Szeretettel köszöntöm Önt ezen az Internetes oldalon.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeretettel köszöntöm Önt ezen az Internetes oldalon."

Átírás

1 Szeretettel köszöntöm Önt ezen az Internetes oldalon. Szeretném Önt meggyőzni arról, hogy Magyarországnak, a magyar népnek szüksége van egy új Alkotmányra. Ebben a szándékban eredetileg a politikai pártoknak egységesen elfogadó volt a véleménye és ezt az alkotmánymódosításban ki is nyilvánítódott. Sajnos Magyarországon még 14 év után sem sikerült egy színvonalas politikusi rétegnek kialakulnia. A hatalomba maradás és az állandó öncélú csatározások mind távolabbra tolták az alkotmányozás reményét. Ezért csak értelmes udvarias kényszer hatásra lehet népi-nemzeti alkotmánya Magyarországnak. Szeretném elhitetni Önnel, hogy nem olyan bonyolult a jogrendszere Magyarországnak és főképp nem bonyolult az alkotmányozás megértése. Három-négy dologra kell odafigyelni. A nemzeti-gazdasági érdekek érvényesítésére. Az emberek szociális érdekérvényesítésére. A nemzetközi egyezmények betartásának igényére. Utoljára, de legfontosabb elemként a közvetlen emberi jogi igények megfogalmazására, amit a törvényhozás nem hagyhat figyelmen kívül, csak alkotmánysértéssel. Tessenek elhinni, hogy nehezebb munka az emberek félrevezetése, úgy hogy azt ne vegyék észre, mint ha eleve európai alkotmányt írnánk. Nem szívesen írom le, de a mai Magyarország állampolgárainak szektásított emberi jogai vannak, amikben a szektán kívüli emberi jogok már nem emberi jogok. Sajnos sok fiatal azt hiszi, hogy ha szabadosságot kap, akkor azzal szabadságot kap. Ha egy gyereknek megengedjük, hogy rossz legyen, akkor azzal még nem tiszteljük meg őt. Kérem, olvassák el javaslatomat és azt lehetőségük szerint, mint szélesebb körben ajánlják. Tisztelettel:

2 Az alkotmányozásról. BEVEZETŐ Szent Hazánk Magyarország lakosságának 90%-a folyamatosan sérül, a rendszerváltás időszakában ideiglenes és minimális alkotmányi méltósági tartalommal sem rendelkező alkotmányi felfogástól. Egyaránt szenvednek szegények (pártszimpátiától függetlenül) és a középosztály (pártszimpátiától függetlenül) tőle. Kronológiában. A kerekasztal tárgyalásoknál, a szélsőséges liberális képviselői hatás következtében emberi jogi igények megtartásának való szándék nélkül született meg az ideiglenes alkotmány. Ügyesen elvitatkozták ennek a lehetőségét. Természetesen a szabadossági jogok bekerültek az ideiglenes alkotmányba. A kérdés úgy merült fel az akkori MSZMP részéről, hogy az alkotmánytervezet tartalmazzon e közvetlenül magába foglalva, emberi jogi igényű elemeket, vagy csak az emberi jogi igények a büntető törvénykönyv alá tartozó vétségek legyenek, mint vonatkoztatható vétségek kerüljenek tartalomba. A kerekasztali válasz az volt, hogy elegendő, ha csak a büntetőtörvénykönyv szankcionálása alá tartozókat veszik bele. Milyen politikusi felfogás az, hogy emberi jogaimat csak akkor és csakis akkor gyakorolhatom, ha sérelmemben a büntető törvénykönyv valamely tételének vétségével sérelmeznek? Ugyan akkor a másság és szabadosság elemit bármikor gyakorolhatom, büntető jogi érintettség nélkül is esetleges kárára emberek tömegeivel szemben, mert a másság és szabadosság művelése, nem esik a büntető törvénykönyv szankcionálása alá. Sajnos mára már egyetlen egy politikai erő sem kívánja az új Alkotmányt, mert így kényelmesebb a politikai hatalomnak. Például, ami miatt nem akarják. Egy emberi jogokat közvetlen igényeket tartalmazó alkotmány betartása számos szociális, betegellátási, munkavállalói, fogyasztói, stb. állami kötelezettséggel járna. Ebben az állami érintettségnél, rendkívüli plusz anyagi terheket jelentene a költségvetésnek. Egy másik. Az állami diktatúrának bármely demokratikus változata is könnyen végrehajtható, az állam rendvédelmi erőivel, mert ellene az Alkotmány akkor és csakis akkor bír, ha a politikai hatalom játszótársa az Alkotmánybíróság ellene van. Csakhogy a politikai hatalom önmaga ellen soha nem fog felszólalni az Alkotmánybíróságnál. Továbbá vigyáznia kell, hogy olyanért ne szólaljon fel, amiben legközelebb maga is emberi jogokat sérthet. Az állampolgári alkotmánybírósági bejelentések pedig valóban együgyűen és sértően lenéző-elutasításban kezelendő az Alkotmánybíróság részéről. Azért mert ebben az alkotmányossági felfogásban az Alkotmánybíróság, a politikai hatalom játszótársa. Belátom, hogy más úton is támadható-megkritizálható lenne az ideiglenes Alkotmányunk. Lehetne röviden a törvényességre hivatkozni, amit nagyon szeret hangsúlyoznia politikai hatalom. Az Alkotmány tartalmában rendelkezik a maga ideiglenességéről, amiben egy alacsonyabb jogérvényű testület nem hozhat felettes döntést. Az Alkotmánybíróság, az Alkotmány tartalmában dönthet, mint a törvényhozás által létrehozott döntések, alkotmányosságnak bírálásában. De azonban alkotmányérvényű döntést nem hozhat. Erre csak és csakis az országgyűlésnek van meg a joga. Ezért rendkívüli hiba volt, amikor egy alkotmánybírói határozatban az alkotmány ideiglenességére való tartalmat elbagatellizálta, mert ezzel az alkotmány alapvető méltóságát sértette meg az alkotmánybírói testület. Más alkotmányozási kezdeményezés is van. Ilyen például a Szent Korona Tan ra alapokat helyező alkotmányozó felfogás. Ezen elveket az alkotmányban mindenek felett állónak kívánják tekinteni. Csakhogy a királyság elmúlt, így a mai elvi demokratikus felfogáshoz át kell írni azt. Ki fogja átírni, és honnan veszi erre a felmagasztalást, hogy Szent Korona Tanának szintjére emeltesse magát?

3 Valóban bárhonnan is közelítünk, de új alkotmányozásra szükség van. Ennek alaposnak, és a nemzetet is megkérdező alkotmányozó folyamatra van szükség. A következő javaslatom van. Semmi, de semmi értelme nincs egyetlen kiválasztott elvre helyezni az alkotmányossági kényszert. Ez olyan naivitás ami miatt komolyan el kell gondolkozni, a javaslónak a szándékáról. Az Alkotmánynak tartalmaznia kell nemzeti érdekeket, szociális és gazdasági kényszert a Magyarországon vállalkozók számára. Valamint közvetlen emberi jogi igényeket kell tartalmazniuk. Ez utóbbira egyetlen példát hoznék fel. Általános emberi jog a Mai Európa, mai Magyarországában, a zsidó-keresztényi hit gyakorlásának joga és szentsége. Azért mert a népesség nagyobb százalékában igénylik ezt az emberek. Az alkotmányban védelmet kell biztosítani, hogy a keresztény, vagy zsidó hívők vallás gyakorlását a másság képviselői ne sérthessék. A zsidó-keresztényi hit egy tőről ered és ezért szétválasztani abszolút képtelenség lenne. Ebben személyeskedő érzelmeket kelteni ugyancsak alkotmányos felfogástól távolállónak kell lennie. Azonban alkotmányosan, öncélú álpróféciákat engedni olyan sérelemmel bír egy társadalmi környezet egészére, ami az egyén szabadossági jogát fölé helyezi, az általános emberi jogoknak. Nézzünk bele azokba a jegyzőkönyvekbe, amik legalább harminc évre visszavettették Magyarország fejlett jogrendszerébe való bekerülését augusztus 30.-a, Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások. 17 órai kezdettel. Utolsó előtti témaként, kerültek megtárgyalásra az alkotmányos emberi jogi kérdések. Nagyon késői órában már. A vitában résztvevők: Somogyvári István, MSZMP Tölgyessy Péter, SZDSZ Orbán Viktor, FIDESZ Jelen voltak még: Varga Csaba, Elnök Nagy Imre, Harmadik Tárgyalófél Pozsgai Imre, MSZMP Az MDF nem tartotta magát ebben a kérdésben fontosnak. Nem vett részt az emberi jogok alkotmányossági vitájában. Milyen szó, mit jelentett jogértelmezésben, 1989-ben? Szabadságjogok általános emberi jogok. Személyiségi jogok a többség közös jegyeit nélkülöző, inkább szabadossági és szokás jogok. MSZMP, Somogyvári István: A következő vitakérés a szabadságjogok alkotmányos korlátozását hogyan fogalmazzuk meg. Az MSZMP tárgyaló küldöttségének a javaslata az volt, hogy itt a korlátozás utaljon egyrészt arra, hogy a büntetőjogi típusú korlátozásokon túl, tehát nem valósít meg a szabadságjog gyakorlása bűncselekményt, vagy bűncselekményre való felhívást, olyan módon is kerüljön megfogalmazása, hogy nem sértheti mások jogait, jogos érdekeit. Úgy gondoljuk, hogy a kitétel: mások jogaira is utaljunk az alkotmányozásban, szükséges, mert ennek hiányában nincs alkotmányos alapja annak, hogy az egyes szabadságjogokról szóló külön törvényekben, mint például a sajtóról, a gyülekezési jogról szóló törvényekben a büntetőjogi korlátozásokon kívül más típusú, a személyiségi jogot védő korlátozást tegyünk, ezért szükségesnek tartjuk ezt a megfogalmazást. Ebben a felek között vita van. Az Ellenzéki Kerekasztalnak más az álláspontja ezt majd ismertetjük.

