A roma és a nem roma várandósok közötti különbségek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A roma és a nem roma várandósok közötti különbségek"

Átírás

1 MISKOLCI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Egészségügyi gondozás és prevenció szak Védőnő szakirány A roma és a nem roma várandósok közötti különbségek Konzulens: Prof. Dr. Peja Márta Készítette: Zigova Alexandra Miskolc 2014

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.oldal 1.1. Témaválasztás indoklása.1.oldal 2. Irodalmi áttekintés..3.oldal 3. Hipotézisek.5.oldal 4. Kik a romák, és honnan származnak?...6.oldal 5. Anyag és módszer...7.oldal 6. Eredmények ismertetése megbeszélése 9.oldal 7. Következtetések oldal 8. Összefoglalás oldal 9. Irodalomjegyzék.. 23.oldal

3 1. Bevezetés Dolgozatom fő témája a várandósok magatartása. Ezen belül szeretném bemutatni a roma és a nem roma várandós nők közötti viselkedésbeli, életmódbeli különbségeit. Célomul tűztem ki, hogy felmérjem, a roma nők valóban olyan hanyag módon állnak-e a várandóságukhoz, mint ahogyan azt az emberek általában állítják, valamint, hogy ezek az állítások, mennyire térnek el a nem roma várandósok viselkedésétől. Kutatás alapproblémájának tekintem, azt, hogy a roma várandósok nagy része teljesen más felfogással, érték rendel élnek, mint a nem roma nők, így az egészségügyi dolgozókkal való kapcsolatuk is különbözik. Következő alapprobléma, hogy a romák nagy része rossz szociális körülmények között él, így képtelenek arra, hogy betartsák a terheskultúra egyes pontjait. Ezért felmértem a 20 éves kortól a 30 éves korig terjedő roma és nem roma nők várandóságukhoz való hozzáállásukat, és valamint az eredményeket összehasonlítottam. Tulajdonképpen egy képet szerettem volna kapni arról, hogy mennyire igazak, vagy nem igazak a különböző állítások, tehát, a nem roma származású várandós nők magatartásától mennyire térnek el a romák magatartásai Témaválasztás indoklása Szeretek emberekkel foglalkozni, figyelni őket, viselkedésüket megérteni, és a miértekre választ kapni, így olyan témát kerestem, ami a nők várandóság alatti viselkedését vizsgálja. Tekintettel arra, hogy mint leendő védőnő várandósokkal is fogok foglalkozni, felmértem a várandósok viselkedését, életmódját, a várandósgondozáshoz való hozzáállásukat. Roma és nem roma nők között végeztem a vizsgálatot, ugyanis a roma népcsoportról részben negatív vélemények terjednek. Bár igazán nyíltan nem mernek beszélni róla, de mégis hallani, hogy, a várandós roma nők, felelőtlen módon állnak várandóságukhoz. Szakdolgozatom témaválasztásának legfőbb indoka a kíváncsiság, hogy megtudjam, ezek a vélemények mennyire igazak. Témaválasztásomkor tisztában voltam azzal, hogy ez 1

4 egy kényes téma. Felmérésemmel szeretném a roma nőkkel kapcsolatos véleményeket cáfolni, vagy igazolni. Kérdőíves felmérésemmel, és személyes interjúval közelebb szerettem volna kerülni a roma nőkhöz, hogy jobban belelássak életükbe, kíváncsi voltam a véleményeikre és gondolkodásmódjukra. 2

5 2.Irodalmi áttekintés A szakirodalomban kevés adat található ezzel a témával kapcsolatban. Mindössze hét könyvet találtam, amik felhasználhatóak voltak. A könyveken kívül weboldalakon próbáltam használható anyagokhoz jutni, viszont ott is csak az általam megszerzett könyvekből találtam részleteket. Ezért szakdolgozatomhoz hét könyvre tudok hivatkozni. Általam elolvasott szakirodalmak a következők: 1. Csongor Anna- Szuhay Péter: Cigánykultúra, cigánykutatások, Budapesti Könyvszemle Havas Gábor- Kemény István: A magyarországi romákról Szociológiai szemle Kemény István, Janky Béla, Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság Gondolat kiadó MTA Etnikai- Nemzeti Kissebségkutató Intézet Budapest, Neményi Mária: Cigány anyák az egészségügyben Nemzeti és etnikai kisebbségi hivatal Réteg Zita: A cigányság helyzetének nyelvi és iskolai vonatkozásai. Álláspontok és viták Szociálpolitikai Értesítő Szuhay Péter: A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. PANORÁMA. Budapest Szuhay Péter: A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája című könyvében érdekesen magyarázza, hogy vajon miért nem tudják a roma várandós nők betartani a terheskultúrát. Van, aki nemzetiségként, van, aki etnikumként, van, aki kulturális csoportként, van, aki társadalmi osztály, illetve rétegként, és van, aki egyszerűen deviáns társadalmi csoportként említi őket. (Szuhay Péter: A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája, Budapest, 1999) (6). 3

6 Mivel rossz szociális körülmények között élnek, így nehéz megoldani, hogy rendszeresen megjelenjenek tanácsadáson, hogy megvegyék a szükséges vitaminokat. Teljesen más a világnézetük és a fontossági sorrend az életükben. Neményi Mária: Cigány anyák az egészségügyben, című, könyvében, a roma nők egészségi állapotát, szexualitását, párválasztását, terhesség viselését írja le. Szó szerint idézi a roma nőket, és az egészségügyi dolgozókat, ahogyan a problémákat látják. Legvégül a két fél közötti kommunikáció javításának esélyeiről ír. A roma családokban a szülő és gyermeke között nincs megfelelő kommunikáció. Ebből kifolyólag a szülő nem készíti fel gyermekét a nemi életre, védekezés fontosságára. Mivel többen osztozkodnak egy helyiségen, így a szülők nemi élete sokszor a gyerekek előtt sem titok. Túl hamar szembesülnek ezzel, és így túl hamar kezdődik el az ő életükben is. A várandóság viselése fejezetnél elismeréssel ír a roma nőkről, hogy milyen jó a teherbíró képességük. 4

7 3. Hipotézisek 1. A roma nők nagy része nem ismeri a fogamzásgátló eszközöket, módszereket. 2. A roma nők nagy része nem tervezi előre a várandóságát. 3. A roma nők fiatalabb korukban esnek teherbe, mint a nem roma nők. 4. Figyelmen kívül hagyják a védőnő egészségnevelését, és nem járnak rendszeresen tanácsadásra. 5. Nagyobb számban fordul elő művi abortusz a nem roma nők körében, min a roma nőknél. 6.A roma, és a nem roma várandós nők közül, több roma nő dohányozik, vagy fogyaszt alkoholt, mint nem roma nő. 7. Kismama tornát a nem roma várandós nők nagyobb számban látogatják, mint a roma várandós nők. 8. A nem roma várandós nők, több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak, mint a roma várandós nők. 9. A roma várandós nők közül kevesebben szednek magzatvédő vitaminokat, mint a nem roma várandós nők. 5

