Határozatok Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Határozatok 2013.01.31. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata:"

Átírás

1 Határozatok Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a nádudvari viziközműhálózat és szennyvíztisztító telep tulajdonosa nem járul ahhoz, hogy a koncessziós szerződés alapján a Debreceni Vízmű Zrt. a évben fizetendő Ft összegű koncessziós díjat ne fizesse meg a Nádudvar Város Önkormányzata számára a megváltozott piaci, üzemeltetési környezetre tekintettel. Felhatalmazza a Képviselő-testület Beke Imre polgármestert, hogy kérjen állásfoglalást a Nemzetgazdasági Minisztériumtól arra vonatkozóan, a megváltozott jogszabályi környezetben a többlet költségeket kinek a kötelezettsége viselni, a szolgáltató a évi üzemeltetés többlet költségeit átháríthatja-e a fogyasztókra. A Vktv. rendelkezései folytán alkalmazandó díjak és a koncessziós szerződésben rögzített díjak közötti különbözetet kinek kell megtéríteni a szolgáltató részére. Vane lehetőség arra, hogy ilyen esetben az állam valamilyen módon kompenzáljon a jogszabályváltozásból eredő szerződési kötelezettségek nem teljesülése miatt Felkéri Beke Imre polgármestert, hogy a Debreceni Vízmű Zrt.-t írásban értesítse a kérelem elutasításáról. Határidő: február 1. Felelős: Beke Imre polgármester Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (I.31.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXX. törvény 44..-a és a Nádudvar Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II.01.) önkormányzati rendelet 7.. (1) (3) bekezdése alapján a évi üléstervét a következők szerint fogadja el: február 28. (csütörtök) 1. Előterjesztés a Nádudvar Városi Önkormányzat és intézményei évi költségvetésének megvitatására. Előterjesztő: Beke Imre polgármester Véleményezik: a Képviselőtestület bizottságai 2. Előterjesztés a TVG. Kft évi üzleti tervének megvitatására. Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető

2 Véleményezik: minden bizottság 3. Az önkormányzat évi kitüntetési díjainak odaítélése. Előterjesztő: Beke Imre polgármester 4. Különfélék március 28. (csütörtök) 1) Az önkormányzattól évben támogatást kapott civil szervezetek pénzügyi, és egyéb civil szervezetek pénzügyi és szakmai beszámolója Előterjesztő: Beke Imre polgármester 2) Nádudvar Város Önkormányzat évi közbeszerzési tervének megvitatása Előterjesztő: Beke Imre polgármester Véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság, Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 3./ Különfélék április 25. (csütörtök) 1. Előterjesztés a Nádudvar Városi Önkormányzat és intézményei évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról és a évi pénzügyi ellenőrzések végrehajtásáról. Előterjesztő: Beke Imre polgármester Véleményezik: a Képviselőtestület bizottságai 2. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei könyvvizsgálói záradékkal ellátott évi egyszerűsített beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés elfogadására. Előterjesztő: Beke Imre polgármester Véleményezi : Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság 3. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei évi költségvetési koncepciójának megvitatására Előterjesztő: Beke Imre polgármester Véleményezi: a képviselőtestület bizottságai 4. Tájékoztató az önkormányzat évi belső ellenőrzéséről Előterjesztő: Beke Imre polgármester Véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság

3 5. A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft évi számviteli törvény szerinti beszámolójának megvitatása és döntés a mérleg szerinti adózott eredmény felhasználásáról. Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető Véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság 6. Beszámoló az Ady Endre Művelődési Ház és Városi Könyvtár évi tevékenységéről Előterjesztő: Beke Imre polgármester 7) Különfélék május 30. (csütörtök) 1. Tájékoztató Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a további feladatokról. Előterjesztő: Hajdúszoboszló Város Rendőrkapitánya 2. Előterjesztés az Ady Endre Művelődési Ház és Városi Könyvtár igazgatójának megválasztására és kinevezésére Előterjesztő: Beke Imre polgármester 3. Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előterjesztő: Beke Imre polgármester 4. Beszámoló a Nádudvar Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Intézményfenntartó Társulás évi munkájáról Előterjesztő: Beke Imre polgármester 5. Különfélék június 27. (csütörtök) 1./ Előterjesztés a Napfény Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének megválasztására Előterjesztő: Beke Imre polgármester 2./ Különfélék szeptember 26. (csütörtök) 1.) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának évi első féléves teljesítéséről Előterjesztő: Beke Imre polgármester Véleményezik: a Képviselőtestület bizottságai 2.) Jelentés a TVG. Kft. feladatellátásának I. féléves helyzetéről

4 4.) Különfélék Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető Véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság október 31. (csütörtök) 1. Közmeghallgatás 2. A Munkaügyi Központ tájékoztatója a munkaerő piac és munkanélküliség aktuális helyzetéről Nádudvar várost érintően és a várható központi intézkedésekről. Előterjesztő: HBM Kormányhivatal Munkaügyi Központ Kirendeltségének vezetője, 3. Előterjesztés az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására Előterjesztő: Kovács Lászlóné irodavezető Véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság 4. Különfélék november 28. (csütörtök) 1) Tájékoztató az önkormányzat és intézményei III. negyedéves gazdálkodásáról Előterjesztő: Beke Imre polgármester Véleményezi: a Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság 2) Tájékozató a TVG Kft III. negyedéves feladatellátásáról Előterjesztő: Ludman Lajos ügyvezető Véleményezi: Pénzügyi, Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság 3) Különfélék december 12. (csütörtök) 1. Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetése átmeneti rendelkezéseinek megalkotására, Előterjesztő: Beke Imre polgármester Véleményezik: a képviselőtestület bizottságai 2. Előterjesztés az önkormányzat évi munkatervének elfogadására Előterjesztő: Beke Imre polgármester Véleményezik. a képviselőtestület bizottságai Előterjesztés felelős: Beke Imre polgármester

5 3. Előterjesztés a köznevelési és szociális intézményekben évben alkalmazandó nyersanyagnormák és intézeti térítési díjak elfogadására Előterjesztésért felelős: Beke Imre polgármester 4. Előterjesztés a nádudvari temetőkről és a temetkezések rendjéről szóló önkormányzati rendelet által évre meghatározott sírhely díjak elfogadására Előterjesztésért felelős: Beke Imre polgármester 5) Különfélék Felkéri a polgármestert, hogy az ülések összehívásáról, a napirendi pontok megtárgyalásáról, az üléstervben foglaltak végrehajtásától gondoskodni szíveskedjen. Határidő: folyamatos és december 31. Felelős: Beke Imre polgármester Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013. (I.31.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 7. (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából Nádudvar Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el: Nádudvar Város Önkormányzatának középtávú vagyongazdálkodási terve évre vonatkozóan: 1. Az önkormányzati vagyonnal - mint a nemzeti vagyonnal - felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 2. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 3. Az önkormányzati vagyonfejlesztés céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 4. Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: a.) A feladat ellátásához feleslegessé váló vagyon értékesítése: a rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, az önkormányzat vagyonának értékesítése és hasznosítása során alkalmazandó versenyeztetési szabályokról szóló 19/2000 (XII.18.)

6 önkormányzati rendelet előírásai szerint, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. b.) Használatba-adás, bérbeadás: A lakás és nem lakáscélú helyiségek hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ezért folyamatos pályáztatás szükséges. A bérleti díjakat a piaci viszonyoknak megfelelően kell megállapítani. Törekedni kell arra, hogy a bérleti díjak, lakbérek fedezetet nyújtsanak az ingatlan karbantartására, felújítására és az üzemeltetési költségekre. c.) Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhető vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013.(I.31.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 7. (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából Nádudvar Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbi tartalommal fogadja el: Nádudvar Város Önkormányzatának hosszú távú vagyongazdálkodási terve évre vonatkozóan: 1.) Alapjául szolgál a középtávra meghirdetett vagyongazdálkodási terv. 2.) )Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében. 3.) A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkentés mellett szem előtt kell tartani azt, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. A piaci helyzet ismeretében évente felül kell vizsgálni az értékesítendő, valamint a más módon hasznosítható vagyonelemeket. 4.) A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, felújítására kell fordítani. 3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról. Határidő: Felelős: folyamatos Beke Imre polgármester

7 Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (I.31.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Jövő Záloga Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-ben tulajdonos Nádudvar Város Önkormányzat képviselője megismerve a Baptista Szeretetszolgálat Nagy-Szivárvány Alapítvány tulajdonában levő üzletrész vásárlására vonatkozó vételi ajánlatát kijelenti, hogy az üzletrész vonatkozásában elővásárlási jogával nem kíván élni. Felkéri Beke Imre polgármestert, hogy a Jövő Záloga Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-ben ügyvezetőjét írásban értesítse az elővásárlási jogról való lemondásról. Határidő: február 1. Felelős: Beke Imre polgármester Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (I.31.) Ök.sz. határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Jövő Záloga Szakképzésszervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-ben tulajdonos Nádudvar Város Önkormányzat képviselője megismerve a Baptista Szeretetszolgálat Magyar Vendéglátás és Kereskedelem Fejlesztéséért Alapítvány tulajdonában levő üzletrész vásárlására vonatkozó vételi ajánlatát kijelenti, hogy az üzletrész vonatkozásában elővásárlási jogával nem kíván élni. Felkéri Beke Imre polgármestert, hogy a Jövő Záloga Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-ben ügyvezetőjét írásban értesítse az elővásárlási jogról való lemondásról. Határidő: február 1. Felelős: Beke Imre polgármester Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (I.31.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a pályázat benyújtását Nádudvar Város Önkormányzata által az Európa a Polgárokért Programra, amely testvérvárosok polgárainak találkozóit támogatja. Felkéri Beke Imre polgármestert, a pályázat íróval a megbízási szerződés(eke)t kösse meg és a pályázat benyújtásához a szükséges intézkedéseket tegye meg.

8 Határidő: február 1. Felelős: Beke Imre polgármester Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2013. (I.31.) önkormányzati számu határozata: 1. / Nádudvar Város Önkormányzata egyes nem lakás céljára szolgáló bérlemények és az önkormányzati intézmények helyiségeinek és berendezéseinek használati, illetve bérleti díját 6 %-kal megemeli február 1-től. Az önkormányzat A helyiségek és berendezések használatának szabályzata 5. pontjában meghatározott bérleti díjakat az alábbi nettó összegekben határozza meg: 5.1. Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár Terem - szolgáltatás megnevezése egység től érvényes nettó díjak Tanácsterem technika nélkül óra Tanácsterem, hangosítással óra Kiállítótér nap Előtér nap Oktatóterem (23-as) óra Szakköri terem, technikai közreműködéssel (szorgalmi időn kívül) óra Szakköri terem vásárok alkalmával nap Színpad biztosítása próbákhoz, technika nélkül engedélyezett civilszervezetek és intézmények kivételével óra Klubövezet nap Táncterem alaptechnikával óra Táncterem alaptechnika nélkül óra Engedélyezett civilszervezetek és intézmények számára táncterem alaptechnikával, óra Színházterem hangosítással, technikus közreműködésével: óra

9 Engedélyezett civilszervezetek és intézmények számára intézményen belüli hangosítás, technikus közreműködésével, színpadi technika igénybevételével: óra mobil mikrofon igénybevétele db/alk Külső hangosítás technikus közreműködésével: óra Kivetítő, projektor biztosítása külső helyszínre technikus közreműködésével: óra/db óra/db Kivetítő biztosítása intézményen belül: Ft évi hivatalos KSH inf.mértékű CLUB CAFE hónap emelés Kollégiumi szállás Fő/éj Számítógép-laptop, írásvetítő biztosítása óra/db Kövy Sándor Általános Iskola AMI és PSZ Terem - szolgáltatás megnevezése egység től érvényes nettó díjak Kistornaterem óra Tornacsarnok óra Tanterem óra Informatika terem óra Iskola büfé hó Konferencia terem, informatikai eszközök igénybevételével óra Szakképzés Tanterem/é v Ft évi hivatalos KSH

10 inf.mérték ű emelés Gimnáziumi képzés Tanterem/é v Ft évi hivatalos KSH inf.mérték ű emelés Iskolai ebédlő, konyha nélkül alkalom Szociális Szolgáltató Központ Terem - szolgáltatás megnevezése Ebédlő Ebédlő + konyha től érvényes egység nettó díjak alkalo m alkalo m A szabályzaton kívül egyedi bérleti szerződésekkel meghatározott díjak az alábbiak szerint módosulnak: Bérlő neve, megnevezése Egység évi érvényes díjak Magyar Posta Zrt. Ft/hó Ft évi hivatalos KSH inf.mértékű emelés Püski-Med BT. Ft/hó VÁRKER BT. Ft/m2/hó (XXL.Büfé + közter.) GMR Bt.(inf.üzlet Ft/m2/hó közter.) Vodafon Kft. Ft/év Ft évi hivatalos KSH inf.mértékű emelés Megjegyzés: 27 % ÁFA terheli a tételeket, kivéve a szállásadás, ahol a 18 %- os az ÁFA.

11 Utasítja a képviselő-testület a bérbeadókat, hogy február 1-től a határozat szerinti bérleti díjakat alkalmazzák a bérleti szerződések megkötésénél. A Club Cafe bérleti szerződését felül kell vizsgálni, mivel a bérleti szerződés megkötése óta a bérelt alapterület megnövekedett a külső terasszal, és a rezsiköltségek megoszlása is módosult. Határidő: január 31. és folyamatos a Club Cafe bérleti szerződés felülvizsgálatára február 15. Felelős: Beke Imre polgármester Jakabné Beke Gyöngyi közgazdasági és pénzügyi irodavezető Kovács Andrásné Műv.Kp. vezetője Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (I.31.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat által ellátott egészségügyi szolgáltatásai térítési díjait az alábbiak szerint módosítja február 1-től: Egyéb egészségügyi szolgáltatási térítési díjak - vérvétel és vizeletvizsgálat együtt: 250,-ft/nap - csak vérvétel: 250,-ft/nap - csak vizeletvizsgálat, (vizsgálatra elküldve): 250,-ft/nap Egyéb terápiás és gyógytorna térítési díjak: - fizioterápia és gyógytorna együtt: 500,-ft/nap - csak fizioterápia. 500,-ft/nap - csak gyógytorna. 500,-ft/nap Utasítja a Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjon a térítési díjak beszedéséről. Az önkormányzat Képviselő-testületének 130/2011. (IX.15.) önkormányzati számú határozatát hatályon kívül helyezi. Határidő: február 1-től folyamatosan Felelős: Beke Imre polgármester

12 Jakabné Beke Gyöngyi Közgazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2013. (I.31.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestülete az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgatói állására a pályázati kiírást az alábbi tartalommal fogadja el: Nádudvar Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, június 01. napjától május 31. napjáig szól. A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Ady tér 10. A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár vezetőjének feladata a közművelődési, és a könyvtári intézményegységek szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, az intézmény közép- és hosszú távú fejlesztési céljainak, stratégiájának kidolgozása, a munkáltatói jogok gyakorlása, képzés, továbbképzés feltételeinek megteremtése, szervezése és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.

13 Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvényben foglaltak az irányadók. Pályázati feltételek: felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga, a kulturális szakemberek képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000.(I.14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyigazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézményvezetői tanfolyam eredményes elvégzése és legalább 5 éves szakmai gyakorlat a felsőfokú közművelődési végzettségnek és szakképzettségnek megfelelő területen, vagy könyvtári egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel vagy nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával vagy főiskolai könyvtárosi képzettség, idegennyelv ismeret, melynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával, és legalább 5 éves könyvtárban szerzett szakmai gyakorlat büntetlen előélet, cselekvőképesség, a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe határozatlan időre kinevezhető A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: vezetői tapasztalat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(ke)t, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű és nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja,

14 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul/nem járul hozzá, a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentumok hitelesített másolata, nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz, nyilatkozat arról, hogy a pályázata nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárul. A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban június 01. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: április 30. A pályázat elbírálásának határideje: május 31. A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, Nádudvar Város önkormányzat Képviselő-testületének címezve Nádudvar, Fő út 119. sz. A borítékra kérjük ráírni: Intézményvezetői pályázat Felkéri a Képviselő-testület a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást a Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján, Nádudvar Város Önkormányzata honlapján, Oktatási és Kulturális közlönyben, a Nádudvari Hírekben jelentesse meg. Határidő: Felelős: azonnal Vincze András jegyző Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (I.31.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Megbízási szerződés a műszaki ellenőri és a FIDIC szerződéses rendszer szerinti mérnöki feladatok ellátására a Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEOP-1.2.0/ című pályázathoz kapcsolódóan beszerzésnek a Mátrix Audit Kft., közbeszerzési tanácsadó által készített a határozat melléklete szerinti ajánlati felhívás módosítását jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy értesítse a Mátrix Audit Kft.-t a jóváhagyott ajánlatkérési felhívásnak megfelelően a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős: azonnal Beke Imre polgármester

15

16 Melléklet Európai uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem NFM. r. 6. (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: a) a Kbt. 21. (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám: AK16249 b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás esetét is: Kbt. 6. (1) bek. b) pont c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza: második rész d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke, szükség szerint utalva a Kbt ára: HUF e) annak megjelölése, hogy a kérelem a TED-adatbankban történő közzétételt kezdeményezi f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri a TED-adatbankban, amelynek közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény: Kötelező g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja: - h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező kéri-e a hirdetmény ellenőrzését: kötelező ellenőrzés i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlése Egyéb közlemény: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352)

17 Információ és on-line formanyomtatványok: TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Nádudvar Város Önkormányzata Postai cím: Fő út 119 Város: Postai irányítószám: Nádudvar 4181 Kapcsolattartási pont(ok): Nemzeti azonosító:(ha ismert) AK16249 Ország: Magyarország Telefon: Címzett: Beke Imre, polgármester Fax: Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) [x] Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben

18 Egyes ágazatok ) [ ] II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Megbízási szerződés a műszaki ellenőri és a FIDIC szerződéses rendszer szerinti mérnöki feladatok ellátására a Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEOP-1.2.0/ című pályázathoz kapcsolódóan II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Megbízási szerződés a műszaki ellenőri és a FIDIC szerződéses rendszer szerinti mérnöki feladatok ellátására a Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEOP-1.2.0/ című pályázathoz kapcsolódóan Az alábbi szolgáltatási feladatok teljes körű ellátása: A Nádudvar település szennyvízelvezető rendszerének, valamint szennyvíztisztító telepének fejlesztése KEOP-1.2.0/ című kivitelezési eljárás eredményes megvalósításának a teljes körű pénzügyi, ütemezésbeli felügyelete és bonyolítása, a FIDIC szerződéses rendszer szerinti mérnöki feladatok (Építési munkák szerződéses feltételei a Megbízó által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz,2005 évi magyar nyelvű kiadás piros FIDIC) és (Üzemek, telepek és tervezési-építési projektek szerződéses feltételei, Elektromos és gépészeti létesítményekhez valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, szeptember - sárga FIDIC), valamint a műszaki ellenőri feladatok ellátása során; A Projekt megvalósítására kötött építési szerződés(ek) szerinti létesítmények maradéktalan, igazoltan a minőségi előírásoknak megfelelő megvalósításának ellenőrzése, illetve teljesülésének felügyelete; A feladatok végrehajtásához szükséges szakértő és egyéb személyzet biztosítása, a vállalkozói szerződések teljesítésének és azok elszámolásának folyamatos ellenőrzése; Közreműködés a műszaki átadás-átvételi eljárást követő folyamatokban a

19 jótállási időszak alatt; A meglévő és megszerzendő engedélyek ellenőrzése, azok érvényességének nyomon követése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásaik időbeli követése, továbbá a teljesítés követése; A kivitelezői szerződésben szereplő horizontális vállalások helyszíni teljesítésének, teljesülésének folyamatos ellenőrzése. Együttműködés a Megbízó jogi képviseletét ellátó ügyvéddel (vagy ügyvédi irodával); A Megbízott által végzett feladatokat a támogatásokra vonatkozó jogszabályokban és a KEOP-1.2.0/ azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltaknak megfelelően, a Projekt földrajzi és ágazati adottságaiból fakadó helyi specifikumok figyelembevételével kell teljesíteni! A részletes feladatleírást az ajánlati dokumentáció részeként kiadott feladat leírás tartalmazza. Ajánlattevő feladatát képezi e dokumentációban részletezett 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt műszaki ellenőri feladatok ellátása, illetve a FIDIC rendszerben megköttetett kivitelezői vállalkozói szerződések felügyelete. Kivitelezéshez kapcsolódó főbb paraméterek, melyhez a műszaki ellenőri és a FIDIC szerződéses rendszer szerinti mérnöki szolgáltatás kapcsolódik: (az adatok tájékoztató jellegűek) Elnevezés M.e. Mennyiség Bekötés (gravitációs + nyomott) db 1538 Bekötő vezeték fm Gravitációs gerinc vezeték fm Nyomóvezeték fm 1296 Átemelő (hálózati) db 7 Szennyvíztisztító telep kapacitása m3/d 410 Szennyvíztisztító telep kapacitása LE 5877 A kivitelezési munkák becsült értéke összesen: nettó HUF HUF tartalékkeret II.1.3) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV) (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS

20 IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) [x] Nyílt [ ] Meghívásos [ ] Gyorsított meghívásos [ ] Tárgyalásos [ ] Gyorsított tárgyalásos [ ] Versenypárbeszéd IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően, adott esetben) IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert) Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja: SIMAP [ ] OJS esender [x] Bejelentkezés: Hirdetmény hivatkozási száma: (év és a dokumentum száma) IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: 2013 /S /01/12 (nap/hónap/év) IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának időpontja: 2013/01/10 (nap/hónap/év) VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Közbeszerzési útmutató 2. segédlet FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Tartalom Az építési beruházásokra vonatkozó szabályok, mintadokumentumok a FIDIC 3 szerződéses feltételek szerinti

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium

Kelet - Hajdúsági lvóvízminőség- javító Önkormányzati Társulás 4254 Nyíradony, Árpád tér 1. OVIBER - KEVITERV AKV A - UTIBER Konzorcium A SZERZŐDÉS SZÁMA:.... MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása a "Kelet-Hajdúsági Ivóvízminőség-javító Projekt- KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0029" című pályázathoz kapcsolódóan

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 647 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 23., péntek XII. évfolyam, 2009/3. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

1 Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Fazekas Zoltán, Boda István,

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Szentes és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Magyarország Tel: +36 63510360 Fax: +36 63510332 E-mail: kvitars@szentes.hu Dokumentum: DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Támogatási szabályzata 2015. 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) előírásainak, így különösen a 48. 54. -okban foglaltaknak érvényre juttatásáért,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága elhelyezésére szolgáló objektumok takarítása és kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások teljesítése 7 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/28

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben