Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest F város XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatala. Partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba"

Átírás

1 Budapest F várs XX. kerület Pesterzsébet Önkrmányzata Plgármesteri Hivatala Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba Budapest, július 31. IFUA Hrváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefn: +36 (1) Fax: +36 (1) A HORVÁTH & PARTNERS csprt tagja THE PERFORMANCE ARCHITECTS Atlanta Barcelna Berlin Bucharest Budapest Düsseldrf Munich Stuttgart Vienna Zurich

2 Budapest F várs XX. kerület Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba 2/15 Tartalm 1. BEVEZETÉS 3 2. HELYZETELEMZÉS Az önkrmányzat partnerei Civil szervezetek Helyi egyházi szervezetek Helyi vállalkzásk Helyi laksság Más önkrmányzatk, térségi társulásk Rendvédelmi szervezetek Közszlgáltatók Az önkrmányzat döntéshzatali flyamatai Az önkrmányzat jelenlegi gyakrlata a partnerek döntéshzatalba való bevnására FEJLESZTÉSI JAVASLATOK 14

3 Budapest F várs XX. kerület Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba 3/15 1. Bevezetés Minden önkrmányzat kmplex, összetett környezetben m ködik. Döntéseikkel egyszerre nagyn skak életét képesek beflyáslni. Ráadásul nem ritka az az eset, amikr egy-egy döntés kapcsán az érintetteknek ellentétes érdekeik vannak. Ekkr kiemelten, de más esetekben is, nagyn fnts, hgy a lehet legkörültekint bben szülessen meg egy-egy döntés, minden érdekelt képviselhesse álláspntját. A demkrácia alapvetése az érintettek bevnása a döntéshzatalba: annak a lehet ségnek a megteremtése, hgy az emberek jelentkezzenek egyéni államplgárként, civil szervezeti tagként vagy vállalkzóként beflyáslhassák az ket érint döntéseket. A partnerek bevnása a döntéshzatal flyamatába tehát segíti a döntések hatásainak el zetes felmérését, javítja a döntések kidlgzttságát és megalapzttságát, valamint nem utlsó srban az érintettek általi elfgadttságát. Az önkrmányzatknál gyakran jelentkez prbléma, hgy bár rendszeresen tájékztatják partnereiket az egyes döntésekkel kapcslatban, a partnerek bevnása a döntések meghzatala el tt nem kell en kidlgztt, skkal inkább ad-hc módn történik. Ahhz, hgy a partnerek bevnása kell en hatékny és eredményes legyen tehát az érintett partnereket a megfelel döntések el készítésébe és a szükséges id pillanatban vnjuk be tisztázni kell, hgy milyen együttm ködést kíván az önkrmányzat megvalósítani partnereivel. Ellenkez esetben el frdulhat, hgy egy-egy döntés megszületése a sk érdek és vélemény összeütközése miatt lyan (egyeztetési, adminisztrációs, stb.) terhet ró az önkrmányzatra, ami adtt esetben már a m ködését is veszélyezteti. Természetesen ez nem az egy-egy döntési flyamatba bevnandó partnerek számának krlátzását, skkal inkább azk ésszer csprtsítását és kiválasztását jelenti. A partnerekkel való együttm ködés több szinten valósulhat meg, és el frdulhat, hgy egyes partnerek más-más téma esetén egyszerre több szinten is kapcslódnak az önkrmányzathz. Alapvet en a partnerség négy szintjét különböztetjük meg, mely szintekre srlható partnerek eltér mélység együttm ködést vnnak maguk után: stratégiai partnerség: bevnás a döntés el készítésébe és a döntési flyamatba (véleményezés és javaslattétel), állandó együttm köd partnerek: bevnás a döntés el készítésébe és a döntési flyamatba (véleményezés és javaslattétel), ad-hc együttm ködésre nyittt partnerek: együttm ködés az el készít fázist követ en, a döntés meghzatala el tt (véleményezés), nincs valódi együttm ködés: tájékztatás a meghztt döntésr l. Munkánk célja, hgy az Önkrmányzat partnereinek és jelenlegi döntéshzatali mechanizmusainak ismeretében fejlesztési javaslatkat tegyünk a partnerek jelenlegi bevnása gyakrlatának javítására, pntsítására.

4 Budapest F várs XX. kerület Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba 4/15 2. Helyzetelemzés Munkánk els lépéseként áttekintettük az Önkrmányzat partnereinek döntéshzatalba történ bevnásának jelenlegi gyakrlatát. Ennek keretében vizsgáltuk az Önkrmányzat partnereit, döntéshzatali flyamatait, valamint jelenlegi gyakrlatát a partnerek döntéshzatalba történ bevnására. E hárm elem vizsgálatának eredményeit az alábbiakban részletesen bemutatjuk, majd ezt követ en javaslatt fgalmazunk meg a jelenlegi gyakrlat tvábbfejlesztésére Az önkrmányzat partnerei Egy önkrmányzatnak nagyn sk érintettje van. Ide srlunk minden lyan személyt, csprtt és szervezet, aki/amely lényeges, tartós és kölcsönös kapcslatban áll az önkrmányzattal. Fnts meghatárznunk, hgy mely csprtkat, szervezeteket, intézményeket tekinti együttm köd partnerének az önkrmányzat, és melyek azk az érintettek, akikkel ugyan kapcslatban áll, de velük kmlyabb együttm ködésre nincs lehet sége vagy igénye. A következ ábra egy önkrmányzat lehetséges partnereinek f bb csprtjait mutatja be. Egy önkrmányzat lehetséges partnerei Helyi laksság Más önkrmányzatk, társulásk* Helyi vállalkzásk Önkrmányzat Civil és egyházi szervezetek Közszlgáltatók Rendvédelmi szervezetek * F vársi kerületek esetében ide srljuk a F vársi Önkrmányzatt is, mint az önkrmányzat partnerét.

5 Budapest F várs XX. kerület Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba 5/ Civil szervezetek A civil szervezetek nagyn fnts partnerei lehetnek az önkrmányzatnak egy-egy knkrét szakterületen. A civil szervezetekkel való együttm ködés skrét lehet, ennek kiemelt területeit az alábbiakban röviden ismertetjük. Döntés-el készít tevékenység Szaktudásuk és helyismeretük sk esetben jelent s hzzáadtt értékkel bír az önkrmányzat helyes döntéseinek meghzásáhz. Hangsúlyzandó ugyanakkr, hgy a civil szervezeteket nem lehet egy egységes csprtnak tekinteni, jelent s eltérések tapasztalhatók közöttük szakterület, felkészültség, tagszám és aktivitás tekintetében. A szervezetek véleménye ebb l adódóan nem azns súllyal kerül beépítésre a döntést megel z el készítés fázisában. Amennyiben valamely szervezetettel együttm ködési megállapdása van az önkrmányzatnak (legyen az ellátási szerz dés valamely önkrmányzati feladat elvégzésére, vagy megbízási szerz dés egy önként vállalat feladat teljesítésére), akkr az adtt szervezet véleménye és javaslatai az érintett témában dönt súlyt kell, hgy képviseljenek, hiszen ennek a szervezetnek van a legnagybb szaktudása, rálátása a vnatkzó területre. Laksság tájékztatása Szintén jelent s a civilek szerepe a meghztt döntések, várható váltzásk laksság felé való kmmunikációjában, az érintett célcsprt tájékztatásában. Feladatellátás A döntéshzatalhz kapcslódóan már érintettük a civil szervezetekkel való kapcslat másik jelent s vetületét: a feladatellátásban való együttm ködést. A civil szektr a szlgáltatásk területén alternatívát kínál a piaci és az állami szektrral szemben. Az egyes szaktörvények (közktatási, kulturális, gyermekvédelmi, sprt, stb.) lehet vé tették, s t ösztönözték a civil szervezetek bekapcslódását a feladatk ellátásba. A közfeladat ellátás civil szervezetek útján történ megvalósulását er síti, hgy néhány jelent s, az önkrmányzatk feladatait meghatárzó törvény (szciális igazgatásról szóló törvény, gyermekvédelmi törvény) kifejezetten ajánlja a szervez dést és feladatellátást. Önkrmányzati támgatás A helyi civil szervezeteknek az önkrmányzat a legbiztsabb támgatója, a szféra bevételei túlnymó részt az önkrmányzatktól származnak. Az önkrmányzatk leggyakribb támgatási frmái: költségvetési támgatás, pályázati alapk, ingyenes vagy kedvezményes ingatlan bérbeadás, természetbeni támgatásk, helyi lapban és önkrmányzati hnlapn való megjelenés. A XX. kerületben igen gazdag a civil élet, az önkrmányzatnak jelenleg 98 szervezettel van kapcslata. Az önkrmányzat és a civil szervezetek közötti kapcslat közel 50 esetben szrs és rendszeres (az önkrmányzat helyet biztsít a szervezetek számára, a civilek meghívják az önkrmányzatt a prgramjaikra, tevékenységükr l beszámlót küldenek), míg a szervezetek másik fele csak bejelentkezett az önkrmányzatnál. A civil szervezetek közül az önkrmányzat 4 szervezettel kötött együttm ködési megállapdás, melyek a szciális ellátás és a gyermekvédelem területén tevékenykednek. Az önkrmányzatnak nincs lyan íráss civil stratégiája, mely meghatárzná az önkrmányzat civil szervezetekkel való kapcslatát. Bár az önkrmányzat nagy hangsúlyt fektet a civilekkel történ kapcslatk áplására, a kapcslatk célja, tartalma és frmája nem végiggndlt, hanem pusztán a krábbi években kialakult szkáskn alapszik. (A civil stratégia kialakításának igénye felmerült már a civil vezet k részvételével évente 3-5 alkalmmal

6 Budapest F várs XX. kerület Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba 6/15 tarttt Civil Fórumn, de a jól m köd gyakrlat miatt egyel re még nem frdíttt senki id t és kapacitást egy el terjesztés elkészítésére.) A kerület jelenlegi gyakrlatában a civil szervezetek döntéshzatali flyamatkba történ bevnása biztsíttt: az önkrmányzat minden bizttságában van egy-egy civil képvisel tanácskzási jggal, akik ezáltal véleményt frmálhatnak az ket érint kérdésekben a döntéshzatal minden szakaszában (a döntés-el készítésben, a döntésben, és a tájékztatásban is). Ám míg bizttsági tagsággal a döntéshzatalban való részvétel elvileg biztsíttt, a gyakrlatban a Képvisel testület elé kerül ügyekr l a pusztán bizttsági döntést igényl ügyekkel ellentétben, amely srán az el terjesztéseket írásban eljuttatják a bizttsági tagkhz nem jutnak el el zetesen infrmációk a civil tagkhz, így azk csak a helyszínen frmálhatnak véleményt. A bizttságk civil tagjai a Civil Fórum el tt beszámlnak munkájukról. A civil tagk a lelkesedés apadása, vagy egyéb kk miatt általánsságban két évente váltznak a bizttságkban Helyi egyházi szervezetek A különféle egyházi szervezetek jelent s szerepet tölthetnek be egy-egy közösség életében. Els srban a szciális ellátás, ktatás, kultúra területén, de meghatárzó szerepük lehet a laksság tájékztatásában és szemléletfrmálásában is. Közösségteremt erejükkel képesek lehetnek a helyi laksk életmin ségét, életkörülményeit és elégedettségét növelni. Karitász munkájuknak köszönhet en pedig eljuthatnak lyan rászrultakhz is, akik kiesnek az önkrmányzat látószögéb l. Ezért amennyiben az egyházi szervezetek nyitttak az ilyen jelleg együttm ködésekre, mindenképpen fnts a bevnásuk az általuk elláttt feladatkhz kapcslódó témák mentén a vnatkzó döntések el készítésébe. A XX. kerület önkrmányzata aktív és többrét kapcslatt ápl a kerületi egyházi szervezetekkel, mely kiterjed azk támgatására (évente 4-5 millió frinttal), a feladatellátásban történ együttm ködésre, valamint a flyamats, aktív párbeszédre. Jelenleg kilenc egyház, illetve hitközség némelyik több telephellyel van jelen a XX. kerületben: Magyar Katlikus Egyház, Magyar Refrmátus Egyház, Magyar Evangélikus Egyház, Magyar Baptista Egyházak, Magyar Unitárius Egyház, Hetednapi Adventista Egyház, Keresztény Advent Közösség, Keresztény Advent Közösség, Magyar Zsidó Egyház. Az önkrmányzat költségvetésének elfgadását követ en évente egyszer a Plgármester minden felekezet képvisel jével egy hivatals ebéd keretében is leül, melyen az önkrmányzat és az egyházak kölcsönösen tájékztatják egymást az éves terveikr l. A fehér asztals ebéd srán aznban infrmális infrmációk, prblémák is el kerülnek.

7 Budapest F várs XX. kerület Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba 7/ Helyi vállalkzásk Egy önkrmányzat területén nagyn sk kisebb-nagybb vállalat, vállalkzás m ködhet, munkahelyeket teremtve ezzel a laksság számára és bevételt az önkrmányzatnak (iparzési adó frmájában). A vállalatk aznban biznys esetekt l eltekintve meglehet sen mbilnak tekinthet k. Ha nem kedvez ek a feltételek számukra, elköltözhetnek, így jelent s adóbevételt l, munkahely- és szlgáltatási lehet ségt l eshet el az önkrmányzat. E veszélyt növeli a f vársi kerületek egymáshz visznyíttt közelsége: az egyik kerületb l a másikba való költözés itt jóval egyszer bben megldható, mint vidéken, nagybb távlságk és fejlettségben, infrastruktúrában tapasztalt jelent sebb eltérések esetén. Infrastruktúrafejlesztés; Közlekedésfejlesztés, beleértve a közösségi közlekedést; Oktatásfejlesztés; Közigazgatási eljárásk fejlesztése; Helyi vállalkzói érdekek képviselete. Célszer ezért jó kapcslatt áplni a helyi f leg nagybb vállalatkkal, és az ket érint döntések meghzatalába bevnni ket. A vállalkzásk esetében az önkrmányzat lyan indirekt együttm ködést tud biztsítani, amely a vállalkzásk m ködési környezetét javítja, a letelepedésüket el teremti. Ilyen területek Egészen más a helyzet az önkrmányzat alapíttta gazdasági társaságkkal. Az esetükben nincs szó az elköltözés veszélyér l, aznban általában nem is nagyméret cégekr l van szó. Mégis fnts a mindenkri bevnásuk a döntéshzatalba, hiszen, az együttm ködési szerz déssel rendelkez civil szervezetekhez hasnlóan, ezen cégeknek is egyedülálló az adtt terület és téma ismerete. A XX. kerületben 1999 és 2005 között mintegy 14,32%-kal n tt a m köd vállalkzásk száma, mely így 2005-ben 5278 vlt 1. Ez a növekedés az ugyanezen id szakban mért f vársi átlagnál (19,48%) alacsnyabb vlt. A f várs átlagértékét tekintve területaránysan 252-vel több, népességaránysan visznt 1554-gyel kevesebb vállalkzás m ködött Pesterzsébeten. A kerületi vállalkzásk száma a f vársban m köd összes vállalkzás kevesebb mint 3%-át tette ki, mely szám a többi kerülethez visznyítva alacsny vállalkzási aktivitást mutat. Az alacsny vállalkzói aktivitás egyik ka, hgy kevés a krszer vállalkzásk betelepítésére alkalmas terület a kerületben. A kerületben klasszikus ipartelep, ipari park nincs, a régi gyártelepek helyén lakóparkk épülnek. A Srksári út mentén kis létszámmal m ködnek még kisebb telepek, de a kisebb ipari üzemek, vállalkzásk többsége szétszórtan, hagymánys ingatlanban m ködik. A kerület cégeinek helyet adó irdaházak száma is alacsny. M köd vállalkzásk száma , db XX. kerület Budapest Frrás: Integrált Vársfejlesztési Stratégia 2 Frrás: Integrált Vársfejlesztési Stratégia

8 Budapest F várs XX. kerület Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba 8/15 Az önkrmányzatnak a civil szervezetekkel ellentétben a helyi vállalkzáskkal jellemz - en csak érint leges, eseti kapcslata van, a plgármester a nagybb beruházásk és fejlesztések esetén veszi fel a kapcslatt legtöbbször hivatalsan, de kevésbé frmálisan az érintett vállalkzáskkal. A gazdasági társaságkat vizsgálva nem feledkezhetünk meg az önkrmányzat által alapíttt gazdasági társaságkról, melyb l a legjelent sebb az Integrit XX. Kft. Tevékenységi köre szerteágazó, az önkrmányzati tulajdnú lakásk és a Kis-Duna partján lév csónakházak karbantartásán, értékesítésén vagy bérbeadásán túl a Civil Ház, a Jégcsarnk és a kerületi uszda üzemeltetése is a társaság feladataihz tartzik. E társaság tulajdnsi szerkezetéb l adódóan sajátsan szrs kapcslatban áll az önkrmányzattal. Ennek legf bb megnyilvánulása az önkrmányzati feladatk ellátása, a költségvetési támgatás, valamint az ehhez és a m ködéshez kapcslódó beszámlási kötelezettség Helyi laksság Az önkrmányzatk számára a laksság jelenti az ügyfélkört, akinek megelégedettsége a kerületi munka végs célja. Ahgy egy termel vállalat is figyelemmel kíséri a fgyasztói igények alakulását, úgy az önkrmányzatknak is hangsúlyt kell fektetniük arra, hgy a laksk hangja véleménye és elvárásai kell id ben és kell súllyal elérjen hzzájuk. Tekintettel a laksság hetergén összetételére, valamint az önkrmányzat által nap mint nap meghztt döntések magas számára, els dlegesen meg kell határzni a partnerség elvárt és szükséges szintjét a különböz témák és döntéstípusk között. Míg döntések esetében megfelel, ha csupán tájékztatást kapnak a döntésr l, máskr fnts, hgy a döntés meghzatala el tt véleményt nyilváníthassanak az érintett államplgárk. Aznban amíg a többi partner esetében meghatárzható a bevnandó partnerek pnts köre (melyik szervezetet, melyik intézményt, melyik vállalkzást kell és érdemes beflyásánál és szakértelménél fgva bevnni), addig a laksság esetében nem lehet knkrét emberekre krlátzni a megkérdezettek körét. Biznys csprtk kijelölésér l is csak akkr beszélhetünk, ha a téma ezt nagyn knkrétan körbehatárlja (például egy utca felújítása els srban az tt lakókat érinti). Tehát a laksság bevnása a döntéshzatalba jóval összetettebb feladat, mint más partnerek esetében, hiszen jóval nagybb és kmplexebb kört kell adtt esetben megszólítani, és a véleményét figyelembe venni, ráadásul a véleményeknek más célcsprtknál alkalmaztt súlyzása a laksság esetében ritkán ldható meg bjektív szempntk mentén. A fenti nehézségek ellenére szem el tt tartva a demkrácia alapelveit elengedhetetlen a laksság bevnása a döntéshzatali flyamatkba. A XX. kerület lakssága 1996 óta flyamatsan csökken január 1-én Budapest lakónépessége 1 millió 705 ezer f vlt, 0,8%-kal kevesebb, mint az el z év azns id pntjában. Ehhez képest Pesterzsébet lakssága ugyanezen id szak alatt 2,5%-kal csökkent óta visznt a kerület lakónépessége közel állandónak mndható annak ellenére, hgy a kerületben több helyen flyik lakásteremt építkezés. 3 Budapest XX. kerületi laksság számának alakulása (év/f ) XX. kerület Frrás: Integrált Vársfejlesztési Stratégia 4 Frrás: Integrált Vársfejlesztési Stratégia

9 Budapest F várs XX. kerület Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba 9/15 Pesterzsébet lakssága nem csak csökken, hanem krösszetétele is kedvez tlen. Magas az id skrúak aránya, ami hsszabb távn a lélekszám csökkenését, a laksság elöregedését jelentheti. Emellett egyre növekszik az id sen egyedül él, a különböz testi, szellemi és szciális prblémákkal küzd emberek aránya, így n az igény az id sellátás iránt, amely a szciális segítségen túl egészségügyi, gndzási szlgáltatásk iránti igény növekedését is jelenti Más önkrmányzatk, térségi társulásk Ahgy a vállalatk is szrs kapcslatkat alakítanak ki egymás között, úgy az önkrmányzatk számára is haszns a más településekkel, önkrmányzatkkal való kapcslattartás. Biznys esetekben az önkrmányzat és önkrmányzat közötti együttm ködés kötelez jelleg és megkerülhetetlen (kistérség, megye, régió), máskr önkéntes alapú. A jgszabályi háttér értelmében az önkrmányzatnak segítenie, támgatnia kell a helyi kisebbségi önkrmányzatkat valamint a Gyermek és Ifjúsági Önkrmányzatt. Budapesti kerületi önkrmányzatk esetében szükséges az együttm ködés a F vársi Önkrmányzattal is, számára minden testületi el terjesztést tájékztatásul meg kell küldeni. A kötelez kapcslattartás keretein túl aznban célszer lyan együttm ködéseket is kialakítani, melyek mindkét fél hasznára válhatnak. Legyen szó, közös beruházáskról vagy két önkrmányzat határát érint fejlesztésekr l, esetleg valamely kisebbséget érint kulturális vagy egyéb témáról, mindenképpen praktikus az együttm ködés. Természetesen ezekhez az együttm ködések nem merülhetnek ki a közös finanszírzásban, ide tartzik a témát érint döntések véleményeztetése, egyeztetése a partner önkrmányzatkkal. A F várs és a kerületek esetében speciális együttm ködés alakult ki az agglmerációba tartzó településekkel. A F várs gazdasági ptenciálja, a kmplex közlekedési hálózata, valamint az infrastruktúrája kikényszeríti az együttm ködést és a közös gndlkdást, mivel a környez településekr l jelent s a F vársban dlgzó, napnta ingázó laksság aránya. A rendszerváltás óta a partnerség más önkrmányzatkkal nemzetközi szinten is értelmezett, száms település alakíttt ki testvérvársi kapcslatt, ami sk esetben a szakmai tapasztalatcsere mellett kulturális, ktatási kérdésekben kölcsönös együttm ködést is jelent. A XX. kerület aktív kapcslatt ápl száms önkrmányzattal, melyeket a következ csprtkba srlhatunk: Kisebbségi önkrmányzatk: a kerületben öt kisebbségi önkrmányzat m ködik, akik a hrvát, német, rma, örmény és blgár kisebbség érdeket képviselik. Ezek közül a német kisebbségi önkrmányzat a legaktívabb, van például lyan testvérvársi kapcslat (Frankfurttal), amely egy kisebbségi önkrmányzati kezdeményezésb l n tte ki magát. Szmszéds kerületek: a több kerületet érint vagy a kerület határán megvalósuló fejlesztések, beruházásk, esetlegesen felmerül prblémák esetén el frdul, hgy az érintett kerületek együttm ködnek. Jelenleg aznban két területen van csak igazán él kapcslat a szmszéds kerületekkel. Egyrészt a Nagyk rösi úti zajvéd fal építését Kispest Önkrmányzatával közösen végzi Pesterzsébet, másrészt a XX. kerület tagja a január végén létrejött Öt muskétás Délpesti Térség Fglalkztatási Paktumnak, melynek célja a munkahelyteremtés a prjekt célcsprtjai (tartósan munkanélküliek, hátránys helyzet ek, rmák, megváltztt munkaképesség ek, id sek, n k, vállalkzók, fiatalk) számára. F várs: amint azt fentebb már említettük, a F vársi Önkrmányzattal való kapcslatt, együttm ködést jgszabály alapzza meg. Ennek megfelel en a testületi el terjesztések megküldésre kerülnek a F vársi Önkrmányzat részére.

10 Budapest F várs XX. kerület Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba 10/15 Agglmeráció: a kerülettel a nagy frgalmú beköt utakn keresztül kapcslatban álló, a f vársn kívüli, ám ahhz közeli településekkel jelenleg nincs hivatals kapcslata a XX. kerületi önkrmányzatnak, csak a kerület német Kisebbségi Önkrmányzatának. A kisebbségi önkrmányzat 5 pest környéki településsel m ködik együtt a német nyelv óvdai és isklai ktatásában. A hivatals kapcslatk ellenére a kerület infrastruktúrája (uszda, jégcsarnk, német kéttannyelv gimnázium) vnzza az agglmerációt. Testvérvársk: Budapest XX. kerülete m köd külkapcslati hálózatt épített ki, száms testvérvársi kapcslatt ápl, melyek segítik a kerületet a tudás-átadásban és átvételben, s ily módn hzzájárulnak a település fejl déséhez. Testvérvársi kapcslata van a XX. kerületnek német (Frankfurt-am Main 10. kerülete), lasz (Olgiate Cmasc) és rmán (Székelykeresztúr, Bölön) településekkel. Ezen kívül Pesterzsébet er s m vészeti kapcslatkkal rendelkezik Bécs 20. kerületével, valamint cseretutakat szerveznek Helsinki vársával. Mindezeken túl jelenleg is tárgyalásk flynak egy lengyel településsel (Nwa Slupia) a testvérvársi kapcslatk kiépítésér l, valamint az örmény kisebbség részér l igény merült fel a Jerevánnal való szrsabb kapcslatk áplására is Rendvédelmi szervezetek A települési önkrmányzatknak kiemelt feladatuk és céljuk is a közbiztnság meg rzése. Aznban a közbiztnság feladatainak az ellátását jelent s részt nem az önkrmányzatk biztsítják, hanem a Rend rség, illetve a civil szervez désként létrejöv helyi plgár r szervezetek. Másfel l a laksság biztnságérzete, a közbiztnság megítélése leginkább az önkrmányzatn belül érzékelhet, közvetlen visszacsatláskat az önkrmányzat tud adni a rendvédelmi szervezetek felé. Ennél fgva elengedhetetlen, hgy az önkrmányzatnak szrs kapcslata alakuljn ki a Rend rség és plgár rség helyi szervezeteivel, rendszeres legyen az egyeztetés, a közös prgramk el készítése és végrehajtása. Az önkrmányzatk és a Rend rség között kétféle együttm ködésr l lehet beszélni: Kötelez feladatellátásból adódó együttm ködés: a szabálysértések esetében az Önkrmányzat jár el, aznban ezeknél az eljárásknál szükséges az együttm ködés a Rend rséggel. Nem kötelez feladatellátásból adódó együttm ködés: az utóbbi években egyre jelent sebb az igény arra, hgy a közbiztnság ne sz ken véve jelentse a Rend rség munkáját, hanem kapcslódjanak be a helyi szervezetek is. Ennek megfelel en az ktatási, szciális és egészségügyi intézmények a Rend rséggel és helyi plgár r szervezetekkel együtt prgramkat indítanak, nevel -megel z munkát végeznek. A kötelez és nem kötelez feladatk esetében a közbiztnság fenntartása, javítása nem m ködhet hatéknyan, ha ezek a szervezetek nem vesznek részt a kapcslódó döntéshzatalban, el készítésben, nincs közös egyeztetés a közrend biztsításának módjáról, kérdéseir l. A rendvédelem egy speciális eleme a katasztrófavédelem, ahl szintén flyamats együttm ködés szükséges az önkrmányzatk és az Országs Katasztrófavédelem szervezetei között. A XX. kerület Önkrmányzata skrét kapcslatt ápl a különböz rendvédelmi szervezetekkel. Az elmúlt évben például Pesterzsébet 20 millió frinttal támgatta a Rend rség munkáját, a támgatásból térfigyel kamerákat vásárltak, jutalmakat sztttak, valamint önkrmányzati lakáskra költöttek. Az önkrmányzatnak a kerületi Plgár rséggel együttm ködési megállapdása van, ezen kívül a hivatal alapító tagja a Pesterzsébet Közbiztnságáért Közalapítványnak, melynek célja a közrend és közlekedésbiztnság védelme, önkéntes t zl-

