GÉMOSZ Konferencia 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÉMOSZ Konferencia 2007"

Átírás

1 szám GÉMOSZ Konferencia 2007 A GÉMOSZ május án tartotta közgyûlését Galyatetôn, a Grand Hotel Galyában. A konferencián a gépjármû-márkakereskedôk, a gépjármûimportôr cégek vezetôi, a szakmát övezô cégek igazgatói, a szektor jogiigazgatási kereteinek alakítását szolgáló állami szervek, hatóságok képviselôi, valamint a gépjármû-finanszírozási piac meghatározó szereplôinek vezetôi vettek részt. A két napos rendezvény keretében elsô ízben került sor a Márkaszövetségek szakmai fórumára, amelynek középpontjában a Csoportmentességi törvény jövôjének kérdése állt. A es periódus kiemelkedô jelentôségû lesz az európai gépjármû-ipari ágazat jövôjét illetôen, mivel ebben az idôszakban kerül kidolgozásra az Európai Bizottság elé kerülô CECRA javaslat, a 2010-ben hatályát vesztô Csoportmentességi törvény megújítására nyilatkozta Jürgen Creutzig a CECRA márciusi közgyûlése alkalmával. Az Európai Bizottság 2008 májusában hozza nyilvánosságra a kérdéssel kapcsolatos álláspontját. A CECRA közgyûlése már megfogalmazta a szabályozás meghosszabbításának igényét, vagy legalábbis egy ágazat specifikus szabályozás meglétének szükségességét, valamint közzé tett egy programot (Gépjármû-kereskedelem 2010 után), amely a gépjármû-kereskedelem és javítás 2010 utáni, lehetséges alternatíváit vázolja. Beszámoló a Márkakereskedôi Szövetségek elsô értekezletérôl Tisztelt Olvasó! A Gémosz konferenciával egyidôben, a délelôtti órákban megtartottuk az elsô országos márkakereskedô szövetségek gyûlését. A gyûlés azért vált aktuálissá, mert a 2010-es, európai uniós autókereskedôkre vonatkozó törvényváltozáshoz a CECRA várja a magyarországi autókereskedôk szakmai javaslatát. A megbeszélés Gablini Gábor elnök úr prezentációjával kezdôdött, ahol részletes tájékoztatást kaptak a kollegák a CECRA módosító törvényjavaslatáról. Ezután a szövetségek jelenlévô képviselôi elmondták véleményüket a jelenlegi és a jövôbeli szabályozással kapcsolatban. A hozzászólásokból megállapítható, hogy a Magyarországon mûködô márkakereskedések véleménye sem egységes ebben az ügyben. Változó a megítélés, lokálisan és kereskedések méretétôl függôen is. Úgy tûnik, hogy nagyon nehéz lesz a GÉMOSZ-nak úgy megfogalmazni a véleményét, hogy abban tükrözôdjön a magyar kereskedôk véleménye. Találni kell egy kompromisszumos megoldást, ami mindenki számára elfogadható lesz. Ehhez kérte a segítséget a GÉMOSZ elnöksége a márkaszövetségek elnökségeitôl. Erre határidôt tûzött ki, egyrészt a CECRA, másrészt a GÉMOSZ elnöksége. A CECRA által ismertetett törvénymódosítási javaslathoz három változat van jelenleg: marad a jelenlegi szabályozás (1400/2002) némi módosítással, egy teljesen új törvényt alkotnak, amely majd szabályozza 2010-tôl az EU-n belül a kereskedések mûködési feltételeit, abszolút szabad lesz a piac, teljes libelarizáció lép majd életbe. Mindenki számára fontos, hogy milyen döntés születik és az is, hogy mennyire lesz erôs a gyártók és mennyire a kereskedôk lobbitevékenysége. Ettôl függ a jövônk 2010-tôl. A megbeszélésen megállapodtunk, hogy ezután a szövetségek elnöksége rendszeresen összeül a vélemény- és információcsere érdekében. Orbán András GÉMOSZ elnökség tagja *** Török Mátyás köszöntötte a résztvevôket, majd javaslatot tett a levezetô elnök, a jegyzôkönyvvezetô és a jegyzôkönyv hitelesítôk személyére. A közgyûlés egyhangúlag megszavazta levezetô elnöknek Balogh Árpádot, jegyzôkönyvvezetônek Váci Károlynét, jegyzôkönyv-hitelesítônek pedig Orbán Andrást, és Giczy Árpádot. Balogh Árpád köszöntötte a jelenlevôket és ismertette a javasolt napirendi pontokat. 1. Elnöki beszámoló, elôadó Gablini Gábor elnök 2. Gazdasági Bizottság beszámolója, elôadó Nagy György 3. Ellenôrzô Bizottság beszámolója, elôadó Török Mátyás 4. Alapszabály-módosítás, szavazás 5. Marketing Bizottság beszámolója, elôadó Giczy Árpád (Folytatás a 2. oldalon) Tartalom CECRA-hírek Függelék A jogszabály záradékaira tett módosító javaslatok 3. oldal 5. oldal A gépjármû-nyilvántartás egyenlô földhivatal, avagy egyablakos rendszerrel a fekete gazdaság ellen 7. oldal május 1. elkezdôdött 9. oldal Csonka Jánosra emlékezünk születésének 155. évfordulóján 14. oldal Kereszttûzben Az autó- és motorkerékpárértékesítôi oktatás elsô tapasztalatairól 15. oldal 16. oldal Gépjármû Márkakereskedôk Országos Szövetsége alapszabályának módosítása, május oldal Nagy lehetôség kisvállalkozásoknak Új és kishaszonjármûvek magyarországi piacának helyzete Változnak az ügyfelek! Az alkatrész-értékesítés fokozása A NEXA AUTOCOLOR rövid története Tájékoztató a GÉMOSZ elnökségi munkájáról 18. oldal 19. oldal 20. oldal 22. oldal 23. oldal 24. oldal Fôbb támogatóink:

2 (Folytatás az 1. oldalról) 6. Szerviz Bizottság beszámolója, elôadó Giczy Árpád 7. Oktatási Bizottság beszámolója, elôadó Horváth László 8. Szavazás a Bizottságok beszámolóinak elfogadásáról. A közgyûlés egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a napirendi pontokat. Gablini Gábor elnöki beszédében a hazai autópiac alakulását, valamint a csökkenést befolyásoló tényezôket ismertette. Kiemelte, hogy a legnagyobb veszélyt az új autó értékesítés piaci helyzetének alakulására, a használtautók regisztrációs adójának tervezett eltörlése jelenti, amellyel szemben a Gépjármû Importôrök Országos Egyesületével együttmûködve fel kell lépni. Beszámolt arról, hogy a GÉMOSZ GVH-val szembeni perének elsô lépéseként, a GVH határozatában kiszabásra került Ft-os bírság megfizetését a bíróság felfüggesztette. Elmondta, hogy a délelôtt folyamán megtartott márkaszövetségi ülésen ismertetésre került a csoportmentességi törvény 2010 utáni lehetséges jövôjérôl készített CECRA-tanulmány, amely a jelenlegi tendenciákhoz igazítva három alternatívával szolgál (lásd.: fenti beszámoló). Felhívta a tisztelt közgyûlés figyelmét arra, hogy minden márkaszövetség vitassa meg, és tegyen javaslatot a 2010 utáni rendszer kialakítására. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a kezdeti nehézségek ellenére szükséges, hogy a GÉMOSZ támogassa az új integrált vizsgáztatási rendszer bevezetését. A gépjármûbûnözéssel szembeni fellépés jegyében a GÉMOSZ és a Zsaru Car kezdeményezte az autólopások megakadályozása érdekében a gépjármûvek másodlagos azonosítóval történô ellátását. A kezdeményezést a Magyar Lízingszövetség, az ORFK és a GOE is támogatja. A bizottságok beszámolójában Nagy György megtartotta a gazdasági bizottság beszámolóját, valamint a tesztautókkal kapcsolatos adózási problémákról adott rövid ismertetést. Török Mátyás az ellenôrzô bizottság vezetôjeként elmondta, hogy a felügyelô bizottság a jogszabályban meghatározottak szerint végezte a munkáját. Az elnökség az alapszabályban elôírtak szerint végezte munkáját. A versenyhivatali eljárás miatt 3 rendkívüli ülést tartottak. Ismertette az ellenôrzô bizottság vezetôjeként a mérlegbeszámoló és eredmény kimutatás fôbb elemeit, és szavazásra bocsátotta annak elfogadását. A közgyûlés a évi mérlegbeszámolót és eredménykimutatást 1 tartózkodás mellett elfogadta. Török Mátyás ezután javaslatot tett az alapszabály módosítására. Alapszabály-módosítások A közgyûlés az alapszabály-módosításokat egyenként, valamint összességében is egyhangúlag megszavazta. Giczy Árpád a marketing bizottság éves munkáját foglalta össze, valamint a szerviz bizottság munkáját ismertette prezentációjában. Horváth László az oktatási bizottságban végzett munkák eredményeirôl számolt be. A közgyûlés a bizottsági beszámolókat egyhangú szavazással elfogadta. Balogh Árpád a közgyûlés hivatalos részét lezárta. A konferencián elhangzott elôadások Dr. Kovács László úr, az Európai Bizottság adóés vámügyi biztosa: Az Európai Bizottság elképzelése szerint a regisztrációs adó 5 10 év alatt beépülne a gépjármûvek üzemben tartási díjába. Ugyanakkor a bizottság arra törekszik, hogy életbe lépjen egy visszatérítési mechanizmus annak kivédésére, hogy egy-egy uniós polgár a regisztrációs díj többszöri megfizetésére kényszerüljön, ha átköltözik egyik tagállamból a másikba. Dr. Draskovics Tibor úr az államreformért felelôs kormánybiztos beszédében vázolta az ország elôtt álló feladatokat, valamint a gazdasági szereplôk, és a kormány közti érdekegyeztetô ülések támogatásáról biztosította a GÉ- MOSZ- t. Földvári András úr, az Autó2 fôszerkesztôje és Kovács Gyula úr, atárki ügyvezetô igazgatója beszámolt az autóvásárlói elégedettséget, szokásokat és tendenciákat vizsgáló éves Tárki Autó2 közös tanulmány konklúzióiról, valamint informálta a hallgatóságot a MOSAiC KLUB létrehozásának szándékáról. A GÉMOSZ-szal közösen egy klub létrehozását tervezzük, ahol a tanulmányok alapján a TÁRKI szakértôi oktatást tartanak márkakereskedôknek, illetve a márkakereskedôk részére elérhetôvé teszik az adatbázis egy részét (az adott márkakereskedés körzetébôl érkezô válaszok). Sôt maga az adatbázis bôvíthetô, a márkakereskedéseknél, illetve a GÉMOSZ-nál meglévô adatok alapján. Vértes András úr, a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnöke elôadásában vázolta a jelenlegi gazdasági helyzetet és a számok alapján (GDP alakulása, jelenlegi hitelállomány, kamatfelárak alakulása), a gépjármû vásárlási tendenciák várható alakulását. Bendó Zoltán úr, a Nemzeti Fejlesztési Tanács, fôosztályvezetô-helyettese a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban szereplô etapokról adott rövid leírást. Az NFT három hullámban tervezi a pályázati kiírások megjelentetését: január, június-július, szeptember-december. Kolossváry Ádám úr, a Merkantil Bank vezérigazgatójának elôadása a PSZÁF I/2007. számú vezetôi körlevél a gépjármû-hitelezéssel és lízinggel foglalkozó pénzügyi intézmények vezetôi részére (2007. április 11.)-rôl adott elemzést. Semperger Kinga asszony a stratégia és szervezetfejlesztés témakörében arról tartott elôadást, hogy mi kell a versenyképesség növeléséhez, hogyan lesz ötletbôl projekt, milyen lépések szükségesek, milyen támogatási források igénybevételére van mód. Horváth Zsolt Csaba úr, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke az intenzívebb márkakereskedôi szerepvállalás lehetôségei témakörében tartott elôadásában az új integrált vizsgálat bevezetésének szükségességérôl, mikéntjérôl, informatikai háttérgényérôl, tapasztalatokról tartott elôadást. Tóth Tihamér úr, a Versenytanács elnöke a kartellmagatartás ismérveirôl, a gépjármû-márkakereskedôi szakmát érintô európai szabályozás alakulásáról számolt be. Mészáros György úr, a Magyar Lízingszövetség alelnöke, Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. Az aktuális autófinanszírozási piaci folyamatok elemzése. Varsányi Gyula úr, a Castrol Hungária ügyvezetô igazgatója bemutatta a Castrol Professional komplex hatékonyságnövelô szervizprogramot. Dávid Ferenc úr, a Vállalkozók Országos Szövetségének fôtitkára elôadásában vázolta a GÉMOSZ VOSZ együttmûködést, valamint VOSZ állásfoglalását, a kormány gazdaságpolitikáját illetôen. Gyôzô Gábor úr, a Magyar Gépjármû Importôrök Egyesületének elnöke a GÉMOSZ MGE együttmûködésérôl tájékoztatta a hallgatóságot. Nagy László úr, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, Közlekedés Igazgatási és Nyilvántartási Fôosztályának vezetô fôtanácsosa Az adminisztráció csökkentése a közigazgatásban címmel tartott elôadást. Sivó Imre úr, a Magyar Sörgyártók Szövetségének elnöke: Tájékoztató a Magyar Sörgyártók Szövetsége 2007-es Jófej kampányáról. Sávos Lajos úr, az Emil Frey Magyarország Kft. elnöke a kereskedések költséghatékonyabb mû-ködésének lehetôségérôl, érdekérvényesítés hatékonyságának növelésérôl tartott elôadást. Dr. Kovács Endre úr, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szaktanácsadója olyan környezetvédelmi kérdéseket érintett prezentációjában, mint az európai uniós követelmények, telephely-engedély, környezetvédelmi jogszabályok, hulladékká vált gépjármûvek szárazra fektetése, környezetvédelmi kommandók fellépése az illegális tevékenységet végzô javítómûhelyekkel szemben. 2 Autó Márkakereskedô 2007/2

