.A naplóírók történelme.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".A naplóírók történelme."

Átírás

1 .VÁRKONYI BENEDEK..A naplóírók történelme. Beszélgetés Kertész Imre íróval, Gyáni Gábor és Kövér György történésszel Várkonyi Benedek: A naplóírás személyes m faj; az ember sokszor saját magának ír naplót, és sokszor titkosan. Aki írja, titkosnak nyilvánítja. Ezekben a naplókban valamiképpen benne van a történelem, és az valahogy visszatükröz dik benne.ugyanakkor a napló tovább is viszi a történelmet, mintha megörökítené. Miért ír az ember naplót? Miért érzi szükségét annak, hogy a saját történetét bizonyos sz r kön keresztül de mégiscsak megírja? Kertész Imre: Lehetséges, hogy ez a halhatatlanság rülete, közlési vágy. Ugyanakkor ismerünk olyan naplókat, amelyekben semmi más nincs leírva, mint az árak. Van egy ilyen napló a kés középkorból, azt hiszem, angol, ahol részletesen fel vannak jegyezve az árak. Azután vannak olyan naplók modernkoriak, amelyek arra szolgálnak, hogy mintegy megmentsék az embert. A társadalom kicsit úgy néz ki olykor, mint az a bizonyos reklám, amelyet a televízióban látunk: egy ostyaszelet, amit vastag, átláthatatlan és áthatolhatatlan maszszával leöntenek. Mintha ez alól akarna kimászni valaki a naplóval. Várkonyi Benedek: Miért fontos ez? Ha azt írja valaki, hogy ma nagyon jó napom volt, és boldog voltam, ez érthet. De van, aki azt írja le, hogy a kenyér ára ma ennyivel és ennyivel emelkedett. Ez miért szükséges? A történésznek mindez mást jelent, hiszen ez esetleg valamiféle forrás ahhoz, hogy a múltban találjon valamit. Gyáni Gábor: Én arra utalnék vissza, amit Kertész Imre megpendített: nem velünk született ez a késztetés; valamikor a kora újkorban jelent meg a naplóírás igénye. A történészek általában három típusú naplót tartanak számon, amelyek a XVI XVII. században lesznek gyakoriak. A XVII. századból körülbelül négy-ötszáz naplót ismernek az angol történészek, ilyen sokat írtak már akkor. A háromfajta napló egy típuson belül is el fordulhat, de ritkán. Az egyik a háztartási vagy gazdasági napló, amely a bevételek, kiadások jegyzéke; az árak, mit vettünk, mit adtunk el. A másik, az eseményekr l szól, amelyek velem, körülöttem történtek, és úgy gondolom róluk, hogy fontosak az én szempontomból. Fontos a belátható események rendszeres lejegyzése napról napra. A harmadikat nevezhetnénk vallási vagy spirituális késztetésb l írott naplónak, az illet a lelkiismeretével akar benne elszámolni, f leg az Isten el tt. Ez tehát teljesen szubjektív, vallomásszer, semmi konkrét küls dologra nem utal, csak a saját bels lelki történésekre, ami gyakori a reformáció óta, és f leg a protestáns országokban terjedt el, legalábbis kezdetben. Itt új személyiség jön létre, amelynek igénye van arra, hogy a három típus közül, valamilyen céllal, rendszeresen naplót vezessen. Már tud írni ez nagyon fontos, a jelenség csak literátus társadalomban bukkan fel, és talán összefügg a reformációval. F leg a reformációval, mert ennek fokozott bels lelki szükséglete a naplóírás. Kövér György: A háztartási napló ami itt külön m fajként szerepel nagyon érdekes. Kérdéses, hogy miért kell fölírni azt, hogy mennyi az ár, mennyit tettünk el télire bef ttben, vagy mennyi zsír van a kamrában, mert ez látszólag teljesen szikár, Ez a beszélgetés a Magyar Rádió Fórum cím m sorának b vített, szerkesztett változata. 29

2 Várkonyi Benedek tárgyilagos m fajú napló. Egy kiskunfélegyházi történész, Bánkiné Molnár Erzsébet tett közzé egy századfordulós polgárnaplót, amely oldalról oldalra ilyen bejegyzéseket tartalmaz. De aztán néhol megjelenik, hogy ezt jegyezzem meg, mert fontos, hogy máskor ennél ne csináltassam ezt és ezt, ezt így és így kell tenni, vagy vendégségben voltunk, ez volt a menü, nagyon csinos így. Tehát láthatólag önmaga számára, kés bbi visszalapozások számára írt fel valaki értékítéletet. Ez nem tisztán tárgyilagos lejegyzés. Ez is érdekes a történész szempontjából: hogy milyen, jöv re vonatkozó szándékot, elképzelést tartalmaz. Vannak korszakok is, amelyek kedveznek a naplóírásnak. Nemcsak hosszú távon, hanem rövid távon is. Nagyon érdekes például, hogy a magyarországi neoabszolutizmus id szakában menynyi napló, ráadásul önéletrajzzal kevert napló születik. Most jelent meg Nagy Iván, Krasznai Péter naplója vagy régebben Öreg Gyükér Józsefé. Szándékosan különböz társadalmi csoportból származó embereket említettem. Várkonyi Benedek: Hogy kedvez ennek egy kor? Mi kell ahhoz, hogy serkentse a naplóírást? Kövér György: Mondjuk egy ilyen birtokára visszavonuló kis- vagy középnemes Kertész Imre: mint amilyen Montaigne volt Kövér György: számára ez irodalmi pótcselekvés, amikor nem tud hivatalt viselni, nem tud politizálni, a szabadságharc bukása után. Várkonyi Benedek: Ez tényleg pótcselekvés? Nem lehet, hogy ez létez irodalmi vagy m vészi m faj? Mert vannak olyan naplók, amelyek mint valóságos m alkotások az irodalom részei. Azt akarom ezzel mondani, hogy a napló valamiképpen létez irodalmi és esztétikai m faj. Kertész Imre: Azt hiszem, ez egyre fontosabb. Mi most a történelmi pillantásunkból, perspektívánkból történelmi naplókról beszéltünk, de a modern korban, ahol diktatúrák domináltak, f ként Kelet- Európában, és ahol régen is olyan társadalmak voltak, amelyek ezeknek a diktatúráknak az el zményeként tekinthet k. Ezek a naplók valóban igen fontos szerepet töltenek be egyes írók életében. Ismerjük például Kafka naplóját vagy Thomas Mannét. Ez két különböz m faj. Az utóbbiban az el bb említett háztartási napló a legmagasabb irodalmi mondatokkal keveredik. Kafka viszont ezt a bizonyos reformkori, egzisztenciális naplót vezette. Azután érdekesek azoknak a naplói, akik a nemzetiszocializmusban Hitler alatt írták feljegyzéseiket, és amelyek Magyarországon sajnos nem ismertek. Magyarországon ismerjük Goebbels, Szálasi, Albert Speer naplóját. Nem ismerjük viszont azokéit, akiket ezek az emberek eltiportak, tehát akik bujkálva éltek. Victor Klemperernek a hatalmas terjedelm, világsikert aratott naplóját említem; a társadalomból kirekesztett zsidó polgárként élt, és t l 1945-ig végigjegyzetelte az életét. Mint német nacionalista kezdte, és végül mint bujkáló üldözött végezte, aki éppen hogy megmenekült a haláltól. De más ilyen típusú naplók is valóban a történelemhez szolgálnak adalékkal. Egyúttal azonban egzisztenciális élményt is nyújtanak; az ilyen magánegzisztenciákat a történész nem tudja megszólaltatni a maga nagy perspektívájából. Ezek éppen azt tárják föl, ami a történelemb l kimarad. A magyarok közül Márai Sándor pótolhatatlan naplója a legmagasabb, és ez már úgyszólván ha úgy tetszik kicsúszik a történelemb l, bár a történész biztos értené a módját, hogyan lehetne ezt beilleszteni a történelembe. Az utolsó, a halál-naplója szerintem a világirodalom egyik legnagyobb alkotása. Várkonyi Benedek: Ha a történész a kezébe veszi a naplót, mindenképpen kell kezdenie vele valamit; ám nehéz megközelítenie, mert egyrészt szubjektív, tehát egy embernek a személyes feljegyzései. Másrészt a történelem bizonyos szinten ilyen szubjektív életekb l tev dik össze. Gyáni Gábor: Naplója válogatja. Attól függ, hogy kiér l van szó, és mit mondanak a bejegyzések. Van olyan típusú napló, amelyb l a reáltörténelem nagy eseményei, a köztörténet ismerhet meg. Nemrég jelent meg például egy tanulmány, amely egy Erdélyben, az impériumváltás id szakában keletkezett napló alapján íródott. Márki Sándor neves történész vezette, és arról van benne szó és tulajdonképpen csak ebb l lehet megismerni a történetet, hogy amikor megszüntették a kolozsvári magyar egyetemet, akkor hogyan próbálkozott a magyar professzori kar azzal, hogy ennek mint magyar egyetemnek valahogy folytonosságot teremtsen. Egyébként nem sikerült, ez egy közötti elvetélt kísérlet volt csupán. Ezt a hivatalos történelem alá szorult kolozsvári helyi eseményt amely nem jelentéktelen, hiszen egy magyar egyetem elhalásáról szól a történet kifejezetten a Márki Sándor naplójából ismerjük, abból rekonstruálta a szerz. Némi sajtóanyagot még talált hozzá, de archív adatokat nem. Így lehetséges, hogy az úgynevezett 30

3 A naplóírók történelme tényeket csakugyan ebb l lehet egyedül megismerni. Vannak másfajta tények is, amelyek esetében általában inkább használatos a napló, különösen ha nem kimagasló egyéniségr l vagy személyiségr l, hanem átlagemberr l van szó. Hogyan élt egy átlagember, mit csinált nap mint nap, egész tevékenységi szerkezete szinte csak ebb l rekonstruálható: hogyan használta az id t, a teret, milyen volt a viszonya a férfinak, a n nek, a szül nek a gyerekhez, a természethez, és így tovább. És egyáltalán: hogyan gondolkodott. De sokszor szól a napló reflexiókról, az egyén mentalitásáról, értékrendjér l, amelyekr l az írott források rendszerint természetesen hallgatnak. Ezt tehát leginkább a naplóból, a benne rögzített emberi tapasztalatból ismerhetjük meg. A múltban létezett és elveszett tapasztalatot a naplónak egy bizonyos típusából tudjuk rekonstruálni. Persze nem minden napló ilyen. Várkonyi Benedek: Lehet egyáltalán valahogy rangsorolni? Mert vannak levéltári források, ott a korabeli sajtó, mindenféle úgymond viszonylag objektív források, amelyek egy történelem lenyomatát adják, és vannak az ilyen szubjektívebb források. Lehet súlyozni, hogy melyik a fontosabb, hogy a történész mit vesz inkább figyelembe? Persze természetesen mind a kett t figyelembe veszi, de melyikre hallgat inkább? Kövér György: Nem hiszem, hogy a történész tudna igazán rangsorolni. Egy példa: Lónyay Menyhért, aki annak a háromnak az egyike volt, akiknek kulcsszerepük volt a kiegyezési tárgyalásokban. rendszeresen vezetett naplót, és a hivatalos dokumentumokból, az úgymond kemény forrásokból önmagában nehéz kitalálni, hogyan formálódik egy paragrafus, amely azután végül bekerül valamilyen kiegyezési törvénybe. Lónyay naplója nélkül szinte teljesen értelmezhetetlen a kiegyezési folyamat létrejötte. Nem mintha csak ez az egyetlenegy napló lenne. Én úgy gondolom, hogy a történésznek mindkét forrástípussal barátságban kell lennie, mert az egyikb l az események egyik oldalát, a másikból a másik oldalát ismerheti meg. De véleményem szerint ugyanakkor a történészekben él egy illúzió a naplókkal kapcsolatban. A naplóknak ugyanis van valamifajta egyidej ség látszatuk: olyan, ami aznap este keletkezik, amikor a dolog történt, amikor még mindenki frissen emlékezik az eseményekre. Ha lejegyzi valaki, akkor pontosan regisztrálja mondja vagy képzeli a történész. Ez bizonyos szempontból mégiscsak illúzió. Ezt az egyidej séget is kritikával kell kezelni, hiszen miközben cselekszünk, általában ritkán írunk. Ami bekerül a naplóba, mindig valami utólagos szelekció eredménye. Már este másként gondoljuk ugyanazt, amit délután csináltunk. Nem beszélve arról, hogy ha valaki vezetett naplót, tudja, hogy a naplóírás kényszeres tevékenység. Az ember néha napokra abbahagyja, azután utólag megpróbálja pótolni. Tehát mintegy néhány nap múlva interpolál közbees napokat, azt az illúziót keltve az utókor történészében, hogy még mindig az egyidej ségben vagyunk, pedig ezekre aludtunk már, utólagos konstrukciók és értékelések több nap távlatából. Gyáni Gábor: Ezt folytatva és visszatérve arra a kérdésre, hogy a napló mennyire irodalmi m : úgy gondolom, természetesen irodalmi, mert elbeszélés ez is. A napló a narratíva egy fajtája, bár nem olyan, mint a regény vagy a memoár, amely jobban szerkesztett, mert utólagos. Ennek megfelel en szelektál az emlékek között, azok között, amiket az illet észlel, és valami kezdetleges elbeszélést gyárt bel le, amikor a naplóban rögzíti. Erre utalt Kövér György is: ezt id nként lehet igazolni, amikor összevetjük az általunk ismert történetet azzal, ahogyan a naplóíró, aki jelen volt, az eseményeket este lejegyezte. Megtettem ezt Deák temetése kapcsán: mi történt, és hogyan emlékeztek rá este, amikor leírták. Ha a naplóra lennénk hagyatkozva, akkor azt mondanánk, hogy egészen másként történt, mint ahogy tudjuk, hogy történt. Várkonyi Benedek: Honnan lehet tudni, hogy tényleg úgy történt? Mondhatjuk, hogy az, aki a naplót írta, autentikus szemlél, hiszen végül is ott volt. És amikor a történész azt mondja, hogy valójában másként történt, akkor mi ez a valójában? Gyáni Gábor: A Deák-temetés egy napig tartó hatalmas, karneváli esemény volt. Hatalmas tömeg vett rajta részt, és az emberek nem is látták az esemény nagy részét. Ez is kiderül a naplóból: nem tudtak hozzáférni, ahol vitték a koporsót, hosszú menet volt. Néha látták egy pillanatra. Nagyon hideg is volt aznap, nagyon fáztak, délután már haza is mentek. Csak utólag, az újságokból tudták meg, hogyan fejez dött be. Tehát rekonstruálható volt, hogy mekkora részét látták, egyáltalán mit tapasztaltak meg bel le. De azért volt róla képük, és azt lejegyezték. Más forrásokból viszont tudjuk, hogyan történt. Ez csak egy példa arra, hogy a napló szavahihet sége nem százszázalékos; az is konstruált történet. 31

4 Várkonyi Benedek Kertész Imre: Szerintem a naplónak nem is az az értéke, legalábbis általában. Persze vannak történelmi naplók, amelyeket miniszterelnökök vagy hadvezérek vezetnek, ahol a tényszer ség a fontos. A naplónak talán nem is az a jelent sége, hogy egy nagy tényt rekonstruáljunk bel le. Én nem vagyok történész, nekem a napló az egzisztencia szempontjából fontos. Nekem minden irodalom és minden elbeszélés, a történelem maga is. A történelem maga végeredményben elbeszélés, és nagy probléma az, ami az el bb elhangzott kérdésként: honnan tudjuk azt, hogy valójában hogy történt? Honnan tudjuk, hogy stimmel-e az a vonalvezetés, amelyet a történészek általában alkalmaznak? Ha elképzelem, hogyan dolgozik a történelem, akkor számomra mindig úgy tetszik, hogy van egy ezerötszáz tagú zenekar, kiáll egy nagyszer karmester egy áttekinthetetlen partitúrával, és el kell játszania valamit. Nyilvánvalóan a fels szólamot fogja választani, abból kijön valami, valami összefügg, esetleg egy dallam is. De ha megszólaltatna más regisztert, mondjuk a basszusok különféle regisztereit, akkor bonyolódna a dolog, és nemcsak hogy bonyolódna, hanem kiderülne, hogy néhol egészen más szólamok lépnek el térbe, és egészen más szólamok a fontosak. Azt hiszem, a történelem most már lassan ott tart, hogy áttekinthetetlen mennyiség anyaggal van dolga a gazdaságtörténett l a legszemélyesebb elhatározásokig, amelyek otthon születnek, hogy aztán egy minisztertanácson határozat vagy elvetett javaslat legyen bel lük. Olyan áttekinthetetlen anyaguk van, hogy ez már lassan tényleg az ezerötszáz tagú zenekarra emlékeztet. Kövér György: Folytatnám ezt a vokális hasonlatot egy gondolat erejéig. A naplónknak sem írunk meg mindent. Tehát ha úgy tetszik, akkor a történelem és a naplóba lejegyzett történelem az elhallgatások története. Nyilván még magunknak sem hagyunk nyomot olyasmir l, amir l nem szeretnénk, hogy mások tudomására jusson. Nemcsak az a probléma, hogy ugyanarról az eseményr l másfajta lejegyzés található a különböz naplókban vagy forrásokban, hanem az a nagy dilemma, hogy vajon leírtak-e mindnyájan mindent, amit abban a korszakban arról az eseményr l tudtak. Mivel több esetben is kiderült, hogy a naplót mégsem igazán magunknak írjuk vagy csak részben írjuk magunknak, azt gondolom, hogy az elhallgatások története legalább olyan érdekes, mint a leírt történet, ha nem érdekesebb. Várkonyi Benedek: Azt hiszem, hogy a történészeknek és az utókornak azért nem kell mindent tudnia. Van bennünk olyan szándék, hogy szeretnénk minél többet tudni egy korszakról, a múltról, és ez külön érdekes, hogy miért. Talán azért, hogy tapasztalatokat szerezzünk, amelyek azután valahogy beépülnek az emberbe. De miért akarunk ennyire részletesen és minél mélyebbre menni a múltban? Gyáni Gábor: Nem biztos, hogy mélységr l vagy többlettudásról van szó, hanem a másról. Mindig más érdekel bennünket. Ami tegnap érdekes volt, és amir l azt gondoltuk, hogy ez alkotja a múlt lényegét, ami idáig elvezetett bennünket, arról ma azt gondoljuk, hogy ez is csak egy a lehetséges történetek sorából, de most már nem olyan érdekes. Tehát az érzékenység id vel változik. A történész érzékenysége mindig változik. Újabban a múltbeli ember tapasztalata mint történelmi tény felértékel dött. Ez korábban egyáltalán nem volt érdekes. Az ilyen típusú forrásokat a történészek hasznavehetetlen forrásoknak tartották, nem is foglalkoztak velük. Azt, hogy hogyan élte át az egyszer vagy a kit n ember mindegy, hogy ki az adott eseményt, az adott kort. Régen nem volt, ma nagyon érdekes kérdés. A történetírásnak egy egész irányzata a legérdekesebb irányzata ma éppen ezzel foglalkozik, és az ilyen naplószer forrásokat kutatja. Azért tudunk most egyre többet beszélni err l, mert egyre több a tudásunk magáról a m fajról. Ezek csak a forrásaink, amelyekb l megismerjük, hogy hogyan hatott egy esemény, hogyan élték át, mi volt róla az emberek fejében. És ezt csak a napló alapján tudjuk meg. Az érzékenység változik tehát. Kertész Imre: És a nyelv. Ma olyan korban élünk, amikor a köznyelv uralkodik rajtunk. Állandó kommunikációs körülmények között élünk. Beszél a rádió, a televízió, a film, az újság, és mi is beszélünk, olyan nyelven, amely többnyire nem a miénk. Szerintem ma a naplónak nagyon fontos szerepe van abban, hogy az ember kimentse önmagát. Hogy személyes nyelvet szegezzen szembe a bennünket elnyomó, a gondolatainkat manipuláló és a gondolatainkon uralkodó köznyelvvel szemben, amely egyúttal közmorált, vagyis minden olyat kényszerít ránk, amik nem vagyunk. Várkonyi Benedek: Valamiféle burkot képezhet a napló az ember köré? Kertész Imre: Burkot talán nem képezhet, de a napló mint menedék igen fontos olyan esetben, ami- 32

5 A naplóírók történelme kor a személy egyáltalán nem jut szóhoz. Megmutatja, hogy élünk, létezünk, hogy a saját létezésünkben van valamiféle koherencia, amely nem a közé, nem az államtól, nem másoktól kapjuk, hanem mi magunk formáljuk az életünket. Szerintem ma ez hallatlanul fontos késztetés, és nem lehet eléggé megbecsülni ezeket a modern naplókat. Ha kiélezett helyzetr l van szó, akkor diktatúrákról beszélünk. Például a saját közelmúltunkról vagy a náci diktatúráról, ahol ezeket a naplókat de ezeket az embereket is kirekesztették a társadalomból, többnyire halálra ítélték, és amelyek megmaradtak nem mint vélemények, hanem mint a személyes életek bizonyítékai, mintegy lenyomatai. És e naplók közül némelyek egyúttal értékesekre sikerültek. Nem feltétlenül irodalmilag, pusztán azáltal, hogy valóban sikerült felmutatni egy egzisztenciát a maga üldözöttségében vagy szorító körülményei között. Azt hiszem, hogy ezekb l messzemen következtetéseket vonhatunk le, és nagy biztatást kaphat bel lük az utókor. Várkonyi Benedek: És ha ezek a naplók ennyire értékesek, akkor lehet egyáltalán rangsort felállítani közöttük? Nézzük meg például Thomas Mann naplóját, a huszadik század egyik hatalmas írója. Ugyanakkor olyan mondatokat találunk a naplójában ez valamiért nagyon megmaradt bennem, hogy ma reggel tintát szívattam a tölt tollamba. Kertész Imre: Ez rendkívül fontos mondat. Az ilyenek néha sokkal fontosabbak, mint egy filozófiai megjegyzés. Várkonyi Benedek: De épp az a kérdés, hogy mit l fontos? Valamiért én is megjegyeztem, akaratlanul. Kertész Imre: Ez a titka a naplónak. Várkonyi Benedek: Ugyanakkor ott van Anna Frank példája, aki nem irodalmi célzattal írt naplót. A Thomas Mann naplójában az írósága is benne van, az Anna Frankéban viszont semmi ilyen nincs. Anna Frank naplójában a sorsa van benne. Kertész Imre: Éppen err l van szó. Olyan sors van benne töredékesen és gyermeteg módon leírva, amely napló nélkül nem szólalhatott volna meg, err l az egzisztenciáról nem tudnánk. Ha a történelem egészét nézzük visszatekintve, akkor Anna Franknak ebben nincs helye, mert halálra volt ítélve. Tehát az hangját nem hallhatjuk, legföljebb a zenei hasonlathoz visszatérve egy nagy kórus sikolyában. De mivel ez a napló fönnmaradt, így magáról az egzisztenciáról is tanúskodik. Tehát hogy létezett, azért, mert nem engedték létezni. Várkonyi Benedek: Mondhatjuk-e azt, hogy a napló valamiképpen tükör? Mert egyrészt tükröz egy kort, másrészt a napló is tükröz dik egy korban. Tehát oda-vissza reflexióról van szó, amelyb l aztán ránk, akik kés bb, száz, kétszáz év távolából olvasunk egy naplót, háramlik valami. Le tudunk ebb l sz rni valamit? Kövér György: Amikor err l a problémáról beszélünk, visszatérnék a nyelv kérdésére. Mert mi, akik olvassuk a naplót vagy történészként meg akarjuk szólaltatni, valójában nem beszélünk azonos nyelvet mondjuk egy tizenkilencedik századi napló szerz jével. Ez általában is probléma, hogyha a történész hozzákezd egy múlt korszak értelmezéséhez. Nagyon nehéz ezek nélkül a szubjektív források nélkül megtudni, hogy mit gondolt a korabeli ember adott dologról, fogalomról. E nélkül a közvetítés nélkül a történész tulajdonképpen a kor kemény forrásaihoz is nehezen férhet hozzá, például egy hivatali irathoz. Valahogy mindenki pizsamában ír; a naplót este írja az ember, és oldottabb hangulatban van. Az imént említett egyik ilyen napló szerz jének például egészen más a nyelve, amikor az aktuális feljegyzéseit írja meg. Ilyenkor könnyeden, gördülékenyen fogalmaz. Amikor viszont végül arra az elhatározásra jut, hogy ezt valahogy az utódaira kellene hagyni, akkor bevezet t ír hozzá, er ltetett, mesterkélt hangon, azon a bizonyos köznyelven. Mintha nem ugyanaz az ember írta volna. Pedig arról szól a bevezet ben, hogy miért is írta ezt az egészet. Tehát ebb l a szempontból bonyolultabb a dolog, mint hogyha csak egyszer en tükörnek tekintenénk a naplót. Az utódok viszonyát meghatározza az, ahány nyelven és ahogy szól az a bizonyos napló a saját koráról. Gyáni Gábor: Ez nagyon találó, és abból is eredhet, ahogy a naplóírást egy amerikai szociológus jellemezte. David Riesman azt írta: a jellemformálás racionalizálásával függ össze, hogy az emberek elkezdenek naplót írni, mivel fontossá lesz a karakter megformálása, és a folytonos rködés afölött, hogy a jellem valóban jól m ködik-e a társadalomban. Tehát azért érez az ember késztetést naplóvezetésre, mert elválik egymástól az, amit tesz, és az, amit megfigyel. Tulajdonképpen széthasad a személyiség. Állandóan cselekszik, és közben reflektál rá, tehát megfigyeli önmagát. Ezt a naplóban rögzíti, és ezen keresztül gyakorolja az önellen rzést. A tevékenységünk lehet hivatalos, konvenciók által megszabott, intézményes keretekbe illeszked, a megfigyelés pedig ett l elrugaszko- 33

6 Várkonyi Benedek dik, azaz személyes jelleg. A kett furcsa módon valahogy a naplón keresztül érintkezik egymással. Ez azt jelenti, hogy az ember állandóan saját magának az re, és a napló szolgáltat számára alapot vagy lehet séget arra, hogy ezt az önnön személyisége fölötti rködést gyakorolja, hogy ellen- rizze, vajon megfelelt-e a követelményeknek. Hogy kell en teljesítette-e azt, amit magától is elvárt, amit a szülei és mások elvártak t le. Kertész Imre: Igen, és ez nagyon fontos ma, mert jelent s változás történt azokkal a régebbi naplókkal szemben, amelyeket ismerünk. Ma nem élünk kultúrában, ami azt jelenti, hogy nincs egységes vezéreszme. Már nagyon régen nem élünk a régi mítoszok közepette, de nem élünk már a keresztény mítoszban sem, a polgári erkölcsi világban sem. Tehát voltaképpen ez az ellen rzés és a saját egzisztencia fölmutatása azért is nagyon fontos az egyes személy számára, hogy koherencia mutatkozzék az életben, de azért is, mert minden egyes élet bizonyos értelemben minta egy szellemileg szétesett korban. Hogy úgy mondjam, túlélésminta. Ilyen szempontból rendkívül fontosak ezek a személyes naplók, azok, amelyeket valóban nem háztartási szinten és nem is a puszta vegetáció szintjén vezettek. Amilyen például a Simone Weilé, a Paul Valeryé vagy az olyan napló, amelyet Kafka vezetett. Mert ezekben valóban gondolkodásmintákat, életmintákat követhetünk, és biztatást meríthetünk bel lük, hogy nem kell elvesznünk ebben a körülöttünk ásító és állandó változást, állandó feledést kínáló, zajos sötétségben. Hanem teljes életet teremthetünk, valósíthatunk meg egy egzisztencián belül. Képes Krónika, XIV. század 34

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével

Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőr képzés a gyakorló szakemberek szemével Az építési műszaki ellenőrzés területének, ezen belül elsősorban a képzési rendszernek a kutatására az EU finanszírozású Leonardo da Vinci

Részletesebben

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik.

Közeledtek 2012 megtapasztalása felé, megkezdődik a magok elvetése, hogy növekedjen a fizikai bolygó rezgésszáma. Ez az ami rajtatok múlik. Ide gyűjtöttem össze kivonatolva az információkat, amelyeket Kryon 2012-vel kapcsolatban tett közzé... Mindenkinek ajánlom továbbá Lee Carroll Végzetgyár című témába vágó cikkét 2012-ről, valamint a magyar

Részletesebben

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz

A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára. Kritika és válasz A történelem érettségi a K-T-tengelyen Válasz Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó kritikájára Kritika és válasz Érdeklődéssel olvastuk Repárszky Ildikó és Dupcsik Csaba elemzését a történelem érettségi szerkezetében

Részletesebben

Stratégiai Pénzügyek. avagy a tulajdonosok és cégvezetők eszköztára. Interjú Horváth Zoltán Cashflow Mérnökkel

Stratégiai Pénzügyek. avagy a tulajdonosok és cégvezetők eszköztára. Interjú Horváth Zoltán Cashflow Mérnökkel Stratégiai Pénzügyek avagy a tulajdonosok és cégvezetők eszköztára Interjú Horváth Zoltán Cashflow Mérnökkel Stratégiai Pénzügyek HR: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Hídvéghy Róbert vagyok és egy interjút

Részletesebben

Ami a tankönyv lapjai mögött van

Ami a tankönyv lapjai mögött van Történelemtanítás a gyakorlatban Ami a tankönyv lapjai mögött van Személyes emlékek a történelemórán Gönczöl Enikő A tankönyvekben szereplő tények és leírások többnyire mint tőlük távol eső, elvont dolgok

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június MUNKAANYAG, KÉRELMEZŐ ELSŐ INTERJÚ ÚTMUTATÓ A HU2004/IB/SO01-TL számú Egyenlő bánásmód elvének érvényesítése és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtásának elősegítése Twinning Light projekt összesített

Részletesebben

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE

A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE A SZOLGÁLAT BETÖLTÉSE Jegyzet Jim Sanders tanításából 2009. július 19. Köszönjük Úr Jézus az áldásokat, amivel megáldottál minket, a gyógyulásokat, amit adtál nekünk, valamint az üdvösséget. Köszönjük

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. 2009. május 28., csütörtök / 60 perc

Državni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. 2009. május 28., csütörtök / 60 perc A j e l ö l t k ó d s z á m a : Državni izpitni center *P091A10311* TAVASZI VIZSGAIDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése 2009. május 28., csütörtök / 60 perc Engedélyezett

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

9 üzleti fogás. PLUSZ Gyakorlati Segédlet. a fogások. alkalmazásához. amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében

9 üzleti fogás. PLUSZ Gyakorlati Segédlet. a fogások. alkalmazásához. amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében PLUSZ Gyakorlati Segédlet a fogások! alkalmazásához 9 üzleti fogás amivel megnöveled terméked vagy szolgáltatásod értékét a vásárlók szemében Tanulmány + Gyakorlati Segédlet az OkosVállalkozás-tól www.okosvallalkozas.blog.hu

Részletesebben

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal

Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Fórum Beszélgetés Pongrácz Tiborné demográfussal Pongrácz Tiborné Hüttl Marietta egész aktív pályáját a ma már patinásnak mondható Népességtudományi Kutatóintézetben töltötte. Az ifjú munkatárs hamarosan

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

A pénzről- és a közösségről

A pénzről- és a közösségről A pénzről- és a közösségről (Hetedik nyilvánosságra hozott csatornázás: Öreg és Margaréta. 2009 febr. 27.) Margaréta látja azt az épület-modellt, - Dobogókő központi helyén, amit korábban megálmodott.

Részletesebben

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8

JÉZUS LÁBAINÁL. Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) Földvári Tibor. Lekció: János 12,1-8 Pasarét, 2015. március 5. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Földvári Tibor JÉZUS LÁBAINÁL Lekció: János 12,1-8 Alapige: Jézus azért hat nappal a húsvét előtt elment Bethániába, ahol a megholt

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál?

Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál? 2015.03.23. Körlevél tartalma Forrás: http://www.portfolio.hu/vallalatok/most_akkor_nincs_csod_mi_folyik_a_quaestornal.211744.h tml Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál? 2015. március 23. 10:02

Részletesebben

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST. Áfa

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST. Áfa KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű

Részletesebben

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK HOGYAN LÁTJUK EGYMÁST - LÁTJUK-E EGYMÁST (KOZEP-) EURÓPÁBAN?" KÖZÉP-EURÓPA KISEBBSÉGI NÉZ ŐPONTBÓL BÁNYAI JÁNOS A nyolcvanas évek közepén, akkor úgry t űnt fel, váratlanul, Európa

Részletesebben

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde

A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A békeszerződés vitája a magyar országgyűlésben Gróf Teleki Pál beszéde A Nemzetgyűlés 1920. november 13-án, a 128. ülésén tárgyalta az 1920. június 4-én Trianonban aláírt "Magyar Békeszerződésről szóló

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM

SZKA_106_29. A modul szerzője: Nahalka István. é n é s a v i l á g SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYAM tanulás egész SZK_106_29 é n é s a v i l á g életen át modul szerzője: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 6. ÉVFOLYM 418 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1

MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 GYÖRGYI ZOLTÁN MUNKAERŐ-PIACI ESÉLYEK, MUNKAERŐ-PIACI STRATÉGIÁK 1 Bevezetés Átfogó statisztikai adatok nem csak azt jelzik, hogy a diplomával rendelkezők viszonylag könynyen el tudnak helyezkedni, s jövedelmük

Részletesebben

Az elektronikus levelezés, mint a kommunikácó új formája. Pajzs Júlia MTA Nyelvtudományi Intézet 1014 Budapest Színház u. 5-9. e-mail: pajzs@nytud.

Az elektronikus levelezés, mint a kommunikácó új formája. Pajzs Júlia MTA Nyelvtudományi Intézet 1014 Budapest Színház u. 5-9. e-mail: pajzs@nytud. Az elektronikus levelezés, mint a kommunikácó új formája Pajzs Júlia MTA Nyelvtudományi Intézet 1014 Budapest Színház u. 5-9. e-mail: pajzs@nytud.hu Dolgozatomban azt a folyamatot kívánom bemutatni, ahogyan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz. KTB/2-7/2014. KTB/1/2014. sz. ülés (KTB/228/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2014. február 3-án, hétfőn 10 óra 37 perckor az Országház

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI VIZSGAELNÖKÖK SZÁMÁRA 2016 Szerkesztés lezárva: 2016. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA... 4 1. A TANULÓI JOGVISZONY FENNÁLLÁSA ALATT TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSEKRŐL...

Részletesebben

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő).

(15,42 órakor Vámosi Tibor bejött, a létszám: 18 fő). 66 296/2000. (XI. 23.) számú Képviselő-testület határozat: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Várpalotai Ipari Park Kft. által a Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19-én 18:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Szentgróti

Részletesebben

Kísérletek. 2010.10.17. Készítette: Kiss Anett

Kísérletek. 2010.10.17. Készítette: Kiss Anett Kísérletek A kísérlet ebben a fejezetben úgy jelenik meg, mint a tudományos megfigyelés egyik módja, ahol a társadalomtudósok igyekeznek jelenségeket megérteni, általánosításokhoz jutni. A kísérlet lényege:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. december 18-án 15 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 115/2007. (XII. 18.) Jegyző írásbeli

Részletesebben

Elmúlt idők levelezése

Elmúlt idők levelezése Elmúlt idők levelezése (folytatás) A következő században a XVII.-ben leveleink kifejezésmódja cifrábbá, díszesebbé válik. Hogyha ritka volt is az olyan hosszadalmas köszöntő, mint a Zrínyi Katáé, most

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL *1766339795* Vonalkód: 1766339795 Iktatószám: 2139/23/1/2016 A MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Tárgy: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Ki mit tud számomra egyik legmeglep bb résztvev jével beszélgetek, Kator Bálint 9/ A. osztályos tanulóval.

A Ki mit tud számomra egyik legmeglep bb résztvev jével beszélgetek, Kator Bálint 9/ A. osztályos tanulóval. A Ki mit tud számomra egyik legmeglep bb résztvev jével beszélgetek, Kator Bálint 9/ A osztályos tanulóval. Bevallom, nem sokat tudtam rólad, meglep dve láttam, hogy két számban is indultál a vetélked

Részletesebben

Mi történt, kedves István?

Mi történt, kedves István? There are no translations available. Az Arany Embertől Attiláig Történelmi Lovasút Kazaksztánból Magyarországra 2009. március szeptember Az íjfeszítő népek testvériségének gondolata ma, a XXI. század elején

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Bírálat. Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről

Bírálat. Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről Bírálat Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című akadémiai doktori értekezéséről Szilágyi Zsófia Móricz Zsigmond című monográfiája minden korábbi, hasonló jellegű próbálkozáshoz képest gazdagabb, kiterjedtebb

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

5. A kiscsoport a rajzolt bábok segítségével közösen kialakít egy jelenetet, nagy vonalakban elpróbálja.

5. A kiscsoport a rajzolt bábok segítségével közösen kialakít egy jelenetet, nagy vonalakban elpróbálja. MÉDIAISMERETI FOGLALKOZÁSOK KÖNYVTÁRI KÖRNYEZETBEN Alsó tagozatos (3-4 osztályos) gyerekek részvételével Max csoportlétszám: 18 fő Moderátorok száma: 3 fő (készítette Nagy Krisztina - Televele Médiapedagógiai

Részletesebben

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.

Oláh János. Magára talál a szó. Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről. Laudáció. Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13. Oláh János Magára talál a szó Kodolányi Gyula W. Sh. szonettjeiről Laudáció Kodolányi Gyula akadémiai székfoglalójához (2014. június 13.) Az még nem volna szokatlan a magyar irodalomban, hogy képzőművészeti

Részletesebben

Szeretettel Hargitai Ágnes

Szeretettel Hargitai Ágnes Minden korszakunk lezárása egy számvetéssel ér véget. Bármilyen nehéz időszakot is éltünk meg, jól esik visszatekinteni az elmúlt pillanatokra, hiszen a nehézségek ellenére szebbé is tették életünket.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2010. december 8-án megtartott közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén Az ülés

Részletesebben

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gondolatok a konvergencia programról (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gyıri Iparkamara Konferenciája Gyır, 2007. január 31. A legfıbb állami ellenırzési intézmények ma már nemcsak nemzetközi

Részletesebben

Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet

Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet Tóth Zita: Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae (A teológia foglalata) I., q.1. art. 1., 2., 5., 7., q.2. Segédlet Aquinói Szent Tamás a filozófiatörténetnek egy izgalmas korában élt. A tizenkettedik

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 2006. december ./2006. (... ) OKM r e n d e l e

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2636/2006. (XI.29.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2636/2006. (XI.29.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2636/2006. (XI.29.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 112.

Részletesebben

JOGI ADATBANK CompLex.hu. Hatalmas adatbázis, hatalmas lehetőségekkel az interneten.

JOGI ADATBANK CompLex.hu. Hatalmas adatbázis, hatalmas lehetőségekkel az interneten. JOGI ADATBANK CompLex.hu Hatalmas adatbázis, hatalmas lehetőségekkel az interneten. BEVEZETŐ Tisztelt Ügyfelünk! Dr. Ződi Zsolt szerkesztőség igazgató A 21. század új kihívásokkal néz szembe. A változások

Részletesebben

Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ

Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ Szép az ici-pici nõi cipõ, nõi cipõ. Benne óvatosan lépked a nõ, a nõ. EGY CIPÕÁLMODÓ ÉLETMÛVÉSZ PETÕ LAJOS CIPÉSZ A MÚLÓ IDÕ NYOMÁBAN A CIPÉSZ A cipészekkel valahogy mindig jóba voltam. Nem tudom, miért,

Részletesebben

Lakóház építtetőknek a tervezési programról.

Lakóház építtetőknek a tervezési programról. Lakóház építtetőknek a tervezési programról. A tervezési program viszonylag új intézmény az építészeti tervezési gyakorlatban. Ezt jól jelzi az is, hogy általában az építtetők nem ismerik, de a tervezők

Részletesebben

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı

Átlépni vagy maradni? Nyugdíjdilemma Az összeállítást Fekete Emese készítette. Figyelı Élete egyik igen fontos kérdése elıtt áll mintegy 3 millió ember, amikor az elkövetkezı hetekben saját idıskori sorsáról, azaz a majdani nyugdíjáról kénytelen dönteni. A friss nyugdíjtörvények teremtette

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet

215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet a lakás-előtakarékosság állami támogatásáról A lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 26. -ának a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

VALÓSÁG. Kerekasztal-beszélgetés a digitalizációról, az emlékmentésről és az ezzel együtt járó szelekcióról

VALÓSÁG. Kerekasztal-beszélgetés a digitalizációról, az emlékmentésről és az ezzel együtt járó szelekcióról VALÓSÁG Kerekasztal-beszélgetés a digitalizációról, az emlékmentésről és az ezzel együtt járó szelekcióról A beszélgetés résztvevői: Biszak Sándor cégvezető, Arcanum Adatbázis Kft.; Gárdos Judit kutató,

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága Jegyzőkönyv készült az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2014. november 26-án 14.00 órakor

Részletesebben

ŐSI IDEGENEK (HISTORY CHANNEL)

ŐSI IDEGENEK (HISTORY CHANNEL) ŐSI IDEGENEK (HISTORY CHANNEL) dr. Szalai András, Apológia Kutatóközpont, www.apologia.hu (v.3. 2014.07.08.) 1. A History Channel (HC) A Történelem csatorna 1995-ben jött létre, eredetileg dokumentatív

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

Az üzletrész-átruházási szerződésről

Az üzletrész-átruházási szerződésről Pintér Attila Az üzletrész-átruházási szerződésről 1. Bevezetés A napi gyakorlatban számtalanszor kötnek a felek üzletrész-adásvételi szerződést, jogviszonyukra pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

Tisztelt Konferencia szervezık, Tisztelt Olvasók!

Tisztelt Konferencia szervezık, Tisztelt Olvasók! Válaszok Szenthe István "Csacskaságok csöppnyi csokra a "Karsztfejlıdés IX." mezejérıl" c. poszteréhez, amelyet bemutatott a X. Karsztfejlıdés konferencián, 2007 március 24-én. Tisztelt Konferencia szervezık,

Részletesebben

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása PORSCHE HUNGARIA Kommunikációs Igazgatóság Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte GmbH & Co.

Részletesebben

J e g y zőkönyv KOL-7/2011. (KOL-8/2010-2014.)

J e g y zőkönyv KOL-7/2011. (KOL-8/2010-2014.) KOL-7/2011. (KOL-8/2010-2014.) J e g y zőkönyv Az Országgyűlés Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló

Részletesebben

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató mentorok számára az. Elektronikus írástechnika III. kurzus szakmai gyakorlatához

Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató mentorok számára az. Elektronikus írástechnika III. kurzus szakmai gyakorlatához B/V. Külsı szakmai gyakorlat kidolgozása (tananyagának, tematikáinak, módszertani útmutatóinak kidolgozása a mentorok számára) Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet: Módszertani útmutató mentorok számára az

Részletesebben

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása

2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása 2.) Napirend: A Szociális rendelet megalkotása Keller László el terjeszt ként tájékoztatja a Képvisel -testület tagjait, hogy a rendeletet második olvasatban tárgyalják, miután a bizottsági ülésekre kézhez

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök

Erkölcstan óraterv. Idő Az óra menete Nevelési-oktatási stratégia Megjegyzések. Módszerek Munkaformák Eszközök A pedagógusok neve: T. R., K. M., B. D., B. S. Tantárgy: Erkölcstan Osztály: 2.a A hely előkészítése, ahol a foglalkozást tervezik: csoportasztalok Erkölcstan óraterv Az óra témája: Reggel, este szabályok.

Részletesebben

Bősze Péter 1 HÍRADÁS

Bősze Péter 1 HÍRADÁS Bősze Péter 1 Megalakult az MTA Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottság Orvosi Nyelvi Munkabizottsága Az alakuló ülés: Magyar Tudományos Akadémia, 2014. június 25-én A BIZOTTSÁG MEGALAKULÁSA Tavaly

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

Mindent elemészt? Benedek Miklós. Dragomán György: Máglya. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2014

Mindent elemészt? Benedek Miklós. Dragomán György: Máglya. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2014 Benedek Miklós Mindent elemészt? Dragomán György: Máglya. Magvetõ Kiadó, Budapest, 2014 Dragomán Györgynek a 2005-ben megjelent A fehér király című nagy sikerű regénye után, amelyet számos nyelvre lefordítottak,

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

"Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal

Örömmel ugrok fejest a szakmába - Interjú Őze Áronnal "Örömmel ugrok fejest a szakmába" - Interjú Őze Áronnal 2014. október 29. szerda, 08:00 Az idei Vidor fesztiválon Őze Áron és Kedvek Richárd nyerte a legjobb főszereplő párosnak járó Pantalone-díjat az

Részletesebben

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között.

Tájékoztató. c. illetőleg a 06 1 501 9770 (központi) információs telefonvonalon hétköznap hétfőtől péntekig 8.00 16.00 óra között. Tájékoztató Köszönjük, hogy az Extra Garancia biztosítást választotta, üdvözöljük ügyfeleink között! Tudjuk, hogy a biztosítási szakszövegek nem tartoznak a könnyen értelmezhető kellemes olvasmányok közé,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei

A kiállítási biztosítás szerződési feltételei A kiállítási biztosítás szerződési feltételei 111/8/2002/B01 1/0 1/10 HE-13254/1 A jelen biztosítási szerződési feltételek azokat a rendelkezéseket tartalmazzák, amelyeket az Allianz Hungária Biztosító

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Mezőfi Zoltán alpolgármester és Dr. Szájbely

Részletesebben

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat

Csak erős idegzetűeknek! videóleirat Csak erős idegzetűeknek! videóleirat 2009. Piroska Gyula Tréning Kft. Minden jog fenntartva. Üdvözlöm Önt, kedves Cégvezető Barátom! Piroska Gyula vagyok,, hogy ne érezze magát egyedül a cégvezető. Nem

Részletesebben

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI

A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI FELSŐOKTATÁSI KUTATÓINTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Liskó Ilona A SZAKKÉPZŐ ISKOLÁK KOLLÉGIUMAI Secondary Student Hostels No. 257 RESEARCH PAPERS INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATIONAL RESEARCH Liskó Ilona A szakképző

Részletesebben

Az Alkotmány érintett paragrafusai a következők:

Az Alkotmány érintett paragrafusai a következők: Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága H-1015 Budapest, Donáti u. 35-45. Tárgy: Indítvány alkotmányellenesség megállapítására Tisztelt Alkotmánybíróság! Az alábbiakban indítványt terjesztek elő az Egészségügyről

Részletesebben

SAJTÓANYAG. A rendezvény keretében került sor a Legjobb Női Munkahely 2014 Díjak ünnepélyes átadására.

SAJTÓANYAG. A rendezvény keretében került sor a Legjobb Női Munkahely 2014 Díjak ünnepélyes átadására. SAJTÓANYAG NŐ, CSALÁD ÉS KARRIER II. Generációk közötti együttműködés nemzetközi konferencia a Personal Hungary 12. Emberierőforrás- menedzsment Szakkiállításon. A rendezvény keretében került sor a Legjobb

Részletesebben

3. Biztosítási tartam Határozatlan tartam, automatikus megújulással. 4. Kártérítési limit,- Ft / kár és,- Ft / év mindösszesen

3. Biztosítási tartam Határozatlan tartam, automatikus megújulással. 4. Kártérítési limit,- Ft / kár és,- Ft / év mindösszesen Szakmai Felelősségbiztosítás Ügyvédek részére Fontos információ! (A részletező a feltétellel együtt értelmezendő) A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAG AZON KÁROKKAL KAPCSOLATOS KÁRIGÉNYEKRE NYÚJT BIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

f e l l e b b e z é s t

f e l l e b b e z é s t Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség részére A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség címén Tárgy: Auchan bevásárlóközpont (Solymár) környezetvédelmi engedélye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra...

Tankönyv-választás. igazgató és tankönyvfelelős kérdőív. A válaszadás önkéntes! Ki válaszol a kérdőívre? 2000. 05... nap... óra... iskola sorszáma Ki válaszol a kérdőívre? 1 igazgató, aki nem tankönyvfelelős 2 igazgató, aki tankönyvfelelős is 3 tankönyvfelelős, aki pedagógus 4 tankönyvfelelős, aki nem pedagógus Tankönyv-választás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. augusztus 17-én reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Fogalomtár és Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) a Demokráciajátékhoz

Fogalomtár és Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) a Demokráciajátékhoz Fogalomtár és Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) a Demokráciajátékhoz Fogalomtár A törvényalkotás folyamata: az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök, a kormány, minden országgyűlési bizottság és bármely

Részletesebben