Szerző: dr. Sepsi Enikő és dr. Soós Krisztina Lektor: Hidasi Judit TÁMOP A/1-11/ INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerző: dr. Sepsi Enikő és dr. Soós Krisztina Lektor: Hidasi Judit TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0091 INFORMÁCIÓ - TUDÁS ÉRVÉNYESÜLÉS"

Átírás

1 Nemzetközi kommunikáció I. Nemzetközi szervezetek, intézmények Szerző: dr. Sepsi Enikő és dr. Soós Krisztina Lektor: Hidasi Judit

2 Bevezető Ebben az elektronikus tananyagban ön megismerkedhet a nemzetközi szervezetek és intézmények világával, egyrészt az EU-val mint szupranacionális (államok feletti) szervezettel, másrészt az IGO-kkal (kormányközi szervezetekkel), harmadrészt a nemzetközi egyházi szervezetekkel és kapcsolatokkal, valamint az INGO-kkal (nem kormányközi nemzetközi szervezetek). A mára állandósult nemzetközi szervezetek és intézményeik létrejötte a nemzetállamok kialakulásához köthető, amelynek folyamata a 19. századra nyúlik vissza. Az 1. világháború után felgyorsult fejlődésük, egyre gyarapodtak, rendszerbe szerveződtek, jelentőségük pedig megnövekedett. A nemzetközi szervezetek az államközi együttműködés olyan formái, amelyek nemzetközi szerződéssel jönnek létre, állandó szervezeti struktúrával, valamint nemzetközi jogalanyisággal rendelkeznek. A nemzetközi szervezetek klasszifikációja különböző szempontok alapján történhet. Céljaik és funkcióik alapján beszélhetünk egyetemes és zárt szervezetekről. Az egyetemes szervezetek tagsága, feladatköre, felelőssége az egész világra kiterjed. Az egyik legjelentősebb egyetemes nemzetközi szervezet az ENSZ.

3 Bevezető A zárt szervezetek nem kívánnak univerzális jelleget ölteni. Tagfelvételük során különböző speciális szempontokat (pl. gazdasági, politikai, stb.) vesznek figyelembe. A zárt szervezetek tovább bonthatók regionális szervezetekre (pl. Arab Államok Ligája), partikuláris szervezetekre (pl. NATO), vagy speciális zárt szervezetekre (pl. OPEC). A nemzetközi szervezetek között speciális helyet foglal el az Európai Unió, mivel ez a világ pillanatnyilag legintegráltabb nemzetközi gazdasági közössége. Az EU nemcsak egy kormányközi megállapodás a tagállamok között, hanem annál több: a tagállamok szuverenitásuk egy részét is átruházták az EU-ra, anélkül azonban, hogy egyetlen állammá alakultak volna. Az elektronikus tananyag e fejezetében Ön megismerkedhet az európai integráció történetével, az Európai Unió létrejöttének hátterével, valamint az EU intézményrendszerének alapvető jellemzőivel, az egyes intézmények felépítésével és feladatkörével. Átfogó képet kaphat az Unió működéséről, és a tagállamok életében betöltött szerepéről. Mielőtt azonban belekezdene e tananyagrész elsajátításába, elevenítse fel ismereteit a második világháború után Európán belül kialakult viszonyokkal és a világgazdasági helyzettel kapcsolatban!

4 Tartalom Első rész: Az EU és intézményei. Az Európai integráció története Második rész: Az EU jelképei Harmadik rész: Az EU bővítése Negyedik rész: Az Európai Parlament Ötödik rész: Az Európai Bizottság Hatodik rész: Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa Hetedik rész: Az EU további intézményei Nyolcadik rész: Az IGO-k (international gouvernemental organizations) Kilencedik rész: Nemzetközi egyházi kapcsolatok és az INGO-k

5 Első rész Az EU és intézményei. Az Európai integráció története

6 1. 1 Az integráció fogalma, célja és a gazdasági integráció fokozatai Fogalma A gazdasági integráció különböző fejlődési szakaszaiban az egyes országok piacai között fennálló korlátok folyamatos lebontása zajlik. (Balassa Béla, 1960-as évek) Az integráció célja: gazdasági jólét; demokrácia, szabadság, béke, biztonság; a személyes kibontakozás biztosítása; az élet minőségének javítása. A gazdasági integráció fokozatai: elsőbbségi kereskedelemi zóna (preferential trading area); szabadkereskedelmi zóna (free trade area); vámunió (customs union); közös piac (common market); gazdasági és monetáris unió (economic and monetary union); teljes gazdasági integráció (complete economic integration).

7 1.2 Az integráció története Az integrációs gondolat XVI. század: Rotterdami Erasmus ( ): az európai államok közötti ellentétek fő forrása a műveltség, az intelligencia és a civilizáció alacsony foka; a fejlődés nyomán a kultúra és a civilizáció egysége révén létrejöhet az Európai Egységes Államok. XIX. század: Victor Hugo ( ): ugyanezt az elnevezést használja a XIX. század közepén. Az első világháború után: Richard Coudenhove-Kalergi, ( ): a páneurópai eszme megfogalmazója, 1923-ban megjelent Páneurópa című könyve, mely megalapozta a Páneurópai mozgalom alapjait és eszmeiségét. Célja egy olyan európai közösség létrehozása volt, mely politikai és gazdasági érdekközösségként megakadályozhatja egy újabb világháború kirobbanását.

