A képviselõ-testület alakuló ülése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A képviselõ-testület alakuló ülése"

Átírás

1 V. évfolyam 8. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata december A képviselõ-testület alakuló ülése A tartalomból: - Csörög csillagai 3. oldal - A kavicsbányáról 4. oldal - Volt egy állomás 5. oldal - Egészségnap 6. oldal - Mûvelõdési ház 7. oldal - A gázártámogatásról 7. oldal November 26-án, ünnepélyes körülmények között, a képviselõ-testület megtartotta alakuló ülését. Darida Mária, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a november 18-án megtartott idõközi választás végleges eredményét. - A november 18. napján megtartott idõközi helyi önkormányzati választás törvényes és eredményes volt jelentette ki Darida Mária.- A Helyi Választási Bizottság a választási kampány idõszaka alatt többször ülésezett. Az ülések napirendjein egyrészt a jelöltek nyilvántartásba vétele, másrészt választási panaszbeadványok elbírálása volt. Az idõközi választáson a választásra jogosultak 52.9%-a élt választójogával. Az érvényesen szavazók 36.9 %-a Hegedûsné Kripák Ildikó polgármesterségére, 34.2 %-a Dugántsi Ildikóra, 17.8 %-a Jakab Helga és 10.3 %-a dr. Bonyhády Elemér László jelöltre adta le voksát. A végleges eredmények megállapítása után megállapíthatjuk, hogy Csörög község polgármestere, 279 szavazattal, Hegedûsné Kripák Ildikó. A képviselõtestület tagjai: Antal László 239 szavazat, Gergely László 234 szavazat, Pálinkás Lajos 189 szavazat, Viszus István Mihály 181 szavazat, dr. Bonyhády Elemér László 175 szavazat, Jakab Helga 173 szavazat, Verdes József 167 szavazat, Kurucz Attiláné Kormos Mária Veronika 165 szavazat, Kuba István 158 szavazat. A megválasztott polgármesternek és a képviselõ-testület tagjainak a magam és a Helyi Választási Bizottság nevében is gratulálok. Munkájukhoz jó egészséget, kitartást és sok sikert kívánok. Bízom abban, hogy a most megválasztott képviselõ-testület a következõ általános választásokig aktív egyetértésben végzi majd munkáját! fejezte be Darida Mária. Ezt követõen került sor a megválasztott képviselõk és a polgármester eskütételére, majd, az alakuló ülés kötelezõ elemei szerint, egyhangú szavazati aránnyal, meghatározta a testület a polgármester illetményét és költségtérítését, s döntött az SZMSZ módosításáról. folytatás a 2. oldalon Hegedûsné Kripák Ildikó: Közösen építjük a települést - Amit elértünk, többnyire a falu lakóival együtt értük el - összegezte az eddigi eredményeket az újra megválasztott polgármester, Hegedûsné Kripák Ildikó a képviselõ-testület alakuló ülésén. A 2006 októberétõl mûködõ vezetés sok mindent tett tíz hónap alatt, de, mint a polgármester mondta, a testület feloszlását követõen, ez év augusztusától is mûködött az önkormányzat, nem állt meg a változás. Többek között, fél évi levelezés után, sikerült elérni, hogy a MÁV lebontsa az életveszélyessé vált állomásépületet, és a közeljövõben elkészül az új fénysorompó is. - Köszönöm azoknak, akik az elmúlt egy évben segítettek - folytatta Hegedûsné Kripák Ildikó -, számítok rájuk továbbra is, mert egyedül nem megy. A jövõben is közösen építjük ezt a fiatal települést. A ciklusprogramot támogatniuk kell a képviselõknek, kötelez mindenkit esküje, hogy a településért együtt munkálkodnak. - A munka nehéz, a településnek nincs bevételi forrása, de van egy tõkéje: képesek vagyunk a kapcsolatteremtésre. És elmondhatjuk, hogy nem adósodtunk el, nem vettünk fel hitelt, és benyújtottuk a csatornapályázatot is. A polgármester kitért az iskolaügyre is. Mint mondta, jelenleg tizenkét település huszonöt oktatási intézményébe járnak a csörögi gyerekek, de már engedélyezett terv van az óvodára, és megvan a pénz az iskola tervezésére is. Ha több hónapos hátránnyal is, de végre be lehet adni az óvodapályázatot. Az emberek hisznek Csörög vezetõinek, testületének, és én hiszem, hogy a képviselõk tudására, tapasztalatára támaszkodva el tudjuk végezni feladatainkat.