8 4.Kik a romák, és honnan származnak? Maga a roma megnevezés, a rom szó többes száma, ami azt jelenti, hogy ember. Nem is olyan régen, még azt nevezték romának, akit a társadalomban a többség annak tekintett. Egyáltalán nem kérdezték meg senkitől, hogy minek tartja magát. Ma már azt nevezzük romának, aki annak vallja magát. Ha valakiről azt gondoljuk, hogy roma, de ő azt állítja, hogy nem roma, akkor nem sorolhatjuk a romák közé. Viszont ez fordítva is igaz, hogy ha valaki nem roma, de a roma emberek között él, és nem roma származása ellenére mégis romának vallja magát, akkor őt romának kell tekinteni. Arról, hogy honnan is származnak valójában, rengeteg elmélet létezik. Tulajdonképpen egyik elméletet sem tudják bizonyítani. Vannak, akik azt állítják, hogy a fáraó leszármazottjai, vannak, akik azt, hogy Indiából származnak. Ami biztos, hogy vándorlás során jutottak el Európába. Vándorlásuk okáról is több elmélet létezik. Az egyik elmélet szerint a fáraó elűzte őket, mert nem volt belőlük haszna, mivel nem dolgoztak. Különböző mesterségekkel rendelkeztek. Voltak, akik edényeket készítettek, voltak, akik zenészek, jóslók voltak. Csak addig maradtak meg egy helyen, míg munkáikkal el nem látták az ottani népességet. Mikor már nem tudtak pénzt keresni, tovább álltak. Már akkor is voltak közöttük olyanok, akik deviánsan viselkedtek. Lovakat loptak, és kereskedtek velük. Még ma is vannak olyan romák, akik folytatják a vándorló életmódot. (Kemény István, Janky Béla, Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság ) (3.). Ezek az adatok bizonyítják, hogy egy kritérium alapján, a mai napig nem lehet pontosan meghatározni azt, hogy ki tartható romának. 6

9 5.Anyag és módszer Kutatásomat 20-tól 30 éves korig terjedő várandós nők körében végeztem. Kérdőívek és személyes interjúval mértem fel az életmódjukat, várandóságukhoz való hozzáállásukat. Helyszínül a várandós tanácsadásokat választottam Miskolcon. A kérdőíveket személyesen adtam át a célszemélyeknek, valamint kitöltésük alatt szükség esetén segítséget nyújtottam, és beszélgettem a várandósokkal. Összesen 100 várandós nőt kérdeztem ki, 50 roma és 50 nem roma származásút. A csoportosításuk az alapján történt, hogy megkérdeztem ki milyen származásúnak vallja magát. Kérdőívemben nyílt kérdések szerepelnek. Azért használtam nyílt kérdéseket, mert úgy gondoltam, hogy így saját szavaikkal fogalmazhatják meg válaszaikat. Szerencsére a kutatómunkám során nem volt semmi probléma. Senki sem sértődött meg a származásukkal kapcsolatos kérdésemre, és szívesen segítették munkámat. Sokat beszélgettem a várandósokkal, aminek köszönhetően sok plusz információt is megtudtam. Válaszaikra még magyarázatot is kaptam. Kérdések a következők voltak: 1. Életkor? 2. Legmagasabb iskolai végzetség? 3. Hányadik várandósági héten van? 4. Tervezett volt a várandóság? 5. Hányadik héten kereste fel először a védőnőjét? 6. Rendszeresen eljár várandós tanácsadásra? 7. Amennyiben nem jár el rendszeresen várandós tanácsadásra, mi az oka? 8. Milyen rendszerességgel fogyaszt zöldséget, gyümölcsöt, tejterméket, húsféléket? (ehhez táblázatot használtam, amiben a válaszadási lehetőségeket megadtam.) 9. Milyen fogamzásgátló eszközöket, módszereket ismer? 10. Várandósága előtt használt fogamzásgátlást? 7

10 11. Várandósága előtt, milyen fogamzásgátló módszert használt? 12. Szed magzatvédő vitamint? 13. Jelenleg, a várandósága alatt dohányzik? 14. Jelenleg, a várandósága alatt fogyaszt alkoholt, szeszes italt? 15. Várandósága miatt változtatott táplálkozási szokásain? Az eredmények nagy részét diagramokon ábrázoltam. 8

11 6. Eredmények ismertetése, megbeszélése Életkor életkor roma várandósok száma 14 1 fő fő 18 2 fő 19 3 fő 21 5 fő fő életkor nem roma várandósok száma fő 28 7 fő fő 30 6 fő Az 50 roma nő közözött a legfiatalabb 14 éves volt, és a legidősebb 23 éves. Az 50 nem roma nők között a legfiatalabb 26 éves volt, a legidősebb pedig 30 éves volt. A roma nők, hamarabb kezdenek el szexuális életet élni, sokkal hamarabb mennek férjhez, és szülnek. Egyik roma nő elmondása szerint, náluk már szégyen, ha egy nő 30 évesen megy férjhez, és szül gyerekeket. Az, hogy ha valaki túl fiatalon, szinte gyerekként válik anyává, nem szégyen náluk, de ők sem tekintik helyénvalónak. Egyik nem roma várandós szerint ez azért van, mert sokan élnek egy kis házban, és a gyerekeknek nincs külön területük a felnőttektől, így sajnos belelátnak szüleik intim helyzeteibe is, és mivel így nevelkednek, korán elkezdik a szexuális életet, ami az éretlenségük és tudatlanságuk miatt a korai várandósághoz vezet. A nem roma nők azért szülnek idősebb korukban, mert a munka, a továbbtanulás miatt, ezt megpróbálják kitolni, vagy pedig a megfelelő anyagi helyzetükre várnak. 9

12 Legmagasabb iskolai végzettség: nem roma=20 fő roma=30 fő nem roma=8 fő roma=15 fő nem roma=22 fő R=5 fő 8 általános alatt 8 általános szakmunkásképző érettségi diploma Mint a diagramon is látható, minimum a 8 általánost mind a 100 várandós elvégezte. Csak 8 általánost végző nők, összesen 38-an vannak. Ebből 30 roma és 8 nem roma származású. A30 roma közül 2 meg is indokolta, azzal, hogy nem szerettek iskolába járni. Volt 1 roma nő, akit kiemelnék, mert ő hosszabban beszélt erről. Elmondása szerint, azért nem tanult tovább, mert a szülei nem engedték, mivel sokan vannak testvérek és rájuk kellett vigyázni. Náluk a családban, az a hagyomány, hogy ha betölti a nő a 16. életévét, akkor férjhez kell mennie, mert különben vénkisasszonynak fogják hívni. A többi roma várandósnál a következő mondatok hangzottak el, válaszként: Nem érdekelt engem az iskola, akkor máson járt az eszem., Szerelmes voltam, és nem bírtam ott ülni., Nem szerettem a tanárokat, ők sem szerettek engem. A nem roma nők közül 3-an mondták, azt, hogy rossz társaságba keveredtek, és inkább az iskola mellé jártak, dohányozni, alkoholt inni. Volt, aki azt mondta, hogy rossz tanuló volt mindig is, és inkább elment dolgozni. Meglepetés szerűen 22 roma nő azt mondta, hogy van érettségije. Ennek az ellenőrzésére nem volt lehetőségem, de felmerült bennem az, hogy nincs mindenki tisztában, hogy mit jelent az érettségi. 10

13 Az, hogy valaki iskolázott, vagy sem, leginkább attól függ, hogy milyen családban él. A fiatalkorúak nagy részénél előjön a lázadás, az iskola mellé járás, de nem mindegy, hogy a szülő ezt hogyan kezeli. A roma családokban ott rontják el, hogy nem foglalkoznak annyira a gyerek iskoláztatásával, nem nyujtanak számára semmiféle nevelést, példát, hiszen ők sem kaptak. Ez egy ördögi körforgás. Úgy vannak vele, hogy: Hát most mit csináljak vele, ha megbukik mindig. Én is rossz tanuló voltam. Ezzel a hozzáállással konkrétan megengedik a gyereknek azt, hogy ne járjon iskolába. Aztán kész is a végeredmény, hogy iskolázatlanok. Mivel nem tanulnak tovább, de dolgozni sem mennek el, így nem marad más, mint férjhez menni szinte még gyerek fejjel. Tervezett volt a várandóság? 16 fő 45 fő roma várandósok nem roma várandósok Az ábrán látható, hogy a romák között kevesebb volt a tervezett gyermekvállalás. 50 roma nő közül, mindössze 16-an tervezték előre várandóságukat, míg 50 nem roma nő közül 45-en. Azon roma várandósok bevallása szerint, akik nem tervezték a várandóságot, az oka, hogy ők Isten áldásának tekintik a gyermeket, és ezt szerintük nem szabad befolyásolni. Szavaikkal élve: Ha jönnie kell, jöjjön. A nem roma várandósok közül, 50-ből mindössze 5 fő nem tervezte, ők az anyagi helyzetük miatt. A roma várandósoktól többször is elhangzott az a kijelentés, hogy nem probléma nálunk a gyerekvállalás, majd egy pohárral több vizet teszünk a 11

14 levesbe. Mivel nem tudják használni, és nem is akarják, a fogamzásgátló módszereket, így családtervezésről náluk nem is beszélhetünk, viszont negatív családtervezésről sem, mivel mindegy hány gyerekük van, mindig örülnek a következőnek, és az esetleges művi abortusz választásának gondolata messze áll tőlük. A nem roma nők nagy része már inkább előre gondolkodik. Egyre idősebb korukban vállalnak gyereket, mivel a legjobb anyagi helyzetükben szeretnék, és amikor úgy gondolják, hogy, most már mindent meg tudnak adni gyermeküknek. Művi abortusz, spontán abortusz, halva születés előfordulása Roma Nem roma Művi abortusz Spontán abortusz Halva születés A nem roma nőknél nagyobb számban fordul elő művi abortusz, mint a roma nőknél. Összesen 50 roma és 50 nem roma nő közül 27 romának, és 36 nem romának volt művi abortusza. A nem roma nők közül mind a 36 azzal magyarázta, hogy túl korai lett volna még a gyermekvállalás, valamint, hogy nem voltak olyan anyagi helyzetben, hogy felneveljenek egy gyereket. Spontán abortusz szintén a nem roma származású nőknél volt több. A 100 nőből 12 nem romának, és 2 romának volt spontán abortusza. Ennek okára nem tudtam választ kapni. Halvaszületés a szintén 100 nőből mindössze egynél fordult elő, aki nem roma származású. Elmondása szerint ennek oka baleset volt. A roma nőkre nem jellemző, 12

15 hogy a művi abortuszt választanák. Ők inkább megszülik a gyereket, bármilyen rossz körülmények között is élnek. A roma nők azzal magyarázták, hogy már nagyon sok gyerekük van, és már tényleg olyan a helyzet, hogy nem lehet több. Viszont akik mégis művi abortuszon esnek át, azok az abortusz után előfordul, hogy újra szülnek. Magzatvédő vitaminok szedése roma nem roma magzatvédő vitaminok szedése A 100 várandós nőből 42 roma és 48 nem roma nő szed magzatvédő vitamint. Azok, akik nem szednek, nem igazán tudtak választ adni a miértre. Volt egy roma várandós, aki azt sem tudta mi az. Mint ahogyan a fogamzásgátló tabletta használatát sem, úgy a magzatvédő vitamin folyamatos szedését sem tudják betartani. A magzatvédő vitamint szedő 42 roma között is voltak, akik elmondták, hogy nem mindig veszik be, mert elfelejtik, vagy elhagyják valahol, viszont az 48 nem roma várandós között is voltak 14-en, akik szintén nem rendszeresen szedték, mert elfelejtették. 13

16 Dohányzás, alkoholfogyasztás 11 fő 38 fő roma nem roma A 100 várandós nőből 11 nem roma és 38 roma dohányzott. Mindenkitől azt a választ kaptam, hogy nem tudnak leszokni róla. Tudatában vannak azzal, hogy ez ártalmas a magzatra nézve. A nem romák közül ketten voltak, akik azt mondták, hogy kevesebbet dohányoznak, mint várandóságuk előtt, de arra képtelenek, hogy egyáltalán ne dohányozzanak. Egy roma várandós volt, aki a napi egy doboznyi adagról képes volt leszokni annyira, hogy már csak napi kétszer dohányzik. Olyan válaszokat is kaptam a roma várandósoktól, hogy az ő édesanyjuk is dohányzott mikor várandós volt, és nekik sem lett semmi bajuk. A kérdezettek nagy része viszont elviccelte a kérdést, konkrét választ nem adtak. Alkohol fogyasztás Erre a kérdésre mindkét csoport a nem választ adta, viszont voltak olyan várandósok a romák közül 5-en, és a magyarok közül 2-en, akikről úgy gondolom, hogy fogyasztanak csak nem merték bevallani. 14

17 Kismamatorna látogatása 2 roma magyar 38 Kismamatornára egyértelműen látható a diagramon, hogy a nem roma várandósok járnak többen. Az 50 roma várandós közül mindössze ketten válaszoltak igennel a kérdésre. Az 50 nem roma várandós közül 38-an járnak kismamatornára. Ők hetente járnak egyszer. Azoktól a nem roma várandósoktól, akik a nem járnak tornára, a következő válaszokat kaptam: Nem érdekel, Nincs időm, Otthon szoktam tornázni. Az egyik nem roma várandós azt mondta, hogy már egyszer részt vett kismama tornán, de úgy gondolja, hogy nincs semmi értelme, és nem is tetszett neki. Azoknak, akik járnak, nagyon tetszik. Elmondásaik szerint, megnyugtatja és kikapcsolja őket. Volt olyan várandós nem roma, aki azt hitte, hogy fizetős, és azért nem járt, de miután felvilágosítottam, hogy ingyenes, azt mondta, hogy akkor mindenképpen elmegy. Fogamzásgátlók ismerete A fogamzásgátló eszközök közül a gumióvszert és a fogamzásgátló tablettát a romák és a nem romák közül egyaránt mindenki ismerte. Ezen kívül, a pesszáriumot 15

18 és az esemény utáni tablettát kaptam válaszul. A pesszáriumot 50 roma várandós közül 2-en ismerték, de nem használták még. Az 50 nem roma közül 26-an ismerték és ebből 18-an használták is. Az esemény utáni tablettát 38 roma és 50 nem roma várandós ismerte, és időnként mindegyikőjük használta is. A fogamzásgátló tablettát a romák közül 24-en használták, válaszaik szerint azonban 19-en lettek várandósok. Azzal, hogy hogyan kell használni nem voltak tisztában, többször is elmulasztották bevenni, ezért következett be a várandóság. Akik nem használják, azzal indokolták, hogy elfelejtenék bevenni, valamint hogy anyagilag nem engedhetik meg maguknak. Egyik várandós azért nem használja, mert állítása szerint a férjének nem tetszett, hogy használja, és bedobta a tűzbe. Tapasztalatom szerint a védekezési tanácsokat az egészségügyi dolgozók tanácsai ellenére sem fogadják meg. De akik pedig megfogadják, azok nem tudják betartani. Ennek oka a tudatlanság. Az egészségügyi dolgozó hiába magyarázza el nekik, hogy hogyan kell szedni, mégsem értik meg. Ennek legfőbb akadálya a roma férfiak elutasító magatartásában rejlik. ( Neményi Mária: Cigány anyák az egészségügyben 1998, oldal) (4.). A spirált azért nem használják, mert a méhben elhelyezkedő eszközöktől félnek. A gumióvszer használatával mindenki tisztában volt, valamint azzal is, hogy védettséget nyújt a szexuális betegségekkel szemben. A pesszáriumot ismerő 2 roma várandós elmondása szerint, csak hallottak róla, de még nem látták és nem szeretnék használni soha, mert félnek tőle. A maradék 48 roma várandós nem ismerte. A pesszáriumot ismerő 26 nem roma várandós közül 12 szintén nem tudja, hogy hogyan kell használni. Annak a 18 nem roma várandósnak, akik használták, a nőgyógyászuk ajánlotta, valamint közülük 4-nek az édesanyja javasolta. Az esemény utáni tablettáról ismerősöktől, barátnőktől hallottak, valamint a nőgyógyászuktól. A nem roma várandósok közül 50-ből 50-en ismerték, és 26-an használták is, de senki sem rendszeresen. Azért nem használták rendszeresen, mert sokszor elfelejtették. Leginkább más fogamzásgátló eszköz mellett használták, hogy plusz védelmet nyújtson. A 38 roma várandós, akik használták az esemény utáni tablettát, szintén nem rendszeresen, hanem amikor eszükbe jutott. Egy várandós volt 16

19 közöttük, aki azért használta, mert párja ellenzi a fogamzásgátló eszközöket, módszereket, és ezt titokban tudta alkalmazni. Várandós tanácsadás látogatása 48, , ,5 roma nem roma 46 45,5 45 várandós tanácsadás rendszeres látogatói A 100 várandós nő közül 94-en járnak rendszeresen tanácsadásra. Ebből 46 roma, és 48 nem roma. A maradék 4 roma, akik nem járnak el rendszeresen, azzal magyarázták, hogy nincs mindig idejük rá, mert sok munka van otthon, miután megkérdeztem, hogy mi az a sok munka, nem kaptam rá konkrét választ. A két nem roma várandós szintén ezzel a válasszal magyarázta, valamint, hogy nem szeretnek a váróteremben ülni, mert sokan vannak, hangoskodnak. Az egyikőjük a roma várandósokra panaszkodott, saját szavaival élve: kulturálatlanok. Egyik roma várandós még a nehéz anyagi helyzetével is magyarázta, hogy nincs pénze a buszra, és ő messze lakik a tanácsadás helyszínétől. Csak addig járnak tanácsadásra, míg az nem jelent számukra nehézséget. Mikor már tanácsolnak valamit vagy kérnek tőlük valamit, akkor visszahúzódnak, és próbálnak menekülni annak teljesítése elől. A legjobb példa erre, amikor megugrik a súlyuk és az orvos vagy a védőnő diétát javasol. Mivel nem akarnak diétázni, így nem mennek el tanácsadásra sem. 17

20 Várandóság viselése Ezzel a kérdéssel kapcsolatban, érdekes válaszokat kaptam. A roma nők saját magukat erős nőknek tartják. Úgy gondolják, hogy nekik a terhesség nem jelent nehézséget. A nem roma nőkről alkotott véleményük viszont ennek az ellenkezője. A roma várandósok sokkal többet mozognak, guggolnak. Nem úgy vannak, mint a nem roma várandósok, hogy agyonkényeztetik magukat. (Neményi Mária: Cigány anyák az egészségügybe, Nemzeti és etnikai kisebbségi hivatal 1998, oldal)(4). Nem keresik minden apró kis bajjal az orvost és a védőnőt. Az hogy ők többet bírnak, hozott dolog. Ez már genetikailag is bennük van. A nem roma várandósok ugyanígy vélekednek a roma várandósokról. Tisztában vannak azzal, hogy ők erősebbek, többet bírnak. Egyikük elmondta, hogy ő nem bírná várandósan azt az életformát, ahogyan élnek. Rengetegen vannak, zajonganak, mivel sokan vannak sok a munka is. Úgy gondolja, hogy amiért nagyon jó a romáknak, hogy nincs annyi betegségük ilyenkor. Mint például nem vizesedik be a lábuk, vagy nem vérszegények. Viszont a mellett, hogy erősebbek, azért sokat szenvednek, mert olyan körülmények között, amiben élnek nem lehet könnyű. Nincs víz, nincs fűtés a házakban. Talán azért is ilyen erősek, mert nincs mindig minden a kezükbe adva. (Neményi Mária: Cigány anyák az egészségügybe, Nemzeti és etnikai kisebbségi hivatal 1998, oldal) (4). Zöldség, gyümölcs, húsfélék, tejtermékek fogyasztása Zöldségek Roma Nem roma fogyasztása Naponta egyszer 19 fő - Naponta többször 7 fő 23 Hetente egyszer - 19 Hetente többször 4 fő - Havonta egyszer 20 fő 8 fő Havonta többször

21 Gyümölcsök fogyasztása Roma Nem roma Naponta egyszer - 21 Naponta többször 26 fő - Hetente egyszer 5 fő 26 Hetente többször - - Havonta egyszer 19 fő 3 Havonta többször - - Tejtermékek Roma Nem roma fogyasztása Naponta egyszer 3 fő 25 fő Naponta többször 17 fő - Hetente egyszer 30 fő 21 fő Hetente többször - - Havonta egyszer - - Havonta többször - 4 fő Húsfélék Roma Nem roma fogyasztása Naponta egyszer 50 fő 17 fő Naponta többször - - Hetente egyszer - 2 fő Hetente többször - 31 fő Havonta egyszer - - Havonta többször - - A roma nők többször fogyasztanak húsféléket, mint a nem roma nők. Bevallásuk szerint, ha tehetik, csak húsféléket esznek. Már a gyerekeiket is egészen kis koruktól kezdve hússal, tésztával etetik. Legtöbbször pörkölt formájában fogyasztják. Gyümölcsök közül az almát és a banánt szeretik, és zöldségek közül a paradicsomot, paprikát fogyasztják leginkább. Ők nem igazán foglalkoznak az egészséges táplálkozással, elmondásuk szerint nem érdekli őket, valamint szerintük egészségesen táplálkoznak. A táplálkozásra vonatkozó kérdésekre adott válaszokból a roma származásúaknál felmerülhet, hogy a valóságnak megfelelőek-e az állításaik. Ezt igazolni nem volt lehetőségem. 19

22 7.Következtetések A fogamzásgátló eszközök, módszerek ismeretéről alkotott hipotézisem a következőképpen hangzott: A roma nők nagy része nem ismeri a fogamzásgátló eszközöket, módszereket. A kutatómunkám során, egyértelműen beigazolódott, hogy a roma nők is ismerik a fogamzásgátló eszközök nagy részét, viszont nem használják azokat, és használatukkal nincsenek tisztában. A gumióvszert, a fogamzásgátló tablettát, esemény utáni tablettát ismerik. A nem roma nők ismerik a fogamzásgátló eszközöket, módszereket, és használják is őket. Tehát az általam felállított hipotézis a fogamzásgátlók ismeretéről beigazolódott. Második hipotézisem szerint, a roma nők nagy része nem tervezi előre a várandóságot. Ez a hipotézisem szintén beigazolódott, mivel 50 roma nő közül, csak 16-an tervezték előre. Mivel a fogamzásgátló eszközöket nem használják, így nehéz is lenne előre tervezni. Voltak, akik fogamzásgátló használata ellenére is teherbe estek, így az is beigazolódott, hogy nem tudják betartani a helyes használatát. Harmadik hipotézisem, miszerint a roma nők fiatalabb korukban esnek teherbe, mint a nem roma nők, szintén beigazolódott, mivel a roma nők közül a legfiatalabb 14 éves volt, a nem roma nők közül pedig 26 éves volt. Ez az eredmény betudható annak, hogy a roma nők nagy része iskolázatlan, és mivel munkájuk sincs. így a házas élet nem jelent gondot. A második, mint okot tudnék felsorolni, hogy a fogamzásgátló módszereket, eszközöket nem használják. Negyedik hipotézisem, miszerint figyelmen kívül hagyják a védőnő egészségnevelését, és nem járnak rendszeresen tanácsadásra, megcáfolódott, mivel 50 roma nő közül 46-an rendszeresen járnak tanácsadásra. Az eredmény szinte egyforma az 50 nem roma várandósok számával, mivel közülük 48-an járnak rendszeresen. Az a négy roma, és 2 nem roma várandós, akik nem járnak rendszeresen, rossz anyagi helyzettel, és időhiánnyal magyarázták. Ötödik hipotézisem, miszerint nagyobb számban fordul elő művi abortusz a nem roma nőknél, mint a roma nőknél, beigazolódott, ugyanis, 50 romából, csak 27-nek, 20

23 és 50 nem romából 36-nak volt művi abortusza. A roma nők inkább megszülik a gyermeküket, akkor is, ha nem jó az anyagi helyzetük. Hatodik hipotézisem, miszerint a roma, és a nem roma nők közül, a roma nők dohányoznak többen a várandóság alatt is, szintén beigazolódott. 50 roma várandósból 38 és 50 nem roma várandósból 11dohányzott várandósága alatt. A dohányzó várandós roma nőknek nem hoz nagy változást a várandóság. Ugyanúgy élnek tovább, mint előtte, ezért ugyanúgy is dohányoznak, mint előtte. Akaraterejük is nagyon gyenge, ezért képtelenek leszokni róla. A dohányzó nem roma nőknél szintén a leszokás okoz gondot. Hetedik hipotézisem, miszerint kismama tornát a nem roma várandós nők nagyobb számban látogatják, mint a roma várandós nők, szintén beigazolódott, mivel 50 roma várandós közül csak ketten vesznek részt heti egy alkalommal. Az 50 nem roma várandós közül pedig 38-an. Lényegesen nagy az eltérés az eredmények között. Ennek oka az, hogy a roma nők szégyenlősebbek, és ezen kívül ott ahol nagyon nem muszáj, inkább nem jelennek meg. Nyolcadik hipotézisem, miszerint a nem roma várandósok több zöldséget, és gyümölcsöt fogyasztanak, mint a roma várandósok, szintén beigazolódott. A roma várandósok leginkább húsféléket és tésztaféléket fogyasztanak. Kilencedik hipotézisem, miszerint a roma várandós nők közül kevesebben szednek magzatvédő vitaminokat, mint a nem roma várandós nők, szintén beigazolódott. A 100 várandós nőből 42 roma és 48 nem roma nő szed magzatvédő vitamint. Voltak, akik bevallásuk szerint, nem tudták, hogy az micsoda, bár én úgy gondolom, hogy tudták. Legtöbben elfelejtik szedni, vagy pedig nem tartják fontosnak. 21

24 8.Összefoglalás A felmérésem során sajnos beigazolódott, mind azon állítás, ami a romákkal, így a roma gravidákkal is kapcsolatos. Tehát nincs a körülményeket figyelembe vevő tudatos családtervezés náluk. A szexuális életet túl fiatalon kezdik, amit bizonyított a felmérésem, hogy fiatalabban is szülnek, mint a nem romák. Ha ismerik is, nem, vagy ritkán és helytelenül használják a fogamzásgátlókat. Várandóságuk alatt, nem vagy alig változtatnak az addigi egészségtelen életmódjukon. A várandósággal járó kötelezettségeiknek nem vagy csak ritkán tesznek eleget. Ezek a tények előre vetítik azt, hogy a majd megszületendő gyermekük nevelésében is lesznek gondok, életstílusukat, szokásaikat, igénytelenségüket tovább adják gyermekeiknek. Mindezek nagyrészt mindenki által ismert gondok, de a megoldásukban a legnagyobb részt a védőnőnek kell vállalnia. Mint leendő védőnő azt tervezem, hogy majd segítséget nyújtsak a romáknak a családtervezésben. Úgy gondolom sok-sok beszélgetéssel, türelmes és meggyőző felvilágosítással és szeretettel, ha lassan is, de el fogok érni javulást. 22

25 9.Irodalom jegyzék 1. Csongor Anna- Szuhay Péter: Cigánykultúra, cigánykutatások, Budapesti Könyvszemle Havas Gábor- Kemény István: A magyarországi romákról Szociológiai szemle Kemény István, Janky Béla, Lengyel Gabriella: A magyarországi cigányság Gondolat kiadó MTA Etnikai- Nemzeti Kissebségkutató Intézet Budapest, 2004 (12. oldal) 4. Neményi Mária: Cigány anyák az egészségügyben Nemzeti és etnikai kisebbségi hivatal 1998 (7-59. oldal) 5. Réteg Zita: A cigányság helyzetének nyelvi és iskolai vonatkozásai. Álláspontok és viták Szociálpolitikai Értesítő Szuhay Péter: A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegénység kultúrája. PANORÁMA. Budapest (12. oldal) 23

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Hajléktalanokért Közalapítvány Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

Részletesebben

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Nullpont Kulturális Egyesület Debrecen, 2010 1 Tartalom 1.

Részletesebben

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen

Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen DOI: 10.18427/iri-2016-0034 Lakossági állapotfelmérés egy lehetséges levegőszennyezettséggel terhelt településen Rucska Andrea, Kiss-Tóth Emőke Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar rucska@freemail.hu, efkemci@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben

Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Helyi innovatív kezdeményezések megvalósítása a Keszthelyi Kistérségben Azonosító szám: TÁMOP-2.4.5.-12/3-2012-0036 Nyitvatartási és ügyintézési idők racionalizálása Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú

Részletesebben

Otthon segítenek. Èva magazin 2008.

Otthon segítenek. Èva magazin 2008. Èva magazin 2008. Otthon segítenek A parkettán két egy év körüli fiúcska ücsörög, mindegyiknek az a keksz kell, ami a másik kezében van. Sírva fakad mind a kettő. Az ikrek édesanyja, Borbála, ha Fülöpöt

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: Gyermeket nevelni (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1996): Gyermeket nevelni in: Társadalmi

Részletesebben

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen

Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen HORVÁTH KITTI, KÓSA RITA DIÁNA, MAKAI VIVIEN, NAGY PÉTER, OLÁH KORNÉLIA, OLÁH TÍMEA, OLÁH - PUCSOK ESZTER, SZEDER DÓRA VALÉRIA, TIMKÓ ANIKÓ Tanulás melletti munkavállalás a Debreceni Egyetemen Bevezetés

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla

2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla 2015. december: A meddőség kezelése a szociológus szemével - Vicsek Lilla Vicsek Lilla a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézetének docense. Az utóbbi években elsősorban a

Részletesebben

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat?

Szakdolgozat GYIK. Mi az a vázlat? Szakdolgozat GYIK szerző: Pusztai Csaba, adjunktus, Közgazdaságtan és Jog Tanszék, EKF, Eger Mi az a vázlat? Elvárásként szerepel a GTI szempontrendszerében az, hogy az őszi félévben a szakdolgozó elkészítsen

Részletesebben

Sajtószemle 2015. november 11.

Sajtószemle 2015. november 11. Sajtószemle 2015. november 11. Napi.hu Tízmilliárd ment egészségügyi informatikára A teljes e-egészségügyi rendszer kiépítése nagyságrendileg 10 milliárd forintjába kerül az államnak, ennek egy komponense

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2013. június 13-án 10 30 órától megtartott üléséről

Részletesebben

Az erősebbik nem? Június a férfiak hónapja, ezért követjük a Költőt, aki ezzel a felszólítással kezdi nevezetes eposzát:

Az erősebbik nem? Június a férfiak hónapja, ezért követjük a Költőt, aki ezzel a felszólítással kezdi nevezetes eposzát: Az erősebbik nem? Június a férfiak hónapja, ezért követjük a Költőt, aki ezzel a felszólítással kezdi nevezetes eposzát: Férfiuról szólj nékem, Múzsa És ha már a magas kultúránál tarunk még két irodalmi

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HATÁROZAT Ügyiratszám: EBH/1475/2009 Előadó: dr. Gregor Katalin Az Edelény Város Önkormányzatának polgármestere, Molnár Oszkár eljárás alá vonttal szemben az egyenlő bánásmód követelményének

Részletesebben

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök A pedagógusok neve: T. R., K. M., B. D., B. S. Tantárgy: Erkölcstan Osztály: 2.a A hely előkészítése, ahol a foglalkozást tervezik: csoportasztalok Erkölcstan óraterv Az óra témája: Reggel, este szabályok.

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

Családakadémia Hírlevél

Családakadémia Hírlevél Családakadémia Hírlevél 57. szám digitális változat Tartalom: Csak 9 februári hétvége Csak 8 Visszatekintés Csak 6 Jegyesoktatás Elnökségi ülés Szervezői tapasztalatcsere Közérdekű hirdetmények Bizalompedagógia

Részletesebben

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása

Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit: A gyermekvállalási magatartás alakulása (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Pongrácz Tiborné S. Molnár Edit (1997): A

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22. napján 11:00 órakor

Részletesebben

Teljesítménymotiváció és ösztönzés

Teljesítménymotiváció és ösztönzés TELJESÍTMÉNYMOTIVÁCIÓ Általában a teljesítményünkön keresztül értékel bennünket a környezetünk és mi magunk is. Viszonyítjuk teljesítményünk mások teljesítményéhez, valamint előző teljesítményeinkhez és

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB 1940/2014. számú ügyben Az eljárás megindítása, előzmények Sajtóhírekből értesültem arról, hogy az értelmi fogyatékos gyerekek előkészítő szakiskolai képzése

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Beszámoló. Mallorca, 2003. 08. 30-09. 05.

Beszámoló. Mallorca, 2003. 08. 30-09. 05. Beszámoló Mallorca, 2003. 08. 30-09. 05. A Projecte Hombre Szövetség (Spanyolország) Baleár-szigeteken működő programja, a Domin Alapítvány (Lengyelország), a Leo Amici Alapítvány (Magyarország) és a Belvárosi

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök 1 Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/545/13/2013. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelmére az eljárás alá vonttal szemben a fenti ügyszámon folytatott

Részletesebben

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra...

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás

Részletesebben

PIEM AVASTETŐI-SZÉCHENYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PIEM AVASTETŐI-SZÉCHENYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PIEM AVASTETŐI-SZÉCHENYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási csoportunk. februárjában és márciusában végezte el a kétévente esedékes partneri igény-és elégedettségmérést. Megkérdeztük a szülők, tanulók,

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében

Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Humán Tudományok Doktori Iskola Nevelés- és Mővelıdéstudományi Program Kihívások a Székelyudvarhelyi MÜTF életében Esettanulmány Készítette: Ábrahám Katalin-Barabási

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v ZALABAKSA község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtök) 18.30 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Horváth Ottó polgármester

Részletesebben

MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS?

MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS? MATEMATIKA C 8. évfolyam 10. modul ÁTLAGOS? Készítette: Surányi Szabolcs MATEMATIKA C 8. ÉVFOLYAM 10. MODUL: ÁTLAGOS? TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire ZA5949 International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FİS A HÁZTARTÁS? fıs A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 A KÉRDEZETT NEME: 1 2 A KÉRDEZETT DOLGOZIK-E?

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban?

Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? Hogyan néz ki az iskola társadalma 2013-ban? A Jövô diákja Felkelni nehéz dolog, fél hét elôtt sosem sikerül. Az indulásig hátra lévô fél óra arra ugyan elég volna, hogy magamra rángassak valamit, aztán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK KUTATÁSI JELENTÉSEI 41. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236 736 X írták:

Részletesebben

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek...

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... A pénz-érzelmekkel kapcsolatos, országosan egyedülálló felmérést kezdeményezte, készítette és a tanulmányt írta 2011 szeptemberében

Részletesebben

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504.

Educatio 2013/4 Forray R. Katalin & Híves Tamás: Az iskolázottság térszerkezete, 2011. pp. 493 504. Az iskolázottság térszerkezete, 2011 Az iskolázottság alakulása egyike azoknak a nagy népesedési folyamatoknak, amelyekre különös figyelem irányul. Természetesen nemcsak az e területtel hivatásszerűen

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. TEL: 06-77-486-270 cspovoda@gmail.com Házirend 2013. március Készítette: Varga Lászlóné Óvodavezető HÁZIREND Csólyospálosi Nyitnikék

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet. A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet. A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet A nyugdíjrendszerek típusainak elemzése Tóth-Szili Katalin 2014 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 I. A nyugdíjrendszerek típusainak

Részletesebben

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Kálmán Tibor sportreferens Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásának átfogó értékelése Elıkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyzı Tárnok Lászlóné aljegyzı Bimbó Mária gyámhivatali ügyintézı

Részletesebben

Érkezett: 203 SE.`; 0 5. Tisztelt Elnök úrl

Érkezett: 203 SE.`; 0 5. Tisztelt Elnök úrl 2013 12/05 15 :20 FAX 36 1 441 6974 OGY KTK Q0004/002 2 Baráth Zsolt országgyűlési képviselő Érkezett: 203 SE.`; 0 5. Írásbeli kérdés Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. július 7-én megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1-9. c.) határozatai: 91-99. d.) rendelete: - /2015. T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

Kísérletek. 2010.10.17. Készítette: Kiss Anett

Kísérletek. 2010.10.17. Készítette: Kiss Anett Kísérletek A kísérlet ebben a fejezetben úgy jelenik meg, mint a tudományos megfigyelés egyik módja, ahol a társadalomtudósok igyekeznek jelenségeket megérteni, általánosításokhoz jutni. A kísérlet lényege:

Részletesebben

Egyenlő Bánásmód Hatóság 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672. Tisztelt Hatóság!

Egyenlő Bánásmód Hatóság 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672. Tisztelt Hatóság! Egyenlő Bánásmód Hatóság 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672. Tisztelt Hatóság! A Társaság a Szabadságjogokért Közhasznú Egyesület (TASZ) (székhely: (székhely: 1136 Budapest,

Részletesebben

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6

Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Napközi Otthonos Óvoda Pedagógiai program Intézmény székhelye, címe: Rétság, Mikszáth út 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Napirend: Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Tatárszentgyörgy Község Képviselı-testülete 2008. május 27-én tartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Berente Imréné polgármester, Dori

Részletesebben

17 ELUTASÍTÁSOK KEZELÉSE

17 ELUTASÍTÁSOK KEZELÉSE 17 ELUTASÍTÁSOK KEZELÉSE A legnagyobb ellenségünk a Közvetlen Értékesítés/Network Marketing/MLM üzletben, az elutasítástól való félelem. Amiatt aggódunk, hogy vajon mit fognak gondolni az emberek az ajánlatunkról.

Részletesebben

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI. Kőbányai 22. Éjjeli Menedékhely és Lábadozó Szakmai beszámoló a 2015.

BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI. Kőbányai 22. Éjjeli Menedékhely és Lábadozó Szakmai beszámoló a 2015. BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI Kőbányai 22. Éjjeli Menedékhely és Lábadozó Szakmai beszámoló a 2015. évről A Kőbányai 22. Éjjeli menedékhely és lábadozó intézmény Budapest VIII.

Részletesebben

A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes

A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes A Perinatus Alapítvány programjai a Születés hete rendezvénysorozaton 2011 május 1-8. A részvétel a teljes programon ingyenes 2011. május 1. vasárnap Úgy szülünk, ahogy születünk? 12 éve dolgozom a születés

Részletesebben

Öregedés és társadalmi környezet TARTALOMJEGYZÉK

Öregedés és társadalmi környezet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 Az öregség képe a közgondolkodásban és felkészülés az öregkorra... 11 I. A közvéleményben élő kép az öregségről... 12 1. Hány éves kortól számít az ember öregnek?... 12 2.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

5. Hiba Túlzottan teszteled a férfiakat!

5. Hiba Túlzottan teszteled a férfiakat! 5. Hiba Túlzottan teszteled a férfiakat! Nicholas Victor www.ferficsabitas.com Az ötödik végzetes hiba, amit a nők elkövetnek párválasztáskor: Túlzottan teszteled a férfiakat! Az állatvilágban minden fajra

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5995-4/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

A gyermekek születése nem a szüléssel kezdódik és ér véget!

A gyermekek születése nem a szüléssel kezdódik és ér véget! Védónó szakirány A gyermekek születése nem a szüléssel kezdódik és ér véget! SZTE EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS SZOCIÁLIS KÉPZÉSI KAR Veronika, a kismama mindent tudott a szülésről, mert jól felkészítették rá.

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET ELEMZÉSE TÉRSTATISZTIKAI MUTATÓK ALAPJÁN

A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET ELEMZÉSE TÉRSTATISZTIKAI MUTATÓK ALAPJÁN A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET ELEMZÉSE TÉRSTATISZTIKAI MUTATÓK ALAPJÁN Barta Anita IV. évfolyam, pénzügy-számvitel szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Regionális Gazdasági és Statisztika

Részletesebben

06:52.36-06:57.57 Hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon

06:52.36-06:57.57 Hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon 06:52.36-06:57.57 Hátrányos megkülönböztetés a munkaerőpiacon Műsorvezető: - Nemcsak az ország hátrányos kistérségeiben, de a közép-magyarországi régióban is probléma azoknak a munkavállalóknak az elhelyezkedése,

Részletesebben

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl

J E G Y ZİKÖNYV. Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl J E G Y ZİKÖNYV Készült: Vasmegyer Önkormányzat Képviselıtestületének 2010. február 24-én 17 00 órai kezdettel megtartott ülésérıl Jelen vannak: Vass Imre polgármester Dr. Márton László alpolgármester,

Részletesebben

Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében

Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében Vas Károly meghatározó szerepe a MÉTE Mikrobiológiai Szakosztály létrehozásában és működésében Dr. Kiss István a MÉTE Mikrobiológiai-Biotechnológiai-Higiéniai Szakosztály elnöke Budapesti Corvinus Egyetem,

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275

E.ON Áramszolgáltató (0-24) : 06-80/205-020 E.ON Gázszolgáltató (0-24) : 06-80/424-242 ERÖV Vízszolgáltató (0-24) : 06-30/997-4275 2016. JANUÁR Címlapsztori főcíme A tartalomból: Önkormányzati hírek 1-2. oldal Óvodai hírek 2. oldal Iskolai hírek 3. oldal Visszatekintő 4-5. oldal Felhívások 6. oldal Közelgő események: Iskolás farsang

Részletesebben

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS

KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS KRISTON LÍVIA ÉS VARGA ESZTER A FELSŐOKTATÁSBAN TANULÓ ROMA HALLGATÓK MOTIVÁCIÓI ÉS JÖVŐTERVEI 1 A cigányság a magyar társadalom legnagyobb létszámú etnikai csoportjává vált az elmúlt évtizedekben. (VALUCH,

Részletesebben

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı Élete egyik igen fontos kérdése elıtt áll mintegy 3 millió ember, amikor az elkövetkezı hetekben saját idıskori sorsáról, azaz a majdani nyugdíjáról kénytelen dönteni. A friss nyugdíjtörvények teremtette

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. TÖrTéNET: A fiatal álomlátó Olvasd el: 1. Mózes

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

& BESZÁMOLÓ&A&HOSSZÚPÁLYI&KÖZPONTI&ORVOSI&ÜGYELET& &2014.&ÉVI&MŰKÖDÉSÉRŐL&

& BESZÁMOLÓ&A&HOSSZÚPÁLYI&KÖZPONTI&ORVOSI&ÜGYELET& &2014.&ÉVI&MŰKÖDÉSÉRŐL& & BESZÁMOLÓ&A&HOSSZÚPÁLYI&KÖZPONTI&ORVOSI&ÜGYELET& &2014.&ÉVI&MŰKÖDÉSÉRŐL& 1. Az&Orvosi&Ügyelet&Nonprofit&Kft.&rövid&bemutatása& Társaságunk illetve annak jogelődje 19997ben kezdte meg tevékenységét a

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

2003.05.06. A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról A felszólalás szövege:

2003.05.06. A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról A felszólalás szövege: . A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény módosításáról ARNÓTH SÁNDOR (Fidesz): Elnök Asszony! Tisztelt Képviselıtársaim! Az életem elmúlt húsz évét valahol ennek a szakmának a gyakorlásával töltöttem

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Munkába, de hány keréken?

Munkába, de hány keréken? Munkába, de hány keréken? A Zöld Gondolat Lovagrend közlekedéstudatossági kutatása Újabb zöld kutatás, újabb fejlemények. Az őszi energiatakarékossági kérdőív után Lovagrendünk egy másik témában is feltette

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával

12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával 12. Vig Zoltán: Vizsgálatok a felsıoktatásban tanulók internethasználatával kapcsolatban A BME Mőszaki Pedagógia Tanszékén 2002-ben kezdıdött meg a hallgatók internet- és az ezzel kapcsolatos IKT-használatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók

A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Tervezet v. 0,12 A mőszaki menedzser (egyetemi) és mőszaki menedzser/gazdálkodási mérnök (BSc) szakokkal kapcsolatos szakspecifikus tudnivalók Kovács Zoltán, egyetemi tanár, szakvezetı Pató Gáborné Szőcs

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

8 AZ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA

8 AZ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA 8 AZ ESZKÖZÖK HASZNÁLATA Minden szakma és foglalkozás használ valamilyen eszközt a munkájuk megkönnyítésére. Az ács kalapácsot használ, a sebész szikét, és a pilóta iránytűt (navigációs rendszert). A Network

Részletesebben

Az ELTE angol francia szakán végzett, ugyanakkor Svédországban is tanult. Miért ott?

Az ELTE angol francia szakán végzett, ugyanakkor Svédországban is tanult. Miért ott? operaportal.hu, 2013. 10. 13. "OLYAN NINCS, HOGY VALAMI KÖNNYŰ..." Interjú Havas Ágnessel, az Armel Operafesztivál igazgatójával. Havas Ágnessel, az Armel Operafesztivál alapítójával és igazgatójával,

Részletesebben

9 üzleti fogás. PLUSZ Gyakorlati Segédlet. a fogások. alkalmazásához. amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében

9 üzleti fogás. PLUSZ Gyakorlati Segédlet. a fogások. alkalmazásához. amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében PLUSZ Gyakorlati Segédlet a fogások! alkalmazásához 9 üzleti fogás amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében Tanulmány + Gyakorlati Segédlet az OkosVállalkozás-tól www.okosvallalkozas.blog.hu

Részletesebben

KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól

KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól Azonosító Önkéntes adatszolgáltatás KÉRDŐÍV a családok gyermeknevelési szokásairól A kérdezőbiztos neve:... A kérdezés időpontja: 1984....hó... nap A kérdezés időtartama:... A kitöltött kérdőívet ellenőrizte:...

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. november 24-én 13 00 órától megtartott üléséről

Részletesebben

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl

Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl TŐZSÉR Zoltán Debreceni Egyetem Részidős hallgatók intézményválasztási döntései határokon innen és túl Bevezetés Ebben az esettanulmányban a Partium történelmi régió magyar tannyelvű felsőoktatási intézményében

Részletesebben