Összefoglalók 50 ELEKTROTECHNIKA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Összefoglalók 50 ELEKTROTECHNIKA"

Átírás

1 Összefoglalók Dr. Wolfgang Strassburg: Magyarország az úton vissza Európába A magyar gáz- és villamosenergia-ipar privatizációja sikeresen lezárult A magyar piacgazdasági átalakításra a magyar gáz- és villamosenergia- (rész-)privatizációja röviddel 1995 vége előtl sikeresen lezárult. A cikk fő részei a következők: Kiindulási helyzet - - Stabilizációs politika EU-támogatás Külföldi közvetlen beruházások RWR részvétele a magyar villamosenergia-ipar privatizációjában A magyar villamosenergia-ipar korszerűsítése. Dr. Kádár Péter, Dr. Mergl Attila, Vashegyi György. Hrivnyák Gvula. Orlay Imre: Rövidtávú on-line terhelésbecslés az ÉMASZ KDSZ-ben A terhelésbecslés a villamosenergia-rendszer irányításában megvalósítandó egyik alapvető funkció. Feladata, hogy lehetőleg nagy pontossággal meghatározza a várható terhelést az erőmüvek, ill. a hálózati üzemvitel felkészítése érdekében. Jeten Összefoglaló a rövidtávú terhelésbecslés funkció megvalósítását ismerteti, az on-line adatok bázisán, a wattos terhelési igényre vonatkozóan. Csóka Gábor, Dombi József. Fazekas Zoltán: A terhelésprognosztizáció megoldása a DÉMÁSZ Rt.-nél A TPKO program a Délmagyarországi Áramszolgáltató Részvénytársaság számára fejlesztett terhelés-előrebecslést és optimális szerződéses értékek meghatározását biztosító rendszer. Az áramszolgáltató vállalatok egyik problémája, hogy ;i villamosenergia-szállító felé eló're le kell szerződniük egy bizonyos energia és teljesítmény értékre akkor, amikor a tényleges villamosenergia-fogyasztást és annak időbeli lefutását csak becsülni lehet. A kifejleszteti program amely egy Microsoft Windows alkalmazása e nagyfokú bizonytalanság kezelésében nyújt jelentős segitséget. Lehetőséget nyújt a szakértői tudás programba vitelére és segítségével optimalizálhatok a szerződésben lekötni kívánt villamos teljesítményértékek. A rendszer hozzájárul az energiagazdálkodási feladatokat ellátó szakemberek munkájának pontosabbá, könnyebbé tételéhez. Dehreczeni Gábor, Böszörményi Béla: A Hősök terc díszvilágítása, 1966 Magyarország 1996-ban ünnepelte a honfoglalás évfordulója! amilleccntenáriuinot. Az ünnepségek egyik fénypontja a HŐsöktéri új díszvilágítás június 30-i ünnepélyes átadása volt. A téren áll a honfoglalás ezeréves évfordulója (1896) emlékére állított Milleniumi Emlékmű. A Milleniumi Emlékmű nemzeti jelkép, a magyar nép évezredes fennállását, nemzeti egységét jelképezi. A teret kétoldalt a Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok zárja. Az új díszvilágitásl a Millecentenáriumi évforduló tiszteletére az alapításának századik évfordulóját ünneplő GE Lighting TUNGSRAM Rt. ajándékozta a Budapest főváros lakosságainak és ezen keresztül a magyar nemzetnek, Elmer György: Egyfázisú, állandó mágneses forgórészű, segédfázis nélküli szinkronmotor vizsgálata számítógépes szimulációval Az állandómágnes anyagok árának csökkenésével az egyfázisú, állandó mágnes forgórészt szinkronmotorok alkalmazása egyre nagyobb teret nyer, hiszen a lehelő legegyszerűbb felépítésű, és mérettartományában igen jó hatásfokú gép. Előnyei mellett azonban számos kellemetlen tulajdonsággal is rendelkezik, például felfutásának függése számos tényezőtől, megjósolhatatlan forgásiránya, valamint forgásának erős (100 Hz-es) lengése, ami igen zajossá teszi a motort. Az alkalmazási körülmények között megbízhatóan működő motor méretezését ma számos, egymástól kismértékben eltérő gép elkészítése és kipróbálása kíséri az optimális kivitel megtalálása érdekében. Ezt az anyag-, munka- és költségigényes eljárást célszerű helyettesíteni számítógépes szimulációval. A cikk mosógépekben alkalmazott, konkrét gép szimulációjáról, valamint az eredmények kísérleti tapasztalatokkal történő összehasonlításáról számol be. Molnár Károly: Szinuszos áram felvételű akkumulátortöltő berendezések A váltakozó feszültségű hálózatról működő akkumulátortöltő berendezések nagy teljesít niénylényezőjű energia fel vét cl ének biztosítása a legfontosabb követelmények közé tartozik. A cikkben a szerző összefoglalja a teljesítménytényezővel kapcsolatos fogalmakat, a szabványok szerinti követelményeket, ill. ismerteti egy a feljesítményezőt növelő - kapcsolási elrendezés, valamim egy - - a PowerQuattro Kft. által megvalósított - - akkumulátortöltő berendezés elvi felépítését, ill. működéséi. 50 ELEKTROTECHNIKA

2 Villamos energia Magyarország az úton vissza Európába A magyar gáz- és villamosenergia-ipar privatizációja sikeresen lezárult Dr. Wolfgang Strassburg Múlt évben alkalmam nyílt ebben a folyóiratban a nemet villamosenergia-ipar időszerű kérdéséről tájékoztatást adni 11]. Most a magyar piacgazdasági átalakításról fejlem ki néhány gondolatomat. Az optimizmusom, amelyen az akkori kifejtésem alapult, ma jogosabbnak tűnik mint valaha, figyelembe véve. hogy a magyar gáz- és villamosencrgia- (rész-)privatizációja röviddel 1995 vége előtt sikeresen zárult le, a magyar nagyfeszültségű hálózatot már ezelőtt októberben párhuzamosan kapcsolták a nyugat-európai UCPTE kapcsolási rendszerrel. Az ilyen valós sikerek a magyarok érthető vágyát, a lehető legkorábban az Európai Unió tagjává válást, egyre valószínűbbé teszi. Kiindulási helyzet A magyarok békés úton nemcsak szabadságot és demokráciát, hanem a Közép-Európában betöltött történelmi-kulturális szerepüket is visszanyerték. Azóta az Európába való visszatérés, és ez mindenekelőtt az Európai Unió-tagság, a magyar politikai törekvésekben állandóvá vált április l-jén kérvényezte meg Magyarország felvételét az EU-ba. Ezt megelőzendő, az 1993 júniusában Koppenhágában ülésező Európa Tanács a közép- és kelet-európai reformországok számára alapvetően kilátásba helyezte az EU-tagságot. Egy politikai és gazdasági kritériumokai tartalmazó jegyzék készült, amelynek segítségével mérhető a reformországok integrációs képessége. A belépés elengedhetetlen feltételeihez tartozik az acquis communautaire", vagyis az Európai Szerződések tartalmának és céljainak korlátlan elfogadása, a gazdasági versenyképesség javítására tett lépések, valamint a demokratikus alap- és szabadságjogok garantálása, a nemzeti kisebbségek jogait is belecrlvc. Kétségtelenül ide tartozik egy olyan fellétel is, amelyre maguknak a reformországoknak nincs hcf'olyásuk. Az EU sikeres szervezeti reformjáról van szó, amely után megkezdődhetnének Magyarországnak az EU-ba lörlénő belépéséről szóló szerződési tárgyalások. Úgy tűnik, hogy a frankfurti újságírónak, Georg Paul Heftynek igaza van becslésével: Magyarország, ha Isten és a politikusok is úgy akarják, az Európai Unió tagjává válik. Ez minőségileg valami teljesen újat jelent: a magyarok történelmük során először kapcsolódnak egy olyan szerződés szerinti sorsközösségbe, amely nemcsak közvetlen nyugati szomszédaikkal a németekkel, hanem a franciákkal, az angolokkal, a belgákkal, az olaszokkal és a spanyolokkal is összeköti őket egy vágy, amely víziónak is merész volt, most megvalósul [2]. Dr. Wolfgang Stnissburg, az RWE Energie AG. Essen igazgatója, valamint a külföldi és politikai elemzés központjának vezetője Szakmai lektor Dr. Tena,tyán$zky Tibor Gazdasági, jogi és adminisztratív szempontból is sok erőfeszítésre van még szükség ahhoz, hogy Magyarország egy egyesüli Európához ne csak hozzátartozzon, de egy kiélezett versenyben jó megállja a helyét. Magyarország jövőbeni tagsága az Európai Unióban bizonyára nagy jelentőségű a magyar gazdaság energiagazdaság számára. Az ilyen kulcsfontosságú iparba történő beruházások a dolog természeténél fogva nagy horderejűek és hosszú lávra szólnak. 1. Stabilizációs politika A következetes piacgazdasági irányvonal, valamint a politikai reformtörekvések megtartása és folytatása esetén abból indulunk ki, hogy Magyarország az elsők között lesz a közép- és kelet-európai országok közül, amelynek sikerülhet az Európai Unióba bekerülni. Ezt a becslést világos ismérvek támasztják alá. Az állami kiadások leszorítása a legnagyobb prioritású, mint ahogy ezt az 1995 márciusában végrehajtott stabilizációs politika bizonyítja tól lassan növekvő gazdasági fellendülés várható ben a bruttó hazai termék (GDP) kereken 55%-áí adta a privát gazdaság. Az infláció mértéke 1997-ben 20% alá kell, hogy visszaszoruljon. A magyar forint korlátlanul konvertibilis. Néhány még fennálló, a tőkemozgásra vonatkozó korlátozás ellenére a belföldi vállalati nyereség korlátlanul és adózásmentesen hazautalható. Elsődlegesen megoldandó problémái jelent Magyarország még mindig nagy külföldi adóssága, amely 1995 vegén kereken 32 milliárd dollár volt. A mull év őszén elfogadott három éves, a beruházásokat ösztönző és a további privatizációi szolgáló programban egyértelműen kinyilvánította a kormány, hogy a gazdaságpolitika szigorú piacgazdasági útját folytatja, és törekszik a külföldi adósság csökkentésére. Ilyen feltételek mellett várható a magyar gazdaság növekedése az elkövetkezendő években. Nem hagyható azonban figyelmen kívül, hogy Magyarország beilleszkedési folyamata részben hatalmas szociális problémákat okoz. A magyar munkavállalók reáljövedelme 1995-ben 10%-ot csökkent, és számos társadalombiztosítási juttatás is eltűnt. 2. EU-támogatás Az EU támogatja a közép- és kelet-európai reformfolyamatot, és már tíz országgal kötött társulási megállapodást. Ezek a kereskedelmi korlátozások aszimmetrikus, fokozatos leépítésével számolnak a közép- és kelet-európai országok javára. Egy ennek megfelelő megállapodás már február 2. óla életben van. Időközben az EU-országok piacaira a magyar exportnak kereken 52%-a jut. Ez a EU-exportrészesedés a magyar bruttó évfolyam 2. szám 51

3 Villamos energia hazai termék 14%-ának felel meg. A mezőny messze legfontosabb kereskedelmi partnerc Németország, az exportrészesedés kereken 28%, az importrészesedés pedig kereken 23%. Ezek a számok a német-magyar szoros gazdasági együttműködést támasztják alá. A kereskedelmi korlátozások, ül. a fokozódó integráció által nyújtott támogatás az olyan országokban mint Magyarország, frissen visszaszerzett szuverenitásával többnek hat, mint egy egyszerű támogatás. Hangsúlyozottan szeretném kiemelni a szövetségi kormány és néhány német szövetségi tartomány 1995 őszén nyújtott milliárdos nagyságú hitelét, amelyet magyar részről a reformfolyamatok támogatásaként, valamint német részről a rendkívüli szolgálatok elismeréseként kaptak meg és fogadtak el a magyarok. 3. Külföldi közvetlen beruházások A külföldi tőke rendelkezésre bocsátása nemcsak a magyar reformfolyamat folytatása szempontjából döntő fontosságú. A hatalmas pénz- és beruházási eszközöket, amelyek a gazdasági rendszer lehetőleg gyors és sikeres átalakításához szükségesek, a reformországok aligha tudják saját erőből előteremteni. Hogy egyáltalán, és milyen mértékben sikerül a külföldi tőke mobilizálása, elsősorban természetesen a politikai és gazdasági keretfeltételektől, különösképp az elért piacgazdasági átszervezéstől függ. A következetes reform- és stabilitási politika ezért alapfeltétel. Az 1990-es. magyarországi nagy mértékű közvetlen külföldi beruházások a magyar gazdasági politikába veteti bi/almat tükrözik. Az 1990 és 1994 között a visegrádi országokra jutó kereken 11,6 milliárd dollárnyi külföldi közvetlen beruházásból Magyarországra 57%, azaz 6,6 milliárd jutott. Németország a külkereskedelemben is a legnagyobb külföldi partner a beruházásokat tekintve. 4. RWE részvétele a magyar villamosenergia-ipar privatizációjában A privatizáció lényegében két célt szolgál: egyrészről a privatizációból származó bevételeket a nagymértékű állami adósság lörleszlésére fordítják, és így pozitív makrogazdasági hatást kívánnak elérni; másrészről pedig az a cél, hogy az energiagazdaság szanálásához és modernizálásához szükséges magántőkét és know-how-t az országba juttassák. Az eladásból származó árbevételek nagyobbak voltak, mint azt a magyar állam várta volna. A tenderfeltételek segítségével olyan beruházókat sikerüli kiválasztani, akik a magyar energiaszolgáltatói vállalatok jövőbeli korszerűsítéséhez garanciául szolgálnak. Ajövő sikere természetesen attól függ, hogy a magyar állam kitart-e jogi ígéretei mellett, amelyek a tenderek keretein belül adottak voltak. Az RWE Energie AG (RWE Energie), Essen és az Energie- Versorgung Schwaben AG (Sváb Villamosművek Rt.), Stuttgart közösen részt vett a magyar helyi áramszolgáltatók és erőművek privatizációjában [2], A konzorcium az RWE Energie AG hangsúlyozott vezetésével (70%) két szakaszban szerzett, ill. szerez meg többségi részesedési a Budapesti Elektromos Műveknél (ELMŰ), az Észak-magyarországi Áramszolgáltatónál (ÉMÁSZ) és a MÁTRA Erőmű Rt.-nél. Az RWE Energie és az EVS konzoreiuma első lépésben az ELMŰ részesedések 46,15%-áí, az ÉMÁSZ részesedések 48,8%-át, valamint a MÁTRA részesedések 38,08%-át vette át végéig minden esetre fennáll a további részesedésekre vonatkozó elővételi jog, összesen a részvények 50%-ára + 1 szavazati jogra. A Budapesti Elektromos Művek Rt. a magyar áramszolgáltató vállalatok közül a 6 legnagyobb piacú vállalathoz tartozik. A vállalat knr-cn kereken 1,3 millió ügyfelet lát el Budapest területén, továbbá 9 városban és 119 községben Budapest környékén ben az összértékesítés 7,8 GWh volt ben a forgalom 408,6 millió DM, amelyet 4265 munkatárssal teljesítettek. A saját tőke 638,7 millió DM, a lartozás 114,0 millió DM volt. Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt km -es területeken kb ügyfelel lát el 34 városban és 609 községben. Az összértékesítés 1994-ben 4.7 GWh volt ben 2930 munkatárssal 208,3 millió DM volt a forgalomból származó árbevétel. A tőkét 302,3 millió DM saját és 32,4 millió idegen tőke lelte ki. A MÁTRA Rl. erőműtársaság Visontán van 800 MW felszerelt kapacitással, és két külszíni műveléssel Visontán és Bükkábrányban en 4739 munkavállalót foglalkoztatott acég. AMálraErőmű azegycllcn lignitet tüzelő erőmű Magyarországon és 1994 között az átlagos kihasználtság 80%-os volt. A vállalati részesedések megszerzése az új cró'mű-kapacilások 2000 után esedékes építési jogával van összekötve. A magyar villamosenergia-gazdaságban meghirdetett tendereknek az összes versenyző közül legjobban az RWE Energie és az EVS konzorciuma felelt meg. így az a helyi áramszolgáltató vállalatok 40%-ához fér hozzá. Két helyi áramszolgáltató vállalatban is részesedik, valamint egy erőműben, amelyek Észak-Magyarországon találhatók, így a jövó'bcn ki lehet használni a közvetlen együttműködés nyújtotta lehetőségeket. Az ebben a térségben található barnaszenet hazai energiahordozóként a jövőben is használni lehet, ez egyben nagy szociálpolitikai jelentőségű. Az RWE Energie számára eddig ez a legnagyobb külföldi részvétel. Ez csak hangsúlyozza azt a jelentőséget, amelyet az RWE Energie Közép- és Kelet-Európának tulajdonít. A Magyarországon elért eredményeket az energiafogyasztók, a részesedő vállalatok és dolgozóik, valamint az egész magyar nemzetgazdaság érdekében sikerre kell vinni. Minden versenyképes nemzetgazdaság alapja egy biztos, méltányos árú energiaszolgáltatás, amelyre az európai integrációs folyamathoz van szükség. Az újonnan meghirdetendő, az MVM Rt. részesedésérc vonatkozó tender sok potenciális beruházó érdeklődését kelti majd fel így az RWE Energie-ét is. Ki kell várni, hogy a Paksi Atomerőművel való szoros Összetartás megmarad-e, és hogy az MVM Rt. a jövőben tiszta hálózati társaságként vagy poolkéní (single buycrként: egyetlen vevőként) lép fel, esetlegesen fennmaradó termelési kapacitásával. 5. A magyar villamosenergia-ipar korszerűsítése A többségi tulajdonba került és kerülő érdekeltségi vállalatoknál megszerzett befolyás a külföldi beruházóknak nemcsak nagy esélyt jelent, de rájuk nagy felelősséget is ró. Az RWE Energie már hosszú évek óta együttműködik az ELMÚ-vel és az ÉMÁSZ-szal, s ez megkönnyíti a közös munka kezdetét. A jelenleg is fennálló kihívásokat azonban amelyeket közösen kell leküzdeni nem szabad lebecsülni. A magyar villamoscnergia-gazdaság (rész-)privalizációjával az addifí fennálló vertikális szerkezet horizontális szerkezetté 52 ELEKTROTECHNIKA

4 Villamos energia alakult át. Míg korábban az MVM Rt. a termeléssel és a szállítással foglalkozott, valamim a villamos energia elosztását társasági jogilag és gyakorlatilag befolyásolta, mosl már az MVM Rt. és a helyi áramszolgáltalók, valamint az MVM Rl.-lŐI részben értékesített erőművek egy igazi vásárló-eladó helyzetbe kerüllek. A jövőben egyre fontosabbá válik az, hogy a villamosenergia-ipar mindhárom szintjén azaz a termelés, a s/állítás és az elosztás egy fair, és a piaci helyzetnek megfelelő értékképzés jöhet, ill. jön-e létre. Végül pedig az Energiahivatal állal elismert, az árképzésre vonatkozó kritériumoknak kell eleget tenni. A jövőre nézve piacgazdasági szempontból ki van zárva, hogy a helyi ellátó az energiát az MVM Ri.-lől drágábban veszi meg, mint azt részben közbenső finanszírozással a fogyasztóknak eladja. Ez a különös helyzet részben azzal magyarázható, hogy az MVM Rt. az energiafogyasztás naponla történő fizetéséhez ragaszkodik, míg a helyi áramszolgáltatók a fogyasztóknak a számlát a fogyasztást követően legkorábban 40. napon tudják kiszámlázni. Az ezzel kapcsolatos finanszírozási költségek a helyi áramszolgáltatóknak hatalmas összegeket jelentenek. Emellett ki kell használni a megtakarítási lehetőségekéi. Felelőtlen lenne, és egyben a helytelen út. az ilyen tisztázó megbeszélések nélkül a magyar fogyasztókkal egyszerűen kifizettetni a "számlál,,. Éppen az energiafogyasztókkal szemben kell egy korszerű marketingkoncepciót alkalmazni, amely korábban az állami vállalatokkal szemben tanúsított elhárító magatartásából kimozdítja. A fizetési morál javulása leginkább ezáltal várható. Reményt keltőek ebben az értelemben azok a pozitív elvárások is. amelyekel az áramszolgáltatás vállalatainak munkatársai fűznek a privatizációhoz. A magyar energiafogyasztók, az áramszolgáltatásban dolgozó munkatársak, de állami intézmények is nagy figyelemmel kísérik a megkezdett privatizáció további fejlődését Magyarországon. Az RWB Energie és az EVS által az új szövetségi tartományokban szerzett tapasztalatok összegyűjtése nagyon hasznos lehet, amennyire azok átüllelhetők. A szükséges beleélés mellett a jövő sikere attól függ. hogy a szanálás és korszerűsítés nem könnyű problémáit sikerül-e fair módon, közösen legyőzni. A magyar vállalatokat a jövőben is elsősorban Magyarországról fogják irányítani. A jól képzeli helyi munkatársak és a különleges motiváció nagy'segítséget nyújt, ezt továbbképzéssel kell kiegészíteni. A versenyképes szerkezetek kialakítása a munkahelyek hosszú távú biztosítása érdekében a legmagasabb prioritást élvezi. Aszociális összcférhetőség parancsolja az elkerülhetetlen hozzáigazításokat és változtatásokat. Az RWE Energie és az EVS már évtizedek óta együttműködik ezen a területen, és így széles körű tapasztalatokkal rendelkezik, amelyet know-how formájában visz be az együttműködésbe Kitekintés A megbízható és kiszámítható keretfeltételek felkeltették a külföldi beruházók érdeklődését Magyarországon, hogy tőkével és know-how-val beszálljanak az ország áramszolgáltatásába, és szanálásában, valamint korszerűsítésben közreműködjenek. Nem marad más, minthogy azt reméljük és kívánjuk, hogy egy ilyen kulcsfontosságú iparban ez a nagy részvétel toló- és húzóerőt fejtsen ki az egész magyar nemzetgazdaságra, és így meggyorsítsa Magyarország belépését az EU-ba. A privatizáció Magyarországon választott formája bizonyára elősegíti a többi közép- és kelet-európai ország még meg nem tett lépését. Irodalom [1] Dr. Woffgang Strassburg: A német villamosenergia-ipar válaszai az időszerű kihívásokra Elektrotechnika (89) 8. sz. 2] G. P. Hef'ty: Magyarország szerepe tegnap, ma és holnap az R. Olt (.g.): Der Riese erwacht. Ostcuropa nach 1989 c. könyvben; 1995, 82. old. Megalakult a Magyar Energia Hivatal helyi szervezete november 6-án 21 iovel megalakult a Magyar Energia Hivatal keretein belül működő. Magyar Elektrotechnikai Egyesüld Energia Hivatal Helyi Csoport elnevezésű helyi szervezet. Az új helyi szervezel a Hivatalban dolgozó egyesületi tagokból, továbbá olyan külső munkatársakból, akik az újszerű feladatok révén kerüllek kapcsolatba a Hivatallal, végül az év végén megszűnt Állami Energiafelügyelet helyi szervezetének a témák iránt továbbra is érdeklődő, aktív és nyugdíjas tagjaiból alakult meg. A Hivatal helyi szervezetének célkitűzései az alakuló ülésen elhangzott javaslatok alapján a következőkben foglalhatók össze: A Magyar Energia Hivalal tevékenységének támogatása és szakmai népszerűsítése; a/ elektrotechnika gyakorlata és fejlesztése általában és különös tekintettel a hazai viszonyokra; az energetika tudományával és gyakorlatával foglalkozók közötti kapcsolatok építése; a szakmai kultúra terjesztése, a hagyományok ápolása; az oktatási, tanácsadási, képviseleti, szakértői és véleményezési tevékenység és ennek fejlesztése az, átalakuló gazdasági viszonyok között. Az új szervezet tevékenységét minden szakmai érdeklődő számára nyitottan, egyrészt a Hivatal saját munkaprogramja. másrészt a MEE-en belüli más társosztályokkal (Villamosenergia Szakosztály, Világítástechnikai Társaság stb.), valamint a villamosenergia-ipar egyéb területein tevékenykedő természettudományi egyesületekkel (ETE) együttműködve szándékozik végezni A helyi szervezete elnöke: Horváth J. Ferenc, titkára: Szabó Lás-Jó Zsolt. Megalakult MEE-EN ERGO VILL szervezet Az ENERGOVILL-CSOPORT-nál megalakult az Elektrotechnikai Egyesület üzemi szervezete. A 21 tagból álló szervezet november 27-én tartotta alakuló közgyűlését, ahol megválasztották 3 íos vezetőségüket. Elnök: Barabás Imre, küldött: inolai István, titkár: Csaplár Gyula. Az 1988-ban 15 fővel alakult cég mára már több, mint 100 főt foglalkoztató, csaknem 1 milliárd forint forgalmat lebonyolító vállalatcsoporttá nőtte ki magát, amelynek 3 részvénytársaság és 2 kft. a tagja. Fő tevékenységei körük: villamos fővállalkozás, kábeles szabadvezeték hálózatok szerelése, távközlési hálózatok létesítése, installációs és technológiai villanyszerelés, közvilágítás létesítése és korszerűsítése, transzformátorállomások létesítése, energiatakarékos projektek szervezése és kivitelezés, villamos szakági tervezés, elosztóberendezések gyártása. A szervezet szeretne a gyártók és felhasználók közötti kapcsolatokat ápolni, megnövelni az információáramlást, hogy a legújabb hazai és nemzetközi eredményeket, technológiákat minél előbb a gyakorlatban alkalmazni és használni lehessen. Ennek érdekében szeretnék képviseltetni magukat az Egyesület szakosztályaiban és munkabizottságaiban, munkájukkal, lelkesedésükkel és szakértelmükkel támogatva azokat évfolyam 2. szám 53

