M01. első nap Sóváradi remeteség Parajd. 14 km, 4.3o óra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "M01. első nap Sóváradi remeteség Parajd. 14 km, 4.3o óra"

Átírás

1 első nap Sóváradi remeteség Parajd Sóvárad Parajd Bucsin tető Csíksomlyó 5 nap/120 km 14 km, 4.3o óra M01 A remeteséget elhagyva felérünk az erdőbe, ahol az ösvényünket keresztezi egy köves, erdei út (350 m). Nem megyünk tovább előre az ösvényen, ahol az M05 ös Mária Út megy Siklód irányába, hanem a köves erdei úton balra vagyis keletnek fordulunk és 4.8 km-t kényelmesen haladunk az úton az erdő között. Elérünk egy útkereszteződést, ahol egy vadászház is található (114,7 km), majd jobbra fordulunk, s az utat követjük felfele, de csak kb. 120 méter t, ahol balra fordulunk egy kisebb útra, követve továbbra is a Só Útját (a töltött út tovább felfele Siklodkőre vezet, ami egy rossz irány). Ennél a két irányváltásnál kell a mai nap a legjobban gyelni!! Lassan ereszkedve az erdőt bokros, kaszálós terület váltja fel, ahol folytonosan ereszkedünk az országút, a Kis-Küküllő folyó irányába, ahol Szováta is látszik. Az irány az északkelet. Amikor a folyót kb. 600 m-re megközelítettük, akkor keletnek fordulunk és párhuzamosan haladunk a folyóval (113 km), majd leérünk a Küküllö mellé (112 km). Az út egyre jártabb lesz, majd feltűnnek Parajd első házai. A falu felső felében elérjük a forgalmas utat, ahol b a l r a é s z a k n y u g a t n a k f o r d u l u n k m e g v á l t o z t a t v a e d d i g i d é l k e l e t i irányunkat. 108,6 km-nél elérjük a Sószoros bejáratát. Itt a Mária Út tovább halad az úton a központ fele. Ha időnk van, akkor választhatjuk a Sószorost is, ahol belepődíjat kell zetni. A szoroson végighaladva egy ösvényen elérjük Parajd Székelyudvarhely felőli végét, ahonnan a szállásunk már nincs messze a főút 180-as szám alatt (Szabó Borbála). Van a kertre festve egy lila M.

2 Sóvárad Parajd Bucsin tető Csíksomlyó 5 nap/120 km első nap Sóváradi remeteség Parajd 14 km, 4.3o óra Ha ezt a szállást választjuk, ezen az úton, 1 km-el rövidebbet kell gyalogolni, mint a központon keresztül. Érdemes kipróbalni a Sószorosban a sós iszapferedőket, melyek gyógyhatásukért ismertek. A fekete sós iszap enyhíti az ízületi bántalmakat, a bőron keresztül eltávolítja a salakanyagokat és a vándor ujjászületve folytathatja a zarándokutat Csíksomlyó fele. Aki a központ felé vezető utat választja, az megtekintheti a Sóbányát vagy a strandon fürdőzhet. A sóbánya bajáratát a Bánya utca és a 13A országút kereszteződésénél találjuk (107,1 km). A Mária Út a műút mentén halad egészen a nagy útkereszteződésig keleti i r á n y b a, a h o l a 1 3 B é s 1 3 A u t a k G y e r g y ó s z e n t m i k l ó s, i l l e t v e Székelyudvarhely irányába elágaznak. Az Udvarhely fele vezető úton lévő éles kanyarban nem fordulunk jobbra, hanem egy kisebb mellékutcán (Király utcán) haladva elérjük katolikus templomot (105,8 km). Egy kis nézelődés, lazítás után egy könnyebb nap után ajánlatos kipihenni magunkat, mert holnap egy nehéz nap következik. Lelki impulzus: b e n r é s z t v e t t e m e g y zarándoklaton, és akkor értettem meg azt az igazságot, hogy elindulásunkban a cél nem csak a megérkezés, hanem mellette cél maga az út is. Mint ahogy nagy földi zarándoklatunk tétje is az, hogy az utak között megtaláljuk az Utat, amely az életben az Életre vezet." Kincses Kálmán - székelyszenterzsébeti református lelkipásztor

3 Sóváradi remeteség Parajd Parajd Parajd a Székely-Sóvidék természetes központja, a Kárpát-medence egyik legfontosabb sóbányahelye. A településnek már a rómaiak korában is működtek sóbányái.a Székelyföld lakói 1562-ig szabadon rendelkeztek a sóval, a sóvidéki sót a székely nemzet sójaként is emlegették, de a székelyek sorozatos lázongásai miatt II. János magyar király a székely sóbányákat állami monopóliummá nyilvánította. Kápolnásmezőn egykor Szent László kápolnája állott, romjai 1852-ben még látszottak ben 6502 lakósa volt a községnek, amiből 5961 magyar. * Református temploma 1790 és 1796 között épült, szentélye a régi 15. századi római katolikus templomból maradt meg. * Római katolikus temploma 1800-ban épült ban egy új templomot is emeltek, melyet 2001-ben szenteltek fel. * Ortodox temploma 1929-ben épült. * A Sóbánya: Az óriási kenyérhez hasonló sóhegy egymagában is geológiai ritkaság: az 1600 m vastag sótömzs "gyomrában" mintegy 3 milliárd tonna kősó rejtőzik, ami több mint 400 évig lenne elegendő Földünk egész lakosságának. A bányászat során kitermelt kamrákat gyógyászati és