3 CECRA-hírek JÜRGEN CZERUTZIG CECRA ELNÖK ON-LINE LEVELE 1400/2002 BER Az Európai Bizottság revíziója a Csoportmentességi törvény jövôjét illetôen teljes erôbedobással folyik. A CECRA az elmúlt hónap során azon dolgozott, hogy megfeleljen a bizottság által támasztott jelentôs kihívásnak. A Csoportmentességi törvény 2010 utáni jövôjére irányuló felmérés során az Európai Bizottság egy rendkívül komplex anyagot küldött ki a CECRA-nak és tagjainak, amelyre az érintett szervezeteknek, tagszövetségeknek nagy részletességgel (statisztikai elemzéseket felvonultatva) kellett válaszolniuk. Ez az elsô lépés az 1400/2002-es BER sorsát illetôen. ahogy a DG Versenyügyi részlege nyilatkozott. A beérkezô anyagok figyelembe vételével az Európai Bizottság egy beszámoló összeállításán dolgozik majd, amelynek közreadását májusára tervezik. Ezzel egyetemben a bizottság egy közmeghallgatás keretében több választható irányvonalat fog felvázolni. A CECRA számos tagországgal folytatott elôzetes tárgyalásokat és vázlatosan összeállította a válaszokat a kérdésekre, amelyet a június 13-án megtartott Gépjármû Kereskedelmi Divízió ülésének alkalmával vitattak meg. Az, hogy a Csoportmentességi Törvény megújításra kerül-e a bizottságnak benyújtott válaszainktól is függ. Ami a mostani helyzetet illeti, a legjobb megoldás a szektor számára, a jelenlegi Csoportmentességi Törvény hatályának meghosszabbítása lenne. Valójában, azok a problémák, amelyeket a jelenlegi szabályozás rovására szoktak elkönyvelni, inkább abból származnak, ahogy néhány gyártó értelmezi a jogszabályt, nem pedig magából a jogszabály szövegébôl. nyilatkozta Jürgen Creutzig, a CECRA elnöke. A CECRA véleménye szerint, az 1400/2002-es Csoportmentességi Törvény egyfajta jogszabályi keretet biztosított a gépjármû kereskedelem számára. Az 123/1985, és az 1475/1995-ös szabályozásokat követôen, az 1400/2002-es törvény olyan mérvû kiterjesztést valósított, meg, hogy képes megfelelni a bizottság gépjármûpiaci versenycéljainak, amelyek a vevô elégedettségére épülnek. A rendszer fenntartása érdekében, valamint az eddig elért eredmények tükrében, szükségesnek tartjuk az 1400/2002-es szabályozás megújítását. A BER 1400/2002 felvázolásakor a bizottság egy sor, a gépjármû-kereskedelemben és -javításban megvalósítani kívánt célt állított fel: A verseny védelme a fogyasztó érdekében, aki ily módon, élvezheti a belsô piac adta lehetôségeket, az alacsonyabb árakat, és annak lehetôségét, hogy ott veszi meg a jármûvet, ahol akarja; növelte a piaci integrációt; nagyobb egyensúlyt biztosítva a felek között; kiemelve az árversenyt; és lehetôvé tette a technikai információkhoz való hozzáférést a javítói és alkatrész piac szereplôi számára. Függetlenül attól, hogy milyen lesz a jövôbeli jogszabályi háttér, az Európai Bizottság célja, csak akkor érhetô el, ha a jövôbeli szabályozás tartalmazni fogja ezen célkitûzéseket. A gépjármûpiac rendkívül versenyképesnek mondható, de csak néhány világszerte aktív tevékenységet folytató gyártó alkotja. A legtöbb európai országban a gépjármû piac érett piac, a többi országban pedig, a folyamatban levô piaci integrációnak köszönhetôen, gyorsan fejlôdik. Az olyan piac, mint a gépjármûpiac, kiváltságos helyzetet eredményez a szereplôk számára, így egy szereplô viselkedése nagyban befolyásolhatja a többiekét. Az üzemanyag-kereskedelmi piac, mindig jó példával szolgált arra nézve, hogy mi történik ott, ahol kiváltságos piaci szereplôk vannak jelen. Az ilyen jellegû fejlôdés során szinte kizárt a jogorvoslat. Ezen piaci olygopóliák létrejöttének megelôzésére, erôs verseny fenntartása szükséges a kiskereskedôi szinten. Az általános vagy esernyô -szabály, kiegyenlített vertikális kapcsolatok, és az egyszerûbb termelési ciklus révén nagyban hozzájárul a versenypiac kiegyensúlyozásához. Két kérdésben azonban nem megfelelô: (Folytatás a 4. oldalon) Autó Márkakereskedô 2007/2 3

4 (Folytatás a 3. oldalról) elôször is meg kell említenünk a piacon megnyilvánuló erôviszonyok közötti egyenlôtlenséget, amely alatt a gyártói/importôri dominanciát értjük, másodszor pedig nem alkalmazkodik a termék speciális jellegéhez, életciklusához, kereskedelmi jellegzetességéhez. Mindezek lehetôvé teszik az erôsebb fél számára, hogy elfojtsa a versenyt. A verseny érdekében, alapvetôen fontos, hogy a kereskedônek a lehetô legnagyobb biztonsága legyen, a szerzôdése folytonosságát és tartalmát illetôen. Csak akkor képes versenyképes szereplôként megjelenni a kereskedô a piacon, ha és amennyiben a gyártótól függetlenül cselekedhet. A szállítók multinacionális nagyvállalatok, míg partnereik többségét kis és középvállalkozások alkotják. A kereskedôk és javítók tárgyalási pozíciója korlátozott, így arra kényszerülnek, hogy a gyártókra hagyatkozzanak. Szintén meg kell említeni, hogy a gépjármû ipar igen tôkeigényes, a nagy beruházások és képzési követelmények folyamatos növekedése miatt. Ebben a helyzetben, szükségesnek mutatkozik, hogy a gyengébb félnek valamiféle biztosíték álljon a rendelkezésére, lásd a végfelhasználók irányába megnyilvánuló versenyt. Ez függetlenséget biztosíthat a fogyasztói politika és piaci stratégia terén. Szabad termékvásárlás és értékesítés A fent említett szabadságot az 1400/2002-es Csoportmentességi törvény több rendelkezése is biztosítja. Ez arra is lehetôséget biztosít, hogy a kereskedô az értékesítés általa optimálisnak tartott formáját/stratégiáját válassza, amely a helyi piaci viszonyokon alapszik. Így a fogyasztó számára több választási lehetôség nyílik. Az információk átláthatósága, a szervizszolgáltatások szabad megválasztása A tulajdonosi kiadások egy gépjármû életciklusát tekintve nagy részben a fenntartási és javítási költségekbôl adódnak. A szervizpiac versenyképességének megôrzéséhez szintén jogszabályi keretekre van szükség. Nemcsak versenykérdésrôl van itt szó, hanem az információk átláthatóságának szükségességérôl is. TOVÁBBI UNIÓS HÍREK Környezetvédelem A környezetvédelem terén elmondható, hogy az Euro-5 direktíva módosítását a gépjármûvek üzemanyag kibocsátásával kapcsolatos megszorításokról, és a technikai információkhoz való hozzáférésrôl, a miniszterek tanácsa május 30-án hivatalosan is elfogadta. A parlament már az év elsô felében jóváhagyta a módosítást. A tanács szavazása az utolsó lépcsô volt az elfogadtatási eljárásban. A módosítás most fog hatályba lépni, 18 hónappal az után, hogy az EU hivatalos lapjában publikálása került. A megszavazott jogszabály az Európai Bizottság Tiszta levegôt Európának program keretében benyújtott javaslatát módosítja. A 2005 januárja óta érvényes euro-4-es normát a személygépkocsiknál (M1) szeptember 1- tôl váltja az euro-5. Vásárlói hitel Az EU Versenyügyi Tanácsa május 21-én tartotta ülését annak érdekében, hogy megegyezésre jussanak az EU fogyasztói hitelezés szabályainak harmonizációját illetô (kivéve a jelzáloghitelt) javaslattal kapcsolatban. A szerzôdés felmondására rendelkezésre álló idô, azaz míg a fogyasztó felmondhatja a szerzôdést, 14 napban került meghatározásra, és a valódi éves kamatláb kiszámításának harmonizációja megtörtént. A direktíva tervezete 5 éve parlagon hever, mivel elfogadásához minôsített többségi szavazat szükségeltetik. A vita középpontjában az a határérték áll, amely felett a fogyasztónak büntetést kell fizetnie a bank vagy kölcsönzô szervezet részére, a hitel korai visszafizetése esetén. A jelenlegi szöveg határértékként a eurót szabta meg. E felett az érték felett vevônek korai hitelvisszafizetés esetén büntetést kell fizetnie, amelyet a teljes visszafizetendô összeg 1%-ában jelöltek meg. Mindamellett a tagországoknak jogukban áll alacsonyabb küszöböt szabni, ha úgy döntenek. Így a direktívában az alábbiak szerepelnek: - 14 napban határozta meg a szerzôdés felmondásának határidejét, minden hitelfajtára, mely idôszak alatt a fogyasztó elállhat a hitelszerzôdéstôl. - Lehetôvé teszi a fogyasztók számára, hogy a két oszlopba szedett információk alapján összehasonlíthassák a jelenlegi állapotot és a módosított szabályozást. Ennek neve Standard európai fogyasztói hitelinformáció. - A kamatlábak kiszámításának harmonizációja. A Bizottság reméli, hogy az intézkedések megkönnyítik a fogyasztók számára a hitelajánlatok összehasonlítását, valóban egységes piacot teremtve a fogyasztói hitelek terén. Bár tudjuk, hogy a legtöbb állampolgár továbbra is saját országában fog hitelszerzôdést kötni, a német elnökség örömmel nyugtázta, hogy a megállapodás lehetôvé teszi az állampolgárok mobilitásának növelését, valamint az internetes banki szolgáltatásokat használók számára azt, hogy a nemzetük hitelpiaci szolgáltatásait a határokon túl is igénybe tudják venni. A direktíva jelenleg az EU Parlament elôtt van. Személygépjármûvek közúti ellenôrzése május 23-án a bizottság elfogadta a személygépjármûvek út menti technikai ellenôrzésérôl szóló a 2000/30/EC direktíváról készült elsô beszámolót. A beszámolóban szerepel, hogy jelentôs egyenlôtlenség van az egyes országok között, és a legtöbb tagország nem tesz eleget az elôírásoknak. A bizottság újra napirendre tûzte az ügyet Spanyolország, Lengyelország, Írország, Franciaország, Portugália, és Cirpus vonatkozásában, akik nem bocsátották rendelkezésükre a direktíva által elôírt adatokat. A 27 tagországból 18-tól beérkezô adatok alapján egyértelmûen bizonyítást nyert, hogy rosszul alkalmazzák a direktívát. Nagyon sok ország nem küldött adatokat a bizottságnak a megvizsgált autók számáról, típusáról. A bizottság az ügy rendezése érdekében, egy formanyomtatvány kiadását tervezi. 4 Autó Márkakereskedô 2007/2