5 ABB a világ egyik legnagyobb fogyasztásmérő gyártója Az Asea Brown Boveri Inc. a közelmúltbun megvásárolta a nagy múltra tekintő GEC Metering Nagy-Britannia legnagyobb háztartási és ipari fogyasztásmérő gyárát. Ezzel az ABB erősíteni kívánja jelenlétét a mérőórák piacán, és így a világ első három legjelentősebb villamos fogyasztásmérő gyártók egyikének nevezheti magát. Az új ABB cég az ABB Metering Systems Ltd. nevet kapta, Birmingham-tői északra, Stone városában 700 alkalmazottatfog lalkoztat. IEC Alpha AEM 500 elektronikus fogyasztásmérő Az ABB megvásárolta az amerikai Westinghouse fogyasztásmérő részlegét. Az a tudás és sok éves tapasztalat, amivel ez a cég rendelkezett, párosulva az ABB értékeivel egy most már bizonyítottan karriersorozat elindítója volt. Amerikában az ABB robbanászszerű sikert aratott az elmúlt évek folyamán az elektronikus elven működő Alpha fogyasztásmérő családjával. Ezt a sikert elsősorban az alkalmazott új mérési elvnek és az ebből eredő, felhasználónál jelentkező gazdasági előnyeinek köszönheti. Az ANSI szabványokra épülő amerikai piac meghódítása után Ázsia és Európa került előtérbe, ahol az IEC és a DIN szabványok szerint átépített fogyasztásmérő kezd elterjedni. így az Egyesült Államok, Kanada, Brazília és Argentína után Ausztrália, India, Oroszország, Románia, Svédország és Németország is gyárt Alpha fogyasztásmérőt. Hogy ebből a sorból Magyarország se maradjon ki, 1997 során az ABB Energir révén hazánk is részt vesz ezen készülékek gyártásában, maximálisan kiszolgálva az itt felmerülő igényeket. Egy- vagy kéttarifás, elektromechanikus, egyfázisú fogyasztásmérő Egy- vagy kéttarifás, elektronikus háromfázisú fogyasztásmérő A világszerte ismert General Electric Company GEC Metering cége megvásárlásával az ABB kiszélesítette a mérőkínálatát és így nem csak új fogyasztásmérő típusokat, hanem mérési rendszereket is ajánlhat az érdeklődők számára. Az egy- és kéttarifális bontásban is használható egy- és háromfázisú elektromechanikus mérők mellett egy- és kéttarifás elektronikus mérők, előrefizetó's mérők, valamint adatgyűjtő rendszerek és adatfeldolgozó szoftverek színesítik a termékpalettát. Ezzel a beruházással ABB jobban kiteraz jesztheti mérőeladását az IEC szabványokhoz igazodó országokban is. (X) Eíőrefizetős Smart Cacd" fogyasztásmérő Kérdéseikre válaszol: Bujdosó János okl. vili. mérnök 54 ELEKTROTECHNIKA

6 Villamos energia Rövidtávú on-line terhelésbecslés az ÉMÁSZ KDSZ-ben Dr. Kádár Péter, Dr. Mergl K. Attila, Vashegyi György, Hrivnyák Gyula, Orlay Imre 1. A terhelésbecslési feladat A terhelésbecslés a villamosenergia-rendszer irányításában megvalósítandó egyik alapvető funkció. Feladata, hogy lehetőleg nagy pontossággal meghatározza a várható terhelést az erőművek, ill. a hálózati üzemvitel felkészítése érdekében. Jelen összefoglaló a rövidtávú terhelésbecslés funkció megvalósítását ismerteti, az on-line adatok bázisán, a wattos terhelési igényre vonatkozóan. A rövidtávú terhelésbecslés (néhány órára előre) az on-line EMS (Energy Management System) része, míg a középtávú becslést (néhány hét távlatában) az üzemelőkészítésre, a hosszútávú becslést (néhány év távlatában) a hálózat tervezéséhez használják. A rövidtávú becslés eredményeit közvetlenül fel lehet használni a DSM-bcn (Dcmand Side Management pl. HFKV rendszer), az esetleges túlterhelés-előrejelzésben, lovábbá az áramszolgáltatók közt kialakulófélben levő energiabörzén is. 2. Terhelések az ÉMÁSZ hálózaton Az ÉMÁSZ Rt. a mintegy 800 MW átlagterhelés mellett 700 MW HFKV-be bevont, beépített fogyasztói kapacitással rendelkezik. A klasszikus kctpúpú" napi terhelési görbe köszönhelőcn a HFKV-nek ma már igen lapos, a spontán Icrhelcsigcnytől messze áll [Simon, 1994, Etech". Az la ábrán egy hétnek a napi terhelési görbéit, rajzoltuk egymásra. Jól látható, hogy a görbék nemcsak abszolút értékben, hanem (rendben is különbözőek. 3. A pillanatnyi terhelést befolyásoló tényezőik A következőkben néhány, a terhelés nagyságát, jellegét befolyásoló szempontot említünk mcy; A hangfrekvenciás körvezérlés hatása (HFKV) A HFKV vezérlés és annak hatása között nem tisztázható analitikus összefüggés, csak közelítő modellezése lehetséges. Ezért a HFKV terhelcsrészt nem választottuk külön, azt spontán kapcsolódó terhelésnek számítjuk. Ez a megoldás állandó kapcsolási menetrendet feltételezve megfelelő, amely az időjárási viszonyokat is jól figyelembe veszi, inig menetrendváltozás esetén átmenetileg a becslési hiba növekedését okozza A terhelésbecslés regionális felbontása A becslést szélsőséges esetben egyes fogyasztókra is el lehet készíteni, míg más esetben az egész országra kiterjedően is. Az Dr. Kádár Péter, Dr. Mergl K. Attila DYNAdata Kft.; Vashegyi György KFKI MSZKI; Hrivnyák Gyula, Orlay Imre ÉMÁSZ Rt., a MEE tagjai Szakmai lektor: Varga László aktuális becslés kiterjesztését annak felhasználása, ill. annak várhaló okozata határozza meg (pl. valamely vezeték túlterhelődése várható). Ennek megfelelően a becslés finomságának, felbontásának a felhasználáshoz kell igazodnia, ami az ÉMÁSZ területen általában nagyobb, mint egy alállomás, de nem biztos, hogy a teljes ÉMÁSZ ellátási területét magában foglalja. Az egyik legjelentősebb, állandó regionális különbséget okozó tényező az időjárás, a hőmérséklet-különbség. Ennek megfelelően célszerűnek látszik a TB-l úgy kialakítani, hogy lehetőség legyen az ÉMÁSZ részhálózatainak (régióinak) külön becslésére. Ennek tényleges kipróbálására a jövőben kerül sor Fogyasztási típusok Bár a terheléseket együttcsen becsüljük, mégis tisztában kell lennünk azokkal a terheléstípusokkal, amelyek az eredő terhelést alkotják. A következő csoportosítás nem általános érvényű, de az ÉMÁSZ esetében jól használható. Egyedi ipari nagyfogyasztók. Erre a csoportra jellemző, hogy a fogyasztásuk viszonylag állandó, de lökésszerűen, és előre nehezen tervezhetően a fogyasztás több százalékos változását is okozhatják (pl. hengerműsor indítása). A fogyasztást jelentősen befolyásolhatják iparpolitikai döntések, sztrájkok. Műszakváltásos fogyasztók. Ez a nagy ipari fogyasztás, ami a teljes fogyasztás több tíz százalékát teszi ki, alapvetően jól tervezhető. Jellemző rá a napi egy, esetleg több műszak, ill. az, hogy relatíve kis teljesítmények közel együttes bekapcsolása okozza a teljesítményigény-növekedést (pl. bányaüzem-felvonók). A fogyasztást jelentősen befolyásolhatják iparpolitikai döntések, sztrájkok. Kommunális (lakossági) fogyasztók. A fogyasztás jelentős részét kitevő, hosszú távon egyenletesen növekvő része a lakossági fogyasztás. Erre jellemző a reggeli kis felfutás, ill. az esti csúcsigény. A fogyasztást jelentősen az időjárási körülmények befolyásolhatják. Közüzemi fogy asztok. Ebbe a csoportba tartoznak alapvetően a közintézmények, hivatalok egy műszakkal. A fogyasztás viszonylag független a napi politikától, jelentősen függhet viszont az időjárástól. E csoportok mindegyike tartalmazhat a HFKV hatáskörébe vont hőfejlesztő fogyasztókat is, amelyek a csoportok spontán menetrendjét nemigen befolyásolják. 4. A terhelésbecslésre alkalmazott módszerek A következőkben néhány, általunk fontosabbnak tekintett módszert emelünk ki a kutatók állal publikált szinte megszámlálhatatlan megoldásból. A részletesebben bemutatásra kerülő statisztikai idősor-analízisen, a regresszión és a neurális hálózatokon kívül itt csak megemlítjük a zajos jelek évfolyam 2. szám 55

2015/1-2 www.mee.hu. JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908. Napelemes rendszerek

2015/1-2 www.mee.hu. JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908. Napelemes rendszerek A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 JOUrNAL OF THE HUNGARIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION FOUNDed: 1908 Napelemes rendszerek HYPE jelentés Megújuló energiatermelés fejlődési

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLVIII. ÉVFOLYAM 2011. 1. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI ÚJ, HATÉKONY KERESKEDÉSI ESZKÖZ, A CTF HUPX: A MAGYAR ÁRAMTÔZSDE A PAKSI ATOMERÔMÛ BÔVÍTÉSE ÚJ BLOKKOKKAL AKKREDITÁCIÓ A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás XLVII. ÉVFOLYAM 2010. 1 2. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Felelôs

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN

VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT VÁLLALKOZÁSI KOMPETENCIÁK FELMÉRÉSE AZ ÓBUDAI EGYETEM ALBA REGIA EGYETEMI KÖZPONT VÉGZETT HALLGATÓINAK KÖRÉBEN Szerzők: Nagy Richárd

Részletesebben

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között

Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között 70 GÁSPÁR BENCÉNÉ DR. VÉR KATALIN ZÁVECZ ÁGNES Villamosenergia-árak a liberalizált rendszer keretei között A végfogyasztói villamosenergia-árak folyamatosan az érdeklődés középpontjában állnak. Vizsgálatukat

Részletesebben

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai

1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Dr. Fekete István: Kockázat kontrolling 1. A bizonytalanság és a kockázat, kockázatmenedzsment fogalma, a kockázat típusai Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok jelenléte

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Külkereskedelmi Főiskolai kar Gazdaságdiplomácia és Nemzetközi menedzsment szak Levelező tagozat EU-kapcsolatok szakirány SZELLEMI TŐKE MAGYARORSZÁGON AZ EURÓPAI UNIÓ KÜSZÖBÉN

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

gáz.áram Tudatos segítség a legrászorultabbaknak Az E.ON energiamagazin 2010. nyár www.eon.hu írásunk a 4. oldaltól

gáz.áram Tudatos segítség a legrászorultabbaknak Az E.ON energiamagazin 2010. nyár www.eon.hu írásunk a 4. oldaltól 2010. nyár gáz.áram Az E.ON energiamagazin www.eon.hu Jelentős E.ON áramárcsökkentés júliustól Tudatos segítség a legrászorultabbaknak írásunk a 4. oldaltól Sikeres volt az energiahatékonysági iskolafelújítás

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI II. SZÁM MEGÚJULUNK ÉS FEJLESZTÜNK CIVIL HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA

A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI II. SZÁM MEGÚJULUNK ÉS FEJLESZTÜNK CIVIL HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA A KÁRPÁT-MEDENCE CIVIL TÁRSADALMÁNAK TUDOMÁNYOS ÉS ISMERETTERJESZTŐ KÖZLEMÉNYEI II. SZÁM MEGÚJULUNK ÉS FEJLESZTÜNK CIVIL HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSA 1 A Kárpátikum Közhasznú Alapítvány tartós közérdekű céljai:

Részletesebben

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez

EQUAL NŐ az ESÉLY projekt. SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt. Oktatási segédlet. A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez p EQUAL NŐ az ESÉLY projekt SIKERES NŐK SIKERES VÁLLALKOZÁSOK alprojekt Oktatási segédlet A vállalkozói alapismeretek speciális képzéshez A tananyagot a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából

Részletesebben

A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése

A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése Dr. Nagy Imre Zoltán A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése A sikeres vállalkozás pénzgazdálkodása és pénzügyi tervezése Dr. Nagy Imre Zoltán Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági

Részletesebben

World Energy Council Hungarian Member Committee Hungarian Young Professionals in Energy. HYPE jelentés 2013 Megújuló / Energia / Tervezés / Politika

World Energy Council Hungarian Member Committee Hungarian Young Professionals in Energy. HYPE jelentés 2013 Megújuló / Energia / Tervezés / Politika World Energy Council Hungarian Member Committee Hungarian Young Professionals in Energy Almási László okleveles energetikai mérnök Bonda Balázs okleveles közgazdász Gerse Pál okleveles energetikai mérnök

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009

SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009 SZAKDOLGOZAT OSZVALD KÁROLY 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐSIKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAKIRÁNY LEHETŐSÉGEK ÉS IGÉNYEK A TANÁCSADÁS

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Stabil növekedés kezdõdhet. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Stabil növekedés kezdõdhet Galler Károly, a KEMGYE új elnöke Komárom-Esztergom megye üzleti kilátásairól (11 12. oldal) Kötelezõ

Részletesebben

Magyar. Merre forog az idő kereke? Itt a hitel! Hol a hitel? Nyelvi háború a szabadalmak körül. Nem fontos a munka, ha fúj a szél

Magyar. Merre forog az idő kereke? Itt a hitel! Hol a hitel? Nyelvi háború a szabadalmak körül. Nem fontos a munka, ha fúj a szél Magyar GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Merre forog az idő kereke? A tartalomból... Itt a hitel! Hol a hitel? 8 9. oldal Nem fontos a munka, ha fúj a szél 14. oldal Nyelvi

Részletesebben

Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában

Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet, Pénzügyi és Számviteli Intézet Projektfinanszírozás a Magyar Távirati Iroda gyakorlatában Belső konzulens

Részletesebben

Sikeres új esztendôt kívánunk!

Sikeres új esztendôt kívánunk! A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja Alapítva: 1908 OVIT_HIRDETES_Elektrotechnika_A4:Layout 1 12/16/09 11:06 AM Page 1 Sikeres új esztendôt kívánunk! A szélenergia-termelés támogatása Csúcson

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

BEVEZETÉS. Pályázatom célja

BEVEZETÉS. Pályázatom célja 1 BEVEZETÉS Pályázatom célja Pályázatom témája a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az üzleti terv készítése kiscsoportos szakmai munka végzésével, irányítással, majd írásos

Részletesebben

DIPLOMADOLGOZAT VERNYIK MÓNIKA 2010

DIPLOMADOLGOZAT VERNYIK MÓNIKA 2010 DIPLOMADOLGOZAT VERNYIK MÓNIKA 2010 Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK STRATÉGIAI TERVEZÉSE HASONLÓSÁGELEMZÉSSEL

Részletesebben

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29.

A beszállítói programoktól a Klaszter-támogatásig 1. 2006. szeptember 29. 1 MUNKAFÜZET 18. A BESZÁLLÍTÓI PROGRAMOKTÓL A KLASZTER-TÁMOGATÁSIG NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, HAZAI LEHETŐSÉGEK Sass Magdolna (MTA KTI) Czakó Veronika (ICEG EC)- -Oszlay András (ICEG EC) Szanyi Miklós (MTA

Részletesebben

Technológiai fejlesztés Csak komplexen

Technológiai fejlesztés Csak komplexen A magyar elektrotechnikai egyesület hivatalos lapja AlApítvA: 1908 Technológiai fejlesztés Csak komplexen Kézben tartjuk az energiát GA Magyarország Kft. Telefon: +36 23 501 100 www.ga.hu MEBIR 28001 KÖF

Részletesebben

Harmincöt év után avathatott vízerőművet Szabó Imre miniszter avató beszéde. Az energiatudatos társadalomért. Lapunk tartalmából

Harmincöt év után avathatott vízerőművet Szabó Imre miniszter avató beszéde. Az energiatudatos társadalomért. Lapunk tartalmából XIV/2 2009. őszi-téli szám Célunk: gazdasági, társadalmi és környezeti harmónia Harmincöt év után avathatott vízerőművet Szabó Imre miniszter avató beszéde Kenyeri, 2009. augusztus 27. Tisztelt Polgármester

Részletesebben

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya -

A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN. - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - ZÁRÓTANULMÁNYOK GELEI ANDREA A LOGISZTIKAI MENEDZSMENT SZEREPE A VÁLLALATI VERSENYKÉPESSÉG BIZTOSÍTÁSÁBAN - A logisztika alprojekt zárótanulmánya - A tanulmánysorozat Z1. kötete BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS A mikro-, a kis- és a középvállalkozások pénzügyi szaktanácsadásának fejlesztési lehetőségei, különös tekintettel a mezőgazdasági vállalkozásokra

Részletesebben