A Magyarországi Baptista Egyház struktúrája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyarországi Baptista Egyház struktúrája"

Átírás

1 Nem irányváltásra, hanem sebességváltásra van szükség (Papp János közgyűlési programbeszéd) senki nem gondolja, hogy egy új ciklusban minden merőben más lehet, vagy lesz. (Mészáros Kornél közgyűlési programbeszéd) A Magyarországi Baptista Egyház struktúrája Készítette: Papp János egyházelnök és Mészáros Kornél főtitkár Jelen munkaanyagot az Országos Tanács május 22-én elfogadta. A szükséges minimális szabályzatmódosításokat a soron következő Közgyűlésre az Alkotmányügyi Bizottság előkészíti.

2 A Magyarországi Baptista Egyház április 28-án Választó Közgyűlést tartott, amelyen megválasztotta elnöknek Papp János korábbi missziói igazgatót, főtitkárnak az eddigi főtitkárt, Mészáros Kornélt. Papp János elnök Mészáros Kornél főtitkár Ugyanakkor került megválasztásra a Felügyelő Bizottság is, amelyben az új választási ügyrend értelmében lelkipásztorok is részt vesznek. Dobner Péter Békési Sándor dr. Csontos Sándor Pető Albert Bödő Sándor A május 15-én megtartott Országos Lelkipásztor Konferencia megválasztotta az Országos Tanács lelkész tagjait és a póttagokat. Tagok: Katona Béla és Macher Tivadar. Póttagok: Durkó István és Heizer Tamás. A Magyarországi Baptista Egyház struktúrája oldal 2

3 A Magyarországi Baptista Egyház szabályzata értelmében az egyház Országos Tanácsa az elnök és főtitkár javaslatára választja meg a missziói- és gazdasági igazgatót, a bizottságokat, valamint az intézmények vezetőit. Az Országos Tanács május 22-i ülésén került sor a megválasztott elnök és főtitkár közös előterjesztése alapján a következő négy év tervezésére. Tisztségek Mindenekelőtt fontosnak látjuk, hogy egyházunk SZMSZ-ét néhány helyen pontosítsuk, erősítsük meg. A tisztségviselők felsorolásánál az egyházelnök úgy van megjelölve, mint az egyház elöljárója, képviselője. Úgy láttuk, hogy fontos beírni ide, amint az a szabályzat későbbi soraival összhangban is van, hogy az elnök az egyház missziói vezetője. Az egyházelnök (1) a) Az egyházelnök az Egyház elöljárója és képviselője, az Egyház missziói tevékenységének vezetője. Feladata: - a bel- és külföldi egyházi és egyéb - elsősorban baptista és/vagy magyar vonzatú - kapcsolatokban az Egyház első számú képviselete. - igei útmutatás, jelentés előterjesztése az Országos Közgyűlésen, valamint az egyházi konferenciákon - az Egyház tagjaival való kapcsolat ápolása - fegyelmi eljáráson kívüli jószolgálati, közvetítői tevékenység - a missziói igazgató tevékenységének felügyelete - a lelkipásztorok érdekeinek képviselete - az Országos Közgyűlés összehívása - elnöklés az Országos Tanács ülésein - az országos egyházi szervek által jóváhagyott, az Egyház egészét érintő szerződések, megállapodások aláírása - az Egyház laptulajdonosi és az egyéb egyházi irodalmi termékek felelős kiadói jogkörének gyakorlása - mindaz, amivel az Országos Tanács alkalmilag vagy tartósan megbízza. b) az egyházelnököt a tőle - vagy tartós akadályoztatás esetén az Országos Tanácstól - kapott eseti vagy állandó megbízás alapján és annak keretén belül, mindenben helyettesítheti a főtitkár. A Magyarországi Baptista Egyház struktúrája oldal 3

