A képviselõ-testület alakuló ülése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A képviselõ-testület alakuló ülése"

Átírás

1 V. évfolyam 8. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata december A képviselõ-testület alakuló ülése A tartalomból: - Csörög csillagai 3. oldal - A kavicsbányáról 4. oldal - Volt egy állomás 5. oldal - Egészségnap 6. oldal - Mûvelõdési ház 7. oldal - A gázártámogatásról 7. oldal November 26-án, ünnepélyes körülmények között, a képviselõ-testület megtartotta alakuló ülését. Darida Mária, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a november 18-án megtartott idõközi választás végleges eredményét. - A november 18. napján megtartott idõközi helyi önkormányzati választás törvényes és eredményes volt jelentette ki Darida Mária.- A Helyi Választási Bizottság a választási kampány idõszaka alatt többször ülésezett. Az ülések napirendjein egyrészt a jelöltek nyilvántartásba vétele, másrészt választási panaszbeadványok elbírálása volt. Az idõközi választáson a választásra jogosultak 52.9%-a élt választójogával. Az érvényesen szavazók 36.9 %-a Hegedûsné Kripák Ildikó polgármesterségére, 34.2 %-a Dugántsi Ildikóra, 17.8 %-a Jakab Helga és 10.3 %-a dr. Bonyhády Elemér László jelöltre adta le voksát. A végleges eredmények megállapítása után megállapíthatjuk, hogy Csörög község polgármestere, 279 szavazattal, Hegedûsné Kripák Ildikó. A képviselõtestület tagjai: Antal László 239 szavazat, Gergely László 234 szavazat, Pálinkás Lajos 189 szavazat, Viszus István Mihály 181 szavazat, dr. Bonyhády Elemér László 175 szavazat, Jakab Helga 173 szavazat, Verdes József 167 szavazat, Kurucz Attiláné Kormos Mária Veronika 165 szavazat, Kuba István 158 szavazat. A megválasztott polgármesternek és a képviselõ-testület tagjainak a magam és a Helyi Választási Bizottság nevében is gratulálok. Munkájukhoz jó egészséget, kitartást és sok sikert kívánok. Bízom abban, hogy a most megválasztott képviselõ-testület a következõ általános választásokig aktív egyetértésben végzi majd munkáját! fejezte be Darida Mária. Ezt követõen került sor a megválasztott képviselõk és a polgármester eskütételére, majd, az alakuló ülés kötelezõ elemei szerint, egyhangú szavazati aránnyal, meghatározta a testület a polgármester illetményét és költségtérítését, s döntött az SZMSZ módosításáról. folytatás a 2. oldalon Hegedûsné Kripák Ildikó: Közösen építjük a települést - Amit elértünk, többnyire a falu lakóival együtt értük el - összegezte az eddigi eredményeket az újra megválasztott polgármester, Hegedûsné Kripák Ildikó a képviselõ-testület alakuló ülésén. A 2006 októberétõl mûködõ vezetés sok mindent tett tíz hónap alatt, de, mint a polgármester mondta, a testület feloszlását követõen, ez év augusztusától is mûködött az önkormányzat, nem állt meg a változás. Többek között, fél évi levelezés után, sikerült elérni, hogy a MÁV lebontsa az életveszélyessé vált állomásépületet, és a közeljövõben elkészül az új fénysorompó is. - Köszönöm azoknak, akik az elmúlt egy évben segítettek - folytatta Hegedûsné Kripák Ildikó -, számítok rájuk továbbra is, mert egyedül nem megy. A jövõben is közösen építjük ezt a fiatal települést. A ciklusprogramot támogatniuk kell a képviselõknek, kötelez mindenkit esküje, hogy a településért együtt munkálkodnak. - A munka nehéz, a településnek nincs bevételi forrása, de van egy tõkéje: képesek vagyunk a kapcsolatteremtésre. És elmondhatjuk, hogy nem adósodtunk el, nem vettünk fel hitelt, és benyújtottuk a csatornapályázatot is. A polgármester kitért az iskolaügyre is. Mint mondta, jelenleg tizenkét település huszonöt oktatási intézményébe járnak a csörögi gyerekek, de már engedélyezett terv van az óvodára, és megvan a pénz az iskola tervezésére is. Ha több hónapos hátránnyal is, de végre be lehet adni az óvodapályázatot. Az emberek hisznek Csörög vezetõinek, testületének, és én hiszem, hogy a képviselõk tudására, tapasztalatára támaszkodva el tudjuk végezni feladatainkat.

2 2 Csörögi Hírlevél A képviselõ-testület alakuló ülése Csörög indult a csatornapályázaton Csörög, Õrbottyán, Vácduka, Váchartyán, Vácrátót és Vác települések önkormányzatai korábban társulást hoztak létre a térségi szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére. A hat település közmû-beruházási önkormányzati társulása már több ízben pályázott címzett támogatásra, de sikertelenül. Az idén, november 11-én pályázatot adott be a társulás a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos kétfordulós pályázati lehetõségre, amit be is fogadtak. Az elsõ körben történõ eredményhirdetésre januárjában kerül sor. A társulás szervezõi feladatkörét Õrbottyán önkormányzata látja el. folytatás az 1. oldalról A képviselõ-testület, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 6 igen szavazattal megválasztotta az alpolgármestert, Pálinkás Lajos személyében. Az alpolgármesteri eskü letétele után a testület megválasztotta bizottságai elnökeit és tagjait. A pénzügyi bizottság elnöke: Gergely László, tagjai dr. Bonyhády Elemér, Jakab Helga, Kovács Judit Ilona, Varga Gyõzõné. A szociális és egészségügyi bizottság elnöke Verdes József, tagjai Jakab Helga, Kurucz Attiláné Kormos Mária Veronika, Mayerné Molnár Katalin, Oláh Károlyné. A településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke Antal László, tagjai Kuba István, Viszus István Mihály, Kardos Henrik, Pongrácz Zoltán. Pálinkás Lajos alpolgármester megválasztását és eskütételét követõen elmondta, hogy feladatát szolgálatnak tekinti. A falu javát kívánja elõsegíteni, s kéri a képviselõket, hogy tegyék félre az elõzõekben, a választás során kialakult ellentéteket. Javasolja, hogy a ciklus végéig dolgozzon hatékonyan együtt a most megválasztott képviselõ-testület. Az egymás tisztelete, az emberi méltóság és Csörög település érdeke kell, hogy lebegjen mindannyiunk szeme elõtt. Végezetül megköszönte az alpolgármesteri szavazatokban megtestesülõ bizalmat, és ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a testület hatékonyan, harmonikusan és sikeresen végezhesse feladatát. Három rendkívüli testületi ülés novemberben Az idõközi választásokat megelõzõen két rendkívüli testületi ülésre került sor. A november 5-i ülésen a képviselõtestület átmeneti segélykérelmeket bírált el. A november 12-i ülésen a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíj A és B típusú pályázatairól döntött a képviselõ-testület. Valamennyi beadott kérelmet elfogadta, és a rangsor felállítása után, havi 5 ezer forint támogatást állapított meg a kedvezményezett felsõoktatási hallgatók részére. A típusú pályázók. 1. Müller Kornél, 2. Müller Brigitta, 3. Rostás Tamás, Drenkovics Gábor. B típusú pályázó: Müller Benjámin. A november 29-i rendkívüli ülésen döntött az új testület a 4 tantermes általános iskola engedélyezési tervdokumentációjának megrendelésérõl, az RTL Klub televízió tehetségkutató versenyén középdöntõbe jutott csörögi fiatalok, Rostás Viktor és Lakatos Zoltán kis csillagok megjutalmazásáról. Megbeszélték a képviselõk az idei Mikulás-nap programját, valamint - a polgármester kérésére - az írott és elektronikus sajtó mûködési, mûködtetési szabályozásának szükségességérõl tárgyaltak, és megegyeztek, hogy a következõ rendes testületi ülésre döntésre elõkészítik. A képviselõk átvették a évi költségvetési koncepciót és az önkormányzat háromnegyed éves költségvetési helyzetérõl szóló tájékoztatót, amelyeket a következõ rendes ülésen tárgyalnak. Felhívás civil szervezetek részére A polgármesteri hivatal együttmûködés és kapcsolattartás, illetve támogatás céljából nyilvántartásba kívánja venni a településen mûködõ egyesületeket, civil szervezeteket. Ennek érdekében kéri az elnököket, hogy alapszabályukat (alapító okirat), bírósági bejegyzéssel ellátva szíveskedjenek elküldeni a hivatalba, illetve, jelentkezzenek dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyzõnél. Civil hírek A Csörögi Hírlevélben szívesen tájékoztatunk a településünkön zajló civil szervezõdések közösségi rendezvényeirõl, tevékenységérõl. Ezért várjuk a lakosság érdeklõdésére számot tartó eseményekrõl, a helyi egyházi rendezvényekrõl szóló híreket. Azt hitte, ellopták az autóját, pedig csak a kéziféket nem húzta be Az elmúlt héten a MÁV egyik alkalmazottja a csörögi vasútállomáson végzett ellenõrzést, majd annak végeztével észrevette, hogy eltûnt a szolgálati kocsija. Azonnal be is jelentette a lopást, majd a rendõrök elkezdték keresni az autót. Az ügyet komolyan vették, hiszen nagy értékû jármûrõl volt szó. Néhány óra elteltével azonban kiderült, hogy a kocsi a helyszíntõl néhány száz méterre lévõ földkupac tetején van. Mint késõbb megállapították, miután a sofõr kiszállt, nem rögzítette a jármûvet, így az elgurult. A szerencsének köszönhetõ, hogy nem okozott kárt, illetve balesetet.

