J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagybajom Város Önkormányzat Képviselőtestületének május 29-én órai kezdettel Nagybajom Város Önkormányzat Dísztermében (7561 Nagybajom, Fő u. 40.) megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Szabó Tamás alpolgármester Bek Rózsa képviselő Garzó Vanda képviselő Gerse Imréné képviselő Septe József képviselő és Fejér István képviselő magát alapos indokkal kimentette. Tanácskozási joggal jelennel vannak: Dr. Schütz Nikolett Dr. Fehér József Pozder Veronika Vasvári János jegyző aljegyző gazdasági szervezet vezető ügyvezető Jegyzőkönyvvezető: Kuckó Katalin Továbbá 5 érdeklődő. üdvözli a megjelenteket, meghívott vendégeket, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitja. Javaslatára a Képviselőtestület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: 1./ Civil szervezetek beszámolója. Írásbeli előterjesztés 2./ Településfejlesztési Kft. beszámolója.

2 3./ Temetőről, temetkezésről szóló rendelet megalkotása. 4./ Sugár utcai vízelvezető árok ügye. 5./ Egyeztetés a Városnapról. 6./ Beszámoló az Európai Parlament Tagjainak megválasztásáról. Szóbeli előterjesztés Előadó: dr. Schütz Nikolett jegyző 7./ Gyepmesteri szolgáltatóval kötött szerződés felülvizsgálata. 8./ Egyebek Javaslatát a képviselő-testület egyhangú, 5 igen szavazattal elfogadta. NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA: 1. napirendi pont: Civil szervezetek beszámolója. Írásbeli előterjesztés Nagybajomban 19 bejegyzett civil szervezet tevékenykedik, aminek mi nagyon örülünk. Azok a civil szervezetek, akik az önkormányzathoz is kötődnek, akiknél az önkormányzat alapítói jogokat gyakorol kötelesek az éves beszámolójukat letenni a képviselő-testület asztalára. Elsőként foglalkozunk a Nagybajomért Közalapítvánnyal.

3 Az alapítvány 2003-ban alakult és az alapító jogokat Nagybajom Város Képviselőtestülete gyakorolja. Jelenlegi elnök Németh Magdolna. Az előterjesztés alapján jól látszik a évi költségvetése az alapítványnak. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a Nagybajomért Közalapítvány évi beszámolójának az elfogadására. Bek Rózsa PGESZB elnök A Pénzügyi Bizottság alaposan megtárgyalta a Nagybajomért Közalapítvány pénzügyi beszámolóját és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 74/2014./V.29./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Nagybajomért Közalapítvány évi költségvetéséről szóló beszámolót megismerte és elfogadja. A következő civil szervezetünk a Nagybajomi Atlétikai Club. A club 1914-ben jött létre, az idei évben ünnepli a fennállásának 100 éves évfordulóját. Jelenlegi elnöke Szabó Tamás alpolgármester. Az előterjesztés tételesen tartalmazza az önkormányzat által nyújtott támogatást és annak elszámolását. Bek Rózsa PGESZB elnök A Pénzügyi Bizottság alaposan megtárgyalta a Nagybajomi Atlétikai Club pénzügyi beszámolóját és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 75/2014./V.29./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Nagybajomi Atlétikai Club évi költségvetéséről szóló beszámolót megismerte és elfogadja.

4 A következő civil szervezetünk a Gyermekekért Alapítvány. A kuratórium elnöke Gerse Imréné. Az alapítványnak sok alapítója van, nemcsak az önkormányzat hozta létre. Az alapítvány elsődleges célja a hátrányos helyzetű gyermekek segítése, támogatása, táboroztatása. Köszönjük a kuratóriumnak és a tanároknak a munkáját. Az előterjesztés itt is részletesen tartalmazza a bevételi és kiadási összegeket. Bek Rózsa PGESZB elnök A Pénzügyi Bizottság alaposan megtárgyalta a Gyermekekért Alapítvány pénzügyi beszámolóját és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. 76/2014./V.29./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Gyermekekért Alapítvány évi költségvetéséről szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 2. napirendi pont: Településfejlesztési Kft. beszámolója. A Kft. beszámolóját mindenképpen el kell fogadnia a képviselő-testületnek, mivel alapítója Nagybajom Város Képviselő-testülete ban a Kft-t megpróbáltuk különböző feladatokkal, szolgáltatásokkal felruházni, hogy plusz tevékenységekből legyen bevétele az önkormányzatnak. A Kft. működteti az iskolakonyhát, az internetkávézót és a sportcsarnokot. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a Kft évi működésének bevételi és kiadási összegeit, ami azt mutatja, hogy a Kft. nyereséggel dolgozik. Bek Rózsa PGESZB elnök A Pénzügyi Bizottság alaposan megtárgyalta a Településfejlesztési Kft. pénzügyi beszámolóját és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.

5 77/2014./V.29./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Településfejlesztési Kft évi költségvetéséről szóló beszámolót megismerte és elfogadja. 3. napirendi pont: Temetőről, temetkezésről szóló rendelet megalkotása. dr. Schütz Nikolett jegyző A Képviselő-testület mai nap hatályos rendelete a 14/2000 (VIII.30.) számú rendelet a temetőkről és a temetkezésről, melynek szolgáltatási díjjegyzéke évben került módosításra. Azonban november 1. és január napjától több új szakasz is bekerült a törvénybe, melyeket az önkormányzati rendeleteknek is át kell venniük, illetve több szabályozási lehetőség is megnyílott az önkormányzatok részére. A korábbi szabályozás szerint köztemető esetén az önkormányzat a temetőn belül a holttest hűtését, temetőn belül járművel történő szállítását, a hamvak erre szolgáló berendezéssel történő szórását, továbbá a sírhelynyitást és visszahantolást helyi rendeletében a temető üzemeltetőjének kizárólagos hatáskörébe adhatta. A módosítás pontosító rendelkezéseket tartalmaz, a jogosultságok körét kibővíti és meghatározza az önkormányzatok számára a díj megállapítására vonatkozó szabályokat. A módosítás kibővíti a temetőtulajdonosok jogát arra, hogy a temetőben végzett temetkezési szolgáltatási elemek közül a jövőben több feladatot a temető üzemeltetőjére bízzanak. Ilyen feladat: elhunyt hűtése, ravatalozás, urnaelhelyezés, sírhelynyitás, sírba helyezés, visszahantolás, exhumálás, újra temetés. A módosítás a temetőüzemeltetők által szedhető díjakra vonatkozó szabályozást is tartalmaz, és törvényi szintre emeli azt a szabályozást, hogy nem szedhető díj a temetőlátogatásért, a temetői utak használatáért és a temetési hely gondozásához igénybe vett vízért. Felhatalmazás rendeleti szabályozásra a temető rendeltetésszerű használatához szükséges egyéb helyi, tárgyi és infrastrukturális feltételek kapcsán, a temető használatának és igénybevételének szabályai meghatározásában, a temetési hely

6 gazdálkodási szabályainak meghatározása kapcsán, a sírhely méretezését, sírjelek alkalmazását, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezését, a sírgondozás szabályai vonatkozásában és a temetőben a kegyeleti közszolgáltatások feltételeit, a temetési hely megváltási megváltásának és újraváltásának díját, a temető-fenntartási hozzájárulás díját, illetve a létesítmények vállalkozók részéről történő és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételének díját illetve a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendjét illetően. A Tisztelt Testületnek most arról kellene dönteni, hogy melyek a felsoroltak közül melyek azok a szolgáltatások, melyeket kötelezően az üzemeltető lát el és nem adható a szolgáltatónak. Mert a rendeletbe csak ezek kerülnének. Szabó Tamás alpolgármester: Úgy vélem, hogy csak azokat a feladatokat vállaljuk el, melyeket tisztességesen el tudunk látni. Ezek a sírásás és a hűtés. A hantolásnak gyorsnak kell lennie, azt kegyeleti okból fontosnak tartom. A többi képviselő az üzemeltetőnek adott két szolgáltatással egyet értett. Dönteni kell továbbá a rendelet mellékletében foglalt szolgáltatási díjakról, a sírhelymegváltás díjairól továbbá a temető igénybevétel díjáról. Ezeket a korábbihoz képest megemelt tételeket véleményezésre megküldtem az országos Fogyasztóvédelmi Egyesületnek véleményezésre, mely törvényi előírás. Ők jóváhagyták ezen összegeket, így ettől lefele eltérhet a testület. Bek Rózsa: A mellékletben előterjesztettekkel egyetértenék azzal a kitétellel, hogy a sírhelymegváltás díjai maradjanak a korábbi rendelet szerinti árakon. A többi képviselő ezzel a felvetéssel egyet értett. Dr. Schütz Nikolett jegyző: A rendeletet az itt elhangzott módosításokkal hirdetem ki azzal, hogy a hatálybalépése július 1. napja, tekintettel a KFT. most megszerzett engedélyére és arra, hogy a temetkezési szolgáltatást végző emberek még a Városgazdálkodás munkatársai. Bek Rózsa PGESZB elnök A Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott a világítás kérdése, amiről nem beszéltünk még. Említetted, hogy igény lenne rá, hogy világító testeket helyezzenek el a temető területére, mivel mindenszentek idején, illetve a korán besötétedő téli időszakban az emberek botorkálnak a temetőben. A napelemes megoldást tudnánk elképzelni. szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: 9/2014.(V.29.) számú önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről.

7 A rendelet szövegét a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza. 4. napirendi pont: Sugár utcai vízelvezető árok ügye. dr. Schütz Nikolett jegyző Megkeresést Kaptam Szerencsés Margit Sugár utcai lakótól, miszerint a korábban meglevő árok betemetése, felszámolása miatt az ott fekvő területeket csapadékos időben teljesen elönti a víz. Az irattárban megtalált dokumentáció szerint az árok kérdésének rendezése kezdeményezés maradt csupán és 2010 nyarán befejeződött a lakók aláírásgyűjtésének meghiúsulásával. Az árok meg nem léte azonban továbbra is óriási problémákat okoz az ott lakóknak. Elmondásuk szerint több lakó nem törődik azzal, hogy az árok betemetése milyen következményekkel jár, ezért is kivitelezhetetlen a lakók általi eljárás lefolytatása. Az Önkormányzat azonban a Templom utcai árokhoz hasonlóan kezdeményezhetné vízjogi létesítmény engedélyezését és közérdekű használati jog bejegyzésével fenntarthatná a vízelvezető árok kialakított állapotát. Az árok a mellékelten csatolt térképen jól látható és a szintén mellékelten csatolt lista szerinti ingatlanokat, illetve tulajdonosokat érinti. 78/2014./V.29./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sugár utca páratlan oldalán húzódó vízelvezető árok helyzetének rendezését közérdekű használati jog bejegyzésével valósítja meg. Ennek érdekében felhívja a jegyzőt, hogy a földmérő eljárását követően a változási vázrajzzal együtt a bejegyzési kérelmeket a Dél-dunántúli Vízügyi Hatóságnál és Földhivatalnál jegyeztesse be. Közreműködik: dr. Schütz Nikolett jegyző Szerencsés Sándor műszaki ügyintéző

8 5. napirendi pont: Egyeztetés a Városnapról. Július között kerül megrendezésre a városnapi rendezvénysorozat. Azért került egy hónappal korábbra, mert júliusban kerül megrendezésre a Youth Futball fesztivál, amihez mi is csatlakozunk, hiszen tavaly is néhány meccset itt, Nagybajomban játszottak le a csapatok, és ez idén sem lesz másként. Szeretnénk a 100 éves Atlétikai Clubos évfordulót ezzel a rendezvénnyel is színesíteni. Nagy Erika rendezvényszervező A mai nap folyamán beszéltem Hangai István ügyvezető úrral, aki a mérkőzések időpontjáról még biztos információt nem tudott még adni számomra. A városnap hetére egy kiadványt is készülünk megcsinálni, ami magában foglalná az Atlétikai Club elmúlt 100 esztendejét. Hétfőre egy ünnepélyes megnyitót tervezünk, amire díszvendégeket hívnánk, hogy ezzel is emelni tudjuk a rendezvény fényét. Kedden az AC ünnepélyes közgyűlésére kerülne a sor. Csütörtöki nap a gyermekeké lenni, ahol különböző gyermekprogramokkal, focival, játékokkal kedveskednénk a gyerekeknek. Pénteken kerülne sor az ünnepélyes városnapi megnyitóra, amelyeken okleveleket, kitűntetéseket adnánk át az arra érdemes személyeknek. Szombaton, a délutáni órákban folytatódna igazán a városnapi rendezvény, ahol fellépők, programok színesítenék a délutánt és az estét. A vasárnapi nap pedig a horgászversenyről szólna. Köszönöm szépen Erikának a tájékoztatót, és arra szeretnélek kérni, hogy június 15- ig konkretizálva legyenek a programok. 6. napirendi pont: Beszámoló az Európai Parlament Tagjainak megválasztásáról. Szóbeli előterjesztés Előadó: dr. Schütz Nikolett jegyző dr. Schütz Nikolett jegyző Az Európai Parlament tagjainak megválasztása május 25. napján rendben lezajlott. A normatívaként Nemzeti Választási Iroda által átutalt Ft-ot elköltöttük, a béreket kifizettük, az elszámolást elkészítettük. Rendkívüli esemény nem történt. A településen a megyei szinthez képest igen alacsony volt a részvételi arány 13.84%, bár most a 3. számú szavazókörben nem volt kirívóan alacsony. Az

9 értesítések a szavazókör módosításról időben kihirdetésre kerültek, mind a televízióban, mind szórólapokon. 79/2014./V.29./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI május 25-én tartandó Európai Uniós választásokról készült beszámolót megismerte és jóváhagyólag tudomásul veszi. Felelős: dr. Schütz Nikolett jegyző 7. napirendi pont: Gyepmesteri szolgáltatóval kötött szerződés felülvizsgálata. dr. Schütz Nikolett jegyző Sikerült alkudni a Kaposvári Philip Természetvédő - és Állatvédő Egyesület, ők lakosságarányosan 48 Ft/ fő összegért vállalnák a szolgáltatást, ami így Ftre jönne ki, de ezt lealkudtam Ft-ra, ami megegyezik a Marcaliban tevékenykedő egyesületével. A Kaposváriak viszont abban adtak jobb árajánlatot, hogy az egyéb kiszállásokkor nem 600 Ft/ km-t számolnak, hanem 120 Ft/ km összeget, valamint olcsóbb nálunk a kutya befogás, kábítás. Valamint ezért az összegért azt vállalják, hogy 5 kutyát visznek el havonta. Ez egy 6 hónapos próbaszerződés lenne. Úgyhogy én javasolnám a 6 hónapos próbaszerződés megkötését a Kaposvári Philip Természetvédő és Állatvédő Egyesülettel, mivel ennél jobb ajánlatot nem fogunk kapni. 80/2014./V.29./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T 1./ Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 6 hónapos próbaszerződést köt a Kaposvári Philip Természetvédő és Állatvédő Egyesülettel a gyepmesteri feladatok ellátására. 2./ A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

10 Közreműködik: dr. Schütz Nikolett jegyző Szerencsés Sándor műszaki ügyintéző 8. napirendi pont: Egyebek. 8/1. napirendi pont: Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartása. A Képviselő-testület a tavalyi évben határozatával megegyezően a Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartása a következő képen alakul a 2013/2014 tanévben: az intézmény zárva tart augusztus ig, 2 hét időtartamra. 81/2014./V.29./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartását a következők szerint hagyja jóvá: augusztus augusztus 31-ig, 2 hetes időtartamra zárva tart. 8/2. napirendi pont: Beszámoló a Nagybajomi Tűzoltó Egyesület évi munkájáról.

11 Átfogó beszámolót kaptunk a Tűzoltó egyesület munkájáról, amit ezúton szeretnék megköszönni Sipos Lajos parancsnoknak, mert nélküle nem menne gördülékenyebb a munka. 82/2014./V.29./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Nagybajomi Tűzoltó Egyesület évi munkájáról készült beszámolót megismerte és jóváhagyólag tudomásul veszi. 8/3. napirendi pont: LED lámpák. Szóbeli előterjesztés Folyamatosan haljuk a médiában, hogy ezek a lámpák mennyire energiatakarékosak. Van nekünk egy olyan problémánk, hogy az újonnan megcsinált belső udvarban nincsen megfelelő világítás. Mivel itt is LED-es lámpák kerültek elhelyezésre, ezért folytatni kellene ezt az elképzelést és további lámpákkal kellene kibővíteni a meglévőket a jó látási viszonyok érdekében. Szeretnénk 2db 12 V-os és 1 db 24 V- os lámpát, melyeknek a magassága 6 m körüli és a költségük nettó Ft, ami bruttóban kb Ft lenne várhatólag. 83/2014./V.29./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy energia hatékonyság céljából megrendel 2 db 12 V-os és 1 db 24 V-os napelemes LED lámpát. 8/4. napirendi pont: Civil szervezetek Alapító Okiratának elfogadása. Szóbeli előterjesztés

12 Előadó: dr. Schütz Nikolett jegyző dr. Schütz Nikolett jegyző Törvényi kötelezettségünknek eleget téve a Képviselő-testületnek el kell fogadni az általa alapított civil szervezetek Alapító Okiratát, ezért kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az elfogadó határozatok meghozatalára. 84/2014./V.29./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Nagybajomért Közalapítvány Alapító Okiratát megismerte és elfogadja. 85/2014./V.29./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Nagybajomi Atlétika Club Alapító Okiratát megismerte és elfogadja. 86/2014./V.29./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Gyermekekért Alapítvány Alapító Okiratát megismerte és elfogadja.

13 87/2014./V.29./ számú KÉPVISELŐTESTÜLETI H A T Á R O Z A T Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gyermekekért Alapítványban a jogutódlással megszűnt Nagybajomi ÁMK alapító jogait gyakorolja Mivel több napirendi pont nem volt, megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. Czeferner Józsefné polgármester Dr. Schütz Nikolett jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 52/2014. (IV.28.) A Horti Településüzemeltetési Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30. napján tartott üléséről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. május 29-én 11,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.)

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. december 18-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Képviselő-testület ének 2012. március 29-én 8:00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 52-67 Rendelete: 4-5 T á r g y s o r o z a t a A Monori Rendőrkapitányság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok:

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Jegyzőkönyv Készült: a 2014. május 29. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 3) Damjanich utcán aszfalt út megépítésének megtárgyalása

TÁRGYSOROZAT. 3) Damjanich utcán aszfalt út megépítésének megtárgyalása Bököny Község Képviselő-testülete 2010. augusztus 13-án tartott rendkívüli üléséről 22- /2010. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (109-110/2010., 9-10/2010. R) TÁRGYSOROZAT 1) A temetővel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 23-án (hétfő) 15: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 28-án Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 16. 00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Fajka János, Fazekas

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. december 18-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 104/2014. (XII. 18.) önkormányzati testületi határozat a G. Nagy Ilián költő, drámaíró 100

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem A Képviselő-testület 8 fővel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. január 26-án megtartott nyilvános testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Képviselő - testületének, 2008. április 24-én 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-21 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben