A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek iskolai tapasztalatai Magyarországon. Az LMBT Kutatás 2010 eredményei alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek iskolai tapasztalatai Magyarországon. Az LMBT Kutatás 2010 eredményei alapján"

Átírás

1 A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek iskolai tapasztalatai Magyarországon Az LMBT Kutatás 2010 eredményei alapján

2 2

3 A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek iskolai tapasztalatai Magyarországon Az LMBT kutatás 2010 eredményei alapján 3

4 Szerzo : Karsay Dodó A kutatócsoport tagjai: Dombos Tamás Mocsonaki László Dr. P. Tóth Tamás Dr. Takács Judit Szakmailag elleno rizte: Dombos Tamás Kiadva nyterv e s to rdele s: Ko szo nju k a segi tséget a kutatásban és a kiadvány o sszeálli tásában ko zremu ko do LMBTQI aktivistáknak, csoportoknak és szervezeteknek. A kiadvány megjelenését az ILGA-Europe Human Rights Violations Documentation Fund programja támogatta. A jelen dokumentumban kifejtett vélemények nem feltétlen tu kro zik az ILGA-Europe álláspontját. Háttér Társaság 1132 Budapest, Csanády u. 4/B Telefon: (1) Fax: (1) Háttér Társaság 2015 ISBN

5 Tartalom 5 Tartalom 6 1 Áttekintés 10 1 Elo bújás 13 3 Az iskolai diszkrimináció és zaklatás (bullying) mértéke 15 4 Az iskolai diszkrimináció leggyakoribb formái és elko veto i 19 5 Ero szak 21 6 Az iskola és a tanárok válaszai a diákokat éro diszkriminációra 22 7 LMBT témák a tananyagban 26 8 Az iskolai zaklatás és ellenséges légko r hatása a diákokra 28 9 A diszkriminációs esetek jelentése Ajánlások 31 Jegyzetek 5

6 1 Áttekintés Bevezetés A Háttér Társaság és az MTA Szociológiai Kutatóintézete 2010-ben Az LMBT emberek társadalmi kirekesztettsége 2010 ci mmel folytatott kutatást leszbikus, meleg, biszexuális és transznemu (LMBT) emberek társadalmi helyzetéro l és tapasztalatairól. A kutatásban 17 ku lo n tematikus blokk foglalkozott az LMBT emberek által tapasztalt diszkrimináció ku lo nbo zo szi ntereivel, ko ztu k a válaszadók oktatási intézményekben szerzett tapasztalataival, az általános iskolától a felso oktatásig. A kutatás oktatással foglalkozó blokkját 1991-en to lto tték ki, ko zu lu k év alatti személy, akinek friss iskolai tapasztalatai voltak. Az elso ilyen jellegű kutata s 2007-ben lezajlott, akkor 1122 va laszadót sikerült a kutata sba bevonni re ige ny mutatkozott, hogy megvizsga ljuk az ido beli va ltoza sokat, valamint hogy re szletesebb adatok gyűjtsünk a kora bbi ke rdo ívben nem, vagy nem kello re szletesse ggel szereplo te ma k kapcsa n. A 2007-es kutata s alapja n ke szült jelente s itt tala lható: Az eredmények azt mutatják, hogy a 2007-es kutatás eredményeihez hasonlóan az LMBT fiatalokat továbbra is su ru n érik megalázó megjegyzések, kiko zo si tés vagy akár fizikai bántalmazás is az iskolában. Az elko veto k 2007-hez hasonlóan fo ként diákok ko zu l keru lnek ki, ám tanár általi bántalmazásra, és tananyagban megjeleno elo i téletességre is számtalan példa akad. Továbbra is elo fordul, hogy a diákokat akkor is érik homofób vagy transzfób inzultusok, ha ko rnyezetu k nem tudja róla, hogy az LMBT emberek csoportjához tartoznak: a bántó megjegyzések, beszólások ugyanis akkor is negati van hatnak rájuk, ha nem személyu k ellen irányulnak, hanem az általános homofób, transzfób légko r részei. Fontos kiemelni, hogy a válaszadók arról is beszámolnak, sokszor már az is elég, ha egy diák o lto zko dés vagy viselkedése nem a megfelelo nemi szerephez illeszkedik. A kutatás jól dokumentálja, hogy a diszkrimináció jelento s hatással van a fiatalok iskolához fu zo do viszonyára, iskolai teljesi tményére és mentális egészségére is. A fiatalok kevés segi tséget kapnak az iskolától vagy a tanároktól a zaklatással szemben, elvétve találunk csak erre példát. Mindez alapján értheto a kutatás másik fontos tanulsága, hogy a diszkriminációs eseteket nagyon kevesen is jelentik, tartanak ugyanis to le, hogy helyzetu k az eljárás eredményeként tovább romlik. Az LMBT diákok helyzetét az sem ko nnyi ti, hogy a tananyagban továbbra is szinte láthatatlanok maradnak. Bár a tolerancia és az emberi jogok elvben az új Nemzeti Alaptanterv kiemelt témái, mint ahogy arra az alapveto jogok biztosa 2013-ban nyilvánosságra hozott jelentésében felhi vja a figyelmet, a szexuális és nemi kisebbségek ebben kontextusban nem jelennek meg a tantervben. A korábbi kerettantervekkel szemben a hatályos, rendki vu l részletes, to bbezer oldalas kerettantervben még a homoszexualitás és transznemu ség fogalma sem jelenik meg, a családi életre nevelés tantervében pedig alig burkoltan homofób és transzfób megjegyzések is szerepelnek. Nem meglepo, hogy az érintett válaszadók ko rében komoly igény mutatkozik az LMBT téma fokozottabb iskolai megjeleni tésére. Poziti v változás, hogy az LMBT fiatalokban egyre korábban tudatosul szexuális irányultságuk, nemi identitásuk és egyre nagyobb arányban is osztják ezt meg ko rnyezetu kkel. Fontos lenne ezért, hogy már iskoláskorban megfelelo információkkal és elfogadó légko rrel találkozzanak az iskolában hiszen sokukat a családjuk sem támogatja. Hasonlóan alapveto jelento ségu, hogy az iskola minden diákja számára biztosi tsa a biztonságos ko rnyezetet, a diákokat éro zaklatás nem megengedheto, az ellen a tanároknak és az iskola vezetésének erélyesen fel kell lépniu k. 6

7 Főbb eredmények Előbújás Legtöbben az egyetemi évekig várnak, amíg iskolatársaiknak elo bújnak, annak ellenére, hogy a túlnyomó to bbségben már 18 éves kora elo tt tudatosul a to bbségto l eltéro szexuális irányultsága vagy nemi identitása. A fiatalabb generációkban ez egyre korábban tudatosul, és egyre nagyobb arányban is vállalják fel ko rnyezetu k, iskolatársaik felé, hogy LMBT személyek. Az iskolai diszkrimináció mértéke Az oktatási intézmények a harmadik leggyakoribb helyszi ne a válaszadókat éro diszkriminációnak, a ko zteru letek és a szórakozóhelyek után. Minden ötödik válaszadót ért már diszkrimináció oktatási intézményben. A válaszadók többsége (83%) a középiskolában tapasztalt diszkriminációt, de volt, akit ez végigki sért az általános iskolától a felso oktatási intézményekig. Az iskolai diszkrimináció formái és elkövetői Az iskolai inzultusok többségét diákok követik el, azonban az esetek ko zel harmadában maguk a tanárok léptek fel zaklató vagy megalázó módon, 5% pedig tettleges bántalmazásnak is áldozata volt. Az iskolai hátrányos megkülönböztetés leggyakoribb formája a diákok általi pletykálkodás, a hazugságok terjesztése (83%), illetve a zaklatás vagy megalázás (68%). A diszkriminációt elszenvedett diákok majdnem kétharmada (62%) homofób vagy transzfób iskolai légko rro l számolt be. Az inzultusokhoz nem feltétel, hogy valaki felvállalja szexuális irányultságát vagy nemi identitását az esetek to bbségében elég, ha valakiro l csak azt gondolják, hogy LMBT. A homofób, transzfób légkör miatt azok is áldozattá válnak, akiket személy szerint nem ér bántalmazás vagy megalázás, de tanúi lesznek ilyen megnyilvánulásoknak. A zaklatás sokszor azért történik, mert valaki viselkedésével vagy o lto zko désével eltér a neki szánt nemi szerepekto l. Erőszak A közterek és tömegközlekedési eszközök után az iskola az LMBT személyeket éro ero szak második leggyakoribb szi ntere. Minden negyedik diszkriminációt ért diákot tettlegesen is bántalmazták diáktársai: megverték, lo kdo sték, leko pték o ket. Ezek az esetek gyakran az iskolán ki vu l is folytatódtak. 17 válaszadó számolt be tanárok által elkövetett fizikai ero szakról, 1 diák szexuális ero szakról. Az LMBT diákok ellen elkövetett fizikai erőszak no vekvo problémát jelent: a 20 év alattiakat kétszer olyan arányban sújtja, mint a éves korosztályt. Az iskola és a tanárok válaszai a diákokat érő diszkriminációra A diákok homofób vagy transzfób fellépése esetén a tanárok 59%-a semmit sem tett. 17%-uk kifejezetten a zaklató diákok pártját fogta. A tanárok sokszor nem tudták kezelni, ha az órán felmeru ltek az LMBT témák, eszko zeik és tudásuk is hiányzott hozzá. A válaszadók 87%-a úgy érezte, hogy tanárai tehettek volna to bbet azért, hogy az iskolát élheto bbé tegyék számukra. LMBT témák a tananyagban A válaszadók 65%-a szerint a homoszexualitás témája az iskolai tananyagban egyáltalán nem jelent meg. Lassú javulás figyelheto meg, hiszen a fiatalabb ge neráció (20 év alattiak) 56%-a számolt be ilyen hiányról (30-39 évesek: 70%). A transzneműség témájával részletesen mindössze az iskolák 2%-ában foglalkoztak. A válaszadók háromnegyedének szüksége lett volna fiatal korában to bb ismeretterjeszto kiadványra a szexuális irányultság és nemi identitás témájában. Az LMBT témák iskolai megjelenése, különösen az LMBT embereket éro kirekesztés és az elo i téletek kapcsán, megsokszorozza az elo bújás valószi nu ségét és cso kkenti az o n gyilkossági gondolatokat. 7