11 Budapest F várs XX. kerület Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba 11/15 tás, mentés, katasztrófa elhárítás 5 A különböz rendvédelmi szervezetek képvisel i az önkrmányzat Közbiztnsági és Környezetvédelmi Bizttságának állandó és meghívtt tagjai Közszlgáltatók Az önkrmányzatk jelent s szerepet töltenek be a közszlgáltatásk fejlesztésében (leginkább infrastruktúra fejlesztésben), a kapcslódó helyi szabályzás és rendeletalktás kialakításában. Az önkrmányzatk egyes közszlgáltatáskat közvetve maguk látnak el vállalkzásaikn keresztül, esetenként kncessziót értékesítenek, míg más esetekben együttm - ködnek a területi szlgáltatókkal. Jellemz en a közszlgáltatásk biztsításáhz jelent s infrastrukturális beruházásk is kapcslódnak, ezért a közszlgáltatókkal együttm ködve kell kijelölni és végrehajtani ezeket a fejlesztéseket. A f bb közszlgáltatásk a következ k: Víz- és csatrna szlgáltatás; Villams energia szlgáltatás; Gáz- és távh szlgáltatás; Kmmunális szlgáltatás; Közösségi közlekedés; Stb. Az együttm ködés és a partnerek bevnása a döntéshzatalba többféle frmában is jelentkezhet: Vnalas-, vezetékes infrastruktúra fejlesztése, támgatási frráskra pályázat benyújtása; Vnalas-, illetve vezetékes infrastruktúra engedélyezése; Közszlgáltatás beszerzése és szerz désmenedzsment (azkban az esetekben, amikr az önkrmányzat a kncessziót értékesíti); Közszlgáltatás megrendelése (amikr az önkrmányzat a közszlgáltatás vásárlója); Lakssági fejlesztések támgatása, krdinációja (panelprgram, vízközm társulás, stb.) Közszlgáltatáskhz kapcslódó tájékztatás, panaszkezelés. Összességében az önkrmányzatknak fnts feladata, hgy a közszlgáltatókkal lyan együttm ködést alakítsn ki, ami a közszlgáltatásk hzzáférését, a szlgáltatás színvnalának és zavartalanságának a biztsítását el segíti a laksság számára. A XX. kerület megfelel együttm ködést alakíttt ki a közszlgáltatókkal, a szükséges fejlesztések, engedélyezések esetében jó munkakapcslat alakult ki. A közszlgáltatásk m - ködtetése és fejlesztése a F várs és a kerületek munkamegsztásában a F várs feladata, aznban a kerületeknek van véleményezési és javaslattételi jguk. Jellemz prbléma, hgy a javaslatk, engedélyek átfutási ideje hsszadalmas a F várs esetében, ezért a fejlesztések lassan indulnak el, és skszri utánakérdezést igényel. A közszlgáltató társaságk között van lyan, ami a F várs tulajdnában áll, aznban ez nem könnyíti meg a kerület közvetlen együttm ködését a közszlgáltatókkal. 5 Frrás: Pesterzsébet Közbztnságáért Közalapítvány Alapító Okirata

12 Budapest F várs XX. kerület Partnerek intézményesített bevnása a döntéshzatalba 12/ Az önkrmányzat döntéshzatali flyamatai Miután kiválasztásra kerültek a döntéshzatalba bevnandó partnerek, fnts meghatárzni a bevnás mértékét és mikéntjét, azaz mely lépésben kívánja az önkrmányzat az együttm ködést er síteni a partnereivel: például még a döntés el készítése srán vagy csak közvetlenül a döntés jóváhagyása el tt, mit jelent pntsan a partner bevnása: az önkrmányzat javaslatt vár a partnert l vagy csak a meglév tervezet véleményezését, kötelez vagy pcinális a véleményezés lehet sége stb. Budapest F várs XX. kerületi Önkrmányzata esetében két alapvet döntéshzatali flyamatról beszélhetünk: testületi döntések (rendeletek, határzatk) és bizttsági döntések (határzatk) meghzatalának flyamata, melyek mindaználtal több pntn szrsan öszszefnódnak. A került döntéshzatali flyamatának legf bb szabályzója az Önkrmányzati Szabályzat (az Ügyrend 18. számú melléklete). A döntéshzatali flyamatkat hárm f részre szthatjuk, mely egyben a partnerek bevnásának különböz szintjeit is jelöli 6 : El készítés: a partnerek bevnásának els lehetséges és egyben legnagybb teret adó szakasza, mely az el terjesztés tervezet el készítését l annak Plgármesteri Titkárságra való megküldéséig tart. Magában fglalja a tervezet több szempntú ellen rzését és véleményezését. E pntn még akár kncepcinális kérdésekben is véleményt tudnak frmálni a partnerek, illetve javaslatt tenni az esetleges módsításkra. A fentiekb l adódóan az el készítés szakaszába abban az esetben érdemes bevnni egy adtt partneri kört, ha t le érdemi javaslatkat vár az önkrmányzat a kérdéses témában. E megldás lehet vé teszi, hgy az el terjesztés készítése srán valamennyi érdemi szempnt ismertetésre és megfntlásra kerüljön. Tárgyalás: az el terjesztések kisztásától a testületi tárgyalásig tartó szakasz, melyben a partnerek szerepe az el készítéshez visznyítva alacsnyabb aktivitást igényel. Az általuk benyújttt észrevételek els srban a testületi ülést megel z bizttsági ülésen kerülnek áttekintésre és megfntlásra. A partnerek e szakaszban adtt esetben megjelenhetnek a bizttsági ülés meghívtt résztvev jeként is. A partnerek bevnása itt is lehet vé teszi számukra az el terjesztés tartalmának beflyáslását, aznban az el készítéshez képest már csekélyebb mértékben. Kncepcinális szinten módsításra itt már nincs lehet ség. Közzététel: a megszületett döntés közzétételér l való gndskdást, az érintettek tájékztatását fglalja magában. A partnerek szerepe itt kett s: egyrészt részesei lehetnek a tájékztatás flyamatának (átvállalva biznys célcsprtk tájékztatási feladatainak egy részét vagy egészét), illetve k maguk is célcsprtjai lehetnek az infrmációközlésnek. A fentieknek megfelel en a közzétételi szakaszba abban az esetben érdemes bevnni egy partneri kört, ha érintettsége miatt mindenképpen tájékztatást kell kapnia 6 A két flyamatt az alábbiakban egységesen kezeljük. A legf bb eltérés a bizttsági és testületi döntések között, hgy míg a bizttsági határzatkat csak az adtt Bizttság tárgyalja, addig a testületi döntés a Képvisel -testület elé is kerül.

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS

BALASSAGYARMAT 2013. MÁRCIUS V Á R O S Ü Z E M E L T E T É S I N O N P R O F I T K F T H-2660 Balassagyarmat Mikszáth út 59 Pf. 48 : 35/301-377; 35/301-402; Telefn/Fax: 35/301-402 E-mail: bgyvarsuz@t-nline.hu Cégjegyzékszám: 12-09-002237

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS III. KÖTET ELFOGADVA A 207/2012.(IX.27) HATÁROZATTAL Megbízó Balatnalmádi Várs Önkrmányzata Keszey Jáns Plgármester 8220 Balatnalmádi, Széchenyi sétány

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei A nőkereskedelem, a prstitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarrszágn a szakmaközi együttműködés lehetőségei Szakmai fórumk, I II. Budapest, 2009. április-május Magyarrszági Női

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer koncepciója LOGO-VIR Rendszerkncepció Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer kncepciója 1/22 Alapadatk Dkumentum neve LOGO-VIR Rendszerkncepció Dkumentum aznsítója LVT-0001 Dkumentum

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II.

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II. A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II. KÉZIKÖNYV A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉHEZ Budapest, 2010. augusztus hó 1/152 A kézikönyvet készítették Pej Kálmán kl. építőmérnök vezetésével Bdr Ádám, gegráfus-közgazdász

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet

Hajdúszoboszló Város Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Local Agenda 21) kivonat. 4. Stratégia Melléklet Hajdúszbszló Várs Helyi Fenntartható Fejlıdési Terve (Lcal Agenda 21) kivnat 4. Stratégia Melléklet (Az adatgyőjtés lezárva: 2010. szeptember 1.) A TANULMÁNY KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZTVEVİ SZAKÉRTİK: Barabás

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Városliget ZRt. Múzeumliget Márka és identitás projekt

Városliget ZRt. Múzeumliget Márka és identitás projekt Vársliget ZRt. Múzeumliget Márka és identitás prjekt Budapest, 2014. szeptember 3. Xellum Tanácsadó és Szlgáltató Kft. 1056 Budapest, Október 6. u. 14. 1 Előzmények A Xellum Kft. (tvábbiakban Xellum) jelen

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MONOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarrszági Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Összetett problémák, összetett megoldások: A hajléktalan emberek integrációja a foglalkoztatás által Magyarországon

Összetett problémák, összetett megoldások: A hajléktalan emberek integrációja a foglalkoztatás által Magyarországon Összetett prblémák, összetett megldásk: A hajléktalan emberek integrációja a fglalkztatás által Magyarrszágn 2007. június 25. Készült a hajléktalanellátó szervezetek FEANTSA kérdőívére adtt válaszai alapján

Részletesebben

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ Fenntartható vársk a jövő nemzedék életterei Kézikönyv Stuttgart fenntartható vársfejlesztéséről Összefglaló jegyzet (készítette: dr. Hrnyánszky-Hittner Hanna) A szerző: Dr. Wlfgang Schuster

Részletesebben