NYERJEN RÓMAI UTAZÁST A VISTA UTAZÁSI IRODA JÓVOLTÁBÓL JÁTÉKSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYERJEN RÓMAI UTAZÁST A VISTA UTAZÁSI IRODA JÓVOLTÁBÓL JÁTÉKSZABÁLYZAT"

Átírás

1 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE NYERJEN RÓMAI UTAZÁST A VISTA UTAZÁSI IRODA JÓVOLTÁBÓL JÁTÉKSZABÁLYZAT A NYERJEN RÓMAI UTAZÁST A VISTA UTAZÁSI IRODA JÓVOLTÁBÓL elnevezésű játék (a továbbiakban: Játék ) szervezője: MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 53.) (a továbbiakban: Szervező ). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a JWT Budapest Kft. (1138 Budapest, Révész utca ) ( Lebonyolító ) látja el. 2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőlépes természetes személy ( Játékos ) vehet részt, aki a Játék III. részében írt időtartama alatt (a) a MOM Park Bevásárlóközpontban a Húsvéti Kuponos Akció promóció keretében kuponfüzetet kap vagy a menüpont alatt található kuponfüzetet letölti majd kinyomtatja és (b) a kuponfüzet utolsó oldalán található regisztrációs lapot kitölti, melynek során a következő valós adatait megadja: név, telefon, cím és hozzájárul, a megadott személyes adatainak VIII. részben írtak szerinti kezeléséhez majd hozzájárul a regisztrációs lapon feltüntetett hírlevél küldéshez és (c) helyesen válaszol a regisztrációs lapon feltett kérdésre: Hol található a MOM Park bevásárlóközpontban a Vista Utazási Iroda? Lehetséges válaszok: 1. Fórum szint 2.Alkotás szint 3. Piazza szint és (d) a Játékszabály 1. sz. mellékletében meghatározott promócióban résztvevő valamelyik üzletben, legalább 5.000,- Ft értékben vásárol és megőrzi a vásárlásról szóló bizonylatot (e) majd a regisztrációs lapot kitölti és bedobja a MOM Park Bevásárlóközpontban az erre a célra létesített gyűjtőládába. A gyűjtőláda a Vista Utazási Iroda előtt kerül kihelyezésre a MOM Park Bevásárlóközpont Piazza szintjén. (a továbbiakban együtt: Pályázat ) 2. Egy Játékos a Játék időtartama alatt, annyi Pályázat beküldésére jogosult, ahányszor 5.000,- Ft értékben vásárol az 1. sz. mellékletben meghatározott üzletekben. Amennyiben a Játékos több Pályázatot küld be a Játékba, úgy minden egyes beküldött Pályázattal növeli a nyerési esélyeit. 3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező a Lebonyolító valamint az 1. sz. mellékletben meghatározott üzletek és a VISTA Utazási Iroda, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó. 4. A Játékosok a regisztráció során megadott név és telefonszám vagy cím útján kerülnek azonosításra, így a telefonszámuk vagy az címük esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag telefonszám vagy cím törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 5. Azok a Pályázatok, amelyek a Szabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. 6. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját adatainak a megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját adataival vesz részt a Játékban, úgy a Játékkal kapcsolatos, vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. # 1

2 7. A Pályázatokat a Szabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA 8. A Játékból- a Szervező megítélése alapján- kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik: - nem töltötték be a 18. életévüket; - hamisított regisztrációs lappal kívánnak részt venni a játékban; 3.1. A Játék március 28. napján 00 óra 00 perctől április 4. napja 23 óra 59 percig tart A Játékos a Játékban a Játék időtartama alatt csak a MOM Bevásárlóközpont nyitvatartási ideje alatt jogosult részt venni. 4. A JÁTÉK MENETE, A NYERTESEK KIVÁLASZTÁSA 4.1. A Húsvéti Kuponos Akció promóció keretében március 28. napján a MOM Park Bevásárlóközpontban a hostessek valamint hostok promóciós kuponfüzetet osztanak a Bevásárlóközpont területén. Játékosnak a Játékban való részvétel érdekében rendelkeznie kell egy kuponfüzettel. Amennyiben a Játékos lemaradt a promóciós kuponfüzet osztásáról, úgy lehetősége van a menüpont alatt található digitális kuponfüzetnek a letöltésére és annak kinyomtatására, amellyel szintén jogosult részt venni a Játékban. A Játékosnak a Játék időtartama alatt a promócióban résztvevő 1. sz. mellékletben meghatározott üzletek valamelyikében 5.000,- Ft felett kell vásárolniuk. Amennyiben a Játékos 5.000,- Ft feletti értékben vásárol és a promóciós kuponfüzet utolsó oldalán található regisztrációs lapot kitölti, és a regisztrációs lapon feltett kérdésre helyesen válaszol, majd azt a MOM Park Bevásárlóközpontban, az erre a célra rendszeresített gyűjtőládába bedobja, úgy részt vehet a sorsoláson. A gyűjtőláda Vista Utazási Iroda előtt kerül kihelyezésre a MOM Park Bevásárlóközpont Piazza szintjén Nyertes kiválasztása A Játék teljes időtartama alatt beküldött érvényes Pályázatok közül 2015.április 13. napján 14 órakor Szervező és a Lebonyolító által meghívott közjegyző jelenlétében 1 (egy) darab fődíj nyertes Pályázatot választ ki, kézi sorsolással. A kiválasztás helyszíne: JWT Budapest Kft. irodája, 1138 Budapest, Révész utca A pontban írt kiválasztáson 1 (egy) darab tartaléknyertes Pályázatot is kiválasztásra kerül. A tartaléknyertesek a kiválasztásuk sorrendjében válnak jogosulttá a fődíjra, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül. 5. NYEREMÉNY 1. A nyeremény 1 (egy) darab, bruttó ,- Ft értékű, 2 fő részére szóló utazás Rómába amely magában foglalja: a repülőjegy (oda-vissza) árát, feladott poggyász nélkül; a szállást 3 éjszakára, egy középkategóriás szállodába, kétágyas szobában, reggelivel; 2 fő részére szóló borkóstolást, helyi falatkákkal, amely csak a keddi, szerdai, csütörtöki és pénteki napokon vehető igénybe, valamint egy angol nyelvű 2 fő részére szóló gyalogos "eszpresszó és gelato" délutáni városnézést fagylaltkóstolással, tiramisu kóstolással ( Nyeremény ). 2. A Nyertes csak abban az esetben jogosult a Nyeremény átvételére, amennyiben számlával vagy blokkal igazolni tudja, hogy a Játék időtartama alatt a MOM Park Bevásárlóközpont 1. sz. mellékletében meghatározott valamely üzletben 5.000,- Ft feletti értékben vásárolt. # 2