3 Csörögi Hírlevél 3 A csillagok másképp születnek Rostás Viktor és Lakatos Zoltán tévészereplésérõl Valódi csillag, egy népszerû gospel énekesnõ nyilatkozta nemrégiben, teltházas váci koncertjén: A sztárélet külsõ csillogása mögött egészen más a valóság. Média szakemberek találják ki, szabják rád azt a személyiséget, amit el lehet adni a nagyközönségnek Ott is hagyta a pop világát. Mennyien vágyakoznak erre a csillogó világra, s milyen kevesen mondhatják el õszintén, hogy valóban boldogságot és beteljesedést hozott számukra az egyéni életükben is. Az RTL Klub Csillag születik produkciója jócskán megnövelte a csatorna nézettségét, s alkalmat adott tehetséges mûvészek felfedezésére. Az egész országból közel 4500 produkcióval jelentkeztek a mûsorba, ebbõl 42-õt választottak ki, és nagy örömünkre a csörögi Amaro Khelimo tánccsoport két tagja: Rostás Viktor és Lakatos Zoltán is bejutott az elõdöntõbe. Két fordulóban szurkolhattuk végig színvonalas szereplésüket. Bár a középdöntõben nem a várt eredmény született, mégis az egész falu büszke lehet a családtagokkal együtt a fiúk teljesítményére. Rostás Ivántól, az Amaro Khelimo Táncsoport Egyesületének elnökétõl és az együttes vezetõjétõl, koreográfusától érdeklõdtünk, hogyan készültek a táncosok a mûsorra és milyen tapasztalatokra tettek szert a megmérettetés során? - Elõször is, szeretnénk nagyon, nagyon megköszönni azt az érdeklõdést, amit a falubeliek tanúsítottak azzal, hogy szavazataikkal támogatták a fiúk továbbjutását. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy sokan szeretik a táncosainkat, sõt, akik eddig nem kedvelték õket, vagy közömbösek voltak, azok a csörögiek is összefogtak és segítettek bennünket a szavazatukkal. Még legszegényebbek is az utolsó pénzükön küldték az sms-t. Nagyra értékeljük, és hálásak vagyunk ezért a gesztusért válaszol Rostás Magdi. - Hogyan készültek a fiúk erre a megmérettetésre? - Három elõdöntõ volt, mindegyikben 12 versenyszámból lehetett továbbjutni a középdöntõbe veszi át a szót Rostás Iván. Viktort és Zolit a harmadik elõdöntõben indították, s úgy gondolom, ez volt a legerõsebb mezõny. A felkészülés teljesen más volt, mint ahogy elképzeltük. A kulisszák mögött egy másik világ van. Az elõdöntõben a Szilvási Gipsi Folk Band élõ zenéjére táncoltak a fiúk. A középdöntõben egyedül a zenét választhattuk ki tetszésünk szerint, amit Magdi állított össze, és az RTL klub zenei szerkesztõje formált végleges hanganyaggá. Két napunk volt az egyenes adásig összhangba hozni és begyakorolni a koreográfiát. A közönségszavazatok alapján látható volt, hogy a fiúk elnyerték a nézõk tetszését. - A zsûri pontozása szerint az elõdöntõs szereplés jobban sikerült. Reálisnak tartják a középdöntõ eredményét? - Véleményem szerint ez a mûsor nem csupán a tehetségkutatásról szólt, mert akkor nem énekes, mesemondó és táncos között zajlik a megmérettetés, hanem énekes és énekes, táncos és táncos között válaszol Magdi. - Keleti Andrea megdicsérte ugyan a fiúk produkcióját, de a kritikájában azt mondta, hogy a fiúk becsempészték Rebekát a produkcióba, mert már nem volt ötletünk, és nem tudtuk új elemekkel kitölteni a rendelkezésre álló idõt. Nem így történt. Minden mûsor után volt egy megbeszélés, amin az RTL Klub stábja szinte a legapróbb részletekig meghatározta, hogy mit vár el tõlünk. Nekünk azt kellett elõadni, ami szerintük leköti a nézõket, odavonzza a tévé elé. Erre a produkcióra 2 perc 16 másodpercet adtak, és azt kérték, hogy az eleje legyen gyors, a közepén lassuljon le, és a végére gyorsuljon fel, közben pedig tegyük be a kislányt, de csak fél percre. Ez alapján készült a koreográfia, amit az értékelésben végül kifogásoltak. Annyira lepontozták a fiúkat, hogy már a közönségszavazatok sem tudták továbbjuttatni õket. - Volt egy másik furcsaság is szól közbe Rostás Iván. - Az értékelésben az is elhangzott, hogy a fiúk produkciójából hiányzott a férfias kiállás. Ezt elfogadtuk volna, ha megmagyarázzák, hogy mire gondoltak pontosan. Tudom, hogy a táncosok évekig tanulják a kiállást, az egyenes tartást, de a mieink nem tükrös próbateremben készültek fel, hanem itthon, egy 25 négyzetméteres szobában. Fábri Sándor vitázott is a hölggyel, hogy mit akartok, ezek még gyerekek. Valamelyik fiú be is szólt, hogy 14 évesek vagyunk, mire az volt a válasz, hogy ezek ilyenkor már házasodni szoktak. Azt gondolom, ez nem ide való megjegyzés volt, és valójában nem is a táncra vonatkozott. Ehhez még hozzájött, hogy az interneten ugyan sok jó kívánságot, biztatást kaptunk, de mást is. Olyan szövegeket, hogy azt mondtam: el kell fogadni a zsûri döntését, de ha továbbjutottak volna a gyerekek, akkor sem érdemes ilyen áron, ilyen beszólások mel- lett versenyezni. - Az egyik döntõn azt kérték, hogy tegyünk be valami újat a koreográfiába, ami látványosabb a páros táncnál veszi vissza a szót Magdi. - Megadták a témát is: a fiúk csajoznak, mert fiatalok. Végül is egy történetbe foglaltam bele az igazi mondanivalót, aminek az volt a lényege, hogy van egy roma táncos, meg van egy hip-hop táncos, akik találkoznak, és megmutatják egymásnak a táncaikat. A zene és a tánc hozza össze õket, mint ahogy ez megtörténik bárhol, bármikor, nem csak egy mulatságban, hanem a népek között is. És ahogy egyik is, másik is megmutatja a maga táncát, összebarátkoznak. Mivel cigánytánccal indult az egész, azzal is fejeztük be. Mindenkinek nagyon tetszett ez a produkció, de a zsûribõl csak Fábri Sándor értette, hogy mirõl szól. - Viktor és Zoli hogyan látja mindezt? Történt valami a szereplés óta? - Nagyon fárasztó idõszak volt számukra, de a szülõk számára is. Három hétig naponta be kellett járni Budapestre megbeszélésekre, próbákra, és ez anyagilag is nagyon megterhelõ volt. Kiestek a tanulásból is, de szorgalmasan pótolják a tananyagot válaszol Rostás Iván. - Nem az volt a céljuk, hogy sztárok legyenek. Ezek a gyerekek nyitottak, ami azt jelenti, hogy nemcsak a romáknak, hanem mindenkinek táncolnak. A romakultúrának különlegesen szép része a tánc, ezt szeretnénk megmutatni az embereknek, és Csörögnek jó hírnevet teremteni az ország elõtt. Mindvégig csörögi táncosokként mutatták be õket. Emelt fõvel tekinthetnek vissza a szereplésükre. Igazi elismerést kaptak nemrégiben, a Közép Magyarországi Folklór Szövetség szólóversenyén, ahol szakmai zsûri értékelte a produkciójukat, s mind az öt táncosunk a legmagasabb díjat szerezte meg: a két fiú az Aranypaszomány, a három lány az Aranykeszkenõ díjat. November végén meghívták õket Vácra, a Cházár András iskolába, ahol a hátrányos helyzetû diákoknak készített mûsorban léptek fel. Szerepeltek az ATV egyik mûsorában, és már megkerestek bennünket az RTL Klub-tól is egy újabb fellépéssel kapcsolatban. Úgy tûnik, a csillagok másképpen születnek. Talán abben a kis zöld házban a körforgónál, a tükör nélküli szobában, a félretolt bútorok között. Vajon igazi mûvészekké válnak a fiatalok, vagy egyszer, kikerülve a nagybetûs életbe, felszívja õket a szórakoztatóipar világa? Reméljük, nem az utóbbi történik. Az Amaro Khelymo tánccsoport értékeket képvisel, amit érdemes támogatni. Sok sikert kívánunk Viktornak és Zolinak, a mûvészpályán és az életben. VERES MÁRIA

4 4 Csörögi Hírlevél Közmeghallgatás a kavicsbánya-nyitásról Hat nagy értékû erdõtüzes tûzoltó-gépjármûvet adtak át az önkormányzatoknak december 11-én, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság épületében. A jármûvek értéke egyenként 115 millió forint. A hat közül egyet a váci tûzoltók fognak használni, a 23 millió forint önrészt a város fizette ki. A polgármesterek nevében dr. Bóth János mondott köszönetet a minisztériumnak és a biztosító társaságoknak is, akiknek törvény szabta keretek között kell támogatniuk a hazai tûzvédelem fejlesztését. Mint mondta, már negyedik alkalommal állhat itt váci képviselõ városát képviselve, a nagy értékû tûzoltógépjármûvek, felszerelések ünnepélyes átadásán. A korszerûsítésnek köszönhetõ, hogy a tûzoltóság mûködési területén jelentõs mértékben nõ a lakosság tûzvédelmi biztonsága. Az emberek életének biztonságosabbá tétele, értékeik megvédése az egyik fõ feladata az önkormányzatoknak. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségen megkezdõdött a környezeti hatásvizsgálati eljárás a Szõdliget és Csörög külterületén tervezett kavicsbánya ügyében. Ennek keretében közmeghallgatást tartottak november 27-én, kedden, a szõdligeti általános iskolában, ahol a felügyelõség munkatársai mellett, a beruházó Lasselsberger Hungária Kft. képviselõje, valamint a környezeti hatástanulmány készítõi vettek részt. A bányanyitással kapcsolatban a beruházó képviselõje, Budai Ferenc, majd a hatástanulmány készítõi adtak tájékoztatást. Az elsõ hozzászóló csörögi lakos, Kovács Judit már leszögezte, hogy Csörög önkormányzata visszavonta hozzájárulását a kavicsbánya-nyitási tervhez. (A határozat viszont ekkor még nem érkezett meg a felügyelõséghez.) A hozzászóló kifogásolta a tervezett munkarend körüli bizonytalanságot amelyre a válasz az volt, hogy három mûszak helyett csak kettõ lesz, de szombaton is dolgozni akarnak -, a növényés állatvilág károsodását, a por és a zaj hatását. A következõ csörögi hozzászóló, Kovács István szerint, Szõdliget kibabrál Csöröggel, ha hozzájárul a bányához, ugyanis minden negatív hatás Csörögöt érinti. Valamit fel kellene ajánlani a községnek, és egyáltalán van-e garancia az Új tûzoltóautó Vácon A Váci Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság mûködési területe azonban jóval túlterjed Vácon: 38 település 106 ezer lakosának tûzvédelmérõl kell gondoskodnia. Köztük van Csörög is, amely ugyan nem ad túl sok feladatot a tûzoltóknak, de 2003-ban 18, 2004-ben 15, 2005-ben szintén 15, 2006-ban viszont 32 esetben kellett a községben beavatkozniuk. Nagy kiterjedésû erdõtüzek ugyan nem voltak tavaly, de a Szõd és okozott károk megtérítésére. Ennek adott hangot Kurucz Attiláné képviselõ is, hangsúlyozva, hogy a bányanyitás Csörögnek hasznot nem hoz, csak károkat szenved el. Egy szõdligeti hozzászóló a talajvíz szennyezõdését, másik a vízszint lényeges csökkenését vetette fel, s mások is tartanak attól, hogy a kertek kútjaiból eltûnik a víz. A hatástanulmányt készítõ egyik mérnök, Kiss Attila szerint a szennyezõdés kockázati tényezõ, mert a talaj elveszti védõrétegét, de maga a munkafolyamat nem szennyezõ. A vízszint csökkenése pedig nem számottevõ, de nem csak a kavicskitermelés okozhatja. Egy szõdligeti lakos tiltakozó aláírásokat adott át, a csörögi Dina Papp Ilona pedig felvetette, hogy bár a népszavazásra kevesen mentek el, de nyolcvan százalék ellenezte a bányanyitást. Ugyanis a bánya Csörög leginkább fejlõdõ részéhez lenne közel, és ott épülne meg az osztályozó, ami a lakosok életét megkeserítené. Szintén szõdligeti volt, aki az elõzetes és az új, részletes hatástanulmány közt lévõ ellentmondásokra hívta fel a figyelmet. Szó volt a nagy nehézgépkocsi-forgalomról, útvonalakról is. Azt is kifogásolták, hogy Szõdliget önkormányzatától nem kapnak információt. Elhangzott, hogy Szõd is érintett, és a szõdieknek sincs információjuk a bánya hatásairól. A felügyelet képviselõje szerint a szõdi önkormányzatot is megkeresték, de nem reagált. A szõdligeti Tiszta forrás civil szervezet képviselõje közölte, hogy helyi népszavazást kezdeményeztek a bányanyitás kérdésében. Végül Antal László képviselõ, bizottsági elnök bemutatott egy levelet, amelyben a visszalépés miatt több százmilliós kártérítést követel a Lasselsberger az önkormányzattól. A felügyelet képviselõje szerint, ez már nem tartozott a fórum témájához. Mint mondta, az ülésrõl jegyzõkönyv készül, a felvetett kérdéseket megvizsgálják, bevonva a szakhatóságokat, és ennek alapján hozzák meg a határozatot, amely ellen fellebbezésnek van helye. Csörög közötti nádas rét, tûz szempontjából, veszélyforrást jelent. A gyors és hatékony beavatkozást szolgálja a most munkába álló erdõtüzes gépjármû.

5 Csörögi Hírlevél 5 Volt egyszer egy állomás Lebontották az öreg vasútállomás épületcsoportját. Hosszú huzakodás, többszöri hatósági felszólítás után a MÁV Zrt. beadta a derekát, és november végén eltüntette az utolsó szál téglát is a helyszínrõl. Örülnünk kellene, hogy a beomlott tetejû, életveszélyes épületek már senkit sem veszélyeztetnek. Ám az egykor csinos fõépülettel kapcsolatosan más a helyzet, Csörög történetéhez, a falu életéhez tartozott. Be lehetett ide húzódni az esõ, a szél elõl. A váró mögötti szárnyban egy kis lakás volt, ahol hosszú évekig egy idõs házaspár élt. Õk már kiléptek az idõbõl, s a magára maradt épületen tátongó sebeket ütött néhány öntörvényû, romboló suhanc keze nyoma, akiket nem tanítottak meg tisztességesen, emberhez méltó módon bánni a környezetükkel. Õk verték szét az ablakokat, betörték az ajtókat, összefirkálták a falakat, szemét és mocsok maradt utánuk. Már nappal sem volt kedve az embernek ránézni az épületre, legkevésbé behúzódni a büdös, sötét, széljárta váróba. Lehetett volna itt posta, gyógyszertár, rendõrõrs, vagy más hasznos intézmény. Barátságos, hívogató, pihentetõ, virágos parkkal körülötte. Megegyezhettünk volna a MÁV Zrt.-vel, de minek? Ki ruház be bármit is egy olyan épületbe, amit mások módszeresen tönkretesznek? Az üres terepen nincs mit szétdúlni, szétpusztítani. Sajnos, a közel kétezres lélekszámú falu nem tudta megvédeni történelmének egy darabkáját a közöttünk élõ vandáloktól. Nem lehetnek sokan, de sikerült megfosztaniuk azokat a falubelieket, akiknek az egykori csörögi állomás ifjúkoruk kedves emléke volt. Kérdés, hogyan lehet küzdeni ma az ellen, hogy néhány öntörvényû, rombolókedvû személy ne kényszerítsék rá kultúráját a többiekre? -VM- Változott a menetrend A MÁV-START, a GYSEV és a Volán-társaságok új menetrendje december 9- én, vasárnap lépett hatályba, és december 13-ig lesz érvényes. Ez módosítja a térséget érintõ autóbuszok és vonatok közlekedését is. A csatlakozásokhoz igazodva, tíz perccel késõbb indulnak a vonatok a Budapest- Vác Szob, a Budapest-Vácrátót Vác és a Vác Balassagyarmat vonalon, illetve tíz perccel késõbb indulnak a váci zónázó vonatok is. December 9-tõl a Volánbusz járatainak végállomása, az Árpád híd helyett, Újpest Városkapunál van. A Dunakeszi Vác vonalon közlekedõ helyközi, elõvárosi járatok, a Dunakeszi Fót, Fót Püspökszilágy, Fót Mogyoród, Vácrátót Vác, Õrbottyán Bercel felé közlekedõ járatok innen indulnak és ide érkeznek. A változások egyik oka, hogy a Volánbusz, a MÁV, és a BKV olyan csomópontot alakít itt ki, ahol közvetlen átszállási lehetõség van, a másik, hogy a fõvároson belüli közlekedésben csökkentsék a párhuzamosságot, tehermentesítsék a budapesti bevezetõ utak túlzsúfolt szakaszait. APEH-tájékoztató a számlatömbökrõl Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága felhívja az érintettek figyelmét, hogy 2007-tõl az adóterhet nem viselõ járandóságok fogalmába beletartozik a nyugdíj és a nyugdíjban részesülõ magánszemély baleseti járadéka, továbbá a meghatározott törvényi elõírások szerinti nevelõszülõi díj. Mivel a nyugdíj idéntõl adóköteles, csak technikailag mentesül az adófizetési kötelezettség alól azzal, hogy a ráesõ adó levonható, az összes jövedelem része, így módosíthatja a más jövedelmek adókulcsát, illetõleg különadó fizetési kötelezettséget keletkeztethet. A január 1-jétõl életbe lépett változás értelmében a nyomtatványok gyártóinak az APEH-tól kell kérniük a sorszámintervallumot a szigorú számadású nyomtatványok gyártásához január 1-jétõl kizárólag a január 1. után legyártott, már az új sorszámintervallummal ellátott számla- és nyugtatömbök használhatók. A megvett régi bizonylatokat a vevõk december 31-ig még használhatják, azt követõen azonban akkor is le kell zárni õket, ha még tartalmaznak kitöltetlen lapokat tól a régi formátumú számozással ellátott számla- és nyugtatömbök érvénytelenek, tehát vevõként sem lehet elfogadni õket, mert ÁFA levonási jogra sem jogosítják a vevõt. APEH KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA

6 6 Csörögi Hírlevél Egészségnap a mûvelõdési házban November 23-án egész napos rendezvény várta az érdeklõdõket. Délelõtt vércukor- és vérnyomás-mérés, CaliVita termékek bemutatója és tanácsadás, valamint AVON kozmetikumokkal kapcsolatos tanácsadás és vásár fogadta az ide látogatókat. Az éredeklõdés meglehetõsen nagy volt, sokan jöttek idõsebbek és fiatalabbak, akik úgy gondolták, törõdnek egy kicsit az egészségükkel. Az egészségházban rendezett véradással párhuzamosan, délután sem maradtak program nélkül a csörögiek, ugyanis öt órától a Háziasszonyok klubja keretén belül ismerkedhettek meg a Tupperware edények praktikus és gyors használatával, de ezüst ékszereket is vásárolhattak a közelgõ karácsonyra való tekintettel. Emellett lehetõség nyílt egy kis tereferére, hogy a hölgyek megbeszéljék a karácsonyi készülõdéssel kapcsolatos terveiket. Véradók napja A Véradók napja alkalmából, november 30-án, az Országos Vérellátó Szolgálat Váci Területi Intézete, valamint a Magyar Vöröskereszt dunakeszi és váci szervezetei köszöntötték a többszörös véradókat a váci Jávorszky Ödön Városi Kórházban. A hatvan-nyolcvanszoros véradók mellett, köszöntötték egy több mint százszoros véradót is. Felolvastak egy köszönõlevelet is: egy, az év elején sikeres májátültetésen keresztülment váci lakos mûtétjéhez hetven egységnyi vért biztosítottak az önkéntesek. Az ünnepségen köszöntõt mondott dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök is, aki egyébként rendszeres véradóként is ismert. Az ünnepség végén a Vöröskereszt nevében virágcsokorral köszöntötték dr. Tóth Olgát, a váci véradóállomás volt vezetõjét, aki nemrég vette át díszdiplomáját. Köszönetet mondtak dr. Tóth Olgának és dr. Haris Antal fõorvosnak, akik mindketten 50 esztendõvel ezelõtt kapták meg orvosi diplomájukat.

7 Csörögi Hírlevél 7 A mûvelõdési ház decemberi programja December 19., szerda, 14-18: Könyvtár December 20., csütörtök, 14-18: Könyvtár, 17-tõl Aprók tánca December 21. péntek 17 órától: A Csörögi Baráti Kör karácsonyi gyûlése December 22., szombat 9-13: Könyvtár December 28., péntek, 13-15: szünidei kézmûves foglalkozás: szilveszteri díszek, kihajtható téli képeslap Kosarat fontak a felnõttek November 26-án a felnõttek is kipróbálhatták a szép, régi kézmûves mesterség, a kosárfonás fogásait. A foglalkozást Konczili Anna, a csörögi Aprók tánca betanítója vezette. Az elkészült mûveket sok mindenre használhatják otthon, vagy meglephetik velük karácsonyra valamelyik családtagjukat. Karácsonyi díszeket készítettek December 3-án ügyes gyermekkezek angyalkákat, fenyõfákat készítettek Konczili Anna vezetésével és a váci Katona Lajos Városi Könyvtár jóvoltából, a mûvelõdési házban. A szép díszeket felakaszthatják majd a család karácsonyfájára, vagy ablakot, ajtót díszíthetnek velük, de ajándéknak sem utolsók. Akik lemaradtak a foglalkozásról, azok sem vesztettek semmit, hiszen december 15-én pótolhatták, és a szünidõben, december 28-án ismét várja õket a mûvelõdési ház. December 28-án pénteken 13- tól 15 óráig, a szünidei foglalkozás keretében, szilveszteri díszeket, kihajtható téli képeslapokat készíthetnek. Tájékoztató a gázfogyasztás és a távhõ-felhasználás évi szociális támogatási rendszerérõl A lakossági terhek enyhítését célzó gázár- és távhõtámogatási rendszer évben az ideihez képest néhány ponton módosul. A jogosultsági feltételek lényegében változatlanok maradnak, így jövõre is várhatóan a háztartások 60%-a részesül támogatásban. Továbbra is a háztartás egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme alapján lesznek jogosultak a családok a támogatásra. A jövedelmi kategóriák nem módosulnak, azonban attól függõen, hogy a kérelmet mikor nyújtják be - a nyugdíjminimum emelkedésével egyidejûleg - változnak a sávhatárok, amelyet a mellékelt táblázat mutat be. A Magyar Államkincstár mindazok részére, akik az idén támogatásban részesülnek, november 20-ig eljuttatja a évi igénylõlapot. Az igénylõlap hozzáférhetõ a kincstár ügyfélszolgálati irodáiban, illetve letölthetõ az alábbi honlapokról: Továbbá a szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatalban is rendelkezésre áll. A kérelmet a kincstár lakóhely szerint illetékes szervéhez kell benyújtani: Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatóság 1431 Budapest, Pf Azok, akik december 31-éig benyújtják az igényüket, január 1-jétõl megkapják a támogatást. Ha a kérelem benyújtására január 1-je után kerül sor, akkor a támogatás a kérelem benyújtását követõ hónaptól jár. A kérelemhez most sem kell jövedelem-igazolásokat mellékelni, csupán nyilatkozatot kell kitölteni a jövedelmekrõl. Fontos változás azonban a kitöltendõ igénylõlapon, hogy a háztartás minden egyes tagjának adóazonosító jelét fel kell tüntetni. Akinek pedig nincs adóazonosító jele (pl.: gyermekek), ott a nincs szót kell szerepeltetni. A beadott igénylések fokozottabb ellenõrzésére, visszaélés esetén, szigorúbb szankciókra lehet számítani. A támogatás mértéke az elsõ két jövedelmi kategóriában az ideivel azonos marad, a két magasabb jövedelmi kategóriában pedig mérséklõdik. Változást jelent továbbá az is, hogy az átlagfogyasztást figyelembe véve ( m3 /év) évi 3000 m3 helyett 2000 m3 a támogatott gáz mennyisége. A nagycsaládosok esetében a csökkenés ennél kisebb mértékû, mert 5000 m 3 helyett 4000 m 3 -ig vehetik igénybe a támogatást. A gázfogyasztás és távhõ-felhasználás évi szociális támogatása jövedelmi kategóriánként *2007. évi nyugdíjminimum alapján: Ft **2008. évi várható nyugdíjminimum alapján: Ft

