára: 150 Ft 2012. NOVEMBER 28. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 19. SZÁM SZENT MÁRTON ÜNNEPÉN VÁROSUNK ÚJ DÍSZPOLGÁRAI PROF. DR. BARNA

Részletesebben

www.gordiusz95zrt.hu NYÁRI NAPKÖZI TÓTH ADRIENN ÖTTUSÁZÓ OLIMPIKONUNK 2012. AUGUSZTUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 14.

www.gordiusz95zrt.hu NYÁRI NAPKÖZI TÓTH ADRIENN ÖTTUSÁZÓ OLIMPIKONUNK 2012. AUGUSZTUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 14. Ára: 150 Ft 2012. AUGUSZTUS 30. KÖZÉRDEKŰ ÖNKORMÁNYZATI LAP XIII. ÉVFOLYAM, 14. SZÁM AUGUSZTUS 20. ÜNNEPÉN BURZON LOVASVERSENY NYÁRI NAPKÖZI TÓTH ADRIENN ÖTTUSÁZÓ OLIMPIKONUNK www.gordiusz95zrt.hu AUGUSZTUS

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális

A téli szünetet megelõzõen. átadták a Munkácsy Mihály Általános Iskola felújított épületét. A Pápa Munkácsy Mihály Általános Iskola infrastrukturális Pápa és Vidéke 2012. január 12. Közéleti hetilap X. évfolyam 1. szám Elkészült Várkertfürdõ gyógyászati épülete Átadták Munkácsy-iskola felújított épületét A téli szünetet megelõzõen ünnepélyesen átadták

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN

A tartalomból: Évfordulók ...SEMMI SINCSEN INKÁBB SZÍVEMEN MINT GYERMEKEIMNEK, 'S BIBLIO-THECAMNAK ÁLLAPOTTYOK; AZOKBAN KÍVÁNOK HOLTOM UTÁNN A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. NOVEMBER XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM Emlékeztünk 2 Mihály-napi vásár 3 Vargha Gyula 4 Nálunk történt 5 Iskolai események 7 Ülésterembõl jelentjük 8 Tájékoztató

Részletesebben

T ö k ö l i T ü k ö r

T ö k ö l i T ü k ö r T ö k ö l i T ü k ö r XXii. évfolyam 1. szám a helyi önkormányzat lapja 2011. március A nemzet mi vagyunk Kevés ilyen nemzet van, mint a magyar, amelynek 1000 éve küzdenie kell a fennmaradásáért. Bi zo

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7.

Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal. Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége és Hende Csaba, Honvédelmi Miniszter 7. XX. évf. 2011. december BUDAKESZI BUDAKESSER STADTANZEIGER HÍRMONDÓ http://hirmondo.budakeszi.hu Isten éltessen minden szépkorút! 9. oldal Budakeszin járt Makrai Katalin, a köztársasági elnök felesége

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben

Parlamenti választás: Tolnán is Fidesz fölény

Parlamenti választás: Tolnán is Fidesz fölény XXIV. évfolyam 4. szám Tolnán is a Fidesz KDNP-t támogatták a legtöbben voksaikkal az április 6-án rendezett országgyűlési választáson. A város 13 választókörzetében összesen 5502-en jelentek meg a szavazáson,

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

Gyűlölet kopogtat ajtónkon. Leváltották a rendőrkapitányt GYARMATI HÍREK. A bátorság, hûség, hõsiesség emlékfutása. 2012.

Gyűlölet kopogtat ajtónkon. Leváltották a rendőrkapitányt GYARMATI HÍREK. A bátorság, hûség, hõsiesség emlékfutása. 2012. Leváltották a rendőrkapitányt Gyűlölet kopogtat ajtónkon GYARMATI HÍREK Hídépítők Balassagyarmat ingyenes közéleti havilapja IX. évfolyam 7. szám A bátorság, hûség, hõsiesség emlékfutása GYARMATI HÍREK

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT IV. évfolyam 1 2. szám 2009. január 23. Ingyenes információs lap ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT Közel 1 milliárd forintból oldódhat meg a legkritikusabb területek csapadékvíz-elvezetése K özel kilencszázmillió

Részletesebben