Tájékoztató a 2008-as Vidékfejlesztési Roma Akadémiáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a 2008-as Vidékfejlesztési Roma Akadémiáról"

Átírás

1 Tájékoztató a 2008-as Vidékfejlesztési Roma Akadémiáról Az FVM-VKSZI RIPI október 8.-án hirdette meg a Vidékfejlesztési Roma Akadémián (VRA) való részvétel lehetőségét. A közzétett felhívás lejártát követően 66 szervezetet volt lehetősége a RIPI-nek felvenni. A felvételt nyert szervezetek jellemzői: A LEADER elv érvényesülése érdekében mind a 66 szervezet helyi, települési szinten dolgozik. 4 régió területéről jelentkeztek (Dél-Alföld: 6, Dél-Dunántúl: 21, Észak-Alföld: 17, Észak-Magyarország: 22); valamennyi LEADER Programban jogosult településről jelentkezett; a szervezetek összesen 21 LEADER Helyi Akciócsoport (HACS) területén működnek; 33-an tagjai valamely LEADER közösségnek; 3/5-ük a LEADER tervezés során került kapcsolatba a RIPI-vel, valamivel több, mint 2/5-üket a RIPI mentorok, koordinátorok vonták be a vidékfejlesztési folyamatba; 14 LHH besorolású kistérségből, összesen 36 szervezet nyert felvételt; a felvettek között 36 civil szervezet, 24 helyi CKÖ, 6 magánszemély volt; A VRA konkrét célja az volt, hogy a felvételt nyert szervezetek: - készítsenek helyi szintű fejlesztési tervet, - mérjék fel reálisan lehetőségeiket, erényeiket, gyengeségeiket, - dolgozzanak ki minél több fejlesztési projektötletet, - a fejlesztéspolitikai alapokra és a fő tendenciákra vonatkozó ismereteik bővüljenek (kiemelten a vidékfejlesztéshez és a LEADER -hez kapcsolódóan), - alakuljanak ki kapcsolataik a helyi fejlesztéspolitikai szereplőkkel (önkormányzatok, kistérségek, HVI, stb.), - kerüljenek kapcsolatba minél több helyi roma szervezettel, kezdődjön meg helyi szinten az együttműködés a roma szervezetek között,

2 A RIPI a hatékonyabb és rugalmasabb megvalósítás érdekében egy nagy tapasztalattal rendelkező képző, tanácsadó céget választott ki az Akadémia lebonyolításra. A döntések meghozatalába igyekezett bevonni a szervezeteket is, ennek érdekében a szervezetek egy részéből egy véleményező, javaslattételi joggal rendelkező 7 tagú Tanácsot alakított ki. A képzéssorozat október 21.-én kezdődött és december 14,-én ért véget. Az Akadémia által biztosított szolgáltatások: - 8 db1 napos képzés: o informatika o projekttervezés o ÚMVP, ÚMFT ismeretek, EU-s ismeretek, o költségvetés, civil források, helyi tervezés témában. - 3 db 2 napos tréning: o Üzleti kommunikáció, tárgyalástechnika o Konfliktuskezelés o Vezetési technikák témában. - pályázati információk nyújtása; - konzultáció, tanácsadás. A képzéseken 4-6 fős csoportokban, interaktív módon történt az ismeretek elsajátítása, az előadások gyakorlati feldolgozása. Az ismeretek hasznosulását 70 tesztkérdés totószerű megoldása segítette. Interneten, a szakértők, koordinátorok bevonásával folyamatos tanácsadásra volt lehetőség, emellett a képzés ideje alatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, Baranya, Szabolcs-Szatmár- Bereg, Heves, Tolna, megyékben a koordinátorok megbeszéléseket, egyeztetéseket szervezetek a tagok számára. Az LHH besorolású kistérségekben a RIPI szakmailag támogatta a szervezetek bevonását a programok összeállításába, levélben jelezte az adott kistérségi tanácsok elnökei felé a szervezetek együttműködési szándékát. A VRA néhány lényeges jellemzője:

3 - a képzés ingyenes volt, nem kellett a résztvevőknek fizetni, de nem kaptak ösztöndíjat, támogatást sem, - utazási költségtérítést azok kaptak, akik vállalták, hogy legalább 2 VRA tagot elhoznak, és hazavisznek, illetve a képzés egész ideje alatt jelen vannak, - étkezést és kávét, a tréningeken szállás volt biztosított. ÉRTÉKELÉS A program értékelése során három dolgot szükséges részletesebben figyelembe venni. Rövid fejlesztési koncepció A VRA keretei között a RIPI és a koordinátorok, valamint a képzők segítségével 55 szervezet készítette el fejlesztési koncepcióját. A főbb elemek: - helyzetértékelés, - megvalósított, tervezett projektek, - erőforrások számbavétele, Vizsga A VRA tagjai két vizsgafeladatot kaptak, 55-en teljesítették a vizsgakövetelményeket. A vizsga első része egy, a képzéseken elhangzottakra épülő írásbeli dolgozat volt, amelyen maximálisan 82 pontot lehetett elérni. Az átlagos pontszám 51 volt, ami 61% os átlagot jelent. A legmagasabb pontszám 73 volt, a legalacsonyabb an teljesítettek 75% felett, és 11-en 50% alatt. Vizsga eredmények 15% 16% megfelelt jól megfelelt kiválóan megfelelt 69%

4 - 331 projektötlet készült el, - 55 fejlesztési koncepciót készítettek el a tagok (településük, szervezetük, a helyi közösségre vonatkozóan), - megindult a helyi együttműködés a tag roma szerezetek és helyi CKÖ-k között, - a szervezetek körülbelül 1/3-a jelezte, hogy érdemi kapcsolata alakult ki a települési önkormányzattal, a kistérséggel, vagy a LEADER közösség tagjaival (ennek főként Szabolcsban és Borsod megyében van jelentősége), - fejlesztéspolitikai ismereteik bővültek, - fejlesztéspolitikában járatos szakemberekkel kerültek kapcsolatba. A szervezetek 331 projektötletet fogalmaztak meg a képzésen megfogalmazott 331 projektötlet %-os megoszlása fejlesztési területenként 6; 2% 16; 5% 2; 1% 6; 2% 9; 3% 76; 22% 47; 14% 29; 9% 45; 14% 11; 3% 41; 12% 2; 1% 10; 3% 31; 9% oktatás egészségügy kultúra bűnmegelőzés szociális foglalkoztatás képzés településfejlesztés-vonalas infrastruktúra környezetvédelem gyermevédelem nemzetközi kapcsolatok sport érdekérvényestés szervezetfejlesztés

5 Az 55 szervezet 331 projektötletet fogalmazott meg 51 településre vonatkozóan. Ez azt jelenti, hogy 6,5 projektjavaslatot fogalmaztak meg településenként, egy-egy szervezet átlagosan 6 projektjavaslatot adott le. Érdekes, hogy a településfejlesztés, a szervezetfejlesztés szerepel a legnagyobb arányban a megfogalmazott ötletek tekintetében. A 47 szervezetfejlesztésre vonatkozó projektigény azt jelenti, hogy a szervezetek 90%-a valamilyen formában szükségesnek tartja kompetenciaerősítő programok megvalósítását. A foglalkoztatás ugyan a programok 9%-ban önálló célként lett megfogalmazva, de egy-két programot kivéve valamennyi tartalmaz foglalkoztatási elemet. A kifejezetten szociális jellegű, és az érdekérvényesítéshez kapcsolódó projekttervek aránya talán alacsonyabb, mint várható lett volna. Elvileg a projektötletek 65 %-a valósítható meg ÚMVP forrásokból. A projektek 2/3-a tartalmaz valamilyen infrastrukturális fejlesztést is. További jellemzők a megfogalmazott projektötletekről: között van a megvalósítás ideje, a legtöbb program között valósulna meg; a legnagyobb forrásigényű fejlesztés költsége millió Ft lenne; a többség megvalósítása mintegy MFT közötti forrást igényelne; 90%-a több szakterületet is érint: az ÚMVP mellett a legnagyobb arányban a regionális operatív programokon kívül a TIOP és a TÁMOP forrásainak elérését célozzák meg; o a projektek jelentős része az igényelt forrás nagysága miatt nem fér be az ÚMVP keretei közé; igen jelentős az olyan projektötletek száma, amelyek állami, vagy önkormányzati feladatok megvalósítását tartalmazzák (csatornázás, útépítés); Önrész, vagy olyan forrás, amelyből előfinanszírozás megoldható, nincs a szervezeteknek; Területi sajátosságok nem jellemzőek, nagyjából hasonló ötletek jelennek meg mindenhol; A fenntarthatóság nem elsődleges szempont, annak ellenére, hogy az egyik leggyakrabban használt igény, fogalom;

6 Néhány esetben nem fejlesztéspolitikai célok közé tartozó programokat, főként szociális helyzet javítását célzókat fogalmaztak meg (e körben a szociális bérlakás, szociális földprogram és a telepfelszámolás jellegű programok a leggyakoribbak). a megfogalmazott fejlestési területek %-os megoszlálásank változása a képzés során a képzés előtt megfogalmazott területek %-os megoszlása 5 0 oktatás egészségügy kultúra bűnmegelőzés szociális foglalkoztatás képzés település fejlesztés-vonalas környezetvédelem gyermevédelem nemzetközi kapcsolatok sport érdekérvényestés szervezetfejlesztés a képzésen megfogalmazott fejlesztési területek %-os megoszlása A képzések előtt megfogalmazott célok több ponton is módosultak. Jelentősebb mértékben hátraszorultak az oktatási, a szociális, a bűnmegelőzési programtervek. Ezzel együtt megnőtt a képzésekre, településfejlesztési célok megvalósítására az igény. a tervezett projektek forrásigénye (E FT-ban), településenként A projektek teljes forrásigénye mintegy 11 MRD Ft. ( Forint). Ez 51 településre vonatkozik, településenként átlagosan Ft igényt jelent. Ha az 55 szervezetre vonatkoztatjuk a forrásigényt, akkor Ft jut szervezetenként. Ugyan a fenti forrásigények 5 évre vonatkoznak, ez egyenletes eloszlás esetén Forintot jelentenek szervezetenként.

7 Az önrész, amely a 331 projekt esetében mintegy 1,8-2 Mrd Ft általában nem áll rendelkezésre. Összességében projekt esetében biztosított részben vagy egészében az önrész. Ezekben a projektekben a települési önkormányzatok (is) részt vesznek. Egyéb eredmények: A résztvevők a Vidékfejlesztési Roma Akadémia továbbfejlesztésével kapcsolatban is megfogalmazták javaslataikat. Ezek közül a legfontosabb a következő volt: A képzést, konzultációt a továbbiakban is szükségesnek tartják, és igénylik. Minden régióban volt 2-3 olyan szervezet, amellyel felvette a kapcsolatot az illetékes Kistérségi Fejlesztési Tanács és a jövőre vonatkozóan konzultációs lehetőséget biztosít számukra a kistérségi fejlesztési célok megvalósítása során. A helyi roma szervezetek között a képzéseken és a tréningen való közös részvétel együttműködéseket generált. A VRA támogatta az LHH kistérségek felzárkóztatását célzó tervezési munkálatokba is. A képzésen részt vevő szervezetek 124 projektjavaslatot fogalmaztak meg, ezeket egyfelől a kistérségi szinten igyekezetek beépíteni a tervdokumentációkba, másfelől a 124 projekt adatlapot átadta a RIPI az NFÜ illetékesei részére. Sajtómegjelenés Pénz-Vidék, Az MTV Agrár gazdasági műsora december :39

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII.

J E L E N T É S A 2008-2009. 1105/2007. (XII. 3. Konkrét észrevételek és javaslatok a beszámoló rendszerét követve kék szín jelöléssel (Mo-i Roma Parlament) (Piros jelöléssel a beszámolónak az észrevételek szempontjából lényeges részei.) J E L E N

Részletesebben

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84

A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) 2006. június 1/84 A foglalkoztatási célú civil szerezetek országos vizsgálata, 2006. május-június (zárójelentés) A FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ CIVIL SZERVEZETEK HELYZETÉNEK ORSZÁGOS VIZSGÁLATA (a kutatási program zárójelentése)

Részletesebben

REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS

REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS REGIONÁLIS KITEKINTÉSŰ STATISZTIKAI ÉS FORRÁSALLOKÁCIÓS ELEMZÉS BARANYA MEGYE KÉSZÍTETTE: DDRFÜ NONPROFIT KFT. 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 6 Módszertani megfontolások... 7 Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. december 20-i ülése 7. számú napirendi pontja Javaslat a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nkft. által készített Regionális

Részletesebben

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése

Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Debrecen civil szervezeteinek helyzetfelmérése és tematikus rendszerezése Készítette: Márkus Edina Ph.D. Készült A Dialógus Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Debrecenben című ÁROP-1.A.6-2013-2013-0014

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató

A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013. Nun András - igazgató A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Autonómia Alapítvány 2013 Nun András - igazgató Tartalom EU-s forrásokkal a romák integrációjáért...2 A programról... 2 Mi történt 2013-ban?...

Részletesebben

A LEADER Program hazai gyakorlatáról

A LEADER Program hazai gyakorlatáról 609 A LEADER Program hazai gyakorlatáról VARGA ESZTER Kulcsszavak: vidékfejlesztés, LEADER Program, helyi akciócsoport, alulról jövő (bottom-up) fejlesztés. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE *

AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 HUTKAI ZSUZSANNA AZ UNIÓS TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYI HÁTTERE * A tanulmány célja, hogy áttekintést adjon

Részletesebben

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány -

A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere. - 4. háttértanulmány - A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek hálózatának tevékenységrendszere - 4. háttértanulmány - 1 Szerzők: Prókai Orsolya szakmai vezető Erdős Judit Szerepi Anna Erika A háttértanulmány a TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001

Részletesebben

Az EU 6. keretprogramjában való

Az EU 6. keretprogramjában való 2. fejezet Az EU 6. keretprogramjában való magyar részvétel támogatása 2.1. Bekapcsolódás az EU 6. kutatás-fejlesztési keretprogramjába (EUB) 2.1.1. Cél A pályázat célja, hogy állami eszközökkel is elősegítse

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek a regionális kutatások periodikus kiadványa, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az Észak-magyarországi Regionális

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

3. A munkahelyteremtés új útja a Dél-Dunántúlon A Sorsfordító sorsformáló munkaerő-piaci program

3. A munkahelyteremtés új útja a Dél-Dunántúlon A Sorsfordító sorsformáló munkaerő-piaci program 3. A munkahelyteremtés új útja a Dél-Dunántúlon A Sorsfordító sorsformáló munkaerő-piaci program Kabai Gergely Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt időszakban a társadalom gazdasági és szociális állapotában

Részletesebben

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány

Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Híd a forráshoz civil szervezetek pályázati forráshoz való hozzáférését elősegítő kiadvány Felelős kiadó: Együtt a Munkaerőpiac Fejlesztéséért Alapítvány 1021 Budapest, Budakeszi út 77. III/8. Telefon:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében A fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.A-12/1. 1 Tartalom A. A támogatás célja,

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére

J E L E N T É S. a Kormány részére TERVEZET- A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szám: 17.041-1/2007-SZMM J E L E N T É S a Kormány részére a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról

Részletesebben

LEADER Zöld Könyv TERVEZET

LEADER Zöld Könyv TERVEZET Készítette: A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából a Magyarországi LEADER Központ Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület 2007. január A Zöld Könyv tervezete a 2007-2013 pénzügyi

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 1 TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS PÉNZÜGYI FORRÁSOK IFJÚSÁGI PROJEKTEK TÁMOGATÁSÁRA 2 TARTALOM A. A TÁMOGATÁSOK LEHÍVÁSÁRÓL ÁLTALÁNOSAN

Részletesebben

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ JA

A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ JA A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG ÖKOTURISZTIKAI KONCEPCIÓ JÁNAK RÖVID JA A SÁRVÍZ KISTÉRSÉG RÖVID BEMUTATÁSA A Sárvíz Kistérséget Fejér megye tíz községe - Aba, Cece, Csõsz, Káloz, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Sáregres,

Részletesebben

A vidékfejlesztés helyi térségei (LEADER térségek)

A vidékfejlesztés helyi térségei (LEADER térségek) 2009/103 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 103. szám 2009. július 16. A vidékfejlesztés helyi térségei (LEADER térségek) A tartalomból 1 Bevezetõ 1 A LEADER programok

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Civil Szervezetek Stratégiája. (Kérdőívek feldolgozásának eredménye)

Mosonmagyaróvári Civil Szervezetek Stratégiája. (Kérdőívek feldolgozásának eredménye) Mosonmagyaróvári Civil Szervezetek Stratégiája (Kérdőívek feldolgozásának eredménye) A Mosonmagyaróvári civil szervezetek számára szeptember közepén került kiküldésre egy kérdőív, amely az elkészítendő

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Hazai és EU-s pályázatok előkészítése, írása, elszámolásával kapcsolatos ismeretek Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti Civil Alapprogram

Részletesebben

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar

Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar AZ ORSZÁGOS TRANZITFOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET TÁMOP 5.3.1 PROJEKTJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CÉLCSOPORT TOBORZÁSI-, ÉS KIVÁLASZTÁSI

Részletesebben

Kiss Attila, Bod Eszter, Dezsériné dr. Major Mária, Ilyés Mihály, Knáb Magdolna

Kiss Attila, Bod Eszter, Dezsériné dr. Major Mária, Ilyés Mihály, Knáb Magdolna Kiss Attila, Bod Eszter, Dezsériné dr. Major Mária, Ilyés Mihály, Knáb Magdolna A feldolgozóipari, építőipari, kereskedelmi és szolgáltató mikrovállalkozások részére indított állami finanszírozású (felnőtt)képzési

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011.

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. ADOMÁNYOZÁS KUTATÁS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ VÁLLALATI INTERJÚK AZ ADOMÁNYOZÁSRÓL NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2011. SZEPTEMBER A KUTATÁS A BATORY FOUNDATION TÁMOGATÁSÁVAL VALÓSULT

Részletesebben

A Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek vidékfejlesztési terveinek stratégiai irányvonala

A Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek vidékfejlesztési terveinek stratégiai irányvonala 2010. A Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek vidékfejlesztési terveinek stratégiai irányvonala A Szentlőrinci és Szigetvári kistérségek vidékfejlesztési terveinek stratégiai irányvonala a 2014 a 2014

Részletesebben