2 2 Csörögi Hírlevél A képviselõ-testület alakuló ülése Csörög indult a csatornapályázaton Csörög, Õrbottyán, Vácduka, Váchartyán, Vácrátót és Vác települések önkormányzatai korábban társulást hoztak létre a térségi szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére. A hat település közmû-beruházási önkormányzati társulása már több ízben pályázott címzett támogatásra, de sikertelenül. Az idén, november 11-én pályázatot adott be a társulás a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos kétfordulós pályázati lehetõségre, amit be is fogadtak. Az elsõ körben történõ eredményhirdetésre januárjában kerül sor. A társulás szervezõi feladatkörét Õrbottyán önkormányzata látja el. folytatás az 1. oldalról A képviselõ-testület, a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 6 igen szavazattal megválasztotta az alpolgármestert, Pálinkás Lajos személyében. Az alpolgármesteri eskü letétele után a testület megválasztotta bizottságai elnökeit és tagjait. A pénzügyi bizottság elnöke: Gergely László, tagjai dr. Bonyhády Elemér, Jakab Helga, Kovács Judit Ilona, Varga Gyõzõné. A szociális és egészségügyi bizottság elnöke Verdes József, tagjai Jakab Helga, Kurucz Attiláné Kormos Mária Veronika, Mayerné Molnár Katalin, Oláh Károlyné. A településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság elnöke Antal László, tagjai Kuba István, Viszus István Mihály, Kardos Henrik, Pongrácz Zoltán. Pálinkás Lajos alpolgármester megválasztását és eskütételét követõen elmondta, hogy feladatát szolgálatnak tekinti. A falu javát kívánja elõsegíteni, s kéri a képviselõket, hogy tegyék félre az elõzõekben, a választás során kialakult ellentéteket. Javasolja, hogy a ciklus végéig dolgozzon hatékonyan együtt a most megválasztott képviselõ-testület. Az egymás tisztelete, az emberi méltóság és Csörög település érdeke kell, hogy lebegjen mindannyiunk szeme elõtt. Végezetül megköszönte az alpolgármesteri szavazatokban megtestesülõ bizalmat, és ígérte, mindent megtesz annak érdekében, hogy a testület hatékonyan, harmonikusan és sikeresen végezhesse feladatát. Három rendkívüli testületi ülés novemberben Az idõközi választásokat megelõzõen két rendkívüli testületi ülésre került sor. A november 5-i ülésen a képviselõtestület átmeneti segélykérelmeket bírált el. A november 12-i ülésen a Bursa Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíj A és B típusú pályázatairól döntött a képviselõ-testület. Valamennyi beadott kérelmet elfogadta, és a rangsor felállítása után, havi 5 ezer forint támogatást állapított meg a kedvezményezett felsõoktatási hallgatók részére. A típusú pályázók. 1. Müller Kornél, 2. Müller Brigitta, 3. Rostás Tamás, Drenkovics Gábor. B típusú pályázó: Müller Benjámin. A november 29-i rendkívüli ülésen döntött az új testület a 4 tantermes általános iskola engedélyezési tervdokumentációjának megrendelésérõl, az RTL Klub televízió tehetségkutató versenyén középdöntõbe jutott csörögi fiatalok, Rostás Viktor és Lakatos Zoltán kis csillagok megjutalmazásáról. Megbeszélték a képviselõk az idei Mikulás-nap programját, valamint - a polgármester kérésére - az írott és elektronikus sajtó mûködési, mûködtetési szabályozásának szükségességérõl tárgyaltak, és megegyeztek, hogy a következõ rendes testületi ülésre döntésre elõkészítik. A képviselõk átvették a évi költségvetési koncepciót és az önkormányzat háromnegyed éves költségvetési helyzetérõl szóló tájékoztatót, amelyeket a következõ rendes ülésen tárgyalnak. Felhívás civil szervezetek részére A polgármesteri hivatal együttmûködés és kapcsolattartás, illetve támogatás céljából nyilvántartásba kívánja venni a településen mûködõ egyesületeket, civil szervezeteket. Ennek érdekében kéri az elnököket, hogy alapszabályukat (alapító okirat), bírósági bejegyzéssel ellátva szíveskedjenek elküldeni a hivatalba, illetve, jelentkezzenek dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyzõnél. Civil hírek A Csörögi Hírlevélben szívesen tájékoztatunk a településünkön zajló civil szervezõdések közösségi rendezvényeirõl, tevékenységérõl. Ezért várjuk a lakosság érdeklõdésére számot tartó eseményekrõl, a helyi egyházi rendezvényekrõl szóló híreket. Azt hitte, ellopták az autóját, pedig csak a kéziféket nem húzta be Az elmúlt héten a MÁV egyik alkalmazottja a csörögi vasútállomáson végzett ellenõrzést, majd annak végeztével észrevette, hogy eltûnt a szolgálati kocsija. Azonnal be is jelentette a lopást, majd a rendõrök elkezdték keresni az autót. Az ügyet komolyan vették, hiszen nagy értékû jármûrõl volt szó. Néhány óra elteltével azonban kiderült, hogy a kocsi a helyszíntõl néhány száz méterre lévõ földkupac tetején van. Mint késõbb megállapították, miután a sofõr kiszállt, nem rögzítette a jármûvet, így az elgurult. A szerencsének köszönhetõ, hogy nem okozott kárt, illetve balesetet.

3 Csörögi Hírlevél 3 A csillagok másképp születnek Rostás Viktor és Lakatos Zoltán tévészereplésérõl Valódi csillag, egy népszerû gospel énekesnõ nyilatkozta nemrégiben, teltházas váci koncertjén: A sztárélet külsõ csillogása mögött egészen más a valóság. Média szakemberek találják ki, szabják rád azt a személyiséget, amit el lehet adni a nagyközönségnek Ott is hagyta a pop világát. Mennyien vágyakoznak erre a csillogó világra, s milyen kevesen mondhatják el õszintén, hogy valóban boldogságot és beteljesedést hozott számukra az egyéni életükben is. Az RTL Klub Csillag születik produkciója jócskán megnövelte a csatorna nézettségét, s alkalmat adott tehetséges mûvészek felfedezésére. Az egész országból közel 4500 produkcióval jelentkeztek a mûsorba, ebbõl 42-õt választottak ki, és nagy örömünkre a csörögi Amaro Khelimo tánccsoport két tagja: Rostás Viktor és Lakatos Zoltán is bejutott az elõdöntõbe. Két fordulóban szurkolhattuk végig színvonalas szereplésüket. Bár a középdöntõben nem a várt eredmény született, mégis az egész falu büszke lehet a családtagokkal együtt a fiúk teljesítményére. Rostás Ivántól, az Amaro Khelimo Táncsoport Egyesületének elnökétõl és az együttes vezetõjétõl, koreográfusától érdeklõdtünk, hogyan készültek a táncosok a mûsorra és milyen tapasztalatokra tettek szert a megmérettetés során? - Elõször is, szeretnénk nagyon, nagyon megköszönni azt az érdeklõdést, amit a falubeliek tanúsítottak azzal, hogy szavazataikkal támogatták a fiúk továbbjutását. Jó érzés volt megtapasztalni, hogy sokan szeretik a táncosainkat, sõt, akik eddig nem kedvelték õket, vagy közömbösek voltak, azok a csörögiek is összefogtak és segítettek bennünket a szavazatukkal. Még legszegényebbek is az utolsó pénzükön küldték az sms-t. Nagyra értékeljük, és hálásak vagyunk ezért a gesztusért válaszol Rostás Magdi. - Hogyan készültek a fiúk erre a megmérettetésre? - Három elõdöntõ volt, mindegyikben 12 versenyszámból lehetett továbbjutni a középdöntõbe veszi át a szót Rostás Iván. Viktort és Zolit a harmadik elõdöntõben indították, s úgy gondolom, ez volt a legerõsebb mezõny. A felkészülés teljesen más volt, mint ahogy elképzeltük. A kulisszák mögött egy másik világ van. Az elõdöntõben a Szilvási Gipsi Folk Band élõ zenéjére táncoltak a fiúk. A középdöntõben egyedül a zenét választhattuk ki tetszésünk szerint, amit Magdi állított össze, és az RTL klub zenei szerkesztõje formált végleges hanganyaggá. Két napunk volt az egyenes adásig összhangba hozni és begyakorolni a koreográfiát. A közönségszavazatok alapján látható volt, hogy a fiúk elnyerték a nézõk tetszését. - A zsûri pontozása szerint az elõdöntõs szereplés jobban sikerült. Reálisnak tartják a középdöntõ eredményét? - Véleményem szerint ez a mûsor nem csupán a tehetségkutatásról szólt, mert akkor nem énekes, mesemondó és táncos között zajlik a megmérettetés, hanem énekes és énekes, táncos és táncos között válaszol Magdi. - Keleti Andrea megdicsérte ugyan a fiúk produkcióját, de a kritikájában azt mondta, hogy a fiúk becsempészték Rebekát a produkcióba, mert már nem volt ötletünk, és nem tudtuk új elemekkel kitölteni a rendelkezésre álló idõt. Nem így történt. Minden mûsor után volt egy megbeszélés, amin az RTL Klub stábja szinte a legapróbb részletekig meghatározta, hogy mit vár el tõlünk. Nekünk azt kellett elõadni, ami szerintük leköti a nézõket, odavonzza a tévé elé. Erre a produkcióra 2 perc 16 másodpercet adtak, és azt kérték, hogy az eleje legyen gyors, a közepén lassuljon le, és a végére gyorsuljon fel, közben pedig tegyük be a kislányt, de csak fél percre. Ez alapján készült a koreográfia, amit az értékelésben végül kifogásoltak. Annyira lepontozták a fiúkat, hogy már a közönségszavazatok sem tudták továbbjuttatni õket. - Volt egy másik furcsaság is szól közbe Rostás Iván. - Az értékelésben az is elhangzott, hogy a fiúk produkciójából hiányzott a férfias kiállás. Ezt elfogadtuk volna, ha megmagyarázzák, hogy mire gondoltak pontosan. Tudom, hogy a táncosok évekig tanulják a kiállást, az egyenes tartást, de a mieink nem tükrös próbateremben készültek fel, hanem itthon, egy 25 négyzetméteres szobában. Fábri Sándor vitázott is a hölggyel, hogy mit akartok, ezek még gyerekek. Valamelyik fiú be is szólt, hogy 14 évesek vagyunk, mire az volt a válasz, hogy ezek ilyenkor már házasodni szoktak. Azt gondolom, ez nem ide való megjegyzés volt, és valójában nem is a táncra vonatkozott. Ehhez még hozzájött, hogy az interneten ugyan sok jó kívánságot, biztatást kaptunk, de mást is. Olyan szövegeket, hogy azt mondtam: el kell fogadni a zsûri döntését, de ha továbbjutottak volna a gyerekek, akkor sem érdemes ilyen áron, ilyen beszólások mel- lett versenyezni. - Az egyik döntõn azt kérték, hogy tegyünk be valami újat a koreográfiába, ami látványosabb a páros táncnál veszi vissza a szót Magdi. - Megadták a témát is: a fiúk csajoznak, mert fiatalok. Végül is egy történetbe foglaltam bele az igazi mondanivalót, aminek az volt a lényege, hogy van egy roma táncos, meg van egy hip-hop táncos, akik találkoznak, és megmutatják egymásnak a táncaikat. A zene és a tánc hozza össze õket, mint ahogy ez megtörténik bárhol, bármikor, nem csak egy mulatságban, hanem a népek között is. És ahogy egyik is, másik is megmutatja a maga táncát, összebarátkoznak. Mivel cigánytánccal indult az egész, azzal is fejeztük be. Mindenkinek nagyon tetszett ez a produkció, de a zsûribõl csak Fábri Sándor értette, hogy mirõl szól. - Viktor és Zoli hogyan látja mindezt? Történt valami a szereplés óta? - Nagyon fárasztó idõszak volt számukra, de a szülõk számára is. Három hétig naponta be kellett járni Budapestre megbeszélésekre, próbákra, és ez anyagilag is nagyon megterhelõ volt. Kiestek a tanulásból is, de szorgalmasan pótolják a tananyagot válaszol Rostás Iván. - Nem az volt a céljuk, hogy sztárok legyenek. Ezek a gyerekek nyitottak, ami azt jelenti, hogy nemcsak a romáknak, hanem mindenkinek táncolnak. A romakultúrának különlegesen szép része a tánc, ezt szeretnénk megmutatni az embereknek, és Csörögnek jó hírnevet teremteni az ország elõtt. Mindvégig csörögi táncosokként mutatták be õket. Emelt fõvel tekinthetnek vissza a szereplésükre. Igazi elismerést kaptak nemrégiben, a Közép Magyarországi Folklór Szövetség szólóversenyén, ahol szakmai zsûri értékelte a produkciójukat, s mind az öt táncosunk a legmagasabb díjat szerezte meg: a két fiú az Aranypaszomány, a három lány az Aranykeszkenõ díjat. November végén meghívták õket Vácra, a Cházár András iskolába, ahol a hátrányos helyzetû diákoknak készített mûsorban léptek fel. Szerepeltek az ATV egyik mûsorában, és már megkerestek bennünket az RTL Klub-tól is egy újabb fellépéssel kapcsolatban. Úgy tûnik, a csillagok másképpen születnek. Talán abben a kis zöld házban a körforgónál, a tükör nélküli szobában, a félretolt bútorok között. Vajon igazi mûvészekké válnak a fiatalok, vagy egyszer, kikerülve a nagybetûs életbe, felszívja õket a szórakoztatóipar világa? Reméljük, nem az utóbbi történik. Az Amaro Khelymo tánccsoport értékeket képvisel, amit érdemes támogatni. Sok sikert kívánunk Viktornak és Zolinak, a mûvészpályán és az életben. VERES MÁRIA

4 4 Csörögi Hírlevél Közmeghallgatás a kavicsbánya-nyitásról Hat nagy értékû erdõtüzes tûzoltó-gépjármûvet adtak át az önkormányzatoknak december 11-én, az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság épületében. A jármûvek értéke egyenként 115 millió forint. A hat közül egyet a váci tûzoltók fognak használni, a 23 millió forint önrészt a város fizette ki. A polgármesterek nevében dr. Bóth János mondott köszönetet a minisztériumnak és a biztosító társaságoknak is, akiknek törvény szabta keretek között kell támogatniuk a hazai tûzvédelem fejlesztését. Mint mondta, már negyedik alkalommal állhat itt váci képviselõ városát képviselve, a nagy értékû tûzoltógépjármûvek, felszerelések ünnepélyes átadásán. A korszerûsítésnek köszönhetõ, hogy a tûzoltóság mûködési területén jelentõs mértékben nõ a lakosság tûzvédelmi biztonsága. Az emberek életének biztonságosabbá tétele, értékeik megvédése az egyik fõ feladata az önkormányzatoknak. A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségen megkezdõdött a környezeti hatásvizsgálati eljárás a Szõdliget és Csörög külterületén tervezett kavicsbánya ügyében. Ennek keretében közmeghallgatást tartottak november 27-én, kedden, a szõdligeti általános iskolában, ahol a felügyelõség munkatársai mellett, a beruházó Lasselsberger Hungária Kft. képviselõje, valamint a környezeti hatástanulmány készítõi vettek részt. A bányanyitással kapcsolatban a beruházó képviselõje, Budai Ferenc, majd a hatástanulmány készítõi adtak tájékoztatást. Az elsõ hozzászóló csörögi lakos, Kovács Judit már leszögezte, hogy Csörög önkormányzata visszavonta hozzájárulását a kavicsbánya-nyitási tervhez. (A határozat viszont ekkor még nem érkezett meg a felügyelõséghez.) A hozzászóló kifogásolta a tervezett munkarend körüli bizonytalanságot amelyre a válasz az volt, hogy három mûszak helyett csak kettõ lesz, de szombaton is dolgozni akarnak -, a növényés állatvilág károsodását, a por és a zaj hatását. A következõ csörögi hozzászóló, Kovács István szerint, Szõdliget kibabrál Csöröggel, ha hozzájárul a bányához, ugyanis minden negatív hatás Csörögöt érinti. Valamit fel kellene ajánlani a községnek, és egyáltalán van-e garancia az Új tûzoltóautó Vácon A Váci Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóparancsnokság mûködési területe azonban jóval túlterjed Vácon: 38 település 106 ezer lakosának tûzvédelmérõl kell gondoskodnia. Köztük van Csörög is, amely ugyan nem ad túl sok feladatot a tûzoltóknak, de 2003-ban 18, 2004-ben 15, 2005-ben szintén 15, 2006-ban viszont 32 esetben kellett a községben beavatkozniuk. Nagy kiterjedésû erdõtüzek ugyan nem voltak tavaly, de a Szõd és okozott károk megtérítésére. Ennek adott hangot Kurucz Attiláné képviselõ is, hangsúlyozva, hogy a bányanyitás Csörögnek hasznot nem hoz, csak károkat szenved el. Egy szõdligeti hozzászóló a talajvíz szennyezõdését, másik a vízszint lényeges csökkenését vetette fel, s mások is tartanak attól, hogy a kertek kútjaiból eltûnik a víz. A hatástanulmányt készítõ egyik mérnök, Kiss Attila szerint a szennyezõdés kockázati tényezõ, mert a talaj elveszti védõrétegét, de maga a munkafolyamat nem szennyezõ. A vízszint csökkenése pedig nem számottevõ, de nem csak a kavicskitermelés okozhatja. Egy szõdligeti lakos tiltakozó aláírásokat adott át, a csörögi Dina Papp Ilona pedig felvetette, hogy bár a népszavazásra kevesen mentek el, de nyolcvan százalék ellenezte a bányanyitást. Ugyanis a bánya Csörög leginkább fejlõdõ részéhez lenne közel, és ott épülne meg az osztályozó, ami a lakosok életét megkeserítené. Szintén szõdligeti volt, aki az elõzetes és az új, részletes hatástanulmány közt lévõ ellentmondásokra hívta fel a figyelmet. Szó volt a nagy nehézgépkocsi-forgalomról, útvonalakról is. Azt is kifogásolták, hogy Szõdliget önkormányzatától nem kapnak információt. Elhangzott, hogy Szõd is érintett, és a szõdieknek sincs információjuk a bánya hatásairól. A felügyelet képviselõje szerint a szõdi önkormányzatot is megkeresték, de nem reagált. A szõdligeti Tiszta forrás civil szervezet képviselõje közölte, hogy helyi népszavazást kezdeményeztek a bányanyitás kérdésében. Végül Antal László képviselõ, bizottsági elnök bemutatott egy levelet, amelyben a visszalépés miatt több százmilliós kártérítést követel a Lasselsberger az önkormányzattól. A felügyelet képviselõje szerint, ez már nem tartozott a fórum témájához. Mint mondta, az ülésrõl jegyzõkönyv készül, a felvetett kérdéseket megvizsgálják, bevonva a szakhatóságokat, és ennek alapján hozzák meg a határozatot, amely ellen fellebbezésnek van helye. Csörög közötti nádas rét, tûz szempontjából, veszélyforrást jelent. A gyors és hatékony beavatkozást szolgálja a most munkába álló erdõtüzes gépjármû.

5 Csörögi Hírlevél 5 Volt egyszer egy állomás Lebontották az öreg vasútállomás épületcsoportját. Hosszú huzakodás, többszöri hatósági felszólítás után a MÁV Zrt. beadta a derekát, és november végén eltüntette az utolsó szál téglát is a helyszínrõl. Örülnünk kellene, hogy a beomlott tetejû, életveszélyes épületek már senkit sem veszélyeztetnek. Ám az egykor csinos fõépülettel kapcsolatosan más a helyzet, Csörög történetéhez, a falu életéhez tartozott. Be lehetett ide húzódni az esõ, a szél elõl. A váró mögötti szárnyban egy kis lakás volt, ahol hosszú évekig egy idõs házaspár élt. Õk már kiléptek az idõbõl, s a magára maradt épületen tátongó sebeket ütött néhány öntörvényû, romboló suhanc keze nyoma, akiket nem tanítottak meg tisztességesen, emberhez méltó módon bánni a környezetükkel. Õk verték szét az ablakokat, betörték az ajtókat, összefirkálták a falakat, szemét és mocsok maradt utánuk. Már nappal sem volt kedve az embernek ránézni az épületre, legkevésbé behúzódni a büdös, sötét, széljárta váróba. Lehetett volna itt posta, gyógyszertár, rendõrõrs, vagy más hasznos intézmény. Barátságos, hívogató, pihentetõ, virágos parkkal körülötte. Megegyezhettünk volna a MÁV Zrt.-vel, de minek? Ki ruház be bármit is egy olyan épületbe, amit mások módszeresen tönkretesznek? Az üres terepen nincs mit szétdúlni, szétpusztítani. Sajnos, a közel kétezres lélekszámú falu nem tudta megvédeni történelmének egy darabkáját a közöttünk élõ vandáloktól. Nem lehetnek sokan, de sikerült megfosztaniuk azokat a falubelieket, akiknek az egykori csörögi állomás ifjúkoruk kedves emléke volt. Kérdés, hogyan lehet küzdeni ma az ellen, hogy néhány öntörvényû, rombolókedvû személy ne kényszerítsék rá kultúráját a többiekre? -VM- Változott a menetrend A MÁV-START, a GYSEV és a Volán-társaságok új menetrendje december 9- én, vasárnap lépett hatályba, és december 13-ig lesz érvényes. Ez módosítja a térséget érintõ autóbuszok és vonatok közlekedését is. A csatlakozásokhoz igazodva, tíz perccel késõbb indulnak a vonatok a Budapest- Vác Szob, a Budapest-Vácrátót Vác és a Vác Balassagyarmat vonalon, illetve tíz perccel késõbb indulnak a váci zónázó vonatok is. December 9-tõl a Volánbusz járatainak végállomása, az Árpád híd helyett, Újpest Városkapunál van. A Dunakeszi Vác vonalon közlekedõ helyközi, elõvárosi járatok, a Dunakeszi Fót, Fót Püspökszilágy, Fót Mogyoród, Vácrátót Vác, Õrbottyán Bercel felé közlekedõ járatok innen indulnak és ide érkeznek. A változások egyik oka, hogy a Volánbusz, a MÁV, és a BKV olyan csomópontot alakít itt ki, ahol közvetlen átszállási lehetõség van, a másik, hogy a fõvároson belüli közlekedésben csökkentsék a párhuzamosságot, tehermentesítsék a budapesti bevezetõ utak túlzsúfolt szakaszait. APEH-tájékoztató a számlatömbökrõl Az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága felhívja az érintettek figyelmét, hogy 2007-tõl az adóterhet nem viselõ járandóságok fogalmába beletartozik a nyugdíj és a nyugdíjban részesülõ magánszemély baleseti járadéka, továbbá a meghatározott törvényi elõírások szerinti nevelõszülõi díj. Mivel a nyugdíj idéntõl adóköteles, csak technikailag mentesül az adófizetési kötelezettség alól azzal, hogy a ráesõ adó levonható, az összes jövedelem része, így módosíthatja a más jövedelmek adókulcsát, illetõleg különadó fizetési kötelezettséget keletkeztethet. A január 1-jétõl életbe lépett változás értelmében a nyomtatványok gyártóinak az APEH-tól kell kérniük a sorszámintervallumot a szigorú számadású nyomtatványok gyártásához január 1-jétõl kizárólag a január 1. után legyártott, már az új sorszámintervallummal ellátott számla- és nyugtatömbök használhatók. A megvett régi bizonylatokat a vevõk december 31-ig még használhatják, azt követõen azonban akkor is le kell zárni õket, ha még tartalmaznak kitöltetlen lapokat tól a régi formátumú számozással ellátott számla- és nyugtatömbök érvénytelenek, tehát vevõként sem lehet elfogadni õket, mert ÁFA levonási jogra sem jogosítják a vevõt. APEH KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS IGAZGATÓSÁGA

6 6 Csörögi Hírlevél Egészségnap a mûvelõdési házban November 23-án egész napos rendezvény várta az érdeklõdõket. Délelõtt vércukor- és vérnyomás-mérés, CaliVita termékek bemutatója és tanácsadás, valamint AVON kozmetikumokkal kapcsolatos tanácsadás és vásár fogadta az ide látogatókat. Az éredeklõdés meglehetõsen nagy volt, sokan jöttek idõsebbek és fiatalabbak, akik úgy gondolták, törõdnek egy kicsit az egészségükkel. Az egészségházban rendezett véradással párhuzamosan, délután sem maradtak program nélkül a csörögiek, ugyanis öt órától a Háziasszonyok klubja keretén belül ismerkedhettek meg a Tupperware edények praktikus és gyors használatával, de ezüst ékszereket is vásárolhattak a közelgõ karácsonyra való tekintettel. Emellett lehetõség nyílt egy kis tereferére, hogy a hölgyek megbeszéljék a karácsonyi készülõdéssel kapcsolatos terveiket. Véradók napja A Véradók napja alkalmából, november 30-án, az Országos Vérellátó Szolgálat Váci Területi Intézete, valamint a Magyar Vöröskereszt dunakeszi és váci szervezetei köszöntötték a többszörös véradókat a váci Jávorszky Ödön Városi Kórházban. A hatvan-nyolcvanszoros véradók mellett, köszöntötték egy több mint százszoros véradót is. Felolvastak egy köszönõlevelet is: egy, az év elején sikeres májátültetésen keresztülment váci lakos mûtétjéhez hetven egységnyi vért biztosítottak az önkéntesek. Az ünnepségen köszöntõt mondott dr. Beer Miklós, váci megyéspüspök is, aki egyébként rendszeres véradóként is ismert. Az ünnepség végén a Vöröskereszt nevében virágcsokorral köszöntötték dr. Tóth Olgát, a váci véradóállomás volt vezetõjét, aki nemrég vette át díszdiplomáját. Köszönetet mondtak dr. Tóth Olgának és dr. Haris Antal fõorvosnak, akik mindketten 50 esztendõvel ezelõtt kapták meg orvosi diplomájukat.

7 Csörögi Hírlevél 7 A mûvelõdési ház decemberi programja December 19., szerda, 14-18: Könyvtár December 20., csütörtök, 14-18: Könyvtár, 17-tõl Aprók tánca December 21. péntek 17 órától: A Csörögi Baráti Kör karácsonyi gyûlése December 22., szombat 9-13: Könyvtár December 28., péntek, 13-15: szünidei kézmûves foglalkozás: szilveszteri díszek, kihajtható téli képeslap Kosarat fontak a felnõttek November 26-án a felnõttek is kipróbálhatták a szép, régi kézmûves mesterség, a kosárfonás fogásait. A foglalkozást Konczili Anna, a csörögi Aprók tánca betanítója vezette. Az elkészült mûveket sok mindenre használhatják otthon, vagy meglephetik velük karácsonyra valamelyik családtagjukat. Karácsonyi díszeket készítettek December 3-án ügyes gyermekkezek angyalkákat, fenyõfákat készítettek Konczili Anna vezetésével és a váci Katona Lajos Városi Könyvtár jóvoltából, a mûvelõdési házban. A szép díszeket felakaszthatják majd a család karácsonyfájára, vagy ablakot, ajtót díszíthetnek velük, de ajándéknak sem utolsók. Akik lemaradtak a foglalkozásról, azok sem vesztettek semmit, hiszen december 15-én pótolhatták, és a szünidõben, december 28-án ismét várja õket a mûvelõdési ház. December 28-án pénteken 13- tól 15 óráig, a szünidei foglalkozás keretében, szilveszteri díszeket, kihajtható téli képeslapokat készíthetnek. Tájékoztató a gázfogyasztás és a távhõ-felhasználás évi szociális támogatási rendszerérõl A lakossági terhek enyhítését célzó gázár- és távhõtámogatási rendszer évben az ideihez képest néhány ponton módosul. A jogosultsági feltételek lényegében változatlanok maradnak, így jövõre is várhatóan a háztartások 60%-a részesül támogatásban. Továbbra is a háztartás egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme alapján lesznek jogosultak a családok a támogatásra. A jövedelmi kategóriák nem módosulnak, azonban attól függõen, hogy a kérelmet mikor nyújtják be - a nyugdíjminimum emelkedésével egyidejûleg - változnak a sávhatárok, amelyet a mellékelt táblázat mutat be. A Magyar Államkincstár mindazok részére, akik az idén támogatásban részesülnek, november 20-ig eljuttatja a évi igénylõlapot. Az igénylõlap hozzáférhetõ a kincstár ügyfélszolgálati irodáiban, illetve letölthetõ az alábbi honlapokról: Továbbá a szükséges nyomtatvány a polgármesteri hivatalban is rendelkezésre áll. A kérelmet a kincstár lakóhely szerint illetékes szervéhez kell benyújtani: Magyar Államkincstár Középmagyarországi Regionális Igazgatóság 1431 Budapest, Pf Azok, akik december 31-éig benyújtják az igényüket, január 1-jétõl megkapják a támogatást. Ha a kérelem benyújtására január 1-je után kerül sor, akkor a támogatás a kérelem benyújtását követõ hónaptól jár. A kérelemhez most sem kell jövedelem-igazolásokat mellékelni, csupán nyilatkozatot kell kitölteni a jövedelmekrõl. Fontos változás azonban a kitöltendõ igénylõlapon, hogy a háztartás minden egyes tagjának adóazonosító jelét fel kell tüntetni. Akinek pedig nincs adóazonosító jele (pl.: gyermekek), ott a nincs szót kell szerepeltetni. A beadott igénylések fokozottabb ellenõrzésére, visszaélés esetén, szigorúbb szankciókra lehet számítani. A támogatás mértéke az elsõ két jövedelmi kategóriában az ideivel azonos marad, a két magasabb jövedelmi kategóriában pedig mérséklõdik. Változást jelent továbbá az is, hogy az átlagfogyasztást figyelembe véve ( m3 /év) évi 3000 m3 helyett 2000 m3 a támogatott gáz mennyisége. A nagycsaládosok esetében a csökkenés ennél kisebb mértékû, mert 5000 m 3 helyett 4000 m 3 -ig vehetik igénybe a támogatást. A gázfogyasztás és távhõ-felhasználás évi szociális támogatása jövedelmi kategóriánként *2007. évi nyugdíjminimum alapján: Ft **2008. évi várható nyugdíjminimum alapján: Ft

8 8 Csörögi Hírlevél Kellemes ünnepeket és boldog új évet kíván a település valamennyi lakójának Csörög Község Önkormányzata, olvasóinak a Csörögi Hírlevél szerkesztõsége. Anyakönyvi hírek Születések: Góman Ramóna , Lakatos Anasztázia Kõszegi Noel , Kelemen Perpétua , Kelemen Konrád , Zászlós Vivien , Csernai Norbert , Grancsa Péter Gratulálunk! Meghaltak: Kálló Györgyné ( ), Tatai Jánosné sz. Ádám Erzsébet ( ), Veres Sándor ( ), Vígh Frigyesné sz. Pázmándi Erzsébet ( ). Részvétünk! Közérdekû telefonszámok Csörög község körzeti orvosa: Dr. Bonyhády Elemér 2135 Csörög, Csépány u. Telefon: , 06/70/ Munkanapokon hívható: 7-17 óráig Rendelési idõ: hétfõ: óráig kedd: óráig szerda: 8-11 óráig csütörtök: 9-11 óráig péntek: óráig Minden hónap harmadik szerdáján továbbképzés miatt a rendelés szünetel! Ez idõ alatt központi ügyelet mûködik. Központi ügyelet: délután 17 órától, hétvégén és ünnepnapon. Telefon: 104, 27/ Az egészségházban mûködõ gyógyszertár nyitva tartása a körzeti orvosi rendelés idejéhez igazodik. Védõnõ: Sulyánné Kalácska Katalin Orvossal együtt tartott csecsemõ és gyermek tanácsadás: csütörtök 8-9 óráig Védõnõi tanácsadás: csütörtök 9-11-ig Terhes-tanácsadás: péntek 8,30-10-ig 2135 Csörög, Arany János u. 53. Telefon: Gyermekorvos: Dr. Lakos Gábor Rendelési idõ: szerda 15-16,30 óráig Fogászat: Dr. Hevér László 2134 Szõd, Dózsa Gy. u. 48. Telefon: Rendelési idõ: hétfõ, szerda, péntek: óráig kedd: iskolai fogászat csütörtök: 9-15 óráig Állatorvos: Dr. Pajor Csaba 2154 Váchartyán, Halászi K. u. 6. Telefon: Mobil: 06/20/ Rendelési idõ: Hétfõ-csütörtök: óráig szombat: 8-8,30 óráig Zöld Menedék Állatvédõ Alapítvány Telephely: Vác, Külsõ-Rádi út Telefon: Postahivatal 2135 Csörög Kisfaludy u. 40. Telefon: Nyitva tartás: Hétfõn 8-13 és 14-17,30 Keddtõl csütörtökig 8-12 és 12,30-15,30 Pénteken 8-12 és 12,30-13,30 Postaláda ürítése: 13,30 Ügyfélfogadás április1-jétõl az alábbiak szerint változott a polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje: hétfõ: ig kedd: nincs ügyfélfogadás szerda: 9-16 óráig csütörtök: nincs ügyfélfogadás péntek: 9-12 óráig A polgármester ügyfélfogadásának ideje: hétfõ: óráig A jegyzõ ügyfélfogadásának ideje: szerda: 9-16 óráig A képviselõ-testület kéri a lakosságot, hogy a hivatalt kizárólag ügyfélfogadási idõben keressék fel! DR. FEKETÉNÉ DR. GULYÁS TÜNDE JEGYZÕ Ünnepi munkarend Értesítjük a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatalban az ünnepek körüli munkarend a következõk szerint alakul: december 21. (péntek) 8-16 óráig ügyfélfogadás december 22. (szombat) 8 12 óráig ügyfélfogadás december 24. (hétfõ) munkaszüneti nap december 28. (péntek) 8-16 óráig ügyfélfogadás december 29. (szombat) 8 12 óráig ügyfélfogadás december 31. (hétfõ) munkaszüneti nap Hirdetések megjelentetése A Csörögi Hírlevél lehetõséget biztosít hirdetések megjelentetésére. A csörögi lakosok apróhirdetéseit ingyenesen jelentetjük meg. A fizetett hirdetések jelzése: (x) a szöveg alatt. Hirdetés feladható személyesen a polgármesteri hivatalban. Felhívás Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a csörögi hulladéklerakó területe magánterület, oda belépni tilos! Csörögi Hírlevél Kiadja: Csörög Község Önkormányzata 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Telefon/fax: 27/ Felelõs szerkesztõ: Borgó János Munkatárs: Veres Mária Fejléc: Kovács Andrea Grafika és nyomtatás: DunaPress Multimédia Bt 2626 Nagymaros, Mihály hegy u. 6.

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én, 10,00 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök

1./ Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről Előadó: Eisenberger Nóra HVB elnök Jegyzőkönyv Készült: 2014. október 22-én megtartott alakuló ülésén. Az ülés helye: Művelődési Ház, Alattyán Jelen vannak: Koczkás Gábor Budai Gábor Bárkányi Adrienn Ferencsik Gyula Józsáné Kovács Mónika

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y ZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről J E G Y ZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2016. március 22.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Tartalmazza: 10-14/2016.(III.22.) számú PÜB határozatokat J E G Y ZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester

Jegyzőkönyv. Napirend. 2.) Az Ágasegyházáért Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Polgármester Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 8/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 13-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve.

Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi ülésterve. 3./ Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve Előterjesztő: Tóth János polgármester Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi ülésterve. Határozati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETE Szám: 31/2014 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Képviselő-testület új i és

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén.

J E G Y ZŐKÖNYV. Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 03.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen megjelenteket.

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/ MEGHtVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/ MEGHtVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet MifadCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. E-mail: mihalvhaza@mail.globonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak Hel vb en Tisztelt Kepviselo Asszony/Ur! Az illes helve: Miivelodesi Haz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 399 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. október 21. napján megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: Bodnár László polgármester Fotta Csaba Krausz Károly Csaba Sárközi

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 125-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön ) 10,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián.

Jegyzőkönyv alakuló Az ülés helye Jelen vannak: Tanácskozási joggal meghívottak: Tóth János korelnök Lőrincz János HVB. elnök Oláh Krisztián. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 21-én 9 órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 2 Németbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2014. január 29. napján megtartott soros, nyilvános testületi üléséről. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita Kecskeméti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/1/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. szeptember 15-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 85-89. 1 TARTALOMJEGYZÉK OK: 85/2016.(IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg.

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg. Tárgy: A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről. - A képviselő-testület "A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 21-én 18 órakor megtartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Faluház (Nagykutas,

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Bakonyszentiván Szám: 17/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. szeptember 27-én -án 10 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 324-2/2017. Sorszám: 11. ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 15. napján tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára

2014. május 7 én (szerda) du. 13 30 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Határozat száma: Tárgya: 112/2014.( X.22.) Szavazatszámláló Bizottság választása titkos

Részletesebben

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket.

Ferenczy Lajos polgármester köszönti a képviselő-testület alakuló ülésén megjelenteket. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-34/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 21-én (kedd) 9,00 órai kezdettel

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 27-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. szeptember 27-én 9.30 órakor a Humán és Népjóléti Bizottság rendkívüli ülésén. Dorner László A J K A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A HUMÁN ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-111 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 1/50-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013.

Részletesebben

AJL. számú előterjesztés

AJL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere AJL. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére az ápolási támogatással kapcsolatos pályázati felhívásról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Maglóca Község Képviselő-testülete 2-2/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. április 07-én 13 óra 30 perckor a maglócai kultúrházban megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról

Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete az újszülöttek és csecsemők támogatásáról Nagylók Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (V.12.)

Részletesebben

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták.

A Magyar Államkincstár tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a szociális célú keménylombos tűzifa vásárlásához benyújtott pályázatunkat befogadták. Tisztelt Képviselő-testület! A Belügyminiszter pályázatot írt ki a helyi önkormányzatok részére szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázatot írt ki. Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007.május 15-én de. 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester, Barna

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező. Pályázati felhívás Nemti Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, hogy Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, pénzügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: /2016.(VII.4.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: /2016.(VII.4.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 4.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 68-72./2016.(VII.4.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról

Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati kiírásról l Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere '!:;OJ,. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a gyógyászati segédeszköz támogatásával kapcsolatos pályázati

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya:döntés a szociális célú tűzifavásárlásához

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ónod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 06-án tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Tartalma: I./ Kitüntetési

Részletesebben

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről

Ikt.szám: 946-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 17-én órai kezdettel tartott alakuló üléséről Ikt.szám: 946-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én 16 30 órai kezdettel tartott alakuló üléséről A testületi ülésen meghozott száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv Hárskút község Önkormányzata : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916 e-mail: harskutonkor@invitel.hu Jegyzőkönyv Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. október 10-én,

Részletesebben

Tisztelt ráckevei választópolgárok!

Tisztelt ráckevei választópolgárok! Tisztelt ráckevei választópolgárok! Mindannyiunk számára újszerű lesz a vegyes választási rendszer alkalmazása, hiszen négy évvel ezelőtt még egészen más formában választottuk meg képviselőinket. Egy rövid

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: D-20-11 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Oroszi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 20-án 17 órai kezdettel megtartott nyilvános alakuló üléséről. Ülés helye: Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Zvaráné Béres Mária polgármester. Maruzs Tamásné képviselő 1 Határozat száma Tárgy 114/2010.(10.12.) Polgármester programjának elfogadása 115/2010.(10.12.) Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 116/2010.(10.12.) Bizottság választása

Részletesebben

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt

Előterjesztés. Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület. Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Jászivány Községi Önkormányzat Képviselő-testület Előterjesztés Temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás iránt Balla Lászlóné Jászivány, Fő út 7. szám alatti lakos temetési költségek

Részletesebben