3 3. A sorsolást követően a Nyertesnek 8 munkanap áll rendelkezésére, hogy hogy jelentkezzen a Vista Utazási Irodánál a MOM Park Bevásárlóközpontban az utazás szervezésével kapcsolatban. A nyereményút lefoglalás a szabad kapacitások függvényében lehetséges. 4. A Nyertesnek a nyeremény utat a sorsolástól számított 3 hónapon belül fel kell használnia. Azaz a nyereményút április július 15. között érvényes. 5. A nyereményút érvényességi ideje nem hosszabbítható meg 6. A Nyeremény út kiemelt időszakokban valamint ünnepnapokon nem érvényes. 7. A Nyeremény nem tartalmazza az idegenforgalmi adót. Az idegenforgalmi adót a Nyertes köteles a helyszínen megfizetni, amely hozzávetőlegesen 4 Eur / fő/ éj. 8. A Nyeremény készpénzre nem válható és másra át nem ruházható. 6. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE 1. Szervező a nyertes Játékosokat a kiválasztásukat követő 3 (három) munkanapon belül értesíti a regisztrációs lapon megadott címen egy alkalommal, telefonon keresztül a regisztrációs lapon megadott telefonszámon két alkalommal ( Értesítés ). A nyertes Játékos, amennyiben az értesítés e- mailen keresztül történik, úgy köteles az Értesítést annak kézhezvételét követő 3 (három) naptári napon belül visszaigazolni a címen. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, úgy a Pályázat kizárásra kerül és Szervező tartaléknyertest jelöl ki. 2. A Nyereményt a Nyertes a MOM Park Bevásárlóközpont Piazza szintjén található Vista Utazási Irodában veheti át. A Nyertesnek a sorsolást követően 8 munkanap áll a rendelkezésére, hogy jelentkezzen a Vista Utazási Irodánál az utazás szervezésével kapcsolatban. 3. Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amely az azt beküldő Játékos részére azért nem lehet átadni a Nyereményt, mert a nyertes Játékos a sorsolást követő 8 munkanapon belül nem jelentkezik a Vista Utazási Irodánál az utazás szervezésével kapcsolatban. 4. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 7. ADÓZÁS A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget (pl. SZJA, EHO) a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. 8. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK 8.1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozók a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje, illetve feldolgozza. A Játékosok által megadott személyes adatok a Játék lezárását, illetve a Nyeremények kézbesítését követően törlésre kerülnek; a megadott személyes adataikat a Szervező, a promócióban részt vevő üzletek és a Vista Utazási Iroda valamint a Lebonyolító a Szervező valamint a promócióban résztvevő üzletek és a Vista Utazási Iroda termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja; Játékosokról és a Nyeremény átadásáról, valamint kép-, hang- és filmfelvétel készüljön, amelyet a Szervező és a Vista Utazási Iroda termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett; és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A megadott személyes adatok kezelője: MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft, mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő ). # 3

4 Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából a JWT Budapest Kft. (1138 Budapest, Révész utca ) és a Vista Utazási Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 1.) végzik, mint adatfeldolgozók. Adatkezelési nyilvántartási szám: bejelentés alatt Direkt marketing nyilvántartási számok: bejelentés alatt 8.2. Adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken: JWT Budapest Kft (1138 Budapest, Révész utca )címen vagy a címen. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezni, jogosult továbbá bírósághoz fordulni A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi. 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 9.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között az adott nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át határidőben, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti Szervező fenntartja a jogot, hogy a Szabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Weboldalon A Játékszabályzat a Szervező székhelyén és a Weboldalon tekinthető meg A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. Budapest, március 16. MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft Szervező # 4

5 1.sz.melléklet A Játékban résztvevő üzletek AEG/Electrolux Angelo Cukrászda Alexandra Könyvesház Aphrodité Étterem Art z Modell Bagatellini Café Bagatt Bortársaság Café Díva Ecco Extrametál French Connection Helly Hansen House of Gerry Weber Griff Collection Guess icentre MOM Apple Premium Reseller Laag & Hill Lukács Ékszer Marc Cain MOM Játszóház My-Fit Speed Concept Non+ OpticWorld Optimadent Fogászati és Implantológiai Központ Pirex Papír Ungaro Swiss Silver Island Thibo Thai Harmónia Tradicionális Masszázs Szalon Vapiano Vision Express Yves Rocher # 5

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA

KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KINCSVADÁSZAT STÍLUSOSAN JÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ. 1. A JÁTÉK

Részletesebben

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1 A SX4 S CROSS PLAZA PROMÓCIÓ elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Magyar

Részletesebben

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik.

2.3 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat fogadja el, amelyek regisztrálása 2015. június 12. 00:00 és 2015. szeptember 30. 23:59 közé esik. REGISZTRÁCIÓJÁVAL NYERJEN ÉRTÉKES AJÁNDÉKOKAT! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Regisztrációjával nyerjen értékes ajándékokat! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője

Részletesebben

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A MASTERCARD NYEREMÉNYJÁTÉK elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A SULIKEZDÉS ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A SULIKEZDÉS elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a SPAR Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A CAFÉ+CO KFT. DESIGNER BÖGRE ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA A Designer bögre elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a café+co Ital- és Ételautomata

Részletesebben

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA VÁSÁROLJ ALBUMOT ÉS NYERJ! NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A Vásárolj albumot és nyerj! elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi

Részletesebben

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA JÉGRESZÁLLÁS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A játék szervezője 1.1 A Jégreszállás elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a MasterCard Europe Sprl (székhely: Chaussée de Tervuren

Részletesebben

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA INTERNETES VÁSÁRLÁS NAPJA ADATGYŰJTŐ PROMÓCIÓ. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE A DotcommerceDay elnevezésű nyereményjáték ( Játék ) szervezője a Neo Interactive Kft.

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA

Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA Álomotthon teszt NYEREMÉNYJÁTÉK JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A JÁTÉK SZERVEZ ÁTÉK SZERVEZŐJE A Álomotthon teszt elnevezésű nyereményjáték ( Játék Játék ) szervezője a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052

Részletesebben

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ OPTIPOL KFT. LIW LEWANT SZEMÜVEGKERET PRÓBA NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. Az Optipol Kft. (székhely: 3531 Miskolc, József u. 41.,

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. A promóció szervezője

3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. A promóció szervezője 3M ESPE INCENTIVE PROGRAM RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. A promóció szervezője A 3M ESPE INCENTIVE PROGRAM elnevezésű promóció ( Promóció ) szervezője a 3M Hungária Kft. (székhely: Neumann János utca

Részletesebben

DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. MENŐ NYEREMÉNYEK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. MENŐ NYEREMÉNYEK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA DANONE TEJTERMÉK GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ KFT. MENŐ NYEREMÉNYEK ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓJÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA 1.1. A DANONE Tejtermék Gyártó és Forgalmazó

Részletesebben

JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT. NYERJEN TRIPLÁN A SPAR-ral (kaparós sorsjegy) nyereményjáték

JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT. NYERJEN TRIPLÁN A SPAR-ral (kaparós sorsjegy) nyereményjáték JÁTÉK- ÉS RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT NYERJEN TRIPLÁN A SPAR-ral (kaparós sorsjegy) nyereményjáték 1. A nyereményjáték leírása A SPAR Magyarország Kft. (székhely: 2060, Bicske SPAR út 0326/1. hrsz.), továbbiakban:

Részletesebben

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Nyerjen a Vitatigrissel! elnevezésű nyereményjáték HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1, A játék szervezője: A Hűségem gyümölcse program keretében lebonyolított Nyerj a Vitatigrissel!

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Rajzpályázat 2014 MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. EZ A VÁGYAM, ERRE GYŰJTŐK! ELNEVEZÉSŰ JÁTÉKÁNAK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK, A JÁTÉK IDŐTARTAMA 1.1. A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata

Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata Arasd le a nyereményeket! elnevezésű Győri Édes nyereményjáték Részvételi és Játékszabályzata 1. A NYEREMÉNYJÁTÉK SZERVEZŐJE 1.1. Az Arasd le a nyereményeket! nyereményjáték (a továbbiakban: Nyereményjáték

Részletesebben

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT MOM PARK ECCO PROMÓCIÓS JÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT Szervezés és lebonyolítás A promóciós játék Szervezői a MOM Park MFC Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. (továbbiakban MOM Park MFC Kft. "Szervező")

Részletesebben

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NIKON PÉNZVISSZATÉRÍTÉSI PROMÓCIÓ elnevezésű akció ( Promóció ) szervezője a Nikon Értékesítési Magyarországi

Részletesebben

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A Bunge Zrt. Vénusz Varázskészlet nyereményjáték RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA A nyereményjáték elnevezése: Vénusz Varázskészlet postai promóció A nyereményjáték szervezője: Bunge Zrt. (Cg. 01-10-041976,

Részletesebben

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni:

2. A Játékban az alábbi típusú kódotokat lehet feltölteni: NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA egységes szerkezetbe foglalva a 2014.10.10. napján módosított rendelkezésekkel (a módosított rendelkezések vastag dőlt betűvel kerültek szedésre) 1. A Dreher

Részletesebben

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben