BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BENCÉS HÍRLEVÉL. ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL"

Átírás

1 BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 3. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA õsz ANDRÉ LOUF apát úr emlékezete SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Az Év pincészete 2010 díj átadása Interjú Ontko Henrik atyával Pannonhalmi iskolánk mozgalmas vakációja A Szent Jakab Ház megnyitása Harangszentelés Pannonhalmán Arcus Temporum VII. fesztivál Örökség és küldetés konferencia Hírek, új kiadványok Beszámolók a nyári zarándoklatokról Bakonybél, Tihany, Gyõr, Budapest és Tiszaújfalu hírei Júliusban kaptuk az értesítést, hogy André Louf, a Mont des Cats trappista apátság szerzetese majd 1963 és 1997 között apátja, életének nyolcvanegyedik évében az örök hazába érkezett. Talán nem túlzás azt állítani egy globalizált világban, hogy a nagy monasztikus családban, de azon túl is, sok lelki gyermeke volt. Õszinte szívvel gyászolják lelki atyjukat azok, akiket testvérként kísért Krisztus szorosabb követése útján. A korai szerzetesség történetében olvassuk, a haldokló idõsebbet fiai arra kérik: atyánk, ne hagyj itt árván bennünket. Egy apák és atyák nélküli világban nagy ûrt hagynak távozásukkal azok, akik a lelkiélet példái és mesterei is egyúttal. Mit tett André Louf apátúr? Isten irgalmas szeretetét szívébe fogadta a teremtés és a megajándékozottság szintjén. Tehetséget és elhívást kapott, mindkettõt kimûvelte, és így ennek a kegyelemben és irgalomban befogadott meghívásnak tükre, sugárzó egyénisége volt dísz és kitüntetések sallangjai nélkül egyszerû trappista habitusban, keresztény derûre és kiengesztelõdésre meghívó tekintettel. Szolgált testvéri kapcsolataiban, apáti tevékenységében, a lelkiségrõl szóló tanulmányaiban és könyveiben. Egyike volt azoknak a prófétáknak, akik a múlt század hatvanas éveiben észrevették, hogy Európa ifjúsága keleten, nem a kereszténységben, hanem más világvallások gyakorlataiban keresi lelkiéletének forrásait. Írásaiban a nyugati keresztény biblikus és szerzetesi értékek feltárására, korszerû értelmezésére tett kísérletet olyan csodálatos irodalmi stílusban, hogy olvasója kedvet és lendületet kap az olvasottak követésére. André Louf apát úr neve a magyar olvasók között is közismert a Bennünk a Lélek imádkozik címû, kétszer is (1981-ben és 1994-ben) kiadott könyve nyomán. Hogyan érkezett André apátúr Magyarországra? Testvéri kapcsolatok és könyvei révén. Az 1970-es években történt: magam a monasztikus nevelõk konferenciáján vettem részt az akkori Német Szövetségi Köztársaság egyik bencés monostorában. Fidelis Ruppert müsterschwarzachi bencés váratlanul kezembe nyomta Louf apát úr munkáját, amely eredetileg flamand nyelven, majd németül is megjelent. A kommentár ez volt hozzá: Asztrik, e könyv nélkül nem lehet novíciusokat nevelni! Hazahoztam a könyvet, és egy tehetséges fiatalunk igényes fordítással lepett meg, amelyet azonban akkor elsõ kiadásban Bécsben tudtunk megjelentetni (OMC 1979), a másodikat már az 1991-tõl mûködõ Bencés Kiadó adta ki kétszer is (1993-ban és 1994-ben). Ezt követték André apát úr újabb könyvei, a Bencés Kiadó Lelkiségi Sorozatában napvilágot fotó: eiir.wordpress.com

2 2 BENCÉS HÍRLEVÉL látott Alázat és engedelmesség (1995), Gyengeség és kegyelem (két kiadásban: 2004-ben és 2006-ban), majd A többi kegyelem / A spirituális kísérés (2006). Idõközben a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor és a L'Harmattan kiadásában Keresztút a Kolosszeumban elmélkedéskötete és az Uram, taníts meg minket imádkozni (a Bennünk a Lélek imádkozik átdolgozott kiadása az eredeti címmel) kötet 2008-ban. Emellett jelentek meg lelkiségi tanulmányai a Pannonhalmi Szemlében, s egy vele készült interjú a Vigiliában (2007/1) januárjának végén lelkigyakorlatot tartott a pannonhalmi konventnek, amelynek vezérgondolatát így fogalmazta meg számunkra: a szerzetes csak az imádságban azonosul tökéletesen önmagával. Benne lesz emberekért élõ emberré, Istennek elõ emberré, az emberek nevében élõ, Isten színe elõtt élõ emberré. Négy évvel ezelõtt felkérhettem, hogy bencés közösségünk vizitációját vezesse Philippe Vanderheyden apátúrral. Ennek során két hetet töltött velünk, s egész közösségünk megismerhette testvéri szívét, jóságát és bölcsességét. Ezt az alkalmat használta a Bencés Kiadó arra is, hogy André apát úr nemrég megjelent könyvét a Sapientia Szerzetesi Fõiskolán az érdeklõdõknek, hallgatóknak és vendégeknek bemutassuk. André apát úr tagja volt annak monasztikus apátokból álló csoportnak, a Groupe de Chevetogne-nak is, amely az ortodox és a monasztikus kolostorok kapcsolatának megteremtését tûzte ki célul az egyetemes egyház egysége érdekében. A Groupe de Chevetogne tagjaként is többször járt Budapestem, Pannonhalmán és Tihanyban. Testvéri szeretettel emlékezünk André apát úrra keresztény életünk kortárs mesterére, aki életével és szolgálatával Isten jóságos arcát mutatta meg nekünk. Asztrik fõapát úr A BENCÉS KONFÖDERÁCIÓ HÍREIBÕL június 21-én ünnepelte 70. születésnapját Notker Wolf prímás apát úr. Otthonában, Sankt Ottilienben Jeremias Schröder fõapát szerény ünnepséget szervezett tiszteletére. Notker prímás-apát urat szeptember 7-én választották meg tisztségére, és szeptember 25-én újra bizalmat kapott az apátkongresszustól július elején Rodé bíboros a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa közleményt adott ki arról, hogy a Szentszék az ügy kivizsgálása után semmi akadályát sem látja annak, hogy Ettal apátját, Barnabas Bögle apát urat és Maurus Kraß perjel urat visszahelyezzék hivatalukba, ha a közösség újra választja õket. Az ellenük fellépõ Marx érsek és Beer általános helynök vádjait, miszerint eltusolták néhány szerzetes szexuális visszaélését, a Szentszék nem tartotta jogosnak, és úgy ítélte meg, hogy helyesen jártak el, valamint minden tõlük telhetõt megtettek már 2005-ben. A két szerzetesi elöljáró februárjában egyházmegyei nyomásra mondott le július 12-én életének 80. évében elhunyt André Louf trappista apát úr. Louf apát úr 1947-ben lépett be Mont des Cats monostorába és 1955-ben szentelték pappá, 1959 és 1962 között Rómában folytatott tanulmányokat ban választották apáttá, 1997-ben vonult vissza és remeteként élt Simiane-ban augusztus 8-ra virradóra Németország legõsibb ciszterci monostora, Mariethal víz alá került. Az árvíz 2 méternél is magasabb volt és az egész zárdát elöntötte. A közelben folyó Neisse gátja szakadt át és ez okozta a katasztrófát. A helyreállítás több millió euróba fog kerülni, és több évig fog tartani augusztus 17-én Kremsmünsterben elhunyt Richard Weberberger, a brazíliai Barreiras bencés püspöke. Richard püspök úr 1939-ben született, 1959-ben tette elsõ fogadalmát Kremsmünsterben, és 1964-ben szentelték pappá római és salzburgi teológia tanulmányai után ben lett Barreiras plébánosa, majd II. János Pál nevezte ki 1979-ben az akkor alapított egyházmegye püspökévé. Augustin Mayer bíboros úr szentelte püspökké. Az Osztrák Köztársaság szolgálataiért a parancsnoki nagy arany fokozat a csillaggal érdemrenddel jutalmazta, Felsõ-Ausztria pedig az Emberi Jogok-díjjal tüntette ki.

3 BENCÉS HÍRLEVÉL 3 PANNONHALMI FÕAPÁTSÁG A magunk módján beszédes jellé válni Interjú Ontko Henrik atyával Henrik atya, tizenhat évvel ezelõtt lettél bencés Pannonhalmán. Melyek azok a legfontosabb mozzanatok, amelyek az elmúlt idõben szerzeteséletedet alapvetõen meghatározták? Nem könnyû kiragadni egy-egy mozzanatot a mögöttem álló tizenhat évbõl, mert úgy érzem, hogy a valamilyen oknál fogva az átlagos fölé emelkedõ események legalább annyira fontosak és szükségszerûek az életemben, mint a közöttük lévõ teret kitöltõ hétköznapi pillanatok. Számomra nagyon fontos, hogy a rendben eltöltött idõt a maga teljességében lássam, ahogyan az is, hogy a hangsúlyos mozzanatok elõtt saruimat levetve, tisztelettel adózzam. Ezekre a pillanatokra, mint életem szerves részeire tekintek, s azt hálás szívvel és fürkészõ szemmel próbálom tenni. Sokszor idézem fel õket, hogy bennük egy még mélyebb értelmet keressek, hogy azokat megértsem, s általuk magamat jobban lássam. A legfontosabb mozzanatok között mindenképpen az örökfogadalmamat kell megemlítenem, majd a papszentelést, s a Szent Jakab-utat. Azonban legalább ugyanilyen fontosnak érzem a budapesti egyetemi éveket, vagy itt, a pannonhalmi gimnáziumban prefektusként, tanárként eltöltött éveket. Mindezek közül két-három pillanatot ragadnék ki. Elsõként az örökfogadalmamat, valamint azt a személyes tapasztalatot, amely ehhez a naphoz köt. Minél inkább közeledett az örökfogadalom napja, annál inkább éreztem azt, hogy a részletekig menõ, minden oldalról önmagát bebiztosítani akaró emberi tervezés egyszerûen eltörpül az isteni bölcsesség és tervezés végtelensége és kifürkészhetetlensége elõtt. Nem volt minden bennem felmerülõ kérdésre válaszom, s ez óriási feszültséget szült bennem. A fogadalom örökérvényûsége és a saját emberi lehatároltságom közötti ellentétet pedig egyenesen nehezen viseltem. Képzeletben láttam magamat ennek a megkezdett útnak az elején, láttam magam a vágyaimmal, láttam az addigi életemet alakító tényezõket. Emlékszem, azt kértem Istentõl, hogy mivel önmagam s a jövõm alakítását illetõen kudarcot vallott minden emberi okoskodásom, õ legyen az, aki mostantól fogva formál és alakít. A papszentelés, s az azt követõ idõszak a valódi emberségemmel való szembesülést jelentette számomra, s annak a paradoxonnak a megtapasztalását, miszerint ebben a lázadó emberi természetben akarja az Isten teljessé tenni az õ békéjét és kegyelmét, bennünket akar eszközévé formálni. A Szent Jakab-út végigjárása óta, úgy hiszem, más, nyitottabb szemmel nézek a világra, az emberi kapcsolatokra, az azokban rejlõ erõre, saját istenkapcsolatomra önmagamra. Talán érdekes, hogy pont ez a zarándoklat, az úton levésben való kitartás és a megérkezés szülte megnyugvás próbált gondviselésszerûen választ adni a saját elégtelenségemmel, lehatároltságommal kapcsolatos kérdéseimre. A gimnáziumban tanítasz és prefektus vagy, részt veszel a gimnázium jövõjérõl gondolkodó stratégia-csoport munkájában. Milyennek látod a bencések gimnáziumi jelenlétét és lehetõségeit a jövõben? Egy nagy múltú, több generációt felnevelõ iskola tanári karának tagjává lenni nagyszerû dolog. Egyszerre tölt el ez büszkeséggel és ébreszt bennem tiszteletet a hely iránt. Sajátos küldetés, hogy a ránk hagyományozott keresztény és bencés értékeket képesek legyünk a jelenkor dinamikusan fejlõdõ és átalakuló kontextusában érthetõvé és jelenvalóvá tenni. Úgy érzem, nincs könnyû dolgunk. A változó igények, az egyre növekvõ elvárások mellett nem egyszerû az evangélium

