15. ÉNEK-ZENE. 2. Beszédgyakorlatok Cél: a levegő helyes felhasználása, beosztása, precíz artikuláció.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "15. ÉNEK-ZENE. 2. Beszédgyakorlatok Cél: a levegő helyes felhasználása, beosztása, precíz artikuláció."

Átírás

1 15. ÉNEK-ZENE N. Békés Gyöngyi: Csak tiszta forrásból A cím Bartók Béla Cantata Profana művének befejező gondolata. A forrás szó jelentése: a földből természetes úton előtörő víz. A hangsúly a természetes szón van, hiszen Bartók tiszta forráson az ősi, érintetlen népzenét értette, s ezt tartotta mindenek fölötti értéknek. A tiszta forrás környezetünk szépségeinek védelmére és megbecsülésére is utal. A természet és az ember kapcsolata az őskorig vezethető vissza. A hangszerek az őskorban természetes anyagokból készültek: fából, kőből, bőrből, állati csontokból. Több régészeti lelet árulkodik erről, pl. az istállós-kői barlangban talált háromlyukú furulya, a Deszna folyó völgyében talált kilenc csonthangszer (egész csontzenekar), a Jánoshidán előkerült madársíp, a Zengővárkony határában lelt kőlapok (fonolitharangok), Kínában fellelt fémlapocskákból álló zengő harangocskák. Az ókorból jól ismert lantok, furulyák, sípok, s az aquincumi víziorgona szintén a természet és az ember kapcsolatának ékes bizonyítéka. Mi, az ének-zenét tanítók abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a sokoldalú személyiségfejlesztés minden tanóránkon sőt órákon kívüli tevékenységeinkben is megnyilvánul (karének, hangverseny- és operalátogatás stb.). Óráinkon az ismeretátadás mellett a daltanítás, a zenehallgatás, a készségfejlesztés színes palettáján ott a nevelés ezernyi lehetősége. Régi törekvés, hogy munkánk során megvalósuljon az a komplex oktató-nevelő munka, mely jelenti az irodalom, az anyanyelv, az idegen nyelv, a történelem, a matematika, a technika, a rajz, a művészettörténet stb. kapcsolódását az ének-zene órákon. Jelen van az esztétikai nevelés mellett az értelmi, az érzelmi, az erkölcsi, a környezeti stb. nevelés is. Ez azt jelenti tehát, hogy egy-egy órán kapcsolódhat a témához az irodalom, a nyelvtan, a történelem, a környezetismeret, a matematika, a testnevelés, a technika, a művészettörténet, a rajz, a film, a tánc, a médiaismeret, vagy az informatika, megvalósítva ezzel az értelmi, az érzelmi, az esztétikai, az erkölcsi, a környezeti stb. nevelés egységét. 1. Légzőgyakorlatok Ezek elengedhetetlenek az óra elején: staccato, legato, rezonanciás gyakorlatokhoz. Cél: friss, tiszta levegő jusson a tüdőbe, helyes légzéstechnika alkalmazása. Beszélgetés ezek fontos szerepéről, s az orr szűrő funkciójáról. 2. Beszédgyakorlatok Cél: a levegő helyes felhasználása, beosztása, precíz artikuláció. Pl.: A falu alatt folyik a folyó. (Montágh Imre: Mondd ki szépen! c. könyvéből). Téma lehet: a folyó tisztasága, védelme, a falu, a levegője, a lakói élete stb. Mondókák: Süss fel nap!, Csigabiga gyere ki!, Bújj, bújj zöld ág!, Hinta-palinta. Téma lehet: a Nap és szerepe, az állatok, a zöld növényzet védelme, szerepe az életünkben. Ezek a mondókák gyermek dalosjátékok is egyben, így a nevelés a legegyszerűbben játék közben szinte észrevétlenül történik. 3. Állatutánzó mozdulatok, hangok Pl.: csibe, tyúk, liba, kacsa, disznó, madárhangok, stb. Beszélgetés az állatok védelméről, kapcsolódás az erdei iskolák munkájához.

2 4. Időjárást utánzó mozdulatok, hangok Pl.: Csepereg az eső. Esik az eső. Villámlik. Dörög az ég. Szél fúj, szellő lengedez stb. Beszélgetés az időjárási jelenségekről., vízről, savas esőről, természeti katasztrófákról stb. 5. Hangképző gyakorlatok Szellő lengedez s m d d d Esik a hó m r r d Pereg a falevél m r d m r d Beborult az ég d r m r d Rekkenő a hőség d m s m r d Csepereg a, csepereg a víz d r m f s f m r d Kék az ég Z d r d Fújdogál a szél d f m r d Rügyeznek a fák s s m s d Itt a szép tavasz l s m r d Minden gyakorlathoz lehet néhány kérdés. Mi jut eszedbe róla? Miért énekeljük ezt a gyakorlatot? Miért fontos, hogy beszéljünk róla? Néhány információ kísérje az időjárásról, a levegőről, állatról, növényről, azok védelméről, fontosságáról. Alkalmazható néhány kép a felismeréshez, az illusztrációhoz. Jó hangulatot lehet teremteni ezekkel a gyakorlatokkal, sőt ők is találhatnak ki önállóan témába illő szöveges gyakorlatokat. Cél: Oldott, közvetlen hangulat teremtése, mozgással, képi megjelenítéssel, tudatosan beleágyazva a környezeti nevelést is. 6. Gyermekjátékok, gyermekdalok, magyar népdalok, virágénekek tanítása A gyermekjátékok és népdalok tanításakor számtalan lehetőségünk van, hogy környezetünkkel is törődjünk. Felismertethetjük a természet csodálatos voltát és felhívhatjuk a figyelmet a környezeti veszélyekre. Sok népdal kezdődik természeti képpel, így közvetlenül is módot ad arra, hogy környezetünkről beszélgessünk. a) Növények Erdő Gyümölcs Virág Zöld erdőben a tücsök Erdő, erdő de magos a teteje Erdő, erdő, erdő Akkor szép az erdő Mély erdőn Hull a szilva Érik a szőlő Ettem szőlőt Ősszel érik babám Badacsonyi szőlőhegyen Hej, tulipán Hej, rozmaring Ej, haj gyöngyvirág Dalcsokor összeállítás az erdőről: Közösen ellenőrizzük, ki hány dalt talált az erdőről. Aztán elénekeljük. Beszélgetés: Mit tudsz az erdőről? Miért és hogyan vigyázzunk rá? Milyen módon védhetjük? Gyűjtőmunka: Képek az erdőről, erdőgazdaságról, erdőirtásról stb.

3 Játék: Bújj, bújj zöld ág. Előkészítése: Kirándulni megyünk. Hunyd be a szemed! Képzeld el! Kerek erdő, fák, madarak. Közben mutasd a madarak mozgását, utánozd a hangjukat, imitáld a fák levelének susogását! Itt a tisztás! Letelepedünk. A beszélgetést, játék követi. Virágének: Ej, haj gyöngyvirág Táblán képek vagy színes rajzok. (Kis növényhatározó, Gyógynövényes könyv.) Felismered-e a képek alapján a növényt? Ha igen, olvassuk el, mit kell tudni róla? Mire használják? Hogy néz ki? Miért fontos az életünkben? Mi a feladatunk a védelmükben? Ha nem ismerik fel a növényt, eléneklem a dalt. Milyen növényről énekeltem? Keressük meg a táblán kitett képek között! Továbbiakban, ahogy az imént leírtam. Ezután következhet a dal tanítása, szövegének értelmezése stb. b) Állatvilág Gólya, gólya Hová mégy te kis nyulacska? Hol jártál báránykám? A part alatt Húsvét előtt a Hová mégy te kis nyulacska? c. dal tanítása: Előkészítés: Néhány gyereket beavatok. Utánozzanak különböző háziállatot! Egy gyerek azonban a gorillát. Fel kell ismerni a házi állatokat és a kakukktojást. Ezután jöhet a nyuszis játék: Nyuszi ül a fűben, majd az új dal tanítása és imitációs játéka. c) Víz, időjárás, évszakok Gyermekdalok: Hinta-palinta Én kis kertet Kis kacsa fürdik Népdalok: Széles a Duna Hej, Dunáról Által mennék Ó, mely sok hal Süss fel nap Fehér liliomszál Hull a hó Tisza partján Felülről fúj Tavaszi szél A tokaji szőlőhegyen Egészítsük ki a dalcímeket, s beszéljük meg: melyik milyen vízhez kapcsolódik. Széles a., Hej, fúj a szél, Által mennék én a., Ó, mely sok hal terem az nagy.. parton van egy malom Illusztráció: Vivaldi: Négy évszak, Tavasz I. tétel Melyik évszak? Rajzold le a jellemzőit! Rajzold le a színeit! Milyen hangszerekkel fejeznéd ki és miért? Éneklés: Tavaszi szél. Beszélgetés: árvizek, árvízvédelem stb. d) Domborzat Amott a domboldalon Ha felmegyek Hegyek, völgyek Én a hegyre

4 Szükséges a térkép. A domborzat színei. Táblán színes rajz ábrázolja a hegyet, a dombot, a völgyet. Ismerd fel! Keress a környékünkön! Beszélgetés: kirándulásról, túrázásról, növénygyűjtésről, védett területekről, nemzeti parkokról, védett növényekről. Milyen dalok jutnak eszedbe ehhez a témához? Hogyan mutatja a dal dallamvonala a felszíni formát? e) Jeles napok Mostan kinyílt Zöld erdőben (locsolóvers) A locsolóvers aktualitása a Húsvét. Előzetes feladat: locsolóversek gyűjtése. Fontos az értékelés. A Zöld erdőben megtanulása után a ritmus eltapsolása. Beszélgetés a tavaszról, a természet újjáéledéséről, a növények szeretetéről és a népszokásról. 7. Más népek dalai Zöld levél (román nd.) Zöldellt a rózsafa (lengyel nd.) Fa fölött (szlovák nd.) A patak partján (orosz nd.) Hej, Ilona (horvát nd.) Elszállt a tél (német dal) Milyen természeti képek vannak más népek népdalaiban? Mások, mint a mieink? Csoportosítási feladat: Dalkártyák a táblán: Mi a közös bennük? Zöld levél Csipkefa bimbója Érik a szőlő Erdő, erdő Fa fölött Odakünn az erdőn 8) Műdalok világa Trubadúrdallam: Ha mégis jő Reneszánsz: Már hajnalórán Kék ibolyácska Mozart: Jöjj, drága május Schubert: A pisztráng 1... d d m s d s m d f f f s f m 2. s s s l l s f m r r Pusztai rózsa Nézd, mily zöld a rét Zöldül már a rét Schumann: Ó, jöjj, köszöntlek Bárdos: Rétrehívó 3. s m d d t, t, t, r t, d t, d r d 4.. s, d d m m d s, s, s, s, r d t, l, s, Dúdolás után ismerd fel, hányas számú részletet hallod! Kiknek a dalai? Mit tudsz róluk? Mi kapcsolja őket a természethez? (Zöld erdő, tiszta hegyi patak, selymes fű, friss levegő.) Válogass párokat témák szerint a kiosztott, cédulákról! Lehet csoportmunka része is. ERDŐ RÉT VIRÁG ÁLLAT VÍZ Zöld levél Rétrehívó Zöldül már Zöldellt a rózsafa Pusztai rózsa Pisztráng Pisztráng (Csermely)

5 9. Vers és ritmus Sok vers előkerül az órákon, főként a ritmusa miatt. Számtalan ritmusjáték kapcsolódhat hozzá. Kísérhetjük saját, természetes anyagokból készült ritmushangszerekkel. (A hangszerek készülhetnek: bőrből, fából, csontból, otthon talált eszközök segítségével nádból, fémből stb.) Weöres Sándor: Galagonya Weöres Sándor: A tündér Garai Gábor: Tücsök-dal Beney Zsuzsa: Mese Feladat: a Galagonya c. verssel az éles és a nyújtott ritmus felismerése, gyakorlása. 4/4.. Ő-szi éj-jel iz-zik a ga-la-go-nya, iz-zik a ga-la-go-nya ru-há-ja 10. Zenehallgatás Bartók: Gyermekeknek Liszt Ferenc: Erdőzsongás Kodály Zoltán: Esti dal Bartók Béla: Este a székelyeknél Muszorgszkij: Egy éj a kopár hegyen Schubert dalok Saint-Saens: Állatok farsangja Vivaldi: A négy évszak Haydn: Évszakok Bartók Béla: Tavasz Händel: Vízizene Debussy: A tenger Smetana: Moldva Strauss: Kék Duna keringő Zenei nevelésünk egyik fő része a zenehallgatás. Célunk, hogy a zenét élvezettel, szívesen hallgassa a gyermek, hogy felismerje benne, ami szép, ismerje a művek zeneszerzőjét is. Mindegyik művel kapcsolatban lehet beszélgetni környezeti kérdésekről. 11. Többszólamúság Kodály Zoltán: Zöld erdőben Kodály Zoltán: Mély erdőn Schubert: Nincs hó, se jég Schubert: Zöldül már a rét *** Talán sokan azt gondolják: minek még ez is az ének-zene órán, úgyis olyan kevés az idő. Mi azonban azt gondoljuk, hogy minél többen, minél több oldalról erősítjük tanulóinkban a környezet iránti szeretet igényét, annál inkább odafigyelnek rá, és hisznek abban, hogy ha teszünk is érte, az életünk szebb, tartalmasabb, egészségesebb lesz.

Kell egy csapat - A pálya széle

Kell egy csapat - A pálya széle IV.2.9. MŰVÉSZETEK MŰVELTSÉGI TERÜLET BEVEZETÉS A sportiskolai kerettantervben a művészeteket megjelenítő tantárgyak funkciója kettős. Biztosítani szeretnénk azt, hogy a sportiskolában tanulmányait folytató

Részletesebben

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához

Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV. A mi világunk 1. tanításához Dr. Mester Miklósné érdemes tankönyvíró KÉZIKÖNYV A mi világunk 1. tanításához DR. MESTER MIKLÓSNÉ a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2005-ben elnyerte az Érdemes tankönyvíró kitüntető címet Szerkesztette

Részletesebben

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

Művészetek - ének-zene helyi tanterv 11-12. évfolyam. Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa

Művészetek - ének-zene helyi tanterv 11-12. évfolyam. Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa Művészetek - ének-zene helyi tanterv 11-12. évfolyam Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa Az ének-zene tantárgy a 11-12. évfolyamon a Nemzeti alaptantervben meghatározott fejlesztési területek, nevelési

Részletesebben

Csóri kanász a dombon játszik a botjával

Csóri kanász a dombon játszik a botjával Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELÉVEL, A NÉPRAJZI MÚZEUMMAL KIALAKÍTOTT KÖZÖS HAGYOMÁNYŐRZŐ PROGRAM. Csóri

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY PROJEKT GYŰJTEMÉNY A KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉS MEGSZERETTETÉSE TÉMAKÖRBEN. - Innováció - Készítette: Horváth Jánosné Madarászné Bognár Tímea Aranykapu Óvoda Jánossomorja 2010. 1 A projekt gyűjtemény

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció. Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 1 TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció Komplex fejlesztést célzó projektek, tervek készítése, megvalósítása Madarak 2010 Készítette: Schultzné Páncsics Mária Rapcsák Józsefné 2 TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0162

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas OM:027803 Pedagógiai Program Nevelési Program 2013. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...4 I. AZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA...5 1. BEVEZETÉS...5

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20

ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 ÉS ÍME, ÉN VELETEK VAGYOK MINDENNAP A VILÁG VÉGEZETÉIG Mt 28,20 " Embernek lenni, Csak embernek, semmi egyébnek, De annak egésznek, épnek, Föld szülte földnek, És Isten lehelte szépnek!" (Sík Sándor) "

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/2 június Tartalom Költészet és zene 100 éve született Weöres Sándor dr. Szabó Szabolcs..........................................

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK ELSŐ FÉLÉV Módszertani ajánlások Tankönyv első kötet Összehasonlítások Kompetenciák, fejlesztési feladatok:

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint

ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam emelt szint A zenei nevelés általános és legfőbb célja az érzelmi, értelmi és jellemnevelés, az igényes zene felmutatása és megszerettetése, kulcsot adva a tanulóknak az éneklésen,

Részletesebben

Kommunikációs készséget fejlesztő feladatok, játékok

Kommunikációs készséget fejlesztő feladatok, játékok Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan

Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan Ha nyitott szemmel járunk az utcán, számtalan üzenet vár ránk. Hány szent szobra áll a munkahelyünk és az otthonunk között? Mind minket néz, mind ránk szeretne figyelni, mind felajánlkozik segítségül.

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

Márton nap. Jeles nap az óvodában

Márton nap. Jeles nap az óvodában Márton nap Jeles nap az óvodában Projekt feladatterve Projekt témája: Márton nap Időkeret: 1 hét Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés kritériuma Szükséges eszközök időkeret Szervezeti

Részletesebben

Anyanyelv, te drága kincs! Kazinczy Ferenc - Nyelvében él a nemzet

Anyanyelv, te drága kincs! Kazinczy Ferenc - Nyelvében él a nemzet Anyanyelv, te drága kincs! Kazinczy Ferenc - Nyelvében él a nemzet Minden népnek, törzsnek, nemzetnek, csoportnak, mely azonos szokásokat, kultúrát, nyelvet vall sajátjának, csak akkor van tartós jövője,

Részletesebben

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011 SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA VI. Skanzen füzetek év-kör-kép Ünnepek és hétköznapok Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK VI. ÉV-KÖR-KÉP Ünnepek és hétköznapok Szöveg: dr. Csonka-Takács

Részletesebben

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása

Mi azonban új eget és új földet várunk. A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása Várunk Mi azonban új eget és új földet várunk A Budavári Főtemplom közösségének lapja 2012. A Szent Kereszt felmagasztalása A hit kapuja, amely bevezet minket az Istennel való életközösségre és lehetővé

Részletesebben

MÚZEUMI ÓRA. Cím: HÁT EZ MEG MI?

MÚZEUMI ÓRA. Cím: HÁT EZ MEG MI? MÚZEUMI ÓRA Cím: HÁT EZ MEG MI? 6 ALKALOM + ismétlés Időtartam: 45 perc/alkalom Helyszín: Új Magyar Képtár, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár Korosztály: 10-14 év Minimális létszám: 20 fő Foglalkozás

Részletesebben

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY

CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY Egresits Ferenc CSALÁD, LÉGY, AMI VAGY A Szent Istváni példa Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga, Ki voltál valaha országunk istápja? Olvassuk, naponta a Győr-Bácsai Szent István király plébánia templom

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Diafilmvetítésünk az állatokról szólt. A Városi Múzeumban foglalkozáson vettünk részt, mely a cserkészetről, s természeti értékeinkről szólt.

Diafilmvetítésünk az állatokról szólt. A Városi Múzeumban foglalkozáson vettünk részt, mely a cserkészetről, s természeti értékeinkről szólt. Február Maskarások, bolondok, Rázzátok a kolompot, Takarodjon el a tél, Örvendezzen aki él. (Sarkady Sándor) Ez a hónap a farsangi szokások jegyében telt. Verseket, dalokat, meséket tanultak osztályunk

Részletesebben

LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA!

LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA! TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben LÉPJ BE VELEM A KÖNYVTÁR VILÁGÁBA! PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓ: PÁLYÁZAT CÍME: INNOVÁCIÓ CÍME: KÉSZÍTETTÉK: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123

Részletesebben

Bors Éva Mély kútba tekinték Népi táncos gyermekjátékok

Bors Éva Mély kútba tekinték Népi táncos gyermekjátékok Bors Éva Mély kútba tekinték Népi táncos gyermekjátékok 1 Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR program Kultúra národnostných menšín 2008 Kottagrafika: Huszár Katalin 2 ISBN 80 89001

Részletesebben