A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek iskolai tapasztalatai Magyarországon. Az LMBT Kutatás 2010 eredményei alapján

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek iskolai tapasztalatai Magyarországon. Az LMBT Kutatás 2010 eredményei alapján"

Átírás

1 A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek iskolai tapasztalatai Magyarországon Az LMBT Kutatás 2010 eredményei alapján

2 2

3 A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek iskolai tapasztalatai Magyarországon Az LMBT kutatás 2010 eredményei alapján 3

4 Szerzo : Karsay Dodó A kutatócsoport tagjai: Dombos Tamás Mocsonaki László Dr. P. Tóth Tamás Dr. Takács Judit Szakmailag elleno rizte: Dombos Tamás Kiadva nyterv e s to rdele s: Ko szo nju k a segi tséget a kutatásban és a kiadvány o sszeálli tásában ko zremu ko do LMBTQI aktivistáknak, csoportoknak és szervezeteknek. A kiadvány megjelenését az ILGA-Europe Human Rights Violations Documentation Fund programja támogatta. A jelen dokumentumban kifejtett vélemények nem feltétlen tu kro zik az ILGA-Europe álláspontját. Háttér Társaság 1132 Budapest, Csanády u. 4/B Telefon: (1) Fax: (1) Háttér Társaság 2015 ISBN

5 Tartalom 5 Tartalom 6 1 Áttekintés 10 1 Elo bújás 13 3 Az iskolai diszkrimináció és zaklatás (bullying) mértéke 15 4 Az iskolai diszkrimináció leggyakoribb formái és elko veto i 19 5 Ero szak 21 6 Az iskola és a tanárok válaszai a diákokat éro diszkriminációra 22 7 LMBT témák a tananyagban 26 8 Az iskolai zaklatás és ellenséges légko r hatása a diákokra 28 9 A diszkriminációs esetek jelentése Ajánlások 31 Jegyzetek 5

6 1 Áttekintés Bevezetés A Háttér Társaság és az MTA Szociológiai Kutatóintézete 2010-ben Az LMBT emberek társadalmi kirekesztettsége 2010 ci mmel folytatott kutatást leszbikus, meleg, biszexuális és transznemu (LMBT) emberek társadalmi helyzetéro l és tapasztalatairól. A kutatásban 17 ku lo n tematikus blokk foglalkozott az LMBT emberek által tapasztalt diszkrimináció ku lo nbo zo szi ntereivel, ko ztu k a válaszadók oktatási intézményekben szerzett tapasztalataival, az általános iskolától a felso oktatásig. A kutatás oktatással foglalkozó blokkját 1991-en to lto tték ki, ko zu lu k év alatti személy, akinek friss iskolai tapasztalatai voltak. Az elso ilyen jellegű kutata s 2007-ben lezajlott, akkor 1122 va laszadót sikerült a kutata sba bevonni re ige ny mutatkozott, hogy megvizsga ljuk az ido beli va ltoza sokat, valamint hogy re szletesebb adatok gyűjtsünk a kora bbi ke rdo ívben nem, vagy nem kello re szletesse ggel szereplo te ma k kapcsa n. A 2007-es kutata s alapja n ke szült jelente s itt tala lható: Az eredmények azt mutatják, hogy a 2007-es kutatás eredményeihez hasonlóan az LMBT fiatalokat továbbra is su ru n érik megalázó megjegyzések, kiko zo si tés vagy akár fizikai bántalmazás is az iskolában. Az elko veto k 2007-hez hasonlóan fo ként diákok ko zu l keru lnek ki, ám tanár általi bántalmazásra, és tananyagban megjeleno elo i téletességre is számtalan példa akad. Továbbra is elo fordul, hogy a diákokat akkor is érik homofób vagy transzfób inzultusok, ha ko rnyezetu k nem tudja róla, hogy az LMBT emberek csoportjához tartoznak: a bántó megjegyzések, beszólások ugyanis akkor is negati van hatnak rájuk, ha nem személyu k ellen irányulnak, hanem az általános homofób, transzfób légko r részei. Fontos kiemelni, hogy a válaszadók arról is beszámolnak, sokszor már az is elég, ha egy diák o lto zko dés vagy viselkedése nem a megfelelo nemi szerephez illeszkedik. A kutatás jól dokumentálja, hogy a diszkrimináció jelento s hatással van a fiatalok iskolához fu zo do viszonyára, iskolai teljesi tményére és mentális egészségére is. A fiatalok kevés segi tséget kapnak az iskolától vagy a tanároktól a zaklatással szemben, elvétve találunk csak erre példát. Mindez alapján értheto a kutatás másik fontos tanulsága, hogy a diszkriminációs eseteket nagyon kevesen is jelentik, tartanak ugyanis to le, hogy helyzetu k az eljárás eredményeként tovább romlik. Az LMBT diákok helyzetét az sem ko nnyi ti, hogy a tananyagban továbbra is szinte láthatatlanok maradnak. Bár a tolerancia és az emberi jogok elvben az új Nemzeti Alaptanterv kiemelt témái, mint ahogy arra az alapveto jogok biztosa 2013-ban nyilvánosságra hozott jelentésében felhi vja a figyelmet, a szexuális és nemi kisebbségek ebben kontextusban nem jelennek meg a tantervben. A korábbi kerettantervekkel szemben a hatályos, rendki vu l részletes, to bbezer oldalas kerettantervben még a homoszexualitás és transznemu ség fogalma sem jelenik meg, a családi életre nevelés tantervében pedig alig burkoltan homofób és transzfób megjegyzések is szerepelnek. Nem meglepo, hogy az érintett válaszadók ko rében komoly igény mutatkozik az LMBT téma fokozottabb iskolai megjeleni tésére. Poziti v változás, hogy az LMBT fiatalokban egyre korábban tudatosul szexuális irányultságuk, nemi identitásuk és egyre nagyobb arányban is osztják ezt meg ko rnyezetu kkel. Fontos lenne ezért, hogy már iskoláskorban megfelelo információkkal és elfogadó légko rrel találkozzanak az iskolában hiszen sokukat a családjuk sem támogatja. Hasonlóan alapveto jelento ségu, hogy az iskola minden diákja számára biztosi tsa a biztonságos ko rnyezetet, a diákokat éro zaklatás nem megengedheto, az ellen a tanároknak és az iskola vezetésének erélyesen fel kell lépniu k. 6

7 Főbb eredmények Előbújás Legtöbben az egyetemi évekig várnak, amíg iskolatársaiknak elo bújnak, annak ellenére, hogy a túlnyomó to bbségben már 18 éves kora elo tt tudatosul a to bbségto l eltéro szexuális irányultsága vagy nemi identitása. A fiatalabb generációkban ez egyre korábban tudatosul, és egyre nagyobb arányban is vállalják fel ko rnyezetu k, iskolatársaik felé, hogy LMBT személyek. Az iskolai diszkrimináció mértéke Az oktatási intézmények a harmadik leggyakoribb helyszi ne a válaszadókat éro diszkriminációnak, a ko zteru letek és a szórakozóhelyek után. Minden ötödik válaszadót ért már diszkrimináció oktatási intézményben. A válaszadók többsége (83%) a középiskolában tapasztalt diszkriminációt, de volt, akit ez végigki sért az általános iskolától a felso oktatási intézményekig. Az iskolai diszkrimináció formái és elkövetői Az iskolai inzultusok többségét diákok követik el, azonban az esetek ko zel harmadában maguk a tanárok léptek fel zaklató vagy megalázó módon, 5% pedig tettleges bántalmazásnak is áldozata volt. Az iskolai hátrányos megkülönböztetés leggyakoribb formája a diákok általi pletykálkodás, a hazugságok terjesztése (83%), illetve a zaklatás vagy megalázás (68%). A diszkriminációt elszenvedett diákok majdnem kétharmada (62%) homofób vagy transzfób iskolai légko rro l számolt be. Az inzultusokhoz nem feltétel, hogy valaki felvállalja szexuális irányultságát vagy nemi identitását az esetek to bbségében elég, ha valakiro l csak azt gondolják, hogy LMBT. A homofób, transzfób légkör miatt azok is áldozattá válnak, akiket személy szerint nem ér bántalmazás vagy megalázás, de tanúi lesznek ilyen megnyilvánulásoknak. A zaklatás sokszor azért történik, mert valaki viselkedésével vagy o lto zko désével eltér a neki szánt nemi szerepekto l. Erőszak A közterek és tömegközlekedési eszközök után az iskola az LMBT személyeket éro ero szak második leggyakoribb szi ntere. Minden negyedik diszkriminációt ért diákot tettlegesen is bántalmazták diáktársai: megverték, lo kdo sték, leko pték o ket. Ezek az esetek gyakran az iskolán ki vu l is folytatódtak. 17 válaszadó számolt be tanárok által elkövetett fizikai ero szakról, 1 diák szexuális ero szakról. Az LMBT diákok ellen elkövetett fizikai erőszak no vekvo problémát jelent: a 20 év alattiakat kétszer olyan arányban sújtja, mint a éves korosztályt. Az iskola és a tanárok válaszai a diákokat érő diszkriminációra A diákok homofób vagy transzfób fellépése esetén a tanárok 59%-a semmit sem tett. 17%-uk kifejezetten a zaklató diákok pártját fogta. A tanárok sokszor nem tudták kezelni, ha az órán felmeru ltek az LMBT témák, eszko zeik és tudásuk is hiányzott hozzá. A válaszadók 87%-a úgy érezte, hogy tanárai tehettek volna to bbet azért, hogy az iskolát élheto bbé tegyék számukra. LMBT témák a tananyagban A válaszadók 65%-a szerint a homoszexualitás témája az iskolai tananyagban egyáltalán nem jelent meg. Lassú javulás figyelheto meg, hiszen a fiatalabb ge neráció (20 év alattiak) 56%-a számolt be ilyen hiányról (30-39 évesek: 70%). A transzneműség témájával részletesen mindössze az iskolák 2%-ában foglalkoztak. A válaszadók háromnegyedének szüksége lett volna fiatal korában to bb ismeretterjeszto kiadványra a szexuális irányultság és nemi identitás témájában. Az LMBT témák iskolai megjelenése, különösen az LMBT embereket éro kirekesztés és az elo i téletek kapcsán, megsokszorozza az elo bújás valószi nu ségét és cso kkenti az o n gyilkossági gondolatokat. 7

8 Az iskolai zaklatás és ellenséges légkör hatása a diákokra A diszkriminációt elszenvedettek több mint harmada szándékosan hiányzott az iskolából, hogy ne kelljen to bb inzultust elszenvednie. Néhány áldozat kerülte a szociális tereket az iskolában, kilépett diákcsoportokból, vagy más intézménybe ment tanulni. A diszkrimináció megduplázza annak valószínűségét, hogy valaki nem szeret iskolába járni, vagy az iskolát felesleges ido to ltésnek tartja. A homofób, transzfób inzultusok sokaknál felero si tették az o ngyilkossági gondolatokat, lelki traumát okoztak, vagy mentális problémákhoz vezettek. A diszkriminációs esetek jelentése A diákok többsége elmesélte másoknak, hogy milyen zaklatás érte, de mindössze 6%-uk tett hivatalosan panaszt az o t ért atrocitások miatt. A legtöbben azért nem tettek panaszt, mert féltek, hogy tovább romlik a helyzetu k, további zaklatásnak lesznek kitéve, vagy kitudódik, hogy LMBT személyek. Az esetek felében a panaszokkal vagy nem foglalkoztak, vagy az elindi tott vizsgálatnak semmilyen eredménye nem lett. A panaszok majdnem fele (46%) viszont az elko veto felelo sségre vonásával zárult. A kutatás módszertana A kutatás klasszikus ko zo sségi minta felhasználásával készu lt, amely magas elemszáma ellenére sem rendelkezik egy statisztikailag reprezentati v minta érvényesi to erejével. A válaszadók toborzása to bb csatornán keresztu l, to bbek ko zo tt LMBT civilszervezetek, LMBT embereket megcélzó internetes oldalak (hi rportálok, ismerkedo s oldalak), LMBT sajtótermékek, szórakozóhelyek és egyéb LMBT rendezvények (például a LIFT, Szimpozion Klub, Transvanilla találkozók) bevonásával to rtént. Az adatfelvétel szeptember 15. és november 30. ko zo tt zajlott: elso sorban o nkito lto s internetes kérdo i v formájában, azonban Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Pécsett és Szegeden 158 esetben személyes lekérdezésre is sor keru lt. A ko zo sségi mintavétel sajátosságaiból adódóan feltételezheto, hogy az LMBT ko zo sségi szi ntereken kevésbé jelen lévo, illetve LMBT-mivoltukat fokozottabb mértékben leplezo embereket kisebb eséllyel sikeru lt elérni a felmérés során. A ke rdo ívet to bb mint ha romezren kezdte k el kito lteni, a m a kito lte st teljesen csak 1628-an fejezte k be. Az adattisztíta s azaz a nem az LMBT ce lcsoporthoz tartozó va laszadók e s a nagyon hia nyosan kito lto tt ke rdo ívek kiszűre se uta n 2755 va laszadóval sza molhattunk, a va laszadók sza ma azonban a külo nbo zo tematikus blokkokban elte rt egyma stól, amely az internetes kito lte s sora n jelentkezo lemorzsolóda sból adódik. Az iskolai diszkrimina ciót vizsga ló tematikus blokkra 1991 va lasz e rkezett. Demográfiai adatok A válaszadók ko zo tt egy országos reprezentati v mintához viszonyi tva to bben voltak a férfiak, a fiatalok, a budapestiek és a magasabban képzettek. Ezek a jellegzetességek feltételezheto en o sszefu ggésbe hozhatóak például az internetes hozzáférést és a civilszervezetekkel való kapcsolattartást bizonyos mértékig adottnak tekinto mintavételi eljárással. Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy e jellemzo k az LMBT populáció sajátosságait tu kro zik. Transz státusz Szexuális irányultság Transzszexuális Egyéb transznemű Gender kritikus Nem transznemű 6% 3% 3% 88% 69% 2%1% 22% 6% Biszexuális Bizonytalan Leszbikus / meleg Heteroszexuális Egyéb 8

9 Nem Életkor Férfi Nő Egyéb 3% 33% 27% 7% 4% 12% 20 alatt % 50% 50 vagy fölötte Legmagasabb iskolai végzettség Lakóhely Befejezett általános iskola Általános iskola Szakmunkásképző, szakiskola Középiskola Szakközépiskola, technikum Felsőfokú szakképzés Főiskola / egyetem Tudományos (doktori) fokozat 39% 2% 9% 0% 5% 8% 12% 25% 20% 0% 9% 17% 3% 5% 25% Budapest Budapest elővárosa Nagyváros Város Falu vagy község Tanya Egyéb A va laszadók 12%-a nem azonosult születe skori neme vel. Ennek a csoportnak a fele, az o sszes va laszadó 6%-a transz/transznemű. Tova bbi 6%-a a gender kritikus kategória ba lett besorolva: na luk nem volt elte re s a születe skor meghata rozott nem e s a nemi identita s ko zt, me gsem azonosultak születe skori nemükkel. Ők kimaradtak a transz-specifikus elemze sbo l. A transz va laszadók fele transzszexua lis, vagyis nemi identita sa nem egyezik születe skor meghata rozott neme vel, illetve fe rfi vagy no i kategória ba sorolja be maga t. A transz va laszadók ma sik fele egye b transznemű : o k egyik nemhez sem vagy mindke t nemhez tartozóke nt, vagy egye b nemű-ke nt hata rozta k meg magukat. 9

10 2 Előbújás A fiatalabb generációban egyre korábban tudatosult to bbségto l eltéro szexuális irányultsága vagy nemi identitása. Az LMB válaszadók ko zt a legto bben éves koruk ko zt érezték elo szo r, hogy vonzódnak azonos nemu ekhez. Hama rabb to rtént meg ez az észlelés a fiatalabb válaszadók ko zt (átlag: 12 év), mint az ido sebb generáció tagjai ko zt (átlag: 18 év). A fiúk (12 év) és az egyéb nemi identitással rendelkezo k (13 év) korábban észlelték szexuális irányultságukat, mint a lányok (14). Hány évesen érezte először, hogy Ön vonzódik az azonos nemű személyekhez? 5% 12% 3% 6 alatt 9% 6-10 Kor szerint Átlag életkor 20 alatt 12, , , ,8 50 fölött 17, Nem szerint Férfi 13, Nő 14,5 35% 36% 25 felett Egyéb 12,2 Együtt 13,7 A transznemu válaszadóknál is hasonló trend figyelhető meg. Legtöbben évesen (34%), valamint 6-10 és évesen (20-20%) érezték először, hogy nemi identitásuk nem egyezik a szu letéskor meghatározott nemu kkel. Az észlelés azonban nem feltétlenu l jár egyu tt azonnali elo bújással. A va laszadók ko zel fele egya ltala n nem va llalta az iskolata rsai elo tt szexua lis ira nyultsa ga t e s/vagy nemi identita sa t. A legto bben csak az egyetemi iskolatársaik elo tt bújnak elo, és akkor is inkább csak iskolatársaik, mint tanáraik elo tt. Hány évesen éreze, hogy eltér a születéskori nemével kapcsolatos elvárásoktól? 9% 3% 20% 25% 43% 6 év alatt % felett 10

11 Mennyire nyíltan vállalja szexuális irányultságát és/vagy nemi identitását az alábbi emberek felé? Teljesen vállalom Részben vállalom Nem vállalom Általános iskolai iskolatárs(ak) Középiskolai iskolatárs(ak) Egyetemi iskolatárs(ak) Tanár(ok) 10% 25% 64% 16% 38% 46% 18% 39% 42% 10% 19% 71% Bi ztató, hogy a 20 év alattiak már sokkal nagyobb valószi nu séggel bújtak elo mint ido sebb társaik. A legfiatalabb genera ció tagjai to bb mint ha romszor valószínűbb, hogy va llalja k identita sukat a ko ze piskola ban, mint az 50 felettiek. A tanárok elo tt is leginkább o k bújnak elo, de itt már sokkal kisebb léptéku a változás. Még a 20 év alattiaknak is to bb mint kétharmada egyáltalán nem vállalja tanárai elo tt, hogy LMBT. Középiskolai iskolatárs(ak) Tanár(ok) Életkor Teljesen vállalom Részben vállalom Nem vállalom Teljesen vállalom Részben vállalom Nem vállalom 20 alatt 22,3% 40,8% 37,0% 10,3% 21,5% 68,2% ,4% 43,7% 40,0% 8,8% 19,4% 71,8% ,8% 35,4% 48,9% 12,6% 21,7% 65,8% ,1% 19,8% 68,1% 11,2% 16,3% 72,4% 50 fölött 11,3% 7,5% 81,1% 12,2% 8,2% 79,6% A to bbség bujkálása az iskolai évek alatt a gyakori diszkriminációs és ero szakos esetek tu krében korántsem meglepo. Ha rákérdeztek az identitásomra, mindig azt mondtam, hogy heteroszexuális vagyok. (20 éves falun élő férfi) Szinte mindenütt hallunk diszkriminatív megjegyzéseket, ha más[kor] nem, meleg, buzi, stb. szó hallatán. Ennek következtében persze, hogy nem vállalja magát az ember. (26 éves budapesti meleg férfi) Ne ha ny dia któl elfordultak bara tai, vagy aka r tana rai, amikor elo bújt nekik, vagy máshogy kideru lt szexuális irányultságuk vagy nemi identitásuk. Az osztálytárasaim, már akik tudják, azóta nem beszélnek velem, holott azelőtt barátok voltunk. Legalábbis azt hittem. (15 éves vidéki városban élő leszbikus lány) 11

12 A középiskolában, akik tudták rólam, sokszor a hátam mögött neveztek el, beszéltek ki, míg szemtől-szemben jópofiztak. A pletyka eljutott a tanárokig is, akik ugyanúgy kibeszéltek és már nem voltam kedvenc, pedig jó tanuló voltam. (25 éves budapesti leszbikus nő) Ennek ellenkezo jére is akadt példa. Szerencsére to bb olyan va laszadó volt, akinek segített az elo búja s az iskolai ko zegben e s a ke so bbiekben sokkal kevesebb zaklata s e rte. Középiskolában az osztálytársaim azon élcelődtek, hogy biztosan meleg vagyok, nem voltam nekik szimpatikus. Aztán, amikor kiderült, hogy valóban meleg vagyok, ők néztek a legnagyobbat. (22 éves vidéki városban élő meleg férfi) Miután azonban 12.-ben felvállaltam magam, a zaklatás szinte teljes mértékben megszűnt, mindössze néha ért pár gúnyos megjegyzés. Az osztály nagy része viszont teljesen elfogadott, és valamilyen szinten becsülték bennem azt, hogy fel merem vállalni magam. (falun élő 22 éves meleg férfi) 12

13 3 Az iskolai diszkrimináció és zaklatás (bullying) mértéke Az LMBT fiatalok számára az iskola az egyik legfontosabb szociali zációs ko zeg. A családhoz hasonlóan, az iskolai ko zeg alapveto en befolyásolja, hogy az LMBT fiatalok hogyan élik meg szexuális irányultságukat vagy nemi identitásukat. Az iskola kiváló terepet nyújt a tanárok számára, hogy ki tudjanak alaki tani egy elfogadó, a sokszi nu ségre nyitott hozzáállást a diákok ko zo tt. Az iskola ban tapasztalt ta mogata s, vagy annak hia nya alapveto en meghata rozhatja, hogy az LMBT dia kok mennyire teljesítenek jól, e s így ke so bb milyen e letese lyekkel indulnak. Az iskola a harmadik leggyakoribb helyszi ne az LMBT emberek által elszenvedett megku lo nbo ztetésnek, a ko zterek, to megko zlekedési eszko zo k és szórakozóhelyek után. Minden o to dik va laszadót (19%) e rt ma r diszkrimina ció oktata si inte zme nyben. Tapasztalt Ön szexuális irányultsága vagy nemi identitása miatt diszkriminációt vagy zaklatás az alábbi helyszíneken? 37% 29% 13% 14% 17% 18% 19% 4% 4% 5% 6% 6% 8% 8% 9% A diszkriminációs esetek túlnyomó to bbsége a ko zépiskolában to rtént: Az iskolai diszkrimináció helyszíne Felsőoktatás 33% Általános iskola 49% Középiskola 83% 13

14 Az általános iskolához képest a ko zépiskolában azért találkozhatnak to bb diszkriminációval az LMBT diákok, mert a szexuális irányultság és nemi identitás tudatosodásának szintje ekkor már magasabb, sokkal to bben bújnak elo a ko zépiskolai évek alatt. A felso oktatásban kevesebb ilyen eset to rténik, hiszen az egyetemek és fo iskolák kevésbé zárt intézmények. Itt már nem kell ugyanazokkal az iskolatársakkal folyton egyu tt lenni, és az órák utáni szabadido elto ltése is kevésbé van ko tve az intézményhez. Az alacsonyabb arányban az is ko zrejátszik, hogy nem minden válaszadó jutott el felso oktatási intézménybe, i gy eleve kizárt, hogy bármilyen erre vonatkozó tapasztalatuk legyen. Hozzátesszu k, hogy azokat, akik felso oktatási intézményben végeztek, ugyanolyan arányban érte az általános iskolában (46%) és a középiskolában is (84%) diszkrimináció. Volt, akit a zaklata s az a ltala nos iskola tól ve gigkíse rt ege szen az egyetemi e vekig, de ott már enyhébb formát o lto tt, vagy ko nnyebbé vált elviselni. A kirekesztettség érzése végig kísért a tanulmányaim során általános és középiskolás koromban és részben a főiskolán is. Akkorra már talán jobban megtanultam feldolgozni és elfogadni a dolgot, hogy ez a környezetemben téma és elő jön, de igyekeztem nem meghallani, észrevenni. (31 éves budapesti meleg férfi) 14

15 4 Az iskolai diszkrimináció leggyakoribb formái és elkövetői Az iskolai diszkrimina ció leggyakoribb forma i a pletyka lkoda s, a hazugsa gok terjeszte se (83%) e s a dia kok a ltali zaklata s vagy megala za s (68%). Az egyetem büféjéből kifelé menet utánam szóltak, hogy buznyák. (24 éves vidéki nagyvárosban élő biszexuális férfi) A gimnázium első évében egy lány elterjesztette rólam, hogy leszbikus vagyok, és meg akartam erőszakolni. Ez korántsem volt igaz [ ]. Emiatt a pletyka miatt a legtöbb diáktársam kiközösített, és nem volt hajlandó velem szóba állni. A tanáraim is felfigyeltek a problémára, és kényszerítettek, hogy menjek el pszichológushoz. (17 éves vidéki városban élő biszexuális lány) Pletykákat, hazugságokat terjesztettek rólam, hogy leszbikus vagyok. Ami igaz, de én ezt akkor nem vállalhattam fel, és így megalázó volt. (22 éves vidéki nagyvárosban élő leszbikus nő) Csináltak rólam egy gyalázkodó honlapot, melyben homoszexualitásomat firtatták megalázó és gyalázkodó szavakkal. (20 éves budapesti meleg férfi) Én voltam az, akin az osztály büntetlenül levezethette a feszültséget. (25 éves budapesti transznemű válaszadó) A diáktársak nem akartak beengedni a női WC-be. A középiskolában nem foglalkoztam fiúkkal, és azt pletykálták, hogy biztos leszbikus vagyok. ( 2 7 é v e s budapesti biszexuális nő) Milyen formában érte hátrány? Pletykákat, hazugságokat terjesztettek rólam 83% Diák zalkatott, megalázott Homofób/transzfób volt az iskolai légkör 68% 62% Homofób/transzfób volt a tananyag 41% Tanár zaklatott, megalázott Diák tettlegesen bántalmazott 29% 23% Kirúgtak Tanár tettlegesen bántalmazott Egyéb Nem vettek fel Fegyelmit kaptam 5% 5% 5% 3% 3% 15

16 Sokan úgy nyilatkoztak ezekro l az esetekro l, mintha az e let terme szetes veleja rója lenne, hogy i gy bánnak velu k, legalábbis Magyarországon. Semmi súlyos, csak a tipikus magyar valóság: homofób poénok, beszólogatások. (29 éves budapesti meleg férfi) Csak a szokásos: megalázás, kínos helyzetbe hozás, rosszhír keltése, sztereotipizálás. (23 éves budapesti meleg férfi) Az iskolában rendszeres egymás buzizása. Bár akkor még nem tudtam, most már tudom, hogy ez ebben az életkorban természetes. (25 éves budapesti meleg férfi) Nem barátkoztak velem, csúfolódtak, szidalmaztak, mellőztek. (26 éves budapesti meleg férfi) Szintén a kollégiumban történt, hogy szobatársaim nem bírták elviselni a másságom, és elintézték, hogy kitegyenek a szobából. Ezután órákat kellett utaznom reggelente, hogy beérjek az iskolába. (25 éves vidéki városban élő transzszexuális férfi) Az esetek to bbségében akkor is éri a diákokat szóbeli vagy fizikai bántalmazás, ha csak felte telezik róluk, hogy LMBT identita súak. Az osztálytársaim egy része rendszeresen zaklatott vélt homoszexualitásom miatt. (25 éves budapesti meleg férfi) Néhányan utaltak arra, hogy az elko veto k elso sorban a sze lso jobboldali ne zeteket valló dia kta rsak ko zu l keru ltek ki: Megvertek középiskolában, mert melegnek tituláltak. Felsőoktatási intézményben találgattak, hogy meleg vagyok-e. (32 éves budapesti meleg férfi) Állandóan jellemzőek voltak a piszkálgatások az általános iskolában, a gimnáziumban már csak a szélsőségesen gondolkodóak zaklattak. ( 1 9 é v e s budapesti transznemű válaszadó) Osztálytársaim sejtették, [ ] megjegyzéseket tettek. Gyakran nyilvános helyen is, pl. parkban, menzán vagy tanár előtt. Ez a politikához kötődött - nem vállalok szerepet benne, de az osztálytársaim, főleg fiúk szélsőjobboldali eszméket nyíltan vallanak, részt vesznek ilyen eseményeken, beszédeken. Nem tetszett nekik a hallgatásom, illetve úgy érezték, a köztünk lévő ellentét egyértelmű, felnagyítható. (19 éves vidéki városban élő transznemű válaszadó) Megvertek, megaláztak, általában szélsőjobbos diákok voltak között volt. Engem és még pár srácot egzecíroztattak. (31 éves külföldön élő biszexuális férfi) Sokszor az is ele g volt, hogy viselkede sük vagy o lto zko de sük elte rjen a hozza juk ta rsított nemi szerepekto l: Sugdostak, csúfoltak a lányos viselkedésem miatt (20 éves, vidéki nagyvárosban élő transzszexuális nő) Az egyetemen [ ] az egyetemi docens asszony többször utalt rá, hogy a hosszú hajú, kívülről nőies nők, ha pl. kockás ingben vannak, vagy nyakkendőt hordanak, tehát férfias jegyeket mutatnak, akkor ott már baj van az értékrendszerrel, tovább lehet gondolni, hogy milyen ideológiát képviselhet egy ilyen megjelenésű nő. (32 éves budapesti leszbikus nő) Csúfoltak, meg kislánynak hívtak az idősebb általános iskolások, és egy két középiskolás is. (31 éves budapesti biszexuális férfi) Sokan beszámoltak arról, hogy iskolai e veik alatt kirekesztve e rezte k magukat, maga nyosak voltak. Társaik nem hi vták o ket sehova, vagy elintézték, hogy ne kelljen egyu tt to lteniu k az ido t. Mások szándékosan is visszahúzódtak, hogy ne tegyék ki magukat to bb inzultusnak. A tanárom megjegyzést tett, hogy túl fiúsan öltözködöm. (27 éves budapesti biszexuális nő) Általános iskolás osztályfőnökömnek nem tetszett, hogy a többi fiúval nincs jó kapcsolatom, szerinte a viselkedésem kisasszonyos. (21 éves Budapest környéki meleg férfi) 16

17 Komoly problémát jelent az iskola kban a ltala ban jelen levo homofób, transzfób le gko r. Az elo i téletes, leértékelo megjegyzések akkor is hatnak az LMBT dia kokra, ha ezeket szeme lyesen nem nekik ce lozza k: Egyik főiskolai tanárom az egész csoport előtt nyilvánosan megalázott, arra utalva, hogy én valójában lány vagyok, bár ezt eddig is tudták. (32 éves budapesti meleg férfi) Azt hallgattam folyamatosan, hogy a buzik így, a buzik úgy. (33 éves budapesti férfi) A tanár többször nyíltan hangot adott a homoszexuálisok iránti megvetésének, ami egy identitását kereső fiatalember életében nem segít. (33 éves budapesti meleg férfi) Voltam olyan szerencsétlen, hogy végig tanított, így minden zárthelyi, minden vizsga és szigorlat kínszenvedés volt vele miután meglátott egyszer kézen fogva a barátnőmmel. Szerencsére csak egy ilyen volt és bár a tárgyait 2-3 alkalommal is fel kellett vennem, valahogy megbirkóztam vele végül. (25 éves budapesti leszbikus nő) Mindennaposak voltak a buzizások és a melegség kifigurázása, főleg a fiúk között. Az egyetemen is futok bele olyanba viszonylag gyakran, hogy a vonulgató buzikat szidják. (26 éves budapesti queer nő) Sokan érezték úgy, hogy LMBT identita suk kihatott az iskolai teljesítme nyük megíte le se re, és egy-egy homofób vagy transzfób tanár szándékosan rontotta le a jegyeiket. Sose felejtem el, mikor a kémiatanárnőnk és pár diák a transzszexuális emberekről viccelődtek. (budapesti transznemű férfi) Általános buzizás, ami általános iskolában még személyem ellen is irányult. Később csak úgy általánosságban volt a légkör homofób. (33 éves budapesti meleg férfi) Sokak iskolai tapasztalatait alapjában határozta meg a tanáraik kifejezetten homofób, transzfób megszólalásai, zaklatása, esetenként az általuk elko vetett ero szak. Minden harmadik diszkrimina ciós esetben a homofób vagy transzfób megala za st, zaklata st tana r ko vette el. Az LMBT emberekre általánosságban vonatkozó negati v megjegyzések mellett sokan számoltak be arról, hogy egy-egy tana ruk nyilva nosan megala zta o ket a tanóra n, vagy vizsga n. A tanár megvetően vélekedett a melegekről, és ekkor mélyen fölém hajolt. (25 éves budapesti meleg férfi) Az egyetemen az előadó tanár nyíltan megfogalmazta sztereotip véleményét, miszerint a leszbikusok rövidre vágott hajuk mellett általában fiúsan öltözködnek és viselkednek, és ez károsan hat a gyermekekre. Én ezzel akkor ott vitába szálltam, mire a vizsgán megtorlás következett. (budapesti leszbikus nő) Néhányan fegyelmi büntete ssel való fenyegete sro l is beszámoltak. A szalagavatón hagyományosan a lányoknak szoknyát kellett viselniük, amire én ugye nem voltam hajlandó. Mivel máshogy nem kerülhettem el ezt a kínos helyzetet, elmentem orvoshoz és kiírattam magam pár napra. Mikor visszatértem az iskolába, az osztályfőnököm tombolt, hisz jól tudta, hogy miért hiányoztam. Azzal fenyegetett, hogy kirúgat. (25 éves vidéki városban élő transzszexuális férfi) A középiskolában a barátnőmmel megöleltük egymást a dohányzóban. S terjesztették, hogy mi kint csókolóztunk. Ezt a tanárok is megtudták, és nem mehettünk egymás közelébe, mert fegyelmivel fenyegettek minket. (budapesti leszbikus nő) Gimnáziumi tanárom a táblához hívott egy feladat megoldása miatt, és arról kezdett faggatni, hogy megvan-e az esküvői ruhám, és hogy mit szól az osztály a melegházasságról. Az egész osztály előtt Egy-egy vallásos iskolából megszokottnak számi tott elbocsa tani dia kokat, ha kideru lt, hogy LMBT személyek. megalázott. (21 éves budapesti meleg férfi) 17

18 Előbújásom előtt vallásos főiskolára jártam, ahol a homoszexualitás isten ellen való bűnnek számított. Ha valakiről kiderült meleg vagy leszbikus volta, fegyelmi és kirúgás volt az eredmény. A legtöbb diák és tanár homofób volt, bár voltak köztük rendkívül elfogadóak is, ezt azonban titkolniuk kellett. A diákok és tanárok közt is előfordult, hogy meleg vagy leszbikus volta miatt jelentettek valakit a vezetőségnek. Nekem sikerült átiratkoznom egy másik főiskolára, mielőtt kirúgtak volna, de - egy jószándékú tanár jóvoltából - fegyelmit kaptam és valószínűleg ki is rúgtak volna, ha nem távozom önszántamból. (32 éves külföldön élő leszbikus nő) Csak akkor lehettem volna lelkész, ha szublimálom, elfojtom az irányultságom, vagy próbálom megváltoztatni. (28 éves budapesti meleg férfi) Akadt olyan egyetem, ahol a tanárok LMBT ko ro k le trejo tte t próba lta k megakada lyozni. Az [egyetem] nem engedélyezte az LMBT kör létrejöttét. Különböző, mondvacsinált indokokkal akadályozták a kör bejegyzését, illetve személyesen is megüzenték, hogy nem támogatják ilyen kör működését. Transznemu válaszadóknál az is elo fordult, hogy a tana rok megke rdo jelezte k a nemi identita sukat vagy nem engedte k o ket vizsga zni. Személyigazolványomban álló nevemet és nememet kérdőjelezték meg és vizsgázni nem akartak engedni. (23 éves budapesti transzszexuális férfi) Néha előfordult, hogy [a tanárok] gúnyolódva kérdezték, hogy én most fiú vagyok-e, vagy lány. Akkor csak idegesített, mivel nagyon fiatalon elaltattam magamban a gondolatot, hogy fiú lehetek, hiszen azt hittem, az lehetetlen, vagy ha lehetne is, úgysem lenne rá soha pénzem. (25 éves vidéki nagyvárosban élő biszexuális transzszexuális férfi) A homofób, transzfób megszólalások néha együtt ja rtak ma s csoportokra vonatkozó elo íte letekkel: Középiskolában az osztályfőnök rendszeresen elítélendőnek nevezte és negatív jelzőkkel illette a más nemi identitású és etnikumú embereket. ( 2 6 é v e s budapesti transznemű válaszadó) (32 éves budapesti meleg férfi) 18

Azonos nemű párok párkapcsolatai és gyermekvállalása Magyarországon. Az LMBT Kutatás 2010 eredményei alapján

Azonos nemű párok párkapcsolatai és gyermekvállalása Magyarországon. Az LMBT Kutatás 2010 eredményei alapján Azonos nemű párok párkapcsolatai és gyermekvállalása Magyarországon Az LMBT Kutatás 2010 eredményei alapján Azonos nemű párok párkapcsolatai és gyermekvállalása Magyarországon Az LMBT Kutatás 2010 eredményei

Részletesebben

A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek munkahelyi tapasztalatai Magyarországon. Az LMBT Kutatás 2010 eredményei alapján

A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek munkahelyi tapasztalatai Magyarországon. Az LMBT Kutatás 2010 eredményei alapján A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek munkahelyi tapasztalatai Magyarországon Az LMBT Kutatás 2010 eredményei alapján A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek munkahelyi tapasztalatai

Részletesebben

Speciális bútorok. Laborbútor. Oktatási bútor. Ipari bútor. Mérlegasztal. Laborszék

Speciális bútorok. Laborbútor. Oktatási bútor. Ipari bútor. Mérlegasztal. Laborszék Speciális bútorok Laborbútor Oktatási bútor Ipari bútor Mérlegasztal Laborszék JÖVŐT ÉPÍTÜNK A FUNKCIONALITÁS ÉS A DIZÁJN JEGYÉBEN A BESTLAB immáron 15 éves szakértelemmel komplett megoldá sokát kíná l

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés)

Havas Gábor - Liskó Ilona. Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában. Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Havas Gábor - Liskó Ilona Szegregáció a roma tanulók általános iskolai oktatásában Kutatási zárótanulmány, 2004 (Összegzés) Kutatásunk egyik célja az volt, hogy egy lehetőség szerint teljes általános iskolai

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében 389 V ITA Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében FEHÉR ANDRÁS SZABÓ G. GÁBOR SZAKÁLY ZOLTÁN Kulcsszavak: elégedettség, vélemények, olvasók, szerz k, Gazdálkodás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Hajléktalanokért Közalapítvány Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Szociális szolgáltatások és kábítószer-fogyasztók

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS E

MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS E SORSZÁM BLOKKSZÁM 0 1 1 2 3 4 5 6 7 IPSOS ZRT. 1096 BUDAPEST, THALY KÁLMÁN U. 39. MINTA: Nyilvántartási azonosító: 378-0001 8 MUNKAHELYI FOGLALKOZTATÁSI VISZONYOK KUTATÁS KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS E HELYSÉG:

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Továbbtanulási ambíciók

Továbbtanulási ambíciók 222 FELVÉTELI RENDKÍVÜL SOKSZÍNűVÉ VÁLTOZOTT AZ ELMÚLT évtizedben a középfokú oktatás. A sokszínűség mind az iskolák fenntartói (önkormányzati, egyházi, alapítványi iskolák), mind az oktatás szerkezete

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Templomdombi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM SZENTENDRE 2013 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS-PEDAGÓGIA MODERN MEGOLDÁSAI

A FELSŐOKTATÁS-PEDAGÓGIA MODERN MEGOLDÁSAI 192 KUTATÁS KÖZBEN Az állami költségvetés teherviselésének aránya hazánkban föltehetően hosszú távon is domináns marad, erre hagyományaink és európaiságunk egyaránt köteleznek. Ám hogy hatvan, hetven vagy

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Jogod van hozzá! Rövid összefoglaló a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket érintő magyar jogszabályokról

Jogod van hozzá! Rövid összefoglaló a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket érintő magyar jogszabályokról Jogod van hozzá! Rövid összefoglaló a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális embereket érintő magyar jogszabályokról Szexuális kapcsolat A férfiak közötti szexuális kapcsolatot

Részletesebben

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezet

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezet MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA CSONGRÁD MEGYEI TERÜLETI SZERVEZET 6722 Szeged, Honvéd tér 5/b. 4. Adószám: 18473652-1-06 Számlaszám: OTP Bank Rt. 11735005-20518183 Telefon: 06-62-424-765, e-mail:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék

TARTALOMJEGYZÉK Bevezet I. Nevelési program II. Helyi tanterv Záradék TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. Nevelési program 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei 7 2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július. Budapest, 2002. április Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések előkészítéséhez 27. 2001. július Budapest, 2002. április Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei

Hallgatói szemmel: a HÖK. A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Hallgatói szemmel: a HÖK A Politológus Műhely közvélemény-kutatásának eredményei Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő... 3 Bevezetés... 4 Évfolyamképviselők és megítélésük... 7 A Hallgatói Önkormányzat és a

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2012-es évről 1 I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás

Részletesebben

Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban

Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban 46 Kurucz Orsolya Gyakorlati képzés az iskolában és a gazdaságban A szakpolitika és a gazdaság szereplői által gyakran hangoztatott igény, miszerint a fiatalok gyakorlati képzése a felsőbb évfolyamokon

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236-736-X írta:

Részletesebben

RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ

RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ RAP-4 ELEKTROMECHANIKUS SOROMPÓ JELLEMZO K A RAP 4 egy elektromechanikus sorompo ami beja ratokhoz (auto parkolo, gya rak, ko rha zak stb.) haszna lando. A fe m doboz egy motort e s egy veze rlo egyse

Részletesebben

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire ZA5949 International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FİS A HÁZTARTÁS? fıs A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 A KÉRDEZETT NEME: 1 2 A KÉRDEZETT DOLGOZIK-E?

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1/2015 (II.26.) számú ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: Budapest, 2015. február 26. Kiadva: Kiss Antal ügyvezető Érvényes: 2015. február hó 27. napjától 2 A Korma ny 1856/2014.

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007.

BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 2007. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ 2007. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A szociális és gyermekjóléti szolgáltatástervezés.... 2 1.1.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató, az adatkezelés célja A www.vagabanda.hu internetes honlap (a továbbiakban: Honlap ) tulajdonosa és üzemeltetője, a Kapusi-Produkció Nonprofit

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Elemzés A gyalogosok közlekedési szokásairól Készítette:

Elemzés A gyalogosok közlekedési szokásairól Készítette: Elemzés A gyalogosok közlekedési szokásairól Készítette: Gold Communications Kft. 2008. szeptember Elemzés a gyalogosok közlekedési szokásairól 2008. szeptember A GRSP Magyarország Egyesület megbízásából

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

Nők hátrányos megkülönböztetése egészségügyi problémák miatt Nagy-Britanniában

Nők hátrányos megkülönböztetése egészségügyi problémák miatt Nagy-Britanniában FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY 3.2 4.2 Nők hátrányos megkülönböztetése egészségügyi problémák miatt Nagy-Britanniában Tárgyszavak: emberi erőforrás; munkahelyi ártalom; foglalkozás-egészségügy; női munkaerő;

Részletesebben

Stroke Ne késlekedj kampány. Kampánynyitó sajtóközlemény. Sajtófigyelés

Stroke Ne késlekedj kampány. Kampánynyitó sajtóközlemény. Sajtófigyelés Stroke Ne késlekedj kampány Kampánynyitó sajtóközlemény Sajtófigyelés Ne késlekedj kampány az életért - Minden perc számít http://www.kormend.hu/index.php?ugras=hirolvaso&hirszama=19391 2010. február 11.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 10-i ülésére HAL IM B A K ÖZSÉG ÖNK ORM ÁNY ZATA P O L G Á R M E S T E R 8452 HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 503-420 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/1067/2015. Tárgy: Halimba község Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány

Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat. Tanulmány Szakképzés Foglalkoztatás Gyakorlati képzés Pályakezdők Munkaerő-piaci kereslet-kínálat Tanulmány Pályakezdő szakmunkások elhelyezkedésének alakulása Gazdálkodók szakképző iskolát végzettek, felsőfokú

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM

LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM Az igazságosság, amely annak a biztosítását jelenti, hogy a személyes és társadalmi körülmények, (nem, társadalmi-gazdasági helyzet,

Részletesebben

Ő is móriczos diák volt

Ő is móriczos diák volt Ő is móriczos diák volt 107 Az idei évben rendhagyó beszélgetésre került sor az Ő is móriczos diák volt interjú keretében. Az íróként, költőként, illetve műfordítóként tevékenykedő Mezey Katalint s lányát,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése 1. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 899 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az kezdeményezés értékelése A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l

Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l Ásotthalom Község Önkormányzata Gondozási Központ V e z e t ő j é t ő l 6783 Ásotthalom, Felszabadulás u. 2-6. Telefonközpont: 62/291-556; Telefon/Fax: 62/291-085 13/2008 Témafelelős: Dr. Csúcs Áron Ikt.

Részletesebben

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Phare. A kutatás dokumentációja. Lakossági kérdőív lakossági és rendelői minta

A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI. Phare. A kutatás dokumentációja. Lakossági kérdőív lakossági és rendelői minta A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI Phare A kutatás dokumentációja lakossági és rendelői minta Az Európai Unió HU9302 sz. Phare Egészségügyi reformprogramja keretében végzett kutatás 1996 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja

Család - és. Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Programja Alsózsolcai Gondozási Központ Alsózsolca, Kossuth L. út 104. Család - és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programja 2016 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1 Előszó...4 1.2 Az intézmény bemutatása...4 1.3

Részletesebben

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor

Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Észak-alföldi Regionális Ifjúsági Stratégia 2010 Készítették: Dr. Szabó Ildikó és Marián Béla Az anyaggyűjtésben közreműködött: Márton Sándor Nullpont Kulturális Egyesület Debrecen, 2010 1 Tartalom 1.

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk

Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk Sági Zoltán Amit magunkkal hozunk - továbbadjuk? Nevelési attitűdök, amelyekben felnövünk A világgal való elsődleges tárgykapcsolatunknak - a szülő-gyermek kapcsolatnak - alapvető szerepe van személyiségünk

Részletesebben

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404

TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORM ÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK JEGYZİJÉTİL 3950 SÁROSPATAK, KOSSUTH U. 44. TEL.: 47/513-240, FAX: 47/311-404 T Á J É K O Z T A T Ó - a Képviselı-testületnek - a gyermekjóléti

Részletesebben

Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN

Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN Vörösné dr. Keszler Erzsébet * LEMORZSOLÓDÁSOK OKAI A KVIFK FSZ KÉPZÉSÉBEN Fıiskolánkon 1998 óta folyik kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi szakon szakmenedzser képzés. A jelentkezık száma

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Szex és párkapcsolatok. Szószedet

Szex és párkapcsolatok. Szószedet Szex és párkapcsolatok Szószedet Tartalom Barátság és párkapcsolatok 3 Testrészek 4 Szexualitás 6 Szex és önkielégítés 8 Biztonságos szex ésfogamzásgátlás 10 Erőszak 12 2 Barátság és párkapcsolat Barát

Részletesebben

Öregedés és társadalmi környezet TARTALOMJEGYZÉK

Öregedés és társadalmi környezet TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 7 Az öregség képe a közgondolkodásban és felkészülés az öregkorra... 11 I. A közvéleményben élő kép az öregségről... 12 1. Hány éves kortól számít az ember öregnek?... 12 2.

Részletesebben

Hent-füzetek 2. Tények és adatok a hamisításról magyarországon

Hent-füzetek 2. Tények és adatok a hamisításról magyarországon Hent-füzetek 2. Tények és adatok a hamisításról magyarországon M a g ya r S z a b a d a l m i H i v a t a l 2 1 TÉNYEK ÉS ADATOK A HAMISÍTÁSRÓL MAGYARORSZÁGON Tartalomjegyzék Bevezetés 2 I. A magyar fogyasztók

Részletesebben