4 4 BENCÉS HÍRLEVÉL üzenetét úgy megfogalmazni, hogy az ebben az eltolódott súlypontú értékrendben is halló fülekre találjon. Kihívás a hitet, az imádságot, a közösséget, a családot, az elkötelezõdést, a munkát, a megbocsátást úgy jelenvalóvá tenni, hogy az tartalmában ne változzon, hogy az most is azt jelentse, amit évszázadokon át a világban megjeleníteni próbált. Ezt úgy vélem még nehezebbé teszi az a tény, hogy mi magunk is gondolkodásunkban és személyiségünkben hordozzuk a kor lenyomatát, arcunkon és szívünkben viseljük annak karcolatait. A stratégiai bizottságot azzal a meggyõzõdéssel hívtuk életre, hogy az idõk viharait kiálló, a végtelen felé mutató értékek átmentésére formát és nyelvi eszközöket találjunk, amelyek segítségével az iskola tovább mûködhet, és lehet dialógusban a világgal, elsõsorban és konkrétan annak egy értékes szeletével: az ide érkezõ diáksággal és családjaikkal. A pannonhalmi gimnázium esetében ez azt jelenti, hogy az intézmény úgy váljék fenntarthatóvá, hogy az még számos generáció számára nyújtson otthont, forrást, s mindezt eredeti küldetésének, s az Evangéliumnak fényében, ugyanakkor a kor kihívásainak megfelelõen tegye. A tizennégy kiemelt szempont szerint történõ gondolkodás sok munkát jelent, s egyben óriási ereje is a bizottságnak. A mélybenézõ, idõigényes együttgondolkodás, úgy vélem, pontosan a kor gyakorlatával a tüneti kezelést alkalmazók látszólagos eredményességével helyezkedik szembe. Idõt szánunk arra, hogy minden egyes problémát feltárjunk, a kérdéseket, a szempontjainkat, a céljainkat megfogalmazzuk, a megoldási lehetõségeket mérlegeljük, s az elért eredményt a gyakorlatba átültessük. Mindenképpen ki szeretném emelni, hogy a bizottságban, az érdemi munka mellett, hasonló hangsúlyt kap a közös munka emberi dimenziója: a kommunikációs kultúra fejlesztése, a másik meghallgatásának-meghallásának gyakorlása, a mindenkire egyenlõ súllyal nehezedõ felelõsség felvállalása és megélése mindez, úgy hiszem, emberileg rengeteget csiszol rajtunk, és egymáshoz is közelebb visz minket. Egy osztályod már leérettségizett, második osztályod pedig a harmadik évét kezdte meg. Melyek a legfontosabb nevelõi élményeid, mit látsz legfontosabb nevelõi feladatodnak? Nemrég történt, hogy egy beszélgetés során az elsõ évekre és az ott szerzett tapasztalatokra úgy, mint tanulópénzre utaltam. Hiszen alig száradt meg a tinta a diplomámon, szinte másnap már az iskola és a kollégium falai között találtam magam. A gyakorlatba kellett átültetnem mindazt a tudást, amellyel az egyetemen megismerkedtem tapasztalat nélkül. Az aránylag korán érkezõ osztályfõnökség pedig csak növelte a rám nehezedõ felelõsséget. Ahogyan idõben egyre távolodom az elsõ osztályom érettségi évétõl, úgy egyre nagyobb rálátásom nyílik a velük töltött idõre. Felfedezem az abban rejlõ értékeket, s talán többet sejtek meg abból, hogy valójában kik is voltak azok a fiúk, akik alkalomadtán oly sikeresen rejtették el arcukat kamaszkori szerepeik maszkjai mögé. Mindemellett igyekszem õszintén beismerni a saját hibáimat és mulasztásaimat. Valahogy úgy érzem, hogy az igaz emberség megélése, a lankadatlan istenkeresés, a tudás szomjazása, s a világ felé megélt nyitottság iránti vágyat kell elültetnünk az ideérkezõ fiúk szívébe. Fontosnak érzem kihangsúlyozni: mindezt persze a magunk nagyon is emberi, törékeny és tökéletlen módján tesszük. Ezeknek a készségeknek-erényeknek köszönhetõen talán könnyebben találják meg majd a helyüket a világban, s válnak abban - a maguk módján - beszédes jelekké. Ez év tavasza óta te vagy a pannonhalmi húsvéti szent három nap szervezõje. Milyennek látod ezt a feladatot? Amióta szervezõként vagyok a folyamatban, talán még az eddiginél is fontosabbnak. A három nap megszervezése több szinten zajlik: a szállás és étkezés biztosításának, a programszervezésnek, valamint a vendégfogadásnak már-már logisztikai szintjén. Hála Istennek, nem voltam egyedül a szervezõ munkában, rengeteg segítséget kaptam Ákos és Fidél atyáktól, valamint Szabó Zoltántól. A munkának van tervezhetõ része, amely a mi részvételünket teszi egyszerûbbé, szemben a kevésbé kiszámítható, pillanatnyi döntéseket igénylõ részekkel. Fontos szempont, hogy lehetõleg minden jelentkezõt befogadjunk, ugyanakkor a hely, elsõsorban a bazilika, térbeli limitáltsága az, ami az elképzeléseinknek és a vendégek számának határt szab. Szerintem ugyancsak lényeges kiemelni, hogy családi állapottól, kortól és nemtõl függetlenül a Szent Három Nap mindenki számára reális opció: a kisgyerekek számára ugyanúgy tudunk foglalkozást biztosítani, mint a szépkorúaknak. Akik ideérkeznek, az évnek legalább ebben az idejében félre szeretnék tenni mindazt, ami a mindennapokban a krisztusi és emberi élet lényegének meglátásában esetleg akadályozza õket. Idõt szánnak arra, hogy ebben a lelassult élethelyzetben, a csöndes, imádságos készületben várják és meghallják Húsvétvasárnap hajnalának reménykeltõ üzenetét. Ezek az emberek és mi, bencések is, nemcsak Krisztus feltámadásán, hanem saját életünk fölemelkedésén is örvende-

5 BENCÉS HÍRLEVÉL 5 zünk. Az elkövetkezõ évre nézve pedig ez erõt ad, reményt, bizonyosságot és a felfedezést, miszerint életünk nem a túlélés küzdõtere, hanem az Istenben való kiteljesedés zarándokútja. Szabadidõdben szívesen zenélsz és hallgatsz zenét. Milyen szerepet játszik az életedben a zene? A zene régóta jelen van az életemben. Alapvetõen hallgatom, s alkalmanként hangszeren is játszom. A legváltozatosabb zenei stílusokba is belehallgatok, mert egyszerûen érdekel. Ugyanakkor mostanában inkább a jazz felé tájékozódom. Sajnálom, hogy nincs zenei elõképzettségem. Sohasem tudtam igazán mélyen elmélyedni egy-egy hangszeren történõ játék elsajátításába. Amit hangszerjáték tekintetében tudok, azt rövid idejû zenetanulmányaim során sajátítottam el, valamint magánszorgalomból tanultam meg. Középiskolás éveim óta kísér az együttzenélés iránti vágy, amit sikerült is alkalmanként megvalósítani. A középiskolában az osztálytársaimmal zenéltünk, a kor slágereit játszottuk. A Tanulmányi Házban, Budapesten, egy kis csapattal szabinás barátaimmal ír zenét játszottunk. Itt, Pannonhalmán zenéltem együtt diákokkal is, többek között az elsõ osztályomból valókkal, mostanában pedig az iskolai Big Bandnek vagyok tagja. Emellett sikerült megszervezni egy tanári jazz kvartettet is. Utóbbi egy Ki mit tud -os fellépés apropóján trióként indult. A zenekar azóta kvartettre bõvült, és a repertoárunk is gazdagodott. Több iskolai ünnep során kértek fel minket egyegy fellépésre. Az egésznek a zenei lelkét Kiss Zsolt tanár úr adja és az õ zenei profizmusa, Tóth Mária énekel, dobon pedig Gerencsér Tamás játszik. Jómagam basszusgitározom. Az egésznek a célja az együttzenélés örömének megtapasztalása, egy olyan helyzet megteremtése és megélése, ahol nem iskoláról, munkáról van szó, hanem ahol a zene játssza a fõszerepet (mi pedig a zenét). Olyan együttlét, amely a hétköznapok során megszokott tapasztalatoktól eltérõ érzelmi inputot tud nekünk nyújtani és a hallgatóinknak. Személy szerint, nagyon fontosnak érzem a zenei, mûvészeti élet támogatását és fejlesztését Pannonhalmán, jelenjen az meg a zenében, színjátszásban, képalkotásban (pl. fotózás), képzõmûvészetben. Nem profi mûvészképzésre gondolok, bár azt sem tartanám elképzelhetetlennek, hanem sokkal inkább olyan lehetõségeket képzelek el, amelyek mindenkibõl elsõsorban önmaga, de a közösség számára is, a rejtettebb énjét, kreativitását, vizuális teremtõ erejét hívná életre. Készítette: Konrád atya ÚJ INTÉZMÉNNYEL BÕVÜLT A BENCÉS ISKOLAHÁLÓZAT A január 28-án tartott konvent káptalanunkon határozottak értelmében az eddigi Bencés Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégiumot (azaz az elmúlt év során tagintézményekkel bõvített pannonhalmi iskolát) az idei tanévtõl fõapát úr két intézményre választotta. Pannonhalmán a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium keretében folytatódik az oktató-nevelõ munka a tantestület támogatásával, az iskolavezetés kérésére kiegészülve egyházzenei szakképzéssel. Az eddigi ún. tagintézmények (Budapest, Miskolc és Szeged) pedig a Szent Benedek Gimnázium és Szakképzõ Iskola keretében fognak mûködni. Mindkét intézmény alapító-okiratát Gyõr-Moson-Sopron Megye fõjegyzõje nyilvántartásba vette. Így tehát szeptemberétõl a Fõapátság fenntartásában három iskola mûködik. Gyõri és pannonhalmi iskolánkat a hagyományok szerint közvetlenül a rend üzemelteti; a Szent Benedek Gimnázium és Szakképzõ Iskolában elsõsorban irányítási, fenntartói feladatokat látunk el. szerk.

6 6 BENCÉS HÍRLEVÉL Húsz éves a meschedei testvérkapcsolat Nagy vállalkozással kezdte a nyári szabadságot a tanári csapat egy része. Június végén rajtunk volt a sor, hogy eleget tegyünk a meschedei bencés tanári kollégium meghívásának, s együtt megünnepeljük a kapcsolat húsz éves jubileumát Meschedében. Az utazáson a tanári kar pannonhalmi alegységén kívül részt vettek a miskolci, szegedi és budapesti tagintézményekben dolgozó kollégák képviselõi is. Az alaposan megtervezett programbeosztás már az indulás perceiben borult, így kétnapos utazásunk alatt állandóan az idõvel és német pontossággal voltunk kénytelenek megküzdeni. Végül szerencsésen, vidáman és várakozással telve érkeztünk meg vendéglátóink iskolájába. Iskola: Kirándulásunk során nemcsak a meschedei iskola életébe pillantottunk be, hanem útközben a melki gimnázium modern berendezésétõl ámulhattunk el, majd a metteni középiskola újonnan felújított könyvtárának modern fénytechnikája, és kék, zöld, arany felirattal díszített üvegfestése nyûgözött le mindannyiunkat. Az építész azt az alapelvet követte, miszerint az egyszerû építészeti stílus agresszívvá teszi a gyerekeket, az igényesre és szépre pedig vigyáznak. Eddig mûködik. Szállás: A Meschedébe vezetõ buszútunkon a csapat két apátságban szállt meg. Néhányan Schweiklberg kéttornyos hagymakupolájú bencés apátságában gyûjtött erõt a következõ napra, míg mások Mettenben tapasztalhatták meg a bencés vendégszeretetet. Maga Wolfgang apát úr várta kis csapatunkat a metteni kolostor kapujában, hogy aztán egy könnyed vacsorához és tartalmas beszélgetésre invitáljon minket. Végállomásunkon pedig esténként szétszóródott a csapat az ottani tanárok otthonába, ahol közös vacsorák, tapasztalatcserék, vidám kerti partik, hangulatos sütizések és hangos foci világbajnoki meccsek megnézése szõtt barátságokat, illetve mélyített el régi ismeretségeket. Templomok: a melki bazilikát követte sorban a metteni templom, majd több idõ jutott Pater Klaus-Ludger meschedei bencés szerzetes vezetésével a sajátos meschedei templom megismerésére. Az elõadás végén ültünk abban a hatalmas, a hívõk számára szánt négyszögletes térben, fejünket és figyelmünket a nyitott kör formájú isteni tér felé fordítva, és hallgattuk Pater Klaus-Ludgert Konrád atya tolmácsolásával. Többek között felhívták figyelmünket a templom egyik különlegességére, s láthattuk, ahogy a keresztre feszített Krisztuson töviskoszorú helyett korona van, aminek aranyát hadi özvegyek adományozták jegygyûrûikbõl. Hasonló maradandó emlék marad a kölni dómban eltöltött pár óra, illetve Meschede több, mint ezer éves St. Walburga temploma. Könnyed kulturális programok, amelyek kitûnõ csapatépítõ programokként szolgáltak a hét folyamán. Ha a környéken jár az ember, kihagyhatatlan a világhírû Warsteiner sörfõzde, ahol kisbuszokkal végigkalauzoltak minket a gyár különbözõ részlegein, egy csillagvizsgálószerû sötét teremben pedig megmutatták nekünk, hogyan is készül a sör. S annak érdekében, hogy a kompetencia alapú oktatás jegyében a lehetõ legtöbb érzékszervet megszólítsák, az elméleti bevezetõ után bátran és vígan fogyaszthattunk az elkészült termékbõl a gyár sörkertjében. Beszélgetésekre nemcsak itt kerülhetett sor, hanem Kölnben a Rajna parti kávézóban, Meschedében az Oase nevû bencés üzemeltetésû ifjúsági komplexum kertjében, Soest impozáns belvárosának kerthelységében egy ízletes vacsora mellett, s a záró estén a meschedei gimnázium éttermének többfogásos búcsúvacsoráján. A beszélgetést pedig folytatjuk legközelebb Pannonhalmán. Kovács Alida

7 BENCÉS HÍRLEVÉL 7 Három és fél hét Londonban Valóban tizenkét egész hete lett volna, hogy várva várt nyarunk kezdetén kifutott egy gép Ferihegyrõl két pannonhalmi diákkal az utasok közt az észak-londoni Luton Airportra? Meglehetõsen élénk emlékeim vannak errõl a napról (június 12.), amikor is már a reptéren találkoztam iskola- és egyben útitársammal, Stamler Ferenc Somával és kíséretével. Nagyon várt, és persze elõre alaposan megtervezett utunk elsõ napja volt ez, és szerintem mindketten állíthatjuk, hogy várakozásainkat nem múlta alul a nyugat-londoni Ealingben töltött három és fél hét. A reptéren a Saint Benedict's School egy végzõs diákja várt, majd kísért minket a szállásunkra, ahol találkoztunk father Thomasszal, aki ottani bencés atya, tele fiatalsággal, idõsebb kora ellenére is. Mondhatni, õ vigyázott ránk ottlétünk alatt, sokszor találkoztunk az iskolában, néha pedig fel is hívott minket, hogy minden rendben van-e, és hogy mi mindent néztünk meg a napokban, vagy merre jártunk a hétvégén. Iskolába hétköznap reggelente mentünk, szombaton nem, és általában koradélután végeztünk. Az ebédünket a suliban kaptuk, reggelit és vacsorát pedig a szálláson. Délelõttönként általunk választott órákat látogattunk, néhány itthon nem megszokott tárgyat is kipróbáltunk, mint government and politics, szociológia (két féle), vagy business. Nyelvi korlátaink ellenére is érdekesek voltak, persze jól kellett választanunk. Lyukasóráinkat pedig nagyrészt a könyvtárban töltöttük a londoni lapok, egyéb magazinok olvasgatásával. Az iskolai programok közül a sportnap volt még maradandó, ahol tényleg mindenben kipróbálhatta magát az ember, és ahol az egész iskola ott volt. Mi ketten magasugrásban remekeltünk, amelyben a helyi iskolacsúcsot veszélyeztetõ magasságokba értünk. Emellett az iskolai társaság nagyon is barátkozó volt, ezt mutatja a második tanítási nap utáni meghívás egy házibuliba, vagy a közös esti sütögetés (barbecue party) is az osztálytársakkal. Kedvességben tanáraink sem maradtak el iskolatársainktól, a sok házi ellenére az angol nyelv tanárnõnktõl egy könyvet, egy másik kedves tanárnõtõl pedig ötleteket kaptunk a hétvégére. Mi megtettük a tõlünk telhetõt, hogy a lehetõ legtöbbet lássuk Londonból, viszont még a leghíresebb és legnagyobb múzeumokat sem lehet szelektálás nélkül meglátogatni, végigjárni. Ahol jártunk, azt viszont nagyon élveztük. Ilyen volt a Westminster Abbey, a Houses of Parliament, Tate Modern, National Gallery, Covent Garden, a Theatre Globe környéke, a Trafalguar Sqare, Oxford Street, Imperial War Museum, Natural History Museum, Science Museum, British Museum és a személyes kedvencem, a Tate Britain. Ezek mellet azért voltunk meccset nézni a közeli pubban, és egykét clubot is meglátogattunk. Az ott töltött elsõ éjszaka után amikor egy vendégházban aludtunk költöztünk be végleges szállásunkra, ami egy körülbelül 40 fõ befogadására alkalmas diákszálló külföldi diákok számára. Ez az egyetemista korosztályt jelenti (20-26 éves kort), és az ott tartózkodók legtöbbje a tanulás mellett dolgozott is rész-, illetve néhány esetben teljes munkaidõben. Ahogy Eliza, a Moullin House titkárságán dolgozó, kameruni származású hölgy mondta, ez egy nagyon összetartó és barátkozó közösség. Sokan érkeztek Spanyolországból, Olaszországból, Törökországból, Indiából, dél-amerikai országokból, mint Kolumbia, Brazília; de voltak irániak, franciák, ázsiaiak és néhány angol anyanyelvû országból érkezõk is, mint az öt Egyesült Államokbeli lány, vagy a kanadai srác, akinek segítettünk a költözködésben. Õk mind egy nagy baráti társaság, amelybe mi is beleolvadtunk az elsõ ott töltött perc után. Õk voltak azok, akik mindig készek voltak a beszélgetésre, a szórakozásra, a közös meccsnézésre, vagy az esti focira a kertben, vagy akár a közeli parkban. Néhányukkal még most is tartjuk a kapcsolatot neten keresztül néhány levél erejéig. Ha a legfontosabb dolgot kellene kiemelnem, azt, ami meghatározza egy ilyen, vagy ehhez hasonló út sikerét, kudarcát, az csak a nyitottság, bátorság és kedv lehetõ legtöbbje lehet. Ez értendõ az idegen nyelven való beszéd, a különbözõ és új társaságokba való csöppenés, a szabadidõ legjobb és leghasznosabb eltöltése, és ezek kamatoztatásának szempontjából egyaránt. Azt hiszem, nekünk sikerült nagyon jól nyitni a nyarat, az Angliában töltött néhány hét tartalmasan telt. Azoknak pedig, akik a közeljövõben ugyanitt kezdhetik a nyári vakációt, legalább olyan tartalmas, és közel olyan szép napokat kívánok, mint amilyeneket mi kaptunk ez idõ alatt. Kubinyi Márton XI.B

8 8 BENCÉS HÍRLEVÉL Vakáció Mettenben Szegedi Domonkosnak hívnak, most szeptembertõl leszek Pannonhalmán végzõs. A nyári szünet elejét idén évfolyamtársammal, Salamon Andrással iskolánk pályázatának keretében a gimnázium egyik testvériskolájában töltöttük, Mettenben, Dél-Németországban. Ez a lehetõség két fõ részére (10. és 11. osztályos diákoknak) szól, akik egy hónapon keresztül a német diákokkal együtt tanulhatnak a metteni bencés apátság gimnáziumában, és az ottani kollégiumban lakhatnak. Erre a tavasz elején kiírt pályázatra csak mi ketten jelentkeztünk, és el is nyertük. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy biztassak mindenkit, akit ez a lehetõség a következõ években érinthet. Jelentkezzen bátran, mert ez nagyon jó alkalom a nyelvtudás fejlesztése mellett külföldi barátok szerzésére, és a németek, és Dél-Németország megismerésére is. Amikor Andrissal megtudtuk, hogy mi ketten mehetünk ki, nagyon megörültünk, de egy kicsit izgultunk is, mert úgy gondoltuk, hogy kint eléggé magunkra leszünk hagyva. Az izgalmunk év vége felé csak növekedett, úgyhogy amíg más már a hazaútra készülõdve már lazított, mi lázasan készültünk az útra. Június 13-án indultunk Németországba egy magánszeméllyel, aki Deggendorfig szállított minket. Onnét Markusék vittek be minket az 5 km-re levõ Mettenbe, ahova este érkeztünk meg. Markus magyar származású, a szüleivel költözött ki Németországba, s most ott lakik Deggendorfban. Õ és a húga a metteni gimnáziumban tanulnak. Este a kollégiumban Pater Thomas fogadott, õ egy bencés atya, a gimnázium fizikatanára, és a kollégium fõnöke. Sokszor segítségünkre volt ügyes-bajos dolgainkban, sokat beszélgettünk és társasoztunk vele, merthogy az atya szenvedélye a játékok. A kollégiumi szobájában három jókora szekrény tele van társasjátékokkal, egy másik pedig ördöglakatokkal és ügyességi játékokkal. Pater Thomas kedves és jó fej volt velünk, bár egy kicsit titokzatos is. Megérkezésünk után õ vezetett minket a szobánkba, a kollégista fiúk már a meccset nézték, mert pont akkor volt a vb, amikor kint voltunk. Mind a ketten külön szobában laktunk, ahogy 11-ediktõl fölfele az összes kollégista. A kollégiumban még este kaptunk egy órabeosztást, amely alapján kiválaszthattuk az órarendünket. Mettenben ugyanis nem faktok vannak, mint nálunk, hanem kurzusok, és a diákok év elején kapnak egy lapot, amilyet mi is kaptunk. A lapon minden óra helyén több lehetõség volt, és a diákoknak ebbõl kellett kiválogatni, melyik órákra fognak járni. Például hétfõ-szerda-csütörtökön a 3. óra fizika/biológia, vagyis a diák választhat, hogy fizika vagy biosz, de amit választ, mindig arra kell járnia. Tehát este kipakoltunk, kiválasztottuk a saját órarendünket (volt, ahol más órákat választottunk, például idegen nyelvnél én latint, Andris franciát), és beültünk a német fiúk mellé a kollégium tv-szobájába meccset nézni, s közben megismerkedtünk velük. Fél 11-kor feküdtünk le, ekkor volt ugyanis a takarodó. Másnap, ahogy attól kezdve minden nap 7- kor volt az ébresztõ, és 7.20-tól lehetett reggelizni, bár mi mindig csak fél nyolcra mentünk át az étkezõbe. Az ételek nekem nagyon ízlettek, igaz itt csak kb. 50 fõre fõznek. A reggeli után nagy izgalommal indultunk az elsõ óránkra, ami hittan volt. A hittantanár, mint a többi tanár és a diákok is, kedvesek és segítõkészek voltak, bár kezdetben nehezen értettem õket. Késõbb könnyebben ment a kommunikáció, habár az ottani bajor tájszólásban beszélõket szinte lehetetlen volt megérteni, volt ugyanis, aki csak tájszólásban tudott beszélni, a többiek velünk próbálták az ún. Hochdeutschot beszélni, amit mi az iskolában tanulunk. Aznap volt (hétfõ) a hét egyetlen tesiórája, igaz duplaóra. Röplabdáztunk, mert a félév témája a röpi volt. A gimnáziumi diákok minden félévben mást sportolnak, de egy félévig csak azt. A tesióra elég laza volt, és ezért én csodálkoztam is, hogy ilyen keveset mozognának az itteni diákok hetente. Aztán velük beszélgetve megtudtam, hogy sokan sportolnak közülük iskolán kívül, például kosaraznak, fociznak, úsznak, vagy éppenséggel jógáznak (mert egy német lány ezt is az általa ûzött sportok közé sorolta). Az iskolai röplabdázáson kívül voltunk Andrissal a szerdai kosáredzésen, és Andris eljárt egy ottani kosárklub edzéseire, én meg hétfõ délutánonként a plusz röplabda-

9 BENCÉS HÍRLEVÉL 9 edzésre. Ezeken kívül a koleszos fiúkkal többször lementünk vacsora után az ottani mûfüves kispályára focizni, egészen az aktuális vb-meccs kezdetéig, amit szinte mindig megnéztünk. Az iskolába fiúk és lányok is járhatnak, részben emiatt is egész nagy volt az osztálylétszám a 11.-ben, ahova jártunk, de a kurzusok miatt szinte sosem volt együtt az egész osztály. Egy nap hat óra volt ebédig, s szünet csak az elsõ három óra után. Így a diákok kicsöngetéskor egybõl mentek a következõ órára, de nem mindig gyorsan, ezért a 45 perc többnyire csak negyven volt. Óra elején a diákoknak mindig alá kell íratni a tanárral egy jelenléti ívet, ami szintén az idõhúzás eszköze lehetett. A tanítás szerintem érdekes. A legjobban nekem a matek és a fizika tetszett, mert a matekban alig volt idegen szó, és elég jól értettem, ahogy a tanár is mondta: a matematika nyelve internacionális. Fizikán pedig a Padréval (Padre volt Pater Thomas beceneve) sokat kísérleteztünk, és ami az anyag volt, azt mi már vettük itthon, ezért a sok idegen szó ellenére azt is úgy, ahogy értettem. Amit sajnáltam, az az, hogy nem nagyon voltak szakkörök, és egyéb iskolai programok, mint nálunk itthon. Így a hétköznapok délutánjaira nekünk kellett programokat keresnünk. Igaz ez többnyire sikerült. A kollégiumnak volt egy játékterme, ahol csocsózni, és billiárdozni is lehetett. Volt, amikor Pater Thomasszal beszélgettünk, kávéztunk, vagy éppen társasoztunk. Ha pedig jó volt az idõ, akkor lementünk a helyi strandra, és ott fürödtünk, vagy a többiekkel röpiztünk. Estére is mindig találtunk programot. Fociztunk a kispályán, ahogy már fent is írtam, vagy lementünk a Duna partjára, ami kb. 2 km-re volt a kolesztól, és a fiúkkal tûz mellett beszélgettünk és söröztünk, amit Bajorországban még akarva sem hagyhattunk volna ki. Néhány program az iskolában is volt hét közben. Meghallgattuk az gimnázium dísztermében adott iskolakoncertet a második hét keddjén. Nekem nagyon tetszett, és sajnálom, hogy nálunk nem lehet olyan koncert, mint az volt, tanulóink kicsi létszáma miatt. Fellépett a vonószenekar, fúvószenekar, fiú- és lánykórus korosztályonként és az eddig felsoroltak mindenféle párosításokban. Rengetegen voltak, ezért jó volt az összhangzás. A koncerten kívül részt vettünk a Mettenben megpihenõ tanárainkkal egy idegenvezetésen, amit az ottani apát tartott. Utolsó pénteken elmentünk a 11-esek által szervezett buliba. Én jól éreztem magam, csak a zene volt túl hangos, ami mondjuk itthon is az. Volt még egy számomra érdekes program a suliban. A végzõsök csinálták, és olyan, mint nálunk a Mikulás-mûsor, csak nyáron van, és itt a tanárok mérik össze tehetségüket modelljárás, pózólás és egyéb fura feladatokban a diákok elõtt, akik végig dõlnek a nevetéstõl, a végén pedig tapsolva köszöntik a gyõztes tanárt, aki arra az évre az iskola metropolitája címet kapja meg. Nagyobb utakat hétvégékre szervezhettünk, amikor a koleszosok is hazautaztak. Az elsõ szombaton a Padrétól kapott kölcsönbiciklikkel betekertünk Deggendorfba, megnéztük a várost, este Markuséknál vacsoráztunk, vele jöttünk vissza Mettenbe, ahol Korbinál (11.-es) pókereztünk. Másnap vasárnap elmentünk az ottani misére, ami érdekes volt, mert az általános részeket tudtuk magyarul, és így könnyen megtanultuk németül is. Ezután Markusszal, és édesapjával Deggendorf környéki települések nevezetességeit néztük meg, mint pl. a niederaltaichi kolostort. Az egyik hétvégén egy spanyol cserediákkal elmentünk Regensburgba, ahol a dómot és az argentin-német meccset néztük meg egy kivetítõn. (A németek fanatikus focidrukkerek!) Az utolsó hétvégén pedig két német lánnyal elmentünk Münchenbe. Ott körbeutaztuk a várost, ugyanis volt egy Bayern-Ticketünk, egy maximum öt fõ részére használható napijegy. Ezzel öten Bajorországon belül helyi és távolsági tömegközlekedést vehettük igénybe. Megnéztük még az Olimpia-parkot is, nekem az tetszett a legjobban. Utolsó szombaton egy magánbuliba is eljutottunk. Egy 10. osztályos lány ugyanis meghívott minket mindezidáig érthetetlen okból a bulijára, a hangulat jó volt, ott néztük meg a bronzmeccset. Ez az alkalom is jó volt, hogy másokat megismerjünk. Nekem összességében nagyon tetszett a németországi lét, és hasznos volt nyelvtanulás szempontjából is, ezért hálás vagyok iskolámnak a lehetõségért, és még egyszer bíztatok mindenkit, akinek ezután még aktuális lehet ez a pályázat, hogy jelentkezzen rá a következõ években. Szegedi Domonkos XII.B

10 10 BENCÉS HÍRLEVÉL A SZENT JAKAB HÁZ július 11-én nyitotta meg kapuit a Fõapátság ifjúsági és zarándokháza, a Szent Jakab Ház. A Fõapátság az elmúlt évek során jelentõs fejlesztésbe kezdett, amelynek célja az volt, hogy az ide érkezõ látogatók színvonalasabb szolgáltatásokat vehessenek igénybe, jobban megismerhessék a szent hegy látnivalóit, értékeit. A turisztikai fejlesztés jegyében négy, egymásra épülõ szakaszból álló terv készült melynek IV. üteme az ifjúsági és zarándokház létesítése. A Szent Jakab Ház otthont ad több napos lelkiségi és kulturális programoknak, miközben igényes ifjúsági szálláshelyet is kínál. Egy régi, de jó szerkezeti állapotban levõ, használaton kívüli apátsági épület átalakításával és új épületrészek felépítésével jött létre a Csejdervölgyben, közel a Kosaras dombi fogadóépülethez és az étteremhez. Az erdõben bújik meg, de területe csaknem minden pontjáról látható a monostor egy-egy része és a bazilika tornya. A fõbejárat a Csejder-völgyi út és a Kosaras dombra felvezetõ, most megépült gyalogút torkolatánál található. Magukat az épületeket gyalogutak kötik össze. A közösségi helyiségek (étkezõ, elõadóterem, kiszolgáló helyiségek) a meglevõ, felújított épületszárnyban, valamint a hozzá csatlakozó új épületrészben kaptak helyet. A négy szállásépület a telek déli részén levõ, enyhén emelkedõ ligetes-fás területrészen helyezkedik el. Közülük három ifjúsági szállást kínál egy-egy tizenhat fõs és egy-egy két fõs szobával. A negyedik, a családi szállásépület két hat fõs szobát és egy egyágyas szobát tartalmaz, külön-külön fürdõszobával és teakonyhával. A telek végében egy kápolna húzódik meg. Ezzel az épülettel szeretnénk a zarándokok és a házba látogató csoportok számára a csendes szemlélõdés és az egyéni imádság helyét megteremteni. szerk. A PANNONHALMI APÁTSÁGI PINCÉSZET NYERTE EL AZ ÉV PINCÉSZETE 2010 DÍJAT A magyar borászatban irány- és mértékadó pincészetek munkájának értékelésére és elismerésére közel egy évtizede alapították meg az Év Pincészete vándordíjat. Az egyik legjelentõsebb borászati szakmai elismerést idén a Pannonhalmi Apátsági Pincészet nyerte el. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, a Magyar Bor Akadémia valamint a Magyar Szõlõ- és Bortermelõk Szövetsége 2002 óta minden évben egy olyan bortermelõ gazdasági társaság kollektív teljesítményét jutalmazza az Év Pincészete vándordíjjal, amely az országban és külföldön a magyar bor, a borkultúra és a kulturált borfogyasztás széleskörû népszerûsítéséért a legtöbbet tette az adott évben ben az Év Pincészete kitüntetõ címet a Pannonhalmi Bencés Fõapátság pincészete, a Pannonhalmi Apátsági Pincészet érdemelte ki szeptember 7. kedden órától gyülekeztek az ünnepélyes díjátadóra az ország minden részérõl meghívott vendégek, köztük politikusok, polgármesterek, borászok, újságírók, fotóriporterek egyaránt. Az egész napos program kezdetén Rábai László fõapáti titkár

11 BENCÉS HÍRLEVÉL 11 köszöntötte a megjelenteket, majd Liptai Zsolt borász összegezte az újraalapított pincészet közel egy évtizedes mûködésének eredményeit, amelynek zárásaként bemutatta a hamarosan megjelenõ két új csúcsbort: a Prior nevet viselõ Rajnai Rizling 2009 fehér- és az egyelõre hét hordóban érlelõdõ Pinot Noir 2009 vörösbort. E tételek kóstolását Kovács Ákos énekeselõadómûvész is kommentálta, miszerint a Prior üde, tiszta, narancsos-mandarinos és oly kerek, hogy szinte gurul. A bor nevének kapcsán Hortobágyi T. Cirill perjel azaz prior meg is jegyezte: sajnálja, hogy nem õ találta ki. A Pinot Noir vörösbort Ákos így minõsítette: fiatalember óriási potenciállal; tüzes, játékos és behízelgõ. A bort lehet elemezni, lehet nézni, szagolni, de leginkább arra való, hogy megigyuk. A pannonhalmi csúcsborokat tavaly õsszel még bakfis korukban volt szerencsém megkóstolni és már akkor is érzõdött rajtuk a bencés lelkület. A minõségükrõl csak annyit mondhatok, hogy mindkét ital az igyál még kategóriába tartozik biztatott ezzel mindenkit a borkóstolásra a borissza híresség. A borok kötetlen beszélgetéssel folytatódó kóstolását és a Pincészet Liptai Zsolt által történt szakmai bemutatását követõen a vendégeket a Pannonhalmi Fõapátság tulajdonában és mûködtetésében lévõ, idén májusban megnyílt új Viator Étterem és Borbár fogadta. Az esemény hivatalos részének indításaként Borkai Zsolt, Gyõr Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötte a vendégeket, majd Pannonhalma és Gyõr földrajzi, társadalmi, gazdasági és idegenforgalmi kapcsolatának fontosságát emelte ki, egyúttal gratulációját kifejezve a Pincészet Tricollis 2008 vörösbora által szerzett Gyõr Város Bora címhez. Dr. Kardeván Endre, a Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért és államigazgatásért felelõs államtitkára a Pincészet mûködésének hazai és külföldi piacokon betöltött szerepét méltatta, õt követõen pedig Horváth Csaba, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának fõtitkára, Tornai Tamás, a Magyar Szõlõ- és Bortermelõk Szövetségének elnöke illetve Dr. Zelnik József, a Magyar Borakadémia alelnöke gratulált a sikeres pályázathoz és az értékelés eredményeként szerzett elsõ helyhez. Madarassy István szobrászmûvész Szõlõsgazda címû vándordíját és a vele járó díszlevelet Liptai Zsolt borász vette át a 2009-ben Év Pincészete díjat nyert Szöllõsi Pincészet vezetõjétõl, Szöllõsi Mihálytól valamint Nyikos Istvántól a pályázat lebonyolításáért felelõs Bacchus Arts Stúdió képviseletében. A pályázók közül dobogós volt még a Konyári János, a 2008-as Év Bortermelõje által irányított balatonboglári Ikon Pincészet és a Thummerer Vilmos, az 1995-ös Év Borásza vezette, Egervidéki, noszvaji Thummerer Pincészet, amely borászatok munkásságát oklevéllel ismerték el. A magyar és az egyetemes kultúrtörténet számos alkotásában találkozhatunk a borral. Egyetlen más italról sem született annyi költemény, annyi dicsõítõ megnyilatkozás, mint a borról. A Bencés Kiadó gondozásában megjelenõ Bencés humor sorozat elsõ darabja Áldás, áldomás címmel is ezt az irodalmi kincset gazdagítja. A díjátadón a boros történeteket tartalmazó könyvbõl Szigethy Gábor, a hangoskönyv szerkesztõjének bevezetõ szavait követõen Kovács Ákos olvasott fel részleteket. Az emlékezetes pillanatokkal teli rendezvényt Hortobágyi T. Cirill perjel pohárköszöntõje illetve a Viator Étterem és Borbár ünnepi alkalomból készített ebédje varázsolta teljessé. Illés Tamás marketing- és kereskedelmi vezetõ

12 12 BENCÉS HÍRLEVÉL Légy áldott Szent István király Harangszentelés Pannonhalmán Asztrik fõapát úr szeptember 12-én, vasárnap áldotta mega Szent Márton Bazilika új, Szent Istvánról elnevezett harangját. Az új harang megáldására a pannonhalmi szerzetesközösség, számos vendég, a pannonhalmi gimnázium diákjai és szüleik jelenlétében került sor a konventmise kezdetén. A szentelés liturgiájában Lukács atya mutatta be a harangot, arra a kérdésre keresve választ, hogy szükséges-e a harangot önteni a 21. században. Asztrik fõapát úr homíliájában a harangról mint Krisztus-szimbólumról beszélt, amely Krisztus istenemberi mivoltát jeleníti meg: összekapcsol Istent és embert. A harang földbõl és fémbõl lesz, de a magasban tölti be rendeltetését, Isten szavát közvetíti az embernek, s az ember kiáltását közvetíti Isten felé. Mindannyiunknak az a hivatása, hogy meghalljuk Isten igéjét és magunk is haranggá váljunk a teremtett világ számára - mondta. A bazilika tornyába való beemeléskor, amit idõsek és fiatalok lélegzetvisszafojtva és égre emelt tekintettel követtek, a 2,3 tonnás Szent Márton harang köszöntötte az új, 800 kg-os, fisz hangolású harangot, amelyet Przemyslben, Janusz Felczinsky mûhelyében öntötték ez év tavaszán. Az új harang a régiekkel együtt az Ah, hol vagy magyarok kezdetû népének pentaton dallamába illeszkedik, amelyet egy majdani ötödik darabbal kiegészülve a pannonhalmi harangok fognak játszani minden órában ahogyan Kilián atya megálmodta. Konrád atya

13 BENCÉS HÍRLEVÉL 13 ARCUS TEMPORUM VII. Pannonhalmi Mûvészeti Fesztivál 2010 augusztus Augusztus 21. és 23. között hetedik alkalommal került megrendezésre az Arcus Temporum Pannonhalmi Mûvészeti Fesztivál. Visszatekintésként az idén DVD jelent meg az elmúlt évekrõl. A film nagyjátékfilmnyi idõterjedelemben idézi fel az öt dokumentált fesztivál emlékezetes pillanatait az arcokat, a hangokat, a találkozásokat és a helyet. A filmben megszólalnak az eddig meghívott kortárs zeneszerzõk: Sofia Gubaidulina, Salvatore Sciarrino, Valentin Silvestrov, Bent Sorensen, és tavalyi vendégünk: Giya Kancheli. Mindannyian arról beszélnek, hogyan hatott rájuk a monostor, s hogy mindaz, amit igazában a koncerttermek és stúdiók világában képzeltek el, hogyan szólalt meg egy apátság alapvetõen más rendeltetésû tereiben. Idei fesztiválunk rövid íveket rajzolt, hiszen sem Dmitrij Sosztakovicsot és Beat Furrert, sem az egyik színházi elõadásban megidézett filmek alkotóit és Andrea Bozicot nem választják el évszázadok, szinte kortársak lehetnének E közeli és mégis távoli idõk egy közös térben találkoznak, s mintha valamennyien azt kérdeznék: hol a helyünk? Beat Furrer zenéjében a kifejezés intenzitása és a részletek gazdagsága folyamatos örvényléssé, sodrássá vált, és így a világot és benne önmagunkat mint ismeretlent és idegent fedeztük fel. Egy olyan zenei univerzumba léptünk itt, ahol sem a metronómszerû idõ, sem az ok-okozati összefüggések nem léteznek. Semmi sem ismétlõdik, minden folyamatos változásban van: ez a zenei vízió egyszerre tágul és zsugorodik, egyszerre éli át az Egy vonzását és a mindentõl való távolodás drámáját. Andrea Bozic elõadásai a színház- és médiamûvészet határát térképezték fel. Alkotásaiban igen sokszor a valóságos és virtuális jelenlét keveredése, s e szimultaneitás tudatformáló hatása a téma. Hol is vagyunk valójában? Lehete a fizikai tér önmagában az otthonunk, vagy elemi igényünk van e tér meta-térré alakítására, állandó imaginárius viszonyok létrehozására? Ebbe az összefüggésbe illeszkedett az az öt román rövidfilm is, amelyeket félnaponkénti váltásban láthattunk a Millenniumi Emlékmû patinás épületében. Hol a helyünk? kérdezik a román rendezõk (Gabriel Sârbu, Adrian Sitaru, Radu Jude, Ciprian Alexandrescu és Florin Piersic jr.), hol a helyünk abban politikai-szociális térben, amely mechanizmusaiban egyszerre provokatívan új és végtelenül archaikus. Az a két videómunka, amelyet a kortárs magyar képzõmûvészet sokoldalú és emblematikus alakjától, Bukta Imrétõl láthattunk idén a monostor középkori kerengõjében, ugyancsak a térképezés és a térképzet radikálisan redukált világát mutatta be. Éjszakai jazzkoncertjeinken elsõ nap Ida Kelarova volt a vendégünk Csehországból, aki roma balladákat énekelt. Második éjjel Skuta Miklós (zongora) és Bertl Mütter (harsona) improvizációját hallhattuk. Külön öröm volt számunkra, hogy idei elõadóink között a Beat Furrer alapította Klangforum Wient köszönthettük, akik folytatják a külföldi nevek és együttesek sorát az elmúlt években ugyanis olyan mûvészeket láthattunk vendégül, mint Elsbeth Moser, Mario Caroli, Alexei Lubimov, a Cikada Ensemble vagy Gidon Kremer. Örömünkre szolgált továbbá, hogy tovább erõsödik a pozsonyi Konvergencie fesztivállal való együttmûködésünk. Idén új helyszínt is avathattunk: elkészült szabadtéri színpadunk a gyümölcsöskertben, s Andrea Bozic egyik darabja már ott került bemutatásra. Mátyás atya

14 14 BENCÉS HÍRLEVÉL HÍREK ESEMÉNYEK JÚNIUS 2-4. A VIATOR Apátsági Étterem és Borbár adott otthont a XI. Országos Pannon Bormustra rendezvényének. A többségében külföldi zsûri közel 100 pincészet több mint 300 borát bírálta el és választotta ki közülük a legjobbakat, a csúcsborokat, köztük az Apátsági Pincészet Hemina 2008 borát is. JÚNIUS 3. Berecz András a Gimnázium Teleki-termében mesélt és énekelt a diákoknak. JÚNIUS 6. A Pannonhalmi Jazz Terasz címmel indított koncertsorozat negyedik évadjára kerül sor az Apátsági Pincészet kóstolóteraszán. A nyitó koncerten A KFT zenél és mesél címmel töltöttek el egy színes estét a jelenlévõk négy színes egyéniséggel (Bornai Tibor, Laár András, Lengyelfi Miklós és Márton András). Június 11-én lépett fel az E. K. Avenue együttes (Kertész Erika, ifj. Rátonyi Róbert, Frey György és Szendõfi Péter). Július 2-án Elsa Valle és a Rumba Caliente együttes (Elsa Valle, Winand Gábor, Rozsnyói Péter, Barcza-Horváth József és Szabó Csaba) latin darabokat játszott. Július 23-án a Budapest Jazz Orchestra & Micheller Myrtill adott swing koncertet Elek István mûvészeti vezetõ irányításával. Augusztus 13-án Pribojszki Mátyás Band bluest adott elõ. Szent István ünnepének délutánján a Cimbaliband népzenei koncertjére került sor Unger Balázs vezetésével. JÚNIUS 13. A Bazilikában a Stadtchor Klosterneuburg kórus énekelt a konventmisén, vezényelt Robert Fontane, orgonán kísért Bartl Erzsébet. JÚNIUS 18. A Bazilikában adott hálát papszentelésének évfordulóján dr. Nyiredy Maurus atya, akit 50 éve (aranymise), Lõrincz Pál esperes atya és Hortobágyi Cirill perjel atya, akiket 25 éve (ezüstmise) szenteltek pappá. JÚNIUS 26. St. Ottilien-ben köszöntötték 70. születésnapján Notker Wolf prímásapát urat rendtársai, köztük Asztrik fõapát úr is. JÚNIUS 27. JÚLIUS 4. A gimnázium pannonhalmi, miskolci, szegedi és budapesti tagintézményeiben dolgozó tanárok képviselõi a meschedei bencés gimnázium és apátság meghívására egy hetes németországi utazáson vettek részt. Az út során megismerkedtek Schweiklberg, Metten és Königsmünster bencés apátságaival, valamint Meschedével és környékével. JÚLIUS Az idén is népes csoport vett részt a Szent Benedek atyánk tiszteletére szervezett zarándokúton, hogy a résztvevõkben a hitet és a szeretetet mélyítse, és az összetartozásban erõsítse az útvonal három monostorát: Pannonhalmát, Bakonybélt és Tihanyt. JÚLIUS 11. Szent Benedek nyári ünnepe elõtt a bencés oblátus/obláta közösségeink számára rendezett lelkigyakorlatot Horváth Dori Tamás perjel atya vezette. Az ünnepi szentmise keretében, amelynek fõcelebránsa Asztrik fõapát úr, igehirdetõje pedig Borián Elréd atya, az Oblátusszövetség rektora volt, idén is oblációra és beöltözésre került sor. Ezen a napon (a tervezõ Czigány Tamás jelenlétében) áldotta meg Asztrik fõapát úr az EU-s támogatással (a Csejder-völgyben) megépült Szent Jakab Házat. A hozzá tartozó erdei fa-kápolna Szent Jakab napjára készült el. A Zarándokház ifjúsági csoportoknak, zarándokoknak, lélekben feltöltõdni kívánóknak biztosít szállás-lehetõséget.

15 BENCÉS HÍRLEVÉL 15 A nyár folyamán a fõapátság és a gimnázium számos programnak adott otthont. A szokásos (ötévenként sorra kerülõ) érettségi találkozók között kiemelt módon emlékeztünk meg a jubileumi (ötven- és hatvanéves) érettségi találkozókról. Ezek mellett a gimnázium épületében konferenciák és lelkigyakorlatok is voltak. Többek között a Cultura Nostra történelmi verseny gyõztesei nyári jutalomútjukat Pannonhalmán kezdték. JÚLIUS Médiaszakemberek tartottak képzést felvidéki magyar egyházi közösségek vezetõinek Szóképek címmel a vizuális mûvészetekrõl, filmekrõl az evangelizáció szolgálatában. A tanfolyam során a résztvevõk kilenc jelentõs filmet tekintettek meg. JÚLIUS 16. Juhász-Laczik Albin atya summa cum laude minõsítéssel doktori címet szerzett a PPKE Jog- és Államtudományi Karán. JÚLIUS Pintér Ambrus általános helynök atya tartott lelkigyakorlatot egyházmegyés papoknak, akik a monasztikus szerzetesség imatapasztalatán keresztül akartak elmélyülni a liturgiában, a zsoltárok imádkozásában, a Szentírás elmélkedõ olvasásában és a meditáció csendjében, valamint az ezekhez kapcsolódó beszélgetésekben. JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS Ülésezett a gimnázium stratégiai csoportja. A kilenctagú bizottság feladata az, hogy hosszabb távú stratégiát dolgozzon ki az iskola számára, s újradefiniálja a bencés gimnázium küldetését a jelen kor kihívásai között. Munkájáról a gimnáziumi vezetõibõl, bencés és világi kollégákból álló testület rendszeresen beszámol majd a szerzetesközösségnek és a tanári karnak. JÚLIUS Palotai Gabriella pszichiáter és Varga Mátyás atya Spirituális kísérés kurzust vezetett. A spirituális kísérés annak a sajátos kommunikációs folyamatnak az elnevezése, amellyel nemcsak a lelkivezetés során, hanem a közösségi élet, a család, munkahely különféle helyzeteiben is találkozhatunk. AUGUSZTUS 6. A laudes keretében egyszerû fogadalommal kötelezte el magát a bencés közösségben Orsós Mózes és Matusz Hugó testvér. AUGUSZTUS A bencés közösség tagjai számára rendezett tanulmányi napok, a Studia Monastica idei elõadásait Benoit Standaert belga bencés teológus atya tartotta Mindennapi imádságunk: a zsoltárok címmel, amivel elõsegítette a zsoltárok egyéni és közösségi imádkozását. AUGUSZTUS 14. A Gimnázium tornatermében volt az (öreg)diákjaink számára tartott tíznapos színjátszó- és fotókurzus záró elõadása. Albert Camus: Az Igazak címû színdarabját mutatták be Sophie-Marie Bouts francia drámapedagógus rendezésében, akinek asszisztense Szabó Marcell volt. A fotókurzust idén is Philippe Brame francia fotómûvész vezette. A Kárpát-medence legkeletibb, királyi alapítású bencés apátsága alapításának 950. évfordulója alkalmából ünnepi szentmisét mutatott be Nagyboldogasszony ünnepének vigíliáján Asztrik fõapát úr Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel és Kovács Sándor kolozsvári fõesperessel, valamint számos paptestvérrel a kolozsmonostori templomban. AUGUSZTUS 20. A Szent István alapította pannonhalmi monostort idén is sokan látogatták meg. Az ünnepi szentmise fõcelenránsa és igehirdetõje Asztrik fõapát úr volt, aki a szeretet királyi útjára hívta fel a figyelmet. A várkörön kézmûves mûhely és ügyességi játékok segítették a gyermekek és családok ünneplését. A Pannonhalmi Kiváltságlevelet (1002) és a Pannonhalmi Apátság javainak összeírását (egy 1090 körüli oklevelet) a Könyvtárban

16 16 BENCÉS HÍRLEVÉL láthatták az érdeklõdõk. Délután a Bazilikában Karl Echle adott orgonakoncertet, közremûködött Vámosi Péter (harsona). Ezután következett a szerzetesközösség esti imádsága, az ünnepi Vesperás ugyancsak a Bazilikában. A Cimbaliband népzenei koncertjére az Apátsági Pincészet Kóstolóteraszán került sor. Az ünnep estéjén évrõl évre elhangzik az a minden bizonnyal középkori szöveg, amelyet a hagyomány Szent Istvánnak tulajdonít (Intelmek Imre herceghez). Üzenete és ereje a középkori templom falai között egy-egy színmûvész és improvizatív zenész ihletett elõadásában mutatkozhat meg. Idén az elõadó Béres Ilona volt, közremûködött Szabó Dániel (zongora), a rendezõ az elõzõ évekhez hasonlóan Mispál Attila volt. AUGUSZTUS Hetedik alkalommal került megrendezésre az Arcus Temporum Pannonhalmi Mûvészeti Fesztivál. A gazdag program részleteirõl külön cikkben számolunk be. AUGUSZTUS 26. A Bazilika belsõ rekonstrukcióját, a Hómanbástyában létesítendõ új turista bejáró megépítését és az Audio Guide rendszer bevezetését tartalmazó, A Pannonhalmi Fõapátság komplex turisztikai fejlesztése és új látogató-bejáratának kiépítése címû pályázatunk támogatási szerzõdését írhatta alá Asztrik fõapát úr a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség képviselõjével. AUGUSZTUS 29. A Veni Sanctéval elkezdõdött a tanév a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium falai között. Végzõs diákjaink hosszabb tanulmányi kiránduláson voltak Prágában illetve Dél- Dalmáciában (Split, Korcula, Dubrovnik). SZEPTEMBER 1. Celldömölk Város Önkormányzata az új Polgármesteri Hivatal elkészültét követõen átadta a volt bencés apátsági épületet a Magyar Bencés Kongregációnak. Az épület kulcsait Hortobágyi Cirill perjel atya vette át Fehér László polgármester úrtól. SZEPTEMBER 4. Pénzes Balduin 100 éve született bencés atyára, az Új Ember egykori fõszerkesztõjére emlékeztek a Bencés Diákszövetség szervezésben Ikerváron. Az emléktáblát Asztrik fõapát úr áldotta meg, a megemlékezõ elõadást Hegedûs Odó atya és Soós Viktor Attila levéltáros tartották. SZEPTEMBER 7. Az Év Pincészete 2010 díjat a Pannonhalmi Apátsági Pincészet kapta a szakmai zsûri döntése alapján. Az Év Pincészete cím egy olyan bortermelõ gazdasági társaság kollektív teljesítményét díjazza, amely az országban és külföldön a magyar bor, a borkultúra és a kulturált borfogyasztás széleskörû népszerûsítéséért a legtöbbet tette az adott évben. A pannonhalmi díjátadáson pincészetünk a vendégeket két új csúcsborunkkal lepte meg: a 2009-es évjáratú Pinot Noir válogatással és a PRIOR 2009 nevet viselõ Rajnai Rizling válogatással. A díjátadásról lásd kölön cikkünket. SZEPTEMBER 12. A 10 órakor kezdõdõ szentmise keretében áldotta meg Asztrik fõapát úr a pannonhalmi bazilika új harangját. A harangot Szent Istvánról, a monostor alapítójáról nevezték el, 800 kg súlyú, fisz-hangolású, tavasszal öntötte Janusz Felczynski mester lengyel harangöntõ cége Przemyslben. Ugyanezen a vasárnapon, Mária napon színes program köszöntötte a Máriákat és az édesanyákat. A programban a következõk szerepeltek: tárlatvezetés, díszebéd, az apátsági pincészet meglátogatása borkóstolóval és hangverseny a bazilikában. A hangversenyen Sáfár Mónika énekmûvész, Monoki Attila trombitamûvész és Nagy László Adrián orgonamûvész szerepelt. A program végén egy szál virágot kaptak a hölgyek.

17 BENCÉS HÍRLEVÉL 17 ÚJ MUNKAKÖRÖK PANNONHALMA Pintér Ambrus Nádai Fidél Varga Mátyás Dejcsics Konrád eddigi munkakörei megtartása mellett a vendégpáter munkakör alól felmentve eddigi munkakörei megtartása mellett vendégpáter, házmester, a Szent Jakab Ház igazgatója eddigi munkakörei megtartása mellett a Fõapátság kulturális és turisztikai igazgatója munkakör alól felmentve; a Fõapátság kulturális igazgatója (f. év március 1-tõl) eddigi munkakörei megtartása mellett a fõapátsági könyvtár igazgatója BAKONYBÉL Halmos Ábel eddigi munkakörei megtartása mellett a Szent Adalbert Otthon mentálhigiénés munkatársa és a Területi Apátság állandó diakónusainak felelõse beosztás alól felmentve Vásárhelyi Anzelm eddigi munkakörei megtartása mellett a monostor gyûjteményeinek õre megbízás alól felmentve TIHANY Gáspár Adalbert GYÕR Kelemen Áron lelkipásztori kisegítõ eddigi munkakörei megtartása mellett a prefektusi munkakör alól felmentve, kisegítõ prefektus Augusztus utolsó hetében a pannonhalmi növendékek elöljáróikkal együtt Pécsre, Európa egyik idei Kulturális Fõvárosába és környékére kirándultak. A három nap gazdag programját Imre testvér állította össze. A számos érdekes kiállítás mellett alkalom nyílt megismerkedni a Vylyan Pincészet munkájával, valamint a Mecsextrém Park embert próbáló kötélpályáival. Szállással és gondoskodó vendégszeretettel a pálos atyák szolgáltak.

18 18 BENCÉS HÍRLEVÉL OKTÓBER 19. KEDD Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola Budapest, V. ker., Piarista köz Szentmise Budapest Belváros Nagyboldogasszony Főplébánia templom Főcelebráns és igét hirdet: Dr. Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi főapát Énekel: Szent Márton Kamarakórus Pannonhalma Megnyitó (Auditórium Maximum) Szászfalvi László államtitkár Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Dr. Fodor György rektor Pázmány Péter Katolikus Egyetem Dr. Orosz Lóránt rektor Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bevezető előadás (Auditórium Maximum) Dr. Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi főapát I. szekció 1. ülésszak (Auditórium Maximum) Levezető elnök: Deák Viktória Hedvig OP Böröcz Enikõ: A bencések és az ökumenikus gondolat Bakos Gergely OSB: A monasztikus szerzetesség útkeresése (Megjegyzések a monasztikus hivatásról és a vallásközi párbeszédről) Soós Sándorné Dr. Veres Rózsa: Egyazon Lélek örömével... A ferences és bencés rend kapcsolatainak történetéből Farmati Anna: A bencés lelkiség továbbélése Mázy Engelbert OSB ( ) lelkivezetői tevékenysége révén a Szociális Testvérek Társaságában Kránitz Mihály: Magyar bencés teológusok hozzájárulása a fundamentálteológia fejlődéséhez II. szekció 1. ülésszak (Díszterem) Levezető elnök: Madas Edit Sz. Nagy László: Mákóczy Imre és Maracskó Anzelm verses embléma-füzére Sajghó Benedek főapát köszöntésére Maczák Ibolya: Új magyar Sion Somogy Leopold prédikációja a magyarországi bencésekről Hernády Zsolt: Válogatás Rónay Jácint leveleiből Ifj. Bertényi Iván: Rónay Jácint, az országgyűlési képviselő Szilágyi Csaba: Erdélyi László: Magyar Történelem. Művelődés- és államtörténet (Egy bencés tudós történeti munkájának bemutatása) Ebédszünet I. szekció 2. ülésszak (Auditórium Maximum) Kelemen Áron OSB: Tolnai Máté Breviáriuma a reformáció korának liturgiareformja Magyarországon Áment Lukács OSB: Gregorián choralis a barokk korban a magyar bencés kongregációban Sarnyai Csaba Máté: Kühár Flóris vallástörténeti alapvetése Fehérváry Jákó OSB: A Pannonhalmi Bazilika megújuló liturgikus koncepciója II. szekció 2. ülésszak (Díszterem) Déri Balázs: Szent Gellért lelkisége liturgikus lelkiség Dejcsics Konrád OSB: A középkori pannonhalmi könyvtár egyik kincse: Nagy Szent Gergely Dialógusainak könyve Smid Mónika: Abday Asztrik Rogerius-fordítása Dudás Anikó: Bencések a kutatási segédletekben III. szekció (Auditórium Maximum) Levezető elnök: Gereben Ferenc Fazekas István: A bencés rend oktatói működésének kezdetei Győrben és Pozsonyban a XIX. század első felében Hardi Titusz OSB: A pannonhalmi iskola modern kori története Hirka Antal OSB: Matematikus, fizikus bencések tudományos tevékenysége a 20. században Szalai Béla: A Pannonhalmi Bencés Gimnázium 1956-ban visszaemlékezések alapján Bubernik Eszter: A bencés gimnáziumok nevelési hatásvizsgálata IV. szekció (Díszterem) Levezető elnök: Õze Sándor Fülöp Éva: A gazdászat (res oeconomica) szerepe a rendi gyűléseken Szabó Noémi Gyöngyvér: Bencés (pénz)gazdálkodás a késő középkorban: Garamszentbenedek példája Lichtneckert András: Egy működő üzem, a balatonfüredi gyógyfürdő bencés kézben Kerekes Hubert OSB: A Bencés Rend és a Győr-Dombóvári vasútvonal kiépítése a XIX. században Hortobágyi Cirill OSB : Modern kori bencés gazdasági modellek Bencés humor: Áldás, áldomás (Díszterem) rendező: Szigethy Gábor előadó: Blaskó Péter Állófogadás (Aula)

19 BENCÉS HÍRLEVÉL 19 OKTÓBER 20. SZERDA Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Piliscsaba, Egyetem út V. szekció 1. ülésszak (Stephaneum, Kornis terem) Levezető elnök: Korzenszky Richárd OSB Takács Imre: Bencés reform és építészet Magyarországon a 13. század első felében Szakács Béla Zsolt: Bencés templomok az Árpád-korban: korszakok és régiók Kerny Terézia: Szent Imre Pannonhalmán Kálnoki-Gyöngyössy Márton: A bencés éremgyűjtemény 9.00 VI. szekció 1. ülésszak (Stephaneum, Pázmány terem) Levezető elnök: Csóka Gáspár OSB Kiss Gábor Zágorhidi Czigány Balázs: A Héder nemzetség korai birtokai Vas vármegyében és a küszéni bencés apátság Szovák Kornél: A bencések viszonya más szerzetekhez a középkori Magyarországon Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi vonzáskörzetének alakulása a XVI. sz. elejéig Rácz György: A somogyvári konfliktus 1204-ben V. szekció 2. ülésszak (Stephaneum, Kornis terem) Bizzer István: A pannonhalmi gimnázium olasz magyar kapcsolatokat bemutató falképének narratív elemzése és történetszemlélete Millisits Máté: Egykori és mostani bencés harangok Székely Zoltán: A győri bencés Apátúrház szobrászati dekorációja Perger Gyula: Azt hiszem, minden simán fog menni. (A győri Rómer Flóris Bencés Múzeum államosítása) Zsoldos Emese: Képalkotás és fotólátás Bencés szerzetesek fotográfiáiról VI. szekció 2. ülésszak (Stephaneum, Pázmány terem) Koszta László: XI. századi bencés apátságok: Zombor és Tihany Magyar Kálmán: A bencés rend századi somogyi házai és kolostorai a történeti és a régészeti források alapján Baán Izsák OSB: Királyi remetetelep? Bakonybél kezdetei a Günter-hagiográfia tükrében Bradács Gábor: Leibici Márton és a bencés hagyomány Ebédszünet VII. szekció (Stephaneum, Kornis terem) Levezető elnök: Szijjártó István Molnár Antal: Raguzai bencés misszionáriusok a hódolt Magyarországon Dénesi Tamás: A pannonhalmi bencések pasztorációs tevékenysége a 18. században Szekér Barnabás: Sayghó Benedek az 1722/1723. évi országgyűlésen Forgó András: A bencések és a 18. századi országgyűlés kapcsolata VIII. szekció 1. ülésszak (Stephaneum, Pázmány terem) Levezető elnök: Gergely András Borián Elréd OSB: Lendvay Placid főapát portréja ( ) Tengely Adrienn: Főapát-választás a forradalomban Fazekas Csaba: Rimely Mihály pannonhalmi főapát ben Gebauer Imola: Vaszary Kolos főapát-hercegprímás balsorsú balatonfüredi villája IX. szekció (Stephaneum, Kornis terem) Levezető elnök: Zombori István Boros Zoltán: A dömölki apátság Schilde René: A pápai bencés rendház élete a 19. században Illés Pál Attila: A komáromi bencés rendház a két világháború közötti korszakban Barkó Ágoston OSB: A győri bencések kultúraszervező munkássága a 20. században VIII. szekció 2. ülésszak (Stephaneum, Pázmány terem) Csiky Balázs: Vaszary Kolos és Serédi bencés hercegprímások: eltérések és párhuzamok Rétfalvi Balázs: Sárközi Pál főapáti kinevezése és a főkegyúri jog kommunista értelmezése Várszegi Asztrik OSB: Legányi Norbert főapát X. szekció (Stephaneum, Kornis terem) Levezető elnök: Balogh Margit Szabó Csaba: Bencés küzdelmek a létezett szocializmus idején Cseszka Éva: Bencések a kommunista diktatúra szorításában. Pálfy Aurél OSB Bandi István: Hétköznapok a foncsorüveg mögött Állambiztonsági eszközök hatása a bencés közösség mindennapjaira XI. szekció (Stephaneum, Pázmány terem) Levezető elnök: Horváth Emõke Erõs Katalin: A magyarországi bencéseknek adott búcsúkiváltságok a középkorban Somorjai Ádám OSB: Külhoni magyar bencések a 20. században Juhász-Laczik Albin OSB: A Magyar Bencés Kongregáció ius proprium története A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Big Band zenekarának jazzkoncertje (Stephaneum, Auditórium Maximum) Vezeti: Kiss Zsolt zárszó Dr. Botos Máté dékán Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Dr. Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi főapát

20 20 BENCÉS HÍRLEVÉL ÚJ KIADVÁNYOK Hirka Antal szerk. Igeliturgikus útmutató 2011 Bencés Kiadó 2010, 56 oldal Ára: 295 Ft Ez a füzet egyidõs a Bencés Kiadóval, és szinte mindmáig az egyik legnépszerûbb kiadványunk. Az Igeliturgikus útmutató tartalmazza az egyházi év különféle ünnepeit és az aznapi szentmise olvasmányainak szentírási helyeit. Pannonhalma 2011 falinaptár Képek a Pannonhalmi Evangelistariumból és Benedictionaléból Bencés Kiadó 2010, 13 oldal, spirálozva Ara: 1690 Ft Arcus Temporum II-VI. DVD Bencés Kiadó 2010 Ára: 2200 Ft Az Arcus Temporum fesztivál öt évérõl megjelent 80 perces DVD a helyszín és a mûvészet varázslatos találkozásába enged bepillantást.

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

MMX PANNONHALMI FŐIAPV ÁTSÁG

MMX PANNONHALMI FŐIAPV ÁTSÁG PANNONHALMI MMXIV Programok 2014 FŐAPÁTSÁG 2014. március 21-től november 11-ig Időszaki kiállítás Ikon és ereklye: Képtisztelet Keleten és Nyugaton Kiállítások az Apátsági Major Látogatóközpontban 2014.

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten

A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten A Drezdai Kórusakadémia látogatása Budapesten 2015. október 21-25-e között Magyarországra látogatott A Drezdai Kórusakadémia Gyermekkara. A Singakademie Dresden 130 éves tradiciójával a németországi Szászország

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz

Erasmus tudósítás Kölnből. Mészáros Brigitta. Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Erasmus tudósítás Kölnből Mészáros Brigitta Ahány nyelvet beszélsz, annyi életet élsz Békés Márta 2015. június 13. Köln 1 Mészáros Brigitta vagyok, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán tanulok,

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók .. melléklet Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium pannonhalmi órahálók Felnőttek gimnáziuma (4 évfolyamos) levelező munkarend szerint Tantárgyak 9. évf. 0. évf.. évf. 2. évf. Anyanyelv/kommunikáció

Részletesebben

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról

Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016. Beszámoló a pályázati program keretében október ig. tartó német nyelvi kurzusról Erasmus+ Közoktatási dolgozók mobilitása 2014/2016 Beszámoló a pályázati program keretében 2015. október 26-30-ig tartó német nyelvi kurzusról Egy hetes továbbképzésen vehettem részt az Erasmus+ pályázat

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a

Szardínia Szicília. 2012. március 28-tól április 5-ig. Készített: Varga Orsolya 13. a Szardínia Szicília 2012. március 28-tól április 5-ig Készített: Varga Orsolya 13. a 1.nap: Már hetek óta várt utazás végre kezdetét vette. Mindenki izgatottan várta a repülő utat, a fogadó családját, az

Részletesebben

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról

Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Beszámoló a Vissza a múltba történelmi tehetségműhely munkájáról és a Tehetségnapról Iskolánk, a tornyosi Tömörkény István Általános Iskola (Tehetségpont) 2010. júniusában megnyerte az Oktatási Közalapítvány

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Málta. Fővárosa: Valletta Államforma: Köztársaság Hivatalos nyelve: máltai, angol Területe: 316 km² Lakossága: 404 039 fő Valutája: euró

Málta. Fővárosa: Valletta Államforma: Köztársaság Hivatalos nyelve: máltai, angol Területe: 316 km² Lakossága: 404 039 fő Valutája: euró Málta Fővárosa: Valletta Államforma: Köztársaság Hivatalos nyelve: máltai, angol Területe: 316 km² Lakossága: 404 039 fő Valutája: euró Az 1964. óra független Málta a Földközi-tengerben található kis szigetcsoport,

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

München 2009 tavaszi félév

München 2009 tavaszi félév München 2009 tavaszi félév Keszthelyi Csaba vagyok, III. éves Energetikás hallgató. 2009 tavaszi félévét Münchenben, Németországban töltöttem Erasmusos diákként a Hochschule München főiskolán. A kint töltött

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.)

EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) EILC beszámoló - Velence (2013. 08. 19. - 2013. 09.13.) Egy csodálatos helyen, fantasztikus környezetben, nagyszerű emberek között, négy hétig. Először is ott kezdeném, hogy Velence leírhatatlanul szép.

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak *

2. Mi a véleményed a programokról? - érdekesek voltak *********** - jók voltak ***** - változatosak voltak *** - sokszínűek voltak * EVALUÁCIÓ MÁJUSI CSEREPROGRAM 1. Milyen volt a tíznapos októberi csereprogram szervezettsége? - jó volt ****** - érdekes programok voltak ******** - jól szervezett volt ******** jó volt a programok aránya

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink:

A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház rövid története, fontosabb eseményeink: A Versszínház magyar költők költészetének és életének színházi, zenei és képzőművészeti formában való bemutatásával foglalkozik. Turek Miklós színművész

Részletesebben

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás).

COMENIUS pályázattal Romániában. A projekt témája: Education A Journey in Time (magyarul: Oktatás Egy időutazás). COMENIUS pályázattal Romániában Közel kétéves előkészítés után a Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola az Európai Unió Oktatási Bizottsága által támogatott, Egész életen át tartó tanulás COMENIUS

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idén évkönyvünk vendége Gryllus Dorka színésznő, aki 1987 és 1991 között volt iskolánk diákja. Vöröslő arccal, zihálva rohantam be egy magyar népmese címére hallgató pesti

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN

HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN HATÁRTALANUL A FELVIDÉKEN Kirándulásunk a Határtalanul! pályázat keretein belül jött létre, abból a célból, hogy megismerkedjünk a felvidéki magyar diákokkal, és szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki velük.

Részletesebben

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység

Projektnapló. Kárpátalja 2013. Előkészítő tevékenység Projektnapló Előkészítő tevékenység A Kardos László Általános Iskola diákjaiként nagyon megörültünk, mikor tanév végén meghallottuk a jó hírt: pályázati munkánk sikeresnek bizonyult a Bethlen Gábor Alapkezelő

Részletesebben

Olaszország. Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró

Olaszország. Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró Olaszország Fővárosa: Róma Államforma: Parlamentáris köztársaság Hivatalos nyelve: olasz Területe: 301 318 km² Lakossága: 56 995 744fő Valutája: euró A csizma alakú ország a kultúra és a művészetek bölcsőjének

Részletesebben

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK

34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 1. nap (2015. 04. 08.) 34 év után újra a Comenius Karon az OTDK 2015. április 8-án megkezdődött a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 14. szekciójának háromnapos ülése. Az esemény főszereplői

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézmény Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium JELENTKEZÉS Iskolánkról: A Bencés Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Miskolci Tagintézménye 2009. szeptember 1-jén nyitotta

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG 2015 2015 A PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG PROGRAMJAI További információ a +36 (96) 570-191-es telefonszámon vagy az info@osb.hu e-mail címen illetve a www.bences.hu weboldalon. A műsorváltoztatás

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien

Beszámoló. 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien Beszámoló 3 hetes szakmai képzés Drezda, 2013. 08. 11-08. 31. Készítette: Vass Vivien 1. nap (aug. 11.) Vasárnap hajnalban, 4:15-kor gyülekeztünk az iskola előtt. Amikor az iskolához értünk már majdnem

Részletesebben

Youth Volleyball Festival

Youth Volleyball Festival 2016 Youth Volleyball Festival 17 23 July 2016 Kaposvár, Hungary Youth Volleyball Festival HUNGARY KAPOSVÁR 2016 17-23 JULY www.youthvolleyballfestival.org 2016 ÜDVÖZLÜNK minden sportbarátot az INTERSPORT

Részletesebben

Londoni ifjúsági tanfolyam 14-21 éveseknek

Londoni ifjúsági tanfolyam 14-21 éveseknek Londoni ifjúsági tanfolyam 14-21 éveseknek Helyszín: Ez a londoni ifjúsági program Ealing kerületben indul, amely egy kellemes, zöldövezeti kerülete Londonnak, a belvárostól metróval 25 percre. Ealing

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról

Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról Ország: Horvátország Fogadó intézmény: Klinički Bolnički Centar Rijeka (KBC Rijeka) Város: Rijeka Osztály: Plasztikai sebészet Beszámoló a horvátországi cseregyakorlatról A Debreceni Orvostanhallgatók

Részletesebben

"You and Me in Beijing" Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem nyári tábor. Mint minden évben, idén is megrendezésre kerül a 10 napos "You

You and Me in Beijing Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem nyári tábor. Mint minden évben, idén is megrendezésre kerül a 10 napos You "You and Me in Beijing" Pekingi Idegen Nyelvi Egyetem nyári tábor 2017 Mint minden évben, idén is megrendezésre kerül a 10 napos "You and Me in Beijing" nyári tábor, amely során 3 kontinens diákjai gyűlnek

Részletesebben

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok)

2015/2016-os tanév rendje (tanítási napok) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 aug. h k sze cs p sz v h szept. k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze cs p sz v h k sze 1 5 10

Részletesebben

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott

Igmándyné Hebling Gabriella intézményvezető adott tájékoztatót az óvodával kapcsolatos főbb tudnivalókról, így a közelmúltban lezajlott Testvérség képekben Huszonkét tagú delegáció érkezett Zircre német testvérvárosunkból, Pohlheimből. A képviselő-testületek tagjai, a két vöröskeresztes szervezet és a testvérvárosi egyesületek képviselői

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

www.ceuco.com 1/5 Hungary ceuco@ceuco.com Vice-President-Márta Hasenauer General Secretary Italy

www.ceuco.com 1/5 Hungary ceuco@ceuco.com Vice-President-Márta Hasenauer General Secretary Italy www.ceuco.com 1/5 HUNGARIKUMOK az európai gasztronómiai és borkultúrában PROGRAMOK nap időpont napirend Utazás a szállodákból Villányba. Pincelátogatás a borvidék Aurum díjas borászainak pincészeteiben,

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

USTRON. Nemzetközi diákkonferencia 2009

USTRON. Nemzetközi diákkonferencia 2009 USTRON Nemzetközi diákkonferencia 2009 Hogyan jutottunk ki Ustronba? Újbuda önkormányzatának egyebek között egy lengyel várossal, Ustronnal is testvérvárosi kapcsolata van. Ustron néhány évente nemzetközi

Részletesebben

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele.

Pihenőház. 2007. november 8-án ünnepélyes keretek között megtörtént az alapkő letétele. Pihenőház A Szegedi Mozgássérültek Alternatív Egyesülete 2001. februárjában alapította meg a dr. Altorjay István Fogyatékos Gyermekek Nappali Intézményét, melynek fő feladata azoknak a halmozottan sérült

Részletesebben

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés

Képzési formák. Hatosztályos gimnázium. Négyosztályos gimnázium. Szakközépiskolai képzés Képzési formák Hatosztályos gimnázium Négyosztályos gimnázium Szakközépiskolai képzés (kertész- és növényvédelmi technikus, bor és pezsgőgyártó technikus 4+1 év) A gimnáziumi képzés eredményei Célja, hogy

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon

Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon Határtalanul I. rész Kolozsvári diákok látogatása Szekszárdon A Határtalanul pályázat keretében 2016 áprilisában a kolozsvári Báthory István Elméleti Líceum két osztálya járt nálunk a Garay János Gimnáziumban,

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

11 Mindig van két lehetőség. Vagy nincs. Kacs RETTEGJETEK ÉRETTSÉGIZŐK A cikk szerzője, Kercsó Katalin búcsúbeszéde a ballagási ünnepségen. A ballagók névsorát megtalálod az utolsó oldalon! Most ezzel

Részletesebben

BESZÁMOLÓ KÜLFÖLDI TAPASZTALATAIMRÓL, ÉLMÉNYEIMRŐL

BESZÁMOLÓ KÜLFÖLDI TAPASZTALATAIMRÓL, ÉLMÉNYEIMRŐL BESZÁMOLÓ KÜLFÖLDI TAPASZTALATAIMRÓL, ÉLMÉNYEIMRŐL Készítette: Sávolyi Sára Erlangen, 2016.01.15. Sávolyi Sára vagyok végzős mesterszakos mechatronikai mérnökhallgató. Jelenleg a Friedrich-Alexander Universität

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG MMXII

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG MMXII PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG MMXII Programok 2012 2012. augusztus 20. Szent István ünnepe 10.00 óra Ünnepi szentmise PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG Időszaki kiállítás március 21-től november 11-ig Van egy kert útikalauz

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja:

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja: Kedves Hímző Alkotó! A Hagyományok Háza támogatásával 2017. május 12-13-án szervezzük meg az Országos Hímző Találkozót és Továbbképzést. Ennek keretében nyílik meg Dr. Illés Károlyné, Népi Iparművész,

Részletesebben

NÉMETORSZÁG, BERLIN, NYELVTANFOLYAM

NÉMETORSZÁG, BERLIN, NYELVTANFOLYAM NÉMETORSZÁG, BERLIN, NYELVTANFOLYAM Az 1984-ben alapított szervezet híres fiataloknak szervezett nyári táborairól, melyeket főleg Berlinben szervez. Az itt tanulók minimum korosztálya 8 év, de a különböző

Részletesebben

Beszámoló a londoni utazásról 2015.október 27 - november 02.

Beszámoló a londoni utazásról 2015.október 27 - november 02. Beszámoló a londoni utazásról 2015.október 27 - november 02. A Student Lines Diákutazási Iroda szervezésében 55 diák, 2 szülő 4 tanár tölthetett el 7 felejthetetlen napot az Egyesült Királyság fővárosában.

Részletesebben

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1.

Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészete, Villány, Diófás u. 1. Csütörtök: Helyszín: Gere Tamás és Zsolt Pincészet, Villány, Diófás u. 1. 19:00-23:00 BorZsongás hangolódás jó zene, baráti beszélgetések könnyed borozgatások. Különleges tételek kóstolója Gere Andival

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

P a n n o n h a l m i J a z z - N y á r 2 0 1 6 1 0 é v e s a J a z z - T e r a s z Pannonhalmi Jazz-Terasz VIATOR Jazz-Vacsorák

P a n n o n h a l m i J a z z - N y á r 2 0 1 6 1 0 é v e s a J a z z - T e r a s z Pannonhalmi Jazz-Terasz VIATOR Jazz-Vacsorák Pannonhalmi Jazz-Nyár 2016 10 éves a Jazz-Terasz A Pannonhalmi Apátsági Pincészet szemrevaló épületegyüttesének kialakításával azonos időben környezetének rendezése is megtörtént. Ennek során épült ki

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben