K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: Ft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2006. FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: 100.- Ft"

Átírás

1 ... Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József K I S B É R I Ú J S Á G HÁNTA, KISBÉR KÖZÉLETI LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM FEBRUÁR-MÁRCIUS ÁRA: Ft I s m e r j ü k meg m i n é l jobban e g y m á s t! Tartalomból: Ismerjük meg minél jobban egymást! Kisbér Város Képviselő-testülete január 23-ai ülésének kivonata Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda Vezetőjének tájékoztatása Vörös kakas Kisbéren Férfinapa Nyugdíjasok Klubjában Könyvajánló a Városi Könyvtár legújabb könyveiből Ünnepi beszélgetés Illés Józsefné tanítónővel Horgászközgyűlés Fashion Dance Hip Hop tánc Kisbéren Velünk élő történelem Jótékonysági bál Hántán Drága Cilike A hideg idő háziállataink számára is végzetes lehet VII. kisbéri farsang február 24. "Katonai Hagyományok Őrzése" Sakk 2005/2206. évi Teremlabdarúgó bajnokság állása a VIII. forduló után Kisbéri Motoros Baráti Kör... a jövő nincs teljesen hatalmunkban, viszont n e m áll teljesen hatalmunkon kívül sem." Epikurosz A kivetkező szám megjelenésének napja: március 29. Lapzárta: március 22. F O G A D Ó N A P O K Dr. Udvardi Erzsébet polgármester: Kisbér: 9-12-ig Hánta: ig Belány Róbert alpolgármester Kisbér 9-12-ig Cser Tamás alpolgármester Kisbér 9-12-ig Árvai József jegyző: Kisbér: 9-12-ig Lovasi Péter rendőrkapitány Kisbér: 9-12-ig Azt tartja a mondás, a családját nem, csak a barátait válogathatja meg az ember. Ez rendben van. De hogyan választ magának barátot egy város? Ráadásul, ezt a városok közötti együttműködést testvérvárosi kapcsolatnak hívják. Akkor, hogyan is van ez? Hát például úgy, ahogyan Kisbér, és az erdélyi Aranyosgyéres tette. Míg az akai polgármesteri hivatalban, a vendégek érkezésére vártunk arra kértem dr. Udvardi Erzsébet, kisbéri polgármestert értékelje a látogatást, s a két város kapcsolatának alakulását: - Az erdélyi város kezdeményezte a kapcsolatot. Meg is hívtak bennünket tavaly augusztusban a Városi Napokra. Nagyon barátságosan fogadtak bennünket, s már akkor megállapodtunk abban, hogy ők is megismerkednek városunkkal, az önkormányzattal, s ezt követően hivatalos formába öntjük az együttműködést. Jó politikus a polgármester úr, a testvérvárosi kapcsolatokat messze a világba ki akarja terjeszteni. Elmondta, hogy azon kevés romániai városok egyike az övék, amelyeknek Törökországban, Észak-Európában és Spanyolországban is vannak testvérvárosaik. A városból 4000 ember dolgozik Spanyolországban. Nyakukba vették a világot, hogy boldoguljanak. Természetes, hogy a város is nyitni akar a világ felé. Magyarországon már Mohács a testvérvárosuk. Úgy tapasztaltam, hozzánk is nagy szeretettel jöttek. - Kisbérnek miért fontos ez a kapcsolat? - Elkötelezettségünk, hogy a Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben testvérvárost keresünk. Kárpátalján még csak egy tapogatózó látogatás volt, amikor az árvízkárosultaknak egy kis segítséget vittünk. A felvidéki Gúta után ez az együttműködés Aranyosgyéressel, nagyon jó lenne. - A négy nap nyilvánvalóan kevés volt arra, hogy mindent megmutassanak a vendégeknek. - Igyekeztünk a gazdasági és kulturális értékeinket, a lehetséges együttműködési területeket bemutatni. Az ipari park nagy cégeinél is jártak. Az U-shinnál meglepődve látták, hogy az általuk feldolgozott termékként ideszállított réz, itt csak nyersanyag, további feldolgozás után sokkal többért eladható. A vendégeink világjárta, nagyon tapasztalt gazdasági szakemberek is, nemcsak várospolitikával foglalkoznak. Érdekelte őket, hogy a gazdaságban miként tudnánk együttműködni. Mi hogyan használjuk ki a turizmusban rejlő lehetőségeket. Úgy érzem, a rövid látogatás során megerősödtek abban, hogy a későbbiekben normális, barátságos, minden nemzetiségi politikán túlmutató együttműködést folytathatunk. Én úgy gondolom, jól döntött a kisbéri képviselő-testület, hogy egy ilyen nemzetiségű várossal köt testvérvárosi szerződést. (Az erdélyi város lakosságának mintegy 20 százaléka magyar.) Így egyrészt mód lesz arra, hogy a román kultúrát is megismerjük, másrészt az ottani magyarokat segítsük, felkaroljuk. - Miért éppen Kisbérrel keresték a kapcsolatot? - kér tetszettek a lovardák, Bábolnán, Kisbéren. A kisbéri ipari park két nagy japán cégét látva elhatároztuk, Aranyosgyéresen is ki kell alakítanunk egy ilyen ipari területet. A programból, amit a polgármester asszony szervezett nekünk, sokat tanultunk. Voltunk néhány iskolában is, nemcsak Kisbéren, hanem a környező falvakban is. Amiket ott láttunk, az nálunk az oktatásban csak a nagy városokban történik. Mi is meghirdettünk szociális és oktatási programokat, amiket uniós támogatással szeretnénk megvalósítani, s amititt a térségben láttunk, az jó példa számunkra. Érzékeltük azt is, hogy az önkormányzatban dolgozóktól sok munkát követel a pályázatok megírása. - Hogyan folytatódik a két város kapcsolata? - Reméljük, hogy a testvérvárosi megállapodás formaságait a közeljövőben kidolgozhatjuk. A már em deztem Vasinca Ioan, aranyosgyéresi polgármestert, a négynapos bakonyalji látogatás végén, amikor Tulai Ioan alpolgármester, és lített gazdasági Moldvoy Lajos, az EU iroda vezetőjének társaságában, Akával ismerkedett. - Az a célunk, hogy az országon kívül, minél több településsel legyen testvérvárosi kapcsolatunk. Főként kulturális, gazdasági és közigazgatási téren. A legfőbb az, hogy a város lakóinak minél szélesebb kapcsolata legyen a külfölddel. Önkormányzatunknak az a törekvése, hogy a város egyoldalú ipari termelését bővítse. Ezért lengyel, szlovák és magyar ipari parkokat néztünk meg. Tatabányán jártunk egy alkalommal, ahol egy ismerősünk azt javasolta, Kisbérrel építsünk ki testvérvárosi kapcsolatot. Amit rövid látogatásunk alatt láttunk, nagyon hasznosnak ítéljük. Nagyon együttműködésen kívül nagyon fontos, hogy a lakosságot, a gyerekeket, a családokat hozzuk közelebb egymáshoz, a sport, a kulturális kapcsolatok révén. Az a legfontosabb hogy a két térség lakói minél jobban megismerjék egymást. Most az első lépéseket megtettük, a jövőben tovább erősíthetjük a barátságot. Gáspár Mária

2 2 KISBÉRI ÚJSÁG február-március Kisbér V á r o s Képviselő-testülete január 23-ai ülésének kivonata A képviselő-testület - határozat hozatal nélkül - egyhangúlag elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést és a két testületi ülés közötti eseményekről adott tájékoztatást. Dr. Udvardi Erzsébet polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy megtörtént a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó szerződés aláírása Budapesten a Büchl Hungária Kft. és a ÖKO-Pannon KHT. között. Az önkormányzat ez követően írja alá a szerződést a Büchl Hungária Kft-vel, ez folyamatban van. Tájékoztatást adott még arról, hogy sajnos sok probléma volt a városban a nagy hó miatt úgy a gépkocsis, mint a gyalogos közlekedés terén. December 30-án különösen kaotikus állapotok voltak a városban, mivel az autópályán történt baleset miatt a közlekedést Kisbér felé terelték, a város útjai teljesen bedugultak. Kisbér Város Képviselő-testülete felkérte az Oktatási és Humánpolitikai, valamint a Gazdasági és Műszaki Bizottságát, hogy a képviselő-testület június havi ülésére készítsenek lakhatási, lakásmegoldási koncepciót. A testület rendeletet alkotott a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról. A rendelet bevezető része kiegészült a "helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított évi LXV. tv (1) bekezdése" szövegrésszel. A rendelet 3/A. az alábbi (6) és (7) bekezdéssel egészült ki: (6)Szociális bérlakásra határozott idejű bérleti szerződés köthető, amelynek időtartama 4 év, kivéve, ha a bérlő ettől rövidebb idejű bérlakást kér. (7) A lakásbérleti jogviszony a bérlő kérelmére folyamatban lévő lakásépítés vagy vásárlás miatt - egy alkalommal - újabb 2 éves időtartamra meghosszabbítható, abban az esetben ha a) a bérlő az (1) és (2) bekezdés szerinti szociális helyzete alapján önkormányzati szociális bérlakásra továbbra s jogosult és b) lakbér tartozása nincs. A Képviselő-testület módosította a szociális és gyermekvédelmi ellátásról szóló 16/2005. (XI.7.) sz. rendeletét az Őszi Napfény Idősek Otthonában fizetendő intézeti térítési díj vonatkozásában és az intézeti térítési díjat ,- Ft/fő/hó-ban állapította meg. Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról is döntöttek. Az elfogadott rendelet szerint a képviselő-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére 2 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ. A polgármester akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülésének összehívására az általános helyettesként megjelölt alpolgármester jogosult. A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének fő számairól adott tájékoztatót elfogadta, az intézményvezetőkkel történt ismételt egyeztetés után a költségvetési javaslat a testület elé kerül. Kisbér Város Képviselő-testülete az Oktatási és Humánpolitikai Bizottság véleményét figyelembe véve a Táncsics Mihály Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola alapító okirata módosítási kérelmét elfogadta. Az alapító okirat 7.2 pontja az alábbiak szerint módosult: A szakközépiskola feladata: általános, közgazdasági és informatikai ismeretek oktatása, érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok és a szakképző évfolyam megkezdésére való felkészítés - 4 évfolyamos általános képzés szakmacsoportos alapozó oktatással (TEÁOR 80.22) - 1 vagy 1,5 vagy 2 évfolyamos nappali tagozatos szakképzés a szakma típusától és az előképzettségtől függően, mely OKJ vizsgával zárul. (TEÁOR 80.22) Az indítható szakképző évfolyamok: Számítástechnikai szoftverüzemeltető; Számítástechnikai programozó; Gazdasági informatikus; /1 Informatikai hálózati rendszertelepítő; Számítógép-kezelő (használó); Banki szakügyintéző szak; Pénzügyi-számviteli ügyintéző; Vállalkozási ügyintéző; Irodavezető; Marketing és reklámügyintéző; Menedzserasszisztens; gazdasági informatika II. Utasította a Hivatalt, hogy az intézmény alapító okiratát foglalja egységes szerkezetbe és a MÁK- nak, valamint az intézmény vezetőjének küldje meg. Jóváhagyta a Táncsics Mihály Gimnázium és KSZKI pedagógiai programjának kiegészítését az előterjesztés szerint. Kisbér Város Képviselő-testülete 1.) Az önkormányzat tulajdonában levő irodahelyiségek bérleti díját az alábbiak szerint kívánta megállapítani március 01. napjától: Ügyvédi Iroda (dr. Csányi Margit) nettó Ft/hó Hánta Posta nettó Ft/hó. 2.) A Batthyány téren található garázs alatti területek bérleti díja július 01. napjától nettó Ft/m2/év A földterületek eladási árát nem módosította, az évre vonatkozóan továbbra is nettó Ft/m2 összegben állapítja meg. 3.) Farkas Csaba Kisbér, Zrínyi u. 1. sz. alatti lakos részére az önkormányzat tulajdonában levő 1615/1 hrsz-ú ingatlanon történő telki szolgalom gyakorlásáért évre vonatkozóan nettó Ft/év összegű díjat állapított meg, mely december 31. napjáig van érvényben. 4) Garázsok bérleti díját nettó Ft/hó összegben állapította meg március 01. napjától. Kisbér Város Képviselő-testülete nem kívánta értékesíteni a tulajdonában levő 50/1 és 50/2 hrsz-ú (vásártér) ingatlanokat, tekintettel arra, hogy június 30. napjáig érvényes bérleti szerződés van a területre vonatkozóan. A hosszú távú bérlet vonatkozásában egyelőre nem kívánt nyilatkozni a képviselő-testület, amennyiben a bérlő a hosszú távú elképzeléseit komolyan gondolja, azt mindenképpen támassza alá fejlesztési tervvel, látványtervvel és a képviselő-testület ennek ismeretében dönt az esetleges hosszabb távú bérleti szerződés megkötéséről. A Város Képviselő-testülete Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármestere javaslatával élve Trianoni emléktábla elhelyezését rendelte azi. világháborús emlékműnél. Utasította a városigazgatót, hogy intézkedjen a tábla elkészítéséről, a táblára kerülő szöveget véleményezés céljából terjessze a testület elé. A Képviselő-testület Kisbér várossá nyilvánítása 20. éves évfordulójáról a Petőfi Sándor Általános Iskola fennállásának megünneplésére június között szervezendő ünnepségsorozat keretében kíván megemlékezni. Kisbér Város Képviselő-testülete alpolgármestereket választott. Dr. Udvardi Erzsébet polgármester Belány Róbertet, és Cser Tamást kérte fel a tisztségre és jelölte a testületnek. A titkos szavazáson mindkét jelölt 14 érvényes szavazatot kapott. Belány Róbertet a képviselő-testület 12 szavazattal 2 ellenszavazattal alpolgármesterré választotta. Cser Tamást 8 szavazattal és 6 ellenszavazattal a képviselő-testület alpolgármesterré választotta. Mindkét alpolgármester a polgármester és a képviselők előtt esküt tett. Az alpolgármesterek tiszteletdíját bruttó ,- Ft-ban, költségtérítését tiszteletdíja 10 %-ában állapította meg. A polgármester asszony tájékoztatta a képviselőket, hogy a kistérség úgy döntött, hogy ismét megrendezi az amatőr népművészeti fesztivált március ig, minden helyszínen kb. 2 órás programmal. Kisbér Város Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet feladatellátását feladatátvállalási szerződés keretében átadja annak a szolgáltatónak, akit a Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa kijelöl. Hozzájárult, hogy az OEP finanszírozás közvetlenül a szolgáltatóhoz kerüljön átutalásra évre keretösszegre köt szerződést a szolgáltatóval, amely keretösszeg biztosításához az OEP finanszírozáson túl legfeljebb 45,- Ft/fő/hó támogatást biztosít. Amenynyiben az OEP finanszírozás az év folyamán emelkedik, a támogatás összege ennek arányában csökken. Hozzájárult, hogy a Kisbéri Többcélú Társulás által pályázott eszközöket térítésmentesen az ügyelet szakmai feladatai teljesítésére fordítsák. A Családok Átmeneti Otthona szakmai ellenőrzéséről készült feljegyzést a képviselő-testület tudomásul vette. Kisbér Város Képviselő-testülete az állati hulladékok ártalmatlanításáról szóló FMV rendeletből adódó feladatainak ellátása érdekében pályázatot kíván benyújtani a feladatok megvalósítását elősegítő pályázati támogatás elnyerésére. A pályázat megírásával pályázatíró céget kívánt megbízni. Kedvező ajánlat esetén felhatalmazta a polgármestert a pályázatírással kapcsolatos szerződés megkötésére. A Képviselő-testület felhatalmazta a város polgármesterét, hogy az alábbiakban felsorolt feladatokra, illetve útfelújításra, építésre a pályázati kiírástól és lehetőségektől függően nyújtson be pályázatot: Fehérvári u., Hunyadi u., Hánta faluközpont; Fáy u., Perczel M. u. csapadékvíz elvezetés, Petőfi S. Általános Iskola ablakai, Kishomok u., Kossuth L.u. eleje - városközpont parkolók építése, díszburkolat. Kisbér Város Képviselő-testülete nem járult hozzá az ászári 579, 737, 0161/17 hrsz-ú ingatlanokra nézve Mészáros Pálné gondozási díjának biztosítására a Kisbéri Szociális Otthon, valamint Kisbér Város Önkormányzata javára bejegyzett jelzálogjog törléséhez, amíg az Otthon által kimutatott követelés, összesen Ft megtérítésre nem kerül az önkormányzat és az otthon részére. A Képviselő-testület az alábbiakkal egészítette ki a 155/2005. (IX. 26.) sz. határozatát: nettó Ft/m2 eladási áron (nettó Ft) értékesíti a Drat Kft. részére az 1840/9 hrszú, árok megnevezésű, 161 m2 alapterületű ingatlan 1840/6 és 1840/8 hrszú ingatlanok között található részét (52 m2). A 155/2005. (IX. 269.) sz. határozat a fenti kiegészítéssel továbbra is hatályban van, a szerződésben mindenképpen ki kell kötni a terület vízelvezetésének megoldását, enélkül az értékesítés nem jöhet szóba. A Testület rendeletet alkotott az önkormányzat vagyonának meghatározásáról, kezeléséről és hasznosításáról, módosításáról. A ZÁÉV Rt. a kórházegyeztetés után határidő módosítást kért a kórház befejezésére vonatkozóan. Június 30-ra kérték a befejezési határidőt módosítani. Dr. Udvardi Erzsébet polgármester, és Árvai József jegyző tájékoztatást adott a kivitelezésről, annak várható befejezéséről. A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette. A Képviselői bejelentésekben szó volt arról, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat irodája - az önkormányzattal egyeztetve - a volt könyvtár épületéből a városigazgatóság épületébe költözött; a házhelyek ügyében történt előrelépésről. Több napirend nem lévén, dr. Udvardi Erzsébet polgármester az ülést bezárta. Malomsoki László

3 2006. február-március KISBÉRI ÚJSÁG 3 Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda Vezetője Tájékoztatás A évi országgyűlési képviselő-választásra jelöltet legkésőbb március 17-én óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál. A bejelentést a választási eljárásról szóló évi C tv végrehajtására kiadott 60/2005.(XII.21.) BM rendeletben foglalt E1 és Sz jelű nyomtatványon, valamint, 750 db ajánlószelvény leadásával lehet megtenni az alábbiak szerint: Hétfőtől- csütörtöki napon 8.00 órától óráig, Pénteken óráig Árvai József jegyzőnél, illetve Ravasz Lajos aljegyzőnél a Kisbéri Polgármesteri Hivatalban Kisbér, Széchenyi u. 2. Telefon: 34/ , Fax: 34/ Kisbér, február 10-én T i s z t e l t O l v a s ó! E havi számban egy Ászár, Hánta, Kisbér, Kisbér és környéke térképet talál, amely a kisbéri Városigazgatóság ajándéka annak, aki előfizetője, vagy vásárlója a Kisbéri Újságnak. A kiadványban, amely körül készült, a hirdetések korabeliek, tehát több intézmény, vállalkozás, cég megszűnt, vagy átalakult. Az utcák, terek, ÁSZÁR HÁNTA KISBÉR TÉRKÉP PLAN MAP tavak neve és helye azonban változatlan. Azaz 1 utca nevét a Képviselő-testület megváltoztatta. Ez a volt Kun Béla utca, amelyet m a Pacsirta utcának neveznek. Jól látható a címlapon, hogy a volt Polgármesteri Hivatal ma már a Wass Albert Művelődési Központ, más homlokzattal. A Városigazgatóságon és a Könyvtárban még korlátozott számban kapható térkép 250,- forintért. Kisbéri Emlékezők címmel könyv jelent meg 1996-ban, az 1956-os forradalom és szabadságharc 40. évfordulójára, a Magyar Köztársaság kikiáltásának 17. évfordulójára, melyet Fakász Tibor szerkesztett. Árvai József OEVI Vezető A könyvben 18 kisbéri polgár, Hegedűs Pál, Kiss István, Kiss Éva, Jámbor Lajos, Óhidy Ferenc, Pilbauer László, Fakász Tibor, Szabó József, dr. Bódai József, Andorka Ferenc, Samu József, Erős Ferenc, Hodek József, Urfi Ödön, Simonits Lajos, Földesi Antal, Magdalics Gyula és a múlt évben elhunyt Árpási Ferenc mesél Kisbérről, az elmúlt 50 év helyi eseményeiről. A kiadvány létrejöttét tulajdonképpen Balogh Jánosné Óhidy Erzsébet aszszonynak köszönhetjük, aki a könyv szereplőit egy baráti beszélgetésre meghívta, és ott eldöntötték, hogy leírják emlékeiket. Tanulságos és olvasmányos ez a könyv, melyet jó szívvel ajánlok fiatalnak, idősebbnek és szép korúnak egyaránt. Fiatalnak, mert tanulhat a könyvből, megismerheti Kisbér több, mint 700 éves történetének egy szakaszát fényképeket láthat városunkról. Idősebbnek, mert felfrissítheti emlékeit, mesélhet gyermekeinek, unokáinak, ismerőseinek. Szép korúnak, mert emlékezhet az Emlékezőkre. A könyv megvásárolható a Könyvtárban 750,- forintért. Malomsoki László főszerkesztő T á j é k o z t a t ó Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Magyar Köztársaság Elnöke az országgyűlési képviselő választás első fordulóját április 9-ére, a második fordulót április 23 -ára tűzte ki. A szavazás reggel 6 órától este 19 óráig tart. A választópolgárok az alábbi szavazókörökben adhatják le szavazataikat: 1. sz. szavazókör: Városigazgatóság Kisbér, Perczel M. u. 40. Kishomok utca Köztársaság u. Perczel Mór u. Széchenyi u. Szent Imre u. Újszőlő Véncser dűlő 2. sz. szavazókör: Wass Albert Művelődési Központ Kisbér, Városház tér 1. Angol kert Batthyány tér Desseő Gyula u. Iskola u. Kincsem u. Kossuth Lajos u. Nagybér puszta Patak u. Petőfi Sándor u. Pilbauer köz Vásártér Vásártér u. Zrínyi u. 3. sz. szavazókör: Gyöngyszem Óvoda Kisbér, Deák F. u. 6. Deák Ferenc u. Fadrusz János u. Fehérvári u. Szabadság u. Szent János tér Tópart u. 4. sz. szavazókör: Tűzoltószertár Kisbér, Vásártér 10. Arany János u. Batthyány puszta Hunyadi u. Komáromi u. Kozma Ferenc u. Muskátli u. Rákóczi F utca Sport u. Wencheim B. u Wencheim B. u. 2-38/A 5. sz. szavazókör: Bánki Donát Szakképző Iskola Kisbér, Wencheim B.u. Ady Endre u. Béke u. Beyr u. Diófa u. Dobi István u. Fáy András u. Illényi u. Kolozsvári u. Magyar u. Pacsirta u. Táncsics Mihály u. Vasúti őrház Wencheim B. u Wencheim B. u sz. szavazókör: Művelődési Ház Hánta, Kossuth L. u. Dohány u. Ady Endre u. Diófa u. József Attila u. Kossuth Lajos u. Jáger u. Kis u. Nádasd puszta Kisbér, január 30. Árvai József jegyző Kisbéren V ö r ö s k a k a s Február 6-án, a déli órákban a komáromi tűzoltóság munkatársa kereste a polgármester asszonyt hivatalában. Elmondta, hogy tűz ütött ki egy társasházban a Deák Ferenc utcában, és a lakókat el kell helyezni valahol. Dr. Udvardi Erzsébet polgármesterasszony az éppen vele tárgyaló Belány Róbert alpolgármesterrel azonnal a helyszínre sietett, és menet közben telefonon hívta Kégl Attila Városigazgatót, jöjjön, hátha tud segíteni, ha kell. A helyszínen látható volt, hogy a tüzet hamar eloltották, de két lakás szinte teljesen tönkrement a tűztől és az oltástól, de jelentős kár keletkezett a földszinti lakásokban is. A z elsődleges szakértői vélemények szerint a kémény okozta a tüzet. A családokat elhelyezték az orvosi lakásokban, amíg egy kisbéri vállalkozó és a Városigazgatóság segítségével elkészül lakásuk és visszaköltözhetnek. Étkeztetésükről az Őszi Napfény Idősek Otthona gondoskodott, a holmijaikat pedig a Városigazgatóság munkatársai helyezték biztonságba. Vigyázzunk értékeinkre, a kéményseprőkkel pedig mindig rendesen, alaposan vizsgáltassuk át kéményeinket - ha már fizetni kell érte! - és tartsuk be a tűzrendészeti előírásokat! - Soki -

4 4 KISBÉRI ÚJSÁG február-március T i s z t e l t O l v a s ó! 1 százalékát a Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! 1 százalékát a "Bakony Gyöngye" Autós Motoros Nosztalgia Egyesület közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: tak, ne csak Nőnapot tartsunk, Köszönjük! hanem Férfinapot is, mert az 1 százalékát a Táncsics Alapítvány közhasznú szervezetnek, melynak 1 százalékát a Bakonytérségi veteli meg és így tisztességes. Kérjük ajánlja fel a befizetett adójá egymás megbecsülése így könek adószáma: Civil Fórum Egyesület Napjainkban, mikor mindenki Köszönjük! (Mazsorettek) közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: mi közösségünk Nőtagjai ezt egyenlőségről beszél, akkor a 1 százalékát a Petőfi Alapítvány Kérjük ajánlja fel a befizetett adójá Köszönjük! közhasznú szervezetnek, melynek nak 1 százalékát a Gyermekétkeztetési Alapítvány közhasznú szerve adószáma: Köszönjük! zetnek, melynek adószáma: Köszönjük! 1 százalékát a Bakony 1 százalékát a Bánki Alapítvány Néptáncegyüttes Kulturális Alapítvány közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: adószáma: közhasznú szervezetnek, melynek Köszönjük! 1..."Aváltozás magában hordozza az éppen aktuális könyvélményt"... százalékát az egyházak részére. 1 százalékát a Kisbéri Kórház Vélemény a Petőfi rádió délelőtti interaktív műsorában A további 1 %-ot az alábbi egyházaknak ajánlhatja fel Műszerellátásáért Közalapítvány közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! Katolikus egyház: Technikai szám: K Ö N Y V A J Á N L Ó 0011 Köszönjük! a Városi Könyvtár legújabb könyveiből 1 százalékát a Bakonytérségi százalékát az egyházak részére. nyein rözik az ősi népi bölcsességeket, D. Kardos 1 Éva: Szerelem ösvérekség minden részén. Visszatük Közbiztonságért Közalapítvány Református egyház: Technikai A szerelem erős szívveréssel az igazság utáni vágyat, és azokat közhasznú szervezetnek, melynek szám: 0066 Köszönjük! kezdődik és hideglelés lesz a vége az örök értékeket, melyeken adószáma: Köszönjük! mint egy betegségnek, mégis nem fog az idő. A szépen illuszt mindent 1 megteszünk az érdekében és sóvárgunk utána. Az emsét tartalmaz. rált könyv tíz jelentős európai me százalékát az egyházak részére. 1 százalékát a szám 0035 Köszönjük! Evangélikus egyház: Technikai beriség keresztje a szenvedés, Frances Itani: A csend fogságában amely a világot előre viszi és a Békesség Szigete Alapítvány Közhasznú szervezetnek, melynek adó történik minden. A szerző azért ír szerelem, melynek parancsára Számos irodaim elismerést ka száma: Köszönjük! 1 százalékát a Hit és Erkölcs Kulturális Alapítványnak, melynek adószáma: százalékát a Fisarja Szabad idő Egyesület közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Az egyházak részére felajánlható 1% Technikai szám: 0279 Köszönjük! Köszönjük! 1 százalékát az egyházak részére. Őskeresztyén Apostoli egyház 1 százalékát a Gyöngyszem nak Technikai szám: 0152 Alapítvány Óvodásainkért közhasznú szervezetnek, melynek adószáma: Köszönjük! -soki Köszönjük! P E T Ő F I I S K S p o r t ü n n e p é l y A 11. Sportbemutatót rendezi meg az általános iskola március 03-án 16 óra 30 perces kezdéssel a Városi Sportcsarnokban. Az iskola tanulói mint mindig, most is nagy lelkesedéssel készülnek. Az etei tagiskola, a Zenei és Művészeti iskola balett csoportja is fellép műsorunkban, épp úgy mint a gimnázium musical és tánccsoportja. A műsor után Disco, büfé, finom sütemények, frissítők és TOMBOLA várja vendégeinket. Minden érdeklődőt szeretettel várunk péntek délután, tiszteljenek meg bennünket jelenlétükkel és szórakozzanak velünk. Pusztainé Kiss Teréz Férfinap a Nyugdíjasok Február másodikán már tizedik alkalommal tartottuk a férfinapot a klubban. A klub hölgytagjai tíz évvel ezelőtt úgy határoz már tíz éve megvalósították, ez megbecsülendő tett volt. Ez az elhatározás minden évben érezhetően tartalmasabbá válik, így történt ez most is. Mindig újabb és újabb ötletekkel gazdagítják a Férfinap műsorát, és mi érezzük a megbecsülést, a felénk áradó őszinteséget, amit nagyon szépen köszönünk. ta a könyvet, hogy segítsen enyhíteni és elviselni e betegség fájdalmait és példát mutasson a szeretetről a szereplőkön keresztül. Cey-Bert Róbert Gyula: Kép a fán Egyedülállóan megható, életért kiáltó szerelmi líra, amely Délkelet-Ázsia legkegyetlenebb dzsungelháborújának iszonyatos világában született. Popper Péter: Lelkek és göröngyök Gyűjteményes kötet, mely évtizedek pszichológiai munkásságát fogja össze, a szakma nehéz nyelvezete helyett megcsillantva a szerző humorát. Bernard Cornwell: Vándor Ebben a regényben minden a helyén van : nagyszerű hősök, háború és szenvedés, szerelem, vágy és sors. Történelmi háttere hihetetlenül pontos. Igazi nagy történelmi regény nagyszerű figurákkal, amilyeneket már ismerünk Shakespeare és Walter müveiből. Európa legszebb meséi Scott Amióta a világ a világ, folyamatosan születnek mesék a földke Klubjában Mi férfiak nem maradunk adósak annak ellenére, hogy eléggé megfogyatkoztunk, azért minden férfitag hozzájárul a maga módján a délután kellemes időtöltéséhez. Horváth Miklós harmonika szó csábításával még táncra is perdültek a klub fiatalabb tagjai. Az együtt töltött jó hangulatú órák adnak további erőt a tagságnak az öregkor jobb megélésére. Még egyszer köszönet a klub nőtagjainak. A következő Nőnapon mi is gondoskodunk a kellemes klubdélutáni szórakozásról. Tisztelettel: Szabó Mihály a Klub tagja pott több országban ez a csodálatos szerelmi és háborús történet. Bölcs és szenvedélyes írás, melynek üzenete elsősorban az, hogy szükségünk van a szeretetre, de arra is, hogy szeretetet adhassunk másoknak. Harry Potter világa Az utóbbi években egyetlen közkedvelt irodalmi mű sem emlékeztetett bennünket jobban arra, milyen is gyereknek lenni, mint a Harry Potter sorozat. Egyre többen kezdenek ráébredni arra, hogy a gyermekkor kielégíthetetlen kíváncsisága meghatározza egész életünket. Harry Potter ebben a kötetben is utazásra hív gyermekkorunk tágra nyílt szemű, ámulattalteli világába. Az ismertetett műveken kívül még sok új és rég. könyv közül választhatnak olvasóink a könyvtárban. A könyveken kívül még napilapok és képes folyóiratok is rendelkezésére állnak azitt olvasni szándékozóknak. További szolgáltatásként számítógép használat, valamint Internetezési lehetőség várja a könyvtár olvasóit. Szeretettel várjuk az érdeklődő gyermekeket és felnőtteket egyaránt. Morvai Józsefné

5 2006. február-március KISBÉRI ÚJSÁG 5 Ünnepi beszélgetés Illés Józsefné tanítónővel - Köszöntöm Önt, aki Gyémántdiplomát kapott a közelmúltban. Hány éve végzett és hol? - 60 éve végeztem a Pápán, a Református tanítóképzőben. - Tanárokra, diáktársakra emlékszik még ennyi év után? - Nagyon szerettem Ritók tanár urat, aki zongorát tanított és szívesen emlékszem vissza Tinka nénire, aki matematikát oktatott nekünk. Az osztálytársak közül Bozóki Éva neves író, újságíró lett, tavaly hunyt el, Nagy Dalmával pedig ma is tartom a kapcsolatot, ő Pázmándon él. Ma is tartunk osztálytalálkozókat Pápán. Legutóbb 14-en voltunk ott - meséli, miközben fényképeket vesz elő - és jól éreztünk magunkat. A képen 24-en vagyunk, de többen nem voltak ott a fénykép készítésének idején, mert a háború után nem tudtak visszajönni, vagy más intézményben vizsgáztak. - Sajnos nem ismerem fel Önt. - A felső sorban balról a negyedik vagyok. - Akkor miképpen folyt az oktatás? - A háborúban hazajöttünk, nem volt tanítás. A háború végén, két hónap tanulás után mentünk viszsza vizsgázni. De az oroszok nem engedtek be a kollégiumba, mert nagyon sokan még Pápán maradtak és nem volt hely. Szinte ott vizsgáztunk, ahol tudtunk. Megtudtuk, hogy egy másik osztály, akik nem reformátusok voltak, vizsgázik a szabad ég alatt, mi akkor leültünk egy padra, és ott tettük le vizsgáinkat. - Utána már tanított? Hol kezdett? - A háború után Kisbéren nem volt férfi tanító, mert a háborúból még nem jöttek haza. 87 gyereket tanítottam akkor, akik egy teremben voltak, így folyt a tanítás. Én nagyon élveztem a tanítást, szép emlékeim vannak erről az időről. Pedig nehéz időszak volt az, kezdő tanítóként nagyon nehéz feladatom volt. Volt gyerek, aki nagyon éhes volt, szünetekben alig ettek valamit. Aztán a háborúból visszajött egy tanár, ekkor mentem el Vasdinnyére. Ott korcsoportonként folyt az oktatás. Tanítani gyalog és biciklivel jártam Kiss Ernő tanár úrral együtt őszén férjhez mentem. Emlékszemitt, ebben a szobában kérték meg kezem édesapámtól, ahol most beszélgetünk. Akkor elköltöztem a Győr-Moson-Sopron megyei Tápra, ahol a férjem református lelkész volt. Nagyon szerettem ott élni, mert akkori diákjaira? Sajnos csak néhány név jut most eszembe. Talán a többiek nem haragszanak meg, de Tavaszi Jánosra, Bialek Lajosra, Kamocsai Anikóra és Ildikóra emlékszem. Ha Ászáron járok, még ma is sokan köszönnek és ez nagyon jó érzés. A gyermekekkel minden évben kirándultunk valahova. A kollégákkal pedig gyakran összejártunk ünnepelni, névnapozni. - Meddig tanított? őszétől 1981-ig tanítottam Ászáron. Akkor mentem nyugdíjba. Nyugdíjazásom után hívtak vissza tanítani, de inkább az unokával foglalkoztam, aki akkor ment iskolába. igazi tisztelettudó emberek éltek ott után nem taníthattam. - Hány unokája van? Már három unokám és egy déd után kezdtem ismét unokám van. Az unokák 29, 27 és tanítani Bakonysárkányban 14 évesek, a dédunokám pedig 18 fél évet. hónapos. Akkor Ászárról egy fiatalember bevonult katonának és a járási hivatalnokok, pártemberek engedélyezték, hogy első osztályosokat - Milyen volt a köszöntés a Gyémántdiplomája alkalmából? - Ászáron minden évben Luca napkor, december 13-án terített asztal mellett beszélgetnek a pe tanítsak, gondolván, hogy ott dagógusok, ésitt köszöntik az idő nem tanítok rosszat, nem lesz velem baj. Persze nagyobbakat is tasebb kollégákat. Ez amolyan évzáró rendezvény, elő karácsony.itt nítottam. Kárpáti László volt az igaz köszöntöttegató akkor, majd utána Arató István. dr. Lunkné Nyúli Márta igazgatónő, engem is. Jelen volt - Őrá én is szívesen emlékszem, és Árvai Lajos polgármester is. nekünk Kisbéren rajzot tanított. Látom ezt a szép csokrot. Zseniálisan rajzolt. Emlékszik Ezt most kaptam a családtól ajándékba, mert január 22-én voltam 80 éves. - Gratulálok. Van testvére? - Igen, egy húgom, aki most az Egyesült Államokban, Los Angelesben él. Már háromszor jártam kint nála. Ők a férjével 1956-ban mentek ki és egy kórházban dolgoztak, Clevelandben. Aztán elköltöztek Los Angelesbe, ahol egy nagy gyárban dolgozott, négy gyermeke született. - meséli miközben fényképeket mutat. - Mire emlékezik szívesen? -Az iskolákat, a gyerekeket, a tanítást nagyon szerettem. Na és persze nem feledem az ászári iskolában a pedagógusokat, a társulatot. Összetartó közösség volt. Mazalin Zsuzsa igazgató asszonnyal ma is nagyon jó a kapcsolatom, pedig ő nyugdíjazásom után volt igazgató. Köszönöm a beszélgetést, és engedje meg, hogy a Kisbéri Újság olvasói nevében további jó egészséget, a családhoz, az unokákhoz, dédunokához sok örömet kívánjak. Malomsoki László április óra Bérletes előadás, diák és nyugdíjas jegy: 1000,- Ft, felnőtt Ft "GÜL BABA" című három felvonásos operett az Észak-Komáromi Teátrum Színház előadása Rendező: Dráfi Mátyás O L C S Ó N ELADÓ! 2 hangszórós, kazettás Toshiba rádió Panasonic videó kamera 150 l-es fagyasztó szekrény Gázpalack nyomáscsökkentővel Érd.: / H o r g á s z k ö z g y ű l é s Február 12-én a Városháza nagytermében tartotta szokásos éves közgyűlését a Kisbéri Horgászegyesület. A vezetőség beszámolt a évi tevékenységéről; a horgásztanyán végzett felújításokról, az őszi haltelepítésről, a tavak partjain tartott társadalmi munkákról, és versenyekről. A tagság tájékoztatást kapott a tavasszal várható halasításról, a tervezett versenyekről. a Végezetül a 2005-ben végzett kimagasló társadalmi munkáért oklevelet és vásárlási utalványt vehetett át tizenegy horgásztársunk: Fekete Ferenc, Foltin Tibor, Gallai László, Horváth István, Kiss Sándor, Kovács István, Németh József, Pintér István, Szabó Flórián Tóth Béla és Zámbó István. A képen a díjazottak egy csoportja látható. Peresztegi László

6 6 KISBÉRI ÚJSÁG február-március Fashion Dance Hip Hop tánc Kisbéren - Nagyon ügyesek voltak a fellépő gyermekek. - jegyzem meg Máhrné Klein Éva kisbéri származású, de Pusztavámon élő oktatónak, aki óvó, de kritikus szemmel figyelt a Petőfi Sándor Általános Iskola aulájában a verseny közben. - Milyen tánc ez? - Fashion Dance Hip Hop a neve, ami talán hasonlít a Discó tánchoz. Köszönjük a dicséretet. Amikor beszélgetünk, máritt van a sok vidám helyi alsós és felsős gyerek a Művelődési központ egyik termében, és nemsokára próbálnak, gyakorolnak. - Mikor alakultak? - Az általános iskolások - akik jelenleg 17 vannak - novemberben, de a Bánki Donát Szakmunkásképzősök február elején kezdtek. - Hogy sikerült az iskolában a verseny? - kérdezem a körénk sereglő gyerekeket. - Első lett a Nagy Nikoletta, Ipolity Deborah, Kovács Klaudia és Trázsi Natália alkotta csapat. Második a Ruzsás Réka, Farkas Bianka, Szakái Adrienn és a Tribusz Fanni. Harmadik pedig a vegyes csapat, amiben Kovács Klaudia, Trázsi Natália, Jére Hunor és Baranya István táncolt. - diktálják a neveket. - Szép a topotok. Mindenkinek van? - Igen. Rá van írva előre, hogy 4 m dance company, a hátára pedig a Fashion Dance. - mutatják a gyerekek. - Mit tanultak eddig? - Már 4 féle táncot, 4 féle koreográfiát megtanultak, és nagyon jól veszik az akadályokat, gyorsan lehet velük haladni. Tehetségesek, szorgalmasak, nagyon figyelnek. - válaszolja Éva. Aztán eltáncolják az egyik kedvencüket. - Látom próba közben hangosan számol. - A Hip Hopban a ritmus gyakran változik, és két perc alatt akár 120- at kell lépni. Egy-egy lépés közben a fej, a felsőtest, a csípő, a derék, a kéz és a láb is mozdul. Mindezt koordinálni, a lépéseket, lépések egymás utániságát megjegyezni nem könnyű, de tényleg ügyesek a gyerekek. Ezt segíti a számolás. - Hol fognak fellépni? Van versenyzési mérési lehetőségük? - Fellépünk a diáksport napon az iskolában, de tervezzük megmutatni magunkat a Gyermeknapon, a Kisbéri Napokon, szeretnénk, ha látnának minket a szülők, nagyszülők. Lesz Pusztavámon is egy bemutatkozási lehetőségünk. Cél, hogy az országos budapesti versenyre felkészüljünk, oda eljussunk, amely havonta van egy neves szállodában. -"Milyen táncolni? - kérdezem a gyerekeket. - Jó! Nagyon jó, mert szeretünk táncolni, tetszik a mozgás, a színpadi mozgás, jó a zene. A tánc a hobbink. Tudunk Pom pommal is táncolni! Shakira, Arash zenéje nagyon jó. - válaszolják egymás után, és bemutatnak 3 dalra 3 koreográfiát. Ekkor már a terem szélén beszélgető, nézelődő lányok is beállnak. - A taps a tánc közben profikat megszégyenítően egyszerre szólt. - jegyzem meg, miközben a zene már nem szól, de a lányok ismét táncolnak. - Kicsit lehalkítottuk a zenét, talán halkabb lett a taps a szokottnál, mert éppen balett táncvizsga van egy másik teremben. Fizikai és szellemi szabadidős tevékenység ez a tánc, mint talán minden tánc. Ide nem kötelező jönni, de a gyerekek szívesen jönnek, a szülők is örülnek a gyerekek döntésének, hogy ide jöjjenek, pedig a csoport működése önköltséges. - Jöhetnek még? Nem baj, ha nagyobb a csoport? - Nem, nem. Mindenkit szeretettel várunk minden szerdán délután a Wass Albert Művelődési Központban. - Köszönöm a beszélgetést, a produkciókhoz pedig sok sikert kívánok. -emel- V e l ü n k é l ő t ö r t é n e l e m Megkerestem Simonits Lászlót, a kisbéri nyugdíjas gépkocsivezetőt, meséljen az életéről a Kisbéri Újság olvasóinak. - Olvastam a Kisbéri Emlékezők című könyvben Simonits Lajosról. Ő rokona volt Önnek? - Unokatestvér. Nagyapám Simonics Imre tűzoltó parancsnok volt Kisbéren. Régi kisbéri család vagyunk, már 1830 ótaitt éltek az őseink. Önt hogy hívják? A Sokinak vagyok a fia.-válaszolom. -A Malomsoki papád is rendes ember volt. - és mesél, mesél az akkori eseményekről, helyekről, emberekről. - Milyen volt az Ön élete? - térek vissza a beszélgetés vezérfonalához. - 3 évig voltam "vendégségben" keleten ben is a Kaukázusban voltam, éppen akkor voltam 20 éves. Kisbérről még a Venczlik Karcsi volt ott a Petőfi utcából, Ő asztalos volt. Egymáshoz közeli táborban voltunk, de nem voltunk egy helyen. Együtt kerültünk hajóra Constantaban (Románia feketetengeri kikötője. Szerk.) és Novorosziban (Az egykori Szovjetunióban található. Szerk.) szálltunk ki, egy hadikikötőben, ahonnét vonattal valami erdő rengeteg közepére szállítottak. Az őrség, aki fogadott minket, az előző tábor foglyai közül volt kinevezve. Volt közöttünk pap, tanár, iparos, mindenféle ember, volt orosz, német, spanyol fogoly, volt ott mindenféle náció. Később a frontról hazatérő Katonák őriztek minket, borzasztó durván bántak velünk. Ütöttek, vertek, miközben erdőt irtottunk. - könnyezve meséli a történteket. - Mikor jött haza? - Egyszer csak bejelentették, hogy mehetünk. Megetettek minket valami száraz étellel és útnak indítottak februárjában értem haza. Rostockon, Berlinen, Prágán keresztül vonattal utaztunk. Valahol Vác környékén tettek le és ingyenesen utazhattam haza. Pesten meglátogattam a rég nem látott rokonokat, akik megetettek és útravalóul kenyeret, szalonnát adtak. - Milyen volt a kisbéri megérkezés? - Tudja ki volti. H. János, aki 1957-től tönkretette ezt a szép országot? - kérdezi tőlem. - Sok embernek feltehetném ezt a kérdést, még a kis nyugdíjamból is felajánlanék 5000,- forintot a megfejtőnek - teszi hozzá és csak ezután válaszol kérdésemre. Miután leszálltam a vonatról, gyalog indultam haza. A volt rendőrség előtt apám beszélgetett egy emberrel és nem ismert meg, amikor megszólítottam - válaszolja elérzékenyülve. - Kapott munkát itthon? - Igen. Krampácsoltunk a Kisbér- Komárom vasútnál. Utána egy kisbéri rum és likőrkészítő vállalkozónál dolgoztam, akit Almás Józsefnek hívtak. Ő egy autóvezető tanfolyam költségeit is kifizette nekem. Esztergomban vizsgáztam augusztus 19-én. - Maholnap ennek 60 éve. - Lekopogom nagyobb balesetek nélkül. Ma is óvatosan vezetek. Később államosították az üzemet és az megszűnt. Valamikor a hetvenes években olvastam a pártlapban, - tér át egy másik témára - hogy francia libamájat hoztak az országba. A magyarok kipakolták, leöntötték gázolajjal és felgyújtották, a kamionokat pedig visszafordították. Ma miért nem teszik ezt meg? Miért nem védik a magyar árut? - Nem tudom a választ. Mikor kezdett dolgozni a Mentőállomáson? ben. Ott voltam gépkocsivezető, egészen 1985-ig, amikor is nyugdíjba mentem. 5 évet így is ráhúztam a munkára, így jobb lett a nyugdíjam. - Barátok? - Volt egy jó barátom, akit Mészáros Lászlónak hívtak, egy kovács család sarja volt ben Fertőszentmiklóson a bombázásban halt meg. Ma már keveset mozgok, mert nehezen járok. Ezért járok az élelmiszerért az egyik boltba kocsival, mert nem kell sokat menni a bejárathoz, a másikaknál pedig sokat kell gyalogolni. Még egy kérdés: "Apró pénzék kinek a családi villájába költöztek?" Hol éltek a törvényes tulajdonosok? Mi lett velük? - Nem tudok erre sem válaszolni. Család? - Már dédunokám is van. Elmondom a család történetét, deeztne írja le. Ön Nős? - kérdezi hirtelen. - Igen. - válaszolom. - Akkor adok két ilyen kis varrt kalapot, amit fedő, vagy lábas fogóként tudnak használni. Fel is lehet őket akasztani egy kis fogasra. - nyomja az ajándékokat kezembe. - Köszönöm, de nem fogadhatom el. - szabadkozom, de kedvességének, jó akaratának nem lehet ellenállni. - Látom sok madarat etet. - Most jött valamilyen új madár, aminek piros csík van a homlokán és nagyon szép, annak nem tudom a nevét. Nézze ebben a nagy ládában ezt a sok madáreleséget, magam vetettem a napraforgókat a kertben. Ezt etetem az öt madáretetőmben. - mutatja, miközben kikísér és elbúcsúzunk. -Jó egészséget kívánok, és vigyázzon magára! Köszönöm a beszélgetést. - Soki -

7 2006. február-március KISBÉRI ÚJSÁG 7 J ó t é k o n y s á g i bál H á n t á n! Évek óta már hagyomány, hogy februárban megrendezzük Jótékonysági bálunkat a hántai Óvoda Javára. A bál bevételéből a gyerekeknek fejlesztő játékokat és olyan eszközöket veszünk amit sajnos a szűkös keret miatt másképpen nem tudnánk megvenni. A bált az óvodás gyermekek szülei és az óvónők rendezték és mint mindig most is szinte mindenki részt vett a szervezésben. A dekoráció csoda szép volt, ezért ezúton is szeretnék köszönetet mondani Tóth Tamásnak és családjának. Az este 20 órakor kezdődött a vacsorával. Marhapörkölt volt és mindenkinek nagyon ízlett, de ez nem is csoda hiszen egy apuka készítette. A vacsora után süteménnyel kedveskedtünk a vendégeknek amit az anyukák készítettek. A hangulatot fokozandó kilenc órakor olyan iskolás kislányok adtak elő műsort akik valamikor szintén a mi óvodánkba jártak. Név szerint Bognár Alexandra, Kovács Dorottya, Nagy Nikoletta, Róth Nikoletta,SzakálAdrienn, Vida Martina nagyon ügyesen táncoltak és sokat készültek erre az estére, ezért köszönet nekik. Az est fénypontja a tombola sorsolás volt, amit mindenki izgatottan várt, hiszen egy kenyérsütő gép volt a fődíj, amit mindenki szeretett volna megnyerni. Végül mindenki szép ajándékokkal távozhatott. Bár jóval kevesebben voltunk mint tavaly, a hangulat azonban nagyon jó volt és hajnalig tartott a mulatság és mindenki jókedvvel távozott. A bevétel teljes összegét a gyerekek támogatására fordítjuk. Ezúton szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, annak aki bármivel hozzájárult ahhoz, hogy ez a rendezvény ilyen sikeres lehetett. Támogatóink Metró áruház Székesfehérvár, Drat Kft, Halmai-Therm Bt, Pulai Tamás, Ferenczi József,SzakálFerenc, özv. Szakál Ferencné, Szüllő Árpád, Ábrahámné Rendes Borbála, Gábris Szilárd, Farkas Csaba, Buda János, Vida Miklósné, Bognár László, Bognár János, Halmai Norbert, Kórodiné Rózsi néni, Tari Józsefné, Horváth Sándorné, Kadelka Ferencné, ifj. Kadelka Ferenc, Balya Gáborné, Szabó Ottó, Kovács Péter, Farkas Istvánné, Pulai István, Vasvár Miklós, id. Takács Pálné, id. Lóth Béláné, Szednár Zoltánné, Tóth Tamás, ifj. Kovács György, Várhegyi Lóránt, Balló Ferenc, Takács Pál, Krausz Ferenc, Varga Ferenc, Elekes Tamás, id. Elekes János, Szakál Csaba, Spiegelhalter István, Kardos Bálint, Szűcs Tamás, Bátiszné Major Tímea és Horváth Mihályné Köszönjük!!! N e m tudom elégszer megköszönni, hogy Kisbér város Polgári körének meghívását elfogadtad. Jöttél a januári hidegben, friss műtéteddel, nem törődve a gáncsoskodásokkal, a gyűlölködőkkel. Kilibbentél a kis dobogóra, s sugározni kezdett karcsú lényed, színnel és fénnyel töltődött meg a terem. A közönséggel azonnal kontaktust teremtettél, s igazi talk show-val végig fenntartottad az érdeklődést, sőt fokozni is tudtad. Beszéltél pályádról, az életedről, a családodról, a szeretetről, énekeltél, verset mondtál, - nagy örömünkre Márait - közben észre sem vettük az idő múlását. Érzékelhető volt, a közönség nem tud betelni veled. Nagyon ki voltak éhezve a vidámságra, a felszabadult nevetésre. Ezekért az önfeledt pillanatokért érdemes élni! Apropó, élni! Felköszöntöttünk születésnapodon, mert ezen a neves napon jöttél el hozzánk. Még egyszer kívánom, a jó Isten éltessen sokáig, adjon még neked sok szép, hozzád méltó szerepet! Van egy titkos vágya a kisbérieknek: szeretnének Téged látni, hallani az új Wass Albert Művelődési Központ színpadán. Várjuk nagyon e boldog pillanat eljövetelét, és teszünk is érte. Addig is szeretettel és tisztelettel ölellek, üdvözöllek minden kisbéri polgár nevében: Cser Tamásné, Lenke A hideg idő háziállataink számára is végzetes lehet A kemény hideg a szabadban tartózkodó járókelőkre embert próbálóan hat, a kemény mínusz a nem megfelelően tartott gazdasági haszonállataink vagy kedvenceink számára is halálos lehet. Az Orpheus Állatvédő Egyesület szerint atéli kemény hidegben érdemes az állatainkat olyan hőmérsékletű, zárt helyen tartani, ahol a kihűlés nem veszélyezteti őket. Emellett ügyelni kell arra is, hogy mindig legyen tálkájukban iható víz és energiában gazdag táplálék. Törvényileg védett állatok A X. törvény szerint az állatkínzás bűncselekmény. Jogszabály szerint (többek között) állatkínzást követ el az is, aki gerinces állatot úgy tart, hogy az az állat egészségének károsodásához vagy annak pusztulásánoz vezet. Ha valaki azt tapasztalja, hogy a lakókörnyezetében a hideg miatt pusztult el kedvtelési vagy gazdasági állat, azt az állatok védelme érdekében bátran jelentse a területileg illetékes rendőrőrsön. Töltsük meg a madáretetőket! A telet itt átvészelő madarak a kemény hidegben nem tudnak megfelelő mennyiségű eleséghez jutni, nekik ilyenkor a megszokottnál is több energiára van szükségük a túléléshez. Az előzőekben elkészített és kihelyezett madáretetőkben a nagy hideg idejére megkezdődhet az intenzív etetés. Kóbor állatok etetése / befogadása Az utcán járva atéli hidegben megesik a szívünk a gazdátlan, a tél miatt erejét vesztett kutyákon, macskákon. Mivel Magyarországon a felelőtlen állatkezelés miatt sokkal több állatot szaporítanak, mint amennyi gazdajelölt van, a kóbor állatok száma így nehezen csökkenthető. Ha állatot látunk kóborolni, egy falat étellel vagy egy tálka vízzel az életét is megmenthetjük. A legjobb viszont az lenne, ha minden kóbor kedvtelési állat gazdához kerülhetne. Leggyakrabban ezek az állatok a gyepmesteri telepre jutnak, ahol érdeklődés hiányában elpusztítják őket. Világunkat Mi magunk alakítjuk! Aki az állatokkal helyesen bánik, az embertársaival is hasonlóan fog cselekedni. Orpheus Egyesület, január 23. Internet: Adó 1%: C s e r István é s J á m b o r Lajos festmény kiállítása nyílik a Wass Albert Művelődési Központban március 1 1 -én (szombaton) 1 5 órakor A kisbéri alkotók kiállításán tájképek, portrék és aktfestmények lesznek láthatóak 2005/2206. évi Teremlabdarúgó bajnokság (Kisbér, Sportcsarnok) állása a VIII. forduló után I. Osztály: II. Osztály 1. Drat Lépegetők 22 pont 1. Tuti Mobil Ete SE FC Lakinger Üveges csirkeszemek Spartacus Öregfiúk 20 4, Hatszög büfé Sörért FC Stufavill Kincsem Hotel TMG Párduc söröző Sporttolvajok Bakonyszombathely Bakony étterem Fantom 9 8. Mohi Trans Spartacus Csoda Ete SE II Rézmann FC Bodajk Fenegyerekek EASY-RAIDER Cimborák Réde Bulls Zöld Sasok 13. Carlos U-SHIN 3

8 8 KISBÉRI ÚJSÁG február-március VII. K I S B É R I F A R S A N G F E B R U Á R 2 4. Tisztelettel meghívjuk városunk intézményeinek tanulóit, óvodásokat, tanítókat és óvó néniket, a Nyugdíjas Klubunk mindig ötletes tagjait, a Városigazgatóság és az Idősek Klubja dolgozóit, Kisbér minden lakosát, Képviselő-testületünk tagjait, vegyenek részt a téltemető rendezvényünkön. Várjuk a város üzemeitől a képviselőket, hogy együtt ünnepeljük a tél végét és együtt köszöntsük a várva várt tavaszt. Programok: 11 óra Csángó múlt, jelen és jövő címmel fotókiállítás nyílik a Wass Albert Művelődési Központban 15. óra: Farsangi jelmezes felvonulás Széchenyi utcai sorompó - Wass Albert Művelődési Központ - Táncsics Mihály Gimnázium udvara -itt gyújtjuk meg a tábortüzet - vendéglátás - műsor - a jelmezesek értékelése a Wass Albert Művelődési Központban lesz - minden jelmezes ajándékot kap, a legjobbak díjazásban részesülnek. Mindenkit szeretettel várnak a rendezők. Kisbér Város Önkormányzata A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15-e, az es Forradalom és Szabadságharc kezdetének napja a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe március 15. Ünnepi megemlékezés Kisbéren Programok: 9 óra 30 perc koszorúzás a Petőfi Sándor Általános Iskolánál, a Petőfi Sándor szobornál 10 óra Ünnepi megemlékezés a Wass Albert Művelődési Központban Műsor: Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóinak műsora 10 óra 30 perc a XIII. Bakonytérségi Népművészeti Fesztivál műsora 11 óra 30 perc koszorúzás a Széchenyi, Batthyány, Kossuth szobornál és a Batthyány emléktáblánál. 18 óra Fáklyás felvonulás (Széchenyi utcai sorompó, Bakony Áruház, Gimnázium-köz, Lovarda, Művelődési Ház) 19 óra Wass Albert: Kard és kasza című művének bemutatója. (belépődíj nincs) Ünnepi programjainkra tisztelttel meghívjuk a város lakosságát. Kisbér Város Önkormányzata M E G H Í V Ó ALADDIN ÉS A CSODALÁMPA mesejáték MÁRCIUS óra. Wass Albert Művelődési Központ Kisbér Az Aladdin és a csodalámpa története egy szegény fiúról szól, aki beleszeret a kalifa gyönyörű leányába, és elhatározza, hogy elveszi feleségül. Egy bűvös lámpa szellemének segítségével sikerül is elnyernie a leány kezét, de hamarosan elrabolja a lányt a palotával együtt egy gonosz mór varázsló. Aladdin felkerekedik és kiszabadítja szerelmét. A kalifa úgy megörül a hercegnőnek és Aladdinnak, hogy egy álló hónapig ünnepelnek a néppel együtt. Belépő: 600.-Ft Wass Albert Művelődési Központ Kisbér III. B A R A C K V I R Á G KISBÉRI, HARMADIK ÜNNEP HÁNTAI POLGÁROK HÁZI Borversenye ÁPRILIS 7. (péntek) óra Helyszín: Wass Albert Művelődési Központ Kisbér Nevezni lehet hántai és kisbéri lakosoknak az általuk megtermelt szőlőből készített borral. A versenyre jelentkezni lehet április 4-ig. Borok begyűjtése (2 üveg fajtánként) a Wass Albert Művelődési Központban április órától április óráig Nevezési díj: 1 minta 500,- Ft, minden további minta 300,- Ft A borverseny nyílt bírálatú, a borok pontszámát a zsűri pontszáma adja. Eredmény hirdetés a borverseny zárta után közvetlenül. Információ: Malomsoki László Ingatlan Iroda Kisbér Komáromi u / Somogyi Lászlóné Wass Albert Művelődési Központ Kisbér 06-30/ , 34/ "Bor és pálinka, egyik, mint a másik, okosan használva egészségre válik. Sokszor az embernek legjobb orvossága, de csak annak, ki okosan használja." március óra És a nyolcadik napon című darab színházi bemutatója Szalay Kriszta főszereplésével. A műsor után beszélgetés a darab szereplőivel. Belépőjegyek: diák, nyugdíjas 500.-Ft, felnőtt Ft Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! III. Barackvirág Ünnep Kisbér április óra - "Örök Biblia" kiállítás és Birovecz József festőművész kiállítása. A kiállítások megnyitóján közreműködik Rákász Gergely orgonaművész 11 óra 30 perc - a közelgő Költészet napja alkalmából a város tanulóinak: TENGERNYI KÖNNYNÉL TÖBBET ÉR EGY CSEPP NYI TETT... Jónás Csaba és Tarics Péter műsora a Színházteremben. Belépődíj nincs! 18 óra Kamaraterem "Barokk Light" címmel orgonakoncert Rákász Gergely orgonaművész műsora Belépődíj: 600.-Ft F E L H Í V Á S Értesítjük a hántai és kisbéri lányokat, asszonyokat és nagymamákat, hogy a III. Barackvirág Ünnep alkalmából ismét Barackos süteménysütő versenyt hirdetünk. A süteményeket április 7-én 15 óra 30 perctől várjuk a Wass Albert Művelődési Központba. Értékelés és a díjak átadása 16 órakor kezdődik.

9 2006. február-március KISBÉRI ÚJSÁG 9 AMATŐR F E L H Í V Á S XIII. BAKONYI a NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁLON való részvételre váltott helyszíneken. Helyszínek és kezdési időpontok: március 10. (péntek) 17 óra Megnyitó Kerékteleki március 11. (szombat) 14 óra Súr március 11. (szombat) 14 óra Tárkány március 12. (vasárnap) 14 óra Ete március 12. (vasárnap) 15 óra Réde március 13. (hétfő) kézműves nap MÁRCIUS ÓRA március 14. (kedd) 17 óra Bakonyszombathely W A S S ALBERT MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KISBÉR március 15. (szerda) 10 óra Ácsteszér JEGYEK: 6OO.-Ft. március 15. (szerda) 10 óra Kisbér március 15. (szerda) 14 óra Vérteskethely március 15. (szerda) 14 óra Bakonysárkány "Katonai H a g y o m á n y o k Őrzése" Önkormányzatai Kedves kisbéri és környéki fiatalok! Bizonyára emlékeztek még, vagy hallottatok arról, hogy A rendezők célja a Bakonytérségben (Kisbér és Bakonysárkányban pár éve még igazi katonai vidéke valamint a környező kisrégiók) és a Közép-Dunántúl régióban (Komárom-Esztergom, objektum működött,ill. a Császári szovjet alakulatról keringő igazill. félig igaz történeteket. Kisbér volt a központja mindkét alakulatnak. A so- Veszprém, Fejér megyék), valamint a Felvidéken működő amatőr népzenei-, néptánc-, és népdalkörök találkozójának megrendezése. A rendezvény lehetőséget kíván nyújtani a különböző térségekben - többé-kevésbé egymástól elszigetelten - működő népművészeti csoportoknak a bemutatkozásra,ill. a szakmai továbbfejlődésre. Azoknak a csoportoknak a részvételére is számítunk, akik komoly megmérettetésekre, - pld. minősítő verseny - még nem tudnak vállalkozni szakmai, anyagi vagy egyéb okok miatt. Az együttesek szakmai segítésére országosan elismert szakemberek működnek közre a fesztiválon tanácsadással, szakmai útmutatással. További cél a népművészeti értékek szélesebb körű népszerűsítése. A Fesztivál előző évekbeli sikere és tapasztalatai is ösztönzően hatottak az újbóli megrendezésre. Várjuk mindazoknak a csoportoknak, együtteseknek a jelentkezését, amelyek az alábbiakban meghatározott népművészeti ágak valamelyikét művelik : - NÉPTÁNC - NÉPZENE - NÉPDAL. Előadásonként maximális műsoridő 10 perc. A résztvevő csoportok, együttesek, egyéni jelentkezők köre minden korosztályra kiterjedhet, kisiskolástól a nyugdíjas korig. A rendező szervek a programokra jelentkező együtteseknek napi egyszeri, térítésmentes étkezést biztosítanak. Kérjük részvételi szándékukat február 20-ig számunkra visszajelezni szíveskedjenek, az együttes /csoport rövid bemutatását mellékelve a következő címre: "Bakonyi Fesztivál" Somogyi Lászlóné Wass Albert Művelődési Központ Kisbér, Városház tér (Információ : Somogyi Lászlóné , ) A rendezők figyelembe veszik a jelentkezők által megjelölt időpontot, de fenntartják a jogot - a csoportok arányos elosztása erdekében - a más fesztiválnapra való beosztásra. Robert Wise A Muzsika hangja M E G H Í V Ó Főszereplő: Vásári Mónika és Bozsó József Maria afiatal,életvidám lány apácának készül. De bármennyire is felszabadult és örömteli az élet a kolostorban Abbes nővér vezetése alatt, Maria mégis hamar rádöbben arra, hogy az apáca élet nem neki való. Nem tagadja meg azonban azokat az értékrendeket és elveket sem, amelyeket a zárdában tanult. Von Trapp százados igazi vonalas katonaember, aki felesége halála után egyedül neveli hét gyermekét egy gyönyörű alpesi házban. Munkáját segítendő felveszi nevelőnőnek gyermekei mellé Mariát. A lány megdöbben azon, mennyire túlfegyelmezettek, milyen felnőttesen viselkednek a kicsik - úgy dönt tehát, hogy a mogorva Von Trapp szigorú rendszabályait felrúgva, megtanítja a gyerekeknek, hogyan örülhetnek az életnek. Hamarosan egy igazi énekkar vidám hangja visszhangzik az Alpokban... A második világháború árnyékában játszódó musical évtizedek óta, egyike a legnépszerűbb családi filmeknek. 6 Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb filmnekjárótis! rozásos katonaság megszűnt. Az önkéntes haderő várja a kalandvágyó ifjakat. Amit Kisbéren létrehozni szeretnénk az egészen más, ám mégis legalább olyan odaadást kíván a résztvevőktől, mint az előbb felsorolt katonáskodási formák ben alakult Budapesten a Magyar Veterán Katonai hagyományőrző Egyesület, ami ma már komoly létszámmal, komoly haditechnikával rendelkezik. Pl: csepel teherautók, ural, kraz, vaz, gaz 69, páncélozott szállító harci jármű, felderítő úszó gépjármű, T34, fegyverek, stb Több országos rendezvényen képviselteti magát. /Csobánkai military hétvége/ Pajzs 2006 hadgyakorlat Mogyoród / A január 14-ei military hétvégén itt a városban is vendégeskedtek néhány járművel. /www.veteranmilitary.hu Ekkor Horváth Zsolt Hagyományőrző úrral, az S a k k A Sakkbarátok Egyesülete Kisbér - Ászár január 14- én délután a Sport büfében megtartotta éves közgyűlését. Előtte egy villám sakkversenyen "melegítettek" a tagok, ahol 1. lett Székelyhídi Tamás (Budapest), 2. Bánszegi Attila ( Ászár ), 3. Malomsoki László ( Kisbér ), 4. Komlósi Tibor (Ászár). A közgyűlésen a tagok elfogadták az egyesület elnökének, Bánszegi Attilának a szakmai és gaz egyesület vezetőjével beszélgettem, majd megállapodás született egy vidéki raj felállításában ill. toborzásában. A hagyományőrző club feladata: - 65 m mintájú gyakorló ruha viselése rendezvényeken /hadgyakorlat/ - magyar honvédséghez ill. elődszervezeteihez kötődő katonai hagyományok ápolása - az egyesület birtokában lévő haditechnikai eszközök műszaki állapotának megőrzése, eszközök beszerzése, gyakorlati bemutatása -katonai hivatás elfogadásának erősítése - továbbképzések, szakmai összejövetelek, kiállítások bemutatása, szervezése - alapelveinkkel egyetértő szervezetek felkutatása - városi rendezvények: hősi emlékművek kórhű egyenruhás koszorúzások szervezése lebonyolítása Akit érdekel az egyenlőre club ill. baráti társaságban működő Kisbér és környéki veterán katonai hagyományőrző alakulat létrehozása, az kérem jelentkezzen nálam a következő számon. ifj. Békási Imre katonai hagyományőrző Kisbér, tel:06-20/ dasági beszámolóját ( évi Bevétel: ,- Kiadás: ,- Egyenleg: ,- Ft ) Mint Balya Gábor sakktárs a pénzügyi, gazdasági, számviteli dokumentumok átvizsgálása után a Felügyelő bizottság nevében megjegyezte, ha akart volna sem tudott hibát találni a dokumentumokban, azt elfogadásra javasolta a közgyűlésnek. Második napirendként a évi közhasznúsági jelentést és harmadikként a évi költségvetési kereteket fogadta el a tagság. Az egyebek napirendek között szó volt a könyvek, folyóiratok, készletek, órák leltározásáról, arról, hogy szeretnénk az idén először megrendezésre kerülő emlékversenyekre meghívni a térségi (hántai, császári, csatkai,... a teljesség igénye nélküli a felsorolás, 30 helyre ment meghívó az egyesülettől) sakkozókat. A versenyeken szeretnénk kulturális (sakkot szerető író bemutatkozása) és gasztrokulturális (vacsora, borkóstoló) élményeket szerezni a résztvevőknek. Döntés született a tavaszi rendezvények időpontjairól. A Sakktavasz nevű rendezvények eseményei időrendben: március 4. ( Ászár ) X. Ászár - Kisbér sakk csapatmérkőzés március 15. ( Kisbér ) Ünnepi egyéni sakkverseny április 1. Idősebb Bánszegi Attila emlékverseny április (Kisbér) VII. Kisbéri Open Fideértékszámszerző verseny május 7. (Kisbér) Majális Kupa május 27. (Ászár) IV. Túri József emlékverseny július 28. (Kisbéri Napok) Kozma Kálmán emlékverseny Ezen rendezvényeink mellett a tagok és játékosok szerepelnek az NB II. Breyer csoportjában, a Megyei Bajnokságban, és a Zirc - Mór - Kisbér térségi versenyben 2 csapattal. A Közgyűlés vége egy közös vacsorával zárult Dömötör György, a Sport büfé tulajdonosának támogatásával. Malomsoki László

10 10 KISBÉRI ÚJSÁG február-március április M E G H Í V Ó Chevrolet plusz elismerő Az új, négyajtós Chevrolet Aveo megérkezett! Egy autó, amelyet büszkén fog megmutatni mindenkinek. tekintetek III. Motoros találkozó Kisbér Rendező: Motoros Klub Kisbér Programok: 14-én beérkezések - Sportpálya Kisbér 15-én rövid túra Kisbéren és környékén, ügyességi versenyek a Sportpályánál, 20 órától amatőr zenekarok bemutatkozása, 22 órakor Blues Company koncert Info: 20/ / Chevrolet Aveo bevezető áron, most OOO Ft-tól!* Aveo nyílt hétvége Március 4-5. Kisbéri Motoros Baráti Kör Ifj. Druga Imre vagyok a kisbéri motoros baráti kör megalapítóinak egyike. A csapat már létezett ben is, de ekkor még nagyon gyerek cipőben jártunk. Azért hoztuk létre, hogy legyen hova tartoznunk, és hogy megmutas köszönet mindenkinek, aki önzetlenül suk mi is, vagyunk, létezünk, a kisbéri segített), hogyígyszínvonalasabb rendezvényt tudjunk adni most, és jövőre motorosok. A mostani rendezvényt a tavalyi sikereken felbátorodva kezdtük az érdeklődőknek. el formálni. Az ideit más csapattal, új A baráti kör tagjai:ifj. Csőre József, tagokkal kezdtük, akik szívből akarják Druga Tamás, Csőre Ádám, Karácsony és hisznek benne, ez a csapat attól István, Vörös Sándor, Blazsek Anita, lesz egy, hogy mindenki kiveszi a ré Szabó Andrea, ifj. Druga Imre szét a munkából. Célunk az, hogy adjunk valamit azoknak a motorosoknak, akiknek intünk, ha találkozunk az utakon. Jövőbeni terveink az idei találkozótól és ennek sikereitől függ, (ehhez Tisztelt ászári, hántai, kisbéri polgárok! Akinek 1956-os relikviája, ruhája, röpcédulája, dokumentuma, vagy bármilyen emléktárgya van, kérjük juttassa el a Wass Albert Művelődési Központba, mert októberben az 50. évforduló alkalmával nagyszabású kiállítást, programsorozatot tervezünk. Wass Albert Művelődési Központ Chevrolet Mór 8060 Mór, Nemes u. 23. Tel.: 22/ Fax: 22/ Ú J P É N Z K I A D Ó A U T O M A T A KISBÉREN! Örömmel tudatjuk, hogy Kisbéren, a takarékszövetkezet központjában beüzemeltük pénzkiadó automatánkat (ATM-et), melyen a pénzfelvét, egyenleg-lekérdezés, mobiltelefon feltöltés éjjel-nappal (0-tól 24 óráig) lebonyolítható! Vezessen folyószámlát nálunk! Kérje munkabér átutalását a takarékszövetkezetbe! Az első, március 31-ig megrendelt lakossági bankkártya éves díját elengedjük. A kártyás vásárlás ingyenes, a pénzfelvét díja kedvező! Korszerű szolgáltatásokkal, többek között ingyenes sms forgalom-értesítéssel és szintén ingyenes internetes bankolási lehetőséggel várjuk kedves ügyfeleinket! Bakonyvidéke Takarékszövetkezet Telefon: (34)

11 2006. február-március KISBÉRI ÚJSÁG 11 Festék Vegyiárú, háztartási bolt Építő játékok, kerti figurák Olcsó árainkkal várjuk kedves vásárlóinkati Kisbér, Széchenyi u. 28. Tel/fax: 34/ Faipari Szaküzlet nyílt Kisbéren! Kínálataink: épület bútoripari szerelvények, egyedi méretre készített bútorok, forgácslap-csavarok, faipari kötőelemek, küszöbök, szegélylécek függönykarnisok, fából készült konyhai kiegészítők Szolgáltatásunk: Lapszabászat rövid határidőn belül Cím: Kisbér, Széchenyi u. 16. Tel: 30/ Vállalkozásomhoz Kisbér és vonzáskörzete keresek /Kisbér, Ácsteszér, Aka, Ászár Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csép, Ete, Kerékteleki, Réde, Súr, Szákszend, Tárkány, Vérteskethely/ Csempe kapcsolattartót mintabolt ajánlata: "ACRIL" fürdőkádak AKCIÓS áron Az AKCIÓ február 1-től április 30-ig tart. Megújult csempe választék! Bevezető áras csempék és járólapok! S Z E N T E O P T I K A Kisbér Batthyány tér 1. Tel.: 34/ napos akció a CBA-ban február ig! Pulykamellfilé: 999,- Apró hús: 579,- Fánk: 49,- Pizzasajt: 699,- Várjuk szeretettel áruházunkban! Kisbéri Újság Kisbér város havonta megjelenő közéleti lapja Felelős kiadó: Kégl Attila városigazgató 2870 Kisbér, Perczel Mór u. 40. Tel.: 34/ Főszerkesztő: Malomsoki László Tel.: 30/ Szerkesztőség címe: Városi Könyvtár Kisbér, Batthány tér 5/a Tel.: 34/ Nyomda: Multi GrafiKft Nagyigmánd, Fácán u Babernits József és fia, Babernits Antal kőműves mesterek vállalják családi házak és egyéb építmények kivitelezését, renoválását, külső térburkolását. Várjuk szíves megrendeléseiket! Tel: 34/ ; 34/ Mobil: 30/ ; 30/ , É K S Z E R Ezüst-, aranyékszer eladás Törtarany beszámítás 2500,-Ft/gr Készítés, javítás Piercing, óra értékesítés Kisbér, Széchenyi I. u. 21. Telefon: 30/ Üdülés Gyulán: 7 nap szállodában, svédasztalos reggelivel svédasztalos vacsorával: Ft/fő/hét Üdülés Hévízen: 8 nap szállodában, svédasztalos reggelivel svédasztalos vacsorával: Ft/fő/hét Hétvégi programok: 3 nap/ 2 éj -Zalakaros: Ft Sárvár: Ft Hévíz: Ft/fő Kehidakustány: Ft/fő Last minute külföldi utazási ajánlatok: minden héten! Megjelentek az első nyári utazási katalógusok, tekintse meg irodánkban! Kisbér Tourist - Komáromi u.1. (A katolikus templom mellett.) Telefon: 34/ TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT Kineziológiai oldások gyengéd, egyénre szabott módszerekkel stressz okozta problémák kezelésére. Ajánlott felnőttek részére: - szorongás, félelmek, depresszió, pánik - magánélet és munkahelyi kapcsolati problémák, és konfliktusok, - fejfájás, migrén, - pszichoszomatikus betegségek (mint emésztőszerv fekélyek, szívritmus zavar, túlérzékenység lelki hátterének oldása) - alvászavar, krónikus fáradtság - emésztőszervi problémák esetében. Kérésre részletes személyiség elemzés. Ajánlott gyermekek részére: - tanulási nehézségek, - félelem az óvodától, iskolától, - beilleszkedési és viselkedési problémák esetében. Bejelentkezés és időpont egyeztetés: 70/ telefonszámon 06-30/ Ingatlanközvetítés, ingatlan értékbecslés ÉP-TECHNO Bt. vállalja rövid határidővel: Lakóépületek tervezése, dokumentáció elkészítése. Új lakások, garázsok teljes körűkivitelezése. Házak, lakások felújítása. Egyéb építési és kivitelezési munkák. Bérszámfejtés, TB. ügyintézés. Érdeklődni: munkanapokon 8-17 óráig Tel.: 30/ , 20/ M A G O R Bolt ajánlata: Kistermelői méz; Sokorói lekvárok; Gyümölcs velő; Bio gyümölcslevek; Magyar fűszerpaprika; Bio csíranövények: Mézes olajmagvak; Magyar minőségi lisztek; Ellenőrzött házi tej kimérése, értékesítése! M A G O R Bolt ajánlata: Magyarsággal kapcsolatos könyvek forgalmazása, Pl. Magyarország története Mindentudó térkép gyermekeknek ( Az Oktatási minisztérium ajánlásával ) Címeres pólók és sapkák Apróhirdetés Magas színvonalú német nyelvoktatás, minden szinten. Szórakoztató légkörben diplomás tanártól. Tel: 70/ Szeretné, hogy gyermeke szabadidejének egy részét angol nyelvtanulással töltse? Angol magánoktatást, korrepetálást, nyelvvizsgára való felkészítést vállalok. Anyanyelvi környezetben (Anglia) éltem több évig. Amennyiben felkeltettem érdeklődését, kérem keressen az alábbi Malomsoki ingatlaniroda elérhetőségemen: 30/ Kisbér, Komáromi u.11. Tel.: 06/ E l h u n y t a k : Szabó Ferenc szül Szőke Lajos szül Torma János szül Balogh Józsefné szül. Talián Anna 1919 Klupács Imréné szül. Rémai Ágnes 1922 Marencsák Pálné szül. Kusicza Mária 1923 Szabó József szül Cser Vilmosné szül. Fodor Gizella 1921 Demeter László Miklós szül Születtek: Kakula Zsolt és Rózsa Zsuzsanna lánya Kakula Eszter Dorina Tóth Tamás Levente és Sólyom Tünde fia Tóth Bertold Simon Tibor és Horváth Enikő fia Simon Dávid

12 12 KISBÉRI ÚJSÁG február-március Illés Józsefné tanítónőt köszöntötték az ászári iskolában Táncverseny volt az általános iskola aulájában A zsűri tagjainak is tetszett a gyerekek előadása A kaktusz virága című darab felejthetetlen élmény marad annak, aki látta. Az újjáalakult motoros klub tagjai A legeredményesebb horgászok Révész Máriusz a FIDESZ MPSZ szóvivője a kisbéri kampány bemutatkozáson Lázár Mózes vendége volt Aranyosgyéresi vendégek ismerkedtek városunkkal és térségünkkel A hántai jótékonysági bálon mindenki jól érezte magát

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató

Jegyzőkönyv. Molnár György igazgató Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2014. december 1-én 10.30-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat

250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 250/2014. (VIII. 28.) számú Képviselő-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 260/2010. (VIII. 18.) számú Képviselő-testületi Határozattal megválasztott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények)

2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) 2014. évi programterv (művelődési házbeli és egyéb nagyobb rendezvények) Január - Január 20. Szép magyar beszéd a Kazinczy verseny városi döntője a Városi Könyvtárban - Január 21. A Magyar Kultúra Napja

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 17-én (Péntek) 16:00 órai kezdettel megtartott ALAKULÓ képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. október 17. Határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. szeptember 7.-én 17 órai kezdettel Segesd községben, a Segesd-Taranyi IV. Béla Király Általános Iskola

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. március 30-án tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 13/2015.(III.30.) 14/2015.(III.30.)

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére 8585-2/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2012. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője

Jegyzőkönyv. Meghívott vendégként jelen van Bozori Zsuzsanna, a KEMKH Kisbér Járási Kormányhivatal vezetője Jegyzőkönyv Készült: 2013. január 28-án 15,00 órakor Réde és Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének együttes -testületi üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Réde Község

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében

Melegedőhelyek Komárom-Esztergom megyében helyek Komárom-Esztergom megyében Vértestolna Polgármesteri Hivatal Vértestolna, Petőfi u. 82. ESZI Szent Erzsébet Központ hajléktalanszálló Tatabánya, Tatabánya Hegy utca 20. Csém melegedőhely Csém, Béke

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

IKSZT Szolgáltatási és Programterv

IKSZT Szolgáltatási és Programterv Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont működtetéséhez 1 1 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.01.08 8 Falugazdász fogadóóra fogadóóra 2013.02.05 8 Falugazdász

Részletesebben

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó

Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. december 17-én (csütörtök) 18,00 órára összehívom. Az ülés helyszíne: Az önkormányzat

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. október 21-ei alakuló ülésének jegyzőkönyvéhez 161/2014.(X.21.) sz. önk.hat. 18/2014.(X.29.) önk.rend. 162/2014.(X.21.) sz. önk.hat. Napirendek

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését

Ügyiratszám: /2013.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné M E G H Í V Ó. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlését NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 1.986-2/2013.XIII. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről

Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete január 28-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: 39-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. január 28-án 17,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a települési kisebbségi önkormányzatok támogatására Készítette: Damm Mária Szociális és Egészségügyi Ágazat koordinátora Előterjesztő:

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben