Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - Az önkormányzat évi költségvetés II. fordulójának tárgyalása, rendeletalkotás - Nyári programok, rendezvények évi közbeszerzési terv jóváhagyása - Közétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2008.(III.05.) rendelet módosítása - Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2011.(IV.05.) önkormányzati rendelet módosítása - Vagyongazdálkodási Terv elfogadása - Fényforrás Kft. közvilágítás évi üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítás - Balatonvilágos Község Önkormányzat térinformatikai rendszerének évi változásvezetésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása - Nádfedeles Vendégház tetőfelújítás - DRV tulajdonosi hozzájárulás kérése közterület bontáshoz - Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete kérelme - Rákóczi Szövetség kérelme - Erzsébet Szállodák Táborok - Vendégházak Kft kérelme - Iskola tornaterem tetőfelújítás - Balatonvilágos Község Önkormányzat Gazdasági Ellátó és Vagyongazdálkodó Szervezete Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint az intézmény vezető munkaköri leírásának jóváhagyása - AVE Zöldfok Zrt. átalakulás - Védőnői Szolgálat évi felújítási igénye - Siófoki Állatvédő Alapítvány kérelme - Dr. Lukács Liza visszajelzése a Védőnői Szolgálat helyiségének használata tárgyában hozott testületi döntésre - Képviselői kérdésre adott tájékoztatás - Partnerségi egyeztetés szabályzata - Hálózati elemek zárhatóvá tétele - Megbízott Jegyzői tájékoztató 1

2 3 számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-én a községháza tanácstermében 16,30 órakor megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Koloti Béla alpolgármester Kovács Béla képviselő Kovács Tamás képviselő Molnár János képviselő Szabó István képviselő Viszt Attila képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Kuti Henriett Margit megbízott jegyző Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető Édesné Busch Aranka könyvvizsgáló Mihályné Bertán Katalin óvodavezető Pernecker Antalné iskolaigazgató Erdélyi Józsefné Balatonvilágosi Nők Egyesülete elnöke Fekete Barnabás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a mai munkaterv szerinti testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, teljes létszámban jelen van. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Kovács Béla és Kovács Tamás képviselő urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Béla és Kovács Tamás képviselő urakat egyhangúlag megválasztja. Fekete Barnabás polgármester: A kiadott napirendekkel kapcsolatban javaslat? Amennyiben nincs, javasolom a képviselő-testületnek a kiadott napirend elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadott napirend tárgyalásával egyhangúlag egyetért. Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről Fekete Barnabás polgármester: Az elmúlt időszakkal kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy a Siófoki városrendészettel volt egy előkészítő megbeszélés, március 1-től, vagy 15-től alakulna meg Siófokon. A szervezet vezetőjével beszéltem, aki azt a tájékoztatást adta, hogy kb. május hónaptól tudnánk csatlakozni a rendszerhez. A rendszerben benne van pl. a közterület-felügyelet, rendészet. A városrendészet felettese Siófok Város Jegyzője, és mint igazgatási rendészeti szerv jön létre. 2

3 Kovács Béla képviselő: Nem lenne célszerűbb, ha nem saját közterület-felügyelőt alkalmaznánk, hanem megállapodnánk velük, hogy meghatározott napokon ide kijönnének, és kiszámláznák? Fekete Barnabás polgármester: Ez megbeszélés kérdése. A járáshivatal vezetője volt itt tájékozódni, hogy hogyan működik az ügysegéd szolgálat. Bevezetés alatt van, lassan hozzászoknak az emberek, kialakul. Nyugodtan lehet hozzánk küldeni az embereket járási hivatalhoz tartozó ügyekben. Csütörtöki napon 8,30 órától 15 óráig van itt a hivatalban az ügysegéd ügyfélfogadási ideje. Kuti Henriett Margit megbízott jegyző: Gyámügyekben, ápolási díj ügyekben, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, közgyógyellátási ügyekben kerültek át hatáskörök a járáshoz tőlünk. Viszt Attila képviselő: Erről egy tájékoztatót bele tudnánk tenni a Világosi Hírmondóba? Kuti Henriett Margit megbízott jegyző: A honlapon megjelentettük, a hirdetőtáblán kifüggesztettük. Fekete Barnabás polgármester: Bárki felkeresheti az ügysegédet csütörtöki napokon, a volt építésügyi ügyintéző irodájában. Szintén csütörtöki napon tart ügyfélfogadást a falugazdász. Neki már ez idáig is jelentős számú volt az ügyfélforgalma. Kenesén megtartottuk az egyeztetést az iskola elszámolása tekintetében. Kb. 3,8 millió Ft követelésünk van. Kb. 200 ezer Ft az elszámolás különbözete, a többi a kamat. Csütörtökön lesz testületi ülés, de én bizonytalannak tartom, hogy megszavazzák. Polgármester úr ígéretet tett, hogy pénteken visszajelez a testület döntéséről, és amennyiben nem szavazzák meg, úgy tájékoztatom ügyvéd urat, és folytatjuk a pert. Energiatakarékos pályázat készítésre több ajánlkozó van. Gondoltam, hogy kérek 3-4 ajánlatot, és egy személyes találkozón meghallgatjuk, hogy ki, mit tud ajánlani. Az E-on felé elment az 1254 hrsz-ú ingatlan 1/7-ed tulajdonrész megváltása kapcsán a levél az esetleges 256 m2 területrész, és a 17 millió Ft igényünkről. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás Fekete Barnabás polgármester: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásával kapcsolatban azokat emelném ki, melyeknél az előterjesztést követően történt változás. A 451/2012.(XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület hozzájárult és támogatta, hogy az E.ON Hungária csoport tagvállalatai és szerződéses partnerei település közvilágítási hálózatán jövőbeli korszerűsítések előkészítéseként felméréseket és teszteléseket végezzenek. A vonatkozó szándéknyilatkozat kiadása megtörtént. Az előterjesztés készítéséig a szolgáltató részéről megkeresés nem történt a felmérés, tesztelés végzése ügyében. A 460/2012.(XI.19.) számú határozatával a képviselő-testület a tematikus növénybemutató park kerítésének építésére, az öntözővízrendszer újjáépítésére, növénytelepítés előkészítésére, 3