4 (két perc szünet után) SZDSZ, Tölgyessy Péter Az Ellenzéki Kerekasztal véleménye az, hogy ebben a kérdésben pontos, precíz megfogalmazásra volna szükség. Ez ilyen késői időpontban ezen a színtéren nem túl szerencsés. Talán csak annyit, hogy például felbujtás helyett szerencsésebb lenne a felhívás kifejezés; de ennek a kérdésnek az eldöntését bízzuk a szakbizottságokra. FIDESZ, Orbán Viktor Azért kértem szót, mert úgy gondolom, nem volna szerencsés a szakbizottság munkáját a tekintetben korlátozni, hogy csak szóhasználati változtatást hajt-e végre avagy pedig elméleti különbségeket is próbál rendezni. Amiért ezt mondom, okom a következő: A mi számunkra a 65. Szakasznak ez a szakasza és különösen ennek első fordulata, amely szerint a felsorolt szabadságjogok gyakorlása sem sértheti mások jogait és szabadságát, így absztrakt módon nem értelmezhető. Szeretnénk, ha példákkal meg lehetne ezt világítani, hogy ez pontosan mit jelent a joggyakorlatban. Erre azt gondolom- most itt nincs lehetőség; az MSZMP tárgyalóküldöttségének a szakbizottságában szívesen meghallgatnánk erre vonatkozó fejtegetéseit, hogy konkrét jogsértések tekintetében ez pontosan mit jelent, mert csak akkor tudunk dönteni. Tehát most még csak azt sem tudja megmondani az Ellenzéki Kerekasztal, hogy e szakasz tekintetében csak szövegezési vagy pedig elméleti kifogása is van, miután nem tudjuk jelen pillanatban még értelmezni ezt a szakaszt, és ez nem történt meg a szakértői bizottságban sem konkrét szinten, számunkra meggyőző módon. Ezért röviden összefoglalva javaslatunk az, utaljuk vissza teljes újratárgyalásra ezt a szakértői bizottságba. MSZMP, Somogyvári István. Azért én azt javasolnám, hogy abban jó lenne, ha meg tudnánk most itt, a középszintű bizottságban állapodni, hogy a büntetőjogi típusú korlátozáson kívül az Ellenzéki Kerekasztal elfogadja-e azt, hogy az ilyen, a személyiségi jogot, illetőleg a személyt védő egyéb korlátozásra is szükség van e az alkotmányban. SZDSZ, Tölgyessy Péter Úgy érzem, jobb volna ezt a vitát a munkabizottságban folytatni; én most nem tudok határozott választ adni, hogy milyen típusú a kérésünk. Ezt az Ellenzéki Kerekasztalnak meg kell fontolni és a véleményét elő fogja adni a munkabizottságokban. Nyilvánvalóan elvi problémai vannak az Ellenzéki Kerekasztalnak; az a kérdés, hogyan tudja ezeket szavakban egy olyan megoldásban kifejteni, amely remélhetőleg mindhárom félnek elfogadható. FIDESZ, Orbán Viktor Azért kell ezt megfontolnunk, mert a személyiségi jogok tekintetében például ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, alaposan meg kell gondolnunk azt, hogy vajon a személyiségi jogok védelmére, amelyek valóban sérelmet szenvedhetnek szabadságjogok gyakorlása által, nem elegendők-e a polgári jog által nyújtott védelem lehetősége, s azt kell megfontolnunk, hogy szükséges-e egy szintű szabályozás is. Ezek olyan kérdések, amelyeket most is megvitathatunk ezen a helyen, csak nem biztos, hogy ez szerencsés. Ha igen, akkor egyébként készen állunk ennek a megvitatására. Egyetértéssel az emberi jogi alkotmányos kérdéseket szakbizottság elé javasolta az Ellenzéki Kerekasztal. 18 nappal ez után, 1989 szeptember 18.-i napon az alkotmányozó egyeztető tárgyalások befejeződtek. Nagyon valószínű, hogy a nemzet létét és jövőjét meghatározó emberi jogi kérdéseket elbagatellizálták.

5 Mit is tartalmaz a Magyar Köztársaság Alkotmánya? A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés átmenet elősegítése érdekében az országgyűlés -hazánk új Alkotmányának elfogadásáig- Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg: Ennél egyértelműbb és alkotmányosan megfogalmazott rendelkezést nem tartalmazhat egyetlen alkotmány sem. Már első szabadon választott törvényhozói testületnek új alkotmányt kellett volna létrehozni. Azóta, 14 év óta, nemzeti-demokratikus alkotmány nélkül hozzák létre politikusaink a törvényeket. Mindezt közvetlen alkotmányos igény nélküli emberi jogi igénytelenségben. Az egyértelmű és határozott alkotmányozói felfogás hiányában szenved a nemzet. Szenvednek a végrehajtó hatalomba résztvevő alkalmazottak. Szenvednek nagy részben a bírói testületekben alkalmazott emberek. Szenvednek ügyészek és szenved az egész magyar nép. Csak a politikusok érzik jól magukat ebben. ALAPSZABÁLY (Amely meghatározások, alapelvek fontosak és meghatározók, egy ilyen munka megkezdése előtt.) Folyamatában a következő fő részletekben óhajtott az alkotmányozás végrehajtása. Egy neves és nagy gyakorlattal rendelkező jogász testület, Alkotmányozó Jogi Testület, megfogalmaz egy korszerű és ezen alapelvek szerint kívánatos alkotmányi szövegezést, ami illeszkedik a jelenlegi magyarországi állapotokhoz, és abban kíván alkotmányozási szándékot folytatni. Ezen alkotmányozási elvek abszolút értékűeknek tekintendők. Ez, véleményező-elfogadtatásra kerül az Alkotmányozó Testülettel. Az alkotmányozás folyamatában alapelv, hogy az Alkotmányozó Testület valamely tagjának érdekképviseletében érintőleges alkotmányi részlet keletkezik, akkor csak abban és csakis abban lehet korlátozó, illetve módosító irányú indítványa. Az Alkotmányozó Jogi Testület és az Alkotmányozó Testület tagjaivá pályázat elbírálása után lehet lenni. Mindkét testületben tartaléki tagok választódnak, akik a tag akadályoztatása miatt, de lehet más okból is, közvetlen testületi taggá válhatnak. Mindkét testületi tagokat az ügyvezető titkár döntésével kerül érvényesítésre. Meghatározások-alapelvek az alkotmányozásról. 1. Az Alkotmánynak tökéletesen kell illeszkednie, Magyarország jelenlegi szociális, gazdasági, morális, egészségi, erkölcsi, jóléti állapotához. Minden egyes Cikkely a társadalmi közfelfogást, a vallási tiszteletadás, az egyetemes és hazánk nemes történelmi múltjából lévő konzervatív erkölcsi normákhoz valónak kell lennie. (Tehát nem lenne szerencsés, még hasonló gazdasági állapotú ország alkotmányát sem lemásolni. Továbbá a kívánatos tisztelet és alázat megadása mellett, kerülendők a múltbéli ilyen irányú nemes törekvések felhasználásai is.)

6 2. Hatalmi ágak. Az államhatalom felépülése. ÁLLAMPOLGÁR DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁG VÁLASZTÓPOLGÁR MINISZTERELNÖK KORMÁNY ALKOTMÁNY ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK HONI VÉDELEM, LEGFŐBB PARANCSNOK TÖRVÉNYHOZÁS ÁLLAMI VÉGREHAJTÓ HATALOM LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG POLITIKAI PÁRTOK BÍRÓSÁGOK ÜGYÉSZSÉG RENDVÉDELEM 3. Az Alkotmánybíróság minden egyes törvényhozói, miniszterelnöki, és kormányhatározatot automatikus alkotmányossági felülvizsgálatnak veti alá. Az Alkotmánybíróság ebben a többlet tevékenységében az alkotmánybírák számának növelése indokolatlan. Döntés előkészítő testületében azonban igen. 4. Alapvető feltételi elv, minden meghatározásnak, hogy közvetve, működésében és hatásában érint e, emberi jogot? Ebben kitérő elv nem lehet, hogy a törvényhozóra bízni kitérő megfogalmazást, abban az igényében, hogy a közvetett emberi jogi megtartó hatás más jogszabályban meghatározható. Az Alkotmánybíróságnak lehessen joga addig a törvényhozóra, törvény-hatálybalépés korlátozó döntése. Az Alkotmánynak határozott és utasító megfogalmazásának kell lennie emberi jogokat sértő ügyekben. A szabadosság jogi intézményét alá kell rendelni, az alapvető emberi jogi igényeknek. 5. Ezen meghatározó alapelvek szerint az Alkotmányozó Testület tagjaiban a társadalom minden egyes szereplőinek részt kell vennie. 6. Az Alkotmányozó Testület tagok soha egyetlen egy pátnak sem lehettek tagjai. Nem függő az alkoholtól és egyetlen tiltó szertől sem. A kiválasztásnál tökéletesen szakmainak kell lenni a meghatározó elvnek. Kizáró feltételnek kell lennie, hogy előtte soha az illető nem tölthetett be középvezetői beosztást, vagy magasabb beosztást. 7. Az Alkotmányozó Testület tagjává jelentkezéssel lehet pályázni, a szakmaját érintő szakmai alkotmányossági anyaggal. További feltétel, hogy Magyarországon született és életének legalább 90 %-át magyar állampolgárként, Magyarország határain belül töltötte, kivéve a határon túl élő magyarság Alkotmányozó Testület tagjait. Akik, egy egy fővel, érintettségükben együttesen többségi szavazattal vannak.

7 Tudomány, oktatás, történelmi egyházak 3 fő, kis egyházak 1 fő, bírák, ügyészek, ügyvédek, orvoslás, fogyatékosok-mozgássérültek, férfiak -a gyermekek érdekképviseletében is, nők -a gyermekek érdekképviseletében is, cigányság, városi ember, vidéki ember, ipar, ipari-kisgazdálkodó, mezőgazdaság, mezőgazdaságikisgazdálkodó, rendvédelem, honvédelem, bank, szórakoztató ipar, szolgáltatás, sport, szegény ember, másság képviselője, [határon túl élő magyarok (Erdély), határon túl élő magyarok (Felvidék), határon túl élő magyarok (Kárpátalja), határon túl élő magyarok (Délvidék), határon túl élő magyarok, (a világ más tájairól) összesen 5 fő egy 1 szavazati értékben] 8. Az alkotmányozásban személyes kapcsolati érdekérvényesítés nem lehet. Erre felszólamlással lehet élni. Ennek az alapelvnek okán elősegítendő a pályázati kiválasztásnál a korábbi ismeretlenség a Alkotmányozó Jogi Testület és az Alkotmányozó Testület tagjai között. 9. Az Alkotmányozó Testület tagjai mögött állhatnak jogi képviselők, vagy más érdekérvényesítő képviselők. Azonban az Alkotmányozó Bizottsággal és az Alkotmányozó Jogi Testülettel csak személyében maradhat meg a testületi tag. Képviselőt önmaga helyett nem küldhet. 10. Alapelvnek kell tekinteni továbbá, hogy amit a nemzetközi jog, és az emberi jogi egyezményes jogok tiltanak, vagy nem egyértelműen fogalmaznak, abban az Alkotmányozó Testület alkotmányozás részleteiben érintett tagja a tiltás jogával nem élhet. 11. Az Alkotmányozó Testület tagjának a mindenképpen való tiltás jogával való lehetőségét korlátozhatja az Alkotmányozó Bizottság, több érintet szakértő egyetemleges ellenértékű véleményének bevitelével. 12. Az Alkotmányozó Bizottság koordináló döntéshozó szerepben működik. 13. Az Alkotmányozó Testület tagja még közvetett emberi jogi sérelem esetében is visszautasíthatatlan tiltással élhet. Ebben az esetben a háromszori visszautalási elv, külső szakértők elé bocsátásának elve, nem érvényesíthető. 14. Az Alkotmány Cikkelynek olyan egyértelmű megfogalmazással kell bírnia, hogy például az általános törvényhozás fogyasztás, szolgáltatás, fogyasztóvédelem tekintetében is köteles a törvény általi folyamatában a résztvevők szabályozás nélküli lehetőségében emberi jogi sérelmek lehetőségeiben korláttal bírni. Az Alkotmány meghatározásainak olyan egyértelmű és határozott állásfoglalással kell szövegeződnie, hogy az általános törvény jogharmonizációban, de meghatározónak kell lennie emberi jogi alapelvekre. 15. A határon túl élő magyarság Alkotmányozó Testületi tagok egy érdemi döntéshozatallal rendelkeznek. Vitás kérdésekben szavazással döntik el az érdekérvényesítés lehetőségét. Szavazás kötelező. Tartózkodás jogintézménye tiltott. Szavazás bárhonnan az azonosság hitelesítésével megtehető. 16. Az Alkotmányozó Testület és Alkotmányozó Jogi Testület közti egyeztetés, tiltás, módosító szándék, érintettségenként két hónap. Egy érintettség három visszautalást lehetségeztet. A következő külső független és nemzetközi emberi jogi felülvizsgálatot eredményez.

8 17. Alkotmányozó Testület taglétszáma /5 döntéshozó. Munkanapló vezetés, minimum heti beírással, a tagság elvesztésének kötelezettségi terhe mellett kötelező. A hetenkénti naplóbeírás tartalmát on is továbbíthatja az ügyvezető titkárnak. A munkabeírásnak értékelhetőnek kell lenni. Az ügyvezető titkár feladatmegosztás és koordinációs tevékenység miatt ezt tovább utalhatja az Alkotmányozó Bizottság valamely tagjának. Döntéshozatalban szavazás kötelező, tartózkodás nem lehet, szavazás bárhonnan az azonosság hitelesítésével megtehető. 18. Alkotmányozó Jogi Testület taglétszáma 9 fő. Munkanapló vezetés, minimum heti beírással, a tagság elvesztésének kötelezettségi terhe mellett kötelező. A hetenkénti naplóbeírás tartalmát on is továbbíthatja az ügyvezető titkárnak. A munkabeírásnak értékelhetőnek kell lenni. Az ügyvezető titkár feladatmegosztás és koordinációs tevékenység miatt ezt tovább utalhatja az Alkotmányozó Bizottság valamely tagjának. Döntéshozatalban szavazás kötelező, tartózkodás nem lehet, szavazás bárhonnan az azonosság hitelesítésével megtehető. 19. Alkotmányozó Bizottság taglétszáma 9 fő. Munkanapló vezetés, minimum heti beírással, a tagság elvesztésének kötelezettségi terhe mellett kötelező. A munkabeírásnak értékelhetőnek kell lenni. A hetenkénti naplóbeírás tartalmát on is továbbíthatja az ügyvezető titkárnak. 20. A bizottságok tagjai, kérhetik a nevük titoktartását. 21. Ügyvezető titkár egy fő. A kezdeményező, jó magam: Bekő Ferenc 22. Az ügyvezető titkár döntéshozó jogköre a testületek létrehozásában és a tagok valamely ok miatti cseréjében van. Továbbá az Alkotmányozó Bizottság munkamegosztására és a Bizottságok-nál esetlegesen felmerülő vitás kérdések eldöntésében Az alkotmányozás folyamat ábrája. Alkotmányozási javaslattétel. Végleges jogi keretekbe foglalás. Alkotmányozó Jogi Testület ügyvezető titkár Véleményezés Alkotmányozó Testület Alkotmányozó Bizottság Koordináció

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5

Bevezetés... 3 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 A jogok generációi...3 A hatalmi ágak elválasztása... 4 Az Alaptörvény és a korábbi Alkotmány kapcsolata... 4 1. Az alapjogok korlátozásának általános szabályai... 5 1.1.

Részletesebben

Nemzeti Választási Iroda Elnök. A Nemzeti Választási Iroda elnökének 18/2015. NSz. számú határozata

Nemzeti Választási Iroda Elnök. A Nemzeti Választási Iroda elnökének 18/2015. NSz. számú határozata Nemzeti Választási Iroda Elnök A Nemzeti Választási Iroda elnökének 18/2015. NSz. számú határozata A Nemzeti Választási Iroda elnöke Miczán József (a továbbiakban: Szervező) magánszemély által benyújtott

Részletesebben

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23.

A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. A közvetlen demokrácia és intézményei előadásvázlat 2015. április 23. Alapfogalmak. A képviseleti és a közvetlen hatalomgyakorlás viszonya - a közvetlen hatalomgyakorlás intézményei o népszavazás: döntéshozatal

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83

Tartalom. I. kötet. Az Alkotmány kommentárjának feladata Jakab András...5 Preambulum Sulyok Márton Trócsányi László...83 Tartalom I. kötet Előszó az első kiadáshoz Jakab András........................................ IX Előszó a második kiadáshoz Jakab András...................................... X Folytonos alkotmányozás.

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete

Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 712001.(VIII. 27.) rendelete A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)

Részletesebben

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról

2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 2015. évi törvény egyes igazságszolgáltatást érintő törvények kommunista bűnök feltárása érdekében szükséges módosításáról 1. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása 1. A Büntető

Részletesebben

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések

VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Általános rendelkezések VANYOLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2001. (VI.25.) rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 2/1992.(III.03.)sz. rendelete. a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének /99.(III.03.)sz. rendelete a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Panel második hullám változói

Panel második hullám változói Panel második hullám változói volt az előző A B C hullámban is A2.1 tévénézési gyakorisága x x x A2.2 újságolvasás gyakorisága x x x A2.3 amerikai elnök személyének ismerete x x x A2.4 Magyar miniszterelnök

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

KÚRIA. v é g z é s t: Kötelezi a szervezőt, hogy fizessen meg az államnak külön felhívásra 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket. KÚRIA Knk.IV.37.487/2015/2.szám A Kúria a dr. Tordai Csaba ügyvéd által képviselt szervezőnek (a továbbiakban: szervező), a Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RERNDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002..((II.. 311..)) KT.. SSZ.. RENDELETE A HELYII NÉPSSZAVAZÁSSRÓL ÉSS NÉPII KEZDEMÉNYEZÉSSRÖL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5 oldal

1. oldal, összesen: 5 oldal 1. oldal, összesen: 5 oldal Ügyszám: 1039/B/2006 Első irat érkezett: Az ügy tárgya: Előadó Paczolay Péter Dr. alkotmánybíró: Támadott jogi aktus: Határozat száma: 4/2007. (II. 13.) AB határozat ABH oldalszáma:

Részletesebben

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei

I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei TARTALOMJEGYZÉK I. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának célja II. III. IV. Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának feltételei Az ÉFE Panaszmentességi Igazolás kiállításának megtagadása

Részletesebben

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr!

Miniszterelnöki Hivatal. Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére. Budapest. Tisztelt Szakállamtitkár Úr! Miniszterelnöki Hivatal Dr. Tordai Csaba Szakállamtitkár Úr részére Budapest Tisztelt Szakállamtitkár Úr! A Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége ezúton szeretné szíves állásfoglalását

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV, 2015. MÁJUS 29. 1. OLDAL 1. OLDAL JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület (továbbiakban, de nem kizárólagosan: Egyesület) rendkívüli Közgyűlésén, Dunavarsányban, a Gyóni Géza utca 5 szám alatt.

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 KÖZALKALMAZOTTI TANÁCSÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés 66-10./2015. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 27. Rendkívüli, nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 53./2015. (IV.27.) önkormányzati határozata Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

1. Az alkotmány fogalma

1. Az alkotmány fogalma 1. Az alkotmány fogalma 1. Az alkotmány közkeletű fogalma: napjainkban az alkotmány különleges törvényt jelent, olyan alaptörvényt amelybe az állam önmagát korlátozva biztosítja polgárai számára az alapvető

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

76/2008. (V. 29.) AB határozat. Indokolás

76/2008. (V. 29.) AB határozat. Indokolás 76/2008. (V. 29.) AB határozat A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottságnak az országos népszavazás kitűzésére irányuló kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítése

Részletesebben

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban

101. sz. Egyezmény. a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban 101. sz. Egyezmény a fizetett szabadságról a mezőgazdaságban A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1992(XI.05.) önkormányzati rendelete A helyi népszavazás és népi kezdeményezésről Szalkszentmárton község Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ETIKAI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZATA

A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ETIKAI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZATA A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ETIKAI ÉS FEGYELMI SZABÁLYZATA 1. Az Etikai Bizottság: 1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alapszabály egységes értelmezését, ennek

Részletesebben

A Lehet Más a Politika párt alapszabálya

A Lehet Más a Politika párt alapszabálya Alapszabály (2012. május) 1 A Lehet Más a Politika párt alapszabálya A Lehet Más a Politika párt alapszabálya...1 I. Általános rendelkezések...2 1. A párt neve...2 II. Célok és alapelvek...2 2. A párt

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Tippek. Kérdések Válaszok. Diákönkormányzati Kisokos 2.0. Diákközéletért Alapítvány

Tippek. Kérdések Válaszok. Diákönkormányzati Kisokos 2.0. Diákközéletért Alapítvány Tippek 1 Kérdések Válaszok Diákönkormányzati Kisokos 2.0 Diákközéletért Alapítvány Diákönkormányzati Kisokos 2.0 Diákközéletért Alapítvány A kiadvány megjelenését a Munkaerőpiaci Alap terhére az Nemzeti

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály

időbeli hatály területi hatály személyi hatály hatály időbeli területi személyi 2 fogalma a fő szabály az elkövetési idő jelentősége az elkövetési időre vonatkozó elméletek magatartás (vagy tevékenység) elmélet cselekményegység elmélete ok-folyamat elmélet

Részletesebben

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Új távlatok az európai alapjogvédelemben - az EU csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Szalayné Sándor Erzsébet PTE ÁJK Nemzetközi- és Európajogi Tanszék Európa Központ Szeged, 2010. november

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatótanácsának ügyrendje A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: "Társaság") Igazgatótanácsának (a továbbiakban:

Részletesebben

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban

A környezetbe való beavatkozással járó beruházások. engedélyezési problémái a közösségi jogban A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési problémái a közösségi jogban 2010. január 11-én került megrendezésre a A környezetbe való beavatkozással járó beruházások engedélyezési

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 17., hétfõ. Tartalomjegyzék. 4/2010. PJE határozat

MAGYAR KÖZLÖNY. 5. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 17., hétfõ. Tartalomjegyzék. 4/2010. PJE határozat MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. január 17., hétfõ 5. szám Tartalomjegyzék 4/2010. PJE határozat 1008/2011. (I. 17.) Korm. határozat 5/2011. (I. 17.) ME határozat A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

Kaszai Ügyvédi Iroda. ügyvéd

Kaszai Ügyvédi Iroda. ügyvéd A Népszabadság Napilap Szerkesztőségének Kaszai Ügyvédi Iroda dr. Kaszainé dr. Szendi Mónika ügyvéd Lev. cím: 1307 Budapest, Pf.: 38. Mobil: 06 (30) 413 4520 E- mail: kaszaics@ axelero. hu 1034 Budapest,

Részletesebben

6. A Magyar Alkotmány (Alaptörvény) szerepe és tartalma, módosításai, az Alkotmánybíróság feladata, működése

6. A Magyar Alkotmány (Alaptörvény) szerepe és tartalma, módosításai, az Alkotmánybíróság feladata, működése 6. A Magyar Alkotmány (Alaptörvény) szerepe és tartalma, módosításai, az Alkotmánybíróság feladata, működése Magyarország alkotmányjogi berendezkedése parlamentáris demokrácia. A legfőbb törvényhozó szerv

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 43/2015. számú határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t: A Kúria a Nemzeti Választási Bizottság 43/2015. számú határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kúria a dr. B. B. ügyvéd által képviselt kérelmezőnek a Nemzeti Választási Bizottság által országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozott 43/2015. számú határozata felülvizsgálata iránt

Részletesebben

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria az Országos Választási Bizottság 52/2013. (VI. 28.) határozatát helybenhagyja.

KÚRIA. v é g z é s t : A Kúria az Országos Választási Bizottság 52/2013. (VI. 28.) határozatát helybenhagyja. KÚRIA A Kovácsné dr. Trázsi Csilla ügyvéd által képviselt Magyar Dohány Kereskedők Egyesülete indítványozónak, a Országos Választási Bizottság (1357 Budapest, Pf.2.) által, aláírásgyűjtő ív mintapéldánya

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1. a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete 1 a Bem József Díj alapításáról Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT

KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT 2003 KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.) OLD 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII Törvény (továbbiakban: Kjt.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 23.-án (pénteken) 10 órakor a Községházán megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE

SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE SAJTOSKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 7 / 2001. / VI.26./ számú RENDELETE a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

I. Országos népszavazási kezdeményezés elbírálása

I. Országos népszavazási kezdeményezés elbírálása NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2014. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések

Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban. Általános kérdések Kérdések és feleletek az alkotmányozással kapcsolatban Általános kérdések Miért fogad el új alkotmányt Magyarország? Az új alkotmány elfogadásának szimbolikus és gyakorlati jelentősége van. Szimbolikus,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Nagykörű Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 106/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY A KÖZALKALMAZOTTK ÖZALKALMAZOTTI TANÁCS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5 sz. függeléke OM

Részletesebben

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni?

Hirka Tamás: Tehát minden egyes csabai kolbász után termékdíjat kell majd fizetni? J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2007. november 13-án az Ügyrendi és Ellenırzési Bizottság nyilvános ülésén Jelen vannak: Vrbovszki Viktor, a bizottság elnöke Hirka Tamás bizottsági tag Hrabovszki György

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 25-i soron kívüli nyílt üléséről Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-19/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása

AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE. I. fejezet. az Országos Statisztikai Tanács jogállása AZ ORSZÁGOS STATISZTIKAI TANÁCS ÜGYRENDJE I. fejezet az Országos Statisztikai Tanács jogállása Az Országos Statisztikai Tanács (a továbbiakban: OST) jogállását a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

Részletesebben

Vámosszabadi Községi Önkormányzat. Segédletek, javaslatok Kommunikációs Operatív terveihez

Vámosszabadi Községi Önkormányzat. Segédletek, javaslatok Kommunikációs Operatív terveihez Vámosszabadi Községi Önkormányzat Segédletek, javaslatok Kommunikációs Operatív terveihez Tartalom Tartalom... 1 Segédletek, javaslatok... 2 1.számú segédlet: Kommunikációs felelősségi- és szerepkörök...

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján

A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján A választási bizottságra vonatkozó általános szabályok a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján II. FEJEZET A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGOK 10. A választási bizottság 14. (1) A választási

Részletesebben

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 08 - Adatszolgáltatás a személyi és a foglalkoztatottak, választott összetételéréről 01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes 02 miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 03 kormánybiztos,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Törtel Község Önkormányzata 2747. Törtel, Szent István tér 1» JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. OKTÓBER 14-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉŐL Rendeletek száma: Határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

1. AZ ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG

1. AZ ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG Az alkotmány és alkotmányosság 1. AZ ALKOTMÁNY ÉS ALKOTMÁNYOSSÁG BEVEZETÉS A fejezet az alkotmány és alkotmányosság egyes fontosabb kérdéseivel foglalkozik. Az alkotmányosság követelményeinek megismerése

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra;

emlékeztetve az Európa Tanács tagállamai állam- és kormányfőinek 1993. október 8 9-én Bécsben megtartott csúcstalálkozóján elfogadott Nyilatkozatra; A Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottság 2. sz. általános ajánlása: A rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus és az intolerancia elleni küzdelemben részt vevő szakosított nemzeti

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Népakarat kinyilvánítása

Népakarat kinyilvánítása Tolmács Önkormányzata Hajnis Ferenc Polgármester Úr részére Tisztelt Polgármester Úr! Ezzel a levéllel Nógrád megye 88, Magyarország hozzávetőlegesen 2500 polgármesterét keresem meg. A levelet tájékoztatásul

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság

A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben. Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság A kkv-k az új uniós közbeszerzési irányelvekben Dr. Boros Anita - főosztályvezető Közbeszerzési Hatóság I. A kkv-k megítélése az EU-ban 2000 Kisvállalkozások Európai Chartája világszínvonalú kkv-környezet

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 461. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő bizottsága Ügyrendjének

Részletesebben

Európai részvénytársaság (ERT)

Európai részvénytársaság (ERT) Az alapszabályról szóló rendelet és irányelv a munkavállalói részvételről (2001.10.08 / 3 éves transzpozíció) Miről szól ez az európai jogi forma? Alapítási formák Alapszerkezet Szervek Munkavállalói részvétel

Részletesebben

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz

8. sz. melléklet a MeMoP-2014 kódszámú pályázathoz ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYÍLATKOZAT ÉS ÉRINTETTSÉGRŐL SZÓLÓ KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. szerinti összeférhetetlenségről és a

Részletesebben

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről

2009. évi törvény. a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Tervezet! 2009. február 23. 2009. évi törvény a közérdeksérelem veszélyét vagy magvalósulását bejelentő foglalkoztatottak védelméről Az Országgyűlés kinyilvánítva elkötelezettségét a demokratikus, jogállami

Részletesebben