8 Az iskolai zaklatás és ellenséges légkör hatása a diákokra A diszkriminációt elszenvedettek több mint harmada szándékosan hiányzott az iskolából, hogy ne kelljen to bb inzultust elszenvednie. Néhány áldozat kerülte a szociális tereket az iskolában, kilépett diákcsoportokból, vagy más intézménybe ment tanulni. A diszkrimináció megduplázza annak valószínűségét, hogy valaki nem szeret iskolába járni, vagy az iskolát felesleges ido to ltésnek tartja. A homofób, transzfób inzultusok sokaknál felero si tették az o ngyilkossági gondolatokat, lelki traumát okoztak, vagy mentális problémákhoz vezettek. A diszkriminációs esetek jelentése A diákok többsége elmesélte másoknak, hogy milyen zaklatás érte, de mindössze 6%-uk tett hivatalosan panaszt az o t ért atrocitások miatt. A legtöbben azért nem tettek panaszt, mert féltek, hogy tovább romlik a helyzetu k, további zaklatásnak lesznek kitéve, vagy kitudódik, hogy LMBT személyek. Az esetek felében a panaszokkal vagy nem foglalkoztak, vagy az elindi tott vizsgálatnak semmilyen eredménye nem lett. A panaszok majdnem fele (46%) viszont az elko veto felelo sségre vonásával zárult. A kutatás módszertana A kutatás klasszikus ko zo sségi minta felhasználásával készu lt, amely magas elemszáma ellenére sem rendelkezik egy statisztikailag reprezentati v minta érvényesi to erejével. A válaszadók toborzása to bb csatornán keresztu l, to bbek ko zo tt LMBT civilszervezetek, LMBT embereket megcélzó internetes oldalak (hi rportálok, ismerkedo s oldalak), LMBT sajtótermékek, szórakozóhelyek és egyéb LMBT rendezvények (például a LIFT, Szimpozion Klub, Transvanilla találkozók) bevonásával to rtént. Az adatfelvétel szeptember 15. és november 30. ko zo tt zajlott: elso sorban o nkito lto s internetes kérdo i v formájában, azonban Budapesten, Debrecenben, Miskolcon, Pécsett és Szegeden 158 esetben személyes lekérdezésre is sor keru lt. A ko zo sségi mintavétel sajátosságaiból adódóan feltételezheto, hogy az LMBT ko zo sségi szi ntereken kevésbé jelen lévo, illetve LMBT-mivoltukat fokozottabb mértékben leplezo embereket kisebb eséllyel sikeru lt elérni a felmérés során. A ke rdo ívet to bb mint ha romezren kezdte k el kito lteni, a m a kito lte st teljesen csak 1628-an fejezte k be. Az adattisztíta s azaz a nem az LMBT ce lcsoporthoz tartozó va laszadók e s a nagyon hia nyosan kito lto tt ke rdo ívek kiszűre se uta n 2755 va laszadóval sza molhattunk, a va laszadók sza ma azonban a külo nbo zo tematikus blokkokban elte rt egyma stól, amely az internetes kito lte s sora n jelentkezo lemorzsolóda sból adódik. Az iskolai diszkrimina ciót vizsga ló tematikus blokkra 1991 va lasz e rkezett. Demográfiai adatok A válaszadók ko zo tt egy országos reprezentati v mintához viszonyi tva to bben voltak a férfiak, a fiatalok, a budapestiek és a magasabban képzettek. Ezek a jellegzetességek feltételezheto en o sszefu ggésbe hozhatóak például az internetes hozzáférést és a civilszervezetekkel való kapcsolattartást bizonyos mértékig adottnak tekinto mintavételi eljárással. Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy e jellemzo k az LMBT populáció sajátosságait tu kro zik. Transz státusz Szexuális irányultság Transzszexuális Egyéb transznemű Gender kritikus Nem transznemű 6% 3% 3% 88% 69% 2%1% 22% 6% Biszexuális Bizonytalan Leszbikus / meleg Heteroszexuális Egyéb 8

9 Nem Életkor Férfi Nő Egyéb 3% 33% 27% 7% 4% 12% 20 alatt % 50% 50 vagy fölötte Legmagasabb iskolai végzettség Lakóhely Befejezett általános iskola Általános iskola Szakmunkásképző, szakiskola Középiskola Szakközépiskola, technikum Felsőfokú szakképzés Főiskola / egyetem Tudományos (doktori) fokozat 39% 2% 9% 0% 5% 8% 12% 25% 20% 0% 9% 17% 3% 5% 25% Budapest Budapest elővárosa Nagyváros Város Falu vagy község Tanya Egyéb A va laszadók 12%-a nem azonosult születe skori neme vel. Ennek a csoportnak a fele, az o sszes va laszadó 6%-a transz/transznemű. Tova bbi 6%-a a gender kritikus kategória ba lett besorolva: na luk nem volt elte re s a születe skor meghata rozott nem e s a nemi identita s ko zt, me gsem azonosultak születe skori nemükkel. Ők kimaradtak a transz-specifikus elemze sbo l. A transz va laszadók fele transzszexua lis, vagyis nemi identita sa nem egyezik születe skor meghata rozott neme vel, illetve fe rfi vagy no i kategória ba sorolja be maga t. A transz va laszadók ma sik fele egye b transznemű : o k egyik nemhez sem vagy mindke t nemhez tartozóke nt, vagy egye b nemű-ke nt hata rozta k meg magukat. 9

10 2 Előbújás A fiatalabb generációban egyre korábban tudatosult to bbségto l eltéro szexuális irányultsága vagy nemi identitása. Az LMB válaszadók ko zt a legto bben éves koruk ko zt érezték elo szo r, hogy vonzódnak azonos nemu ekhez. Hama rabb to rtént meg ez az észlelés a fiatalabb válaszadók ko zt (átlag: 12 év), mint az ido sebb generáció tagjai ko zt (átlag: 18 év). A fiúk (12 év) és az egyéb nemi identitással rendelkezo k (13 év) korábban észlelték szexuális irányultságukat, mint a lányok (14). Hány évesen érezte először, hogy Ön vonzódik az azonos nemű személyekhez? 5% 12% 3% 6 alatt 9% 6-10 Kor szerint Átlag életkor 20 alatt 12, , , ,8 50 fölött 17, Nem szerint Férfi 13, Nő 14,5 35% 36% 25 felett Egyéb 12,2 Együtt 13,7 A transznemu válaszadóknál is hasonló trend figyelhető meg. Legtöbben évesen (34%), valamint 6-10 és évesen (20-20%) érezték először, hogy nemi identitásuk nem egyezik a szu letéskor meghatározott nemu kkel. Az észlelés azonban nem feltétlenu l jár egyu tt azonnali elo bújással. A va laszadók ko zel fele egya ltala n nem va llalta az iskolata rsai elo tt szexua lis ira nyultsa ga t e s/vagy nemi identita sa t. A legto bben csak az egyetemi iskolatársaik elo tt bújnak elo, és akkor is inkább csak iskolatársaik, mint tanáraik elo tt. Hány évesen éreze, hogy eltér a születéskori nemével kapcsolatos elvárásoktól? 9% 3% 20% 25% 43% 6 év alatt % felett 10

11 Mennyire nyíltan vállalja szexuális irányultságát és/vagy nemi identitását az alábbi emberek felé? Teljesen vállalom Részben vállalom Nem vállalom Általános iskolai iskolatárs(ak) Középiskolai iskolatárs(ak) Egyetemi iskolatárs(ak) Tanár(ok) 10% 25% 64% 16% 38% 46% 18% 39% 42% 10% 19% 71% Bi ztató, hogy a 20 év alattiak már sokkal nagyobb valószi nu séggel bújtak elo mint ido sebb társaik. A legfiatalabb genera ció tagjai to bb mint ha romszor valószínűbb, hogy va llalja k identita sukat a ko ze piskola ban, mint az 50 felettiek. A tanárok elo tt is leginkább o k bújnak elo, de itt már sokkal kisebb léptéku a változás. Még a 20 év alattiaknak is to bb mint kétharmada egyáltalán nem vállalja tanárai elo tt, hogy LMBT. Középiskolai iskolatárs(ak) Tanár(ok) Életkor Teljesen vállalom Részben vállalom Nem vállalom Teljesen vállalom Részben vállalom Nem vállalom 20 alatt 22,3% 40,8% 37,0% 10,3% 21,5% 68,2% ,4% 43,7% 40,0% 8,8% 19,4% 71,8% ,8% 35,4% 48,9% 12,6% 21,7% 65,8% ,1% 19,8% 68,1% 11,2% 16,3% 72,4% 50 fölött 11,3% 7,5% 81,1% 12,2% 8,2% 79,6% A to bbség bujkálása az iskolai évek alatt a gyakori diszkriminációs és ero szakos esetek tu krében korántsem meglepo. Ha rákérdeztek az identitásomra, mindig azt mondtam, hogy heteroszexuális vagyok. (20 éves falun élő férfi) Szinte mindenütt hallunk diszkriminatív megjegyzéseket, ha más[kor] nem, meleg, buzi, stb. szó hallatán. Ennek következtében persze, hogy nem vállalja magát az ember. (26 éves budapesti meleg férfi) Ne ha ny dia któl elfordultak bara tai, vagy aka r tana rai, amikor elo bújt nekik, vagy máshogy kideru lt szexuális irányultságuk vagy nemi identitásuk. Az osztálytárasaim, már akik tudják, azóta nem beszélnek velem, holott azelőtt barátok voltunk. Legalábbis azt hittem. (15 éves vidéki városban élő leszbikus lány) 11

12 A középiskolában, akik tudták rólam, sokszor a hátam mögött neveztek el, beszéltek ki, míg szemtől-szemben jópofiztak. A pletyka eljutott a tanárokig is, akik ugyanúgy kibeszéltek és már nem voltam kedvenc, pedig jó tanuló voltam. (25 éves budapesti leszbikus nő) Ennek ellenkezo jére is akadt példa. Szerencsére to bb olyan va laszadó volt, akinek segített az elo búja s az iskolai ko zegben e s a ke so bbiekben sokkal kevesebb zaklata s e rte. Középiskolában az osztálytársaim azon élcelődtek, hogy biztosan meleg vagyok, nem voltam nekik szimpatikus. Aztán, amikor kiderült, hogy valóban meleg vagyok, ők néztek a legnagyobbat. (22 éves vidéki városban élő meleg férfi) Miután azonban 12.-ben felvállaltam magam, a zaklatás szinte teljes mértékben megszűnt, mindössze néha ért pár gúnyos megjegyzés. Az osztály nagy része viszont teljesen elfogadott, és valamilyen szinten becsülték bennem azt, hogy fel merem vállalni magam. (falun élő 22 éves meleg férfi) 12

13 3 Az iskolai diszkrimináció és zaklatás (bullying) mértéke Az LMBT fiatalok számára az iskola az egyik legfontosabb szociali zációs ko zeg. A családhoz hasonlóan, az iskolai ko zeg alapveto en befolyásolja, hogy az LMBT fiatalok hogyan élik meg szexuális irányultságukat vagy nemi identitásukat. Az iskola kiváló terepet nyújt a tanárok számára, hogy ki tudjanak alaki tani egy elfogadó, a sokszi nu ségre nyitott hozzáállást a diákok ko zo tt. Az iskola ban tapasztalt ta mogata s, vagy annak hia nya alapveto en meghata rozhatja, hogy az LMBT dia kok mennyire teljesítenek jól, e s így ke so bb milyen e letese lyekkel indulnak. Az iskola a harmadik leggyakoribb helyszi ne az LMBT emberek által elszenvedett megku lo nbo ztetésnek, a ko zterek, to megko zlekedési eszko zo k és szórakozóhelyek után. Minden o to dik va laszadót (19%) e rt ma r diszkrimina ció oktata si inte zme nyben. Tapasztalt Ön szexuális irányultsága vagy nemi identitása miatt diszkriminációt vagy zaklatás az alábbi helyszíneken? 37% 29% 13% 14% 17% 18% 19% 4% 4% 5% 6% 6% 8% 8% 9% A diszkriminációs esetek túlnyomó to bbsége a ko zépiskolában to rtént: Az iskolai diszkrimináció helyszíne Felsőoktatás 33% Általános iskola 49% Középiskola 83% 13

14 Az általános iskolához képest a ko zépiskolában azért találkozhatnak to bb diszkriminációval az LMBT diákok, mert a szexuális irányultság és nemi identitás tudatosodásának szintje ekkor már magasabb, sokkal to bben bújnak elo a ko zépiskolai évek alatt. A felso oktatásban kevesebb ilyen eset to rténik, hiszen az egyetemek és fo iskolák kevésbé zárt intézmények. Itt már nem kell ugyanazokkal az iskolatársakkal folyton egyu tt lenni, és az órák utáni szabadido elto ltése is kevésbé van ko tve az intézményhez. Az alacsonyabb arányban az is ko zrejátszik, hogy nem minden válaszadó jutott el felso oktatási intézménybe, i gy eleve kizárt, hogy bármilyen erre vonatkozó tapasztalatuk legyen. Hozzátesszu k, hogy azokat, akik felso oktatási intézményben végeztek, ugyanolyan arányban érte az általános iskolában (46%) és a középiskolában is (84%) diszkrimináció. Volt, akit a zaklata s az a ltala nos iskola tól ve gigkíse rt ege szen az egyetemi e vekig, de ott már enyhébb formát o lto tt, vagy ko nnyebbé vált elviselni. A kirekesztettség érzése végig kísért a tanulmányaim során általános és középiskolás koromban és részben a főiskolán is. Akkorra már talán jobban megtanultam feldolgozni és elfogadni a dolgot, hogy ez a környezetemben téma és elő jön, de igyekeztem nem meghallani, észrevenni. (31 éves budapesti meleg férfi) 14

15 4 Az iskolai diszkrimináció leggyakoribb formái és elkövetői Az iskolai diszkrimina ció leggyakoribb forma i a pletyka lkoda s, a hazugsa gok terjeszte se (83%) e s a dia kok a ltali zaklata s vagy megala za s (68%). Az egyetem büféjéből kifelé menet utánam szóltak, hogy buznyák. (24 éves vidéki nagyvárosban élő biszexuális férfi) A gimnázium első évében egy lány elterjesztette rólam, hogy leszbikus vagyok, és meg akartam erőszakolni. Ez korántsem volt igaz [ ]. Emiatt a pletyka miatt a legtöbb diáktársam kiközösített, és nem volt hajlandó velem szóba állni. A tanáraim is felfigyeltek a problémára, és kényszerítettek, hogy menjek el pszichológushoz. (17 éves vidéki városban élő biszexuális lány) Pletykákat, hazugságokat terjesztettek rólam, hogy leszbikus vagyok. Ami igaz, de én ezt akkor nem vállalhattam fel, és így megalázó volt. (22 éves vidéki nagyvárosban élő leszbikus nő) Csináltak rólam egy gyalázkodó honlapot, melyben homoszexualitásomat firtatták megalázó és gyalázkodó szavakkal. (20 éves budapesti meleg férfi) Én voltam az, akin az osztály büntetlenül levezethette a feszültséget. (25 éves budapesti transznemű válaszadó) A diáktársak nem akartak beengedni a női WC-be. A középiskolában nem foglalkoztam fiúkkal, és azt pletykálták, hogy biztos leszbikus vagyok. ( 2 7 é v e s budapesti biszexuális nő) Milyen formában érte hátrány? Pletykákat, hazugságokat terjesztettek rólam 83% Diák zalkatott, megalázott Homofób/transzfób volt az iskolai légkör 68% 62% Homofób/transzfób volt a tananyag 41% Tanár zaklatott, megalázott Diák tettlegesen bántalmazott 29% 23% Kirúgtak Tanár tettlegesen bántalmazott Egyéb Nem vettek fel Fegyelmit kaptam 5% 5% 5% 3% 3% 15

16 Sokan úgy nyilatkoztak ezekro l az esetekro l, mintha az e let terme szetes veleja rója lenne, hogy i gy bánnak velu k, legalábbis Magyarországon. Semmi súlyos, csak a tipikus magyar valóság: homofób poénok, beszólogatások. (29 éves budapesti meleg férfi) Csak a szokásos: megalázás, kínos helyzetbe hozás, rosszhír keltése, sztereotipizálás. (23 éves budapesti meleg férfi) Az iskolában rendszeres egymás buzizása. Bár akkor még nem tudtam, most már tudom, hogy ez ebben az életkorban természetes. (25 éves budapesti meleg férfi) Nem barátkoztak velem, csúfolódtak, szidalmaztak, mellőztek. (26 éves budapesti meleg férfi) Szintén a kollégiumban történt, hogy szobatársaim nem bírták elviselni a másságom, és elintézték, hogy kitegyenek a szobából. Ezután órákat kellett utaznom reggelente, hogy beérjek az iskolába. (25 éves vidéki városban élő transzszexuális férfi) Az esetek to bbségében akkor is éri a diákokat szóbeli vagy fizikai bántalmazás, ha csak felte telezik róluk, hogy LMBT identita súak. Az osztálytársaim egy része rendszeresen zaklatott vélt homoszexualitásom miatt. (25 éves budapesti meleg férfi) Néhányan utaltak arra, hogy az elko veto k elso sorban a sze lso jobboldali ne zeteket valló dia kta rsak ko zu l keru ltek ki: Megvertek középiskolában, mert melegnek tituláltak. Felsőoktatási intézményben találgattak, hogy meleg vagyok-e. (32 éves budapesti meleg férfi) Állandóan jellemzőek voltak a piszkálgatások az általános iskolában, a gimnáziumban már csak a szélsőségesen gondolkodóak zaklattak. ( 1 9 é v e s budapesti transznemű válaszadó) Osztálytársaim sejtették, [ ] megjegyzéseket tettek. Gyakran nyilvános helyen is, pl. parkban, menzán vagy tanár előtt. Ez a politikához kötődött - nem vállalok szerepet benne, de az osztálytársaim, főleg fiúk szélsőjobboldali eszméket nyíltan vallanak, részt vesznek ilyen eseményeken, beszédeken. Nem tetszett nekik a hallgatásom, illetve úgy érezték, a köztünk lévő ellentét egyértelmű, felnagyítható. (19 éves vidéki városban élő transznemű válaszadó) Megvertek, megaláztak, általában szélsőjobbos diákok voltak között volt. Engem és még pár srácot egzecíroztattak. (31 éves külföldön élő biszexuális férfi) Sokszor az is ele g volt, hogy viselkede sük vagy o lto zko de sük elte rjen a hozza juk ta rsított nemi szerepekto l: Sugdostak, csúfoltak a lányos viselkedésem miatt (20 éves, vidéki nagyvárosban élő transzszexuális nő) Az egyetemen [ ] az egyetemi docens asszony többször utalt rá, hogy a hosszú hajú, kívülről nőies nők, ha pl. kockás ingben vannak, vagy nyakkendőt hordanak, tehát férfias jegyeket mutatnak, akkor ott már baj van az értékrendszerrel, tovább lehet gondolni, hogy milyen ideológiát képviselhet egy ilyen megjelenésű nő. (32 éves budapesti leszbikus nő) Csúfoltak, meg kislánynak hívtak az idősebb általános iskolások, és egy két középiskolás is. (31 éves budapesti biszexuális férfi) Sokan beszámoltak arról, hogy iskolai e veik alatt kirekesztve e rezte k magukat, maga nyosak voltak. Társaik nem hi vták o ket sehova, vagy elintézték, hogy ne kelljen egyu tt to lteniu k az ido t. Mások szándékosan is visszahúzódtak, hogy ne tegyék ki magukat to bb inzultusnak. A tanárom megjegyzést tett, hogy túl fiúsan öltözködöm. (27 éves budapesti biszexuális nő) Általános iskolás osztályfőnökömnek nem tetszett, hogy a többi fiúval nincs jó kapcsolatom, szerinte a viselkedésem kisasszonyos. (21 éves Budapest környéki meleg férfi) 16

17 Komoly problémát jelent az iskola kban a ltala ban jelen levo homofób, transzfób le gko r. Az elo i téletes, leértékelo megjegyzések akkor is hatnak az LMBT dia kokra, ha ezeket szeme lyesen nem nekik ce lozza k: Egyik főiskolai tanárom az egész csoport előtt nyilvánosan megalázott, arra utalva, hogy én valójában lány vagyok, bár ezt eddig is tudták. (32 éves budapesti meleg férfi) Azt hallgattam folyamatosan, hogy a buzik így, a buzik úgy. (33 éves budapesti férfi) A tanár többször nyíltan hangot adott a homoszexuálisok iránti megvetésének, ami egy identitását kereső fiatalember életében nem segít. (33 éves budapesti meleg férfi) Voltam olyan szerencsétlen, hogy végig tanított, így minden zárthelyi, minden vizsga és szigorlat kínszenvedés volt vele miután meglátott egyszer kézen fogva a barátnőmmel. Szerencsére csak egy ilyen volt és bár a tárgyait 2-3 alkalommal is fel kellett vennem, valahogy megbirkóztam vele végül. (25 éves budapesti leszbikus nő) Mindennaposak voltak a buzizások és a melegség kifigurázása, főleg a fiúk között. Az egyetemen is futok bele olyanba viszonylag gyakran, hogy a vonulgató buzikat szidják. (26 éves budapesti queer nő) Sokan érezték úgy, hogy LMBT identita suk kihatott az iskolai teljesítme nyük megíte le se re, és egy-egy homofób vagy transzfób tanár szándékosan rontotta le a jegyeiket. Sose felejtem el, mikor a kémiatanárnőnk és pár diák a transzszexuális emberekről viccelődtek. (budapesti transznemű férfi) Általános buzizás, ami általános iskolában még személyem ellen is irányult. Később csak úgy általánosságban volt a légkör homofób. (33 éves budapesti meleg férfi) Sokak iskolai tapasztalatait alapjában határozta meg a tanáraik kifejezetten homofób, transzfób megszólalásai, zaklatása, esetenként az általuk elko vetett ero szak. Minden harmadik diszkrimina ciós esetben a homofób vagy transzfób megala za st, zaklata st tana r ko vette el. Az LMBT emberekre általánosságban vonatkozó negati v megjegyzések mellett sokan számoltak be arról, hogy egy-egy tana ruk nyilva nosan megala zta o ket a tanóra n, vagy vizsga n. A tanár megvetően vélekedett a melegekről, és ekkor mélyen fölém hajolt. (25 éves budapesti meleg férfi) Az egyetemen az előadó tanár nyíltan megfogalmazta sztereotip véleményét, miszerint a leszbikusok rövidre vágott hajuk mellett általában fiúsan öltözködnek és viselkednek, és ez károsan hat a gyermekekre. Én ezzel akkor ott vitába szálltam, mire a vizsgán megtorlás következett. (budapesti leszbikus nő) Néhányan fegyelmi büntete ssel való fenyegete sro l is beszámoltak. A szalagavatón hagyományosan a lányoknak szoknyát kellett viselniük, amire én ugye nem voltam hajlandó. Mivel máshogy nem kerülhettem el ezt a kínos helyzetet, elmentem orvoshoz és kiírattam magam pár napra. Mikor visszatértem az iskolába, az osztályfőnököm tombolt, hisz jól tudta, hogy miért hiányoztam. Azzal fenyegetett, hogy kirúgat. (25 éves vidéki városban élő transzszexuális férfi) A középiskolában a barátnőmmel megöleltük egymást a dohányzóban. S terjesztették, hogy mi kint csókolóztunk. Ezt a tanárok is megtudták, és nem mehettünk egymás közelébe, mert fegyelmivel fenyegettek minket. (budapesti leszbikus nő) Gimnáziumi tanárom a táblához hívott egy feladat megoldása miatt, és arról kezdett faggatni, hogy megvan-e az esküvői ruhám, és hogy mit szól az osztály a melegházasságról. Az egész osztály előtt Egy-egy vallásos iskolából megszokottnak számi tott elbocsa tani dia kokat, ha kideru lt, hogy LMBT személyek. megalázott. (21 éves budapesti meleg férfi) 17

18 Előbújásom előtt vallásos főiskolára jártam, ahol a homoszexualitás isten ellen való bűnnek számított. Ha valakiről kiderült meleg vagy leszbikus volta, fegyelmi és kirúgás volt az eredmény. A legtöbb diák és tanár homofób volt, bár voltak köztük rendkívül elfogadóak is, ezt azonban titkolniuk kellett. A diákok és tanárok közt is előfordult, hogy meleg vagy leszbikus volta miatt jelentettek valakit a vezetőségnek. Nekem sikerült átiratkoznom egy másik főiskolára, mielőtt kirúgtak volna, de - egy jószándékú tanár jóvoltából - fegyelmit kaptam és valószínűleg ki is rúgtak volna, ha nem távozom önszántamból. (32 éves külföldön élő leszbikus nő) Csak akkor lehettem volna lelkész, ha szublimálom, elfojtom az irányultságom, vagy próbálom megváltoztatni. (28 éves budapesti meleg férfi) Akadt olyan egyetem, ahol a tanárok LMBT ko ro k le trejo tte t próba lta k megakada lyozni. Az [egyetem] nem engedélyezte az LMBT kör létrejöttét. Különböző, mondvacsinált indokokkal akadályozták a kör bejegyzését, illetve személyesen is megüzenték, hogy nem támogatják ilyen kör működését. Transznemu válaszadóknál az is elo fordult, hogy a tana rok megke rdo jelezte k a nemi identita sukat vagy nem engedte k o ket vizsga zni. Személyigazolványomban álló nevemet és nememet kérdőjelezték meg és vizsgázni nem akartak engedni. (23 éves budapesti transzszexuális férfi) Néha előfordult, hogy [a tanárok] gúnyolódva kérdezték, hogy én most fiú vagyok-e, vagy lány. Akkor csak idegesített, mivel nagyon fiatalon elaltattam magamban a gondolatot, hogy fiú lehetek, hiszen azt hittem, az lehetetlen, vagy ha lehetne is, úgysem lenne rá soha pénzem. (25 éves vidéki nagyvárosban élő biszexuális transzszexuális férfi) A homofób, transzfób megszólalások néha együtt ja rtak ma s csoportokra vonatkozó elo íte letekkel: Középiskolában az osztályfőnök rendszeresen elítélendőnek nevezte és negatív jelzőkkel illette a más nemi identitású és etnikumú embereket. ( 2 6 é v e s budapesti transznemű válaszadó) (32 éves budapesti meleg férfi) 18

A leszbikus, meleg és biszexuális emberek tapasztalatai az egészségügyben Magyarországon. Kutatási beszámoló

A leszbikus, meleg és biszexuális emberek tapasztalatai az egészségügyben Magyarországon. Kutatási beszámoló A leszbikus, meleg és biszexuális emberek tapasztalatai az egészségügyben Magyarországon Kutatási beszámoló 2 A leszbikus, meleg és biszexuális emberek tapasztalatai az egészségügyben Magyarországon Kutatási

Részletesebben

DUSA ÁGNES A HOMOSZEXUALITÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍTÉLETEK ÉS SZTEREOTÍPIÁK A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN 1

DUSA ÁGNES A HOMOSZEXUALITÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍTÉLETEK ÉS SZTEREOTÍPIÁK A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN 1 DUSA ÁGNES A HOMOSZEXUALITÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍTÉLETEK ÉS SZTEREOTÍPIÁK A DEBRECENI EGYETEMISTÁK KÖRÉBEN 1 Bevezetés A homoszexualitás ugyan az emberiséggel egyidős, a társadalmi megítélése mégis nagyon

Részletesebben

RENDSZERBE ZÁRVA. Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni férfierôszak jelenségét ma Magyarországon?

RENDSZERBE ZÁRVA. Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni férfierôszak jelenségét ma Magyarországon? RENDSZERBE ZÁRVA Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni férfierôszak jelenségét ma Magyarországon? RENDSZERBE ZÁRVA Hogyan kezeli az igazságügyi rendszer a nôk és gyerekek elleni

Részletesebben

ROMA GYEREKEK A SZEGREGÁLT OKTATÁSBAN SZÜLŐK ÉS GYEREKEK BESZÁMOLÓI

ROMA GYEREKEK A SZEGREGÁLT OKTATÁSBAN SZÜLŐK ÉS GYEREKEK BESZÁMOLÓI ROMA GYEREKEK A SZEGREGÁLT OKTATÁSBAN SZÜLŐK ÉS GYEREKEK BESZÁMOLÓI A Romani CRISS, romániai jogvédő szervezet, partnerségben a Harvard Egyetem Emberi és Egészségügyi Jogokért FXB Központjával, az Antigoné

Részletesebben

Szexuális kisebbségek

Szexuális kisebbségek Szexuális kisebbségek Geresdi Zsolt Kuszing Gábor Rózsa Judit Ildi 16 éves, gimnáziumi tanuló, az iskola mellett egy gyorsétteremben dolgozik. Első szerelme, a 19 éves Ági, egy fiú miatt szakított vele.

Részletesebben

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12.

TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12. TÁRKI TÁRSADALOMPOLITIKAI TANULMÁNYOK 12. Tóth Olga: ERÔSZAK A CSALÁDBAN A TÁRKI Társadalompolitikai Tanulmányok: fontos közpolitikai témákat tűz napirendre tényszerű, kiegyensúlyozott elemzéseket bocsát

Részletesebben

Az LMBT emberek társadalmi integrációját

Az LMBT emberek társadalmi integrációját Takács Judit Dombos Tamás Az LMBT emberek társadalmi integrációját segítő tényezők Magyarországon Kulcsszavak: leszbikus, meleg, biszexuális és transz (LMBT) emberek, LMBT szervezetek, érdekérvényesítés,

Részletesebben

Rideg bánásmód. Esettanulmányok a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek elleni erőszakról és hátrányos megkülönböztetésről

Rideg bánásmód. Esettanulmányok a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek elleni erőszakról és hátrányos megkülönböztetésről Rideg bánásmód Esettanulmányok a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberek elleni erőszakról és hátrányos megkülönböztetésről Magyarország 2002 2007 Kuszing Gábor 2008 Kuszing Gábor Rideg bánásmód

Részletesebben

Iskolai veszélyek Az oktatási jogok biztosának vizsgálata Oktatási Jogok Biztosának Hivatala www.oktbiztos.hu Budapest, 2009 Szerkesztette: Hajdu Gábor, Sáska Géza Készítette: Demeter Endre, Gerő Márton,

Részletesebben

Hatásvizsgálat - ColourSchool Program 2012/2013 EIA/2012/1.2.2.

Hatásvizsgálat - ColourSchool Program 2012/2013 EIA/2012/1.2.2. Hatásvizsgálat - ColourSchool Program 2012/2013 EIA/2012/1.2.2. A program az Odeon Video Kft. szervezésében az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával valósult meg. A projekt száma: EIA/2012/1.2.2.

Részletesebben

Kollégáink írták. Bagi Ildikó - Dr. Kálmánchey Albert: Az öt évvel ezel tti öngyilkosságot megkíséreltek utánvizsgálatainak tapasztalatairól

Kollégáink írták. Bagi Ildikó - Dr. Kálmánchey Albert: Az öt évvel ezel tti öngyilkosságot megkíséreltek utánvizsgálatainak tapasztalatairól Kollégáink írták Bagi Ildikó - Dr. Kálmánchey Albert: Az öt évvel ezel tti öngyilkosságot megkíséreltek utánvizsgálatainak tapasztalatairól Számos kérdést tehetünk fel a tentámenesekkel való foglalkozás

Részletesebben

Családon belüli erőszak és bűnelkövetés

Családon belüli erőszak és bűnelkövetés Családon belüli erőszak és bűnelkövetés A családon belüli erőszak jelenségének kutatása női és férfi fogvatartottak körében Kutatási összefoglaló Készítették: Rédai Dorottya, Sáfrány Réka, Tóth Herta Magyarországi

Részletesebben

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA adatgyűjtésen, felmérésen, esetelemzésen alapuló jelentés a magyarországi helyzetről a PANDÓRA SZELENCÉJE nevű nemzetközi projekt részeként BŐVÍTETT VÁLTOZAT Független

Részletesebben

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA

GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA GYERMEKEK SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁSA adatgyûjtésen, felmérésen, esetelemzésen alapuló jelentés a magyarországi helyzetrõl, a PANDÓRA SZELENCÉJE nevû nemzetközi projekt részeként FÜGGETLEN MÉDIAKÖZPONT n Budapest,

Részletesebben

Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba. Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek

Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba. Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek 1 Bakonyvári L. Ágnes Márton Gábor Csaba Nyitott napló pedagógusoknak és más szakembereknek Civil Művek Közművelődési Egyesület, 2014 2 A kiadványt készítette: Bakonyvári L. Ágnes, Márton Gábor Csaba A

Részletesebben

Milyen feltételekkel, milyen módon és milyen pedagógiai eszközökkel képesek

Milyen feltételekkel, milyen módon és milyen pedagógiai eszközökkel képesek Iskolakultúra 2005/8 Liskó Ilona Felsõoktatási Kutatóintézet Kollégisták Mivel a hátrányos helyzetű tanulók az átlagosnál gyakrabban élnek kistelepüléseken, az átlagosnál gyakrabban szorulnak arra, hogy

Részletesebben

A programsorozat honlapja, mely a rendezvény után is látogatható: tek.bke.hu/kirekesztesellen

A programsorozat honlapja, mely a rendezvény után is látogatható: tek.bke.hu/kirekesztesellen Ez a kiadvány a Társadalomelméleti Kollégium szerkesztésében, az Egy hét a kirekesztés ellen című programsorozat alkalmából készült. Egyfajta kézikönyvnek, mankónak szánjuk az előítéletek, általánosítások

Részletesebben

A befogadó társadalomért

A befogadó társadalomért A befogadó társadalomért A befogadó társadalomért Esélyegyenlőségi politika Magyarországon 2002 2010 Írták a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Esélyegyenlőségi Szakállamtitkárságának munkatársai Szerkesztette

Részletesebben

Jogod van a jogaidhoz!

Jogod van a jogaidhoz! Jogod van a jogaidhoz! Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014 1 Az UNICEF Magyar Bizottsága külön köszönetet mond a Telenor Zrt.-nek a támogatásért és a kutatás létrejöttét biztosító nagylelkű

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE

GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A MAGYAR G YÓGYPEDAGÓGUSOK E GYESÜLETÉNEK F OLYÓIRATA 2014 XLII. évfolyam 4 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének folyóirata Alapító-fõszerkesztõ: Fõszerkesztõ:

Részletesebben

PARTSZÉLRÕL A FÕSODORBA

PARTSZÉLRÕL A FÕSODORBA PARTSZÉLRÕL A FÕSODORBA GENDER MAINSTREAMING KÉZIKÖNYV Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kormányzati szintû gender mainstreaming képzés címû programja keretében PARTSZÉLRÔL A FÔSODORBA I 1

Részletesebben

különszám A különszámban megjelent írások az Oktatásért Közalapítvány által támogatott kutatások zárótanulmányai.

különszám A különszámban megjelent írások az Oktatásért Közalapítvány által támogatott kutatások zárótanulmányai. ALTERNATÍV ISKOLAI FOLYÓIRAT különszám A különszámban megjelent írások az Oktatásért Közalapítvány által támogatott kutatások zárótanulmányai. független pedagógiai intézet 2009 Tartalom Pataki Éva: Az

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1.

EU Kids Online II. A magyarországi kutatás eredményei. Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére. 2011. szeptember v1. EU Kids Online II A magyarországi kutatás eredményei Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megrendelésére 2011. szeptember v1.2 TARTALOM TARTALOM... 2 I. LEGFONTOSABB EREDMÉNYEK... 3 II. BEVEZETÉS:

Részletesebben

Haszon-talan. Diszkrimináció helyett. A SOKSZÍNûSÉG. elônyei. NEKI Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda Másság Alapítvány

Haszon-talan. Diszkrimináció helyett. A SOKSZÍNûSÉG. elônyei. NEKI Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda Másság Alapítvány Haszon-talan Diszkrimináció helyett A SOKSZÍNûSÉG elônyei NEKI Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédô Iroda Másság Alapítvány Haszon-talan Diszkrimináció helyett A SOKSZÍNûSÉG elônyei TARTALOM 4 Szerzők:

Részletesebben

Módszertani specifikáció

Módszertani specifikáció Módszertani specifikáció TÁMOP-5.2.5/08/1/B Itt a helyed! Komplex ifjúságfejlesztő munka - közösségi programok generálásával, valamint egyéni és közösségi kompetenciafejlesztői tevékenységekkel, a fiatalok

Részletesebben

A gyermekek jogai az ő szemszögükből

A gyermekek jogai az ő szemszögükből A gyermekek jogai az ő szemszögükből Ez a felmérés a Jogérvényesülési Főigazgatóság kérésére, a Kommunikációs Főigazgatóság koordinálásával készült. Ez a dokumentum nem képviseli az Európai Bizottság hivatalos

Részletesebben

Nemzeti Jelentés Magyarország

Nemzeti Jelentés Magyarország Nemzeti Jelentés Magyarország Olga Toth, Katalin Robert SUMMARY A projekt társfinanszírozója az Európai Bizottság Daphne III "Justice, Freedom and Security" programja volt. Koordinátor: German Police

Részletesebben

BE/KI/ZÁRVA. Fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedése. (Munkacím: A kapukon kívül és belül. Börtön / ki / tekintés)

BE/KI/ZÁRVA. Fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedése. (Munkacím: A kapukon kívül és belül. Börtön / ki / tekintés) Csáki Anikó - Mészáros Mercedes BE/KI/ZÁRVA Fogvatartottak és szabadultak társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedése (Munkacím: A kapukon kívül és belül. Börtön / ki / tekintés) 2011. A program megvalósulását

Részletesebben

Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány cigánynak lenni ismerjük meg egymást! című középiskolai foglalkozásának értékelése

Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány cigánynak lenni ismerjük meg egymást! című középiskolai foglalkozásának értékelése Az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány cigánynak lenni ismerjük meg egymást! című középiskolai foglalkozásának értékelése Váradi Luca 2013. Augusztus A Projekt az Európai Bizottság támogatásával valósult

Részletesebben