4 növények ültetésére Ft előirányzatot biztosított. Egyidejűleg döntött arról, hogy együttműködési megállapodást köt Kárpáti Melinda Kinga Balatonvilágos, Hunyadi u. 27. szám alatti ingatlantulajdonossal a közpark kialakítása céljából a felmerülő Ft költség 50%-nak Ft- fedezete biztosítására, és jóváhagyta a vonatkozó megállapodás tervezetben foglaltakat. A megállapodást elküldtük Kárpáti Melinda Kinga részére. Az előterjesztés készítéséig nem érkezett visszajelzés. A 6/2013.(I.28.) számú határozatával a képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást adott a Balatonvilágos, Harmat u. 31/6 hrsz-ú ingatlan szennyvíz elvezetési munkáihoz., a Balatonfőkajár, Harmat utca 0152 hrsz-ú közterület használatához, a vezeték ezen közterületeken történő átvezetéséhez, a mosató akna kiépítéséhez azzal a feltétellel, hogy a munka elvégzése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani. Egyidejűleg nyilatkozott, hogy Balatonvilágos Község Önkormányzata nem kívánja tulajdonába venni a közterületen megépülő szennyvíz nyomóvezetéket. A vízközmű szolgáltatásról szóló törvény alapján kötelesek vagyunk a tulajdonunkba venni. Javasolom a képviselő-testületnek a 6/2013.(I.28.) számú határozat módosítását azzal, hogy a Balatonvilágos, Harmat u. 31/6 hrsz-ú ingatlan szennyvíz elvezetési munkái kapcsán, a Balatonfőkajár, Harmat utca 0152 hrsz-ú közterületen megépülő szennyvíz nyomóvezetéket, és létesítményeit a beruházás megvalósulása után az Önkormányzat, a vízközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 6. -ban foglaltak alapján a tulajdonába átveszi, és a DRV Zrt. részére üzemeltetésre átadja. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 45/2013.(II.25.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja 6/2013.(I.28.) számú határozatát, mely a módosítást követően az alábbi egységes szövegben jelenik meg: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SPECIÁL BAUTERV Kft. (8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A. 1/2.) részére az Éri Balázs tervező által készített 1. számú melléklet tervrész számú átnézeti helyszínrajz, 2. számú melléklet tervrész számú részletes helyszínrajz, 4. számú melléklet tervrész számú csomóponti rajzok, 6. számú melléklet tervrész számú munkaárok mintakeresztszelvény alapján, a Balatonvilágos, Harmat u. 31/6 hrsz-ú ingatlan szennyvíz elvezetési munkáihoz., a Balatonfőkajár, Harmat utca 0152 hrsz-ú közterület használatához, a vezeték ezen közterületeken történő átvezetéséhez, a mosató akna kiépítéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja az alábbi feltétellel: - a közterület bontás megkezdését 3 nappal előbb be kell jelenteni és a munka elvégzése után a területet az eredeti állapotnak megfelelően kell helyreállítani, - a helyreállítás tényét be kell jelenteni, melynek elvégzését az önkormányzat alkalmazottja ellenőrzi, megfelelősségét, vagy annak hiányosságait 1 héten belül visszaigazolja, - kivitelezési munkálatok július 1-től augusztus 31-ig nem végezhetők, - a hozzájárulásunk az egyéb szakhatósági hozzájárulások, és közműegyeztetések beszerzése alól nem mentesít. Tulajdonosi hozzájárulás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv ban foglaltakon alapul. 4

5 Egyidejűleg a vízközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 6. -ban foglaltak alapján nyilatkozik, hogy a közterületen megépülő szennyvíz nyomóvezetéket és létesítményeit a beruházás megvalósulása után az Önkormányzat tulajdonba átveszi, és a DRV Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) részére üzemeltetésre átadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: haladéktalanul Fekete Barnabás polgármester: A 8/2013.(I.28.) számú határozatával a képviselő-testület felmondta a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitánysággal november 21. napján Balatonvilágos 301/5/A/2 hrsz-ú, természetben Gagarin lakótelep 4. fsz. 2. szám alatt található bérlakás bérlőkijelölési jogára kötött megállapodást. A döntést tartalmazó határozat a rendőr-főkapitányságnak megküldésre került, válasz nem érkezett. A 9/2013.(I.28.) számú határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a Balatonvilágos 301/5/A/2 hrsz-ú, természetben Gagarin lakótelep 4. fsz. 2. szám alatt található bérlakás Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által kijelölt bérlője részére december 31. napjáig biztosítja a lakásbérleti jogviszony fenntartását. A döntésnek megfelelően elkészített bérleti szerződés módosítás aláírása folyamatban van. A 11/2013.(I.28.) számú határozatával a képviselő-testület Tóth Krisztina részére zumba oktatás helyszínéül biztosította a Kultúrház térítésmentes használatát február 1-től december 31-ig, keddi napokon, 19 és 20 óra közötti időszakban. A helyiséghasználati megállapodás aláírása folyamatban van. A 17/2013.(I.28.) számú határozatával a képviselő-testület felmondta Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonvilágos, Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér, Szentkirályszabadja és Királyszentistván települések önkormányzatával november 1. napjával határozatlan időre, a kistérségi központi ügyelet közös szervezésére kötött megállapodást a megyeváltás okán február 28. napjával. Azonban ők rendkívül nehezményezték ezt a dolgot, hogy nem tudják elfogadni, csak április 30. napjával a felmondást. Írtam egy levelet Dr. Szocska Miklós államtitkár úrnak, hogy miután hat hét eltelt kérem, hogy intézkedjenek a betegellátás érdekében. Hiszen mi nem önszántunkból akarjuk a rendszert felbontani, hanem ki kell válnunk, mivel változott a jogszabályi környezet. Ez el lett küldve az OEP, és a működtető felé is. Hivatalos válasz nem érkezett. Az OEP jelzett vissza, hogy őket még nem kereste meg ezzel senki. Nem értem, ha megjelent a jogszabály a Magyar Közlönyben, akkor miért kell külön megkeresni őket, annak ellenére, hogy a Somogy Megyei OEP már jelzett feléjük, hogy milyen változás várható. Úgy tudom, hogy annyi változás már van, hogy március hónapban Dr. Mezőfi főorvos úr is a siófoki rendszerhez van bejegyezve ügyeletre. Ugyanilyen levelet írtam a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnak is, mert ők még Balatonvilágost a Füredi Körzeti Földhivatalhoz jelölték be a december 28-ei rendeletükben annak ellenére, hogy akkor már az országgyűlési, és kormány határozatok ismertek voltak. A 21/2013.(I.28.) számú határozatával a képviselő-testület dr. Lukács Liza szakpszichológus részére bérbe adta a Balatonvilágos, Aligai út 1. szám alatt található épület Védőnői Szolgálat által használt épületrészben található, 20 m2 nagyságú helyiséget, heti egy alkalommal, alkalmanként hat óra időtartamban, 5000 Ft/alkalom használati díj ellenében. A döntésről az érintett tájékoztatása megtörtént, a visszajelzést a vegyes ügyek keretében tárgyaljuk. A 23/2013.(I.28.) számú határozatával a képviselő-testület a Jóidő Kkt részére bérbe adta a 5

6 balatonvilágosi 1251 hrsz-ú, 4094 m2 alapterületű, Balatonvilágos Zrínyi u szám alatti fizetőstrandját, a fizetőstrand üzemeltetése céljából március 1-től december 31-ig, Ft területhasználati díj fejében A bérleti szerződés aláírása megtörtént. A 27/2013.(I.28.) számú határozatával a képviselő-testület a Világosi Hírmondó helyi újság nyomdai feladatai ellátásával évre megbízta az AB Marketing Kft-t Ft +Áfa/megjelenés vállalkozói díjért. A döntés végrehajtásához szükséges előirányzatot a évi költségvetésében biztosította. A vállalkozási szerződés megkötése megtörtént. A 29/2013.(I.28.) számú határozatával a képviselő-testület döntött arról, hogy a Balatonvilágos 295/1 hrsz-ú ingatlanon lévő Nádfedeles Vendégház tetőzetét fel kívánja újítani. A vonatkozó szerződés tervezetek a vegyes ügyek keretében tárgyalásra kerülnek. Javasolom a képviselő-testületnek a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 46/2013.(II.25.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást. A képviselő-testület felkéri a megbízott jegyzőt a döntés nyilvántartásban történő szerepeltetésére. Felelős: Kuti Henriett megbízott jegyző Határidő: március napirend: Az önkormányzat évi költségvetés II. fordulójának tárgyalása, rendeletalkotás Fekete Barnabás polgármester: Először a jegyző asszonyt kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést? Kuti Henriett Margit megbízott jegyző: Köszönöm, nem. Fekete Barnabás polgármester: Pénzügyi csoportvezető asszony kívánja az előterjesztést kiegészíteni? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A közös hivatal fejlesztési kiadásai, és nem fejlesztési (oktatás, programfelügyelet, stb.) kiadásai a GEVSZ központba kerültek beállításra. A leendő közös önkormányzati hivatal jegyzője azt kérte, hogy ezt az önkormányzat költségvetésébe tegyük be, mivel a polgármesteri hivataléba nem tudjuk, mivel nem realizálódnak február 28- ig. Ezért úgy egyeztünk meg, hogy a GEVSZ központ költségvetésébe szerepeltetjük, mivel ott nincs más fejlesztés, tehát teljesen elkülöníthető, hogy ez csak a KÖH kialakításával kapcsolatban felmerülő költségeket tartalmazza. Ott szerepel a 2856 ezer Ft, és a szakfeladaton a dologi kiadások között a 437 ezer Ft programfelügyelet, valamint az adatátvitellel, internet használattal kapcsolatos 80 ezer Ft, és 280 ezer Ft. A közös önkormányzati hivatalban a béreken kívül csak postaköltség, és az üzemorvos került 6

7 szerepeltetésre. Az illetményeknél Siófok Város Önkormányzata által a KÖH-re vonatkozó illetménykiegészítés került beállításra. Eltérítés csak annál van, akinél az eltérítés összege magasabb volt, mint az illetménykiegészítés. Ugyan ez vonatkozik a GEVSZ központra is. Javítottam azt a bérkiáramlást, ami nem márciustól, hanem októbertől esedékes. Mindenkinek javítottam az illetményét annak megfelelően, ahogy a képviselő-testülettel megbeszéltük. Ez természetesen vont maga után járulékot is. A KÖH kiadásai lényegesen csökkentek, mert a jegyzői referens bére (4 millió Ft) az illetménybe került be, és nem a dologi kiadások közé. A KÖH költségvetése leegyeztetésre került a közös önkormányzati hivatallal. Az ő költségvetésükben is ez az összeg szerepel, mint Balatonvilágost érintő rész, Balatonvilágos fizetési kötelezettsége. A GEVSZ-ben javítottam a zöldterület gondozáson az üzemanyagot megemeltük 400 ezer Ft-tal. Hulladékgazdálkodás 2032 ezer Ft. Viszt Attila képviselő: Nálam nem ez az adat szerepel a táblázatban. A rendeletben nálam is a javított van. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A foglalkozás-egészségügyben 30 ezer Ft volt, az kiegészítésre került, a vége 350 ezer Ft. A kultúrháznál az eredeti tervezetben nem szerepelt az automata miatti ajtó csere, annak költségét beraktam a fejlesztési részébe, és a városgazdálkodásnál az átadott összegből levettem az előirányzatot. Az új elemi költségvetést ismét ki fogom küldeni azokkal a számokkal, ami már szerepel a rendeletben. Viszt Attila képviselő: Az, hogy a GEVSZ-be van tervezve a KÖH költsége, egy fals dolog. Nehogy később az legyen, hogy mennyivel kevesebbe kerül a hivatal községnek, holott ez nem igaz, mert egy csomó pénzt költünk rá. Az lenne a jó, ha pontosan tudnánk, hogy az, amit most nekünk előírtak a közös önkormányzati hivatallal kapcsolatban, annak mi a költsége, az bármikor előhívható, megmutatható. Gondolok itt arra, ha pl. lesz egy pályázat, hogy tudjuk kimutatni, hogy mekkora költséggel jár a közös önkormányzati hivatal kialakítása, működtetése? Kuti Henriett megbízott jegyző: Semmi akadálya nem lesz annak, hogy kimutassuk, de a közös önkormányzati hivatalba mást nem tudsz tervezni. Azt tudni kell, hogy amit most megvásárolsz szolgáltatást, egyebet az, az önkormányzat tulajdona lesz, tehát az önkormányzat költségvetésében kell, hogy szerepeljen. Az önkormányzat a vagyongazdálkodó szervezetén keresztül biztosítja a kirendeltség működéséhez szükséges eszközöket. Viszt Attila képviselő: Viszont nekünk ezek a dolgok nem kellettek volna, ha nem írják elő! Fekete Barnabás polgármester: Maradjon a GEVSZ-nél a költség, de teljesen külön szakfeladaton, hogy teljesen elkülönüljön a közös önkormányzati hivatal költsége. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A közös önkormányzati hivatal kialakítás 7856 ezer Ft, és minden külön van nevesítve. Könyveléstechnikailag az is megoldható, hogy teljesen külön kódra veszem. Viszt Attila képviselő: Nekem az a furcsa, hogy a GEVSZ-hez rakjuk a költséget, holott nem ott jelenik meg. Mi köze a GEVSZ-nek a közös önkormányzati hivatalhoz? 7

8 Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Képviselő úr, ha ezt beteszed a közös önkormányzati hivatalba, akkor, azt mondja Siófok, hogy elviszi a négy gépet. Fekete Barnabás polgármester: Ebben szerepel a Saldo program is? A 2,8 millió Ft-ba? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Igen. A 2,856 millió Ft a fejlesztési része, és ehhez megy még a kiszállás, oktatás, felügyelet 437 ezer Ft, és az adatátvitelre 80 ezer Ft egyszeri hozzájárulás, és 280 ezer Ft havi díj. Fekete Barnabás polgármester: Plusz áfa? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Igen. Fekete Barnabás polgármester: Külön rovaton lehetne hozni ezeket a költségeket? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Hozhatom külön rovaton, de a költségvetésben úgy is el fog tűnni. Az analitikában viszont teljesen külön szerepel minden közös önkormányzati hivatali költség! Keresek egy olyan szakfeladatot, ami megfelel, és a GEVSZ-en belül teljesen el fog a közös önkormányzati hivatal költsége különülni. Ettől összességében a költségvetés nem fog változni. Molnár János képviselő: Mivel ezek az összegek nem lettek még kifizetve, csak márciusban fognak realizálódni, el kell, hogy különüljön valahogyan a többi költségtől. Fekete Barnabás polgármester: Jól értelmezem, hogy állami támogatásként kapunk 17 millió Ft-ot a hivatalra, és 21 millióba kerül? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Az első időszakra! Az első négy hónapra adta meg az állami támogatást a központi költségvetés. Mivel még nem alakítottunk közös önkormányzati hivatalt, mint régi önálló polgármesteri hivatalnak állapították meg a támogatást. Áprilisban majd közlik az új számítás szerinti támogatást, mivel létrejön a közös önkormányzati hivatal, melynek a létszáma, és lakosságszáma lesz a mérvadó a számításnál. Én úgy gondolom, hogy nem sok pénz kell hozzá, majdnem fedezni fogja az állami támogatás összege Siófoknak az átadandó pénz összegét. Az állami támogatást mi kapjuk meg, és nekünk kell majd Siófoknak utalni a szükséges összeget. Fekete Barnabás polgármester: A 21 millió Ft is részidőszakra vonatkozik? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Nem. Ez a közös önkormányzati hivatal éves költségvetésének összege, melyet Siófoknak át kell adnunk. Fekete Barnabás polgármester: Egyéb kérdés a költségvetéshez? Viszt Attila képviselő: A GEVSZ bérénél nevet nem mondok- a 4-es sorszám alatt lesz egy kategóriaemelés, és az ekkora bérnövekedéssel jár? Egy kategóriaemelés Ft? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Megnéztem, igen ekkora bérnövekedéssel jár, de csak októbertől! 8

9 Kuti Henriett Margit megbízott jegyző: Jelenleg a szorzószám 3,3, és 4 lesz októbertől. Ezt megküldtem neked. Viszt Attila képviselő: A polgármesteri hivatalnál szerintem egy számítási hiba van! x 2 az nem annyi, mint, ami a táblázatban van! Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Nem számítási hiba! Vagy a szünetben, vagy a zárt ülésen el fogom mondani. Molnár János képviselő: A szakfeladaton a polgármesteri hivatal első két hónap egyéb juttatás jegyző 2415 ezer Ft. Ha jól emlékszem, akkor ezt az előirányzatot a testület tavaly decemberben megszavazta a évi költségvetés terhére. Szerintem az illető a pénzt már a tavalyi évben felvette. Kérdésem, hogy miért került ebbe bele? Akkor ez pluszként jelentkezik. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A decemberi bér és bér jellegű kifizetések december hónapról átcsúsznak január hónapba, akkor kerülnek lekönyvelésre. A beszámolókor ezt fogjátok látni. Fekete Barnabás polgármester: A költségvetésben szereplő állami támogatás összege megalapozott? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Igen, ezt kiközölték. Januárban már 6 millió Ft állami támogatást kaptunk. Fekete Barnabás polgármester: Könyvvizsgáló asszonyt kérdezem, hogy van hozzászólni valója a költségvetéshez? Édesné Busch Aranka könyvvizsgáló: Az állami támogatás kiszámítását megpróbáltam lekövetni, de feladtam, egyszerűen követhetetlen. Annyi lesz az állami támogatás, amennyit az állami rendszerben kiszámolnak, és kaptok rá. A költségvetéshez annyit mondanék el, hogy nagyon meg vagyok vele elégedve. Egyrészt jó a költségvetés, nincs forráshiányotok, és egyenlőre úgy néz ki, hogy hitelt sem kényszerültök felvenni. Én javaslom a költségvetést elfogadásra. Kovács Béla képviselő: Van egy kérdésem. Az elfogadott költségvetési rendelet egyben felhatalmazás a polgármester részére a bevételek beszedése, illetve a kiadások teljesítése érdekében a szükséges intézkedések megtételére. Ez mit jelent? Szabadon költheti a pénzt? Édesné Busch Aranka könyvvizsgáló: Nem. Amit ti megszavaztok, azt a polgármester végrehajtja. Fekete Barnabás polgármester: Egyéb kérdés? Kuti Henriett Margit Megbízott jegyző: Az államháztartásról szóló törvény előírja, hogy a helyi önkormányzatoknak a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan be kell mutatni a saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeit. Az így elkészített kimutatást az adott évi költségvetési rendelet magalkotását megelőzően határozatban kell elfogadnia. 9

10 Fekete Barnabás polgármester: Ennek megfelelően a határozati javaslat a saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség mérlegszerű bemutatását tartalmazza évek vonatkozásában. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A évre vonatkozót pedig a költségvetési rendelet tartalmazza. Kovács Béla képviselő: Kérdésem a saját bevételek között a helyi adón kívül a többi bontás mit takar? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Osztalékot a tavalyi évben is kaptunk a BAHART részvény után, azt terveztem be. Kuti Henriett megbízott jegyző: Vagyon hasznosítás pl. a bérlakás, bérleti díj. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A tárgyi eszköznél egy telek szerepel. A bírság, pótlék az adónak a bírság, pótlék része. Kovács Béla képviselő: Volt eddig is telek értékesítés, amit utána visszavettünk. Nem érint bennünket az a pont, mivel nem tartalmaz adatot, Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Nem tervezünk ingatlant visszavásárolni. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek elfogadni a Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek mérlegszerű bemutatását a évek vonatkozásában. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 47/2013.(II.25.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek évekre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg: ezer Ft-ban Megnevezés év SAJÁT BEVÉTELEK év év Helyi adó Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

11 Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítése Bírság, pótlék, díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen: ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK ÉS AZ AZOKBÓL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK Hitel, kölcsön Értékpapír Váltó Pénzügyi lízing Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege Felelős: polgármester Határidő: folyamatos Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek az önkormányzat évi költségvetését e Ft bevételi főösszeggel, e Ft kiadási főösszeggel, és e Ft tartalék összeggel megállapítani, és az előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet megalkotni. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett megalkotja 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletét Balatonvilágos Község Önkormányzat évi költségvetéséről. 11

12 2. napirend: Nyári programok, rendezvények Fekete Barnabás polgármester: A rendezvényekkel kapcsolatban az lenne a javaslatom, hogy azok szervezését, lebonyolítását adjuk át idén is akár a Tourinform Irodának, Fehér-partok Turisztikai Egyesületnek, mivel előző évben is elég szakszerűen megoldották. Nem kellene külön rendezvényszervezőt alkalmazni. A Tourinform Irodában megvan a lehetőség, van rá idő, hogy összehozzák a rendezvényeket. Az irodavezető küldött egy tervezetet ma délután, melyet a szünetben lemásolok, és kiosztok. Kérem a képviselőket véleményeik megtételére. Kovács Béla képviselő: Egyetértek a javaslattal, csak szeretném megkérdezni, hogy a pénzfelhasználást hogyan lehet követni, mennyire lehet átadni. Tavaly a jegyző asszony mondta, hogy azt semmiképpen nem akarja, hogy önállóan költsék el a pénzeket. Nem tudom, hogy ez a gyakorlatban hogy valósult meg. Fekete Barnabás polgármester: Ők előkészítették a dolgokat, és a végrehajtásban vettek részt, az önkormányzat szerződött a felekkel, és fizette a számlákat. Viszt Attila képviselő: A pénzeszköz nem lett átadva! Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A képviselő-testület eldöntötte, hogy mekkora összeget szán a rendezvényre, jóváhagyta a programot, polgármester urat felhatalmazta a megállapodások aláírására. A megállapodás aláírását követően jött a számla, és kifizettük. Tehát nem adtuk át az 1,5 millió Ft-ot a Fehér-partok Turisztikai Egyesületnek, hanem mi intéztük a pénzügyi teljesítést, mi könyveltük. Nem beszélve arról, hogy most pl. megkaptuk a turisztikai támogatást a 3259 ezer Ft-ot, és abból akár a rendezvényekre is költhetünk. Molnár János képviselő: Én úgy gondolom, hogy jó hogy átadjuk a szervezés lehetőségét, de mindenképpen létre kellene hozni egy fórumot, ahova azok a személyek, szervezetek eljönnének, akik a lebonyolításban részt vesznek, és megbeszélnénk a dolgokat. Ne hagyjuk, hogy ad hoc megcsinálják. Lényeg, hogy beszéljük meg közösen a programot, és legyen egy felelőse a képviselő-testület tagjai közül, aki ezt nyomon követi, és folyamatos tájékoztatást ad. Fekete Barnabás polgármester: Felkérjük erre az alpolgármester urat. Koloti Béla alpolgármester: Magamra nézve ezt kötelezőnek érzem. Fekete Barnabás polgármester: A rendezvények szervezésében, lebonyolításában minden civil szervezet részt vesz, nem csak a turisztikai egyesület. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Arra viszont vigyázni kell, hogy ne lépjük túl az előirányzat keretet. Tavaly is pótelőirányzatot kellett biztosítani. Gondoljuk át, hogy mekkora összeget szeretnénk erre felhasználni, hol akarjuk a testvértelepülésről érkezőket elszállásolni, ellátni. Időben mérjük fel ezeket a kiadásokat. Fekete Barnabás polgármester: Idén a Gimesiek nem valószínű, hogy tudnak jönni, mert náluk is akkor lesz egész hónapban valami rendezvény. Erdélyi Józsefné a Balatonvilágosi Nők Egyesülete elnöke szót kér. 12

13 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag megadja a szót az elnök asszonynak. Erdélyi Józsefné Balatonvilágosi Nők Egyesülete elnöke: A Falunaphoz kapcsolódóan szervezett véradás tekintetében most, hogy Somogy Megyéhez tartozunk, az illetékes területi képviselő tájékoztatott, hogy abban a hónapban már nem tudják vállalni a kitelepülést. Én, mint az összekötőjük, úgy gondolom, hogy a szezonnyitó, vagy valami nagyobb rendezvényhez kellene kapcsolni a véradást. Kamiont biztosítani már ebben az évben nem tudnak, de mint ahogy már korábban is volt rá példa, az iskola épületében, egy teremben oldható meg, azt vennék igénybe a véradáshoz. Kérdésem, hogy ez lehetséges-e? Fekete Barnabás polgármester: Természetesen. Pernecker Antalné iskolaigazgató: Célszerű lenne a szezonnyitó rendezvényhez kötni, mert akkor még biztos, hogy nincs kiadva az iskola. Erdélyi Józsefné Balatonvilágosi Nők Egyesülete elnöke: Időpontnak a véradásra lehetőségként a május 18-át, vagy 25-ét mondtam nekik. Fekete Barnabás polgármester: Részetekről elfogadható, hogy a Tourinform iroda vezetője fogja a községi rendezvényeket össze? Erdélyi Józsefné Balatonvilágosi Nők Egyesülete elnöke: A szezonnyitó rendezvényt megcsináljuk mi. Fekete Barnabás polgármester: Egyeztetni vele. Erdélyi Józsefné Balatonvilágosi Nők Egyesülete elnöke: Persze! Fekete Barnabás polgármester: Köszönöm az eddigi munkátokat, és ezt követően is a segítségeteket. Nélkületek nem valósult volna meg egyik rendezvény sem. Javasolom a képviselő-testületnek, hogy kérjük fel a civil szervezeteket a Fehér-partok Turisztikai Egyesület szervezésével, a képviselő-testület felügyeletével az idei év rendezvényeinek megszervezésére, lebonyolítására. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 48/2013.(II.25.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a civil szervezeteket a évi rendezvények megszervezésére, lebonyolítására a képviselő-testület felügyelete mellett azzal, hogy a szervező tevékenység koordinálására a Fehér-partok Turisztikai Egyesületet kéri fel. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a felkérés továbbítására az érintetteknek. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: haladéktalanul 13

14 3. napirend: évi közbeszerzési terv jóváhagyása Fekete Barnabás polgármester: A közbeszerzésről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően, a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet köteles az önkormányzat készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. Viszt Attila képviselő: A határértékeket ki szabja meg? Kuti Henriett megbízott jegyző: A hivatkozott jogszabály. Fekete Barnabás polgármester: Az önkormányzatnak évre vonatozóan a jogszabályban meghatározott értékhatárokat meghaladó beruházásai abban esetben keletkeznek, ha a korábbi testületi üléseken és megbeszéléseken elhangzottaknak megfelelő vonatkozó pályázati lehetőségekkel élve energetikai megtakarításokat eredményező felújítási és korszerűsítési munkálatok végrehajtásáról születik döntés. Tekintettel arra, hogy a pályázati lehetőségek kiaknázásához szükséges ajánlat nem érkezett be, illetve erre irányuló döntése a képviselő-testületnek nincs, a március 25-ei ülésre elnapolom a napirend tárgyalását. 4. napirend: Vegyes ügyek Közétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2008.(III.05.) rendelet módosítása Fekete Barnabás polgármester: A Közétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2008.(III.05.) rendelet módosítása a évben alkalmazandó nyersanyag norma, illetve rezsiköltség változása miatt szükséges. Az érvényes nyersanyagnorma és rezsiköltség alapján a módosítást tartalmazó rendelet tervezet elkészítésre került, melynek a megalkotását javasolom. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. tartózkodás nélkül megalkotja 3/2013.(II.28.) önkormányzati rendeletét a Közétkeztetési Intézményben igénybe vett étkezésért fizetendő térítési díjakról szóló 7/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2011.(IV.05.) önkormányzati rendelet módosítása Fekete Barnabás polgármester: Átadom a szót a megbízott jegyzőnek. Kuti Henriett megbízott jegyző: Az asztalon lévő tájékoztató harmadik pontjában írtam a siófoki jegyző asszony kérését. A kérése, hogy csütörtökre szeretne kérni egy rendkívüli ülést. 14

15 Addigra ígérik a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-ét, melyet egy határozattal kell elfogadni a képviselő-testületnek. Egyúttal kéri, hogy az önkormányzat SzMSz-e is akkor legyen elfogadva. Amiatt is célszerű lenne, mivel a mellékleteket is át kellene még dolgozni, a szervezeti ábra összeállítását még nem sikerült megoldani, illetve a másik melléklet az ellenőrzési nyomvonal, amiben olyan jogszabályi hivatkozások vannak, amik most megváltoztak, megváltoznak, emiatt rugalmas hivatkozást célszerű szerepeltetni. Továbbá a rendelet tervezetbe be kell írni, hogy hatályát veszti két melléklet. Az egyik a vagyonlista, a másik a hatályos önkormányzati rendeletek jegyzéke. Mivel ezek állandóan változnak, nem célszerű a rendelet mellékleteként szerepeltetni, mert minden változásnál módosítani kellene a rendeletet. Amennyiben csütörtökön lesz rendkívüli ülés, akkor addig még ezeket is lejavítjuk. Fekete Barnabás polgármester: Mindenkinek jó a február 28-ai rendkívüli ülésre a 18 óra? Koloti Béla alpolgármester: Nekem nem jó! Kovács Béla képviselő: Az időpont jó, de vannak apróbb észrevételeim, melyeket ismertetnék. Az 1. (10) bekezdés szól a közös hivatalról (10) Az önkormányzat működésével, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására Siófok Város Önkormányzatával kötött megállapodásban létrehozott közös önkormányzati hivatal elnevezése: Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal, székhelye: 8600 Siófok Fő tér 1. A megállapodás értelmében Balatonvilágoson a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Balatonvilágosi Kirendeltsége (továbbiakban: kirendeltség) útján gondoskodik a feladatok ellátásáról. Szerintem ebből hiányzik, hogy jár el, vagy valami. Kuti Henriett megbízott jegyző: Ez az ismertetett feladatok elvégzésére létrehozott közös önkormányzati hivatal elnevezéséről szól! Az előterjesztésben írtam, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 84. (2) bekezdése szerint: (2) A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában feltünteti. Ez a bekezdés, ezt a célt szolgálná. Kovács Béla képviselő: Én teljesen másra gondoltam. A 2. -nál a jegyző pecsétje. Ez azt jelenti, hogy a Siófoki jegyző pecsétjét használja a hivatal? Kuti Henriett megbízott jegyző: Igen. Az aláírásnál lehet majd látni, hogy kirendeltségről van szó, mert a kiadmányozás valószínűleg le lesz adva. De gondolom, ezt a KÖH SzMSz-e tartalmazni fogja. Kovács Béla jegyző: A polgármesterre átruházott hatásköröknél a forgalmi rend változás, stb. Kuti Henriett megbízott jegyző: Ezeket átmásoltam az átruházott hatáskörről szóló rendeletből, ezen változtatás nem történt. A 27. pontnak lett a megfogalmazása pontosítva, illetve a hatáskörök kiegészítésre kerültek hatékonysági és ésszerűségi szempontok alapján. Ezek a kultúrotthon használatának térítésmentes biztosítása a civil szervezetek és egyesületek számára a tevékenységükhöz tartozó feladataik ellátása során szükséges esetekben, illetve a nevelési-oktatási intézmények számára rendezvényeik lebonyolításához. 15

16 Kovács Béla képviselő: Igen ezt én is javasoltam korábban már. A forgalmi rend változás nem jegyzői hatáskörbe tartozik? Kuti Henriett megbízott jegyző: Változott január 1-től a jogszabály, és közút kezelőként az önkormányzat jogosult. Mivel az egyszerűbb tulajdonosi hozzájárulást is átruházott hatáskör lesz, ezzel párban jár a közútkezelői hozzájárulás is. Kovács Béla képviselő: A 15. pontban szerepel hogy, Ellátja az önkormányzat tulajdonában álló létesítmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos, az azonnali intézkedést igénylő, állagmegóvási feladatokat. Amikor a költségvetést tárgyaltuk, erre gondoltam, itt akkor, mivel azonnali intézkedést gyakorol a polgármester, akkor költhet a költségvetésből? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Azonnali intézkedést igénylő az életveszély elhárítást jelent. Kovács Béla képviselő: A 27. pontban nincs benne, hogy a közterület-foglalási engedélyezésnél a rendeletünkben meghatározottak alapján dönt. Kuti Henriett megbízott jegyző: Az egyértelmű. Kovács Béla képviselő: A 31. pontnál Gondoskodik a tulajdonosi hozzájárulások kiadásáról a nyomvonal jellegű létesítmények fejlesztési célú elhelyezése érdekében benyújtott kérelmek esetén az útburkolat teljes helyreállításának kötelezettsége mellett a nyári hónapok kivétel a GEVSZ ellenőrzése mellett. Itt olyan gondolatom merült fel, hogy csak a közműfejlesztési hozzájárulás ami elő van írva- megfizetését követően lehessen kiadni a tulajdonosi hozzájárulást. Kuti Henriett megbízott jegyző: Rendben. Beírjuk, hogy a közműfejlesztéi hozzájárulás megfizetését követően adható ki a tulajdonosi hozzájárulás. Kovács Béla képviselő: A 34., és a 35. pontnál én fordítva gondolom. Az szerepel, hogy Határozattal elutasítja az közterület felbontására irányuló, nem fejlesztési vagy vis major elhárítási céllal benyújtott, tulajdonosi hozzájárulás kiadására irányuló kérelmeket. A vis major nem jelenthet egy csőtörést? Akkor viszonyt nem szabadna megtagadni a közterület bontást. Kuti Henriett megbízott jegyző: Rosszul fogalmaztam meg. Nem fejlesztési, nem vis major elhárítási céllal benyújtott kérelmeket utasítja el. Mindkét pontba beírjuk nem vis major. Kovács Béla képviselő: A 18., ami a 48. (3) bekezdését egészíti ki, ott az egyik a GEVSZ, a másik az Óvoda. Kérdésem, hogy az Óvodánál nem említjük meg a bölcsődét? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A képviselő-testület döntött úgy, hogy Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda a neve az intézménynek, és az, hogy kettő éves kortól van a nevelés, az bölcsődét jelent. Kuti Henriett megbízott jegyző: Az elhangzott módosításokat lejavítjuk, kiegészítjük, és kiadjuk. Amint megkapjuk a közös hivatal SzMSz-ét, azt is továbbítjuk en, és még aznap küldjük. 16

17 Fekete Barnabás polgármester: A napirend tárgyalását elnapolom a február 28-ai rendkívüli ülésig. Az ülés kezdési időpontja 17 óra. Vagyongazdálkodási Terv elfogadása Fekete Barnabás polgármester: A nemzeti vagyonról szóló törvény rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon a nemzeti vagyon részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselőtestület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes jogosítványok mint a vagyongazdálkodás (birtoklás, használat, fenntartás, értékesítés, bérbeadás, egyéb hasznosítás, stb.) más részére történő átengedés feltételeit és módját e törvény állapítja meg. A nemzeti vagyonról szóló törvény a helyi önkormányzatnak kötelezettségként írja elő közép- és hosszutávú vagyongazdálkodási terv elkészítését. A képviselő-testület ezen kötelezettségének a mai napig nem tett eleget. Ennek okán a Somogy Megyei Kormányhivatal a törvényességi felhívással élt, melyben meghatározta, hogy legkésőbb március 18-ig tájékoztatást kell adni a törvénysértés megszüntetésére tett intézkedésről. A vagyongazdálkodási terv kötelező tartalmi, vagy formai követelményeire vonatkozó előírás nincs. Készítettünk egy vagyongazdálkodási tervet, melynek az elfogadását javasolom. Kérem tegyék meg észrevételeiket. Kovács Béla képviselő: A 2. pont. ingatlanvagyon hasznosításnál szerepel, hogy Fontos törekvés az ingatlanok kihasználtságának folyamatosan tartása, illetve állagromlásuk megelőzése. Nem lenne jobb megfogalmazás Fontos törekvés az ingatlanok folyamatos kihasználtsága, illetve állagromlásuk megelőzése.? Kuti Henriett megbízott jegyző: Javítjuk. Kovács Béla képviselő: A hosszú távú vagyongazdálkodási terv 1. pontja Alapjául a fenti középtávú vagyongazdálkodási terv szolgál. A vagyonhasznosítás során a teljes vagyonfelélést el kell kerülni, a vagyonelemek felülvizsgálatát folyamatosan kell tartani. Ezt is át kellene fogalmazni. Molnár János képviselő: A megfogalmazást javasolom módosítani arra, hogy. A vagyonhasznosítás során a vagyonfelélést el kell kerülni, a vagyonelemek felülvizsgálatát rendszeresen el kell végezni. Kuti Henriett megbízott jegyző: Ezt is javítjuk. Kovács Béla képviselő: A vagyongazdálkodási rendeletünket nem kellene egyúttal módosítani? Kuti Henriett megbízott jegyző: A Somogy Megyei Kormányhivatalnál most van folyamatban a vagyongazdálkodási rendeleteknek, illetve a vagyongazdálkodási terveknek a felülvizsgálata. Arra gondoltunk, hogy megvárjuk a felülvizsgálat eredményét, és annak megfelelően járunk el. A rendelet-felülvizsgálati tervben egyébként terveztük ennek a rendeletnek is a felülvizsgálatát. 17

18 Kovács Béla képviselő: A vagyongazdálkodási tervnél volt valamilyen sablon, ami alapján készült a tervezet? Ezt várják tőlünk? Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezető: A nemzeti vagyonról szóló törvény hatályba lépése óta nem jelent meg olyan jogszabály, mely a vagyongazdálkodási terv kötelező tartalmi, vagy formai követelményeit előírta volna. Fekete Barnabás polgármester: Amennyiben több észrevétel nincs, javasolom a képviselőtestületnek a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 9. (1) bekezdésében foglaltak alapján az előterjesztés mellékletét képező Balatonvilágos Község Önkormányzata Közép-és Hosszutávú Vagyongazdálkodási Tervének elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 49/2013.(II.25.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 9. (1) bekezdésében foglaltak alapján az előterjesztés mellékletét képező Balatonvilágos Község Önkormányzata Közép-és Hosszutávú Vagyongazdálkodási Tervét. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntést tartalmazó határozat megküldésére a Somogy Megyei Kormányhivatal részére. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: március 1. Fényforrás Kft. közvilágítás évi üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítás Fekete Barnabás polgármester: A képviselő-testület korábban döntött arról, hogy elfogadja a Fényforrás Kft. közvilágítás üzemeltetésére tett 15,90 Ft/KWh/ nettó összegű ajánlatát, és Balatonvilágos közigazgatási területén a közvilágítás üzemeltetésével megbízta január 1-től december 31-ig terjedő időszakra. A Kft. jelezte, hogy a évi CCXVII. törvény módosította a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvényt, mely rendelkezése folytán a megnövekedett hatósági költségek okán szükséges az energia ár megemelése 15,90 Ft/kW +Áfa összegről 16,50 Ft/kW +Áfa összegre. Viszt Attila képviselő: Nekem az a véleményem, hogy leszerződtünk a 15,90-es árra. Sajnáljuk, hogy nem jól tervezett. Kovács Béla képviselő: Amikor a szerződést tárgyaltuk, akkor is mondtam, hogy nem szerencsés, hogy beleírta, ha változik a jogszabály, változnak az árak. Viszt Attila képviselő: Ha a jövő héten kijön egy újabb jogszabály, akkor megint emel 0,20 Ft-ot? Nem! Maradjunk az elfogadott 15,90 Ft/kW +Áfa energiadíjnál! 18

19 Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Nem akarom védeni, de azt gondoljátok, hogy decemberben tudta, hogy az Állam a nyakába sóz ezt, azt? Viszt Attila képviselő: Nem tudta, de ez a mai világnak a problémája! Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy tájékoztassuk a Fényforrás Kft-t, hogy nem fogadjuk el az energiadíj Balatonvilágos közigazgatási területén a közvilágítás üzemeltetésére évre kötött Közvilágítás Villamos Energia Ellátási Szerződésben rögzített energiadíj 15,90 Ft/kW +Áfa összegről 16,50 Ft/kW +Áfa összegre történő megemelését. Egyidejűleg tájékoztassuk arról, hogy a képviselő-testület a 15,90 Ft/kW +Áfa összegű ajánlati ár miatt választotta a település közvilágítás üzemeltetőjéül a Fényforrás Kft-t. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 50/2013.(II.25.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a Fényforrás Kftvel (8196 Litér, Petőfi S. u. 15.) Balatonvilágos közigazgatási területén a közvilágítás üzemeltetésére évre kötött Közvilágítás Villamos Energia Ellátási Szerződésben rögzített energiadíj 15,90 Ft/kW +Áfa összegről 16,50 Ft/kW +Áfa összegre történő megemelését. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről a Kft. tájékoztatására azzal, hogy hívja fel a figyelműket arra, hogy a képviselő-testület a szerződéskötést megelőzően a 15,90 Ft/kW +Áfa összegű ajánlati ár miatt választotta a település közvilágítás üzemeltetőjéül a Fényforrás Kft-t. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Határidő: március 10. Balatonvilágos Község Önkormányzat térinformatikai rendszerének évi változásvezetésére vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása Fekete Barnabás polgármester: A képviselő-testület a január 28-ai ülésén, az önkormányzat évi költségvetése tárgyalása során döntött arról, hogy a térinformatikai rendszer évi változásvezetésére vonatkozóan elfogadja a Fókusz Geodézia Kft Ft +Áfa ajánlatát, és a szükséges előirányzatot a költségvetésben biztosította. A Kft. megküldte a vonatkozó vállalkozási szerződés tervezetet, melynek jóváhagyását javasolom. Kovács Béla képviselő: Kérdésem, hogy tudjuk-e előre, hogy van annyi feladat -mivel nincs annyi beruházás-, hogy megérje megrendelni a változásvezetést? Ugyan megszavaztam az előirányzatot, de azért vetem fel, hogy kell-e minden évben a változásvezetést megrendelni, ha nem látjuk, hogy lesz valami komolyabb jellegű beruházás? 19

20 Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezető: Ez nem csak az önkormányzati beruházásokat érinti, ez Balatonvilágos közigazgatási területén történő változásokat érinti. Véleményem szerint, ha idén kihagyjuk a változásvezetést, attól jövőre nem lesz olcsóbb. Az én véleményem, hogy amikor a képviselő-testület letette a voksot, hogy megvásárolja a térinformatikai rendszert, és több millió Ft-ot beleölt, akkor nem szabad a változásvezetést elhagyni. Itt vagy csináltatjuk a változásvezetést, vagy nem, de akkor az egészet kidobhatjuk. Kovács Béla képviselő: Egyet értek azzal, hogy csináltassuk meg a változásvezetést, csak nem látom, hogy tényleg van-e értelme? Molnár János képviselő: Hosszabb távra nem lehetne vele szerződést kötni ilyen vállalási áron? Jövőre sokkal több feladat lesz, akkor meg majd megemeli az árat. Viszt Attila képviselő: Egyenlőre, elég az egy éves elkötelezettség szerintem! Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A vállalási áron nem változtatott, azt nem emelte meg. Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezető: Sőt ebben az árban benne van a szoftverfejlesztés díja, aminek a költsége a korábbi évben 120 ezer Ft +Áfa volt! Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a Fókusz Geodézia Kft-vel az önkormányzat térinformatikai rendszerének évi változásvezetésére vonatkozó vállalkozási szerződésben foglaltak jóváhagyását, és az ajánlatban szereplő Ft +Áfa vállalási árért a munkával a megbízását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 51/2013.(II.25.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Fókusz Geodézia Mérnöki és Szolgáltató Kft-vel (8230. Balatonfüred, Vörösmarty u. 3.) az önkormányzat térinformatikai rendszerének évi változásvezetésére vonatkozó vállalkozási szerződésben foglaltakat, és az ajánlatban szereplő Ft +Áfa vállalási árért a munkával megbízza. A döntés végrehajtásához szükséges előirányzat a évi költségvetésben rendelkezésre áll. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a megbízott jegyzőt a vállalkozási szerződés aláírására. Felelős: Fekete Barnabás polgármester Kuti Henriett Margit megbízott jegyző Határidő: március 5. Nádfedeles Vendégház tetőfelújítás Fekete Barnabás polgármester: A képviselő-testület a 29/2013.(I.28.) számú határozatával döntött arról, hogy a Nádfedeles Vendégház tetőzetét fel kívánja újítani. A tetőfelújításra Ft előirányzatot biztosított a évi költségvetésében. Egyidejűleg felkért további 20

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 28-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az előző testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Péteri Község Polgármesteri Hivatalában a helyi Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 8-án 18,00 órakor tartott soron kívüli ülésén. A Képviselő-testület üléséről

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623. Iktatószám: 1006-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-19 /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-136 /2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 28-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. február 15-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Vincze László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. készült a bizottság 2012. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 118-22//2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-26/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. Tárgysorozata

Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. Tárgysorozata Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 31-én 15:30 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: 7 i: 73-83 Tárgysorozata 1.) Tsp. Polgármesteri tájékoztató a leválási

Részletesebben