M01. első nap Sóváradi remeteség Parajd. 14 km, 4.3o óra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M01. első nap Sóváradi remeteség Parajd. 14 km, 4.3o óra"

Átírás

1 első nap Sóváradi remeteség Parajd Sóvárad Parajd Bucsin tető Csíksomlyó 5 nap/120 km 14 km, 4.3o óra M01 A remeteséget elhagyva felérünk az erdőbe, ahol az ösvényünket keresztezi egy köves, erdei út (350 m). Nem megyünk tovább előre az ösvényen, ahol az M05 ös Mária Út megy Siklód irányába, hanem a köves erdei úton balra vagyis keletnek fordulunk és 4.8 km-t kényelmesen haladunk az úton az erdő között. Elérünk egy útkereszteződést, ahol egy vadászház is található (114,7 km), majd jobbra fordulunk, s az utat követjük felfele, de csak kb. 120 méter t, ahol balra fordulunk egy kisebb útra, követve továbbra is a Só Útját (a töltött út tovább felfele Siklodkőre vezet, ami egy rossz irány). Ennél a két irányváltásnál kell a mai nap a legjobban gyelni!! Lassan ereszkedve az erdőt bokros, kaszálós terület váltja fel, ahol folytonosan ereszkedünk az országút, a Kis-Küküllő folyó irányába, ahol Szováta is látszik. Az irány az északkelet. Amikor a folyót kb. 600 m-re megközelítettük, akkor keletnek fordulunk és párhuzamosan haladunk a folyóval (113 km), majd leérünk a Küküllö mellé (112 km). Az út egyre jártabb lesz, majd feltűnnek Parajd első házai. A falu felső felében elérjük a forgalmas utat, ahol b a l r a é s z a k n y u g a t n a k f o r d u l u n k m e g v á l t o z t a t v a e d d i g i d é l k e l e t i irányunkat. 108,6 km-nél elérjük a Sószoros bejáratát. Itt a Mária Út tovább halad az úton a központ fele. Ha időnk van, akkor választhatjuk a Sószorost is, ahol belepődíjat kell zetni. A szoroson végighaladva egy ösvényen elérjük Parajd Székelyudvarhely felőli végét, ahonnan a szállásunk már nincs messze a főút 180-as szám alatt (Szabó Borbála). Van a kertre festve egy lila M.

2 Sóvárad Parajd Bucsin tető Csíksomlyó 5 nap/120 km első nap Sóváradi remeteség Parajd 14 km, 4.3o óra Ha ezt a szállást választjuk, ezen az úton, 1 km-el rövidebbet kell gyalogolni, mint a központon keresztül. Érdemes kipróbalni a Sószorosban a sós iszapferedőket, melyek gyógyhatásukért ismertek. A fekete sós iszap enyhíti az ízületi bántalmakat, a bőron keresztül eltávolítja a salakanyagokat és a vándor ujjászületve folytathatja a zarándokutat Csíksomlyó fele. Aki a központ felé vezető utat választja, az megtekintheti a Sóbányát vagy a strandon fürdőzhet. A sóbánya bajáratát a Bánya utca és a 13A országút kereszteződésénél találjuk (107,1 km). A Mária Út a műút mentén halad egészen a nagy útkereszteződésig keleti i r á n y b a, a h o l a 1 3 B é s 1 3 A u t a k G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s, i l l e t v e Székelyudvarhely irányába elágaznak. Az Udvarhely fele vezető úton lévő éles kanyarban nem fordulunk jobbra, hanem egy kisebb mellékutcán (Király utcán) haladva elérjük katolikus templomot (105,8 km). Egy kis nézelődés, lazítás után egy könnyebb nap után ajánlatos kipihenni magunkat, mert holnap egy nehéz nap következik. Lelki impulzus: b e n r é s z t v e t t e m e g y zarándoklaton, és akkor értettem meg azt az igazságot, hogy elindulásunkban a cél nem csak a megérkezés, hanem mellette cél maga az út is. Mint ahogy nagy földi zarándoklatunk tétje is az, hogy az utak között megtaláljuk az Utat, amely az életben az Életre vezet." Kincses Kálmán - székelyszenterzsébeti református lelkipásztor

3 Sóváradi remeteség Parajd Parajd Parajd a Székely-Sóvidék természetes központja, a Kárpát-medence egyik legfontosabb sóbányahelye. A településnek már a rómaiak korában is működtek sóbányái.a Székelyföld lakói 1562-ig szabadon rendelkeztek a sóval, a sóvidéki sót a székely nemzet sójaként is emlegették, de a székelyek sorozatos lázongásai miatt II. János magyar király a székely sóbányákat állami monopóliummá nyilvánította. Kápolnásmezőn egykor Szent László kápolnája állott, romjai 1852-ben még látszottak ben 6502 lakósa volt a községnek, amiből 5961 magyar. * Református temploma 1790 és 1796 között épült, szentélye a régi 15. századi római katolikus templomból maradt meg. * Római katolikus temploma 1800-ban épült ban egy új templomot is emeltek, melyet 2001-ben szenteltek fel. * Ortodox temploma 1929-ben épült. * A Sóbánya: Az óriási kenyérhez hasonló sóhegy egymagában is geológiai ritkaság: az 1600 m vastag sótömzs "gyomrában" mintegy 3 milliárd tonna kősó rejtőzik, ami több mint 400 évig lenne elegendő Földünk egész lakosságának. A bányászat során kitermelt kamrákat gyógyászati és

4 Sóváradi remeteség Parajd t u r i s z t i k a i c é l o k r a a l a k í t o t t á k k i, sócsarnokai a léguti betegségek kiváló gyógyhelyei. A kezelésen részt vevő gyerekeknek játszóteret fa játékokkal, sózót (ahol sóban játszanak) ökumenikus kápolnát építetek. * Kápolna a Sóbányában: az Isten házát a kezelési és látogatási szint egyik félreeső kamrarészében rendezték be, lelki támaszt nyújtva ezzel a testi gyógyulást keresőknek és természetesen a látogatóknak is. A s ó b á nya k á p o l n á j á b a n, b e n, ökumenikus istentisztelet keretében avatták fel Nepomuki Szent János sóból faragott szobrát, melyet Szekeres Lajos nyugalmazott bányász faragta ki. * Sóhát természetvédelmi terület: a te l e p ü l é s m á s i k n e veze te s s é g e i a h at á r á b a n l e v ő s ó s z i k l á k, m e l ye k legnevezetesebbike az 576 m magas Sóhát, amely mintegy 2 milliárd tonna sót t a r t a l m a z. A Ko ro n d - p at a k v i ze a Sószorosban tör át a sósziklákon. A 952 m magas Vártetőn van Rabsonné vára, annak maradványai, amelyet a kutatók szerint az Árpád-korban emeltek (a XI-XII. század fordulója körül). A vár az erdélyi határvédelmi rendszer tagjaként a bucsini átjáró őrzését látta el Firtos várával együtt. * 1888-tól itt töltötte gyermekéveit és itt járt iskolába Áprily Lajos ( ) költő, műfordító. A nemrég épített Áprilyemlékházban az érdeklődők a költő Pa rajdhoz f ű ző d ő é l e t s z a k a s z a i ró l szerezhetnek információkat. * A falumúzeumban néprajzi kiállítás, v a l a m i n t s ó k i t e r m e l é s t b e m u t a t ó gyűjtemény kapott helyet. * H i d r o t e r m á l i s s ó s f ü r d ő : A f a l u központjában van egy felújított fürdő, gyógyhatású meleg sós medencével és más szolgáltatásokkal is kibővítve, ahol a fürdőzők lebegnek a tömény sós vízben.

5 Sóváradi remeteség Parajd Szállások Szabó Borbála kulcsosház Parajd Panzio

6 Sóvárad Parajd Bucsin tető Csíksomlyó 5 nap/120 km második nap Parajd Bucsintető 30 km, 11 óra Az 5 napos utunk legvadregényesebb szakasza következik. A templomot, plébániát magunk mögött hagyva a kövezett Bábirko útján jobbra, vagyis délekeletnek fordulunk, s a házak között lassan emelkedve haladunk a falu vége fele. Tovább emelkedünk az erdős völgyben, még kocsival is járható úton, s követjük a lila m jelzéseket. A völgy egyre szűkebb lesz, majd egy kisebb patak melletti ágon egyre meredekebben visz felfele az utunk a Nagymező fennsík fele, amelynek szélét el is érjük a falutól számított 3 km megtétele után (101,7 km). Ha Bucsinról jövünk, akkor itt gyelni kell, hogy a nagyobb útról letérjünk, mert a kerékpár ut jelzései Alsósófalvára vezetnek. Innen már utunk hegyi legelőkön vezet, 12 kilométeren keresztül, kisebb-nagyobb faszigetekkel csipkézve. Mindig szem előtt tartva az északra húzódó erdő szélét tartva az északkeleti irányt. Az utunktól balra található egy esztena, ahol egy kisebb kitérővel vizet is lehet találni. Kutyák támadására azért jó felkészülni. Egy ágakból épített kalibánál az utunk Nagymezö végénél északnak fordul, s beereszkedik Áb nevű völgybe (89 km), ahol már egy autóval is járható úton haladunk tovább, az erdő között. (Itt a kerékpár jelzések más irányba mutatnak.) Ha Bucsin felől jövünk, akkor itt jobban kell gyelni a jelzéseket, mert a töltött útról le kell térni egy kisebb útra. Ha nem sikerül, akkor Parajd fölött érik el a műutat.) Az út lassan felkaptat egy kisebb hegyhátra, ahol jobboldalt kilátás nyílik a szomszédos hegyre. Nemsokára elérünk egy útkereszteződést, ahol a bal fele, vagyis északnak vezető kocsival is járható erdei utat kell követni (87,3 km). Ezen a nagyobb úton haladunk még 2.5 km-t, gyelve a jelzéseket, mert majd derékszögben el kell kanyarodjunk balra (85 km). Egy kisebb p at a ko n át vá g va, e g y f a kite r m e l ő mellékútra megváltoztatjuk az eddigi északkeleti irányunkat északnyugatira (Ha elnézzük a jelzést, akkor egy hosszabb nekifutamodással elérjük a Gyergyóimedencét.). Egy kisebb vág-téren keresztül lassan emelkedve ideglenesen nyugati irány fele fordulunk, s elérünk egy nagyobb erdei legelős hegyhátat, ahol utunk északnak fordul az esztena, és a forrás fele, ahol a kutya veszély ellenrére, megéri vizet tölteni. Egy kisebb nyergen keresztül követjük a gerincet és az északi irányt kissé emelkedve (83 km), elérve a bekerített legelőket.

7 második nap Parajd Bucsintető Sóvárad Parajd Bucsin tető Csíksomlyó 5 nap/120 km 14 km, 4.3o óra M01 Majd erdőn és legelőkön keresztül haladunk felfele (81 km) ujabb estenákat érintve. Az erdös, legelős hegyháton ereszkedni kezdünk (78,3 km) a Bucsinhágón található sípályák fele, majd elérjük a műutat (76 km), ahol 150 m után nyugatnak fordulva elérjük a Bujdosó Székely fogadót. Lelki impulzus: Rohanó korunkban úgy tűnik ismeretlen tettesek elloptak az időt. A feladat, teendő, munka és szórakozás közepette magunkat sem érjük utol. Még- mégmég, ennyi nem elég! ez mindennapjaink slágere. Hol tálalhatsz végre nyugalmat? Hol tálalhatod meg végre önmagadat, a belső hangodat, Istent? A puszta lét öröme, megtapasztalni, hogy nem muszáj TENNI, elég LENNI. Szabó Borbála, Parajd

8 Parajd Bucsintető Bucsin-tető Parajd és Gyergyószentmiklós között félúton 1287 m magasságban fekvő nyereg. Üdülőteleppé nőtte ki magát, így itt számtalan szálláslehetőséget, panziót, vendégfogadót, éttermet találunk. A Bucsin menedékház közelében érjük el a vízválasztó nyerget, ahonnan szép kilátás nyílik a Nagyág (Kis-Küküllő) völgyére, a Borzontfőre (1492 m) és a Bogdán hegyre (1361 m). Nyugat felé a Ferencziláza (1628 m) magaslata zárja a látóhatárt. Télen a Az ezredforduló alkalmával a Bucsin-tetőn 20 méteres millenniumi keresztet állítattak. Szállások Bujdosó Székely Bucsin Menedékház

9 Sóvárad Parajd Bucsin tető Csíksomlyó 5 nap/120 km harmadik nap Bucsintető Borzont - Gyergyóalfalu -Gyergyócsomafalva Gyergyoújfalu 24 km, 8 óra M01 A z é j s z a k a i s z á l l á s h e l y r ő l i s m é t kikapaszkodunk a gerincre és keleti irányban ereszkedni kezdünk a régi úton Borzont fele, az új műúttal majdnem p á r h u z a m o s a n. A z e r d ő k ö z ö t t kényelmesen haladhatunk lefele, s majdnem 7 km megtétele után elérjük a Baricz-kanyart (69,3 km), ahol már az országúton haladunk Borzont irányába. Eddig természet nyugodt vadságát csak a m a g a s feszültségű v i l l a nyo s z l o p o k zavarhatták meg, a közben felbukkanó házakkal, de innen tovább már a zajos civilizáció lesz a kísérőnk egészen Gyergyóalfaluig, ahol a központi nagy útkereszteződésben a lila M01 és a kék M12 Mária utas jelzések találkoznak (58 km). Itt letérünk a forgalmas műútról egy falvakat összekötő aszfalt útra, amelyen eltévedési l e h e t ő s é g n i n c s. G ye rg yó a l f a l u G y e r g y ó c s o m a f a l v a ( 5 5 k m ) G ye rg yó ú j f a l u ( 5 2 k m ) s z a k a s z o n erönlétünk szerint választhatunk szállást és programot. Lelki impulzus: Azért jöttem, hogy tűzet gyújtsak a földön. A hideg - ami gyakran jellemzi ezt a medencét - arra hív meg, hogy Isten szeretetének tűzében melegedjem, és adjam tovább a szeretet tűzét a fázó embereknek. Távolban a Szent Miklós templom védőszentje bátorít: tedd a jót, segítsd a bajbajutottat, szeress és fogadd el mások szeretet szolgálatát. Hívatásunk megtanulni: kölcsönös szeretetben élve t a l á l j u k m e g I s t e n t é s I s t e n b e n önmagunkat. Portik Hegyi Kelemen, Gyergyószentmiklósi, főesperes-plébános

10 Parajd Bucsintető Borzont A sorfalu a Nagy-Borzontpatak völgyében f e k s z i k, G y e r g y ó a l f a l u t ó l e g y, Gyergyószentmiklóstól 10 km-re. A falu a lakosság kirajzásával keletkezett. A múlt század végén és a század elején sokan költöztek Borzontra, ami akkor még csak egy tanyaféle település lehetett ben Moldvából görög keletieket telepítettek a faluba ben 826-on lakták, amelyből 812 magyar lakos. * A falu római katolikus kápolnája a Bariczok nevezetű helyen, az erdőn épült 1999-ben. Ez a kápolna oldalában díszes székely kapuval a Magyarok-asszonya nevet viseli. Oltára a gyergyóalfalusi templom Szent István király kápolnájából került ide. * A Basa fogadóval szemben a Fejér-patak mentén található a Nyíresnek nevezett természetvédelmi terület. Több száz hektáron terül el, a védett része kb. 20 hektár. Basa fogadó helyi jellegű ételekkel és kis néprajzi kiállítással várja vendégeit Halász fogadó szállás és étel az oda betérőnek Gyergyóalfalu A l f a l u a G ye rg yó i - m e d e n c e e g y i k legnagyobb és legrégibb települése. Közismerten az ország leghidegebb pontja (már többször mértek -30 C alatti hideget). Az írásos bizonyítékok hiányában is megállapítható, hogy a falu jóval 1200 előtt keletkezhetett, hiszen templomkapujának feliratán szerepel az 1213-as év. A falu 1675 és 1678 között püspöki székhely volt, ennek emlékét a templom falában elhelyezett tábla hirdeti. Ugyancsak a templom falában látható István pap emléktáblája, aki 1567-ben János Zsigmond serege ellen mozgósította Csík és Gyergyó népét. A község teljes lakossága (Borzonttal és Bucsinnal együtt) 5536 fő (2011-ben), melyből 5332 fő magyar nemzetiségű.

11 Parajd Bucsintető * A római katolikus templom a központban emelkedik, kőkerítés övezi. Gyergyó egyik legrégibb temploma. Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzéke (1992) műemléképületként tartja nyilván. A toronyláb és boltozatai a román stílus jegyeit (13. század) őrzik. Kő kapuja román kori, épen maradt meg. Az 1213-as építési évszámot nem tartják hitelesnek. A 15. században a templomot gótikus stílusban átépítik, meghagy va a torony alsó emeleteit és kapuzatát. A t e m p l o m ke r t b e n á l l a z I. é s I I. világháború áldozatainak emlékműve, a bejárattól jobbra pedig egy 1942-ben Budapesten élt alfalviak által állított zászlótalapzat. A templomtól jobbra és balra park van, ahol István pap szobra látható. * A falu déli részén a görög egyesülteknek (görög-katolikusoknak) is volt egy kőtemploma, mely 1850-ben épült óta ortodox templom. Sövér Elek szülőháza az Igényelt utcában látható. Az alkotása teljében elhunyt festőművész ( ) emlékének tiszteletére emléktáblát helyeztek el szülőháza falára a község iskolája pedig felvette a Sövér Elek Iskolaközpont nevet.

12 Parajd Bucsintető Gyergyócsomafalva A Csomafalvi Délhegy (1695 m) északi lábánál terül el, tengerszintfeletti magasságban. A Nagy-Somlyó hegy 4 km átmérőjű krátere szintén a falu határában v a n. I g e n g y a ko r i a h ő m é r s é k l e t i megfordítottság (inver zió). A z évi középhőmérséklet nem éri el az 5 fokot. 10 borvíz- (ásványvíz) kút is van a faluban. Csomafalva a jellegzetes székelykapuiról is ismert. Ugyancsak helyi sajátosság az úgynevezet jégcsapos házoromzat díszítések., illetve a cifra díszítések. Lakossága 4328 fő, amiből 4280 magyar lakos (2011). A régi fakápolna helyén 1726-ban kis templom, majd 1875 és 1879 között a mai neogótikus nagy templom épült fel, a szárhegyi Lázár Ferenc gróf segítségével. A templomot Fogarassy Mihály püspök június 16.-án, Szentháromság napján szentelte fel Szent Péter és Pál tiszteletére. Köllő Miklós "Kossuth Lajos" szobra, melynek eredetije között Marosvásárhely főterén állt. A pontos mását novemberében állították fel az alkotó szülőfalujában. * Szent István Kardja - a templomkertben áll a Millenniumi Emlékmű, melyet ben, a Szent Ist váni államalapítás évfordulóján állítottak fel. A millenniumi emlékműre Köllő Miklós ( ) szobrász mintázta meg IV. Béla szobrát, va l a m i nt e l ké s z í te t te a M a d é f a l v i veszedelem emlékművének Turulmadárszobrát. Események: - Gyergyócsomafalván június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok napján tartott búcsúünnep több évszázadra nyúlik vissza. Az utóbbi években a búcsú köré szervezték a Falunapokat is.

13 Parajd Bucsintető Gyergyóújfalu A falu eredetileg a mai Katorzsa nevű határrészen feküdt, de a Maros áradásai miatt a Visszafolyó-patak Marosba való torkollásához költözött ben említik először Wijfalw néven. Falu törvényei ben íródtak, ez a Székelyföld legrégebbi ilyen dokumentuma. Kilyénfalva: Gyergyóújfaluval összeépült település egykor Tekerőpatakból szakadt ki, nevét Szent Kilián tiszteletére szentelt régi templomáról kapta. Tekerőpatak: a falun átfolyó patakról kapta a nevét, amely nevéhez híven hol itt, hol ott b u k k a n f e l. A S i p o s - kő o l d a l á b a n felfedezett Súgó-barlangot már a XIX. században ismerték, de a látogatók a cseppköveit letördelték. A község teljes lakossága 5114 fő, melyből 4838 fő magyar nemzetiségű. Az újfalusi római katolikus templom: a Sarlós Boldogasszony templom 1825 és 1830 között épült, tornya 1844-ben készült. Gótikus emléket őriz a torony belső falába beépített lőréses ablak, amely vasbajusszal van ellátva. Mivel a gótikus templom tornyát magasították, a templom és a torony közt egy rés keletkezett. * A falu határától északra az Ostoros vulkán kráterében található az Ördögtó, amely sok legendában feneketlen tóként jelenik meg. A valóság azonban, hogy a tó fenekén m o c s á r v a n, a m e l y a n é p a j k á n Medveferedőként emlegetett. * A kilyénfalvi római katolikus templom: a falu első fakápolnája 1646-ban épült, 1659-ben kőből újjáépítették. Mária Magdolna tiszteletére szentelt római katolikus temploma a korábbi gótikus kápolna helyett 1761-ben épült, később megújították, tornyát újjáépítették. * Vízimalom: 1875-ben épült, az Elekes Lajos (558. szám) bennvalóján látható. Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzékében (1992) műemléképületként szerepel.

14 Parajd Bucsintető Szállások csomafalva Borsika Panzio Ujfalu Elekes Vendégház

15 negyedik nap Gyergyoújfalu Vasláb Csíkkarcfalva: Sóvárad Parajd Bucsin tető Csíksomlyó 5 nap/120 km 26,6 km, 9 óra M01 Lelki impulzus: Újfaluból a keleti irányt tartva egy köves útra érünk, amely összeköti a helységet Vaslábbal. 5 km megtétele után elérjük a vasúti síneket, ahol vagy átkelünk a síneken és a falu központján keresztül (46 km) tartjuk a délkeleti irányt, vagy a sínekkel párhuzamosan megyünk tovább amíg elérjük a forgalmas műutat. Innen ismét a forgalmas országúton haladunk 2 km-t, ahol a falu vége előtt, a jelzésekre gyelve jobbra (délnek) - az erdő irányába - fordulunk (42,3 km). Egy földúton elhagyjuk a házakat, legelőkön, esztenákon keresztül haladunk felfele az erdő irányába a vízválasztó gerincre (38, 3 km), ahol egy nagyobb erdei legelőn tisztáson a sok elágazás között a délekeleti irányt megtartva ereszkedni kezdünk az erdő irányába. Az erdő között kiskocsival is járható erdei úton kényelmesen ereszkedünk lefele. Megjelennek az első erdei villák (33,5 km), s majd a völgy egyre tágul (32 km), ezzel teret engedve a legelőknek és kaszálóknak egészen a faluig. Közben patakok és borvízforrások nyújthatnak enyhülést. A falu főútját elér ve (27 km), délnek fordulunk nemsokára elérve a csíkkarcfalvi erődtemplomot (25,5 km). Lelki impulzus: Az út állandó vonatkozási pont. Az úton járó éppen az út révén ébred tudatára annak, hogy áll vagy halad, az úton van-e vagy letért róla, közeledik-e a célhoz vagy távolodik tőle. Életünk nagy ajándéka, hogy mindig valamilyen értelemben úton vagyunk. Csapai Árpád Szilárd egyetemi lelkész, Sapientia Csíkszereda

16 Gyergyoújfalu Vasláb Csíkkarcfalva: Vasláb A Gyergyói-medence román többségű települése. Lakossága 1929 fő, melyből 1118 fő román nemzetiségű (2011). Kezdetben a gróf Lázár-család úrbéresei lakták. Első lakói moldvai román görög katolikus telepesek voltak. A majorsági birtokon dolgoztak és a 17. századra már egy életképes faluközösséget alkottak. A f a l u n e v e ( - l á b ) a v a s l e l ő h e l l y e l kapcsolatos. Fokozatosan kialakultak a havasi telepek is: a Boták (Boteni), Tinkák (Tincani), Heveder (Heveder), Marosfő (Izvorul Mureșului). Első görög katolikus fatemploma 1714-ben épült. Az új templom már kőből épült ben, a falu saját papot és kántort tartott. A faharangláb 1880-ban épült. Hargita m e g y e m ű e m l é k e i n e k h i v a t a l o s jegyzékében (1992) műemléképületként szerepel. A Heveder patak völgyében 1860-ban épített vízifűrész működik. A 19. század végéről való, ipartörténeti műemlék. Az 1860-as években építette a Bencze család. Gyapjúfésülőt is működtet. * Fenék rétláp (Mlaștina După Luncă). A Maros, a Szenéte- és Nagyponk-patak k ö z é n t e r ü l e l 2 k m - r e a f a l u t ó l. Természetvédelmi terület, botanikai rezervátum a Maros bal és jobb partján a falu déli bejáratánál, közvetlenül a 12-es országúttól balra (nyugatra). Területe 40 hektár, a tőzeg vastagsága 2-3 m. Növényi ritkasága a pünkösdi rózsa és a mocsári ibolya.

17 Gyergyoújfalu Vasláb Csíkkarcfalva: Csíkkarcfalva K a r c f a l v a, Á b r á n f a l v a é s Tó t f a l v a összeolvadásából keletkezett, már az as években létezett. Hosszú időn át Felcsík központjának számított, egykori járási s z é k h e l y, m e l y C s í k j e n ő f a l v á v a l, Csíkdánfalvával és Csíkmadarassal együtt alkotta a Csíknagyboldogasszony községet. A hagyomány szerint a falu eredetileg a mai Madicsa helyén feküdt és Nagymadicsa volt a neve ban Karchijfalva néven említik ben vásárjogot kapott ban a falu leégett. Lakossága 2011-ben f ő, m e l y b ő l f ő m a g ya r nemzetiségű. A római k atolikus templom: a 15. században épült, gótikus stílusban, Nagyboldogasszony tiszteletére. Nyolc méter magas várfal övezi, melynek belső oldalán sértetlenül áll a fából épült gyilokjáró vagy vívófolyosó. A kaputorony és a várfalak - mely egyedülállónak mondható Székelyföldön - építése a század fordulójára tehető. A Hunyadi János adományából 1448 körül épült a régebbi templomot azonban 1720-ban, 1796-ban és 1922-ben átépítették. A templom os átépítésekor sok pogány rituális emléket találtak.

18 Gyergyoújfalu Vasláb Csíkkarcfalva: A templomhoz vezető déli oldalon barokk stílusú Mária szobor áll. A templom körül régi sírkövek láthatók. A Vártemplomtól délkeletre, 13 méternyire középkori eredetű harangtorony áll, amely egyben kaputoronyként is szolgált. A falutól 4,5 km-re nyugatra levő Madicsafürdő ásványvizéről híres, melyre borvízfürdő is épült (egyelőre leromlott állapotban várja a felújítást, de borvize új forrásba foglaltatott nemrég). Események: A vártemplom búcsúját Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én tartják. Csíkkarcfalva Szállások Napsugár Panzió Európa Panzió

19 Sóvárad Parajd Bucsin tető Csíksomlyó 5 nap/120 km ötödik nap Csíkkarcfalva Csíkdánfalva Csíkmadaras Csíkrákos Csíkdelne Csíkpálfalva Csíksomlyó 25.7 km, 8.30 óra Lelki impulzus: M01 Csíkkarcfalván a falu főútján haladunk tovább, amíg el nem érjük a vasúti átjárót, a h o l m á r b e é rünk C s í kd á n f a l vá ra. Dánfalvan az európai út mentén haladva a templomot elhagyva is tartjuk az egyenes irányt egy mellékutcán, majd keletnek fordulunk, s átkelünk az Olt hídján (22,4 km) és rögtön a folyó mellett egy földúton a műúttal párhuzamosan, haladunk délnek Csíkmadaras irányába. Csíkmadarasra beérve, a hidnál keletnek fordulunk az európai út irányába. A műúton a templom és iskola után következő utcában balra vagyis keletnek fordulunk (20,5 km) A megművelt földek között 1.4 km megtétele után felérünk egy Dögkút nevű dombra. Tartjuk a délkeleti irányt s gyeljük az előttünk lévő Kőd nevű erdős gerincet, amit az erdei út nyugati és keleti részekre oszt. A D ö g k ú t t ó l l e e re s z ke d ü n k a Kő d patakához ( 18,3 km), ahonnan lassan kapaszkodunk kifele a gerincre, ahol délnyugatnak fordulunk, s követjük a Kőd hegyhátat. A térképen jelzett 15, 6 km pontnál, délnek fordulva ereszkedni kezdünk a rákosi templom irányába, amely igazából Göröcsfalván van (13 km). Ahhoz, hogy a templomot megnézzük egy kis kitérő után egy nagy U betűt írunk le. A falu végén j o b b r a f o r d u l u n k e g y k ö v e s ú t o n délkeletnek, amelyen 300 m megtétele után egy kisebb földútra térünk, ami keresztül vezet a vasúti síneken (10,5 km). Innen már utunk 2 km-en át pityokaföldek között vezet, délkeleti irányba, ahol elérjük C s í k b o r z s o v a h a t á r á b a n a z t a z útkereszteződést (8,5 km), ahol M05 Mária Út Gyimes irányából vezet Csiksomlyóra. Itt jobbra fordulunk (délnek), amelynek utleirását az M05 utvonalnáll találjuk meg (Gyimesfelsölok - Csiksomlyó)

20 Sóvárad Parajd Bucsin tető Csíksomlyó 5 nap/120 km ötödik nap Csíkkarcfalva Csíkdánfalva Csíkmadaras Csíkrákos Csíkdelne Csíkpálfalva Csíksomlyó 25.7 km, 8.30 óra Lelki impulzus: Egy igazi zarándoklat három részből áll: elindulunk a kegyhely irányába egy kijelölt zarándokúton, megérkezve a kegyhelyre élményeket gyűjtünk, olyan kincseket, amelyek változást hoznak az életünkbe, majd következik a harmadik szakasz, amikor visszatérünk a hétköznapokba, és megújult erővel folytatjuk abbahagyott feladatainkat. Zarándokok és jövevények, mozgásban lévő emberek vagyunk, akik az alfától az ómega felé haladunk. Urbán Erik OFM, csíksomlyói kegyhelyigazgató

21 Csíkkarcfalva Csíkdánfalva Csíkmadaras Csíkrákos Csíkdelne Csíkpálfalva Csíksomlyó Csíkdánfalva Neve valószínűleg a magyar Dániel személynév régi Dán alakjából ered ban vált el Nagyboldogasszonfalvától, M a d a r a s s a l, J e n ő f a l v á v a l é s Csíkszenttamással és Csíkkarcfalvával együtt tartozott. A fekete kerámia és a felcsíki csergekészítés hazája. A hímes g y a p o t s z ő t t e s e k é s f e s t é k e s gyapjúszőnyegek a falu hírnevét alapozták meg. Dugás nevezetű gyógyfürdője a népies vízgyógyászat szolgálatában áll. Híres volt vaskőveiről és vasveretőhámoráról ( között) ben lakossága 2292 fő, ahonnan 2259 magyar nemzetiségűnek vallotta magát. * A község már a 15. században népes település volt ben mai nevén 43 kapuval szerepel. A jelenlegi impozáns neogótikus templom építése 1928 augusztusában kezdődött, felszentelésére 1936 februárjában került sor. Erődfal övezi, melyet torony is erősít. Közelében áll az Erzsébet királyné emlékoszlop. * F e k e t e k e r á m i a ü z e m a f a l u központjában, az országúttól jobbra látható. Az agyagot a keleti határrészen, a Sásaszó és a Bánya nevű helyeken és a 2 km-re fekvő Olt hegyéről, termelik ki ben 20 hivatásos fazekast írtak össze. Dísztányérokat, bokályokat, csempéket készítettek ig 24 család foglalkozott fazekassággal, főleg fekete kerámiatermékek készítésével. * A községközpont egyik legrégibb és legmarkánsabb, Kós Károly építészeti stílusára jellemző épülete a csíkdánfalvi származású Antal Vidor építészmérnök által 1912-ben tervezett Községháza.

22 Csíkkarcfalva Csíkdánfalva Csíkmadaras Csíkrákos Csíkdelne Csíkpálfalva Csíksomlyó Egy másik nevezetes épület a művelődési ház, melynek homlokzatát a szintén dánfalvi születésű Zsigmond Márton festőművész és gra kus non guratív mozaikja díszíti. A létesítmény előtt ben az 1848-as szabadságharcban résztvevő csíkdánfalviak emlékére egy bronz emlékművet állítottak. Csíkdánfalva jellegzetességei közé tartozik a Dugásf ü r d ő, m e l y n e k 1 8 C - o s á s v á n y i anyagokban gazdag termálvize vonzza a környék lakóit. A fürdőt 1926-ban 120 felcsíki iparos (zömében dánfalvi) részvénytársasági alapon hozta létre. Napjainkban 10 gyógyvizes kádfürdő, két szabadtéri strand, valamint egy 14 személyes menedékház várja a vendégeket (15 km-re nyugatra a Madarasi-Hargita és a Fertő-tető között 1400 m magasan borvízforrás tör fel.) Csíkmadaras Nevét madarakban gazdag területéről kaphatta, de lehet hogy solymászok faluja volt. Vas- és higanyérc-bányászata b a n s z ű n t m e g.. K i v á l t s á g o s bányászfaluként követeket küldhetett az 1682-es országgyűlésre. A 18. században kifogyott a vas, ekkor a felcsíki fazekasság központja, híres fazekasfalu lett. Nyugati határpontján emelkedik a Madarasi- Hargita (1801 m). A Madaras-patak mentén, a Fertő nyergén át fakitermelő út és kék kereszt turista jelzés vezet Ivóba és Zetelakára ben 2199 főt számoltak, amelyből 2168 magyar lakos.

23 Csíkkarcfalva Csíkdánfalva Csíkmadaras Csíkrákos Csíkdelne Csíkpálfalva Csíksomlyó Római katolikus temploma 1790 és 1796 között épült, de csak 1828-ban szentelték fel. Tornya 1769-ből való. búcsú Szent Péter és Pál napján van (június 29). A sekrestye bejárati ajtaja faragott kőkeretű, és az eredeti templomból maradhatott fenn. Kő keresztelőkútja 1742-ből való. * A Fejedelem kertjében álló Szent Antal kápolna 1992-ben épült a régi kápolna ro m j a i r a. I t t e m e l t e k ko p j a f á t é s emlékkeresztet a Maniu-gárdisták által o k t ó b e r é n k i v é g z e t t csíkmadarasiak emlékére. Felszegen, a 620-as számú bennvalón, Zsigmond Ignác telkén egy 19. században épült vízimalom működik. Ezt Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzéke (1992) műemléképületként tartja nyilván. Ma köréje épült egy több házból álló faluturisztikai központ, a Vízimalomcsárda.

24 Csíkkarcfalva Csíkdánfalva Csíkmadaras Csíkrákos Csíkdelne Csíkpálfalva Csíksomlyó Csíkrákos Az Olt folyó mellett települt, a Bogátiszoros közelében (a Bogát és a Csere domb között), 786 m tszf. magasságban. A székelyek ősi gyülekezőhelye. Az évezred hajnalán itt, Rákosmezején állapították meg a székely törvényeket László herceg jelenlétében. Határában volt Abránfalva, mely a tatárjárásban pusztult el. A Bogátés a Csere-domb között a Kőd-tető (845 m) szűkíti össze az Olt völgyét.a falu nyugati határában emelkedik a Rákosi-Hargita (1758 m) ben népessége 1607 fő (1063 magyar). Jellegzetessége a nagyméretű védőtorony, amelynek oldalain különböző emberi alakok, állatok, égitestek rajzai láthatók. A festmények eredete egyelőre tisztázatlan. A templom tornya 1270 és 1280 között épült, míg a kereszthajó 1758-ban, neogótikus stílusban, ugyanakkor a tornyot is megmagasították és harangházat építettek rá. A templom köré emelt kőfalak és Isten segedelme volt az oltalom a csíki A K i s b o l d o g a s s z o n y t e m p l o m a Székelyföldnek és a Csíki-medence mármár szimbólummá nőtt vártemploma. A r ó m a i k a t o l i k u s v á r t e m p l o m, feltételezések szerint egy régebbi, ro m á n ko r i te m p l o m h e l yé n é p ü l t, védőszentje Szent György.

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Leader G10 Hírlevél 2013/február/10. szám

Leader G10 Hírlevél 2013/február/10. szám Leader G10 Hírlevél 2013/február/10. szám G10 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja G10 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja Bejelenti a 413-312 INTÉZKEDÉS meghosszabbítását a szesszió

Részletesebben

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú

A harmadik út Erdélybe. 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét. Aradon, a 13 aradi vértanú A harmadik út Erdélybe 2013. július 30-a és augusztus 4-e között a Wass Albert Irodalompártoló Egyesület ismét Erdélyben járt, ezúttal a Székelyfölddel ismerkedtünk. Utunk elején Aradon, a 13 aradi vértanú

Részletesebben

Kösiszeg - Kunhalom Kerékpáros Körtúra

Kösiszeg - Kunhalom Kerékpáros Körtúra Kösiszeg - Kunhalom Kerékpáros Körtúra Túraútvonal leírás 0 km. Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12. A túra kiindulási pontja a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum. Nyitva tartás: hétfő kivételével naponta

Részletesebben

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08.

AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08. AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE Az MHTE tagjai részére 2015. augusztus 01-08. Indulás: 2015. augusztus 01-én (szombat) reggel 6:30-kor a Búza-téri görög katolikus templom mögötti parkolóból. Gyülekezés,

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Kastély látogató Magyarózdon

Kastély látogató Magyarózdon Kastély látogató Magyarózdon *Ha először jár Magyarózdon, olvassa el figyelmesen az Ú (mint útmutatás) jelzést. Festői képet nyújt az a lankás dombokkal övezett völgy, amely Marosludastól húzódik déli

Részletesebben

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs!

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! TÁJAK KOROK MÚZEUMOK EGYESÜLET KURD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA VÖLGYSÉG TURISTA EGYESÜLET Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! Örömmel üdvözöljük a Tolnai Hegyhát 35 elnevezésű

Részletesebben

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története:

Bethlen emlékút. A Bethlen-út rövid története: Bethlen emlékút A Bethlen-út a Bükk első turista útja volt, átadására 1892. július 17-én került sor. A Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület a 120 éves jubileumra emlékezve határozta el, hogy az

Részletesebben

Gyalogolni jó! A TÚRAÚTVONAL LEÍRÁSA

Gyalogolni jó! A TÚRAÚTVONAL LEÍRÁSA Gyalogolni jó! -írta riportregénye címéül Móricz Zsigmond. Van ebben a címben valami rendkívüli, egy olyan gondolat, ami már-már a néző és látó ember életszemléletét is tükrözi. Mert ő, Móricz Zsigmond

Részletesebben

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor

HAJDÚSZOVÁT. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor HAJDÚSZOVÁT Terület: 58,01 km 2 Lakosság: 3.173 fő Polgármester: Vass Sándor Elérhetőség: Hajdúszovát Község Önkormányzata 4212 Hajdúszovát, Hősök tere 1. Telefon: 52/559-211, Fax: 52/559-209 Hajdúszovát

Részletesebben

A Felsővadászi Diáksport Egyesület Rendezvénye VII. M A G A S H E G Y teljesítménytúra. Útvonalvezető, igazoló füzet 2014.szeptember 27.

A Felsővadászi Diáksport Egyesület Rendezvénye VII. M A G A S H E G Y teljesítménytúra. Útvonalvezető, igazoló füzet 2014.szeptember 27. Név :.. Rajtszám : Indulási idő :.. Táv:.. Érkezési idő: Irota, Görög Katolikus Templom Nyésta,Római Katolikus Templom Gagybátor, Ref.Templom Szanticska,Völgy út 38. A Felsővadászi Diáksport Egyesület

Részletesebben

G10 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja

G10 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja Leader G10 Hírlevél 2013/április/12. szám G10 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja G10 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja INFO MŰHELY A GAL G10 helyi stratégiájának aktualizálása

Részletesebben

Szálláslehetőségek Hargita megyében

Szálláslehetőségek Hargita megyében Szálláslehetőségek Hargita megyében Név Cím Tel/Fax E-mail Web Kategória Csíki régió Albert Panzió 530002 Hargitafürdő 21. +40-744-597 050 alzsoka@yahoo.com Panzió** Bella Vita Panzió 530002 Hargitafürdő

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

ROMÁNIA HARGITA MEGYE TANÁCSA - HARGITA MEGYEI AGRÁRKAMARA HARGITA MEGYEI VÁSÁRNAPTÁR A 2014. ÉVRE

ROMÁNIA HARGITA MEGYE TANÁCSA - HARGITA MEGYEI AGRÁRKAMARA HARGITA MEGYEI VÁSÁRNAPTÁR A 2014. ÉVRE ROMÁNIA HARGITA MEGYE TANÁCSA - HARGITA MEGYEI AGRÁRKAMARA HARGITA MEGYEI VÁSÁRNAPTÁR A 20 ÉVRE S HELYSÉG RENDSZERES NAGYVÁSÁROK, ALKALMI VÁSÁROK BÚCSÚK sz. Piac Heti Január Február Március Április Május

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

25.Útvonal: Csobot-bükk-tisztás (1170 m) - Rakottyás-völgy - Leonte-domb - Bélbor község (880 m)

25.Útvonal: Csobot-bükk-tisztás (1170 m) - Rakottyás-völgy - Leonte-domb - Bélbor község (880 m) Bélbor útvonalai 24.Útvonal: Bükk-havas (1309 m) - Csobot-bükk-csúcs (1254 m) - a Rakottyás telep alatti út (900 m) - Obcsina-csúcs (1387 m) - Malom-bérc (1380 m) - Köves-mező (1380 m) - Kistoplica-mező

Részletesebben

első nap Kontumáci Kápolna- Apahavas- Ugra pataka-gyimesfelsöloki templom/sz. Erzsébet Gimnázium 20,7 km, 8, 00-9,00 óra Apahavas

első nap Kontumáci Kápolna- Apahavas- Ugra pataka-gyimesfelsöloki templom/sz. Erzsébet Gimnázium 20,7 km, 8, 00-9,00 óra Apahavas M05 Gyimesbükk Apahavas Ugra pataka Szép-havas Csíkszépvíz Csíkborzsova Csíkdelne Csíkpálfalva Csíksomlyó - 2 nap/47, 5 km első nap Kontumáci Kápolna- Apahavas- Ugra pataka-gyimesfelsöloki templom/sz.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Tolnai Hegyhát 40/30/25/15 teljesítménytúra Kedves Túratárs!

Tolnai Hegyhát 40/30/25/15 teljesítménytúra Kedves Túratárs! TÁJAK KOROK MÚZEUMOK EGYESÜLET és KURD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA Tolnai Hegyhát 40/30/25/15 teljesítménytúra Kedves Túratárs! Örömmel üdvözöljük a Tájak Korok Múzeumok Egyesület ( TKME ) és Kurd község

Részletesebben

Szeretettel köszöntünk a Mátra teljesítménytúrán!

Szeretettel köszöntünk a Mátra teljesítménytúrán! Szeretettel köszöntünk a Mátra teljesítménytúrán! A túra távja 39,1 km, amit 11 óra alatt kell teljesíteni. Figyelem! Az ellenőrzőpontok 6 km/h sebességre nyitnak! Ezt vedd figyelembe, ha gyorsabban akarsz

Részletesebben

Erdély Ivó völgye. Aktív Relax Panzió-Kulcsosházak

Erdély Ivó völgye. Aktív Relax Panzió-Kulcsosházak Erdély Ivó völgye Aktív Relax Panzió-Kulcsosházak Az Aktív Relax Panzió 2008 tavaszán nyitotta meg kapuit a kikapcsolódni vágyó vendégek számára. A létesítmény hárommargarétás (háromcsillagosnak megfelelő)

Részletesebben

MENEDÉK. Me nedék a Borszék feletti Bükk-havason HELY

MENEDÉK. Me nedék a Borszék feletti Bükk-havason HELY A HELY A Keleti-Kárpátok havasainak a Gyergyói-, a Besztercei-, és a Kelemen-havasok ölelésében levő Borszék immár jó két évszázada Erdély egyik legszebb és méltán híres Európa szerte híres települése.

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára

A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal magyarországi szakasza gyalogosok számára 1 A Szent Márton Európai Kulturális Útvonal összekapcsolja azokat a településeket, ahol Szent Márton járt és ahol az

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs!

Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! TÁJAK KOROK MÚZEUMOK EGYESÜLET KURD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA VÖLGYSÉG TURISTA EGYESÜLET Tolnai Hegyhát 35/30/25 teljesítménytúra Kedves Túratárs! Örömmel üdvözöljük a Tolnai Hegyhát 25 elnevezésű

Részletesebben

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET 1 1. 072/3 Zsejke-puszta, Fő utca 4. Helyi védelemre javasolt Szűz-Mária szobor. Folyamatos állagmegóvás és a környezet karbantartása

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Balatonszőlősi kirándulások. Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak

Balatonszőlősi kirándulások. Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak Balatonszőlősi kirándulások Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak 1. útvonal A falu nyugati végén, a 2. számú fotótúra- ponttól indulunk.

Részletesebben

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA

TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA TÖMÖRD A CSEPREGI KISTÉRSÉG ÉKSZERDOBOZKÁJA Tartalomjegyzék Hol található Tömörd? 3. oldal Információk... 4. oldal Története 5. oldal Nevezetességek... 6. oldal Szent Ilona-templom. 7. oldal Charnel-kastély

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

A Via Margaritarum útleírása Sóly-Veszprém-Pápakovácsi

A Via Margaritarum útleírása Sóly-Veszprém-Pápakovácsi Jelzés Útvonal: Sóly-Litér Nehézség Úttípus Sóly 207 0,00 Gy A vasúti sínek keresztezése után rögtön jobbra ráfordulunk egy ra, szántóföldek között haladunk. Jelzésre nem sok helyen volt mód, de az út

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. turizmus 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 1. A nemzeti érték megnevezése: Szalkszentmárton faluközpont 2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

Részletesebben

Készítette: Habarics Béla

Készítette: Habarics Béla A Simai-tó tanösvény terve Készítette: Habarics Béla A településről hhhhhhhhhelyszí Csengersima a 49. számú főút mellett keletről elterülő ne község. Közúti és teherforgalmi határátkelőhely található külterületén.

Részletesebben

Székelyszenterzsébet

Székelyszenterzsébet Nagy Emma Székelyszenterzsébet Séta térben és időben Szent Erzsébet Sancta Elisabeth Székelyszenterzsébet, így látom leírva a falu nevét a régi dokumentumokban, vagy a jelenlegi helységnévtáblán és máshol.

Részletesebben

Készítette: Szőke Tünde Katalin 7.a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola

Készítette: Szőke Tünde Katalin 7.a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola Készítette: Szőke Tünde Katalin 7.a Kertvárosi Katolikus Általános Iskola A falu Székelyudvarhelytől 26 km-re északnyugatra a Korondi-medence déli szélén a Korond-patak völgyében, a Kebeled-, az Észak-

Részletesebben

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár

A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár A szimmetria világa - a világ szimmetriája/tamop3.1.4./6.o Budai Vár 1. Keress szimmetrikus elemeket a képeken! Stróbl Alajos: Mátyás kútja Keresd meg a főszereplőket: Mátyás király, Szép Ilonka, Galeotto

Részletesebben

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY TASZÁR ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT ARCHEOSZTRÁDA KFT. 2004. JÚNIUS Taszár Kaposvár határától 5 km-re keletre, a 61.sz.Nagykanizsa-Dombóvár főút közvetlen közelében terül el.

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere HE ép 1 Csákányhegyi kilátó 050/2 Leírás: A Csopak települését északról határoló Csákány-hegy, valamint a parkerdő mindig is kedvelt kirándulóhely volt az itt élők és az üdülő vendégek körében, a Balaton

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

ezerdély projektnapló

ezerdély projektnapló Indulás: első nap 2014. április 13. 22 óra ezerdély projektnapló Alig vártuk, hogy elérkezzen ez a nap, mert ez ezerdély induló napja. Buszunk időben megérkezett, gyorsan bepakoltuk a csomagjainkat és

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november

Hédervár. Örökségvédelmi hatástanulmány. Régészeti munkarész. Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november Hédervár Örökségvédelmi hatástanulmány Régészeti munkarész Készítette: Archeo-Art Bt. 2015. november I. Vizsgálat Hédervár TRT felülvizsgálat 2015., Régészeti munkarész Bevezetés A jelenlegi hatástanulmány

Részletesebben

A régi és új Kolozsvár fényképekben

A régi és új Kolozsvár fényképekben HAZAI TÜKÖR A régi és új Kolozsvár fényképekben Fényképek fekszenek előttem. Kolozsvár első fényképészének, a nagytudású Veress Ferencnek néhány, városképet ábrázoló felvétele. 1850-től több mint hatvan

Részletesebben

Hetedhéthatár Barangolások Erdélyben 12. Zetelaka (kürtöskalács),... http://hetedhethatar.hu/hethatar/?p=9783 1 / 4 2013.09.21. 11:32 Keresés Keresés: Go RSS Facebook Impresszum Nagyvilág Barangolások

Részletesebben

KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA)

KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) KISÚJFALU (NOVÁ VIESKA) (Karol Kósa, Beáta Udvardi) A falu temploma A Faluház Kisújfalu szûkebb környezete Kisújfalu (Nová Vieska) Szlovákia délnyugati részén, a Kisalföldön terül el. Érsekújvárt (Nové

Részletesebben

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ

IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ S Z E M L E IV. FÖLDMÉRÕ TALÁLKOZÓ Csíksomlyó, 2003. június19 22. Dr. Ferencz József levezetõ elnök (és az EMT Földmérõ Szakosztály elnöke) fotók: Hodobay-Böröcz András A már hagyományosnak minõsített,

Részletesebben

SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK

SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK SZAKTERÜLETENKÉNTI KATEGÓRIÁK Azonosítás és rendszerezés a 114/2013. (IV. 13.) kormányrendelet 1. számú melléklete szerint. 1. Agrár-és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai

Részletesebben

RÉGI TEMPLOMOK NYOMÁBAN ---------- 5. ----------

RÉGI TEMPLOMOK NYOMÁBAN ---------- 5. ---------- RÉGI TEMPLOMOK NYOMÁBAN ---------- 5. ---------- Monostorapáti, 2015.11.29. A túra fontosabb adatai (35* km) Túránk főbb pontjai / 35* km Jelzés Táv (km) Szint (m) Ep. Nyitva Monostorapáti, Vén Platán

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

Sásdi kistérség SÁSDI KISTÉRSÉG

Sásdi kistérség SÁSDI KISTÉRSÉG Sásdi kistérség Régió: Dél-Dunántúl Megye: Baranya A Sásdi kistérség az Észak-Zselic, Baranyai-hegyhát, a Völgység természetföldrajzi kistájak találkozásánál fekszik. A kiválasztott települések a Baranyai-hegyháton

Részletesebben

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 E-mail: egriepir@egriepir.hu B E K Ö L C E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Atúrát a 115. számú és a 121. számú főút

Atúrát a 115. számú és a 121. számú főút er Steyer tú ra Kiindulópont Budapesttől:..... 420 km Túratáv:................... 154 km Ebbôl murvás út:.............. 0 km Összes emelkedés:.......... 1000 m Túraidô:.................... 15 óra Tájékozódás:...............

Részletesebben

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program

Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Kirándulás a Felvidéken 2016 Határtalanul program Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Határtalanul programjának keretében a Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola harmincegy

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

ROMÁNIA HARGITA MEGYE TANÁCSA HARGITA MEGYEI VÁSÁRNAPTÁR A ÉVRE

ROMÁNIA HARGITA MEGYE TANÁCSA HARGITA MEGYEI VÁSÁRNAPTÁR A ÉVRE ROMÁNIA HARGITA MEGYE TANÁCSA HARGITA MEGYEI VÁSÁRNAPTÁR A 2012. ÉVRE S HELYSÉG RENDSZERES sz. Piac Heti Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Részletesebben

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén

Ózdi kistérség ÓZDI KISTÉRSÉG. Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózdi kistérség Régió: Észak-Magyarországi Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén Ózd Kistérség Többcélú Társulása 3600 Ózd, Városház tér 1. Tel/fax: 48/470-332 ozdgfi@axelero.hu Az Észak-magyarországi régióhoz tartozik,

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom

Március. Jézus Szent Szíve templom Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 Jézus Szent Szíve templom Március 15 Ünnepi szentmise Ünnepi megemlékezés, centenáriumi megnyitó Kossuth Lajos park, Művelődési Ház 18-23 Lelkigyakorlat: szentmise 17,00 22 Jubileumi Missziós Keresztút 13,00 Útvonal: Plébánia,

Részletesebben

2012 DEC.14-2013 FEB.

2012 DEC.14-2013 FEB. G10 Gyergyó Régió Helyi Fejlesztési Akciócsoportja Bejelenti a második pályázati időszakban a 411-123, 411-124, 411-132, 412-223, 413-312 Intézkedések megnyítását. 2012 DEC.14-2013 FEB. 15 között Benyújtott

Részletesebben

Időpont: szeptember (péntek-vasárnap) 1 NAP SZABI! Utazás: különbusszal.

Időpont: szeptember (péntek-vasárnap) 1 NAP SZABI! Utazás: különbusszal. Időpont: 2017. szeptember 22-24.(péntek-vasárnap) 1 NAP SZABI! Utazás: különbusszal. Szállás: panzióban, Boga-telepen, 2-3-4 személyes zuhanyzós szobákban. Étkezés: közös boltolás, félpanzió a szálláson.

Részletesebben

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele)

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele) KÉPJEGYZÉK 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal 2. A gyulafehérvári székesegyház kelet felől az 1270-es években újjáépített főszentéllyel (Josef Fischer felvétele,

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Krasznabéltek, római katolikus templom

Krasznabéltek, római katolikus templom Papp Szilárd Krasznabéltek, római katolikus templom A Kraszna egyik jobb oldali mellékpatakjáról elnevezett, a megye déli részén fekvő település a XIV. század végén lett királyi tulajdonból földesúri birtok.

Részletesebben

Pécselyi kirándulások

Pécselyi kirándulások Pécselyi kirándulások Pécselyről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak 1. útvonal Pécselyről Tótvázsony felé megyünk, és bal felé, tábla jelzi a letérőt,

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

3. nap 2014. 05. 08.

3. nap 2014. 05. 08. 3. nap 2014. 05. 08. Újra korán kellett ébredni 6.00 órakor, ami Magyarországon 5 órának felel meg az időeltolódás miatt. Ma is sok érdekes hely vár ránk. Reggeli után Fehéregyházára vezetett az út. Szép

Részletesebben

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ

PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS. A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ PÉCS ÉS KÖRNYÉKE VASAS VASAS A szöveget írta: Biró József BÁNYÁSZ ÚTIKALAUZ 103 5. térkép, Vasas 5.1. Petőfi-akna Toboz utca Búzaberki Fenyő utca V a s a s Szövetkezet utca - t e t ő Parcsin utca köz Liget

Részletesebben

FÓTI-SOMLYÓ 30 TELJESÍTMÉNYTÚRA IGAZOLÓFÜZETE

FÓTI-SOMLYÓ 30 TELJESÍTMÉNYTÚRA IGAZOLÓFÜZETE FÓTI-SOMLYÓ 30 TELJESÍTMÉNYTÚRA IGAZOLÓFÜZETE Rendezők: Útvonalkövetők Klubja Teljesítménytúrázók Társasága Gödöllő Fóti-Somlyó Alsógöd, 2011. december 30. - 1 - Tisztelt Sporttárs! Szeretettel üdvözlünk

Részletesebben

8. Építkezések, infrastrukturális fejlesztés

8. Építkezések, infrastrukturális fejlesztés 8. Építkezések, infrastrukturális fejlesztés Útépítések Az erdélyi közúti állapotok általában rosszak voltak, a visszacsatolás után különbözõ intézmények jelentéseiben gyakori probléma az útjavítások sürgetése.

Részletesebben

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz.

PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1 PUSZTAMAGYARÓD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Szerkezeti terv elfogadva a 51/2009. (VI.30.) sz. határozattal Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat jóváhagyva a

Részletesebben

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra

Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Nagyrécse-Kisbalaton-Nagykanizsa kerékpártúra Túra hossza: 76 km Nehézsége: Közepesen nehéz Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth

Részletesebben

Program: 1. nap Tét, Győr, Ártánd, Nagyvárad,

Program: 1. nap Tét, Győr, Ártánd, Nagyvárad, A Kisfaludy Károly Általános Művelődési Központ sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Által kiírt Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek - című felhívásra. A támogatásként 673 500 Ft érkezik

Részletesebben

Makói útikalauz. és a város lógója. Makó város Csongrád megyében a Maros jobb partján, a román határ közelében helyezkedik el.

Makói útikalauz. és a város lógója. Makó város Csongrád megyében a Maros jobb partján, a román határ közelében helyezkedik el. Makói útikalauz Kora tavasszal vitt errefelé utunk. Én nagyon kíváncsi voltam, mert mindig azt hallottam a várossal kapcsolatban: makói hagyma. Így aztán utánanéztem jó előre a településnek, olvastam róla,

Részletesebben

Kollégiumok - Kaposvári kollégium

Kollégiumok - Kaposvári kollégium Kollégiumok - Kaposvári kollégium Bemutatkozás A PTE Egészségtudományi Kar Kaposvári Képzési Központ Kollégiuma Kaposvár belvárosi részében található. Az épület oktatási és kollégium intézmény. A 2-3.

Részletesebben

A kultúra és nyugalom völgye.

A kultúra és nyugalom völgye. Vereb A kultúra és nyugalom völgye. Vereb község Fejér megyében fekszik a Velencei-tótól 15 km-re, északra. Lakosainak száma 829 fő. Kicsi település, vendégszeretete annál nagyobb. Látogasson el hozzánk

Részletesebben

Együtt az Erdőért! Arborétumi programok 2013.

Együtt az Erdőért! Arborétumi programok 2013. Pákozd Sukoró Arborétum és Erdészeti Erdei Iskola Együtt az Erdőért! Arborétumi programok 2013. Együtt az Erdőért! Tanuld-tanítsd, barangold be és fedezd fel az arborétum csodás tájait. Fedezzük fel együtt

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása Tolmács Község Önkormányzata Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat dokumentumainak elfogadása

Részletesebben

VII. FEJEZET. Erdőhátság.

VII. FEJEZET. Erdőhátság. VII. FEJEZET. Erdőhátság. 1. A királyi ispánság falvai. 2. A Becsegergely nemzetség szállásterülete. 3. A Zóvárd és Barsa nem birtoktöredékei. A mezőség középső részén elterülő kisnemes falutömböt délről

Részletesebben

ROMÁNIA HARGITA MEGYE TANÁCSA - HARGITA MEGYEI AGRÁRKAMARA HARGITA MEGYEI VÁSÁRNAPTÁR A ÉVRE

ROMÁNIA HARGITA MEGYE TANÁCSA - HARGITA MEGYEI AGRÁRKAMARA HARGITA MEGYEI VÁSÁRNAPTÁR A ÉVRE ROMÁNIA HARGITA MEGYE TANÁCSA - HARGITA MEGYEI AGRÁRKAMARA HARGITA MEGYEI VÁSÁRNAPTÁR A 20 ÉVRE S HELYSÉG RENDSZERES NAGYVÁSÁROK, ALKALMI VÁSÁROK BÚCSÚK sz. Piac Heti Január Február Március Április Május

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Pesthidegkút bemutatása

Pesthidegkút bemutatása BUDAPEST II. kerület / Pesthidegkút Pesthidegkút bemutatása 2013. szeptember 26. 1 Budapest II. kerülete A II. kerület területe: 36 km 2 Népesség: Polgármester: 88 200 fő Dr. Láng Zsolt 2 Pesthidegkút

Részletesebben

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés

MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés MIBŐL ÉS HOGYAN VAN FELÉPÍTVE A MAGYAR AUTONÓM TARTOMÁNY? Rövid földtani áttekintés Felhasználható ásványi nyersanyagaink megismeréséhez szükséges általános képet kapnunk a nagyobb szerepet játszó képződmények

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT

Projektnapló. Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT Projektnapló Elek apó meséi - legendák és mondák nyomán Erdélyben Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola HAT-15-05-0356 Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Szeretet lánca! Kössed egybe Szívét

Részletesebben