4 Sóváradi remeteség Parajd t u r i s z t i k a i c é l o k r a a l a k í t o t t á k k i, sócsarnokai a léguti betegségek kiváló gyógyhelyei. A kezelésen részt vevő gyerekeknek játszóteret fa játékokkal, sózót (ahol sóban játszanak) ökumenikus kápolnát építetek. * Kápolna a Sóbányában: az Isten házát a kezelési és látogatási szint egyik félreeső kamrarészében rendezték be, lelki támaszt nyújtva ezzel a testi gyógyulást keresőknek és természetesen a látogatóknak is. A s ó b á nya k á p o l n á j á b a n, b e n, ökumenikus istentisztelet keretében avatták fel Nepomuki Szent János sóból faragott szobrát, melyet Szekeres Lajos nyugalmazott bányász faragta ki. * Sóhát természetvédelmi terület: a te l e p ü l é s m á s i k n e veze te s s é g e i a h at á r á b a n l e v ő s ó s z i k l á k, m e l ye k legnevezetesebbike az 576 m magas Sóhát, amely mintegy 2 milliárd tonna sót t a r t a l m a z. A Ko ro n d - p at a k v i ze a Sószorosban tör át a sósziklákon. A 952 m magas Vártetőn van Rabsonné vára, annak maradványai, amelyet a kutatók szerint az Árpád-korban emeltek (a XI-XII. század fordulója körül). A vár az erdélyi határvédelmi rendszer tagjaként a bucsini átjáró őrzését látta el Firtos várával együtt. * 1888-tól itt töltötte gyermekéveit és itt járt iskolába Áprily Lajos ( ) költő, műfordító. A nemrég épített Áprilyemlékházban az érdeklődők a költő Pa rajdhoz f ű ző d ő é l e t s z a k a s z a i ró l szerezhetnek információkat. * A falumúzeumban néprajzi kiállítás, v a l a m i n t s ó k i t e r m e l é s t b e m u t a t ó gyűjtemény kapott helyet. * H i d r o t e r m á l i s s ó s f ü r d ő : A f a l u központjában van egy felújított fürdő, gyógyhatású meleg sós medencével és más szolgáltatásokkal is kibővítve, ahol a fürdőzők lebegnek a tömény sós vízben.

5 Sóváradi remeteség Parajd Szállások Szabó Borbála kulcsosház Parajd Panzio

6 Sóvárad Parajd Bucsin tető Csíksomlyó 5 nap/120 km második nap Parajd Bucsintető 30 km, 11 óra Az 5 napos utunk legvadregényesebb szakasza következik. A templomot, plébániát magunk mögött hagyva a kövezett Bábirko útján jobbra, vagyis délekeletnek fordulunk, s a házak között lassan emelkedve haladunk a falu vége fele. Tovább emelkedünk az erdős völgyben, még kocsival is járható úton, s követjük a lila m jelzéseket. A völgy egyre szűkebb lesz, majd egy kisebb patak melletti ágon egyre meredekebben visz felfele az utunk a Nagymező fennsík fele, amelynek szélét el is érjük a falutól számított 3 km megtétele után (101,7 km). Ha Bucsinról jövünk, akkor itt gyelni kell, hogy a nagyobb útról letérjünk, mert a kerékpár ut jelzései Alsósófalvára vezetnek. Innen már utunk hegyi legelőkön vezet, 12 kilométeren keresztül, kisebb-nagyobb faszigetekkel csipkézve. Mindig szem előtt tartva az északra húzódó erdő szélét tartva az északkeleti irányt. Az utunktól balra található egy esztena, ahol egy kisebb kitérővel vizet is lehet találni. Kutyák támadására azért jó felkészülni. Egy ágakból épített kalibánál az utunk Nagymezö végénél északnak fordul, s beereszkedik Áb nevű völgybe (89 km), ahol már egy autóval is járható úton haladunk tovább, az erdő között. (Itt a kerékpár jelzések más irányba mutatnak.) Ha Bucsin felől jövünk, akkor itt jobban kell gyelni a jelzéseket, mert a töltött útról le kell térni egy kisebb útra. Ha nem sikerül, akkor Parajd fölött érik el a műutat.) Az út lassan felkaptat egy kisebb hegyhátra, ahol jobboldalt kilátás nyílik a szomszédos hegyre. Nemsokára elérünk egy útkereszteződést, ahol a bal fele, vagyis északnak vezető kocsival is járható erdei utat kell követni (87,3 km). Ezen a nagyobb úton haladunk még 2.5 km-t, gyelve a jelzéseket, mert majd derékszögben el kell kanyarodjunk balra (85 km). Egy kisebb p at a ko n át vá g va, e g y f a kite r m e l ő mellékútra megváltoztatjuk az eddigi északkeleti irányunkat északnyugatira (Ha elnézzük a jelzést, akkor egy hosszabb nekifutamodással elérjük a Gyergyóimedencét.). Egy kisebb vág-téren keresztül lassan emelkedve ideglenesen nyugati irány fele fordulunk, s elérünk egy nagyobb erdei legelős hegyhátat, ahol utunk északnak fordul az esztena, és a forrás fele, ahol a kutya veszély ellenrére, megéri vizet tölteni. Egy kisebb nyergen keresztül követjük a gerincet és az északi irányt kissé emelkedve (83 km), elérve a bekerített legelőket.

7 második nap Parajd Bucsintető Sóvárad Parajd Bucsin tető Csíksomlyó 5 nap/120 km 14 km, 4.3o óra M01 Majd erdőn és legelőkön keresztül haladunk felfele (81 km) ujabb estenákat érintve. Az erdös, legelős hegyháton ereszkedni kezdünk (78,3 km) a Bucsinhágón található sípályák fele, majd elérjük a műutat (76 km), ahol 150 m után nyugatnak fordulva elérjük a Bujdosó Székely fogadót. Lelki impulzus: Rohanó korunkban úgy tűnik ismeretlen tettesek elloptak az időt. A feladat, teendő, munka és szórakozás közepette magunkat sem érjük utol. Még- mégmég, ennyi nem elég! ez mindennapjaink slágere. Hol tálalhatsz végre nyugalmat? Hol tálalhatod meg végre önmagadat, a belső hangodat, Istent? A puszta lét öröme, megtapasztalni, hogy nem muszáj TENNI, elég LENNI. Szabó Borbála, Parajd

8 Parajd Bucsintető Bucsin-tető Parajd és Gyergyószentmiklós között félúton 1287 m magasságban fekvő nyereg. Üdülőteleppé nőtte ki magát, így itt számtalan szálláslehetőséget, panziót, vendégfogadót, éttermet találunk. A Bucsin menedékház közelében érjük el a vízválasztó nyerget, ahonnan szép kilátás nyílik a Nagyág (Kis-Küküllő) völgyére, a Borzontfőre (1492 m) és a Bogdán hegyre (1361 m). Nyugat felé a Ferencziláza (1628 m) magaslata zárja a látóhatárt. Télen a Az ezredforduló alkalmával a Bucsin-tetőn 20 méteres millenniumi keresztet állítattak. Szállások Bujdosó Székely Bucsin Menedékház

9 Sóvárad Parajd Bucsin tető Csíksomlyó 5 nap/120 km harmadik nap Bucsintető Borzont - Gyergyóalfalu -Gyergyócsomafalva Gyergyoújfalu 24 km, 8 óra M01 A z é j s z a k a i s z á l l á s h e l y r ő l i s m é t kikapaszkodunk a gerincre és keleti irányban ereszkedni kezdünk a régi úton Borzont fele, az új műúttal majdnem p á r h u z a m o s a n. A z e r d ő k ö z ö t t kényelmesen haladhatunk lefele, s majdnem 7 km megtétele után elérjük a Baricz-kanyart (69,3 km), ahol már az országúton haladunk Borzont irányába. Eddig természet nyugodt vadságát csak a m a g a s feszültségű v i l l a nyo s z l o p o k zavarhatták meg, a közben felbukkanó házakkal, de innen tovább már a zajos civilizáció lesz a kísérőnk egészen Gyergyóalfaluig, ahol a központi nagy útkereszteződésben a lila M01 és a kék M12 Mária utas jelzések találkoznak (58 km). Itt letérünk a forgalmas műútról egy falvakat összekötő aszfalt útra, amelyen eltévedési l e h e t ő s é g n i n c s. G ye rg yó a l f a l u G y e r g y ó c s o m a f a l v a ( 5 5 k m ) G ye rg yó ú j f a l u ( 5 2 k m ) s z a k a s z o n erönlétünk szerint választhatunk szállást és programot. Lelki impulzus: Azért jöttem, hogy tűzet gyújtsak a földön. A hideg - ami gyakran jellemzi ezt a medencét - arra hív meg, hogy Isten szeretetének tűzében melegedjem, és adjam tovább a szeretet tűzét a fázó embereknek. Távolban a Szent Miklós templom védőszentje bátorít: tedd a jót, segítsd a bajbajutottat, szeress és fogadd el mások szeretet szolgálatát. Hívatásunk megtanulni: kölcsönös szeretetben élve t a l á l j u k m e g I s t e n t é s I s t e n b e n önmagunkat. Portik Hegyi Kelemen, Gyergyószentmiklósi, főesperes-plébános

10 Parajd Bucsintető Borzont A sorfalu a Nagy-Borzontpatak völgyében f e k s z i k, G y e r g y ó a l f a l u t ó l e g y, Gyergyószentmiklóstól 10 km-re. A falu a lakosság kirajzásával keletkezett. A múlt század végén és a század elején sokan költöztek Borzontra, ami akkor még csak egy tanyaféle település lehetett ben Moldvából görög keletieket telepítettek a faluba ben 826-on lakták, amelyből 812 magyar lakos. * A falu római katolikus kápolnája a Bariczok nevezetű helyen, az erdőn épült 1999-ben. Ez a kápolna oldalában díszes székely kapuval a Magyarok-asszonya nevet viseli. Oltára a gyergyóalfalusi templom Szent István király kápolnájából került ide. * A Basa fogadóval szemben a Fejér-patak mentén található a Nyíresnek nevezett természetvédelmi terület. Több száz hektáron terül el, a védett része kb. 20 hektár. Basa fogadó helyi jellegű ételekkel és kis néprajzi kiállítással várja vendégeit Halász fogadó szállás és étel az oda betérőnek Gyergyóalfalu A l f a l u a G ye rg yó i - m e d e n c e e g y i k legnagyobb és legrégibb települése. Közismerten az ország leghidegebb pontja (már többször mértek -30 C alatti hideget). Az írásos bizonyítékok hiányában is megállapítható, hogy a falu jóval 1200 előtt keletkezhetett, hiszen templomkapujának feliratán szerepel az 1213-as év. A falu 1675 és 1678 között püspöki székhely volt, ennek emlékét a templom falában elhelyezett tábla hirdeti. Ugyancsak a templom falában látható István pap emléktáblája, aki 1567-ben János Zsigmond serege ellen mozgósította Csík és Gyergyó népét. A község teljes lakossága (Borzonttal és Bucsinnal együtt) 5536 fő (2011-ben), melyből 5332 fő magyar nemzetiségű.

11 Parajd Bucsintető * A római katolikus templom a központban emelkedik, kőkerítés övezi. Gyergyó egyik legrégibb temploma. Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzéke (1992) műemléképületként tartja nyilván. A toronyláb és boltozatai a román stílus jegyeit (13. század) őrzik. Kő kapuja román kori, épen maradt meg. Az 1213-as építési évszámot nem tartják hitelesnek. A 15. században a templomot gótikus stílusban átépítik, meghagy va a torony alsó emeleteit és kapuzatát. A t e m p l o m ke r t b e n á l l a z I. é s I I. világháború áldozatainak emlékműve, a bejárattól jobbra pedig egy 1942-ben Budapesten élt alfalviak által állított zászlótalapzat. A templomtól jobbra és balra park van, ahol István pap szobra látható. * A falu déli részén a görög egyesülteknek (görög-katolikusoknak) is volt egy kőtemploma, mely 1850-ben épült óta ortodox templom. Sövér Elek szülőháza az Igényelt utcában látható. Az alkotása teljében elhunyt festőművész ( ) emlékének tiszteletére emléktáblát helyeztek el szülőháza falára a község iskolája pedig felvette a Sövér Elek Iskolaközpont nevet.

12 Parajd Bucsintető Gyergyócsomafalva A Csomafalvi Délhegy (1695 m) északi lábánál terül el, tengerszintfeletti magasságban. A Nagy-Somlyó hegy 4 km átmérőjű krátere szintén a falu határában v a n. I g e n g y a ko r i a h ő m é r s é k l e t i megfordítottság (inver zió). A z évi középhőmérséklet nem éri el az 5 fokot. 10 borvíz- (ásványvíz) kút is van a faluban. Csomafalva a jellegzetes székelykapuiról is ismert. Ugyancsak helyi sajátosság az úgynevezet jégcsapos házoromzat díszítések., illetve a cifra díszítések. Lakossága 4328 fő, amiből 4280 magyar lakos (2011). A régi fakápolna helyén 1726-ban kis templom, majd 1875 és 1879 között a mai neogótikus nagy templom épült fel, a szárhegyi Lázár Ferenc gróf segítségével. A templomot Fogarassy Mihály püspök június 16.-án, Szentháromság napján szentelte fel Szent Péter és Pál tiszteletére. Köllő Miklós "Kossuth Lajos" szobra, melynek eredetije között Marosvásárhely főterén állt. A pontos mását novemberében állították fel az alkotó szülőfalujában. * Szent István Kardja - a templomkertben áll a Millenniumi Emlékmű, melyet ben, a Szent Ist váni államalapítás évfordulóján állítottak fel. A millenniumi emlékműre Köllő Miklós ( ) szobrász mintázta meg IV. Béla szobrát, va l a m i nt e l ké s z í te t te a M a d é f a l v i veszedelem emlékművének Turulmadárszobrát. Események: - Gyergyócsomafalván június 29-én, Szent Péter és Pál apostolok napján tartott búcsúünnep több évszázadra nyúlik vissza. Az utóbbi években a búcsú köré szervezték a Falunapokat is.

13 Parajd Bucsintető Gyergyóújfalu A falu eredetileg a mai Katorzsa nevű határrészen feküdt, de a Maros áradásai miatt a Visszafolyó-patak Marosba való torkollásához költözött ben említik először Wijfalw néven. Falu törvényei ben íródtak, ez a Székelyföld legrégebbi ilyen dokumentuma. Kilyénfalva: Gyergyóújfaluval összeépült település egykor Tekerőpatakból szakadt ki, nevét Szent Kilián tiszteletére szentelt régi templomáról kapta. Tekerőpatak: a falun átfolyó patakról kapta a nevét, amely nevéhez híven hol itt, hol ott b u k k a n f e l. A S i p o s - kő o l d a l á b a n felfedezett Súgó-barlangot már a XIX. században ismerték, de a látogatók a cseppköveit letördelték. A község teljes lakossága 5114 fő, melyből 4838 fő magyar nemzetiségű. Az újfalusi római katolikus templom: a Sarlós Boldogasszony templom 1825 és 1830 között épült, tornya 1844-ben készült. Gótikus emléket őriz a torony belső falába beépített lőréses ablak, amely vasbajusszal van ellátva. Mivel a gótikus templom tornyát magasították, a templom és a torony közt egy rés keletkezett. * A falu határától északra az Ostoros vulkán kráterében található az Ördögtó, amely sok legendában feneketlen tóként jelenik meg. A valóság azonban, hogy a tó fenekén m o c s á r v a n, a m e l y a n é p a j k á n Medveferedőként emlegetett. * A kilyénfalvi római katolikus templom: a falu első fakápolnája 1646-ban épült, 1659-ben kőből újjáépítették. Mária Magdolna tiszteletére szentelt római katolikus temploma a korábbi gótikus kápolna helyett 1761-ben épült, később megújították, tornyát újjáépítették. * Vízimalom: 1875-ben épült, az Elekes Lajos (558. szám) bennvalóján látható. Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzékében (1992) műemléképületként szerepel.

14 Parajd Bucsintető Szállások csomafalva Borsika Panzio Ujfalu Elekes Vendégház

15 negyedik nap Gyergyoújfalu Vasláb Csíkkarcfalva: Sóvárad Parajd Bucsin tető Csíksomlyó 5 nap/120 km 26,6 km, 9 óra M01 Lelki impulzus: Újfaluból a keleti irányt tartva egy köves útra érünk, amely összeköti a helységet Vaslábbal. 5 km megtétele után elérjük a vasúti síneket, ahol vagy átkelünk a síneken és a falu központján keresztül (46 km) tartjuk a délkeleti irányt, vagy a sínekkel párhuzamosan megyünk tovább amíg elérjük a forgalmas műutat. Innen ismét a forgalmas országúton haladunk 2 km-t, ahol a falu vége előtt, a jelzésekre gyelve jobbra (délnek) - az erdő irányába - fordulunk (42,3 km). Egy földúton elhagyjuk a házakat, legelőkön, esztenákon keresztül haladunk felfele az erdő irányába a vízválasztó gerincre (38, 3 km), ahol egy nagyobb erdei legelőn tisztáson a sok elágazás között a délekeleti irányt megtartva ereszkedni kezdünk az erdő irányába. Az erdő között kiskocsival is járható erdei úton kényelmesen ereszkedünk lefele. Megjelennek az első erdei villák (33,5 km), s majd a völgy egyre tágul (32 km), ezzel teret engedve a legelőknek és kaszálóknak egészen a faluig. Közben patakok és borvízforrások nyújthatnak enyhülést. A falu főútját elér ve (27 km), délnek fordulunk nemsokára elérve a csíkkarcfalvi erődtemplomot (25,5 km). Lelki impulzus: Az út állandó vonatkozási pont. Az úton járó éppen az út révén ébred tudatára annak, hogy áll vagy halad, az úton van-e vagy letért róla, közeledik-e a célhoz vagy távolodik tőle. Életünk nagy ajándéka, hogy mindig valamilyen értelemben úton vagyunk. Csapai Árpád Szilárd egyetemi lelkész, Sapientia Csíkszereda

16 Gyergyoújfalu Vasláb Csíkkarcfalva: Vasláb A Gyergyói-medence román többségű települése. Lakossága 1929 fő, melyből 1118 fő román nemzetiségű (2011). Kezdetben a gróf Lázár-család úrbéresei lakták. Első lakói moldvai román görög katolikus telepesek voltak. A majorsági birtokon dolgoztak és a 17. századra már egy életképes faluközösséget alkottak. A f a l u n e v e ( - l á b ) a v a s l e l ő h e l l y e l kapcsolatos. Fokozatosan kialakultak a havasi telepek is: a Boták (Boteni), Tinkák (Tincani), Heveder (Heveder), Marosfő (Izvorul Mureșului). Első görög katolikus fatemploma 1714-ben épült. Az új templom már kőből épült ben, a falu saját papot és kántort tartott. A faharangláb 1880-ban épült. Hargita m e g y e m ű e m l é k e i n e k h i v a t a l o s jegyzékében (1992) műemléképületként szerepel. A Heveder patak völgyében 1860-ban épített vízifűrész működik. A 19. század végéről való, ipartörténeti műemlék. Az 1860-as években építette a Bencze család. Gyapjúfésülőt is működtet. * Fenék rétláp (Mlaștina După Luncă). A Maros, a Szenéte- és Nagyponk-patak k ö z é n t e r ü l e l 2 k m - r e a f a l u t ó l. Természetvédelmi terület, botanikai rezervátum a Maros bal és jobb partján a falu déli bejáratánál, közvetlenül a 12-es országúttól balra (nyugatra). Területe 40 hektár, a tőzeg vastagsága 2-3 m. Növényi ritkasága a pünkösdi rózsa és a mocsári ibolya.

17 Gyergyoújfalu Vasláb Csíkkarcfalva: Csíkkarcfalva K a r c f a l v a, Á b r á n f a l v a é s Tó t f a l v a összeolvadásából keletkezett, már az as években létezett. Hosszú időn át Felcsík központjának számított, egykori járási s z é k h e l y, m e l y C s í k j e n ő f a l v á v a l, Csíkdánfalvával és Csíkmadarassal együtt alkotta a Csíknagyboldogasszony községet. A hagyomány szerint a falu eredetileg a mai Madicsa helyén feküdt és Nagymadicsa volt a neve ban Karchijfalva néven említik ben vásárjogot kapott ban a falu leégett. Lakossága 2011-ben f ő, m e l y b ő l f ő m a g ya r nemzetiségű. A római k atolikus templom: a 15. században épült, gótikus stílusban, Nagyboldogasszony tiszteletére. Nyolc méter magas várfal övezi, melynek belső oldalán sértetlenül áll a fából épült gyilokjáró vagy vívófolyosó. A kaputorony és a várfalak - mely egyedülállónak mondható Székelyföldön - építése a század fordulójára tehető. A Hunyadi János adományából 1448 körül épült a régebbi templomot azonban 1720-ban, 1796-ban és 1922-ben átépítették. A templom os átépítésekor sok pogány rituális emléket találtak.

18 Gyergyoújfalu Vasláb Csíkkarcfalva: A templomhoz vezető déli oldalon barokk stílusú Mária szobor áll. A templom körül régi sírkövek láthatók. A Vártemplomtól délkeletre, 13 méternyire középkori eredetű harangtorony áll, amely egyben kaputoronyként is szolgált. A falutól 4,5 km-re nyugatra levő Madicsafürdő ásványvizéről híres, melyre borvízfürdő is épült (egyelőre leromlott állapotban várja a felújítást, de borvize új forrásba foglaltatott nemrég). Események: A vártemplom búcsúját Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én tartják. Csíkkarcfalva Szállások Napsugár Panzió Európa Panzió

19 Sóvárad Parajd Bucsin tető Csíksomlyó 5 nap/120 km ötödik nap Csíkkarcfalva Csíkdánfalva Csíkmadaras Csíkrákos Csíkdelne Csíkpálfalva Csíksomlyó 25.7 km, 8.30 óra Lelki impulzus: M01 Csíkkarcfalván a falu főútján haladunk tovább, amíg el nem érjük a vasúti átjárót, a h o l m á r b e é rünk C s í kd á n f a l vá ra. Dánfalvan az európai út mentén haladva a templomot elhagyva is tartjuk az egyenes irányt egy mellékutcán, majd keletnek fordulunk, s átkelünk az Olt hídján (22,4 km) és rögtön a folyó mellett egy földúton a műúttal párhuzamosan, haladunk délnek Csíkmadaras irányába. Csíkmadarasra beérve, a hidnál keletnek fordulunk az európai út irányába. A műúton a templom és iskola után következő utcában balra vagyis keletnek fordulunk (20,5 km) A megművelt földek között 1.4 km megtétele után felérünk egy Dögkút nevű dombra. Tartjuk a délkeleti irányt s gyeljük az előttünk lévő Kőd nevű erdős gerincet, amit az erdei út nyugati és keleti részekre oszt. A D ö g k ú t t ó l l e e re s z ke d ü n k a Kő d patakához ( 18,3 km), ahonnan lassan kapaszkodunk kifele a gerincre, ahol délnyugatnak fordulunk, s követjük a Kőd hegyhátat. A térképen jelzett 15, 6 km pontnál, délnek fordulva ereszkedni kezdünk a rákosi templom irányába, amely igazából Göröcsfalván van (13 km). Ahhoz, hogy a templomot megnézzük egy kis kitérő után egy nagy U betűt írunk le. A falu végén j o b b r a f o r d u l u n k e g y k ö v e s ú t o n délkeletnek, amelyen 300 m megtétele után egy kisebb földútra térünk, ami keresztül vezet a vasúti síneken (10,5 km). Innen már utunk 2 km-en át pityokaföldek között vezet, délkeleti irányba, ahol elérjük C s í k b o r z s o v a h a t á r á b a n a z t a z útkereszteződést (8,5 km), ahol M05 Mária Út Gyimes irányából vezet Csiksomlyóra. Itt jobbra fordulunk (délnek), amelynek utleirását az M05 utvonalnáll találjuk meg (Gyimesfelsölok - Csiksomlyó)

20 Sóvárad Parajd Bucsin tető Csíksomlyó 5 nap/120 km ötödik nap Csíkkarcfalva Csíkdánfalva Csíkmadaras Csíkrákos Csíkdelne Csíkpálfalva Csíksomlyó 25.7 km, 8.30 óra Lelki impulzus: Egy igazi zarándoklat három részből áll: elindulunk a kegyhely irányába egy kijelölt zarándokúton, megérkezve a kegyhelyre élményeket gyűjtünk, olyan kincseket, amelyek változást hoznak az életünkbe, majd következik a harmadik szakasz, amikor visszatérünk a hétköznapokba, és megújult erővel folytatjuk abbahagyott feladatainkat. Zarándokok és jövevények, mozgásban lévő emberek vagyunk, akik az alfától az ómega felé haladunk. Urbán Erik OFM, csíksomlyói kegyhelyigazgató

21 Csíkkarcfalva Csíkdánfalva Csíkmadaras Csíkrákos Csíkdelne Csíkpálfalva Csíksomlyó Csíkdánfalva Neve valószínűleg a magyar Dániel személynév régi Dán alakjából ered ban vált el Nagyboldogasszonfalvától, M a d a r a s s a l, J e n ő f a l v á v a l é s Csíkszenttamással és Csíkkarcfalvával együtt tartozott. A fekete kerámia és a felcsíki csergekészítés hazája. A hímes g y a p o t s z ő t t e s e k é s f e s t é k e s gyapjúszőnyegek a falu hírnevét alapozták meg. Dugás nevezetű gyógyfürdője a népies vízgyógyászat szolgálatában áll. Híres volt vaskőveiről és vasveretőhámoráról ( között) ben lakossága 2292 fő, ahonnan 2259 magyar nemzetiségűnek vallotta magát. * A község már a 15. században népes település volt ben mai nevén 43 kapuval szerepel. A jelenlegi impozáns neogótikus templom építése 1928 augusztusában kezdődött, felszentelésére 1936 februárjában került sor. Erődfal övezi, melyet torony is erősít. Közelében áll az Erzsébet királyné emlékoszlop. * F e k e t e k e r á m i a ü z e m a f a l u központjában, az országúttól jobbra látható. Az agyagot a keleti határrészen, a Sásaszó és a Bánya nevű helyeken és a 2 km-re fekvő Olt hegyéről, termelik ki ben 20 hivatásos fazekast írtak össze. Dísztányérokat, bokályokat, csempéket készítettek ig 24 család foglalkozott fazekassággal, főleg fekete kerámiatermékek készítésével. * A községközpont egyik legrégibb és legmarkánsabb, Kós Károly építészeti stílusára jellemző épülete a csíkdánfalvi származású Antal Vidor építészmérnök által 1912-ben tervezett Községháza.

22 Csíkkarcfalva Csíkdánfalva Csíkmadaras Csíkrákos Csíkdelne Csíkpálfalva Csíksomlyó Egy másik nevezetes épület a művelődési ház, melynek homlokzatát a szintén dánfalvi születésű Zsigmond Márton festőművész és gra kus non guratív mozaikja díszíti. A létesítmény előtt ben az 1848-as szabadságharcban résztvevő csíkdánfalviak emlékére egy bronz emlékművet állítottak. Csíkdánfalva jellegzetességei közé tartozik a Dugásf ü r d ő, m e l y n e k 1 8 C - o s á s v á n y i anyagokban gazdag termálvize vonzza a környék lakóit. A fürdőt 1926-ban 120 felcsíki iparos (zömében dánfalvi) részvénytársasági alapon hozta létre. Napjainkban 10 gyógyvizes kádfürdő, két szabadtéri strand, valamint egy 14 személyes menedékház várja a vendégeket (15 km-re nyugatra a Madarasi-Hargita és a Fertő-tető között 1400 m magasan borvízforrás tör fel.) Csíkmadaras Nevét madarakban gazdag területéről kaphatta, de lehet hogy solymászok faluja volt. Vas- és higanyérc-bányászata b a n s z ű n t m e g.. K i v á l t s á g o s bányászfaluként követeket küldhetett az 1682-es országgyűlésre. A 18. században kifogyott a vas, ekkor a felcsíki fazekasság központja, híres fazekasfalu lett. Nyugati határpontján emelkedik a Madarasi- Hargita (1801 m). A Madaras-patak mentén, a Fertő nyergén át fakitermelő út és kék kereszt turista jelzés vezet Ivóba és Zetelakára ben 2199 főt számoltak, amelyből 2168 magyar lakos.

23 Csíkkarcfalva Csíkdánfalva Csíkmadaras Csíkrákos Csíkdelne Csíkpálfalva Csíksomlyó Római katolikus temploma 1790 és 1796 között épült, de csak 1828-ban szentelték fel. Tornya 1769-ből való. búcsú Szent Péter és Pál napján van (június 29). A sekrestye bejárati ajtaja faragott kőkeretű, és az eredeti templomból maradhatott fenn. Kő keresztelőkútja 1742-ből való. * A Fejedelem kertjében álló Szent Antal kápolna 1992-ben épült a régi kápolna ro m j a i r a. I t t e m e l t e k ko p j a f á t é s emlékkeresztet a Maniu-gárdisták által o k t ó b e r é n k i v é g z e t t csíkmadarasiak emlékére. Felszegen, a 620-as számú bennvalón, Zsigmond Ignác telkén egy 19. században épült vízimalom működik. Ezt Hargita megye műemlékeinek hivatalos jegyzéke (1992) műemléképületként tartja nyilván. Ma köréje épült egy több házból álló faluturisztikai központ, a Vízimalomcsárda.

24 Csíkkarcfalva Csíkdánfalva Csíkmadaras Csíkrákos Csíkdelne Csíkpálfalva Csíksomlyó Csíkrákos Az Olt folyó mellett települt, a Bogátiszoros közelében (a Bogát és a Csere domb között), 786 m tszf. magasságban. A székelyek ősi gyülekezőhelye. Az évezred hajnalán itt, Rákosmezején állapították meg a székely törvényeket László herceg jelenlétében. Határában volt Abránfalva, mely a tatárjárásban pusztult el. A Bogátés a Csere-domb között a Kőd-tető (845 m) szűkíti össze az Olt völgyét.a falu nyugati határában emelkedik a Rákosi-Hargita (1758 m) ben népessége 1607 fő (1063 magyar). Jellegzetessége a nagyméretű védőtorony, amelynek oldalain különböző emberi alakok, állatok, égitestek rajzai láthatók. A festmények eredete egyelőre tisztázatlan. A templom tornya 1270 és 1280 között épült, míg a kereszthajó 1758-ban, neogótikus stílusban, ugyanakkor a tornyot is megmagasították és harangházat építettek rá. A templom köré emelt kőfalak és Isten segedelme volt az oltalom a csíki A K i s b o l d o g a s s z o n y t e m p l o m a Székelyföldnek és a Csíki-medence mármár szimbólummá nőtt vártemploma. A r ó m a i k a t o l i k u s v á r t e m p l o m, feltételezések szerint egy régebbi, ro m á n ko r i te m p l o m h e l yé n é p ü l t, védőszentje Szent György.

Tisztelt Vendégünk! Kedves Barátunk!

Tisztelt Vendégünk! Kedves Barátunk! Ez a kiadvány az EURÓPAI VIDÉKFEJLESZTÉSI MEZŐGAZDASÁGI ALAP: A VIDÉKBE BERUHÁZÓ EURÓPA anyagi hozzájárulásával jött létre. SZK VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2007-1013 Tisztelt Vendégünk! Kedves Barátunk!

Részletesebben

Tündérkertben jártunk...

Tündérkertben jártunk... 1 Tündérkertben jártunk... A zalaegerszegi Városi Vegyeskar idén ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Karvezetőnk, Kovács Kata ötlete volt, hogy e szép kerek számú jubileumot ne csak egy koncerttel,

Részletesebben

Bevezetés 5. 1. nap... 10

Bevezetés 5. 1. nap... 10 Udvarhelyszék Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. nap... 10 (Homoródszentmárton - Homoródalmás - Vargyasi szoros - Homoródalmás - Homoródkarácsonyfalva - Homoródszentpál - Homoródszentpéter - Recsenyéd Homoródszentmárton)

Részletesebben

A GOODWILL CONSULTING KFT. ÜGYFÉLKÖRÉBE TARTOZÓ TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSÁRA NYITOTT ROMÁN TELEPÜLÉSEK

A GOODWILL CONSULTING KFT. ÜGYFÉLKÖRÉBE TARTOZÓ TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSÁRA NYITOTT ROMÁN TELEPÜLÉSEK A GOODWILL CONSULTING KFT. ÜGYFÉLKÖRÉBE TARTOZÓ TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSÁRA NYITOTT ROMÁN TELEPÜLÉSEK CÂMPIA TURZII (ARANYOSGYÉRES) Aranyosgyéres, 1911-ig Gyéres municípium Romániában, Erdélyben,

Részletesebben

FÖVENYESI SALÁTA. Bakancsban vasparipával 2009.

FÖVENYESI SALÁTA. Bakancsban vasparipával 2009. FÖVENYESI SALÁTA Bakancsban vasparipával 2009. Balatononudvari-Fövenyes A Balaton északi partján, Balatonfüredtől 10 km-re keletre, a Tihanyi-félsziget szomszédságában fekszik Balatonudvari település.

Részletesebben

Szent István zarándokút

Szent István zarándokút Szent István zarándokút Összeállította: Orbán Imre 1 Szent István zarándokút A Szent István zarándokút túramozgalommal államalapító királyunknak kívánok emléket állítani. A zarándokút az Esztergomi várból

Részletesebben

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén

Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Látnivalók a Vértes-Gerecse vidékén Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Székhely: 2836 Baj, Petőfi S. utca 50. Munkaszervezeti iroda: 2890 Tata, Erzsébet tér

Részletesebben

Kalandra várja az Ipoly völgye!

Kalandra várja az Ipoly völgye! Kalandra várja az Ipoly völgye! www.sugarkankalin.hu Tagjaink a dejtári Tájház tornácán A kerékpártúrázók hosszú sora Madárgyûrûzés a Csadó-tanyán A gombatúra egyik szépsége A "Sugárkankalin Turisztikai

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő

Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja, Kalocsa, Gemenci erdő Baja város története Baja történetének kezdetei a távoli múltban kereshetõk, hiszen már az õskorban lakott hely volt. Õsidõk óta vonzották az embereket a Duna bal partján elterülõ

Részletesebben

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás a Monori Pincefalu környezetében Legyen Neked is pincéd! Kiadta: Keress minket az interneten: www.monoriborut.hu www.legyennekedispinced.hu

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

Zalai élmények két keréken

Zalai élmények két keréken Zalai élmények két keréken Kerékpáros túraajánlatok www.zalabringa.hu 2 Tisztelt Kerékpározók! Kedves Vendégeink! Zala megye természeti adottságai ideális terepet kínálnak ahhoz, hogy két keréken fedezzük

Részletesebben

Tés. Bakonynána. Nagyesztergár ZIRC. Borzavár 13. NAP. Borzavár Kisgyón. 32,3 km. Kiszsidány. Kisgyón

Tés. Bakonynána. Nagyesztergár ZIRC. Borzavár 13. NAP. Borzavár Kisgyón. 32,3 km. Kiszsidány. Kisgyón 12 13 13. NAP: Az út hossza: 32,3 km 13. NAP 1. Zirc 2. Zirc 3. 4. Csőszpuszta 5. Csőszpuszta SZENT ISTVÁN-VÁNDORLÁS 28 GYERE VELEM, MAGYARORSZÁG! Pecsét kiegészítőút Ajánlott szálláshelyek Magasság (

Részletesebben

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

Vendégváró Tápió-vidék

Vendégváró Tápió-vidék ELÕSZÓ A Budapesttõl alig 40 km-re fekvõ Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, de ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik. A fõ közlekedési útvonalakból kiesve a Gödöllõi-dombság

Részletesebben

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014

A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 A NOVOHRÁD-NÓGRÁD GEOPARK ÉRTÉKEI - OKTATÁSI SEGÉDANYAG 2014 Tartalom 1. Helytörténet, régészet... 2 1.1. Az érintett terület történelméről, régészetéről... 2 1.2. Kulturális örökségek... 4 2. Látnivalók,

Részletesebben

Budapest. Közép-Dunavidék. Kistérségei

Budapest. Közép-Dunavidék. Kistérségei Budapest Közép-Dunavidék Kistérségei www.itthon.hu Itthon otthon van Erdő Etyek-Budai borvidék Kunsági borvidék Nemzeti Park Régióhatár Autópálya Vasút Komp Tourinform Iroda Kastély Vár Várrom Múzeum Gyógy/termál/wellness

Részletesebben

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY

Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY ÉLŐ ERDÉLY EGYESÜLET Székelyudvarhely HONISMERETI TANULMÁNY Barabás Dóra Székelyudvarhely Babeș-Bolyai Tudományegyetem Régészet, I. év 2014 0 Székelyudvarhelyi tábla Segesvár irányából, háttérben a Jézus

Részletesebben

Magyar művészet Kárpátalján

Magyar művészet Kárpátalján m INTER x Kultúr - és művészettörténeti vázlat Magyar művészet Kárpátalján A kárpátaljai vonatkozású képzőművészeti szakirodalom áttekintését követően megállapítást nyert, hogy a négymegyényi terület magyar

Részletesebben

Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben?

Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben? Mit érdemes megnézni Tállyán és a közelben? Tállya www.tallya.hu Rákóczi-kúria: A Rákóczi-kúriát a római katolikus templommal szemben találhatjuk. Ebben az épületben fordította le Károli Gáspár a Szent

Részletesebben

Romok között is jövendő

Romok között is jövendő Romok között is jövendő Utazás Bihar és Arad megye templomromjainál Néhány nap van még október 6-ig, és a nagy nemzeti gyászhoz illő szomorkás hangulatban szerettem volna magamra maradni. Olyan helyen,

Részletesebben

Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft

Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft Szép Magyarország 2010/3. szám Ára: 495 Ft Veszprém megyei 9 771785 660406 1 0 0 0 3 vártúrák A Balaton-felvidék természeti kincsei Szép Magyarország elôfizetés ajándékkal Fizessen elô barátainak, szeretteinek,

Részletesebben

Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló PÜNKÖSDI ÜZENET. 2007. pünkösd

Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló PÜNKÖSDI ÜZENET. 2007. pünkösd Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló 1Pt 2,5 Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Őszi találkozó

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Őszi találkozó Nagycsaládosok Országos Egyesülete Őszi találkozó 2010. szeptember 18. PÉCS-TETTYE Pécsről röviden Pécs megyei jogú város. Magyarország ötödik legnagyobb városa. A hét regionális központ egyike. Baranya

Részletesebben

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly

Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly Készítette: a Történelmi Műhely alkotó csoportja M. Román Béla Kelemen Sándorné Paróczainé Kiss Emma Rusvai Károly KÉZIKÖNYV Szool lnook várrooss ttöörrttééneettééneek ttaní íttássáhooz álttal lánooss

Részletesebben

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók

Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Emlékhelyek Szobrok Látnivalók Kiadja: Szakmai közreműködők: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület Városvédő és -Szépítő Egyesület (Balogh Beáta, Balogh Zsuzsanna, Dr. Ducza Lajos, Klément-Balla

Részletesebben

Kárpátalja. Határtalan lehetőség egy tartalmas kirándulásra! Jánosi Mezőgazdasági Líceum

Kárpátalja. Határtalan lehetőség egy tartalmas kirándulásra! Jánosi Mezőgazdasági Líceum Jánosi Mezőgazdasági Líceum Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Kárpátalja Apáczai Közalapítvány 2010. október 18-21. Határtalan lehetőség egy tartalmas kirándulásra! Járt

Részletesebben

SELMECBÁNYA SPORT: AKTÍV PIHENÉS LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK VENDÉGLÁTÁS SELMECBÁNYA 7 CSODÁJA INFORMÁCIÓK HAGYOMÁNYOK KÖZLEKEDÉS

SELMECBÁNYA SPORT: AKTÍV PIHENÉS LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK VENDÉGLÁTÁS SELMECBÁNYA 7 CSODÁJA INFORMÁCIÓK HAGYOMÁNYOK KÖZLEKEDÉS B A R Á T S Á G H A T Á R O K N É L K Ü L SELMECBÁNYA D I Á K Ú T I K A L A U Z LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK SELMECBÁNYA 7 CSODÁJA HAGYOMÁNYOK ESEMÉNYEK-RENDEZVÉNYEK SPORT: AKTÍV PIHENÉS VENDÉGLÁTÁS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István)

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) Battonya régmúltjának vázlatos története a XIX. század elejéig Battonya környéke már a Római Birodalom idején lakott hely volt.

Részletesebben