8 8 Csörögi Hírlevél Kellemes ünnepeket és boldog új évet kíván a település valamennyi lakójának Csörög Község Önkormányzata, olvasóinak a Csörögi Hírlevél szerkesztõsége. Anyakönyvi hírek Születések: Góman Ramóna , Lakatos Anasztázia Kõszegi Noel , Kelemen Perpétua , Kelemen Konrád , Zászlós Vivien , Csernai Norbert , Grancsa Péter Gratulálunk! Meghaltak: Kálló Györgyné ( ), Tatai Jánosné sz. Ádám Erzsébet ( ), Veres Sándor ( ), Vígh Frigyesné sz. Pázmándi Erzsébet ( ). Részvétünk! Közérdekû telefonszámok Csörög község körzeti orvosa: Dr. Bonyhády Elemér 2135 Csörög, Csépány u. Telefon: , 06/70/ Munkanapokon hívható: 7-17 óráig Rendelési idõ: hétfõ: óráig kedd: óráig szerda: 8-11 óráig csütörtök: 9-11 óráig péntek: óráig Minden hónap harmadik szerdáján továbbképzés miatt a rendelés szünetel! Ez idõ alatt központi ügyelet mûködik. Központi ügyelet: délután 17 órától, hétvégén és ünnepnapon. Telefon: 104, 27/ Az egészségházban mûködõ gyógyszertár nyitva tartása a körzeti orvosi rendelés idejéhez igazodik. Védõnõ: Sulyánné Kalácska Katalin Orvossal együtt tartott csecsemõ és gyermek tanácsadás: csütörtök 8-9 óráig Védõnõi tanácsadás: csütörtök 9-11-ig Terhes-tanácsadás: péntek 8,30-10-ig 2135 Csörög, Arany János u. 53. Telefon: Gyermekorvos: Dr. Lakos Gábor Rendelési idõ: szerda 15-16,30 óráig Fogászat: Dr. Hevér László 2134 Szõd, Dózsa Gy. u. 48. Telefon: Rendelési idõ: hétfõ, szerda, péntek: óráig kedd: iskolai fogászat csütörtök: 9-15 óráig Állatorvos: Dr. Pajor Csaba 2154 Váchartyán, Halászi K. u. 6. Telefon: Mobil: 06/20/ Rendelési idõ: Hétfõ-csütörtök: óráig szombat: 8-8,30 óráig Zöld Menedék Állatvédõ Alapítvány Telephely: Vác, Külsõ-Rádi út Telefon: Postahivatal 2135 Csörög Kisfaludy u. 40. Telefon: Nyitva tartás: Hétfõn 8-13 és 14-17,30 Keddtõl csütörtökig 8-12 és 12,30-15,30 Pénteken 8-12 és 12,30-13,30 Postaláda ürítése: 13,30 Ügyfélfogadás április1-jétõl az alábbiak szerint változott a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfõ: ig kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 9-16 óráig csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 9-12 óráig A polgármester ügyfélfogadásának ideje: hétfõ: óráig A jegyzõ ügyfélfogadásának ideje: szerda: 9-16 óráig A képviselõ-testület kéri a lakosságot, hogy a hivatalt kizárólag ügyfélfogadási idõben keressék fel! DR. FEKETÉNÉ DR. GULYÁS TÜNDE JEGYZÕ Ünnepi munkarend Értesítjük a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban az ünnepek körüli munkarend a következõk szerint alakul: december 21. (péntek) 8-16 óráig ügyfélfogadás december 22. (szombat) 8 12 óráig ügyfélfogadás december 24. (hétfõ) munkaszüneti nap december 28. (péntek) 8-16 óráig ügyfélfogadás december 29. (szombat) 8 12 óráig ügyfélfogadás december 31. (hétfõ) munkaszüneti nap Hirdetések megjelentetése A Csörögi Hírlevél lehetõséget biztosít hirdetések megjelentetésére. A csörögi lakosok apróhirdetéseit ingyenesen jelentetjük meg. A fizetett hirdetések jelzése: (x) a szöveg alatt. Hirdetés feladható személyesen a polgármesteri hivatalban. Felhívás Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a csörögi hulladéklerakó területe magánterület, oda belépni tilos! Csörögi Hírlevél Kiadja: Csörög Község Önkormányzata 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Telefon/fax: 27/ Felelõs szerkesztõ: Borgó János Munkatárs: Veres Mária Fejléc: Kovács Andrea Grafika és nyomtatás: DunaPress Multimédia Bt 2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.

HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ POLGÁRMESTER

HEGEDÛSNÉ KRIPÁK ILDIKÓ POLGÁRMESTER VI. évfolyam 1. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. január Új év, új remények Tisztelt Csörögi lakosok! Kedves polgártársaim! Új esztendõbe érkeztünk, megoldásra váró feladatokkal, új kihívásokkal.

Részletesebben

Irányt mutat a településszerkezeti terv

Irányt mutat a településszerkezeti terv VI. évfolyam 2. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. február Irányt mutat a településszerkezeti terv Elkészült Csörög Község Településszerkezeti Terve végleges változata, amelyet február 5-én,

Részletesebben

a csörögi lerakó rekonstrukciójának tervei, ezek engedélyezése után sor kerül a közbeszerzési eljárásra a kivitelezõ kiválasztására.

a csörögi lerakó rekonstrukciójának tervei, ezek engedélyezése után sor kerül a közbeszerzési eljárásra a kivitelezõ kiválasztására. VI. évfolyam 9. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2008. október Elkezdõdik a csatornázás Közmeghallgatás közszolgáltatókkal A rendõri jelenlét nem mindig látható A tartalomból: - Közkifolyó Kecskerágón

Részletesebben

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal

Pesterzsébet BUDAPEST FŐVÁROS XX. KERÜLETÉNEK TÁRSADALOMPOLITIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ LAPJA 5. oldal 13. oldal 23. oldal 26. oldal Körkép Bár még néhány nap hátra van az esztendőből, talán időszerű volt a kérdés, milyen volt, mit hozott 2009? Politikusaink válaszait olvasva sem tisztult a kép, sokkal okosabbak nem lettünk. XXX. évfolyam

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám.

KRÓNIKA JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI. I. Családi Nap. Jászalsószentgyörgy község lapja. Megjelent: 2008. október. XIV. évfolyam 3. szám. JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 3. szám Ára: 100, Ft I. Családi Nap Megjelent: 2008. október A Községi Önkormányzat 2008. szeptember 27-én megrendezte az I.

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony!

Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony! XXI. évfolyam 5. szám Amikor minden készülődés ízű, és várakozás illatú, a világnak azt kívánom, legyen a szívében karácsony! 2014. december Advent a csodavárás, a reménység ideje. Ilyenkor bizalomteljes,

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! XXVII. évfolyam, 4. szám 2015. április Interjú Kiszel Mihály katolikus prépost-plébánossal 10-11. oldal Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónapban Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

Tisztelt Alsónémediek!!

Tisztelt Alsónémediek!! Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. október Tisztelt Alsónémediek!! A Képviselõ-testület szeptember 12-én tartotta idei elsõ õszi ülését, melyen a napirendi

Részletesebben

Megjutalmazták a legjobbakat A Benedek Elek EGYMI Pedagógiai Szakmai Csoportja január 25-én a Szent István Király Zenemûvészeti

Megjutalmazták a legjobbakat A Benedek Elek EGYMI Pedagógiai Szakmai Csoportja január 25-én a Szent István Király Zenemûvészeti XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2012. FEBRUÁR 2. A XIV. KERÜLETI POLGÁROK FÓRUMA ALSÓRÁKOS HERMINAMEZÕ ISTVÁNMEZÕ KIS-ZUGLÓ NAGY-ZUGLÓ RÁKOSFALVA TÖRÖKÕR VÁROSLIGET Megjutalmazták a legjobbakat A Benedek Elek EGYMI

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Sződ község önkormányzati tulajdonú,

Sződ község önkormányzati tulajdonú, A lap ingyenes! Kiadja: Sződ Község Önkormányzata XVII. évf. 4. szám 2006. december A tartalomból: 2006. évi Helyhatósági Választások eredménye 6. oldal Sződ Község Képviselő-testületének bizottságai..

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója

HIRDETMÉNY. Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVI. évfolyam 2006. szeptember HIRDETMÉNY Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Helyi Választási Bizottság az alábbi

Részletesebben

Védelem alatt a Duna-parti fasor

Védelem alatt a Duna-parti fasor ingyenes kiadvány A város önkormányzatának havilapja X. évfolyam 1. szám 2009. január Védelem alatt a Duna-parti fasor Helyi védettségű természetvédelmi területté nyilvánította a képviselő-testület a Duna-parti

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

JUBILÁLT A NYÍRSÉG AJÁNDÉK NYUGDÍJASOKNAK

JUBILÁLT A NYÍRSÉG AJÁNDÉK NYUGDÍJASOKNAK 4 KIGYÚLTAK AZ ÜNNEPI FÉNYEK A BELVÁROS- BAN. Vasárnap délután az elsõ adventi gyertya meggyújtásával Nyíregyházán is kezdetét vette a karácsonyvárás idõszaka. 5 ÁTMENETI OTTHONOK 6 KÖZGYÛLÉS ELÕTT A SPORTFINANSZÍROZÁS.

Részletesebben

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának!

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának! 1394 2008 2008. január XV. évfolyam 1. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL EZ TÖRTÉNT 2007-BEN Hónapról hónapra áttekintettük milyen események történtek az

Részletesebben

Óbudán elõször Civil és Kisebbségi Nap

Óbudán elõször Civil és Kisebbségi Nap obuda_20.qxd 10/14/2008 2:09 PM Page 1 XIV. évfolyam 20. szám 2008. október 15. Felsõoktatási ösztöndíjpályázat Ó buda-békásmegyer Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve

Részletesebben

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság

Az egyik legszigorúbb elvárás: a megfelelő fizikai és pszichikai alkalmasság 2011. december www.berettyoujfalu.hu biharihirlap@gmail.com Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város havonta megjelenő közéleti magazinja XXI. évfolyam 10. szám Testületi ülés Portré Továbbra is legfontosabb

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Jókai Mór: Ültess fát!

Jókai Mór: Ültess fát! Jókai Mór: Ültess fát! Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád. Árnyékában megpihenhetsz, gondot ô visel reád. Jó tavasszal nyit virágot, messze érzed illatát. Kis madárka száll reája, ingyen hallgatod

Részletesebben

DÉ LE GYHÁZI H Í R E K. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

DÉ LE GYHÁZI H Í R E K. Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa DÉ LE GYHÁZI H Í R E K XVII. évf. 188. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2010. április Kellemes húsvéti ünnepeket! Ibolya játszótér, Délegyháza II-es tó 2010. április Délegyházi

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALTÁRÓI TÜKÖR A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. január A Képviselő- testület 2003. december 29-én rendkívüli ülésen határozta meg a 2004-re érvényes víz- és csatornadíjat. A rendelet szerint a vízdíj

Részletesebben

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést.

KEREPESI VÉLEMÉNY. vette a 860. éves Kerepes programsorozat. Szemétdíj 2008-ban sem lesz Átalakítottuk a szállítást és a gyûjtést. 2008. JANUÁR KEREPESI VÉLEMÉNY Elkezdõdött a 860. éves Kerepes programsorozat A közelmúltban Kerepesen elhunyt Szabó Magda házánál az írónõ tiszteletére rendezett emléktábla avatással és a Magyar Kultúra

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 1. szám 2014. január 15. 2014 / 01 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS 10. oldal KÉRDEZTÜNK Sütő Petre Rozália Magyar képzőművészet

Részletesebben