5 Függelék A jogszabály záradékaira tett módosító javaslatok A. SZERZÔDÉSI BIZTONSÁG Szerzôdési biztonság alatt, azt értjük, hogy a kereskedô biztos lehet abban, a szerzôdését, nem mondják fel egyik napról a másikra. Ennek elérése végett, a kiskereskedônek jogi biztosítékra van szüksége. 1. Rendes felmondás és minimum felmondási idô A jelenlegi 1400/2002-es szabályozás kimondja, hogy a gyártó kifejezett indítványára történô felmondásra csak abban az esetben van lehetôség, ha a gyártó objektív módon bizonyítani tudja ennek szükségességét. Ebben az esetben a gyártónak írásban kell részleteznie a felmondás okát. A szerzôdéses javító számára a gyártó által biztosított rendes felmondási idô legalább két év. Ha a kereskedô a felmondás kézhezvételét megelôzôen beruházásokat végzett, a költségek törlesztésére tekintettel a felmondási idôt ki kell terjeszteni, vagy megfelelô kompenzációt kell biztosítani a kereskedô számára. Ha a gyártó egy éves felmondási idôvel akar szerzôdést bontani, ennek megfelelô kompenzációt kell fizetnie. A kompenzációnak a szerzôdéses kereskedô beruházásaihoz kell aránylania. A felmondást minden esetben a naptári év végétôl kell számítani. A felmondáskor, a gyártó, a szerzôdéses kereskedô, javító választása alapján, a szerzôdésben meghatározott formában visszavásárol minden, a szerzôdés tárgyát képezô, új és használt árucikket, feltéve, hogy a felmondásra, nem a kereskedô hibájából került sor. Ha a szerzôdéses kereskedô mondja fel a szerzôdést, a gyártó maximum 12 hónapos felmondási idôt kérhet. 2. A márkakereskedôi szerzôdés egyoldalú módosításának tilalma A szerzôdés az szerzôdés. A márkakereskedôi szerzôdésben foglaltak megváltoztatására, csak a felek egybehangzó akarata alapján van mód. Azon rendelkezést, amely megengedi a márkakereskedôi szerzôdés egyoldalú felbontását, be kell tiltani, máskülönben minden szerzôdésben a szerzôdésbontásra és minimum határidôre vonatkozó rendelkezéseket alá lehetne aknázni. 3. A kereskedôi beruházások megtérítése A márka specifikus beruházásokat szerzôdésbontáskor az importôrnek vagy a gyártónak mindig meg kell térítenie. Ha a kereskedôi szerzôdés felbontására a beruházás elkészültétôl számított 10 éven belül, és nem a kereskedô hibájából kifolyólag kerül sor, a gyártónak kompenzációt kell fizetnie még a törlesztési idôszak lejárta elôtt, amely legalább a beruházás elkészültével tervezett mûködési eredmények, és a beruházás törlesztésének elmaradása révén keletkezô különbözetet fedezi. 4. A képviselet a szerzôdés felmondása utáni visszatérítést preferálja 5. Változások a tulajdonos személyét illetôen, vagyonátruházás A Csoportmentességi törvény 3(3) bekezdését az új törvényszövegben is szükséges megtartani. A szerzôdéses kereskedônek lehetôséget kell biztosítani vagyonának/vállalatának átruházására, beleértve a márkakereskedôi szerzôdésbôl származó hasznok szedését, hálózaton belül harmadik fél részére, ha a részvénytulajdonban változások vannak. Ugyanígy egy szerzôdéses javítónak is lehetôsége kell, hogy nyíljon tulajdonjoga és javítói szerzôdésének átruházására, hálózaton belül harmadik fél részére. Ilyen esetben, a gyártónak és/vagy importôreinek nincsen elôvásárlási joga. 6. Célok Minden újautó értékesítési, alkatrész értékesítési, vevôszolgálati, raktározási célkitûzésnek ésszerûnek, és megállapodásban rögzítettnek, vagy a megállapodás hiányában, egy harmadik szakértô fél, vagy bíró által meghatározottnak kell lennie, bármilyen idôtartamról is legyen szó. A teljesítmény, azaz az eredmények, a kötelezettségek teljesítésén kell, hogy alapuljanak, úgymint a lehetô legnagyobb erôfeszítést megtenni a gyártói hibák figyelembevétele (pl.: szállítási, vagy az információs rendszerben tapasztalható hiányosságok, és nem jelenlegi célkitûzések mentén elért eredmények) mellett. (Folytatás a 6. oldalon) Autó Márkakereskedô 2007/2 5

6 (Folytatás az 5. oldalról) A célok kijelölése és utólagos értékelésük kellô idôközönként meg kell, hogy történjenek. 7. Diszkriminációtól mentes szerzôdéses feltételek A szerzôdéses kereskedô által vállalt beruházások és kötelezettségek elismerésében, a gyártónak legalább olyan kedvezô, és mindenfajta diszkriminációtól mentes ajánlatot kell adnia a kereskedôi hálózata számára, mint bármelyik másik értékesítô számára. Az alapárrés (engedmények + bonuszok) az alapvetô szállítási és fizetési kondíciókkal (fix gazdasági megállapodás) kell, hogy meghatározásra kerüljön a kereskedôi szerzôdésben. A,,standardokhoz kapcsolódó árrések, ide értve a vásárlói elégedettséget mérô felmérések eredményeit is, szintén fix gazdasági megállapodások formájában és jól átlátható módon kell, hogy szerepeljenek a szer-zôdésben, valamint nem kerülhetnek módosításra a kereskedô, kereskedôi tanács, vagy a hol az nem létezik, a kereskedôi hálózat jóváhagyása nélkül, garantálva ezáltal, hogy ezek a feltételek világosak és megfelelôen definiáltak, a szerzôdéses kereskedôk jelentôs beruházásainak védelme érdekében. Továbbá, a gyártónak kizárásra kerül azon joga, hogy egyoldalú változásokat eszközölhet a szerzôdéses feltételekben. Az értékesítésre, vevôszolgálati tevékenységre, új autó javításra, visszavásárlásra, alkatrész cserére és használt autó visszavásárlásra vonatkozó megállapodásban nem szerepelhet kritérium, vagy bonuszhoz kötôdô standard. 8. A mennyiségi hálózat méretének közzététele Ha egy gyártó úgy dönt, hogy mennyiségi rendszeren keresztül értékesíti az általa gyártott gépjármûveket, akkor kötelessége meghatározni a kereskedôi hálózat tagjainak számát. Ez a szám csak abban az esetben változhat, ha ennek szükségességét ésszerû indokok támasztják alá. 9. Az elmúlt 10 év jogszabályi keretének tartama A jelenlegi Csoportmentességi törvény csak néhány éve lett teljes mértékben hatályos. Az új kereskedôi szerzôdések többsége október 1-el került lezárásra. A megbeszélések és a lobbi tevékenység, már 2007 nyara elôtt megkezdôdtek, mivel a Bizottság idôközben megkezdte a jogszabály hatékonyságának felülvizsgálatát. Sok gyártó jelezte, hogy a szerzôdéseket két éves felmondási idôvel kívánja lezárni májusa elôtt annak érdekében, hogy teljesen szabad keretek között folyhasson a 2010-es szerzôdések tartalmának kialakítása. Ez a helyzet azt jelenti, hogy a kereskedôk bizonytalanok a jövôt illetôen, mely még inkább függôvé teszi ôket, jelenlegi szerzôdéses partnerüktôl. A hosszú távú jogbiztonság abszolút mértékben elôfeltétel tehát. Egy minimális idôtartamra azonban szükség van ahhoz, hogy az új 10 évre szóló jogszabályi szerkezet elérje ezt a célt. 10. Döntôbíráskodás Az 1400/2002-es szabályozásban szereplô záradéknak az új jogszabályban is szerepelnie kell. Ahol érdekkülönbség merül fel a gyártó és a szerzôdéses javító között, melyet nem lehet normális üzleti folyamat keretében, vagy kereskedôi tanács -, ahol ez nem létezik, a kereskedôi hálózat- segítségével orvosolni, a szerzôdéses kereskedô, vagy kereskedôk bírósághoz fordulhatnak a helyzet rendezése érdekében. B. NINCS INDOKOLATLAN VERSENY A GYÁRTÓ, VAGY HARMADIK FÉL RÉSZÉRÔL Egy kiskereskedô sem lehet sikeres a nagykereskedôvel szemben folytatott versenyben. Ez különösen igaz azokon a piacokon, ahol a fogyasztói árakat a nagykereskedô kommunikálja, és ahol a nagykereskedô határozza meg a kiskereskedelmi hálózatában érvényesülô árréseket. Alapvetôen fontos tehát, hogy a gyártó, aki a kiskereskedelmi hálózat mellett döntött, ne versenyezhessen szabadon a kiskereskedôkkel. A kiskereskedô nem léphet fel függetlenül, tudván, hogy a nagykereskedô bármikor versenytársként jelenhet meg a piacon. 1. Direkt értékesítés tilalma A direkt értékesítés elvi szempontból összeegyeztethetetlen a szelektív kereskedelmi rendszerrel, ezért szükségesnek bizonyul a kérdés jogszabályi keretek között történô rögzítése. Valójában, érthetô, ha a gyártó bizonyos specifikus esetekben direkt értékesítés alkalmaz (az alkalmazottai, a hadsereg, a kormányzati szervek speciális igényeihez alkalmazkodva). Mindazonáltal a kereskedôi szerzôdésnek világosan meg kell fogalmaznia ezeket a direkt értékesítési lehetôségeket, még a szerzôdés aláírását megelôzôen, és ki kell hangsúlyoznia, hogy a kivételes esetektôl (pl.: hadsereg jármûvei) eltekintve, a gépjármûvek a kereskedôn keresztül kerülnek kiszállításra, aki ezért megfelelô kezelési költséget kap. A gyártókat kötelezni kell arra, hogy tájékoztassák hálózatukat, kivel és milyen feltételekkel szerzôdnek direkt értékesítés címén. 2. A gyártó nem nyithat outleteket a kereskedôi által lefedett térségben, valamint nem jelölhet ki újabb kereskedôket a már más kereskedô által lefedett térségben. 3. Gazdasági információ A legtöbb gyártó elvárja szerzôdéses kereskedôitôl, javítóitól, hogy rendszeres idôközönként számoljanak be a kereskedelmi eredményekrôl, és mivel ez ma már számítógépes formában is elérhetô, a gyártó jó és pontos információkkal rendelkezik a szerzôdéses kereskedô, javító üzleti mûködésérôl. Ez lehetôvé teszi a gyártó számára, hogy a gazdasági feltételeket önkényesen hozzáigazítsa a szerzôdéses kereskedô, javító eredményének szintjéhez. A gyártó ilyen jellegû egyoldalú változtatása szerzôdéses feltételeket illetôen, növeli a tôle való gazdasági függést. Ezért, a szerzôdéses kereskedôtôl, vagy javítótól származó gazdasági információknak szigorúan azokra az információkra kell korlátozódniuk, melyek elengedhetetlenül szükségesek a gyártó számára és pusztán a márkáról szólnak. Elôre meg kell határozni, mind az információk terjedelmét, mind rendszerességüket. A szerzôdéses kereskedô, vagy javító üzleti eredményeinek és az éves könyvviteli beszámolónak normális körülmények között elégségesnek kell bizonyulnia ahhoz, hogy a gyártó felmérje pénzügyi kockázatát, valamint hogy a kereskedô vagy javító ezzel eleget tegyen kereskedelmi kötelezettségeinek. Minden olyan rendszert be kell tiltani, mely a kereskedôi vagy javítói bonuszt az adatok gyakoriságához és terjedelméhez köti. Továbbá, ahogy azt az Európai Bizottság is kifejtette május 13- án, a multimárkás kereskedôknek és javítóknak nem kell felfedniük semmilyen gazdasági információt, mely kereskedelmileg érzékenyen hat más márkákkal folytatott üzleti tevékenységükre. 4. Vásárlói információ A vásárlói adatbázis a szerzôdéses kereskedô, javító tulajdonát képezi, és hozzájárul ez utóbbiak jó hírnevéhez. Nem szükséges, hogy a gyártó a vásárló címén kívül más információval is rendelkezzen, annak érdekében, hogy garanciális vagy visszahívási kötelezettségeinek eleget tudjon tenni. Ezért, szükséges, hogy az információáramlás szabályozott keretek között történjen, kivéve azt az esetet, ha jogi eljárás elengedhetetlenül szükségessé teszi az információ kiadását. Autó Márkakereskedô V. évfolyam, 2. szám. ISSN Kiadó: Gépjármû-márkakereskedôk Országos Szövetsége (GÉMOSZ), 1087 Bp., Könyves K. krt. 76. Felelôs kiadó: Gablini Gábor. Felelôs szerkesztô: Balogh Árpád. Szerkesztôbizottság: Giczy Árpád, Orosz Judit. Szerkesztôség: GÉMOSZ-iroda, 1087 Bp., Könyves K. krt. 76. Tel.: , fax: , Nyomdai elôkészítés: Petit Typo Bt., A megjelenést támogatta a H and H Kft. 6 Autó Márkakereskedô 2007/2

7 A gépjármû-nyilvántartás egyenlô földhivatal, avagy egyablakos rendszerrel a fekete gazdaság ellen BALOGH ÁRPÁD alelnök Egy gondolat bánt engemet már hosszú évek óta. A gépjármû-adatok (forgalomba helyezés, mûszaki vizsga) a gépjármû-tulajdonosok a gépjármû tulajdonjogára jogosultságot támasztók (bankok, APEH, foglalók, behajtók...) nyilvántartásának keszekuszasága, mára oda jutott a folyamatos jogszabályváltozások miatt, hogy estenként, aki Pistaként született Sanyiként hal meg. Nem tudni kinek van elsôbbsége a gépjármû vagyontárggyal szembeni igényjogosultak közül, ha az egy autó? Ha a mûszaki vizsgán megbukott a jármû, egy óra múlva máshol miként tud levizsgázni? Ha lopott a jármû akkor egy totálkáros autó életét hogyan folytathatja tovább? Ennek a rendszernek az elektronikus nyilvántartás korában úgy kéne mûködnie, mint az anyakönyvi kivonatnak Európában (nem Magyarországon). Az autót forgalomba helyezzük és nyitunk neki egy lapot. Erre a lapra írjuk rá az elsô tulajdonost, aztán ugyanerre a lapra írjuk rá a tulajdont korlátozó alanyokat is és az autó egész élete során idôsorrendben, mindig ezt a lapot vesszük elô a különbözô változások feljegyzésére. Így nem lesz Pistából Sanyi az autó szétbontásakor (megsemmisítésekor), a korrupció is visszaszorul, a nyilvántartásból közhiteles adat lesz, és mindenki hozzáférhet a valós adatokhoz, ha szüksége van rá. Ha netán gépjármûvet akar vásárolni, vagy hitelt akar felvenni saját jármûvére. Erre álmodtuk meg a GÉMOSZ-ban a földhivatali nyilvántartással hasonlóan mûködô gépjármû nyilvántartást, melyben mi is részt vennénk (mi vagyunk a BÁBA az új autónál) Ezzel elfelejthetnénk a forgalmi engedély, törzskönyv, zöldkártya, rendszámkiadók, önkormányzati ügyintézô, Közlekedési Felügyeleti határozatot bejegyzô hatóságok, minisztériumok egymás rendeleteit figyelembe nem vevô, környezetvédelmet semmibe vevô népes tábornak embert pukkasztó tevékenységét. Dr. Draskovics Tibor úr a GÉMOSZ konferencián azt mondta ez az egyablakos rendszer,és támogat bennünket a megvalósításban, meg a közhiteles adathoz való hozzáférés alanyi jogunk. Így legyen! Ehhez képest elmesélek egy nyári történetet. Az APEH foglalás után jött az új vevôtôl is le lehet foglalni az autót esete, de ez már bírósági végrehajtás volt. Napjainkban a végrehajtók egyre gyakrabban alkalmaznak foglalást oly módon, hogy a gépjármûveket vagy annak iratait nem veszik ténylegesen birtokba, hanem a gépjármû-nyilvántartás alapján hoznak a lefoglalásról egy határozatot, és kezdeményezik a gépjármû forgalomból történô kivonását az illetékes okmányirodánál. Egy gépkocsi ilyetén történô lefoglalása több szempontból is elônyös a végrehajtó számára: A vagyontárgy felkutatása egyszerû, mivel a gépjármû-nyilvántartás rendelkezésre áll, bár nem közhiteles és nem tartalmazza a gépkocsik tényleges tulajdoni viszonyait. A végrehajtót persze a tények csöppet sem zavarják! A lefoglalást egy határozattal megoldja, nem kell gondoskodnia a vagyontárgy és okmányainak birtokba vételérôl, elszállításáról és felelôs ôrzésérôl. A foglalás napja minden esetben a határozat kelte, függetlenül attól, hogy a határozatot a végrehajtó mikor küldi meg az okmányirodának, illetve ki a gépjármû valós tulajdonosa. A foglalás jogkövetkezménye többek között, hogy a gépkocsi elidegenítési és terhelési tilalom alá kerül, attól is függetlenül, hogy errôl a tényleges tulajdonos, vagy bármely érdekelt tudomást szerezne. A tényleges birtokba vétel nélküli foglalásnak további következménye, hogy a végrehajtó minden ismeret nélkül állapíthatja meg a gépjármû becsértékét (árverezés esetén ennek egynegyedéért is árverezheti), és ettôl hízik a fekete gazdaság is. A gépkocsi árveréséhez sem kell külön ingatlant és egyéb infrastruktúrát biztosítani, egyszerûen egy irodában is értékesíthetô a jármû, úgy, hogy a vevô fizikailag nem is látta a gépkocsit. (Tapasztalatok szerint az így elárverezett gépkocsik döntô részét egy zárt ügyfélkör vásárolja meg a valós piaci érték töredékéért.) (Folytatás az 8. oldalon) Autó Márkakereskedô 2007/2 7

8 (Folytatás a 7. oldalról) Egy konkrét példát még: Egy autókereskedelmi cég miután az okmányirodánál ellenôrizte a gépkocsi jogi státuszát egy magánszemélytôl december 14-én megvásárolt egy Renault személygépkocsit. A gépkocsi és annak okmányai az adásvétel napján az autókereskedô birtokába kerültek. Az adásvételt követôen az autókereskedelmi cég tulajdonjogát a gépkocsi forgalmi engedélyébe bejegyeztette, és ezzel párhuzamosan a jármûvet ideiglenesen kivonatta a forgalomból (miután a jármû továbbértékesítési céllal került megvásárlásra). Ezt követôen a jármûkereskedô június 28-án értékesítette a gépkocsit egy magánszemély részére. Az okmányiroda az autót az új tulajdonos nevére a gépkocsi-nyilvántartásban és a forgalmi engedélyen is átvezette, illetve az eljáró hatóság a törzskönyvet az új tulajdonosnak megküldte. Az új tulajdonos a gépkocsit több mint 8 hónapig zavartalanul használta, mikor is értesült arról, hogy egy végrehajtó a gépkocsira április 17. napjára árverést írt ki. A gépjármû-kereskedô és a gépkocsi tulajdonosa az árverésig meglévô szûk határidôre tekintettel haladéktalanul megkeresték a végrehajtót és az okmányirodát a helyzet tisztázása érdekében, amely során a következôkrôl szereztek tudomást: A végrehajtó december 8-án kelt határozatában foglalta le a gépkocsit, amelyet az okmányiroda december 20-án kapott kézhez. A foglalási jegyzôkönyv az eredeti adós részére december 19-én került kézbesítésre, így az adásvételi szerzôdés aláírásakor nem volt tudomása a foglalásról. Miután a végrehajtó nem állt el a foglalástól, az autókereskedô és a tulajdonos bíróságon támadta meg az ügyletet, hivatkozva arra, hogy a vevô kiskereskedelmi forgalomban jóhiszemûen vásárolta meg az autót, amelyet az is alátámasztott, hogy a tulajdonjog okmányirodai átvezetése sem ütközött akadályba. Az eljáró bíróság azonban sem a végrehajtás felfüggesztésére, sem a tulajdonjog megállapítására vonatkozó kérelmet nem fogadta el, így az árverésre sor került. Miután a tulajdonos a vásárlást követôen a jármûvet felújította, és folyamatosan karbantartotta, emiatt nem kívánt megválni a gépkocsitól, ezért megjelent az árverésen és ismét megvásárolta a forgalmi engedély és törzskönyv szerint egyébként is tulajdonában lévô gépkocsit. Természetesen az ügyletbôl eredô kárát az ügyfél jogszavatosságra hivatkozva az autókereskedelmi cégen érvényesítette. A jogbiztonság határát súroló hasonló ügyek megakadályozásához véleményem szerint itt is jogszabályi változtatások szükségesek: Végrehajtó csak olyan gépkocsit tudjon lefoglalni, amelyet okmányaival (forgalmi engedély + törzskönyv) együtt fizikailag is birtokban vett a foglalás napján A foglalás jogkövetkezményei azt követôen álljanak be, hogy azt a gépjármû- nyilvántartásba bejegyezték, és ne a foglalási jegyzôkönyv keltével. A fenti példából is kiderül, mit jelentene az egész szakmánkra kiterjedô egyablakos (egylapos) közhiteles adat nyilvántartás, amelybôl azonnal és mindenki valós képet kapna a keresett gépjármûrôl. Példának okán: egy gyors internetes lehívással bank, újdonsült vevô, kereskedô, adóhatóság napra kész adathoz jutna! A változások bejegyzésére se kellene az önkormányzathoz beszaladni. Bejegyezhetne megfelelô jogosítványok mellett: a márkakereskedô: új autót (BÁBA), vizsgahely: vizsgaérvényességet, zöldkártyahely: környezetvizsgát, bank: jelzálogjogot, biztosító: végleges kivonást (totálkárnál), bejegyzett bontó: kivonást, megsemmisítést. Mind ezt természetesen felelôsségvállalással és közjegyzô nélkül! Ez a mi álmunk a nyár derekán. 8 Autó Márkakereskedô 2007/2

9 2007. május 1. elkezdôdött GICZY ÁRPÁD elnökségi tag Nevezetes dátum, a fenti címben szereplô idôpont, ugyanis ekkor került bevezetésre, a GJM KIV vizsgarendszer, egyszerûsítve: Integrált mûszaki vizsgáztatás A jogalkotó már 2005-ben elkezdte az új rendszer követelményeinek kidolgozását, a tavalyi év végére pedig ismertté váltak a gépjármûfenntartó szervezetek számára a vizsgáztatás technológiai és informatikai feltételei. A szándék világos: a közlekedésbiztonság javítása, és a gépjármûbûnözés visszaszorítása. Úgy véljük, hogy az eddig eltelt három hónap tapasztalata azt igazolja, hogy jó irányban járunk, az eredmények már érzékelhetôek. Persze, mint általában mindennel, az új rendszer bevezetésével is voltak nehézségek, voltak ellenzôi szép számmal, de a következetes fejlesztések, és a menet közben fellépô nehézségek kijavítása után ma már elmondható, hogy az új vizsgarendszer kezd egyenesbe kerülni. Kezdjük mindjárt az elején! Az NKH (Nemzeti Közlekedési Hatóság) vizsgahelyein a bevezetést követôen napok alatt feltorlódtak a mûszaki megvizsgálásra jeletkezett autók, ugyanis azokat a jármûveket, amelyeken korábban még nem végeztek eredetiségvizsgálatot, január 1- jét megelôzôen lettek forgalombahelyezve és július 12-ét megelôzôen került sor tulajdonosváltásra, a rendszer integrált vizsgára utasítja. Ez kétségtelenül többletidôt igényel a vizsgabiztostól. Fontos tudni, hogy a mûszaki megvizsgálás, és az integrált vizsgálat két egymástól független megvizsgálás, például, ha a mûszaki vizsgálaton az autó megfelelt, de a jármûazonosítokon további ellenôrzés szükséges, azt eredetiségvizsgáló állomásokon kell elvégezni. Ennek a határozatnak a meghozatala a vizsgabiztos kötelessége! Mit érzékelt a jármûtulajdonos? Azt, hogy az eddig megszokott néhány napos bejelentkezési idôbôl egyhetes, többhetes és rövidesen két hónapos vizsgaidôpont kijelölést kapott. Lett is sajtóvisszhangja, ráadásul pont a nyári szabadságolási idô kezdetekor! Arról persze már kevesebb szó esett, hogy hamarosan kiderült mivel élelmes a magyar, egy autót egyszerre több helyre is bejelentettek vizsgára, biztos ami biztos alapon, hátha valahol hamarabb sorra kerülnek! Az NKH látva a helyzetet a Rendôrséggel történt egyeztetés alapján elérte, hogy a vizsgára még a lejárat elôtt jelentkezô autótulajdonos olyan igazolást kapjon, ami a gépkocsi mûszaki érvényességét a vizsga idôpontjáig meghosszabbítja és így a magyarországi forgalomban részt vehet. Ilyen körülmények között született meg az NKH fôigazgatójának az az intézkedése, hogy július 22-i hatállyal néhány kivételezett jármûkategória kivételével a jármûjavítók és forgalmazók részére rendszeresített állandó vizsgabelépôket felmondta. Ezzel az intézkedéssel azok a jármûfenntartó szervezetek akik nem rendelkeztek saját jogú vizsgáztatási lehetôséggel, rendkívül nehéz helyzetbe kerültek, mert a hozzájuk vizsgafelkészítésre és vizsgáztatásra beadott gépkocsik vizsgáztatása ellehetetlenült. A GÉMOSZ kijelölte szakbizottságát és egyeztetô tárgylást kért az NKH vezetésétôl, ami néhány napon belül létre is jött. Az egyeztetés során világossá tettük a szakma érdekeit, és azt kértük, hogy a rendkívüli helyzet megoldásának érdekében kerüljön felülvizsgálatra az intézkedés. Javasoltuk, hogy pályázat keretében, a megfelelô feltételrendszer kialakításával további kihelyezett vizsgabázisok létesülhessenek, a meglévô kihelyezett vizsgaállomások további gyártmányok megvizsgálását is elvégezhessék, továbbá azok a gépjármûfenntartó szervezetek, akik rendelkeznek az 1/1990 KHVM rendeletben elôírt dologi feltételekkel, és tevékenységük a jármûvek javításával, beállításával foglalkozik, továbbra is kaphassanak állandó belépôket az NKH vizsgabázisaira. A pályázati feltételek elkészültek, meghirdetésre kerültek és rövidesen elbírálásra is kerülnek. Azok a szervizek akik a pályázati feltételeknek megfelelnek szeptember 1-jétôl egy naptári évre állandó vizsgabelépôket kapnak, amely egy naptári évre érvényes. Ezt követôen minden év szeptember 1-tôl a megelôzôen kiírt pályázat alapján az NKH vizsgakapacitás újra elosztásra kerül. Szakbizottságunk javasolta továbbá, hogy a technikai fejlôdésnek megfelelôen, a mûszaki megvizsgálási technológiába fokozatosan kerüljenek bele olyan elemek is, mint például a légzsákok, vagy a biztonsági övek pirotechnikai elemeinek ellenôrzése. Szakmailag indokoltnak látnánk, ha az újonnan forgalomba helyezett jármûvek esetében, a mûszaki vizsga érvényességi ideje és a környezetvédelmi vizsgálat esedékessége egy idôre esne, például olyan formában, hogy csak azok a jármûvek lennének vizsgára bocsájthatóak, amelyeknek a legutolsó környezetvédelmi vizsgálata 30 napnál nem régebbi. Ezzel elejét lehetne venni az esetlegesen a vizsgán kiderülô rossz mérési adatok miatti sikertelen vizsgának. Ma már látható, hogy a várakozási idô jelentôsen csökkent, a bírálatok elvégzése után az új rend kialakulásával várhatóan visszaáll a régi két-háromnapos határidô, amely után elmondhatjuk, hogy rövid fél év leforgása alatt egy lényegesen hatékonyabb, a közérdeknek és közbiztonságnak jobban megfelelô integrált vizsgáztatást tettünk lehetôvé. Naponta Magyarországon jármû vizsgázik, amelybôl kb. 700 vesz részt integrált vizsgán. Ezek közül átlagosan 2-3 db olyan autó is elôfordul, amely szerepel a körözési listán. Az NKH ellenôrzései során jelentôs súlyt helyez arra, hogy az eredményes vizsgával rendelkezô autók ténylegesen is megfeleljenek a biztonsági elôírásoknak, mûszaki állapotuk a következô vizsgáig elôreláthatóan megfelelô legyen. A GJM KIV bevezetésében bebizonyosodott, hogy az érdekképviseleti szervezetek és a hatóság egymás szempontjait egyeztetve, a kitûzött cél megvalósítása érdekében együttmûködnek, akkor egy jelentôs változtatás is viszonylag rövid idôn belül megvalósulhat! Autó Márkakereskedô 2007/2 9

10 Elképzelések egy együttmûködésrôl a lízingszövetség, a BRFK, az ORFK, a biztosítók, a Zsarukár és a GOE részvételével, a gépjármûhitel-, -lízing, biztosítási csalások és autó-, illetve alkatrészlopások visszatartása érdekében A fekete gazdaság és a bûnözés visszaszorítását nem várhatjuk el kizárólagosan az államtól. Erre egy társadalom sem képes fájdalommentesen, meg aztán a nagy erôlködésben mindig új lehetôségek fognak nyílni, a minôségében és tartalmában megváltozó rossznak újjáéledésében. Ehhez a munkához szükség van a civil szervezôdésekre is! Ahol autós, bankos, finanszírozó, biztosítós, bontós, rendôr, újságíró, egyesületi elnökök, tagok és önként vállalkozó civilek, egyaránt kiveszik részüket a közös cél elérésében. Voltam Chilében, ahol a közbiztonság megteremtésében élen járt a civilek mozgalma. Nagyobb biztonságban éreztem magam, mint idehaza, pedig nem erre számítottam! De említhetnék számos jó példát a világból. A kibontakozásban már vannak kedvezô jelek. Elsôként a magvakat a BRFK ORFK és a Zsaru-Car vetette el. A rendszámvadászok csapatának feltámasztásával ma elmondhatjuk, sokszor eredményesebbek, mint a rendôrségünk. Az én céges ellopott autómat is ôk találták meg. Köszönet érte! Ehhez csatlakozott a Lízingszövetség nem kevés körözött (lízingcsalók) autójával és a GÉMOSZ a maga szerény támogatásával, a GOE (Bontók szövetsége) és a nagy biztosítók. A VI. Szent Kristóf napi autóvadász találkozó is ennek jegyében telt el. A Balaton déli partján Szántódpusztán és Balatonföldváron július 29-én megrendezésre került esemény kegyeleti megemlékezéssel indult, a Szent Kristóf-szobornál a közutakon balesetben elhunytak emlékére. Résztvevôi a határôrség, a mentôszolgálat, a rendôrség, a Magyar Autóklub, a GÉMOSZ képviselôi, Sánta László az autós érdekvédôk elnöke a Zsaru-Car vezetôje és az autóvadászokat támogató cégek vezetôi. 10 Autó Márkakereskedô 2007/2

11 A rendezvénynek színhelyéül szolgáló település polgármestere szintén elhelyezte a megemlékezés koszorúját. A Szántódpuszta kápolnája elôtti szabad téren megrendezett istentiszteleten a püspök úr minden közlekedô iránti óvatosságra és gondosságra hívta fel mindannyiunk figyelmét. Példaként felidézte Szent Kristóf életét és küldetését. A misét követôen a résztvevôk autójukba szálltak és hosszú sorban követték egymást jármûveikkel a domb aljáig, ahol a püspök úr megáldotta a szolgálatok autóit (mentôk, tûzoltók, rendôrök). Utána jöttek a civil négykerekûek, közöttük egy-két Il-Ferro-s ügyfél is. A rendezvény csúcspontjaként az autóvadászati idény lezárása következett eredményhirdetéssel. A Zsaru-Car civil kezdeményezés, vezetôje Sánta László, az Autótulajdonosok Országos Érdekvédelmi Egyesületének elnöke. Az ô ötlete és munkája nyomán indult meg 2000-ben az autóvadászat. Egyetlen autóval kezdte, akkoriban az ellopott kocsik felkutatását. Idôvel egyre több szakmai és civil támogató szervezetet sikerült megnyernie a nemes célnak. Az évek folyamán 16-ra duzzadt a tevékenységben résztvevô egységek száma. Autó Márkakereskedô 2007/2 11

12 12 Autó Márkakereskedô 2007/2

13 (Folytatás a 11. oldalról) Ma már a rendôrség és a határôrség is személyes részvétellel segíti munkájukat. Az autóvadászok országszerte járják gépjármûveikkel a forgalmasabb útvonalakat, lakótelepek parkolóit, gyanús gépkocsik után kutatva. A lopott, vagy bûnügyi szempontból problémás gépjármûveket a BM adatbázisának segítségével igyekeznek kiszûrni. Az idei vadászat is eredményesen zárult, 198 lopott, 174 egyéb bûncselekmény miatt körözött autót megtalálásával. További 18-nál az egyedi azonosító nem egyezett, 162 darabot találtak, amelyet lízingbôl már visszavontak, 531-et pedig már korábban forgalomból kivontak mégis közlekedett, a személykörözés kapcsán újabb 117 autót kaptak el. A díjkiosztón a három, abszolút értelemben legeredményesebb egységet díjazták serlegekkel, illetve különdíjakat adtak át a civil, aktív vagy leszerelt rendôr, határôr autóvadászoknak. A Szántódpusztai Idegenforgalmi és Kulturális Központ adott helyet az autós találkozó bizonyos szakmai részeinek, úgymint: ingyenes futómûés gumiabroncs-vizsgálat, fényszóró beállítás BALOGH ÁRPÁD Autó Márkakereskedô 2007/2 13

14 Csonka Jánosra emlékezünk születésének 155. évfordulóján Csonka János (Szeged, január 22. Budapest, október 27.) gépészmérnök, feltaláló FELTALÁLÓI TEVÉKENYSÉG Motorok ÉLETPÁLYÁJA Iskoláit Szegeden végezte. Külföldi tanulmányútjai után hazatérve, mindvégig a Budapesti Mûszaki Egyetemen dolgozott mint mûhelyvezetô. Ô volt a porlasztó egyik feltalálója, valamint a magyar motor- és gépjármûgyártás megindítója ben készítette el az elsô magyar gázmotort, 1844-ben az ún. Csonka-féle gáz- és petróleummotort ben Bánki Donáttal közös találmányuk a nevüket viselô benzinmotor. A karburátor (porlasztó) alapján az 1900-as évek második felétôl 1912-ig Röck István gépgyára készítette a csomagszállító kocsikat. Híres volt az 1912-ben gyártott négyhengeres, 6,6 kw (9 DIN LE) teljesítményû motorral ellátott kisautó, amelyet a posta mintegy negyedszázadon át használt. TEVÉKENYSÉGÉNEK EMLÉKEI Összesen mintegy 150 gépkocsi fûzôdik közvetlenül hozzá. A nagyobb sorozatgyártáshoz nem volt anyagi ereje, bár számos vállalattal együttmûködött az autógyártás megszervezése érdekében. Közvetlenül az (elsô világháború) kitörése után, (1914) augusztusában a magyar hadvezetôség elrendelte a gépjármûvek sorozatgyártását, amelyre Budapesten, a Vérmezôn került sor. A Csonka-féle autók sorozatgyártására ugyan felkészült a Magyar Általános Gépgyár, ám a hadseregnek lényegesen több jármûre lett volna szüksége, mint ami ténylegesen rendelkezésre állt. A jármûmotorgyártás került elôtérbe, és a gépgyárak teljes egészükben a hadsereg szállítóivá váltak. Mindez a Csonka-féle autók sorsát is megpecsételte. Nyugalomba vonulása után autójavító mûhelyt nyitott Budapesten a Fehérvári úton (ma Budapest XI. kerülete). Ebbôl fejlôdött ki a késôbbi Csonka-gépgyár (Csonka János Gépgyár Rt.), a késôbbi Kismotor- és Gépgyár. Csonka Jánosnak nem volt diplomája. Érdemei elismeréséül a Magyar Mérnöki Kamara ben tagjai közé fogadta február 11-én, a világon elsôként szabadalmaztatták Bánki Donáttal a benzinporlasztót (karburátor). Találmányuk nagyszerûen bevált, napjaink karburátoros motorjai változatlanul a Csonka és Bánki által tisztázott elveken mûködnek. Jármûvek 1890-es években, szintén Bánkival, elkészítette az elsô magyar motorkerékpárt és motorcsónakot és 1904 között mûhelyében hat darab gépkocsi-alvázat készített körül a posta részére ô készítette az elsô motortriciklit, 1904-ben a posta részére benzinmotoros autót szerkesztett. A tôle kapott licencia Az elsô benzinporlasztót a Mûszaki Emléket Nyilvántartó és Gyûjtô Csoport ôrzi. A Bánki-Csonka-motor elsô példánya, az elsô postatricikli, valamint 1909-ben gyártott kiskocsija ma a Budapesti Közlekedési Múzeumban láthatóak. A 2,9 kw (4 DIN LE) teljesítményû, egyhengeres motorral ellátott kiskocsi kardánhajtású volt, motorja a háromfokozatú sebességváltóval egybeépítve kitûnôen mûködött. Csonka János, aki a magyar automobilizmus és a magyar mérnökképzés területén jelentôs szerepet játszott, 1939-ben bekövetkezett haláláig még tevékenyen részt vett motorok és szerszámgépek fejlesztésében fiaival (Béla és ifj. János) GÉMOSZ ELNÖKSÉGE 14 Autó Márkakereskedô 2007/2

15 Kereszttûzben CSERI JÓZSEF elnökségi tag Bizony, néha úgy érezhetik a márkakereskedôk magukat, mint katonák a frontvonalban. Az ellenséges tüzet azonban nem a fegyverek, hanem a törvények, jogszabályok, és rendeletek sorozata biztosítja, állandó éberségre kényszerítve tulajdonosokat, alkalmazottakat egyaránt. Persze így van ez rendjén, feltéve, hogy a hatóság(ok) ellenôrzési gyakorlata is a jogalkotói szándékot, az életszerûséget, nem utolsó sorban az ésszerûséget, ne adj Isten, a jóhiszemûséget igazolja vissza. Amelyekre köztük az utóbbiakra is bizony, a legjobb szándék esetén is szükség lehet. Már csak azért is, mert valószínûleg kevés az olyan tevékenység, mint a miénk, amelyet a tevékenységhez kapcsolódó jogszabályok ennyire szerteágazó köre érintene. Önmagában ez a tény persze nem lehet indok a védekezésre. Azért sem, mert ha ôszinték vagyunk, el kell ismernünk, hogy a megfelelô alapokra épített jogszabályi környezet védelmet, biztonságot is jelenthet. A piaci szereplôknek, a fogyasztóknak egyaránt. Mindez persze nem lehet magyarázat a kellô elôkészítés hiányában meghozott döntésekre, bevezetett intézkedésekre, esetleg az irreális elvárásokra, de ezeket nem is ezen a fórumon érdemes megvitatnunk. Mielôtt e sorokat olvasván bárki is elégedettségének adna hangot, esetleg saját tapasztalatából kiindulva, feldühödve adna igazat, hadd hûtsem le a kedélyeket! A GÉMOSZ célja nem az, hogy amúgy jól odamondogatva fejtse ki a véleményét, hanem, hogy érvei felsorakoztatásával mûködjön közre egy harmonikus feltételeket biztosító, nem utolsósorban egységesen értelmezhetô, és az érintettek szempontjait is maximálisan figyelembe vevô jogszabályi környezet kialakításában. Persze mindehhez idô kell. No és némi türelem vagy akár belátás a mi oldalunkon is. Mert bizony, jócskán akad tennivalója a szakmának is. Láthatunk például hirdetéseket, amelyek nemcsak szakmailag, uram bocsá etikailag, de bizony a jog oldaláról is erôsen kifogásolhatók. Aztán vannak olyanok, amelyeket mintegy a szokásgyakorlat inspirált, mindaddig, mígnem egyszer csak a GVH lecsapott. Igen, a haszongépjármûvek nettó árának hirdetésével kapcsolatos kommunikációra gondolok, amelyre a GVH indoklása szerint a + ÁFA kiegészítés sem jelenthetett mentséget. Akkor sem, ha jobbára ez volt az általános gyakorlat. Jogilag tehát nem kifogásolható a Versenyhivatal álláspontja, még akkor sem, ha nagyjából és a visszaigénylésre való jogosultság kérdésétôl függetlenül mindenki tisztában volt az ÁFA tényével, számítható mértékével. Úgyhogy figyeljünk oda, mert a figyelmetlenség sokba kerülhet! Ha haszongépjármûvet hirdetünk, a nettó ár + a százalékosan (!) megadott ÁFA kommunikációja is csak akkor lehet elfogadható, ha a bruttó árat is feltüntetjük! A hirdetési kommunikáció egyébként is alapeleme a márkakereskedôi tevékenységnek. Ezért is érthetetlen, hogy e tekintetben milyen sok, a vonatkozó jogszabályi követelménynek meg nem felelô hirdetéssel találkozhatunk. Az akciók tartalmára, érvényességére utaló, a vásárláshoz igénybe vehetô hitelekre vonatkozó információk e modellek légkondi 5 év garanciával * és a ôség tombol odakint, a Yaris ICE modellek álónak köszönhetôen kellemesen Persze az érzéki csalódások sora a kisn tatódik. Amikor beül, meglepôen tága tegóriákra jellemzô felszereltségi szint fo anyag-fogyasztás (l/100 km): 4,5 6,0. CO2-kibocsátás (g/km): 11 május 1-tôl a készlet erejéig vagy visszavonásig érvényes, zményekkel nem összevonható. 000 km. **30% induló befizetés, 30% maradványérték mellett a em minôsül ajánlattételnek. hiánya sok esetben szembeötlô, ami mögött nem is feltétlen kell, hogy tudatosságot, netán a megtévesztés szándékát feltételezzük. Csakhogy ez nem lehet mentség! Az eljáró hatóságok szemében pláne nem! Már csak azért sem, mert nem árt, ha tudjuk, a vonatkozó jogszabályok értelmében a bírság kiszabását nem csupán a fogyasztó megtévesztése, de már ennek feltételezett, illetve feltételezhetô lehetôsége is megalapozhatja. Nem beszélve arról, hogy a jog adta keretek esetenként kellôen tág teret biztosítanak egyes cselekmények, illetve mulasztások értelmezéséhez nem mellékesen a kiszabható bírság mérlegeléséhez. Amihez például indokkal szolgálhat az is, ha akár csak egy, a kínálatunkban lévô új személygépkocsiról hiányzik annak kombinált üzemanyag-fogyasztását, illetve kombinált CO2 kibocsátását tartalmazó megadott méretû és tartalmú tájékoztató. Ami egyébként a forgalmazott egyéb új személyautóink hasonló adatait is tartalmazva plakát méretben is elérhetô kell, hogy legyen a bemutatóteremben.persze nem árt, ha mindezen információt az autó fôbb paramétereit tartalmazó specifikációs táblán is feltüntetjük. Biztos, ami biztos alapon. Közben el ne feledkezzünk arról, hogy elôbbieken túl az országban forgalmazott összes(!) személyautó hasonló adatait tartalmazó kiadványt is ki kell(ene) függesztenünk, hisz a cél a korrekt tájékoztatás! Már ha persze lenne ilyen! Mármint kiadvány. Ugyanis azt, az elkészítésére évekkel ezelôtt kijelölt hatóság a mai napig nem prezentálta. De vajon miként is tudná, naprakészen, folyamatosan aktualizálva? Költôi a kérdés? Lehet, de közben hiszem, hogy a tájékoztatás korrektsége sem az esetenként túlzó, vagy az ésszerûséget figyelmen kívül hagyó jogszabályban rögzített követelményeken múlik. Igaz ez a kereskedelemben dolgozó nem feltétlen kereskedelmi képzettséggel rendelkezô kollégák státuszára is, akiknek jogszerû alkalmazásával összefüggésben, a múlt évben életbe lépett Kereskedelmi Törvény vetett fel újabb kérdéseket, és vizionált újabb ellenôrzéseket. Akkor, amikor az ágazat speciális elvárásait is szem elôtt tartó képzési rendszernek még körvonalai sem nagyon voltak láthatók. Hát igen, néha valóban nehéz lépést tartani a jogszabályi környezet változásaival, de úgy tûnik, ez is vele jár(t) a piacgazdaságra való átállással. A GÉMOSZ éppen ezért arra törekszik, hogy törvényi szabályozás és ellenôrzés a szakmai szempontokat is figyelembe vegye, ily módon is elôsegítve a jogkövetô magatartást preferáló feltételek kialakítását. Persze nem árt, ha tudjuk, a törekvés önmagában még nem garantálhat méltányosságot. Az ellenôrzô hatóságok részérôl sem! Autó Márkakereskedô 2007/2 15

16 Az autó- és motorkerékpár-értékesítôi oktatás elsô tapasztalatairól HORVÁTH LÁSZLÓ az Oktatási bizottság elnöke Az idei évben a TANSPED Kft.-vel közös project keretében, a maga területén elsôként elindult szakmai képzés elsô szakasza, az oktatás véget is ért, a vizsgákra pedig augusztus végén kerül majd sor. Az indulás körüli események sajnos nem mindenben igazolták a pozitív várakozásainkat: az elsô komplett csoport létszáma is nehezen állt össze, ami már csak a megelôzôleg tapasztalt érdeklôdés miatt is meglepô volt. Szintén okozott némi meglepetést, hogy bizonyos terülteken a kereskedések vezetôi hivatkozással arra, hogy ez csak akkreditált, és nem OKJ-s képzés azt a megoldást választották, hogy más nem a mi szakmánkra kialakított képzést választottak, ahol szintén a rendelet elôírásainak megfelelô szakmai végzettséget lehet szerezni. Az oktatás végül azonban elindult, és az elsô csoportban olyan kollégák vettek részt, akik már jó ideje e területen dolgoztak. Ezért, a gyakorlati tapasztalataikat, megszerzett tudásukat alapul véve a könnyített, vagyis sok alapozó ismeretet nem oktató képzés 60 órás oktatási idejû változatán vettek részt. A képzés során szerzett tapasztalatok mindkét oldal véleménye alapján a következôk szerint összesíthetôek: A diákok igen magasra értékelték az oktatók, és az oktatott anyag használhatóságát, megemlítve, hogy több számukra új, vagy újszerû ismerethez jutottak, némi izgalommal voltak a vizsgák azon részeit illetôen, amelyek oktatására a 60 órás modulban tapasztalataikra építve nem került sor, azonban a szigorú akreditációs feltételekre tekintettel a meglévô tudást vizsga során bizonyítani kell. Ez az izgalom legalább részben a vizsgakérdések megismerése után természetesen csökkent, már csak a mindenkinél természetes módon meglévô vizsgadrukk az, ami következhet Az oktatók úgy látták, hogy a képzésben résztvevôk valóban rendelkeznek a feltételezett, gyakorlati tapasztalatokból eredô tudásalappal, és valóban aktívan vettek részt az erre is építô foglalkozásokon. A diákok csak a munkájuk által felmerült akadályok esetén csökkentették aktivitásukat: ez többnyire a viszonylag hosszú nyitva tartási idôknek, illetve az ezt kihasználva késôn érkezô Ügyfelekkel való foglalkozási kötelességtudatuknak volt a következménye, a munka utáni tanulásban csak igen ritkán mutatkoztak a fáradtság egyébként teljesen természetes jelei. Összességében még így, a vizsga tapasztalatai nélkül azt mondhatjuk: a résztvevôk számára szakmailag hasznos, és hasznosítható oktatás volt. A végleges mérleg megvonására a remélhetôen sikeres vizsgák után kerülhet sor. 16 Autó Márkakereskedô 2007/2

17 Gépjármû Márkakereskedôk Országos Szövetsége alapszabályának módosítása, május 17. TÖRÖK MÁTYÁS Ellenôrzô bizottság elnöke A GÉMOSZ Közgyûlések gyors, pontos és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek való megfelelése érdekében az alapszabály 2007-ben is módosításra került. Legfôbb indok, a szövetségünk taglétszáma az elmúlt években jelentôsen átrendezôdött. Tagjaink nagy többsége mára nem egyéni tagként fizeti a GÉMOSZ díját, hanem a márkaszövetségén keresztül. Alábbiakban olvashatók a 2007 májusában elfogadott módosítások: 1.) Közgyûlés szó helyett Küldöttközgyûlés került az alapszabályba! A változást a Márkaszövetségek megalakulásával megnövekedett létszám indokolta. 2.) III. fejezet 13. pont kiegészítésre került beleszólási jog a szakmánkat érintô jogszabályváltozások véleményezésében 3.) IV. fejezet 30. pont a Tagsági viszony megszûnésébôl a 30.1 alpont kiegészült: Ha a Szövetség, a tag vállalkozása, a tagsággal bíró Márkaszövetség jogutód nélkül megszûnik, vagy a Márkaszövetségi tag kilép szövetségébôl. 4.) IV. fejezet 31. pont A tagsági viszonyból eredô jogoknál a 31.1 pont kiegészült: 31.1 A Szövetség tagjai egyenjogúak. Tagsági jogaikat a GÉMOSZ Alapszabálya által meghatározott számú, saját Márkaszövetségük hatályos Alapszabályának rendje szerint delegált képviselôk útján gyakorolják. 5.) 31.2 kiegészült: A Márkaszövetségek választott küldöttei szavazati joggal vesznek részt a Szövetség közgyûlésein. A nem Márkaszövetséghez tartozó egyéni tagok jogállása megegyezik a Márkaszövetségek küldötteinek jogaival. 6.) A 32.4 pont új bôvítés: A tagsági viszonyból eredô kötelezettségek bôvültek: A szövetség Etikai Kódexben rögzített normák betartása, betartatása. 7.) V. fejezet 34. pont 1. alpontja kiegészült: (34.1) 34.1 Minden tag Márkaszövetség öt fô delegálására jogosult. A Márkaszövetségek a Közgyûlésükön megválasztott képviseleti joggal rendelkezô küldötteinek névsorát minden év január 31-ig kötelesek leadni a Szövetség részére. A GÉMOSZ a küldöttek, és az egyéni tagok részére a Küldöttközgyûlési szavazás elôsegítésére szavazócédulát biztosít. 8.) 34.3.c. pontja kiegészült: A Márkaszövetségek nem küldött tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt a Küldöttközgyûlésen. 9.) A pont kiegészült új (h) alponttal: Az elnökség hatáskörébe tartozik: 35.2 h) Az éves tagdíj meghatározása. A Küldöttközgyûlés hatáskörében továbbra is megmaradt a tagdíj számítási alapjának meghatározási joga. 10.) VII. fejezet A Szövetség gazdálkodása fejezetnek a 45 pont 45.2 pontja kiegészül: A tagdíj kiszámításának alapját, a vetítési alapot a Küldöttközgyûlés határozza meg. A mindenkori éves fizetendô tagdíj összegét az Elnökség határozza meg. Autó Márkakereskedô 2007/2 17

18 Nagy lehetôség kisvállalkozásoknak A K&H Lízingcsoport egyedülálló ajánlattal lépett piacra. A K&H Kkv flotta termék az 5 autónál kisebb jármûparkkal üzemelô vagy kezdô vállalkozások számára kínál finanszírozási és üzemeltetési megoldást. Zs. Nagy István a K&H Lízingcsoport régióvezetôje beszélt a részletekrôl. Idén milyen tendenciák jellemzik az autópiacot? A 2007-es autópiac új autó forgalmának visszaesése a magánszemélyek körében sokkal inkább érzékelhetô, mint a cégek, társas vállalkozások esetében. A K&H Lízingcsoport mindig is innovatív szereplôként állt a piacon, így cégünk reakciója egyrészt a visszaesô piacra, illetve a kkv szegmens elôretörésére ez az új K&H Kkv flotta termék, amely a kis- és középvállalkozások (kkv) körében is egyre népszerûbb. Ráadásul szeptembertôl az európai uniós támogatások jóvoltából, számos olyan forrás elérhetôvé válik a kis- és középvállalkozások számára, ami az év második felében növelni fogja az igényeket a személy- és kishaszon-gépjármûvek piacán. Ezekre az igényekre felkészült a K&H Lízingcsoport? A K&H Lízingcsoport új terméke már az öt autónál kisebb jármûparkkal üzemelô vagy kezdô vállalkozások számára is megoldást kínál. Ez a standard termék a lakossági finanszírozás elônyeit, gyorsaságát integrálta a flottafinanszírozás és autópark kezelés számos szolgáltatásával. Csökkentettük az elbírálási idôt és az egyéni igények nyomán felmerülô költségeket. Az ügyfél az elôre meghatározott limitén belül 1 4 gépjármûvet finanszíroztathat. A K&H Kkv flotta termék tehát a kisméretû cégeknek jelent megoldást, hiszen akár egy gépjármûvel is igénybe vehetô. Különlegessége, hogy számos szolgáltatás kapcsolódik hozzá. Miért jó ez a kereskedôknek? Ez egy egyedülálló kkv flottafinanszírozási és üzemeltetési lehetôség a piacon. A kereskedések közvetlenül az ügyfélnek adnak ajánlatot, és a szerzôdést is ôk kötik. Növelhetik az eladási volument, hiszen akár négy autó is értékesíthetô egyetlen adminisztrációval. A flottafinanszírozással ellentétben, ezek után az ügyletek után, a kereskedô jutalékot kap. A szervizforgalomra is jó hatással van, nem beszélve a kereskedés presztízsérôl, hiszen az ügyfeleknek egyre szélesebb körét segíthetik okos döntéseik meghozatalában. Milyen elônyöket kínál az ügyfél számára? Új termékünkhöz teljes körû flottaszolgáltatás kapcsolódik, amit egy helyen: a kereskedésben vehetnek ügyfeleink igénybe. Ennek elônyeit korábban csak az 5 autónál nagyobb gépjármûparkkal rendelkezô cégek élvezhették. A K&H Kkv flottakezelés és karbantartás jóvoltából tervezhetôvé válik a szervizátalány (negyedéves elszámolás), a K&H Kkv flotta biztosításmenedzsment pedig teljes körû biztosításmenedzsmentet jelent, amihez hozzá tartozik a kárügyintézés is. K&H Kkv flotta üzemanyagkártyával az ügyfél olcsóbban juthat üzemanyaghoz és még egy plusz, megelôlegezett limit is jár hozzá a K&H részérôl. Ezeken felül a K&H Kkv flotta assistance is ügyfeleink rendelkezésére áll, ami egész Európára kiterjedô, 24 órás, a hét minden napján igénybe vehetô országúti segélyszolgálat. A K&H Lízingcsoport erôs banki háttérrel rendelkezik, ez milyen elônyöket jelent az üzleti partnerek számára? A márkakereskedések forgalmának csökkenése és a folyamatosan élezôdô konkurenciaharc a korábbi évekhez képest sokkal szigorúbb költséggazdálkodást kíván a dealerektôl. A márkakereskedések életében jelentôs szerepet játszanak a pénzügyi szolgáltatók, amelyekkel napi kapcsolatban vannak. A K&H Csoport piacvezetô megoldásokat kínál komplex finanszírozási csomagjaival és jelentôs vállaltfinanszírozási tapasztalatával. Ha a folyószámla-vezetô bank és a kereskedés ügyfeleit finanszírozó lízingcég egy csoport tagja, az több szempontból is elônyös a partner számára. Már csak azért is, mert az idô pénz. Így, ha a kereskedés ügyfeleinek lízing ügyleteit az anyabank számlájára folyósítják az összeg perceken belül felhasználható, továbbutalható, javítva ezzel a forgóeszköz-gazdálkodást és a gyorsabb forgalomba helyezés lehetôségét. Mivel cégcsoporton belül történik a pénzmozgás, így kedvezményes az utalás költsége, akár díjmentes is lehet (tekintettel a kereskedôk jelentôs mértékû árbevételére az átutalások költségei éves szinten milliós nagyságrendet képviselnek). Manapság már majdnem minden partner márkakereskedés igénybe veszi a K&H Lízingcsoport értékesítést támogató készletfinanszírozási hiteleit, melyek okmányai a vidéki kereskedések számára is azonnal hozzáférhetôek, a K&H kiterjedt fiókhálózatának köszönhetôen Amennyiben pedig a kereskedés folyószámlahitelt igényel bankunktól, és együttmûködik a K&H Lízingcsoporttal, a folyószámlahitel költségét teljes egészében megtakaríthatja, mert azt egyedi megállapodás keretében átvállalhatjuk. Mit kínál még a K&H Csoport ügyfeleinek? Teljes körû termékkínálattal, minôségi szolgáltatásokkal és kedvezô kondíciókkal segítjük az okos döntések meghozatalát. A K&H munkavállalói juttatáscsomag a kereskedés alkalmazottai számára kínál kedvezô számlavezetési és finanszírozási termékeket és szolgáltatásokat. Ebbe beletartozik a K&H Medicina Egészségpénztár és a K&H Önkéntes Nyugdíjpénztár kínálata is. Ezzel a csomaggal a tulajdonos költségmentesen vagy minimális ráfordítással ösztönözheti munkatársait és erôsítheti elkötelezettségüket a cég iránt. A privát banki szolgáltatások pedig a cég és a tulajdonosok megtakarításainak optimális, átlagosnál magasabb hozamot biztosító befektetéseit segíti. Szintén a K&H Csoportban rejlô lehetôségeket ötvözi új termékünk, amit a márkakereskedések számára fejlesztettünk ki. A K&H óvadéki készletfinanszírozás a hagyományos készletfinanszírozás továbbfejlesztett változata, amely addicionális bevételt jelenthet a kereskedéseknek. A cég részére biztosított keret fel nem használt része a banknál lévô számlán forintbetétként jelenik meg, amelyre napi elszámolással kamatot fizetünk. Így a kereskedés optimális készletgazdálkodás esetén jelentôs kamatbevételhez juthat, anélkül, hogy bármilyen költsége, plusz fedezet lekötési kötelezettsége keletkezne. Deviza alapú keret esetén, szerencsés esetben az árfolyam mozgás elônyeit is extra bevételként könyvelheti el partner cégünk. A K&H társadalmi szerepvállalásáról is ismert. Ebbôl is kiveszi részét a K&H Lízingcsoport? A K&H Csoport a magas színvonalú pénzügyi szolgáltatások mellett fontos feladatának tekinti, hogy támogatást nyújtson a társadalom egészét érintô ügyekben. A sport az egyik legkiemelkedôbb a K&H által támogatott területek közül. A K&H Bank 2002 óta a Magyar Olimpiai Csapat Arany Fokozatú Fôtámogatója, a Magyar Olimpiai Csapat Bankja ban a K&H szerzôdést kötött a Magyar Paralimpiai Bizottsággal is, így azóta a Magyar Paralimpiai Csapat Bankja büszke címet is viseli. Az évi egyszeri támogatásokon túl pénzügyi szolgáltatásokkal áll a csapattagok és a bizottságok rendelkezésére ben a támogatások köre tovább bôvült. A K&H olimpiai kártyaprogramja segítségével minden félévben két olimpikon és egy paralimpikon sporttevékenységét segítjük. Azok az ügyfelek, akik K&H Visa Classic bankkártyával vásárolnak, minden 1000 elköltött forint után 1 forinttal támogatják a sportolókat. Az ügyfélnek ez a támogatás külön pénzébe nem kerül, azt a K&H különíti el saját forrásából. A K&H a nyári olimpiák évében immáron második alkalommal gépjármûveket ad használatra olimpikonok számára. Jövô évben elsôként paralimpikonok is részesülnek ebben a juttatásban. 18 Autó Márkakereskedô 2007/2

19 Új és kishaszonjármûvek magyarországi piacának helyzete Sorszám Márka Piaci Piaci Változás Változás Piaci rész hó. részesedés hó részesedés db % kül. % 1 SUZUKI ,83% ,47% ,69% 0,63% 2 FORD ,05% ,41% ,40% 0,36% 3 OPEL ,14% ,77% ,53% -0,38% 4 SKODA ,02% ,64% ,82% -0,38% 5 TOYOTA ,66% ,08% ,54% 0,42% 6 VOLKSWAGEN ,35% ,99% ,82% -0,35% 7 RENAULT ,31% ,94% ,56% -1,37% 8 PEUGEOT ,15% ,44% -51-1,02% 0,29% 9 FIAT ,70% ,81% ,72% 0,11% 10 CITROEN ,85% ,71% ,77% -0,14% 11 CHEVROLET ,25% ,38% ,48% -0,88% 12 NISSAN ,21% ,78% ,63% 0,57% 13 HONDA ,96% ,67% ,88% 0,71% 14 SEAT ,34% ,98% ,59% -0,36% 15 MERCEDES ,44% ,73% ,40% 0,29% 16 KIA ,10% ,71% ,05% 0,61% 17 MAZDA ,28% ,35% -45-2,90% 0,06% 18 BMW ,16% ,17% -91-6,51% 0,01% 19 MITSUBISHI ,01% ,11% 24 1,97% 0,10% 20 AUDI ,95% ,08% 62 5,41% 0,13% 21 VOLVO 878 0,73% ,91% ,60% 0,18% 22 DACIA 851 0,70% 665 0,59% ,86% -0,11% 23 HYUNDAI ,06% 627 0,56% ,02% -0,50% 24 IVECO 298 0,25% 274 0,25% -24-8,05% 0,00% 25 LEXUS 271 0,22% 254 0,23% -17-6,27% 0,00% 26 SAAB 193 0,16% 194 0,17% 1 0,52% 0,01% 27 ALFA ROMEO 120 0,10% 174 0,16% 54 45,00% 0,06% 28 SUBARU 192 0,16% 151 0,14% ,35% -0,02% 29 SSANGYONG 79 0,07% 130 0,12% 51 64,56% 0,05% 30 CHRYSLER 154 0,13% 121 0,11% ,43% -0,02% 31 SMART 152 0,13% 107 0,10% ,61% -0,03% 32 LANCIA 70 0,06% 79 0,07% 9 12,86% 0,01% 33 LAND ROVER 118 0,10% 77 0,07% ,75% -0,03% 34 MINI 56 0,05% 66 0,06% 10 17,86% 0,01% 35 DODGE 19 0,02% 44 0,04% ,58% 0,02% 36 JEEP 35 0,03% 43 0,04% 8 22,86% 0,01% 37 LADA 50 0,04% 42 0,04% -8-16,00% 0,00% 38 PORSCHE 24 0,02% 32 0,03% 8 33,33% 0,01% 39 GAZ 67 0,06% 30 0,03% ,22% -0,03% 40 ISUZU 0 0,00% 27 0,02% 27 na. 0,02% 41 TATA 46 0,04% 25 0,02% ,65% -0,02% 42 JAGUAR 37 0,03% 19 0,02% ,65% -0,01% 43 FERRARI 4 0,00% 9 0,01% 5 125,00% 0,00% 44 MASERATI 3 0,00% 7 0,01% 4 133,33% 0,00% 45 CADILLAC 13 0,01% 5 0,00% -8-61,54% -0,01% 46 BENTLEY 5 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0,00% 47 DAIHATSU 2 0,00% 5 0,00% 3 150,00% 0,00% 48 HUMMER 3 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0,00% 49 DAIMLER 0 0,00% 3 0,00% 3 na. 0,00% 50 ASTON MARTIN 4 0,00% 1 0,00% -3-75,00% 0,00% 51 LAMBORGHINI 2 0,00% 1 0,00% -1-50,00% 0,00% 52 OTHER 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0,00% 53 LOTUS 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0,00% 54 MULTICAR 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0,00% 55 TEC 0 0,00% 1 0,00% 1 na. 0,00% 56 MORRIS 0 0,00% 1 0,00% 1 na. 0,00% 57 ROVER 24 0,02% 0 0,00% -24 na. -0,02% 58 ZASTAVA 18 0,01% 0 0,00% -18 na. -0,01% 59 DAEWOO 10 0,01% 0 0,00% -10 na. -0,01% 60 CHERY 4 0,00% 0 0,00% -4 na. 0,00% Összesen ,00% ,00% ,40% 0,00% Autó Márkakereskedô 2007/2 19

20 Változnak az ügyfelek! IVANICS LAJOS Szerviz Bizottság elnöke A német Institut für Automobil Wirtschaft két éve átfogó tanulmányt készített az országban lévô márkaszervizek helyzetérôl a Castrol Hungária Kft. anyavállalata, a BP bevonásával. Habár ez az elemzés németországi adatokon és viszonyokon alapul, úgy gondoljuk, a felmérés eredményei és a javaslatok számos vonatkozásban átültethetôk a hazai viszonyokra. Az alábbiakban e tanulmányból vett néhány érdekes gondolatot osztunk meg olvasóinkkal. Növekedés a szerviz-üzletágban új ügyfélcsoportok által Annak, aki a jövôben az autó üzletágban függetlenül attól, hogy gyártó, kereskedô vagy szerviz sikeres akar lenni, annak meg kell értenie az ügyfelek megváltozott igényeit, és meg kell találnia azokat az ügyfeleket, akik a jövôben is hajlandóak lesznek az átlagon felüli szolgáltatásokat korrekt árakon igénybe venni. Az elkövetkezendô években négy ügyfélcsoport jelentôsége fog a szervizek számára nagymértékben növekedni: a nôké, az aktív idôseké, a szabadúszóké, valamint a flottatulajdonosoké. Ezeket az ügyfélcsoportokat a jövôbeni piacfeldolgozás során szem elôtt kell tartani. A nôk igényes, de kifizetôdô csoport A nôk jelentik az egyetlen olyan lakossági csoportot, amelynél a motorizáció mértéke a következô években tovább növekszik. A nôk nem csak másféle autókat választanak, mint a férfiak, hanem mások a vásárlói szokásaik is: a nôknek sokkal inkább racionális a viszonyuk az autójukhoz. Számukra egyszerûen közlekedési eszközt jelent, amely egyfajta függetlenséget biztosít számukra, és lehetôvé teszi, hogy rugalmasabban oszthassák be az idejüket. Emiatt a nôk inkább kisebb, alacsonyabb teljesítményû és fogyasztású jármûveket választanak, és viszonylag gyakran vásárolnak használt gépkocsit. Ez a sok esetben racionálisabb hozzáállás a szervizlátogatás során tanúsított magatartásukon is érzôdik (lásd alábbi ábra). A nôk a szervizben a férfiaknál sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a bizalomra, a barátságos hangnemre, valamint a szolgáltatásokkal és költségekkel kapcsolatos részletes információkra. Ráadásul a környezetvédelem is sokkal fontosabb számukra. Mindkét nem számára a legfontosabb viszont az, hogy a kiválasztott mûhelyben a javítási- és karbantartási munkálatokat szakszerûen végezzék el. Az aktív idôsek a jövô célcsoportja Az ún. aktív idôsek, vagyis az 55 év feletti korosztály növekvô ügyfélcsoportot képez. Arányuk az összlakosság viszonylatában a jövôben tovább fog 20 Autó Márkakereskedô 2007/2

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő:

Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés Ügyintézés kezdeményezhető: Az ügyintézés díja: Az alkalmazott jogszabályok Ügyintézésési határidő: Gépjárműügyintézés: Első forgalomba helyezés : A külföldi gyártótól közvetlenül megvásárolt és importált, illetve Magyarországon gyártott jármű forgalomba helyezése. forgalmi engedély: 6.000 Ft, törzskönyv:

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása című pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása című pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 319. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása című pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A műszaki vizsgálatról

A műszaki vizsgálatról A műszaki vizsgálatról A Nemzeti Közlekedési Hatóság a kormány kijelölése alapján felelős többek között a közúti járművek műszaki megvizsgálásáért is. A járművek műszaki megvizsgálásáról rendelkező jogszabályok

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről JEGYZŐKÖNYV A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének Elnökségi Üléséről Az ülés időpontja: 2001. december 12. Az ülés helye: Budapest, MaTáSzSz tárgyalóterme Az ülésen jelen voltak: a mellékelt

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Mennyit ér a biztonság?

Mennyit ér a biztonság? Mennyit ér a biztonság? Eredeti, utángyártott és hamisított alkatrészek Az alkatrészek másodlagos felhasználása Előadó: Kovács Tamás főosztályvezető Nemzeti Közlekedési Hatóság A közlekedési hatóságok

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u / , fax: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. 92/502-106, fax: 92/311-4 74 Email: inayor@zalaegerszeg.hu napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata június 14-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 14-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET Gazdasági és közlekedési miniszter TERVEZET az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007 (VI. 13.) Korm.

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb:

A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület. Jegyzőkönyv. a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: A szervezet neve: Óbarokért Sport és Szabadidő Szervező Egyesület 1.A szerv neve: (a válasz aláhúzandó) Jegyzőkönyv a. közgyűlés b. elnökség c. kuratórium d. egyéb: 2.Az ülés időpontja (év/hónap/nap/óra):

Részletesebben

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között?

Van-e összefüggés a közúti közlekedés biztonsága és a termékhamisítás között? Berzai Zsolt r. alezredes ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály Autópálya-felügyeletei és Balesetmegelőzési Osztály kiemelt főreferens Tel.: +36-1443-5690 E-mail.: berzaizs@orfk.police.hu Van-e összefüggés

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete július 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8-0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 177/2015.(VII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS

ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET (székhelye: 2040 Budaörs, Liliom u. 15.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZGYŰLÉS 2012. május 11. napja ECR MAGYARORSZÁG ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez

KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez Az eljáró iroda fejbélyegzője Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! KÉRELEM Jármű tulajdonosában vagy üzembentartójában bekövetkezett változás nyilvántartásba vételéhez A jármű azonosítója: Rendszáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének október 2-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Magyar Autóklub 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 8. (képviseli: Dr. Kovács Zoltán főtitkár, adószám: 19621140-2-41, bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11702036-20100308)

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e.

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e. Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 10-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Dátum: 2014. május 10. 10 óra Helyszín: Dunaújváros, Campus Aréna Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula Az Elnökségi ülés napirendi pontjai: 1. Női U19-es

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE 2013

HATÁROZATOK KÖNYVE 2013 HATÁROZATOK KÖNYVE 2013 A szervezet neve: Szöveg Színház Színházi Egyesület A szervezet székhelye: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 54. 1/9. A szervezet megalakulásának időpontja: 20006. 10.20. A bírósági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 457/3/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 23.-án megtartott rendkívüli üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8.

JEGYZŐKÖNYV. Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről május 8. JEGYZŐKÖNYV Készfiit; a Tompái Víziközmű Társulat 2013. május 8-án tartott rendkívüli közgyűléséről 2013. május 8. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bács-Kiskun megyében, Tompa Város Polgármesteri Hivatalában, Tompa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről Ikt.szám: 262 /2014 JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.1. COM(2016) 354 final 2016/0163 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv 193. cikkétől eltérő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Előadók: Páliné Keller Csilla 4. napirend Munkaszervezet évi munkatervének és költségvetési tervének bemutatása Előadók: Páliné Keller Csilla 5.

Előadók: Páliné Keller Csilla 4. napirend Munkaszervezet évi munkatervének és költségvetési tervének bemutatása Előadók: Páliné Keller Csilla 5. Szám: 1/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesület 2010. május 18.-án 15.00 órai kezdettel megtartott elnökségi ülésén. Helye: Fertőszentmiklós, Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti.

Határozatok tára Elnökségi ülések. 8-3/2007 OEH.: Elnökség a MTSZ évi munkatervét, az OT elé terjeszti. Elnökségi ülés: 2007. január 4. Határozatok tára 2007. Elnökségi ülések 8-1/2007 OEH.: Elnökség hozzájárul, hogy a MTSZ 2006. évben végzett munkájáról szóló beszámoló később kerüljön egyeztetésre. 8-2/2007

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Jegyzőkönyv a Magyar Olimpiai Bizottság 2014. szeptember 23 i Elnökségi üléséről Készült: a Magyar Olimpiai Bizottság Elnökségének 2014. szeptember 23. napján 9:00 órakor, a Magyar Olimpiai Bizottság (1124

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13253/2013. Javaslat a salgótarjáni 6225/14 és 6225/15 helyrajzi számú, Ipari Parkban lévő területek megszerzésére Tisztelt Közgyűlés! A Salgó Vagyon Kft

Részletesebben

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV

Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Magyar BMX Cross-Triál Szövetség JEGYZŐKÖNYV Készült a Magyar BMX Cross-Triál Szövetég 2001. Április 24-én megtartott közgyűléséről és az ott hozott határozatokról. Közgyűlés időpontja: 2001. Április 24.

Részletesebben

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei

A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés lehetőségei Dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitány-helyettes rendészeti főigazgató A hazai közlekedésbiztonsági helyzet alakulása a jogszabály-változások tükrében, a továbblépés

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester

CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról. Havas András alpolgármester Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 40938-10/2008. CÍM: Sürgősségi előterjesztés a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése című pályázat benyújtásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

A SEGÍTŐKÉSZ WEBPARKOLÓ

A SEGÍTŐKÉSZ WEBPARKOLÓ A SEGÍTŐKÉSZ WEBPARKOLÓ ISMERTETŐ Ő www.web2auto.hu MI A WEB2AUTO? Járműtulajdonosok virtuális közössége Kényelmi szolgáltatás a felhasználók számára Elektronikus nyilvántartó és figyelmeztető rendszer

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: dr. Szikszai Márta Komendáné Nagy Márta Bánkutiné Katona Mária Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. november 26-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. 32/15/1/2013 Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. Rendelet: 8/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális tűzifa

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Összefoglaló a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) 11. üléséről

Összefoglaló a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) 11. üléséről P é n z ü g y i S t a b i l i t á s i T a n á c s Összefoglaló a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) 11. üléséről Helyszín: Időpont: Résztvevők: A PSZÁF VI. emeleti tanácsterme 2010. december 15-e 9 órától

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu

Részletesebben

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10.

A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEK LEHETŐSÉGEI KÖTELEZETTSÉGEI AZ ÚJ EURÓPAI UNIÓS NORMÁK FÉNYÉBEN BUDAPEST, 2014. NOVEMBER 10. A BÉKÉLTETŐ TESTÜLETEKRE VONATKOZÓ EURÓPAI UNIÓS SZABÁLYOZÁS.MOSTANÁIG CSAK BIZOTTSÁGI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV

JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS JELENLÉTI ÍV SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS FENNTARTÁSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. JEGYZŐKÖNYV - FELJEGYZÉS Tárgy: Lakásépítési és Fenntartási Bizottság ülése Helyszín:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 12 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. szeptember 25. 11 óra 36 perces kezdetel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 2083 Solymár, Orgona utca 9. szám alat. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Gazdasági Főosztály, főosztályvezető Oktatási, Művelődési és Humánpolitikai Osztály, osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága 2010. december 16-án 8:20 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Lakiter Hungária Európa Kft. ingatlan vásárlásáról szóló 82/2014.

Részletesebben

JEGYZÖKÖNYV. A Közgyülés egyhangúlag elfogadja a javasolt személyeket.

JEGYZÖKÖNYV. A Közgyülés egyhangúlag elfogadja a javasolt személyeket. JEGYZÖKÖNYV A Balatonkenesei Horgászegyesület Közgyülése a kiküldött meghívónak megfelelöen 2014. március 1-én 9:00 órakor elkezdödött. Helye: Balatonkenese, Faluház A levezetö elnök, Mészöly Sándor felterjeszti

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

T/6631. számú. törvényjavaslat. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló évi CV. törvény módosításáról

T/6631. számú. törvényjavaslat. a természetes személyek adósságrendezéséről szóló évi CV. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6631. számú törvényjavaslat a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény módosításáról Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 28/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. december 23. napján megtartott R E N D K Í V Ű L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés

Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Gépjárművekkel kapcsolatos ügyintézés Személygépkocsi - motorkerékpár átírása Kérjük, hogy az ügyintézéshez minden esetben hozzák magukkal a személyi igazolványukat! kötelező felelősségbiztosítási kötvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről

Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Jegyzőkönyv a Szegedi Szlovákok Egyesülete 2013. június 22 -én 15 órára ősszehívott közgyűléséről Mellékletek: jelenléti ív meghívó Módosított alapszabály Közgyűlés helye: Szeged, Szent-Györgyi Albert

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/2005.(IV.28.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője.

b.) az a.) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzője. V. Kereskedelmi igazgatás 1.1. Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése A kereskedelmi hatóság és a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság (a nemesfémből készült ékszekerek, díszműáruk

Részletesebben

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője

Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője Óberling József r. ezredes rendőrségi főtanácsos ORFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője megváltozik a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések köre; bizonyos esetekben a bírság kiszabására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ráckeve Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. október 30-án megtartott üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó terme Ráckeve, Szent István tér

Részletesebben

Beszámoló az Iparjogvédelmi Szakértői Testület évi működéséről

Beszámoló az Iparjogvédelmi Szakértői Testület évi működéséről Beszámoló az Iparjogvédelmi Szakértői Testület 205. évi működéséről I. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezeti és működési rendje; a működési költségek fedezete. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év május 24.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.09.22. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, udvar megnevezésű, természetben

Részletesebben

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr!

* * * Fax: (36 1) 216 7295. Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos Budapest 1051 Nádor utca 22. Tisztelt Dr. Péterfalvi Attila Úr! A Magyar Természetvédők Szövetsége 2005 év elején kétszer kérte a Pénzügyminisztériumot, hogy hozza

Részletesebben

Magyar Gószövetség közgyűlés jegyzőkönyve

Magyar Gószövetség közgyűlés jegyzőkönyve Magyar Gószövetség közgyűlés jegyzőkönyve Budapest, Kondor Béla Közösségi Ház 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8. 2013.12.30. 18:00 Jelenlévők, tagok: Matolcsi Máté, a Gószövetség elnöke (Barcza Gedeon

Részletesebben