8 1.2.2 Második világháború után kialakult helyzet Európa kettészakadása; kelet-közép-európai országok politikai rendszerének átalakítása szovjet mintára (egypártrendszer); Nyugat-Európa: angol-francia érdekellentét Németország jövőjével kapcsolatban; USA támogatja a nyugat-európai integrációt a Szovjetunióval szembeni konfrontációban; nemzetközi szervezetek megalakulása: ENSZ, Európai Gazdasági Együttműködés Szervezete, Európa Tanács stb.

9 1.2.3 Főbb állomások az EU történetében a) A Római Szerződésekig Churchill zürichi beszédében az Európai Egyesült Államok létrehozását javasolja a Benelux vámunióról szóló szerződés hatálybalépése a NATO létrehozása (az USA és a nyugat-európai államok részvételével) az Európa Tanács megalapítása (Londonban) Robert Schuman francia külügyminiszter Franciaország és Nyugat- Németország között politikai együttműködést kezdeményez (a francia és a német szén- és acélipar integrációja) egy újabb németfrancia háború megelőzésére (Schuman-terv). Jean Monnet dolgozta ki a Schuman-terv alapjait, melyben Európa egységét a szén- és acéltermelés szupranacionális alapú összevonásával próbálták meg elérni létrejött az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK vagy Montánunió), mely 1955-ig Monnet elnökletével működött. Alapító tagjai: NSZK, Franciaország, Benelux-államok, Olaszország) Római Szerződés, az Európai Gazdasági Közösség megalapítása (EGK) Alapító tagok: a Montánunió tagjai, azaz a Hatok. Ugyanebben az évben alapítják meg az atomenergia békés, közös hasznosítására az Európai Atomenergia Közösséget (Euratom). R. Schuman

10 b) A Maastrichti Szerződésig az Egyesülési Szerződéssel egyesítik e három szervezet intézményeit, új elnevezése: Európai Közösségek (EK) a vámunió megvalósulása az EK-n belül csatlakozik Nagy-Britannia, Írország és Dánia (EK első - északi - bővítése), Norvégiában a népszavazás nemet mond a csatlakozásra létrehozzák az Európai Tanácsot (állam- és kormányfők csúcstalálkozóinak intézményesítése) Európai Monetáris Rendszer (EMS) létrejötte, bevezetik az ECU-t, ez európai közös elszámolási egységet Görögország csatlakozása Schengeni Egyezmény megkötése (a részt vevő országok külső államhatárán közös ellenőrzés, az egymás közötti határokon szabad határátlépés) Spanyolország és Portugália az EK tagjává válik Egységes Európai Okmány (ez az okmány beépíti a másfél évtizedes integrációs fejlődés eredményeit az alapszerződésekbe, bővítik az EK jogköreit, elhatározzák az egységes belső piac létrehozását 1992-ig) Maastrichti Szerződés aláírása: Európai Unió létrehozása, létrejött a Régiók Bizottsága, erősödött az Európai Parlament szerepe a döntéshozatali folyamatban, legkésőbb 1999-ig az euró bevezetése, európai állampolgárság bevezetése, négy alapszabadság).

11 c) A Lisszaboni Szerződésig megvalósul az egységes belső piac Magyarország felvételét kéri az EU-ba Ausztria, Finnország, Svédország csatlakozása, Norvégia lakossága a csatlakozás ellen szavazott Amszterdami Szerződés Nizzai Szerződés tagállamban hivatalos fizetőeszközzé vált az euró keleti bővítés: 10 új ország csatlakozása (Málta, Ciprus, Szlovénia, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország) Románia és Bulgária csatlakozásával 27 tagállama van az EU-nak Lisszaboni Szerződés.

12 Második rész Az EU jelképei

13 2.1 Az EU zászlaja Az Európai Unió hivatalos zászlaja május 26-tól kék alapú, tizenkét csillagos zászló, melyet az Európai Tanács ben fogadott el és használt. Emellett minden tagállam megőrzi saját nemzeti zászlaját. A csillagok, melyek kört alkotnak, Európa népeit jelképezik, a tökéletesség és a teljesség szimbólumai. A zászló megjelenik az euró bankjegyeken, külön a csillagok pedig az érméken. A zászló csillagainak száma változatlan, és nem áll összefüggésben az Unió tagállamainak számával.

14 2.2 Az európai himnusz Az Európai Tanács 1985-ös milánói ülésén fogadták el, nincs hivatalosan elfogadott szövege; Örömóda Ludwig van Beethoven IX. szimfóniájának negyedik tételéből; emellett minden tagállam megőrzi saját nemzeti himnuszát.

15 2.3 Jelmondat Egység a sokféleségben május 4. óta Egy kiírt verseny alapján határoztak róla, melyen év közti fiatal vett részt. A jelmondat arra utal, hogy "az Unió egyesíti az európaiakat, hogy annak keretein belül együtt fáradozzanak a közös célért: a békéért és a jólétért, illetve, hogy az Európában honos különféle kultúrák, hagyományok és nyelvek sokféleségükkel gazdagabbá teszik a kontinenst. (Európai Bizottság)

16 2.4 Európa Nap (május 9.) május 9-én ezen a napon hozták nyilvánosságra a Schuman-nyilatkozatot (felkérte a németeket és minden más európai országot, hogy a szén- és acélipari termelésüket együttesen és demokratikusan végezzék Európa első nemzetek feletti közösségében).

17 2.5 Az euró Az EU hivatalos fizetőeszköze, az EU közös gazdasági és monetáris politikájának eszköze. Bevezetésének célja: az egységes piac működésének javítása, a négy szabadság érvényesítése. 17 tagállam használja hivatalos pénznemként (eurózóna: Ausztria, Belgium, Ciprus, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Luxemburg, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia). Andorra, Monaco, San Marino és a Vatikán megállapodás alapján használja, Koszovó és Montenegró pedig nem hivatalosan vezette be, nincs megállapodása az Unióval (de nem is bocsát ki saját érmét). Az új közös pénz nevéről a madridi csúcson (1995. december ) született megállapodás, az euró ekkor kapta jelenlegi nevét január 1. óta mint elszámolási egység (felváltva az európai valutaegységet) január 1-jén kerültek forgalomba az euróérmék és bankjegyek.

18 Az eurószimbólum (eurójel) Az euró devizajele. A jel alapja a görög epszilon karakter: az európai civilizáció gyökereire, illetve földrészünk nevének első betűjére utal. A jelben levő két párhuzamos vonal az egyenlőség jele. Euróérméket az eurózóna tagállamai, továbbá Monaco, San Marino és a Vatikán bocsátanak ki. Az érmék előlapján az előállító ország által önállóan választott (nemzeti) motívumok jelennek meg, a hátlapon az uniós térkép látható.

19 Az eurózóna:

20 2.6 Hivatalos nyelv és munkanyelv 1958: a hivatalos nyelveket rögzítő első közösségi rendelet elfogadása. Az akkori tagállamok nyelveit, azaz a francia, a holland, a német és az olasz nyelvet határozta meg az EU első hivatalos és munkanyelveként. Újabb országok csatlakozásával az Uniónak egyre több hivatalos és munkanyelve lett, az intézményekben 2012-ben 23 hivatalos és munkanyelv használható: angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, magyar, máltai, német, olasz, portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén. Alapelvek: az európai intézmények által alkotott jogszabályok az összes hivatalos és munkanyelven megjelennek a Hivatalos Lapban. Bármely tagállam polgára bármely hivatalos nyelven fordulhat az európai intézményekhez (beadványok) és az intézmények ugyanezen a nyelven fognak válaszolni. Az európai intézmények eljárásának elsődleges nyelve általában az angol, a német és a francia. Az adott intézményre vonatkozó jogszabályok határozzák meg, hogy az adott intézmény mely nyelven (nyelveken) köteles az eljárást lefolytatni.

21 Harmadik rész Az EU bővítése

22 A bővítés A bővítés fogalma: az a folyamat, melynek során új tagállamok csatlakoznak az Európai Unióhoz. Az évi megalapítás óta a tagállamok száma 6-ról 27-re emelkedett. Az EU tagállamainak változása: 1962: Algéria függetlenné válik Franciaországtól, és kilép az EU-ból; 1973: első bővítés (Dánia, Írország, Egyesült Királyság); 1981: második bővítés (Görögország); 1985: kilép Grönland (1979-ben autonómiát kapott Dániától); 1986: harmadik bővítés (Portugália, Spanyolország); 1990: NDK egyesül Nyugat-Németországgal, így automatikusan taggá válik; 1995: negyedik bővítés (Finnország, Ausztria, Svédország); 2004: ötödik bővítés (Ciprus, Csehország, Észtország, Magyarország, Málta, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Szlovákia, Szlovénia); 2007: hatodik bővítés (Bulgária, Románia).

23 Csatlakozási feltételek (Koppenhágai kritériumok, 1993) A tagjelölt állam: európai ország (kivéve Ciprus) legyen; a demokráciát, a jogállam és az emberi jogok érvényesülését illetve a kisebbségi jogok tiszteletben tartását és védelmét garantáló stabil intézményekkel rendelkezzen (politikai feltétel); működő piacgazdasággal rendelkezzen és legyen képes megbirkózni az unión belül érvényesülő versenyviszonyokkal és piaci erőkkel (gazdasági feltétel); vállalnia kell a tagsággal járó kötelezettségeket, a politikai, gazdasági és pénzügyi unió célkitűzéseit, el kell fogadnia és át kell vennie a közösségi joganyagot (az ún. acquis communautaire-t).

24 A csatlakozás folyamata: A csatlakozási folyamat rendkívül összetett folyamat, mindegyik szakasz esetén a továbblépés feltétele, hogy az összes uniós tagállam beleegyezését adja. Amikor egy ország kinyilvánítja csatlakozási szándékát, benyújtja csatlakozási kérelmét a Tanácsnál. A Bizottság véleményt nyilvánít (értékelés) a tagságra való alkalmasságról. Végső soron azonban a Tanács dönt egyhangú szavazással a kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról. Elfogadás esetén: a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről, ettől kezdve lesz tagjelölt-állam. Ha megkezdődnek a hivatalos csatlakozási tárgyalások, a tagjelölt ország reformokat hajt végre a hatályos uniós joganyag átvétele érdekében. Amennyiben a tárgyalások és a reformok eredményesek, az ország beléphet az EUba, ha valamennyi tagállam hozzájárulását megkapta.

25 Intézményrendszer: Az EU egyedülálló intézményi struktúrával rendelkezik: A tagállamok és az EU vezetői az Európai Tanács keretében határozzák meg az átfogó uniós prioritásokat. A Európai Parlament közvetlenül megválasztott képviselői az európai állampolgárokat képviselik. Az EU egészének érdekeit az Európai Bizottság képviseli, amelynek tagjait a tagállami kormányok nevezik ki. A tagállami kormányok érdekképviseleti intézménye az Európai Unió Tanácsa. Az Unión jelenleg hét intézménnyel rendelkezik: az Európai Parlament, az Európai Tanács, a Tanács, az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága, az Európai Központi Bank és a Számvevőszék. A következő fejezetekben ezen intézmények működését tekintjük át.

26 Negyedik rész Az Európai Parlament

27 4. Az Európai Parlament az EU parlamentáris testülete a választópolgárok érdekeit képviseli az EU-ban tagjait az EU állampolgárai közvetlenül választják 5 éves időtartamra a Tanács mellett a legfontosabb jogalkotó testület. 4.1 Székhelye: Az Európai Parlament munkája három helyszínen zajlik: Brüsszelben (Belgium) és Strasbourgban (Franciaország) ülésezik (plenáris ülések) és a bizottsági ülésekre is Brüsszelben kerül sor. Luxembourgban találhatók a parlament adminisztrációs irodái (Főtitkárság). Brüsszel

28 4.2 Felépítése Az EU egyetlen közvetlenül választott intézménye, tagjai közvetlenül felelősek a választóknak, ülései nyilvánosak. Jelenleg 736 képviselője van, akiket a 27 tagállamban választottak meg. Magyarországot 22 képviselő képviseli óta általános és közvetlen választásokon választják őket ötéves időtartamra, azt megelőzően a nemzeti törvényhozások delegálták a tagokat saját tagjaik közül. A képviselői helyeket a tagállamok lakosságával arányosan osztják el; a legnagyobb ország 99, a legkisebb 5 hellyel rendelkezik. Jelenleg a képviselők valamivel több, mint egyharmada nő. A parlamentben a képviselők politikai (és nem nemzeti) hovatartozásuk alapján alkotnak képviselőcsoportokat.

29 4.3 Bizottságok A plenáris ülések előkészítése bizottsági szinten történik. 20 állandó bizottság; albizottságok, különbizottságok, vizsgálóbizottságok. 4.4 Elnöke tagjai közül a parlament két és fél éves időtartamra elnököt választ; tisztsége megújítható; irányítja és szervezi a parlament munkáját, képviseli külső kapcsolatokban és jogi ügyekben. Luxembourg

30 4.5 Története: a három közösségnek egy parlamentje van (Európai Parlamentáris Gyűlés) az európai parlament alapítószerződése; 1962 óta Európai Parlament a testület neve óta választják tagjait közvetlenül, hatásköre folyamatosan bővül (Lisszaboni szerződés) óta nagyobb hatáskört kapott a jogszabályalkotás terén.

31 4.6 Hatásköre Fő feladatai: Jogszabályalkotás: a Tanáccsal együtt megvitatja és elfogadja az európai jogszabályokat, azonban nincs egyiknek sem jogszabály-kezdeményezési joga (ez az Európai Bizottság hatáskörébe tartozik), azaz nem tehetnek önállóan javaslatot, mint a nemzeti parlamentek. Politikai ellenőrzés: a demokratikus működés biztosítása érdekében ellenőrzi a többi uniós intézményt, különösen a Bizottságot (jóváhagyja a Bizottság elnökét annak megválasztása után, ha a Parlament elfogad egy bizalmatlansági indítványt, a teljes Bizottságnak le kell mondania), a Parlament nevezi ki az Európai Ombudsmant. Költségvetés: a Tanáccsal együtt megvitatja és elfogadja az uniós költségvetést.

32 Ötödik rész Az Európai Bizottság

33 5. Az Európai Bizottság Az 50-es években az alapszerződések alapján hozták létre. Tagjait az államok delegálják ugyan, azonban függetlenek a delegáló ország kormányától, a "közös európai érdekeket" érvényesítik. Feladata az Unió egészének képviselete és érdekeinek szem előtt tartása. Hetente ülésezik. Székhelye: Brüsszel (Berlaymont épület), de a hivatalnokok irodái Luxembourgban találhatók. Berlaymont épület

34 5.1 Feladat- és hatáskör közösségi intézkedések kezdeményezője, új jogszabályokra vonatkozó javaslattervezeteket készít, melyeket az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszt; a szerződések teljesítésének ellenőre (az európai unió jogának érvényesítése az Európai Bírósággal közösen); az Unió végrehajtó testülete (felel a Tanács és a Parlament döntéseinek megvalósításáért, irányítja a közös politikák megvalósítását, és ellenőrzi azok betartását, közösségi alapok kezelése, közös költségvetés megvalósítása, az Unió napi irányítása); az EU képviselete nemzetközi szinten (tárgyalások, megállapodások).

35 5.2 Tagjai Tagjait a nemzeti kormányok nevezik ki öt évre, az európai parlamenti választásoktól számított hat hónapon belül. Számuk 2012-ben 27 volt. a Bizottság megalakulásához és felmentéséhez az Európai Parlament jóváhagyása szükséges (politikai felelősséggel tartozik az Európai Parlamentnek). A biztosok valamely szakterületért felelnek (főigazgatóságok). A Bizottság hatalmas adminisztratív apparátussal rendelkezik.

36 Hatodik rész Az Európai Tanács és az Európai Unió Tanácsa

37 6.1 Európa Tanács Nem szabad összekeverni a három tanácsot: az Európa Tanácsot, az Európai Tanácsot és az Európai Unió Tanácsát. Az Európa Tanács nem uniós intézmény, hanem nemzetközi szervezet, melynek célja többek között az emberi jogok védelmezése, Európa kulturális sokszínűségének előmozdítása, és a szociális problémák elleni küzdelem (pl. rasszizmus) ben jött létre, kidolgozta az emberi jogokról szóló európai egyezményt. Létrehozta az Emberi jogok Európai Bíróságát. Székhelye Strasbourg.

38 6.2 Európai Tanács (a csúcsszerv ) Maastrichti Szerződés (1992): hivatalos státuszt kapott, a közösség hivatalos intézményévé vált. Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta (2009. december 1.): egy, az unió hét intézménye közül. Félévente legalább kétszer ülésezik. Székhelye: Brüsszel kezdetben az állam- és kormányfők nem hivatalos találkozója (csúcstalálkozó), melyek 1974 óta rendszeressé váltak.

39 Elnöke, tagjai: Elnöke: a Miniszterek Tanácsának soros elnökségét betöltő ország államfője vagy kormányfője. Tagjai: a tagállamok kormányfői, államfői, az Európai Bizottság elnöke, valamint az unió Külügyi és Biztonságpolitikai Főképviselője. Feladatköre: Az Unió legmagasabb szintű döntéshozó szerve, bár döntései közvetlenül nem kötelezőek, nem képezik részét a közösségi jognak. Nagy horderejű stratégiai kérdésekben dönt. Az általános politikai irányítás és a prioritások meghatározása.

40 6.3 Európai Unió Tanácsa (Miniszterek Tanácsa, a Tanács) A tagállamok érdekképviseletét látja el, a tagállamok álláspontját képviseli az unión belül. Székhelye: Brüsszel (Justus Lipsius épület) és Luxembourg (április, június, október). Hetente ülésezik. Tagjai: a tagállamok miniszterei (az érintett területért felelős miniszterek pl. Pénzügyi miniszterek tanácsa). Az elnökséget hat havonta, előre meghatározott sorrend szerint felváltva, töltik be a tagállamok.

41 Hatáskör, feladat: jogalkotási jogkör a Parlamenttel közösen; általános gazdaságpolitika összehangolása, tagállami álláspontok egyeztetése, közelítése diplomáciai szinten; kapcsolattartás a kormányok és az EU intézményei között; közös kül- és belpolitika meghatározása, végrehajtása; nemzetközi megállapodások kötése az Unió nevében; jogi aktusai: rendelet, irányelv, ajánlás, vélemény.

42 Hetedik rész Az EU további intézményei

43 7.1 Európai Unió Bírósága (Luxembourg) 1952-ben alapították. Mellette működik 1989 óta az Elsőfokú Bíróság (Törvényszék) (magánszemélyek és vállalkozások által indított eljárásokban jár el) és 2004 óta a Közszolgálati Törvényszék (az Unió és az alkalmazottai közti jogvitákban jár el). Fő feladata: a törvények betartásának ellenőrzése, az uniós jogszabályok értelmezése, azok egységes alkalmazása, valamint az uniós intézmények és az egyes tagállamok közti jogi viták rendezése. Tagjai: tagállamonként egy-egy bíró (hatéves időtartamra kinevezve), és főtanácsnokok (6 éves kinevezéssel).

44 7.2 Európai Központi Bank (Frankfurt am Main) 1998 óta működő független intézmény. Feladata: az euró kezelése és az uniós árstabilitás megőrzése, az EU gazdasági és monetáris politikai kereteinek meghatározása és a szakpolitika végrehajtása. Felel az euróövezet központi bankjai közötti együttműködésért. A 27 uniós tagállam központi bankjával dolgozik együtt, amelyekkel közösen alkotja a Központi Bankok Európai Rendszerét.

45 7.3 Európai Számvevőszék (Luxembourg) 1977 óta működik, a Maastrichti Szerződés emelte az EU fő szerveinek sorába. A belső és külső ellenőrzés intézménye, uniós források kezelése, együttműködik a nemzeti ellenőrző intézményekkel. Tagjait hat évre nevezik ki, minden tagállamból egy tagot nevez ki a Tanács. 7.4 Európai Ombudsman (Strasbourg) A Számvevőszék épülete A Maastrichti Szerződés (1992) hozta létre ezt az intézményt. A Parlament választja 5 évre, pártatlan és független, évente egyszer jelentést tesz a Parlamentnek. Feladata: az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek elleni panaszokat vizsgálja (pl. tisztességtelen eljárás, hatásköri visszaélés, a tájékoztatás elmulasztása vagy megtagadása, indokolatlan késedelem).

46 7.5 Európai Adatvédelmi Biztos (Brüsszel) 2001-ben hozták létre ezt a tisztséget. Létrehozásának célja: annak biztosítása, hogy a személyes adatok feldolgozása során az összes uniós intézmény és szerv tiszteletben tartsa az emberek jogát magánéletük tiszteletben tartatásához; felügyeleti és tanácsadó tevékenységet végez. 7.6 Gazdasági és Szociális Bizottság (Brüsszel) 1957 óta működik; az európai munkaadók, munkavállalók és más érdekcsoportok érdekeinek képviselete, tanácsadó szerv, véleményt ad a Tanács, a Bizottság és a Parlament számára; tagjai (344) az európai gazdasági és szociális érdekcsoportok képviselői (nemzeti kormányok jelölik az ország népességével arányosan, és a Tanács nevezi ki őket 5 évre); Magyarországot 12 tag képviseli.

47 7.7 Régiók Bizottsága (Brüsszel) 1994 óta működik. Tagjai: 344 tagja és 344 póttagja van, tagállamok javaslata alapján a Tanács nevezi ki ötéves időtartamra. Az uniós joganyaggal kapcsolatos helyi és regionális álláspontokat képviseli, a bizottsági javaslatokra véleményt ad. Helyi és regionális önkormányzatokat érintő ügyekben a döntéshozatalt megelőzően a Bizottság, a Tanács és a Parlament köteles konzultálni a Régiók Bizottságával. Évente 5 plenáris ülést tart, szerepe a Lisszaboni Szerződést követően erősödött.

48 7.8 Külügyi és biztonságpolitikai főképviselő A Lisszaboni Szerződés hozta létre a tisztségét (2007). Ezt megelőzően a hatásköreit két külön személy látta el: a közös kül- és biztonságpolitikai (KKBP) főképviselő (1999-ben hozták létre e tisztséget) és a külügyi biztos. Az Európai Tanács nevezi ki minősített többséggel, azonban a kinevezés jóváhagyását a Parlamentnek is meg kell szavaznia. Fő feladata: az Európai Unión belül a közös kül- és biztonságpolitika irányítása, javaslatok kidolgozása, határozatok végrehajtása, tisztségénél fogva a Bizottság egyik alelnöke. Továbbá képviseli az EU-t harmadik országokkal szemben, illetve a nemzetközi szervezetekben. Munkájában az európai külügyi szolgálat segíti.

49 Nyolcadik rész IGO-k (International Governmental Organizations)

50 Kormányközi szervezetek (IGO IGO-k) A határozathozatal az egyes tagállamok képviselőinek kezében van. A szakértői bizottságok vagy a parlamenti közgyűlés jellegű szervek csak ajánlásokat hoznak, amelyek nem kötelezők a tagállamokra. Bizonyos területeken nemzetközi érdekeknek megfelelően kormányzati szinten létrehozott szervezetek, ahol a közös munka koordinálására nemzetközi vezetőséget állítanak fel a tagországok képviselői közül. E nemzetközi szervezetek között tartjuk számon az ENSZ különböző szervezeteit, pl. World Health Organization (WHO), UNESCO, de ugyancsak ezek közé sorolhatjuk a WTO-t (World Tourist Organization), a European Tourist Comission-t (ETC), a World Bank-ot, az OECD-t (Organisation for Economic Cooperation and Development/ Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) és a NAFTA-t (North American Free Trade Agreement / Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény).

51 ENSZ Egyesült Nemzetek Szervezete (United Nations Organisation) Az ENSZ elődje a Népszövetség (Nemzetek Szövetsége) volt. A párizsi békekonferencia írta elő létrehozását 1919-ben Woodrow Wilson amerikai elnök javaslatára. A párizsi békekonferencia megalkotta és elfogadta a Népszövetség Egyezségokmányát (1919 áprilisában), amelyet aztán be is iktattak a párizsi békeszerződésekbe. A békeszerződést aláíró országok tagjaivá váltak a Népszövetségnek. A Népszövetséget elsősorban az intézményrendszer és az elvek tekintetében tartják az ENSZ elődjének.

52 Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) megalapításának igénye a második világháború idején merült fel, mintegy annak következményeként. Az ENSZ alapítói a szervezet elsődleges célkitűzését a háború elkerülésében, a nemzetközi béke és biztonság fenntartásában látták. Jelentős előrelépést jelentett a Washingtoni Nyilatkozat, amely az Egyesült Nemzetek Nyilatkozata elnevezést kapta és amelyet 43 ország képviselője írt alá január 1-jén október 30-án írták alá Moszkvában azt a négyhatalmi (amerikai, brit, kínai, szovjet) külügyminiszteri nyilatkozatot, amely feladatául jelölte meg a nemzetközi egyeztető Világszervezet létrehozását. A szervezet tényleges megalakításáról a teheráni konferencián tárgyaltak november 28 december 1-ig a szervezet főbb feladatainak kijelölésével augusztus 10-én Dumbarton Oaksban a négy nagyhatalom: az Amerikai Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Kína és a Szovjetunió megállapodtak az alapokmány főbb elemeiben. Ekkor vált el a minden tagot magában foglaló Közgyűlés az egyes feladatokat ellátó Biztonsági Tanácstól (melynek összetételében is megállapodtak. Az ENSZ alapítása

53 AZ EGYESÜLT NEMZETEK NYILATKOZATA Az Amerikai Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság, a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége, Kína, Ausztrália, Belgium, Kanada, Costa Rica, Kuba, Csehszlovákia, a Dominikai Köztársaság, El Salvador, Görögország, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Luxemburg, Hollandia, Új-Zéland, Nicaragua, Norvégia, Panama, Lengyelország, Dél- Afrika és Jugoszlávia. Az alulírott kormányok, magukévá téve a céloknak és elveknek közös programját, amelyet az Amerikai Egyesült Államok elnökének, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság miniszterelnökének augusztus 14-én kelt, Atlanti Charta néven ismert közös nyilatkozata foglal magában, meg lévén győződve arról, hogy az ellenségeik feletti teljes győzelem elengedhetetlenül szükséges az élet, a szabadság, a függetlenség és a vallásszabadság megvédéséhez, valamint az emberi jogok és a törvényesség fenntartásához, mind saját országaikban, mind más országokban, tudatában lévén továbbá annak, hogy jelenleg olyan nyers és durva erők ellen folytatnak közös harcot, amelyek a világ leigázására törnek, a következőket nyilatkoztatják ki: 1) Mindegyik kormány kötelezi magát, hogy teljes katonai és gazdasági erejét beveti. 2) Mindegyik kormány kötelezi magát, hogy a többi aláíró kormánnyal együttműködik, és nem köt külön fegyverszünetet vagy különbékét az ellenséggel. Ehhez a nyilatkozathoz csatlakozhatnak más olyan nemzetek, amelyek anyagi segítséget és hozzájárulást nyújtanak vagy nyújthatnak a hitlerizmus felett aratandó győzelemért folyó harcban. Kelt Washingtonban, január 1-jén.

54 Az ENSZ elnevezése és szlogenje három nyelven Angolul: UN(O): United Nations We the peoples A stronger UN for a better world Franciául: ONU: Nations unies Nous, peuples des Nations Unies une ONU plus forte pour un monde meilleur Németül: VN: Vereinte Nationen Wir, die Völker der VN viel stärker für eine bessere Welt

55 Az ENSZ feladatai A fő célkitűzésen kívül (nemzetközi béke és biztonság fenntartása) további jelentős feladatai: nemzetközi gazdasági, szociális, kulturális és humanitárius problémák megoldása, alapvető és emberi szabadságjogok biztosítása. Nemzetközi béke és biztonság: közvetítés, megfigyelés, konfliktus-megelőzés, béketeremtés, békefenntartás (missziók formájában). A 90-es évektől kezdve a konfliktusok jelentős része már az egyes államokon belül tört ki (gondoljunk a délszláv és más etnikai konfliktusra, pl. Szomáliára, Ruandára), így elsősorban katonai feladatokat lát el (tűzszünet vagy békeegyezmény betartásának felügyelete), polgári rendőri erők bevetése (választások). Leszerelési és fegyverzetkorlátozási tevékenységet folytat, 1968-ban atomsorompó-szerződést (nukleáris fegyverek elterjedésének akadályozása), 1996-ban atomcsend-szerződést (tiltja a föld alatti kísérleti atomrobbantásokat) kötött. Gazdasági és társadalmi fejlődés: e feladatok a szakosított intézmények hatáskörébe tartoznak. A tevékenységek kétharmada gazdasági és szociális, pl. a fenntartható fejlődés előmozdítása 2000-ben milleniumi csúcs volt, amelyen 2015-ig külön fejlesztési célokat jelöltek meg: szegénység és éhezés visszaszorítása, alapfokú oktatás, nemek közti egyenlőség, fertőző betegségek elleni harc, fenntartható környezet.

Segédanyag. Az Európai Unió általában

Segédanyag. Az Európai Unió általában Segédanyag Az Európai Unió általában Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború

Részletesebben

Horváth Zoltán. I. rész

Horváth Zoltán. I. rész SZOLNOKI FŐISKOLA Horváth Zoltán Kézikönyv az Európai Unióról I. rész Készítette: Pataki Tamás Idegenforgalmi és szálloda szak Levelező tagozat IV. évfolyam 2004. november Email: soledad@freeweb.hu Mobil:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL O r m á n s á g S z í v e A l a p í t v á n y K i e m e l t e n K ö z h a s z n ú S z e r v e z e t Székhely: 7838 Vajszló, Rákóczi u. 10.; Elnök: Gönczi Péter Adószám: 18329003-1-02; Számlaszám: 10402427-00013709-00000004

Részletesebben

ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL

ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL ALAPVETŐ TÉNYEK AZ ENSZ-RŐL Kiadja a Magyar ENSZ Társaság 2013 1 A mű eredeti címe: Basic Facts about the United Nations Kiadta az ENSZ Tájékoztatási Főosztálya, New York, New York 10017, Egyesült Államok

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

Választási képeskönyv elsõ választóknak

Választási képeskönyv elsõ választóknak Választási füzetek 115. Választási képeskönyv elsõ választóknak 2004 Európai parlamenti képviselõ választás Országos Választási Iroda Alapítvány a Választásokért A Választási füzetek címû sorozat szerkesztõje

Részletesebben

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk?

Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Európai Egyházak Konferenciája Egyház és Társadalom Bizottság Európai Integráció Milyen integrációt szeretnénk? Egyházak Európában, Európáért: témák és vitapontok Európai Egyházak Konferenciája Egyház

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék Európai üzleti jog Tansegédlet Összeállította: dr. Verebics János egyetemi

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI E-jegyzet Szerkesz tet te: Szik l ai Is t vá n Szerzők: Fa r k as Zso m bor, Ju h ás z Gá b o r, Ke gy e Ad él, Lu k ác s Eri k a, Nyil as Mi h á ly, Ré z m ű v es Ju

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Lux Ágnes Szabó Máté Sziklay Júlia Az ombudsmanok működésének az alapjogok

Részletesebben

Európa fogalmának értelmezési kérdései. Mit jelent a tágabb és szűkebb Európa? Mi a civilizáció fogalma? A világrendről alkotott fő paradigmák.

Európa fogalmának értelmezési kérdései. Mit jelent a tágabb és szűkebb Európa? Mi a civilizáció fogalma? A világrendről alkotott fő paradigmák. Az Európai Unió és Magyarország Vizsgakérdések (2007) A szóbeli vizsgán mindenki 2 kérdést húz, egyet a lista első, egyet a második feléből. Pozitív érdemjegyet akkor tudok adni, ha bármelyik itt felsorolt

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS

AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE INTERNATIONAL RELATIONS QUARTERLY, Vol. 4. No.3. (Autumn 2013/3 ősz) AZ EURÓPAI UNIÓ VERSENYKÉPESSÉ TÉTELE: KÖZPONTBAN A NYELVTUDÁS BRADEAN-EBINGER NELU ÉS NAGYVÁRADI

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK FEJLŐDÉSE NAPJAINKBAN, AZ ALKOTMÁNYOS SZERZŐDÉS KÜLPOLITIKAI VONATKOZÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU- Kapcsolatok szakirány AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁNAK

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2

A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA. Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 A TAGÁLLAMOK KORMÁNYKÉPVISELŐINEK KONFERENCIÁJA Brüsszel, 2004. október 29. (OR. fr) CIG 87/2/04 REV 2 Tárgy: Az európai alkotmány létrehozásáról szóló szerződés CIG 87/2/04 REV2 HU TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM

Részletesebben

Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja. A nemzeti és etnikai kisebbségek nemzetközi védelme a XX.

Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja. A nemzeti és etnikai kisebbségek nemzetközi védelme a XX. Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja HEGEDŰ E S DÁNIEL A nemzeti és etnikai kisebbségek nemzetközi védelme a XX. században 2 0 0 4 Az igény a nemzeti-etnikai kisebbségek

Részletesebben

A Közös Európa ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók

A Közös Európa ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók . FEJEZET Rácz Péter Európai Uniós ismeretek Bevezetés: Miért jött létre az Európai Unió? A Közös Európa ötlete már több száz évvel ezelôtt is megjelent egyes gondolkodók fejében, mégis csak a második

Részletesebben

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti.

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete Vienna International Centre PO Box 500, A-1400 Vienna, Austria Tel: (+43-1) 26060 4666 Fax: (+43-1) 26060 5899 Email: unis@unvienna.org http://www.unis.unvienna.org/ Csak információs célokra nem hivatalos

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK KATONAI ALAPISMERETEK Zrínyi Kiadó Budapest Ezt a kiadványt az Oktatási Hivatal HM-69157 számon tankönyvvé nyilvánította. HM Zrínyi Nonprofit Közhasznú Kft., 2010 SZERZÕK: A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai

Részletesebben

Bővítési politika. Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra. Közérthetően az Európai Unió

Bővítési politika. Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra. Közérthetően az Európai Unió Közérthetően az Európai Unió szakpolitikáiról Bővítési politika Az európai értékek és normák kiterjesztése más országokra Az EU bővítési politikája biztonságosabbá és stabilabbá teszi Európát; lehetővé

Részletesebben