4 c) Az egyházelnök tevékenységéért az Országos Tanácsnak és az Országos Közgyűlésnek tartozik felelősséggel, rendszeresen beszámol szolgálatáról az Országos Tanácsnak és az Országos Közgyűlésnek. A missziói igazgató jogköre is pontosításra szorul. A jelenlegi meghatározás szerint ő az egyház missziójának vezetője. Szükségesnek látjuk az alábbiak szerint módosítani: A missziói igazgató (3) a) A missziói igazgató az Egyház elnökének közvetlen munkatársa az Egyház missziói tevékenységének vezetője. irányításában Feladata: - az Egyház missziói tevékenységével kapcsolatos javaslatok előkészítése; - az elfogadott missziói és evangélizációs határozatok megvalósulásának szorgalmazása; - a Misszióbizottság irányítása; - alkotó részvétel az egyházkerületi tanácsok ülésein; az egyházkerületi elnökökkel egyetértésben az egyházkerületi tanácsok munkájának támogatása, tanácsolása és összehangolása; - területi és országos evangélizációk, missziói konferenciák szervezése; - a gyülekezetek missziói felelősségének ébrentartása és ösztönzése; - az Egyház gyülekezeteivel és a különféle misszió alakulatokkal való kapcsolattartás, lehetőségek feltárása, tapasztalatok átadása, megoldási javaslatok előterjesztése; b) A missziói igazgató tevékenységéért az egyházelnöknek tartozik közvetlen felelősséggel, de munkájáról rendszeresen beszámol az Országos Tanácsnak is. A főtitkár hatáskörét változatlanul hagyva a gazdasági igazgató feladatai közé illesztettük be az alábbi pontosítást: A gazdasági igazgató (4) a) A gazdasági igazgató az Egyház főtitkárának közvetlen munkatársa az Egyház gazdasági vezetésébenője. Feladata: - az Egyház gazdálkodásával kapcsolatos javaslatok, különösen a költségvetési tervezet valamint távlati, gazdasági tervek kidolgozása - a szakbizottságok bevonásával az év végi pénzügyi és vagyonmérleg elkészíttetése - az elfogadott pénzügyi határozatok érvényesítése, végrehajtásuk ellenőrzése - a bevallási kötelezettségek teljesítése - felelősség a bizonylati fegyelemért A Magyarországi Baptista Egyház struktúrája oldal 4

5 - két közgyűlés közötti időszakban javaslattétel az Országos Tanácsnak a költségvetés módosítására, vagy egyéb rendkívüli intézkedések meghozatalára, a célgyűjtésekkel és a céladományokkal kapcsolatos teendőkre - az utalványozás joga a főtitkárral együtt b) Gazdasági ügyekben az egyház megbízott képviselője c) A gazdasági igazgató tevékenységéért az Egyház főtitkárának tartozik közvetlen felelősséggel, de munkájáról rendszeresen beszámol az Országos Tanácsnak is. Struktúra Az elmúlt években jelentős változáson ment át egyházunk. Intézményeink bővültek, tevékenységi köreink terjeszkedtek. A missziós lehetőségek a szociális és oktatási területen új kihívások elé állítottak mindnyájunkat. Szükségesnek látjuk, hogy a már kialakult struktúrát nevezzük nevén, és illesszük bele egyházunk belső rendjébe. Mindezt a jelenlegi szabályzatok figyelembe vételével tesszük. Az egyház vezetésében, igazgatásában a jelenlegi rend szerint a következők vesznek részt: Vezető tisztségviselők elnök, főtitkár, missziói igazgató, gazdasági igazgató Országos Tanács 4 vezető tisztségviselő, 12 kerületi képviselő 2 lelkész-tag 2 nem lelkész tag 1 BTA 1 AB + 1 FB-elnök tan.joggal Országos Közgyűlés Küldöttgyűlés Az egyház tisztségviselőinek kapcsolatát eddig így szabályozta az egyház SZMSZ-e: 22. Az Egyház tisztségviselőinek tanácskozása (1) Az Egyház tisztségviselői szükség szerint tájékoztató és/vagy egyeztető tanácskozást tartanak: a) az Országos Közgyűlés vagy az Országos Tanács soron következő ülésének előkészítése ügyében; b) bármely, az Egyházat érintő kérdésben egymás igei látásának és szakmai véleményének megismerése, tanácsainak kikérése céljából; c) valamely rendkívüli vagy nehéz ügyben a közös imádkozás által egymás támogatása, erősítése érdekében. (2) A tanácskozást az Egyház elnöke hívja össze, a főtitkárral egyeztetve a tisztségviselők bármelyikének kezdeményezésére. A Magyarországi Baptista Egyház struktúrája oldal 5

6 (3) A tisztségviselők tanácskozására az ülés összehívását kezdeményező személy javaslatára szakértő(k) is meghívható(k). (4) A tisztségviselők tanácskozásán elhangzottak bizalmas jellegűek és a vezető tisztségviselőkre nézve ajánlás értékűek. Közös állásfoglalás kialakítása és közreadása az egyhangúság elve alapján lehetséges, ha ezt valamely rendkívüli helyzet szükségessé teszi. A mostani ciklusban az a döntésünk, hogy az alábbiak szerint szeretnénk vezetni a közösséget: Elnökség elnök főtitkár Vezető tisztségviselők elnök missziói igazgató főtitkár gazdasági igazgató Osztályvezető igazgatók és ok Fóruma elnök missziói igazgató külkapcsolati kommunikációs főtitkár gazdasági igazgató szociális oktatási Országos Tanács 23 tag Változatlan összetétel Országos Közgyűlés Küldöttgyűlés Az Elnökség tagjai, a Közgyűlés által választott elnök és főtitkár napi egyeztetéssel végzik feladataikat. A Vezető Tisztségviselők minden héten közös megbeszélést tartanak. Az Osztályvezető Igazgatók és Szaktitkárok Fóruma az Elnökség az Osztályok vezetőivel (igazgatók, ok) havonta, illetve az OT ülések előtt tart tanácskozást. Az Országos Tanács továbbra is kéthavonta, illetve ha szükséges, ennél sűrűbben tart ülést. A missziói igazgató az egyházelnökkel, a gazdasági igazgató a főtitkárral naponta, illetve döntéshozatalok előtt egyeztet. Az ok az elnökkel, illetve a főtitkárral egyeztetve koordinálják az alattuk működő intézmények, testületek tevékenységét. Újnak tűnik, ha osztályokról beszélünk, ám a tevékenységek koordinálása érdekében fontosnak látjuk ezt. Feladataink eddig is szakterületekre sorolódtak, és ennek értelmében a következő osztályokat hoztuk létre. A Magyarországi Baptista Egyház struktúrája oldal 6

7 Missziói (fő)osztály Külkapcsolati osztály Kommunikációs osztály Gazdasági (fő)osztály Szociális osztály Oktatási osztály Az osztályok vezetésével igazgatókat és okat bízunk meg. Ez az eddigi rendbe illeszkedik, hiszen egyházunk struktúrájában korábban is voltak ok. A i tisztség nem jár teljes idejű státusszal, de alkalmazással igen. Az Országos Tanács megválasztotta a tisztségviselőket is, az alábbiak szerint: Missziói igazgató: Durkó István, a Budaörsi Kőszikla Gyülekezet lelkipásztora. Gazdasági igazgató: Simon Norbert diakónus, gazdasági, pénzügyi szakember az Újpesti Baptista Gyülekezet elöljárója. Dr. Bukovszky Ákos Külkapcsolati osztály Háló Gyula Kommunikációs osztály Opauszki György Szociális osztály Paróczi Zsolt Oktatási osztály A Magyarországi Baptista Egyház struktúrája oldal 7

8 Két legfőbb- és emellett négy fontos területet határoztunk meg. Az elnök és a főtitkár vezetése alatt az alábbiak szerint mutatjuk be ezt. Elnök vezetése alatt (a egyház missziói vezetése, a lelki iránymutatás mellett) Missziói (fő)osztály Külkapcsolati osztály Kommunikációs osztály Durkó István missziói igazgató Dr. Bukovszky Ákos Háló Gyula MISSZIÓBIZOTTSÁG Külkapcsolatok Békehírnök Háló Gyula Vasárnapi Iskolai Bizottság Bögös János Nemzetközi szervezetek e-szolgatárs Lukács Tamás Ifjúsági Bizottság Bacsó Benjámin Milánkovics Dániel, Gyülekezetplántáló Bizottság Folyamatban van - Missz.ig. Szórványmissziós Bizottság Folyamatban van - missz.ig. Romamissziós Bizottság Folyamatban van - missz.ig. Családi Szolgálat Varga György, Macher Tivadar Baptisták az egészségért Dr. Mészáros Kálmánné Dr.Seres Leila Speciális misszió Bokros Andrea, Kovács Imre, Dani Csaba Magyarok, és Mo. körüli országok Vajdaság: Győri Kornél Kárpátalja: Durkó István Nemzetközi intézmények IBTS: Várady Endre WOL-BTA, TCM-BTA Külmisszió Misszionáriusokkal való kapcsolattartás Új misszionáriusok felkészítése Külmissziói munkacsoport Varga Attila, Papp Szilvia, Révész Lajos, Baldanjunai Tseveltogtokh TV-Rádió Kulcsár Tibor Internet (weblap, int.rádió, tv.) Merényi Zoltán Múlt Jelen Jövő Marosi Nagy Lajos Áhítat Várady Endre Irodalmi Bizottság Marosi Nagy Lajos A Magyarországi Baptista Egyház struktúrája oldal 8

9 Főtitkár vezetése alatt (az egyház általános szervezeti, intézményi irányítása mellett) Gazdasági (fő)osztály Szociális osztály Oktatási osztály Simon Norbert gazdasági igazgató Opauszki György Paróczi Zsolt GAZDASÁGI HIVATAL Baptista Oktatási Központ Könyvelés Szociális Munkások Országos Hálózata Serafin József BSZ EJSZ oktatási csoportja Bérelszámolás Módszertani Intézet Országos Pedagógus Hálózat Pénztár Szeretetintézmények Pedagógiai Intézet Egyeztető Tanácsa (Szociális Módszertan) Számvitel Egyházi fenntartású intézmények Pályázati ügyek Gyülekezeti fenntartású intézmények Gondnokság Belső egyházi jogi személy szervezetek Szakmai tanácsadó: Dr. Szabó Zoltán VIB munkájának támogatása és tapasztalatainak igénybevétele Fentiek mellett fontos területe közösségünknek a bizottságok megalakítása, működtetése. Az eddigi gyakorlattól eltérően nem hoztunk kész bizottsági listákat az OT elé, de javaslatokat fogalmaztunk meg arra vonatkozóan, hogy a bizottságok vezetőit válasszuk meg, majd a vezetőkkel együtt hozzuk létre azokat a csapatokat, akik jól tudnak együtt dolgozni egy-egy részterületen. A szeptemberi OT-ülésig a régi bizottságok működnek, és akkor fogadja el a Tanács az új bizottsági tagokat. Egy bizottság esetében kivételt tettünk, hiszen a Presbiteri Tanácsnak OT-tagokat kell delegálni a nem-lelkész képviselet érdekében, így a PT megválasztásra került. A Magyarországi Baptista Egyház struktúrája oldal 9

10 Az alábbi definíciókat is szeretnénk a bizottságok megválasztott vezetőivel pontosítani, célt, irányt, elérési utat meghatározva. OLK Feladata: (később kerül megfogalmazásra) Képviselők: Katona Béla, Macher Tivadar OT lelkész-tagok lelkigondozók: Révész Árpád, Dr. Mészáros Kálmán, Nemeshegyi Zoltán Presbiteri Tanács Feladata: Avatások koordinálása, meghallgatásokon, ünnepélyeken való részvétel, jószolgálat gyülekezetekben, nem lelkészi avatottak, ill. férfimunka összefogása, részvétel az avatottak továbbképzésében. Konferenciák, speciális akciók szervezése, lelki látás továbbadása által erősíti a férfiak közti lelki munkát, szolgálatukat a gyülekezetben és a társadalomban, különös tekintettel a férfiak közti misszióra. Fiúk számára felkészítéseket tartani a férfi szerepre. Sólyom Attila (elnök elsősorban avatások, képviselet), Barbarics Péter(titkár elsősorban szervezés) Antal László, Balla András, Hegedűs Attila, Horváth Zsolt, Kiss István, Lakatos Ottó, Madarász Dezső, Papp Szabolcs, Szűcs Zoltán dr. Nőbizottság: Feladata: A nőtestvérek összefogása, közöttük és általuk végzendő szolgálatok koordinálása, a női misszió erősítése, nőkonferenciák szervezése, kerületi női munka támogatása, a lelkipásztor és teológus feleségek összefogása, részükre különböző események szervezése, egymás lelkigondozása és lelki támogatása, lányok felkészítése a női szerepre. Varga Anikó, Eszes Tünde, Filemon Zsoltné Krisztina Zenei Bizottság / Ifjúsági zenei bizottság Feladata: A gyülekezetekben és az egyházban működő ének- zenei csoportok összefogása, koordinálása, képzésük és fejlesztésük ösztönzése, Egyházzenei Tanfolyam támogatása, énekek gyűjtése, új kiadványok előkészítése, Zenei Könyvtár vezetése. Énekkarok, zenekarok, szólisták, zenészek, dicsőítő csoportok és dicsőítés vezetők. Lelki, minőségi, közösségi, evangélizációs szempontok. Almási Kornél, Oláh Gábor A Magyarországi Baptista Egyház struktúrája oldal 10

11 Alkotmányügyi Bizottság Feladata: Az MBE szabályzatának folyamatos gondozása, új szabályzatok készítése, módosító javaslatok figyelembevétele, szöveggondozás, reagálás az esetleges szabályzati kérdésekre, javaslatokra. Elnök: Bereczki Lajos, Operatív vezető: főtitkár Építési- és Beruházási Tanácsadói Csoport H. Kovács Gábor, Ványi Zoltán, Weisz Csaba + 6 kerületi építési tanácsadó Történelmi Bizottság Feladata: A múlt elemzése, tanulmányok készítése, a jelen események megörökítése, tudatos, objektív történetírás elősegítése. Dr. Mészáros Kálmán Üdültetési Munkacsoport Feladata: Az üdülőink, táborunk jobb kihasználásának biztosítása. Barbarics Péter, László Gábor + az üdülők vezetői Megválasztottuk az OT állandó ülésvezetőjét Bereczki Lajos, az Alkotmányügyi Bizottság elnöke személyében. Intézményeink élén nem történtek változások, így a régi vezetőket erősítettük meg szolgálatukban. A különféle ajándékokkal rendelkező vezetők együttes szolgálata hasznos lehet a közösség számára. Salamon módján, csakis alázattal szabad nekiindulnunk a szolgálat betöltésének. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet?! Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. (1Kir 3,9) A Magyarországi Baptista Egyház struktúrája oldal 11

12 Szükségünk van Isten naponkénti megerősítésére. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Egyszer csak így szólt hozzá az Úr igéje: Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: Nagyon buzgólkodtam az Úrért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Az Úr ezt mondta: Jöjj ki, és állj a hegyre az Úr színe elé! És amikor elvonult az Úr, nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és tördelte a sziklákat az Úr előtt; de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett; de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt; de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés ezt meghallotta, palástjával eltakarta az arcát, kiment, és megállt a barlang bejáratánál. Egy hang pedig így szólt hozzá: Mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: Nagyon buzgólkodtam az Úrért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. Ekkor azt mondta neki az Úr: Menj, kelj ismét útra a pusztán át, (1Kir 19,9-15) Elmondhatjuk Pál apostollal: Mindenre van (lesz) erőnk a Krisztusban, aki megerősít engem (minket). Fil 4,13. A Magyarországi Baptista Egyház struktúrája oldal 12

KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK

KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK KONGRESSZUSTÓL KONGRESSZUSIG BESZÁMOLÓK A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG VIII. KONGRESSZUSÁRA 2007 Kiadja az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége RO-400489 Cluj/Kolozsvár

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. január

Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. január A Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. január A Magyar Úszó Szövetség Elnöksége az Alapszabály 19. (2) bekezdés k) pont alapján kapott felhatalmazás alapján a Szakszövetség

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő

Tisztelt Olvasó! A szerkesztőbizottság nevében kellemes kikapcsolódást, hasznos olvasást kíván: Dr. Szabó Mária főszerkesztő Tisztelt Olvasó! A Magyar Bírói Egyesület 2008 decemberében megújult vezetése és a választmánya is állást foglalt az egyesület tájékoztatási tevékenységének megújítása mellett. Az információcsere felgyorsítása,

Részletesebben

SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2008. Utolsó módosítás: 2008. aug. 25. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) 2000.

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata

A Debreceni Református Kollégium. Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának Szervezeti és működési szabályzata Debrecen, 2013 Tartalom Tartalom...2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II. Gazdálkodási szabályok...3 III. Foglalkoztatás,

Részletesebben

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról

Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról Törvényjavaslat az ifjúsággal kapcsolatos egyes közfeladatokról A Magyar Köztársaság állampolgárainak közös felelőssége, hogy minden gyermek, serdülő és fiatal aktív alakítója lehessen hazánk, Európa és

Részletesebben

1/2013.(IV.07.) sz. szabályrendelet az egyházközség szervezeti és működési szabályzatáról

1/2013.(IV.07.) sz. szabályrendelet az egyházközség szervezeti és működési szabályzatáról A Magyarországi Evangélikus Egyháznak az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. tv. 4..(2) bekezdésében biztosított hatáskör alapján a Debreceni Evangélikus Egyházközség közgyűlése az Egyházközség

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai Református Egyház 2014. új folyam IV. (LXVI) 20. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2014. december 30. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat 2014. november 12-13-i ülésének határozatai

Részletesebben

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség 2012. április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített

Részletesebben

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL

Szervezeti változások. Melléklet BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. FÕTITKÁRI JELENTÉS A 2014. ÉVRÕL Biblia és Gyülekezet Melléklet A Biblia Szövetség folyóiratának melléklete Szervezeti változások 2015. évi II. számhoz BSZ KÖZGYÛLÉS ÉS CSENDESNAP 2015. A Biblia Szövetség 2015. évi rendes, történetének

Részletesebben

MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY. (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes!

MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY. (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes! MAGYAR TANÁCSADÓ MÉRNÖKÖK ÉS ÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE (T. M. SZ.) ALAPSZABÁLY (9. sz. módosítás) A csatolt Etikai Szabályzattal együtt érvényes! Alakuló Alapszabály jóváhagyva: 1992. április 23-án Módosítások:

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. április 23-24-i ülésének határozatai. A Zsinat határozata a Magyarországi Református Egyház

Református Egyház. A XIII. Zsinat 2014. április 23-24-i ülésének határozatai. A Zsinat határozata a Magyarországi Református Egyház Református Egyház 2014. új folyam IV. (LXVI.) 18. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2014. május 14. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat 2014. április 23-24-i ülésének határozatai ZS.

Részletesebben

Babus Jolán Középiskolai Kollégium

Babus Jolán Középiskolai Kollégium A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók. Németh László Babus Jolán Középiskolai Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2011. december

Részletesebben

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Megtárgyalta és a Szenátusnak elfogadásra javasolta a TTK Kari Tanácsa,

Részletesebben

Hallgatói Önkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hallgatói Önkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt. szám: 691/1300/6-2/2011. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Debrecen, 2011. Tartalom Preambulum...4 I. Bevezető rendelkezések...4

Részletesebben

A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya

A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya A Magyar Asztronautikai Társaság Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Általános rendelkezések 1. A Magyar Asztronautikai Társaság (továbbiakban:

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása

Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága Egyházkerületi tisztségre jelöltek bemutatkozása 2014. Püspök Steinbach József Isten Lelke elvezet minket minden igazságra, eszünkbe juttatja mindazt,

Részletesebben

MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA MAGYAR DIETETIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2 1.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség (a továbbiakban: Szövetség) megnevezései: 1.1.1 A szövetség teljes neve: Magyar Dietetikusok Országos

Részletesebben

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ

SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika a humán tudományok matematikája, a modern nyelvtudomány a szemiotika matematikája (Ivanov nyomán Papp Ferenc, 1963.) A szemiotika kettős viszonyban áll a tudományokkal:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat 35. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2011. október 7. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR A Kecskeméti Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2015. 02. 11-én Jelen Alapszabályt a küldöttközgyűlés 2015. február 11-én vitatta meg. Az Alapszabályt a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012

László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012 László nagyváradi megyéspüspök körlevele V. / 2012 Nr. 1494/2012. EGYHÁZTANÁCS SZABÁLYZATA A világi hívők részesei Krisztus papi, prófétai és királyi tisztének, azért aktív szerepük van az egyház életében

Részletesebben

Református Egyház. 21. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2014. december 3-i határozatai. 2015. új folyam V. (LXVII) 2015. február 17.

Református Egyház. 21. szám. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2014. december 3-i határozatai. 2015. új folyam V. (LXVII) 2015. február 17. Református Egyház 2015. új folyam V. (LXVII) 21. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2015. február 17. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2014. december 3-i határozatai

Részletesebben

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosítva: 2014. november 15-én a Küldöttközgyűlés határozata alapján) TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE... 3 2. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

AZ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETEK TANÁCSA ÜGYRENDJE

AZ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETEK TANÁCSA ÜGYRENDJE AZ AKADÉMIAI KUTATÓINTÉZETEK TANÁCSA ÜGYRENDJE A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. XL törvény (MTAtv.) 17. (4) bekezdése szerint, az akadémiai kutatóhálózat testületi felügyeletét az Akadémiai

Részletesebben